ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS"

Transkript

1 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS Energidesign Langsiktig planlegging, fra kommuneplan til detaljplan Fra tomt til ferdig bygg Byggdetaljer Rehabilitering

2 Langsik(g planlegging

3 Prosess - Langsiktig Poli(sk vilje, engasjement (l langsik(g plan planlegging Energi og klimaplan Kommuneplan Områdeplan Detaljplan Tekniske fellesanlegg Bygg

4 Kommuneplan - kartdel og tekstdel Energi og klimaplaner Politisk målsetting om byggstandard i egne bygg Krav og mål til renovering av eksist bygg Krav til reguleringsplaner Energi og miljømålsetting Krav til SD anlegg Etc

5 Utsnitt av tekstdel i kommuneplanen: n Kommunedelplanen legger opp til at det kun skal bygges passivhus innenfor planområde, 70% av all energiforsyning skal være fornybar frem mot 2019 hvor all energiforsyning skal være fornybar o Det skal innenfor hvert delområde defineres egen plan for energiforsyning, som forankres i utbyggingsavtale for hvert delområde "

6 Detaljplan Energifokus i reg.planer Krav til energiutredning Krav om energinivå Krav om andel fornybar energi Krav til installasjoner / tekniske anlegg / mv Differensiering mellom fortettet/enebolig Krav til max CO2 utslipp

7

8 Passiv energidesign Den beste kwh er den som ikke brukes!

9 REDUSER VARMETAPET " Plassering og utforming " Økt mengde isolasjon " Gode vinduer og prioritert vindusareal " Eliminere kuldebroer " Minimale luftlekkasjer " Varmegjenvinning Passivhusvindu ( N-Tech Passiv ) fra NorDan

10 REDUSER EL- FORBRUKET Energieffektiv belysning: Behovsstyring Utnytte dagslys Energieffektivt utstyr Energieffektiv viftedrift ü Redusert kjølebehov Fjell barnehage, Drammen

11 UTNYTT SOLENERGI Plassering av vinduer Solfangere / solceller Varmtvann Oppvarming Strøm ü Automatisk solavskjerming / fast-

12 VIS OG KONTROLLER ENERGIBRUKEN Simulèr energibruk (NS3031) Visualiser energibruk Kontrollèr mot NS3700 / (3701) Kilde: Kåre Hagen & Co AS

13 VELG ENERGIKILDE Forenklet oppvarmingssystem: Ikke behov for kaldrassikring Mindre omfattende varmeanlegg Fleksibel plassering av varmekilder Gulvvarme kan være tregt Kostnadsbesparende Ø Enovakonkurranse!

14 VELG ENERGIKILDE Endelig valg av forsyningssystem Ofte avhengig av beliggenhet og lokale forhold Individuelle løsninger kollektive løsninger Varmepumpe, fjern/nærvarme (tettbygde strøk), pellets/ved, solfanger/solceller, bio-olje/-gass?

15 Energiforsyning (NS3700 og Prosjektrapport 42) Varmesystemet skal i vesentlig grad benytte andre energikilder enn elektrisitet og fossil brensel Boligbygninger: Levert energi fra el. og fossil skal være mindre enn bygningens totale netto energibehov fratrukket halvparten av netto energibehov til varmtvann Yrkesbygg: CO2 utslipp fra levert energi skal ligge under fastsatte verdier Muligheter: " Varmepumper, sol, jordvarme, biobrensel, biogass, fjernvarme

16 Passive energikilder Fig Sintef

17 Varmegjennvinning av gråvann Solfangere Varmt vann Foto Teknisk Ukeblad Solceller Strøm

18 HøyeffekOv varmegjenvinning av venolasjonsluq Varmegjennvinning av gråvann

19 Passivhus Grimstad Nor One Sørumsand

20

21 Fordeler med å arbeide og bo i passivhus Temperaturstabilt Stillhet Styringsanlegg ivaretar temp / luft / lys mv. Frisk, ren luft God innekomfort Lav strømregning Lave driftskostnader Annenhåndsverdien er høy

22 Motivere til mindre energibruk Hvordan forholder vi oss til utviklingen? Nybygg OK, men hva med tilbygg, og renovering? TEK - SÅ dårlig har vi lov å bygge! Fokus..Langsiktig planlegging er viktig Tlf

23 Mulig prosess - Bygg Bestemme seg for passivhus Hoved- entreprise Plan og designkriteri er Skisse- prosjekt For- prosjekt Detaljprosjekt Bygge- prosess DriQ Total- entreprise Enovas utredningsstøte Enovas rådgiverstøte Enovas investeringsstøte Enovas rådgiverstøte

24 Bestemme seg for passivhus Bestemme seg for passivhus Overordnet beslutning helt fra starten koblet til energi- og klimaplan, kommuneplan Kalkyler- sammenligninger " Teknisk/økonomisk analyse av prosjektet " Sikre energi/miljøansvarlig og prosjektledelse med tilstrekkelig kompetanse " Tverrfaglig kunnskap er viktig! " Enova utredningsstøtte

25 Plan og designkriterier Plan- og designkriterier " Utarbeide plan- og designkonkurranse gjør passivhusstandard til et konkurransekriterium ta også med drift " SINTEF Prosjektrapport 42 / NS3700 " Jury bredt sammensatt " Arkitektvalget viktig for resultatet! Enovas rådgiverstøtte

26 Konkurranse og Olbudsunderlag Eksempel ved totalentreprise - et forslag kan være: Funksjonsbeskrivelse er laget med utgangspunkt i gjeldene teknisk forskrift.(tek10) Byggets tilbudte energistandard vil være et konkurransefortrinn.. Ved tilbudsinnlevering vil totalentreprenør måtte dokumentere simulert energibruk og byggets energiklasse. Dette gjelder også simulerte kostnader til drift Ref nye regler av om energimerking. Passivhusstandard er en målsetting.

27 Skisseprosjekt Skisseprosjekt " Rådgivergruppe engasjert etter konkurranse energikompetanse inkl. " Prosjektgruppen sjekker mot forskrifter, behov for føringsveier, høyder m.v. og vurderer om skisseprosjektet er egnet som underlag for forprosjekt " Energirådgiver viktig i denne fasen! Enovas rådgiverstøtte

28 Forprosjekt Forprosjekt " Beskrivelse og kalkyler for hvert enkelt fag utarbeides " Merkostnad for passivhus verifiseres om ønsket Sett av nok tid til prosjektering! Søk om Enovas investeringsstøtte "

29 Detaljprosjekt Entrepriseform " Hovedentreprise " Generalentreprise " Totalentreprise Byggeherrestyrt delentreprise andre Felles for alle entrepriseformer Energiansvarlig kontrollerer og ser på helheten Anbudskonkurranse Detaljprosjektering ---- kompetanse hor rådgivere viktig Helhetlig planlegging

30 Byggeprosess Byggeprosessen " Detaljert oppfølging " Behandle endringer/konsekvenser " Tetthetsprøving obligatorisk " Opplæring av utførende " Vurdere tak-over-ta " Involver driftspersonell og brukere Tett samarbeid prosjektledelse og byggherreombud/byggeleder (gjelder hele prosessen)

31 Byggeprosess Tørt bygg!

32 DriG Overføring til drift " Opplæring av driftspersonell og brukere " Energiledelse " Håndtere avvik i energibruk " Benytte bygget i undervisning " Info til eiere og presse

33 Energidesign ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 33

34 N Sol kveld Sol morgen

35 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 35

36 D C SYD Blakstadmodellen B A ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 36

37 Blakstadmodellen ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 37

38 Blakstadmodellen ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 38

39 Prosjektering og koordinering av løsninger ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 39

40 Det å bo i et passivhus..? 1. Temperaturstabilt 2. Stillhet 3. En vane å lære seg å bruke/lufte etc.. 4. SD anlegg eller manuell styring..? 5. Frisk ren luft 6. God innekomfort 7. Ubetydelig strømregning 8. Tekniske anlegg krever ettersyn, slik vi gjør med bilen! 9. Annenhåndsverdien er høy, energimerke A ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 40

41 Rehabilitering mot passivhusnivå " Rehabilitering er et viktig satsingsområde Mange utfordringer alle tilfeller forskjellige, men prinsippene er like Ambisjonene bør tilpasses hvert enkelt prosjekt Noen løsninger er enklere å gjennomføre enn andre bruk lavenergistandard på de vanskeligste Sett opp mål for energiforbruk/m 2 for hele kommunens byggmasse alle reduksjoner bidrar!

42 Eksempler på tiltak ved rehabilitering " Mindre krevende tiltak: " Styringssystem og regulering " Behovsstyring " Belysning " Energileveranse (fra oljekjel til biokjel eller varmepumpe?) " Større tiltak: " Vinduer " Etterisolering " Tetthet " Ventilasjonsanlegg 42

43 Passivhus

44 SKATTEDIREKTORATET, OSLO

45 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 45

46 Konstruksjon Yttervegger Tak Gulv Vindu Gjennomføringer ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 46

47 RINGMUR - FUNDAMENTERING ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 47

48 ENERGI MILJØ

49 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 49

50 ENERGI MILJØ

51 ENERGI MILJØ

52 VEGGKONSTRUKSJONER Dobbelt bindingsverk Iso3 stender I bjelke Enkelt bind.verk med krysslegging ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 52

53 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 53

54 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 54

55 ENERGI MILJØ

56 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 56

57 TAKKONSTRUKSJONER ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 57

58 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 58

59 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 59

60 VINDUSINNSETTING ENERGI MILJØ

61 ENERGI MILJØ

62 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 62

63 BUNNKARM NORDAN VINDU N-tec Oppgitt u-verdi ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 63

64 Tyske Haussler-vindu Lab.målt u-verdi 0.65 Forhandler Energate AS ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 64

65 U-0.65 U ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 65

66 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 66

67 SOLAVSKJERMING ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 67

68 SOLAVSKJERMING ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 68

69 GJENNOMFØRINGER ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 69

70 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 70

71 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 71

72 ARKITEKT BENGT G. MICHALSEN AS 72

73

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2

BINGEPLASS INNHOLD. 1 Innledning. 1.1 Bakgrunn. 1 Innledning 1 1.1 Bakgrunn 1 1.2 Energiutredning Kongsberg kommune 2 BINGEPLASS UTVIKLING AS, STATSSKOG SF, KONGSBERG TRANSPORT AS OG ANS GOMSRUDVEIEN BINGEPLASS ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no OVERORDNET ENERGIUTREDNING INNHOLD

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Hva er et Lavenergi- og Passivhus?

Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Hva er et Lavenergi- og Passivhus? Niels Lassen Rådgiver energi og bygningsfysikk Multiconsult AS 12.02.2010 Innføring om Passivhus Innføring om Lavenergihus prns 3700 og dokumentasjon Noen eksempler på

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Prosjektering av passivhus

Prosjektering av passivhus Prosjektering av passivhus 3 Prosjektering av passivhus Utgiver: Lavenergiprogrammet Postadresse: Postboks 7187 Majorstuen 0307 OSLO Besøksadresse: Næringslivets hus Middelthunsgate 27 Majorstua E-post:

Detaljer

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader

Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren Gedsø Varmeløsninger og deres dekningsgrader Varmeløsning og deres dekningsgrader Redaktør : Ida H. Bryn Forfattere : Ida H. Bryn, Arnkell J. Petersen og Søren

Detaljer

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG

RAPPORTTITTEL OPPDRAGSGIVER. Guro Hauge FORFATTERE SAMMENDRAG OSLO: Postboks 4464 Nydalen, 0403 Oslo Telefon: 22 02 63 00 LILLEHAMMER: Elvegata 19, 2609 Lillehammer Telefon: 61 27 59 00 SKIEN: Lyngbakkveien 5, 3736 Skien Telefon: 35 58 85 00 Epost: firmapost@erichsen-horgen.no

Detaljer

Nye energikrav til bygg

Nye energikrav til bygg Høringsnotat 16. februar 2015 Nye energikrav til bygg Forslag til endringer i tekniske krav til byggverk (byggteknisk forskrift) av 26. mars 2010 nr. 489 Høringsfrist: 18. mai 2015 1 Innhold Ordliste...

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune

Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Lokal energiutredning 2013 Holmestrand kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7

Detaljer

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger

Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger Vedlegg 3: Fornybar energi i utbyggingsprosjekter virkemidler og støtteordninger 1 Støtteordninger Generelt Det finnes ulike støtteordninger med mål om energiomlegging, mer bruk av fornybar energi, mer

Detaljer

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune

Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Lokal energiutredning 2011 Drangedal kommune Drangedal everk Gudbrandsveien 28 3750 Drangedal INNHOLD Energiutredning Drangedal 2011 1 Bakgrunn og formål... 3 2 Innledning... 4 3 Om kommunen... 5 3.1 GENERELT...

Detaljer

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV

Et hus for fremtiden. ISOBO Aktiv. JADARHUS ISOBO Aktiv 1 AKTIV Et hus for fremtiden AKTIV ISOBO Aktiv JADARHUS ISOBO Aktiv 1 Jadarhus AS Jadarhus AS ble grunnlagt av Håkon Nyland, Per Malde og Rune Hatlestad i 1995. Vi ville etablere et trehusbygningsfirma basert

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune

Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Lokal energiutredning 2013 Larvik kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009

Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Energistrategi Drammen Eiendom KF, august 2009 Det intelligente bygg - Minimal energibruk der vi trenger det og når vi trenger det - Drammen Eiendom KF BAKGRUNN Drammen Kommune har som visjon; Miljø- og

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune

Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Lokal energiutredning 2013 Hof kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning Stange kommune

Lokal energiutredning Stange kommune Lokal energiutredning Stange kommune Revidert desember 2013 Lokal energiutredning Stange Energi Nett 2013 Innhold 1 FORMÅL LOKAL ENERGIUTREDNING... 3 2 OM STANGE ENERGI NETT AS... 4 3 STANGE KOMMUNE...

Detaljer

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09

Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 28/09 Saksbeh. Geir Andersen Jour.nr Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 18-05-09 SAK 28/09 : Energistrategi Innstilling til: Styret i Drammen

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune

Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Lokal energiutredning 2013 Horten kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case

Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case SINTEF Byggforsk Tor Helge Dokka (SINTEF), Tore Wigenstad(SINTEF), Kristian Lien (CEOTO) Fremtidens energiløsning i større boligutviklingsprosjekter Jåtten Øst II som case Prosjektrapport 35 2009 SINTEF

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune

Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Lokal energiutredning 2013 Tønsberg kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8

Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Energibruk i bygg rammer, krav og muligheter En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 8 Forord Bygninger står for nær 40% av energibruken i Norge. Erfaringer og statistikk viser at norske

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune

Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Lokal energiutredning 2013 Tjøme kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard

Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard Moltemyrmodellen - Oppgradering av 70-talls bolig mot passivhus standard av Jo Hylje Rasmussen, Bjørn Linde Pedersen, Audun Hammerseth og Kristian Matre Veileder: Magne Mikal Våge Prosjektrapport for ENE304

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15)

HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Oslo, 18. mai 2015 Deres ref.: 15/1311 Direktoratet for byggkvalitet post@dibk.no HØRINGSUTTALELSE TIL NYE ENERGIKRAV TIL BYGG (TEK 15) Innledning Naturvernforbundet ble grunnlagt i 1914 og er Norges eldste

Detaljer

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere

LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere LAVENERGIBOLIGER OG PASSIVHUS Introduksjon til eiendomsmeglere vår 2009 side 1 Kulsås Amfi Leilighetskompleks med 13 lavenergileiligheter i Trondheim side 2 Innhold s 4 s 5 s 8 s 9 s 10 s 12 s 13 s 14

Detaljer

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007

Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte. September 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 TREHUS 2006 Oppdateringshefte 2007 Håndbok 53 Trehus (2006) Oppdateringshefte September 2007 SINTEF Byggforsk 2007 SINTEF Byggforsk H53 Trehus

Detaljer

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3

Potensial- og barrierestudie 3/3. Passivhus og nær nullenergibygninger. enova rapport 2012:01.3 Potensial- og barrierestudie Passivhus og nær nullenergibygninger 3/3 Bakgrunnsrapport Utført av Rambøll AS i samarbeid med Xrgia AS på oppdrag for Enova enova rapport 2012:01.3 Drivkraften for fremtidens

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune

Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Lokal energiutredning 2013 Porsgrunn kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT

Detaljer

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune

Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Lokal energiutredning 2013 Skien kommune Desember 2013 Innhold BAKGRUNN OG FORMÅL... 3 SAMMENDRAG... 3 SKAGERAK ENERGI... 5 SKAGERAK NETTS FORSYNINGSOMRÅDE... 6 LOV OM GRØNNE ELSERTIFIKATER... 7 KORT OM

Detaljer

Lokal energiutredning

Lokal energiutredning Lokal EnergiutredningLunnerkommune2013 Lokal energiutredning Lunner Kommune 2013 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 4 2.1 BAKGRUNN... 4 2.2 FORMÅL... 4 2.3 BESKRIVELSE AV UTREDNINGSPROSESSEN...

Detaljer