HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG"

Transkript

1 Årsmøte 6.mars 2014 HANDLINGSPLAN FOR NOVA TURLAG 1 Innledning I vedtektene for Nova Turlag finner en blant annet: «Nova Turlag har sitt utgangspunkt i interesse for naturen og overbevisningen om at naturen er en uutømmelig kilde til positiv og meningsfylt opplevelse.» «Nova Turlags formål er å tilrettelegge for naturvennlig friluftsliv i skog, fjell og ved sjøen, til glede for yngre og eldre, så vel lokale brukere som turister og andre besøkende.» Friluftsliv er opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. Vedtektene og handlingsplanen vektlegger tilrettelegging for dette og for lokalbefolkningens og tilreisendes tilgang til et variert friluftsliv og gode naturopplevelser som fremmer god livskvalitet. Det er et ønske at planen vil bidra til motivasjon og innsats for tilrettelegging og utvikling av friluftslivsområder/-anlegg og friluftslivsaktiviteter i nærmiljøet som igjen vil bidra til o gode naturbaserte og kulturminnebaserte opplevelser o økt fysisk aktivitet o utvikling av sosiale nettverk o verdiskaping o livskvalitet Friluftslivsaktivitetene skal være av både organisert og uorganisert art og av både tradisjonell og mer moderne art. Barn og ungdom skal prioriteres gjennom tiltak og aktiviteter som særlig fenger dem. Naturbaserte opplevelser knyttes til ulike friluftslivsaktiviteter i nærområdet/nærlandskapet. Kulturminnebaserte opplevelser knyttes til kulturminner, tradisjoner og historier i nærmiljøet, landskap, daglig liv og arbeid. Med utgangspunkt i vedtektenes virkeområder vil arbeidsområdet omfatte o tilrettelegging og merking av stier, turløyper og oppholdsområder, raste-/ bålplasser o gjenskaping av gamle og tidligere ferdselsveier o synliggjøring av kulturminner, info om tradisjoner og historier o synliggjøring av geologiske fenomener og verdifulle naturlandskap/-områder o tiltak og aktiviteter med vekt på de gode tur-, natur og kulturopplevelser, spesielt i nærmiljøet og for hele bredden av bygdas befolkning og tilreisende o tiltak og aktiviteter spesielt rettet mot barn og unge Nova Turlag vil fremheve den nære sammenhengen mellom gode naturbaserte og kulturminnebaserte opplevelser og folkehelse og livskvalitet. Vår virksomhet skal ivareta dette på beste måte. Og dette skal synliggjøres gjennom Nova Turlags Handlingsplan.

2 2 Anlegg, tilrettelegginger og anbefalinger for turer og friluftsliv Se nettstedet under knappene TURER og TURPROGRAM A Tidligere ferdselsveier mellom Grovfjord og «omverdenen» 01 Ol Krok-veien Grovfjord Bjerkvik/Herjangen - vårt ansvar turløypedelen Sletta Maridalsvann merket blå, - Ravdetunet, rasteplass på østsiden av Øvre Revelv 2 lavvoer utedo/vedbod hengebro bålplasser - tilknytningssti Revelvhøgda Revhøgda (Kvilarsteinene) 02 Petter Hansa-veien Vassbotn Laberg - turløype Vassbotn Dalelva Nova Laberg merket blå Vassbotn Dalelva og Nova Laberg turskilt i Vassbotn og på Laberg gangbru over Runddalselva * bålplasser ved Dalelva og Labergholtan rasteplass Nova (se nr 26) 03 Markedsveien Bakkejord Foldvik - turløype gjennom Segeldalen og Dudalen, merket rød vårt ansvar Bakkejord Eidevann 04 Grov Hilleshamn - turløype Grov Vakkerstadlia Hilleshamnvann + traktorvei Hilleshamnvann Hilleshamn gammel samisk ferdselsvei flere kulturminner ferdig 2000 mangler skilt, info-tavler ferdig 1999, 2002 trenger utbedringer vedlikehold trenger utbedringer del av gammel ferdselsvei mellom Laberg og Ofoten ikke ferdig Dalelva Nova ikke ferdig mangler gammel ferdselsvei ferdig 2013 utbedring bru Bakkejordelva + 2 alternative traseer ikke «vanlig» ferdselsvei blå løype til Vakkerstadlia ikke ferdig til Hilleshamnvann. B Klassiske fjell- og toppturer 05 Novafjellet 1281 m.o.h. - tre topper: 1281 m.o.h., 1205 m.o.h., 1082 m.o.h. - merket turløype fra Vassbotn, turskilt i Vassbotn blå til Dalelva, rød opp Novadalen til ca kote umerkete stier fra Åsen/Marskar via Heia - umerket trasee fra Labergholtan og opp «forsiden» start Petter Hansa-veien fra Laberg 06 Revtind 1219 m.o.h. - merket turløype fra Bakkejordvika og Sollia blå til Rivtakoaivi, rød til Stuoracacca på ca kote skiløype fra Mellomvatn gul til Olderelv/Rørelv ca kote umerket sti fra Rørelv - umerkete stier fra Krokelv, Coaffi, Ravdetunet turskilt i Vassbotn bør merkes/vardes videre turskilt Bakkejordvika og Sollia.? merkes/vardes videre, P-plass? merkes til skoggrensen ryddes/merkes forbi gården + skilting merking fra Ravdetunet

3 07 Huva 837 m.o.h. - blå løype fra Bakkejordvika eller Sollia til Olderdalen - skiløypa fra Mellomvatn til Olderdalen, merket gul - umerket sti fra Rørelv - umerkete stier fra Olderdalen opp til Huva 837 m.o.h. - toppen Evatind 875 m.o.h. like ved se 06 Revtind merking?? 08 Kjølene og flyvraket - Balttovardu - Balto s utsiktsplass, to fjelltopper: Hornet 471 m.o.h. lokalt «fremre kjølen»/»første kjølen» Auksjonsåsen 464 m.o.h lokalt «bakre/andre kjølen» - merket tursti fra pareringsplass i Vagenius merket blå til flyvraket - umerket sti fra Grovfjordkrysset - DNT-sti fra Skoddeberghytta (Harstad Turlag) turskilt i Vagenius info-skilt/tavle? 09 Rundkollen 1136 m.o.h. - merket to alternative ruter med start lysløypa+roar-løypa 1) blå til Bjerkåsen + rød til «Ramnfløy-dalen», umerket videre 2) blå til Gårdselva/Tverrfjellet + gul via Mølnelvfjellvannene til «soldaten», umerket videre - merket sti via Ramnfløya med start Stormyrveien gul til Ramnfløya, umerket derfra - merket sti via Ramnfløya med start i Rørvika gul til Ramnfløya, umerket derfra på Bjerkåsen ved Gårdselva ikke merket gul løypedel på Ramnfløya? 10 Skavlikollen 1007 m.o.h. - merkete og umerkete stier nevnt under 09 Rundkollen kan benyttes opp til «soldaten» på kommunegrensen mot Gratangen nordøst for Mølnelvfjellvannene, derfra eventuelle krøtterstier - umerkete stier på venstre side (nordre side) av Moelva merking?? merking?? 11 Svellen - merket tursti fra stor utvidelse/parkering i sving på R825 ca 1,3 km ovenfor krysset til Balteskard merket rød til tregrensen - umerkete stier over tregrensen - flere topper: 734, 685, 616, 655 m.o.h. merking?

4 C Turer i nærmiljøet rundt Grov/Grovfjorden 12 Vakkerstadlia - rasteplass ca 450 m.o.h lavvo utedo/vedbod bålplasser, utsiktsplass - turløyper: start på gårdsvei ovenfor Grovfjord Handel, merket blå ca 350 m til vei-dele på Halsen. Derfra 3 alternative løyper: 1) blå løype 2,4 km 2) rød løype 3,4 km 3) blå løype 1,2 km + gul løype 1,9 km = 3,1 km - turløype:start lysløypa ved bru over Moelva: Roar-løypa via Bjerkåsen-Tverrfjellet-Ørnberget 5 km, merket blå ferdig 2004 rep dør, vedlikehold ikke helt ferdig utbedringer info-tavle ved start nye på Halsen blå/gul nye ved start 13 Bjerkåsen utsiktsplass - turløype start lysløypa ved bru over Moelva Roar-løypa 1,1 km merket blå gul løype ca 150 m info-tavle ved start sittebenker 14 Ramnfløya og Lille Ramnfløya - tre merkete løyper 1) Stormyra Lille Ramnfløya Ramnfløya, 3 km merket gul 2) Lysløypa/Moelva Bjerkåsen Ramnfløya, 3 km Roar-løypa blå 1,2 km + rød merking 1,8 km 3) Rørvika Ramnfløya, 3 km merket gul - umerkete stier info-tavle ved start retningskilt i sti-dele 15 Høvligarnet - gapahuk - bålpanne ferdig 2013 større uteplass med benker 16 Mølnelv Stormyra Storvika - turløype Mølnelv - Stormyra Lian: Mølnelv Høvligarnet 600 m Lysløypa: Høvligarnet Stormyra 700 m - turløype Stormyra Storvika 1,5 km merket blå 17 Kalvskinnet - kommunalt regulert friluftsområde - tursti fra P-plassen til Kalvskinnodden, merket blå planlegging?? turskilt ved P-plassen 18 Kirkebakken - utsiktsplass ved kirka * under planlegging

5 19 Sandneset - aktivitetsområde for barn og unge, samarbeid Barnes Turutvalg og uteskolen ved Grov skole - gapahuk - utedo/redskapsbod - turstier og anlegg for diverse aktiviteter 20 Myklevollkollen - utsiktssted 565 m.o.h. - rasteplass i skoggrensen ca 600 m under kollen lavvo - turløyper fra Sandneset, start Åsenveien info-tavle 300m 4 alternativer fra info-tavla: 1) blå løype til lavvo 2) rød løype via Vassdalsvann til lavvo og videre opp 3) rød løype 600m + gul løype via Ostevann og Katteberget 4) rød løype 600 m + gul løype via Ostevann og Bjørnskarvann - turløyper fra Balteskard, 2 alternativer: 1) blå løype start Balteskardkrysset, via Lamarka Bjørnskard 2) rødløype start xxx m ovenfor Balteskardkrysset via Kollvann til Myklevollkollen og videre ned til lavvoen - umerkete stier fra Løvika-Balteskardkrysset via Kollvannet fra Åsen/Marskar via Ostevann ferdig 2009 ferdigstillelse 2014 under utvikling lavvo ferdig 2006 utedo+ utbedringer turskilt, info-tavle ikke merket delvis merket 21 Ostevann og Bjørnskardvann - turløyper fra Sandneset, start Åsenveien info-tavle 300m 2 alternativer fra info-tavla: 1) rød løype fra info-tavle 600 m + gul løype 3,1 km til Ostevann 2) blå løype til lavvo + rød løype til Bjørnskardet (2 km) + gul løype over Katteberget til Ostevann (+ 1,6 km) + gul løype ned Bjørnskardet til Bjørnskardvann og videre til Ostevann - umerket sti fra Åsen/Marskar - umerkete stier fra Åsenveien, Kollåsnes Tortenvik på tavla? 22 Balteskardmarka og Lamarka - nb: Naturreservat i deler av området - turområde velegnet for barnefamilier hele året - traktorvei Halvtynnmyra-Balteskardvann umerkete stier på begge sider av vannet og til Langvannet - bålplass ved Langvannet - traktorvei fra R825 til Lamarka - gapahuk/lavvo/bålplass ved Kollvannet/Lille-Kollvannet info-tavler ved start på begge traktorveiene klopplegging under planlegging skal merkes 23 Myklevollhågen/Småvikhaugen - utsiktsplass - tursti fra Åsenveien under planlegging

6 D Turer nær Saltvann og Skoddebergvann 24 Segeldalen og Eidevannet - turløype Bakkejord Øvernesen Lillevann Eidevann merket rød - alternative turløyper: på høyre side av elva fra ovenfor fossen gamle hesteveien på venstre side av elva under planlegging 25 Olderdalen - turløype med start fra Bakkejordvika og fra Sollia til Rivttakaidi (eidet mellom Oldervann og Eidevann) merket blå (Obs: rød derfra videre mot Revtind) - skiløype/turløype med start fra Mellomvatn merket gul til Olderelv/Rørelv, umerket derfra - umerkete stier fra Rørelv og Saltvann 26 Nova - rasteplass lavvo utedo/vedbod bålplasser - turløyper 1) Skoddebergvann ved demninga Nova lavvo, rød 2) Kovan Nova lavvo, gul merking 3) Petter Hansa-veien Vassbotn Nova lavvo, merket blå til Dalelva Nova lavvo Laberg, merket blå? merkes til skoggrense merking? vedlikehold turskilt i Kovan turskilt i Vassbotn turskilt på Laberg merking klopper mot Novasletta 27 Middagshågen (Snaukollen) - bålplass, utsiktsplass - turløype fra 15,5 km merket på R829 til Middagshågen merket blå 28 Runddalen - tursti Vassbotn Runddalen merket rød (Harstad Turlag) E Andre områder/turer med merkete og umerkete stier o Heia, Trangdalen, Trangdalsvann, Storjorda o Stillevannene, Revelva, Revvann o Revdalen, Bædva/Maridalshøgda o Skoddebergvann: turer med båt, kano eller kajakk o Rensådalen o Svelshamn start fra Åsen/Marskar start fra Revelvhøgda start via Ravdetunet start fra brua i Rensådalen eller via Balteskardmarka

7 F Andre fjell- og toppturer fjell og fjelltopper som ikke er nevnt spesielt i turene ovenfor o Mølnelvfjellet 846 m.o.h. o Mellomgråfjellet 944 m.o.h. o Bukkespelen 586 m.o.h. o Sula 1005 m.o.h. o Roabanjunni 694 m.o.h. o Skorvetind 1054 m.o.h. o Segeltind 1103 m.o.h. o Tinden 1141 m.o.h. o Tretind 1073 m.o.h. o Nonsfjellet 1139 m.o.h. o Kvannto 956 m.o.h. o Oldertind 1207 m.o.h. o Urdfjellet 957 m.o.h. o Sandfjellet østre topp 1115 m.o.h., vestre topp 1044 m.o.h. o Evatind 875 m.o.h. o Habak 970 m.o.h. o Dudalstind 1275 m.o.h. fjellrygg med flere topper, navnløse?, bl.a.: nordover: 1191 m.o.h., Middagsfjellet 1140 m.o.h. sørover: 1139 m.o.h. og 1128 m.o.h. (Guttucåkka?) o Nonstind 1138 m.o.h. topp øst for N: 1118 m.o.h. (navnløs?) Topp sør for N: 1090 m.o.h. (Bædvafjellet??) o Maridalshøgda (Bædva) 789 m.o.h. o Rundfjellet 1010 m.o.h. o Lofttind 1037 m.o.h. o Storfjellet, fire topper: 895, 856, 929, 867 m.o.h. o Kattebergkollen 533 m.o.h. o Kjerringa 1014 m.o.h. o Novatind 1211 m.o.h., «fortoppen» 1014 m.o.h. o Tverrfjellet (i Evenes) 782 m.o.h. o Trangdalsfjellet 1065 m.o.h. mange topper, bl.a.: 628, 1028, 1087, 1137, 1169 m.o.h. o Villdalsfjellet 1102 m.o.h. o Grindalstind 1201 m.o.h. o Pungdalstind 1262 m.o.h. o Skittendalstind 1306 m.o.h. høyeste topp i Skånland/Evenes o Mikkelfjellet 996 m.o.h. o Lafjelltind 981 m.o.h. o Tverrfjellet 755 m.o.h. lokalt: Storjordtinden o Toviktind 836 m.o.h. tilgjengelighet: via Roar-løype/Vakkerstadlia via Roar-løypa/Vakkerstadlia via løypa fra Hilleshamn fra Tjuvskjær/Foldvik via Ramnfløya via Ramnfløya via rød sti fra Bakkejord som ovenfor som ovenfor som ovenfor som ovenfor som ovenfor blå løype til Olderdalen blå+rød løype i Olderdalen via Olderdalen, se 07 Huva via Øvre Revdal/Tverrdalen lettest fra Dudalen/Foldvik tilgjengelig fra Tverrdalen lettest fra Labergdalen via Revdalen / Maridalen fra Labergdalen / Maridalen som ovenfor fra Maridalen se Myklevollkollen fra Åsen eller opp «forsida» anbefales ikke!! Snubba,Vassbotn, Runddalen via Novadalen/Trangdalen via Trangdalen via Trangdalen via Trangdalen via Storjorddalen via Storjorddalen via Storjorddalen/Lamarka fra Rensåhøgda/Sandemark G Skiløyper Grovfjord IL s oppkjørte skiløyper fra P-plass på Revelvhøgda - til Ravdetunet 6,0 km - tilknytning til Bjerkvik IF s løypenett over Isaksentjønna til Maridalen, Herjangsfjellet og Varden Andre skiløyper: - fra Grovfjordkrysset opp mot Hornet/Kjølene - Ravdetunet-Bædva-Maridalen-Ravdetunet,«rundt Bædva» - Skoddebergvann Nova lavvo Labergholtan - Mellomvatn Olderdalen - Balteskardmarka Postkasser: Appelsinhågen 3,1 km Revvann/Revdalen 5,5 km Tuva 10,4 km GIL planlegger Ikke ferdig GIL planlegger

8 3 Organisasjon For å handle i henhold til vedtektene og for å nå de målene vi setter oss, må vi ha en hensiktsmessig organisasjon. Vedtektene gir rom for oppnevning av utvalg, arbeidsgrupper, o.l. avhengig av formålet. I perioden vil vi utprøve følgende organisering: Styret: - 6 styremedlemmer valgt for 2 år - leder, nestleder, sekretær, kasserer, 1.styremedlem, 2.styremedlem - nestleder, 1. og 2. styremedlem tillegges arbeidsansvar etter ønsker/behov - leder, sekretær, 1.styremedlem på valg i partallsår - nestleder, kasserer, 2.styremedlem på valg i oddetallsår - styremedlemmer i perioden 2013: leder Jan Arne Haugland på valg nestleder Kjell Olsen på valg sekretær Karin Nicolaisen på valg kasserer Elisabeth Balteskard på valg st.medl Tore Bølgen på valg st.medl Christine Kiil på valg Utvalg: - styret oppretter utvalg, arbeidsgrupper, ansvarspersoner for 2 år av gangen - styret oppnevner leder, styret eller leder oppnevner medlemmer i utvalget - leder og medlemmer kan innkalles til styremøter og planmøter o Turutvalg - leder + turledere - planlegge og gjennomføre fellesturer basert på eller med fokus på naturopplevelser, kulturminner og folkehelse - turer/aktiviteter som fenger ungdom * - informasjon om turer og reportasjer etter turer - leder i perioden: o Ti-på-topp-utvalg - leder medlemmer - planlegge og gjennomføre Ti-på-topp-opplegget - utvikle materiell, informasjon og salg av opplegget - avslutningsarrangement med premieutdeling - leder og medlemmer i perioden: Sigmund Simonsen Elisabeth Balteskard Roar Tande Per Sandengen o Løypeutvalg - leder medlemmer - planlegge nye turmål, stier/løyper - rydding, merking, skilting, vedlikehold - leder og medlemmer i perioden: Jan Arne Haugland Øystein Marskar

9 o Barnas Turutvalg - leder medlemmer + repr fra Uteskolen og fra Barnehagen - varierte friluftstilbud for hele familien, der barn og unge for mulighet til å oppleve friluftsliv, natur, kultur og hygge i fellesskap med andre - varierte friluftsaktiviteter på barnas premisser, og med foreldre og andre voksne som med-deltakere - samarbeid med Uteskolen/Grov Skole, Barnehagen, barneidrettsgruppa i GIL og andre - i samarbeid med Uteskolen ansvar for gapahuken med utstyr og for utvikling av anlegg for ulike aktiviteter på Sandneset, samt vedlikehold av anleggene - medlemmer i perioden: Hanne Rebekka Hansen (leder) Christine Kiil (hovedstyret) Ellen Bendiksen Christian Haugland (Uteskolen) Eirin Simonsen (Barnehagen) o Lavvo-utvalg - leder + ansvarspersoner for lavvoene og gapahukene - vedlikehold og forbedringer av bygninger, inventar og utstyr - ved til ovner og bålplasser - vedlikehold av løyper til/fra - leder og ansvarspersoner i perioden: leder: Kjell Olsen Ravdetunet: Hugo R og Herleif M Vakkerstadlia: Odd Terje J og Tore B Myklevollkollen: Kjell O og Hilmar N Nova: Oddvald J og Høvligarnet: Per S og Ove A Sandneset: Uteskolen og Barnas Turutvalg Arbeidsgrupper/ansvarspersoner/kontaktpersoner: o Nettstedet ansvar: styret v/leder - Nyheter Jan Arne, Christian og utv.ledere - fotoalbum - kart og GPS-spor Thomas og Christian - lokalhistorie Ole Andersen og Ol Krok-veien Alf Sjøvoll Bosettingen på Novasletta Gunnar Johansen Raset fra Novatind/Novafjellet Gunnar Johansen Petter Hansa-veien Flyvraket på andre-kjølen Gunnar Johansen - Stedsnavn o Kvilarbenkene o Kalvskinnet o Kirkebakken o Balteskardmarka/ bålplass Langvannet o Tiltak overfor ungdom o Tiltak overfor tilflyttede/utenlandske familer og utenlandske arbeidere i bygda o vedr offentlige planer og høringer og lignende Jan Arne og Thomas - Kommunal plan for idrett og friluftsliv - Fylkeskommunal plan for friluftsliv - Nasjonal plan og strategi vedr friluftsliv etc - Revisjon Skoddeberg, konsesjon Sula etc o vedr Friluftsråd Jan Arne og Thomas o tilskuddssøknader Jan Arne o fordelsavtaler Jan Arne

10 4 Tiltak og aktivitetsplan for perioden Tiltak som prioriteres i perioden: o Tur-utvalget ansvar: - turprogram for neste år klart innen 1.november + turledere - gjennomføre fellesturer basert på eller fokus på: naturopplevelser kulturminner (tematurer) folkehelse, psykisk helse - reportasjer, bilder på nettstedet - spesielle turer og aktiviteter som fenger ungdom - «Ti-på-topp-turer» i samarbeid med ti-på-topp-utvalget o Ti-på-topp-utvalget ansvar: Sigmund S - planlegging, kart m.m., utsetting av poster Elisabeth, Roar, Per - registreringer, premiering - avslutning med utdeling av krus, m.m. søndagskafe på Huset i Havet o Barnas Turutvalg ansvar: Hanne R.H. - tilrettelegge for friluftslivsaktiviteter for barn og på barnas premisser - samarbeid med uteskolen/grov Skole for utvikling av aktiviteter og anlegg på Sandneset («læring i friluft») - samarbeid med barnehagen om friluftslivsaktiviteter - «bli med ut på tur»: vintertur før påske, høsttur i august - St.Hans-feiring på Sandneset, 23.juni - nyttårssamling på Sandneset, 31.desember o Lavvo-utvalget ansvar: Kjell O Generelt: - vedlikehold av bygninger og inventar/utstyr - vedlikeholdsrydding og merking av løyper til/fra - ved til ovner og bålplasser 80 sekker til fordeling mars-14 - bistå hverandre ved behov - forslag til forbedringer Spesielt: Vakkerstadlia - gjøre ferdig utedoen (vindskier m.m.) - rep av inngangsdøra - ny ovn (Dovre CB40, jan-14) - forbedring av bålplass og utsiktsplass - stedsnavn langs løypene - vurdere kvilarbenker underveis i løypene ansvar: Odd Terje og Tore B

11 Ravdetunet ansvar: Hugo og Herleif - bygge understell slik at lavvoene løftes ca ½ m * - forsterkning av veggene på innsiden - vurdere shingel eller annet for tetting av veggene (utedo og lavvo) Myklevollkollen - utvendig trapp og sittebenker langs lavvovegger - bålplass - utedo/latrine - vurdere kvilarbenker underveis i løypene ansvar: Kjell O og Hilmar Nova ansvar: Oddvald - vurdere shingel eller annet for tetting av veggene - hylle(r) på vegg i lavvoen - dugnad for klopplegging på blå løype fra bekken * - vedlikehold av bålplasser ved Skoddebergvann og Labergholtan Høvligarnet - forbedre uteplassen ved gapahuken - utstyr for grilling/matlaging Sandneset - gjøre ferdig utedo/redskapsbod * - anlegg for lek og aktiviteter, samt stier, løyper o.l. - stier, løyper etc ansvar: Per S og Ove A ansvar: Uteskolen og B.T. o Løypeutvalget ansvar: Jan Arne rydding og merking - Vakkerstadlia Hilleshamnvannet - rydde bredere løype Stormyra Storvika for skigåing, samarb med GIL - skiløype Revelvhøgda-Skoddebergvann-Nova-Labergholtan, samarb GIL - Petter Hansa-veien: - Novasletta Novaelva mot Labergholtan - tilknytningssti til gul løype fra Kovan - Novafjellet: varding (ev merking) helt opp til toppen - Revtind: varding (ev merking) fra Stuoracacca til Revryggen - Rundkollen/Skavlikollen: gul merking til «soldaten» (+??) - merking i Lamarka, til Myklevollkollen rød løype, til Bjørnskardet blå løype - merke stien fra skoleplassen opp til Hansinehågen skilting - skilting på Ol Krok-veien, sam.arb. Skau gr.lag og Ofoten Friluftsråd - skilt på Revhøgda Ol Krok-veien/tilknytningsstien - Petter Hansa-veien: i forbindelse med ovennevnte merkinger - Vakkerstadlia: til Hilleshamn, ved Hilleshamnvann?? - retningskilt på Rivttakoaivi: Revtind, Eidevann, Olderdalen/Saltvann - Mellomvatn: turskilt (skiløype) - info-tavle med ved start i lysløypa og Roar-løypa - på Ramnfløya: Rørvika, Bjerkåsen, Stormyra, Rundkollen, Skorvetind - turskilt i Storvika - i Bjørnskaret: gul, rød og blå løyper - turskilt og Lamarka - info-tavle Halvtynnmyra og ved Langvannet (Fylkesmannen) - på info-tavle Sandneset: Ostevann og Bjørnskardvann, gul løype nye løyper - skiløypa fra Mellomvatn: merking videre til skoggrensen - Rørelv: rydding, merking og skilting forbi gården, vurder videre merking av Rørelv-stien - Petter Hansa-veien: delen mellom Dalelva og Nova-lavvoen - Kovanfjellet: fra gul løype til Kovannakken med i stidelet - Storjordtinden og Lafjelltinden, via Lamarka

12 o «Prosjekter» / Tiltak ansvar: styret turkalender medlemsverving: holde antall medlemmer på minst 150 hvert år medlemsartikler, knyttet til medlemskap, ti-på-topp, barn/unge? tilknytning til friluftsråd bålplass ved Langvannet i Balteskardmarka i samarbeid med Fylkesmannen i Troms, anlegg og drift (bålved og renovasjon) utedo og vedbod i uthuset til Birger S info-ark med kart om turløypene til/fra lavvoene vurdere flytting av lavvo fra Ravdetunet lavvo/gapahuk i skiløypa ca 1,5 km fra Revelvhøgda og/eller nær Kollvatnet og/eller ved Ostevannet (samarb gr.laget/magne M) gjøre ferdig utedoen/redskapsboden på Sandneset * Kirkebakken, utsiktsplass med benker og bord ved kirka * dugnad på Ravdetunet, bygge understell * dugnad på stien Nova Novasletta, klopplegging * gjøre ferdig brua over Runddalselva * tiltak overfor ungdom * tiltak overfor tilflyttede/utenlandske familier og arbeidere * videreføring av Petter Hansa-veien til havet, raste-/bålplass og båt (?) vurdere alternative traseer på Ol Krok-veien ( Krokelv, Revvann og Maridalsvann) kart og GPS-spor på nettstedet stedsnavn på nettstedet historie/informasjon om bosetting og ras Novasletta historie/informasjon om ferdselsveien til Bjerkvik/Herjangen og om Ole Andersen (Ol Krok) historie/informasjon om Petter Hansa-veien historie om flyvraket på andre-kjølen kontakt til kommunen ang P-plasser: Ørnberget, Krokelv og utvidelse på Revelvhøgda plassering av de fire kvilarbenkene sittebenker på utsiktsplasser: Bjerkåsen, Myklevollhågen, i blå løype til Myklevollkollen, Kovanfjellet sittebenker med bord: Buberget, Sandneslia, Klipa, Kirkebakken, Kollåsneset utgraving for større plass rundt gapahuken på Høvligarnet skiløype Revelvhøgda Skoddebergvann - Nova Labergholtan, samarb med GIL navnevalg: Høvligarnet/Høvligarne/Høvligarn/Høvligarden Hva er riktig stedsnavn? Gapahuken heter Høvligarnet friluftslivets år 2015, markering? o Framtidige prosjekter (begynnende planlegging) ansvar: styret Kalvskinnet og Sollia friluftsområder parkeringsplass ved start skiløypa fra Mellomvatn Skånlandsleden: turløype gjennom kommunen Vassbotn Trøssemark (?) friluftslivscamp for barn/ungdom (medv BT og turutv) gapahuk i Novadalen multiaktivitetsanlegg på Gloen, sam.arb GIL, Uteskolen fiskebrygge i Strømshågen, tilrettelagt for bevegelseshemmede tilrettelegging av turløype (sommer- og vinterløype) for bevegelseshemmede fra Revelvhøgda til Stillevannene med fiskeplasser/-brygger og bålplasser eller fra Revelvhøgda til Skoddebergvannet med båt-/kanoplasser etc etc samarbeid med Jeger og Fiskerforeninga og grunneierlaget/fiskelaget sti- og løypeplan (turer) i vår del av kommunen

13 o Kurs og arrangement - søndagskafe med premieutdeling etter Ti-på-topp ansv: Ti-på-topp-utvalg på Huset i Havet - årsmøte: 6.mars 2014, 5.mars 2015 ansv: styret o Annet Tilskuddssøknader 2014: - klopplegging på turveier til Nova - Markedsmarsjen 2015: - lavvo/gapahuk i skiløypa fra Revelvhøgda (?) - Kalvskinnet (?) - utvidelse av turløypa Stormyra-Storvika til skiløype, samarb GIL Fordelsavtaler Avtaler for medlemmene om rabatt ved kjøp av friluftsutstyr: - MX Sport Evenskjer - Stormberg på Kanebogen Amfi, Harstad (eventuell ny avtale) - Ultimo, avdelingene i Harstad (Kanebogen Amfi) og Narvik (Storsenteret) - Sportcenteret, Narvik Særskilt mål * Tilrettelegging/tiltak for ungdom: - flere ungdommer ut på tur/ut i naturen - flere ungdommer som medlemmer - flere ungdommer i styre, utvalg eller som ansvarspersoner OBS: Endringer og tilføyelser i planen i løpet av skrives med rødt Utførte handlinger/tiltak merkes med grønt Revidert plan for legges frem til årsmøtet i Ny plan for legges frem til årsmøtet i 2016

Evaluering av ordningen Grønne midler

Evaluering av ordningen Grønne midler Fremlagt på møte 09.12.2009 Orienteringssak Saknr. 09/01790 Arknr. 141 Rapport Evaluering av ordningen Grønne midler Finnmarkseiendommen 26. november 2009 Side 1 av 30 1. Innledning Styret i Finnmarkseiendommen

Detaljer

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3

1 Innledning og prosjektledelse... 1. 2 Kartlegging... 3 MDJD FORSIDE Innholdsfortegnelse 1 Innledning og prosjektledelse... 1 1.1 Innledning... 1 1.2 Prosjektledelse... 1 2 Kartlegging... 3 2.1 Status: Jakt og fiske, inklusiv havfiske:... 3 2.2 Status: Turhytter,

Detaljer

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin

Handlingsplan 2014. Foto: Chris Brynjulfsen. Foto: Tine Marie Hagelin Handlingsplan 2014 Foto: Chris Brynjulfsen Foto: Tine Marie Hagelin Innledning Handlingsplanen for 2014 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders arbeidsoppgaver.

Detaljer

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER

Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Saksnr: 08/330-25 Arkiv: 143 Avd.: Skole, barnehage og kultur Saksbehandler: Finn Lund KOMMUNEDELPLAN FOR STIER OG LØYPER Vedtatt av Nore og Uvdal kommunestyre 2. februar 2009 kommunestyresaksnummer 7/09

Detaljer

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015:

Ishavskysten friluftsråd vil bli med på Friluftsrådenes Landsforbund på følgende fellestiltak i 2015: Handlingsplan 2015 Innledning Handlingsplanen for 2015 skal identifisere friluftsrådets satsningsområder for kalenderåret, og daglig leders og den øvrige administrasjonens arbeidsoppgaver. Handlingsplanen

Detaljer

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013

Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 Vennesla kommune KOMMUNEDELPLAN for idrett og FRILUFTSLIV 2010-2013 1 Forsidebildet er fra Gåseflå - foto Kjetil Fossheim, Midt-Agder Friluftsråd 2 FORORD Det vises til rundskriv nr V 07/98: Kommunal planlegging

Detaljer

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør

KYSTSTI GRIMSTAD. Friluftsrådet Sør 2013 KYSTSTI GRIMSTAD Friluftsrådet Sør 2 Innhold Innledning... 4 Utvikling av prosjektet... 4 Muligheter og utfordringer... 5 Mulighet for kyststi fra Arendal til Lillesand... 7 Delstrekning 1: Fra Flageborg

Detaljer

Plan for friluftslivstiltak

Plan for friluftslivstiltak KOMPENSERENDE TILTAK FOR FRILUFTSLIV Plan for friluftslivstiltak PGA. VASSDRAGSREGULERING Miljødesign Miljødesign Sira November 2013 Sira Innhold 1. Innledning... 4 2. Tilrettelegging for friluftsliv...

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument Rollag kommune Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015 2018 Høringsdokument August 2015 Innhold 1 Innledning... 4 2 3 4 5 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd

Innkalling til årsmøte i Ofoten friluftsråd Innkalling til årsmøte i fredag 08.juni 2012 kl. 14:30 Rica hotell, Narvik Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen, Lene Fjelldal, Bjørn

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Rennebu 2009-2013 Vedtatt i kommunestyret den 18.12.2008 Innholdsfortegnelse Kap.1 Innledning og bakgrunn for planen side 1 1.2 Lover og rundskriv side 3

Detaljer

Stavassgården og Stavassdalen

Stavassgården og Stavassdalen Stavassgården og Stavassdalen Tilbakeblikk Planer fram mot år 2025 Innhold Innledning side 3 Områdepresentasjon side 4 Bruken av Stavassdalen i dag side 6 Oversikt over store prosjekter i forrige tiårsperiode

Detaljer

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET

PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Kraftfull Nær Nyskapende PLAN FOR IDRETT, FRILUFTSLIV OG FYSISK AKTIVITET Utkast til planforslag 1 Kraftfull Nær Nyskapende Innhold: 1. Innledning og Formål.......................................................................

