My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14."

Transkript

1 My Home is my CASTLE Morgendagens hjem er teknologisk tilrettelagt for eldre Presentasjon av Geir Lahstein og Hans A. Kielland Aanesen 14. april 2010 Side 1 ehelse-prosjekt: ( Åpne standarder : OASIS BCM/CAM EPR SC og EPR-forum ) Fellesskap om Tjenestekvalitet for 70+ & Arena Helseinnovasjon - FOREBYGGING ( Kosthold, Mosjon ) - DIAGNOSERING ( Nano-teknologi ) - BEHANDLING ( Beste Praksis ) - PROSEDYRER ( Beste Praksis ) Demo Smarthus

2 Større krav til tjenesteyting i Offentlig sektor Side 2 Tjenestemottakere Aktiv Nyliberalisme Solidaritet og Altruisme Egeninteresser Tjenesteutøver Sosialdemokrati Passiv

3 Fellesskap om Tjenestekvalitet De 3 Fundamentale Interessegrupper omkring HELHETSTENKNING: Side 3 Næringslivsinteresser Fellesskaps- Interesser ( Trygghet / Rettferdighet / Forvaltning ) - Tjenesteorientert - Infrastrukturer - Kjøreregler Borgerinteresser

4 Bruk av moderne Omsorgsteknologi Side 4 BIDRAGSYTERE: Kommunenes Hjemmmehjelp og Hj.sykepleie Frivillige Organisasjoner Kommersielle Tjenesteytere Naboer og Bekjente Familiemedllemmer Økning i antall eldre Det konkrete omsorgstilbudet Brukerens Individuelle behov Anvendelse av Moderne Omsorgsteknologi Individuelt opplevd kvalitet og service Tid

5 De Fire Soleklare Sikre trender Side 5 Flere eldre Større forventninger til tjenestekvalitet For få varme hender Mer bruk av teknologi

6 Omsorgsbehov & Omsorgsnivåer ( Grunnlag for Tjenestemottakers Faseinndeling ) Side 6 START BEHOV DEKKER SELV EGET BEHOV? OK? NEI SELVHJULPEN JA HJEMMEboende INSTITUSJONSboende ASSISTANSE: FAMILIE, HJEMMEHJELP, HJEMMESYKEPLEIE TEKNOLOGISTØTTET SYKEHJEM FORSTERKET SYKEHJEM SYKEHUS OMSORGSNIVÅ 1 OMSORGSNIVÅ 2 OMSORGSNIVÅ 3 OMSORGSNIVÅ 4 OMSORGSNIVÅ 5 EXIT

7 Dilemmaer, Sårbarhet og Usikkerhet Side 7 Teknologiens begrensede fungering og sårbarhet Personvern og privatlivets fred (nivåinndeling) Dataterrorisme (innland, utland) Teknologiens kompleksitet (systemmessig stivhet, avhengighet) Teknologien blir et mål og ikke et middel Tekn-løsninger blir valgt fordi de er billigst Teknologi erstatter menneskelig nærhet og kontakt Implementerte løsninger blir generelle og ikke individuelt tilpasset Andre enn tjenestemottageren blir bestemmende for valgte løsninger Valgte løsninger blir vanskelige å reversere Fokus 1: Menneskesyn og verdier Fokus 2: Faglig Forsvarlighet Fokus 3: Teknologiske og systemmessige risiko- og sårbarhetsanalyser

8 Tjenestemottaker og Tjenesteutøver IT & Integration AS Tjeneste-Mottaker: Integrert Tjenesteplanlegging & Rapportering Oppgavebeskrivelser(Prosedyrer) / Rapportering / Inspeksjon Tilgangskontroll vha mobiltlf SIM-kort ( Digital Signatur) Side 8 Tjeneste-Utøver: Styrekort: Interface: Demo med 3G mobiltelefon

9 Klarer vi å lære av tidligere manglende standardisering Side 9 Eller må vi gjøre nye feil?

10 Faglig Silotekning? Fra en Profesjonskultur til en Helhetlig Tjenestekultur Side Sykepleiere Leger Ingeniører Næringsliv Offentlig sektor Offentlig sektor Næringsliv

