InstallasjonsManual MultiFunksjonsDisplay MFD8/MFD12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "InstallasjonsManual MultiFunksjonsDisplay MFD8/MFD12"

Transkript

1 InstallasjonsManual MultiFunksjonsDisplay MFD8/MFD12 SIKKERHETSINSTRUKSJONER...i SYSTEMKONFIGURASJON... ii UTSTYRSLISTER... iv 1. MONTERING Monteringshensyn Innfelt montering Montering på bordplate KABLING KONFIGURERE UTSTYRET Konfigurering av en enkelt MFD i Nettverket Konfigurering av en flere MFD-er i Nettverket...24 PAKKELISTER... A-1 OVERSIKTSTEGNINGER... D-1 KOBLINGSDIAGRAM... S-1

2 Pub. No. INO A DATE OF ISSUE: NOV. 2008

3 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukeren og installatøren må lese sikkerhetsinstruksjonene før de prøver å installere eller bruke utstyret. ADVARSEL ADVARSEL Viser en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til død eller alvorlig skade. Viser en potensielt farlig situasjon som, hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller middels alvorlig skade. Advarsel, Forsiktig Forebyggende tiltak Obligatorisk tiltak ADVARSEL FARE FOR ELEKTRISK STØT Utstyret må ikke åpnes hvis du ikke er godt kjent med elektriske strømkretser. Kun kvalifisert personell bør operere i utstyret. Slå av strømmen på kontrollbordet før du begynner installasjonen. Det kan føre til brann eller elektrisk støt hvis strømmen ikke slås av. Forsikre deg om at strømtilførselen er kompatibel med spenningsraten på utstyret. Tilkobling av feil strømforsyning kan føre til brann eller kan skade utstyret. MFD8 MFD12 ADVARSEL Husk å jorde utstyret for å hindre elektrisk sjokk og gjensidig interferens. Bruk riktig sikring. Ved bruk av feil sikring kan utstyret ble beskadiget. Merk deg følgende trygge avstander for å unngå kompassavvik på magnetiske kompass: Standardkompass Styrekompass 0.90 m 0.60 m 0.85 m 0.55 m i

4 SYSTEMKONFIGURASJON MFD8 RADAR SENSOR DRS2D/DRS4D RADAR SENSOR DRS4A/DRS6A/DRS12A/DRS25A ELLER STRØMFORSYNINGSENHET* 1 PSU-012 eller PSU-013 AIS MOTTAKER, KURSSENSOR eller EKSTERN ALARM GPS-NAVIGATOR GP-320B/330B USB ANRETNING (Mus, keyboard) NMEA 2000 (SENSOR, ETC.) * 1 PSU-012: m/drs4a/6a/12a PSU-013: m/drs25a MULTIFUNKSJON SKJERM MFD VDC* VDC* 2 MONITOR MU-155C/170C, etc. VIDEO IN (CCD KAMERA, MAKS. 2) LINJE UT (SPKR, ETC.) LINJE INN (MIC, FREMTIDIG BRUK) HUB Ekkolodd (DFF-serien, ETR-6/10N, ETR-30N) Radar Modell DRS2D DRS4D * 2 Se tabellen og figuren under for konfigurasjon for PSU og likerettere. Matrix for radarmodell, PSU og likerettere PSU Not required Likeretter for MFD8 RU-3423 Likeretter for PSU Likeretter for MFD8+PSU DRS4A PSU-012 PR-62 RU-3423 RU-1746B-2 DRS6A DRS12A DRS25A PSU-013* RU-1746B-2 * Standardutstyr med DRS25A. DRS2D/4D MFD8 RU-3423 DRS25A : Standardutstyr : Ekstrautstyr : Leveres lokalt DRS4A/6A/ 12A PSU-012 MFD8 PR-62 RU-3423 DRS4A/6A/ 12A/25A PSU-012/013 MFD8 RU-1746B PSU-013 MFD8 PR-62 RU-1746B ii

5 MFD12 RADAR SENSOR DRS2D/DRS4D RADAR SENSOR DRS4A/DRS6A/DRS12A/DRS25A ELLER STRØMFORSYNINGSENHET* 1 PSU-012 eller PSU VDC* 2 MONITOR MU-155C/170C, etc. AIS MOTTAKER, KURSSENSOR eller EKSTERN ALARM VIDEO IN (CCD KAMERA, MAKS. 2) GPS-NAVIGATOR GP-320B/330B LINJE UT (SPKR, ETC.) USB ANRETNING (Mus, keyboard) LINJE INN (MIC, FREMTIDIG BRUK) NMEA 2000 (SENSOR, ETC.) MULTIFUNKSJON SKJERM MFD12 HUB *1 PSU-012: m/drs12a PSU-013: m/drs25a VDC* 2 Ekkolodd (DFF-serien, ETR-6/10N, ETR-30N) *2 Se tabellen og figuren under for konfigurasjon for PSU og likeretter. Matrix for radarmodell, PSU og likerettere Radar Modell PSU Rectifier for MF D12 Rectifier for PSU Rectifier for MFD12+PSU DR2D/4D/ 4A/6A : Standardutstyr : Ekstrautstyr : Leveres lokalt DRS12A DRS2D DRS4D DRS4A Not required RU-3423 MFD12 RU-3423 PSU-012 MFD12 DRS6A DRS12A/25A PR-62 RU-3423 DRS12A PSU-012 PR-62 RU-3423 RU-1746B-2 DRS25A PSU-013* PR-62 RU-1746B-2 PSU-012/013 DRS25A * Standardutstyr med DRS25A. MFD12 PSU-013 PR-62 MFD12 RU-1746B-2 PR-62 RU-1746B-2 iii

6 UTSTYRSLISTER Standardutstyr Tilleggsutstyr Navn Type Kodenr. Antall Merknader Multifunksjonsskjerm MFD8-1 Velg én. MFD12 - Installeringsmateriell CP sett For MFD8, CP *, kabler CP For MFD12, CP *, kabler Reservedeler SP sett For MFD8, sikringer SP For MFD12, sikringer Tilbehør FP sett Panelfjerner *Se listen bak i denne håndboken. Navn Typer Kodenr. Merknader Kabelmontasje MJ-A7SPF C m, NMEA0183, m/kontakt M12-05BM+05BF φ6, 1 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter M12-05BM+05BF φ6, 2 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter M12-05BM+05BF φ6, 6 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter M12-05BFFM φ6, 1 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt M12-05BFFM φ6, 2 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt M12-05BFFM φ6, 6 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt CB-05PM+05BF φ10, 1 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter CB-05PM+05BF φ10, 2 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter CB-05PM+05BF φ10, 6 m, NMEA2000, m/ mikrokontakter CB-05BFFM φ10, 1 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt CB-05BFFM φ10, 2 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt CB-05BFFM φ10, 6 m, NMEA2000, m/ mikrokontakt iv

7 Navn Typer Kodenr. Merknader Kabelmontasje MOD-Z LAN kryss, 4-par, 2 m NMEA-kontakt MOD-Z LAN kryss, 4-par, 5 m MOD-Z LAN kryss, 4-par, 10 m MOD-Z LAN rett, 2-par, 3 m MJ-A6SPF C For FAX-30, ETR6N/10N tilkobling LTWSS050505FMF- TS001 LTWMC-05BMMT- SL8001 LTWMC-05BFFT- SL8001 LTWNC050505FMF- TS001 LTWMN-05AMMT- SL8001 LTWMN-05AFFT- SL NMEA 2000 fordeler (micro style) NMEA 2000 terminator, hann (micro style) NMEA 2000 terminator, hunn (micro style) NMEA 2000 fordeler (mini style) NMEA 2000 fordeler (mini style) NMEA 2000 terminator, hunn (mini style) DVI-D Kabel DVI-D/D SINGLELINK m, for multifunksjons LCDtilkobling Ekstern akustisk alarm DVI-D/D S-LINK m, for multifunksjons LCDtilkobling OP Fordelingsboks FI For FI-50 seriens tilkobling Likeretter RU w/o PSU-012 PR VAC, w/psu VAC, w/psu VAC, w/psu VAC, w/psu-012 Nettverkshub HUB Koblingsboks TL-CAT For LAN kabelforlenger Kontaktdeksel OP Brukerhåndbok OME NMEA 2000 Grensesnittenhet IF-NMEA2K1 - v

8 1. MONTERING 1.1 Monteringshensyn MFD8 MFD12 Når du skal velge plassering av MFD8/12, bør du tenke på følgende: Temperatur og fuktighet på monteringsstedet bør være moderat og stabil. Ikke plasser enheten i nærheten av eksosrør og vifter. Stedet hvor enheten plasseres, bør være godt ventilert. Plasser enheten på et sted med minimal fare for støt og vibrasjon. Hold enheten borte fra utstyr som genererer elektromagnetiske felt, for eksempel motorer og generatorer. For å gjøre det så enkelt som mulig å vedlikeholde og kontrollere enheten, må du la det være nok plass på sidene og på baksiden og slakk på kablene. Anbefalt minimum plass vises på oversiktstegningen for skjermenhetene. Ikke sett opp MFD8/12 i taket. Et magnetisk kompass påvirkes hvis skjermenheten plasseres for nær. Merk deg de trygge avstandene mellom kompass og magnetisk materiale i SIKKERHETSINSTRUKSJONENE for å unngå interferens på et magnetisk kompass. MFD8/12 kan monteres innfelt i et konsoll eller et panel, eller monteres på en bordplate. 1

9 1.2 Innfelt montering 1. Skjær ut et hull på monteringsstedet ved hjelp av medfølgende mal (følger med MFD8 eller 12). 2. Ta bort frontpanelet fra MFD ved å ta tak i sidene og trekke mot deg. 3. Fest monteringspakningen til skjermenheten. 4. Fest skjermenheten med fire selvgjengende skruer (medfølger). 5. Fest frontpanelet til skjermenheten. Utsnitt Monteringspute Skjermenhet Eksempel MFD12) Selvgjengende skruer (4 stk.) Frontpanel Hvordan ta av frontdekselet fra monteringsstedet For å ta av frontpanelet etter montering av enheten kan du bruke demonteringsverktøyet (medfølger) som vist nedenfor. Legg merke til at frontdekselet kan bli skadet hvis du ikke gjør følgende. 1. Sett verktøyet ved en åpning på nedsiden av enheten. 2

10 2. Trekk i verktøyet for å heve panelet forsiktig. Gjør dette ved alle åpningene på nedsiden av enheten. 3. Sett inn verktøyet i åpningen på begge sidene av enheten, og trekk i den for å heve panelet forsiktig. 4. For å ta av frontpanelet må du bruke hendene på nedsiden av panelet. 3

11 1.3 Montering på bordplate Følg prosedyrene nedenfor for å montere MFD8 eller 12 på en bordplate. 1. For MFD12, fest et beslag til hver side av skjermenheten. 2. Fest opphenget med fire selvgjengende skruer (medfølger). 3. Skru festeboltene fast i skjermenheten, fest enheten i opphenget og skru til festeboltene. MFD8/12 Skive (Kun MFD12) Oppheng Knapp. 4

12 2. KABLING Alle kablene er koblet til baksiden av utstyret. IKKE slå på strømmen før all kabling er fullført VDC MJ-A3SPF ZC (MFD8) MJ-A3SPF ZC (MFD12) Til fartøyets jording Radarsensor eller PSU-012/013 Jordingsledning IV-8sq. NMEA 0183 Eksempel GP-320B) Radar Sensor (to-veis kabel følger med DRS), HUB-101 (MOD-WPAS ), osv. NMEA 2000 port FRUDD-18AFFM-L180 Ekstern skjerm (MU-150C etc.) DVI-D/D kabel 5 m/10 m NMEA 0183 utstyr (GPS plotter. Ekkolodd, Ekstern alarm, osv.) *Fjern dekselet for å få tilgang til disse kontaktene. (Se neste side.) DVI-D* USB port* (Ver. 1.1, mus, keyboard, osv.) Videogrensesnittenhet AUDIO* (L: Linje ut, R: Linje inn (fremtidig bruk)) : Standardutstyr : Tilleggsutstyr : Leveres lokalt 5

13 Bruk av DATA2 port (NMEA0183) For å koble til flere NMEA 0183 utstyrskomponenter må du bruke kabelen FRUDD-18AFFM-L180 som følger med. Denne kabelen har en 18P kontakt. Lodd sammen de tilhørende kablene fra FRUDD-18AFFM-L180 og kablene fra sensorer. Kablene ordnes som vist under. Pinne nr. Farge Funksjon Bemerkning (Port Nr.) 18 Lysegrønn NET-C IN (0V) NMEA 2000 Power 17 Rosa NET-S IN (+12V IN) 16 Lilla Skjerm 15 Hvit ALARM eller HENDELSE I Ekstern alarm eller hendelsesbryter 14 Grå FARTSALARM C Fartsalarm kontakt 13 Gul FARTSALARM-H 12 Sort/Hvit +12V Ekstern strøm til alarm 11 Sort GND 10 Blå/Hvit RD3-C Port 3 9 Blå RD3-H 8 Grønn/Hvit TD3-B 7 Grønn TD3-A 6 Oransje/Hvit GND 5 Oransje GND 4 Brun/Hvit RD2-C Port 2 3 Brun RD2-H 2 Rød/Hvit TD2-B 1 Rød TD2-A 6

14 Innretninger for video-grensesnitt (analog type) Det kan kobles til maksimalt to kamera/video-apparater. For denne tilkoblingen må følgende kabel benyttes (anskaffes lokalt). BNC-kontakt 3C2V (Japan Industrial Standard (JIS), eller tilsvarende) koaksial kabel (motstand 75Ω) Isolering Skjerm Leder S = 0.19 mm = 0.5 mm Innretninger for video-grensesnitt (digital type) Vinylmantel NavNet 3D kan vise digitale bilder fra IP-kameraer (kun AXIS model 212 eller 207) via LAN. IPadressene er tildelt til 006. For detaljer, se Bruksanvisningen for modell 212 og

15 Hvordan koble til kablene til DVI-D, VIDEO, AUDIO eller USB-porter De ovennevnte portene er bak kontaktdekselet på det bakre panelet. Tilgang til portene og tilkobling av kablene er vist i prosedyren nedenfor. Det finnes to metoder, for eksempel for vanntett eller ikke vanntett. For vanntett Denne metoden krever den valgfrie kontakten (Type: OP19-7, Kodenr.: ). Innholdet i OP19-7 Navn Type Kodenr. Antall Kontaktdeksel Festemetallet Gummiplugg Kabelbånd CV-150B Festeskrue M3x Skru opp fire festeskruer for å fjerne kontaktdekselet på baksiden av skjermenheten. Ta ut festekruene. Festeskrue (4 stk.) Kontaktdekke 2. Dra DVI-D, VIDEO, AUDIO og/eller USB-kablene gjennom festemetallet (som medfølger). Festemetallet 8

16 3. Fest hver kontakt til riktig sted på baksiden av skjermenheten. 4. Dra kablene gjennom åpningen på kontaktdekselet. 5. Sett en gummiplugg på hver kabel. Det største hullet er til DVI-D-kabelen. Gummiplugg Kabler 6. Benytt fire festeskruer (M3x10, medfølger) til å skru fast festemetallet og kontaktdekselet til skjermenheten. Gummideksel Kabler Skyv Vri kabelbånd rundt her Gummiplugg 7. Før gummipluggen inn i hullet på gummidekselet, og fest kabelbåndet for å holde på plass gummidekselet og pluggen. Kontakter Festemetallet Festeskruer Gummiplugg Kontaktdeksel 9

17 For ikke vanntett Når du ikke trenger det vanntett må du bruke festemetallet til kabelen (medfølger som installeringsmateriale). 1. Skru opp fire festeskruer for å ta av kontaktdekselet på baksiden av skjermenheten. Ta ut festekruene. Festeskrue (4 stk.) Kontaktdekke 2. Skru fast festeplaten til kabelen ved å bruke festeskruen (M3x10, medfølger som installeringsmateriale). Festeskrue (M3X10) Kabel festeplate 3. Fest hver kontakt til riktig sted på baksiden av skjermenheten. 4. Stram kabelbåndet (medfølger som installeringsmateriale) for å feste kablene til kablenes festeplate. 10

18 3. KONFIGURERE UTSTYRET Dette kapittelet viser hvordan du konfigurerer systemet i henhold til utstyret du har koblet til. For enkelthets skyld har vi laget en Installasjonsguide. Den har alt du trenger for å konfigurere systemet ditt. Installasjonsguiden er beskrevet i diagrammet under. Diagrammet når en MFD (Multi Function Display) er installert DHCP*/installasjonsinnstilling start Installasjonsinnstilling start *Dynamic Host Configuration Protocol Slå på MFD-en. Slå på MFD-en igjen. Installasjonsguiden starter. Installasjonsguiden starter. Velg språk. Egen tab-innstilling (Innstilling, NMEA2000 port og NMEA0183 port dialogbokser). Velg ut en MFD som DHCP-server. Global tab-innstilling (Generisk, Analog Display, Kallenavn, Kameranavn og Datakilde dialogbokser). MFD automatisk avslått: Sounder og Radar innstilling (når nettverksounder(e) og/eller DRS er tilkoblet). DHCP server innstilling er fullført. Slå av MFD. Slå på MFD-en. Installasjonsinnstilling slutt. 11

19 Diagrammet når mer enn en MFD er installert DHCP/installasjonsinnstilling start. Velg ut en MFD som DHCP-server. Installasjonsinnstilling starter. Velg språk på klient-mfd-er. Slå på MFD-en som er server. Installasjonsguiden starter på alle MFD-er. Slå på alle MFD-er. Installasjonsguiden starter. Angi klient-mfd-ens DHCP-serverelement for å Disable (Deaktivere). Velg språk på MFD-en som er server. Egen tab-innstilling på server MFD (Innstilling, NMEA2000 port og NMEA0183 port dialogbokser). Angi klient-mfd-ens Strømsynkronisering for å Enable (Aktivere). Angi utvalgt MFDs DHCP-serverelement for å Enable (Aktivere). Global tab-innstilling på server MFD(Generisk, Analog Display, Kallenavn, Kameranavn og Datakilde dialogbokser). Angi Egen tab dialogboks på klient-mfd-er. Angi utvalgt MFDs Strømsynkronisering for å Enable (Aktivere). MFD-ene automatisk avslått: Sounder og Radar innstilling på server-mfd(når nettverksounder(e) og/eller DRS er tilkoblet). Slå på alle MFD-er. Installasjonsinnstilling slutt. DHCP server innstilling er fullført. 12

20 3.1 Konfigurering av en enkelt MFD i Nettverket Når du har en MFD i nettverket må du gå frem på denne måten. Språk, DHCP serverkonfigurering 1. Trykk på strømbryteren på kontrollenheten for å slå på systemet. Om noen få minutter vil Installasjonsguiden starte, og vise displayet under. Systemet teller antall målere, radarer og andre sensorer du har koblet til og viser resultatene. Lar systemet tellet antall senorer, som tar omtrent 30 sekunder. Ikke trykk på Skip-knappen. 2. Etter at systemet har bekreftet sensorene vil skjermbilde for språkvalg komme opp. Engelsk er forhåndsvalgt språk. Hvis du ikke trenger å endre språk kan du vri på knappen for å velge Next og så trykke. Hvis det er nødvendig kan du endre språk: velg Select Language i nedtrekksmenyen, og trykk på venstreklikk-knappen. Mrk at språket i Installasjonsguiden er engelsk uavhengig av språkvalg. 13

21 Følgende meny vises. DHCP server setting Power syncronization enable Dual head mode DVI Resolution 3. Bekreft at DHCP serverkonfigurasjonens nedtrekksmeny viser "enable". 4. Velg "enable" i nedtrekksmenyen for strømsynkronisering, og klikk på Exit-knappen. Strømmen blir slått av automatisk. 5. Trykk på POWER for å slå på utstyret igjen. Dialogboksen for egne tab-innstillinger vises igjen. 6. Klikk på [Next]. 14

22 Dialogboks for egen tab-nmea Kontrollér PGN (Parameter Group Number, NMEA 2000 beskjeder) for å hente fra NMEA 2000-porten, og klikk Next-knappen. Dialogbokser for tab-nmea 0183-portene 1 til 3 Konfigurer NMEA0183 data-portene. 8. Konfigurer baud rate i nedtrekksmenyen for Baudrate, 4800 eller

23 9. Velg hvordan veipunkter skal merkes, Navn eller ID-nr., i nedtrekksmenyen for WPT ID Format. 10.I dialogboksen for L/L format kan du velge hvor mange tall (sekunder) som skal vises etter komma i breddegrad og lengdegrad. 11.Velg NMEA 0183 versjon for å generere, Ver 1.5, Ver 2.0 eller Ver 3.0, i nedtrekksmenyen for Output format. 12.I feltet Output Sentences, velg NMEA0183 setningene som skal genereres. 13.I feltet Sensor Type, velg sensor data som skal sendes til MFD-et. Eksempel 1: Velg Posisjon & SOG/COG for GPS mottakertilkobling. Eksempel 2: Velg Heading for kursmålerens tilkobling. 14.Hvis GPS mottakeren GP-320B er tilkoblet kan du klikke på Page 2-knappen for å vise konfigureringsmenyen for GP-320B. Konfigurer alle elementer i henhold til tabellen vist under. Menyelement POS. Utjevning Beskrivelse Når mottaksforholdene er ugunstige, kan GPS-posisjonsbestemmelsene endres, selv om fartøyet ikke beveger seg. Denne endringen kan reduseres ved å utjevne de ubehandlede GPS-angivelsene. Tilgjengelige innstillinger er mellom 000 og 999. Jo høyere innstilling, desto mer utjevnes rådataene, men for høy innstilling forsinker responstiden for endring av breddegrad og lengdegrad. Dette merkes særlig ved høye hastigheter. Øk innstillingen hvis GPS-posisjonsbestemmelsen endres. SOG/COG Utjevning Under posisjonsberegningen måles fartøyets hastighet (hastighet og kurs) direkte med GPS-satellittsignaler. Ubehandlede hastighetsdata kan endres vilkårlig, avhengig av mottaksforhold og andre faktorer. Du kan redusere denne vilkårlige variasjonen ved å øke utjevningen. På samme måte som for utjevning av breddegrad og lengdegrad. Jo høyere hastighet og utjevning av kurs, desto mer utjevnes rådataene. Hvis innstillingen er for høy, vil responsen på hastighets- og kursendringer senkes. Hvis du ikke vil ha utjevning, angir du bare nuller. 16

24 Menyelement Koble ut satellitt INIT. Posisjon ANT Posisjon ANT Høyde Rx Modus Beskrivelse Alle GPS-satellitter sender ut avvikende satellittall i almanakkene sine, som inneholder generelle omløpsdata om alle GPS-satellitter, inkludert dem som fungerer feil. Ved hjelp av denne informasjonen kan GPS-mottakeren automatisk eliminere alle feilfungerende satellitter fra GPS-satellittplanen. Av og til inneholder imidlertid almanakken ikke denne informasjonen. Hvis du hører om en feilfungerende satellitt fra en annen kilde, kan du deaktivere den manuelt. Tast inn satellittnummeret (maks. 3 satellitter) med to tall. Angi første lengdegradsposisjon for kaldstart. Tast inn GPS antennens plassering fra baug til akter og babord-styrbord. Angi høyden på GPS-antennen over havoverflaten. Velg posisjonsbestemmelsesmetode: 2D (tre satellitter i sikte), 2D/3D (tre eller fire satellitter i sikte, det som er størst). WAAS MODUS Velg PÅ for å bruke WAAS-modus. WAAS SØK WAAS ALARM WAAS-satellitt kan søkes automatisk eller manuelt. For manuelt søk angir du riktig WAAS-satellittnummer. Når WAAS-signalet mistes går alarmen av på en av to måter. På: Alarmen fortsetter til WAAS-posisjoneringsmodusen er tilgjengelig igjen eller alarmen anerkjennes ved å betjene en tast. Av: Alarmen høres tre ganger. 15.Klikk på [Next]. Global tab-generic dialogboks Tast inn båtens dimensjoner og velg lengde/bredde måleenheter. 16.Velg ønsket måleenhet for båtens lengde og bredde (ft, m) i nedtrekksmenyen for Lengde/ Bredde. 17

25 17.Velg måleenhet for båtens høyde (ft, m) i nedtrekksmenyen for Høyde. 18.Velg båtens lengde i nedtrekksmenyen for Båtlengde. 19.Velg båtens bredde i nedtrekksmenyen for Båtbredde. 20.Klikk på [Next]. Global tab-analog dialogboks Angi motorens spesifikasjoner. Number of Engine 1 21.Velg maks. målestokk for tachometeret (3000 rpm, 4000 rpm or 8000 rpm) i nedtrekksmenyen for Motoromdreining. 22.Velg maks. målestokk for oljetrykkmåleren (200 kpa, 500 kpa or 1000 kpa) i nedtrekksmenyen for Maks. Oljetrykk. 23.Velg maks. målestokk for boost-måleren (200 kpa, 500 kpa or 1000 kpa) i nedtrekksmenyen for Maks. Boost-trykk. 24.Velg antall motorer på båten din (1, 2 eller 3) i nedtrekksmenyen for Antall motorer. 25.Klikk på [Next]. 18

26 Global tab-kallenavn dialogboks Alt utstyr i NavNet 3D-systemet har fått hvert sitt kallenavn. Hvis du ikke liker det forhåndstildelte kallenavnet kan du endre det her. Bruk markørmatten til å velge sted. Rotér knappen for å velge bokstav og trykk den for å bekrefte valget. Gjenta denne operasjonen for å fullføre kallenavnene. 26.Klikk på [Next]. Global tab-kameranavn dialogboks Kameraene som er koblet til nettverket er tildelt et navn. Hvis du ikke liker det forhåndstildelte navnet kan du endre det her. Du kan endre navnet ved å bruke markørmatten og roteringsknappen i dialogboksen for Global tab-kallenavn (PinP1 og 4: analoge kameraer, IP-kamera 1 og 2: IP-kameraer). 27.Klikk på [Next]. 19

27 Global tab-datakilde dialogboks Dialogboksen for Datakilde viser kildene til de forskjellige nav dataene. Hvis du har flere sensorer for et nav data-element, for eksempel flere apparater for posisjonsbestemmelse, må du velge hvilken sensor du vil bruke i nedtrekksmenyen. Element Beskrivelse Innstilling Posisjon & SOG/COG Velg hvilken posisjonsbestemmende sensor du vil bruke. GP-320B, GP-310B, NMEA 2000 format GPS Kurs Velg hvilken kursmåler du vil bruke. SC-30, PG-500, PG-1000, Andre Speed Through Water (hastighet gjennom vann) Vanndybde Vanntemperatur Velg hvilken hastighetsmåler du vil bruke. Velg hvilken dybdemåler du vil bruke. Velg hvilken temperaturmåler du vil bruke. Smart sensor (NMEA 0183), Speed sensor (ETR), Smart sensor (NMEA 2000), Andre (NMEA 0183) Smart sensor (NMEA 0183), Speed sensor (ETR), Smart sensor (NMEA 2000), Andre (NMEA 0183) Smart sensor (NMEA 0183), Speed sensor (ETR), Smart sensor (NMEA 2000), Andre (NMEA 0183) Vind Velg hvilken vindmåler du vil bruke. FI-303, FI-501/502, WS-200, Andre Dato & Tid Roll og Pitch (Slingring og Stamping) Velg hvilken kilde du vil bruke for dato og tid. Velg hvilken bevegelsessensor du vil bruke. GP-320B, GP-310B, SC-30, NMEA 2000 format GPS, Andre SC-30, WS-200, Andre AIS Velg hvilket AIS-utstyr du vil bruke. FA-150, FA-30, Andre 20

28 28.Når du verken har nettverk-sounder eller radarsensor kan du klikke på Exit-knappen for å fullføre guiden. Hvis du har det kan du klikke på Next-knappen for å gå til trinn 29. Sounder, Radar tabs Når din MFD er koblet til en sensor(er), det vil si, nettverk sounder (DFF eller ETR) og/eller radar sensor (DRS), vil en dialogboks vises med navnet på sensoren i en fane. Sounder 29. Klikk på dialogboksen for Sounder Source, og velg nettverk-sounder blant DFF1, DFF3 og ETR. (Innstilling for DFF1,3) a) Klikk på nedtrekksmenyen for Transducer Setup, og velg Modellnummer, TD.ID eller Manuell, etter hvilken transducer som er tilkoblet. Modellnummer: Furuno s transducer TD-ID: Airmar s transducer w/td-id Manuell: Transducere av annen type enn ovenfor b) Hvis du velger Modellnummer i trinn a), klikk på nedtrekksmenyene for Høy Frekvens og Lav Frekvens og velg den anvendte modelltypen. For TD-ID og Manuell kan du velge de høye og lave frekvensene. c) For DFF1, kan du klikke nedtrekksmenyen for Power, og velge 1k(W) eller 600W etter som det passer. d) Hvis satelittkompasset SC-30 eller SC-50/110 er tilkoblet må du sette inn avstanden mellom satelittkompassets antenne-enhet (eller sensor) og transduceren (høy og lav hvis den er tilkoblet) i nedtrekksmenyene for Transducer Position. Baug-akter: Sett inn avstanden fra antenne-enheten til transduceren i retning fra baug til akterende. Når transduceren er plassert foran må du sette inn en positiv verdi. Opp-ned: Sett inn avstanden fra transduceren til antenne-enheten i vertikal retning. Babord-styrbord: Sett inn avstanden fra antenne-enheten til transduceren i retning fra babord til styrbord. Når transduceren er plassert på styrbord side må du sette inn en positiv verdi. 21

29 e) Klikk på nedtrekksmenyen for Bevegelsessensor og velg SC-30 or SC-50/110 hvis det er tilkoblet. f) Angi transducerens plassering i nedtrekksmenyen for Transducer Position. g) Hvis DFF3 er utstyrt med en vanntemperaturmåler må du klikke på nedtrekksmenyen for Temperature Port, og velge temperaturkilden, MJ (NMEA0183 tilkobling), Høy-frekvens eller Lav frekvens. h) Hvis en radarmåler er tilkoblet må du klikke Next-knappen for å fortsette. Merk: For DFF3, angi innstillingene i nettverk-sounderen etter at alle MFD-ene er innstilt. Du finner informasjon om DFF3 i brukerhåndboken. (Innstilling for ETR) a) Klikk på nedtrekksmenyen for Transducer Setup, og velg Modellnummer eller Manuell, etter hvilken transducer som er tilkoblet. Modellnummer: Furuno s transducer Manuell: Transducere av andre typer enn Furuno b) Hvis du velger Modellnummer i trinn a), klikk på nedtrekksmenyene for Høy Frekvens og Lav Frekvens og velg den anvendte modelltypen. For Manuell må du angi høye og lave frekvenser i de respektive nedtrekksmenyene. c) Bruk piltastene i Transducer Position for å angi transducerens posisjon. d) Hvis en radarmåler er tilkoblet må du klikke Next-knappen for å fortsette. 22

30 Radar Angi dialogboksen for Radar i samsvar med radaren som er tilkoblet. 30.Klikk på Radar Source nedtrekksmenyen, og velg radartypen som er tilkoblet, DRS RADOME eller DRS OPEN. 31.Klikk nedtrekksmenyen for Antennehøyde, og velg antennens høyde over vannlinjen blant Under 10ft, 10ft-30ft eller Over 30ft. 32.Foreta kursjusteringen på følgende måte. Du har montert radarsensoren rett fremover i retning mot baugen. Derfor skal et lite, men lett synlig mål rett fremover vises på kurslinjen (null grader). I praksis vil du sannsynligvis se en liten feil på skjermen på grunn av at det er vanskelig å oppnå en nøyaktig plassering av radarsensoren første gang. Følgende justering vil kompensere for denne feilen: a) Angi fartøyets kurs mot et passende mål (for eksempel en båt eller bøye). b) Klikk på nedtrekksmenyen for Range, og velg en rekkevidde mellom og 0.25 nautiske mil. c) Klikk på Push TX-knappen for å sende. Radarbilde vises på høyre halvdel i Radar-dialogboksen. d) Om nødvendig kan du justere forsterking, sjøforstyrrelser og regnforstyrrelser ved å bruke skyveknappene. e) Ved å rotere på roteringsknappen, justerer du skyveknappen for Heading Adjust (Kursjustering) for å dele målet i to med EBL-en. f) Som en endelig test styrer du fartøyet mot en liten bøye og kontrollerer at bøyen vises rett frem på radaren når du kan se den rett frem. g) Klikk på STBY-knappen for å stanse overføringen. 33.Trykk på Exit for å fullføre. MFD-en restarter. 23

31 3.2 Konfigurering av en flere MFD-er i Nettverket Når du har flere MFD-er i nettverket må du sette av en som DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) server. Deretter bekreft at de tilhørende DIP-bryterne tilkoblet MFD-ene i den interne hub-en står på ON. 1. Skru på MFD-en som er valgt til DHCP-server. 2. Velg språk og klikk på Next. 3. Angi DHCP-serverinstilling for å aktivere. 4. Velg enable (aktiver) i Strømsynkroiniseringsboksen. DHCP server setting 5. Klikk på Exit. (Enheten skrur seg av automatisk.) 6. Skru på MFD-en som er server. 7. Skru på alle de andre MFD-ene i nettverket. 8. Utfør Installasjonsguidens innstillinger på MFD-en som er server, se seksjon Konfigurer den neste MFD-en som følger: a) Velg språk og klikk på Next. b) Velg Disable (Deaktiver) i vinduet for DHCP-serverens innstillinger. c) Velg "Enable" (aktiver) i Strømsynkroiniseringsboksen. d) Klikk på Exit. (Enheten skrur seg av automatisk.) e) Slå på MFD-en. f) Konfigurer MFD-en ved å følge Installasjonsguiden. 10.Konfigurer andre MFD-er. 11.Etter å ha konfigurert alle MFD-ene må du klikke på Exit i MFD-en som er server, og enheten vil automatisk slå seg av. 12.Klikk på Exit på de andre MFD-ene i den rekkefølgen de ble konfigurert. 13.Skru på MFD-en som er server. Undersøk at andre MFD-er går inn i hvilemodus. 14.Trykk på POWER-bryteren på hver MFD. Undersøk at hver MFD viser NavNet 3D startskjermbilde. 24

32 A-1 PAKKELISTE

33 A-2 A-2

34 A-3 A-4 A-3

35 A-5 A-6 A-4

36 A-7 A-5

37 D-1 OVERSIKTSTEGNINGER

38 D-2 D-2

39 D-3 D-3

40 D-4 D-4

41 S-1 KOBLINGSDIAGRAM JOINT BOX

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM RD-20 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK EKSTERN SKJERM MODELL www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-44540-A DATE OF ISSUE: FEB. 2010 VIKTIGE MERKNADER Generelt Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene i denne håndboken.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR

BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR BRUKSANVISNING MODELL 1623 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0.1 SYSTEM KONFIGURASJON... 5 0.2 UTSTYRS LISTE...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp

BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR PG-700 MODELL. www.furuno.co.jp BRUKERHÅNDBOK INTEGRERT KURSSENSOR MODELL PG-700 www.furuno.co.jp Pub. No. ONO-72760-A DATE OF ISSUE: DEC. 2009 VIKTIGE MERKNADER Genereltje Operatøren av dette utstyret må lese og følge beskrivelsene

Detaljer

BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING M-1715 MARINE RADAR FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SYSTEM KONFIGURASJON... 5 1. BETJENING... 6 1.1

Detaljer

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK

HDS Gen3. Installasjonshåndbok. lowrance.com NORSK HDS Gen3 Installasjonshåndbok NORSK lowrance.com Innledning Fordi Navico jobber kontinuerlig med å forbedre dette produktet, forbeholder vi oss retten til å gjøre endringer i produktet når som helst.

Detaljer

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited

Dr a g o n fly TM. Installasjon og brukerveiledning. Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Dr a g o n fly TM Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 03-2013 Dokumentnummer: 81345-1-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb 2, RayTech Navigator, Sail Pilot,

Detaljer

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51

BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS. P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 BRUKSANVISNING EKKOLODD LS-4100 FURUNO NORGE AS P.B. 1066 Sentrum, N-6001 AALESUND Tlf.: +47 70 10 29 50 Fax.: +47 70 10 29 51 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 0 SYSTEM OVERSIKT... 5 System konfigurasjon...5 Utstyrs

Detaljer

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2

Manual. Simrad IS20 Analog Instrument serie. Norsk Sw. 1.2 Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw. 1.2 www.simrad-yachting.com A brand by Navico - Leader in Marine Electronics Manual Simrad IS20 Analog Instrument serie Norsk Sw.1.2 Dokument nr: 20222840

Detaljer

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1

EXPLORER GX1600E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio GX1600E. Side 1 EXPLORER 25 watt VHF/FM Maritim VHF radio Brukerhåndbok Ultra tynn og kompakt bakkassedesign (90 mm dyp) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse D DSC (Digital Selective Calling) Stort dot matrix display

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio

ECLIPSE GX1300E. Brukerhåndbok. 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio ECLIPSE 25 watt VHF/FM Class D DSC maritim radio Brukerhåndbok Rimelig kompakt klasse D fastmontert VHF radio Nedsenkbar IPX8 klasse (ned til 1,5 m i 30 minutter) Oppfyller kravene i ITU-R M493-13 klasse

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

New a Series New c Series New e Series

New a Series New c Series New e Series Version 7 New a Series New c Series New e Series Installasjon og brukerveiledning Norsk Dato: 06-2013 Dokumentnummer: 81337-7-NO 2013 Raymarine UK Limited Merknad om varemerker og patenter Autohelm, hsb

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859

Din bruksanvisning SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM http://no.yourpdfguides.com/dref/2595859 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG SYNCMASTER 2494HM. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

GPSMAP 400-serien. brukermanual

GPSMAP 400-serien. brukermanual GPSMAP 400-serien brukermanual 2007 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151 st Street, Olathe, Kansas 66062, USA. Tlf. (913) 397.8200 eller (800) 800.1020 Faks (913)

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145

IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Prosjektør IN5132/IN5142/IN5134/IN5134a/ IN5144/IN5144a/IN5135/IN5145 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning

Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Prosjektør CP-X8170/CP-WX8265/CP-WU8460 Brukerhåndbok (detaljert) Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du tar produktet i bruk, vennligst les alle bruksanvisninger for

Detaljer

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner

Vantage Pro2 Konsollmanual. For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner Vantage Pro2 Konsollmanual For Vantage Pro2 og Vantage Pro2 Plus Værstasjoner 1 Vantage Pro2 Konsollfunksjoner 1. Kompassrose 2. Graf og høy/lav indikator 3. Værvarsel ikon 4. Månefase indikator 5. Tid/Tid

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Instruksjoner for installering av HDS-enhet

Instruksjoner for installering av HDS-enhet 988-0176-75_A Instruksjoner for installering av HDS-enhet Les instruksjonene nøye før du utfører installasjonen. Anbefalt verktøy og utstyr (ikke inkludert) for bruk ved installasjon av svinger Hvis du

Detaljer

Blu-ray Hjemmekinoanlegg

Blu-ray Hjemmekinoanlegg HT-H7500WM HT-H7750WM Blu-ray Hjemmekinoanlegg brukerhåndbok forestill deg mulighetene Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Samsung. Hvis du vil motta en mer omfattende service, må du registrere

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper

Detaljer

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01

LWU420. Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning 020-000303-01 Prosjektør LWU420 Brukerhåndbok (detaljert) - Bruksveiledning Takk for at du kjøpte denne prosjektøren. ADVARSEL Før du begynner å bruke

Detaljer