Eternum - BE. Gense - SE. Gense -DK. Konsumentvarer. K.A.Rasmussen Konsern. K.A.Rasmussen - NO. Industrivarer. KARANA Ädelmetall - SE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eternum - BE. Gense - SE. Gense -DK. Konsumentvarer. K.A.Rasmussen Konsern. K.A.Rasmussen - NO. Industrivarer. KARANA Ädelmetall - SE"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2011

2 Eternum - BE Gense - SE Konsumentvarer Gense -DK K.A.Rasmussen Konsern Industrivarer K.A.Rasmussen - NO KARANA Ädelmetall - SE K.A.Rasmussen - DK K.A.Rasmussen - FI K.A.Rasmussen - PL K.A.Rasmussen - EST (50%) Sargenta - SE Guldcentralen - SE 2

3 Industrivarer K.A. Rasmussen a.s NO Selskapet er produsent av metallegeringer i gull, sølv og platinametaller som videreforedles til plater og tråd. Det produseres katalysatorer i sølv levert til kjemisk industri samt platinalegeringsnett til Yara s salpetersyreanlegg. Selskapet produserer og markedsfører tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. I tillegg markedsføres i Norge stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. KARANA Ädelmetall AB SE Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Markedsområdet er Sverige. K.A. Rasmussen A/S - DK Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Markedsområdet er Danmark. Sargenta AB - SE Selskapet markedsfører og selger vektøy og maskiner, halvfabrikata og materiale til gull- og sølvsmeder, smykkelaging og hobbybruk. Guldcentralen AB - SE Selskapet kjøper og selger investerings metaller i gull, sølv, platina og palladium til privatpersoner og bedrifter. K.A. Rasmussen Polen PL Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområdet er Polen. K.A. Rasmussen AS - EST (50%) Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv, samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområde er Baltikum. K.A. Rasmussen OY - FIN Selskapet markedsfører finmetaller i gull og sølv samt halvfabrikata i samme materialer som produseres hos KAR-Hamar. Selskapet markedsfører også tekniske hjelpemidler tilpasset dentalbransjens behov. Markedsområdet er Finland. Konsumentvarer AB Gense - SE Selskapet produserer bordbestikk i forskjellige mønstre både i sølv og nysølv. I tillegg også kunst-, pryd- og nyttegjenstander i samme materialer. Markedsområdet er Sverige. I tillegg markedsføres stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. A/S Gense - DK Selskapet markedsfører bordbestikk i stål, sølv og nysølv. I tillegg kjøkkentilpasset utstyr designet og produsert av AB Gense. Eternum S.A. - BE Selskapet produserer og markedsfører stålbestikk og kjøkkentilpasset utstyr til hotell-, restaurant- og cateringnæringen. 3

4 Årsberetning Årets virksomhet K.A. Rasmussen a.s er et internasjonalt selskap med hovedkontor og produksjon på Hamar. K.A. Rasmussen a.s produserer og selger ulike typer produkter og tjenester med tilknytning til edelmetaller. Konsernet har to divisjoner: Industridivisjonen produserer og selger halvfabrikata til industri og gullsmedhåndverk, industrielle katalysatorer, edelmetallbaserte dentallegeringer, samt driver Nordens største raffineri for edelmetaller. I tillegg produseres og forhandles barrer og mynter til investeringsmarkedet. Konsumentvaredivisjonen arbeider med bestikk i stål og sølv så vel som relaterte gaveartikler. Konsernet har fabrikker med produksjon i Hamar, Norge og i Eskilstuna, Sverige. Konsernet har salgskontorer i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Estland, Belgia og Polen. Yara International er vår viktigste kunde for platinabaserte katalysatorprodukter. Vi har ett 80 år langt kundeforhold til Yara International som vi er meget stolte av. Industridivisjonen har opplevd sterk vekst i 2011, mens konsumentvaredivisjonens virksomhet har stabilisert seg etter flere år med nedgang i omsetningen. Konsernets resultat er i 2011 belastet med engangskostnader i størrelsesorden 15 mill. kroner knyttet til miljøansvar og etterberegning av merverdiavgift. Strategi for fremtiden I dag er verden i stor forandring, der vår tids store utfordring er at det er begrenset tilgang til energi, materialer og metaller. Ett resultat av dette er at FN har startet et internasjonalt panel for strategiske vurderinger av verdens ressursforsyninger. K.A. Rasmussen bidrar med kompetanse direkte til panelets arbeid. K.A. Rasmussens mål er å bli en av de ledende europeiske aktører innenfor edelmetallmarkedet. Når ressurser fra gruver blir knappere og dyrere, øker metallgjenvinningen som en bidragende faktor for å kunne levere metaller til markedet i tilstrekkelige mengder. Metallpriser som har steget under en lengre tid, gjør at gjenvinning er en lønnsom virksomhet for den som har den riktige kompetansen og moderne raffinerier. K A Rasmussen har gjennomført en strategisk investering i edelmetallraffineriet, hvilket gjør at vi er teknisk godt rustet. Vi forventer oss en økning i våre aktiviteter innenfor området. Styrets målsetning er at den industrielle produksjonen skal være lokalisert i Norden for edelmetallprodukter og med kunder over hele verden. K.A. Rasmussen leverer produkter og industrielle tjenester med god kvalitet og god service til sine kunder. Vi søker tilvekst basert på økt aktivitet, mer salg og økt omsetning. K.A. Rasmussen skal være en arbeidsplass der de ansatte trives. Forskningssentrum for K A Rasmussen ligger på Hamar. K A Rasmussen arbeider aktivt sammen med Universitetene i Oslo, Trondheim og Lund i Sverige, så vel som SINTEF. Vår aktivitet innen for forskning og utvikling har under 2011 ledet til en rekke interessante resultater. 4

5 Omsetning og resultat I 2011 kom største delen av konsernets omsetning fra markeder utenfor Norge. Konsernets omsetning ble i ,3 mrd. mot 1,2 mrd. kroner i Den sterke økningen skyldes i hovedsak volumøkning på gjenvinning av gull og sølv. Volumøkningene gjør seg gjeldende i alle av konsernets nordiske virksomheter innenfor industridivisjonen. Driftsresultatet i konsernet ble 75,2 mill. kroner i 2011 mot 48,5 mill. kroner i Konsernet oppnådde i 2011 et resultat før skatt på 60,6 mill. kroner mot 37,2 mill. kroner i Driftsresultat pr. konsernselskap i mill. kroner. K.A. Rasmussen a.s, NO AB Gense, SE K.A. Rasmussen A/S, DK Guldcentralen AB, SE K.A. Rasmussen OY, FIN KARANA Ädelmetall AB, SE A/S Gense, DK Eternum S.A., BE ANA Ädelmetall AB, SE K.A. Rasmussen Polska Sp. 20.0, PL Sargenta AB ( ) ,7 20,4 2,6 0,6-2,0 2,5 4,2 3,3 17,1 6,2 11,7 9,0 0,6 0,7 10,2 8,2-4,4 0,8-0,5-0,6 6,6 1,1 Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede. 5

6 Kapitalforhold Selskapets beholdninger av edelmetaller og fordringer i edelmetaller påvirkes av markedsprisen på metallene. Selskapet har også innlån av metaller som påvirkes tilsvarende. Prisene på edelmetaller kan endre seg betydelig over tid, og for å sikre seg mot resultatvirkninger av prissvingninger på edelmetaller, foretar selskapet sikringstransaksjoner i metaller. Det vises til nærmere opplysninger om dette i note til regnskapet. Konsernets totalkapital utgjorde ved siste årsskifte 803 mill. kroner mot 757 mill. kroner pr Konsernets egenkapital var pr ,5 mill. kroner. Dette tilsvarer 15,0 % av totalkapitalen. Likvide midler, ubenyttede kassakreditter og kortsiktige plasseringer var pr ,9 mill. kroner. Styret 2011 Selskapets styre pr hadde følgende sammensetning: Styreformann: Styremedlemmer: Harald U. Sverdrup Paul P. Aas Kjell-Arne Rasmussen Torleiv G. Sverdrup Elizabeth S. Rasmussen Hans O. Bjøntegård Oddvar Aarflot Bjørn Sætre Helse, miljø og sikkerhet Konsernet vektlegger forbedring av generell miljøbeskyttelse, helse og sikkerhet. Konsernet arbeider fortløpende med helse og miljøspørsmål. Samarbeidsforholdene og arbeidsmiljøet generelt i bedriften ble forbedret i Konsernets virksomhet medfører utslipp til luft og vann. Disse utslippene ligger innenfor de krav fastsatt av relevante myndigheter i de land vi har virksomhet. Ut over dette arbeides det med å minske eventuell annen negativ påvirkning på miljøet. 6