11 Nedbygging av Teknologisk Fremmedgjøring Ideologiforståelse Skolering (Kompetansebygging) Kommuniserende begreper Relevante modeller ( Menneskelighet, Fag, Teknologi) Demonstrasjonsprosjekter Utdanningsprogrammer, Forskning og Teoribygging Publisering Side 11

12 Gjennombrudd for bruk av Moderne Teknologi Side 12 Dramatisk billigere - Teknologisk innovasjon og masseproduksjon Miniatyrisering - Komponentene blir stadig mindre - Integrerte komponentløsninger Bedre systemer og programvare - Nye avanserte verktøy har sett dagens lys Ubegrenset mulighet for datalagring - Sentraliserte servere lokalisert hvor som helst på kloden Økt fysisk datasikkerhet - Automatisk lagring i flere datagenerasjoner Nye og interessante anvendelsesområder - eks. Smarthusløsninger Folk flest er nå blitt fortrolig med bruk av moderne teknologi - Høynet forståelse og høyere komponenter - Avmystifisering og ufarliggjøring av teknologien

13 Eksempler på mulig bruk av moderne Omsorgsteknologi Side 13 SENSORER (Identifisere avvik fra det normale) Temperatur i rom Åpne vinduer, åpne ytterdører Ovn, strykejern, kjøleskapsdør Step-teller (matte registrerer tråkk) Fallsensor, høydesensor (gyro) DETEKTORER (Finne objekter) Nøkler, lommebok, briller VIDEOTELEFONI (Toveis skjermkommunikasjon) Familie, naboer, bekjente Kommunale omsorgsytere Besøkende på ytterdør HUKOMMELSESSENTRAL (Audio, beskjeder leses inn) Avspilling av tidligere telefonnsamtaler Andre legger inn beskjeder Legge inn egne beskjeder: ehuskelapper knyttet til matinnkjøp, fødselsdager, viktige avtaler LOGGBOK FOR HJEMMEHJELPER/SYKEPLEIER Registrering av fremmøte (tidsbruk og hva som er gjort Eks: Dosettoppdatering, medisinkontroll, sårskift LÆRINGSPROGRAMMER (Hukommelsestrening) Spill (kognitive utfordringer) Nyheter og faktaprogrammer Underholdningsprogrammer MEDISINSK TEKNOLOI Avviksovervåkning og viktige kroppsfunksjoner (Hjerte, blodtrykk, feber, blodsukker o.a.) Apparatkontroll (mobilt dialyseutstyr) Protesemobilitet (Pacemaker, kunstig kneledd) ANNET Robottteknologi (Selvbruk eller brukt av hjemmehjelper ved tunge løft, bading etc ) GPS (Gjenfinning av vandrere ) Chip-implantasjon ( Elektronisk bærer av vitale helsedata )

14 Tjenesteområder - Applikasjonsgrupper NettverksEnheter(Noder) Tjeneste-Utøver: Tjeneste-Mottaker: Side 14 Underholdning & Sosiale Aktiviteter: Arbeidsinstrukser og Rapportering: Mobilen som Styringsenhet og Arbeidsredskap Måltidstilberedelse & Omgivelseskontroll : Komfyr Annet kjøkkenutstyr Passe på Helsetilstand: Kropps- og Omgivelsesfølere Kjøleog Fryseskap Interaktiv TV Sikkerhet & Omgivelseskontroll: Spill, Video Musikk, Radio IP kamraer Adgangskontroll IP kameraer Røykvarsler Bevegelsesføler Energi med Omgivelseskontroll: NANO-basert Helsetilstandsmålere : Oppvaskmaskin Belysningssystem Vaske- og Tørkemaskin Ventilasjon Ovn EL-måler Varmepumpe IT & Integration AS Spillvann fra vask Avløpsvann fra Vannklossett Fra Blod

15 Åpen standard: ( Speilings standard ) Funksjonsmodellering av Nettverksenheter (Noder) Side 15 OVER 25 ÅR MED FUNKSJONSSTANDARDISERING: ( ) Interoperabilitetsstandarden for elektronisk nettverksutstyr avledet fra ANSI/CEA-721 arbeidet utviklet over de siste 25 år av selskaper, organisasjoner og individuelle personer som: NY ANVENDELSE: Disse standardiserte funksjonsmodeller av Noder tiknyttes TJENESTE-baserte overbygninger gjennom Web services teknologi. Den representerer en katalog (EPR device UDDI) over standardisert "speilet" funksjonalitet av anvendte Noder. ABB Ademco AMP Analog devices ( Domosys Corporation) Caddx Controls Chamberlain Group Cutler-Hammer Diablo Research Corporation Dr. Ken Wacks ( MIT ) Ericsson Full House Control Generel Electric (Homenet) Honeywell HP ( Compaq Computer Corporation) Hypertek IBM Intel InteliHome Intellon Corporation Interactive Media Systems ISO/IEC JTC1 SC25 WG1 Home Electronic System IT & Integration ( IT & Process ) Leviton Lucent Technologies Microsoft Molex Panasonic Technologies Philips Siemens Smart Corporation ( Microsoft + GE ) Tecom The Training Department Thomson Consumer Electronics XLSynergy

16 Interoperabilitet i Infrastrukturlag Felles Trafikkregler (røde piler) en Forutsetning for Samhandling, Integrasjon og Gjenbruk Side 16 Flerfunksjonelle Brukergrensesnitt: ( Mobil, PDA/Pad, LapTop, PC, Touch Screens etc ) Overordnet Server : Samkjørende og Tjenestedreven Overbygning Infrastruktur: Internett / Intranett (TCP/IP) Fleksibelt og Åpent Brukergrensesnitt: Operativsystem Uavhengig ( Kryssplattformbasert ) Server 1: Fag / Ekspertsystem Infrastruktur: Prosessnett / Ethernet Node 1: Node n: Server n: Fag / Ekspertsystem Infrastruktur: Prosessnett / Ethernet Node 1: Node n:

17 Tilgangsstruktur Noder INTERNETT / INTRANETT WEB Nettlesere: Tynne Klienter (OS uavhengig Klientbrukersnitt GUI) PROSESSNETT Side 17 Bus-styrte Elektroniske Enheter: Web Tilgangsportal: (Web services teknologi) - UDDI ( Enhetskatalog / produktoversikt) - WSDL ( Peer = XML enhetsmodeller/speilbilder) - SOAP ( meldingsprotokoll) SOA Front Office Portal + UDDI enhetskatalog (WSDL modeller av elekroniske enheter) PROSESS - SERVER Home server Grensesnitt - Ethernet - Firewire - USB - Bluetooth - CAN - X10 - DALI - EIB - RFID - Zigbee - Lon - SCP/CEBus - PowerBus - MOD bus - etc

18 Nettverk for Trådløse sensorer INTERNETT / INTRANETT WEB Nettlesere: Tynne Klienter (OS uavhengig Klientbrukersnitt GUI) Web Tilgangsportal: (Web services teknologi) - UDDI ( Enhetskatalog / produktoversikt) - WSDL ( Peer = XML enhetsmodeller/speilbilder) - SOAP ( meldingsprotokoll) SOA Front Office Portal + UDDI enhetskatalog (WSDL modeller av elekroniske enheter) Tjenesteforvaltere/ Brukere: PROSESS - SERVER Personlig server 3G Grensesnitt PROSESSNETT Bus-styrte Elektroniske Enheter: - Bluetooth - RFID - Zigbee - IR - etc Side 18

19 Krav til hensiktsmessig bruk av Omsorgsteknologi 1. BRUKERKRAV: Bruker skal selv bestemme bruken o Når, hvordan og i hvilket omfang o Skal skape trygghet o Skal ikke være pådyttet av andre Bruker kan etter eget ønske når som helst avbryte anvendelsen av teknologien Individuell tilpasning Enkel å anvende i praksis o Mest mulig selvinstruerende 2. SYSTEMKRAV: Funksjonelle krav o Bidra til funksjonelle gode løsninger for bruker o Lett å lære, enkel å betjene, lett å endre bruk Driftssikker Utbyggbar Ivareta lovmessige personvernkrav Etisk forsvarlig Ikke få utilsiktede negative konsekvenser o Ikke skape uønsket avhengighet av teknologi Side 19

20 Overbygningens 4 rollegrupper 1: Arbeidsledere: Mappekonstruktører: 3: Tjenesteutøvere: Adm. og Service ansatte: 4: Tjenestemottakere: Borgere Side 20 Spesifikasjoner: Basert på felles regimeregler (modeller) 2: Portal & Systemutviklere: Portal og Fagsystem-programmering Overbygningen: En Infrastruktur organisert med brukerstyrte Tjenestemapper Fag / Ekspert-Systemer Med forskjellig Forretningslogikk

21 Tjenestemappe-modellering i Sanntid ( Mappekonteiner m/ Arbeidsmappe og Styrekort ) Tilgang Overbygningsportal: Rolle Single Sign-On portal: Styrekort: Dokumentkort Dokumentkort Styrer tilgang til og Styrer Styrer tilgang tilgang til til blankett- blankett-og og Styrer Styrer tilgang til blankettsamt samt arkiverte arkiverte og dokumentmaler Innholdskort tilgang til blankettsamt arkiverte og dokumentmaler Dokumenter. Dokumenter. samt arkiverte Dokumenter. Dokumenter. samt arkiverte ( Dokumentkort) Dokumenter. Arbeidsmappe Arbeidsmappe ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) ( Opprettes når ny bruker eller ny process ) Arbeidsmappe Arbeidsflytkort ( Rutinekort) Dokumentkort Dokumentkort Styrer tilgang til blankett- og Styrer Styrer dokumentmaler tilgang tilgang til til blankett- blankett- og dokumentmaler samt samt arkiverte arkiverte og Styrer Styrer dokumentmaler tilgang tilgang til til blankett- blankett- og dokumentmaler Dokumenter. Dokumenter. samt samt arkiverte arkiverte og dokumentmaler Oppgavekort Dokumenter. Dokumenter. samt arkiverte Dokumenter. (Tjenestekort) Styrekort Fase Side 21 Copyright OASIS, 2009 Styrekortfunksjoner Demo Tjeneste -mappe

22 Modelldrevet arkitektur i Sanntid: Den nye måten å gjøre SW Engineering av brukerne selv i Sanntid Overbygning: Tjenesteforvaltere/ IT & Integration AS Brukere: Behov Krav Innhenting Installasjon SOA TOA DYNAMISKE og og INTERAKTIVE STYREKORT-modeller TEMPLAT-modeller modeller Anvendelse /Bruk Delte og varige DATA i Fag/Ekspertsystemer Tilpasning, integrasjon STYREKORT Register: STYREORT = f( WS,ebXML) Styrekort-prosessering (e-folder Engine) KATALOGtjenester med eksponering av løst koblede applikasjoner: WS & ebxml Side 22

23 Rammebetingelser Side 23 Offentlig ansvar Standardisering Freeware Ikke proprietære systemer Interoperabilitet

24 Men hva mangler? Side 24 Det Offentlige må ta ansvar for Felles og Nøytrale Samkjøringsregler Benytte Internasjonale Åpne Tjenesterelaterte Overbygningsstandarder Det Offentlige må bli Premissgiver Det Offentlige må finansiere Piloter

25 Paradigmeskifte i Samkjørende og Tjenestedrevne Overbygninger IT & Integration AS Noen kjennetegn: Side 25 Større grad av gjenbruk av hva andre har laget Tidligere har hovedfokus vært på Administrasjon og Økonomi mens hovedfokus fremover vill være på Kvalitetssikring av de fag-relatertetjenestene. ( Fellesskap om Tjenestekvalitet ) Brukerstyrt og fag-dominert kompetanse vil være premissgiver for de tjenestedrevene Overbygninger (Tjeneste-modellering og Prosessering i Sanntid av brukerne selv) Bort fra fragmenterte og isolerte systemløsninger til mer integrerte åpne og differensierte løsninger ( Kryss-plattform-basert utviklingsverktøy som f.eks QT)

26 Takk for Oppmerksomheten! Les mer under «Mulighetenes Eldreomsorg» Services in your Hand Side 26

Fremtidens alderdom og ny teknologi

Fremtidens alderdom og ny teknologi Fremtidens alderdom og ny teknologi Rapport 2009 Rapport 1 2009 Fremtidens alderdom og ny teknologi ISBN 978-82-92447-28-4 (trykket utgave) ISBN 978-82-92447-29-1 (elektronisk utgave) Utgitt: Oslo, februar

Detaljer

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret

Veileder IS-1216. Smarthusteknologi. Planlegging og drift i kommunale tjenester. Deltasenteret Veileder IS-1216 Smarthusteknologi Planlegging og drift i kommunale tjenester Deltasenteret SMARTHUSTEKNOLOGI Planlegging og drift i kommunale tjenester ISBN-82-8081-057-9 Bestillingsnummer: IS-1216 Utgitt

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018

Handlingsplan for velferdsteknologi 2014-2018 IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.11.2013 76707/2013 2013/7320 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/19 Eldrerådet 25.11.2013 Ruspolitisk råd 26.11.2013 13/21 Råd for funksjonshemmede

Detaljer

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com

Selvstendig, trygg og aktiv. Foto: Shutterstock.com Selvstendig, trygg og aktiv Foto: Shutterstock.com Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 Strategi for implementering av velferdsteknologi 2014-2017 1 Innhold 1.Innledning... 3 1.1.Visjon

Detaljer

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015

Universell utforming og velferdsteknologi. Standard Norge, januar 2015. prosjektrapport 2015 Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge, januar 2015 prosjektrapport 2015 Standard Norge rapport Tittel Universell utforming og velferdsteknologi Standard Norge Postboks 242 1326 Lysaker

Detaljer

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010

Enkelt, intuitivt og begripelig IKT-STRATEGI. Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 RANDABERG KOMMUNE IKT-STRATEGI 2010-2012 APRIL 2010 IKT-STRATEGI Enkelt, intuitivt og begripelig Randaberg kommune Fra Randaberg sentrum (Foto: Ove Tennfjord) IKT-strategi 2010 2012 V: 1.0 Vedtatt i Kommunestyret

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Fra behov til anskaffelse

Fra behov til anskaffelse - Åpen Rapport Fra behov til anskaffelse Inspirasjon til gode anskaffelser i den kommunale helse- og omsorgstjenesten Forfattere Ingrid Svagård, Øystein Dale, Dag Ausen; SINTEF SINTEF IKT Helse og Omsorgsteknologi

Detaljer

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv

Delprosjektrapport 1. Lenger i eget liv Delprosjektrapport 1 Lenger i eget liv 1 1.0 Innledning Omsorgstjenestene har et stort uutnyttet potensial for å ta i bruk tilgjengeligteknologi og for å utvikle ny. Dette gjelder både velferdsteknologi

Detaljer

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014

Forprosjekt SIKT. Sikker IKT for hjemmemonitorering. 27. januar 2014 Forprosjekt SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering 27. januar 2014. Prosjekttittel: SIKT Sikker IKT for hjemmemonitorering Behovsområde: Sykehus, konseptutvikling Prosjekteier i HS: Oslo universitetssykehus

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området

Rapport IS-2225. Offentlig dokument. Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Rapport IS-2225 Offentlig dokument Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Publikasjonens tittel: Helsedirektoratets anbefalinger på det velferdsteknologiske området Utgitt:

Detaljer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer

Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Forprosjekt Trygghetspakken behovskartlegging og erfaringer Hva bør en trygghetspakke inneholde for å hjelpe den enkelte til å bo trygt i egen bolig? 20. juni 2012.. Prosjekttittel: Trygghetspakken - behovskartlegging

Detaljer

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi.

HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. HANDLINGSPLAN for velferdsteknologi 2012-2016 VISJON: Skien kommune skal være blant de fremste kommunene i landet i bruk av velferdsteknologi. Innhold Mandat og prosess i arbeidet med handlingsplan velferdsteknologi

Detaljer

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand

Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg. Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand Bruk av Web Services i AltInn - på vei mot et enklere Norge? Bjørn Tore Egeberg Institutt for informasjonsvitenskap, Høgskolen i Agder, Kristiansand 1 Forord Denne rapporten er en masteroppgave i informasjonssystemer

Detaljer

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering

Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Kontekstbasert arbeids- og informasjonsorganisering Hovedoppgave ved sivilingeniørutdanning i informasjons- og kommunikasjonsteknologi av Knut Håkon Tolleshaug Mørch Grimstad, 28. mai 1999 Forord Når jeg

Detaljer

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010

RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 RAPPORT RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) 2010 Finansforetakenes bruk av informasjons-

Detaljer

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA

IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA IT-PLAN FOR GRUNNSKOLEN I VENNESLA 2011 2014 : Elever og ansatte i grunnskolen i Vennesla kommune skal være aktive brukere av digitale verktøy, digitale kommunikasjonsformer og digitale læringsressurser.

Detaljer

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste

Smart Varmestyring. Even Brobak. Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Smart Varmestyring Forretningsmessige aspekter ved en AMS tilleggstjeneste Even Brobak Master i kommunikasjonsteknologi Innlevert: Juni 2012 Hovedveileder: Harald Øverby, ITEM Medveileder: Lars Kulseng,

Detaljer

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt

Velferdsteknologi. Gjør det enkelt Velferdsteknologi Gjør det enkelt Innhold Bakgrunn... 3 Sammendrag... 3 Bruk av velferdsteknologi i Norge... 4 Fokus på trygghet... 4 Et paradoks... 8 Bruken av trygghetsalarm i Europa... 10 Bruk av velferdsteknologi

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Asker kommune - de digitale muligheters kommune

Asker kommune - de digitale muligheters kommune 1 VISJON OG HOVEDMÅL Asker kommune - de digitale muligheters kommune IKT hovedmål 2011-2014: 1. Asker kommune har en arkitektur for elektronisk samhandling, som bruker lokale og nasjonale data fra ulike

Detaljer

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret

:magasinet. :konkurranse. Møt Geodata på. om Geomatikkdagene. ArcGIS Online. :nytt fra ARCen. :styret Returadresse GEODATA AS Postboks 9036 Grønland 0133 OSLO :magasinet B :konkurranse :nytt fra ARCen Møt Geodata på Geomatikkdagene 2013 Dette årets brukerkonferanse var den 21. Norske ESRI Brukerkonferansen

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis

Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat til praksis Handelshøgskolen og Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Bredbåndsfylket Troms; Motiv, begrunnelser og aktører. En undersøkelse av bredbåndsatsningen i Troms. Prosessen fra prat

Detaljer

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019

Områdeplan IKT for. Oslo universitetssykehus HF. Perioden 2015-2019 Dato: Side: 1 / 30 Områdeplan IKT for Perioden 2015-2019 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Administrerende direktør Side Side 1 av av 30 Dato: Side: 2 / 30 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 5 PRINSIPPER

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen)

Velferdsteknologi. «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter Nissen) Velferdsteknologi IS-1990 Fagrapport om implementering av velferdsteknologi i de kommunale helse- og omsorgstjenestene 2013-2030 «Velferdsteknologi handler ikke om teknologi men om mennesker (Nis Peter

Detaljer

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport

Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Den Norske Akademiske NettSkyen (NANSen) - Arbeidsgruppens rapport Olav Kvittem (UNINETT), Nils Johan Lysnes (UiT), Ole Ingvard Langfeldt (NTNU), Morten Werner Forsbring (UiO), Jarle Bjørgeengen (UiO)

Detaljer