Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual med troubleshooting guide HLS. Headphone and loudspeaker system. Rev. 1105. Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12"

Transkript

1 Brukermanual med troubleshooting guide HLS Headphone and loudspeaker system Rev Manual for HLS Rev 1105 Page 1 of 12

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Systemoversikt Avspiller mtrack Player Valg av lydkilder: Musikkfiler og/eller internettradio mtrack Player som kilde til Public Audio System Andre lydkilder Tilkobling av salgsenenheter Dockingstasjoner PC-høytalere Mini/Micro Hi-Fi anlegg Hodetelefon Hvis brukere opplever at hodetelefoner ikke virker Montering/bytting av hodetelefoner Troubleshooting guide Ingen lyd ut av systemet Kun lyd på en sone Support Annen info Ansvar for opphavsrettigheter Om valg av lydkilder...10 Manual for HLS Rev 1105 Page 2 of 12

3 SUPPORT Telefon: E-post: Revisjonshistorie Den nyeste versjonen av dette dokumentet er den øverste i tabellen under. Rev. Erst. Dato Sign Forandringsbeskrivelse PH Første utgave. Manual for HLS Rev 1105 Page 3 of 12

4 1 INNLEDNING Denne manualen er laget for de som bruker Laud Medias Headphones and Loudspeaker system i sin butikk. Manualen viser avspilling av kilder, og hvordan koble til Salgsenheter ute i butikk. Når kunden får mulihet til å teste lydprodukter med musikk, og den genre de liker blir det enklere å bestemme seg for rett produkt. Derfor er det viktig at velgerpanelet blir montert godt synlig/tillgjengelig for både kunde og salgsperson. 2 SYSTEMOVERSIKT Systemet har en eller flere avspillerenheter. Dette er som oftest levert av Laud Media, men kan også være en tredjepartsleverandør. Denne manualen fokuserer på hvordan systemet er bygd rundt vår mtrack Player-løsning for avspilling som er den mest anvendte løsning på grunn av brukervennligheten. Den forklarer også hvordan man kan koble til egne enheter som CD-spillere, radio, ipod osv. Denne systemoversikten (fig.1) viser hele systemet, men det er kun avspiller og tilkobling av utstyr som er nødvendig for brukerne å betjene, da resten av løsningen blir gjort ferdig til bruk ved installasjon. Eventuelle feil utenfor disse bruksområdene, skal kun fikses av opplært personale i samråd med Laud Media. Fire soner med egen musikk: Hodetelefoner, dockingstasjoner, Mini/Micro Hi-Fi og PChøytlarere. Hver sone kan høre separat på en av fire lydkilder. Velges med kontrollpanel på hylle/bord. Dette styrer kunde og/eller selger. Figur 1: Systemoversikt med mtrack Player og fire salgssoner. A-PLAY-MUX-4 er systemets ruter, og sender musikken på CAT6-kabel ut til sonene i butikken (se fig 3 og 4 i kap. 3.2). Den har fire innganger for lyd som er knyttet til de fire knappene ute på kontrollpanelet som vil være plassert på hylle/bord i salgsutstillingen. Manual for HLS Rev 1105 Page 4 of 12

5 3 AVSPILLER Det er fire tilkoblingsmuligheter for lyd inn i systemet. Alle fire kan enten knyttes til en mtrack Player PC (med fire utganger, eller de kan kobles til separate enheter så som CD-spillere, radio, ipod osv. Brukerne står fritt til å velge innhold, men vi anbefaler på det sterkeste at man tenker på kundene og deres opplevelse i butikken når denne jobben gjøres. Det er ikke sikkert at en person på 65 år blir like glad for hip-hop når hun skal kjøpe den dyreste DAB-radioen i butikken til sitt barnebarn. Musikken kan med fordel legges inn i 4 forskjellige kategorier/musikkgenre som legges til hver sin inngang på ruteren. Dermed kan man velge kategori/musikkgenre med knappepaneler ute i butikken. 3.1 mtrack Player For detaljerte opplysninger om bruken av mtrack Player henvises det til egen manual for dette produktet. mtrack Player er en pc-software med mange utganger. Denne organiserer musikken som er lagt inn i musikkbiblioteket på pc-en, og spiller det ut på valgte utganger. Når mtrack Player er satt opp i systemet, vil den starte automatisk ved oppstart av pc-en, og spillelistene begynner automatisk å spille. Figur 2: Skjermdump av mtrack Player med fem spor satt opp for avspilling. Manual for HLS Rev 1105 Page 5 of 12

6 3.1.1 Valg av lydkilder: Musikkfiler og/eller internettradio. Bruker kan fritt legge inn ønsket musikk i hvert musikkbibliotek. Hvis pc-en er koblet til internett er det mulig å høre på internnettradio og eventuelt gjøre oppdatering av musikkbiblioteket eksternt av personell som er satt opp med rettigheter til dette mtrack Player som kilde til Public Audio System Om Laud Medias Public Audio System (PAS) er valgt som lydsystem i butikken, kan dette også bruke mtrack Player som lydkilde med samme musikk som resten av systemet. PAS har separat volumkontrol og mulighet for mikrofon for talebeskjeder over høytalersystemet. mer detaljerte opplysninger om PAS - se egen manual som blir levert sammen med systemet. 3.2 Andre lydkilder Andre lydkilder enn mtrack kan kobles tilsystemet Dette kan for eksempel være cd-spiller, ipod, radio eller andre pc-løsninger. Kildene kobles inn med kabel fra avspiller til systemet med phono kabel inn på A-PLAY-AMP-MUX4 (se fig. 3). Det er maksimalt fire lydkilder som kan kobles til systemet. Kombinasjoner av mtrack Player og andre enheter er mulig (se fig.4). Figur 3: Eksempel på hvordan forskjellige enheter kan kobles til lydsystemet i butikken Figur 4: Eksempel på kombinert tilkobling av enheter og mtrackplayer til lydsystemet i butikk MERK Alle koblinger som blir gjort til A-PLAY-MUX-4 påvirker hele butikken direkte. Det er KUN INNGANGER som skal benyttes. Utgangstilkoblinger og adressebrytere MÅ IKKE RØRES. Manual for HLS Rev 1105 Page 6 of 12

7 4 TILKOBLING AV SALGSENENHETER Systemet er bygd opp med mulighet for å koble til fire soner/bruksområder med et stort antall enheter per sone. De mest vanlige sonene er utsillingsområder for Dockingstasjoner for mediaspillere PC-høytalere Mini/Micro Hi-Fi anlegg Hodetelefoner Salgsenhetene kobles til systemet med standard minijack enten til et kontrollpanel som er synlig på bord/vegg ved produktene, eller til et tilkoblingspunkt som er skjult under bordet (lik kontrolpanel, men uten knapper). Figur 5: Tilkoblinger av enheter til systemet via et kontrollpanel Kontrollpanelet (A-PLAY-AMP6-CP4) vil som regel være plassert i senter av en hylle/utstilling (fig. 5). Den bør være så godt synlig som mulig for å lett kunne skifte musikktype ved produktdemonstrasjon. Det er seks minijack-utganger på hver enhet der man kobler til salgsenheter, og enheten kan kobles i serie (fig. 6) Figur 6: Eksempel på tilkobling av salgsenheter Manual for HLS Rev 1105 Page 7 of 12

8 4.1 Dockingstasjoner Kontrollpanel (A-PLAY-AMP6-CP4 med knapper) skal være montert godt synlig i senter av bord, mens tilkoblingsenhet uten knapper (A-PLAY-AMP6) med fordel er skjult under bordet. Volum reguleres på hver enkelt salgsenhet. Dette kan skape enkelte problemer hvis produktene blir forlatt med volum stilt for høyt eller helt av. Salgspersonalet bør derfor jevnlig kontrollere dette. Hver salgsenhet kobles i en ledig inngang enten på A-PLAY-AMP6-CP4 eller A-PLAY-AMP6 (se fig. 6). 4.2 PC-høytalere Samme som 4.1 Dockingstasjoner 4.3 Mini/Micro Hi-Fi anlegg Samme som 4.1 Dockingstasjoner 4.4 Hodetelefon Hodetelefoner stilles ut på en hel vegg som har oppheng for hodetelfonene, volumkontroll for hver hodetelefon, og knapper for å velge lydkilde. Enheten heter A-PLAY-AMP6-HP. Dette er en hel enhet inkl. vegg. Figur 7: For- og bakside på hodetelefonsystem Hele hodetelefonustillingen har fire knapper for valg av lydkilde/genre på lyd som blir spilt i hodetelefonene. Alle utganger vil ha egen volumregulering, som sitter montert ved siden av oppheng til hodetelefonene, nummerert fra 1 til 6. Figur 8: Forside med oppheng av hodetelefoner med separate volumkontroller til hver hodetelefon. Manual for HLS Rev 1105 Page 8 of 12

9 Ledning er opphengt i en heisløsning på baksiden slik at ledningen vil bli returnert inn i veggen når hodetelefonen henges tilbake etter demo Hvis brukere opplever at hodetelefoner ikke virker Hvis ikke hodetelefonene virker, sjekk følgende: Ved bruk av headset som benytter batterier, må disse alltid være ladet og slått på. Volumkontroll må være slått over 0 (dvs. ikke vridd helt til venstre) Tilkobling bak er gjort til riktig inngang. Feilkobling på bakside kan medføre at man ikke får justert volum riktig Montering/bytting av hodetelefoner Steg 1 For å komme til minijack lydutgang løsnes 2 stk festeskruer for hånd og hele panelet kan vippes ut til det stopper. Da vil det være enkelt å koble hodetelefoner og ev. bytte ut med nye. Steg 2 Det finnes fester bak for å sikre hodetelefonledning så ikke disse kan fjernes av kunder (hvit ring på tegningen til venstre). Ved bytte av hodetelefoner, må dette feste løsnes før videre prosedyre følges. 1. Tre inn ledning fra forsiden 2. Ta av lokk på nedre heistrinse 3. Tre kablen som vist på tegningen 4. Sett på lokk på nedre heistrinse 5. Juster lengden på kabel slik at hele ledningen er inne når heisen er nede. 6. Sikre kabel oppe med strips el.l. (hvit ring på tegning) 7. Sett inn mini-jack på rett inngang. Detaljer Rød ring markerer master volum. Denne stilles så ingen hodetelefoner spiller for høyt slik at lyden oppleves best mulig, og hørslen ikke blir skadet. Pilene peker på mini-jack-innganger (totalt seks innganger per enhet). Merk: Innganger på oversiden hører til det øverste settet med hodetelefoner, og motsatt. Ved feilkobling, vil lyden spille, men volumkontrollen til hvert sett vil ikke stemme overens. Manual for HLS Rev 1105 Page 9 of 12

10 5 TROUBLESHOOTING GUIDE 5.1 Ingen lyd ut av systemet Hvis det IKKE kommer noen lyd ut av systemene på alle kanaler Sjekk power til A-play amp-mux4. Det skal lyse en grønn lampe. Sjekk at M-Track pc eller andre lydkilder er på og spiller. Reset systemet ved å koble bort 220vdc strøm til A-Play Mux4, og sette på igjen. 5.2 Kun lyd på en sone Hvis det IKKE er lyd på bare en sone sjekk følgende: 5.3 Support kabler Rj45 patchekabel til A-Play amp6 ikke er skadet/koblet bort lydkilder er koblet til med minijack utgang kilder har strøm og er på. Sjekk også at kursen/sikring i skap er ok volum er på inngang (f.eks aux) er valgt på avspiller/salgsenhet Hvis de to foregående sjekklistene er gjennomgått, eller det er behov for annen support/service, er det bare å kontakte Laud Media Support SUPPORT Telefon: E-post: 6 ANNEN INFO 6.1 Ansvar for opphavsrettigheter Laud Media er ikke ansvarlig for musikk som spilles, eller er lagret på, avspillingsmedier med tanke på kvalitet eller opphavsrettigheter. Bruker er selv ansvarlig for å innhente denne rettigheten. 6.2 Om valg av lydkilder Det er viktig at musikkspor som legges inn på avspiller har likt volum. Hvis ikke vil det kunne oppleves stor forskjell ute i butikken når man velger mellom de forskjellige kanalene når man skifter kilde. Hvis mtrack Player benyttes i systemet, kan utgangsvolumet til en viss grad justeres per spor. Se egen manual. Manual for HLS Rev 1105 Page 10 of 12

11 NOTATER Manual for HLS Rev 1105 Page 11 of 12

12 Manual for HLS Rev 1105 Page 12 of 12