INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA. Årsmøte. i Herstad Vel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA. Årsmøte. i Herstad Vel"

Transkript

1 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Februar, 2015 Årgang 19 AGENDA Årsmøte i Herstad Vel torsdag 12. februar 2015, kl i Kantinen på Smidsrød Helsehus 1. Åpning v/leder 2. Valg av møteleder og referent 3. Årsmelding v/sekretær 4. Regnskap v/kasserer 5. Fastsettelse av kontingent for Innkomne saker 7. Valg av styre 8. Representanter fra kommunen vil bl.a. informere om * Gang- og sykkelveien langs Skarphagaveien og trafikktiltak rundt Herstad Skole * Orienteringen om planene om å nedlegge Herstad Skole og Vestskogen skoler og samordne dem i i en ny skole i Labakken * Orientering om kommuneplan * Orientering om ny fastlandsforbindelse 9. Trekning av dagens gevinster Utlodning med mange fine gevinster og salg av kaffe/te/mineralvann og noe å bite i. Velkommen

2 Et nytt år - med nye muligheter. Akkurat nå er det fint og hvitt ute. Av hensyn til barna får vi håpe vi kan få en hvit vinter med mulighet for både skigåing og basing i sneen. Også for oss voksne er det gøy å lage engler i sneen! Bare prøv! LedersHjørne Årsmøtet finner sted torsdag 12. februar, kl. 19. på Smidsrød Helsehus. Representanter fra Kommunen kommer for å informere om smått og stort i kommunen, og spesielt om det som skjer i nærområdet vårt. Og selv om en del ikke er akkurat i vårt nærområde, så blir vi jo berørt på en eller annen måte. Både ny fastlandsforbindelse og trafikkomlegging ifm den, vil berøre oss. Og i hvert fall planene om å nedlegge Herstad og Vestskogen skoler og samle dem i en ny felles skole i Labakken, burde engasjere. Herstad Vel har jo sitt samlingspunkt rundt skolen. Det er den som er limet. Kanskje en eventuell sammenslåing av skolene også resulterer i sammenslåing av Herstad og Vestskogen Velforeninger? Den som lever får se. Håper i alle fall at mange av dere finner veien til Herstad Velforenings Årsmøte og benytter anledningen til å få vite hva som skjer og skal skje i nærmiljøet ditt og mitt. Nå sier jeg sikkert dette til det kjedsommelige, men jeg ønsker at vi kunne bruke Hegrastadir litt mer aktivt. Kanskje ha en spalte for anbefaling av bøker? Både for barn og voksne. Har du lest en spennende eller morsom bok som du synes flere burde lese, send en anmeldelse til Hegrastadir. Vi lover at du skal få spalteplass i neste nummer. Ta gjerne kontakt hvis du har idéer til fornying av Velavisen vår. Alle bidrag mottas med STOR takk. Og så vil vi informere om en gledelig nyhet: Vi har endelig fått fotgjengerovergang fra Sjølyst til Helsehuset. Striper er malt i veien og fotgjengerskiltet er kommet opp. Det nytter å mase og sloss. Kjempebra! Nå venter vi bare på den lovte gang- og sykkelstien på østsiden av Smidsrødveien - men den er visst ikke lovet før i Men vi skal holde saken varm så den ikke havner langt ned på prioriteringslisten. Trafikksikkerhet er fremdeles et av våre viktige satsingsområder. Endelig. Fotgjengerfelt i Smidsrødveien ved Helsehuset Det bringer meg forresten over på en annen sak. Kjøring av elever til og fra skolen er en uting. Å gå eller sykle er bra for helsen. Men må du absolutt kjøre, så vennligst følg disse retningslinjene: - Kommer du Kirkeveien, slipper du av barnet i busslommen på Kirkeveien. - Kommer du Skarphagaveien, slipper du av barnet i Skarphagaveien og kjører videre rett ut i Kirkeveien. Ingen grunn til å vente med å endre adferd til det har skjedd en ulykke! I denne utgaven har vi også tatt med en artikkel om solbriller. Verdt å lese, og spesielt for dere som skal opp i sneen i vinterferien! Vi i Styret gleder oss til å se mange på Årsmøtet. Velkommen. Med vennlig hilsen Ellen Wold Evensen Leder HERSTAD VELFORENING Org. nr: Gå inn på og les om hvordan du tilknytter deg

3 Det nye bålhuset på Herstad Skole Rektors Herstad skole har i år fått et par nye «attraksjoner». Det nye bålhuset har vært en stor suksess. Dette gjør at man kan oppholde seg ute i nesten all slags vær og ha en arena for undervisning ute. Denne vil også være et fint alternativ som base i sfo-tiden. Skolen har også tatt i bruk «Vennebenken» som er en benk man kan sette seg ned på hvis man ønsker noen å leke eller snakke med. Et godt miljøtiltak! Hjørne Som alltid er trafikken rundt skolen noe vi bekymrer oss over. Vi håper det nå snart blir en sikker løsning for de som kommer fra Smidsrødsiden. Det er også et problem med den trafikken skolen selv genererer ved at man kjører elever til skolen. Det er mange farlige situasjoner ved avlevering og henting av barn. Jeg vil oppfordre alle til ikke å snu eller rygge når det er stor trafikk. Jeg vil gjerne takke for det store engasjementet foreldre og andre i kretsen viser for skolen, elevene og nærmiljøet Det nye bålhuset på Herstad Skole Lars Ring Rektor HASTER - HASTER Vi trenger en ny person til å sette opp Hegrastadir Nå har vi forsøkt i hele 2014 å finne en blant oss i Velforeningen som har interesse for grafisk design, men foreløpig har vi ikke lykkes. Det må da finnes én blant oss???? Vår utmerkede grafiske designer, Svein Arne Rying, som har satt opp Hegrastadir i flere år nå, sier takk for seg ved Årsmøtet i februar I den forbindelse søker vi hans etterfølger. Du trenger ikke være profesjonell som Svein Arne, men du må like form og farge og ha lyst til å formidle stoff på en lesbar måte. Vi håper det finnes en i kretsen vår som har lyst til å overta stafettpinnen. Ta gjerne kontakt med Ellen på mail eller telefon så kan vi ta en uforpliktende prat. Håper du som kan eller vil overta, tar kontakt med meg så snart som mulig. Takker på forhånd for at du overtar. Jeg er den evige optimist, og regner med at det ordner seg! 3

4 Barnas Stasjon Hvorfor og hvordan startet Barnas Stasjon? Barnas Stasjon skal være et lavterskeltilbud til sårbare familier som trenger hjelp og støtte i hverdagen. Barnas Stasjon på Teie ble startet opp i Starten var TV-aksjonen i 2008 Den gang gikk inntektene fra TV-aksjonen til Blå Kors Norge. Dette resulterte i at Barnas Stasjon ble opprettet i Trondheim, Hamar og Kristiansand. I 2011 ble Barnas Stasjon startet på Teie og i Drammen. I Fredrikstad ble Barnas Stasjon opprettet allerede i Hvorfor ville Blå Kors Tønsberg starte Barnas Stasjon på Teie? Ønsket var å hjelpe småbarnsfamilier til en bedre hverdag. Gi dem mulighet til å få veiledning innen barneoppdragelse, foreldrerollen, grensesetting, kommunikasjon og nettverksbygging. Vi ønsker å tilby tilstedeværelse og støtte, slik at vi sammen kan finne nye løsninger. Daglig leder på Teie er Hege Sundby som har bosatt seg på Teie med mann og barn. Hege er utdannet barnevernspedagog og har 15 års erfaring som leder. Hege har, med unntak av et kort opphold i rekrutteringsbransjen, arbeidet hele sitt yrkesaktive liv med det sosialfaglige arbeidsfeltet i det offentlige. Hovedsakelig har hun jobbet med ungdomsarbeid innen rus, psykiatri og flerkulturelle. Hege er med andre ord godt rustet til jobben og gleder seg til stadig nye brukere og å videreutvikle tilbudet. 4 Dagligleder Hege Sundby Barnas Stasjon på Teie dekker områdene, Nøtterøy, Tjøme og Tønsberg. Det er ca. 50/50 fordeling mellom etniske- og flerkulturelle nordmenn. Vi er et lavterskeltilbud, sier Hege. Folk kan ta direkte kontakt med oss. Helsestasjonen er en viktig arena for å formidle vårt tilbud. Vi har et veldig godt samarbeid med Barnevernstjenesten og Helsestasjonen på Nøtterøy. De henviser mange til oss. Det er ikke til å stikke under en stol at det kan være utfordringer både for etniske og flerkulturelle nordmenn i dagens samfunn. Mor eller far kan ha eller hatt psykiske og/eller rusproblemer. Det kan være vanskelig å mestre hverdagen. Vi vil at brukerne våre skal oppleve det enkelt å kontakte oss. Alle skal føle seg verdsatte og trygge på Barnas Stasjon. Barnas Stasjon skal være et supplement til kommunenes tjenester. Vi ønsker at kommunene og vi skal løse kommunenes utfordringer i fellesskap. Vi vil gjerne være en del av tiltakskjeden til kommunene. Hvem kan bruke Barnas Stasjon? Småbarnsfamilier med minst 1 barn under 8 år eller gravide er vår primære brukergruppe. Du trenger ikke ha store problemer for å oppsøke oss. Det er nok at du trenger noen å snakke med eller diskutere hverdagens utfordringer med. Ofte er det nok bare å lufte tingene med andre. Få belyst utfordringen din med andres øyne. Kommunikasjon er viktig. Det er slett ikke godt for helsen å gå og gruble over problemer i dage- eller ukevis. Da vokser de seg som oftest så store at det blir veldig problematisk å løse dem. Foreldrerollen kan være utfordrende for noen og enhver, sier Hege. Vi bidrar med kompetanse innen grensesetting og kommunikasjon og motiverer til endringer. Vi fokuserer også på samhandling mellom barn og voksne i lek og aktiviteter. Vi kan også hjelpe med å forstå offentlige papirer, søke barnehageplass, veilede i forhold til kontakt med hjelpeapparatet med mer. Kort sagt; hjelpe dem som opplever vanskeligheter med å mestre hverdagen bedre. Aktiviteter Middag og lunsj På tirsdager har vi lunsj fra kl Da er det som oftest flest voksne da barna stort sett er i barnehage. Dette gir rom for gode samtaler med foreldrene. De voksne kan prate sammen i fred og ro, og de kan utveksle og lære av hverandres erfaringer. De som vil og har mulighet, deltar også i forberedelsene til middagen som serveres kl. 16. Da er vi stort sett rundt 25 stykker rundt bordet. Fra og med slutten av januar har vi utvidet tilbudet med middagsservering på tirsdager - i tillegg til torsdager. Hver familie kan delta på 1 middag i uken, og man må melde seg på senest samme dag kl. 12. Det betyr m.a.o. at vi har doblet kapasiteten vår, og dermed kan vi ta imot nye brukere.

5 Økonomi Barnas Stasjon er et gratis tilbud til brukerne. Men siden det er lenge siden pengene fra TV-aksjonen gikk til Blå Kors, trenger vi flere penger til driften. Pr. i dag er driften basert på noen gaver, støtte fra legater og fond som vi søker på og noe bidrag fra offentlige støtteordninger. Vi skal ikke legge skjul på at vi ønsker oss et fast samarbeid og bidrag fra kommunene, da dette vil utløse en del statlige midler. Og det betyr veldig mye for oss - og ikke minst for våre brukere! (Innrammet faktaboks) Barnas Stasjon på Teie FAKTABOKS Middagsservering er både nyttig og lærerik samtidig som vi har det veldig koselig. Vi kan veilede om sunn og rimelig mat, gode bordvaner, og ikke minst samarbeid og lære nytten av å sitte sammen rundt et bord og spise. Barna får være med å tilberede - kutte grønnsaker, dekke bord, rydde mv. Kort sagt lar vi dem bli en del av fellesskapet og gir dem mestringsfølelse. Vi prøver å være gode rollemodeller både for de voksne og barna. Det er veldig viktig. Barnas Stasjon på Teie Åpningstider: Tirsdag kl : Lunsj kl Middag kl Onsdag kl : Drop in Barnas Stasjon på Teie Torsdag kl : Middag kl Åpningstider: Ta kontakt for å gjøre avtaler utenom våre ordinære åpningstider! Helgeaktivitet En gang i måneden lager vi en helgeaktivitet. Enten er det ut på tur eller et kulturarrangement. Enten lørdag eller søndag. Vi har noe utstyr til utlån når vi har spesielle aktiviteter. Det samme utstyret kan lånes ut til brukerne ved behov. Frivillige Vi ønsker oss flere frivillige. Barnas Stasjon har lite lønnsbudsjett så vi er helt avhengige av frivillig hjelp. Det er ingen spesielle kriterier for å bli frivillig på Barnas Stasjon, men du må ha et ønske om å bidra til å gjøre hverdagen bedre for brukerne. Kanskje har du ferdigheter du har lyst til å lære bort? Matlaging, strikking, sying, snekring etc. - eller bare lese for barna? Ta kontakt med Hege på mobil Tirsdag kl : Lunsj kl Middag kl Onsdag kl : Drop in Torsdag kl : Middag kl Daglig leder: Hege Sundby, mobil , Følg oss på Facebook eller kom innom! Ta kontakt for å gjøre avtaler utenom våre ordinære åpningstider! Daglig leder: Hege Sundby, mobil , (Sett inn bilde av Blå Kors-bygget på Teie der du synes det passer best.) Følg oss på Facebook eller kom innom! Du kan også bruke noen av illustrasjonene fra nettsiden til Logoen til Barnas Stasjon bør også være med.

6 Sakset fra ulike medier Gi en klem! Det skal faktisk ikke mer til enn en god klem for å snu dagen til noe bedre. Det mener i alle fall halvparten av alle nordmenn ifølge en ny undersøkelse. Og ettersom godhet avler godhet - hvorfor ikke starte selv og gi bort en uventet klem! BILDE KLEM BILDE Såpestykke Se opp for disse lykketyvene! Såpestykket - en bakteriebombe! Å vaske hendene er det enkleste og beste du kan gjøre for å motvirke sykdommer som omgangssyke og lignende. Men mange slurver med håndvasken, og få vet at det gode, gamle såpestykket kan være en bakteriebombe, ifølge seniorrådgiver Nina Kristine Sorknes ved Nasjonalt Folkehelseinstitutt. - Et såpestykke blir forurenset når vi tar på det med skitne hender. Dersom mange gjør dette, kan såpestykket bli en smittekilde, forklarer infeksjonsekspert Sorknes og forteller hvorfor: - Vi har uendelig mange mikroorganismer på hendene. Når vi tar på håndtak eller hilser på folk, kan vi få overført smitte fra folk som kan ha oppkast og/eller diaré i familien. Det kan være snakk om mage- og tarmbakterier, stafylokokker, og lignende. Et såpestykke kan fungere som et vekstmedium der bakterier kan vokse og gro. - Derfor er flytende såpe best til håndvasken, slår Sorknes fast! * Du sammenligner deg selv med andre. Dette er en kamp du er dømt til å tape. * Du er opphengt i utseendet ditt. Du kan ikke være lykkelig og ha det bra, om du hater kroppen din. * Du er fordømmende. Måten vi dømmer andre på, henger ofte sammen med opplevelsen av egen selvfølelse. * Du gjør ting bare fordi alle andre også gjør det. Etterdiltere lever sjelden fulle, rike liv. Finn heller din egen vei. * Du følger ikke intuisjonen din. Den lille stemmen i hodet ditt er verdt å lytte til - selv om den kanskje ikke forteller deg akkurat det du har mest lyst til å høre. * Du bruker penger på tull og tøys. Å fylle livet med en hel masse materielle ting du ikke trenger, tar gjerne oppmerksomheten bort fra det som virkelig er verdifullt i tilværelsen. 6

7 Det er visst ikke lett å få folk opp av sofaen og ut av døren! I forrige utgave søkte glade gutter over 40 å få med flere til å trene i gymsalen på Herstad Skole. Resultatet var nedslående. Absolutt ingen nye medlemmer ble det. Er det fordi dere allerede trener andre steder, at dette opplegget ikke fristet - eller rett og slett fordi det er behagelig å synke ned i sofaen når man endelig kommer hjem om ettermiddagen? Men - det er ikke for sent å ta kontakt. Ønsket om flere medlemmer står fremdeles ved makt. Trimgjeng søker flere glade gutter mellom 40 og 70 til trim hver mandag og torsdag 19:30-21:00. Kontakt: Morten Berntsen, tlf mail mo_ Gratis utlån av sportsutstyr til hele familien GRATIS UTLÅN: På Frivilligsentralen kan du låne sportsutstyr som ski, skøyter m.m. etter hva vi har på lager. Depositum kr Utstyret kan lånes i 14 dager eller etter avtale. INNLEVERING: Har du liggende utstyr som ikke lenger er i bruk.. Vi tar imot med stor takk og bruker dette til utlån. Frivilligsentralen ligger i Ekebergveien 10 på Teiehøyden (vis a vis Shell) Har du spørsmål vedr. Låne loftet tlf Utlån: mandager og torsdager kl

8 Solbriller er øynenes solkrem Det er svært viktig med beskyttelse for øynene, og det å ha på solbriller handler ikke bare om å henge med på moten, men også om å bruke hodet og forebygge de skadene som solen kan medføre på øyne og hud. Solstrålene har forskjellige bølgelengder og kan deles opp i tre: Synlig stråling (lys), infrarød stråling (også kjent som varmestråling) og ultrafiolett stråling (UV). UV-stråling kan man umiddelbart verken se eller merke, og den kan deles opp i UVA-, UVB- og UVC-stråling. Den mest skadelige og den med størst inntrengningsevne er UVC. Denne strålingen absorberes i atmosfæren, men i stadig mindre grad pga reduksjonen av ozonlaget. UVA- og UVB-stråler når ned til oss og det menneskelige øyet. Derfor er det så viktig at solbrilleglass har de nødvendige filtre. De skadelige påvirkninger kan for eksempel resultere i skader og forbrenninger av øyelokk og øyeomgivelser (som i verste fall kan føre til hudkreft), skader og forbrenninger på hornhinnen som kan forårsake infeksjoner og skader på øyelinsene som igjen kan føre til grå stær. Ifølge verdenshelseorganisasjon, WHO, utgjør påvirkningen av særlig UVB-stråling en vesentlig risikofaktor for utvikling av grå stær. Dessuten kan det oppstå skader bakerst i øyet i netthinnen og netthinnens skarpsynsentrum, makula (den gule flekken), som kan føre til AMD (aldersrelatert makula-degenerasjon). For å unngå eller minske de skadelige påvirkningene, lages solbrilleglass med forskjellige filtre og overflatebehandlinger. Alle solbrilleglass bør ha total beskyttelse mot UV-stråler. Husk at det er farligere å bruke solbriller uten UV-filter enn ikke å bruke solbriller! Øynenes pupiller utvider seg i mørke (når man tar på solbrillene) og hvis solbrillene ikke har UV-filter, er det fri passasje for UV-strålene. Solbrilleglass klassifiseres på en skala fra 1 4, alt etter hvor mye lys de lar passere. Klassifisering 1 slipper gjennom 90% (nesten klare glass), mens klassifisering 4 bare slipper gjennom 5 8% lys. Velegnet til sport under ekstreme lysvilkår som skiløp og seilsport, men de er IKKE velegnet for bilkjøring! 8 Ved valg av solbriller må det også tas hensyn til fargen på glassene. Her spiller brukerens behov, daglige aktiviteter og levemåte en stor rolle. Er du operert for nærsynthet eller langsynthet, grå stær eller har ikke-operert grå stær, må du bruke solbriller. De mest vanlig typene glass er: Brune glass: Anbefales til nærsynte. De øker kontrasten, men gir litt endring i oppfatning av farger. Egnet til utendørsaktiviteter og vekslende lys-/skyggeforhold. Grønne glass: Anbefales til langsynte. De gir litt endring i oppfatningen av farger. Egnet til aktiviter og sport forbundet med hav/strand og sne. Grå glass: Kan brukes av alle og gir praktisk talt ingen endring i fargeoppfattelsen. Egnet til blandede lysforhold og bilkjøring. Gule glass: Gir større kontrast og større dybdeskarphet. Egnet til kjøring i tåke. Egnet til sport med raske bevegelser, for eksempel tennis. Kan hjelpe til ved enkelte former for svaksynthet og netthinnesykdommer. Polariserte glass: Blokkerer for reflekser fra vannrette, plane flater som asfalt, vann, sand og sne. Anbefales til bilkjøring og til alle typer utendørssport fordi kontrasten økes, og man unngår blending og reflekser. Du kan også få dine solbriller med styrke i de ovennevnte fargenyansene.

9 Solbriller er like viktige som solkrem. Dessverre er solbriller mer mote enn sikkerhet for de fleste av oss. Kanskje lurt å gå til optikeren neste gang du skal ha solbriller? Test synet ditt hjemme Akutte symptomer Hvis du ser mange fluer foran øynene og et lysglimt etterpå, dra rett til øyelege. Du kan ha fått netthinneløsning, som må behandles raskt. Hvis du våkner en dag med betraktelig dårligere syn enn dagen før, kan du ha fått betennelse på synsnerven, blødninger inne i øyet eller annet som kan være alvorlig. Også her må du dra rett til øyelege. Det finnes flere enkle måter å teste synet ditt selv på. Slik tester du for eksempel skarpsynet: Dekk til det ene øyet (hvis du bruker briller så behold dem på), og se om du kan lese teksten på TV eller i avisen godt. Gjenta øvelsen med å dekke til det andre øyet. Gjør så øvelsen uten å dekke til øynene. Ser du teksten klart? Hvis ikke, har du et synsproblem! ADRESSELISTE STYRET I HERSTAD VELFORENING 2013/14 Navn Adresse Telefon Ellen Wold Evensen Lysakerveien 2, 3140 Nøtterøy / Leder Lars Johnsen Skarphagaveien 75B, 3140 Nøtterøy Nestleder Johanna Maria Kure Øvre Smidsrødvei 26A, 3120 Nøtterøy Sekretær Terje Varpe Skarphagaveien 42, 3120 Nøtterøy / Kasserer frem til vanlig styremedlem fra Kristin Varpe Kjexrud Skarphagaveien 17, 3120 Nøtterøy Styremedlem frem til kasserer fra Tom Grytnes Tanstadveien 25, 3140 Nøtterøy Vara Kjersti Holm Smidsrødveien 79, 3140 Nøtterøy Vara Herstad Velforening er på nettet Her finner du trafikksikkerhetslisten vår, tidligere Hegrastadir og annen nyttig informasjon. Du kan også sende mail til oss direkte fra websidene. Bli venn med oss på faebook 9

10 Rydd plass for endringer Noen ganger trenger vi å gjøre større endringer for å ha det bra! Ifølge verdenshelseorganisasjon, WHO, utgjør påvirkninalle drømmer vi vel om endring av og til. Noen ganger små endringer, andre ganger trenger vi å gjøre større endringer for å ha det bra, eller for å passe på helsen. Utfordringen er å finne rom i en hektisk hverdag til å gjøre de tingene som er nødvendige for å nå målene du ønsker deg. Faktisk er den viktigste årsaken til at folk ikke lykkes med å realisere drømmene sine, er at de ikke har ryddet plass til å gjøre noe nytt. Følgende spørsmål skal hjelpe deg til å rydde plassen du trenger for å nå målet: Har jeg en plan for hva jeg skal gjøre mindre av? Vi har alle begrenset med tid og krefter. Det betyr at ingen av oss har anledning til å fortsette med alt vi driver med - og samtidig klare å begynne med noe nytt. Derfor må du bestemme deg for hvor du kan spare tiden og kreftene du trenger for å begynne med det nye du ønsker å gjøre. Er jeg forberedt på at jeg vil gå glipp av noe? Du vil gå glipp av noe på bekostning av det nye du ønsker i livet ditt. Du må velge bort noe for å finne rom for endringen. Det kan også hende du må gjøre valg du ikke får støtte for av menneskene rundt deg. Det er da naturlig at du blir usikker, og at du vurderer om det du drømmer om, ikke er realistisk for deg. Har du derimot forberedt deg på at dette kan komme til å skje, vil du tåle motstanden bedre ved at du minner deg selv på at du må gjøre valget for å komme i mål. Er jeg forberedt på å øve? Å skape endringer innebærer ofte å lære noe nytt. Det kan være frustrerende. Både fordi det går sakte og fordi du ikke mestrer det nye ennå. I tillegg til å øve, må du samtidig legge av deg de gamle vanene. Du må være forberedt på at du ikke lykkes med en gang. Å øve innebærer å feile, og det er en følelse de fleste misliker. Men skal vi kunne endre oss, må vi lære oss å tåle nederlag. Det er en del av veien til målet. Er jeg konsentrert nok? Vi mennesker er vanedyr. Når kroppen får fortsette i gamle vaner eller med gamle uvaner, sparer du både tid og krefter. Men når du skal lære nye ting, må du konsentrere deg fordi du skal gjøre noe du ikke har gjort før. Du må rette all oppmerksomhet mot endringsprosessen. Det er ofte lettest i starten, men blir vanskeligere etter hvert som du har blitt vant til å gjøre det nye. Da kan du bli ukonsentrert og skli tilbake til de gamle vanene og uvanene - og gi opp hele endringsprosessen. Det er derfor viktig at du forbereder deg på at du kommer til å skli tilbake, slik at du raskest mulig får hentet deg tilbake på rett kurs, når det måtte skje. Heldigvis kan du gjøre det så mange ganger du måtte trenge til du har nådd målet ditt. (To skritt frem og et tilbake, om og om igjen!) Når du kan svare ja på alle spørsmålene, har du ryddet plassen du trenger for endringene du ønsker deg. Lykke til! 10

11 GRATIS i Badeland! Nyhet fra 2015: Medlemmers barn under 16 år kan bade gratis! NB! Gjelder ved årsmedlemskap og 2 barn per kontrakt. Les mer på Distriktets største treningssenter med et komplett familietilbud! Telefon Web

12

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 3 - Oktober, 2014 Årgang 18

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 3 - Oktober, 2014 Årgang 18 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 3 - Oktober, 2014 Årgang 18 Herstad velforening inviterer til ALLMØTE PÅ FAGERTUN Torsdag 6. november, kl.19.00 Svein Hermansen, tidligere rektor ved Herstad Skole

Detaljer

Stille dager i sentrum

Stille dager i sentrum INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Januar, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år Stille dager i sentrum Det var ikke noe Vel på Herstad da jeg var liten, det nærmeste vi kom, var farvel. Og mange fór langt.

Detaljer

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30

INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL. Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18. Herstad. Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 2 - Mai, 2014 Årgang 18 Herstad-Vel 20år 17. mai på Herstad Velkommen til 17. maifest på Herstad skole kl. 12.30 KAFETERIA Åpen fra kl. 09.30 til kl. 15.00 Langs Kirkeveien,

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser

Røde kors ungdom. røde kors ungdom. sosiale møteplasser Røde kors ungdom HEFTE 4 HVa vi gjør: røde kors ungdom sosiale møteplasser INTRODUKSJON 1 Del 1: Historien bak sosiale møteplasser 3 Tips for å starte sosiale møteplasser 6 ENSOMHET, MOBBING OG FATTIGDOM

Detaljer

alt du bør vite om synet ditt

alt du bør vite om synet ditt alt du bør vite om synet ditt 2 Alt om syn Forord Det kommer an på øynene som ser, sies det. Noe jeg som synshemmet naturligvis ikke kan si meg helt enig i. I hvert fall ikke ta bokstavelig. For det kommer

Detaljer

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst

Innhold. Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus. Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst. Foto: Villa Vekst Hybelboer i Bodø Prosjektrapport - 2006-2009 Innhold 4 6 10 2 18 23 12 16 Utgiver: Villa Vekst, Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus Tekst: Linda Bjarkøy, Villa Vekst Foto: Villa Vekst Grafisk utforming:

Detaljer

Herstad i gamle dager. Del 6

Herstad i gamle dager. Del 6 INFORMASJONSAVIS FOR HERSTAD VEL Nr. 1 - Februar, 2013 Årgang 17 Flyfoto: Herstad-åsen m/kirkeveien sett fra øst. Herstad skole ligger i utkanten av bildet, på høyreside. Øyvind Thorsen Skribent og kåsør

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE

OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE OKTOBER 2011 JUBILEUMSUTGAVE Velkommen til enda en jubileumsutgave av Nerven! I siste nummer hadde NerVen 10 års jubileum som landsdekkende utgave. Nå er det selve selvhjelpsarbeidet for mennesker med

Detaljer

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t

alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t alt du bør v i t e o m s y n e t d i t t A l t o m s y n a l t o m s y n Forord Foto: Thomas Barstad En lysforkjemper Jonny Nersveen har doktorgrad i belysning. Les og lær om hvordan du tryggest og best

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care

Ung med stomi. Dedicated to Stoma Care Ung med stomi Dedicated to Stoma Care ISBN 9 788792 470003 All photos are by Photographer Sif Meincke www.sifmeincke.dk Linguistic guidance is by PT Consulting www.ptconsulting.dk Design by Oncotype www.oncotype.dk

Detaljer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer

Sosialt liv med kognitive endringer. Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Sosialt liv med kognitive endringer Praktiske råd for deg som lever livet med kognitive endringer Forord

Detaljer

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet

RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG. Kjelkehockey er livet RYGGMARGSBROKK- OG HYDROCEPHALUSFORENINGEN NR. 3-2014 - 33. ÅRGANG Kjelkehockey er livet Gjør meg friskere En evig dans Fint med forpliktelser leder May-Heidi Sandvik Styreleder Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Det er som den sorte klumpen blir mindre når jeg forteller hvordan det egentlig står til hjemme hos oss Utgiver: Organisasjonen Voksne for Barn 08, www.vfb.no Redaksjonskomité:

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

organisasjonen Voksne for barn

organisasjonen Voksne for barn organisasjonen Voksne for barn Utgiver: Voksne for Barn, www.vfb.no, 2008 Forfatter: John Roald Pettersen Illustrasjoner: Antonia Ringbom Layout: Grafisk Form as Grafisk produksjon: Grafisk Form as Trykk:

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte

Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien. Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Er vi på nett? -Livet i konfirmantfamilien Et samtaleopplegg med konfirmanter og deres foreldre/foresatte Copyright 2013 Stiftelsen Kirkens Familievern Formgiving: Torunn Sætrang Morvik Satt med Bookman

Detaljer

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008

brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 brostein Bymisjonsmagasinet www.bymisjon.no/drammen 2. årgang november 2008 En god start! For en tid tilbake fikk jeg høre om en som skulle kjøre opp til førerprøven på bil. Han var godt forberedt og hadde

Detaljer

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte

Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 09-03-2013. Referat. Styringsgruppemøte Referat Styringsgruppemøte 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Enkle råd. når livet er vanskelig

Enkle råd. når livet er vanskelig Enkle råd når livet er vanskelig Mer alminnelig enn du kanskje tror Ehn`^h`Z egdwazbzg Zg kvca^\z# DbigZci ]VakeVgiZc Vk dhh k^a deeazkz Vakdga^\Z egd" WaZbZg^a³eZiVka^kZi#?di^Ya^\ZgZYjWZgdb ]_Zae!_dhi³ggZZgh_VchZcZ[dgViYjWa^gWgV

Detaljer

28.februar 2013, nr.5

28.februar 2013, nr.5 28.februar 2013, nr.5 Mot ny samarbeidsavtale med Murmansk Røde Kors Les mer side 3-4 Røde Kors Ungdom lanserer ny kampanje mot ensomhet Les mer side 4-6 Fullt hus og god stemning på internasjonal kafé

Detaljer

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader

Når de minste sørger. Om sorg og støtte til barn under seks år. Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger Om sorg og støtte til barn under seks år Eline G. Røkholt, Kari E. Bugge, Elin Busch Reitan og Line Schrader Når de minste sørger er utgitt av Landsforeningen uventet barnedød (LUB)

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer