ASCOM i62 VoWiFi HANDSET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASCOM i62 VoWiFi HANDSET"

Transkript

1 [QUICK REFERENCE GUIDE NO] ASCOM i62 VoWiFi HANDSET INCLUDING SAFETY INSTRUCTIONS

2 Multifunksjons-/alarmknapp Lysdiode Volumknapper Skjerm Dempeknapp Skjermtaster Bekreftelsestast Ringetast Talemelding Tastelås og store/ små bokstaver Kontakt til hodesett Viser klokkeslett og ikoner Viser dato og ikoner Viser skjermtastenes funksjon Femveis navigeringstast Avslutt-tast og På/av Alfanumeriske taster Lyd av-tast Mellomrom Mikrofon Norsknorsk Skjermikoner Signalstyrke Batteristatus Mikrofon av Høyttaler på Høyttaler av Lyd av Hodesett tilkoblet Ny melding Ny melding med forespørsel om svar Ny melding, viktig Ny melding, alarmprioritet Talemelding 2

3 Norsknorsk PTT Skjermikoner Lese melding Sendt melding Profil aktiv Tapt anrop Innkommende anrop Utgående anrop Tapt anrop Tilkoblet anrop Samtale venter Anrop omdirigert Programvareoppdatering Låst tastatur Sperret oppføring (f.eks. bedriftstelefonbok) Låst håndsett Push-To-Talk (trykk for å snakke) Angir at håndsettet er en i62 Talker-modell Angir at håndsettet er en i62 Messenger-modell Angir at håndsettet er en i62 Protector-modell 3

4 Produktpresentasjon Håndsettet i62 VoWiFi er utstyrt med mange funksjoner som for eksempel fargeskjerm, telefonfunksjoner og meldingsfunksjoner. Det støtter WiFi-standardene a/b/g/n-radio. Det må løses lisens for å bruke håndsettets funksjoner, og det finnes tre versjoner: i62 Talker, i62 Messenger og i62 Protector med alarm. Håndsettet kan også oppgraderes med tilleggsfunksjoner ved hjelp av en lisens. Kontakt din områdeadministrator. Håndsettet er laget med tanke på kontormiljøer og middels krevende miljøer som for eksempel sykehus. Håndsettet egner seg for brukere som har behov for å være tilgjengelige og/eller som har behov for mobile tale- og meldingsfunksjoner, og egner seg derfor ypperlig i områder hvor brukeren enten trenger en enveis meldingsfunksjon eller å kunne ha kontakt med andre brukere. Fargeskjermen forbedrer og forenkler bruken av håndsettet. Du finner flere opplysninger i brukerhåndboken til Ascom i62, TD92599GB. Funksjoner Lokal telefonbok (250 kontakter) X X X Sentral telefonbok* X X X Bedriftstelefonbok (1000 kontakter) X X X Språk som kan lastes ned X X X Tilgang til talemelding* X X X Vibrator X X X Kontakt til hodesett X X X Mikrofon på/av under anrop X X X Høyttalerfunksjon X X X Interaktiv meldingsfunksjon* - X X SMS - meldingsfunksjon mellom håndsett* - X X Datasending* - X X Multifunksjonsknapp X X - Trykk-knapp alarm* - - X Kan oppgraderes til Messenger X - - Kan oppgraderes til Protector X X - Sentralisert administrasjon* X X X Enkel utskifting X X X * Systemavhengig Talker Messenger Protector 4

5 Merk: Enheten kan ha flere funksjoner enn beskrevet her, se brukerhåndboken til Ascom i62. Grunnleggende funksjoner Slå håndsettet på og av Trykk på avslutt-tasten for å slå håndsettet på eller av. Når håndsettet slås av, vises Slå av?.trykk på Ja. Ringe Det er mange måter å slå et nummer på: I standby-modus slår du nummeret og trykker på ringetasten eller skjermtasten Ring. Trykk på ringetasten og velg nummeret fra anropslisten. Trykk på en forhåndsprogrammert hurtigtast* eller skjermtast. Slå et nummer fra den lokale telefonboken. Åpne kontaktermenyen, velg Ring kontakt og velg navnet fra listen. Trykk på Ring eller ringetasten. Slå et nummer fra den sentrale telefonboken. Åpne kontaktermenyen, velg Sent. telefonbok > søk på navn/nummer/siste resultat, og trykk på søk. Trykk på ringetasten eller skjermtasten Ring. * De alfanumeriske tastene kan programmeres med et telefonnummer. Besvare/avslutte et anrop Når du hører ringesignalet, trykker du på ringetasten for å svare. For å avslutte anropet, trykker du på avslutt-tasten eller høyre skjermtast. Avvise et anrop Når du hører ringesignalet, trykker du på avslutt-tasten. Opplysninger om anropet blir lagret i anropslisten. Slå høyttaleren på og av Under et anrop trykker du på venstre skjermtast for å slå høyttalerfunksjonen på eller av. 5

6 Slå lydsignaler på og av I hvilemodus holder du lyd av-tasten inne lenge, eller du kan holde dempeknappen inne for å skifte mellom lydsignaler på og av. Ikonet angir at lyden er dempet på håndsettet. Hvis du trykker kort på lyd av-tasten eller trykker på dempeknappen før du besvarer et anrop, blir ringesignalet lydløst. Låse/låse opp tastaturet manuelt Trykk på *-tasten for å låse/låse opp og deretter skjermtasten Låse/Ja. Låst tastatur -ikonet angir at tastaturet er låst. Endre volumet under et anrop Trykk på for å øke volumet og for å redusere volumet. Lade batteriet Du lader batteriet i en bordlader eller en ladehylle. Lading angis med en oransje lysdiode. Når batteriet er fulladet, lyser dioden grønt og et fulladet Batteri -ikon vises. Når håndsettet står i en bordlader, er det fullt operativt. Håndsettet vibrerer ikke i laderen. Batteriet kan også lades i en egen batterilader. Merk: Lading under 5 C vil skade batteriet og forkorte levetiden. Ta ut batteriet Det anbefales å slå av håndsettet før batteriet tas ut. 6

7 Bruk av menyer Du finner en beskrivelse av alle funksjonene i brukerhåndboken til håndsettet Ascom i62 VoWiFi TD Meldinger 13:00 Anrop Tilkoblinger Tjenester Profiler Snarveier Innstillinger Kontakter Velg Tilbake Bruk navigeringstasten til å flytte rundt i menystrukturen. Messenger og Protector har følgende menyer: Tilkoblinger, Anrop, Snarveier, Tjenester, Meldinger, Innstillinger, Profiler og Kontakter. Talker har følgende menyer: Tilkoblinger, Anrop, Kontakter, Snarveier, Profiler og Innstillinger. De tre skjermtastene under skjermen benyttes til menyvalg. Funksjonen til hver av skjermtastene blir forklart i skjermtastfeltet på skjermen. Kontakter Bruke den lokale telefonboken Finne og ringe opp et navn: Åpne Kontakter, gå til Ring kontakt og trykk på Velg. Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. Velg navnet og trykk på Ring. Redigere kontakten: Velg Rediger kontakt, velg navnet og trykk på Rediger to ganger. Foreta endringene, trykk på OK og deretter på Lagre. For å legge til en kontakt, velger du Legg til kontakt, velg Ny eller Fra anropsliste. Trykk på Legg til, skriv inn navnet og trykk på OK. Velg Jobbnummer, Mobilnummer eller Annet nummer. Skriv inn nummeret, trykk på OK og trykk 7

8 på Lagre. Du kan også velge et bestemt ringesignal for kontakten. Slette en kontakt: Velg Slett kontakt, velg navnet, trykk på Slett og deretter på Ja. Bruke den sentrale telefonboken Åpne Kontakter, og velg Sent. telefonbok. Velg Søk på navn, Søk på nummer eller Siste resultat. Skriv inn de(n) første bokstaven(e) i fornavnet og/eller de(n) første bokstaven(e) i etternavnet. Trykk på Søk. Det søkes i den sentrale telefonboken, og en liste over matchende navn vises. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten. Trykk på Mer for å legge til en kontakt, eller trykk på Ring eller ringetasten for å ringe. Bruke bedriftstelefonboken Finne og ringe opp et navn: Åpne Kontakter, gå til Ring kontakt og trykk på Velg. Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. En kontakt fra bedriftstelefonkatalogen er merket med symbolet, som betyr at kontakten ikke kan redigeres. Velg navnet og trykk på Ring. Skjermtaster, hurtigtaster og multifunksjonsknapp De tre skjermtastene under skjermen kan defineres for bestemte funksjoner som for eksempel å slå et bestemt nummer. Et langt trykk på en hurtigtast kan ha samme funksjon som å bruke en skjermtast, og tastene 0, 2-9 kan programmeres som en hurtigtast. Multifunksjonsknappen kan også programmeres for ulike funksjoner ved hjelp av langt trykk og dobbelt trykk.* *Denne funksjonen finnes bare på i62 Talker og Messenger. Meldinger Merk: Bare Messenger- og Protector-utgavene Motta en tekstmelding Når du mottar en tekstmelding, begynner lysdioden å blinke og du hører et pipesignal. Ikonet og den mottatte meldingen vises automatisk (hvis en talemelding mottas samtidig, vil 8

9 ikonet blir endret til ). Ikonet blir stående på skjermen til alle nye meldinger er åpnet. Hvis meldingen mottas under et anrop, varsles brukeren med et lydsignal. Det er mulig å svare på og videresende meldingen, ringe til avsenderen og ringe et nummer * som er angitt i tekstmeldingen. Det er også mulig å lese meldingen senere ved å trykke på Lukk. En mottatt melding lagres i innboksen. De 30 siste meldingene som er mottatt, lagres i innboksen. Opplysninger om tidspunkt og dato er med i meldingen. Lese en lagret melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og velg Innboks. Bruk og på navigeringstasten for å navigere i listen. Velg melding, og trykk på skjermtasten Vis for å lese meldingen. Sende melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og velg Skriv ny melding. Skriv inn tekst, trykk på skjermtasten Send og skriv deretter inn et nummer eller trykk på skjermtasten for oppslag i telefonboken. Trykk på Send. Slette en lagret melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og Innboks. Bruk og på navigeringstasten for å navigere i listen. Velg melding og trykk på Vis > Mer > Slett. Trykk på skjermtasten Ja for å slette meldingen. Kontrollere talemelding En ny talemelding angis med ikonet ny talemelding. Det vises bare én talemelding om gangen i innboksen. Trykk på skjermtasten Meny, velg og Innboks. Velg melding (angitt med foran meldingen) og trykk på skjermtasten Vis. Trykk på Ring eller. * Nummeret må bestå av minst tre tall. Alternativ: Du kan ringe til talemeldingstjenesten ved å trykke lenge på. Hvis internnummeret ikke er tilgjengelig, vises teksten Talemeldingsnummer ikke definert. 9

10 Innstillinger Slå den automatiske tastelåsen på og av Åpne Innstillinger, og gå til Låser. Velg Autom. tastelås av/på, velg På/Av og trykk på Tilbake. Et låst tastatur angis av ikonet. For å låse opp trykker du på og deretter på skjermtasten Ja. Slå vibratoren på/av Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Vibratorvarsel og deretter På, På ved lydløs (det vil si at vibratoren er på når håndsettet er dempet) eller Av. Trykk på Tilbake. Regulere ringevolumet Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Volum og bruk til å øke volumet og til å redusere det. Trykk på OK for å lagre innstillingen. Velge forskjellige ringesignaler for internt anrop, eksternt anrop og tilbakeringing Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Ringesignaler,> Internt anrop, Eksternt anrop eller Tilbakeringing. Velg lyd. Trykk på Spill av for å høre de forskjellige lydene. Trykk på Tilbake. Bruk av alarm Merk: Bare Protector-utgaven Personlig alarm* Trykk på to ganger innen to sekunder til Personlig alarm vises. Teste alarmen* Trykk på og hold den nede inntil Testalarm vises. *Avhengig av installasjon 10

11 Sikkerhetsinstruksjoner For sikker og effektiv bruk av håndsettet må retningslinjene i denne hurtigveiledningen og alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger følges. Følg bruksanvisningen og alle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger som vises på produktet og i bruksanvisningen. Håndsettet må ikke tas fra hverandre. Hvis håndsettet tas fra hverandre, vil garantien bli ugyldig. Håndsettet inneholder ingen komponenter som forbrukeren kan vedlikeholde. Vedlikehold skal bare utføres av en godkjent reparatør. Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av organet som er ansvarlig for samsvar kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret, ugyldig. Dette produktet skal bare brukes sammen med følgende batterier: Art.nr.: Batteri Egne ladere skal kun tilkobles med strømadaptere som leveres av fabrikanten. Tilgjengelige strømadaptere (leverandørbetegnelse) er: Art.nr. DC3: Strømforsyningsenhet AC/5 V DC/0,65 A - Europa Art.nr. DC3: Strømforsyningsenhet AC/5 V DC/1 A - USA, Canada, AUS og Storbritannia Forholdsregler Ta vare på denne håndboken. Den inneholder viktige sikkerhetsopplysninger og bruksanvisninger. Ta vare på alle bruksanvisninger for senere bruk. Unngå lydnivåer som kan skade hørselen. Eksponering for høyt lydtrykk fra et håndsetts øretelefon eller hodesett kan forårsake varig hørselstap. Koble bordladeren kun til den type strømkilde som er angitt på produktet. Fare: Skift aldri ut vekselstrømledningen eller -støpselet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, skal riktig stikkontakt monteres av en fagkyndig elektriker. Feil tilkobling øker risikoen for elektrisk støt. 11

12 Plasser strømledningen for vekselstrømforsyningen på et sted der det er minst sannsynlig for at den blir utsatt for skade eller belastning. Strømledningen trekkes ut av stikkontakten ved å dra forsiktig i AC-adapteren, ikke ved å dra i ledningen. Ta ut batteriet før rengjøring av håndsettet for å redusere risikoen for elektrisk støt. Koble bordladeren kun til den type strømkilder som er angitt på produktet. Ikke bruk tilleggsutstyr med håndsettet som ikke er utelukkende anbefalt av produsenten, se brukerhåndboken. Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller skade, og vil gjøre garantien ugyldig. Håndsettet må ikke utsettes for åpen ild. Håndsettet må ikke utsettes for og/eller lades i direkte sollys over lang tid. Hold håndsettet og/eller laderen unna for høy varme og fuktighet. Unngå at tunge gjenstander faller på håndsettet. Ikke la barn leke med produktets emballasje. Emballasjen består ofte av små deler som kan utgjøre kvelningsfare. Ikke la barn leke med håndsettet. Det er ikke et leketøy. Barn kan skade seg selv eller andre. Barn kan dessuten skade håndsettet. Lovbestemte samsvarserklæringer (Kun EU/EFTA) Dette utstyret er ment å brukes i hele EU og EFTA. Dette utstyret er i samsvar med de essensielle krav og andre relevante forskrifter under R&TTE-direktivet 1999/5/EF og 2009/125/EF (økodesign). Samsvarserklæringen kan slås opp på: https://www.ascom-ws.com/doc/ Håndsettet er utstyrt med merkelappen 12

13 Begrensninger for trådløse LAN Frekvensbånd (MHz) og kanal Maks. effektnivå (EIRP) (mw) BARE innendørs Innen- og utendørs x * x * x * Dynamisk frekvensvalg og sendeeffektstyring er påkrevd i frekvensområdene 5250 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz. Andre nasjonale begrensninger Merk: Kontakt alltid lokale myndigheter for å få vite de nyeste nasjonale forskriftene for trådløse LAN på både 2400 og 5000 MHz. Danmark Frekvensbåndet MHz er også tillatt for utendørs bruk. Frankrike Frekvensbåndet ,5 MHz er begrenset til 10 mw EIRP når produktet brukes utendørs. Nærmere informasjon finnes på Italia Bruk av trådløst utstyr krever en generell godkjenning hvis det skal benyttes utenfor eierens eiendom. Nærmere informasjon finnes på Latvia Bruk av frekvensbånd 2400 MHz utendørs krever godkjenning fra direktoratet for elektronisk kommunikasjon. Nærmere informasjon finnes på 13

