HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG"

Transkript

1 Årsmøte 6.mars 2014 HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 1 Innledning I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: «Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen om at naturen er en uutømmelig kilde til positiv og meningsfylt opplevelse.» «Nova Turlags formål er å tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen, til glede for yngre og eldre, så vel lokale brukere som turister og andre besøkende.» Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Vedtektene og handlingsplanen vektlegger tilrettelegging for dette og for lokalbefolkningens og tilreisendes tilgang til et variert friluftsliv og gode naturopplevelser som fremmer god livskvalitet. Det er et ønske at planen vil bidra til motivasjon og innsats for tilrettelegging og utvikling av friluftslivsområder/-anlegg og friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet som igjen vil bidra til o gode naturbaserte og kulturminnebaserte opplevelser o økt fysisk aktivitet o utvikling av sosiale nettverk o verdiskaping o livskvalitet Friluftslivsaktivitetene skal være av både organisert og uorganisert art og av både tradisjonell og mer moderne art. Barn og ungdom skal prioriteres gjennom tiltak og aktiviteter som særlig fenger dem. Naturbaserte opplevelser knyttes til ulike friluftslivsaktiviteter i nærområdet/nærlandskapet. Kulturminnebaserte opplevelser knyttes til kulturminner, tradisjoner og historier i nærmiljøet, landskap, daglig liv og arbeid. Med utgangspunkt i vedtektenes virkeområder vil arbeidsområdet omfatte o tilrettelegging og merking av stier, turløyper og oppholdsområder, raste-/ bålplasser o gjenskaping av gamle og tidligere ferdselsveier o synliggjøring av kulturminner, info om tradisjoner og historier o synliggjøring av geologiske fenomener og verdifulle naturlandskap/-områder o tiltak og aktiviteter med vekt på de gode tur-, natur og kulturopplevelser, spesielt i nærmiljøet og for hele bredden av bygdas befolkning og tilreisende o tiltak og aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge Nova Turlag vil fremheve den nære sammenhengen mellom gode naturbaserte og kulturminnebaserte opplevelser og folkehelse og livskvalitet. Vår virksomhet skal ivareta dette på beste måte. Og dette skal synliggjøres gjennom Nova Turlags Handlingsplan.

2 2 Anlegg, tilrettelegginger og anbefalinger for turer og friluftsliv Se nettstedet under knappene TURER og TURPROGRAM A Tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og «omverdenen» 01 Ol Krok-veien Grovfjord Bjerkvik/Herjangen - vårt ansvar turløypedelen Sletta Maridalsvann merket blå, - Ravdetunet, rasteplass på østsiden av Øvre Revelv 2 lavvoer utedo/vedbod hengebro bålplasser - tilknytningssti Revelvhøgda Revhøgda (Kvilarsteinene) 02 Petter Hansa-veien Vassbotn Laberg - turløype Vassbotn Dalelva Nova Laberg merket blå Vassbotn Dalelva og Nova Laberg turskilt i Vassbotn og på Laberg gangbru over Runddalselva * bålplasser ved Dalelva og Labergholtan rasteplass Nova (se nr 26) 03 Markedsveien Bakkejord Foldvik - turløype gjennom Segeldalen og Dudalen, merket rød vårt ansvar Bakkejord Eidevann 04 Grov Hilleshamn - turløype Grov Vakkerstadlia Hilleshamnvann + traktorvei Hilleshamnvann Hilleshamn gammel samisk ferdselsvei flere kulturminner ferdig 2000 mangler skilt, info-tavler ferdig 1999, 2002 trenger utbedringer vedlikehold trenger utbedringer del av gammel ferdselsvei mellom Laberg og Ofoten ikke ferdig Dalelva Nova ikke ferdig mangler gammel ferdselsvei ferdig 2013 utbedring bru Bakkejordelva + 2 alternative traseer ikke «vanlig» ferdselsvei blå løype til Vakkerstadlia ikke ferdig til Hilleshamnvann. B Klassiske fjell- og toppturer 05 Novafjellet 1281 m.o.h. - tre topper: 1281 m.o.h., 1205 m.o.h., 1082 m.o.h. - merket turløype fra Vassbotn, turskilt i Vassbotn blå til Dalelva, rød opp Novadalen til ca kote umerkete stier fra Åsen/Marskar via Heia - umerket trasee fra Labergholtan og opp «forsiden» start Petter Hansa-veien fra Laberg 06 Revtind 1219 m.o.h. - merket turløype fra Bakkejordvika og Sollia blå til Rivtakoaivi, rød til Stuoracacca på ca kote skiløype fra Mellomvatn gul til Olderelv/Rørelv ca kote umerket sti fra Rørelv - umerkete stier fra Krokelv, Coaffi, Ravdetunet turskilt i Vassbotn bør merkes/vardes videre turskilt Bakkejordvika og Sollia.? merkes/vardes videre, P-plass? merkes til skoggrensen ryddes/merkes forbi gården + skilting merking fra Ravdetunet

3 07 Huva 837 m.o.h. - blå løype fra Bakkejordvika eller Sollia til Olderdalen - skiløypa fra Mellomvatn til Olderdalen, merket gul - umerket sti fra Rørelv - umerkete stier fra Olderdalen opp til Huva 837 m.o.h. - toppen Evatind 875 m.o.h. like ved se 06 Revtind merking?? 08 Kjølene og flyvraket - Balttovardu - Balto s utsiktsplass, to fjelltopper: Hornet 471 m.o.h. lokalt «fremre kjølen»/»første kjølen» Auksjonsåsen 464 m.o.h lokalt «bakre/andre kjølen» - merket tursti fra pareringsplass i Vagenius merket blå til flyvraket - umerket sti fra Grovfjordkrysset - DNT-sti fra Skoddeberghytta (Harstad Turlag) turskilt i Vagenius info-skilt/tavle? 09 Rundkollen 1136 m.o.h. - merket to alternative ruter med start lysløypa+roar-løypa 1) blå til Bjerkåsen + rød til «Ramnfløy-dalen», umerket videre 2) blå til Gårdselva/Tverrfjellet + gul via Mølnelvfjellvannene til «soldaten», umerket videre - merket sti via Ramnfløya med start Stormyrveien gul til Ramnfløya, umerket derfra - merket sti via Ramnfløya med start i Rørvika gul til Ramnfløya, umerket derfra på Bjerkåsen ved Gårdselva ikke merket gul løypedel på Ramnfløya? 10 Skavlikollen 1007 m.o.h. - merkete og umerkete stier nevnt under 09 Rundkollen kan benyttes opp til «soldaten» på kommunegrensen mot Gratangen nordøst for Mølnelvfjellvannene, derfra eventuelle krøtterstier - umerkete stier på venstre side (nordre side) av Moelva merking?? merking?? 11 Svellen - merket tursti fra stor utvidelse/parkering i sving på R825 ca 1,3 km ovenfor krysset til Balteskard merket rød til tregrensen - umerkete stier over tregrensen - flere topper: 734, 685, 616, 655 m.o.h. merking?

4 C Turer i nærmiljøet rundt Grov/Grovfjorden 12 Vakkerstadlia - rasteplass ca 450 m.o.h lavvo utedo/vedbod bålplasser, utsiktsplass - turløyper: start på gårdsvei ovenfor Grovfjord Handel, merket blå ca 350 m til vei-dele på Halsen. Derfra 3 alternative løyper: 1) blå løype 2,4 km 2) rød løype 3,4 km 3) blå løype 1,2 km + gul løype 1,9 km = 3,1 km - turløype:start lysløypa ved bru over Moelva: Roar-løypa via Bjerkåsen-Tverrfjellet-Ørnberget 5 km, merket blå ferdig 2004 rep dør, vedlikehold ikke helt ferdig utbedringer info-tavle ved start nye på Halsen blå/gul nye ved start 13 Bjerkåsen utsiktsplass - turløype start lysløypa ved bru over Moelva Roar-løypa 1,1 km merket blå gul løype ca 150 m info-tavle ved start sittebenker 14 Ramnfløya og Lille Ramnfløya - tre merkete løyper 1) Stormyra Lille Ramnfløya Ramnfløya, 3 km merket gul 2) Lysløypa/Moelva Bjerkåsen Ramnfløya, 3 km Roar-løypa blå 1,2 km + rød merking 1,8 km 3) Rørvika Ramnfløya, 3 km merket gul - umerkete stier info-tavle ved start retningskilt i sti-dele 15 Høvligarnet - gapahuk - bålpanne ferdig 2013 større uteplass med benker 16 Mølnelv Stormyra Storvika - turløype Mølnelv - Stormyra Lian: Mølnelv Høvligarnet 600 m Lysløypa: Høvligarnet Stormyra 700 m - turløype Stormyra Storvika 1,5 km merket blå 17 Kalvskinnet - kommunalt regulert friluftsområde - tursti fra P-plassen til Kalvskinnodden, merket blå planlegging?? turskilt ved P-plassen 18 Kirkebakken - utsiktsplass ved kirka * under planlegging

5 19 Sandneset - aktivitetsområde for barn og unge, samarbeid Barnes Turutvalg og uteskolen ved Grov skole - gapahuk - utedo/redskapsbod - turstier og anlegg for diverse aktiviteter 20 Myklevollkollen - utsiktssted 565 m.o.h. - rasteplass i skoggrensen ca 600 m under kollen lavvo - turløyper fra Sandneset, start Åsenveien info-tavle 300m 4 alternativer fra info-tavla: 1) blå løype til lavvo 2) rød løype via Vassdalsvann til lavvo og videre opp 3) rød løype 600m + gul løype via Ostevann og Katteberget 4) rød løype 600 m + gul løype via Ostevann og Bjørnskarvann - turløyper fra Balteskard, 2 alternativer: 1) blå løype start Balteskardkrysset, via Lamarka Bjørnskard 2) rødløype start xxx m ovenfor Balteskardkrysset via Kollvann til Myklevollkollen og videre ned til lavvoen - umerkete stier fra Løvika-Balteskardkrysset via Kollvannet fra Åsen/Marskar via Ostevann ferdig 2009 ferdigstillelse 2014 under utvikling lavvo ferdig 2006 utedo+ utbedringer turskilt, info-tavle ikke merket delvis merket 21 Ostevann og Bjørnskardvann - turløyper fra Sandneset, start Åsenveien info-tavle 300m 2 alternativer fra info-tavla: 1) rød løype fra info-tavle 600 m + gul løype 3,1 km til Ostevann 2) blå løype til lavvo + rød løype til Bjørnskardet (2 km) + gul løype over Katteberget til Ostevann (+ 1,6 km) + gul løype ned Bjørnskardet til Bjørnskardvann og videre til Ostevann - umerket sti fra Åsen/Marskar - umerkete stier fra Åsenveien, Kollåsnes Tortenvik på tavla? 22 Balteskardmarka og Lamarka - nb: Naturreservat i deler av området - turområde velegnet for barnefamilier hele året - traktorvei Halvtynnmyra-Balteskardvann umerkete stier på begge sider av vannet og til Langvannet - bålplass ved Langvannet - traktorvei fra R825 til Lamarka - gapahuk/lavvo/bålplass ved Kollvannet/Lille-Kollvannet info-tavler ved start på begge traktorveiene klopplegging under planlegging skal merkes 23 Myklevollhågen/Småvikhaugen - utsiktsplass - tursti fra Åsenveien under planlegging

6 D Turer nær Saltvann og Skoddebergvann 24 Segeldalen og Eidevannet - turløype Bakkejord Øvernesen Lillevann Eidevann merket rød - alternative turløyper: på høyre side av elva fra ovenfor fossen gamle hesteveien på venstre side av elva under planlegging 25 Olderdalen - turløype med start fra Bakkejordvika og fra Sollia til Rivttakaidi (eidet mellom Oldervann og Eidevann) merket blå (Obs: rød derfra videre mot Revtind) - skiløype/turløype med start fra Mellomvatn merket gul til Olderelv/Rørelv, umerket derfra - umerkete stier fra Rørelv og Saltvann 26 Nova - rasteplass lavvo utedo/vedbod bålplasser - turløyper 1) Skoddebergvann ved demninga Nova lavvo, rød 2) Kovan Nova lavvo, gul merking 3) Petter Hansa-veien Vassbotn Nova lavvo, merket blå til Dalelva Nova lavvo Laberg, merket blå? merkes til skoggrense merking? vedlikehold turskilt i Kovan turskilt i Vassbotn turskilt på Laberg merking klopper mot Novasletta 27 Middagshågen (Snaukollen) - bålplass, utsiktsplass - turløype fra 15,5 km merket på R829 til Middagshågen merket blå 28 Runddalen - tursti Vassbotn Runddalen merket rød (Harstad Turlag) E Andre områder/turer med merkete og umerkete stier o Heia, Trangdalen, Trangdalsvann, Storjorda o Stillevannene, Revelva, Revvann o Revdalen, Bædva/Maridalshøgda o Skoddebergvann: turer med båt, kano eller kajakk o Rensådalen o Svelshamn start fra Åsen/Marskar start fra Revelvhøgda start via Ravdetunet start fra brua i Rensådalen eller via Balteskardmarka

7 F Andre fjell- og toppturer fjell og fjelltopper som ikke er nevnt spesielt i turene ovenfor o Mølnelvfjellet 846 m.o.h. o Mellomgråfjellet 944 m.o.h. o Bukkespelen 586 m.o.h. o Sula 1005 m.o.h. o Roabanjunni 694 m.o.h. o Skorvetind 1054 m.o.h. o Segeltind 1103 m.o.h. o Tinden 1141 m.o.h. o Tretind 1073 m.o.h. o Nonsfjellet 1139 m.o.h. o Kvannto 956 m.o.h. o Oldertind 1207 m.o.h. o Urdfjellet 957 m.o.h. o Sandfjellet østre topp 1115 m.o.h., vestre topp 1044 m.o.h. o Evatind 875 m.o.h. o Habak 970 m.o.h. o Dudalstind 1275 m.o.h. fjellrygg med flere topper, navnløse?, bl.a.: nordover: 1191 m.o.h., Middagsfjellet 1140 m.o.h. sørover: 1139 m.o.h. og 1128 m.o.h. (Guttucåkka?) o Nonstind 1138 m.o.h. topp øst for N: 1118 m.o.h. (navnløs?) Topp sør for N: 1090 m.o.h. (Bædvafjellet??) o Maridalshøgda (Bædva) 789 m.o.h. o Rundfjellet 1010 m.o.h. o Lofttind 1037 m.o.h. o Storfjellet, fire topper: 895, 856, 929, 867 m.o.h. o Kattebergkollen 533 m.o.h. o Kjerringa 1014 m.o.h. o Novatind 1211 m.o.h., «fortoppen» 1014 m.o.h. o Tverrfjellet (i Evenes) 782 m.o.h. o Trangdalsfjellet 1065 m.o.h. mange topper, bl.a.: 628, 1028, 1087, 1137, 1169 m.o.h. o Villdalsfjellet 1102 m.o.h. o Grindalstind 1201 m.o.h. o Pungdalstind 1262 m.o.h. o Skittendalstind 1306 m.o.h. høyeste topp i Skånland/Evenes o Mikkelfjellet 996 m.o.h. o Lafjelltind 981 m.o.h. o Tverrfjellet 755 m.o.h. lokalt: Storjordtinden o Toviktind 836 m.o.h. tilgjengelighet: via Roar-løype/Vakkerstadlia via Roar-løypa/Vakkerstadlia via løypa fra Hilleshamn fra Tjuvskjær/Foldvik via Ramnfløya via Ramnfløya via rød sti fra Bakkejord som ovenfor som ovenfor som ovenfor som ovenfor som ovenfor blå løype til Olderdalen blå+rød løype i Olderdalen via Olderdalen, se 07 Huva via Øvre Revdal/Tverrdalen lettest fra Dudalen/Foldvik tilgjengelig fra Tverrdalen lettest fra Labergdalen via Revdalen / Maridalen fra Labergdalen / Maridalen som ovenfor fra Maridalen se Myklevollkollen fra Åsen eller opp «forsida» anbefales ikke!! Snubba,Vassbotn, Runddalen via Novadalen/Trangdalen via Trangdalen via Trangdalen via Trangdalen via Storjorddalen via Storjorddalen via Storjorddalen/Lamarka fra Rensåhøgda/Sandemark G Skiløyper Grovfjord IL s oppkjørte skiløyper fra P-plass på Revelvhøgda - til Ravdetunet 6,0 km - tilknytning til Bjerkvik IF s løypenett over Isaksentjønna til Maridalen, Herjangsfjellet og Varden Andre skiløyper: - fra Grovfjordkrysset opp mot Hornet/Kjølene - Ravdetunet-Bædva-Maridalen-Ravdetunet,«rundt Bædva» - Skoddebergvann Nova lavvo Labergholtan - Mellomvatn Olderdalen - Balteskardmarka Postkasser: Appelsinhågen 3,1 km Revvann/Revdalen 5,5 km Tuva 10,4 km GIL planlegger Ikke ferdig GIL planlegger

8 3 Organisasjon For å handle i henhold til vedtektene og for å nå de målene vi setter oss, må vi ha en hensiktsmessig organisasjon. Vedtektene gir rom for oppnevning av utvalg, arbeidsgrupper, o.l. avhengig av formålet. I perioden vil vi utprøve følgende organisering: Styret: - 6 styremedlemmer valgt for 2 år - leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1.styremedlem, 2.styremedlem - nestleder, 1. og 2. styremedlem tillegges arbeidsansvar etter ønsker/behov - leder, sekretær, 1.styremedlem på valg i partallsår - nestleder, kasserer, 2.styremedlem på valg i oddetallsår - styremedlemmer i perioden 2013: leder Jan Arne Haugland på valg nestleder Kjell Olsen på valg sekretær Karin Nicolaisen på valg kasserer Elisabeth Balteskard på valg st.medl Tore Bølgen på valg st.medl Christine Kiil på valg Utvalg: - styret oppretter utvalg, arbeidsgrupper, ansvarspersoner for 2 år av gangen - styret oppnevner leder, styret eller leder oppnevner medlemmer i utvalget - leder og medlemmer kan innkalles til styremøter og planmøter o Turutvalg - leder + turledere - planlegge og gjennomføre fellesturer basert på eller med fokus på naturopplevelser, kulturminner og folkehelse - turer/aktiviteter som fenger ungdom * - informasjon om turer og reportasjer etter turer - leder i perioden: o Ti-på-topp-utvalg - leder medlemmer - planlegge og gjennomføre Ti-på-topp-opplegget - utvikle materiell, informasjon og salg av opplegget - avslutningsarrangement med premieutdeling - leder og medlemmer i perioden: Sigmund Simonsen Elisabeth Balteskard Roar Tande Per Sandengen o Løypeutvalg - leder medlemmer - planlegge nye turmål, stier/løyper - rydding, merking, skilting, vedlikehold - leder og medlemmer i perioden: Jan Arne Haugland Øystein Marskar

9 o Barnas Turutvalg - leder medlemmer + repr fra Uteskolen og fra Barnehagen - varierte friluftstilbud for hele familien, der barn og unge for mulighet til å oppleve friluftsliv, natur, kultur og hygge i fellesskap med andre - varierte friluftsaktiviteter på barnas premisser, og med foreldre og andre voksne som med-deltakere - samarbeid med Uteskolen/Grov Skole, Barnehagen, barneidrettsgruppa i GIL og andre - i samarbeid med Uteskolen ansvar for gapahuken med utstyr og for utvikling av anlegg for ulike aktiviteter på Sandneset, samt vedlikehold av anleggene - medlemmer i perioden: Hanne Rebekka Hansen (leder) Christine Kiil (hovedstyret) Ellen Bendiksen Christian Haugland (Uteskolen) Eirin Simonsen (Barnehagen) o Lavvo-utvalg - leder + ansvarspersoner for lavvoene og gapahukene - vedlikehold og forbedringer av bygninger, inventar og utstyr - ved til ovner og bålplasser - vedlikehold av løyper til/fra - leder og ansvarspersoner i perioden: leder: Kjell Olsen Ravdetunet: Hugo R og Herleif M Vakkerstadlia: Odd Terje J og Tore B Myklevollkollen: Kjell O og Hilmar N Nova: Oddvald J og Høvligarnet: Per S og Ove A Sandneset: Uteskolen og Barnas Turutvalg Arbeidsgrupper/ansvarspersoner/kontaktpersoner: o Nettstedet ansvar: styret v/leder - Nyheter Jan Arne, Christian og utv.ledere - fotoalbum - kart og GPS-spor Thomas og Christian - lokalhistorie Ole Andersen og Ol Krok-veien Alf Sjøvoll Bosettingen på Novasletta Gunnar Johansen Raset fra Novatind/Novafjellet Gunnar Johansen Petter Hansa-veien Flyvraket på andre-kjølen Gunnar Johansen - Stedsnavn o Kvilarbenkene o Kalvskinnet o Kirkebakken o Balteskardmarka/ bålplass Langvannet o Tiltak overfor ungdom o Tiltak overfor tilflyttede/utenlandske familer og utenlandske arbeidere i bygda o vedr offentlige planer og høringer og lignende Jan Arne og Thomas - Kommunal plan for idrett og friluftsliv - Fylkeskommunal plan for friluftsliv - Nasjonal plan og strategi vedr friluftsliv etc - Revisjon Skoddeberg, konsesjon Sula etc o vedr Friluftsråd Jan Arne og Thomas o tilskuddssøknader Jan Arne o fordelsavtaler Jan Arne

10 4 Tiltak og aktivitetsplan for perioden Tiltak som prioriteres i perioden: o Tur-utvalget ansvar: - turprogram for neste år klart innen 1.november + turledere - gjennomføre fellesturer basert på eller fokus på: naturopplevelser kulturminner (tematurer) folkehelse, psykisk helse - reportasjer, bilder på nettstedet - spesielle turer og aktiviteter som fenger ungdom - «Ti-på-topp-turer» i samarbeid med ti-på-topp-utvalget o Ti-på-topp-utvalget ansvar: Sigmund S - planlegging, kart m.m., utsetting av poster Elisabeth, Roar, Per - registreringer, premiering - avslutning med utdeling av krus, m.m. søndagskafe på Huset i Havet o Barnas Turutvalg ansvar: Hanne R.H. - tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter for barn og på barnas premisser - samarbeid med uteskolen/grov Skole for utvikling av aktiviteter og anlegg på Sandneset («læring i friluft») - samarbeid med barnehagen om friluftslivsaktiviteter - «bli med ut på tur»: vintertur før påske, høsttur i august - St.Hans-feiring på Sandneset, 23.juni - nyttårssamling på Sandneset, 31.desember o Lavvo-utvalget ansvar: Kjell O Generelt: - vedlikehold av bygninger og inventar/utstyr - vedlikeholdsrydding og merking av løyper til/fra - ved til ovner og bålplasser 80 sekker til fordeling mars-14 - bistå hverandre ved behov - forslag til forbedringer Spesielt: Vakkerstadlia - gjøre ferdig utedoen (vindskier m.m.) - rep av inngangsdøra - ny ovn (Dovre CB40, jan-14) - forbedring av bålplass og utsiktsplass - stedsnavn langs løypene - vurdere kvilarbenker underveis i løypene ansvar: Odd Terje og Tore B

11 Ravdetunet ansvar: Hugo og Herleif - bygge understell slik at lavvoene løftes ca ½ m * - forsterkning av veggene på innsiden - vurdere shingel eller annet for tetting av veggene (utedo og lavvo) Myklevollkollen - utvendig trapp og sittebenker langs lavvovegger - bålplass - utedo/latrine - vurdere kvilarbenker underveis i løypene ansvar: Kjell O og Hilmar Nova ansvar: Oddvald - vurdere shingel eller annet for tetting av veggene - hylle(r) på vegg i lavvoen - dugnad for klopplegging på blå løype fra bekken * - vedlikehold av bålplasser ved Skoddebergvann og Labergholtan Høvligarnet - forbedre uteplassen ved gapahuken - utstyr for grilling/matlaging Sandneset - gjøre ferdig utedo/redskapsbod * - anlegg for lek og aktiviteter, samt stier, løyper o.l. - stier, løyper etc ansvar: Per S og Ove A ansvar: Uteskolen og B.T. o Løypeutvalget ansvar: Jan Arne rydding og merking - Vakkerstadlia Hilleshamnvannet - rydde bredere løype Stormyra Storvika for skigåing, samarb med GIL - skiløype Revelvhøgda-Skoddebergvann-Nova-Labergholtan, samarb GIL - Petter Hansa-veien: - Novasletta Novaelva mot Labergholtan - tilknytningssti til gul løype fra Kovan - Novafjellet: varding (ev merking) helt opp til toppen - Revtind: varding (ev merking) fra Stuoracacca til Revryggen - Rundkollen/Skavlikollen: gul merking til «soldaten» (+??) - merking i Lamarka, til Myklevollkollen rød løype, til Bjørnskardet blå løype - merke stien fra skoleplassen opp til Hansinehågen skilting - skilting på Ol Krok-veien, sam.arb. Skau gr.lag og Ofoten Friluftsråd - skilt på Revhøgda Ol Krok-veien/tilknytningsstien - Petter Hansa-veien: i forbindelse med ovennevnte merkinger - Vakkerstadlia: til Hilleshamn, ved Hilleshamnvann?? - retningskilt på Rivttakoaivi: Revtind, Eidevann, Olderdalen/Saltvann - Mellomvatn: turskilt (skiløype) - info-tavle med ved start i lysløypa og Roar-løypa - på Ramnfløya: Rørvika, Bjerkåsen, Stormyra, Rundkollen, Skorvetind - turskilt i Storvika - i Bjørnskaret: gul, rød og blå løyper - turskilt og Lamarka - info-tavle Halvtynnmyra og ved Langvannet (Fylkesmannen) - på info-tavle Sandneset: Ostevann og Bjørnskardvann, gul løype nye løyper - skiløypa fra Mellomvatn: merking videre til skoggrensen - Rørelv: rydding, merking og skilting forbi gården, vurder videre merking av Rørelv-stien - Petter Hansa-veien: delen mellom Dalelva og Nova-lavvoen - Kovanfjellet: fra gul løype til Kovannakken med i stidelet - Storjordtinden og Lafjelltinden, via Lamarka

12 o «Prosjekter» / Tiltak ansvar: styret turkalender medlemsverving: holde antall medlemmer på minst 150 hvert år medlemsartikler, knyttet til medlemskap, ti-på-topp, barn/unge? tilknytning til friluftsråd bålplass ved Langvannet i Balteskardmarka i samarbeid med Fylkesmannen i Troms, anlegg og drift (bålved og renovasjon) utedo og vedbod i uthuset til Birger S info-ark med kart om turløypene til/fra lavvoene vurdere flytting av lavvo fra Ravdetunet lavvo/gapahuk i skiløypa ca 1,5 km fra Revelvhøgda og/eller nær Kollvatnet og/eller ved Ostevannet (samarb gr.laget/magne M) gjøre ferdig utedoen/redskapsboden på Sandneset * Kirkebakken, utsiktsplass med benker og bord ved kirka * dugnad på Ravdetunet, bygge understell * dugnad på stien Nova Novasletta, klopplegging * gjøre ferdig brua over Runddalselva * tiltak overfor ungdom * tiltak overfor tilflyttede/utenlandske familier og arbeidere * videreføring av Petter Hansa-veien til havet, raste-/bålplass og båt (?) vurdere alternative traseer på Ol Krok-veien ( Krokelv, Revvann og Maridalsvann) kart og GPS-spor på nettstedet stedsnavn på nettstedet historie/informasjon om bosetting og ras Novasletta historie/informasjon om ferdselsveien til Bjerkvik/Herjangen og om Ole Andersen (Ol Krok) historie/informasjon om Petter Hansa-veien historie om flyvraket på andre-kjølen kontakt til kommunen ang P-plasser: Ørnberget, Krokelv og utvidelse på Revelvhøgda plassering av de fire kvilarbenkene sittebenker på utsiktsplasser: Bjerkåsen, Myklevollhågen, i blå løype til Myklevollkollen, Kovanfjellet sittebenker med bord: Buberget, Sandneslia, Klipa, Kirkebakken, Kollåsneset utgraving for større plass rundt gapahuken på Høvligarnet skiløype Revelvhøgda Skoddebergvann - Nova Labergholtan, samarb med GIL navnevalg: Høvligarnet/Høvligarne/Høvligarn/Høvligarden Hva er riktig stedsnavn? Gapahuken heter Høvligarnet friluftslivets år 2015, markering? o Framtidige prosjekter (begynnende planlegging) ansvar: styret Kalvskinnet og Sollia friluftsområder parkeringsplass ved start skiløypa fra Mellomvatn Skånlandsleden: turløype gjennom kommunen Vassbotn Trøssemark (?) friluftslivscamp for barn/ungdom (medv BT og turutv) gapahuk i Novadalen multiaktivitetsanlegg på Gloen, sam.arb GIL, Uteskolen fiskebrygge i Strømshågen, tilrettelagt for bevegelseshemmede tilrettelegging av turløype (sommer- og vinterløype) for bevegelseshemmede fra Revelvhøgda til Stillevannene med fiskeplasser/-brygger og bålplasser eller fra Revelvhøgda til Skoddebergvannet med båt-/kanoplasser etc etc samarbeid med Jeger og Fiskerforeninga og grunneierlaget/fiskelaget sti- og løypeplan (turer) i vår del av kommunen

13 o Kurs og arrangement - søndagskafe med premieutdeling etter Ti-på-topp ansv: Ti-på-topp-utvalg på Huset i Havet - årsmøte: 6.mars 2014, 5.mars 2015 ansv: styret o Annet Tilskuddssøknader 2014: - klopplegging på turveier til Nova - Markedsmarsjen 2015: - lavvo/gapahuk i skiløypa fra Revelvhøgda (?) - Kalvskinnet (?) - utvidelse av turløypa Stormyra-Storvika til skiløype, samarb GIL Fordelsavtaler Avtaler for medlemmene om rabatt ved kjøp av friluftsutstyr: - MX Sport Evenskjer - Stormberg på Kanebogen Amfi, Harstad (eventuell ny avtale) - Ultimo, avdelingene i Harstad (Kanebogen Amfi) og Narvik (Storsenteret) - Sportcenteret, Narvik Særskilt mål * Tilrettelegging/tiltak for ungdom: - flere ungdommer ut på tur/ut i naturen - flere ungdommer som medlemmer - flere ungdommer i styre, utvalg eller som ansvarspersoner OBS: Endringer og tilføyelser i planen i løpet av skrives med rødt Utførte handlinger/tiltak merkes med grønt Revidert plan for legges frem til årsmøtet i Ny plan for legges frem til årsmøtet i 2016

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG Årsmøte 18.mars 2015 HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 1 Innledning I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: «Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen om at naturen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG Årsmøte 17.februar 2011 HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: Om bakgrunn og formål: Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 2013-2014

HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 2013-2014 Årsmøte 6.mars 2013 HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 2013-2014 I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: Om bakgrunn og formål: Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2012 Nova Turlags 15. driftsår Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland gjenvalgt for 2012-2013 nestleder Roald Ramstad (på valg) sekretær Karin Nicolaisen gjenvalgt for 2012-2013

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G 2015

Å R S B E R E T N I N G 2015 Å R S B E R E T N I N G 2015 Nova Turlags 18. driftsår o Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland 2014-2015 på valg nestleder Kjell Olsen 2015-2016 gjenvalgt sekretær Karin Nicolaisen 2014-2015 på

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2014 Nova Turlags 17. driftsår Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland gjenvalgt for 2014-2015 nestleder Kjell Olsen 2013-2014 (på valg) sekretær Karin Nicolaisen gjenvalgt

Detaljer

Å R S B E R E T N I N G

Å R S B E R E T N I N G Å R S B E R E T N I N G 2011 Nova Turlags 14. driftsår Styret har bestått av: leder Jan Arne Haugland nestleder Roald Ramstad valgt for 2 perioder sekretær Karin Nicolaisen kasserer Elisabeth Balteskard

Detaljer

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn:

Ønsker å bestille krus: (Maksimum ett per person) Ønsker å bestille diplom: Navn: FJELLTRIMMEN I GRANE 2015 Nr. Postnavn Gradering MOH Kartblad Besøkt dato 1 Stavvatnet Enkel 318 1925 IV Svenningdal 2 Steinhytta /Tosenfjellet Enkel 535 1825 I Tosbotn 3 Storklumpen/Blåfjellet Meget krevende

Detaljer

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag

Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Hei. Rekker ikke å fylle ut skjema for alle stiene jeg har god kjennskap til, Grønningen og Nesset. Reiser på påskeferie lørdag Men håper det kan være til hjelp å oversende gjeldende turstikart fra Grønningen,

Detaljer

Toppturer på Gautefallheia

Toppturer på Gautefallheia Toppturer på Gautefallheia Gautefallheia Turlag har i 2010 merket seks toppturer i området rundt Gautefall heia. Mer informasjon om turene og løypebeskrivelse med kartutsnitt fås ved Gautefall Sentralen,

Detaljer

Turbok for Molde og Omegn

Turbok for Molde og Omegn Turbok for Molde og Omegn Rutebeskrivelsene Demoutgave med 4 av over 30 turer Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Forord På selve fotturen kan det være behov rutebeskrivelser. Hvor begynner stien? Skal

Detaljer

Hvem står bak Merkehåndboka

Hvem står bak Merkehåndboka Om Merkehåndboka Praktisk håndbok for enkel tilrettelegging for ferdsel i skog og mark, fjell Maler og systemer for hvordan arbeid med merking og tilrettelegging bør gjøres Her vil vi ta for oss tilrettelegging

Detaljer

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd

Aktuelt kart for området er Turkart Kristiansund 1:50 000, utarbeidet av Nordmøre - og Romsdal Friluftsråd KJENTMANNSPOSTER I NESSET 2010 Turmål: Vistdal - Svarttinden Koordinat: Alle opplysningene ble oversendt i 2009 - Høyde 1094 m : 1. Følg skogsvei fra lunningsplassen på Nerland ca 400 meter frem til veikryss.

Detaljer

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging

TURER I RISSA KOMMUNE. Med god tilrettelegging TURER I RISSA KOMMUNE Med god tilrettelegging. 1 Innhold 5 turer langs Perler på en snor!... 3 1. Stykket helleristninger, Stadsbygd... 3 2. Reins Kloster, ved Rissa sentrum... 4 3. Nebbesheia, Hysnes,

Detaljer

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no

TRYSIL. Foto: Ola Matsson. Foto: utefoto.no TRYSIL vintertur 2014 Foto: Ola Matsson Foto: utefoto.no TRYSIL - vintertur 2014 Fysak er et av Trysils folkehelsetiltak, og går i korte trekk ut på at man skal gå så mange skiturer som mulig vinteren

Detaljer

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune

Tilrettelegging for friluftsliv i Nittedal kommune Tilrettelegging for friluftsliv s Innspill fra arbeidsgruppe som representerer idretten og friluftsorganisasjonene s Bakgrunn Kommunestyrets vedtak 14/12-09: Rådmannen skal i samarbeid med utarbeide en

Detaljer

Arbeidsprogram for 2015

Arbeidsprogram for 2015 Arbeidsprogram for 2015 Det 4- siders arbeidsprogram med bilder og mindre tekst som er lagd kan fungere som et sammendrag og som en presentasjon av Friluftsrådet. Her følger et mer detaljert forslag til

Detaljer

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe

Avtaleoversikt: Skilt, karttavle og merking Frognmarkas Venner stigruppe 1 Morten Jørstad Gnr/Bnr. 5/2 Isbakken 8. Tavle vestsiden av elva ved stiskilt Ok, 23/8-2011 Mangelfull langs Solbergelva Trenger oppgradering På plass 2 Hilde Wetlesen 64932668 Gnr/Bnr. 5/1 Solbergveien

Detaljer

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018

Hemsedal kommune for perioden 2013 2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder for perioden 2013 2018 Rød skravert sirkel viser. Fakta om n pr 01.04.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder

Detaljer

Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015

Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015 Utredning turstier, turveger og turløyper i Levanger Registreringsskjema 2015 Eksisterende turtrase du bruker du når du går, sykler eller løper Elvestien fra Okkenhaugsveien til Munkeby kloster Mulige

Detaljer

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY.

1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. 1. SKAVDALSFJELLET, 362 M.O.H, NÆRØY. Rød: Fra Kolvereid kjører man mot Rødseidet og parkerer på høyresiden av vegen ved Blåvatnet. Derfra går du forbi noen hytter og en liten demning. Videre går vegen

Detaljer

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE

FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE FISKESONER I ØJFFs FORVALTNINGSOMRÅDE Generelt Øverbygd Jeger- og Fiskeforening (ØJFF) forvalter fiskeretten for laksefiske på vegne av Statskog i øvre del av Målselva, i Rostadelva og i Divielva. Det

Detaljer

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016

TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 TI TOPPER I NORE OG UVDAL 2016 Velkommen alle som deltar i årets TI TOPPER i Nore og Uvdal. Dette trim opplegget er organisert av Rødberg Idrettsforening i samarbeid med Nore og Uvdal kommune for å motivere

Detaljer

Årsmøte for 2013 26.01.14

Årsmøte for 2013 26.01.14 Årsmøte for 2013 26.01.14 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av møteleder og sekretær 4. Valg av to til å underskrive protokollen 5. Årsmelding for 2013 6. Regnskap 2013 7. Arbeidsplan

Detaljer

Hva rører seg på hver side av grensen?

Hva rører seg på hver side av grensen? Nettverkssamling i Tilgjengelig Friluftsliv Moss, 20.mai 2015 Hva rører seg på hver side av grensen? Liv-Marit Hansen (livmarit@oslofjf.no) Friluftslivets år 2015 Turskiltprosjektet Skiltmal for kyststien

Detaljer

Innledning. Hovedmål Selvkostprinsippet

Innledning. Hovedmål Selvkostprinsippet Arbeidsplan 2015 Innledning.... 2 Informasjon og kommunikasjon... 3 Kultur og aktiviteter... 4 Videre utbygging i Gulsvikfjellet... 5 Beredskap... 6 Turveier, stier og løyper.... 7 Innledning. Vellet er

Detaljer

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12)

Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder 2013-2017. Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sikra friluftslivsområder Bokn kommune 2013-2017 Fakta om kommunen (pr. 10.12.12) Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sikra friluftslivsområder Andre

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag

Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Innkalling til årsmøte i Fjell Turlag Det innkalles med dette inn til årsmøte i Fjell Turlag Mandag 21. januar 2013 kl. 18-20:30 i Kultursalen, Fjell rådhus Dagsorden 1. Åpning 2. Konstituering 3. Foredrag

Detaljer

Ut på tur i Nittedal kommune

Ut på tur i Nittedal kommune Ut på tur i Nittedal kommune Gå turer og bli bedre kjent i kommunen Nittedalsturene gir deg spennende mål for turen, og er et gratis trimtilbud fra Turkameratene. Turkameratene er et samarbeid mellom frivillige

Detaljer

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra

Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra TVERRSJØSTALLEN 2.juni 2012 Sjekkpunkt 6 Tverrsjøstallen Sjekkpunkt 11 Roensætra 22,34 km 637 høydemeter 6-7 Tverrsjøstallen-Pershusfjellet* 2,92 km / 17,92 km** 128 hm / 628 hm** 7-8 Pershusfjellet*-Spålsætra

Detaljer

Grovfjord IL. Her finner du både kart og informasjon om forholdene på Høgda og til Revvannet og Tuva.

Grovfjord IL. Her finner du både kart og informasjon om forholdene på Høgda og til Revvannet og Tuva. Skiløyper Bidrag fra Svein Bertin Simonsen 20.04.2014 Her finner du både kart og informasjon om forholdene på Høgda og til Revvannet og Tuva. Løypekart for skiturer. Utgangspunktet er Revelvhøgda ved rv

Detaljer

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering

Skålatårnet. Stryn. Vår vurdering Skålatårnet Stryn Turen til Skålatårnet (1848 moh) er Nord-Europas største stigning. Men med storslagen utsikt på en av Norges beste stier går turen mye lettere enn stigningen tilsier. Den sylindriske

Detaljer

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE

2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 2008-2010 UTARBEIDET AV AGDENES KOMMUNE KJENTMANN I AGDENES 20 turmål i Agdenes er valgt ut som kjentmannsposter. I heftet er det informasjon om postene og hvordan en kommer dit. Det

Detaljer

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark

Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Årsmelding 2012 for Ånderdalen nasjonalpark Foto: Kjetil Letto. Måling av istykkelse på Åndervatn. 1. OPPSYN OG SKJØTSEL. Feltarbeidet i Ånderdalen Nasjonalpark er utført av Fjelltjenesten. På oppdrag

Detaljer

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen

Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle. Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - friluftsliv for alle Friluftskonsulent Janne Johnsen Midt-Agder friluftsråd - et frivillig interkommunalt samarbeidsorgan mellom: Kristiansand Søgne Songdalen Vennesla Evje og

Detaljer

Hvem er vi og hva gjør vi?

Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: Friluftsrådet Vest FRILUFTSRÅD www.friluftsrad.no Hvem er vi og hva gjør vi? Foto: FL 2014 Eyvind Lyches vei 23B, 1338 Sandvika Tlf. 67 81 51 80 friluft@online.no INTERKOMMUNALE FRILUFTSRÅD Hva er

Detaljer

Fotturer i Jostedalen

Fotturer i Jostedalen Kai A. Olsen og Bjørnar S. Pedersen Fotturer i Detaljerte og komplette beskrivelser for turer til Nigard- og Bergsetbeen og topptur på Myrhorna. Nigardsbreen. Nigardsbreen er kremen av breene i. Den kommer

Detaljer

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2007

Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2007 Handlingsplan for fysisk aktivitet 2005 2007 Storfjord kommune Regelmessig fysisk aktivitet gir større overskudd og mer trivsel Storfjord kommune Oppvekst og kulturetaten v/ kulturkonsulenten Hatteng 9046

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Brenthovd februar 2013 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2013 Brenthovd februar 2013 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette innkalt til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal

Sommervandring 2013 Nord-Aurdal 1 Kviteberg 543 moh Parkering: Fagernes sentrum, evt Valdres Folkemuseum Turbeskrivelse: Godt skiltet fra Fagernes sentrum (turistinformasjonen): Følg strandpromenaden langs vannet vestover, gjennom parken

Detaljer

VEDLEGG: Kart, oversikt Verdal

VEDLEGG: Kart, oversikt Verdal VEDLEGG: Kart, oversikt Verdal Oversikt, kart Levanger Kommunalt/offentlig eide/sikrede kulturminne/friluftslivsområder/-anlegg: Skånes/Kaustangen kulturninnevern/friluftsliv (gravfelt, y.ja.). Holsanden

Detaljer

Krødsherad kommune for 2013-2018

Krødsherad kommune for 2013-2018 DEL 1: Forvaltningsplan for statlig sia friluftslivsområder Krødsherad for 2013-2018 Fakta om n pr 31.12.2012 Antall innbyggere Ant innbyggere per km2 Antall statlig sia friluftslivsområder Andre friluftslivsområder

Detaljer

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014

Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Skiltprosjektet står ferdig! ÅPNING 4. OKTOBER 2014 Hva har Buvasstølan sti- og løypelag fått til siden starten i august 2013? Foreningens formål er å tilrettelegge sti og løyper, for hytteeiere og andre

Detaljer

10 Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie Meget krevende

10 Jamtfjelltinden/Njaarkensnjurhtjie Meget krevende 2016 FJELLTRIMMEN I VEFSN Brurskanken var Fjelltrimpost i 2013. 1447 moh. Foto: Svein Aarsnes Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Postnavn Øyfjellet, Stortuva Tolvtuva/Dalvese Nordåsen Litjskardvatnet/ Dårretjenjaevrie

Detaljer

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s

ÅRSBERETNING. Haugenes Vel www.haugenesvel.no. Hockey-kamp på tennisbanen. Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s ÅRSBERETNING 2011 Haugenes Vel www.haugenesvel.no Hockey-kamp på tennisbanen Årsmøte avholdes: Tirsdag 14. februar kl.. 18.00 på House og Enny`s Invitasjon til Årsmøte i Haugenes Vel Tirsdag 14. februar

Detaljer

Verdiskala A - Svært viktig friluftslivsområde B - Viktig friluftslivsområde C - Registrert friluftsområde D - Ikke klassifisert friluftslivsområde

Verdiskala A - Svært viktig friluftslivsområde B - Viktig friluftslivsområde C - Registrert friluftsområde D - Ikke klassifisert friluftslivsområde FAKTAOPPLYSNINGER OM FRILUFTSLIVSOMRÅDER I RENNEU Områdetype - Leke og rekreasjonsområde - Nærturterreng SK - Særlig kvalitetsområde SS - Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag TU - Store turområder

Detaljer

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft

Masterplanen Folkehelsearbeid i kommunene: Ordførerturer Læring i friluft Handlingsprogram 2013 Masterplanen Masterplanen er et helhetlig konsept for å etablere langsiktige strategiske føringer for utvikling. Mål: Friluftsliv som verktøy for folkehelse Regionalt infrastrukturprogram

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet.

Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Grønne lunger - arenaer for økt fysisk aktivitet i nærmiljøet. Eksempelet Øvsttunparkene Nettressurs som kommer på www.folkehelsesenteret.no Åpningskonferansen Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2013 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 29. mars

Detaljer

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering

Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet. Vår vurdering Emleimsfjellet Fra Eikenos Fra Høgkubben mot øst. Navn Emleimsfjellet/Eikenos Eikenos ligger sør for Emblemsfjellet Vår vurdering med toppen Høgkubben (450 moh). Sted Eikenos Fordelen med å starte her

Detaljer

MØTEINNKALLING Offentlig versjon

MØTEINNKALLING Offentlig versjon Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.10.2013 MØTEINNKALLING Offentlig versjon Tid: 09.00 Gruppemøter kl: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 3215 0000. Varamedlemmer møter

Detaljer

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv

E6 Tana bru. Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Region nord Vegavdeling Finnmark Plan og forvaltning Dato:17. september 2012 E6 Tana bru Konsekvensutredning for nærmiljø og friluftsliv Alle

Detaljer

Strategidokument for Kvamskogen Vel

Strategidokument for Kvamskogen Vel Strategidokument for Kvamskogen Vel Vedtekter for Kvamskogen Vel 1 - Velforeningens formål er å medvirke til å utvikle og i vareta allmenne interesser som knytter seg til Kvamskogen som hytte-, rekreasjons-

Detaljer

Fra hovedvei til drømmefisken!

Fra hovedvei til drømmefisken! Fra hovedvei til drømmefisken! Tilrettelegging og merking av fiskeplasser i IHRs medlemskommuner Grane og Hattfjelldal. Det legges opp til et samarbeid med Polarsirkelen Friluftsråd`s prosjekt Fra hovedvei

Detaljer

Ofoten Friluftsråd. Naturlos. turkalender 2013. lærerike turer med kultur og naturveileder. Frisk i natur!

Ofoten Friluftsråd. Naturlos. turkalender 2013. lærerike turer med kultur og naturveileder. Frisk i natur! Ofoten Friluftsråd Naturlos turkalender 2013 lærerike turer med kultur og naturveileder Frisk i natur! Naturloser et prosjekt i regi av ofoten friluftsråd for omegn. Gjennom Naturlos vil vi bidra til å

Detaljer

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre

Salkobekken. 24 Bratte turer i nord. Skoddevarre Skoddevarre Salkobekken 30 min Salkobekken klatrefelt ligger i ei markert kløft i fjellet Skoddevarre. Rutene er 8-18 m høye. Følg riksvei 93 fra Bossekop og ta av til Øytun folkehøgskole. Ta til venstre

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper

KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper KARTLEGGINGSSKJEMA TURLØYPER Fotruter og skiløyper Fyll ut skjema så godt det lar seg gjøre. NØKKELINFORMASJON NAVN på løype Koordinat UTM WGS 84 Startsted Sluttsted Ligger i område Hvordan komme til start

Detaljer

Turnéplan: Bok- og kulturbussen - Ordinære ruter Høsten 2016 Kontaktperson DKS: Anne Gerd Lehn kulturbussen@tromsfylke.no 95276656

Turnéplan: Bok- og kulturbussen - Ordinære ruter Høsten 2016 Kontaktperson DKS: Anne Gerd Lehn kulturbussen@tromsfylke.no 95276656 Tor 1. sep. 2016 kl. 08:45 Hamnvik barnehage Hamnvik barnehage: Hamnvik, 9450 HAMNVIK 90026839 Sandra Bertinussen sandra.bertinussen@ibestad.kommune.no 77097201, 77095340 Lånetid: 08.45-09.45 Tor 1. sep.

Detaljer

Turstier sør for Røverhilleren

Turstier sør for Røverhilleren 2013 Turstier sør for Røverhilleren 01.06.2013 Innledning I Flora kommune er ein så heldige at ein har svært lettilgjengelege friluftsområde med både turvegar og turstiar i nær tilknyting til der folk

Detaljer

Årsmelding 2009 Nordøy Grendelag

Årsmelding 2009 Nordøy Grendelag Årsmelding 2009 Nordøy Grendelag www.kjerknesvaagen.no Årsmelding Nordøy Grendelag 2009 STYRET Styret har i 2009 bestått av: Leder: Nestleder: Regnskap/økonomi: Sekretær: Ungdomsrepresentant Styremedlem

Detaljer

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014

«10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 «10 PÅ TOPP» I SANDNES 2014 www.stf.no/sandnesturlag «10 på topp» i Sandnes 2014 1. Bynuten 671 moh. dato: 2. Dalsnuten 323 moh. dato : 3. Bjørndalsfjellet 362 moh. dato: 4. Lifjell 282 moh. dato: 5. Vedafjell

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær og merforbruk

Detaljer

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit Venabygdsfjellet startet dette prosjektet i

Detaljer

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE

KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE KARTLEGGINGSSKJEMA FOTRUTE Rute for menneskelig ferdsel til fots. Kan ha mange utforminger og gå på ulike fysiske underlag. Fotruter kan gå i fjellområder, skog, i kulturlandskap eller som spaserruter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG

ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG ÅRSBERETNING 2012 ØSTRE BJÅRVANN GRENDELAG Tilskjær var av gammelt grense mellom Telemark og Bratsberg amt og regnes også som grense mellom Drangedal og Tørdal. Årsmøtet ble gjennomført fredag 06. april

Detaljer

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER

EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER VEDLEGG 6 EKSEMPELAVTALER FOR TILRETTELEGGING OG MERKING AV TURRUTER Retten til fri ferdsel i utmark har lang tradisjon i Norge og er nedfelt i Friluftsloven. Denne retten har avgjørende betydning for

Detaljer

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening

Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Høringsuttalelse til sti- og løypeplan for Hemsedal 2014 2017 fra Hemsedal Skiforening Innledning 20. februar 2014 Hemsedal Skiforening (HSF) er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber for enda bedre

Detaljer

Gjelder for perioden 5. juni 25. september

Gjelder for perioden 5. juni 25. september Gjelder for perioden 5. juni 25. september I år har vi satt ut 9 postkasser rundt i kommunen, fire av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

KULTURARVEN. Foto: Fjällnäs Hotell

KULTURARVEN. Foto: Fjällnäs Hotell KULTURARVEN Foto: Fjällnäs Hotell Natur, kultur, mat og formidling i kulturarven Prosjekt i regi av Røros kommune på bakgrunn av tildeling av skjønnsmidler fra fylkesmannen i Sør- Trøndelag Økt kunnskap

Detaljer

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010

Årsmelding. Holsåsen Sti og Løypenemnd. Dugnad høsten 2010 Årsmelding Holsåsen Sti og Løypenemnd 2010 Dugnad høsten 2010 Årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd Innkalling til årsmøte i Holsåsen Sti og Løypenemnd. Det blir med dette kallet inn til årsmøte i Holsåsen

Detaljer

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening

Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid. Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Frivillighetens bidrag i lokalt folkehelsearbeid Anne Katrine Lycke, Stavanger Turistforening Den Norske Turistforening 57 medlemsforeninger + lokallag 250 000 medlemmer- ungdom / barn øker mest! Over

Detaljer

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON

Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON Friluftsløft for folkehelse FELLES HANDLINGSPLAN FOR FRIFO OG FL 2012-2015 BASISPRESENTASJON FRILUFTSLØFT FOR FOLKEHELSE BAKGRUNN Inaktivitet koster det norske samfunn milliarder årlig i form av økt sjukefravær

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06.

KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV. Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien. Frist for innspill 06.06. KOMMUNEDELPLAN FOR GRØNNSTRUKTUR OG FRILUFTSLIV Forslag til endringer på enkelte delstrekninger av kyststien Frist for innspill 06.06.15 DELSTREKNING 1; ØSTRE VESSØYA (her i rødt) Fra Østre Vessøya legges

Detaljer

Vennlig hilsen. Toril Skoglund Rådgiver friluftsliv Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv Troms fylkeskommune

Vennlig hilsen. Toril Skoglund Rådgiver friluftsliv Avdeling folkehelse, idrett og friluftsliv Troms fylkeskommune Til Friluftsrådene, kommunene og frivillige organisasjoner i Troms Troms fylkeskommune har inngått prosjektsamarbeid med Gjensidigestiftelsen om en stor satsing på skilting og merking av stier og løyper

Detaljer

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78)

Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet. -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) Tilskuddsordninger for friluftsliv: - Turskiltprosjektet -Tilskudd til friluftsaktivitet (kap. 1420 post 78) -Tiltak i statlig sikret friluftslivsområde (kap. 1420 post 78) - - Sikring av friluftslivsområder

Detaljer

Gjelder for perioden 20. juni 30. september

Gjelder for perioden 20. juni 30. september Gjelder for perioden 20. juni 30. september I år har vi satt ut 10 postkasser rundt i kommunen, to av turmålene er nye av året! Oppsøk stedene sammen som familie, med venner, på en treningstur eller helt

Detaljer

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00

Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Protokoll fra årsmøte 19. april 2014 kl 12:00 Årsmøtet ble som vanlig holdt ved Folkehjelpshytta ved Sundtjønn, og det var 60 fremmøtte ved start, og i løpet av møtet kom det 10 til i tillegg. Ordstyreren,

Detaljer

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,-

Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak 10.000,- Tiltak/prosjekt Søker Kostnad EK Søkt om Kommentar/begrunnelse/vurdering Innstilling Vedtak /dugnad Gapahuk ved Komsa skileik anlegg. Komsa Vel 50.00 30.00 Ønsker å sette opp en laftet gapahuk ved Komsa

Detaljer

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening Lørdag 4. oktober 2014 Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune Kommunens arbeider med stier og løyper Nore og Uvdal kommune Nore og Uvdal kommune

Detaljer

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013

Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet. Etablert av Venabygdsfjellet Vel februar 2013 Statusrapport for: Destinasjon Venabygdsfjellet Etablert av februar 2013 Formål: Utvikle og sikre gode tur- og naturopplevelser både sommer og vinter på Venabygdsfjellet. Prosjektleder: Harald Larsen Visit

Detaljer

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr.

Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. Vi anlegger og drifter helårs turløyper der du bor (nesten). Vil du støtte oss med bidrag til dette arbeidet? Bli Superløypevenn - Kr. 500,- pr. år Som superløypevenn og Ivrigmedlem får du 20% rabatt på

Detaljer

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5

26.03.2015. D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 D N T J u b i l e u m s r e i s e n O s l o V e s t R o t a r y K l u b b 2 5. m a r s 2 0 1 5 F O R M Å L S P A R A G R A F DNT arbeider for å fremme et enkelt, aktivt, allsidig og miljøvennlig friluftsliv

Detaljer

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00

Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Årsmelding 2013 Årsmøte lørdag den 12. april 2014 kl. 15.00 Engene Fjellstue Dugnad 5. oktober 2013. 1. Årsmelding 2. Årsregnskap 3. Behandling av innkomne forslag:? Organisering av foreningen oppnevning

Detaljer

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015

Handlingsplan for Eidsvoll Frivilligsentral 2015 Tiltak Hva skal vi gjøre Omfang Ansvarlige/samarbeidspartner Hvor skal det skje Mål for 2015 ( når og hva) Flerkulturelt Holde kontakten med Irene sitter som kasserer i Frivilligsentral I de ulike foreninger

Detaljer

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14

Strategidokument friluftsliv 2014-2016. Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 Strategidokument friluftsliv 2014-2016 Vedtatt av Kommunestyret 03.02.14, sak 3/14 INNHOLD INNHOLD... 1 1 Formål... 2 2 Føringer i gjeldende kommuneplan kommuneplan 2008-2020... 2 Kommuneplanens samfunnsdel...

Detaljer

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014

Natur og folkehelse. Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Friluftsliv til det beste for reiseliv og folkehelse Natur og folkehelse Natur- og kulturarven strategisk erfaringskonkurranse Sogndal, 31. oktober 2014 Tina Bringslimark, Lister Friluftsråd Nordbergkonferansen

Detaljer

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående

15.000 15.000 grunneierlag Speiderguttene Ørnes 16.700 16.700 Glomfjord grendeutvalg 10.000 17.500 25.000 52.500 Meløy videregående skotro24.01.2010 Samleoversikt over tildelte midler fra Storglomfjordfondet 1995-2010 Søker 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sum Meløy JFF 120.000 43.100

Detaljer

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015

INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 INFORMASJONSHEFTE om Stikk UT! 2015 Aukra Averøy Eide Fræna Gjemnes Halsa Kristiansund Midsund Molde Nesset Rauma Sandøy Sunndal Tingvoll Surnadal Et samarbeid mellom frivillige lag, organisasjoner eller

Detaljer

Slotthø Sunndalsfjella

Slotthø Sunndalsfjella Slotthø Sunndalsfjella Slotthø (1833 moh) er en storslått og krevende topptur i villreinens kalvingsområde. Turen bør gås i starten av juni når veien er åpnet og kalvingen er ferdig. På bildet ser vi nedkjøringen

Detaljer

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER

AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER AVTALE OM TILRETTELEGGING OG MERKING AV SKILØYPER Mellom (grunneieren) som grunneier av eiendommen gnr. bnr. i kommune og (tilretteleggeren) (Alternativt mellom grunneierlag/utmarkslag eller tilsvarende

Detaljer

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014

Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Wipavarid Kalland Vinnerbilde 4Fjell 2014 Turkonkurransen starter 14.mai og avsluttes 11. oktober. Frist for innlevering av deltakerbevis er fredag 16. oktober. 4- fjell er et samarbeidsprosjekt mellom:

Detaljer

Friluftsliv = Grønt apotek Samarbeid, sammenheng og tilgjengeliggjøring

Friluftsliv = Grønt apotek Samarbeid, sammenheng og tilgjengeliggjøring Friluftsliv = Grønt apotek Samarbeid, sammenheng og tilgjengeliggjøring Nils Aal, fagsjef friluftsliv i Statskog Statskog SF Statsforetak der eierskapet forvaltes av landbruks- og matministeren gjennom

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015

HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 HANDLINGSPLAN FOR SKIGRUPPA 2015 Formål og hovedmålsetting Skigruppas formål er å fremme skiidretten i Ålen. Hovedmålsettingen er å gi et tilbud til alle som vil drive med skiidrett. Verdier Verdiene til

Detaljer

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet

Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet Vedlegg 1: Registrering av anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet 1. Ordinære idrettsanlegg SEL Fotball 2 gressbaner 1 grusbane Sel samfunnshus (garderober) Asfaltbana, Nord-Sel skole Tolstadåsen

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder

Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER. Morten Dåsnes, daglig leder Norsk Kommunalteknisk Forening Plan- og byggesaksseminar Tromsø 7.-8. februar 2011 FRILUFTSOMRÅDER Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund www.friluftsrad.no Hovedtema - Om friluftsliv

Detaljer

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet

Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Ravnåskollen (167 m.o.h), fiskestien rundt Vikevannet Rundløype, 7,5 km, 1 t. 45 min. Parkeringsplass ved Vikestranda badeplass. Følg Vikeveien over elva og ta til høyre ved første veikryss. Ta av til

Detaljer

Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015. Turprogram. Se også: www.fjellvandrerlaget.no

Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015. Turprogram. Se også: www.fjellvandrerlaget.no Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015 Turprogram Se også: www.fjellvandrerlaget.no 2015 Vinterturer Tur 1: MÅNESKINNSTUR TIL GAPAHUKEN I STORMYRA Dato: Onsdag 4. februar 2015. Lengde: 3,7 km. Oppmøte:

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN

KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022, AREALDELEN Delutredning FRILUFTSLIV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER Byutviklingssjefen/ Datert november 2010 KONSEKVENSUTREDNING FRILUFTSLIV VURDERING AV NYE UTBYGGINGSOMRÅDER NOV2010.

Detaljer

Mårnes velforening 7.500 7.500 UL Lys, trimgruppa

Mårnes velforening 7.500 7.500 UL Lys, trimgruppa Samleoversikt over tildelte midler fra Storglomfjordfondet 1995-2009 Søker 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Sum Meløy JFF 120.000 43.100 10.000 30.000 203.100

Detaljer