tgov med SAMSPILL av Aktører?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tgov med SAMSPILL av Aktører?"

Transkript

1 tgov-foredrag: Hans A. Kielland Aanesen 24. april 2013 Bli din egen HELSEMINISTER! ehelse må bli en nødvendig del av en Helhetlig Forvaltnings-Transformering også i Norge! Trenger vi egentlig flere offentlige utredninger om våre Omsorgs- og Velferdsløsninger? Her et lite utdrag av off. utredninger de siste 20 år! Side 1 Hvorfor ehelse nå krever AUTONOME løsninger med bruk av åpne internasjonale standarder fremfor særnorske løsninger! tgov med SAMSPILL av Aktører? Samhandlings-Standardisering Nøytrale Overbygninger med SAMHANDLING gjennom et uttall av Internasjonale og Nasjonale Aktører Side 2 SN??? Utgir: - Standarder Frembringer: - Standarder - Spesifikasjoner Overbygninger: -Overbygnings SW ( Open Source ) - Anvendelser / Registre - Sertifisering - Kompetanse DIFI??? HDir??? UNIVERSITETER / HØGSKOLER / FORSKNING: IKKE KOMMERSIELLE ANVENDERE og ORGANISASJONER: KOMMERSIELLE ANVENDERE: 1

2 Forstår DIFI de nødvendige standardiserings-krav som må stilles til Samhandling gjennom OVERBYGNINGER? Side 3 Klarer vi å lære av tidligere manglende standardisering? Samhandling: Skille INFRASTRUKTUR (Forvaltning) fra TJENESTER ( Næring) Side 4 Samhandling krever åpne protokoller! Eller må vi gjøre nye feil? Internet/Intranett/Bus-protokoller Bank-nett Helse-nett Nød/beredskaps-nett Smart Grid ( Energi-nett ) Rikskringkasting etc Vi trenger både Statiske og Dynamiske åpne standarder! (Samhandlings-standarder # Fag-standarder ) Fungerer NFR, Innovasjon Norge, Datatilsynet, DIFI, HOD-EISI(KITH), Standard Norge m.fl etter Intensjonene? Åpne standarder skal ikke være Business! Det Offentlige som skal spesifisere kjøreregler og info.utvekslingsmodeller! 2

3 Digitalisering av det Offentlige Norge! tgov: FORVALTNINGS-TRANSFORMERING Nødvendig Tankeskifte for en Bærekraftig Offentlig sektor i forhold til Næringslivets Verdiskapning Side 5 De fleste Myndigheter er fortsatt her! Å få til dette er utfordringen. Omforming av Off. Styringsform mot tgov ( egov 2.0 OASIS TGF ) Nasjonal Transformering av Infrastrukturer! ( Helsenett, SmartGrid, Nødnet, Politi, Militær, Kringkastningsnet, etc ) Nytenking er helt nødvendig og krever adskilt fokus på 5 viktige aspekter: Side 6 1. Nasjonale kommunikasjons-infrastrukturer: "Informasjons-Motorvei" det nasjonale fysiske samspillet mellom pakkesvitsjede IP-nettverk med utgangspunkt i Fiber og 4G-mobilnett. 2. Delte Data: Delte og varige data i offentlige registre. 3. Abstrakte felles og åpne tjeneste-modeller: Abstraksjons-modeller for Informatsjonsutveksling - semantisk nedad-kompatibilitet for samspill på de delte dataene. FORVALTNINGSansvar NÆRINGSansvar 4. Tradisjonelle Programvarer og plattformer: Tilpasses og erstattes kontinuerlig med nye anvendelser pga lovgivningsendring, ny teknologi eller med bruk av nye metoder. All utveksling av informasjon bør gjøres gjennom felles og sertifiserte Tjenestemodeller. 5. Utøvelse av de lovpålagte krav til offentlige tjenester: Håndtert både av private og offentlige virksomheter. 3

