Offentlig journal for Hvaler kommune

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal for Hvaler kommune"

Transkript

1 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Elevmappe - Brekke barnehage / / BREB/Grete Lemme Abrahamsen KL nnhold: Spørsmål om arbeidsforhold ersonalmappe - tilsettingsforhold 2011/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): nnhold: Ødegårdskilen torg Ødegårdskilen Torg detaljplan 2013/ / LAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender er Atle Tangen Side: 1 av 28

2 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Detaljregulering - farled og snuplass Fuglevikbukta Farled Borg Havn i Fredrikstad - Røsvikrenna - Belgen - Fuglevikbukta - reguleringsplan - høring 2013/ / LAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Kystverket nnhold: Detaljregulering for innsegling til Borg - ytre del Farled Borg Havn i Fredrikstad - Røsvikrenna - Belgen - Fuglevikbukta - reguleringsplan - høring 2013/ / LAN/Anna Karin Hellstrøm L12 Avsender Kystverket nnhold: Klima og energiplan Rullering av kommuneplan for Hvaler 2011/ / LAN/Anna Karin Hellstrøm 140 Avsender Gjellebæk Torleif Side: 2 av 28

3 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Sluttrapport for monaprosjekt Kystlynghei Hvaler kommune 2012/ / NF/Laila Kjølbo Rød K10 Avsender Grethe Hillersøy nnhold: Søknad om fri Elevmappe - Hvaler ungdomsskole / / HVUS/Svein Syversen KL nnhold: Sak som ble utsatt - Skjærhalden båtforening Fritak - landfesteavgift - Skjærhalden båthavn 2013/ / HAVN/Gunn Karin Karlsen 24 Avsender Vildskog Heidi Side: 3 av 28

4 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Kommunene inviteres til å delta i Sjumilssteget konferanse og orienteringsmøte FN barnekonvensjon - Sjumilssteget 2013/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad F40 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Søknad tillates i ett trinn - tilbygg - gnr 38 bnr 74 Søknad tillates i ett trinn - tilbygg - gnr 38 bnr / / BS/rina Bjørnevald 38/74 Avsender Zeroimpactstrategies nnhold: Vedtak i klagesak etter pbl. - gbnr. 29/160 i Hvaler kommune Gnr 29, bnr 160 Søndre Sandøy - deling 2011/ / BS/er Otto Rød 29/160 Avsender Fylkesmannen i Østfold Side: 4 av 28

5 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Høring av emnet vold og seksuelle overgrep mot gravide i svangerskapsretningslinjen Høring - Vold og seksuelle overgrep mot gravide - svangerskapsretningslinjen 2013/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad G67 Avsender Helsedirektoratet nnhold: Felles nasjonalt tilsyn nformasjons- og veiledningsdager-fylkesmannen Felles nasjonalt tilsyn skoler og skoleeiere Hvaler kommune 2013/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad B08 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Kopi - Oversendelse av Klage på kunngjøring og lukking av møte i Hvaler nnsynsbegjæring fra FB i saksliste med mer skattetakstnemnda 2013/ / RÅDMANN/Einar G Nilsen 232 Avsender Fredrikstad Blad Side: 5 av 28

6 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tomtedelingsplan Tømmerholtet Godkjenning av tomtedelingsplan for B11 og B12 - Tømmerholtet - Asmaløy 2013/ / LAN/Susanne Lund Johansen 40/165 Avsender Skjærgårdsboliger AS nnhold: Svar på tilbakemelding på klageadgang Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 35/349 Avsender Christian Reinertsen nnhold: Angående Steinlia 16 Byggesak gnr 4 bnr Stenlia 16 Skjærhalden 2012/ / BS/rina Bjørnevald 4/102 Avsender Vilde Frøshaug Side: 6 av 28

7 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om betalingsutsettelse - Vann og avløp Kommunale avgifter - reduksjon - fritak / / VARV/er Kåre Rubach 231 Avsender Hvaler Kulturvernforening nnhold: Søknad om abonnementsparkering i Utgårdskilen arkering Utgårdskilen/Garnberget / / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli Q52 Avsender Kjell Norberg og Berit Johansen nnhold: nngangsdør - bod Søknad om tillatelse til tiltak uten ansvarsrett - gnr 5 bnr / /2013 Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 5/49 Avsender Torkil Glørud Side: 7 av 28

8 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Driftsassistansen i Østfold - eierstrategi Høring - eieskapskontroll for Driftsassistansen i Østfold KS 2013/ /2013 VARV/Roy Hansen 000 Avsender Å smund Kobbevik nnhold: Saksdokumenter - bestilling nnsynsbegjæringer / / RÅDMANN/Henrik Kristiansen 057 Avsender ZerompactStrategies Eirik R Andersen nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 47 bnr / /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 47/210 Avsender JAL Eiendomsmegling AS Side: 8 av 28

9 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 25 bnr 138 Egenerklæring om konsesjonsfrihet gnr 25 bnr / /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 25/138 Avsender Odd Holck-Steen nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 53 bnr 143 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 53 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 53/143 Avsender Forenede Advokater AS nnhold: Foreløpig svar - møte og søknadspliktige forhold - gnr. 41 bnr. 9 fnr. 7 Varsel om ytre endringer av tak gnr 41 bnr 9 - Bredengkilen, Asmaløy 2013/ /2013 BS/er-Erik Johansen 41/9/7 Avsender John M. Hammervoll Side: 9 av 28

10 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad teamleder 100 prosent 100 % stilling som sykepleier med teamlederfunksjon på skjermet enhet i sykehjem 2013/ /2013 Off.loven nnhold: Takk for bidraget i kampen mot mobbing Kamp mot mobbing 2011/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum B36 Avsender Det Kongelige Kunnskapsdepartement nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - Lill Adolfsen 2010/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Lill Adolfsen Side: 10 av 28

11 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Rammeavtale - vikarer - ekstraarbeid etter tilaklling - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - ål Aanonsen 2013/ / Avsender ål Aanonsen nnhold: Søknad intern utlysning 59,15 % stilling fast fagarbeider natt Sykehjem 2013/ /2013 Off.loven nnhold: Søknad på 100% stilling - sykepleier - teamlederfunksjon 100 % stilling som sykepleier med teamlederfunksjon på skjermet enhet i sykehjem 2013/ / Off.loven Side: 11 av 28

12 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Anmeldelse - truende adferd - fysisk - verbal skade - fornærmelse - fra pasient i arbeidssituasjon ersonalmappe - tilsettingsforhold 2012/ /2013 OT/er Åge ettersen nnhold: Varsel om fullbyrdelse av utkastelse - kopi til Hvaler kommune sykiatriboliger Hauge 2013/ / RÅDMANN/Lars H Larsen U L70 Avsender Kemnerkontoret nnhold: Rammeavtale - Vikarer - Ekstraarbeid etter tilkalling - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - Merete Hagen 2010/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Merete Hagen Side: 12 av 28

13 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Melding om yrkesskade ersonalmappe - tilsettingsforhold 2012/ / OT/er Åge ettersen nnhold: Oppsigelse av 75% stilling - ja til 50% stilling kveld ersonalmappe - tilsettingsforhold - Lill Terese Bekkeli-Nordal 2010/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 nnhold: Forandring av stillingsavtale ersonalmappe - tilsettingsforhold - Lill Adolfsen 2010/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Lill Adolfsen Side: 13 av 28

14 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Rammeavtale - Vikarer - Ekstraarbeid etter tilkalling - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - Elisabeth Håbu 2010/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Elisabeth Håbu nnhold: Rammeavtale - Vikarer - Ekstraarbeid etter tilkalling - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - Thea Thorgersen 2013/ / U Avsender Thea Thorgersen nnhold: Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk Høring - Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann og redningsvesenets organisering og ressursbruk 2013/ / RÅDMANN/Torunn Akselsen Engum M70 Avsender Det Kongelige Justis-og Beredskapsdepartement Side: 14 av 28

15 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: nnvilgelse av alderspensjon fra KL - kopi ersonalmappe - tilsettingsforhold - Elisabeth M. Bekkevold 2012/ / Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Avsender Elisabeth M.Bekkevold nnhold: Ny strømforsyning til Hvaler Kommune Oppgradering - Kraftlinje - Kråkerøy - Hvaler 2011/ /2013 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk L63 Avsender Hafslund nnhold: Forlengelse av frist for ferdigstilling - rosjekt Akerø Fort Søknader til Norsk Kulturminnefond 2011/ / HVKU/Thomas Holmen Olsen 242 Avsender Norsk Kulturminnefond Side: 15 av 28

16 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Torgplass på Skjærhalden torg 2014 Torgplasser / / HVALER KOMMUNE/Tone Ruscelli U62 Avsender Hatle Holding AS nnhold: Søknad - dispensasjon - oppføring av tilbygg - utvidelse av terrasse - Uttalelse Dispensasjonssøknad tilbygg - fritidsbolig - gnr 23 bnr 11 fnr / / BS/er-Erik Johansen 23/11/131 Avsender Fylkesmannen i Østfold nnhold: Vedlegg til klage på eiendomsskatt Eiendomsskatt - klage - gnr 48 bnr / /2013 RÅDMANN/Einar G Nilsen 48/78 Avsender Rene leby Gundrosen Side: 16 av 28

17 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tilbakemelding - barnehageplass - signert Elevmappe - Hauge barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby edersen KL nnhold: Tilbakemelding - barnehageplass - signert Elevmappe - Hauge barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby edersen KL nnhold: Egenerklæring om konsesjnsfrihet Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 53 bnr / / NF/Laila Kjølbo Rød 53/25 Avsender Anne Marie Hågensen Side: 17 av 28

18 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tidsbegrenset arbeidsavtale - signert ersonalmappe - tilsettingsforhold - Eva Karlsen Bothne 2013/ / Saksbehandler KTE/Rita Nilsen (enhet/navn): Avsender Eva Karlsen Bothne nnhold: Søknad om permisjon ersonalmappe - A / /2013 KTE/Jan Richard Aspheim Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 nnhold: Godkjenning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling gnr 49 bnr / / GO/Halvor S Reff 49/1 Avsender Maria Lier Side: 18 av 28

19 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Ansvarsrett - restegårdsskogen 101 Søknad om ferdigattest gnr 3 bnr / / BS/rina Bjørnevald 3/177 Avsender Byggmester Christer Berntsen nnhold: Søknad om tillatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 38 bnr / / Saksbehandler BS/Tom Berge (enhet/navn): 38/127 Avsender Audun Lind nnhold: Søknad - stillingene i hjemmetjenesten - Hvaler kommune 50 % vikariat fagarbeider kveld og hver 3. helg i hjemmetjenesten 2013/ / Off.loven Side: 19 av 28

20 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad - stillingene i hjemmetjenesten - Hvaler kommune 14 % vikariat fagarbeider med arbeid hver 3. helg 2013/ / Off.loven nnhold: Søknad - stillingene i hjemmetjensten - Hvaler kommune 50 % stilling som sykepleier i hjemmetjenesten 2013/ / Off.loven nnhold: Søknad - stillingene i hjemmetjenesten - Hvaler kommune Fast stilling som fagarbeider 17 % med arbeid hver 3. helg primært i hjemmetjenesten 2013/ / Off.loven Side: 20 av 28

21 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om tiltatelse til tiltak Søknad om tillatelse til tiltak - gnr 3 bnr / /2013 BS/rina Bjørnevald 3/1 Avsender Advokatfirmaet Harris nnhold: Tilsynssak Tilsynssak - innhenting av opplysninger 2013/ / TF/Veronika Kopreitan U F00 nnhold: Tilleggsopplysninger til klage - eiendomsskatt Klage - eiendomsskatt - gnr 30 bnr / / RÅDMANN/Einar G Nilsen 30/17 Avsender Tor Reinertsen Side: 21 av 28

22 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tilsyn med barn i fosterhjem - orientering om budsjettvedtak Høring - forslag til endringer i forskrift om fosterhjem (tilsyn med barn i fosterhjem) mv. 2013/ / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad F41 Avsender Det Kongelige Barne og Likestillings-og nkluderingsdepartement nnhold: Bosetting av flyktninger 2014 Bosetting av flyktninger / / RÅDMANN/Lars H Larsen F30 Avsender ntegrerings-og mangfoldsdirektoratet nnhold: Revisjon etter forskrift om miljørettet helsevern kap. 3 A - nterne vannfordelingsnett Revisjon etter forskrift om miljørettet helsevern kap. 3 A - nterne vannfordelingsnett 2013/ / KTE/Jon Edgar Johansen J00 Avsender Fredrikstad kommune, Miljø og landbruk Side: 22 av 28

23 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Fastlegeordningen: nterkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2013 Fastlegeordningen - nterkommunalt oppgjør for gjesteinnbyggere 2011/ / RÅDMANN/Lars H Larsen G21 Avsender Helseøkonomiforvaltningen, region vest Bergen nnhold: Hvaler prestegård - Krav om regulering av festeavgift/leie gnr 3 bnr 70 - Avg.nr Regulering av festeavgift for 3/1/8, 3/1/193 og 3/1/246 Hvaler - Hvaler pg. avg. nr mfl 2011/ / EF/Tore Trondsen 3/1 Avsender Advokatfirmaet Harris DA nnhold: Fullmakt - gnr 44 bnr 8 fnr 6 Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling - gnr 44 bnr 8 og / / GO/Halvor S Reff 44/8 Avsender Solveig Jerijærvi Side: 23 av 28

24 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Supplerende dokumentasjon i sak 2012/ gnr 42 bnr 15 fnr 105 Tilbygg,overbygg,veranda og terrasse gnr 42 bnr 15 fnr 102, hytte Tredalen,Spjærøy 2012/ / BS/Trine Lise Johnsen 42/15/102 Avsender Egil Svien nnhold: Søknad om fast stilling/vikariat i Omsorgstjenesten, Hjemmetjenesten 50 % vikariat fagarbeider kveld og hver 3. helg i hjemmetjenesten 2013/ / Off.loven nnhold: Søknad om fast stilling/vikariat i Omsorgstjenesten, Hjemmetjenesten Fast stilling som fagarbeider 17 % med arbeid hver 3. helg primært i hjemmetjenesten 2013/ / Off.loven Side: 24 av 28

25 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om fast stilling/vikariat i Omsorgstjenesten, Hjemmetjenesten 14 % vikariat fagarbeider med arbeid hver 3. helg 2013/ / Off.loven nnhold: Søknad om gjenoppføring av brygge på Vesterøy - gnr 49 bnr 5 fnr 280 Søknad om gjenoppføring av brygge på Vesterøy - Gnr 49 Bnr 5 Fnr / / BS/Anette Hansen 49/5/280 Avsender Roger Nordby nnhold: Kommentarer til byggesak 12/ Steinlia 16 Skjærhalden Byggesak gnr 4 bnr Stenlia 16 Skjærhalden 2012/ /2013 BS/rina Bjørnevald 4/102 Avsender Siri Frøshaug Side: 25 av 28

26 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 35 bnr 68 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 35 bnr / /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 35/68 Avsender Andreas Høyby edersen nnhold: Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 3 bnr 114 Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 3 bnr / /2013 NF/Laila Kjølbo Rød 3/114 Avsender Advokathuset Fredrikstad v/bente Hillestad Nilsen nnhold: Legeerklæring ved krav om pleiepenger ved barns sykdom - ersonalmappe - A / / OT/Sølvi Svendsen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13 Side: 26 av 28

27 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Refusjonskrav gjesteelever høsten Refusjonskrav fra andre kommuner skoleåret 2011/ / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad KL 223 nnhold: Refusjon for høsten Refusjonskrav fra andre kommuner skoleåret 2011/ / / RÅDMANN/Astri Tanderø Engblad KL 223 nnhold: Tilbakemelding vedr. barnehageplass - Elevmappe - Asmaløy barnehage / / RÅDMANN/Anne Høyby edersen KL Side: 27 av 28

28 , Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Tilleggsopplysninger i sak 2013/3223 Forespørsel om tiltak - båtopplagsplass - gnr. 2 bnr / / BS/er-Erik Johansen 2/34 Avsender Ole Kristian Kjølholdt Side: 28 av 28

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 30.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Forespørsel om byggetillatelse Forespørsel om byggetillatelse - gnr 28 bnr 67 2014/653-1 6539/2014 BS/er Otto Rød 28/67 Avsender Jan Erik Bakkevik nnhold:

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Om boplikt - saken og rett adresse Oppfølging av boplikt gnr 40 bnr 19 snr 3 2013/958-2 8759/2013 23.05.2013 PLAN/Jan Torp Pharo 40/19/0/3 Anne-Karin Austmyr Larsen tlegg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Bekreftelse på mottatt oppsigelse av stilling Personalmappe - tilsettinngsforhold - Ole Kristian Helgesen 2011/1326-3 4529/2012 27.03.2012 RÅDMANN/Torleif Gjellebæk Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om avslutning av sak - gnr 53 bnr 10 Gnr 53 bnr 10 - Deling-justering av eiendom, Skjelsbu 2012/1959-7 22064/2013 BS/Per-Erik Johansen 53/10 Mottaker Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar - oppsigelse barnehageplass Elevmappe - Asmaløy barnehage - 2012/935-7 6459/2014 27.03.2014 ASMB/Kirsten Elvsveen Off.loven 13, 1. ledd/forv.loven 13, 1 ledd nr 1 Mottaker

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 25.01.11-30.01.11, Dokumenttype:,, Status: J,A 16% st som danselærer kulturskolen - arbeidsavtale 16% st som danselærer kulturskolen 2008/906-2 5137/2008 05.06.2008 K/Knut Egil Knutsen 411 Malin B.S. Helberg

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 29.08.11-04.09.11, Dokumenttype:,, Status: J,A tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten tgiftsdekning for bruk av egen bil i tjenesten 2011/24-1 92/2011 04.01.2011 NAV/Knut Tore Eide 541 Merete Gjevik

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 02.04.12-08.04.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom gnr 38/55 Kjøper: Britt og Gunnar Sørensen Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 09.07.12-15.07.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Oversendelse av dispensasjonssak for uttalelse Gnr 49, bnr 26, fnr 71, 240, 246, 322, 254 Siljeholmen - Brygge for adkomst til øy 2011/2318-4 6782/2012 02.07.2012

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 14.03.11-20.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Svar ang. krav om fast ansettelse Krav om fast ansettelse 2004/1800-2 4570/2004 04.10.2004 PLO/Lars H Larsen Ofl. 5a, fvl. 13. 416 Rammeavtale for midlertidig

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 21.03.11-27.03.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Husleieøkning 2007 Kommunale boliger Husleieøkning 2007 Kommunale boliger 2006/2188-1 9327/2006 28.11.2006 HSO/Lars H Larsen L70 Magnus Olsen Husleieøkning

Detaljer

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014.

Dok.dato: 15.09.2014 TO. Klassering: 28/38 RÅDMANN/NIEG. Dok.dato: 12.09.2014. Klassering: 48/6 BS/IRBJ. Dok.dato: 15.09.2014. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2014 nnhold: Svar på brev trekking av klage- eskatt, gnr 28-bnr 38 Eiendomsskatt - Klage - gnr 28 - bnr 38 2014/462-7

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 26.12.11-01.01.12, Dokumenttype:,, Status: J,A Vedr. Fornyet melding om behov ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2008/966-2 3296/2006 26.04.2006 OPK/Tom-Herman Lie E Ofl. 5a, fvl. 13

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Orientering om boplikt ved erverv av boligeiendom Egenerklæring om konsesjonsfrihet - gnr 48 bnr 44 2013/3114-4 21420/2013 21.11.2013 PM/Jan Torp Pharo 48/44 Mottaker Jan

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune 11.07.11-17.07.11, Dokumenttype:,, Status: J,A Søknad på stilling som miljøterapeuter i turnus Ledig stilling som miljøterapeuter i turnus 2010/1446-58 8176/2010 13.07.2011 21.09.2010 BVT/Beate Pedersen

Detaljer

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning

Offentlig journal. Innkalling til oppmålingsforretning 2015/401-5 5349/2015 18.03.2015 29.04.2015. Innkalling til oppmålingsforretning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 29.04-29.04, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 04.05.2015 nnkalling til oppmålingsforretning Søknad om deling/rekvisisjon av oppmåling

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune -, Dokumenttype:,, Status: J,A Midlertidig svar på Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 Klage - eiendomsskatt- gnr 35 bnr 349 2013/1797-5 17841/2013 35/349 Mottaker Christian Reinertsen Midlertidig svar

Detaljer

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11.

Offentlig journal. Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** 2011/545-49 23544/2014 19.12.2014 25.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.12-21.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 22.12.2014 Samarbeidsmøte hjem / BVT / skole 21.11.14. Referat. ***** ***** ***** ***** ***** Elevmappe - Hvaler

Detaljer

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014

Offentlig journal. Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 2013/550-9 6238/2014 18.02.2015 25.03.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.02-17.02, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 18.02.2015 nnhold: Behandling av søknad om omdisponering av dyrkbar mark på 36/5 Riving

Detaljer

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A

Journaldato: 13.05.2015-13.05.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EIEN-A Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 15.05.2015 Byggetillatelse - fremføring av vann- og avløp - gnr bnr fnr - 49/133 29/2/151 49/2/230

Detaljer

Offentlig journal for Hvaler kommune

Offentlig journal for Hvaler kommune - 09.03.2014, Dokumenttype:,U, Status: J,A nnhold: Søknad om ferdigattest - Huserveien 71 Byggesak - riving av eksisterende bolig og oppføring av ny - gnr 38 bnr 1 - Huserveien 71 2012/2414-14 4615/2014

Detaljer

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok.

Sakstittel: Spørsmål om eventuelle byggetiltak/endret bruk av sjøbu på eiendommen gr 23 bnr 17 på Kjerringholmen. Dok.dato: 06.02.2015. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06-03.06, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 05.06.2015 nformasjon om videre saksgang - på bakgrunn av henvendelse. Spørsmål om

Detaljer

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel:

Innhold: Sakstittel: DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Tilg.kode Hjemmel: Avsender\mottaker: Innhold: Sakstittel: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.03-05.03, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.03.2015 nnhold: ålegg om tilsvar arbeidsrettsak ersonalmappe - personalsak - *****

Detaljer

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08.

Offentlig journal. Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy 2014/3139-5 11262/2015 16.06.2015 10.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.08-09.08, Dokumenttype:,, Status: J,A, Arkivdel: HVA-SA-1,HVA-EEN-A 10.08.2015 Foreløpig svar - søknad om tiltak uten ansvarsrett - 41/6/26 - Asmaløy Tilbygg

Detaljer

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08.

Journaldato: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 14.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.08.12-23.08.12, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 27.08.2012 nnhold: levlister grunnskoleskyss for

Detaljer

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07.

Journaldato: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.07.14-31.07.14, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J,A 04.08.2014 nnhold: Forespørsel vedrørende Makø feriehjem

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I

OFFENTLIG JOURNAL ASKIM KOMMUNE Dokumenter registrert: 23.01.2012-29.01.2012 Avdeling/Seksjon: ASK/ Dokumenttype: DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 23/12 Regdato: 26.01.2012 Arkivkode: SPE Saksnr: 11/10-355 Dok.type: /I Gradering: Anette Hanssveen Widme SØKNAD OM SOMMERJOBB 2012 I BARNEHAGE ELLER SFO Lnr: 728/12 Regdato: 23.01.2012 Arkivkode:

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 17.06.2015 Vedtak om spesialundervisning i grunnskolen skoleåret 2015/2016 - ***** ***** ***** ***** ***** Spesialundervisning

Detaljer