INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA. Årsmøte. i Herstad Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA. Årsmøte. i Herstad Vel"

Transkript

1 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA Årsmøte i Herstad Vel torsdag 12. februar 2015, kl i Kantinen på Smidsrød Helsehus 1. Åpning v/leder 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding v/sekretær 4. Regnskap v/kasserer 5. Fastsettelse av kontingent for Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Representanter fra kommunen vil bl.a. informere om * Gang- og sykkelveien langs Skarphagaveien og trafikktiltak rundt Herstad Skole * Orienteringen om planene om å nedlegge Herstad Skole og Vestskogen skoler og samordne dem i i en ny skole i Labakken * Orientering om kommuneplan * Orientering om ny fastlandsforbindelse 9. Trekning av dagens gevinster Utlodning med mange fine gevinster og salg av kaffe/te/mineralvann og noe å bite i. Velkommen

2 Et nytt år - med nye muligheter. Akkurat nå er det fint og hvitt ute. Av hensyn til barna får vi håpe vi kan få en hvit vinter med mulighet for både skigåing og basing i sneen. Også for oss voksne er det gøy å lage engler i sneen! Bare prøv! LedersHjørne Årsmøtet finner sted torsdag 12. februar, kl. 19. på Smidsrød Helsehus. Representanter fra Kommunen kommer for å informere om smått og stort i kommunen, og spesielt om det som skjer i nærområdet vårt. Og selv om en del ikke er akkurat i vårt nærområde, så blir vi jo berørt på en eller annen måte. Både ny fastlandsforbindelse og trafikkomlegging ifm den, vil berøre oss. Og i hvert fall planene om å nedlegge Herstad og Vestskogen skoler og samle dem i en ny felles skole i Labakken, burde engasjere. Herstad Vel har jo sitt samlingspunkt rundt skolen. Det er den som er limet. Kanskje en eventuell sammenslåing av skolene også resulterer i sammenslåing av Herstad og Vestskogen Velforeninger? Den som lever får se. Håper i alle fall at mange av dere finner veien til Herstad Velforenings Årsmøte og benytter anledningen til å få vite hva som skjer og skal skje i nærmiljøet ditt og mitt. Nå sier jeg sikkert dette til det kjedsommelige, men jeg ønsker at vi kunne bruke Hegrastadir litt mer aktivt. Kanskje ha en spalte for anbefaling av bøker? Både for barn og voksne. Har du lest en spennende eller morsom bok som du synes flere burde lese, send en anmeldelse til Hegrastadir. Vi lover at du skal få spalteplass i neste nummer. Ta gjerne kontakt hvis du har idéer til fornying av Velavisen vår. Alle bidrag mottas med STOR takk. Og så vil vi informere om en gledelig nyhet: Vi har endelig fått fotgjengerovergang fra Sjølyst til Helsehuset. Striper er malt i veien og fotgjengerskiltet er kommet opp. Det nytter å mase og sloss. Kjempebra! Nå venter vi bare på den lovte gang- og sykkelstien på østsiden av Smidsrødveien - men den er visst ikke lovet før i Men vi skal holde saken varm så den ikke havner langt ned på prioriteringslisten. Trafikksikkerhet er fremdeles et av våre viktige satsingsområder. Endelig. Fotgjengerfelt i Smidsrødveien ved Helsehuset Det bringer meg forresten over på en annen sak. Kjøring av elever til og fra skolen er en uting. Å gå eller sykle er bra for helsen. Men må du absolutt kjøre, så vennligst følg disse retningslinjene: - Kommer du Kirkeveien, slipper du av barnet i busslommen på Kirkeveien. - Kommer du Skarphagaveien, slipper du av barnet i Skarphagaveien og kjører videre rett ut i Kirkeveien. Ingen grunn til å vente med å endre adferd til det har skjedd en ulykke! I denne utgaven har vi også tatt med en artikkel om solbriller. Verdt å lese, og spesielt for dere som skal opp i sneen i vinterferien! Vi i Styret gleder oss til å se mange på Årsmøtet. Velkommen. Med vennlig hilsen Ellen Wold Evensen Leder HERSTAD VELFORENING Org. nr: Gå inn på og les om hvordan du tilknytter deg

3 Det nye bålhuset på Herstad Skole Rektors Herstad skole har i år fått et par nye «attraksjoner». Det nye bålhuset har vært en stor suksess. Dette gjør at man kan oppholde seg ute i nesten all slags vær og ha en arena for undervisning ute. Denne vil også være et fint alternativ som base i sfo-tiden. Skolen har også tatt i bruk «Vennebenken» som er en benk man kan sette seg ned på hvis man ønsker noen å leke eller snakke med. Et godt miljøtiltak! Hjørne Som alltid er trafikken rundt skolen noe vi bekymrer oss over. Vi håper det nå snart blir en sikker løsning for de som kommer fra Smidsrødsiden. Det er også et problem med den trafikken skolen selv genererer ved at man kjører elever til skolen. Det er mange farlige situasjoner ved avlevering og henting av barn. Jeg vil oppfordre alle til ikke å snu eller rygge når det er stor trafikk. Jeg vil gjerne takke for det store engasjementet foreldre og andre i kretsen viser for skolen, elevene og nærmiljøet Det nye bålhuset på Herstad Skole Lars Ring Rektor HASTER - HASTER Vi trenger en ny person til å sette opp Hegrastadir Nå har vi forsøkt i hele 2014 å finne en blant oss i Velforeningen som har interesse for grafisk design, men foreløpig har vi ikke lykkes. Det må da finnes én blant oss???? Vår utmerkede grafiske designer, Svein Arne Rying, som har satt opp Hegrastadir i flere år nå, sier takk for seg ved Årsmøtet i februar I den forbindelse søker vi hans etterfølger. Du trenger ikke være profesjonell som Svein Arne, men du må like form og farge og ha lyst til å formidle stoff på en lesbar måte. Vi håper det finnes en i kretsen vår som har lyst til å overta stafettpinnen. Ta gjerne kontakt med Ellen på mail eller telefon så kan vi ta en uforpliktende prat. Håper du som kan eller vil overta, tar kontakt med meg så snart som mulig. Takker på forhånd for at du overtar. Jeg er den evige optimist, og regner med at det ordner seg! 3

4 Barnas Stasjon Hvorfor og hvordan startet Barnas Stasjon? Barnas Stasjon skal være et lavterskeltilbud til sårbare familier som trenger hjelp og støtte i hverdagen. Barnas Stasjon på Teie ble startet opp i Starten var TV-aksjonen i 2008 Den gang gikk inntektene fra TV-aksjonen til Blå Kors Norge. Dette resulterte i at Barnas Stasjon ble opprettet i Trondheim, Hamar og Kristiansand. I 2011 ble Barnas Stasjon startet på Teie og i Drammen. I Fredrikstad ble Barnas Stasjon opprettet allerede i Hvorfor ville Blå Kors Tønsberg starte Barnas Stasjon på Teie? Ønsket var å hjelpe småbarnsfamilier til en bedre hverdag. Gi dem mulighet til å få veiledning innen barneoppdragelse, foreldrerollen, grensesetting, kommunikasjon og nettverksbygging. Vi ønsker å tilby tilstedeværelse og støtte, slik at vi sammen kan finne nye løsninger. Daglig leder på Teie er Hege Sundby som har bosatt seg på Teie med mann og barn. Hege er utdannet barnevernspedagog og har 15 års erfaring som leder. Hege har, med unntak av et kort opphold i rekrutteringsbransjen, arbeidet hele sitt yrkesaktive liv med det sosialfaglige arbeidsfeltet i det offentlige. Hovedsakelig har hun jobbet med ungdomsarbeid innen rus, psykiatri og flerkulturelle. Hege er med andre ord godt rustet til jobben og gleder seg til stadig nye brukere og å videreutvikle tilbudet. 4 Dagligleder Hege Sundby Barnas Stasjon på Teie dekker områdene, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. Det er ca. 50/50 fordeling mellom etniske- og flerkulturelle nordmenn. Vi er et lavterskeltilbud, sier Hege. Folk kan ta direkte kontakt med oss. Helsestasjonen er en viktig arena for å formidle vårt tilbud. Vi har et veldig godt samarbeid med Barnevernstjenesten og Helsestasjonen på Nøtterøy. De henviser mange til oss. Det er ikke til å stikke under en stol at det kan være utfordringer både for etniske og flerkulturelle nordmenn i dagens samfunn. Mor eller far kan ha eller hatt psykiske og/eller rusproblemer. Det kan være vanskelig å mestre hverdagen. Vi vil at brukerne våre skal oppleve det enkelt å kontakte oss. Alle skal føle seg verdsatte og trygge på Barnas Stasjon. Barnas Stasjon skal være et supplement til kommunenes tjenester. Vi ønsker at kommunene og vi skal løse kommunenes utfordringer i fellesskap. Vi vil gjerne være en del av tiltakskjeden til kommunene. Hvem kan bruke Barnas Stasjon? Småbarnsfamilier med minst 1 barn under 8 år eller gravide er vår primære brukergruppe. Du trenger ikke ha store problemer for å oppsøke oss. Det er nok at du trenger noen å snakke med eller diskutere hverdagens utfordringer med. Ofte er det nok bare å lufte tingene med andre. Få belyst utfordringen din med andres øyne. Kommunikasjon er viktig. Det er slett ikke godt for helsen å gå og gruble over problemer i dage- eller ukevis. Da vokser de seg som oftest så store at det blir veldig problematisk å løse dem. Foreldrerollen kan være utfordrende for noen og enhver, sier Hege. Vi bidrar med kompetanse innen grensesetting og kommunikasjon og motiverer til endringer. Vi fokuserer også på samhandling mellom barn og voksne i lek og aktiviteter. Vi kan også hjelpe med å forstå offentlige papirer, søke barnehageplass, veilede i forhold til kontakt med hjelpeapparatet med mer. Kort sagt; hjelpe dem som opplever vanskeligheter med å mestre hverdagen bedre. Aktiviteter Middag og lunsj På tirsdager har vi lunsj fra kl Da er det som oftest flest voksne da barna stort sett er i barnehage. Dette gir rom for gode samtaler med foreldrene. De voksne kan prate sammen i fred og ro, og de kan utveksle og lære av hverandres erfaringer. De som vil og har mulighet, deltar også i forberedelsene til middagen som serveres kl. 16. Da er vi stort sett rundt 25 stykker rundt bordet. Fra og med slutten av januar har vi utvidet tilbudet med middagsservering på tirsdager - i tillegg til torsdager. Hver familie kan delta på 1 middag i uken, og man må melde seg på senest samme dag kl. 12. Det betyr m.a.o. at vi har doblet kapasiteten vår, og dermed kan vi ta imot nye brukere.

5 Økonomi Barnas Stasjon er et gratis tilbud til brukerne. Men siden det er lenge siden pengene fra TV-aksjonen gikk til Blå Kors, trenger vi flere penger til driften. Pr. i dag er driften basert på noen gaver, støtte fra legater og fond som vi søker på og noe bidrag fra offentlige støtteordninger. Vi skal ikke legge skjul på at vi ønsker oss et fast samarbeid og bidrag fra kommunene, da dette vil utløse en del statlige midler. Og det betyr veldig mye for oss - og ikke minst for våre brukere! (Innrammet faktaboks) Barnas Stasjon på Teie FAKTABOKS Middagsservering er både nyttig og lærerik samtidig som vi har det veldig koselig. Vi kan veilede om sunn og rimelig mat, gode bordvaner, og ikke minst samarbeid og lære nytten av å sitte sammen rundt et bord og spise. Barna får være med å tilberede - kutte grønnsaker, dekke bord, rydde mv. Kort sagt lar vi dem bli en del av fellesskapet og gir dem mestringsfølelse. Vi prøver å være gode rollemodeller både for de voksne og barna. Det er veldig viktig. Barnas Stasjon på Teie Åpningstider: Tirsdag kl : Lunsj kl Middag kl Onsdag kl : Drop in Barnas Stasjon på Teie Torsdag kl : Middag kl Åpningstider: Ta kontakt for å gjøre avtaler utenom våre ordinære åpningstider! Helgeaktivitet En gang i måneden lager vi en helgeaktivitet. Enten er det ut på tur eller et kulturarrangement. Enten lørdag eller søndag. Vi har noe utstyr til utlån når vi har spesielle aktiviteter. Det samme utstyret kan lånes ut til brukerne ved behov. Frivillige Vi ønsker oss flere frivillige. Barnas Stasjon har lite lønnsbudsjett så vi er helt avhengige av frivillig hjelp. Det er ingen spesielle kriterier for å bli frivillig på Barnas Stasjon, men du må ha et ønske om å bidra til å gjøre hverdagen bedre for brukerne. Kanskje har du ferdigheter du har lyst til å lære bort? Matlaging, strikking, sying, snekring etc. - eller bare lese for barna? Ta kontakt med Hege på mobil Tirsdag kl : Lunsj kl Middag kl Onsdag kl : Drop in Torsdag kl : Middag kl Daglig leder: Hege Sundby, mobil , Følg oss på Facebook eller kom innom! Ta kontakt for å gjøre avtaler utenom våre ordinære åpningstider! Daglig leder: Hege Sundby, mobil , (Sett inn bilde av Blå Kors-bygget på Teie der du synes det passer best.) Følg oss på Facebook eller kom innom! Du kan også bruke noen av illustrasjonene fra nettsiden til Logoen til Barnas Stasjon bør også være med.

6 Sakset fra ulike medier Gi en klem! Det skal faktisk ikke mer til enn en god klem for å snu dagen til noe bedre. Det mener i alle fall halvparten av alle nordmenn ifølge en ny undersøkelse. Og ettersom godhet avler godhet - hvorfor ikke starte selv og gi bort en uventet klem! BILDE KLEM BILDE Såpestykke Se opp for disse lykketyvene! Såpestykket - en bakteriebombe! Å vaske hendene er det enkleste og beste du kan gjøre for å motvirke sykdommer som omgangssyke og lignende. Men mange slurver med håndvasken, og få vet at det gode, gamle såpestykket kan være en bakteriebombe, ifølge seniorrådgiver Nina Kristine Sorknes ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. - Et såpestykke blir forurenset når vi tar på det med skitne hender. Dersom mange gjør dette, kan såpestykket bli en smittekilde, forklarer infeksjonsekspert Sorknes og forteller hvorfor: - Vi har uendelig mange mikroorganismer på hendene. Når vi tar på håndtak eller hilser på folk, kan vi få overført smitte fra folk som kan ha oppkast og/eller diaré i familien. Det kan være snakk om mage- og tarmbakterier, stafylokokker, og lignende. Et såpestykke kan fungere som et vekstmedium der bakterier kan vokse og gro. - Derfor er flytende såpe best til håndvasken, slår Sorknes fast! * Du sammenligner deg selv med andre. Dette er en kamp du er dømt til å tape. * Du er opphengt i utseendet ditt. Du kan ikke være lykkelig og ha det bra, om du hater kroppen din. * Du er fordømmende. Måten vi dømmer andre på, henger ofte sammen med opplevelsen av egen selvfølelse. * Du gjør ting bare fordi alle andre også gjør det. Etterdiltere lever sjelden fulle, rike liv. Finn heller din egen vei. * Du følger ikke intuisjonen din. Den lille stemmen i hodet ditt er verdt å lytte til - selv om den kanskje ikke forteller deg akkurat det du har mest lyst til å høre. * Du bruker penger på tull og tøys. Å fylle livet med en hel masse materielle ting du ikke trenger, tar gjerne oppmerksomheten bort fra det som virkelig er verdifullt i tilværelsen. 6

7 Det er visst ikke lett å få folk opp av sofaen og ut av døren! I forrige utgave søkte glade gutter over 40 å få med flere til å trene i gymsalen på Herstad Skole. Resultatet var nedslående. Absolutt ingen nye medlemmer ble det. Er det fordi dere allerede trener andre steder, at dette opplegget ikke fristet - eller rett og slett fordi det er behagelig å synke ned i sofaen når man endelig kommer hjem om ettermiddagen? Men - det er ikke for sent å ta kontakt. Ønsket om flere medlemmer står fremdeles ved makt. Trimgjeng søker flere glade gutter mellom 40 og 70 til trim hver mandag og torsdag 19:30-21:00. Kontakt: Morten Berntsen, tlf mail mo_ Gratis utlån av sportsutstyr til hele familien GRATIS UTLÅN: På Frivilligsentralen kan du låne sportsutstyr som ski, skøyter m.m. etter hva vi har på lager. Depositum kr Utstyret kan lånes i 14 dager eller etter avtale. INNLEVERING: Har du liggende utstyr som ikke lenger er i bruk.. Vi tar imot med stor takk og bruker dette til utlån. Frivilligsentralen ligger i Ekebergveien 10 på Teiehøyden (vis a vis Shell) Har du spørsmål vedr. Låne loftet tlf Utlån: mandager og torsdager kl

8 Solbriller er øynenes solkrem Det er svært viktig med beskyttelse for øynene, og det å ha på solbriller handler ikke bare om å henge med på moten, men også om å bruke hodet og forebygge de skadene som solen kan medføre på øyne og hud. Solstrålene har forskjellige bølgelengder og kan deles opp i tre: Synlig stråling (lys), infrarød stråling (også kjent som varmestråling) og ultrafiolett stråling (UV). UV-stråling kan man umiddelbart verken se eller merke, og den kan deles opp i UVA-, UVB- og UVC-stråling. Den mest skadelige og den med størst inntrengningsevne er UVC. Denne strålingen absorberes i atmosfæren, men i stadig mindre grad pga reduksjonen av ozonlaget. UVA- og UVB-stråler når ned til oss og det menneskelige øyet. Derfor er det så viktig at solbrilleglass har de nødvendige filtre. De skadelige påvirkninger kan for eksempel resultere i skader og forbrenninger av øyelokk og øyeomgivelser (som i verste fall kan føre til hudkreft), skader og forbrenninger på hornhinnen som kan forårsake infeksjoner og skader på øyelinsene som igjen kan føre til grå stær. Ifølge verdenshelseorganisasjon, WHO, utgjør påvirkningen av særlig UVB-stråling en vesentlig risikofaktor for utvikling av grå stær. Dessuten kan det oppstå skader bakerst i øyet i netthinnen og netthinnens skarpsynsentrum, makula (den gule flekken), som kan føre til AMD (aldersrelatert makula-degenerasjon). For å unngå eller minske de skadelige påvirkningene, lages solbrilleglass med forskjellige filtre og overflatebehandlinger. Alle solbrilleglass bør ha total beskyttelse mot UV-stråler. Husk at det er farligere å bruke solbriller uten UV-filter enn ikke å bruke solbriller! Øynenes pupiller utvider seg i mørke (når man tar på solbrillene) og hvis solbrillene ikke har UV-filter, er det fri passasje for UV-strålene. Solbrilleglass klassifiseres på en skala fra 1 4, alt etter hvor mye lys de lar passere. Klassifisering 1 slipper gjennom 90% (nesten klare glass), mens klassifisering 4 bare slipper gjennom 5 8% lys. Velegnet til sport under ekstreme lysvilkår som skiløp og seilsport, men de er IKKE velegnet for bilkjøring! 8 Ved valg av solbriller må det også tas hensyn til fargen på glassene. Her spiller brukerens behov, daglige aktiviteter og levemåte en stor rolle. Er du operert for nærsynthet eller langsynthet, grå stær eller har ikke-operert grå stær, må du bruke solbriller. De mest vanlig typene glass er: Brune glass: Anbefales til nærsynte. De øker kontrasten, men gir litt endring i oppfatning av farger. Egnet til utendørsaktiviteter og vekslende lys-/skyggeforhold. Grønne glass: Anbefales til langsynte. De gir litt endring i oppfatningen av farger. Egnet til aktiviter og sport forbundet med hav/strand og sne. Grå glass: Kan brukes av alle og gir praktisk talt ingen endring i fargeoppfattelsen. Egnet til blandede lysforhold og bilkjøring. Gule glass: Gir større kontrast og større dybdeskarphet. Egnet til kjøring i tåke. Egnet til sport med raske bevegelser, for eksempel tennis. Kan hjelpe til ved enkelte former for svaksynthet og netthinnesykdommer. Polariserte glass: Blokkerer for reflekser fra vannrette, plane flater som asfalt, vann, sand og sne. Anbefales til bilkjøring og til alle typer utendørssport fordi kontrasten økes, og man unngår blending og reflekser. Du kan også få dine solbriller med styrke i de ovennevnte fargenyansene.

9 Solbriller er like viktige som solkrem. Dessverre er solbriller mer mote enn sikkerhet for de fleste av oss. Kanskje lurt å gå til optikeren neste gang du skal ha solbriller? Test synet ditt hjemme Akutte symptomer Hvis du ser mange fluer foran øynene og et lysglimt etterpå, dra rett til øyelege. Du kan ha fått netthinneløsning, som må behandles raskt. Hvis du våkner en dag med betraktelig dårligere syn enn dagen før, kan du ha fått betennelse på synsnerven, blødninger inne i øyet eller annet som kan være alvorlig. Også her må du dra rett til øyelege. Det finnes flere enkle måter å teste synet ditt selv på. Slik tester du for eksempel skarpsynet: Dekk til det ene øyet (hvis du bruker briller så behold dem på), og se om du kan lese teksten på TV eller i avisen godt. Gjenta øvelsen med å dekke til det andre øyet. Gjør så øvelsen uten å dekke til øynene. Ser du teksten klart? Hvis ikke, har du et synsproblem! ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2013/14 Navn Adresse Telefon Ellen Wold Evensen Lysakerveien 2, 3140 Nøtterøy / Leder Lars Johnsen Skarphagaveien 75B, 3140 Nøtterøy Nestleder Johanna Maria Kure Øvre Smidsrødvei 26A, 3120 Nøtterøy Sekretær Terje Varpe Skarphagaveien 42, 3120 Nøtterøy / Kasserer frem til vanlig styremedlem fra Kristin Varpe Kjexrud Skarphagaveien 17, 3120 Nøtterøy Styremedlem frem til kasserer fra Tom Grytnes Tanstadveien 25, 3140 Nøtterøy Vara Kjersti Holm Smidsrødveien 79, 3140 Nøtterøy Vara Herstad Velforening er på nettet Her finner du trafikksikkerhetslisten vår, tidligere Hegrastadir og annen nyttig informasjon. Du kan også sende mail til oss direkte fra websidene. Bli venn med oss på faebook 9

10 Rydd plass for endringer Noen ganger trenger vi å gjøre større endringer for å ha det bra! Ifølge verdenshelseorganisasjon, WHO, utgjør påvirkninalle drømmer vi vel om endring av og til. Noen ganger små endringer, andre ganger trenger vi å gjøre større endringer for å ha det bra, eller for å passe på helsen. Utfordringen er å finne rom i en hektisk hverdag til å gjøre de tingene som er nødvendige for å nå målene du ønsker deg. Faktisk er den viktigste årsaken til at folk ikke lykkes med å realisere drømmene sine, er at de ikke har ryddet plass til å gjøre noe nytt. Følgende spørsmål skal hjelpe deg til å rydde plassen du trenger for å nå målet: Har jeg en plan for hva jeg skal gjøre mindre av? Vi har alle begrenset med tid og krefter. Det betyr at ingen av oss har anledning til å fortsette med alt vi driver med - og samtidig klare å begynne med noe nytt. Derfor må du bestemme deg for hvor du kan spare tiden og kreftene du trenger for å begynne med det nye du ønsker å gjøre. Er jeg forberedt på at jeg vil gå glipp av noe? Du vil gå glipp av noe på bekostning av det nye du ønsker i livet ditt. Du må velge bort noe for å finne rom for endringen. Det kan også hende du må gjøre valg du ikke får støtte for av menneskene rundt deg. Det er da naturlig at du blir usikker, og at du vurderer om det du drømmer om, ikke er realistisk for deg. Har du derimot forberedt deg på at dette kan komme til å skje, vil du tåle motstanden bedre ved at du minner deg selv på at du må gjøre valget for å komme i mål. Er jeg forberedt på å øve? Å skape endringer innebærer ofte å lære noe nytt. Det kan være frustrerende. Både fordi det går sakte og fordi du ikke mestrer det nye ennå. I tillegg til å øve, må du samtidig legge av deg de gamle vanene. Du må være forberedt på at du ikke lykkes med en gang. Å øve innebærer å feile, og det er en følelse de fleste misliker. Men skal vi kunne endre oss, må vi lære oss å tåle nederlag. Det er en del av veien til målet. Er jeg konsentrert nok? Vi mennesker er vanedyr. Når kroppen får fortsette i gamle vaner eller med gamle uvaner, sparer du både tid og krefter. Men når du skal lære nye ting, må du konsentrere deg fordi du skal gjøre noe du ikke har gjort før. Du må rette all oppmerksomhet mot endringsprosessen. Det er ofte lettest i starten, men blir vanskeligere etter hvert som du har blitt vant til å gjøre det nye. Da kan du bli ukonsentrert og skli tilbake til de gamle vanene og uvanene - og gi opp hele endringsprosessen. Det er derfor viktig at du forbereder deg på at du kommer til å skli tilbake, slik at du raskest mulig får hentet deg tilbake på rett kurs, når det måtte skje. Heldigvis kan du gjøre det så mange ganger du måtte trenge til du har nådd målet ditt. (To skritt frem og et tilbake, om og om igjen!) Når du kan svare ja på alle spørsmålene, har du ryddet plassen du trenger for endringene du ønsker deg. Lykke til! 10

11 GRATIS i Badeland! Nyhet fra 2015: Medlemmers barn under 16 år kan bade gratis! NB! Gjelder ved årsmedlemskap og 2 barn per kontrakt. Les mer på Distriktets største treningssenter med et komplett familietilbud! Telefon Web

12

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON

FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON FØR OG ETTER DIN LINSEBYTTEOPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har reservert tid for et linsebytte (RLE). Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en del retningslinjer som

Detaljer

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON

FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON FØR OG ETTER DIN ØYELASEROPERASJON 1 SNART ER DU KVITT SYNSFEILEN DIN Du har bestilt tid for en synslaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Uansett om du skal behandle langsynthet,

Detaljer

Andedammen. Hva har vi gjort i september?

Andedammen. Hva har vi gjort i september? Månedsbrev oktober 2015 Andedammen Hva har vi gjort i september? Vi har blitt et godt og komplett lag på Andedammen. Vi voksne har blitt godt kjent med hele barnegruppen, og dere foreldre. Vi vet hvem

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009

Hverdagslydighet. Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet Her starter en artikkelserie om hverdagslydighet Neste kommer i Wheaten Nytt nr. 3 2009 Hverdagslydighet handler om å mestre hverdagen. Selv om du ikke skal delta i lydighetskonkurranser,

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014

GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 GRØNNPOSTEN AUGUST SEPTEMBER 2014 Velkommen til et nytt barnehageår hos oss på Grønn! Så var vi i gang med et nytt barnehageår! Kjekt å treffe «gamle» og «nye» barn og foreldre! Det er hele 9 nye barn

Detaljer

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010.

Formannens hjørne. Hei alle sammen og godt nytt år. Med hilsen og et godt nytt år fra. Bruk av Stokken sommeren 2010. ONNERVANNSPOSTEN Formannens hjørne Postboks 1077 Lundsiden 4687 Kristiansand Bankgiro 3060.21.30319 http://www.kristiansanddykkerklubb.no E-mail: mail@kristiansanddykkerklubb.no Utgave 1 Januar 2010 Innhold:

Detaljer

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL

PERIODEPLAN FOR GUL OPAL PERIODEPLAN FOR GUL OPAL MÅNED: AUGUST TEMA FOR PERIODEN: BLI KJENT OG TRYGG I BARNEHAGEN. Innkjøring / bli kjent med hverandre, barn, foreldre og ansatte i barnehagen. Bli kjent med barnehagen og uteområdet.

Detaljer

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss.

Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. 2014-2015 1 INNLEDING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder oss til å ta fatt på et nytt og spennende barnehageår.

Detaljer

Tre trinn til mental styrke

Tre trinn til mental styrke Tre trinn til mental styrke Det er enklere å gå gjennom tøffe tider hvis man er mentalt sterk Det er heldigvis mulig å trene opp denne styrken Dette er tre enkle trinn på veien Elin Maageng Jakobsen Gjennomførte

Detaljer

Vårprogram 2016 Askim bibliotek

Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vårprogram 2016 Askim bibliotek Vi åpner dørene til kunnskap og kultur Velkommen til biblioteket Vårens program byr på et mangfold av aktiviteter for alle aldersgrupper. Du får som vanlig lesestunder for

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO

ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO ÅRSPLAN FOR REIPÅ SKOLE/SFO 2015 2016 1 Innholdsfortegnelse Innledning s.3 Praktiske opplysninger s.4-5 Priser på ulike SFO-satser og matpenge-satser s.6 Grønt flagg s.7 Læringsmål for sosial kompetanse

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Palsfokus for uke 9 og 10:

Palsfokus for uke 9 og 10: Palsfokus for uke 9 og 10: Hvordan tar vi vare på hverandre? Jeg er positiv og hjelpsom i friminuttene. Jeg tar med andre i lek og sier i fra til en voksen hvis det er behov. Palsfokus for uke 11 og 12:

Detaljer

I SEPTEMEBER HAR VI:

I SEPTEMEBER HAR VI: I SEPTEMEBER HAR VI: I år er temaet på Furukammen vann, og i september har vi hatt våre første temasamlinger. Sommerfuglene har sett hva som flyter og synker, vi har laget monstergrøt, vi har smakt på

Detaljer

Floristen januar 2014

Floristen januar 2014 1 Flora Barnehage Nyhetsavis Side 1 Tilbakeblikk på februar og mars 2 Også i februar har snøen glimret med sitt fravær, så syklene har vært flittig brukt. Likeså har det vært en del aktivitet i sandkassen.

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo

Den internasjonale sommerskole Universitetet i Oslo NB: Husk å skrive kandidatnummer og sidetall på hver side av besvarelsen! (Remember to write your candidate number and page number on every page of the exam.) 2010 Den internasjonale sommerskole ISSN 0120

Detaljer

Veiledning Jeg Du - Vi

Veiledning Jeg Du - Vi Veiledning Jeg Du - Vi De yngste barna i barnehagen må tidlig forholde seg til et stort fellesskap. Små barn viser både interesse og omsorg for hverandre, men sosial kompetanse kommer ikke av seg selv.

Detaljer

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT. AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap THE WORLD IS BEAUTIFUL > TO LOOK AT AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap Det er viktig at vi passer på øynene for å beskytte synet, særlig fordi synet kan bli

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

HANDLINGSPLAN MARIHØNA

HANDLINGSPLAN MARIHØNA HANDLINGSPLAN MARIHØNA 2012-2013 Marihøna 2012 2013 1 VELKOMMEN TIL BARNEHAGEÅRET 2012 2013 Med denne handlingsplanen ønsker vi å formidle de tanker og planer som ligger til grunn for den barnehagehverdag

Detaljer

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING

NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING NOE Å TENKE PÅ FØR OG ETTER DIN ØYELASERBEHANDLING 1 Jeg hadde et stort problem som toppidrettsutøver. Brillene dugget og linsene falt ut. Memira ble løsningen! Hedvig Bjelkevik, skøyteløper og kunstner,

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive.

Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. Konklusjon: Mange barn og unge i Norge er ikke tilstrekkelig fysisk aktive. Dette er anbefalingen fra helsemyndighetene. En ny undersøkelse blant norske 9-åringer viser at 75 prosent av jentene og 91 prosent av guttene oppfyller dette målet. Den samme undersøkelsen er gjort blant

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag

Husk: Mandag 1. april er barnehagen stengt da det er 2. påskedag MÅNEDSPLAN FOR SOLBLOM Mars 2013 9 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1. 10 Mandag 4. Tirsdag 5. opplegg Onsdag 6. hele uka Torsdag 7. Fredag 8. Frist for påmelding til påskeferien 11 Mandag 11. Teaterforestilling

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014

MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 MÅNEDSPLAN FOR SOLA SEPTEMBER 2014 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 36 1 2 3 4 5 Vennskap Tur til gapahuken MAT Smøremåltid Tursekk med mat og drikke Matpakke Smøremåltid Varm mat 37 8 9 10 11

Detaljer

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole.

Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Informasjon om SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) ved Os skole. Ordningen gjelder for elever i 1. t.o.m. 4. trinn. Det finnes igjen sentrale forskrifter om hvordan det skal være, men organiseres etter lokale

Detaljer

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap

AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 1 AMD (Aldersrelatert Makula Degenerasjon) En brosjyre om aldersrelatert synstap NO Leaflet 176x250 AMD ptt 25/01/08 14:39 Side 2 For mange mennesker er synet

Detaljer

Årsplan for gul og grønn gruppe

Årsplan for gul og grønn gruppe Årsplan for gul og grønn gruppe 7 barn på grønn gruppe. 2 jenter og 5 gutter 3 barn på gul gruppe. 1 jente og 2 gutter. Hverdagen vår vil bestå av fast dagsrytme og rutiner. Mandager er temadag. For at

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1

Handlingsplan for. Revehi 2012-2013. Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 Handlingsplan for Revehi 2012-2013 Handlingsplan Revehi 2012-2013 1 INNLEDNING: Vi som jobber på Revehi ønsker alle barn og foreldre velkommen til oss. Vi håper alle har hatt en fin sommer, og vi gleder

Detaljer

Flora Barehage Nythetsavis

Flora Barehage Nythetsavis Flora Barehage Nythetsavis Da er vi godt igang med sommeren, selv om vi ikke hver dag har den følelsen. Vi har også i sommer valgt å ha temauker, -for å skape aktivitet også i en periode hvor det blir

Detaljer

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere

GENERELL INFORMASJON. Åpningstider. Tilvenning av nye barn. Dagsrytmen. Mat. Klær og sko. Medisinering. Info om barnehageplass. Samarbeidspartnere GENERELL INFORMASJON Åpningstider Tilvenning av nye barn Dagsrytmen Mat Klær og sko Medisinering Info om barnehageplass Samarbeidspartnere Kriseplaner Leker Sykling Skøyter og ski Kor og musikkstund Bursdager

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK. Sverdet September 2014 PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK Sverdet September 2014 Heisann! Vi er enda en måned inn i barnehageåret allerede, og kommer stadig fremover med tanke på innsetting av rutiner og forberedelser til prosjektet. Prosjektet

Detaljer

Christian Valeur Pusling

Christian Valeur Pusling Christian Valeur Pusling 2012 H. Aschehoug & Co. (W. Nygaard), Oslo www.aschehoug.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-03-35314-7 Bibliotekutgave - kun til utlån gjennom bibliotekene

Detaljer

August og september 2014

August og september 2014 Bjørneroa tidende August og september 2014 mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 25 26 27 28 29 Fredagsmoro velkomstfest Utedag Vi feirer William 1 år! 1 2 3 4 5 Matte/ Kulturskolen 0900-0945 Tur dag 8

Detaljer

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015

Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 Månedsbrev for SIRKELEN NOVEMBER 2015 MANGFOLDSPROSJEKTET MÅL: Utvikle samarbeidet barnehage hjem for å styrke identitet og tilhørighet hos barn og familier med flerkulturell bakgrunn. Delmål: Få kjennskap

Detaljer

AKTIV OG GLAD er et verktøy som fremmer fysisk aktivitet, psykisk helse og en sunnere hverdag.

AKTIV OG GLAD er et verktøy som fremmer fysisk aktivitet, psykisk helse og en sunnere hverdag. AKTIV OG GLAD er et verktøy som fremmer fysisk aktivitet, psykisk helse og en sunnere hverdag. leo k s for 0 1 1 i barn n! trin AKTIV OG GLAD - gjør skoledagen bra - AKTIV (fysisk aktivitet) bidrar til

Detaljer

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud

Velkommen til SFO. Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO Velkommen til SFO Vi vil at barna skal ha: Frihet til å velge aktivitet Frivillighet om å delta i organiserte akt. Et aldersblandet tilbud SFO STØRRELSE Verdt å vite I overkant av 315 barn på SFO 1.trinn

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans september 2015

Arbeidsplan for Tyrihans september 2015 Vennskapsuke (kampanjeuke mot mobbing) Arbeidsplan for Tyrihans september 2015 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1 2 3 4 Vennskapsaktiviteter Vennskapsaktiviteter Vennskapsaktiviteter Cowboy lunsj bacon,

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog

MAKS, 3-4. Tilbudskatalog MAKS, 3-4 Tilbudskatalog Høst 2015 Marienlyst Aktivitetsskole Nye kurs klare for påmelding! Vi på Maks har gleden av å presentere første kursrunde dette skoleåret. Det vil være nye kurs, samt populære

Detaljer

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE

SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE SMÅTROLLA VÅREN 2016 KJERRATEN BARNEHAGE Velkommen tilbake etter endt juleferie. Vi håper alle har hatt en fin jul og er klare for et nytt halvår. Som dere kanskje har merket er det gjort noen små forandringer

Detaljer

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen!

Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Ikke trekk ut avskjeden i barnehagen! Unngå å dille og dalle når du leverer barnet i barnehagen. Er du bestemt og tydelig gjør du dere begge en tjeneste. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Synes du det er

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

ØYET. - Verdens fineste instrument

ØYET. - Verdens fineste instrument ØYET - Verdens fineste instrument Ta jevnlig service på øynene dine Du har regelmessig service på bilen og går jevnlig til tannlegen. Men hvor ofte sjekker du kroppens fineste instrument? At du mister

Detaljer

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013

GALLERYWALK 2013 Foreldremøte 7 mai 2013 2013 Ideer til innhold og aktiviteter for satsingsområdet? Helsefremmende barnehage Foreldrenes tilbakemeldinger: 5 om dagen Sunn /usunn mat og ulike mattyper laget ute over bål Utetid/ aktivitet, mat

Detaljer

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend.

NYSTØYL VELFORENING HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. HØSTNYTT 2013. Styret i Nystøyl velforening vil komme med følgende informasjon til hytte/leilighetseiere i Nystøyl Hyttegrend. VELAVGIFT OG BRØYTEAVGIFT: Det er inngått ny brøyteavtale med Hovden hytteservice

Detaljer

Arbeidsplan for Gullhår Juni -15

Arbeidsplan for Gullhår Juni -15 Arbeidsplan for Gullhår Juni -15 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 Kulturskole for 2 åringene kl 9.15 9.45. Foreldrekaffe kl 15 16.30. Turdag Blomkål og brokkoli grateng m/fisk 8/6

Detaljer

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE

VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE VELKOMMEN SOM BUKER AV FORSET BARNEHAGE I dag drives barnehagen med 54 plasser. Fordelingen av alder varierer fra år til år. Et barn under 3 år bruker to plasser mens et barn over 3 år bruker en plass.

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 8 i Her bor vi 2 Generelle kommentarer til kapittel 8 Hva er i veien med deg? I dette kapittelet står helsa i sentrum. Den innledende tegningen viser Arif på

Detaljer

Rapporter: Til stede:

Rapporter: Til stede: Til stede: Leder: Nest Leder: Sekretær: HI&OI: Leder aktivitetskomite: Kasserer: Veien til frihet: Arendalsgruppa: Gjør det enkelt: Vennesla Hæran: Åpen dør: Fly fri: NA club 67: Mandalsgruppa: Hjemmegruppa:

Detaljer

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle

Verb: å plage, å mobbe, å røre, å kjenne, å løpe, å slippe, å røyke, å bade, å vaske, å danse, å snakke, å huske, å ønske, å krangle, å falle Uke: 14 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Litteratur Integrering Antirøykekampanje Lærebøker: «Norsk start 8-10», «Klar, ferdig, norsk!» Grammatikk: Substantiver, verb 10. klassingene: HUSK KG - TEST PÅ FREDAG!!!

Detaljer

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen

1. Presentasjon av personalet. 2. Presentasjon av foreldrene. 3. Presentasjon av primærbarn. 4. Valg av SU/ AU. 5. Dagsrytmen på avdelingen 1. Presentasjon av personalet 2. Presentasjon av foreldrene 3. Presentasjon av primærbarn 4. Valg av SU/ AU 5. Dagsrytmen på avdelingen 6. Ukesplan for Lifjell 7. Løveungene 8. Trollungene 9. Månedsplanen/

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s.

INNHOLDSFORTEGNELSE. o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3. o INNLEDNING s.5. o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5. o UKAS BARN s. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE o ET LITE REFERAT FRA HØSTEN OG FRAM TIL NÅ s.3 o INNLEDNING s.5 o STRUKTUR PÅ AVDELINGEN s.5 o UKAS BARN s.6 o DAGSRYTME SALTKRÅKAN s.7 o TIDSLINJEJOBBING s.8 o BARNS MEDVIRKNING

Detaljer

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen

PERSONALET Leder: Sølvi Thoresen. Assistenter: Karin Granlund Maxime Saint Victor Cathrine Follestad Per Johann Avdal Ragnhild Carlsen Hva er SFO SFO er et omsorgs- og fritidstilbud til barn fra 1. 4. klasse. Åpningstiden er fra 07.00 og frem til skolestart og fra skoleslutt og frem til kl. 17.00. I skolens ferier er maksimal åpningstid

Detaljer

Periodeplan For Solstrålen

Periodeplan For Solstrålen Periodeplan For Solstrålen September- november 2012 Innledning Vi ønsker både gamle og nye barn og foreldre/foresatte velkommen til et nytt barnehageår her på Solstrålen. Lea Neema, Christian og Kristian

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL

Minnebok. Minnebok. for barn BOKMÅL Minnebok for barn 1 BOKMÅL Minnebok Dette lille heftet er til dere som har mistet noen dere er glad i. Det handler om livet og døden, og en god del om hvordan vi kan kjenne det inni oss når noen dør. Når

Detaljer

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30

Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Situasjon: Åpningstid og morgenstund Tidsrom: 7.15 9.30 Hovedmål: Alle skal føle trygghet når de kommer i barnehagen. Velkommen! Forankring i Rammeplanen: Kap 4: Sosialt samspill, lek og hverdagsaktiviteter

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Arbeidsplan for Tyrihans april 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 1 2 3 4 Varm mat Kulturskole for 2- åringene Laks m/potet og grønnsaker Turdag 7 8 9 10 11 Kulturskole for 2- åringene Vi har

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.

ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES. post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage. ÅRSPLAN 2015 / 2016 NÆRSNES BARNEHAGE SUNDBYVEIEN 5B 3478 NÆRSNES post@naersnes-barnehage.no www.naersnes-barnehage.no NÆRSNES BARNEHAGE 1 Innledning Velkommen til Nærsnes barnehage. Årsplanen 2015/16

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, JANUAR 2013. Hei alle sammen! Da ønsker vi alle barn og foreldre velkommen til et nytt år på avdeling Sølje. Det er rart med det, men alltid etter en ferie ser vi forandringer

Detaljer

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene.

rører du på deg? Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. Nei! Jeg er ikke fysisk aktiv, og har ingen planer om å bli det i løpet av de neste 6 månedene. 1 rører du på deg? Ta en titt på fargesiden din Vel... Jeg er ikke fysisk aktiv, men jeg tenker på å bli

Detaljer

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte

Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Praktisk informasjon til foreldre og foresatte Først en liten tipsliste 1. Husk å navne tøy og alt tilbehør til barnet. 2. Ha alltid et tøyskift på garderobeplassen- minst ett sett skift. Det er så godt

Detaljer

Februar 2015. HelART: å be om hjelp. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 6 Gruppetid: som ble 6 år. Gruppetid: Matematikk. Samling

Februar 2015. HelART: å be om hjelp. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 6 Gruppetid: som ble 6 år. Gruppetid: Matematikk. Samling Februar 2015 HelART: å be om hjelp Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. 3. 4. 5. 6 Feire Anas Matematikk som ble 6 år. Maida 5 år 31. januar Felles turdag Vi begynner å jobbe Vi deler oss i 4 med temaet Alf Prøysen

Detaljer

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse.

«Stølpejakta» Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. «Stølpejakta» Aurskog-Høland 2015 Hovedmålet til Aurskog-Høland kommune er å motivere innbyggerne til økt fysisk aktivitet for dermed å kunne bidra til en bedre helse. Tilbudet «STØLPEJAKTA» er lett orientering

Detaljer

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur

Mars 2015. Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole. 6. Vi repeterer formen sirkel. 4. Vi går på tur Mars 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 2. Kulturskole 3. 4. 5. 6. Vi repeterer formen sirkel 9. Lekegrupper på avdeling 10. 11. 12. 13. Vi jobber med formen «trekant» 16. Kulturskole 17. 18. 19. 20. Vi jobber

Detaljer

Første kontakt med god potensiell kunde

Første kontakt med god potensiell kunde Jobb med meg skjema Steg 1 av 4 Første kontakt med god potensiell kunde I denne leksjonen skal du lære hvordan du effektivt får de svar du trenger fra en potensiell kunde, slik at du kan vurdere om dere

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30. Lek i barnehagen ute/inne. Samarbeid med Gullhår. Sommerferie. Sommerferie. Samarbeid med Gullhår Arbeidsplan for Tyrihans juli 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 30 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31 1 Solstad barnehage Side 1 02.07.2014 Informasjon fra Tyrihans

Detaljer

Glenn Ringtved Dreamteam 1

Glenn Ringtved Dreamteam 1 Glenn Ringtved Dreamteam 1 Mot nye mål Oversatt av Nina Aspen Forfatteromtale: Glenn Ringtved er dansk og har skrevet mer enn 30 bøker for barn og unge. For Mot nye mål den første boken i Dreamteam-serien

Detaljer

Bøker barna er opptatt av og viser stor iver og glede ved høytlesning og ved egen lesing.

Bøker barna er opptatt av og viser stor iver og glede ved høytlesning og ved egen lesing. Tilbakeblikk fra de to siste ukene på avdelingen : Barna er opptatt av snømenn, vi har en stor snømann som henger på veggen vår og vi har sang og vers om snømannen. Når vi er ute i snøen vil barna gjerne

Detaljer

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning.

B Grammatikkoppgaver Gjør grammatikkoppgavene som du har fått på egne ark: om uregelmessige verb, om preposisjoner og om adjektivbøyning. OPPGAVER MELLOM SAMLINGENE i november og desember: Mellom samlingene på høgskolen skal du jobbe med noen oppgaver. Snakk med veilederen din om oppgavene og be om hjelp hvis du har spørsmål. 1. Kommunikasjon

Detaljer

September 2015. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling

September 2015. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling. Forming. Vennskaps. samling September 2015 Man. Tir. Ons. Tor. Fre. 31. 1. 2. 3. 4. skogen Vi lager pizza 7. 8. 9. Vi går på tur til gapahuken på Sjølyst 10. Vi baker rundstykker 11. 14. 15. 16. nærområdet 17. Vi lager kylling form

Detaljer

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE

Overordnet mål for barnehagen Begrunnelse Årsplan 2016/2017 MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE MÅNEDSPLAN FOR RØDSTRUPENE Velkommen til et nytt barnehageår. Spesielt velkommen til J., N., A., S. og H., som begynner på Rødstrupene denne måneden. Velkommen til S. og T.som begynner på Grønnfinkene.

Detaljer

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/

Innspill elevråd/ungdomsråd http://barneombudet.no/dine-rettigheter/barnekonvensjonen/artikkel-12-barnets-rett-til-a-giuttrykk-for-sin-mening/ Artikkel 12: Medbestemmelse 1) Hvilke systemer har kommunen etablert der barn og unge kan utøve medbestemmelse og hvilke saker behandles der? 2) Hvordan sikres reell medbestemmelse for barn og unge? 3)

Detaljer

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA

MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA MÅNEDSPLAN FOR FEBRUAR 2015 HJØRNETANNA UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 6 2. 3. 4. 5. 6. Gymsal Gymsal Vi markerer same-folkets dag og innvier den nye bålpanna til barnehagen 7 9. 10. 11. 12.

Detaljer

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg!

Ser. mulighetene. Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Ser mulighetene Sliter du med synet? Da kan vi hjelpe deg! Det var først da jeg meldte meg inn i Blindeforbundet at jeg fikk hjelp til å finne frem i rettighetsjungelen. De kunne fortelle om hvilke hjelpemidler

Detaljer

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR

FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR FORELDRENYTT SMÅFOSSAN FEBRUAR Februar står foran oss, og vi ser at dagene er lysere og lengre noe som er kjærkomment for de fleste av oss. I januar har vi fått ei ny jente på avdelinga, Martine startet

Detaljer

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei

Foreldrehefte. 6-åringer på skolevei Foreldrehefte 6-åringer på skolevei G J W foreldrehefte : 6-åringer på skolevei Se til begge sider - og fremover! 1. klassingene som trafikanter Før vi går over veien skal vi se til begge sider. Det vet

Detaljer

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3

Hei. 1 Høstprosjekt, se etter høsttegn. Side 1 av 3 Hei September måned har vært fylt med mye aktiviteter og utelek. Høstprosjektet har gått ganske etter planen, og vi har fått gjennomført det meste vi hadde tenkt i forhold til dette temaarbeidet. Prosjektet

Detaljer

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016.

FØRSKOLEOPPLEGG FOR. Se og Hør klubben. September, oktober og november 2015. Til dere som har 5 åring som skal begynne på skolen høsten 2016. FØRSKOLEOPPLEGG FOR Se og Hør klubben September, oktober og november 2015. Vi er klubben for de store SE OG HØR, SE OG HØR. Vi er klubben for de store SE OG HØR. For vi bøyer og vi tøyer, og gjør masse

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Månedsbrev for desember - Bjørka

Månedsbrev for desember - Bjørka Månedsbrev for desember - Bjørka Så er november snart over og desember står for døren. Det kom ikke så mye snø som mange av oss hadde håpet på men vi har fått akt på akematter noen dager og til og med

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4. 13 Samling Ellen Varm mat: Kjøttdeig og spagetti. 20 Samling Eldste: Torunn Minste: Ellen Arbeidsplan for Rødhette august 2014 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 4 : 5 : 7 : Torunn Henrik 4 år 6 : Tomatsuppe m/makaroni 8 Tur dag 11 : Torunn 12 : Torunn 13 Kjøttdeig og spagetti 14 15 Tur dag

Detaljer

Før og etter din øyelaseroperasjon

Før og etter din øyelaseroperasjon Før og etter din øyelaseroperasjon 1 Sølvi, optiker Memira 2 Snart er du kvitt synsfeilen din Du har bestilt tid for en øyelaseroperasjon. Det betyr at synsfeilen din snart er korrigert. Det finnes en

Detaljer

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt.

Vi har også fruktmåltid kl. 14.15 hver dag. Det blir da servert knekkebrød/kavring med smør og oppskåren frukt. Velkommen til et nytt og spennende barnehageår. Håper alle har hatt en fin, opplevelsesrik og avslappende ferie. Noen av dere er nye i barnehagen og vi gleder oss til å blir kjent med dere, og til å få

Detaljer

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi

Hanne Ørstavik Hakk. Entropi Hanne Ørstavik Hakk. Entropi 2012 Forlaget Oktober AS, Oslo Første gang utgitt i 1994/1995 www.oktober.no Tilrettelagt for ebok av Type-it AS, Trondheim 2012 ISBN 978-82-495-1026-9 Hakk En sel kommer mot

Detaljer

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg

Foreldrehefte. Når barn opplever kriser og sorg Foreldrehefte Når barn opplever kriser og sorg I løpet av livet vil alle mennesker oppleve kriser. Mange barn opplever dette allerede tidlig i barndommen. Kriser kan være dramatiske hendelser som skjer

Detaljer