SONGDALEN KOMMUNE. Svar på dispensasjonssøknad for fradeling Dokumentdato

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Svar på dispensasjonssøknad for fradeling Dokumentdato 30.09.2010"

Transkript

1 SIDE 1 AV 7 Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Svar på dispensasjonssøknad for fradeling Dokumentdato av boligtomt - gnr. 18 bnr. 1 - Dynestøl Mottaker Unni Grindland 1-GBR-18/1 - -AKB Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Godkjent - Tiltak - Gnr. 75 Bnr. 13 Rosselandsv 23 - Esad Osmanovic Mottaker Esad Osmanovic 1-GBR-75/13 Arkivsak/doknr 10/ Budsjettsak fra kontrollutvalget til kommunestyret Avsender Kontrollutvalget 1-K1-145 RÅDMANN-STAB-SLO Arkivsak/doknr 10/ Forespørsel angående friområde for hund Avsender Sørlandet Brukshundklubb 1-K TBU Arkivsak/doknr 10/ Purring adressetildeling Avsender John N. Kleveland 1-K2-L32 - -HHI Arkivsak/doknr 10/ Pensjonsordning Vital forsikring - andre kvartalsrapport 2010 Avsender Vital Forsikring 1-K1-570; 2-K3-&14 - -AAN Arkivsak/doknr 10/ Reguleringsplan Midtheia Nodelandsheia - kunngjøring av vedtak Avsender Arealplanlegger Svein Sunde

2 SIDE 2 AV 7 Arkivsak/doknr 10/ Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne i VA - møteprotokoll Arkivsak/doknr 10/ Årsmelding for VA fylkeseldreråd 2009 Avsender Fylkeseldrerådsleder Niels- Otto Hægeland Arkivsak/doknr 10/ Fylkeseldrerådet i VA Møteprotokoll Avsender Fylkeseldrerådet Arkivsak/doknr 10/ Fylkeseldrerådet høstkonferanse Arkivsak/doknr 10/ Hvordan er status/informasjonflyt mellom den offentlige tannhelsetjeneste og pleie- og omsorgstjenesten i kommunen? Arkivsak/doknr 10/ Samlet svar fra kommunene vedr. Hvordan er den reelle sykehjemsordningen i fylket? Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel

3 SIDE 3 AV 7 Mottaker Knutepunkt Sørlandet LISA - refusjon reiseregninger august og september K1-026 RÅDMANN-STAB-TSK Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Kommuneplan Kristiansand underretning om uttalelse fra Songdalen Mottaker rådmannens stab Kristiansand kommune kommune 1-K1-140 RÅDMANN-STAB-TSK Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Innsynsbegjæringer - Avslag Mottaker Budstikka v/anne Lise Riseng; Budstikka 1-K RFR Arkivsak/doknr 10/ Søknad om sanitærabonnement gnr. 110 Dokumentdato bnr. 127 Skinnarsmoen 20 - Ola Imeland Avsender Sønnico Installasjon 1-GBR-110/127 Arkivsak/doknr 10/ Søknad om igangsetting gnr. 110 bnr. 127 Dokumentdato Skinnarsmoen 20 Avsender Agder Takst AS v/ Søftestad 1-GBR-110/127 Arkivsak/doknr 10/ Klage vedr. muntlig avslag på vedtak om å Dokumentdato blokkere/forhindre gjennomgang i rørgate Avsender Kai Håkon Mehl 1-K2-M03 - -IJL Arkivsak/doknr 10/ Avsender Ivar Åsland Innspill til kommuneplan - Djupesland hyttefelt

4 SIDE 4 AV 7 1-K1-140 RÅDMANN-STAB-TSK Arkivsak/doknr 10/ Søknad om støtte - Songdalen landbruksråd Dokumentdato Avsender Songdalen landbruksråd v/nils Asbjørn Sunde 1-K TOS Arkivsak/doknr 10/ Innspill Nodeland syd - kommuneplanen revidering Avsender Repstad Eiendom AS 1-K1-140 RÅDMANN-STAB-TSK Arkivsak/doknr 10/ ***-*** - -TST Vedtak søknad om ettergivelse av forsinkelsesrenter - skatt Arkivsak/doknr 10/ Uttalelse ett trinnssøknad riving gammel Dokumentdato bolig gnr. 101 bnr. 25 Gjervoldstad 88 Avsender Fylkeskonservatoren Vest- Agder Fylkeskommune Astrid Solås 1-GBR-101/25 - -AKB Arkivsak/doknr 10/ Retur tinglyst dokument - Seksjonering Gnr. 104 Bnr. 123 Hortemo Ringveg 55 - Avsender Statens kartverk oppheving av seksjonering 1-GBR-104/ KSB Arkivsak/doknr 10/ Tilsagnsbrev - budsjettåret 2010 opplæring i Dokumentdato norsk og samfunnskap for voksne Avsender Utdanningskontoret Fylkesmannen i Vest-Agder innvandrere 1-K1-233; 2-K2-A02 - -WBR Arkivsak/doknr 10/1393-3

5 SIDE 5 AV 7 Dokumentdato Avsender Utdanningskontoret Fylkesmannen i Vest-Agder 1-K1-233; 2-K2-A02 - -WBR Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Arkivsak/doknr 10/ ***-*** - -TBU Liste personlig verneutstyr Arkivsak/doknr 10/ Kommunale bruer - kontrakt avtale rehabilitering Avsender Bro og kai vedlikehold AS 1-K2-Q31; 2-K3-&01 - -IJL Arkivsak/doknr 10/ Tønnesland lastebildemontering - Aksjon Dokumentdato skrapmetall oppfølgning etter Avsender Miljøvernavd. Fylkesmannen i kontroll Vest-Agder 1-GBR-14/44 RÅDMANN-STAB-TSK Arkivsak/doknr 10/ Søknad spillemidler Gratjønn tursti Avsender GIL v/arne Kjell Stensland 1-K TRK Arkivsak/doknr 10/ Endringer reguleringsplan for Bukksteinsdalen Avsender Sivilarkitekt Erik Asbjørnsen 1-K2-L12 - -SVS Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Fornyet søknad om kompetansemidler 2011 Mottaker Husbanken Region Sør

6 SIDE 6 AV 7 1-K1- RÅDMANN-STAB-KOR Arkivsak/doknr 10/ Bukksteinsdalen - vedr. rapport geolog Avsender Sivilarkitekt Erik Asbjørnsen 1-K2-L12 - -SVS Arkivsak/doknr 10/ ***-*** - -TBU Personalmappe CV Arkivsak/doknr 10/ ***-*** RÅDMANN-TEKN-KSV Personalmappe - CV Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Ferdigattest gnr. 75 bnr. 424 Mjåvannsvn Prefa Sør A/S Mottaker Prosjetstyring A/S 1-GBR-75/424 Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Oppmålingsforretning gnr. 103 bnr Songdalsvegen 146 Asbjørn Nyborg Mottaker Asbjørn Nyborg 1-GBR-103/25 - -KSB Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Oppmålingsforretning Songdalen kommune. Mottaker Spikkeland Sigmund 1-GBR-103/25 - -KSB Arkivsak/doknr 10/2229-1

7 SIDE 7 AV 7 Dokumentdato Avsender Jørgen Røysland og Terje Utsogn 1-K2-V08 - -RHW Søknad om tilskudd kulturlandskap - gnr. 16 bnr. 1 Terje Utsogn / Jørgen Røysland Arkivsak/doknr 10/ Mottaker *** 1--***-***; 2--***-*** RÅDMANN-BARN-MBP Dok.type: U Dokumenttittel Barneverntjenester - rapportering Arkivsak/doknr 10/ Dok.type: U Dokumenttittel Reguleringsplan krysningsspor Nodeland og kulvert til fremtidig boligområde Nodeland Mottaker Vianova v/ Even Fallan Lorentsen; Repstad Anlegg AS v/ole Johan Bueklev Terrasse 1-K2-L12 - -SVS Arkivsak/doknr 10/ Mottaker *** 1--***-***; 2--***-*** RÅDMANN-BARN-MBP Dok.type: U Dokumenttittel Barneverntjenester - rapportering Arkivsak/doknr 10/ Økonomiplan Årsbudsjett 2011 Dokumentdato konsekvensjusteringer Avsender Barnehagene v/sylvi Sunde 1-K1-145 RÅDMANN-STAB-SLO

SONGDALEN KOMMUNE. Dok.type: U Dokumenttittel Vedr. Fradelingssøknad - Gnr. 7 bnr. 2 Leipsland - Ola Grindland

SONGDALEN KOMMUNE. Dok.type: U Dokumenttittel Vedr. Fradelingssøknad - Gnr. 7 bnr. 2 Leipsland - Ola Grindland Arkivsak/doknr 10/1314-4 Mottaker Ola Grindland SIDE 1 AV 8 Dok.type: U Dokumenttittel Vedr. Fradelingssøknad - Gnr. 7 bnr. 2 Leipsland - Ola Grindland 1-GBR-7/2 - -DBJ Arkivsak/doknr 10/2883-1 Avsender

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE 17.11.11 SIDE 1 AV 5. Anke vedtak dispensasjonssøknad oppføring Dokumentdato 16.11.2011

SONGDALEN KOMMUNE 17.11.11 SIDE 1 AV 5. Anke vedtak dispensasjonssøknad oppføring Dokumentdato 16.11.2011 17.11.11 SIDE 1 AV 5 Arkivsak/doknr 10/1395-12 Anke vedtak dispensasjonssøknad oppføring av enebolig og tomannsbolig Gnr. 110 Bnr. Avsender Røyrås Bygg AS 163 Vestmov 4 1-GBR-110/163 - -DBJ Arkivsak/doknr

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/2937-11 Dok.type: U Dokumenttittel Ferdigattest støttemur Svarttjønnheia 169 Dokumentdato 31.08.

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 10/2937-11 Dok.type: U Dokumenttittel Ferdigattest støttemur Svarttjønnheia 169 Dokumentdato 31.08. SIDE 1 AV 7 hjarkivsak/dok 10/1457-17 nr Melding oversendelse av matrikkelbrev Dokumentdato 19.04.2011 Mottaker Adkokatfirma Tofte DA; Harald Anders Sørlien 1-GBR-110/288 - -KSB Arkivsak/doknr 10/2937-11

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Godkjent - Masseoppfylling - Dokumentdato 17.08.2011. Rosselandsvegen 8 gnr. 75 bnr. 349 Mottaker Flatnes Bygg consult AS

SONGDALEN KOMMUNE. Godkjent - Masseoppfylling - Dokumentdato 17.08.2011. Rosselandsvegen 8 gnr. 75 bnr. 349 Mottaker Flatnes Bygg consult AS SIDE 1 AV 6 Arkivsak/doknr 11/1537-3 Dok.type: U Dokumenttittel Godkjent - Masseoppfylling - Rosselandsvegen 8 gnr. 75 bnr. 349 Mottaker Flatnes Bygg consult AS 1-GBR-75/349 Arkivsak/doknr 11/1293-10 Dok.type:

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Dokumentdato 20.12.2010 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug

SONGDALEN KOMMUNE. Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Dokumentdato 20.12.2010 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug SIDE 1 AV 7 Arkivsak/doknr 10/2929-1 Arkiv Arbeidsplan Songdalen 2011 Avsender Ikava v/kjetil Reithaug 1-K1-057 - -RFR Arkivsak/doknr 10/-5 Avsender KS Høring - kommuneloven 1-K1-033; 2-K3-&13 RÅDMANN-

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 12/3-1 Dok.type: I Dokumenttittel Vedr. rekvisisjon av kart- og Dokumentdato 29.12.2011

SONGDALEN KOMMUNE. Arkivsak/doknr 12/3-1 Dok.type: I Dokumenttittel Vedr. rekvisisjon av kart- og Dokumentdato 29.12.2011 Arkivsak/doknr 11/209-2 Dokumentdato 30.12.2011 Avsender DNB SIDE 1 AV 6 Oversikt forsikringer Songdalen kommune 2012 1-K1-260 - -TLF Arkivsak/doknr 12/3-1 Vedr. rekvisisjon av kart- og Dokumentdato 29.12.2011

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 14.08.2015-14.08.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/3769-3 Dok.type: U Gradering: Navn: Vegard Selian Årnes Dok.beskr: Referat fra forhåndskonferanse - bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, gnr/bnr 258/6 Saksnr: 13/8986-27 Dok.type: U Gradering:

Detaljer

Periode: 03-01-2012-03-01-2012

Periode: 03-01-2012-03-01-2012 DMS2002 - Software nnovation 05.01.2012 Offentlig journal Periode: 03-01-2012-03-01-2012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01575-8 U Dok.dato: 17.08.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL EIGERSUND KOMMUNE Periode: 27.08.13 Side 1 Arkivsak/doknr.: 13/476-4 U Sakstittel Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune Mottaker Bjerkreim kommune 1-FA-M80; 2-FE-026 Feiing og boligtilsyn i Bjerkreim kommune TEA-TBR-REG

Detaljer

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen

Offentlig journal. Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader. Gnr 5 bnr 1 - Willy Haugen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 30.9.2014-7.10.2014, Dokumenttype:,, Status: J,A 23.10.2014 nnhold: Vedrørende omlegging av trase for adkomst fra gnr 4 bnr 1 til gnr 5 bnr 1 -merknader Gnr

Detaljer

Periode: 24-01-2014-24-01-2014

Periode: 24-01-2014-24-01-2014 DMS2002 - Software Innovation 28.01.2014 Offentlig journal Periode: 24-01-2014-24-01-2014 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01755-12 I Dok.dato:

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 12022008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 15022008 07/00503-29 U Dok.dato: 20122007 Jour.dato: Enhet for teknisk forvaltning - BRERUT Harald Granås

Detaljer

Periode: 06-10-2011-06-10-2011

Periode: 06-10-2011-06-10-2011 DMS2002 - Software Innovation 07.10.2011 Offentlig journal Periode: 06-10-2011-06-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Nei Ja 11/01611-8 U Dok.dato: 05.10.2011

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014

OFFENTLIG POSTJOURNAL SPYDEBERG KOMMUNE. Notat, inn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 07.07.2014-13.07.2014 Side 1 Arkivsak/doknr. 14/655-3 Sakstittel J.f.dato: 07.07.2014 Detaljregulering - Griniskogen Nordvest, gnr 11 bnr 2 m.fl. Avsender Hans Moesgaard 1-FA-L13; 2-GBNR-11/2; 08/583 Tilbakemelding på henvendelse

Detaljer

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1

Sakspapir, notat og inn- og utgående brev, PostMottak, for perioden: 10.02.2015-10.02.2015 Side 1 OFFENTLG POSTJORNAL HATTFJELLDAL KOMMNE Side 1 Arkivsak/doknr. 14/584-7 Sakstittel Dok.dato 10.02.2015 Støtte til landbruksformål i nnovasjon Norge Arkivkode 1-FA-V12 Søknad om økonomisk støtte - Gryteselv

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE

OFFENTLIG POSTJOURNAL TRØGSTAD KOMMUNE Side 1 Dokumentnr. 15/1191-1 Sakstittel Journaldato: 29.06.2015 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for en enkelt anledning Brevdato 23.06.2015 Dokumenttittel Avsender Gunn Sannum Skjenkebevilling -

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 133983 Arkivkode: A20 &13 Sakstittel: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN - LEKSEHJELP, FRUKT OG GRØNNSAKER I SKOLEN OG OPPLÆRING FOR UNGDOM OVER OPPLÆRINGSPLIKTIG

Detaljer

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE

VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE Navn Ved Adresse Postnr./poststed Vår ref.: [VårRef] Deres ref.: Dato: 11.03.2011 VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSARBEID FOR BARNEHAGE OG BOLIGFELT, FINSLAND, I SONGDALEN KOMMUNE I henhold til plan- og

Detaljer

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399

Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/402 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/8 TEKN/TOMJOH. Dok.dato: 06.05.2015. Klassering: 16/399 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.05.2015 -, Dokumenttype:,, Status: J - Journalført 28.05.2015 nnhold: Varsel om tilsyn med fyringsanlegg Tilsyn fyringsanlegg gnr 16 bnr 402 Sagveien 1

Detaljer

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N):

Periode: 03022010 - DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (N): DMS2002 - Vennesla Kommune 05022010 Offentlig journal Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Periode: - Alle Alle Alle Nei Ja 07/00330-62 U Dok.dato: 02022010 Jour.dato: Enhet

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 103338 Arkivkode: GA 13717 Sakstittel: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Dokumentbeskrivelse: EIENDOMSFORHOLD, SKULERUD Fra: Bodil Kalvik Dok.type: U Løpenr: 1585810 Datert: 24.09.2010 Saksbehandler:

Detaljer

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U

POSTLISTE Dokumenter registrert: 05.06.2015-05.06.2015 Dokumenttype: DOK I, DOK U Saksnr: 15/1335-11 Dok.type: U Gradering: Saksb: AREAL/BYGG/NASM EiendomsMegler 1 Dok.beskr: 182/53 Oversendelse av tinglyst dokument. Seksjonering. Saga prosjekt. Saksnr: 15/2483-2 Dok.type: U Gradering:BB

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet:

OFFENTLIG POSTLISTE. Dokumenter registrert: 01.11.2013-01.11.2013 Avdeling/Seksjon: / Dokumenttype: DOK *, NOT *, IS * Journalenhet: Saksnr: 08/15-1 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV SAR VOKKS Nett AS Dok.beskr: BEKREFTELSE PÅ TILKNYTNING OG NETTLEIE 2008 Saksnr: 08/15-3 Regdato:01.11.2013 Arkivkode:S01 Saksb: BYG/BYG/TV

Detaljer

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X):

Offentlig journal. Periode: 16102008 - Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Offentlig journal Periode: - Alle Alle Alle Nei 17102008 07/00612-50 I Dok.dato: 14102008 Jour.dato: ERrgoGroup AS Enhet for byggforvaltning - JORJAN

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET

OFFENTLIG POSTLISTE RØMSKOG KOMMUNE, SENTRALARKIVET Lnr: 942/13 Regdato:11.07.2014 Arkivkode:GNR 74/79 Saksnr: 13/184-2 Dok.type: /U Gradering: Navn: Jørn Krogstad Dok.beskr: TILLATELSE TIL TILTAK IHHT 20-1 - OPPFØRING AV SVØMMEBASSENG. GNR 74 BNR 79 -

Detaljer

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal

DMS2002 - Software Innovation - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 13/00030-9 Kommunale avgifter 2013 - klage på gebyr Kommunale avgifter 2013 Enhet for økonomi - Faktura dato: Sakarkiv 231 Inngående eksternt produsert, 13/00039-17 Gnr

Detaljer

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03.

Journaldato: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: I - Inngående brev, Status: J,A. Dok.dato: 24.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.03.11-31.03.11, Journalenhet: JHK - Journal Halden kommune, Dokumenttype: - nngående brev, Status: J, 04.04.2011 nnhold: Midler til kulturtilbud og kulturskoletilbud

Detaljer

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE

Aurskog-Høland kommune / Journalenhet: OFFENTLIG POSTLISTE Arkivsaksnr: 121395 Arkivkode: GA 1113 Sakstittel: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113 Dokumentbeskrivelse: TILSKUDD TIL SPESIELLE MILJØTILTAK I JORDBRUKET - EIENDOMMEN 1113

Detaljer

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15

OFFENTLIG POSTLISTE. Filarkiv: EMNE-SA-13 Lnr: 2508/15 Forrige lnr: Svar på lnr.: Reg.dato: 09.03.15 Side 1 14/2876-7 U Datert: 06.02.15 Arkivkode:601 G00 &41 S.ansv: FTJ.FTJ.SJØTOV Til: Stamina Helse Sakstittel: RAMMEAVTALE BEDRIFTSHELSETJENESTE I SKI KOMMUNE Innhold: TILDELINGSBREV 02 Lnr: 2508/15 Forrige

Detaljer

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I

POSTLISTE. Dokumenter registrert: 30.10.2014-30.10.2014. Dokumenttype(r): DOK I, DOK N, DOK U, IS I Lnr: 8813/14 Regdato:30.10.2014 Saksnr: 14/2061-1 Dok.type: /U Gradering:13 Ofl 13 Saksb: STAB/SE/GLA Journalenhet:RÅD SØKNAD OM TILRETTELEGGINGSTILSKUDD - KONTORARBEIDSPLASS Lnr: 12625/14 Regdato:30.10.2014

Detaljer