4 Interoperabilitet i Infrastrukturlag Felles Trafikkregler (røde piler) en Forutsetning for Samhandling, Integrasjon og Gjenbruk HYBRID SYSTEMARKITEKTUR: Definere INFRASTRUKTUR & KJØREREGLER før implementering av de Utøvende TJENESTER Side 7 Flerfunksjonelle Brukergrensesnitt: Mobil, PDA/Pad, LapTop, PC, Touch Screen etc Overordnet Server : Samkjørende og Tjenestedreven Overbygning Infrastruktur: Internett / Intranett (TCP/IP) Fleksibelt og Åpent Brukergrensesnitt: Operativsystem Uavhengig ( Kryssplattformbasert ) Server 1: Fag / Ekspertsystem Infrastruktur: Prosessnett / Ethernet Node 1: Node n: Server n: Fag / Ekspertsystem Infrastruktur: Prosessnett / Ethernet Node 1: Node n: Tjenestekvalitet er Fellesskapets ansvar Hva med SAMFUNNSØKONOMISK Langsiktighet? De 3 Fundamentale Interessegrupper & Roller omkring HELHETSTENKNING: Side 8 Næringslivsinteresser Fellesskaps- Interesser ( Trygghet / Rettferdighet / Forvaltning ) - Tjenesteorientert - Infrastrukturer - Kjøreregler Borgerinteresser 4

5 TGF TANKESKIFTET: SELVBETJENING & SELVLEDELSE! med Hovedfokus på styrking av Frontlinje-tjenestene Fra passive KLIENTER til aktive EIERE av de Lovpålagte Tjenestene Side 9 Integrert Tjenesteplanlegging & Rapportering ( ISR ) Oppgavebeskrivelser (Prosedyrer etter Beste Praksis) / Rapportering / Inspeksjon Tilgangskontroll vha mobiltlf SIM-kort ( Digital Signatur) Offentlig Styringsform mot egov 2.0 gjennom OASIS TGF ( tgov ): Kraftig reduksjon av byråkratiske og unødvendige FORVALTNINGS-nivåer for å styrke Handlekraft, Kvalitet ogtilsyn i Frontlinje-Tjenestene Dagens Silo-organisering:? tgov -OASIS TGF Tjeneste-kanaler med Front-linje organisering: Nasjonal Beste Praksis Prosedyre-bank: Aktørene i de nye FRONTLINJE-tjenestene: ( Autonom Interaksjon ) My Home is my CASTLE Velferdsteknologi integrert med Hjemmetjenester vil bli en nødvendig del av morgendagens Omsorg og Helseforebygging! SAMHANDLING i EPR-forum prosjektet: «Mulighetenes Omsorg & Velferd» Side 10 Services in Your hand m/ reelle Åpne standarder: OASIS TGF/BCM/CAM EPR SC og EPR-forum Home Server Demo Fellesskap om Tjenestekvalitet : Body Sensors - FOREBYGGING ( Kosthold, Mosjon ) - DIAGNOSERING ( Nano-teknologi ) - BEHANDLING ( Medisinering, Beste Praksis ) - PROSEDYRER ( Arbeidsprosesser, Beste Praksis ) - OMGIVELSESTEKNOLOGI ( Avvikshåndtering ) m/ SCENARIO COMPOSING 5

6 Home Server demo på HiBU sitt Vitensenter i Drammen CareTech-portal: Omsorgsbolig til undervisning Side 11 Tjenesteområder / Applikasjonsgrupper NettverksEnheter(Noder) Side 12 Tjeneste-Utøver: Tjeneste-Mottaker: Sosialt Nettverk: Arbeidsinstrukser og Rapportering: Mobilen som Styringsenhet og Arbeidsredskap Måltidstilberedelse & Omgivelseskontroll : Komfyr Annet kjøkkenutstyr Passe på Helsetilstand: Kropps- og Omgivelsesfølere Kjøleog Fryseskap Underholdning & Sosiale Aktiviteter: Interaktiv TV Spill, Video Sikkerhet & Omgivelseskontroll: Musikk, Radio IP kamraer Appl. Grupper: ( Funksjonelle Profiler) 0x General 1x Audio/Video 2x Lighting 3x Communication 4x HVAC 5x Utility 6x Security 7x Appliance 8x Convenience 9x Food 10x Health x = sub groups Energi med Omgivelseskontroll: IP kameraer Røykvarsler Bevegelses-føler Adgangskontroll NANO-basert Helsetilstandsmålere : Belysningssystemaskimaskin Oppvask- Vaske- og Tørke- Ventilasjon Varmepumpe Ovn IT & Integration AS EL-måler Spillvann fra vask Avløpsvann fra Vannklossett Fra Blod 6

