Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende"

Transkript

1 Tekniske notater Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende Grunnleggende om bly- syrebatterier Et bly- syrebatteri består av en plastkasse som inneholder en eller flere celler. Hver celle består av 2 plater, den ene av svampaktiv bly (Pb) og den andre av en pasta av blyoksid (PbO), rødt blyoksid (Pb3O4), blysulfat (PbSO4) og svovelsyre (H2SO4) blandet med visse proprietære bindemidler og ekspansjonsmidler. Under produksjonsprosessen blir de fleste av disse ingrediensene omdannet til et dekke av blyoksid på tynne strenger av metallisk bly. Det svampaktige blymetallet blir den negative batteripolen, og blyoksidpastaen blir den positive polen. Cellene er fylt med fortynnet svovelsyre (H2SO4) som har ulik syrevekt, avhengig av bruk. For eksempel har typiske SLI batterier en syrevekt på 1,275 1,285. Hver celle produserer elektrisk strøm med en spenning på omtrent 2 volt per celle når den blir koplet til en last ved romtemperatur. For eksempel består et 12 V batteri av 6 celler som er koplet i serie. Mikrofotografiet nedenfor viser overflaten av en ny, fulladet svampbly- batteriplate. Mikrofotografi 1 (550x forstørrelse) - aktiv, ny svampbly- batteriplate Bly- syrebatterier genererer elektrisitet ved den doble kjemiske sulfatreaksjonen vist nedenfor. Når et batteri lades ut, reagerer blyet og blyoksidet som er de aktive stoffene på batteris plater, med svovelsyren i elektrolytten for å generere elektrisk strøm. En finfordelt amorf (ikke- krystallinsk) form av blysulfat (PbSO4) blir produsert. Pb + PbO2 + 2H2SO4 elektrisitet + 2PbSO4 + 2H2O bly + blyoksid + svovelsyre elektrisitet + blysulfat + vann Ved lading blir den amorfe blysulfaten enkelt konvertert tilbake til bly, blyoksid og svovelsyre. Dette tar batteriet tilbake til sin opprinnelige form. Dessverre finnes det ingen "perfekt maskin", og ved gjentatt bruk minsker batteriets evne til å nå full lading.

2 Sulfateringens begynnelse Etterhvert som batteriene «sirkulerer» gjennom mange ladings- og utladingssekvenser, spesielt hvis batteriene ikke blir fullt ladet, eller blir holdt i delvis utladet tilstand i lengre tid, blir den amorfe blysulfaten konvertert til en svært stabil krystallinsk form. Denne prosessen, som kalles sulfatering, er hovedgrunnen til at batterier mister kapasitet over tid, og til slutt fører til at batteriet svikter. Et ekstremt tilfelle av batteriplate- sulfatering er vist i det følgende mikrofotografiet. Legg merke til overvekten av blysulfatkrystaller som vokser seg større over tid og gjør ladingen stadig vanskeligere. Mikrofotografi 2 (550x forstørrelse) - batteriplate dekket av kompakt, hard, krystallinsk blysulfat (Legg merke til at det ikke er synlig noe aktiv svampbly) Det er mange grunner til sulfatering, inkludert syrelagdeling, tunge utladinger, stadig mangelfulle oppladinger, sjelden bruk og å la batterier (selv nye batterier) være i en utladet tilstand gjennom lengre tid. Å utsette batteriene for lengre perioder med kontinuerlig lading akselererer også sulfateringen. Kontinuerlig lading gjøres ikke ved høy nok spenning til å gi batteriene full lading. Derfor etterlates store mengder med amorf PbSO4 som blir konvertert til svært stabil krystallinsk form. Over tid, og uten unntak, vil sulfatering redusere ytelsen og levetiden til ethvert bly- syrebatteri. Symptomer på sulfatering Hvordan kan man vite om batteriet har mye sulfatering? Man vil se høyere temperaturer, både under lading (fordi det trengs høyere ladespenning for å kompensere for den høyere interne cellemotstanden) og utlading (fordi et sulfatert batteri gir en lavere spenning ut, men fordi effektkravene er de samme, så øker strømmen). Nettoresultatet er at brukstiden for det batteridrevne utstyret blir kortere, elektrolyttens spesifikke vekt minsker, kaldstartstrømmen (CCA) blir redusert, og ladingen går langsommere og er mindre effektiv. Korrosjon på batteripolene øker også fordi den økte motstanden over platene fører til høyere driftstemperatur. Dette øker vanntapet og genererer svovelsyredamp. Oppsvulmede SLI- batterier er et symptom på et svært sulfatert batteri. Dette kommer av at den krystallinske formen tar opp større plass enn den amorfe formen for blysulfat (for eksempel er vann amorft, og den ekspanderte krystallinske formen er is).

3 Virkningen av sulfatering på batteriets ytelse Krystallinsk blysulfat er ikke- ledende, og krystallene akkumuleres på platene, noe som øker den elektriske motstanden i batteriet dramatisk. Belegget av krystallinsk blysulfat reduserer også kapasiteten til batteriet, både ved permanent å redusere noe av svovelsyren, og dessuten også ved å skille det aktive materialet (bly og blyoksid) fra de stedene hvor det foregår elektrokjemisk reaksjon. Således minskes graden av strøm som kan leveres vesentlig (kaldstartstrøm, kvantifisert ved CCA test). Etter hvert som blysulfatkrystaller dekker mer av overflaten på batteriplatene, fortsetter spenningen ved åpen krets, lagringskapasiteten (amperetimer) og CCA (evnen til å levere toppstrøm) å reduseres. Den elektrokjemiske drivkraften til et batteri synker med synkende temperatur, slik at ved sterk kulde, vil energien som er tilgjengelig for å starte et kjøretøy, være vesentlig mindre enn ved romtemperatur. Dessuten øker viskositeten til smøreoljen i motoren etter hvert som temperaturen synker, slik at det trengs mer energi for å starte den. Sulfatering forverrer startproblemene i kaldt vær ved ytterligere å redusere den tilgjengelige energien i et batteri. Alle disse faktorene kombinert øker graden av batterisvikt i kaldt vær. Utjevningslading - hjelper det virkelig til å redusere sulfatering? Typiske ladespenninger kan ikke bryte ned oppbyggingen av krystallinsk blysulfat, så sulfateringen blir gradvis verre, og batteriets ytelse synker. Man prøver ofte å reversere sulfateringen med "utjevningslading", det vil si man bruker unormalt høye spenninger. Det er mulig at noe av denne krystallinske sulfaten blir omdannet til svovelsyre, men mesteparten av "fordelen" kommer antagelig fra den fysiske separasjonen av det krystallinske belegget på grunn av den sterke gassdannelsen som oppstår ved slike forhøyede spenninger. Ny plateoverflate blir eksponert, på bekostning av at man mister aktivt materiale som bare faller til bunnen av cellen. Batteritemperaturen øker dramatisk ved utjevningslading. Den høyere ladetemperaturen øker korrosjonen på det positive gitteret, gir øket væsketap ved avgassing (den elektriske omdannelsen av vann til hydrogen og oksygen kan danne knallgass og gi en eksplosjon), og gjør at det dannes svovelsyredamp som i sin tur korroderer polene. Alle disse fenomenene reduserer batterilevetiden vesentlig. Mikrofotografi 3 (550x forstørrelse) - normalt ladet batteri

