Foredrag på Høvik Vels årsmøte 6. April Ballerud gårds historie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Foredrag på Høvik Vels årsmøte 6. April 2011. Ballerud gårds historie"

Transkript

1 Foredrag på Høvik Vels årsmøte 6. April Ballerud gårds historie Navnet Beliggenhet Skrives 1348 Baldhærud, 1578, 1617 Ballerud, 1723 Balderud. Kan komme av mandsnavnet Baldi. Uttales ba lleru. Da navnet på den nye skolen ble diskutert, var spørsmålet om den skulle hete Ramstad etter gården som opprinnelig eide jordet, eller Ballerud som hadde kjøpt tomten for mange år siden. Venstremannen Helge Seip som bodde på Ramstad kom med et kort, men virkningsfullt innlegg. Mine to døtre går på Oslo Katedralskole, populært kallt Katta. Navnet ble Ramstad. Et kart fra 1882 viser gården og alleen opp til denne fra Gml. Drammensvei. Den opprinnelige trasseen endte jo ikke opp i Høvikveien, som ikke fantes på denne tiden. Den siste delen av alleen gikk over høiden som i dag er bebygget og sees som veistumpen bak forretningsbygget til Høvik Elektriske, fram til Gml-Drammensvei. Som det fremgår av kartet finnes det i 1882 to Ballerudgårder. Da Emil Ingstad solgte Ballerud i 1840 til Jørgen Jonsen Ballerud for spd, fulgte den delen av Søndre Høvik som lå vestenfor den Gamle Drammensveien, med på handelen. Gravskriften Eiere/brukere Jørgen Ballerud solgte gården 22 år senere i 1862 for spd og slo seg ned på Helvikmyren hvor han drev småbruk og landhandleri. Stedet ble kalt Lille Ballerud etter eieren. I 1906 ble landhandleriet overtatt av kjøpmann Einar Jacobsen, som bygget om gården, som ble kallt Jernbanegården. Denne ble revet i 1967 og det nye store forretningsbygget ble reist. Det meste av Helvikmyren ble tidlig fradelt og det meste av Høviks forretningsstrøk ligger på denne eiendommen. Jørgen Ballerud var litt av en spøkefugl. Det fortelles at han laget et forslag til tekst på sin gravsten: Her hviler Jørgen Ballerud. Ta godt imot han Gud, sånn som Jørgen Ballerud ville gjort om han var Gud, og du var Jørgen Ballerud.

2 Johannes Konrad Faale Jeg skal konsentrere meg om Ballerud gård de siste 100 år, når familien Faale har residert på gården. Johannes kom fra gården Nordre Faale i Follo som hans far måtte gå fra. Man kunne kanskje tro at dette skyldtes at han levet på en stor fot som det heter, men dette var ikke årsaken, selv om han brukte sko nr. 50. Derimot hadde han stilt kausjon for et stort lån som ble misligholdt og han måtte gi opp. Johannes var da student ved Landbrukshøyskolen i Ås, hvor han fikk sin eksamen. Studiene ble finansiert dels ved arbeid ved siden av, dels ved pengepremier fra skytterstevner hvor han deltok, som en meget dyktig skytter Den skriver han sitt frierbrev til Karen Mathilde Baltzersdatter Linnestad, som gir han sitt ja. Hun var bondedatterfra Ås, men da frierbrevet kom drev hun sammen med sin søster og en venninde, kolonialforretning i Urtegaten på Grønland. To år senere, den skriver han til sin forlovede at hun må komme til Stabekk. Det gjælder en forpagtning hos Lorange paa Store Stabæk. Det er en prægtig gaard, og baade Linnestad og far synes prisen høres rimelig ud Han vil ikke sætte bort til andre end til folk, han liker, det vil sige folk som ser du til at duge til noget. Det nytter ikke med pyntedukker, siger han. De gifter seg i 1897 og setter i gang på Store Stabæk hvor de blir i 7 år, før han flytter til Ballerud som forpakter i I 1906 kjøper han gården for kr (tilsv. 3,4 mill. i dag 2011). Med et utgangspunkt som fattig student og senere forpakter, kan det virke underlig at han 10 år senere kan kjøpe seg sin egen store gård. At han og Karen personlig er svært tillitsvekkende kan vel være noe av forklaringen, men hans utdannelse og ikke minst driftsformen hadde vekket interesse hos andre storbønder i Bærum, som gikk sammen om å stille sikkerhet for et lån.. (Fra Bærum. En bygds historie. Utgitt av Bærums herredstyre i 1920) Efterat Faale i 1906 var blevet eier av gaarden, tok han straks til med at dyrke grønsaker i stor stil, i likhet med hvad han hadde gjort som forpagter paa Store Stabæk. Denne drift er efter hvert utvidet slik at der 1917 brukes over 200 maal av gaardens areal til grønsaker, hovedsagelig hode spidskaal a 90 maal, blomkaal 15 maal, gulerøtter 45 maal, persillerøtter 15 maal, kaalrot 23 maal, bønner 5 maal, knoldselleri 10 maal, purre 7 maal, foruten næper 5 maal, salat 4 maal, jordbær 3 maal, bringebær 9 maal og 5 maal frugthave. Denne drift kræver en meget stor arbeidsstyrke, som dels bestaar av leiede folk og dels av faste. Barn og voksne fra omegnen leies i luketiden og kan der da være over 100 mennesker i arbeide paa gaarden. Grønsaker føres daglig til torvs, men der er ogsaa opført et graastenshus over bakken til opbevaring av grønsaker i vintertiden. Der holdes 50 kuer og 11 hester og melkemængden holdes paa en høide av 11 liter pr. dag pr. dyr, idet kuerne byttes om som regel naar de er melket ut, slik som tilfældet er paa en flerhet av Bærumsgaardene i de senere aar. Faale har ogsaa kjøpt til et areal paa ca. 50 maal av Ramstad samt en parcel av Ringstabæk, saaledes at det samlede areal nu utgjør omkring 450 maal. I årene fra skrev Johannes dagbok fra driften på Store Stabekk og Ballerud. Den dreier seg mest om praktiske erfaringer og notater fra arbeidet med

3 jorden og plantene, men også en del tanker om personaladministrasjon, moralske og religiøse betraktninger. Av problemstillinger fra dagboken kan nevnes hans tanker om avlønning: De nyansatte har så stor matlyst at jeg må vurdere om jeg skal tilby kr. 2 per dag på egen kost istedenfor kr. 1 og fri kost.. (1903 kr. 1-=2011 kr. 62,50) Markedsføring En side av saken var å dyrke all dene grøden, men en skulle jo bli av med den også, og vår tids bondeorganisasjoner fantes ikke. Johannes later til å ha sans for vareeksponering og trafikkreklame. Lassene gikk daglig til torvs, her ser vi Johannes bror Aksel på Youngstorvet. Tekniske installasjoner I 1914 skriver Sunnmørsposten en spalte om Søndmørsk industri, hvor eieren av Hotel Union i Geiranger omtales for sin konstruksjon av elektriske varmeapparater, kokegreier og en elektrisk badeovn. Her fortelles at en bakerovn og badeovn er solgt til gårdbruker Johannes Faale, Høvik pr. Kristiania, som senere også har bestilt et apparat for rensing av melkespann. Ved den senere innvielse av den nye magasinkomfyren var det stort oppmøte av folk, og oppfinneren herr Mjelva var selv tilstede. Johannes Faale var meget teknisk interessert og godt orientert. Han anskaffet sogar en elektrisk lastebil. På retur fra Kristiania hendte det at batteriene var så utladet at man måtte ty til hestekrefter av kjøtt og blod for å forsere bakkene opp fra Høvik. Faales blåtopp Tidlig hadde gården 11 hester, men i 1948 var antallet redusert til 2, mens 2 traktorer og 2 jordfresere tok grovarbeidet Johs eksperimenterte med frø av kålhoder og lykkes med å få fram en ny type kålhode som ble en suksess. Det ble et nytt produkt for gården å dyrke fram kålfrø, høste og tørke disse. Kålen ble produsert på jordet som i dag liggerr brakk mellom hagesenteret og Kleven. Her var ikke mange naboer, men de som bodde nærmest var lite glade for duften av råtten kål utover høsten. Det ble bygget en ny bygning til tørking av frøene.

4 Karen Mathilde Baltzersdatter Faale Hun hadde nok bevist at hun ikke var den pyntedokka som Peter Lorange ikke ønsket til forpakterhustru. I forlovelsestiden hadde hun tatt et ettårig kurs i veving ved Den kvinnelige Industriskole, foruten en solid opplæring i husholdningslære og husstell. Hun må ha hatt gode oppskrifter med hjemmefra, for da hun i 1914 deltok på jubileumsutstillingen fikk hun førtsteprisen for sine produkter. Hennes søster startet, sammen med sin mann, Norsk Fruktcompani basert på hennes oppskrifter, i sin tid en av de ledende produsenter av syltetøy og saft. Hvordan kunne hun klare de mange oppgaver på gården, med etter hvert 6 barn, og dessuten ha tid og overskudd til å starte det som etter hvert ble Bærums Husflidforening og fungere der som formann i en årrekke? Hun deltok i komiteen som utarbeidet Bærumsbunaden og hun holdt kurs i veving og spinning på gården og demonstrerte mattradisjoner for elevene på det nye skolekjøkkenet. Med 50 arbeidere i kosten virker dette umulig, men hun hadde store evner til å administrere og delegere, og hun hadde barnefrøken til å ta seg av barna og husbestyrerinne til hjelp i huset. Likevel hadde hun tid og omtanke også for barnebarna. Min kone som under krigen var en tynn flis i 7-8 års alderen, ser henne for seg på stabburstrappa, hvor hun roper på Bjørg for å gi henne en kopp fløte. Tennisbanen Det ble anlagt tennisbane på gården, rett ned for fronten av huset, hvor det i dag finnes to støpte trapper. Det ble antydet at denne banen ble anlagt for å få friere til gårds, for de 5 døtrene, hvilket Johannes sterkt tilbakeviste. Resultatet var at det ble stiftet en tennisklubb; Ballerud Lawn Tennis Club. Toralf Faale (sønnen) ble en habil spiller, som sammen med sin svoger Per Helsing var blant stifterne av Stabekk Tennisklubb som idag holder til på Myra, bortenfor nedre Stabekk sentrum. Margit Faale (eldste datter), ble sammen med sin mann Per Helsing, Norgesmestere i Mixed double tennis. Driften av gården For å få de beste avlingene ble det bygget demninger i de to naturlige bekkene som rant gjennom eiendommen og montert pumper for vanning av grønnsakene. Kombinasjonen dyrehold, som ga mengder av naturgjødsel (50 til 100 arbeidere og 11 hester ytet vel også sitt) samt nok vann, gjorde grønnsakproduksjon meget vellykket.

5 I der siste år av førte verdenskrig, ble det harde tider og økonomien ble presset. Krisen ble løst ved salg av noen boligtomter på utmark. I 1922 brant låven ned til grunnen og en ny, større og moderne låve ble bygget. Økt dyrehold med mer naturgjødsel økte også grønnsakproduksjonen kraftig. I 1924 startet Ingrid Faale, datter av Johs og Karen opp produksjon av stauder og busker og et anleggsgartneri, innrettet mot private hageeiere; Ingrid Faales Planteskole og Staudegartneri. Hele driften var basert på sesongdrift. Om sommeren var det ansatt 6-8 mann, men ingen i vinterhalvåret. Hele gården ble benyttet til utstillingsvindu, og det kan vel sies at Ballerud gårds hage og omgivelser ikke så ut som en vanlig bondegård. I løpet av 30-årene ble det bygget ca kvm drivhus for å utvide grønnsakproduksjonen til også å omfatte tomater og agurker. Det ble anlagt drivhusbenker (mistbenker) for produksjon av melon og tidligdyrking av salat, og det ble plantet ca frukttrær, samt masse bærbusker. I De harde trettiåra måtte det spes på med salg av tomter til eneboliger på utmark. I 1942 rammet den fryktelige munn-og klovsyken Ballerud Gård. Hele besetningen på 40 kyr, 30 griser, 10 hester og 200 høner ble slaktet og destruert. Hele gården ble satt i karantene og alt måtte desinfiseres. Varer ble bestilt pr. telefon og kjøpmann Watne leverte disse nederst i alleen hvor gårdens folk senere hentet dem. Da smittefaren var over ble dyreholdet raskt bygget opp igjen, fordi det var viktig å få tilgang til naturgjødselen for grønnsakproduksjonen. Frem til ca ble drivhusene fyrt med kull. Etter dette ble det skiftet over til olje som kostet ca. 10 øre literen. Forbruket av olje en kald vinterdag var oppe i ca liter pr. døgn. Det ble produsert ca. 10 tonn tomater og agurker hver uke.

6 2. generasjon Toralf Faale overtok driften i Hans kone Margit, hadde vel lenge overtatt den kvinnelige sjefsjobben etter Karen, som døde 10 år tidligere. Ballerud Gård beskjeftiget på dette tidspunkt ca. 50 personer på årsbasis. På gården bodde kjøkkenbetjeningen i Grågården som hadde 4 soverom i annen etasje. Det var to familieleiligheter over stallen/garasjen og sveitseren Paulsen, hadde et eget hus bortenfor Ørkenen og smia. Da husdyrholdet ble avviklet sluttet Paulsen i sin stilling og sveitserboligen ble stående tom. En natt brant den ned til grunnen av ukjente grunner. Det ble antatt at løse eksistenser hadde hatt tilhold der. I 40årene ble det bygget et internat for gårdens ansatte, med 23 rom og egen spisesal. Tidligere hadde alle spist i hovedbygningen som hadde to spisestuer, en innenfor kjøkkenet, og en i annen etasje. Sistnevnte hadde egen anretning hvor maten ble brakt opp fra kjøkkenet med en manuell matheis. Fullmektiger og elever spiste i første etasje og gårdsgutter og arbeidere i annen etasje kl 13. Familien Faale spiste oppe klokken 15, når barna kom hjem fra skolen. Gården var selvhjulpen på mange områder fra flesk til såpe Utviklingen og moderniseringen i landbruket slo dramatisk ut mot slutten av 50-årene. Husdyrholdet ble avviklet. Ovenfor de to naturlige vannkildene ble det bygget et stort antall boliger som la kloakk direkte ut i bekkene som ble forvandlet til stinkende råkloakk. Bærum Helseråd la med god grunn ned forbud mot bruk av vannet til matnyttige vekster. Dette ble dramatisk. Uten dyrehold og uten frilandsproduksjonen ble alle arealer lagt om til kornproduksjon, Bruttoomsetningen dekket ikke engang forsikringen av alle driftsbygningene på gården. Det var kun tomat-og agurkproduksjonen i drivhusene som ble drevet videre, men utsiktene her var også dystre fordi prisene på produktene sto stille mens lønninger og oljepris steg dramatisk måtte gården selge ca. 42 mål dyrket mark til Bærum kommune som trengte tomt til ny videregående skole. Tidligere hadde kommunen kjøpt jordet på Ringstabekk, også til skoletomt.

7 I 1972 kunne det konstateres at gårdens produksjon av grønnsaker og drivhusproduksjon av tomater og agurker var blitt ulønnsom. Bare i -73 var oljeforbruket større enn salget, slik at alle lønnsutgiftene var tap. Drivhusene produserte nå blomster, som var mindre arbeidskrevende, driftsbygningene ble leid bort, og underskuddet ble snudd til overskudd. 3 generasjon I 1973 overtok Berit, Johannes og Gunnar gården, som forskudd på arv. Johannes overtok gården og drivhusene, Gunnar hagesenteret, mens Berit flyttet ut og bosatte seg på nedre Stabekk. Ballerud Hagesenter/ I 1992 Ingrid Faale giftet seg aldri og døde barnløs i Hun testamenterte sin gartnerbedrift til yngste sønn på gården, Gunnar Faale, som hadde vist interesse for å drive bedriften videre. Han flyttet den ned til området hvor den ligger i dag og startet Ballerud Hagesenter. Hagesenteret gikk i gang med å sette alle hageplanter i potter om vinteren og ut på potteplass om våren. Slik kunne hagesenteret produsere i vinterhalvåret og selge planter til hageeiere hele sommersesongen. blir drivhusene revet og golfbanen bygget. Johannes Faale er eier av golfbanen og hans sønn Tomas er daglig leder av driftsselskapet. Han har bosatt seg i Grågården med sin familie, hvor 5 generasjon er godt påbegynt.. Hovedbygningen er i dag leiet ut til Montesorri barnehage i 1ste etasje og bolig i 2den. Bærum Montesorris skole holder til i internatet, mens Lofoten leies av Sportslåven og Petters Møbler. I låven og fjøset holder flere firmaer til med kontorer og lager.

8 Frøtørken rommer maskiner til golfbanen, som også disponerer Ingrid Faales tidligere bolig til kontor og kafé.. Ballerud i morgen Det har altså vært en kontinuerlig omstilling på gården i mer enn 100 år. Ballerud består i dag av ca. 250 mål. Gården er regulert som jordbruksareal med en midlertidig tillatelse til å bruke dyrkbar mark til golfbane. En endelig regulering av eiendommen krever en reguleringsplan som må godkjennes av kommunen. Etter at ny Høvikvei ble foreslått lagt over gården ble det lansert planer om småhusbebyggelse på drivingrangen, og selskapet Sentrumsutvikling AS utarbeidet et konsept for et større butikksenter langs skråningen ned fra gården med avkjøring fra den nye veien til en parkeringsplass på flaten,. I reguleringsplanen ligger veien der ennå, men bare i påvente av at planen for ny E18 er klar. Vi har vært heldige som har hatt gleden av öppna landskap i mange år, med en grunneier som jevner ut dumper i akebakkene, strør hålkeglatte spaserveier, setter opp søppelkasser for hundebæsjeposer og annet, og dessuten tømmer disse. I år har sågar skolene fått kjørt opp skispor på golfbanen. Ballerud og Store Stabekk utgjør en deilig grønn lunge i vårt naboskap, men fortetning ligger i kortene i et pressområde som vårt. Vi kan bare håpe for framtiden. Ballerud blir vel før eller senere tvunget til å komme med et reguleringsforslag, og Gud vet hva som kommer til å skje med gården de neste 100 år. Kanskje Jørgen Jonsen Ballerud kan legge inn et godt ord for oss. Per Grønneberg Andresen

Minner fra Mariholtet

Minner fra Mariholtet Her sees fjøset, låven, kjelleren og bikubene på Mari holtet. Bildet er tatt siste våren familien Stang bodde på Mari holtet. Den lange skogkledte åsen i bakgrunnen er Lørenskog, altså på andre siden av

Detaljer

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950.

Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Beboere i Korsvika etter krigen og frem til ca. 1950. Vi som var barn og ungdommer like etter krigen, og frem mot 1950 vokste opp i ganske gode og trygge omgivelser. Alle kjente alle, og ingen var bedre

Detaljer

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll

Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Litt om min mamma Elfrida og hennes liv på Nyvoll Hun ble gjerne kalt for Frida, og det var vel helst det navnet mange brukte på henne. Hun ble født 5. juni 1915 i Sandbakk, i det som den gang var Nordfold

Detaljer

Guatemala 2009. A trip to remember

Guatemala 2009. A trip to remember Guatemala 2009 A trip to remember Andreas Viggen Denne boken har jeg laget for at jeg skal kunne se tilbake på denne fantastiske reisen som virkelig gjorde inntrykk på meg. Håper du som leser av denne

Detaljer

Tiger i hagen. Fortellinger

Tiger i hagen. Fortellinger ARI BEHN Tiger i hagen Fortellinger Til Nina Ryland, bokhandler i Oslo To godstog møtes Du har ikke noe hjerte Hun bærer det i kofferten Hva er det som sies? Hva er det som ikke sies? Hun tar av seg jakken

Detaljer

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud

søndag 14 Drøm i farger UKE Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud søndag 14 IDEER, IMPULSER OG INSPIRASJON, 9. APRIL 2006 Foto: Nina Ruud UKE Drøm i farger Line Evensen ga en sveitservilla fra 1882 et helt nytt liv. påhjemmebane Sjefen: Jeg er mer opptatt av det estetiske

Detaljer

PDF created with pdffactory Pro trial version

PDF created with pdffactory Pro trial version 17. søndag i treenighetstiden Søndag 11. september 2016 Esek 37,1 5.10 14 De døde ben blir levende Mark 5,35 43 Jesus vekker opp Jairus datter Mark 5,35 43 35 Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens

Detaljer

DRØMMEN OM DET GODE LIV

DRØMMEN OM DET GODE LIV Norges mest...2_norges mest.. 9/30/10 9:07 PM Side 1 TEKST OG FOTO FRANCISKA MUNCK-JOHANSEN HOUSE OF PICTURES NORGES MEST INSPIRERENDE HJEM 2. PLASS! DRØMMEN OM DET GODE LIV på landet For tre år siden

Detaljer

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes

Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Historien om Arnt Kristensen og hans sønn Magnus Arntsen, Alvenes Arnt Kristensen (15.03.1875 27.07.1961) kom fra Stavnes. Hans foreldre var Kristian Hansen (30.07.1844 05.08.1915) som kom fra Sagfjorden

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Preken 5. s i treenighet 28. juni 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 7. kapittel: Ikke enhver som sier til meg: Herre, Herre! skal komme inn

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

1. januar Anne Franks visdom

1. januar Anne Franks visdom 1. januar Anne Franks visdom Den jødiske jenta Anne Frank bodde i Holland under siste verdenskrig. Vennlige mennesker gjemte henne unna så hun ikke skulle bli tatt. Hun havnet likevel i en av Hitlers dødsleirer

Detaljer

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Blindeskole for gutter Kompetansesenter,

Detaljer

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal

3-5 Opsal Opsal-gårdene. Gårdene. Opsal Gårdene Opsal Den gammelnorske navneformen er Uppsalir. Gårdsnavnet kan bety enten den høytliggende gården eller den øvre gården. Navnet på gården var Uppsal helt til etter 1900-tallet. Opsal ligger der

Detaljer

Litlestølen boligområde, detaljplan

Litlestølen boligområde, detaljplan Litlestølen boligområde, detaljplan Plan nr 6028000 Saksnr 201005929 Utarbeidet av: ToA Kontrollert av: TAG Godkjent av: Fagområde: Arealplan Ansvarlig enhet: Region Bergen Avdeling plan og infrastruktur

Detaljer

pasteller Hus med lys, luft

pasteller Hus med lys, luft Hus med En herlig miks av gammeldags sjarm og industrielle detaljer preger hjemmet til familien på fire, som flyttet fra byen og ut på landet for å få enda mer boltreplass. HjemmetINTERIØR Tekst: Camilla

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008

Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted. Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Gamle Lillestrøm BA Plan om flytting av Sofus Bergersens snekkerverksted Utarbeidet av: Bjørn Bergersen Odd Haslestad Oktober 2008 Fam. Bergersen flytter til Familien Bergersen flyttet til Lillestrøm i

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016

Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Udarbejdet af spirea.no den 4. SEPTEMBER 2016 Det å dyrke egne grønnsaker er trendy som aldri før. Med det overbygde høybedet GrowCamp vil du få en større avling og unngå at brunsneglene spiser opp grønnsakene.

Detaljer

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker

Å få henge som en. - kreativ skriving for eldre mennesker Å få henge som en dråpe - kreativ skriving for eldre mennesker GODKJENT UTVALG AV TEKSTER VÅREN 2010 1 Det kreative skriveprosjektet Å få henge som en dråpe startet opp med støtte fra stiftelsen Helse

Detaljer

Periodeplan for revene juni 2015.

Periodeplan for revene juni 2015. Periodeplan for revene juni 2015. Hva har revene gjort i april og mai. Disse to månedene har våren og hva som skjer ute i naturen vært et av våre fokus. Barna er nysgjerrige og engasjerte utforskere, og

Detaljer

Litt om Edvard Munch for de minste barna

Litt om Edvard Munch for de minste barna Litt om Edvard Munch for de minste barna Basert på en tekst av Marit Lande, tidligere museumslektor ved Munch-museet Edvard Munch var kunstmaler. Hele livet laget han bilder. Det var jobben hans. Han solgte

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Av en født forbryters dagbok

Av en født forbryters dagbok Johan Borgen: Av en født forbryters dagbok Bestefar er en stokk. Han bor på loftet og banker i gulvet når jeg har sovet og er våt fordi jeg har tisset på meg, og når jeg skal sove og jeg er tørr fordi

Detaljer

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle.

APRIL MÅNEDSBREV. Barna synger ivrig på sanger om frosken og her er et vers som vi liker å høre på. Til verset har vi bilder på en flanellograftavle. APRIL MÅNEDSBREV I MARS HAR VI: Torsdag 8. mars var det endelig karneval i Øyjorden barnehage. Det kom både prinsesser, ballerina, fotballspillere, ulike dyr og mange andre i barnehagen denne dagen. Vi

Detaljer

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen

Alle fikk tent sitt eget lille lys, og det ble tent lys for alle som ikke var der den dagen Mai/Juni 2015: I mai har det vært både 17-mai feiring og pinsefest, begge deler til stor glede for små og store. Et flott 17-mai tog som gikk en runde på Solåsen. Så ble det servert kaffe til de voksne

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. "Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en

Kongen kom ut på kjøkkenet, og da han så det store gilde reinsdyret, ble han vel glad. Men kjære min venn! hvem er det som sender meg så gjev en Herreper Det var engang et par fattige folk; de hadde ingenting uten tre sønner. Hva de to eldste het, vet jeg ikke, men den yngste het Per. Da foreldrene var døde, skulle barna arve dem, men det var ikke

Detaljer

Høsting fra naturens spiskammer

Høsting fra naturens spiskammer Høsting fra naturens spiskammer Nærområdene rundt Flå skole er en flott arena for uteskole. Elevene fra årets 3. trinn har vært med på mange av tilbudene fra prosjekt Klima, miljø og livsstil. De har hatt

Detaljer

Er du blant dem som pleier å lengte etter våren? Lengter du etter å kjenne varmen fra solen, se knopper på trærne, pinseliljer i full blomst? Husker du sommervarmen i forrige uke? Vi åpnet døren, tok kaffien

Detaljer

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat

Cecilia Gaathe Leo Bast Une Flaker Egon Perlen pensjonat Cecilia Gaathe bor på Perlen pensjonat sammen med faren sin, Alan W. Gaathe, som eier og driver stedet. Moren Iselin Gaathe druknet på mystisk vis i Skutebukta forrige sommer. Leo Bast har nettopp flyttet

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

PERSONALGRUPPA

PERSONALGRUPPA PERSONALGRUPPA 2016-2017 Hege Utheim Øiom, 93237352 styrer/eier/ Hege har siden 1994 jobbet med barn, både i skole og barnehage. I 2006 overtok hun Grindvoll barnehage, og har siden den gang både utvidet,

Detaljer

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007

TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 TUR TIL PARGA I HELLAS FRA 12. TIL 26. JUNI 2007 Vi hadde bestilt på Hotel Alexandra via Ving. Vi skulle reise fra Gardermoen og parkere bilen på Dalen Parkering. Kvelden før vi reiste fikk jeg en urinveisinfeksjon.

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Båtbyggeren fra Bjørsvika.

Båtbyggeren fra Bjørsvika. Båtbyggeren fra Bjørsvika. Magnus Berg Andersen ble født den 09. 08. 1895 i Holmen i Bjørsvika. Magnus var den eldste i søskenrekken av til sammen 4 ekte brødre. I virkeligheten var de 5 gutter idet Petra

Detaljer

Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan

Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan Åsane, Gnr. 186, Bnr.5 m.fl., Tertnesflaten Vest, eneboliger, Reguleringsplan Byrådssak 172/16 Sak i komité for miljø og byutvikling 174/16 Møte i Komité for miljø og byutvikling 31.05. 2016 Merknader

Detaljer

Reisebrev fra Berlin 2014

Reisebrev fra Berlin 2014 Reisebrev fra Berlin 2014 Vestby videregående skole har et samarbeid med skolen Brillat-Savarin i Berlin hvor det hvert år er utveksling for opptil 8 elever fra restaurant- og matfag. Våre elever er en

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød

Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundets dag 7. oktober 2012 Tema: Livets brød Hjemforbundet - et sted hvor hverdager deles Hjemforbundet er Frelsesarmeens verdensomspennende kvinneorganisasjon. Program og aktiviteter har utgangspunkt

Detaljer

Gamle setre på Krokskogen

Gamle setre på Krokskogen Kopiert fra gammel hjemmeside: Gamle setre på Krokskogen Holekalenderen for 1997 har som tema: Gamle setre på Krokskogen. Kalenderen inneholder fotografier av 12 gamle Hole-setre på Krokskogen. Til hvert

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha.

I de to historiene Jesus forteller, ser ikke det som har blitt borte ut til å være noe som er helt nødvendig å ha. Preken i Fjellhamar kirke 28. Juni 2009 4. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Lukas I det 15. Kapittel: Tollerne og synderne holdt seg nær til Jesus for å høre ham. Fariseerne

Detaljer

Eventyr Asbjørnsen og Moe

Eventyr Asbjørnsen og Moe Side 1 av 5 TROLLET UTEN HJERTE Sist oppdatert: 13. mars 2004 Det var engang en konge som hadde syv sønner. Da de var voksne, skulle seks av dem ut og fri. Den yngste, Askeladden, ville faren ha igjen

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria

Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Utveksling til Malta Inga Marie og Victoria Lørdag den 21. februar reiste vi sammen med fire andre fra helsefagarbeider klassen til Malta. Der skulle vi være i tre uker gjennom utvekslingsprogrammet Erasmus+.

Detaljer

Månedsbrev for juni-bjørka

Månedsbrev for juni-bjørka Månedsbrev for juni-bjørka Tiden går framover i stor fart, mai er over og sommeren er i ferd med å melde sin ankomst. Mai begynte med noen kjølige dager med mye regn og dårlig vær. Men barna jublet hver

Detaljer

Utdeling av Sør-Aurdal kommunes kulturpris år 2007.

Utdeling av Sør-Aurdal kommunes kulturpris år 2007. Utdeling av Sør-Aurdal kommunes kulturpris år 2007. Innledning Kjære alle sammen! Det er en glede for meg å kunne få dele ut kulturprisen her i Begnadalen i kveld. Det er i år den 29. gangen Sør-Aurdal

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige

Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige Kort historisk oversikt. Først omkring år 1500 kom kanoner i bruk i det dansk/norske forsvaret. Artilleriet ble lenge beholdt som kongens personlige våpen. Kanoner fra denne tiden kan ha innskriften: Ultima

Detaljer

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere

Din Suksess i Fokus Akademiet for Kvinnelige Gründere Lag ditt Elevetor Speech som gir deg supre resultater! Når du tar deg tid til å lage en profil på mennesker, så har du noen nøkkelord og fraser du kan bruke når du skal selge produkter eller når du skal

Detaljer

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv.

Klage på avslag - søknad om fradeling av eiendom gnr. 88 bnr. 8 på Tuv i Saltstraumen til boligformål, Ruth Thuv. Byggesakskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.12.2008 70850/2008 2007/6676 88/8 Saksnummer Utvalg Møtedato 08/71 Delegert kommunaldirektøren Teknisk avdeling 09/15 Planutvalget 27.01.2009

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26)

barnesiden Bokstavsalat: Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) barnesiden Tittelen til dette bildet er: P N E A I L S N R I R G G I S (Luk.6,17-26) Bokstavene ble litt blandet. Her kan du skrive det riktig............... så kan du fargelegge bildet. I Bibelen finnes

Detaljer

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden

Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Tekstene til rim, vers og sangene som vi har hovedvekt på i denne perioden Snøkrystaller Snøkrystaller, snø som faller. Snø på trærne, snø på klærne. Snø på bakken, au en snøball midt i nakken. Se nå snør

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår

Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård. Her er vår Silvia og Jan fra «Sofa» eier sin egen vingård FRANSK LYKKE: Silvia og Jans vingård ligger idyllisk til i Provence. Her har de vinranker på baksiden av huset, og olivenlund på forsiden. TV-STJERNER: Silvia

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo KANDIDATNUMMER NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2009 Den internasjonale sommerskole

Detaljer

Levanger kommune enhet Velkommen til Røstad

Levanger kommune enhet Velkommen til Røstad Velkommen til Røstad Oppstartsmøte 16.april 2013 1 Bakgrunn og historie (1) Den tidligste bosetting på Røstad er antagelig fra tidlig jernalder. Røstad navnet kommer antagelig av Rjodsstadom eller Rjodsstader.

Detaljer

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK:

FORMANNSKAP 13.03.12 VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Annette Thorvik Pettersen Unntatt offentlighet: Offentlighetslovens Kommunelovens Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 13.03.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Ervika Besøksgård & 4H-Gård

Ervika Besøksgård & 4H-Gård Ervika Besøksgård & 4H-Gård Min motivasjon for å starte egen bedrift: Et ønske om å kombinere fag og livsstil Ville bo landlig og omgitt av dyr Friluftsentusiast Skaffe seg en levevei på en gård uten

Detaljer

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også.

Hjelp oss å greie dette, Gud. Du og oss! Men smertefullt og farefullt, det blir det nok også. 120 og venter de dødes oppstandelse og et liv i den kommende verden Gud, takk for musikk, sang og toner! Når en sang, et musikkstykke eller en melodi griper meg, så er jeg - vips - rett inn i evigheten,

Detaljer

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman

Jørgen Brekke. kabinett. Kriminalroman Jørgen Brekke Doktor Fredrikis kabinett Kriminalroman Til mamma, for det aller meste Djevelen ynder å skjule seg. Første dag 1 Sluttet det her? Det føltes som om det lille, bedervede hjertet hennes slo

Detaljer

Den første vertinna på Estenstadhytta

Den første vertinna på Estenstadhytta Den første vertinna på Estenstadhytta Ekteparet Støre ble overtalt av John Stendahl til å prøve ei helg som vertskap, men det ble først åtte år (til 1968), og etter det en ny periode på fem år fra 1970

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen

I en annen verden. Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Grace McCleen I en annen verden Oversatt fra engelsk av Hilde Rød-Larsen Til engelen Dette er hva Herren Gud har sagt: «Den dagen jeg utvalgte Israel, da løftet jeg også min hånd til ed for Jakobs hus

Detaljer

Å rsplan Widding ga rd skolea ret 2012/2013

Å rsplan Widding ga rd skolea ret 2012/2013 Å rsplan Widding ga rd skolea ret 2012/2013 På Widding gård er målet å gi elevene kunnskap og erfaringer om: - Gården som bedrift. - Samhandling. - Hel kunnskap (å se sammenheng). - Mestring. - Styrking

Detaljer

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her...

JERRY Hva vil du gjøre da? EMMA Jeg vet faktisk ikke hva vi gjør lenger, det er bare det. EMMA Jeg mener, denne leiligheten her... BEDRAG Av Harold Pinter Jerry og Emma er gift, men ikke med hverandre. De har i flere år hatt et forhold med hverandre, og møtes i leiligheten de har leid. Robert er Emmas mann og Jerrys beste venn. Jerry

Detaljer

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015

Huldrebarn. Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Huldrebarn Et rollespill av Matthijs Holter Skrevet for Båtsj-konkurransen 2015 Gården Den lille gården er stor nok for dere. Det er mat på bordet. Mor og far er alltid i nærheten. Dere er små ennå, men

Detaljer

Læringsstrategier 4. klasse

Læringsstrategier 4. klasse Læringsstrategier 4. klasse Tema: Astrid Lindgren (se tekst bakerst i dokumentet) 1. Snakket om ulike læringsstrategier I dag skal vi prøve å skumme, skanne og lage spørsmål. 2. FØRLESNINGSAKTIVITET. Elevene

Detaljer

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av

God Helg. FOTO: Heida Gudmundsdottir. De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland. 1 av 1 av 12 18.09.2017, 07:46 God Helg De fastboende på Høvåg i Høvåg føler at de bor midt i historien. Gro Seland Her bodde Gabriel Scott som barn. Kirken vår er en av de aller eldste i landsdelen, deler

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen

Anne-Cath. Vestly. Mormor og de åtte ungene i skogen Anne-Cath. Vestly Mormor og de åtte ungene i skogen Morten oppdager litt for mye, han Hvis du kommer gjennom skogen en gang litt ovenfor den store byen og får øye på et grått hus som ligger på et lite

Detaljer

Nyhetsbrev våren 2015

Nyhetsbrev våren 2015 Helt nord i Etiopia ligger Tigray-regionen hvor Samre er ett av 35 distrikter. I 31 av Tigrays distriktenr er det kartlagt at man ikke klarer å produsere nok mat til innbyggerne. I Tigray bor det cirka

Detaljer

Et par bilder fra Paleros.

Et par bilder fra Paleros. PALEROS 10. - 17. JUNI 2013 Paleros er en liten fiskerlandsby som ligger lengst vest på det greske fastlandet. Det er et rolig sted som er lite påvirket av turisme. Fiskebåtene er fremdeles i drift. Langs

Detaljer

Fortellingen om Petter Kanin

Fortellingen om Petter Kanin Fortellingen om Petter Kanin Det var en gang fire små kaniner, og deres navn var Flopsi, Mopsi, Bomulldott og Petter. De bodde med sin mor på en sandbanke, under røttene til et veldig stort furutre. «Nå

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

"Tjærebrenning i Troms".

Tjærebrenning i Troms. "Tjærebrenning i Troms". "Det brennes ennå en del tjære omkring i landet, etter den gamle og velprøvde metoden. Her bringer "Skogeieren" en reportasje fra Dividalen i Troms. Jordskiftelandmåler Kristian

Detaljer

Drevet av Guds kjærlighet

Drevet av Guds kjærlighet Drevet av Guds kjærlighet Evangelisering kan fort bli en del av et program, noe vi gjør eller ikke gjør, en aktivitet i menigheten. For meg handler det om et liv og en livsstil. Evangelisering er ganske

Detaljer

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO

KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO KOMPLEKS 644 HUSEBY KOMPETANSESENTER, OSLO Bygnings- og eiendomsdata Fylke: Kommune: Opprinnelig funksjon: Nåværende funksjon: Foreslått vernekategori: Oslo 301/Oslo kommune Blindeskole for gutter Kompetansesenter,

Detaljer

et eventyrhus Villa Fjelltun

et eventyrhus Villa Fjelltun Drømmerom: Et soverom ble slått sammen med kjøkkenet for å få et stort rom. Det er selve hjertet i huset, hvor familien samles til lekselesing, kokkelering eller til rene kosestunder med musikk og levende

Detaljer

Nedenfor følger en rekke bilder fra leiligheten.

Nedenfor følger en rekke bilder fra leiligheten. EL FARO NOVEMBER 2011 MARS 2012 Den 4. november reiste vi med SAS fra Gardermoen til Malaga i Spania. Flyet gikk så tidlig at vi måtte reise hjemmefra kl. 03.30. Vi tok derfor en taxi bort til flyplassen.

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Januar 2011 2011 - Fra kraft til kraft og fra seier til seier! Vi har lagt et spennende år bak oss. Avisa DagenMagazinet hadde en reportage om oss 4 okt. der de beskrev

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE SEPTEMBER 2017

MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE SEPTEMBER 2017 MÅNEDSPLAN PÅ KNØTTENE SEPTEMBER 2017 OPPSUMMERING AV JUNI OG JULI I juni og starten på juli var vi mye ute, vi arbeidet med fagområdet kropp, bevegelse, mat og helse. Vi gikk på turer i nærmiljøet, delte

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

Månedsbrev for mai fra Parsellhagen

Månedsbrev for mai fra Parsellhagen Månedsbrev for mai fra Parsellhagen April vær: «Endelig» fikk vi vanlig aprilvær. Dvs vekslende varmt og kaldt, sol og regn Vi har fått noen flotte turer. Det har vært greit med delte turgrupper. Den ene

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på?

Post 1. Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? Post 1 Hva gikk tollendringa for harde oster og fileter av lamme-/storfekjøtt som vart innført 01.01.2013 ut på? A: Overgang fra kronetoll til prosenttoll B: Overgang fra prosenttoll til kronetoll C: Høyere

Detaljer

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A

Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A Lesninger Pinsevigilie - lørdag, 3. juni 2017, År A 1. lesning 1 Mos 11,1 9 Den ble kalt Babel. For der forvirret Herren all verdens tungemål. Hele verden hadde ett språk og samme tungemål. Da folk brøt

Detaljer