7 Åpen standard: ( Speilings standard ) Funksjonsmodellering av Nettverksenheter (Noder) Side 13 MOT 30 ÅR MED FUNKSJONSSTANDARDISERING: ( ) Interoperabilitetsstandarden for elektronisk nettverksutstyr avledet fra ANSI/CEA-721 arbeidet utviklet av mer enn 400 selskaper, organisasjoner og individuelle personer som: NY ANVENDELSE: Disse standardiserte funksjonsmodeller av Noder tilknyttes TJENESTE-baserte overbygninger gjennom Web services og TEMPLAT teknologi (XML). Den representerer en katalog (EPR device CAM dictionary) over standardisert og "speilet" funksjonalitet av anvendte Noder ( = elektronisk og nettverktilknyttet utstyr). ABB Ademco AMP Analog devices ( Domosys Corporation) Caddx Controls Chamberlain Group Cutler-Hammer Diablo Research Corporation Dr. Ken Wacks ( MIT ) Ericsson Full House Control Generel Electric (Homenet) Honeywell HP ( Compaq Computer Corporation) Hypertek IBM Intel InteliHome Intellon Corporation Interactive Media Systems ISO/IEC JTC1 SC25 WG1 Home Electronic System IT & Integration ( IT & Process ) Leviton Lucent Technologies Microsoft Molex Panasonic Technologies Philips Siemens Smart Corporation ( Microsoft + GE ) Tecom The Training Department Thomson Consumer Electronics XLSynergy Tilgangsstruktur Noder INTERNETT / INTRANETT WEB Nettlesere: Tynne Klienter (OS uavhengig Klientbrukersnitt GUI) PROSESSNETT Side 14 Bus-styrte Elektroniske Enheter: Web Tilgangsportal: (Web services teknologi) - UDDI ( Enhetskatalog / produktoversikt) - WSDL ( Peer = XML enhetsmodeller/speilbilder) - SOAP /XMMP ( meldingsprotokoll) SOA Front Office Portal + UDDI enhetskatalog (WSDL/TEMPLAT-modeller av elekroniske enheter + Scenario) PROSESS - SERVER Home server Grensesnitt - Ethernet - Firewire - USB - Bluetooth - CAN - X10 - DALI - KNX/EIB - RFID - Zigbee - Lon - SCP/CEBus - PowerBus - MOD bus - MDB - etc 7

8 Nettverk for Trådløse sensorer INTERNETT / INTRANETT WEB Nettlesere: Tynne Klienter (OS uavhengig Klientbrukersnitt GUI) Web Tilgangsportal: (Web services teknologi) - UDDI ( Enhetskatalog / produktoversikt) - WSDL ( Peer = XML enhetsmodeller/speilbilder) - SOAP/XMPP ( meldingsprotokoll) SOA Front Office Portal + UDDI enhetskatalog ( WSDL/TEMPLAT-modeller av elekroniske enheter + Scenario) Tjenesteforvaltere/ Brukere: PROSESS - SERVER Personlig server 3G Grensesnitt PROSESSNETT Bus-styrte Elektroniske Enheter: - Bluetooth - RFID - Zigbee - IR - etc Side 15 Tjenestemottaker og Tjenesteutøver IT & Integration AS Tjeneste-Mottaker: Integrert Tjenesteplanlegging & Rapportering ( ISR ) Oppgavebeskrivelser(Prosedyrer) / Rapportering / Inspeksjon Tilgangskontroll vha mobiltlf SIM-kort ( Digital Signatur) Side 16 Tjeneste-Utøver: Styrekort: Interface: Demo med 3G mobiltelefon 8

9 TEMPLATER spesifiseres av Helsepersonell: Sporing av dement: APPS: Templat-eksempler: (Scenario tilpasning) Adgangskontroll dement: Sosial Trygghet dement: Side 17 Fall/Bevegelse av dement: Medisinering av dement: Tilstandskontroll av dement: Sporing av gjenstander: tgov nå med Scenario Composing drives av Helsepersonell! Interaksjon Arbeidsprosesser & Rutiner opp mot Avvikshåndtering i OMGIVELSESTEKNOLOGI Modelldrevet arkitektur i Sanntid: Den nye måten å gjøre SW Engineering av brukerne selv i Sanntid Overbygning: Tjenesteforvaltere/ IT & Integration AS Brukere: Behov Krav Innhenting Installasjon SOA TOA DYNAMISKE og og INTERAKTIVE Templat- STYREKORT-modeller TEMPLAT-modeller Modeller Anvendelse /Bruk Delte og varige DATA i Fag/Ekspertsystemer Tilpasning, integrasjon TEMPLAT Register: TEMPLAT = f( WS,ebXML) Templat-prosessering (e-folder Engine) KATALOGtjenester med eksponering av løst koblede applikasjoner: WS & ebxml Side 18 9

10 En Fremtidsrettet Tjenestemodell En Felles Fremtidsrettet Tjenestemodell for de Offentlige og Private Hjemmehjelpstjenestene: Side 19 Takk for Oppmerksomheten! Les mer under «Mulighetenes Omsorg & Velferd» Services in your Hand Side 20 Body Sensors 10

My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14.

