1000 Begrepsavklaring Hva ER Passivhus, nullhus, plusshus, aktivhus NS3700, Prosjektrapport 42 og NS3031 Eksempler i Norge og Europa

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1000 Begrepsavklaring Hva ER Passivhus, nullhus, plusshus, aktivhus NS3700, Prosjektrapport 42 og NS3031 Eksempler i Norge og Europa"

Transkript

1 Innføring PASSIVHUS 0830 Velkommen, introduksjon En bransje i endring. Eiendomsutviklerne, arkitekter og konsulenter, utførende og offentlige myndigheter berøres. Kritiske røster og medieoppslag Fra TEK10 til passivhus - og veien videre Energimerkeordningen 0945 Pause m/kaffe og frukt 1000 Begrepsavklaring Hva ER Passivhus, nullhus, plusshus, aktivhus NS3700, Prosjektrapport 42 og NS3031 Eksempler i Norge og Europa 1130 Lunsj 1230 Energidesign Langsiktig planlegging, fra kommuneplan til detaljplan Fra tomt til ferdig bygg Byggdetaljer Rehabilitering 1330 Tekniske installasjoner Ventilasjon, varme El.installasjoner levering av strøm til nettet Sanitærinstallasjoner Energiforsyning, fornybare energikilder 1400 Pause m/kaffe, kake og frukt 1415 Virkemidler Støtteordninger Er passivhus en verdiøkning eller bare en ekstrakostnad? 1530 Avslutning Oppsummering av dagen og orientering om fordypningskurs ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 1

2 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Velkommen, introduksjon En bransje i endring Alle blir involvert Kritiske røster og medieoppslag Fra TEK10 til passivhus - og veien videre Energimerkeordningen

3 Hvem er vi? ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 3

4 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 4

5 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 5

6 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 6

7 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 7

8 Egne nye prosjekter: Passivhus Grimstad 2 stk Passivhus Lier (Huset på Haugen) Blakstadmodellen 4 passivhus for vanskeligstilte Mandalsmodellen 9 passivhus for vanskeligstilte Songdalen 5 passivhus..etc. Rehabelitering av boliger mot passivstandard Leilighetsprosjekter i passivstandard Rehab av verneverdig bolig fra 1760.mot energibruk på passivnivå 0 energi hus Froland( under bygging ) + energi næringsbygg, 4000m2 (påbegynnes i disse dager) Rådgiver i Agder Wood skolebygg, sentrumsutvikling, leilighetsbygg, produktutvikling, feltutbygging mv.. Foredragsholder for Enova i kursing av landets kommuner Div foredrag, kurs, rådgivning mv ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 8

9 Hva er målet? Redusert klimagassutslipp.. Redusert strømforbruk.. ü Bygg står for ca.40% av vårt totale energibruk. Vi har 390 mill m 2 bolig- og yrkesbygg, Hva gjør vi? ü Vi må fokusere på bærekraftige nybygg og eksisterende bygningsmasse men også materialbruk og byggets livsløp! Gunilla Holm Platou..og Passivhus er ett skritt rett vei..! Pass på så ikke det beste blir det godes værste fiende! ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 9

10 Overordnet målsetting: Bruke mindre strøm Slippe ut mindre CO2 Økende strømforbruk Krise.!! 2020 Strøm Olje Ved 1976 Pbl-87 Pbl Tlf

11 SSB ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 11

12 SSB ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 12

13 film TechnologyInnovation/NewEnergy/ RenewablePowerProduction/Offshore/ Hywind/Pages/ HywindPuttingWindPowerToTheTest.as px ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 13

14 Bak satsingen står mange aktører. Bærekraftig byggeri.passivhus..0-hus..og +hus ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 14

15

16 Gaia v/bjørn Berge, Frederica Miller ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 16

17 Utvikling i tiden, de grønne verdier Sentrale føringer og lokal politisk målsetting.og vilje!

18 Nr 6-09 Trinnvis skjerping Å halvere byggesektorens energibruk innen 2040 krever en storsglt og langsikgg plan for å endre markedet for energieffekgve løsninger, poengterer Lavenergiutvalget. Utvalget foreslår 11 konkrete virkemidler. ER forslag er en handlings- og kompetanseplan for energieffekgvisering i byggsektoren. Vi foreslår også en trinnvis skjerping av byggeforskrijene. Vi mener passivhus bør bli krav i 2017, sier Dokka. Tor Helge Dokka: lavenergiutvalget la frem sin rapport for Terje Riis- Johansen nullhus i 2027 Det er tre år før hva som er signalisert i klimaforliket. null- energihus bør være forskrijskrav i høres veldig radikalt ut - men EU sier det samme, poengterer Dokka. Bør varsles Utvalget mener de trinnvise skjerpelsene bør forhåndsannonseres; at myndighetene allerede ved neste forskriwsskjerpelse (i 2012) annonserer hvilke nivåer som skal nås i 2017 og 2022.

19 Lavenergiutvalget høsten-09 Passivprosjekt ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 19

20

21 Nesten nullenergi " 18. mai 2010 stemte Europaparlamentet for å godta Europarådets innstilling om å kreve mer energieffektive nybygg i morgendagens EU-bygg. Det nye og utvidete direktivet om energi i bygg fastsetter at alle nye bygg i EU fra 2021 må bygges som "nesten-nullenergi"-bygg. Nye offentlige bygg må gå foran og oppfylle dette kravet allerede fra 2019.

22 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 22

23 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 23

24 Powerhouse Alliansen Powerhouse, som består av Entra Eiendom, entreprenørselskapet Skanska, arkitektfirmaet Snøhetta, miljøstiftelsen ZERO og aluminiumselskapet Hydro, skal bygge Norges første og verdens nordligste energipositive forretningsbygg på Brattørkaia i Trondheim. Totalt ca m 2 bygg ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 24

25 Nyheter

26 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 26

27 NULLENERGIHUS I FROLAND Norges første nullhus ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 27

28 Landets første nullenergi-boligfelt Skanska Bolig skal oppføre 43 boliger med minimum passivhusstandard på Skarpnes, like ved Arendal. Boligprosjektet inngår som ett av casestudiene i FoUprosjektet EBLE der vi skal evaluere boliger med lavt energibehov ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 28

29 Agder Wood inviterer til gratis fagkonferanse 2. mai: Veien fra TEK10 til passivhus, nullhus og +hus Erfaringer fra to av Norges første prosjekter lokalt i Agder. Sted: Universitetet i Agder, campus Grimstad Arrangementet er aktuelt for rådgivende ingeniører for alle fag, arkitekter, saksbehandlere og eiendomsansvarlige i offentlig sektor, entreprenører og alle andre som har befatning med vedlikehold, rehabilitering og nybygg innen bransjen. Endringene innen miljø og energi i byggebransjen går svært raskt. EU har vedtatt at alle nye offentlige bygg skal være «nær nullenergi bygg» fra 2019 og alle andre nye bygg fra Vi ser på to konkrete cases for å vise hvordan man tenker, utvikler og prosjekterer slike bygg. For å belyse disse utfordringene kommer to av Norges mest erfarne på området, Tor Helge Dokka fra Sintef Marit Tyholt fra Skanska ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 29

30 Teknisk forskrift

31 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 31

32 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 32

33 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 33

34 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 34

35 Mer isolasjon i vegger, tak og gulv - 70 tall TEK - 97 TEK 10 PASSIV 10 cm 20 cm 25 cm cm

36 - 70 tall TEK - 87 TEK 97 TEK 07 TEK - 10 Dagens krav TEK 15? Passivhus 0- hus Passiv + EU sier 2019 / 2021 ZEB?

37 Tette hus eller hus med naturlig ventilasjon infiltrasjon Eldre > 4.0 oms/h TEK-97 < 4.0 oms/h TEK-07 < 2.5 oms/h Lavenergi < 1.0 oms/h Passiv < 0.6 oms/h Tlf

38 ? Så hvorfor gjør vi det ikke Mangel på kunnskap og kompetanse Usikker på inneklima og brukertilfredshet - mediaomtale Lite erfaringer og få gode eksempler Merkostnader Vi gjør som vi pleier Fordommer.konservativ bransje

39 Energimerkeordningen ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 39

40 Hvorfor energimerking " Norske husholdningene bruker årlig kwh strøm " DeRe er halvparten av strømforbruket i Norge " Bygninger står for nesten 40 prosent av stasjonær energibruk i Norge. " Energimerking er et konkret Gltak for å redusere og legge om energibruken (Foto: Statkraft)

41 Energiattest skal utarbeides for: - Alle boligbygg over 50m2 og næringsbygg - Energiattest skal fremlegges ved salg og utleie - Ved markedsføring skal energimerket være en del av dette - Alle nye bolig- eller yrkesbygg - Yrkesbygg (eksist)over 1000m2 også synlig for publikum ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 41

42 Energimerking supplement Gl TEK Passiv A Lavenergi B C D Motivasjon til å gå lengre enn TEK TEK07 - krav E F G Min påstand er: Energimerking er myndighetenes beste tiltak for å få ned energibruk i bygg!!! Tlf

43 merke to karakterer bokstav = energikarakter farge = oppvarmingskarakter

44 C - huset er mer verdt enn E - huset Årlig energikostnad, enebolig, 175 kvm: Energimerke C gir kr Energimerke E gir kr C gir besparelse på kr ,- Du kan betale mer for C - huset enn E - huset. (kilde: Dine Penger) Regnestykket er basert på hvor mye større lån kan du betjene for det du sparer på oppvarming. Det tar ikke hensyn -l at C- huset kan være bedre på flere måter.

45 Oppvarmingskarakteren Oppvarmingskarakteren viser andel av oppvarmingsbehovet (romoppvarming og varmtvann) som kan dekkes av annet enn elektrisitet, olje eller gass. Liten andel el og fossilt gir best karakter (grønn). Oppvarmingskarakteren skal sgmulere Gl økt bruk av varmepumper, solenergi, biobrensel og mernvarme

46 Samme energikarakter ulike varmekilder Huset Gl Kari og Per Huset Gl Ola og Marit

47 Eksempler - oppvarmingskarakter " Grønt: Vannbåren oppvarming basert på biobrensel med elektrisitet som spisslast " Gult: LuW Gl luw varmepumpe og lukket vedovn, kombinert med direkte elektrisk oppvarming " Rødt: Kun elektrisk oppvarming eller oljefyring

48 trenger du for å starte merkingen Gå inn på

49 Enkel registrering er gjort på 4

50 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 50

51 Merverdi 1: Forslag til tiltak i attesten

52 Vik4g når du skal selge Sammendraget av dataene er også vikgg for kjøper og leietaker som ønsker å kontrollere hvilken informasjon selger eller utleier har oppgir. Hvis det er gir feil opplysninger i energiaresten, kan selger/utleier bli erstatningsansvarlig overfor kjøper eller leietaker. Eventuelle tvister må løses privatrerslig. I en ev tvist, vil NVE kunne bekrewe hvem som har laget energiaresten.

53 Tiltakslisten kan være svært lønnsom Typer Gltak rapporten foreslår: Bygningsmessige Gltak Tiltak på sanitæranlegg Tiltak på luwbehandlingsanlegg Tiltak på elektriske anlegg Tiltak på varmeanlegg Tiltak utendørs Detaljert merking gir mer konkret Gltaksliste

54 Flere fordeler med et godt energimerke 1. Lavere strømforbruk 2. Penger spart 3. Høyere bolig verdi 4. Bedre komfort 5. Bidrag Gl klimauoordringen 6. Bolig for fremgden

55 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 55

56 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 56

57 Energimerket skal stå lett synlig for publikum Arendal A B C D E F G ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 57

58 Innhold i Energimerket basert på beregnet levert energi ved normalisert bruk og normalisert klima Beregning av levert energi under lokalt klima Beregning av CO2 utslipp basert på levert energi Målt energi temperaturkorrigert eller gjennomsnir av minst tre år Oppvarmingsmerke Tiltaksliste skal gi eieren veiledning om mulige Gltak for å oppnå mer effekgv energibruk Dokumentasjon som gir ny eier mulighet Gl å kontrollere oppgire data Tlf

59 Tlf

60 VINDUER Tlf

61 DØRER Tlf

62 Tlf

63 Eller logg deg inn på Tlf

64 Tlf

65 Tlf

66 Passivhus Lier A B C D E F G Passivhus Hus 1980 Passivhus Grimstad Tlf

67 Til sist en påstand.: Energimerkeordningen vil være et av de vik1gste 1ltak for å øke fokus på å få et eiendomsmarked 1l å tenke energirik1ge løsninger i Norsk byggeri! Tlf

68 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 68

69 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 69

70 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 70

71 FILM energibruk-og-effektivisering/ bygningsenergidirektivet/ ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 71

72

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan?

Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Energimerking av bygg Hva, hvorfor og hvordan? Målene for ordningen Sette energi på dagsorden i: Markedet for boliger og bygninger Planleggingen av nybygg Stimulere til gjennomføring av tiltak Bedre informasjon

Detaljer

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Få et forsprang med energimerking. Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Få et forsprang med energimerking Konferanse om energimerking 9. mars 2010 Seksjonssjef Birger Bergesen Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) Alle kan energimerke nå 1. januar 2010: Ordningen trådte

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Januar 2013 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger

Detaljer

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg - rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40 % av energibruken i Norge. En rekke offentlige utredninger viser

Detaljer

Energibruk i bygninger

Energibruk i bygninger SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, ANNA SVENSSON, TORE WIGENSTAD, INGER ANDRESEN, INGEBORG SIMONSEN OG TORER F. BERG Energibruk i bygninger Nasjonal database og sammenligning av beregnet og målt energibruk

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK"

Energifrigjøring i bygg: NORGES STØRSTE KRAFTVERK Rapport 6/2007 Energifrigjøring i bygg: "NORGES STØRSTE KRAFTVERK" Årlig "negatwatt" produksjon: 15 TWh elektrisitet frigjort innen 2020 10-14 TWh fossil varmenergi frigjort i 2012 Redusert oljeforbruk

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg

Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg Konsekvensanalyse av å innføre nye forskriftskrav til energieffektivisering av bygg FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi og Multiconsult på oppdrag for Kommunal og regionaldepartementet.

Detaljer

Fremtidens energieffektive boliger

Fremtidens energieffektive boliger Fremtidens energieffektive boliger - En håndbok for planlegging av passivhus og lavenergiboliger - Denne håndboken er utarbeidet av SINTEF Teknologi og Samfunn, avdeling Arkitektur og byggteknikk, av Tor

Detaljer

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14

Passivhus-krav blir morgendagens standard. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 14 Passivhus-krav blir morgendagens standard Interessen for passivhus er økende i Norge. Dette er ikke en

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Åsaveien 1B Postnr 0362 Sted Andels- /leilighetsnr. Oslo / H0201 Gnr. 215 Bnr. 4 Seksjonsnr. 37/46 Festenr. Bygn. nr. Bolignr. Merkenr. Dato Eier Eivind Lande Innmeldt av Energimerket angir boligens

Detaljer

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen?

Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Forum fornybar Molde, 5. april 2011 Lavenergihus Hvorfor, hva, hvordan og hva med fjernvarmen? Marit Thyholt Seniorrådgiver energi, Skanska Norge, Avdeling for Miljøriktig bygging Innhold i presentasjonen

Detaljer

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene!

Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! SINTEF Byggforsk TOR HELGE DOKKA, GURO HAUGE, MARIT THYHOLT, MICHAEL KLINSKI OG ANDERS KIRKHUS Energieffektivisering i bygninger mye miljø for pengene! Prosjektrapport 40 2009 SINTEF Byggforsk Tor Helge

Detaljer

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec.

OREEC er et nettverk av bedrifter, forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner innen fornybar energi og miljøteknologi i Osloregionen. www.oreec. Bruk av 1 Solenergiklyngen er et prosjekt som er finansiert av Akershus Fylkeskommune. Prosjektet ledes av OREEC og IFE har faglig ansvar. Målet er å etablere et sterkt solenerginettverk for å samarbeide

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Bønesstranden 70 Postnr 5155 Sted Andels- /leilighetsnr. Gnr. 20 BØNES / El.forbruket er kun grovt beregnet. Varmtvann er tilkoblet varmepumpe. Der benyttes varmekabler i innkjørsel. VK i takrenne

Detaljer

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter,

Energimerket angir boligens energistandard. Energimerket består av en energikarakter og en oppvarmingskarakter, Adresse Straismoen 19 Postnr 4618 Sted Andels- /leilighetsnr. Kristiansand / Gnr. 18 Bnr. 176 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 19 Bolignr. Merkenr. A2013-381781 Dato 22.10.2013 Eier Innmeldt av Oddmund Aga

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite

Energimerking av privatbolig. Det du trenger å vite Energimerking av privatbolig Det du trenger å vite «Alle boliger og fritidsboliger over 50 kvm som skal selges eller leies ut må energimerkes» Hva er energimerking? Energimerking er en indikator på hvor

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet)

Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Myndighetskrav til energiløsninger (og muligheter for økt energieffektivitet) Skoleanleggskonferansen 2011 Fysisk læringsmiljø Espen Løken, PhD og siv.ing. energi og miljø 21.09.2011 EUs bygningsenergidirektiv

Detaljer

Energieffektivisering i eksisterende bygg

Energieffektivisering i eksisterende bygg Vista Analyse AS Rapport 2011/31 Energieffektivisering i eksisterende bygg Karin Ibenholt, Kristine Fiksen Vista Analyse/THEMA Consulting 7. desember 2011 Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapporttittel

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger

Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger Veileder til forskrift om energivurdering av tekniske anlegg og energimerking av bygninger 5 2012 Energikarakter Energieffektiv Lite energieffektiv A Høy andel Lav andel Oppvarmingskarakter (andel el og

Detaljer

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG

ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG Til Direktoratet for byggkvalitet Dokumenttype Utredning Dato Juli 2013 ENERGIREGLER 2015 FORSLAG TIL ENDRINGER I TEK FOR NYBYGG I Revisjon 2 Dato 08-07-2013 Utarbeidet av Ferry Smits, Magnus Killingland,

Detaljer

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C.

boligen er lite energieffektiv. En bolig bygget etter byggeforskriftene vedtatt i 2010 vil normalt få C. Adresse Vakåsveien 60 A Postnr 1395 Sted Andels- /leilighetsnr. HVALSTAD / Gnr. 1 Bnr. 117 Seksjonsnr. Festenr. Bygn. nr. 149855025 Bolignr. H0101 Merkenr. A2015-534440 Dato 17.03.2015 Eier Innmeldt av

Detaljer