7 Personell Konsernet hadde i gjennomsnitt 174 årsverk, som er en økning på 13 fra året før. Morselskapet hadde i gjennomsnitt 54,5 årsverk i 2011, 2,2 flere enn året før. Antall ansatte er fordelt slik pr : Antall ansatte Ansatte i produksjon Ansatte i adm. Omfanget av deltid Totalt Menn Kvinner Sykefravær i K.A. Rasmussen a.s, Hamar var i 2011 på 4,36 %. Det er vesentlig langtidsfravær og svangerskapspermisjon som ligger i dette. I alle land der vi er aktive, gjelder at kvinner og menn har lik lønn for arbeid av lik verdi. Det er lik arbeidstidsordning for kvinner og menn. Kvinner og menn står likt i alle ansettelses-prosesser. Ved nyansettelser og internt avansement fokuseres på prestasjon, så vel som faglig og sosial kompetanse. Disponering av overskuddet Selskapets frie egenkapital er 68,3 millioner kroner før avsetning til utbytte. Styret foreslår at det for 2011 utbetales et utbytte på kr ,- pr. aksje, og at overskuddet på kr i K.A. Rasmussen a.s anvendes som følger: Årets overskudd Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital

8 Resultatregnskap 1. januar til 31. desember Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekter Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat 6 7, 8 6, Finansinntekter og finanskostnader Inntekt på investering i datterselskaper Inntekt på investering i tilknyttede selskaper Agiogevinst og agiotap Renteinntekter Renteinntekter fra selskap i samme konsern Rentekostnader Andre finanskostnader Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad Årets resultat Minoritetsandel Disponering av årsresultatet Avsatt til utbytte Overført til annen egenkapital Sum disponering

9 9

10 Balanse pr Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter Fabrikkbygninger Maskiner, inventar og transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskaper Investeringer i tilknyttede selskaper Fordringer på konsernselskaper Andre langsiktige poster Sum finansielle anleggsmidler , Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Kundefordringer Andre fordringer Fordringer på konsernselskaper Kontanter, bankinnskudd Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital (1 392 aksjer á kr ) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital og minoritetsinteresser

11 Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet Note Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Kassekreditt Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Betalbar skatt Utbytte Metallån Annen kortsiktig gjeld Gjeld til konsernselskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

12 12

13 Kontantstrømoppstilling Beløp i kroner K.A. Rasmussen a.s Konsernet LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN Resultat før skattekostnad Ordinære avskrivninger Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av varige driftsmidler Inntekt på investering i datterselskap Resultatandel fra tilknyttet selskap Mottatt utbytte fra datterselskap Mottatt utbytte fra tilknyttet selskap Endring pensjonsforpliktelse Tilført fra årets virksomhet Endring varelager Endring metallån Endring kundefordringer Endring leverandørgjeld Endring andre fordringer Endring annen kortsiktig gjeld Netto likvid endring fra virksomheten (A) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER Investeringer i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Andre investeringer Netto likvid endringer fra investeringer (B) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING Endring kassekreditt Opptak av ny langsiktig gjeld Nedbetaling av gjeld Utbetalt utbytte Netto likvid endring fra finansiering (C ) Netto likvid endring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning

14 Noter til regnskapet Regnskapsprinsipper Konsernregnskapsprinsipper Konsernregnskapet består av K.A. Rasmussen a.s og selskaper hvor K.A. Rasmussen a.s har bestemmende innflytelse. Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert i regnskapet. I resultatregnskapet er minoritetenes andel av resultatet inkludert i konsernets årsresultat og presentert på egen linje under årsresultatet. Ved kjøp av aksjer i datterselskap elimineres kostpris for aksjene mot egenkapitalen i datterselskapet på kjøpstidspunktet. Merverdier fordeles på andre eiendeler eller føres opp som goodwill. Goodwill blir avskrevet over forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske selskapers regnskaper skjer ved at resultatregnskap omregnes etter periodens gjennomsnittskurs, mens balanseposter omregnes til dagskurs pr. 31. desember. Omregningsdifferanser føres direkte mot konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper hvor K.A. Rasmussen har betydelig innflytelse, er i konsernregnskapet inkludert i henhold til egenkapitalmetoden. Andel av resultat medtas på egen linje. I konsernbalansen er tilknyttede selskaper oppført til kostpris med tillegg av akkumulerte resultatandeler. I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper oppført etter egenkapitalmetoden. Andel av resultat for datterselskaper og tilknyttede selskaper medtas på egen linje etter fradrag for resultatføring av eventuelle merverdier eller goodwill. I balansen er selskapene oppført til kostpris med tillegg av akkumulerte resultatandeler. Det tas hensyn til effekten ved konserninterne overføringer av aksjer i datterselskaper. Inntekts- og kostnadsføring Inntektsføring skjer på leveringstidspunktet for salg av varer og på ytelsestidspunktet for salg av tjenester. Salg til kunders metallkonti hos K.A. Rasmussen inntektsføres når metallene godskrives kundens konto. Salg fra metallkonto hos eksterne leverandører eller finansinstitusjoner inntektsføres når metallene trekkes fra konto. Kostnader sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter kostnadene kan henføres til. Kostnader som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Utgifter knyttet til forskning og utvikling kostnadsføres løpende. Klassifisering i balansen Eiendeler knyttet til virksomhetens varekretsløp klassifiseres som omløpsmidler. Samme regel gjelder for kortsiktig gjeld. Fordringer og gjeld som ikke knytter seg til varekretsløpet, klassifiseres som omløpsmidler/kortsiktig gjeld dersom de forfaller innen ett år etter regnskapsavslutningstidspunktet. Øvrige eiendeler klassifiseres som anleggsmidler og øvrig gjeld klassifiseres som langsiktig gjeld. Poster i utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til balansedagens kurs. Agiogevinst/-tap klassifiseres som finansinntekt/- kostnad. 14

15 Kundefordringer Kundefordringer er regnskapsført til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelige tap. Avsetning til tap på fordringer bestemmes ut fra en individuell vurdering av fordringene. Varelager finansiell og regnskapsmessig sikring Råvarer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Varer i arbeid og egentilvirkede ferdigvarer er verdsatt til laveste av tilvirkningskost og virkelig verdi. FIFO prinsippet er brukt ved lageravgang. Selskapet har finansiert en betydelig del av virksomheten ved opptak av kortsiktige metallån og kortsiktige lån i fremmed valuta. Lånene har en løpetid på 1 til 12 måneder, og blir løpende fornyet. Låneforpliktelsen er omregnet i NOK etter kurs pr. 31. desember. Gjelden er sikret med garantier og pant. Selskapet foretar sikring av deler av sin metallhandel med en tilhørende valutaforretning for å eliminere kursrisiko. For å sikre posisjoner i metaller og valuta bruker selskapet aktivt terminforretninger for å redusere risiko for tap på metaller og valuta. Selskapets fremtidige kontrakter i metaller og valuta er sikringstransaksjoner og vurderes i regnskapet til den inngåtte terminkurs. Beholdningen av metaller som ikke er sikret, er i regnskapet vurdert til laveste av FIFO og London fixing på balansedagen. Gjeld i metaller som ikke er sikret er bokført til høyeste av FIFO og London fixing på balansedagen. Renteinntekter knyttet til metallutlån inngår i andre finansinntekter. Vedlikehold Gjennomført vedlikehold resultatføres løpende. Oppgradering og utskiftninger av anleggsmidler balanseføres. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført til historisk kost justert for eventuelle opp-/nedskrivninger og akkumulerte avskrivninger. Driftsmidlene avskrives lineært over forventet økonomisk levetid. Gevinst eller tap ved avgang anleggsmidler er inkludert i driftsresultatet. Pensjonskostnader Pensjonskostnader som er ytelsesplaner, er vurdert til nåverdien av de fremtidige pensjonsytelser som er opptjent på balansedagen og beregnet på basis av forutsetninger om diskonteringsrente, forventet fremtidig lønnsvekst og pensjonsregulering. Pensjonsmidler er vurdert til markedsverdi. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte kontrakter er balanseført som pensjonsforpliktelse, mens netto pensjonsmidler på overfinansierte kontrakter er balanseført som langsiktig rentefri fordring dersom det er sannsynlig at overfinansieringen kan utnyttes. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, inngår i posten lønn og andre personalkostnader. Skatter Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet. Netto utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan bli nyttegjort. Alle beløp i notene er i tusen NOK, dersom annet ikke er angitt.ww 15

16 Note 1 - Selskaper i konsernet Datterselskaper Følgende datterselskaper konsolideres og inngår i konsernet : Eierandel Aksjekapital K.A. Rasmussen a.s eier ANA Ädelmetall AB Sverige 100 % SEK KARANA Ädelmetall AB Sverige 100 % SEK K.A. Rasmussen A/S Danmark 100 % DKK Mema AB Sverige 100 % SEK AB Gense Sverige 100 % SEK Eternum S.A Belgia 97 % EUR Guldcentralen AB Sverige 100 % SEK K.A. Rasmussen OY Finland 100 % EUR K.A. Rasmussen Polen Polen 100 % PLN Sargenta AB Sverige 100 % SEK AB Gense eier A/S Gense Danmark 100 % DKK Guldsmedaktiebolaget AB Sverige 100 % SEK Eternum S.A eier St. Medard Frankrike 100 % EUR Guldcentralen AB eier K. A. Rasmussen Stockholm AB Sverige 100 % SEK Tilknyttede selskaper Følgende tilknyttede selskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet : Eierandel Aksjekapital K.A. Rasmussen a.s eier Juveel EE Estland 33,33 % EUR Norsk Separasjonsteknologi AS Norge 46,89 % NOK K.A. Rasmussen AS Estland 50 % EUR K.A. Rasmussen AS (Estland) eier K.A. Rasmussen AS Latvia 100 % 16

17 Note 2 - Fordringer og kortsiktig gjeld K.A. Rasmussen a.s Kortsiktige fordringer på konsernselskaper består av: Kundefordringer Andre kortsiktige fordringer Metallån datterselskaper Metallkonti datterselskaper Trekk i konsernkontoordningen Sum Langsiktig lån til foretak i samme konsern og andre langsiktige fordringer forfaller mer enn 1 år frem i tid. Note 3 - Varebeholdning K.A. Rasmussen a.s Beholdningen av edelmetaller er i regnskapet vurdert til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi, med fradrag for analyse-, svinn- og produksjonssvinnrisiko. Bearbeidingsverdien på ferdigvarer og varer i arbeid er vurdert til tilvirkningskost. Varebeholdningen i K.A. Rasmussen a.s består av: Varer i arbeid Metaller Ferdigvarer Metallkonti datterselskaper Verdisikring egenbeholdning Sum Verdisikring egenbeholdning er forskjellen i verdi på metallån til markedspris mot metallenes FIFO verdi. Se opplysningene om regnskapsprinsipper. 17

18 Note 4 - Likvider K.A. Rasmussen a.s Bundne skattetrekksmidler Konsernet Summen av kontanter, bankinnskudd og ubenyttede kassekreditlimiter utgjør kr. 64,9 mill. Konsernet har en kassekredittlimit på 125 mill. Note 5 - Investeringer etter egenkapitalmetoden Datterselskaper Balanseført verdi Inntektsført resultat Utbytte Tilgang/ Avgang Andre endringer Balanseført verdi ANA Ädelmetall KARANA Ädelmetall AB K.A. Rasmussen A/S Mema AB AB Gense Eternum S.A. Guldcentralen AB K.A.Rasmussen OY Kultatalo OY K.A. Rasmussen Polen Sargenta AB Sum datterselskaper Goodwill ved kjøpet av Sargenta AB avskrives med 20% årlig fra anskaffelsestidspunktet. Avskrivningen inngår i inntektsført resultatandel. Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidpunktet Goodwill Årets goodwillavskrivning Goodwill pr Tilknyttede selskaper Balanseført verdi Inntektført resultat Utbytte Tilgang Andre endringer Balanseført verdi Juveel EE KAR AS - Estland Norsk Separasjonsteknologi AS Sum tilknyttede selskaper

