Protégé Bærbar gassmåler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protégé Bærbar gassmåler"

Transkript

1 Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT, ALLE RETTIGHETER RESERVERT

2 Denne siden er blank med hensikt ii

3 Innholdsfortegnelse iii Protégé bærbar gassmåler 1. Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Viktige merknader Sertifiseringer og godkjenninger Advarsler, forsiktighetsregler og merknader Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 4 Advarsler og forsiktighetsregler for sensor for brennbare gasser... 5 Advarsler og forsiktighetsregler for batteri Generelle instruksjoner for bruk av Protégé Garantierklæring... 8 Kontakte Scott Health & Safety Hurtigreferanse for akronymer Innledning Spesifikasjoner for sensor LCD-skjerm Oppsett Batteri Lade batteriet Lading av batteriet med multiladeren (tilbehør) Utskifting av batteriet Protégé-programvare Innstallasjon av programvare for gassmåler Installasjon av JAVA-programvare Br uk Slå på og av Protégé Slå på Slå av LCD-varsler og visninger Gassadvarsel og alarmvarsler Lavt batterinivå Utenfor område-tilstander Advarsel om lav flyt for pumpe Sensorfeil Kalibrering av Protégé og funksjonstest Nullkalibrering Span-kalibrering Funksjonstesting... 37

4 4.4. Valgfri pumpeoperasjon Installasjon av valgfri pumpe med Protégé avslått Installasjon av valgfri pumpe med Protégé påslått Koble fra den alternative pumpen Gassinterferens Bruk av programvaren for gassmåler Koble Protégé til en datamaskin Programvarebeskrivelse Endre alarminnstillingene Stille inn dato og klokkeslett Vis datalogg Programvareinnstillinger Vedlikehold Batteri Utskiftning av sensor Feilsøking for pumpe Rengjøringsprosedyre for pumpe Liste over deler og tilbehør Scott reparasjoner Tillegg iv

5 Figuroversikt Figur 2-1. Protégés komponenter 12 Figur 2-2. Tilbehør for Protégé 13 Figur 2-3. LCD-indikasjoner 16 Figur 3-1. Lade batteriet til Protégé 18 Figur 3-2. Brukerkontokontroll for Windows Vista 21 Figur 3-3. Innstallasjon av programvare for gassmåler 22 Figur 3-4. Innstallasjon av programvare for gassmåler 22 Figur 3-5. Innstallasjon av programvare for gassmåler 23 Figur 3-6. Innstallasjon av programvare for gassmåler 23 Figur 3-7. Innstallasjon av programvare for gassmåler 24 Figur 3-8. Installasjon av JAVA-programvare 25 Figur 3-9. Installasjon av JAVA-programvare 26 Figur Installasjon av JAVA-programvare 26 Figur 4-1. Slå på Protégé 28 Figur 4-2. Slå av Protégé 30 Figur 4-3. Nullkalibrering 34 Figur 4-4. Oppsett av span-kalibrering 36 Figur 4-5. Span-kalibrering 37 Figur 4-6. Oppsett av funksjonstest 38 Figur 4-7. Installasjon av pumpe 40 Figur 4-8. Oppsett av pumpe 41 Figur 4-9. Tilkobling Protégé / PC 45 Figur Programvarekategorier for gassmåler 46 Figur Innstillingskategori 47 Figur Kategorien Stille inn klokken 49 Figur Kategorien Vis logg 50 Figur 5-1. Fjerne dekslet på Protégé 54 Figur 5-2. Fjerne sensor 55 Figur 5-3. Innretting av pinner 56 Figur 5-4. Pumpeskruer 58 Figur 5-5. Demontering av pumpe 59 Figur 5-6. Pumpens porter og slanger 60 Figur 5-7. Oppsett av sprøyte 61 Figur 5-8. Pumpens kabling 62 Figur 5-9. Remontering av pumpe 62 v

6 Tabellove rsikt Protégé bærbar gassmåler Tabell 1-1. Hurtigreferanseliste over akronymer 9 Tabell 2-1. Protégés komponenter 12 Tabell 2-2. Beskrivelse av LCD-indikasjoner 16 Tabell 4-1. Når en kalibrering eller funksjonstest skal utføres 33 Tabell 4-2. Giftig gassinterferens 43 Tabell 4-3. Programvareinnstillinger 51 Tabell 5-1. Feilsøking for pumpe 57 vi

7 1. Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon ADVARSEL ALLE PERSONER SOM HAR ANSVAR, ELLER KOMMER TIL Å HA ANSVAR, FOR BRUK ELLER TESTING AV DETTE PRODUKTET MÅ LESE OG FORSTÅ INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN. PRODUKTET VIL BARE FUNGERE SOM BEREGNET HVIS DET BRUKES OG TESTES I HENHOLD TIL ANVISNINGENE FRA PRODUSENTEN. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV PRODUSENTENS ANVISNINGER VIL UGYLDIGGJØRE GARANTIEN OG GODKJENNELSER. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DISSE ANVISNINGENE KAN OGSÅ FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL Viktige merknader Scott Health and Safety påtar seg ikke ansvar for bruk av utstyret dersom utstyret ikke brukes i henhold til instruksjonene. Kontakt Scott Health and Safety eller deres forhandler ved behov for ytterligere drifts- eller vedlikeholdsinformasjon som ikke finnes i denne bruksanvisningen. Scott Health and Safety skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldig skader eller følgeskader som skyldes modifiseringer, feil eller utelatelser i denne bruksanvisningen. Det er gjort bestrebelser på å gjøre denne bruksanvisningen så nøyaktig som mulig, men ansvar kan ikke aksepteres for feil eller utelatelser. Denne publikasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for en kontrakt, og selskapet reserverer seg retten til å endre utformingen, innholdet og detektorens spesifikasjoner uten forutugående varsel. Bransjestandarder, kodekser og lovgivning kan også endres. Brukeren bør oppbevare oppdaterte kopier for å sikre overholdelse med de sist utstedte reguleringer, standarder og retningslinjer. Protégé detektoren kan konfigureres med flere gassensorer for oppnåelse av gasspesifkk beskyttelse i henhold til brukerens krav til bruksområde og overholdelse. 1 av 64

8 1.2. Sertifiseringer og godkjenninger Protégé har blitt testet og funnet å være i samsvar med følgende direktiver, standarder eller standardiserte dokumenter: UL913 EN EN IEC IEC EN IEC USA KLASSE I, DIVISJON 1, GRUPPER A, B, C, og D Omgivelsestemperatur: -20 C til +50 C INTERNASJONALT Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Omgivelsestemperatur: -20 C til +50 C 2 av 64

9 1.3. Advarsler, forsiktighetsregler og merknader I dette dokumentet brukes advarsler, forsiktighetsregler og merknader for å rette oppmerksomheten mot potensielt usikre, farlige eller unike situasjoner som krever spesiell oppmerksomhet fra brukeren. Alle advarsler, forsiktighetsregler og merknader er merket og gjort lett identifiserbare med et ikon. ADVARSEL - INDIKERER EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, KAN FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG SKADE. FORSIKTIG - INDIKERER EN POTENSIELL FARLIG SITUASJON SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, KAN FØRE TIL MINDRE ELLER MODERAT SKADE. FORSIKTIGHETSREGLER KAN OGSÅ BRUKES TIL Å VARSLE OM USIKRE PRAKSISER. MERK - RETTER OPPMERKSOMHETEN MOT ULIKE SITUASJONER HVOR OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER ER KRITISK FOR PRODUKTETS YTELSE. 3 av 64