4 Sulfatering påvirker mer enn bare batteriet... Dårlige batterier belaster alle delene i det elektriske systemet, reduserer livet til startere, generatorer, halogenlys, kontakter, motorviklinger, børster og elektroniske komponenter. Et batteri som er i dårlig stand og har lav ytelse, vil alltid resultere i oftere service og høyere vedlikeholdskostnader. Sulfatering påvirker også batteriladingen negativt. Øket motstand resulterer i lengre ladetider, lavere ladeeffektivitet, øket energiforbruk, ufullstendig lading og unødig høy varmedannelse (høyere batteritemperatur). Høyere ladetemperatur betyr lengre nedkjølingstid for kraftbatterier til kjøretøy, og det vil også akselerere korrosjon på det positive gitteret. Lengre lading og nedkjølingstid og redusert batterikapasitet forårsaket av sulfatering, betyr at det trengs flere kraftbatterier til kjøretøy for å holde batteridrevet utstyr i drift, enn det man ellers hadde hatt behov for hvis batteriene ikke var sulfatert. Øket vedlikehold og mindre effektive batterier fører til en av de største kostnadene; redusert produktivitet for mannskap og utstyr. Canadus batteri- kondisjonerere - løsningen på sulfateringsproblemet For å øke batteriets ytelse og forlenge levetiden betydelig, må sulfatering bli eliminert. Canadus Power Systems er verdens ledende leverandør av den mest effektive desulfateringsteknologien (HFBD). De patenterte Canadus batteri- kondisjonerere revitaliserer og forlenger levetiden til bly- syrebatterier ved både å hindre og å reversere sulfateringsprosessen. Canadus batteri- kondisjonerere koples til et batteri eller et ladesystem og sender ut en elektrisk puls med høy frekvens, høy spenning og høy strøm, og dette reverserer krystalliseringsprosessen til blysulfatet. Mange hundre tester og faktiske feltinstallasjoner har vist at HFBD teknologien til Canadus øker batteriytelsen ved å eliminere oppbyggingen av krystallinsk sulfat i eldre batterier, og å hindre den i å dannes i nye batterier. Canadus batteri- kondisjonerere hjelper til å holde batteriene som om de "var nye". Batterier som opererer ved sin høyeste spenning, absorberer spenningspulser fra generatorer og annet utstyr og leverer en ren, stabil kraft og beskytter hele det elektriske systemet.

5 Mikrofotografiet nedenfor viser en batteriplate som har blitt delvis gjenopprettet ved å bruke en Canadus batteri- kondisjonerer. Legg merke til at det er færre krystaller, og at mange av dem "hull" i seg, noe som indiker at de er i ferd med å bli omdannet til svovelsyre, bly og blyoksid. Mikrofotografi 4 (550x forstørrelse) - delvis gjenoppretting av en sterkt sulfatert plate etter bruk av Canadus batteri- kondisjonerer. (Størrelsen av sulfatkrystallene er mindre, og krystallene blir porøse etter hvert som de løses opp.) Nesten fullstendig gjenoppretting av et sulfatert batteri med bruk av Canadus batteri- kondisjonerer er vist i det følgende mikrofotografiet. Legg merke til likheten med en ny batteriplate. Mikrofotografi 5 (550X forstørrelse) - endelig gjenoppretting av platen til aktivt svampbly

6 Sammendrag... Hvis sulfatering ikke blir behandlet, vil den sakte og sikkert redusere batteriets kapasitet, øke den elektriske motstanden, redusere driftsspenningen og til slutt føre til at batteriet svikter. Nå finnes det et svar på det normale batteriets "dødsspiral". Ved på en unik måte å gi en høyfrekvent, krystallødeleggende puls med høy strøm og spenning til batteriet, gir Canadus batteri- kondisjonereren den energien som er nødvendig for å destabilisere og oppløse hard, krystallinsk blysulfat. Bly blir ført tilbake til platene som aktivt materiale, og svovelsyre blir frigjort, noe som øker syrevekten og batteriets totale ytelse. Ved å eliminere eller reversere sulfateringen med Canadus batteri- kondisjonerer, kan man spare store beløp i vedlikehold av det elektriske systemet, batteribytte og energikostnader, så vel som den kapitalen som er bundet opp i batterier. Produktiviteten til utstyret og personalet kan derfor øke betraktelig.

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte

Startbatteriets. oppbygning og virkemåte Startbatteriets oppbygning og virkemåte Teknisk redaksjon Hvordan fungerer et batteri, og hvordan er det bygget opp? Denne trykksaken tar for seg kjøretøyets elektriske system og batteriets oppbygning.

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER

FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER FOKUS PÅ BLYBATTERIER VEILEDNING OG TEKNISK INFORMASJON OM BLYBATTERIER BLYBATTERIER EN UTDØENDE TEKNOLOGI? NEI TVERT IMOT! Behovet for lagret energi er større enn noen gang og vi vil med denne brosjyren

Detaljer

Batteridrift av ferger

Batteridrift av ferger Batteridrift av ferger ZERO-RAPPORT november 2010 Olav Andreas Opdal Om ZERO Zero Emission Resource Organisation er en miljøstiftelse som skal bidra til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. Vårt

Detaljer

Hyundai ix35 FCEV. Spørsmål og svar om brenselcelle-elektrisk bil

Hyundai ix35 FCEV. Spørsmål og svar om brenselcelle-elektrisk bil Hyundai ix35 FCEV Spørsmål og svar om brenselcelle-elektrisk bil H2O En brenselcelle-elektrisk bil (FCEV) virker på de fleste områder som en batteri-elektrisk bil, den drives av en motor som har strøm

Detaljer

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo

Elbilen. Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Elbilen Venturi (Ref. http://www.elbil.no) av Anne Tronhus og Heidi Waterloo Prosjekt i FY 1303 Elektrisitet og magnetisme Høsten 2004 Innhold Innhold...2 Sammendrag...3 Innledning...4 Historie...5 Litt

Detaljer

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det.

For å forstå hvordan halvledere fungerer, er det viktig først å ha forstått hva som gjør at noen stoffer leder strøm, mens andre ikke gjør det. Kompendium Halvledere Stoffer som leder elektrisk strøm kalles ledere. Stoffer som ikke leder elektrisk strøm kalles isolatorer. Hva er da en halvleder? Litt av svaret ligger i navnet, en halvleder er

Detaljer

PERSONBILER. www.hellanor.no START-STOP BATTERIER VARTA DYNAMIC SERIEN

PERSONBILER. www.hellanor.no START-STOP BATTERIER VARTA DYNAMIC SERIEN BATTERIER PERSONBILER VARTA DYNAMIC SERIEN BLACK dynamic fremragende pris - ytelsesforhold. Det ideelle batteriet for kjøretøy med lavere energibehov alle bilister kan profitere på innovativ VARTA - teknologi

Detaljer

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi

Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av. fornybar energi Forprosjekt for grovprosjektering av pendelferje drevet av fornybar energi av Edmund Tolo Jan-Fredrik Paulsen Morten Berhovde Og Sammenstilling av forenkla livsløpsvurdering av ferjer Av Stein Malkenes

Detaljer

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04. Ladbare batterier

RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 2005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04. Ladbare batterier Avdeling for teknologiske fag Ingeniørutdanningen RAPPORT FRA 1. SEMESTERS UNDERVISNINGSPROSJEKT HØSTEN 005 Miljø, teknologi og samfunn F1-4-04 Ladbare batterier Avdeling for teknologiske fag Adresse:

Detaljer

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36

INNHOLD. Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 LAILA LØSET 2005 1 INNHOLD Statisk elektrisitet..3 Strømkretser 10 Elementer og batterier...27 Elektrisitet i heimen.33 Sikkerhet...36 2 STATISK ELEKTRISITET Elektrisk ladning Atommodellen Elektrisk ladning

Detaljer

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development

Batteriovervåking. Øystein Andreas Aarflot. Master i elektronikk. Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Batteriovervåking Øystein Andreas Aarflot Master i elektronikk Oppgaven levert: Juli 2009 Hovedveileder: Trond Ytterdal, IET Biveileder(e): Erik Hardeng, Kitron Development Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse

Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Produktpresentasjon samt ofte stilte spørsmål: Dual Ionic 2010 Produktnavn: Detox-Spa, Ion Fot Bad maskin med armbånd og FIR Belter fra Bluefront. Introduksjon: Kroppsfremmede stoffer og ubalanse Alt vi

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Sikker anvendelse av litiumbatterier

Sikker anvendelse av litiumbatterier FFI-rapport 2010/00215 Sikker anvendelse av litiumbatterier Øistein Hasvold Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) 15. januar 2010 FFI-rapport 2010/00215 348101 P: ISBN 978-82-464-1694-6 E: ISBN 978-82-464-1695-3

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Smarte ladestasjoner for regulering av strømnettet Jon Thore Myklatun Vegard Bekkeseth Jon Åge Stakvik Ida Elise Solhaug Christine Leine Lunden Håvard Breisnes Vika

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler

TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler TET4850 Eksperter i Team Smart Grids Muligheter og utfordringer med laststyring i Smarte nett med fokus på elbiler Gruppe 3: Jeanette Bøe Sarah Lasselle Christopher Gebs Anders Thoresen Sandnes 2. mai

Detaljer

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE

Elektronikk FORELØPIG UTGAVE Elektronikk FORELØPIG UTGAVE bakgrunnstoff Rolf Ingebrigtsen Elektronikk teori s. 1 av 47 Rolf Ingebrigtsen27.05.2013 Innholdsliste Innholdsliste... 2 Elektrisitet - grunnlag... 4 Atomer og molekyler...

Detaljer

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester.

Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Generell informasjon om Produkter, Teknologi og Tjenester. Prolog Det globale fokus på hydrogen som alternativ til og erstatter for olje som energibærer, er sterkt. Grunnen er enkel å forstå: Når man har

Detaljer

Energiløsninger på hytta

Energiløsninger på hytta Energiløsninger på hytta De fleste nye hyttefelt får tilført strøm. Går stolpene allerede i nærheten av, eller over tomta er fristelsen stor, da slipper du gjerne med et anleggstilskudd på mellom 10.000-20.000

Detaljer

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG.

STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. STRØM I BÅT OG BEHOV FOR BESKYTTELSE MOT GALOPPERENDE TÆRING PÅ KAIANLEGG OG BÅTER VED MILDE BÅTLAGS HAVNEANLEGG. Innledning. Strøm hva er det? Støm er transport av elektroner fra et elektrisk potensial

Detaljer

Kenwood Motor og Girboks

Kenwood Motor og Girboks Den indre struktur i en Kenwood Major er unik! Den har evnen til å kjøre en rekke forskjellige tilbehør som krever forskjellige hastigheter. For å oppnå dette bruker vi en kraftig seriemotor kombinert

Detaljer

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl.

NORGE. Patentstyret (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1. (51) Int Cl. (12) SØKNAD (19) NO (21) 20111237 (13) A1 NORGE (51) Int Cl. H02J 3/22 (2006.01) H02M 5/16 (2006.01) Patentstyret (21) Søknadsnr 20111237 (86) Int.inng.dag og søknadsnr (22) Inng.dag 2011.09.12 (85) Videreføringsdag

Detaljer

www.defa.com Auto og Industri 2010

www.defa.com Auto og Industri 2010 Auto og Industri 2010 DEFA PowerSystems DEFAs målsetting er å være ledende når det gjelder lading. Vårt konsept går ut på å gi kunden optimal bruk av produkter som bruker BLY/SYRE (AGM/GEL) batterier.

Detaljer

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å

SUBTRAKSJON FRA A TIL Å SUBTRAKSJON FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til subtraksjon S - 2 2 Grunnleggende om subtraksjon S - 2 3 Ulike fremgangsmåter S - 2 3.1 Tallene under hverandre

Detaljer

Brukermanual. Samsung Nordic smart

Brukermanual. Samsung Nordic smart Brukermanual Samsung Nordic smart 08.05.2013 Funksjonene til ditt nye klimaanlegg Cool Summer-tilbud På varme, trykkende sommerdager og lange, urolige netter, finnes det ikke noe bedre enn flykte fra varmen

Detaljer

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften

NIBE Luft/vann-varmepumper. Hent gratis energi fra uteluften NIBE Luft/vann-varmepumper Hent gratis energi fra uteluften NIBE LUFT/ VANN 2 + Noen som har lyst på gratis energi? Se ut gjennom vinduet. Hva ser du? Gaten, huset rett overfor, trær, åkre? Hos NIBE ser

Detaljer

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE

DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET MASTEROPPGAVE Studieprogram/spesialisering: Konstruksjoner og materialer/maskin Vårsemesteret, 2011 Åpen Forfatter: Lars Topnes Fagansvarlig: Vidar Hansen Lars

Detaljer

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter

nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter nødbelysning Systemer, applikasjoner og produkter Nødbelysning Det er mange måter å løse nødbelysningen i et bygg på. Denne brosjyren kan ses som en liten veiledning for å velge et egnet system. Den tar

Detaljer

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius

Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius Sammendrag: Ladbare hybridbiler Utslippsreduksjoner og barrierer for bruk av en ladbar Toyota Prius TØI rapport 1226/2012 Forfatter(e): Rolf Hagman og Terje Assum Oslo 2012 40 sider Ladbare hybridbiler

Detaljer