SONGDALEN KOMMUNE. Off.lova 13 Fvl. 13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SONGDALEN KOMMUNE. Off.lova 13 Fvl. 13"

Transkript

1 Arkivsak/doknr 06/445-7 Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender Norcon SIDE 1 AV 7 Prisestimat for ph-regulering på Vatneli RA 1-K2-M41; 2-GBR-; 3-K1- - -KJR Arkivsak/doknr 10/ Svar på brev vedr. Blomsterenga tomt nr 6 Avsender Arthur Finsådal as Arkivsak/doknr 10/ Mottaker *** 1--***-*** - -MAH Avslag på søknad om startlån til kjøp av gnr. 76 bnr 27 i Songdalen kommune Arkivsak/doknr 10/ BU midler driftsbygning gnr. 2 bnr. 1 - Kåre Grindland - Anmodning om utbetaling av Mottaker Innovasjon Norge støtte - Søknad om tilleggslån 1-K2-V12 - -RHW Arkivsak/doknr 10/ Kostnader forbundet med å flytte elever fra Tunballen til Rosseland skole Mottaker Formannskapets medlemmer 1-K1-145 RÅDMANN-STAB-SLO Arkivsak/doknr 10/ Mjåvannsveien 66 gnr. 75 bnr. 415 søknad om endret plassering av plasthall Avsender Knut COWI AS v/egeland 1-GBR-75/ HAS Arkivsak/doknr 10/ Mindre vesentlig reguleringsendring

2 Avsender Trollvegg Arkitektstudio AS Sivilarkitekt MNAL 1-K2-L12 - -SVS Tunballen - reguleringsbestemmelser SIDE 2 AV 7 Arkivsak/doknr 10/ Høring - forskrift om kommunal beredskapsplikt Avsender Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1-K2-X20; 2-K3-&13 RÅDMANN- -KSL Arkivsak/doknr 10/ Ber om innsyn Avsender Øistein Hatlebakk 1-K RFR Arkivsak/doknr 10/ Uttalelse anmodning om bosetting av flyktninger i 2011 Avsender Vidar Skaaland 1-K2-F30 RÅDMANN-NAV-RST Arkivsak/doknr 10/ Oppdaterte tilskuddsatser 2011 Avsender Audun Thorstensen 1-K1-145 RÅDMANN-STAB-SLO Arkivsak/doknr 10/ Avsender Budstikka Innsyn postjournal - bestilling t o m K RFR Arkivsak/doknr 10/ Avsender Frustøl AS Blomsterenga nr 6 og 7 tilkoblet offentlig vann og avløpsanlegg

3 SIDE 3 AV 7 Arkivsak/doknr 10/ Avsender Frustøl AS Blomsterenga nr 6 og 7 tilkoblet offentlig vann og avløpsanlegg Arkivsak/doknr 10/ Mottaker Try Rør Godkjenning tilknytning VA - tomannsbolig gnr. 104 bnr. 400 og Kristian Homme 1-GBR-104/400; 2-GBR-104/402 Arkivsak/doknr 10/ Kontrollmedlemskap i Grønt Punkt Norge Avsender Grønt Punkt Norge KS 1-K IJL Arkivsak/doknr 10/ Vedr. kulturskolen Avsender Elin Lislevand Pavljuk 1-K2-A30 - -BDA Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender *** 1--***-*** - -HFJ Arkivsak/doknr 10/ Avsender Johnny Steig Ansettelseskontrakt midlertidig ansettelse Kirkevegen Utmelding - kulturskolen 1-K2-A30 - -BDA Arkivsak/doknr 10/

4 Mottaker Frustøl AS SIDE 4 AV 7 Midlertidig frakobling VA- enebolig Hortemo Ringveg 54 gnr. 104 bnr Tom Rune Stedal 1-GBR-104/40 - -HAS Arkivsak/doknr 10/ Avsender Strek Arkitekt U-grad Rosseland forretningsbygg 1-GBR-75/358 Arkivsak/doknr 10/ Mottaker Budstikka Innsyn postjournal - bestilling t o m K RFR Arkivsak/doknr 10/ Mottaker Frustøl AS Vedrørende pumpekum for tomannsbolig - Hortemo Ringveg 54 gnr. 104 bnr Tom Rune Stedal 1-GBR-104/40 - -HAS Arkivsak/doknr 10/ Mottaker Kjetil Dale Adkomst til Stasjonstunet 1-K1-033 RÅDMANN-HOM-HBE Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender *** 1-K2-A30 - -BDA Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender KS Søknad kulturskolen Tilsagn om OU - midler til kvalifisering av voksne 1-K2-A56

5 SIDE 5 AV 7 RÅDMANN-STAB-BRE Arkivsak/doknr 10/ Kommunal eiendom - husleiekontrakt Oasen skole Mottaker Oasen skole v/roar Tufteland 1-K1-614; 2-K3-&01 RÅDMANN-TEKN-KSV Arkivsak/doknr 10/ Søknad om erstatning for tap av bifolk Gnr. Dokumentdato Bnr. 1 Gulbrandsen Avsender Gulbrand Gulbrandsen 1-GBR-31/1 - -ABS Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender *** 1--***-*** - -RFR Forespørsel om utlevering av barnevernsdokumenter Arkivsak/doknr 10/ Samtykke til tinglysning av matrikkelbrev vedr.fradeling gnr. 104 bnr. 226 Tomt 6 - Avsender Eiendomsmegler 1 Tomteprosjektering Sør AS 1-GBR-104/226 Arkivsak/doknr 10/ Samtykke til tinglysning av matrikkelbrev vedr. fradeling gnr. 104 bnr. 218 Tomt 6 - Avsender Eiendomsmegler 1 Tomteprosjektering Sør AS Arkivsak/doknr 10/ Samtykke til tinglysning av matrikkelbrev vedr.fradeling gnr. 104 bnr. 218d tomt 7 - Avsender Eiendomsmegler 1 Tomteprosjektering Sør AS Arkivsak/doknr 10/ Tekniske anlegg - Mjåvann II - rapport

6 SIDE 6 AV 7 Avsender Cowi fjellsikring vegkryss E39 Mjåvann 1-K2-L81; 2-K3-&40 - -SLA Arkivsak/doknr 10/ Generell jobbsøknad som Personlig Assistent Avsender Inge Johan Jenssen 25 Unntak for tilsetjingssaker m.m. 1-K1-410 RÅDMANN-HOM-TUS Arkivsak/doknr 10/ Mottaker *** 1--***-*** RÅDMANN- -SON Oppnevning av hjelpeverge Arkivsak/doknr 10/ Mottaker *** 1--***-***; 2--***-*** - -UGH Leiekontrakt Solvollvegen 1 B Arkivsak/doknr 10/ GBR-104/43 Arkivsak/doknr 10/ Dokumentdato Avsender Oliver Noerve Sanitærmelding Songdalsvn 107 gnr. 110 bnr GBR-110/72 Arkivsak/doknr 10/ Avsender Svein Frustøl Referat fra møte - Garasje plassert for tett inntil kommunale VA ledninger - Svarttjønnheia 82

7 SIDE 7 AV 7 1-GBR-106/80; 2-K2-M20 - -KJR Arkivsak/doknr 10/ Mottaker Arkivsak/doknr 10/ Arkivsak/doknr 10/ GBR-104/226 Arkivsak/doknr 10/2385-4