10 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det føre til død, skade eller dårlig utstyrsytelse. ADVARSLER FOR Å HINDRE AT EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE ANTENNES, MÅ ALLE VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER FRA PRODUSENTEN LESES OG OVERHOLDES. LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR SPESIFIKKE FORHOLDSREGLER FOR EGENSIKKERHET. ERSTATNING AV DELER KAN FORRINGE EGENSIKKERHETEN, OG FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. EN AVLESNING MED HØYE VERDIER SOM ER UTENFOR OMRÅDET KAN INDIKERE EKSPLOSIV KONSENTRASJON. FOR Å HINDRE AT EN FARLIG ATMOSFÆRE ANTENNES, MÅ PROTÉGÉ LADES I ET OMRÅDE SOM ER KJENT FOR Å VÆRE RISIKOFRITT. AKTIVERING AV PUMPE VERIFISERES ETTER AT KOMMANDOENE BLOKKER PUMPE OG TØM PUMPE ER UTFØRT. HVIS EN PUMPE SKAL KOBLES TIL P ROTÉGÉ MENS PROTÉGÉ ALLEREDE ER AKTIVERT, MÅ VENSTRE KNAPP TRYKKES NED FOR Å STARTE AKTIVERINGSPROSESSEN. FORSIKTIGHETSREGLER KONTROLLER AT DET IKKE ER SKITT OG RESTER I GASSINNLØPSPORTENE FØR BRUK. GASS DETEKTERES IKKE I OPPSETTSMODUS. DETEKTOREN MÅ IKKE UTSETTES FOR KRAFTIG MEKANISK ELLER ELEKTRISK STØT. UTFØR ALLTID PROSEDYRENE FOR OPPSTART AV GASSMÅLER OG FUNKSJONSTEST ETTER SLIK EKSPONERING FOR Å VERIFISERE GASSMÅLERENS FUNKSJON OG NØYAKTIGHET. 4 av 64

11 Advarsler og forsiktighetsregler for sensor for brennbare gasser Protégé bærbar gassmåler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av sensorene i Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det føre til død, skade eller dårlig utstyrsytelse. ADVARSLER FORLENGET EKSPONERING AV DETEKTORENE FOR HØYE KONSENTRASJONER AV GIFTIGE ELLER BRENNBARE GASSER KAN FØRE TIL FORRINGET SENSORYTELSE. HVIS EN ALARM UTLØSES PÅ GRUNN A V HØY KONSENTRASJON AV BRENNBARE GASSER, MÅ GASSMÅLEREN REKALIBRERES ELLER, HVIS NØDVENDIG, SENSOREN SKIFTES UT. DET MÅ VÆRE 10 % OKSYGEN I ATMO ER USIKKER PÅ OM OKSYGENKONSE BRENNBARE GASSKONSENTRASJONER. SFÆREN FOR AT SENSOREN FOR BRENNBAR GASS SKAL FUNGERE. HVIS DU NTRASJONEN ER UNDER 10 %, IKK E BRUK PROTÉGÉ TIL MÅLING AV FORSIKTIGHETSREGLER LØSEMIDLER, KJEMIKALIER ELLER PUSSEMIDLER SOM INNEHOLDER SILIKON MÅ IKKE BRUKES TIL RENGJØRING AV DETEKTOREN DA DE KAN SKADE SENSOREN. FØLSOMHETEN TIL SENSOREN FOR BRENNBAR GASS KAN PÅVIRKES NEGATIVT VED EKSPONERING FOR SVOVELFORBINDELSER, HALOGENER, SILIKON, BLYFORBINDELSER ELLER FOSFORFORBINDELSER. UNNGÅ EKSPONERING FOR DISSE STOFFENE. HVIS DET MISTENKES AT DETEKTOREN EKSPONERES FOR SLIKE STOFFER, UTFØR EN GASSTEST FOR Å VERIFISERE SENSORENS NØYAKTIGHET OG AT DEN ER KORREKT KALIBRERT. 5 av 64

12 Advarsler og forsiktighetsregler for batteri Protégé bærbar gassmåler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av det oppladbare batteriet som er installert i Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det utstyrsytelse. ADVARSLER BATTERICELLENE MÅ IKKE LADES I POTENSIELT FARLIGE OMRÅDER. IKKE FORSØK Å ENDRE ELLER REPARERE LADEREN. FORSIKTIGHETSREGLER føre til død, skade eller dårlig IKKE FORSØK Å SKIFTE UT BATTERIET I GASSMÅLEREN. RETURNER PRODUKTET TIL SCOTT HEALTH AND SAFETY FOR UTSKIFTNING ELLER REPARASJON. ET HELT UTLADET BATTERI KAN FØRE TIL AT GASSMÅLERENS DATA OM DATO OG KLOKKESLETT GÅR TAPT, OG RESULTERE I POTENSIELL FEIL VED HENDELSESLOGGING. BATTERIET MÅ LADES ØYEBLIKKELIG NÅR VARSELET FOR LAVT BATTERINIVÅ VISES. BATTERILEVETIDEN (INSTRUMENTETS KJØRETID) REDUSERES VED LAVE TEMPERATURER. LAD BATTERIPAKKEN MED EN GANG DETEKTOREN ANGIR EN ALARM FOR LAVT BATTERINIVÅ. 6 av 64

13 1.4. Generelle instruksjoner for bruk av Protégé Protégé bærbar gassmåler Det er ytterst viktig at denne gassdetektoren brukes og vedlikeholdes på korrekt måte. Hvis dette ikke overholdes, kan personer, som er avhengige av gassdektorens funksjonalitet, utsettes for fare og alvorlig personskade eller dødsfall kan forekomme. BRUK GASSMÅLEREN KORREKT! Protégé skal kun brukes til å måle gasser og konsentrasjoner i atmosfæren som den er stilt inn til å detektere. DEN MÅ VÆRE SLÅTT PÅ FOR AT DEN SKAL FUNGERE. Protégé detekterer gasser kun når den er slått på, og ikke mens den er tilkoblet datamaskinen eller den er i kalibreringsmodus. Batteriet må øyeblikkelig lades når en alarm for lavt batterinvå utløses. UTFØR EN DAGLIG FUNKSJONSTEST Test sensorene hver dag før bruk med en kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Gassmåleren skal indikere en gasskonsentrasjon innen 10 % av det faktiske gassnivået som er oppført på kalibreringssylinderens etikett. Når gasskonsentrasjonen er utenfor grensen på 10 % må span-kalibrering utføres. ADVARSEL UTFØR EN DAGLIG FUNKSJONSTEST. UTELATELSE AV Å UTFØRE EN DAGLIG FUNKSJONSTEST KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. VÆR OPPMERKSOM PÅ sensorer for giftige, brennbare gasser! Silikoner, frie halogener, halogenerte hydrokarboner og metalloksider i den omgivende luften som måles kan sterkt påvirke funksjonaliteten til katalystiske sensorer for brennbare gasser. Det anbefales å øke frekvensen for kalibrering og verifisering hvis det mistenkes at noen av disse stoffene er tilstede. VED TVILSTILFELLER FORLAT OMRÅDET ØYEBLIKKELIG! Hvis Protégé utløser en alarm eller indikerer en alarmtilstand, må brukerne forlate område øyeblikkelig. Brukere må ha kjennskap til og forstå bedriftens sikkerhetsprotokoller. KALIBRERING ER KRITISK! Det må utføres periodisk kalibrering som tar hensyn til bruken av gassmåleren samt miljøbetingelser. o Protégé må også alltid rekalibreres i følgende situasjoner: Etter eksponering for høye konsentrasjonen av giftige eller brennbare gasser eller damper. Hvis gassmåleren slippes, eller senkes i vann. Etter skifte av bruker av gassmåleren. ALARMER OG TILSTANDER UTENFOR OMRÅDE! Operatører må være oppmerksomme på forhold hvor gasskonsentrasjonen er utenfor gassmålerens detekterbare område. Hvis gassmåleren indikerer en verdi som ligger over verdiområdet, må området øyeblikkelig forlates. Hvis en utenfor område-tilstand oppstår, utfør en funksjonstest for å kontrollere gassmålerens funksjonalitet. Hvis gassmåleren ikke består funksjonstesten, må en fullstendig kalibreringsprosedyre utføres. 7 av 64

14 1.5. Garantierklæring SCOTT HEALTH & SAFETY BEGRENSER GARANTI FOR Protégé TM Gassmåler Scott Health & Safety (SCOTT), en divisjon i Scott Technologies Inc. garanterer at Protégé BÆRBARE GASSDETEKSJONSPRODUKTER (PRODUKTENE) er uten defekter i utførelse og materialer i en periode på to (2) år fra den opprinnelige produksjonsdatoen hos SCOTT. Denne garantien gjelder for alle komponentene av PRODUKTENE som medfølger PRODUKTENE ved salgstidspunktet, MED UNNTAK AV pumpe og forbruksfiltre. SCOTT garanterer at pumpen som leveres med PRODUKTENE er fri for defekter i utførelse og materialer i en periode på ett (1) år fra den opprinnelige produksjonsdatoen hos SCOTT. SCOTTs forpliktelse under denne garantien begrenses til erstatning eller reparasjon av (etter valg fra SCOTT) PRODUKTENE eller komponentene som viser seg å ha defekt i utførelse eller materialer. Bare personell hos SCOTT eller, når henvist av SCOTT, autoriserte SCOTT-forhandlere kan utføre garantiforpliktelser. Denne garantien gjelder ikke for defekter eller skade som skyldes reparasjoner eller endringer på PRODUKTENE som er utført av eier eller tredjeparter, med mindre det gis uuttrykkelig tillattelse i SCOTTs produkthåndbøker eller ved skriftlig autorisasjon fra SCOTT. For å service under denne garantien, og som en betingelse for alle SCOTTs forpliktelser, må kjøperen returnere slike produkter til SCOTT, en autorisert SCOTT-forhandler eller et autorisert SCOTTservicesenter. Alle produkter som returneres til SCOTT skal sendes til "SCOTT HEALTH & SAFETY" (Att.: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Denne garantien gjelder ikke for feil eller skade på PRODUKTENE som skyldes uhell, endringer, feil bruk eller misbruk. DENNE GARANTIEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. SCOTT FRASKRIVER SEG I TILLEGG UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ NOEN MÅTE KAN KNYTTES TIL SALGET ELLER BRUKEN AV SCOTTS PRODUKTER, OG INGEN FIRMAER ELLER PERSONEN ER AUTORISERTE TIL Å PÅTA SEG NOE SLIKT ANSVAR Kontakte Scott Health & Safety For å kontakte Scott Health & Safety, ring, faks, send en e-post eller skriv til: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Nettside: Telefon: FAKS av 64

15 1.6. Hurtigreferanse for akronymer Flere akronymer brukes i denne bruksanvisningen. I Tabell 1-1 finnes en hurtigreferanseoversikt for rask identifisering av eventuelle akronymer som kan være ukjente for brukerne. Tabell 1-1. Hurtigreferanseliste over akronymer Akronym Definisjon AC Vekselstrøm CO Karbonmonoksid C Grader celsius F Grader fahrenheit H 2 S Hydrogensulfid ID Innvendig diameter JRE Java Runtime Environment LCD Flytende krystallskjerm LED Lysdiode LEL Nedre eksplosjonsgrense O 2 Oksygen PC Personlig datamaskin ppm Deler pr. million RH Relativ fuktighet STEL Kortsiktig eksponeringsgrense TWA Tidsvektet gjennomsnitt USB Universell seriebuss 9 av 64

16 Denne siden er blank med hensikt 10 av 64

17 2. Innledning Protégé-enheten er bruksklart og leveres med et installert oppladbart litium-ion-batteri og forhåndsinstallerte sensorer. En CD-ROM med programvaren Protégé Gas Monitor følger med enheten. Denne programvaren må installeres for å kunne endre innstilingene for Protégé eller for å registrere data fra enheten. Avhengig av hvilke sensorer gassmåleren er utstyrt med, er Scott Protégé personlige multigassmåler utformet for måling av atmosfæren for potensielt farlige nivåer med brennbare gasser, oksygenoverskudd eller oksygenunderskudd, karbonmonoksid og hydrogensulfid. Brukerne kan se gassindikasjonene via en direkte avlesbar, LCD-skjerm med baklys, flere tydelige LED-lys, en lydalarm og en vibrerende alarm. Protégé inkluderer en nedlastbar datalogg for opp til 4000 hendelser og registrerer STEL / TWA / PEAK eksponeringer, kalibreringer og gassverdier. Via en innebygd USB-port på lademodulen kan gassmålerens datalogg lastes ned, og ved bruk med Protégés programvaregrensesnitt (inkludert), kan brukere raskt konfigurere bruks- og alarmparametrene. Protégé drives av et oppladbart litium-ion-batteri med lang levetid. En prøvetakingspumpe er tilgjengelig for ekstern testing. En valgfri multilader som kan lade opp til seks Protégé-enheter samtidig er også tilgjengelig. Se Figur 2-1 og Figur av 64

18 Figur 2-1. Protégés komponenter Tabell 2-1. Protégés komponenter Nummer Komponent 1 LED-alarmer (2) 2 LCD-skjerm 3 Lydalarmport 4 B etjeningsknapp (2) 5 Gjenget port til pumpe 6 Gassinntaksport (3) 7 Strømkontakter for pumpe 8 Alligatorklemme Kontaktflate for 9 lading/kommunikasjon 10 Mottaksport for kalibreringsadapter 11 Inntak for pumpe 12 av 64

19 Figur 2-2. Tilbehør for Protégé 13 av 64

20 2.1. Spesifikasjoner for sensor Spesifikasjoner for hydrogensulfidsensor Område: 0 til 500 ppm Reaksjonstid: T90 < 30 sek. Driftstemperatur: -4 F til +122 F / -20 C til +50 C Fuktighet: 15 % til 90 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 F til +68 F / 0 til 20 C Sensorens kryssensitivitet: Karbonmonoksid ved 300 ppm: < 2 ppm Svoveldioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Nitrogenmonoksid, 35 ppm: < 1 ppm Hydrogen, 10,000 ppm: < 10 ppm Nitrogendioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Spesifikasjoner for karbondioksidsensor Område: 0 til 999 ppm Reaksjonstid: T90 < 25 sekunder Driftstemperatur: -4 til +122 F / -20 til +50 C Fuktig het: 15 til 90 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til + 68 F / 0 til 20 C Sensorens kryssensitivitet: Filtrert mot H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Filtrert mot SO2, 5 ppm: ca. 0 ppm Nitrogenmonoksid, 35 ppm: < 3 ppm Nitrogendioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Klor, 1 ppm: ca. 0 ppm Hydrogen, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: ca. 0 ppm 14 av 64

21 Spesifikasjoner for oksygensensor Område: 0 til 25 % Reaksjons tid: T95 = 15 sekunder Driftstemperatur: Fuktighet: -4 til +122 F / -20 til +50 C 0 % til 99 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til +68 F / 0 til 20 C Protégé bærbar gassmåler Spesifikasjoner for senso r for brennbare gasser Område: 0 til 80 % LEL 0 til 5 % v/v gass Reaksjonstid: T50 = 10 sekunder T90 = 30 sekunder Driftstemperatur: -40 til F / -40 til 200 C Fuktighet: 0 % til 99 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til +68 F / 0 til 20 C 2.2. LCD-skjerm Det primære brukergrensesnittet til Protégé er via LCD-skjermen. Under bruk vises fortløpende data om gasskonsentrasjoner og alarmtilstander. Brukere vil også kunne måle toppverdier av gasskonsentrasjoner. Ved oppstart vises nåværende alarmsettpunkter for hver installerte sensor, gjeldende dato og klokkeslett, installert programvareversjon og når den neste nødvendige kalibreringen skal utføres. ADVARSEL HVIS PROTÉGÉ IKKE SVARER VED OPPSTART, ELLER KALIBRERINGEN IKKE VISER RETT DATO, IKKE BRUK GASSMÅLEREN FØR DEN HAR BLITT VEDLIKEHOLDT ELLER KALIBRERT. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Se Figur 2-3 og Tabell 2-2 for mer informasjon om LCD-indikasjoner. 15 av 64

22 Figur 2-3. LCD-indikasjoner Tabell 2-2. Beskrivelse av LCD-indikasjoner Nummer Indikator Beskrivelse 1 Gasstypeetikett Indikerer gasstypen som detekteres. Etiketten blinker dersom en alarm er tilknyttet den gasstypen. 2 TWA Indikerer TWA som vises når alarmens settpunkter er nådd. 3 Batterilading Tømming av batteriet indikeres etterhvert som søylene til venstre blir borte. 4 STEL STEL vises når STEL-alarmens settpunkter er nådd. 5 TOPPUNKT Angir høyeste gasseksponering som har forekommet siden instrumentet for LEL og sensorene for giftige gasser ble aktivert, samt høye og lave verdier for oksygensensoren. Trykk på og slipp venstre knapp for visning. Blinker for å indikere at instrumentet er i 6 Hjerteslag målemodus. Blinker ikke under oppstartsprosessen eller ved kalibrering. 7 Alarm Vises når alarmens settpunkter er nådd. 8 Lav alarm Indikerer lave alarmpunktinnstillinger eller når lave alarmpunkter er nådd. 9 PUMPE Vises når pumpen er aktivert. 10 Høy alarm Indikerer høye alarmpunktinnstillinger eller når høye alarmpunkter er nådd. 16 av 64

23 3. Oppsett Protégé-enheten leveres med et innstallert, oppladbart litium-ion-batteri og en, to eller tre forhåndsinstallerte, bruksklare sensorer. En CD-ROM med programvaren Protégé Gas Monitor følger med enheten. Denne programvaren må installeres for å kunne endre innstilingene for Protégé eller for å registrere data fra enheten. FORSIKTIG BATTERIET I PROTÉGÉ MÅ LADES FØR ENHETEN BRUKES FØRSTE GANG, OG DAGLIG ETTER BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN BATTERIETS LEVETID FORKORTES OG ENHETEN KAN SLUTTE Å VIRKE Batteri Protégé drives av et oppladbart litium-ion-batteri. Vanlig kjøretid er 18 timer uten pumpe. Alarmtilstander vil imidlertid redusere driftstidene. Det tar vanligvis mellom 4-6 timer å lade batteriet. Kontroller at batteriet er fulladet før bruk. BATTERILEVETIDEN VARIERER GAMMELT BATTERIET ER. MERK I HENHOLD TIL BRUKEN AV MONITOREN, MILJØBETINGELSER OG HVOR Lade batteriet For lading av batteriet, utfør følgende trinn. Se Figur 3-1. ADVARSEL BATTERICELLENE MÅ IKKE LADES I POTENSIELT FARLIGE OMRÅDER. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Plugg inn strøm- og kommunikasjonsmodusen og koble til Protégé ved å skyve kontaktskoen inn i Protégé-kontakten. Bakgrunnsbelysningen på gassmålerens LCD-skjerm tennes kort og ikonet for lading av batteri starter å blinke. BATTERY CHARGED vises på LCD-skjermen når batteriet er fulladet. MERK HVIS BATTERISPENNINGEN BLIR MEGET LAV, TENNES BAKGRUNNSBELYSNINGEN NÅR PLUGGET TIL LADEREN, MEN DET KAN HENDE AT IKONET FOR LADING AV BATTERIET IKKE VISES MED EN GANG. 17 av 64

24 Figur 3-1. Lade batteriet til Protégé MERK ET HELT UTLADET BATTERI KAN FØRE TIL AT GASSMÅLERENS INNSTILLINGER DATE OG TIME FORÅRSAKER FEILLOGGING AV GASSHENDELSER. HVIS DATO OG KLOKKESLETT IKKE VISES, SE AVSNITT Lad batteripakken med en gang detektoren angir en alarm for lavt batterinivå Lading av batteriet med multiladeren (tilbehør) Protégé multilader (P/N ) kan brukes til å lade opp til seks Protégé-enheter samtidig. Til forskjell fra den enkle strøm- og kommunikasjonsmodulen, kan ikke multiladeren kobles til en datamaskin. Multiladerens eneste funksjon er lading av Protégé-enheter. Se hurtigveiledningen for multiladeren (P/N ) for mer informasjon om bruk av multiladeren. 18 av 64

25 Utskifting av batteriet Protégé bærbar gassmåler Det installerte litium-ion-batteriet er en oppladbar enheten som brukere av produktet ikke skal skifte ut eller utføre service på. Hvis batteriet ikke lenger holder på ladingen, må det skiftes ut ved fabrikken. Forsøk ikke å skifte ut gassmålerens batteripakke. Returner enheten til Scott Health and Safety for utskifting eller reparasjon. 19 av 64

26 3.2. Proté gé-programvare Protégé leveres med en CD-ROM som inkluderer Scott eiendomsbeskyttede programvare for gassmålere som gjør det mulig for brukere å endre innstillingene for Protégé samt få tilgang til dataloggen. Gassmonitorapplikasjonen krever installasjon av Sun Microsystems JAVA runtime-applikasjonen. Hvis JAVA runtime ikke er installert på datamaskinen, kan det installeres på datamaskinen etter at gassmålerprogramvaren er installert. Systemkrav for PC: Operativsystemer: Windows XP eller Windows Vista JAVA-versjon 5 eller nyere USB-port Innstallasjon av programvare for gassmåler For å installere PCI gassmålerprogramvaren, gjør følgende. MERK PROTÉGÉ-LADEREN MÅ IKKE KOBLES TIL DATAMASKINEN FØR ETTER AT INSTALLASJONEN ER FULLFØRT. MERK FOR WINDOWS VISTA, UTFØR TRINN 1 FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN. FOR WINDOWS XP, GÅ TIL TRI 2. 1) Bare for brukere av Windows Vista: naviger til USER ACCOUNTS AND FAMILY SAFETY (BRUKERKONTOER OG FAMILIESIKKERHET) via kontrollpanelet og fortsett for å fjerne USER ACCOUNT CONTROL (UAC) (BRUKERKONTOKONTROLL (UAC)), som vist i Figur 3-2. Avkrysningsboksen for UAC skal ikke være avkrysset. Start datamaskinen på nytt dersom dette er nødvendig. NN 20 av 64

27 Figur 3-2. Brukerkontokontroll for Windows Vista 2) Sett inn CD-ROM-en som fulgte med Protégé-enheten i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 3) Hvis autokjør er aktivert på datamaskinen, starter installasjonsprogrammet. Hvis autokjørfunksjonen på CD-ROM-en er deaktivert, naviger til filen "gasmon.msi" på CD-ROMen og dobbeltklikk på filen for å starte installasjonsprosessen. 4) Klikk på NESTE når du blir bedt om det for å fortsette installasjonen. 21 av 64

28 Figur 3-3. Innstallasjon av programvare for gassmåler 5) Kryss av i boksen for å akseptere lisensavtalen når du blir bedt om det. Klikk på NESTE for å fortsette. Figur 3-4. Innstallasjon av programvare for gassmåler 6) Velg et sted for å installere programvaren, hvis ønskelig, eller bruk standard lokasjon. Klikk på NESTE for å fortsette. 22 av 64

29 Figur 3-5. Innstallasjon av programvare for gassmåler 7) Klikk på INSTALLER og følg med på installasjonsfremgangen. Figur 3-6. Innstallasjon av programvare for gassmåler 8) Klikk på FULLFØR når du blir bedt om det for å fullføre installasjonen. 23 av 64

30 Figur 3-7. Innstallasjon av programvare for gassmåler 24 av 64

31 Installasjon av JAV A-programvare Protégé bærbar gassmåler For å kunne bruke Scotts gassmålerprogramvare må JAVA-programvaren være installert. Installasjonsprogramvaren er tilgjengelig på den samme CD-ROM-en som fulgte med Protégé som programvaren for gassmåleren. Avanserte brukere med Internett-tilgang kan laste ned og installere JAVA runtime fra nettsiden Gjør følgende for å installere JAVA fra CD-ROM-en. 1) Naviger til Java-mappen og velg JAVA-installasjonsfilen for datamaskinens operativsystem. 2) Dobbeltklikk på filen for å starte installasjonsprosessen: 3) Kontroller at installasjonsprosessen for Java Runtime Environment (JRE) starter. Installasjonsfiler kan pakkes ut under en automatisk prosess. 4) Velg GODTA når du blir bedt om det for å akseptere brukerlisensavtalen og fortsette med installasjonen. Figur 3-8. Installasjon av JAVA-programvare 5) Når du blir bedt om det, krysser du av, eller fjerner krysset, for tredjeparts programvareapplikasjoner, så som Google verktøylinje, som Sun Microsystems leverer sammen med JAVA-programvaren. MERK DU TRENGER BARE JAVA-PROGRAMVAREN FOR Å KUNNE KJØRE SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. HVORVIDT DU VELGER Å INSTALLERE, ELLER IKKE INSTALLERE, ANDRE PROGRAMVARER I DETTE SKJERMBILDET HAR INGEN INNVIRKNING PÅ BRUKEN AV SCOTTS GASSMÅLER. 25 av 64