Detaljer

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014

Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Årsmøteinnkalling Skedsmo Skiklubb 23. januar 2014 Innhold Side 1. Åpning... 3 2. Godkjenne stemmeberettigede medlemmer... 3 3. Godkjenne den oppsatte dagsorden... 3 4. Valg av møteleder og referent...

Detaljer

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.

Kommunedelplan. for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012. Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12. Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet friluftsliv og folkehelse 2009 2012 Trivsel og god helse for alle Bardu kommune Vedtatt i kommunestyret 16.12.09 Sak 09/1134 Innholdsfortegnelse Forside:...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013

KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 KOMMUNEDELPLAN FOR FYSISK AKTIVITET OG NATUROPPLEVELSE, 2010 2013 Grønnstrukturens kvalitet og betydning for Lillehammers innbyggere Vedtatt 28.januar 2010, Handlingsprogram rev. 12.januar 2012 Kommunalteknikk

Detaljer

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter

Best Practice. Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter Best Practice Oppsummering og inspirasjon fra arbeidspakke 3 i prosjektet Rekreative Ruter 1 2 Innhold 1 Innledning 4 1.1 Arbeidspakke 3 og Best Practice 5 2 Kartlegging og komplettering av ledsystemet

Detaljer

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014

Klæbu ~ en kommune i forkant. Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 Klæbu ~ en kommune i forkant Kommunedelplan for idrett og friluftsliv 2011-2014 17.august 2011 Forord Kulturdepartementet har pålagt kommunene å utarbeide en kommunedelplan for anlegg og områder for idrett

Detaljer

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV

NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV VESTLIA Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv ved områderegulering i Vestlia, Geilo, Hol kommune Opus Bergen AS Desember 2014 Konsekvensutredning NÆRMILJØ & FRILUFTSLIV VESTLIA

Detaljer

Aktive Saupstad. Tiltaksrapport

Aktive Saupstad. Tiltaksrapport Aktive Saupstad Søbstad vandresti Tiltaksrapport Skrevet av Gustav Eilertsen-Bele 25.08.2015 Søbstad vandresti er første fullførte tiltak under Aktive Saupstad. Rapporten viser derfor knytninger til Områdeløft

Detaljer

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016)

Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) 1 Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv (2013-2016) SANDE KOMMUNE Kommunal plan for idrett, fysisk

Detaljer

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

Østre Toten kommune. Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Østre Toten kommune Anleggsplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Innhold 1. Forord/innledning 1.1 Fysisk akivitet 1.2 Idrett 1.3 Friluftsliv 1.4 Idrettsanlegg 1.5 Nærmiljøanlegg 1.6 Trening og

Detaljer

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune

Kulturanleggsplan 2014-2017. Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Tematisk kommunedelplan over anlegg og områder for idrett og fysisk aktivitet, samt kulturbygg i Kongsberg kommune Vedtatt av kommunestyret 04.12.2013 1. INNLEDNING...3 2. SENTRALE FØRINGER FOR KULTURANLEGG

Detaljer

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK

AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK AREMARK KOMMUNE VIRKSOMHET PLAN MILJØ OG TEKNIKK Telefon: 69 19 96 00 e-post: post@aremark.kommune.no 1798 AREMARK MØTEINNKALLING Plan- og utviklingsutvalget innkalles til møte på Rådhuset Torsdag 13.11.2014

Detaljer

Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015. Turprogram. Se også: www.fjellvandrerlaget.no

Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015. Turprogram. Se også: www.fjellvandrerlaget.no Lavangen Fjellvandrerlag - 25 år 1990-2015 Turprogram Se også: www.fjellvandrerlaget.no 2015 Vinterturer Tur 1: MÅNESKINNSTUR TIL GAPAHUKEN I STORMYRA Dato: Onsdag 4. februar 2015. Lengde: 3,7 km. Oppmøte:

Detaljer

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015

Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 Et friskt og aktivt Storfjord! Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse 2012 2015 1 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og folkehelse ble vedtatt i Storfjord kommunestyre, desember 2011, sak 109/11.

Detaljer

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08

Ekte Landsbyliv. Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune. Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Ekte Landsbyliv Strategisk Nærings- og Utviklingsplan for Nordre Land kommune 2008 2012 Vedtatt i kommunestyresak 23/08 Innholdsfortegnelse 0.0 Innledning.......................................... 2 0.0.1

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015

KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT, FYSISK AKTIVITET OG FRILUFTSLIV 2012-2015 Innholdsfortegnelse FORORD 2 1. INNLEDNING 3 1.1 BAKGRUNN 3 1.2 BEGREPSAVKLARINGER 4 1.3 STORTINGSMELDINGER 4 2. UTVIKLINGSTREKK I RINGSAKER

Detaljer

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN

POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSE- TRIMMEN VELKOMMEN TIL POSTKASSETRIMMEN POSTKASSETRIMMEN I EIDSVOLL Postkassetrimmen er nå 11 turmål i Eidsvoll kommune, alle merket og har en postkasse med bok, hvor du fører inn navn og dato.

Detaljer