My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. april 2010 Side 1 ehelse-prosjekt: ( Åpne standarder : OASIS BCM/CAM

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid

Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Utredning av standarder for fjernarbeid og distribuert samarbeid Innenfor området grønn IKT er hjemmekontor et viktig virkemiddel for å kunne redusere utslipp av CO 2. En forutsetning for bruk av hjemmekontor

Detaljer

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur

Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur Elektronisk tilgang på tvers for klinisk informasjon i spesialisthelsetjenesten - Forslag til arkitektur - Forslag til arkitektur Erland Mathias Strømmen Helseinformatikk Innlevert: august 2013 Hovedveileder:

Detaljer

Idéstafett 2011 Digital agenda. 209 idéer fra 76 idémakere

Idéstafett 2011 Digital agenda. 209 idéer fra 76 idémakere Idéstafett 2011 Digital agenda 209 idéer fra 76 idémakere Idéstafett 2011 Digital agenda Innhold: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Smartere offentlig sektor Digitalt innhold og offentlige data Digitalt førstevalg

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere

Elektroniske spor. Rapport. Rapportnr 1008. Forfattere Elektroniske spor Rapport Rapportnr 1008 Forfattere Jerker Danielsson, Arne-Kristian Groven, Thor Kristoffersen, Hans Jakob Rivertz, Åsmund Skomedal Dato 6. juni 2005 ISBN ISBN-13 : 978-82-53-90516-7 ISBN-10

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter

Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen. Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Næringsutvikling knyttet til nytt sykehus i Stavanger-regionen Innspill fra lokale næringsaktører rundt behov og muligheter Innholdsfortegnelse Oppsummering 1. Styrker, utfordringer og premisser for næringssamarbeid

Detaljer

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i

Eksamensoppgave egovernment NTNU våren 2008 19.04.2008. Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008. Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Eksamensoppgave egovernment NTNU 2008 Hvordan gjennomføre et vellykket CRM-prosjekt i Fredrikstad kommune? Eksamensoppgaven er utarbeidet av Turid Johansen og Karine Engebretsen studentnummer 702840 og

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett?

Innholdsfortegnelse. 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 1 Introduksjon 3 1.1 Innhold 3 1.2 Prosjektet Elektronisk strømmarked 3 1.3 Motivasjon 4 1.4 Hvorfor Internett? 4 2 Sensa i det elektroniske markedet 5 2.1 Sensa Elektroniske Strømsenter 6 2.2 Kommunikasjon

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Kundens krav til leveransen

Kundens krav til leveransen Bilag 1 Kundens krav til leveransen Konkurransegrunnlag åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av Velferdsteknologi med multitouchterminaler og tilhørende funksjonalitet for beboere og ansatte SAKSNR.

Detaljer

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling

DIFI. Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling DIFI Etablering av modell for elektronisk informasjonsutveksling Prosjektdokument fra Semicolon Dato: 19. mars 2014 Versjon: 0.9 Forfattere: DNV GL: Per Myrseth Karde: Erlend Øverby Karde: Geir Jevne Karde:

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

Masteroppgave (60 studiepoeng)

Masteroppgave (60 studiepoeng) UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk The Mobile Phone as Doorkeeper Masteroppgave (60 studiepoeng) Thomas Halvorsen 1. august 2006 Forord Jeg vil takke hovedveileder Josef Noll som har vært en

Detaljer

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0

Publikasjonsserie. fra. Norsk EDIPRO. Hefte 1. Versjon 3.0 Veiledning i bruk av EDIFACT i ELEKTRONISK SAMHANDLING Publikasjonsserie fra Norsk EDIPRO Hefte 1 En innføring i grunnleggende begreper og teknologier Versjon 3.0 Juni 1999 Forord Norsk veiledning i bruk

Detaljer

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn

Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn Rapport 2, november 2004 Programvarepolitikk for fremtiden Teknologiske strategier for et åpnere samfunn ISBN 82-92447-01-6

Detaljer

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007

Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Masteroppgave i informasjonssystemer Fakultet for o/konomi og samfunnsfag Ho/gskolen i Agder - Va ren 2007 Innfo/ring av CRM i offentlig sektor Geir Andre Lund Morten Zernichow Geir André Lund og Morten

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer