Protégé Bærbar gassmåler

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protégé Bærbar gassmåler"

Transkript

1 Protégé Bærbar gassmåler ADVARSEL ALT INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN MÅ LESES OG FORSTÅS FØR DEN BÆRBARE GASSMÅLEREN TAS I BRUK. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET RESULTERE I ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. COPYRIGHT 2010, SCOTT, ALLE RETTIGHETER RESERVERT

2 Denne siden er blank med hensikt ii

3 Innholdsfortegnelse iii Protégé bærbar gassmåler 1. Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon Viktige merknader Sertifiseringer og godkjenninger Advarsler, forsiktighetsregler og merknader Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 4 Advarsler og forsiktighetsregler for sensor for brennbare gasser... 5 Advarsler og forsiktighetsregler for batteri Generelle instruksjoner for bruk av Protégé Garantierklæring... 8 Kontakte Scott Health & Safety Hurtigreferanse for akronymer Innledning Spesifikasjoner for sensor LCD-skjerm Oppsett Batteri Lade batteriet Lading av batteriet med multiladeren (tilbehør) Utskifting av batteriet Protégé-programvare Innstallasjon av programvare for gassmåler Installasjon av JAVA-programvare Br uk Slå på og av Protégé Slå på Slå av LCD-varsler og visninger Gassadvarsel og alarmvarsler Lavt batterinivå Utenfor område-tilstander Advarsel om lav flyt for pumpe Sensorfeil Kalibrering av Protégé og funksjonstest Nullkalibrering Span-kalibrering Funksjonstesting... 37

4 4.4. Valgfri pumpeoperasjon Installasjon av valgfri pumpe med Protégé avslått Installasjon av valgfri pumpe med Protégé påslått Koble fra den alternative pumpen Gassinterferens Bruk av programvaren for gassmåler Koble Protégé til en datamaskin Programvarebeskrivelse Endre alarminnstillingene Stille inn dato og klokkeslett Vis datalogg Programvareinnstillinger Vedlikehold Batteri Utskiftning av sensor Feilsøking for pumpe Rengjøringsprosedyre for pumpe Liste over deler og tilbehør Scott reparasjoner Tillegg iv

5 Figuroversikt Figur 2-1. Protégés komponenter 12 Figur 2-2. Tilbehør for Protégé 13 Figur 2-3. LCD-indikasjoner 16 Figur 3-1. Lade batteriet til Protégé 18 Figur 3-2. Brukerkontokontroll for Windows Vista 21 Figur 3-3. Innstallasjon av programvare for gassmåler 22 Figur 3-4. Innstallasjon av programvare for gassmåler 22 Figur 3-5. Innstallasjon av programvare for gassmåler 23 Figur 3-6. Innstallasjon av programvare for gassmåler 23 Figur 3-7. Innstallasjon av programvare for gassmåler 24 Figur 3-8. Installasjon av JAVA-programvare 25 Figur 3-9. Installasjon av JAVA-programvare 26 Figur Installasjon av JAVA-programvare 26 Figur 4-1. Slå på Protégé 28 Figur 4-2. Slå av Protégé 30 Figur 4-3. Nullkalibrering 34 Figur 4-4. Oppsett av span-kalibrering 36 Figur 4-5. Span-kalibrering 37 Figur 4-6. Oppsett av funksjonstest 38 Figur 4-7. Installasjon av pumpe 40 Figur 4-8. Oppsett av pumpe 41 Figur 4-9. Tilkobling Protégé / PC 45 Figur Programvarekategorier for gassmåler 46 Figur Innstillingskategori 47 Figur Kategorien Stille inn klokken 49 Figur Kategorien Vis logg 50 Figur 5-1. Fjerne dekslet på Protégé 54 Figur 5-2. Fjerne sensor 55 Figur 5-3. Innretting av pinner 56 Figur 5-4. Pumpeskruer 58 Figur 5-5. Demontering av pumpe 59 Figur 5-6. Pumpens porter og slanger 60 Figur 5-7. Oppsett av sprøyte 61 Figur 5-8. Pumpens kabling 62 Figur 5-9. Remontering av pumpe 62 v

6 Tabellove rsikt Protégé bærbar gassmåler Tabell 1-1. Hurtigreferanseliste over akronymer 9 Tabell 2-1. Protégés komponenter 12 Tabell 2-2. Beskrivelse av LCD-indikasjoner 16 Tabell 4-1. Når en kalibrering eller funksjonstest skal utføres 33 Tabell 4-2. Giftig gassinterferens 43 Tabell 4-3. Programvareinnstillinger 51 Tabell 5-1. Feilsøking for pumpe 57 vi

7 1. Sikkerhetsinformasjon og generell informasjon ADVARSEL ALLE PERSONER SOM HAR ANSVAR, ELLER KOMMER TIL Å HA ANSVAR, FOR BRUK ELLER TESTING AV DETTE PRODUKTET MÅ LESE OG FORSTÅ INNHOLDET I DENNE BRUKSANVISNINGEN. PRODUKTET VIL BARE FUNGERE SOM BEREGNET HVIS DET BRUKES OG TESTES I HENHOLD TIL ANVISNINGENE FRA PRODUSENTEN. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV PRODUSENTENS ANVISNINGER VIL UGYLDIGGJØRE GARANTIEN OG GODKJENNELSER. MANGLENDE OVERHOLDELSE AV DISSE ANVISNINGENE KAN OGSÅ FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL Viktige merknader Scott Health and Safety påtar seg ikke ansvar for bruk av utstyret dersom utstyret ikke brukes i henhold til instruksjonene. Kontakt Scott Health and Safety eller deres forhandler ved behov for ytterligere drifts- eller vedlikeholdsinformasjon som ikke finnes i denne bruksanvisningen. Scott Health and Safety skal ikke være ansvarlig for noen tilfeldig skader eller følgeskader som skyldes modifiseringer, feil eller utelatelser i denne bruksanvisningen. Det er gjort bestrebelser på å gjøre denne bruksanvisningen så nøyaktig som mulig, men ansvar kan ikke aksepteres for feil eller utelatelser. Denne publikasjonen er ikke ment å danne grunnlaget for en kontrakt, og selskapet reserverer seg retten til å endre utformingen, innholdet og detektorens spesifikasjoner uten forutugående varsel. Bransjestandarder, kodekser og lovgivning kan også endres. Brukeren bør oppbevare oppdaterte kopier for å sikre overholdelse med de sist utstedte reguleringer, standarder og retningslinjer. Protégé detektoren kan konfigureres med flere gassensorer for oppnåelse av gasspesifkk beskyttelse i henhold til brukerens krav til bruksområde og overholdelse. 1 av 64

8 1.2. Sertifiseringer og godkjenninger Protégé har blitt testet og funnet å være i samsvar med følgende direktiver, standarder eller standardiserte dokumenter: UL913 EN EN IEC IEC EN IEC USA KLASSE I, DIVISJON 1, GRUPPER A, B, C, og D Omgivelsestemperatur: -20 C til +50 C INTERNASJONALT Ex d ia IIC T4 DEMKO 08 ATEX X Omgivelsestemperatur: -20 C til +50 C 2 av 64

9 1.3. Advarsler, forsiktighetsregler og merknader I dette dokumentet brukes advarsler, forsiktighetsregler og merknader for å rette oppmerksomheten mot potensielt usikre, farlige eller unike situasjoner som krever spesiell oppmerksomhet fra brukeren. Alle advarsler, forsiktighetsregler og merknader er merket og gjort lett identifiserbare med et ikon. ADVARSEL - INDIKERER EN POTENSIELT FARLIG SITUASJON SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, KAN FØRE TIL DØD ELLER ALVORLIG SKADE. FORSIKTIG - INDIKERER EN POTENSIELL FARLIG SITUASJON SOM, HVIS DEN IKKE UNNGÅS, KAN FØRE TIL MINDRE ELLER MODERAT SKADE. FORSIKTIGHETSREGLER KAN OGSÅ BRUKES TIL Å VARSLE OM USIKRE PRAKSISER. MERK - RETTER OPPMERKSOMHETEN MOT ULIKE SITUASJONER HVOR OPPMERKSOMHET PÅ DETALJER ER KRITISK FOR PRODUKTETS YTELSE. 3 av 64

10 Generelle advarsler og forsiktighetsregler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det føre til død, skade eller dårlig utstyrsytelse. ADVARSLER FOR Å HINDRE AT EN EKSPLOSIV ATMOSFÆRE ANTENNES, MÅ ALLE VEDLIKEHOLDSPROSEDYRER FRA PRODUSENTEN LESES OG OVERHOLDES. LES DENNE BRUKSANVISNINGEN FOR SPESIFIKKE FORHOLDSREGLER FOR EGENSIKKERHET. ERSTATNING AV DELER KAN FORRINGE EGENSIKKERHETEN, OG FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. EN AVLESNING MED HØYE VERDIER SOM ER UTENFOR OMRÅDET KAN INDIKERE EKSPLOSIV KONSENTRASJON. FOR Å HINDRE AT EN FARLIG ATMOSFÆRE ANTENNES, MÅ PROTÉGÉ LADES I ET OMRÅDE SOM ER KJENT FOR Å VÆRE RISIKOFRITT. AKTIVERING AV PUMPE VERIFISERES ETTER AT KOMMANDOENE BLOKKER PUMPE OG TØM PUMPE ER UTFØRT. HVIS EN PUMPE SKAL KOBLES TIL P ROTÉGÉ MENS PROTÉGÉ ALLEREDE ER AKTIVERT, MÅ VENSTRE KNAPP TRYKKES NED FOR Å STARTE AKTIVERINGSPROSESSEN. FORSIKTIGHETSREGLER KONTROLLER AT DET IKKE ER SKITT OG RESTER I GASSINNLØPSPORTENE FØR BRUK. GASS DETEKTERES IKKE I OPPSETTSMODUS. DETEKTOREN MÅ IKKE UTSETTES FOR KRAFTIG MEKANISK ELLER ELEKTRISK STØT. UTFØR ALLTID PROSEDYRENE FOR OPPSTART AV GASSMÅLER OG FUNKSJONSTEST ETTER SLIK EKSPONERING FOR Å VERIFISERE GASSMÅLERENS FUNKSJON OG NØYAKTIGHET. 4 av 64

11 Advarsler og forsiktighetsregler for sensor for brennbare gasser Protégé bærbar gassmåler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av sensorene i Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det føre til død, skade eller dårlig utstyrsytelse. ADVARSLER FORLENGET EKSPONERING AV DETEKTORENE FOR HØYE KONSENTRASJONER AV GIFTIGE ELLER BRENNBARE GASSER KAN FØRE TIL FORRINGET SENSORYTELSE. HVIS EN ALARM UTLØSES PÅ GRUNN A V HØY KONSENTRASJON AV BRENNBARE GASSER, MÅ GASSMÅLEREN REKALIBRERES ELLER, HVIS NØDVENDIG, SENSOREN SKIFTES UT. DET MÅ VÆRE 10 % OKSYGEN I ATMO ER USIKKER PÅ OM OKSYGENKONSE BRENNBARE GASSKONSENTRASJONER. SFÆREN FOR AT SENSOREN FOR BRENNBAR GASS SKAL FUNGERE. HVIS DU NTRASJONEN ER UNDER 10 %, IKK E BRUK PROTÉGÉ TIL MÅLING AV FORSIKTIGHETSREGLER LØSEMIDLER, KJEMIKALIER ELLER PUSSEMIDLER SOM INNEHOLDER SILIKON MÅ IKKE BRUKES TIL RENGJØRING AV DETEKTOREN DA DE KAN SKADE SENSOREN. FØLSOMHETEN TIL SENSOREN FOR BRENNBAR GASS KAN PÅVIRKES NEGATIVT VED EKSPONERING FOR SVOVELFORBINDELSER, HALOGENER, SILIKON, BLYFORBINDELSER ELLER FOSFORFORBINDELSER. UNNGÅ EKSPONERING FOR DISSE STOFFENE. HVIS DET MISTENKES AT DETEKTOREN EKSPONERES FOR SLIKE STOFFER, UTFØR EN GASSTEST FOR Å VERIFISERE SENSORENS NØYAKTIGHET OG AT DEN ER KORREKT KALIBRERT. 5 av 64

12 Advarsler og forsiktighetsregler for batteri Protégé bærbar gassmåler Den følgende listen over advarsler og forsiktighetsregler gjelder generell bruk og vedlikehold av det oppladbare batteriet som er installert i Protégé. Hvis disse advarslene og forsiktighetsreglene ikke overholdes, kan det utstyrsytelse. ADVARSLER BATTERICELLENE MÅ IKKE LADES I POTENSIELT FARLIGE OMRÅDER. IKKE FORSØK Å ENDRE ELLER REPARERE LADEREN. FORSIKTIGHETSREGLER føre til død, skade eller dårlig IKKE FORSØK Å SKIFTE UT BATTERIET I GASSMÅLEREN. RETURNER PRODUKTET TIL SCOTT HEALTH AND SAFETY FOR UTSKIFTNING ELLER REPARASJON. ET HELT UTLADET BATTERI KAN FØRE TIL AT GASSMÅLERENS DATA OM DATO OG KLOKKESLETT GÅR TAPT, OG RESULTERE I POTENSIELL FEIL VED HENDELSESLOGGING. BATTERIET MÅ LADES ØYEBLIKKELIG NÅR VARSELET FOR LAVT BATTERINIVÅ VISES. BATTERILEVETIDEN (INSTRUMENTETS KJØRETID) REDUSERES VED LAVE TEMPERATURER. LAD BATTERIPAKKEN MED EN GANG DETEKTOREN ANGIR EN ALARM FOR LAVT BATTERINIVÅ. 6 av 64

13 1.4. Generelle instruksjoner for bruk av Protégé Protégé bærbar gassmåler Det er ytterst viktig at denne gassdetektoren brukes og vedlikeholdes på korrekt måte. Hvis dette ikke overholdes, kan personer, som er avhengige av gassdektorens funksjonalitet, utsettes for fare og alvorlig personskade eller dødsfall kan forekomme. BRUK GASSMÅLEREN KORREKT! Protégé skal kun brukes til å måle gasser og konsentrasjoner i atmosfæren som den er stilt inn til å detektere. DEN MÅ VÆRE SLÅTT PÅ FOR AT DEN SKAL FUNGERE. Protégé detekterer gasser kun når den er slått på, og ikke mens den er tilkoblet datamaskinen eller den er i kalibreringsmodus. Batteriet må øyeblikkelig lades når en alarm for lavt batterinvå utløses. UTFØR EN DAGLIG FUNKSJONSTEST Test sensorene hver dag før bruk med en kjent konsentrasjon av kalibreringsgass. Gassmåleren skal indikere en gasskonsentrasjon innen 10 % av det faktiske gassnivået som er oppført på kalibreringssylinderens etikett. Når gasskonsentrasjonen er utenfor grensen på 10 % må span-kalibrering utføres. ADVARSEL UTFØR EN DAGLIG FUNKSJONSTEST. UTELATELSE AV Å UTFØRE EN DAGLIG FUNKSJONSTEST KAN FØRE TIL ALVORLIG SKADE ELLER DØDSFALL. VÆR OPPMERKSOM PÅ sensorer for giftige, brennbare gasser! Silikoner, frie halogener, halogenerte hydrokarboner og metalloksider i den omgivende luften som måles kan sterkt påvirke funksjonaliteten til katalystiske sensorer for brennbare gasser. Det anbefales å øke frekvensen for kalibrering og verifisering hvis det mistenkes at noen av disse stoffene er tilstede. VED TVILSTILFELLER FORLAT OMRÅDET ØYEBLIKKELIG! Hvis Protégé utløser en alarm eller indikerer en alarmtilstand, må brukerne forlate område øyeblikkelig. Brukere må ha kjennskap til og forstå bedriftens sikkerhetsprotokoller. KALIBRERING ER KRITISK! Det må utføres periodisk kalibrering som tar hensyn til bruken av gassmåleren samt miljøbetingelser. o Protégé må også alltid rekalibreres i følgende situasjoner: Etter eksponering for høye konsentrasjonen av giftige eller brennbare gasser eller damper. Hvis gassmåleren slippes, eller senkes i vann. Etter skifte av bruker av gassmåleren. ALARMER OG TILSTANDER UTENFOR OMRÅDE! Operatører må være oppmerksomme på forhold hvor gasskonsentrasjonen er utenfor gassmålerens detekterbare område. Hvis gassmåleren indikerer en verdi som ligger over verdiområdet, må området øyeblikkelig forlates. Hvis en utenfor område-tilstand oppstår, utfør en funksjonstest for å kontrollere gassmålerens funksjonalitet. Hvis gassmåleren ikke består funksjonstesten, må en fullstendig kalibreringsprosedyre utføres. 7 av 64

14 1.5. Garantierklæring SCOTT HEALTH & SAFETY BEGRENSER GARANTI FOR Protégé TM Gassmåler Scott Health & Safety (SCOTT), en divisjon i Scott Technologies Inc. garanterer at Protégé BÆRBARE GASSDETEKSJONSPRODUKTER (PRODUKTENE) er uten defekter i utførelse og materialer i en periode på to (2) år fra den opprinnelige produksjonsdatoen hos SCOTT. Denne garantien gjelder for alle komponentene av PRODUKTENE som medfølger PRODUKTENE ved salgstidspunktet, MED UNNTAK AV pumpe og forbruksfiltre. SCOTT garanterer at pumpen som leveres med PRODUKTENE er fri for defekter i utførelse og materialer i en periode på ett (1) år fra den opprinnelige produksjonsdatoen hos SCOTT. SCOTTs forpliktelse under denne garantien begrenses til erstatning eller reparasjon av (etter valg fra SCOTT) PRODUKTENE eller komponentene som viser seg å ha defekt i utførelse eller materialer. Bare personell hos SCOTT eller, når henvist av SCOTT, autoriserte SCOTT-forhandlere kan utføre garantiforpliktelser. Denne garantien gjelder ikke for defekter eller skade som skyldes reparasjoner eller endringer på PRODUKTENE som er utført av eier eller tredjeparter, med mindre det gis uuttrykkelig tillattelse i SCOTTs produkthåndbøker eller ved skriftlig autorisasjon fra SCOTT. For å service under denne garantien, og som en betingelse for alle SCOTTs forpliktelser, må kjøperen returnere slike produkter til SCOTT, en autorisert SCOTT-forhandler eller et autorisert SCOTTservicesenter. Alle produkter som returneres til SCOTT skal sendes til "SCOTT HEALTH & SAFETY" (Att.: Warranty Claim Dept.), P.O. Box 569, Monroe, NC Denne garantien gjelder ikke for feil eller skade på PRODUKTENE som skyldes uhell, endringer, feil bruk eller misbruk. DENNE GARANTIEN GJELDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, MEN ER IKKE BEGRENSET TIL, EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMÅL. SCOTT FRASKRIVER SEG I TILLEGG UTTRYKKELIG ALT ANSVAR FOR SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER SOM PÅ NOEN MÅTE KAN KNYTTES TIL SALGET ELLER BRUKEN AV SCOTTS PRODUKTER, OG INGEN FIRMAER ELLER PERSONEN ER AUTORISERTE TIL Å PÅTA SEG NOE SLIKT ANSVAR Kontakte Scott Health & Safety For å kontakte Scott Health & Safety, ring, faks, send en e-post eller skriv til: Scott Health & Safety 4320 Goldmine Road Monroe, NC Nettside: Telefon: FAKS av 64

15 1.6. Hurtigreferanse for akronymer Flere akronymer brukes i denne bruksanvisningen. I Tabell 1-1 finnes en hurtigreferanseoversikt for rask identifisering av eventuelle akronymer som kan være ukjente for brukerne. Tabell 1-1. Hurtigreferanseliste over akronymer Akronym Definisjon AC Vekselstrøm CO Karbonmonoksid C Grader celsius F Grader fahrenheit H 2 S Hydrogensulfid ID Innvendig diameter JRE Java Runtime Environment LCD Flytende krystallskjerm LED Lysdiode LEL Nedre eksplosjonsgrense O 2 Oksygen PC Personlig datamaskin ppm Deler pr. million RH Relativ fuktighet STEL Kortsiktig eksponeringsgrense TWA Tidsvektet gjennomsnitt USB Universell seriebuss 9 av 64

16 Denne siden er blank med hensikt 10 av 64

17 2. Innledning Protégé-enheten er bruksklart og leveres med et installert oppladbart litium-ion-batteri og forhåndsinstallerte sensorer. En CD-ROM med programvaren Protégé Gas Monitor følger med enheten. Denne programvaren må installeres for å kunne endre innstilingene for Protégé eller for å registrere data fra enheten. Avhengig av hvilke sensorer gassmåleren er utstyrt med, er Scott Protégé personlige multigassmåler utformet for måling av atmosfæren for potensielt farlige nivåer med brennbare gasser, oksygenoverskudd eller oksygenunderskudd, karbonmonoksid og hydrogensulfid. Brukerne kan se gassindikasjonene via en direkte avlesbar, LCD-skjerm med baklys, flere tydelige LED-lys, en lydalarm og en vibrerende alarm. Protégé inkluderer en nedlastbar datalogg for opp til 4000 hendelser og registrerer STEL / TWA / PEAK eksponeringer, kalibreringer og gassverdier. Via en innebygd USB-port på lademodulen kan gassmålerens datalogg lastes ned, og ved bruk med Protégés programvaregrensesnitt (inkludert), kan brukere raskt konfigurere bruks- og alarmparametrene. Protégé drives av et oppladbart litium-ion-batteri med lang levetid. En prøvetakingspumpe er tilgjengelig for ekstern testing. En valgfri multilader som kan lade opp til seks Protégé-enheter samtidig er også tilgjengelig. Se Figur 2-1 og Figur av 64

18 Figur 2-1. Protégés komponenter Tabell 2-1. Protégés komponenter Nummer Komponent 1 LED-alarmer (2) 2 LCD-skjerm 3 Lydalarmport 4 B etjeningsknapp (2) 5 Gjenget port til pumpe 6 Gassinntaksport (3) 7 Strømkontakter for pumpe 8 Alligatorklemme Kontaktflate for 9 lading/kommunikasjon 10 Mottaksport for kalibreringsadapter 11 Inntak for pumpe 12 av 64

19 Figur 2-2. Tilbehør for Protégé 13 av 64

20 2.1. Spesifikasjoner for sensor Spesifikasjoner for hydrogensulfidsensor Område: 0 til 500 ppm Reaksjonstid: T90 < 30 sek. Driftstemperatur: -4 F til +122 F / -20 C til +50 C Fuktighet: 15 % til 90 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 F til +68 F / 0 til 20 C Sensorens kryssensitivitet: Karbonmonoksid ved 300 ppm: < 2 ppm Svoveldioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Nitrogenmonoksid, 35 ppm: < 1 ppm Hydrogen, 10,000 ppm: < 10 ppm Nitrogendioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Spesifikasjoner for karbondioksidsensor Område: 0 til 999 ppm Reaksjonstid: T90 < 25 sekunder Driftstemperatur: -4 til +122 F / -20 til +50 C Fuktig het: 15 til 90 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til + 68 F / 0 til 20 C Sensorens kryssensitivitet: Filtrert mot H2S, 15 ppm: < 0,5 ppm Filtrert mot SO2, 5 ppm: ca. 0 ppm Nitrogenmonoksid, 35 ppm: < 3 ppm Nitrogendioksid, 5 ppm: ca. 1 ppm Klor, 1 ppm: ca. 0 ppm Hydrogen, 100 ppm: < 40 ppm Etylen, 100 ppm: < 50 ppm Etanol, 200 ppm: ca. 0 ppm 14 av 64

21 Spesifikasjoner for oksygensensor Område: 0 til 25 % Reaksjons tid: T95 = 15 sekunder Driftstemperatur: Fuktighet: -4 til +122 F / -20 til +50 C 0 % til 99 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til +68 F / 0 til 20 C Protégé bærbar gassmåler Spesifikasjoner for senso r for brennbare gasser Område: 0 til 80 % LEL 0 til 5 % v/v gass Reaksjonstid: T50 = 10 sekunder T90 = 30 sekunder Driftstemperatur: -40 til F / -40 til 200 C Fuktighet: 0 % til 99 % RH, ikke-kondenserende Oppbevaringstemperatur: +32 til +68 F / 0 til 20 C 2.2. LCD-skjerm Det primære brukergrensesnittet til Protégé er via LCD-skjermen. Under bruk vises fortløpende data om gasskonsentrasjoner og alarmtilstander. Brukere vil også kunne måle toppverdier av gasskonsentrasjoner. Ved oppstart vises nåværende alarmsettpunkter for hver installerte sensor, gjeldende dato og klokkeslett, installert programvareversjon og når den neste nødvendige kalibreringen skal utføres. ADVARSEL HVIS PROTÉGÉ IKKE SVARER VED OPPSTART, ELLER KALIBRERINGEN IKKE VISER RETT DATO, IKKE BRUK GASSMÅLEREN FØR DEN HAR BLITT VEDLIKEHOLDT ELLER KALIBRERT. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Se Figur 2-3 og Tabell 2-2 for mer informasjon om LCD-indikasjoner. 15 av 64

22 Figur 2-3. LCD-indikasjoner Tabell 2-2. Beskrivelse av LCD-indikasjoner Nummer Indikator Beskrivelse 1 Gasstypeetikett Indikerer gasstypen som detekteres. Etiketten blinker dersom en alarm er tilknyttet den gasstypen. 2 TWA Indikerer TWA som vises når alarmens settpunkter er nådd. 3 Batterilading Tømming av batteriet indikeres etterhvert som søylene til venstre blir borte. 4 STEL STEL vises når STEL-alarmens settpunkter er nådd. 5 TOPPUNKT Angir høyeste gasseksponering som har forekommet siden instrumentet for LEL og sensorene for giftige gasser ble aktivert, samt høye og lave verdier for oksygensensoren. Trykk på og slipp venstre knapp for visning. Blinker for å indikere at instrumentet er i 6 Hjerteslag målemodus. Blinker ikke under oppstartsprosessen eller ved kalibrering. 7 Alarm Vises når alarmens settpunkter er nådd. 8 Lav alarm Indikerer lave alarmpunktinnstillinger eller når lave alarmpunkter er nådd. 9 PUMPE Vises når pumpen er aktivert. 10 Høy alarm Indikerer høye alarmpunktinnstillinger eller når høye alarmpunkter er nådd. 16 av 64

23 3. Oppsett Protégé-enheten leveres med et innstallert, oppladbart litium-ion-batteri og en, to eller tre forhåndsinstallerte, bruksklare sensorer. En CD-ROM med programvaren Protégé Gas Monitor følger med enheten. Denne programvaren må installeres for å kunne endre innstilingene for Protégé eller for å registrere data fra enheten. FORSIKTIG BATTERIET I PROTÉGÉ MÅ LADES FØR ENHETEN BRUKES FØRSTE GANG, OG DAGLIG ETTER BRUK. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN BATTERIETS LEVETID FORKORTES OG ENHETEN KAN SLUTTE Å VIRKE Batteri Protégé drives av et oppladbart litium-ion-batteri. Vanlig kjøretid er 18 timer uten pumpe. Alarmtilstander vil imidlertid redusere driftstidene. Det tar vanligvis mellom 4-6 timer å lade batteriet. Kontroller at batteriet er fulladet før bruk. BATTERILEVETIDEN VARIERER GAMMELT BATTERIET ER. MERK I HENHOLD TIL BRUKEN AV MONITOREN, MILJØBETINGELSER OG HVOR Lade batteriet For lading av batteriet, utfør følgende trinn. Se Figur 3-1. ADVARSEL BATTERICELLENE MÅ IKKE LADES I POTENSIELT FARLIGE OMRÅDER. HVIS DETTE IKKE OVERHOLDES, KAN DET FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Plugg inn strøm- og kommunikasjonsmodusen og koble til Protégé ved å skyve kontaktskoen inn i Protégé-kontakten. Bakgrunnsbelysningen på gassmålerens LCD-skjerm tennes kort og ikonet for lading av batteri starter å blinke. BATTERY CHARGED vises på LCD-skjermen når batteriet er fulladet. MERK HVIS BATTERISPENNINGEN BLIR MEGET LAV, TENNES BAKGRUNNSBELYSNINGEN NÅR PLUGGET TIL LADEREN, MEN DET KAN HENDE AT IKONET FOR LADING AV BATTERIET IKKE VISES MED EN GANG. 17 av 64

24 Figur 3-1. Lade batteriet til Protégé MERK ET HELT UTLADET BATTERI KAN FØRE TIL AT GASSMÅLERENS INNSTILLINGER DATE OG TIME FORÅRSAKER FEILLOGGING AV GASSHENDELSER. HVIS DATO OG KLOKKESLETT IKKE VISES, SE AVSNITT Lad batteripakken med en gang detektoren angir en alarm for lavt batterinivå Lading av batteriet med multiladeren (tilbehør) Protégé multilader (P/N ) kan brukes til å lade opp til seks Protégé-enheter samtidig. Til forskjell fra den enkle strøm- og kommunikasjonsmodulen, kan ikke multiladeren kobles til en datamaskin. Multiladerens eneste funksjon er lading av Protégé-enheter. Se hurtigveiledningen for multiladeren (P/N ) for mer informasjon om bruk av multiladeren. 18 av 64

25 Utskifting av batteriet Protégé bærbar gassmåler Det installerte litium-ion-batteriet er en oppladbar enheten som brukere av produktet ikke skal skifte ut eller utføre service på. Hvis batteriet ikke lenger holder på ladingen, må det skiftes ut ved fabrikken. Forsøk ikke å skifte ut gassmålerens batteripakke. Returner enheten til Scott Health and Safety for utskifting eller reparasjon. 19 av 64

26 3.2. Proté gé-programvare Protégé leveres med en CD-ROM som inkluderer Scott eiendomsbeskyttede programvare for gassmålere som gjør det mulig for brukere å endre innstillingene for Protégé samt få tilgang til dataloggen. Gassmonitorapplikasjonen krever installasjon av Sun Microsystems JAVA runtime-applikasjonen. Hvis JAVA runtime ikke er installert på datamaskinen, kan det installeres på datamaskinen etter at gassmålerprogramvaren er installert. Systemkrav for PC: Operativsystemer: Windows XP eller Windows Vista JAVA-versjon 5 eller nyere USB-port Innstallasjon av programvare for gassmåler For å installere PCI gassmålerprogramvaren, gjør følgende. MERK PROTÉGÉ-LADEREN MÅ IKKE KOBLES TIL DATAMASKINEN FØR ETTER AT INSTALLASJONEN ER FULLFØRT. MERK FOR WINDOWS VISTA, UTFØR TRINN 1 FØR DU BEGYNNER INSTALLASJONEN. FOR WINDOWS XP, GÅ TIL TRI 2. 1) Bare for brukere av Windows Vista: naviger til USER ACCOUNTS AND FAMILY SAFETY (BRUKERKONTOER OG FAMILIESIKKERHET) via kontrollpanelet og fortsett for å fjerne USER ACCOUNT CONTROL (UAC) (BRUKERKONTOKONTROLL (UAC)), som vist i Figur 3-2. Avkrysningsboksen for UAC skal ikke være avkrysset. Start datamaskinen på nytt dersom dette er nødvendig. NN 20 av 64

27 Figur 3-2. Brukerkontokontroll for Windows Vista 2) Sett inn CD-ROM-en som fulgte med Protégé-enheten i CD-ROM-stasjonen på datamaskinen. 3) Hvis autokjør er aktivert på datamaskinen, starter installasjonsprogrammet. Hvis autokjørfunksjonen på CD-ROM-en er deaktivert, naviger til filen "gasmon.msi" på CD-ROMen og dobbeltklikk på filen for å starte installasjonsprosessen. 4) Klikk på NESTE når du blir bedt om det for å fortsette installasjonen. 21 av 64

28 Figur 3-3. Innstallasjon av programvare for gassmåler 5) Kryss av i boksen for å akseptere lisensavtalen når du blir bedt om det. Klikk på NESTE for å fortsette. Figur 3-4. Innstallasjon av programvare for gassmåler 6) Velg et sted for å installere programvaren, hvis ønskelig, eller bruk standard lokasjon. Klikk på NESTE for å fortsette. 22 av 64

29 Figur 3-5. Innstallasjon av programvare for gassmåler 7) Klikk på INSTALLER og følg med på installasjonsfremgangen. Figur 3-6. Innstallasjon av programvare for gassmåler 8) Klikk på FULLFØR når du blir bedt om det for å fullføre installasjonen. 23 av 64

30 Figur 3-7. Innstallasjon av programvare for gassmåler 24 av 64

31 Installasjon av JAV A-programvare Protégé bærbar gassmåler For å kunne bruke Scotts gassmålerprogramvare må JAVA-programvaren være installert. Installasjonsprogramvaren er tilgjengelig på den samme CD-ROM-en som fulgte med Protégé som programvaren for gassmåleren. Avanserte brukere med Internett-tilgang kan laste ned og installere JAVA runtime fra nettsiden Gjør følgende for å installere JAVA fra CD-ROM-en. 1) Naviger til Java-mappen og velg JAVA-installasjonsfilen for datamaskinens operativsystem. 2) Dobbeltklikk på filen for å starte installasjonsprosessen: 3) Kontroller at installasjonsprosessen for Java Runtime Environment (JRE) starter. Installasjonsfiler kan pakkes ut under en automatisk prosess. 4) Velg GODTA når du blir bedt om det for å akseptere brukerlisensavtalen og fortsette med installasjonen. Figur 3-8. Installasjon av JAVA-programvare 5) Når du blir bedt om det, krysser du av, eller fjerner krysset, for tredjeparts programvareapplikasjoner, så som Google verktøylinje, som Sun Microsystems leverer sammen med JAVA-programvaren. MERK DU TRENGER BARE JAVA-PROGRAMVAREN FOR Å KUNNE KJØRE SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. HVORVIDT DU VELGER Å INSTALLERE, ELLER IKKE INSTALLERE, ANDRE PROGRAMVARER I DETTE SKJERMBILDET HAR INGEN INNVIRKNING PÅ BRUKEN AV SCOTTS GASSMÅLER. 25 av 64

32 Figur 3-9. Installasjon av JAVA-programvare 6) Klikk på NESTE for å fortsette. 7) Følg med på skjermbildet for installasjonsfremgangen under installasjonen. Installasjonstiden varierer i henhold til datamaskinens ytelse, men prosessen skal ikke ta lang tid. 8) Klikk på FULLFØR når du blir bedt om det for å fullføre innstallasjonen av JAVAprogramvaren. Figur Installasjon av JAVA-programvare 26 av 64

33 Denne siden er blank med hensikt 27 av 64

34 4. Bruk 4.1. Slå på og av Protégé Protégé-gassmåleren leveres med en installert oppladbar litium-ion-batteripakke. Hvis gassmåleren ikke slås på etter utførelse av følgende trinn, koble gassmåleren til den oppladbare basen til den er helt fulladet. Operatører bør lade gassmåleren før den tas i bruk første gang, samt daglig før bruk. Gassmålerens skjerm vil vise meldingen BATTERY CHARGED når batteriet er fulladet Slå på Trykk og hold nede venstre eller høyre betjeningsknapp til nedtellingstimeren har fullført og RELEASE vises på LCD-skjermen. Hvis betjeningsknappen holdes nede i 5 sekunder etter at RELEASE vises, slås ikke gassmåleren på. MERK MERK, PL E HVIS BATTERISPENNINGEN BLIR VELDIG LAV MENS GASSMÅLEREN ER AVSLÅTT VISES MELDINGEN EAS CHARGE NÅR DU SLÅR PÅ ENHETEN. BATTERIET MÅ ALLTID LADES OPP HELT FØR BRUK. PARAMETRENE FOR NEDTELLINGSTIMEREN VIL VARIERE I HENHOLD TIL HVA SOM ER ANGITT MED SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. SE AVSNITT FOR INFORMASJON OM JUSTERING AV DENNE PARAMETEREN. Figur 4-1. Slå på Protégé Når betjeningsknappen slippes begynner Protégé egendiagnose-sekvensen for oppstart. Denne sekvensen består av følgende. 1) Kontroll av LED, vibrerende alarm og lydalarm Alle LED-lys tennes og lydalarmer og vibrerende alarmer aktiveres. 2) Programvare - Den nåværende versjonen vises. 28 av 64

35 3) Dato vises. 4) Klokkeslett vises. 5) Innstillinger for lav alarm vises. 6) Innstillinger for høy alarm vises. 7) Innstillinger for STEL-alarm vises. 8) TWA-alarminnstillinger vises. 9) Cal Due indikerer hvor mange dager som gjenstår før neste kalibrering må utføres. ADVARSEL BRUK AV EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER UTOVER KALIBRERINGSDATOEN KAN FØRE TIL FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. UGYDIGE AVLESNINGER SOM INNHENTES MENS ENHETEN IKKE ER KALIBRERT, ER IKKE PÅLITELIGE. BRUK AV EN PROTÉGÉ-ENHET SOM IKKE ER KALIBRERT KAN FØRE TIL UNØYAKTIGE INDIKASJONER AV MILJØBETINGELSER, OG RESULTERE I DØDSF ALL ELLER SKADE. ADVARSEL HVIS CAL EXPIRED VISES VED START AV OPPSTARTSEKVENSEN, INDIKERER DETTE AT ENHETEN IKKE HAR EN GYLDIG KALIBRERING. TRYKK PÅ HØYRE BETJENINGSKNAPP FOR Å OVERSTYRE OG ØYEBLIKKELIG KALIBRERE GASSMÅLEREN. EN PROTÉGÉ SOM IKKE ER KORREKT KALIBRERT KAN FORÅRSAKE DØDSFALL ELLER SKADE. ADVARSEL BRUK ALDRI EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER I GASSMÅLINGSMODUS MENS KALIBRERINGSADAPTEREN ER TILKOBLET. DETTE KAN GI FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. Protégé vil gjenoppta vanlig måling når denne sekvensen er utført Slå av Trykk og hold nede begge betjeningsknappene samtidig til nedtellingstimeren har fullført og LCDskjermen er tom. Hvis knappene holdes inne i 5 sekunder etter at LCD-skjermen er tom, vil Protégé prøve å slå seg på. MERK PARAMETEREN FOR TIDSSTYRING VIL VARIERE I HENHOLD TIL HVA SOM ER ANGITT MED SCOTTS GASSMÅLERPROGRAMVARE. SE AVSNITT FOR INFORMASJON OM JUSTERING AV DENNE PARAMETEREN. 29 av 64

36 Figur 4-2. Slå av Protégé 30 av 64

37 4.2. LCD-varsler og visninger Gassadvarsel og alarmvarsler Både gassvarsler og alarmer vil blinke for den spesifikke gasstypen som måles. Lydbare, visuelle og vibrerende alarmer aktiveres, og konsentrasjonen/verdien for sensoren som varsler angis. Hvis en gasstypeetikett blinker uten noen alarm, detekterer senoren en negativ drift. Utfør nullkalibrering for å fjerne driften. Hvis alternativet om drift med mislykkede sensorer har blitt aktivert med programvaren for gassmåleren, viser Protégé FAL i stedet for avlesningen for den spesifikke sensoren. Det anbefales ikke å bruke dette alternativet med mindre nøye vurderinger er gjort vedrørende de reduserte måleegenskapene til Protégé og i henhold til lokale, etablerte praksiser Lavt batterinivå Ikonet for batterinivå blinker og gassmåleren aktiverer de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene når batterinivået blir lavt. Alarmene for lavt batterinivå kan deaktiveres ved å trykke på venstre knapp. Brukere bør øyeblikkelig forlate området og lade opp Protégé med en gang en alarm for lavt batterinivå utløses Utenfor område-tilstander Hvis en sensor i gassmåleren utsettes for en målgasskonsentrasjon som overstiger sensorens verdiområde, aktiverer Protégé de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene, og +++ vises ved senorens plassering på LCD-skjermen. Alarmtilstander slettes når gasskonsentrasjonen har blitt mindre. ADVARSEL HVIS EN UTENFOR OMRÅDE-TILSTAND OPPSTÅR, UTFØR EN FUNKSJONSTEST FOR Å KONTROLLERE GASSMÅLERENS FUNKSJONALITET. HVIS GASSMÅLEREN IKKE BESTÅR FUNKSJONSTESTEN, MÅ EN FULLSTENDIG KALIBRERINGSPROSEDYRE UTFØRES. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL UNØYAKTIG MÅLING AV ENHETEN OG RESULTERE I DØDSFALL ELLER SKADE Advarsel om lav flyt for pumpe Advarsel om lav flyt for pumpe vises når luftstrømmen gjennom pumpen avtar eller begrenses og kan kompromittere nøyaktige avlesninger. Protégé stenger pumpen og gassmåleren aktiverer de lydbare, visuelle og vibrerende alarmene mens ikonet PUMP blinker. Når årsaken til lav pumpeflyt er fjernet, tilbakestill pumpen ved å trykke på og deretter slippe venstre eller høyre knapp Sensorfeil FAL indikeres for hver sensor som ikke nullkalibreres eller span-kalibreres. Kalibrer gassmåleren på nytt dersom dette skjer. Hvis en sensor fortsetter å feile, skift ut sensoren og rekalibrere eller kontakt et autorisert servicesenter. 31 av 64

38 4.3. Kalibrering av Protégé og funksjonstest ADVARSEL BRUK AV EN PROTÉGÉ-GASSMÅLER SOM HAR GÅTT UTOVER KALIBRERINGSDATOEN KAN FØRE TIL FALSKE AVLESNINGER AV DETEKTERTE GASSER. AVLESNINGER SOM ER OPPNÅDD MENS ENHETEN IKKE VAR KALIBRERT ER UGYLDIGE, OG KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. FORSIKTIG HVIS CAL EXPIRED VISES NÅR OPPSTARTSEKVENSEN STARTER, INDIKERER DETTE AT ENHETEN IKKE HAR EN GYLDIG KALIBRERING. TRYKK PÅ HØYRE BETJENINGSKNAPP FOR Å OVERSTYRE OG ØYEBLIKKELIG KALIBRERE GASSMÅLEREN. HVIS DETTE IKKE GJØRES, KAN DET FØRE TIL UNØYAKTIG MÅLING AV ENHETENS SENSORER. Scott Health & Safety bekrefter potensialet for Protégé som en livsredningsenhet når den brukes og vedlikeholdes på korrekt måte. Verifisering av Protégé med span-kaliberering og daglige funksjonstester er derfor vesentlig for å sikre at Protégé fungerer som beregnet i potensielt farlige omgivelser. Hyppigheten for span-kalibreringen og funksjonstest fastsettes i henhold til lokale, regulerende standarder, bedriftens retningslinjer og bransjepraksiser. Scott Health & Safety er ikke ansvarlige fastsettelse av retningslinjer eller praksiser. Kalibreringen av Protégé utføres i to trinn. Nullkalibreringen utføres for å opprette baselinjeavlesninger av atmosfærer som er kjent for å være fri for giftige eller brennbare gasser. Span-kalibrering utføres for å sikre at gassmåleren detekterer gasser innenfor de angitte driftsparametrene. Span-kalibrering er justeringen av Protégés reaksjon for å matche en kjent gasskonsentrasjon. Sensorer kan tape følsomhet via normal degradering, eksponering for høye gasskonsentrasjoner eller sensorforgiftning. Nøyaktig kalibrering kan bare oppnås hvis spesifikke konsentrasjoner av de korrekte gassene brukes. Span-kalibrering bør utføres når er ny sensor installeres eller når Protégé viser CAL EXPIRED. Span-kalibrering må utføres hver gang en daglig funksjonstest mislykkes. Funksjonstestingen verifiserer span-kalibreringen ved å utsette Protégé for en kjent gasseksponering, verifisere at reaksjonen er innen 10 % av den faktiske konsentrasjon og verifisere at alle alarmene fungerer som de skal. Scott Health & Safety anbefaler at det hver dag foretas en funksjonstest før bruk samt hver gang sensoren har vært eksponert for høye gasskonsentrasjoner, senket i vann eller utsatt for mekanisk støt, som f.eks. blitt sluppet ned. Scott Health & Safety anbefaler at det hver dag utføres en nullkalibrering før bruk, og når gassmåleren viser en annen avlesning enn baselinjeavlesningen i omgivelser som er kjent for å ikke inneholde giftige eller brennbare gasser. For omgivelser som er kjent for å inneholde giftige eller brennbare gasser, kan en sylinder for nullkalibrering brukes. for 32 av 64

39 Tabell 4-1. Kalibrering eller test Nullkalibrering Span-kalibrering Funksjonstest Når en kalibrering eller funksjonstest skal utføres Utføres når Daglig Når baselinjeavslesningene er feil eller mistenkelige Før en span-kalibrering CAL EXPIRED vises Etter installasjon av nye sensorer Når en funksjonstest mislykkes Daglig Når en sensor eksponeres for en høy gasskonsentrasjon Når senkes i vann Når utsettes mekanisk støt, f.eks. når monitoren slippes Nullkalibrering 1) Verifiser at omgivende luft ikke inneholder giftige eller brennbare gasser. Hvis luften inneholder gasser, eller det ikke kan verifiseres at luften ikke inneholder gasser, bruk en luftgass-sylinder for nullkalibrering. 2) Slå på Protégé. 3) Trykk og hold nede høyre betjeningsknapp til PLEASE WAIT vises. ADVARSEL FOR Å UNNGÅ AT EN FEILAKTIG NULLKALIBRERING FOREKOMMER, VIL PROTÉGÉ VISE MELDINGEN IS AIR CLEAR? HVIS GASSMÅLEREN INDIKERER EN GASSAVLESNING SOM ER 50 % ELLER HØYERE FOR EN ALARMS SETTPUNKT FOR NOEN AV GASSENE DEN SKAL DETEKTERE. BRUKEREN HAR 20 SEKUNDER TIL Å BEKREFTE VARSLINGEN. PROTÉGÉ SLÅR SEG AV HVIS VARSLING EN IKKE BEKREFTES INNEN 20 SEKUNDER. IKKE FORTSETT MED NULLKALIBRERINGEN FØR DET ER BEKREFTET AT LUFTEN IKKE INNEHOLDER GIFTIGE ELLER BRENNBARE GASSER. HVIS EN NULLKALIBRERING IKKE UTFØRES KORREKT, KAN DET FØRE TIL SKADE ELLER DØDSFALL. MERK B 0 H S, CO LEL, 20,9 % O2. ASELINJEAVLESNINGER FOR EN NULLKALIBRERING ER FOR 2 OG OG FOR 4) Hvis skjermen indikerer IS AIR CLEAR?, og atmosfæren har blitt verifisert for å være uten gasser, trykk på høyre knapp for å starte nullkalibreringen. 5) Vent til Protégé fullfører nullkalibreringen. Meldingen APPLY GAS vises på LCD-skjermen. Hvis mislykkes, vises meldingen FAILED og de(n) aktuelle sensor(ene). 33 av 64

40 Figur 4-3. Nullkalibrering 6) Hvis det er ønskelig å utføre span-kalibrering, fortsett til Avrsnitt ) Hvis span-kalibreringen ikke er ønskelig, trykk på venstre betjeningsknapp for å avslutte eller la det gå 80 sekunder. 8) Når meldingen CAL STOPPED vises på LCD-skjermen, trykker du på høyre eller venstre betjeningsknapp for å avslutte kalibreringsmodus Span-k alibrering MERK FOR NØYAKTIGE K-FAKTORER VED UTFØRELSE AV EN SPAN-KALIBRERING AV EN SENSOR FOR BRENNBARE GASSER, SE TILLEGG. Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass - verfiser at konsentrasjonsnivået samsvarer med monitorens settpunkter for detektering samt at sylinderens utløpsdato ikke er overskredet. Tygon -slange - 2 fot med 3/16" ID Regulator - stilt til å levere flyt ved 0,5 liter/ min Kalibreringsadapter - Følger med Protégé FORSIKTIG GASS MÅ TILFØRES VED EN STRØMNINGSHASTIGHET PÅ 0,5 LITER/MIN. FOR AT SPAN-KALIBRERING SKAL KUNNE UTFØRES. HVIS GASSE N IKKE TILFØRES VED KORREKT STRØMNINGSHASTIGHET, VIL KALIBRERINGEN MISLYKKES ELLER VÆRE FEILAKTIG. MERK PROTÉGÉ KAN SPAN-KALIBRERES VED BRUK AV INDIVIDUELLE GASSYLINDRE FOR KALIBRERING SOM INNEHOLDER EN SPESIFIKK MÅLGASS FOR SENSOREN SOM KALIBRERES, ELLER EN SYLINDER FOR GASSBLANDING SOM INNEHOLDER ALLE MÅLGASSENE SOM ER PÅKREVET FOR Å KALIBRERE HVER AV SENSORENE SOM INSTRUMENTET ER KONFIGURERT TIL Å DETEKTERE. VED BRUK AV INDIVIDUELLE GASSYLINDERE FOR SPAN-KALIBRERING, MÅ FØLGENDE PROSEDYRE UTFØRES FOR ALLE SENSORENE. 34 av 64

41 MERK Protégé bærbar gassmåler PROTÉGÉ HAR EN AUTOMATISK 80 SEKUNDERS TIMER NÅR SKJERMBILDET MED MELDINGEN APPLY GAS VISES. CAL STOPPED VISES HVIS BRUKERE IKKE KAN TILFØRE GASS TIL SENSORENE INNEN 80 SEKUNDER. TRYKK PÅ HØYRE ELLER VENSTRE BETJENINGSKNAPP FOR Å AVSLUTTE KALIBRERINGSMODUSEN, OG GJENTA PROSEDYREN. 1) Verifiser at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen samsvarer med innstillingene til Protégé som er satt med Scotts gassmålerprogramvare. Se Av snitt for mer informasjon om justering av denne parameteren. 2) Fest regulatoren til gassylinderen og verifiser sylindertrykket. 3) Koble Tygon-slangen til regulatoren og kalibreringsadapteren. 4) Med Protégé slått på, og hvis ikke allerede utført, trykk og hold nede høyre betjeningsknapp til nullkalibreringen fullføres og meldingen APPLY GAS eller det valgfrie skjermbildet for registrering av passord vises på LCD-skjermen. MERK HVIS SKJERMBILDET FOR PASSORD VISES, UTFØR TRINN 5. HVIS IKKE, GÅ TIL TRINN 6. 5) Hvis nødvendig, legg inn det 4-sifrede passordet med venstre knapp for å bla gjennom de numeriske tegnene og den høyre knappen til å akseptere innføringen og gå videre til neste tegn. MERK N, VISES MELDINGEN CAL HVIS DET GÅR MER ENN 30 SEKUNDER MELLOM HVERT TEGN SOM LEGGES IN STOPPED. TRYKK PÅ HØYRE ELLER VENSTRE KNAPP FOR Å AVSLUTTE KALIBRERINGSMODUS OG STARTE PROSEDYREN PÅ NYTT. 6) Fest kalibreringsadapteren til Protégé og tilfør gass fra regulatoren. 35 av 64

42 Figur 4-4. Oppsett av span-kalibrering 7) For enkle gassylindere, vent til skjermen viser CAL PASSED og deretter APPLY GAS. Fest Tygon-slangen til den neste sylinderen og tilfør gass fra regulatoren. REMOVE GAS vises når gassen har blitt tilført og kalibreringen er gjennomført. Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. Gassmåleren går automatisk tilbake til gassmålingsmodus. 8) For sylindere med gassblandinger, vent til skjermen viser CAL PASSED og deretter REMOVE GAS. Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. Gassmåleren går automatisk tilbake til gassmålingsmodus. 36 av 64

43 Figur 4-5. Span-kalibrering Funksjonstesting Nødvendig utstyr: Kalibreringsgass - verfiser at konsentrasjonsnivået overskrider monitorens settpunkter samt at sylinderens utløpsdato ikke er overskredet. Tygon -slange - 2 fot med 3/16" ID Regulator - stilt til å levere flyt ved 0,5 liter/min Kalibreringsadapter - Følger med Protégé 1) Verifiser at konsentrasjonsnivået til målgassen i sylinderen overskrider alarminnstillingene til Protégé som er satt med Scotts gassmålerprogramvare. Se Avsnitt for informasjon om justering av denne parameteren. 2) Fest regulatoren til gassylinderen og verifiser sylindertrykket. 3) Koble Tygon-slangen til regulatoren og kalibreringsadapteren. 37 av 64

44 4) Hvis installert, fjern eventuelle ekstra pumper fra monitoren og start gassmåleren på nytt. 5) Fest kalibreringsadapteren til Protégé og tilfør gass. Figur 4-6. Oppsett av funksjonstest 6) Verifiser at Protégé raskt reagerer på målgassen ved å aktivere de visuelle, hørbare og vibrerende alarmene. 7) Verifiser avlesninger på LCD-skjermen innen 10 % av den faktiske målgasskonsentrasjonen. 8) Slå av gassylinderen og fjern kalibreringsadapteren. ADVARSEL HVIS PROTÉGÉ IKKE AKTIVERER ALLE ALARMENE NÅR DE SKAL AKTIVERS, MÅ ENHETEN VEDLIKEHOLDES FØR BRUK. HVIS PROTÉGÉ IKKE LESER MÅLGASSKONSENTRASJONENE INNEN 10 %, UTFØR EN SPAN-KALIBRERING. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. 38 av 64

45 4.4. Valgfri pumpeoperasjon Protégés automatiske prøvetakingspumpe drives av gassmålerens interne batteri. Typisk kjøretid med pumpe er 12 timer. Miljøbetingelser og alarmtilstander vil imidlertid forkorte kjøretiden. Hvis pumpen er festet til gassmåleren når den slås på, gjenkjennes pumpen automatisk. Scott Health & Safety anbefaler bruk av pumpen bare når slangen og prøvetakingssystemet, inkluderet hydrofobe filtre og partikkelfiltre i probemoneringen, er tilkoblet for å unngå mulig kontaminering av pumpen. Feilsøk en dårlig fungerende pumpe i henhold til Avsniptt 5.3. FORSIKTIG NÅR DU BRUKER PRØVETAKINGSPUMPEN, SETT AV TILSTREKKELIG PRØVETID BASERT PÅ LENGDEN TIL TESTSLANGEN DU BRUKER. BEREGN MINST 1 SEKUND FOR HVER FOT MED TESTSLANGE OG VENT TIL GASSAVLESNINGENE STABILISERES. MANGLENDE OVERHOLDELSE KAN FØRE TIL UNØYAKTIGE AVSLESNINGER Installasjon av valgfri pumpe med Protégé avslått 1) Koble til pumpen ved å sette inn, ved en vinkel, pumpens bakre klaff i gassmålerens pumpemottaksklaff. Drei pumpen frem til den sitter i flukt med gassmåleren. Skru i pumpens låseskrue i det gjengede hullet på forsiden av gassmåleren. 39 av 64

46 Figur 4-7. Installasjon av pumpe 2) Slå på Protégé og la enheten kjøre gjennom oppstartsprosessen. Pumpen vil ikke begynne å kjøre ennå. 3) Ved fullførelse av oppstartsprosessen, aktiveres pumpen og meldingen BLOCK PUMP vises. Plasser en finger over proben for å blokkere pumpens inntak. CLEAR PUMP vises når testen er fullført. 40 av 64

47 Figur 4-8. Oppsett av pumpe MERK HVIS CLEAR PUMP IKKE VISES PÅ GASSMÅLEREN, KONTROLLER FOR MULIGE LEKKASJER I PUMPENS KOBLINGER TIL GASSMÅLEREN ELLER I PRØVETAKINGSSYSTEMET, INKLUDERT HYDROFOBE FILTRE OG PARTIKKELFILTRE I PROBEENHETEN. 4) Ta bort fingeren fra proben, og gassmåleren er klart til bruk igjen Installasjon av valgfri pumpe med Protégé påslått ADVARSEL PUMP AKTIVERES IKKE AUTOMATISK NÅR DEN ER KOBLET TIL EN PÅSLÅTT PROTÉGÉ. BRUKEREN MÅ TRYKKE PÅ VENSTRE KNAPP FOR Å STARTE AKTIVERINGEN AV PUMPEN. SVIKT I Å AKTIVERE EN PUMPE VIL GI UPÅLITELIG MÅLING, SOM KAN FØRE TIL DØDSFALL ELLER SKADE. 1) Koble til pumpen ved å sette inn, ved en vinkel, pumpens bakre klaff i gassmålerens pumpemottaksklaff. Drei pumpen frem til den sitter i flukt med gassmåleren. Skru i pumpens låseskrue i det gjengede hullet på forsiden av gassmåleren. Se Figur ) Pumpen vil ikke begynne å kjøre ennå. Trykk og hold inne venstre knapp for å aktivere pumpen. Slipp knappen når BLOCK PUMP vises. 3) Plasser en finger over proben for å blokkere pumpens inntak. CLEAR PUMP vises når testen er fullført. Se Figur 4-8. MERK HVIS CLEAR PUMP IKKE VISES PÅ GASSMÅLEREN, KONTROLLER FOR MULIGE LEKKASJER I PUMPENS KOBLINGER TIL GASSMÅLEREN ELLER I PRØVETAKINGSSYSTEMET, INKLUDERT HYDROFOBE FILTRE OG PARTIKKELFILTRE I PROBEENHETEN. 4) Ta bort fingeren fra proben, og gassmåleren er klart til bruk igjen Koble fra den alternative pumpen 1) Skru ut pumpens låseskrue mens du fortsatt holder pumpen mot gassmåleren. 41 av 64

48 2) Hvis enheten er slått på, trykk og hold inne venstre knapp til PEAK-eksponeringene vises på skjermen. MERK HVIS PUMPENS ALARMER LYDER, BEKREFT VED Å TRYKKE PÅ OG SLIPPE VENSTRE ELLER HØYRE KNAPP. DERETTER TRYKKER OG HOLDER DU VENSTRE KNAPP INNE TIL GASSMÅLEREN IGJEN VISER PEAK- EKSPONERINGER. TOPPEKSPONERINGER BLINKER KORT FØR GASSMÅLEREN GÅR TILBAKE TIL VANLIG VISNING. 3) Drei pumpen tilbake til den løsner fra gassmåleren. 42 av 64

49 4.5. Gassinterferens Det finnes kjente gassinterferenser med et begrenset antall kjemiske forbindelser. Scott H & S forsøker å identifisere mulige gassinterferenser som gassenosorene kan overeksponeres for, men ikke alle eksisterende kjemiske forbindelser har blitt testet. Tabell 4-2 viser kjente giftige gassinterferenser. MERK TABELL 4-2 VISER IKKE, OG DET SKAL HELLER IKKE ANTYDES, AT INGEN EKSTRA INTERFERENSER KAN FOREKOMME. DISSE SELEKTIVE FORHOLDENE BRUKES BARE SOM VEILEDNINGER. DE SKAL IKKE BRUKES SOM KALIBRERINGSFAKTORER. GASSTYPENES FAKTISKE KRYSSENSITIVITETER KAN AVVIKE FRA DE VISTE VERDIENE. Alle verdier vises i PPM Tabell 4-2. Giftig gassinterferens Sensortyper ~ Ca. < Mindre enn </= Mindre enn eller lik Dual Toxsensorer CO H 2 S H 2 S CO CO </= 0.5 ~ H 2 S < SO 2 0 ~ 20 ~ 2 < 1 NO < 10 < 2 < 10 ~ 15 NO 2 </= -20 ~ -20 ~ -20 ~ -25 CL 2 O 0 ~ -5 ~ -5 H 2 < 40 < 0.2 ~ 30 HCN HCL 43 av 64

50 4.6. Bruk av programvaren for gassmåler Koble Protégé til en datamaskin 1) Start gassmålerprogramvaren ved å klikke på ikonet Protégé PCI. Ikonet lastes til skrivebordet under en typisk installasjon av gassmålerprogramvaren. Ikonet for Protégé PCI kan være et annet sted hvis du utførte en egendefinert installasjon. 2) Koble AC-strømadapterkablen til kommunikasjonsmodulen, hvis det ikke allerede er gjort, koble USB-kabelen til kommunikasjonsmodulen og koble deretter USB-kabelen til USBporten på datamaskinen. MERK HVIS DETTE ER DEN INNLEDENDE INSTALLASJONEN AV KOMMUNIKASJONSMODULEN, MÅ DU LA DATAMASKINEN LASTE OG GJENKJENNE KOMMUNIKASJONSMODULEN FØR DU FORTSETTER. 3) Koble Protégé til kommunikasjonsmodulen ved å skyve kontaktskoen inn i baksiden på Protégé. 44 av 64

51 Figur 4-9. Tilkobling Protégé / PC Gassmålerens programvareapplikasjon bekrefter koblingen mellom datamaskinen og Protégé via kategorien HOME. Under bildet av Protégé vises CONNECTED eller PLEASE CONNECT YOUR INSTRUMENT. Naviger gjennom programvaren med datamaskinens mus og tastatur. 45 av 64

52 Programvarebeskrivelse Scotts gassmålerprogramvare gir et datagrensesnitt til Protégé for nedlasting av dataloggen, justering av innstillinger og opprettelse av settpunkter for alarmene. Navigering gjennom programvaren gjør du ved bruk av datamaskinens mus og tastatur. De fire kategoriene som finnes øverst på grensesnittet er HOME, SETTINGS, SET CLOCK og VIEW LOG. Figur Programvarekategorier for gassmåler Kategorien HOME er standard skjermbildet som vises når du starter gassmålerprogramvaren. Fra denne kategorien kan brukere velge visningsspråk samt se statusen for tilkoblingen til Protégé. Kategorien SETTINGS inneholder flere alternativer for brukeren. Settpunktene for alarmer kan endres, passord kan angis, timere kan defineres og varigheten på LCD-skjermens belysning kan konfigureres fra innstillingskategorien. SET CLOCK brukes til å stille inn datoen og klokkeslettet på Protégé. Det finnes også et alternativ for synkronisering av tiden til Protégé datamaskinen for nøyaktig tidsoverholdelse. Kategorien VIEW LOG har ikke noe konfigurerbare brukeralternatvier. Her vises den interne dataloggen over hendelser fra Protégé. Denne dataen kan lese, lagres, slettes og innhentes fra tidligere lagrede filer. 46 av 64

53 Endre alarminnstillingene Figur Innstillingskategori Gå til kategorien SETTINGS for å endre alarminnstillingene. Følgende alternativer er tilgjengelig for brukerne. RESTORE DEFAULT - Gjenoppretter alle gassmålerens innstillinger til standard fabrikkinnstillinger. READ - Ulaster aktuelle gassmåleinnstillinger for visning eller endring WRITE - Laster ned parameterendringer som er gjort i gassmålerprogramvaren til den tilkoblede Protégé. MERK ENDRING AV INNSTILLINGER I GASSMÅLERPROGRAMVAREN ENDRER IKKE INNSTILLINGENE PÅ PROTÉGÉ FØR WRITE HAR BLITT UTFØRT. OPEN - Åpner og viser tidligere lagrede parameterinnstillingsprofiler for Protégé. SAVE - Lagrer parameterinnstillingsprofiler for Protégé. 47 av 64

G TECTA 4G Multigassdetektor

G TECTA 4G Multigassdetektor G TECTA 4G Multigassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA 4G oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

G TECTA SG Singelgassdetektor

G TECTA SG Singelgassdetektor G TECTA SG Singelgassdetektor NO Hurtigguide 2 NO Innhold Sikkerhetsinformasjon 2 Eskens innhold 3 Produktoversikt 3 Produktegenskaper 3 Batterikontroll 4 Skru på 4 G-TECTA SG oppstart 4 Alarmer 5 Funksjonstesting

Detaljer

G-TECTA TM. Bærbare gassdetektorer.

G-TECTA TM. Bærbare gassdetektorer. G-TECTA TM G-TECTA TM Bærbare gassdetektorer. 2 Hvorfor AGA gassdetektor? AGA er en ledende global gassleverandør. Vi tilbyr ekspertise og produktløsninger til industri, handel, vitenskap og forskning.

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Protege ZM-brukerveiledning

Protege ZM-brukerveiledning Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT 087-0047_NO Rev. B Protege ZM-brukerveiledning PROTEGE ZM BÆRBART GASSKONTROLLINSTRUMENT 087-0047 _NO Rev. B 087-0047_NO Rev. B 2012

Detaljer

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor

BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor BW TECHNOLOGIES BY HONEYWELL GasAlertClip Extreme 2- eller 3-årig gassdetektor Instruksjons ark Introduksjon Gassdetektoren GasAlertClip Extreme (detektoren) er en personlig sikkerhetsinnretning som varsler

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen

Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Komme i gang med TI-Nspire - dokkingstasjonen Denne guideboken gjelder for TI-Nspire -programvareversjon 4.2. For å få den nyeste versjonen av dokumentasjonen, gå til education.ti.com/guides. Viktig Informasjon

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort

Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Welch Allyn Connex Spot Monitor Hurtigreferansekort Innhold På/av-knapp...2 Avslutte...2 Logge på og velge en profil...2 Batteristatus...2 Bytte profil...2 Starte/stoppe blodtrykk...2 Starte intervaller...2

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2

Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 Bruksanvisning Emit Start Display ESD2 (c) Emit as, 18.12..2009, rev 1b EMIT STARTDISPLAY ESD2 ESD2 er et digitalt startdisplay velegnet for orientering, langrenn, skiskyting, sykling og andre idretter

Detaljer

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router).

Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Takk for at du valgte vår Trådløse Mobil Bredbånds router/modem, (heretter kalt 3G-router). Merk: Støttede funksjoner og faktisk utseende avhenger av hvilket produkt du har kjøpt. De følgende bildene er

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

ADVENTURE NORSK MANUAL

ADVENTURE NORSK MANUAL ADVENTURE NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox adventure fester 6 Kamera forklaring 7 Bruke kameraet for vannsport 7 Oppsett av kameraet 8 Ladning av batteriet

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater

BRUKERHÅNDBOK. BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater BRUKERHÅNDBOK BD ProbeTec ET Lysing Heater (lysator) BD ProbeTec ET Priming and Warming Heater Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152, USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

VT30 TPM SERVICEVERKTØY

VT30 TPM SERVICEVERKTØY n Hurtigveiledning VT30 TPM SERVICEVERKTØY VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Versjon: MJC-1409-NO2 QRG3814d INNHOLD Del A - GENERELL BESKRIVELSE A1 - Forside side 3/10 A2 - Strømforsyning

Detaljer

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning

1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning 1 Digital mini-dvr 0 Brukerveiledning Les brukerveiledningen nøye før du tar apparatet i bruk Introduksjon Takk for at du har kjøpt dette mini-dvr-kameraet. Den er liten nok til å skjules hvor du ønsker

Detaljer

Digitalt kamera Programvarehåndbok

Digitalt kamera Programvarehåndbok Digitalt kamera fra EPSON / Digitalt kamera Programvarehåndbok Norsk Med enerett. Ingen deler av denne publikasjonen kan kopieres, lagres i et innhentingssystem, eller i noen form eller på noen måte overføres

Detaljer

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9

Introduksjon...5. Systemkrav...7. For Windows...9 Innholdfortegnelse Introduksjon...................................5 Systemkrav...................................7 For Windows...................................9 Installere programvare for bildeutskrift

Detaljer

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877

Din bruksanvisning PIONEER AVIC-S1 http://no.yourpdfguides.com/dref/5595877 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PIONEER AVIC-S1. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PIONEER AVIC-S1 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1

Digital promille tester CA2010. Brukerveiledning. TT Micro AS Side 1 Digital promille tester CA2010 Brukerveiledning TT Micro AS Side 1 ... 32 Innholdsfortegnelse Innhold i pakken Produkt Forholdsregler... oversikt Skjerm... informasjon Brukerveiledning 4 Feilmeldinger

Detaljer

CO-220 Carbon Monoxide Meter

CO-220 Carbon Monoxide Meter Page 1 CO-220 Carbon Monoxide Meter Instruksjonsark Innledning CO-220 Carbon Monoxide Meter (heretter kalt måleapparatet ) registrerer karbondioksid (CO) og måler konsentrasjoner mellom 1-1000 deler per

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no tolcon@tolcon.no Produkt: Amos Type: Gassdetektor - NG Leverandør: Tolcon AS Revidert: 03.12.2014 av Jan-Ove Gustavsen NG GAS Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Installasjonsveiledning for programvare Programvare Norsk LB9154001 INNLEDNING Funksjoner P-touch Editor Skriverdriver P-touch Address Book (kun Windows ) Gjør det

Detaljer

Problemløsing. Brukerhåndbok

Problemløsing. Brukerhåndbok Problemløsing Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Garmin Swim Hurtigstartveiledning

Garmin Swim Hurtigstartveiledning Garmin Swim Hurtigstartveiledning September 2012 190-01453-58_0B Trykt i Taiwan Innledning ADVARSEL Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et treningsprogram. Se veiledningen Viktig

Detaljer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Bruksanvisning (Norwegian) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual

MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual MyLocator2 Brukermanual v1.6 (20.08.2013) Utdrag av vlocpro2/vlocml2 brukermanual 5.1 MyLocator2 MyLocator2 konfigurasjons verktøyet er en programpakke som tillater brukeren å konfigurere vloc 2. generasjons

Detaljer

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799

Din bruksanvisning HP POINT OF SALE RP5000 http://no.yourpdfguides.com/dref/892799 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning

Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Bruksanvisning Bruksanvisning for Jentafon Wireless Loopset LPS-6 Teleslyngen Jentafon Wireless Loopset LPS-6 er et Bluetooth-headset for brukere av høreapparat eller cochleaimplantat

Detaljer

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi

DET ER DET INDRE SOM TELLER. ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi DET ER DET INDRE SOM TELLER ALTAIR 4X multigassdetektor med MSA XCell sensorteknologi KRAFTIG YTELSE UNDER DEKSELET VÅR SIKKERHETSVISJON. Medarbeidere som utsettes for risikable situasjoner i arbeidet,

Detaljer

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning

Travelair N. Trådløs lagring. Brukerveiledning Travelair N Trådløs lagring Brukerveiledning NW10187 Første utgave Mai 2015 Copyright 2015 ASUSTeK Computer, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne håndboken, produktene og programvaren beskrevet i den,

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Bruksanvisning "WALKMAN" er et registrert varemerke for Sony Corporation som representerer hodetelefonbaserte stereoprodukter. er et varemerke for Sony Corporation.

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676

Din bruksanvisning NOKIA SU-1B http://no.yourpdfguides.com/dref/828676 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA SU-1B. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA SU-1B i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

PRO NORSK MANUAL Innholdsfortegnelse Velkommen 4 Innholdet i pakken 5 Hvordan bruke Nox pro fester 6 Kamera forklaring 8 Bruke kameraet for vannsport 8 Oppsett av kameraet 9 Ladning av batteriet 10 Dato

Detaljer

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111

Brukerhåndbok. ClearReader+ Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0111 Brukerhåndbok ClearReader+ Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0111 ClearReader+ dokumentleser 1. Introduksjon.

Detaljer

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre).

Figur 1. Bilde av Amos alarmenhet (til venstre) og sensor (til høyre). Revidert 22.09.2009 av Merethe Haugland Gassalarm Amos - NG 1. Innledning Amos Modell 550 naturgassalarm med en ekstern sensor, type 9712/NG, varsler gasslekkasje med lys- og lydsignal. Alarm utløses når

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010

Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING. www.brymill.com. Side 1 av 6. Januar 2010 Cry-Ac Tracker BRUKSANVISNING www.brymill.com Januar 2010 Side 1 av 6 Avsnitt 1 - Innholdsfortegnelse Avsnitt Tittel Side 1 Innholdsfortegnelse 2 2 Hurtigveiledning for Cry-Ac Tracker 3 3 Indikasjoner

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer.

Cardio 60. I menyen, trykk for å flytte opp og bla i menyalternativene. Trykk og hold for å bla raskt opp gjennom menyalternativer. 60 Bruksanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Av/På ( / ) Trykk og hold for å skru enheten på. For å skru av enheten, trykk og hold for å gå inn på undermenyen, og bruk opp og ned knappene for å velge mellom

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning

KeyMaestro punkttastatur. av HumanWare. Brukerveiledning KeyMaestro punkttastatur av HumanWare Brukerveiledning januar 2006 1. Velkommen Maestro (eller Trekker) støtter KeyMaestro HumanWare Braille Bluetooth tastaturet. KeyMaestro bruker Bluetooth teknologi

Detaljer

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang

VMware Horizon View Client. Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang VMware Horizon View Client Brukerveiledning for nedlasting, installasjon og pålogging for fjerntilgang Introduksjon Fjerntilgang er blitt oppgradert til en bedre og mer moderne løsning. Programmet er identisk

Detaljer

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051

ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning. NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 ZTE MF636 USB-modem Hurtigbrukerveiledning NetCom Privat/Bedrift: 05050 / 05051 1 Introduksjon ZTE MF636 USB-modemet er et flermodus 3G USB-modem, for Turbo3G/3G/EDGE/ GPRS/GSM-nettverk. USB-modemet bruker

Detaljer

Sikkerhet Brukerhåndbok

Sikkerhet Brukerhåndbok Sikkerhet Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

HASP feilsøkingsveiledning

HASP feilsøkingsveiledning 1 HASP feilsøkingsveiledning Corporate office: Trimble Geospatial Division 10368 Westmoor Drive Westminster, CO 80021 USA www.trimble.com Copyright and trademarks: 2005-2013, Trimble Navigation Limited.

Detaljer

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera

Innhold. NOX Light. 1. Reset hull 2. Micro SD Kort plass 3. Mikrofon 4. USB inngang 5. På/Av Record Button 6. Nox Light kamera LIGHT NORSK MANUAL Innhold Nox light beskrivelse 3 Tilbehør 4 Installasjon 5 Inneholder 8 Lagring 8 Bruk 8 Dato og tid 9 PC tilkobling 11 Batteri 12 Spesifikasjoner 13 Feilmeldinger 14 NOX Light 1. Reset

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB

LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB LW153 Sweex Wireless 150N Adapter USB Legg merke til! På den vedlagte CD-ROM-platen finner du installasjonsveiviseren. Denne enkle installasjonsprosedyren viser deg hvordan du installerer adapter, steg

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC http://no.yourpdfguides.com/dref/857524 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX7300 MICROTOWER PC

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning

Antivirus Pro 2010. Hurtigveiledning Hurtigveiledning Antivirus Pro 2010 Viktig! Les avsnittet om produktaktivering i denne bruksanvisningen nøye. Den inneholder viktig informasjon for å holde datamaskinen din beskyttet. Bruk av dette produktet

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Copyright. Varemerker

Copyright. Varemerker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis, eller oversettes til et annet språk, uten forutgående

Detaljer

Brukerveiledning for "RICOH Printer"

Brukerveiledning for RICOH Printer series Brukerveiledning for "RICOH Printer" Oversikt Windows-versjon Mac-versjon Feilsøking INNHOLD Hvordan lese veiledningen... 2 1. Oversikt Introduksjon til RICOH Printer... 4 Operativsystem... 4 2.

Detaljer

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012

LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk. Per Lindholt 10/04/2012 LINDHOLT DATA Bruksanvisning GT I700 Igangsetting og bruk Per Lindholt 10/04/2012 Forklaring på detaljer Indikatorlampene: Den venstre lyser rødt når tilkoplet PC Den midtre blinker gult når trådløst LAN

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

1. Installasjon og lydtilpasning

1. Installasjon og lydtilpasning 1. Installasjon og lydtilpasning Dette kapitlet vil veilede deg gjennom installasjonen av Logos og gi en veiledning for nødvendige lydinnstillinger. 1.1. Autorun installasjon Logos distribueres via Internett

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning

HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning HeartSine samaritan PAD Trainer Brukerbeiledning INNHOLDSFORTEGNELSE HeartSine samaritan PAD KONFIGURASJON HeartSine samaritan PAD Trener 3 HeartSine samaritan PAD Trener Tilbehør 3 Oppsett og programmering

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Brukermanual for gassdetektor

Brukermanual for gassdetektor Brukermanual for gassdetektor For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Gassalarm 230 volt MODELL: PXB-G100AC El nummer 6230208 FUNKSJONER Gassalarm for brennbar gass for 230VAC Semikonduktor

Detaljer

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning

Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Nucleus CP810 Lydprosessor og Nucleus CR110 Remote Assistant Feilsøkingsveiledning Symboler Merk Viktig informasjon eller råd. Kan spare deg for besvær. Tips Tidsbesparende råd eller sparer deg for besvær.

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk.

Steg 1: Installasjon. Steg 2: Installasjon av programvare. ved nettverkstilkoblingen på baksiden av kameraet. Kameraet vil rotere og tilte automatisk. Innhold Steg 1: Installasjon... 3 Steg 2: Installasjon av programvare... 3 Steg 3. Oppsett av wifi, email varsling og alarm... 5 Steg 4: Installasjon og oppsett av mobil app... 8 Steg 5: Installasjon og

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk

INSTALLASJONSGUIDE. for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk INSTALLASJONSGUIDE for Trådløs bryterboks og USB brytermodul til Programsnedker og Rolltalk Oversikt over utstyret Art. nr: 001312: Trådløs mottager og USB bryterboks for Programsnekker (skal ikke benyttes

Detaljer

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm

Installasjonsveiledning. LCD-fargeskjerm sveiledning LCD-fargeskjerm SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke

Detaljer

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger

Innholdsliste Installasjon og oppsett. Registrering. Innstillinger Brukerdokumentasjon Oppdatert informasjon og brukerveiledning finner du også på www.anleggsterminal.no. Har du spørsmål, ta kontakt på epost: anleggsterminal@proresult.no, eller telefon: 57 82 00 06 Innholdsliste

Detaljer