Til andelseierne i Valdresgata Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til andelseierne i Valdresgata Borettslag"

Transkript

1 1 Valdresgata borettslag Til andelseierne i Valdresgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Valdresgata Borettslag det kommende året. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslags-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel. Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har også rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. En andelseier kan møte ved fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Valdresgata borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Valdresgata Borettslag avholdes torsdag 21. Mai 2015 kl. 18:00 i Salemkirken. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en andelseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014 A) Årsberetning og regnskap for 2014 B) Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Andre godtgjørelser 4. INNKOMNE FORSLAG A) Forslag angående Energisparing, klimasatsing og grønt skifte B) Forslag angående videoovervåkning i P-hus Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år B) Valg av 3 varamedlemmer for 1 år C) Valg av 1 delegert(e) med vara til OBOS generalforsamling for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år Oslo Styret i Valdresgata Borettslag Bernardus Jan Schreurs /s/ Geir Bjærke /s/ Rune Karlsen /s/ Mai-Lis Nicolaisen /s/ Ragnhild Skogheim /s/

3 3 Valdresgata borettslag ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære generalforsamling har borettslagets tillitsvalgte vært: Styret Leder Bernardus Jan Schreurs Valdresgata 1 A Styremedlem Geir Bjærke Valdresgt 1 A Styremedlem Rune Karlsen Valdresgata 1 B Styremedlem Mai-Lis Nicolaisen Valdresgt 25 A Styremedlem Ragnhild Skogheim Valdresgata 15 Varamedlem Håvard Arnstad Valdresgata 1 B Varamedlem Jørgen Gjerde Valdresgata 13 D Varamedlem Kari Sveen Valdresgata 25 B Varamedlem Milada Mahic (Flyttet des 2014) Delegert til generalforsamlingen i OBOS Delegert Rune Karlsen Varadelegert Geir Bjærke Valdresgata 1 B Valdresgt 1 A Valgkomiteen Kåre Bævre Ellen Rønneberg Knut Rygh Valdresgata 13 C Valdresgata 13 C Valdresgata 13 C Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 2 kvinner. Borettslaget sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Valdresgata Borettslag Borettslaget består av 195 andelsleiligheter. I tillegg kommer 1 tjenesteleilighet. Valdresgata Borettslag er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer , og ligger i bydel 2 Grunerløkka i Oslo kommune med følgende adresse: Sannergt 14 (p-hus) Valdresgt 1 A-B Valdresgt 3 A-B-C-D 5-11 Valdresgt 13 A-B-C-D Valdresgt A-B-C-D Gårds- og bruksnummer :

4 4 Valdresgata borettslag Første innflytting skjedde i Tomten, kjøpt i 1986 er på m2. Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett), og å drive virksomhet som står i sammenheng med dette. Borettslaget driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Valdresgata Borettslag har 1 ansatt. Styret er ikke kjent med noen skader/ulykker i Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. Styrets arbeid Utredning parkeringshus Parkeringshuset, som Valdresgata borettslag eier ved Sannergata, er totalrenovert for ca 14 millioner kroner. Årsaken til prosjektet var korrosjon i armeringen i betongen i fire av fem etasjer. Prosjektet har hengt over oss i mange år og det har kommet flere alternative løsninger frem. Til slutt ble det valgt for en løsning med katodisk beskyttelse og prosjektet ble gjennomført av selskapet ConRehab, med OBOS Prosjekt for prosjektledelse og Ødegaard & Lund for teknisk kontroll, som oppfølgere av prosjektet. Prosjektet startet i april 2014 og ble ferdigstilt rett før jul samme år (formelt overlevert i februar 2015). Parkeringshuset har en svært viktig rolle for mange beboere. På toppen av selve prosjektet har prosessen til det i borettslaget vært spennende, krevende, i perioder vanskelig og i perioder morsomt. Det ble brukt en god del tid og energi på forprosjekter. Et av dem gikk på muligheter å bygge flere etasjer på toppen av garasjehuset, for å finansiere selve rehabiliteringen. Et annet, mer omfattende, handlet om å fjerne hele parkeringshuset, grave et nytt ned i bakken, og bygge boliger på toppen av det. En viktig effekt, etter styrets erfaring, av hele forstudiet over flere år er at selve prosjektet har gått uten overskridelser på tid eller budsjett, og, etter styret erfarer i god dialog med beboere. Prosjektet er godt faglig dokumentert av OBOS Prosjekt. Ødegård & Lund har laget over 60 tilstandsrapporter ila Dokumentasjonen vil være tilgjengelig i borettslagets arkiv. Styret valgte høsten 2013 å gå ut med et anbud på katodisk beskyttelse for å få et reelt prisoverslag. Prosjektet ble satt i gang 1. april 2014 med sluttdato 15. desember Prosjektet var delt inn i følgende faser: Rigg og drift - Forbehandling - Mekanisk

5 5 Valdresgata borettslag reparasjon - Overflatebehandling. Behandlingen gjaldt de øverste fire etasjer. Nederste etasje asfalteres i Radon I vinteren ble det gjennomført flere titalls Radon-målinger. Ni leiligheter visste for høye verdier. De er målt på nytt i vinter Resultatet fra disse målinger er ikke kjent ennå. Oppussing trappeoppgangen Oppussingen av trappeoppgangene fortsatt i I alt 6 oppganger renset og nymalt. Utskifting takvinduer En del av de utskiftede takvinduer viser seg å være feilmontert, noe som fører til lekkasje. Borettslaget satt i gang en reklamasjonsprosess for å få dette utbedret. Det er nå gjort. TV/internett Avtalen med Get, som utgikk i 2013, ble forlenget med ett år. Styret er i gang med å se på muligheten å fiberlegge borettslaget, i kombinasjon med ny asfalt. Beboermappe og ny webside Valdresgata Borettslag har kommet seg opp på OBIS-løsningen Herborvi. De nye websidene trenger fortsatt mer innhold, men fungerer bra. Styret har laget en ny mappe til alle beboere, og til alle nye beboere, med informasjon om borettslaget, husreglene, osv. Denne er ikke printet og delt ut. Styret jobber med en mer sammenhengende kommunikasjonsstrategi. Valdresbulletinen Årsberetning 2014/2015 Redaksjonen har i inneværende år bestått av redaktør Stefano A. Donati og redaksjonsmedlemmene Jon Nordvik (layout), Øyvind Norli og Jan Tvedt, og med Siril Bull Henstein som webansvarlig. Etter at Jon Nordvik gikk ut av redaksjonen grunnet flytting, har det vært vanskelig å få produsert nye nummer av Valdresbulletinen. Imidlertid har redaksjonen helt mot slutten av perioden fått knyttet til seg nye og dyktige medarbeidere innen foto, grafisk design og layout. Dermed ser veien fremover langt lysere ut enn avistørken i inneværende periode skulle tilsi. En ting redaksjonen har fått til i perioden er å få opp nye nettsider på Siril Bull Henstein har laget de nye nettsidene basert på nettløsning Herborvi.no fra Obos. Alt av relevant innhold er nå oppdatert og strukturert opp. En stor fordel med de nye nettsidene er at det nå er langt enklere for styremedlemmer og andre tillitsvalgte å selv legge ut ny informasjon. Redaksjonen oppfordrer styret til å ta i bruk denne muligheten det vil hjelpe oss å holde nettsidene oppdaterte og relevante. En annen fordel med de nye nettsidene er at det blir mulig å utvide funksjonaliteten videre. Vi har tidligere nevnt funksjoner som diskusjonsforum, spørreundersøkelser og samhandlingsrom, og alt dette kan vi nå jobbe videre med. Verdt å også nevne er at vi i tillegg til alt av praktisk informasjon og oppslag, også så smått har begynt å legge ut digitale utgaver av tidligere nummere av Valdresbulletinen. Mye arbeid gjenstår, men vi har i alle fall begynt. Vi har også fått lagt ut et knippe tekster om borettslagets og

6 6 Valdresgata borettslag nærområdets historie. Alt av historisk og kulturelt stoff tilknyttet borettslaget som leserne kan bidra med mottar redaksjonen mer enn gjerne. Valdresklubben Valdresklubben har gjenoppstått og har vært svært aktiv i 2014, og lover mye å glede seg over for de minste i borettslaget. Spillekveld, pizzabaking, utekino og juleverksted har vært noen av de aktivitetene på plakaten. Velferden Velferden har arrangert tre festligheter i Borettslagets tradisjonelle 17. mai-feiring for store og små var som alltid godt besøkt. Selv etter en lang festdag er det plass til mer kaker og pølser. Sommerfesten med grill var i 2014 ikke så godt besøkt som tidligere år. Likevel var det en fin og hyggelig kveld på torget. Halloweenfesten ga en trygg hyggelig ramme rundt en dag som kan være litt rotete og skummel for noen. Har var det full trøkk og var det flere deltagere enn i årene før. I tillegg har Velferden stått for servering på borettslagsdugnaden og på Valdresklubbens Luciafeiring. Økonomi Året 2014 har vært et spesielt år, garasjen måtte pusses opp og vi fikk et rammelån på 20 millioner fra Nordea, alle våre lån ble samlet i samme bank og vi lå da an tii et lån på totalt 38 millioner. I og med at utgiftene til garasjen kom på 14 millioner er den samlede gjelden på 32 millioner kroner. I tillegg er det mulig å bruke mer av det opprinnelige rammelånet uten at husleien må økes ytterligere av den grunn. Dette skyldes at vi i 2014 avsluttet vi et av de største gamle annuitetslånene. Et annuitetslån er et lån som nedbetales med like store terminbeløp, og dermed var de siste nedbetalingene frem til 2014 betydelige med i avdrag pr. år, Det betyr at borettslaget plutselig fikk et ledig spor i rente- og nedbetalingsposten. Det nye rammelånet på 20 millioner kan legges på denne plassen, slik at driftsbudsjettet til Valdresgata borettslag i sin helhet ikke må endres. Styret i Valdresgata Borettslag ser nå på to store prosjekter som kan finansieres innenfor det opprinnelige rammelån, dette er: - Maling av vinduene og utskifting av (en del) listverk Heldigvis ser det ut at selve vinduene er i god stand, til tross for hardt vær og sol. Skadene på vinduene er på listene og ikke på selve vinduskarmene. Berammet kostnad ca 1,4-1,6 millioner. - Utskifting av asfalt og oppgradering av uteområdet. Graver vi opp all asfalten er det lurt å se på hele infrastrukturen i bakken. Vi ønsker å legge et rørsystem for fiber (bredbånd, tv) og andre fremtidige kabler, samt drenering der det ikke er gjort fra før. Vi ønsker også å se på muligheten for å begrense selve asfalten til det området som er nødvendig for trygg fremkomst av nødetatene, men (visuelt) mindre enn i dag. Asfalten erstattes av heller eller mer grøntareal. Kostnad er ikke berammet ennå. Den økonomiske situasjonen vil være stram i årene som kommer, selv om store prosjekter som asfaltering og nye vinduer/maling av vinduer kan komme innenfor rammen av det lån som er tatt opp allerede. Styret har tatt kontakt med banken for å få en gunstig fordeling mellom fast og flytende rente på lånet.

7 7 Valdresgata borettslag Også våre normale utgifter stiger fra år til annet ved generell prisstigning (2-3 prosent per år for den typen utgifter vi har) for å holde tritt med utgiftene er det dermed nødvendig at husleia økes med jevne mellomrom. I 2014 ble husleien økt med 5 prosent fra 1. juli. Vi ser store økninger på noen poster. Kommunale avgifter øker med nesten 30 prosent. Strømprisen har vært snill for oss siste årene. Økonomien i borettslaget er stabil og robust, samtidig som det vil stadig komme flere store og små vedlikeholdssaker. Styret ønsker heller hyppige mindre justeringer enn sjeldne dramatiske økninger og vil i 2015 vurdere om husleien må økes for å dekke stadig høyere kommunale utgifter og momsutgifter på tjenester fra Obos eller om det er mulig å vente til Styret i Valdresgata Borettslag ser på to store prosjekter: maling av vinduene og utskifting av (en del) vinduslister. Heldigvis ser det ut at selve vinduene er i god stand, til tross for hardt vær og sol. Skadene på vinduene er på listene og ikke på selve vinduskarmene. Berammet kostnd ca 1,4-1,6 millioner. Asfalten må skiftes ut. Graver vi opp alt asfalt er det lurt å se på hele infrastrukturen i bakken. Vi ønsker å legge et rørsystemer for fiber (bredbånd, tv) og andre fremtidige kabler, samt drenering der det ikke er lagt fra før. Vi ønsker også å se på muligheten å begrense selve asfalten til det området som er nødvendig for trygg fremkomst av nødetatene, men (visuelt) mindre enn i dag. Asfalten erstattes fe. av heller eller mer grøntareal. For å holde tritt med kostnadsnivået i borettslaget er det dermed nødvendig at husleien økes med jevne mellomrom. Styret ønsker heller hyppige mindre justeringer enn få dramatiske økninger. HMS I forbindelse med kurs i HMS ble det gjennomført en HMS runde i noen få oppganger, garasjen og uteområdene våre. Resultatet er positivt, men det vil være nødvendig med noe vedlikehold på et par lekeapparat, sand må vurderes utskiftet og det er nødvendig å få nødutgangsskilt som lyser i mørket til garasjen. KOMMENTARER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2014 Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av borettslagets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkt om budsjett for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning.

8 8 Valdresgata borettslag Inntekter Driftsinntekter i 2014 var til sammen kr ,-. Kostnader Driftskostnadene i 2014 var til sammen kr ,-. Finanskostnader ,- Resultat Årets resultat fremkommer i resultatregnskapet som et underskudd på kr ,- og foreslås dekket ved overføring fra lån/egenkapital. Disponible midler Borettslaget har negative disponible midler pr på kr ,- Dette skyldes i hovedsak store kostnader ved årsskifte ifbm parkeringshuset som dekkes av lånet som er tatt opp. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. KOMMENTARER TIL BUDSJETT FOR 2015 Til orientering for generalforsamlingen legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I posten drift og vedlikehold er det beregnet kr ,- til ordinært vedlikehold. Kommunale avgifter i Oslo kommune Vann- og avløpsavgiften øker med 22 %, mens renovasjonsavgiften øker med 12,5 %. Feieravgiften forblir uendret. Energikostnader Energikostnadene har historisk sett vært variable og vanskelige å anslå. I tråd med estimater fra aktuelle leverandører har styret budsjettert med samme energikostnader som for Forsikring Forsikringspremien for 2015 har økt med 8,7%. Premieendringen reflekterer byggekostnadsindeksen som har økt med 6,6 %, samt forsikringsselskapets individuelle prisjustering basert på skadehistorikken i Valdresgata Borettslag. Lån Valdresgata Borettslag har lån to lån i Nordea. De tidligere lån er blitt refinansiert til et samlet annuitetslån som nå har en rente på 3,25% og kvartalsvis forfall. Samtidig har borettslaget fått innvilget et rammelån på 20 MNOK som utbetales etter behov. For parkeringshuset er det totalt planlagt 14 MNOK. De resterende 6 MNOK vurderes i 2015 for tiltak i fremtiden. Dette lånet har også en rente på 3.25% For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og restsaldo henvises til note i regnskapet.

9 9 Valdresgata borettslag Innskuddsrente i OBOS-banken (pr ) Driftskonto 0,35 % Sparekonto 2,40 % Forretningsførerhonorar For 2015 har det blitt en reduksjon i forretningsførerhonoraret på kr ,-. Men grunnet regjeringens pålegg om å innføre mva på forretningsførerhonoraret så vil sluttsummen uansett bli høyere for borettslaget. Nytt honorar er kr ,- eks mva og ,- inkl mva. Medlemskontingenten til OBOS er kr 200 pr. andelsleilighet for Felleskostnader I budsjettet har styret tatt hensyn til ovennevnte, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester borettslaget anskaffer. Dette danner grunnlaget for foreløpig fastsettelse av felleskostnader for Driften i 2015 forutsetter en husleieøkning for å imøtekomme økte utgifter ifbm kommunale avgifter, forretningsførsel og generell prisvekst. Styret vil derfor øke husleien med % fra #### Oslo Styret i Valdresgata Borettslag Bernardus Jan Schreurs /s/ Geir Bjærke /s/ Rune Karlsen /s/ Mai-Lis Nicolaisen /s/ Ragnhild Skogheim /s/

10 Til generalforsamlingen i Valdresgata Borettslag Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Valdresgata Borettslag, som viser et underskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for borettslagets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Valdresgata Borettslag per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

11 Revisors beretning Valdresgata Borettslag, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av tap er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av borettslagets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 24. mars 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

12 . 12 Valdresgata borettslag 411 VALDRESGATA BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. DISPONIBLE MIDLER Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskapet) Tillegg for nye langsiktige lån Fradrag for avdrag på langs. lån B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISP. MIDLER PR

13 13 Valdresgata borettslag VALDRESGATA BORETTSLAG RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Fra opptjent egenkapital

14 14 Valdresgata borettslag VALDRESGATA BORETTSLAG BALANSE EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 195 * Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Byggekreditt (totalt innvilget kreditt kr ) Skyldig til offentlige myndigheter Påløpte renter Påløpte avdrag Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD

15 15 Valdresgata borettslag Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Valdresgata Borettslag Bernardus Jan Schreurs /s/ Geir Bjærke /s/ Rune Karlsen /s/ Mai-Lis Nicolaisen /s/ Ragnhild Skogheim /s/

16 Valdresgata borettslag NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk for små foretak og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning i borettslag. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Bygninger er ikke avskrevet da det er gjennomført vedlikehold som oppveier for verdiforringelse. Tomter avskrives ikke. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader Lokaler SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER

17 17 Valdresgata borettslag NOTE: 3 PERSONALKOSTNADER Ordinær lønn, fast ansatte Overtid Påløpte feriepenger Fri bolig Naturalytelser speilkonto Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader AFP-pensjon Yrkesskadeforsikring Gaver til ansatte -204 Arbeidsklær SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt 1 årsverk i selskapet. Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne lov. NOTE: 4 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har styret fått dekket bespisning for kr jf. note 9. NOTE: 5 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 6 KONSULENTHONORAR Juridisk bistand OBOS OBOS Prosjekt AS Andre konsulenthonorarer SUM KONSULENTHONORAR

18 18 Valdresgata borettslag NOTE: 7 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Prosjektledelse OBOS Prosjekt Ødegård og Lund AS Kopieringsutgifter / Naboliste -240 Radon Con-Rehab Parkeringshus SUM STØRRE BYGNINGSMESSIGE VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold elektro Drift/vedlikehold utvendig anlegg Drift/vedlikehold fryseanlegg Drift/vedlikehold garasjeanlegg Egenandel forsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene. NOTE: 8 KOMMUNALE AVGIFTER Vann- og avløpsavgift Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER

19 19 Valdresgata borettslag NOTE: 9 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Leie lokale GF Container Skadedyrarbeid/soppkontroll Verktøy og redskaper Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vakthold Renhold ved firmaer GBF, HMS modulen, abo / etab hj.side, domene, Anker app, borttauing, OTP Kontor- og datarekvisita Kopieringsmateriell Trykksaker Møter, kurs, oppdateringer mv Andre kostnader tillitsvalgte Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto Drivstoff biler, maskiner osv Reisekostnader -810 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 10 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken Renter av sparekonto i OBOS-banken SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 11 FINANSKOSTNADER Renter lån Eika Boligkreditt AS Renter lån Husbanken Renter lån Husbanken Renter lån i Nordea lån Renter lån i Nordea lån Omkostninger lån Eika Boligkreditt -250 Omkostninger lån Husbaken -60 Omkostninger lån Husbaken -30 Gebyr lån i Nordea lån Gebyr lån i Nordea lån Renter på leverandørgjeld -149 Renter og provisjon byggekreditt SUM FINANSKOSTNADER

20 20 Valdresgata borettslag NOTE: 12 BYGNINGER Kostpris/Bokf.verdi SUM BYGNINGER Tomten ble kjøpt i 1986 Gnr.225/bnr.267 Tjenesteleilighet hvor innskudd ikke er beregnet: Nr Bygningene er ikke avskrevet. Styret har i stedet vurdert at tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jf. noten om drift og vedlikehold. NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Skattetrekk overført OBOS Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE: 14 PANTE- OG GJELDSBREVLÅN Eika Boligkreditt AS Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken 1 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Husbanken 2 Opprinnelig Nedbetalt tidligere Nedbetalt i år Nordea lån 1 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig Nedbetalt i år Nordea lån 2 Lånet er et annuitetslån med flytende rente. Rentesatsen pr var 3,25%. Løpetiden er 25 år. Opprinnelig

21 Valdresgata borettslag Nedbetalt i år SUM PANTE- OG GJELDSBREVLÅN NOTE: 15 BORETTSINNSKUDD Opprinnelig Tilleggsinnskudd SUM BORETTSINNSKUDD NOTE: 16 ANNEN LANGSIKTIG GJELD Depositum garasjer SUM ANNEN LANGSIKTIG GJELD NOTE: 17 SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER Forskuddstrekk Skyldig arbeidsgiveravgift SUM SKYLDIG OFFENTLIGE MYNDIGHETER NOTE: 18 ANNEN KORTSIKTIG GJELD Feriepenger SUM ANNEN KORTSIKTIG GJELD NOTE: 19 PANTSTILLELSE Av anleggets bokførte gjeld er følgende sikret ved pant: Borettsinnskudd Pantelån Påløpte avdrag TOTALT Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr følgende bokførte verdi: Bygninger Tomt TOTALT

22 22 Valdresgata borettslag Forslag A. Energisparing, klimasatsing og grønt skifte I desember 2015 skal framtiden for verdens klima drøftes og planer skal bli til på den globale konferansen i Paris. Alle må redusere utslipp og satse på «grønt skifte» for at planeten vår skal være levelig for denne og framtidige generasjoner. Det betyr innsats på alle plan og alle samfunnsnivåer. Valdresgata borettslag kan gi sitt bidrag ved å satse mer bevisst på energisparing. Det nye styret bør sette ned et utvalg som legger planer for hva vi kan gjøre lokalt. Utvalget kan i samarbeid med styret invitere eksperter, fra ENOVA og andre som kan gi oss gode råd om hva vi bør satse på. Et eget beboermøte bør innkalles i årsmøteperioden for å få fram initiativer fra alle beboere med ideer om «lokalt grønt skifte». Forslagsstiller: Elisabeth Eide B. Videoovervåking i P-hus, fra styret i Valdresgata Borettslag Forslag fra styret om endring i vedtektene for å innføre kameraovervåking av område ved garasjeport i Parkeringshuset. Bakgrunn: Det har vært et økende antall hendelser i Phuset de siste årene, i form av hærverk på biler, innbrudd i biler og tyveri av bil. Da det oppbevares store verdier i parkeringshuset, har styret etter en nøye vurdering kommet frem til at det er hensiktsmessig å innføre begrenset kameraovervåking ved dør til trappesilo og port til parkeringshuset. Styret understreker viktigheten av at dette tiltaket følger alle lover og regler som gjelder, og at en ekstern aktør kontrollerer overvåkingen, slik at ingen i borettslaget har tilgang til bildene. Datatilsynet anbefaler at kameraovervåking i boligselskaper skal være vedtektsfestet. Styret foreslår på det grunnlag at at det legges til et punkt om dette i vedtektene. Datatilsynet anbefaling ⅔ flertall for et slikt vedtak. Styret ønsker bred forankring og forståelse for denne begrensede videoovervåking blant beboerne. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner at: Kamerovervåking i Valdresgata Borettslag (1) Borettslaget har godkjent kameraovervåking av inngangsport og dør til Phuset (2) Kameraovervåking skal foregå i henhold til gjeldende lover og regler (3) Kameraovervåking skal gjennomføres av en kvalifisert tredjepart (godkjent vaktselskap) (4) Bildematerialet skal kontrolleres av tredjeparten. Borettslaget får logg på hvem og når bildene er sett.

23 23 Valdresgata borettslag VALGKOMITEEN INNSTILLER FØLGENDE PERSONER: A. Som styremedlemmer for 2 år foreslås: Ragnhild Skogheim Valdresgata 15 Geir Bjærke Valdresgata 1 A Styremedlemmer som ikke er på valg: Bernardus Jan Schreurs Rune Karlsen Mai-Lis Nicolaisen Valdresgata 1 A Valdresgata 1 B Valdresgata 25 A B. Som varamedlemmer for 1 år foreslås: 1. Håvard Arnstad Valdresgata 1 B 2. Jørgen Gjerde Valdresgata 13 D 3. Kari Sveen Valdresgata 25 B 4. Bente Faugli Valdresgata 1 A C. Som valgkomité for 1 år foreslås: Knut Rygh Ellen Rønneberg Kåre Bævre Valdresgata 13 C Valdresgata 13 C Valdresgata 13 C D. Som delegert til OBOS generalforsamling foreslås: [Navn] [Adresse] Som vara for delegert til OBOS generalforsamling foreslås: [Navn] [Adresse] Valgkomiteens innstilling velferdskomiteen 2015: Yngvar Bratvedt Anders Grøstad Torkild Hovde Lyngstad Marit Husby Lene Moen Vik

24 24 Valdresgata borettslag Andre utvalg 2015: Valdresklubben: Anne Brit Sivertsen Kjersti Gulliksen Line Herud Redaktør valdresbulletinen 2015: Stefano Angelo Donati 25B (Valdresbulletinen rekrutterer selv sine medarbeidere) I valgkomiteen for Valdresgata Borettslag Kåre Bævre Ellen Rønneberg Knut Rygh

25 25 Valdresgata borettslag Orientering om borettslagets drift Styret Styret kan kontaktes på e-post Se også borettslagets hjemmesider på Retningslinjer for styrearbeid Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid som klargjør de krav som stilles til borettslagets tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering og håndtering av utbetalinger. Vaktmestertjeneste Vaktmester Øystein Skjenken ivaretar den daglige drift og det løpende vedlikeholdet i borettslaget i henhold til stillingsbeskrivelse. Vaktmesterkontoret har adresse Valdresgata 1 B, nedre inngang. Vaktmester har følgende arbeidstid: Mandag kl , Tirsdag og onsdag kl , Torsdag kl , Fredag kl Vaktmester kan også kontaktes på telefon (telefonsvarer utenfor arbeidstid) eller mobil , og på e-post: Vektertjeneste Borettslaget har avtale med Norsk Sikkerhetstjeneste A/S om vakthold. Dersom andelseier har behov for assistanse kan vektertjenesten kontaktes. Renhold Borettslaget har avtale med Økonomiske Løsninger AS om vask av trappeoppganger / fellesarealer. Parkering Borettslaget har parkeringshus. De fleste leilighetene har egen plass. Det er noen 2-roms leiligheter det ikke følger garasjeplass med. Utleie av garasjeplass skal meldes til styret gjennom vaktmester Nøkler/skilt Nøkkelbrikker til inngangsdør kjøpes av leverandøren, sjekk oppslagstavlen. Tapt brikke skal meldes uten opphold til vaktmester eller styret. Håndsendere til garasjer kan kjøpes hos vaktmester. Skilt til ringeklokke og postkasse bestilles hos vaktmester.

26 26 Valdresgata borettslag Forsikring Borettslagets eiendommer er forsikret i If Skadeforsikring med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tilleggsinnretninger og forbedringer i den enkelte bolig. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon 02333, eller e-post Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Selv om borettslagets forsikring brukes, kan andelseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiers ansvar. Den enkelte andelseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre. Brannsikringsutstyr I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst en godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkeutstyr i form av pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å sørge for tilsyn og kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette til styret. HMS Internkontroll innebærer at borettslaget er pålagt å risikovurdere, planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere forhold knyttet til helse, miljø og sikkerhet. Styret ivaretar internkontrollen av blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven om vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Ved innkjøp av tjenester og ved dugnad er det spesielle rutiner som sikrer forsvarlig HMS. Garantert betaling av felleskostnader Borettslaget har avtale med OBOS Factoring AS om garantert betaling av felleskostnader. OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. Utleie av egen bolig (Bruksoverlating) Det er ikke tillatt å leie ut eller overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker/eier. Søknadsskjema for utleie/bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS. Forkjøpsrett Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsrett, kan melde seg direkte via OBOS annonsen på Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon

27 27 Valdresgata borettslag Kabel-TV Get er borettslagets leverandør av TV- og bredbåndstjenester. OBOS har fremforhandlet en kollektiv avtale med Get som gir deg som beboer rabatt på digital-tv, telefoni og bredbåndstjenester. Spørsmål knyttet til dette rettes til Gets kundetjeneste på telefon 02123, eller deres hjemmeside Avtale om leveranse av elektrisk kraft OBOS har fremforhandlet en kraftavtale med LOS på vegne av boligselskapene forvaltet av OBOS. Borettslaget er tilsluttet avtalen med kraftleveranse til borettslagenes fellesanlegg. Energimerking Ved salg eller utleie av boliger skal det utarbeides en energiattest. På kan andelseieren utarbeide energiattest for sin bolig. Større vedlikehold og rehabilitering Rehabilitering parkeringshus Oppussing av oppganger Utskifting av velux-vinduer Drenering bak 25 rekka Utredning parkeringshus rehabilitering Utredning parkeringshus riving og nybygning Start oppussing oppgangene Ulike utbedringer utearealet, kapp/beskjæring av trær Utskiftning av takrenner / utbedring av råteskade. Drenering av 25-rekka Utskiftning av brannutstyr - Oppussing av fellesrom - Utbedring av svartsopp i oppgang 5, 13 A og Balkongdører, trappehusvinduer, varmtvannstanker med mer. - Fase 2 utskiftning av balkongdører - Utskiftning av trappehusvinduer - Maling av vinduskarmer i flukt med balkonger - Utskiftning av varmtvannstanker - Ny, utvidet avtale kabel-tv og internett Tak, fasader, balkongdør/fronter. - Ferdigstilling maling av tak - Nye lekeapparater - Malt panel - Skiftet balkongfronter - Fase 1 utskifting av balkongdører - Nye lysarmaturer i garasjehuset

28 28 Valdresgata borettslag Yttertak, porttlf, drenering mm. - Maling av tak - Bytte av porttelefon - Utbedring av drenering ved nr 15 - Byttet varmekilder i oppgang Løpende vedlikehold Balkongrehab, ventilasjonskanaler, m.m. - Balkongrehabilitering ferdigstilt - Rengjøring av ventilasjonskanalene - Skiftet beslag over vinduer og balkongdører i øverste etasje Balkonger, trappehustak og grøntanlegg - Balkongvedlikehold - Ferdigstilling av trappehustak - Utbedring av grøntanlegget Vinduer, trappehustak, balkongrehab m.m. - Fuging og maling av vinduer - Skifting av trappehustak - Påbegynt balkongrehabilitering - Utbedring av grøntanlegg Vinduer, skillevegger, kabel-tv, m.m - Fuging/maling av vinduene - Skillevegger i toppetasjen montert - Oppgradert kabelnettet til stjernenett - Rehabilitering av garasjehustak

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag

Til andelseierne i Etterstad I Borettslag 1 Etterstad I Borettslag Til andelseierne i Etterstad I Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag

Til andelseierne i Stavangergata Borettslag 1 Stavangergata Borettslag Til andelseierne i Stavangergata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bjerke Borettslag

Til andelseierne i Bjerke Borettslag 1 Bjerke Borettslag Til andelseierne i Bjerke Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og

Detaljer

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag

Til andelseierne i Lysehagan Borettslag 1 Lysehagan Borettslag Til andelseierne i Lysehagan Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling avholdes onsdag 11. juni kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Det vil bli avholdt

Detaljer

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag

Til andelseierne i Galgeberg Borettslag 1 Galgeberg Borettslag Til andelseierne i Galgeberg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag

Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag 1 Stovnerskogen Borettslag Til andelseierne i Stovnerskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag

Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Til andelseierne i Høgdaveien Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag

Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag 1 Kolåsbakken Borettslag Til andelseierne i Kolåsbakken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag

Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag 1 Tøyenhus Borettslag Til andelseierne i Tøyenhus Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag 1 Etterstad Sør Borettslag Til andelseierne i Etterstad Sør Borettslag Velkommen til generalforsamling onsdag 29. april 2015 kl. 18.00 i Auditoriet, Etterstad Videregående skole. Innkallingen inneholder

Detaljer

Til andelseierne i Nylænde Borettslag

Til andelseierne i Nylænde Borettslag 1 Nylænde Borettslag Til andelseierne i Nylænde Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Hamborg Borettslag

Til andelseierne i Hamborg Borettslag 1 Hamborg Borettslag Til andelseierne i Hamborg Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Verksgata Borettslag

Til andelseierne i Verksgata Borettslag 1 Verksgata Borettslag Til andelseierne i Verksgata Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag

Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag 1 Nedre Silkestrå Borettslag Til andelseierne i Nedre Silkestrå Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag

Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag 1 Måltrostskogen Borettslag Til andelseierne i Måltrostskogen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag

Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag 1 Vallerudåsen Borettslag Til andelseierne i Vallerudåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag

Til andelseierne i Munkebekken Borettslag 1 Munkebekken Borettslag Til andelseierne i Munkebekken Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Bogerud Borettslag

Til andelseierne i Bogerud Borettslag 1 Bogerud Borettslag Til andelseierne i Bogerud Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag

Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag 1 Til andelseierne i Mikkelsgrenda Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din

Detaljer

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag

Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag 1 Manglerudvangen Borettslag Til andelseierne i Manglerudvangen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud

Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud 1 Mogaten Borettslag Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Onsdag 9 mai kl 18:00 i Sagene Samfunnshus møterom Trinserud Innkallingen du holder i hånden inneholder borettslagets årsberetning

Detaljer

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag

Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag 1 Nordre Fritzølia Borettslag Til andelseierne i Nordre Fritzølia Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling 1 Solvang Borettslag Innkalling til generalforsamling Ordinær generalforsamling i Solvang Borettslag avholdes onsdag 4. mars 2015 kl. 1700 på La Perla, Storhamarsenteret. Etter generalforsamlingen vil

Detaljer

Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag

Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag 1 Maridalsveien 64 Borettslag Til andelseierne i Maridalsveien 64 Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag

Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag 1 Enerhaugen Borettslag Til andelseierne i Enerhaugen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til beboerne i Vålen Borettslag

Til beboerne i Vålen Borettslag 1 Vålen Borettslag Til beboerne i Vålen Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag

Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag 1 Etterstad Vest Borettslag Til andelseierne i Etterstad Vest Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag

Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag 1 Østre Sandeåsen Borettslag Til andelseierne i Østre Sandeåsen Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser

Detaljer