ASCOM i62 VoWiFi HANDSET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ASCOM i62 VoWiFi HANDSET"

Transkript

1 [QUICK REFERENCE GUIDE NO] ASCOM i62 VoWiFi HANDSET INCLUDING SAFETY INSTRUCTIONS

2 Multifunksjons-/alarmknapp Lysdiode Volumknapper Skjerm Dempeknapp Skjermtaster Bekreftelsestast Ringetast Talemelding Tastelås og store/ små bokstaver Kontakt til hodesett Viser klokkeslett og ikoner Viser dato og ikoner Viser skjermtastenes funksjon Femveis navigeringstast Avslutt-tast og På/av Alfanumeriske taster Lyd av-tast Mellomrom Mikrofon Norsknorsk Skjermikoner Signalstyrke Batteristatus Mikrofon av Høyttaler på Høyttaler av Lyd av Hodesett tilkoblet Ny melding Ny melding med forespørsel om svar Ny melding, viktig Ny melding, alarmprioritet Talemelding 2

3 Norsknorsk PTT Skjermikoner Lese melding Sendt melding Profil aktiv Tapt anrop Innkommende anrop Utgående anrop Tapt anrop Tilkoblet anrop Samtale venter Anrop omdirigert Programvareoppdatering Låst tastatur Sperret oppføring (f.eks. bedriftstelefonbok) Låst håndsett Push-To-Talk (trykk for å snakke) Angir at håndsettet er en i62 Talker-modell Angir at håndsettet er en i62 Messenger-modell Angir at håndsettet er en i62 Protector-modell 3

4 Produktpresentasjon Håndsettet i62 VoWiFi er utstyrt med mange funksjoner som for eksempel fargeskjerm, telefonfunksjoner og meldingsfunksjoner. Det støtter WiFi-standardene a/b/g/n-radio. Det må løses lisens for å bruke håndsettets funksjoner, og det finnes tre versjoner: i62 Talker, i62 Messenger og i62 Protector med alarm. Håndsettet kan også oppgraderes med tilleggsfunksjoner ved hjelp av en lisens. Kontakt din områdeadministrator. Håndsettet er laget med tanke på kontormiljøer og middels krevende miljøer som for eksempel sykehus. Håndsettet egner seg for brukere som har behov for å være tilgjengelige og/eller som har behov for mobile tale- og meldingsfunksjoner, og egner seg derfor ypperlig i områder hvor brukeren enten trenger en enveis meldingsfunksjon eller å kunne ha kontakt med andre brukere. Fargeskjermen forbedrer og forenkler bruken av håndsettet. Du finner flere opplysninger i brukerhåndboken til Ascom i62, TD92599GB. Funksjoner Lokal telefonbok (250 kontakter) X X X Sentral telefonbok* X X X Bedriftstelefonbok (1000 kontakter) X X X Språk som kan lastes ned X X X Tilgang til talemelding* X X X Vibrator X X X Kontakt til hodesett X X X Mikrofon på/av under anrop X X X Høyttalerfunksjon X X X Interaktiv meldingsfunksjon* - X X SMS - meldingsfunksjon mellom håndsett* - X X Datasending* - X X Multifunksjonsknapp X X - Trykk-knapp alarm* - - X Kan oppgraderes til Messenger X - - Kan oppgraderes til Protector X X - Sentralisert administrasjon* X X X Enkel utskifting X X X * Systemavhengig Talker Messenger Protector 4

5 Merk: Enheten kan ha flere funksjoner enn beskrevet her, se brukerhåndboken til Ascom i62. Grunnleggende funksjoner Slå håndsettet på og av Trykk på avslutt-tasten for å slå håndsettet på eller av. Når håndsettet slås av, vises Slå av?.trykk på Ja. Ringe Det er mange måter å slå et nummer på: I standby-modus slår du nummeret og trykker på ringetasten eller skjermtasten Ring. Trykk på ringetasten og velg nummeret fra anropslisten. Trykk på en forhåndsprogrammert hurtigtast* eller skjermtast. Slå et nummer fra den lokale telefonboken. Åpne kontaktermenyen, velg Ring kontakt og velg navnet fra listen. Trykk på Ring eller ringetasten. Slå et nummer fra den sentrale telefonboken. Åpne kontaktermenyen, velg Sent. telefonbok > søk på navn/nummer/siste resultat, og trykk på søk. Trykk på ringetasten eller skjermtasten Ring. * De alfanumeriske tastene kan programmeres med et telefonnummer. Besvare/avslutte et anrop Når du hører ringesignalet, trykker du på ringetasten for å svare. For å avslutte anropet, trykker du på avslutt-tasten eller høyre skjermtast. Avvise et anrop Når du hører ringesignalet, trykker du på avslutt-tasten. Opplysninger om anropet blir lagret i anropslisten. Slå høyttaleren på og av Under et anrop trykker du på venstre skjermtast for å slå høyttalerfunksjonen på eller av. 5

6 Slå lydsignaler på og av I hvilemodus holder du lyd av-tasten inne lenge, eller du kan holde dempeknappen inne for å skifte mellom lydsignaler på og av. Ikonet angir at lyden er dempet på håndsettet. Hvis du trykker kort på lyd av-tasten eller trykker på dempeknappen før du besvarer et anrop, blir ringesignalet lydløst. Låse/låse opp tastaturet manuelt Trykk på *-tasten for å låse/låse opp og deretter skjermtasten Låse/Ja. Låst tastatur -ikonet angir at tastaturet er låst. Endre volumet under et anrop Trykk på for å øke volumet og for å redusere volumet. Lade batteriet Du lader batteriet i en bordlader eller en ladehylle. Lading angis med en oransje lysdiode. Når batteriet er fulladet, lyser dioden grønt og et fulladet Batteri -ikon vises. Når håndsettet står i en bordlader, er det fullt operativt. Håndsettet vibrerer ikke i laderen. Batteriet kan også lades i en egen batterilader. Merk: Lading under 5 C vil skade batteriet og forkorte levetiden. Ta ut batteriet Det anbefales å slå av håndsettet før batteriet tas ut. 6

7 Bruk av menyer Du finner en beskrivelse av alle funksjonene i brukerhåndboken til håndsettet Ascom i62 VoWiFi TD Meldinger 13:00 Anrop Tilkoblinger Tjenester Profiler Snarveier Innstillinger Kontakter Velg Tilbake Bruk navigeringstasten til å flytte rundt i menystrukturen. Messenger og Protector har følgende menyer: Tilkoblinger, Anrop, Snarveier, Tjenester, Meldinger, Innstillinger, Profiler og Kontakter. Talker har følgende menyer: Tilkoblinger, Anrop, Kontakter, Snarveier, Profiler og Innstillinger. De tre skjermtastene under skjermen benyttes til menyvalg. Funksjonen til hver av skjermtastene blir forklart i skjermtastfeltet på skjermen. Kontakter Bruke den lokale telefonboken Finne og ringe opp et navn: Åpne Kontakter, gå til Ring kontakt og trykk på Velg. Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. Velg navnet og trykk på Ring. Redigere kontakten: Velg Rediger kontakt, velg navnet og trykk på Rediger to ganger. Foreta endringene, trykk på OK og deretter på Lagre. For å legge til en kontakt, velger du Legg til kontakt, velg Ny eller Fra anropsliste. Trykk på Legg til, skriv inn navnet og trykk på OK. Velg Jobbnummer, Mobilnummer eller Annet nummer. Skriv inn nummeret, trykk på OK og trykk 7

8 på Lagre. Du kan også velge et bestemt ringesignal for kontakten. Slette en kontakt: Velg Slett kontakt, velg navnet, trykk på Slett og deretter på Ja. Bruke den sentrale telefonboken Åpne Kontakter, og velg Sent. telefonbok. Velg Søk på navn, Søk på nummer eller Siste resultat. Skriv inn de(n) første bokstaven(e) i fornavnet og/eller de(n) første bokstaven(e) i etternavnet. Trykk på Søk. Det søkes i den sentrale telefonboken, og en liste over matchende navn vises. Du kan gå til neste oppføring i alfabetisk rekkefølge ved å trykke på navigeringstasten. Trykk på Mer for å legge til en kontakt, eller trykk på Ring eller ringetasten for å ringe. Bruke bedriftstelefonboken Finne og ringe opp et navn: Åpne Kontakter, gå til Ring kontakt og trykk på Velg. Skriv inn første bokstav i navnet eller hele navnet (vises i søkefeltet mens du skriver inn tekst), eller åpne kontaktlisten. En kontakt fra bedriftstelefonkatalogen er merket med symbolet, som betyr at kontakten ikke kan redigeres. Velg navnet og trykk på Ring. Skjermtaster, hurtigtaster og multifunksjonsknapp De tre skjermtastene under skjermen kan defineres for bestemte funksjoner som for eksempel å slå et bestemt nummer. Et langt trykk på en hurtigtast kan ha samme funksjon som å bruke en skjermtast, og tastene 0, 2-9 kan programmeres som en hurtigtast. Multifunksjonsknappen kan også programmeres for ulike funksjoner ved hjelp av langt trykk og dobbelt trykk.* *Denne funksjonen finnes bare på i62 Talker og Messenger. Meldinger Merk: Bare Messenger- og Protector-utgavene Motta en tekstmelding Når du mottar en tekstmelding, begynner lysdioden å blinke og du hører et pipesignal. Ikonet og den mottatte meldingen vises automatisk (hvis en talemelding mottas samtidig, vil 8