14 Lovbestemte samsvarserklæringer (Bare USA og Canada) FCC ID: BXZWH1 IC: 3724B-WH1 USA: 9FVIPNANWH1 HAC FCC-samsvarserklæringer Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med begrensningene for et digitalt apparat av klasse B, som følger av del 15 av FCCreglene. Disse begrensningene er konstruert for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en husholdning. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at interferensen ikke vil inntreffe i en bestemt installasjon. Hvis utstyret faktisk forårsaker skadelig interferens i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt mottaksantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn til den hvor mottakeren er tilkoblet. Konferer med forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for hjelp. Dette digitale apparatet er et klasse B-produkt som samsvarer med den kanadiske standarden ICES-003. Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada. Fortrolig kommunikasjon kan ikke garanteres ved bruk av dette håndsettet. Eksponering for radiofrekvenssignaler Dette utstyret samsvarer med FCCs strålingsgrenser fastsatt for ukontrollerte omgivelser. 14

15 Dette utstyret samsvarer med FCC SAR-grensen på 1,6 W/kg. Den maksimale SAR-verdien målt ved bruk mot øret er 1.02 W/kg. Telefonen er også testet på kroppen ved hjelp av belteklemme, og maks. SAR-verdi som er målt ved slik bruk er W/kg. Denne enheten må ikke flyttes eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Ascom kan medføre brudd på FCC RF-retningslinjene for eksponering, og bør unngås. Informasjon til brukeren Denne enheten er i samsvar med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: 1 dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og 2 dette utstyret må akseptere eventuell interferens som mottas, inklusive interferens som kan forårsake uønsket funksjonalitet for utstyret. Modifikasjoner Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av organet som er ansvarlig for samsvar kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret, ugyldig. Miljøkrav VoWiFi-håndsett Håndsettet må kun brukes ved temperaturer mellom -5 o C til +45 o C (23 o F til 113 o F). Unngå å utsette håndsettet for direkte sollys eller andre varmekilder. Håndsettet må ikke utsettes for åpen ild. Hold håndsettet unna for høy varme og fuktighet. Unngå plutselige temperaturendringer dette for å hindre kondens i håndsettet. Det anbefales å legge håndsettet i en lufttett plastpose inntil temperaturen er justert, for eksempel når du går inn eller ut av en kald/varm bygning på en varm/kald dag. Beskytt håndsettet mot aggressive væsker og damper. 15

16 Hvis håndsettet har vært utsatt for vann eller kondens, må du øyeblikkelig ta ut batteriet og la håndsettet tørke helt før du setter batteriet inn igjen. Hold håndsettet unna sterke elektromagnetiske felter. Ikke sett et kaldt håndsett i laderen. Batteri Batteriet må ikke senkes i vann. Da kan batteriet kortslutte og bli ødelagt. Batteriet må ikke utsettes for åpen ild. Da kan batteriet eksplodere. Metallkontaktene på batteriet må ikke komme i kontakt med andre metallgjenstander. Da kan batteriet kortslutte og bli ødelagt. Batteriet må ikke legges på steder hvor det blir utsatt for ekstremt høye temperaturer, for eksempel inne i en bil på en varm dag. Bruk bordladeren eller den veggmonterte ladehyllen til å lade batteriet. Lad batteriet i minst én time første gang du bruker det. Merk at dersom kun batteriet skal lades, må du bruke en egen veggmontert batterilader. Batteriet må ikke lades når romtemperaturen er over 40 o C eller under 5 o C (over 104 o F eller under 41 o F). Forsøk ikke å ta batteriet i stykker. Batteriet må kun kobles fra hvis det er nødvendig å skifte det ut. Skru av håndsettet før du tar ut batteriet. Avhending av batteri Defekte batterier må leveres til et returpunkt for kjemisk avfall. 16

17 Tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er å få til i62: Læretui med belteklemme Belteklemme, dreibar Standardklemme Bordladere Hodesett med mikrofon på bom Også tilgjengelig: Hodesett med mikrofon på kabel Hørselsvern 2.5 Peltor Sikkerhetssnor Bordprogrammeringsenhet (USB) Ladehylle Flerbatterilader Batteripakke Sentral administrasjon av håndsett 17

18 [www.ascom.com] TD92597NO Ver A, September 2010 Ascom Wireless Solutions, Sweden Specifications are subject to change without notice