32 Figur 3-9. Installasjon av JAVA-programvare 6) Klikk på NESTE for å fortsette. 7) Følg med på skjermbildet for installasjonsfremgangen under installasjonen. Installasjonstiden varierer i henhold til datamaskinens ytelse, men prosessen skal ikke ta lang tid. 8) Klikk på FULLFØR når du blir bedt om det for å fullføre innstallasjonen av JAVAprogramvaren. Figur Installasjon av JAVA-programvare 26 av 64

33 Denne siden er blank med hensikt 27 av 64

34 4. Bruk 4.1. Slå på og av Protégé Protégé-gassmåleren leveres med en installert oppladbar litium-ion-batteripakke. Hvis gassmåleren ikke slås på etter utførelse av følgende trinn, koble gassmåleren til den oppladbare basen til den er helt fulladet. Operatører bør lade gassmåleren før den tas i bruk første gang, samt daglig før bruk. Gassmålerens skjerm vil vise meldingen BATTERY CHARGED når batteriet er fulladet Slå på Trykk og hold nede venstre eller høyre betjeningsknapp til nedtellingstimeren har fullført og RELEASE vises på LCD-skjermen. Hvis betjeningsknappen holdes nede i 5 sekunder etter at RELEASE vises, slås ikke gassmåleren på. MERK MERK, PL E HVIS BATTERISPENNINGEN BLIR VELDIG LAV MENS GASSMÅLEREN ER AVSLÅTT VISES MELDINGEN EAS CHARGE NÅR DU SLÅR PÅ ENHETEN. BATTERIET MÅ ALLTID LADES OPP HELT FØR BRUK. PARAMETRENE FOR NEDTELLINGSTIMEREN VIL VARIERE I HENHOLD TIL HVA SOM ER ANGITT MED SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. SE AVSNITT FOR INFORMASJON OM JUSTERING AV DENNE PARAMETEREN. Figur 4-1. Slå på Protégé Når betjeningsknappen slippes begynner Protégé egendiagnose-sekvensen for oppstart. Denne sekvensen består av følgende. 1) Kontroll av LED, vibrerende alarm og lydalarm Alle LED-lys tennes og lydalarmer og vibrerende alarmer aktiveres. 2) Programvare - Den nåværende versjonen vises. 28 av 64

35 3) Dato vises. 4) Klokkeslett vises. 5) Innstillinger for lav alarm vises. 6) Innstillinger for høy alarm vises. 7) Innstillinger for STEL-alarm vises. 8) TWA-alarminnstillinger vises. 9) Cal Due indikerer hvor mange dager som gjenstår før neste kalibrering må utføres. ADVARSEL BRUK AV EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER UTOVER KALIBRERINGSDATOEN KAN FØRE TIL FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. UGYDIGE AVLESNINGER SOM INNHENTES MENS ENHETEN IKKE ER KALIBRERT, ER IKKE PÅLITELIGE. BRUK AV EN PROTÉGÉ-ENHET SOM IKKE ER KALIBRERT KAN FØRE TIL UNØYAKTIGE INDIKASJONER AV MILJØBETINGELSER, OG RESULTERE I DØDSF ALL ELLER SKADE. ADVARSEL HVIS CAL EXPIRED VISES VED START AV OPPSTARTSEKVENSEN, INDIKERER DETTE AT ENHETEN IKKE HAR EN GYLDIG KALIBRERING. TRYKK PÅ HØYRE BETJENINGSKNAPP FOR Å OVERSTYRE OG ØYEBLIKKELIG KALIBRERE GASSMÅLEREN. EN PROTÉGÉ SOM IKKE ER KORREKT KALIBRERT KAN FORÅRSAKE DØDSFALL ELLER SKADE. ADVARSEL BRUK ALDRI EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER I GASSMÅLINGSMODUS MENS KALIBRERINGSADAPTEREN ER TILKOBLET. DETTE KAN GI FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Protégé vil gjenoppta vanlig måling når denne sekvensen er utført Slå av Trykk og hold nede begge betjeningsknappene samtidig til nedtellingstimeren har fullført og LCDskjermen er tom. Hvis knappene holdes inne i 5 sekunder etter at LCD-skjermen er tom, vil Protégé prøve å slå seg på. MERK PARAMETEREN FOR TIDSSTYRING VIL VARIERE I HENHOLD TIL HVA SOM ER ANGITT MED SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. SE AVSNITT FOR INFORMASJON OM JUSTERING AV DENNE PARAMETEREN. 29 av 64

36 Figur 4-2. Slå av Protégé 30 av 64

37 4.2. LCD-varsler og visninger Gassadvarsel og alarmvarsler Både gassvarsler og alarmer vil blinke for den spesifikke gasstypen som måles. Lydbare, visuelle og vibrerende alarmer aktiveres, og konsentrasjonen/verdien for sensoren som varsler angis. Hvis en gasstypeetikett blinker uten noen alarm, detekterer senoren en negativ drift. Utfør nullkalibrering for å fjerne driften. Hvis alternativet om drift med mislykkede sensorer har blitt aktivert med programvaren for gassmåleren, viser Protégé FAL i stedet for avlesningen for den spesifikke sensoren. Det anbefales ikke å bruke dette alternativet med mindre nøye vurderinger er gjort vedrørende de reduserte måleegenskapene til Protégé og i henhold til lokale, etablerte praksiser Lavt batterinivå Ikonet for batterinivå blinker og gassmåleren aktiverer de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene når batterinivået blir lavt. Alarmene for lavt batterinivå kan deaktiveres ved å trykke på venstre knapp. Brukere bør øyeblikkelig forlate området og lade opp Protégé med en gang en alarm for lavt batterinivå utløses Utenfor område-tilstander Hvis en sensor i gassmåleren utsettes for en målgasskonsentrasjon som overstiger sensorens verdiområde, aktiverer Protégé de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene, og +++ vises ved senorens plassering på LCD-skjermen. Alarmtilstander slettes når gasskonsentrasjonen har blitt mindre. ADVARSEL HVIS EN UTENFOR OMRÅDE-TILSTAND OPPSTÅR, UTFØR EN FUNKSJONSTEST FOR Å KONTROLLERE GASSMÅLERENS FUNKSJONALITET. HVIS GASSMÅLEREN IKKE BESTÅR FUNKSJONSTESTEN, MÅ EN FULLSTENDIG KALIBRERINGSPROSEDYRE UTFØRES. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL UNØYAKTIG MÅLING AV ENHETEN OG RESULTERE I DØDSFALL ELLER SKADE Advarsel om lav flyt for pumpe Advarsel om lav flyt for pumpe vises når luftstrømmen gjennom pumpen avtar eller begrenses og kan kompromittere nøyaktige avlesninger. Protégé stenger pumpen og gassmåleren aktiverer de lydbare, visuelle og vibrerende alarmene mens ikonet PUMP blinker. Når årsaken til lav pumpeflyt er fjernet, tilbakestill pumpen ved å trykke på og deretter slippe venstre eller høyre knapp Sensorfeil FAL indikeres for hver sensor som ikke nullkalibreres eller span-kalibreres. Kalibrer gassmåleren på nytt dersom dette skjer. Hvis en sensor fortsetter å feile, skift ut sensoren og rekalibrere eller kontakt et autorisert servicesenter. 31 av 64

38 4.3. Kalibrering av Protégé og funksjonstest ADVARSEL BRUK AV EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER SOM HAR GÅTT UTOVER KALIBRERINGSDATOEN KAN FØRE TIL FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. AVLESNINGER SOM ER OPPNÅDD MENS ENHETEN IKKE VAR KALIBRERT ER UGYLDIGE, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. FORSIKTIG HVIS CAL EXPIRED VISES NÅR OPPSTARTSEKVENSEN STARTER, INDIKERER DETTE AT ENHETEN IKKE HAR EN GYLDIG KALIBRERING. TRYKK PÅ HØYRE BETJENINGSKNAPP FOR Å OVERSTYRE OG ØYEBLIKKELIG KALIBRERE GASSMÅLEREN. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL UNØYAKTIG MÅLING AV ENHETENS SENSORER. Scott Health & Safety bekrefter potensialet for Protégé som en livsredningsenhet når den brukes og vedlikeholdes på korrekt måte. Verifisering av Protégé med span-kaliberering og daglige funksjonstester er derfor vesentlig for å sikre at Protégé fungerer som beregnet i potensielt farlige omgivelser. Hyppigheten for span-kalibreringen og funksjonstest fastsettes i henhold til lokale, regulerende standarder, bedriftens retningslinjer og bransjepraksiser. Scott Health & Safety er ikke ansvarlige fastsettelse av retningslinjer eller praksiser. Kalibreringen av Protégé utføres i to trinn. Nullkalibreringen utføres for å opprette baselinjeavlesninger av atmosfærer som er kjent for å være fri for giftige eller brennbare gasser. Span-kalibrering utføres for å sikre at gassmåleren detekterer gasser innenfor de angitte driftsparametrene. Span-kalibrering er justeringen av Protégés reaksjon for å matche en kjent gasskonsentrasjon. Sensorer kan tape følsomhet via normal degradering, eksponering for høye gasskonsentrasjoner eller sensorforgiftning. Nøyaktig kalibrering kan bare oppnås hvis spesifikke konsentrasjoner av de korrekte gassene brukes. Span-kalibrering bør utføres når er ny sensor installeres eller når Protégé viser CAL EXPIRED. Span-kalibrering må utføres hver gang en daglig funksjonstest mislykkes. Funksjonstestingen verifiserer span-kalibreringen ved å utsette Protégé for en kjent gasseksponering, verifisere at reaksjonen er innen 10 % av den faktiske konsentrasjon og verifisere at alle alarmene fungerer som de skal. Scott Health & Safety anbefaler at det hver dag foretas en funksjonstest før bruk samt hver gang sensoren har vært eksponert for høye gasskonsentrasjoner, senket i vann eller utsatt for mekanisk støt, som f.eks. blitt sluppet ned. Scott Health & Safety anbefaler at det hver dag utføres en nullkalibrering før bruk, og når gassmåleren viser en annen avlesning enn baselinjeavlesningen i omgivelser som er kjent for å ikke inneholde giftige eller brennbare gasser. For omgivelser som er kjent for å inneholde giftige eller brennbare gasser, kan en sylinder for nullkalibrering brukes. for 32 av 64

39 Tabell 4-1. Kalibrering eller test Nullkalibrering Span-kalibrering Funksjonstest Når en kalibrering eller funksjonstest skal utføres Utføres når Daglig Når baselinjeavslesningene er feil eller mistenkelige Før en span-kalibrering CAL EXPIRED vises Etter installasjon av nye sensorer Når en funksjonstest mislykkes Daglig Når en sensor eksponeres for en høy gasskonsentrasjon Når senkes i vann Når utsettes mekanisk støt, f.eks. når monitoren slippes Nullkalibrering 1) Verifiser at omgivende luft ikke inneholder giftige eller brennbare gasser. Hvis luften inneholder gasser, eller det ikke kan verifiseres at luften ikke inneholder gasser, bruk en luftgass-sylinder for nullkalibrering. 2) Slå på Protégé. 3) Trykk og hold nede høyre betjeningsknapp til PLEASE WAIT vises. ADVARSEL FOR Å UNNGÅ AT EN FEILAKTIG NULLKALIBRERING FOREKOMMER, VIL PROTÉGÉ VISE MELDINGEN IS AIR CLEAR? HVIS GASSMÅLEREN INDIKERER EN GASSAVLESNING SOM ER 50 % ELLER HØYERE FOR EN ALARMS SETTPUNKT FOR NOEN AV GASSENE DEN SKAL DETEKTERE. BRUKEREN HAR 20 SEKUNDER TIL Å BEKREFTE VARSLINGEN. PROTÉGÉ SLÅR SEG AV HVIS VARSLING EN IKKE BEKREFTES INNEN 20 SEKUNDER. IKKE FORTSETT MED NULLKALIBRERINGEN FØR DET ER BEKREFTET AT LUFTEN IKKE INNEHOLDER GIFTIGE ELLER BRENNBARE GASSER. HVIS EN NULLKALIBRERING IKKE UTFØRES KORREKT, KAN DET FØRE TIL SKADE ELLER DØDSFALL. MERK B 0 H S, CO LEL, 20,9 % O2. ASELINJEAVLESNINGER FOR EN NULLKALIBRERING ER FOR 2 OG OG FOR 4) Hvis skjermen indikerer IS AIR CLEAR?, og atmosfæren har blitt verifisert for å være uten gasser, trykk på høyre knapp for å starte nullkalibreringen. 5) Vent til Protégé fullfører nullkalibreringen. Meldingen APPLY GAS vises på LCD-skjermen. Hvis mislykkes, vises meldingen FAILED og de(n) aktuelle sensor(ene). 33 av 64

40 Figur 4-3. Nullkalibrering 6) Hvis det er ønskelig å utføre span-kalibrering, fortsett til Avrsnitt ) Hvis span-kalibreringen ikke er ønskelig, trykk på venstre betjeningsknapp for å avslutte eller la det gå 80 sekunder. 8) Når meldingen CAL STOPPED vises på LCD-skjermen, trykker du på høyre eller venstre betjeningsknapp for å avslutte kalibreringsmodus Span-k alibrering MERK FOR NØYAKTIGE K-FAKTORER VED UTFØRELSE AV EN SPAN-KALIBRERING AV EN SENSOR FOR BRENNBARE GASSER, SE TILLEGG. Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass - verfiser at konsentrasjonsnivået samsvarer med monitorens settpunkter for detektering samt at sylinderens utløpsdato ikke er overskredet. Tygon -slange - 2 fot med 3/16" ID Regulator - stilt til å levere flyt ved 0,5 liter/ min Kalibreringsadapter - Følger med Protégé FORSIKTIG GASS MÅ TILFØRES VED EN STRØMNINGSHASTIGHET PÅ 0,5 LITER/MIN. FOR AT SPAN-KALIBRERING SKAL KUNNE UTFØRES. HVIS GASSE N IKKE TILFØRES VED KORREKT STRØMNINGSHASTIGHET, VIL KALIBRERINGEN MISLYKKES ELLER VÆRE FEILAKTIG. MERK PROTÉGÉ KAN SPAN-KALIBRERES VED BRUK AV INDIVIDUELLE GASSYLINDRE FOR KALIBRERING SOM INNEHOLDER EN SPESIFIKK MÅLGASS FOR SENSOREN SOM KALIBRERES, ELLER EN SYLINDER FOR GASSBLANDING SOM INNEHOLDER ALLE MÅLGASSENE SOM ER PÅKREVET FOR Å KALIBRERE HVER AV SENSORENE SOM INSTRUMENTET ER KONFIGURERT TIL Å DETEKTERE. VED BRUK AV INDIVIDUELLE GASSYLINDERE FOR SPAN-KALIBRERING, MÅ FØLGENDE PROSEDYRE UTFØRES FOR ALLE SENSORENE. 34 av 64

41 MERK Protégé bærbar gassmåler PROTÉGÉ HAR EN AUTOMATISK 80 SEKUNDERS TIMER NÅR SKJERMBILDET MED MELDINGEN APPLY GAS VISES. CAL STOPPED VISES HVIS BRUKERE IKKE KAN TILFØRE GASS TIL SENSORENE INNEN 80 SEKUNDER. TRYKK PÅ HØYRE ELLER VENSTRE BETJENINGSKNAPP FOR Å AVSLUTTE KALIBRERINGSMODUSEN, OG GJENTA PROSEDYREN. 1) Verifiser at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen samsvarer med innstillingene til Protégé som er satt med Scotts gassmålerprogramvare. Se Av snitt for mer informasjon om justering av denne parameteren. 2) Fest regulatoren til gassylinderen og verifiser sylindertrykket. 3) Koble Tygon-slangen til regulatoren og kalibreringsadapteren. 4) Med Protégé slått på, og hvis ikke allerede utført, trykk og hold nede høyre betjeningsknapp til nullkalibreringen fullføres og meldingen APPLY GAS eller det valgfrie skjermbildet for registrering av passord vises på LCD-skjermen. MERK HVIS SKJERMBILDET FOR PASSORD VISES, UTFØR TRINN 5. HVIS IKKE, GÅ TIL TRINN 6. 5) Hvis nødvendig, legg inn det 4-sifrede passordet med venstre knapp for å bla gjennom de numeriske tegnene og den høyre knappen til å akseptere innføringen og gå videre til neste tegn. MERK N, VISES MELDINGEN CAL HVIS DET GÅR MER ENN 30 SEKUNDER MELLOM HVERT TEGN SOM LEGGES IN STOPPED. TRYKK PÅ HØYRE ELLER VENSTRE KNAPP FOR Å AVSLUTTE KALIBRERINGSMODUS OG STARTE PROSEDYREN PÅ NYTT. 6) Fest kalibreringsadapteren til Protégé og tilfør gass fra regulatoren. 35 av 64

42 Figur 4-4. Oppsett av span-kalibrering 7) For enkle gassylindere, vent til skjermen viser CAL PASSED og deretter APPLY GAS. Fest Tygon-slangen til den neste sylinderen og tilfør gass fra regulatoren. REMOVE GAS vises når gassen har blitt tilført og kalibreringen er gjennomført. Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. Gassmåleren går automatisk tilbake til gassmålingsmodus. 8) For sylindere med gassblandinger, vent til skjermen viser CAL PASSED og deretter REMOVE GAS. Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. Gassmåleren går automatisk tilbake til gassmålingsmodus. 36 av 64

43 Figur 4-5. Span-kalibrering Funksjonstesting Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass - verfiser at konsentrasjonsnivået overskrider monitorens settpunkter samt at sylinderens utløpsdato ikke er overskredet. Tygon -slange - 2 fot med 3/16" ID Regulator - stilt til å levere flyt ved 0,5 liter/min Kalibreringsadapter - Følger med Protégé 1) Verifiser at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen overskrider alarminnstillingene til Protégé som er satt med Scotts gassmålerprogramvare. Se Avsnitt for informasjon om justering av denne parameteren. 2) Fest regulatoren til gassylinderen og verifiser sylindertrykket. 3) Koble Tygon-slangen til regulatoren og kalibreringsadapteren. 37 av 64

44 4) Hvis installert, fjern eventuelle ekstra pumper fra monitoren og start gassmåleren på nytt. 5) Fest kalibreringsadapteren til Protégé og tilfør gass. Figur 4-6. Oppsett av funksjonstest 6) Verifiser at Protégé raskt reagerer på målgassen ved å aktivere de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene. 7) Verifiser avlesninger på LCD-skjermen innen 10 % av den faktiske målgasskonsentrasjonen. 8) Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. ADVARSEL HVIS PROTÉGÉ IKKE AKTIVERER ALLE ALARMENE NÅR DE SKAL AKTIVERS, MÅ ENHETEN VEDLIKEHOLDES FØR BRUK. HVIS PROTÉGÉ IKKE LESER MÅLGASSKONSENTRASJONENE INNEN 10 %, UTFØR EN SPAN-KALIBRERING. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. 38 av 64

45 4.4. Valgfri pumpeoperasjon Protégés automatiske prøvetakingspumpe drives av gassmålerens interne batteri. Typisk kjøretid med pumpe er 12 timer. Miljøbetingelser og alarmtilstander vil imidlertid forkorte kjøretiden. Hvis pumpen er festet til gassmåleren når den slås på, gjenkjennes pumpen automatisk. Scott Health & Safety anbefaler bruk av pumpen bare når slangen og prøvetakingssystemet, inkluderet hydrofobe filtre og partikkelfiltre i probemoneringen, er tilkoblet for å unngå mulig kontaminering av pumpen. Feilsøk en dårlig fungerende pumpe i henhold til Avsniptt 5.3. FORSIKTIG NÅR DU BRUKER PRØVETAKINGSPUMPEN, SETT AV TILSTREKKELIG PRØVETID BASERT PÅ LENGDEN TIL TESTSLANGEN DU BRUKER. BEREGN MINST 1 SEKUND FOR HVER FOT MED TESTSLANGE OG VENT TIL GASSAVLESNINGENE STABILISERES. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL UNØYAKTIGE AVSLESNINGER Installasjon av valgfri pumpe med Protégé avslått 1) Koble til pumpen ved å sette inn, ved en vinkel, pumpens bakre klaff i gassmålerens pumpemottaksklaff. Drei pumpen frem til den sitter i flukt med gassmåleren. Skru i pumpens låseskrue i det gjengede hullet på forsiden av gassmåleren. 39 av 64

46 Figur 4-7. Installasjon av pumpe 2) Slå på Protégé og la enheten kjøre gjennom oppstartsprosessen. Pumpen vil ikke begynne å kjøre ennå. 3) Ved fullførelse av oppstartsprosessen, aktiveres pumpen og meldingen BLOCK PUMP vises. Plasser en finger over proben for å blokkere pumpens inntak. CLEAR PUMP vises når testen er fullført. 40 av 64

47 Figur 4-8. Oppsett av pumpe MERK HVIS CLEAR PUMP IKKE VISES PÅ GASSMÅLEREN, KONTROLLER FOR MULIGE LEKKASJER I PUMPENS KOBLINGER TIL GASSMÅLEREN ELLER I PRØVETAKINGSSYSTEMET, INKLUDERT HYDROFOBE FILTRE OG PARTIKKELFILTRE I PROBEENHETEN. 4) Ta bort fingeren fra proben, og gassmåleren er klart til bruk igjen Installasjon av valgfri pumpe med Protégé påslått ADVARSEL PUMP AKTIVERES IKKE AUTOMATISK NÅR DEN ER KOBLET TIL EN PÅSLÅTT PROTÉGÉ. BRUKEREN MÅ TRYKKE PÅ VENSTRE KNAPP FOR Å STARTE AKTIVERINGEN AV PUMPEN. SVIKT I Å AKTIVERE EN PUMPE VIL GI UPÅLITELIG MÅLING, SOM KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. 1) Koble til pumpen ved å sette inn, ved en vinkel, pumpens bakre klaff i gassmålerens pumpemottaksklaff. Drei pumpen frem til den sitter i flukt med gassmåleren. Skru i pumpens låseskrue i det gjengede hullet på forsiden av gassmåleren. Se Figur ) Pumpen vil ikke begynne å kjøre ennå. Trykk og hold inne venstre knapp for å aktivere pumpen. Slipp knappen når BLOCK PUMP vises. 3) Plasser en finger over proben for å blokkere pumpens inntak. CLEAR PUMP vises når testen er fullført. Se Figur 4-8. MERK HVIS CLEAR PUMP IKKE VISES PÅ GASSMÅLEREN, KONTROLLER FOR MULIGE LEKKASJER I PUMPENS KOBLINGER TIL GASSMÅLEREN ELLER I PRØVETAKINGSSYSTEMET, INKLUDERT HYDROFOBE FILTRE OG PARTIKKELFILTRE I PROBEENHETEN. 4) Ta bort fingeren fra proben, og gassmåleren er klart til bruk igjen Koble fra den alternative pumpen 1) Skru ut pumpens låseskrue mens du fortsatt holder pumpen mot gassmåleren. 41 av 64

48 2) Hvis enheten er slått på, trykk og hold inne venstre knapp til PEAK-eksponeringene vises på skjermen. MERK HVIS PUMPENS ALARMER LYDER, BEKREFT VED Å TRYKKE PÅ OG SLIPPE VENSTRE ELLER HØYRE KNAPP. DERETTER TRYKKER OG HOLDER DU VENSTRE KNAPP INNE TIL GASSMÅLEREN IGJEN VISER PEAK- EKSPONERINGER. TOPPEKSPONERINGER BLINKER KORT FØR GASSMÅLEREN GÅR TILBAKE TIL VANLIG VISNING. 3) Drei pumpen tilbake til den løsner fra gassmåleren. 42 av 64

49 4.5. Gassinterferens Det finnes kjente gassinterferenser med et begrenset antall kjemiske forbindelser. Scott H & S forsøker å identifisere mulige gassinterferenser som gassenosorene kan overeksponeres for, men ikke alle eksisterende kjemiske forbindelser har blitt testet. Tabell 4-2 viser kjente giftige gassinterferenser. MERK TABELL 4-2 VISER IKKE, OG DET SKAL HELLER IKKE ANTYDES, AT INGEN EKSTRA INTERFERENSER KAN FOREKOMME. DISSE SELEKTIVE FORHOLDENE BRUKES BARE SOM VEILEDNINGER. DE SKAL IKKE BRUKES SOM KALIBRERINGSFAKTORER. GASSTYPENES FAKTISKE KRYSSENSITIVITETER KAN AVVIKE FRA DE VISTE VERDIENE. Alle verdier vises i PPM Tabell 4-2. Giftig gassinterferens Sensortyper ~ Ca. < Mindre enn </= Mindre enn eller lik Dual Toxsensorer CO H 2 S H 2 S CO CO </= 0.5 ~ H 2 S < SO 2 0 ~ 20 ~ 2 < 1 NO < 10 < 2 < 10 ~ 15 NO 2 </= -20 ~ -20 ~ -20 ~ -25 CL 2 O 0 ~ -5 ~ -5 H 2 < 40 < 0.2 ~ 30 HCN HCL 43 av 64

50 4.6. Bruk av programvaren for gassmåler Koble Protégé til en datamaskin 1) Start gassmålerprogramvaren ved å klikke på ikonet Protégé PCI. Ikonet lastes til skrivebordet under en typisk installasjon av gassmålerprogramvaren. Ikonet for Protégé PCI kan være et annet sted hvis du utførte en egendefinert installasjon. 2) Koble AC-strømadapterkablen til kommunikasjonsmodulen, hvis det ikke allerede er gjort, koble USB-kabelen til kommunikasjonsmodulen og koble deretter USB-kabelen til USBporten på datamaskinen. MERK HVIS DETTE ER DEN INNLEDENDE INSTALLASJONEN AV KOMMUNIKASJONSMODULEN, MÅ DU LA DATAMASKINEN LASTE OG GJENKJENNE KOMMUNIKASJONSMODULEN FØR DU FORTSETTER. 3) Koble Protégé til kommunikasjonsmodulen ved å skyve kontaktskoen inn i baksiden på Protégé. 44 av 64

51 Figur 4-9. Tilkobling Protégé / PC Gassmålerens programvareapplikasjon bekrefter koblingen mellom datamaskinen og Protégé via kategorien HOME. Under bildet av Protégé vises CONNECTED eller PLEASE CONNECT YOUR INSTRUMENT. Naviger gjennom programvaren med datamaskinens mus og tastatur. 45 av 64

52 Programvarebeskrivelse Scotts gassmålerprogramvare gir et datagrensesnitt til Protégé for nedlasting av dataloggen, justering av innstillinger og opprettelse av settpunkter for alarmene. Navigering gjennom programvaren gjør du ved bruk av datamaskinens mus og tastatur. De fire kategoriene som finnes øverst på grensesnittet er HOME, SETTINGS, SET CLOCK og VIEW LOG. Figur Programvarekategorier for gassmåler Kategorien HOME er standard skjermbildet som vises når du starter gassmålerprogramvaren. Fra denne kategorien kan brukere velge visningsspråk samt se statusen for tilkoblingen til Protégé. Kategorien SETTINGS inneholder flere alternativer for brukeren. Settpunktene for alarmer kan endres, passord kan angis, timere kan defineres og varigheten på LCD-skjermens belysning kan konfigureres fra innstillingskategorien. SET CLOCK brukes til å stille inn datoen og klokkeslettet på Protégé. Det finnes også et alternativ for synkronisering av tiden til Protégé datamaskinen for nøyaktig tidsoverholdelse. Kategorien VIEW LOG har ikke noe konfigurerbare brukeralternatvier. Her vises den interne dataloggen over hendelser fra Protégé. Denne dataen kan lese, lagres, slettes og innhentes fra tidligere lagrede filer. 46 av 64

53 Endre alarminnstillingene Figur Innstillingskategori Gå til kategorien SETTINGS for å endre alarminnstillingene. Følgende alternativer er tilgjengelig for brukerne. RESTORE DEFAULT - Gjenoppretter alle gassmålerens innstillinger til standard fabrikkinnstillinger. READ - Ulaster aktuelle gassmåleinnstillinger for visning eller endring WRITE - Laster ned parameterendringer som er gjort i gassmålerprogramvaren til den tilkoblede Protégé. MERK ENDRING AV INNSTILLINGER I GASSMÅLERPROGRAMVAREN ENDRER IKKE INNSTILLINGENE PÅ PROTÉGÉ FØR WRITE HAR BLITT UTFØRT. OPEN - Åpner og viser tidligere lagrede parameterinnstillingsprofiler for Protégé. SAVE - Lagrer parameterinnstillingsprofiler for Protégé. 47 av 64

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a

Installering og bruk. Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET. 220/230/240 Vac Tårn. su0835a Installering og bruk Smart-UPS SR1 Avbruddssikker strømforsyning SR13KXIET SR16KXIET 220/230/240 Vac Tårn su0835a Smart-UPS TM SR1 Avbruddssikker strømforsyning 3000/6000 VA 220/230/240 Vac Tårn Norsk

Detaljer

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450

Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Defibtech DDU-2000-serien Automatisert Ekstern Defibrillator DDU-2300 DDU-2400 DDU-2450 Brukermanual NRR 2010 ELECTRONIC DISTRIBUTION Merknader Defibtech, LLC er ikke ansvarlig for feil i dokumentet eller

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter

1550B. Bruksanvisning. MegOhmMeter 1550B MegOhmMeter Bruksanvisning August 2003 (Norwegian) Rev. 1, 6/05 2003-2005 Fluke Corporation. All rights reserved. All product names are trademarks of their respective companies. Begrenset garanti

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok

HP OmniBook XE Series. Installeringshåndbok HP OmniBook XE Series Installeringshåndbok Les dette Håndboken og eventuelle eksempler i denne leveres som det er og kan endres uten varsel. Hewlett-Packard Company gir ingen garantier med hensyn til denne

Detaljer

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner

Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Blend-In-Cup (BIC) drikkevaresystem Oversatte instruksjoner Manual for installering, bruk & stell Denne håndboken oppdateres når ny informasjon og nye modeller blir lansert. Besøk vår hjemmeside for å

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 208

Brukerhåndbok Nokia 208 Brukerhåndbok Nokia 208 2.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... Instruksjonene i denne brukerveiledningen er basert på den nyeste tilgjengelige programvareversjonen. Hvis enheten

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Brukerhåndbok Nokia 301

Brukerhåndbok Nokia 301 Brukerhåndbok Nokia 301 1.1. utgave NO Psst... Det finnes mer enn denne veiledningen... For informasjon om tjenestevilkår og personvernerklæring for Nokia, gå til www.nokia.com/privacy. 2 Brukerhåndbok

Detaljer

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye

Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Brukermanual Tobii C-Serie C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Innholdet kan endres uten varsel. Gå til nettstedet til Tobii på www.tobii.com for å få oppdaterte versjoner av denne håndboken. Brukerveiledning,

Detaljer

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC

NW7602. Bruksanvisning for Notebook PC NW7602 Bruksanvisning for Notebook PC November 2012 Innhold Kapittel 1: Introduksjon til Bærbar PC Om denne brukerveiledningen... 6 Merknader for denne veiledningen... 6 Sikkerhetshensyn... 7 Forberede

Detaljer

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster

Talestyrt ringing Private numre Vis tjenester Siste ti samtaler Mine telefonnumre Faste anrop Programmerte hurtigtaster Funksjonsmeny Hurtigmeny $ Telefonkatalog # Beskjeder Velge nett Samtaleegenskaper Telefoninnstilling Samtaleteller Ekstrautstyrinnstilling * Vis batterimåler Ikke vis mitt nr. Samtaleoverføring Tale og

Detaljer