9 ikonet blir endret til ). Ikonet blir stående på skjermen til alle nye meldinger er åpnet. Hvis meldingen mottas under et anrop, varsles brukeren med et lydsignal. Det er mulig å svare på og videresende meldingen, ringe til avsenderen og ringe et nummer * som er angitt i tekstmeldingen. Det er også mulig å lese meldingen senere ved å trykke på Lukk. En mottatt melding lagres i innboksen. De 30 siste meldingene som er mottatt, lagres i innboksen. Opplysninger om tidspunkt og dato er med i meldingen. Lese en lagret melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og velg Innboks. Bruk og på navigeringstasten for å navigere i listen. Velg melding, og trykk på skjermtasten Vis for å lese meldingen. Sende melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og velg Skriv ny melding. Skriv inn tekst, trykk på skjermtasten Send og skriv deretter inn et nummer eller trykk på skjermtasten for oppslag i telefonboken. Trykk på Send. Slette en lagret melding Trykk på skjermtasten Meny, velg og Innboks. Bruk og på navigeringstasten for å navigere i listen. Velg melding og trykk på Vis > Mer > Slett. Trykk på skjermtasten Ja for å slette meldingen. Kontrollere talemelding En ny talemelding angis med ikonet ny talemelding. Det vises bare én talemelding om gangen i innboksen. Trykk på skjermtasten Meny, velg og Innboks. Velg melding (angitt med foran meldingen) og trykk på skjermtasten Vis. Trykk på Ring eller. * Nummeret må bestå av minst tre tall. Alternativ: Du kan ringe til talemeldingstjenesten ved å trykke lenge på. Hvis internnummeret ikke er tilgjengelig, vises teksten Talemeldingsnummer ikke definert. 9

10 Innstillinger Slå den automatiske tastelåsen på og av Åpne Innstillinger, og gå til Låser. Velg Autom. tastelås av/på, velg På/Av og trykk på Tilbake. Et låst tastatur angis av ikonet. For å låse opp trykker du på og deretter på skjermtasten Ja. Slå vibratoren på/av Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Vibratorvarsel og deretter På, På ved lydløs (det vil si at vibratoren er på når håndsettet er dempet) eller Av. Trykk på Tilbake. Regulere ringevolumet Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Volum og bruk til å øke volumet og til å redusere det. Trykk på OK for å lagre innstillingen. Velge forskjellige ringesignaler for internt anrop, eksternt anrop og tilbakeringing Trykk på skjermtasten Meny, velg og gå til Lyd og varsler. Velg Ringesignaler,> Internt anrop, Eksternt anrop eller Tilbakeringing. Velg lyd. Trykk på Spill av for å høre de forskjellige lydene. Trykk på Tilbake. Bruk av alarm Merk: Bare Protector-utgaven Personlig alarm* Trykk på to ganger innen to sekunder til Personlig alarm vises. Teste alarmen* Trykk på og hold den nede inntil Testalarm vises. *Avhengig av installasjon 10

11 Sikkerhetsinstruksjoner For sikker og effektiv bruk av håndsettet må retningslinjene i denne hurtigveiledningen og alle nødvendige sikkerhetsforanstaltninger følges. Følg bruksanvisningen og alle advarsler og sikkerhetsforanstaltninger som vises på produktet og i bruksanvisningen. Håndsettet må ikke tas fra hverandre. Hvis håndsettet tas fra hverandre, vil garantien bli ugyldig. Håndsettet inneholder ingen komponenter som forbrukeren kan vedlikeholde. Vedlikehold skal bare utføres av en godkjent reparatør. Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av organet som er ansvarlig for samsvar kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret, ugyldig. Dette produktet skal bare brukes sammen med følgende batterier: Art.nr.: Batteri Egne ladere skal kun tilkobles med strømadaptere som leveres av fabrikanten. Tilgjengelige strømadaptere (leverandørbetegnelse) er: Art.nr. DC3: Strømforsyningsenhet AC/5 V DC/0,65 A - Europa Art.nr. DC3: Strømforsyningsenhet AC/5 V DC/1 A - USA, Canada, AUS og Storbritannia Forholdsregler Ta vare på denne håndboken. Den inneholder viktige sikkerhetsopplysninger og bruksanvisninger. Ta vare på alle bruksanvisninger for senere bruk. Unngå lydnivåer som kan skade hørselen. Eksponering for høyt lydtrykk fra et håndsetts øretelefon eller hodesett kan forårsake varig hørselstap. Koble bordladeren kun til den type strømkilde som er angitt på produktet. Fare: Skift aldri ut vekselstrømledningen eller -støpselet. Hvis støpselet ikke passer i stikkontakten, skal riktig stikkontakt monteres av en fagkyndig elektriker. Feil tilkobling øker risikoen for elektrisk støt. 11

12 Plasser strømledningen for vekselstrømforsyningen på et sted der det er minst sannsynlig for at den blir utsatt for skade eller belastning. Strømledningen trekkes ut av stikkontakten ved å dra forsiktig i AC-adapteren, ikke ved å dra i ledningen. Ta ut batteriet før rengjøring av håndsettet for å redusere risikoen for elektrisk støt. Koble bordladeren kun til den type strømkilder som er angitt på produktet. Ikke bruk tilleggsutstyr med håndsettet som ikke er utelukkende anbefalt av produsenten, se brukerhåndboken. Bruk av tilleggsutstyr som ikke er anbefalt av produsenten kan føre til brann, elektrisk støt eller skade, og vil gjøre garantien ugyldig. Håndsettet må ikke utsettes for åpen ild. Håndsettet må ikke utsettes for og/eller lades i direkte sollys over lang tid. Hold håndsettet og/eller laderen unna for høy varme og fuktighet. Unngå at tunge gjenstander faller på håndsettet. Ikke la barn leke med produktets emballasje. Emballasjen består ofte av små deler som kan utgjøre kvelningsfare. Ikke la barn leke med håndsettet. Det er ikke et leketøy. Barn kan skade seg selv eller andre. Barn kan dessuten skade håndsettet. Lovbestemte samsvarserklæringer (Kun EU/EFTA) Dette utstyret er ment å brukes i hele EU og EFTA. Dette utstyret er i samsvar med de essensielle krav og andre relevante forskrifter under R&TTE-direktivet 1999/5/EF og 2009/125/EF (økodesign). Samsvarserklæringen kan slås opp på: https://www.ascom-ws.com/doc/ Håndsettet er utstyrt med merkelappen 12

13 Begrensninger for trådløse LAN Frekvensbånd (MHz) og kanal Maks. effektnivå (EIRP) (mw) BARE innendørs Innen- og utendørs x * x * x * Dynamisk frekvensvalg og sendeeffektstyring er påkrevd i frekvensområdene 5250 til 5350 MHz og 5470 til 5725 MHz. Andre nasjonale begrensninger Merk: Kontakt alltid lokale myndigheter for å få vite de nyeste nasjonale forskriftene for trådløse LAN på både 2400 og 5000 MHz. Danmark Frekvensbåndet MHz er også tillatt for utendørs bruk. Frankrike Frekvensbåndet ,5 MHz er begrenset til 10 mw EIRP når produktet brukes utendørs. Nærmere informasjon finnes på Italia Bruk av trådløst utstyr krever en generell godkjenning hvis det skal benyttes utenfor eierens eiendom. Nærmere informasjon finnes på Latvia Bruk av frekvensbånd 2400 MHz utendørs krever godkjenning fra direktoratet for elektronisk kommunikasjon. Nærmere informasjon finnes på 13

14 Lovbestemte samsvarserklæringer (Bare USA og Canada) FCC ID: BXZWH1 IC: 3724B-WH1 USA: 9FVIPNANWH1 HAC FCC-samsvarserklæringer Dette utstyret er testet og funnet å samsvare med begrensningene for et digitalt apparat av klasse B, som følger av del 15 av FCCreglene. Disse begrensningene er konstruert for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en husholdning. Dette utstyret genererer, benytter og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke monteres og brukes i samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens i radiokommunikasjon. Men det er ingen garanti for at interferensen ikke vil inntreffe i en bestemt installasjon. Hvis utstyret faktisk forårsaker skadelig interferens i radio- eller TV-mottak, noe som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, bes brukeren prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av følgende tiltak: Snu eller flytt mottaksantennen. Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren. Koble utstyret til en kontakt i en annen krets enn til den hvor mottakeren er tilkoblet. Konferer med forhandleren eller en erfaren radio-/tvtekniker for hjelp. Dette digitale apparatet er et klasse B-produkt som samsvarer med den kanadiske standarden ICES-003. Cet appareil numérique de la Classe B conforme á la norme NMB-003 du Canada. Fortrolig kommunikasjon kan ikke garanteres ved bruk av dette håndsettet. Eksponering for radiofrekvenssignaler Dette utstyret samsvarer med FCCs strålingsgrenser fastsatt for ukontrollerte omgivelser. 14

15 Dette utstyret samsvarer med FCC SAR-grensen på 1,6 W/kg. Den maksimale SAR-verdien målt ved bruk mot øret er 1.02 W/kg. Telefonen er også testet på kroppen ved hjelp av belteklemme, og maks. SAR-verdi som er målt ved slik bruk er W/kg. Denne enheten må ikke flyttes eller brukes sammen med andre antenner eller sendere. Bruk av tilleggsutstyr som ikke er godkjent av Ascom kan medføre brudd på FCC RF-retningslinjene for eksponering, og bør unngås. Informasjon til brukeren Denne enheten er i samsvar med avsnitt 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to vilkår: 1 dette utstyret skal ikke forårsake skadelig interferens, og 2 dette utstyret må akseptere eventuell interferens som mottas, inklusive interferens som kan forårsake uønsket funksjonalitet for utstyret. Modifikasjoner Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke uttrykkelig er godkjent av organet som er ansvarlig for samsvar kan gjøre brukerens tillatelse til å bruke utstyret, ugyldig. Miljøkrav VoWiFi-håndsett Håndsettet må kun brukes ved temperaturer mellom -5 o C til +45 o C (23 o F til 113 o F). Unngå å utsette håndsettet for direkte sollys eller andre varmekilder. Håndsettet må ikke utsettes for åpen ild. Hold håndsettet unna for høy varme og fuktighet. Unngå plutselige temperaturendringer dette for å hindre kondens i håndsettet. Det anbefales å legge håndsettet i en lufttett plastpose inntil temperaturen er justert, for eksempel når du går inn eller ut av en kald/varm bygning på en varm/kald dag. Beskytt håndsettet mot aggressive væsker og damper. 15

16 Hvis håndsettet har vært utsatt for vann eller kondens, må du øyeblikkelig ta ut batteriet og la håndsettet tørke helt før du setter batteriet inn igjen. Hold håndsettet unna sterke elektromagnetiske felter. Ikke sett et kaldt håndsett i laderen. Batteri Batteriet må ikke senkes i vann. Da kan batteriet kortslutte og bli ødelagt. Batteriet må ikke utsettes for åpen ild. Da kan batteriet eksplodere. Metallkontaktene på batteriet må ikke komme i kontakt med andre metallgjenstander. Da kan batteriet kortslutte og bli ødelagt. Batteriet må ikke legges på steder hvor det blir utsatt for ekstremt høye temperaturer, for eksempel inne i en bil på en varm dag. Bruk bordladeren eller den veggmonterte ladehyllen til å lade batteriet. Lad batteriet i minst én time første gang du bruker det. Merk at dersom kun batteriet skal lades, må du bruke en egen veggmontert batterilader. Batteriet må ikke lades når romtemperaturen er over 40 o C eller under 5 o C (over 104 o F eller under 41 o F). Forsøk ikke å ta batteriet i stykker. Batteriet må kun kobles fra hvis det er nødvendig å skifte det ut. Skru av håndsettet før du tar ut batteriet. Avhending av batteri Defekte batterier må leveres til et returpunkt for kjemisk avfall. 16

17 Tilleggsutstyr Følgende tilleggsutstyr er å få til i62: Læretui med belteklemme Belteklemme, dreibar Standardklemme Bordladere Hodesett med mikrofon på bom Også tilgjengelig: Hodesett med mikrofon på kabel Hørselsvern 2.5 Peltor Sikkerhetssnor Bordprogrammeringsenhet (USB) Ladehylle Flerbatterilader Batteripakke Sentral administrasjon av håndsett 17

18 [www.ascom.com] TD92597NO Ver A, September 2010 Ascom Wireless Solutions, Sweden Specifications are subject to change without notice

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Alcatel-Lucent 400 DECT Handset Alcatel-Lucent 300 DECT Handset Statusikoner Din telefon Batteriets ladenivå Initialisering av talepostkassen / Informasjoner av interesse Påminnelse om programmert avtale

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580IP. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580IP Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3.

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD191 CD196. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD191 CD196 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Hurtigstartveiledning CD280/CD285

Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Hurtigstartveiledning CD280/CD285 Innholdet i esken Basestasjon (CD285) Basestasjon (CD280) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Introduksjon

Innholdsfortegnelse. Introduksjon Brukermanual 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer i displayet 6 Funksjoner - Besvare

Detaljer

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk

Doro Secure 580. Bruksanvisning. Norsk Doro Secure 580 Bruksanvisning Norsk Merk! Alle illustrasjoner er kun for illustrasjonsformål, og er ikke nødvendigvis en nøyaktig gjengivelse av apparatet. Norsk 1. Strøm på/av 2. Hodesettkontakt 3. Ladekontakt

Detaljer

Hurtigstart-guide CD181/CD186

Hurtigstart-guide CD181/CD186 Hurtigstart-guide CD181/CD186 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD190 CD195. Hurtigstartveiledning. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD190 CD195 Hurtigstartveiledning 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. XL390 XL395. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome XL390 XL395 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (XL395) Basestasjon (XL390) Lader* Strømadapter

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D120. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D120 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer.

Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145. Velkommen. Hurtigveiledning. Koble til. Installer. Digital trådløs telefon SE 140 Digital trådløs telefon med telefonsvarer SE 145 Velkommen Hurtigveiledning 1 2 3 Koble til Installer Sett i gang Innholdet i esken Håndsett SE 140/ SE 145 SE 140 eller SE

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke

Registrer produktet og få støtte på. CD290 CD295. Hurtigstart-guide. 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome CD290 CD295 Hurtigstart-guide 1 Koble til 2 Komme i gang 3 Bruke Dette finner du i esken Basestasjon (CD295) Basestasjon (CD290) Lader* Strømadapter

Detaljer

Hurtigstart-guide SE888

Hurtigstart-guide SE888 Hurtigstart-guide SE888 Eskens innhold Håndsett * Basestasjon Lader * Strømadapter * Telefonledning ** Hurtigstartveiledning CD-rom Garanti Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere

Detaljer

Trådløst stereohodesett 2.0

Trådløst stereohodesett 2.0 Trådløst stereohodesett 2.0 Sikkerhetshåndbok CECHYA-0083 ADVARSEL For å forhindre eventuell hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder. Sikkerhet og forholdsregler Les informasjonen

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning

Registrer produktet og få støtte på. M550 M555. Hurtigveiledning Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome M550 M555 Hurtigveiledning Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter

INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter INSTALLASJONSGUIDE Telefonadapter 3 Innhold Introduksjon 4 Oversikt 5 Strømtilkobling 6 Koble til telefonlinjen 7 Klargjør SoundGate for telefonbruk 9 Bruk av Telefonadapter og support 10 Godkjenninger,

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D230 D235. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D230 D235 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner snom 821 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en ny talemelding.

Detaljer

Comfort Contego Bruksanvisning

Comfort Contego Bruksanvisning Norge Comfort Contego Bruksanvisning Les bruksanvisningen før du tar i bruk dette produktet. Comfort Contego T800 Sender Comfort Contego R800 Mottaker Innholdsfortegnlese Sida Introduksjon 3 Innhold 4

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D450 D455. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D450 D455 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B

BRUKERMANUAL. DECT IP telefon. Type DE2-B BRUKERMANUAL DECT IP telefon Type DE2-B Hans Olav Christiansen Side 1 04.04.2008 Innholdsoversikt 1 Generelt Side 3 2 AV/PÅ slag av håndsettet Side 3 3 Display med bakgrunnsbelysning Side 4 4 Batteri info

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D400 D405. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D400 D405 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300W

Hurtigveiledning Konftel 300W Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300W NORSK Beskrivelse Konftel 300W er en batteridrevet trådløs konferansetelefon for tilkobling til DECT-system, mobiltelefon eller datamaskin.

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D4550. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D4550 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Bruksanvisning for GDC 450

Bruksanvisning for GDC 450 Bruksanvisning for GDC 450 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Side - Apparatbeskrivelse 3-4 - Aktive displayknapper 4 - Beskrivelse av funksjonsknapper 5 - Symboler og meldinger i displayet 6 - Hovedmenyer

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. M330 M335. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support M330 M335 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK

Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Hurtigveiledning Konftel 300 NORSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/dect-telefoner eller datamaskiner. På www.konftel.com/300 finner du en

Detaljer

BeoCom 2. Komme i gang

BeoCom 2. Komme i gang BeoCom 2 Komme i gang Før du starter Denne veiledningen inneholder instruksjoner om hvordan du installerer og bruker BeoCom 2-håndsettet med en BeoLine-base. Du kan også bruke håndsettet med andre baser,

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 250

Hurtigveiledning Konftel 250 Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 250 NORSK Beskrivelse Konftel 250 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak. På www.konftel.com/250 finner du en bruksanvisning

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Hurtigstartveiledning XL370/XL375

Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Hurtigstartveiledning XL370/XL375 Innholdet i esken Basestasjon (XL375) Basestasjon (XL370) Merk * I pakker med flere håndsett er det ekstra håndsett, ladere og strømadaptere. ** I enkelte land må du koble

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse

Funksjonsbeskrivelse Brukerveiledning Funksjonsbeskrivelse Telefon Software versjon 5.3.3 eller nyere Rev C NO Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2 Bruke Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten... 3 2.2 Telefonmenyen... 3 2.3 Ringe

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Linksys SPA942 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D150. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D150 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

HURTIGGUIDE. telefonapparat

HURTIGGUIDE. telefonapparat HURTIGGUIDE telefonapparat CTRL Supp Bli kjent med telefonen Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen,

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300IP

Hurtigveiledning Konftel 300IP Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300IP NORSK Beskrivelse Konftel 300IP er en konferansetelefon for IP-telefoni. På www.konftel.com/300ip finner du en bruksanvisning med utførlig

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601

Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 Brukerhåndbok Nokia trådløs lader DT-601 1.1. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den trådløse laderen. 1 USB-kabel 2 Indikatorlampe 3 Ladeområde Overflaten på dette produktet inneholder ikke nikkel. Det

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon

Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Brukerveiledning DT590 trådløs telefon Telcom Europe Revisjon 9.0, August 2007 Copyright 2007 Innholdsfortegnelse TELEFONEN... 3 RINGE TIL ANDRE... 5 VED OPPTATT... 6 MOTTA SAMTALE... 7 OVERFØRE, SPØRREANROP,

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D130 D135. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support D130 D135 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200

TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 TO-VEIS TRÅDLØST TILKALLINGSSYSTEM PG-200 Takk for at du har valgt vårt produkt PG-200 trådløse tilkallingssystem. Vennligst les denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Hvis du har noen spørsmål,

Detaljer

Produktmanual. Wireless

Produktmanual. Wireless Produktmanual Wireless Eskens innhold 4 1. Unimouse 2. Dongel (trådløs mottaker) 3. USB 2.0 kabeladapter 4. USB til Micro USB-kabel 5. Bruksanvisning 2 3 5 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk

Detaljer

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn.

Registrer produktet ditt og få kundestøtte på CD250 CD255 SE250 SE255. Veiledning for hurtigstart. Koble til. Sette inn. Registrer produktet ditt og få kundestøtte på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Veiledning for hurtigstart 1 Koble til 2 Sette inn 3 Bruke Innholdet i esken Basestasjon ELLER Håndsett Batterideksel

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support XL490 XL495. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips XL490 XL495 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg

Velkommen. Hurtigstartveiledning. Koble til. Installasjon. Gled deg Velkommen NO Hurtigstartveiledning 1 2 3 Koble til Installasjon Gled deg Hva er det i boksen Håndsett Basestasjon Strømtilførsel for basestasjon Linjekabel 2 AAA oppladbare batterier Batteridør Brukerveiledning

Detaljer

RollerMouse Free3 Wireless

RollerMouse Free3 Wireless RollerMouse Free3 Wireless Brukerveiledning Free3_Wireless_User_Guide_NO.indd 1 06/06/2017 12.16 Eskens innhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturhevere 3. To lange tastaturhevere 4. Trådløs

Detaljer

Beskrivelse av apparatets funksjoner

Beskrivelse av apparatets funksjoner Cisco SPA504 Beskrivelse av apparatets funksjoner # Telefonfunksjon Beskrivelse 1 Telefonrør Løft det for å ta imot eller starte en samtale. 2 Meldingslampe Lysenes betydning: Rødt lys du har fått en

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT GDK-30+/100 INNHOLDSFORTEGNELSE Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Nortel Brukerhåndbok for DECThåndsett

Nortel Brukerhåndbok for DECThåndsett Nortel Brukerhåndbok for DECThåndsett 413X og 414X www.nortel.com 2005 Nortel Networks N0028564 01 Trykt i Danmark Gratulerer med ditt nye Nortel 413X-/414X-håndsett X står for frekvenstypen til modellene:

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer.

SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. SONECO SONECO er en liten enhet for telefonsamtaler. Ved et enkelt trykk kan man ringe til ett eller flere telefonnummer. OBS! Før man slår på enheten må man sette inn et SIM-kort og lade batteriet. PIN-kode

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D600 D605. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D600 D605 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen

Detaljer

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0

Bruksanvisning. TV Adapter 2.0 Bruksanvisning TV Adapter 2.0 Takk Takk for at du valgte produktet vårt for å hjelpe deg til å høre bedre. For å kunne være bedre til hjelp har vi lagt stor vekt på å sørge for at den nye TVadapteren din

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20

Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Hurtigveiledning for GDC-450H DECT IP LDK- 20 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 3 Plukke opp samtaler... 3 Sette over samtaler... 3 Ringe internt... 3 Ringe eksternt... 3 Programmere personlig kortnummer...

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Hurtiginstallasjonsveiledning

Hurtiginstallasjonsveiledning Hurtiginstallasjonsveiledning Aktuelle modeller: AS6004U Ver.3.0.0413 (2017-4-13) Innholdsfortegnelse Merknader... 3 Sikkerhetsforholdsregler... 4 1. Pakkens innhold... 5 2. Ekstrautstyr... 6 3. Maskinvareinstallasjonsveiledning...

Detaljer

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød)

BT220 HEADSET. Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) Produktinformasjon 1 Laderkontakt 2 + -knapp 3 - -knapp 4 Funksjonslampe (blå) 5 Batterilampe (rød) 6 Øreplugg 7 Mikrofon 8 Øreklips 9 Ladelampe (rød) 10 Strømlampe (grønn) Installering 1 Lad HELT opp

Detaljer

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255

Brukerveiledning. Fallindikator GT300. Artikkelnr: 324 255 Brukerveiledning Fallindikator GT300 Artikkelnr: 324 255 Innhold 1 Introduksjon... 2 2 Fallindikator GT300... 3 2.1 Beskrivelse av tastatur og MINI USB grensesnitt... 4 2.2 Ikon beskrivelse... 5 3 Komme

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter

INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter INSTALLASJONSGUIDE TV-adapter 3 Innhold Formålet med denne guiden 4 TV-adapter oversikt 5 Strømtilkobling 6 Tilkobling til TV 7 Valgfritt adapter for tilkobling til TV 8 Klargjør SoundGate for lytting

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232

BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 BRUKERVEILEDNING - kortversjon IP222 & IP232 Telefonen kan styres både fra mypbx (PC/web-applikasjon) og direkte fra telefonen. Denne brukerveiledningen tar for seg betjening fra telefonen og er delt inn

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-18 1.3. utgave NO Deler Gjør deg kjent med den bærbare laderen. 1 Mikro-USB-kontakt 2 Kontaktgrep 3 Indikator for batterinivå 4 Laderkontakt 5 USB-kabel

Detaljer

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D120. Har du spørsmål? Kontakt Philips

Utvidet brukerdokumentasjon. Alltid der for å hjelpe deg D120. Har du spørsmål? Kontakt Philips Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome Har du spørsmål? Kontakt Philips D120 Utvidet brukerdokumentasjon Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Detaljer

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280

Telefon flashtel Eco. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. FlashTEL Eco. flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Telefon flashtel Eco Bruker- og vedlikeholdsveiledning FlashTEL Eco flashtel Eco Bestillingsnr.: 1104910 HMS art. nr. 135280 Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les nøye igjennom brukerveiledningen, slik

Detaljer

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030

FlexiSound Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 Bruksanvisning MINO Samtaleforsterker, BE2030 2013-01-02 Dok.nr.: 0638A Vestfold Audio AS 1 Innholdsfortegnelse Viktige sikkerhetsinstruksjoner... 3 Knapper og tilkoblinger... 3 Ta apparatet i bruk (montering)...

Detaljer

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen.

FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. HURTIGGUIDE FØR DU BEGYNNER Å BRUKE RADIOEN Lading av batteri Det finnes 3 ulike tilbehør for lading til Proline Plus. Lader inngår ikke ved kjøp av radioen. Flere tilbehørsartikler finner du på www.zodiac.no

Detaljer

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok

Registrer produktet og få støtte på. D6050. Kort brukerhåndbok Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/welcome D6050 Kort brukerhåndbok Viktige sikkerhetsinstruksjoner Advarsel Strømnettet er klassifisert som farlig. Den eneste måten å slå av laderen på,

Detaljer

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21)

Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) 1.0. utgave NO Brukerhåndbok Microsoft Portable Power (DC-21) Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade den bærbare

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok

Plantronics M70. -M90 serien. Brukerhåndbok Plantronics M70 -M90 serien Brukerhåndbok Innhold Velkommen 3 Innholdet i esken* 4 Velg språk 5 Sammenkobling 6 Hodesettoversikt 7 Vær trygg 7 Ta kontroll 8 Svare på eller avslutte en samtale 8 Avslå en

Detaljer

Hurtigveiledning Konftel 300M

Hurtigveiledning Konftel 300M Conference phones for every situation Hurtigveiledning Konftel 300M NORSK Beskrivelse Konftel 300M er en bat teridrevet trådløs konferan setelefon for tilkobling til mobilnett (GSM/3G) eller datamaskin

Detaljer

Mobiltelefon FAS-24100M

Mobiltelefon FAS-24100M Mobiltelefon FAS-24100M www.facebook.com/denverelectronics 1 4 7 8 3 5 2 6 9 Brukerhåndbok Norwegian NOR-1 Begynn å bruke Sett inn/ta ut batteri Sett inn batteri 1. Åpne batteridekselet 2. Sett batteriet

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Omgivelseskontroll Dokumentasjon for lavttalende dørtelefon Daitem SC901AU Gjerstadveien 398, Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 E-mail: post@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA Revisjoner

Detaljer

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9)

Display. Taster. Brukerveiledning, kortversjon IP 110 (ver 8 & 9) Display Symbol Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Blinker ved mikrofon av Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Ringelyd slått av Ikke forstyrr aktivert Ikke kontakt

Detaljer

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper

LCD-display. ladekontakt VOLUMKONTROLL, (anropsknapp) bakgrunnsbelyst. kontakt for ekstern høyttaler/mikrofon LYS/MAKS REKKEVIDDE, knapper Antenne NORSK TOVEISRADIO MODEL MT 500 POWER- (av/på-) TALK- (snakke) CALL- (anrops) bakgrunnsbelyst LCD-display ladekontakt belteklips KANALVELGE- KNAPPER høyttaler/mikrofon VOLUMKONTROLL, er batterirom

Detaljer

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning

DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning NO DUALSHOCK 3-ladestasjon Brukerveiledning CECH-ZDC1E Forholdsregler Før du tar i bruk dette produktet, må du lese denne veiledningen nøye og ta vare på den til senere bruk. Les også instruksjonene til

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave

Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave Brukerhåndbok for trådløst headset (HS-11W) 9235346 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-11W er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8)

Brukerveiledning, kortversjon IP 230 (ver 7 & 8) Display Symbol / Taster Tast Høyre pil piltaster Beskrivelse Høyttaler aktiv Handsfree mikrofon aktiv Viderekobling aktiv Telefonen er låst Håndsett aktiv (løftet) Hodesett aktiv Ringelyd slått av Tapt

Detaljer

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300

Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Hurtigveiledning for GDC-400H DECT IP LDK- 50/100/300 Innholdsfortegnelse Besvare anrop... 4 Plukke opp samtaler... 4 Sette over samtaler... 4 Ringe internt... 4 Ringe eksternt... 4 Programmere personlig

Detaljer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. NO brukermanual DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone NO brukermanual Pakken innhold Sette i gang Velkommen til din nye mobiltelefon. Den er laget for å kunne brukes også i litt tøffere miljøer. Telefonen er IP57

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19

Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 1.1. utgave NO Brukerhåndbok Nokia universell bærbar USB-lader DC-19 Innhold For din egen sikkerhet 3 Om den bærbare laderen 4 Taster og deler 5 Lade

Detaljer

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren.

Sett bilsettet i sigarettenneren i bilen. Bilsettet kan dreies forsiktig i ønsket retning. Trykk bilsettet godt inn i sigarettenneren. Produktinformasjon 1 12 V plugg 2 Mikrofonkontakt 3 Forbindelsesknapp 4 Funksjonslampe (blå/rød) 5 Anropsknapp 6 + volumknapp Bruk Bilsett Mikrofon Kort mikrofon 7 - volumknapp 8 Høyttaler 9 På/av-bryter

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Produktmanual. Wired

Produktmanual. Wired Produktmanual Wired Eskens innhold 1. Unimouse 2. Bruksanvisning 2 1 /1 Unimouse funksjoner Rullehjul / Klikk Venstreklikk Midtklikk* Høyreklikk Base / Tilt Kabel Knapp for å navigere bakover Knapp for

Detaljer

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner

HP Roar Plus-høyttaler. Andre funksjoner HP Roar Plus-høyttaler Andre funksjoner Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoftkonsernet i USA. Bluetooth er

Detaljer

Sydney Svarapparat GSM

Sydney Svarapparat GSM Brukerveiledning, vedlikeholds- og monteringsanvisning Sydney Svarapparat GSM Sydney Svarapparat GSM Art.nr.: 2201690 HØRSEL KOMMUNIKASJON SYN VARSLING OMGIVELSESKONTROLL Leverandør av elektroniske hjelpemidler

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset BH-110 1.0. utgave 2 Innledning Om headsettet Med Nokia Bluetooth-headsettet BH-110 kan du håndtere anrop håndfritt, også når du bruker to telefoner samtidig.

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på NC1. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips NC1 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner 2 Hørselsvern

Detaljer

SIKKERHET OG OPPSETT -------------------------------------------------------------------------------

SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- SIKKERHET OG OPPSETT ------------------------------------------------------------------------------- Sikkerhet Vennligst merk følgende instruksjoner ved oppsett av TV-apparatet: 7 Fjernkontrollen er kun

Detaljer