19 19

20 Note 6 - Lønnskostnader K. A. Rasmussen a.s. Konsernet Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum Antall årsverk 54,5 52,3 174,5 161,1 Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Annen godtgjørelse Adm. dir Styreformann Ledende ansatte har ikke avtale om bonus eller aksjebasert avlønning. Det eksisterer ingen forpliktelser knyttet til sluttvederlag for ledende ansatte. Det er ikke gitt lån/sikkerhetsstillelse til adm.dir., styreformann eller andre nærstående parter. Styret Honorar til styret er utbetalt med 420. Godtgjørelser til revisor Lovpålagt revisjon Andre attestasjonstjenester Skatterådgivning Andre tjenester Sum Morselskapet Datterselskaper Pensjoner og pensjonsforpliktelser K.A. Rasmussen a.s Selskapets ansatte omfattes av pensjonsordninger som gir rett til definerte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsytelsene er avhengige av antall opptjeningsår og lønnsnivå ved nådd pensjonsalder. Pensjonsordningen oppfyller kravene til obligatorisk tjenestepensjon. Pr omfattes 58 personer av pensjonsordningene. I beregningene inngår også avtalefestet pensjon (AFP) finansiert over selskapets drift. Antall AFP-pensjonister er 4 pr

21 AFP-forpliktelsen inneholder et estimert beløp for selskapets andel av underdekningen i AFP-ordningen som ble avviklet i Overfinansierte/underfinansierte pensjonsordninger er balanseført som henholdsvis andre langsiktige fordringer og pensjonsforpliktelser. Forsikringsordninger AFP Årets pensjonsopptjening + rentekostnad - forventet avkastning på pensjonsmidlene + resultatførte endringer og estimatavvik = Netto pensjonskostnad Pensjonsforpliktelser (brutto) - pensjonsmidler =Pensjonsforpliktelser (netto) + ikke resultatført planendring + ikke resultatførte estimatendr.og avvik = Pensjonsforpliktelser (-) / -midler (+) Pensjonsopptjening og pensjonsforpliktelser inkluderer arbeidsgiveravgift. Pensjonsmidler inngår i posten andre langsiktige fordringer. Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregningene: Diskonteringsrente Forventet avkastning Lønnsregulering G-regulering Pensjonsregulering Amortiseringsfaktor Konsernet Konsernet har følgende balanseførte pensjonsforpliktelser: KAR - Hamar AB Gense Eternum SA Sum pensjonsforpliktelser ,80 % 4,10 % 3,50 % 3,25 % 0,10 % 5 år ,20 % 5,00 % 4,00 % 3,75 % 0,90 % 13 år Konsernets datterselskaper har pensjonsforpliktelser for 2 personer. 21

22 Note 7 - Varige driftsmidler K.A. Rasmussen a.s Maskiner, inventar, transportmidler Fabrikkbygninger Tomter Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulert ord. avskrivninger pr Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 10-33% 4 % Bokført verdi av balanseførte leieavtaler utgjør kr Konsernet Maskiner, inventar, transportmidler Fabrikkbygninger Tomter Sum Akkumulert anskaffelseskost pr Omregningsdifferanser/ andre korreksjoner Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost pr Akkumulert ord. avskrivninger pr Bokført verdi pr Ordinære avskrivninger Prosentsats for avskrivninger 10-33% 4 % 22

23 Note 8 - Immaterielle eiendeler K.A. Rasmussen a.s Goodwill Andre imm. eiendeler Sum Akkumulert anskaffelseskost Tilgang 2011 Avgang til anskaffelseskost Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert ordinære avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Konsernet Goodwill Andre imm. eiendeler Sum Akkumulert anskaffelseskost Omregningsdifferanser Tilgang 2011 Avgang Akkumulert anskaffelseskost Akkumulert ordinære avskrivninger Bokført verdi Ordinære avskrivninger Goodwill ervervet ved oppkjøpet av Sargenta AB avskrives lineært over 5 år. Note 9 - Andre langsiktige poster K.A Rasmussen AS Konsernet Pensjonsmidler Aksjer Andre langsiktige fordringer Sum

24 24

25 Note 10 - Pantstillelser Gjeld sikret ved pant: K.A Rasmussen AS Konsernet Langsiktig gjeld til kredittinstitusjon Kassekreditt Sum Gjeld sikret ved garantier: Metallån Finansielle instrumenter Sum Regnskapsført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for gjeld sikret ved pant og garantier: Kundefordringer Aksjer Fordringer på konsernselskaper Varebeholdning Maskiner Fabrikkbygninger Tomter Sum Morselskapet har stillet sikkerhet for datterselskapenes gjeld til kredittinstitusjoner. 25

26 Note 11 - Skattekostnad Årets skattekostnad består av: K.A Rasmussen AS Konsernet Betalbar skatt Endring utsatt skatt/ utsatt skattefordel Skattekostnad Avstemming mellom resultat før skattekostnad og alminnelig inntekt: K.A Rasmussen AS Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Betalbar skatt, 28 % Midlertidige forskjeller består av: Anleggsmidler Omløpsmidler Avsetning for forpliktelser Sum midlertidige forskjeller Utsatt skatt/-skattefordel, 28% Skyldig betalbar skatt består av: Skatt på årets inntekt SkatteFunn Skyldig betalbar skatt

27 Note 12 - Egenkapital K.A. Rasmussen a.s Overkursfond Aksjekapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse/andre korreksjoner Utbytte Egenkapital Konsernet Overkursfond Aksjekapital Minoritetsinteresser Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets resultat Omregningsdifferanse/andre korreksjoner Utbytte Egenkapital Note 13 - Andre forpliktelser Selskapet har leasingforpliktelser for tre biler. Avtalenes varighet er 3 år. Leasingutgiften kostnadsføres og utgjør 245 per år. Leasingutgift vedrørende balanseført leieavtale utgjør 701 per år. Avtalens varighet er 5 år. Konsernet Konsernet har inngått leasingavtaler vedrørende biler og produksjonsmaskiner. Årlig leasingutgifter til sammen, utgjør kr

28 Note 14 - Langsiktig gjeld Langsiktig gjeld fordelt på valutaer: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Kurs NOK SEK 0, EUR 7, Leasinggjeld Sum Gjeld som forfaller senere enn 5 år Note 15 - Aksjonærer Totalt antall aksjer i K.A. Rasmussen a.s er aksjer, hver pålydende kr Aksjonærene er: Eierandel Antall aksjer Sverdrupgruppen a.s 48,6 % KAR Invest 2 AS 18,0 % Torleiv Sverdrup AS 6,7 % BES Rasmussen AS 6,7 % H. Sverdrup Industrier AS 17,0 % Harald U. Sverdrup 2,9 % Knud A. Rasmussens Legat 0,1 % Sum 100,0 % Styrets medlemmer eier direkte og indirekte følgende aksjer: K.A.Rasmussen a.s 2,90 % KAR Invest 2 AS 100 % Harald U. Kjell Arne Torleiv G. Elisabeth S. Sverdrup Rasmussen Sverdrup Rasmussen Torleiv Sverdrup AS 100 % BES Rasmussen AS 100 % H.Sverdrup Industrier AS 100 % Sverdrupgruppen AS 40 % 15,80 % 24,20 % 28

29 Note 16 - Salgsinntekter Salgsinntekter fordelt på geografiske områder: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Mill. NOK Norge Finland Sverige Danmark Øvrige Europa Asia/Australia/USA Sum Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder: K.A. Rasmussen a.s Konsernet Mill. NOK Konsumentvaredivisjonen Industrivaredivisjonen Sum Offentlige tilskudd I andre driftsinntekter inngår offentlige tilskudd til forsknings- og utviklingsprosjekter med

30 30

31 31

32 Besøksadresse: Birkebeinervegen Hamar Postadresse: Postboks 4455, Bedriftssenteret 2326 Hamar Telefon sentralbord: E-post: Fax: Hjemmeside:

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr

Årsregnskap. Bergen Rideklubb. Org.nr Årsregnskap 2016 Org.nr. 970 007 849 Resultatregnskap Note 2016 2015 Medlemsinntekter 3 320 093 3 403 932 Aktivitetsinntekter 1 651 510 1 245 389 Andre inntekter 1 728 825 1 867 303 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As

Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Årsregnskap 2016 for Tos Asvo As Foretaksnr. 964707545 Utarbeidet av: Vekstra Nord-Øst SA Autorisert regnskapsførerselskap Landbrukets hus 2500 TYNSET Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Senter for opplæring i anleggsgartnerfa Org. nummer: 971277246 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Basistilskudd 5 128 531 4 858 621

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer