Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser."

Transkript

1 Utvidelse av batterikapasiteten og konsekvenser. Da har jeg fått montert inn så store batterier jeg har plass til i batterikassa. Kunne kanskje fått 30Ah til, men da ville jeg ikke fått plass til DC-DC laderen. Det er nå 3 batterier på ca 70Ah, 2 av dem skal jeg kople i parallell slik at det blir 140Ah og brukes som hovedbatteri. Det 3dje batteriet skal jeg ha som reserve batteri. Har hatt løsningen med reservebatteri en stund nå og er mye mer fornøyd med det en bare å ha 1 batteri. Akkurat som gassen går tom når man minst venter det, gjør ofte strømmen det også. Nå kan jeg bare kople over til reservebatteriet når jeg går tom og i hvert fall komme meg gjennom natten og få ladet neste dag. Jeg har også gjort det slik at jeg tar ut litt forbruk fra startbatteriet når jeg står stille og ikke alt fra bodelsbatteriet for å drøye det litt, men det kan jo resultere i at en ikke får starte. Derfor er det noe som mange ikke anbefaler. Jeg har alltid med en startbooster som kan hjelpe meg hvis det skjer. Og det har bare skjedd ca 1 gang hvert andre år og det kan jeg leve med. Den DC-DC laderen jeg vil kople inn er stor nok til og lade 140Ah batteri, noe originalladeren ikke greier. Derfor vil jeg kople det slik at ved ladning med 230V laderen lades 1 og 1 batteri. Håper dette blir en løsning så vi nå kan være litt mindre forsiktig med å spare på strømmen og ikke minst få sett litt mer på TVèn som vi nå har montert inn. Har også montert inn parabol og tuner.

2 Jeg har utvidet bodelsbatteriet i flere trinn. Først fra 1 batteri på snaue 100Ah (originalt 75Ah), så et batteri i tillegg til det på 70Ah og når nå det største batteriet (som er for stort til 230V laderen) nå tok kvelden, byttet jeg det ut i 2, et på 70Ah og et på 72Ah og får nå en batteribank på 212Ah. Som sagt tidligere vil jeg ha dem koplet slik at jeg kan lade 1 og 1 på 230V laderen og har koplet sammen to til et hovedbatteri på 140Ah som skal kunne lades samlet under kjøring. Dette har jeg nå funnet løsningen på ved å benytte releer og litt ekstra tenkearbeid ble det siden DC-DC laderen vil bryte forbindelsen når generatoren ikke lader og jeg måtte derfor kople inn enda flere releer. Hva er DC-DC lader? DC-DC laderen er en ladeforsterker og man trenger derfor ikke ta like mye hensyn til ledningstverrsnittet (spenningsfallet) som man må uten. Samtidig har de en helt annen ladekaraktristikk enn spenningsregulatoren til generatoren og derfor har mulighet til å lade batteriet 100%,noe som ikke bobil generatoren har. Her er lenken til DC-DC laderen jeg har bestilt, og jeg tror nok reklamen er litt overdrevet? Jeg har valgt en DC-DC lader i stedet for å skifte ut spenningsregulatoren til generatoren. Mange velger og montere ny spenningsregulator og enkelte av dem er så avanserte at de kan stilles inn helt til de batteriene som skal lades. Jeg valgte ikke den løsningen bl.a. fordi det ville medføre mye mer monteringsarbeid og totalt blitt en mye dyrere løsning, Batteriet. Hvis jeg prøver og forklare det billedlig kan man tenke på batteriet som en vanntank. Og et 12 Volts batteri har for eksempel en høyde på 13cm (13V). 13 cm vil da ha et trykk ved bunnivå på 13V. Synker vannstanden i tanken til 12cm synker også trykket til 12V. Faktisk sier mange batteriprodusenter at batteriet da er tomt, det bør ikke tappes mer enn til rundt 12V. Har man et batteri på 100Ah, har man med andre ord en tank på 100l som er 12 cm høy. Har man et batteri på 250Ah, har man en tank på 250l som er 12 cm høy. Når vi skal fylle denne tanken (lade batteriet) enten med generatoren på bilen eller 230V laderen, må vi tilføre det antall liter (Ah) som mangler i tanken (batteriet). Dette må vi gjøre via noen slanger (ledninger) og er disse slangene for små vil det komme lite vann (A) igjennom p.g.a. motstanden (spenningsfallet) i ledningene (slangene). Generatoren/230V laderen kan vi se på som en pumpe som skal pumpe vannet (Amperen) igjennom slangene og de må ha et trykk (Volt) som er høyere enn det på tanken og vanlig trykk (Spennin/Volt) på disse pumpene er 13,8-14,9 Volt. Med tynne slanger vil dette trykket synke utover i slangene og blir kanskje for lavt når det er fremme ved tanken til å fylle den opp. (For stort spenningsfall). Dette kan man rette på ved og montere tykkere slanger/ledninger eller man kan sette en hjelpepumpe (DC-DC lader) borte ved batteriet og den vil hjelpe til og få mer vann (strøm) igjennom slangene (ledningene) og tanken (batteriet) fylles raskere. OBS: Er slangene (ledningene) for små til og ta unna det som pumpa (generatoren/ladere) kan gi og tanken (batteriet) kan ta imot, vil det sprekke/lekke (bli varme/brenne av)

3 Tanken (batteriet) er ikke så enkelt laget at det bare er en åpen tank som fylles opp og tømmes. Skal man forklare det litt nærmere også må man tenke seg at det ligger en svamp i hele tanken og at denne svampens evne til og la vann renne ut og vann suges opp er batteriets oppbygging. Og at det er forskjellig type svamper i de forskjellig type batterier en har og at svampene i fritidsbatterier er rimelig like uavhengig av fabrikat og at startbatterier har en annen type svamp. Samt at AGM og GEL batterier har en helt spesiell svamp igjen. Dette for de det er forskjell på hvordan de forskjellige batteritypene avgir og mottar strøm. Så litt om selve ladningen og forbruk av batteriene. Har jeg for eksempel brukt 80Ah (liter) av mitt batteri (tank) må jeg tilføre det til batteriet (tanken igjen). Da er det kanskje naturlig å tenke at jeg har en 80A generator på bobilen og den kan da gå i 1 time og batteriet er fult. Mer feil enn det går det ikke ann å tenke, for det er avhengig av så veldig mange faktorer. De viktigste er: Hvor stort er batteriet? Man regner med at det tar omtrent like lang tid og lade de siste 10-20% av et batteri som det tar og lade de første %ene. Dette igjen bestemmes av hvor mottakelig batteriet er til ladning. Jfr. svampen i tanken. Det er batteriet som bestemmer hvor mange Ampere det vil lades med og da hjelper de ikke å ha for stor lader eller for liten lader. Lader man med for stor lader vil batteriet ikke bli fult oppladet og ta varig skade og det samme skjer faktisk om laderen er for liten. Batteriet vil ikke bli fult oppladet og tar skade. Jeg tør også påstå at vi som forbrukere ikke vil merke om batteriet er fult oppladet eller ikke. Skulle det vært f.eks 200Ah (liter) i batteriet (tanken) og vi kjører rundt med 180Ah (liter) og vi vil ikke merke noen problemer før det er ca 100Ah (liter) igjen. En tommelfinger regel er at et utladet batteri vil motta ca 25-30A fra generatoren helt i begynnelsen av

4 ladeprosessen og denne synker raskt nedover og har man ca A etter en time er det meget bra og den synker videre ned til ca 2-5A som de siste 10-15% lades med. Det vil med andre ord si at det fort kan gå en dags kjøring uten at man får fylt batteriet mer enn 90-95% og en vil aldri greie å lade batteriet til 100% med bare generatoren på bobilen. Med DCDC laderen vil denne tiden reduseres betraktelig fordi en vil kunne opprettholde høyere laderstrøm lengre. Greier man gjennomsnittlig å lade med 15A i 4 timer har man puttet 60Ah tilbake på batteriet og kjører man i 4 timer til er batteriet 100% oppladet, som man som sagt aldri vil greie med bilgeneratoren. Nå i dag greier jeg med en dags kjøring å lade ca 100Ah på batteriet og håper med DCDC laderen og greie det dobbelte og ikke minst at jeg vil ha maksimalt oppladet batterier til enhver tid som igjen gjør at batteriene varer lengre og ikke minst at en får noen ekstra timers bruk evt. trenger å kjøre mye mindre. Vedlagt tegningen er to ulike batteri (tanker) som er koplet sammen i en parallellkopling. Det vil si at spenningen (trykket) er det samme som i et batteri (tank), men mengden/kapasiteten på batteriet (tanken) er økt til Ah (liter) i begge batteriene (tankene). Og kople 2 batteri sammen som vist her er egentlig ikke anbefalt. Skal man parallellkople 2 batterier bør de være av samme merke, type, kapasitet og alder. Dette fordi de må ha mulighet til og mota samme mengde begge 2. Ellers vil det største batteriet bli svekket raskt og det vil bli som å ha 2 små batterier sammenkoplet. Ser man på det som tanker vil man forstå at den minste tanken vil lettere ta imot strøm (vannmengde) en det store batteriet (tanken). For eksempel vil 10Ah (liter) komme mye høyere opp i det lille batteriet (tanken) enn det Store? Tenker man på at motstanden (svampen) til batteriene er forskjellig også forstår man det kanskje bedre. Kan selvsagt slå begge veier. Slik som den tegningen viser er ofte forholdet mellom startbatteri og bodelsbatteri, men her er for det første motstanden i batteriene forskjellig. Fordi det er et startbatteri og et fritidsbatteri og ikke minst de er frakoplet hverandre når ikke generatoren/230v laderen lader. Elektroblokken i bobilen er det som styrer sammenkopling og frakopling av batteriene og dette gjøres på flere forskjellige måter avhengig av type elektroblokk. Noen elektroblokker gjør også slik at startbatteriet og forbruksbatteriet blir begge brukt som bodelsbatteri inntil spenningen synker til f,eks, 12,6V da koples batteriene fra hverandre. Man sikrer da nok strøm til start selv om en går tom for strøm i bodelen. Bodelsbatteriet kan da tømmes mer. Men de fleste bryter forbindelsen når motoren stopper/generatoren ikke lader mer. Når generatoren på bobilen begynner og lade vil batteriene koples sammen umiddelbart og begge batteriene lades samtidig. Andre elektroblokker lar bodelsbatteriet lades først til en gitt spenning og vil kople sammen batteriene når denne spenningen på bodelsbatteriet er oppnådd. Nesten alle elektroblokkene lader bobdelsbatteriet først når 230V laderen er tilkoplet og topper opp startbatteriet når bodelsbatteriet har oppnådd en viss spenning. Kanskje litt vanskeligere å forstå hvorfor ikke en liten pumpe/lader greier og fylle et stort batteri/tank? Eller at bobilens generator aldri vil greie og lade batteriet fult?

5 For å billedligjøre det også må man tenke seg at svampen forandrer sin konsistens til å ta imot vann etter hvert som tiden går, den er bare villig til og mota mye vann i begynnelsen av ladeprossesen og lukker seg etter hvert og tilslutt vil den nesten ikke ta imot vann. Det er de siste 10-15% før det er fulladet. Det laderen/generatoren gjør etter hvert som batteriet vanskeligere tar imot strøm, er å øke trykket (spenningen) for å få enda mer inn på tanken (batteriet) Blir dette trykket(spenningen) for høyt mister batteriet bokstavlig talt vann, det dannes knallgass og tempen stiger enda mer og vannet i batterisyra fordamper. Batteriet blir varig skadet og vil aldri kunne bli 100% oppladet. Nå er ikke dette så dramatisk som det høres ut og kan igjen sammenliknes med at vi mister hjerneceller hver gang en inntar alkohol, uten at det setter nevneverdige spor på oss. Gjentar det seg ofte eller inntakene er store blir skadene fortere merkbare. Det samme er det med batteriet, det tåler overladning eller underladning til en hvis grense uten at vi merker det. Skjer det derimot ofte eller laderen ikke passer til batteriet skjer prosessen raskere og batteriet må skiftes tidligere enn det egentlig var nødvendig. 4-5 år regnes som gjennomsnittlig levetid på et normalt batteri ved normal bruk. Dyrere batterier har som regel lengre levetid og vedlikeholdes det godt kan et normalt batteri også ha mye lengre levetid. Ved galt bruk av batteriet er det heller ikke vanskelig å få en levetid som ar mye kortere. En annen ting som er med på og bestemme levetiden på et batteri er også hvor mye det lades ut. Batteriet bør ikke lades ut til mer enn 50% sier de fleste batteriprodusenter. En 50% utladning kalles også for en dyp utladning og avhengig av batteritype og oppbygning klare enkelte typer mange flere slike dyp utladninger før de må skiftes/er defekte/utslitt. Det sies at startbatterier ikke bør lades ut mer enn til 80%, fritidsbatterier til 50% og Deep Cycle til 20% Forhold mellom ytelse og behov som følge av temperaturen. Så ved å ha rett lader til batteriet sitt, alltid ha batteriet fult oppladet og riktig batteri til sitt forbruk vil sikre lengst mulig levetid på batteriet. Å ha det som regel og sette batteriet på ladning et døgn før en drar på tur og sette det på ladning et døgn etter en har vært på tur er en god regel. Det er lurt og velge batteri etter lader og ikke etter behov og alle batterier har datablader som sier hva som gir best ladning og maks og min laderstrøm/spenning. Tommelfingerregelen er at laderstrømmen bør være på 10-30% av batterikapasiteten. GEL batteri må kun lades med lader beregnet på GEL batteri fordi de batteriene skal ha lavere laderspenning enn de andre batteriene. Moderne ladere har enten en bryter for GEL og ikke GEL batteri, eller laderen er beregnet for begge batteritypene % reglen gjelder ikke for elektroniske ladere, da de ofte har en ladersyklus som er annerledes og derfor greier og lade batteriet 100% allikevel. Det står også ofte på laderen hva som er min og maks Ah tallet på batteriet som laderen kan brukes på. Nå er vel noe av det med strøm og spenning som fasinerer meg og er litt oppgitt av mange utsagn som fremsettes. Og problemer som ofte oppstår på bakgrunn av gale valg resulterer i at batteri, lader, fabrikant, selger o.l får skylden, mens det som egentlig er årsaken er egne/andres gale valg.

6 Forvirret? Lurer en på noe angående batteri, strøm og ladning og søker informasjon kan man lett bli enda mer forvirret og spesielt når det i samme infoblad/reklamefolder/datablad gis motsigende informasjon. Eller at det er så mange typer batterier og de har forskjellige data/oppbygging/innhold. Mye av dette kan forklares med at dataene oppgis ved forskjellige temperaturer og temp er en meget viktig faktor når det gjelder batterier. Selve prinsippet for blysyre batteriet er meget gammelt og har hatt minimal utvikling. Siden bly er et tungmetall og anses som spesialavfall er det gjort enkelte trekk for å minske blyinnholdet i den aktive massen i batteriet. Noe som har gjort at hva som er riktig hvilespenningen og laderspenningen har variert litt avhengig av hvilken aktiv masse batteriet har. Batteriet inneholder også syre som består av vann og svovelsyre som er blandet i et forhold som gir en egenvekt på 1,28 g/ml ved 25 gr. Celsius. Dette har medført at vann må etterfylles p.g.a. fordampning og syre kan lekke ut og medføre skader. Vi har dermed fått vedlikeholdsfrie batterier d.v.s. en trenger ikke og etterfylle vann, det er tilsatt et stoff som gjør at ikke vannet fordamper og man har fått lukkede batterier som det ikke er mulig å etterfylle. MF, SLA, MFS og lignende betegnelser. Så har man også to forskjellige typer helt lukkede batterier som heller ikke syren flyter helt fritt i og disse batteriene kan ofte også monteres i andre stillinger enn vannrett. Det ene kalles AGM og der holdes syren inntil de aktive platene i batteriet ved hjelp av en glassfiber matte og GEL batteriet som syren er som en gele slik at syren holdes inntil de aktive platene i batteriet. Dette er også grunnen til at disse batteriene ikke treger og monteres vannrett for at de aktive platene skal være dekket av syren. MF, SLA, MFS batteriene vil heller ikke syren lekke ut av, men ved montering i annen stilling en vannrett kan syrenivået inne i batterikassen gjøre slik at noe av den aktive massen ikke dekkes av syre og batteriet vil skades over tid og ikke minst det vil miste en del av effekten umiddelbart. Batteriet vil fra dag en starte en aldringsprosess og avhengig av batteritype, hvordan batteriet brukes, lades og vedlikeholdes vil avgjøre hvor fort batteriet må skiftes. Så slurves det med alle disse punktene kan man nesten ta livet av et batteri på få uker. Jo flinkere man er med og oppfylle/overholde disse punktene jo lengre vil batteriet kunne leve og ved optimale tilfeller kan man snakke om 10 år. Eller sies det som tidligere nevnt at 4-5 år er gjennomsnittlig levetid.

7 Nå er vel kanskje det meste på plass til og prøve og forklare mer om dette som kan skape så mye forvirring når det gjelder batterier. Siden man nå ikke lengre har tilgang til å måle syrevekten, men snakker om spenning/volt for å beskrive ladertilstanden på batteriet. Iden både syrevekt og spenning er avhengig av temperaturen er det viktig at man forholder seg til temperaturen. Spenningen/Volten varierer ca 0.022/gr, Celsius. Et batteri på 12V består av 6 celler som er seriekoplet og de har en spenning på 2,12V til 2,16V ved 20 gr. C avhengig av de aktive stoffene i cellene og er merke/batteritype avhengig. Dette er hvilespenning og det vil si at ikke batteriet har blitt brukt på ca 2 timer. Tar man og ganger dette opp med antall celler vil man få en spenning på 12,72V (6x2,12) til 12,96V (6x2,16) Er tempen er verdien oppgitt for 25gr, C som det gjøres enkelte ganger er tilsvarende verdier 12,78V og 13,02V. På en varm sommerdag eller rett etter at batteriet er ladet er det ikke unaturlig at disse verdiene kan være mye høyere p.g.a. tempen på syre er høyere, Eller enda verre de ser normale ut, men er mye dårligere forsi de har blitt bedre p.g.a. den høye temperaturen i batteriet Akkurat som det er en cellespenning som sier når batteriet er fult (100%) er det en cellespenning når batteriet er helt utladet og det er 1,75V som gir en hvilespenning på batteriet på 10,5V på tomt (0%) batteri. Så blir forvirringen stor når man leser i tabeller info at tomt batteri er for eksempel 11, 2V andre steder kan det stå 11.6V eller 11,8 til og med helt opp på 12 tellet kan man finne. Forklaringen på dette kan være at de fleste batterifabrikanter sier at man ikke skal utlade batteriet til under 50%. Tar en så utgangspunkt i at helt oppladet batteri er 13V og utladet er 1,75. Vil et 50% utlandet batteri ha en spenning på 11,75V og hvorfor kan man ikke si at det er utladet da? Ved denne spenningen har mange av forbrukeren i bobilen for lav spenning til å virke. Min Canal Digital tuner vil ikke virke med spenning under 11,8V Batteriene tåler også bare X antall utladinger til dette nivået før det må skifte. Tappes batteriet ytterligere enn dette vil batteriets levetid reduseres enda mer. Batteriene bør lades snarest mulig etter en utladning, jo lenger tid det tar før batteriet lades jo kortere blir levetiden.

8 AGM og GEL tåler dyputladinger og stå lengre tid uten ladning mye bedre enn åpne batterier. GEL er desidert best og AGM ligger midt i mellom åpne og GEL. Temperaturen virker også sterkt inn på batteriets levetid oppbevares batteriet varmt kan levetiden reduseres med år. Kapasiteten på batteriet er også sterkt påvirkelig av temperaturen, ved 20gr C har det en virkningsgrad på 100% øker temperaturen til 50 gr øker kapasiteten til 129%. Faller derimot temperaturen til -30 gr reduseres kapasiteten også til 30%. Laderspenningen er også avhengig av temperaturen i batteriet, laderspenning på over 2,4V/celle ved 20gr C medfører utvikling av knallgass og vesketap og bør unngås. Ved økende temp på batteriet må denne spenningen reduseres, ved lavere temperatur kan spenningen økes. Derfor bør ladingen av batteriene ha en tempføler som sørger for at batteriet får rett laderspenning for at ikke levetiden skal reduseres p.g.a. at det ikke blir 100% oppladet eller at gassingen blir for stor og det mister syre og får varig skade. Nå er det meste rundt batterier nevnt med hensyn til levetid, laring og forbruk nevnt med unntak av det som skjer inni batteriet under ladning og forbruk og hvordan selve ladnings prosessen bør foregå. Hva er rett? Av de momentene jeg har nevnt til nå er det bare en ting som er optimalt for hvert punkt og ved og være optimal på noen punkter og ikke være det på andre kan allikevel resultat bli akseptabelt? Men først ved og være optimal på alle punkter blir resultatet optimalt? Så er det spørsmål hvor får det minst konsekvenser og ikke være optimal? Uttalelser fra både batterieksperter og andre som f.eks: Etterfylling av vann på det du kaller åpne syrebatteri, skal kun være vann som er kokt. Bare tull sier andre. Hell på vann rett fra springen

9 Det er slike utsagn som får meg til å reagere, for ofte blir slike utsagn til sannheter. Begge er nemlig litt gale, men også litt riktige og batteriet vil få nedsatt levetid. Riktig: Når batteriet mangler vann må det etterfylles, hvis ikke vil platene sulfatere. Syrenivået må være over de aktive platene mm. når batteriet er fulladet. Flatt (helt utladet) vil nivået være mye lavere, men det må alltid være over platene. Etterfyll derfor aldri et batteri som skal lades til mer enn det er over platene om nødvendig og topp opp når det er ferdig ladet. Galt: Springvann er ikke rent nok og sølevann blir ikke reint selv om det kokes. Da blir det vel bare en del levende organismer drep, men forurensningene er igjen i vannet. Alle fremmed partiklene som kommer oppi batteriet vil være med og ødelegge platene og kan innvirke på den kjemiske prosessen som skjer ved utlading /opplading Det helt korrekte svaret er at batteriet skal kun etterfylles med destillert vann. Det får man kjøpt på de fleste bilrekvisita forretningene og batteriutsalgssteder. Det kan komme/være mange uttalelser som er riktige når parametrene for uttalelsen er rett, men helt feil om parametrene er annerledes. Derfor er det viktig å holde tungen rett i munnen og ikke tro at det alltid er slik. Eksempel på laderspenning på batterityper. (Husk datablad) Vedlikeholdsfritt?

10 Reinhold av batteritoppen/rein batteritopp er første bud for at batteriet skal få et langt liv og tjene sin herre (bilen) i gode og onde dager. Ureinheter her kan øke utladningen av batteriet med flere 100%. I ekstreme tilfeller kan en lese av batterispenningen bare ved å måle på batteritoppen ved polene. Spenningen vil synke etter hvert som målespissene nærmer seg hverandre. Så urein batteritopp kan være en stor strømtyv. Kan godt være OK når en måler, men så kommer fuktighet og blander seg inn og ledningsevnen i møkka går i været. I ekstreme tilfeller kan godt batteriet som i utgangspunktet ikke er 100% bli utladet på ganske få dager. Det som også må være i orden er ladningen på bilen/bobilen, slakk drivreim kan være nok til at ikke den er god nok. Når batteriene er kommet litt opp i åra har de vanskeligere for å ta imot strøm og stiller større krav til laderanlegget. Skifter man bare batteri er det ungt og sprekt og svelger unna det som blir gitt, men aldringsprosessen på batteriet vil gå mye raskere enn om det fikk det det trenger. Dette er 2 viktige årsaker til at batteriet skal få et langt og gi et godt liv til eieren av bilen/bobilen. Så som tidligere nevnt tidligere starter aldringsprosessen på batteriet fra dag en og om det blir 1, 5, 7 eller 15 år avhenger mange faktorer. Selvsagt av utgangspunktet (Batteriet/typen/prisen) medvirkende og bruken vi har batteriet til. Noen setter jo mye høyere krav til batteriet enn andre og kan dermed skifte et batteri som en annen med litt annen bruk kan få enda litt tid ut av batteriet. Årstiden, i den varme perioden trenger ikke batteriet og yte så mye som i den kalde og den yter det lettere siden tempen i batteriet er behagelig for det. De fleste batteriene blir også skiftet på høsten når kulda setter inn. Båtfolket skifte ofte om våren siden da stilles det krav til batteriet som kanskje ikke er lageret helt etter boka. Fryseboksen er faktisk den beste plassen og lade batteriet forutsatt at det er fult oppladet for da fryser ikke syra før under 60 blå. For en skal heller ikke glemme at batteriene som bilene er utstyrt med originalt også er tilpasset bilens generator og forbruk. Øker en kapasiteten på startbatteriet vil det bli tilsvarende mindre som

11 generatoren kan fylle på bodelsbatteriet. Nå er det heller egenlig ingen forskjell på et vedlikeholdsfritt batteri og et åpent syrefylt, så lenge en kan komme til syren og måle syrevekten. Som tidligere nevnt er det "bare" tilsatt et stoff i syren som gjør at ikke vannet i syren fordamper. Mange vedlikeholdsfrie batterier har de "gammeldagse" pluggene til å skru ut så en kommer til syren, eller lokk på 2 eller 3 celler som kan vippes av, Batteriet er ofte fremdeles vedlikeholdsfritt. Man kan dermed få etterfylt vann om spenningen har vært så høy at noe av vannet har fordampet og forsvunnet ut av kassa. Dette er ikke mulig på GEL og AGM. De får varig "skade". Har man forseglet batteriet helt så man ikke kommer til syren er det fremdeles et åpent syrefylt batteri. Og åpent da viser til utluftingen og ikke tilgang til syra. De forseglede "åpne" batteriene har jo ofte noen fansy betegnelser som f.eks. SLA, SMF o.s.v. Bilde Merking av batterier. Startbatterier oppgir kapasiteten i CCA (Cold Crank Ampere) som igjen har flere betegnelser som her både i DIN og SAE normen og disse må ikke blandes sammen, En må forholde seg til den verdien som er oppgitt. En ser her hvor stor forskjell det er på DIN og SAE og enda er de fler. Fritidsbatteriene oppgir kapasiteten i Ah (Amper Timer) og her må en også holde tunga rett i munnen. For de kan være C20 d,v,s, kapasiteten er beregnet på en utladetid på 20 timer. Er det så et 80Ah batteri betyr det at det kan utlades med 4A i 20 timer 80/20=4 Kapasiteten kan også være oppgitt i C100 som vil si 100timer utladetid, i C10, C5 eller C1. Her er et eksempel på hvordan et 100Ah batteri har forskjellig kapasitet avhengig av hvilken C verdi det oppgis i. Målingen gjøres ved+25 C. 20 timers kapasitet (C20) 5 ampere i 20 time = 100Ah

12 10 timers kapasitet (C10) 9 ampere i 10 time = 90Ah 5 timers kapasitet (C5) 15 ampere i 5 time = 75Ah 1 timers kapasitet (C1) 55 ampere i 1 time = 55Ah Så har man valgt "feil" batteri til sitt forbruk kan en bli lurt for mange Ah. For 100Ah batteri som man tapper 55A fra skulle jo vart i 1,88 timer og ikke som det i dette tilfellet gjør i virkeligheten som bare er 1 time. Denne verdien her kan variere fra batterimerke og type siden det er så mange faktorer som spiller inn, men tommelfingerregelen ar at "batterikapasiteten" synker drastisk om man tar ut mer enn 20 timers forbruket. Derimot øker Ah like kraftig om en tar ut mindre strøm enn 20 time forbruket skulle tilsi. Står det ikke noe C verdi på batteriet er det C20 som har vært standaren i mange år, men det er som sagt endel ting som har forandret seg med årene. Det var også engang enighet om at fritidsbatterier skulle merkes bare med Ah tallet og startbatteriet kun med CCA. For det ble jo sagt når fritidsbatteriene kom at de ikke kunne brukes til å starte motoren uten og ta skade, dette p.g.a. den forskjellige oppbyggingen. Siden begge batterikonstruksjonene merkes ofte med begge kapasitetene vil en se at et fritidsbatteri ikke har like god CCA verdi som et startbatteri. Jeg er så heldig at mine orginalkabler til bodelsbatteriet er på ca 16mm2 og DCDC laderen skal jo monteres så nære bodelsbatteriet som mulig og de sier minimum 6mm2 ledning. Legger ved en tegning på hvordab det ser ut i min bil og hvordab jeg vil opprettholde forbindelse med + på bodelsbatteriet nå DCDC laderen ikke lader, samt ny tegning på releene. Batteriet er sjefen. I et strømsystem er batteriet den viktigste komponenten/faktoren mener mange. Det er viktig med god/riktig lader/generator og riktig dimensjonert ledningsnett, men med et godt/riktig batteri er det mer å hente mener mange. Det er batteriet som bestemmer hvor mye det vil ta imot av ladning og hvor mye det vil avgi før det tar skade. Batteriet må dimensjoneres til bruken og det må være riktig type batteri. Et fritidsbatteri eller Deep cycel batteri kan være en stor investering og det er mange typer og velge mellom. Et Ah batteri kan variere i pris fra ca kr. Skal en ha et stort batteri kan det ofte være billigere og kjøpe 2 mindre og kople dem i parallell for å oppnå samme kapasitet. På de aller dyreste batteriene kan man kjøpe hver celle separat og kople dem sammen i serie så man får 12V. Hver celle er på 2V, dette gjør det også mulig å bytte ut en og en celle om de skulle være defekt. Et 12 Volt batteri er sammensatt av 6 celler som har en spenning på 2,12 2,15 avhengig av batteritype/produsent og temperatur når målingen foretas. Den aktive massen i batteriet er det en finner i de positive og negative platene i batteriet. Dette er en masse som er festet til en gitterplate og

13 mellom de positive og negative platene er en isulasjonsplate. Det er ofte en plater i hver celle og tykkelsen på den aktive massen er ca 2mm. Et startbatteri har litt tynnere plater enn fritidsbatteriet som har litt tykkere plater. Starbatteriet skal jo avgi mye strøm over kort tid og fritidsbatteriet skal avgi lite strøm over lang tid. Jo større overflate jo lettere kan batteriet avgi strøm og mange mener man kan avgjøre om batteriet er et kvalitetsbatteri eller et billigbatteri ut fra vekten på batteriet og det kan være riktig. Et 70Ah batteri veier ca 17kg +- Disse positive platene i hver celle serie koples med de positive platene i de andre cellene og man får en + pol på batteritoppen. Alle de negative platene i hver celle koples sammen og seriekoples med de negative platene i de andre cellene og man får en pol på batteritoppen. Og man får en spenningsforskjell på 12,72-12,9V avhengig av type og temp. Det er den aktive massen i batteriet som bestemmer og det er denne massen som blir hardere når batteriet eldes og lar seg vanskelig lade eller utlade. Når denne egenskapen er stoppet helt opp eller går så tregt at ikke batteriet kan gjøre jobben sin sier vi at batteriet er sulfatert. Et batteri som er fulladet har en syrevekt på 1,28g/ml og et batteri som er helt utladet (1,75V/celle eller en batterispenning på 10,5V) har en syrevekt på 1,14g/ml. Enkelt sagt er det disse 0,14g/ml som har krabbet inn i + og platene i batteriet, når batteriet blir ladet krabber de ut av platene igjen og er i syra. Det sier seg vel selv da at jo lettere det er og krabbe ut og inn av disse platene jo lettere er det og lade og utlade batteriet? Det er denne motstanden i platene som øker med alderen og om ikke batteriet til enhver tid er fult oppladet akselereres denne prosessen. Siden det også er så vanskelig og lade batteriet med de siste 10-15% stiller det krav til laderen. Og lade et batteri fra tomt til fult vil ta en 8-12 timer og fra ½ utladet til fult bør ta 4-6 timer.

14 Når en så også vet at det er batteriet som bestemmer ladningen og at bilgeneratoren ikke greier og lade med mer enn ca. 25A i begynnelsen og at laderstrømmen er ca halvvert etter 1 time og ca ytterligere halvert etter neste time for så og være 2-3 A vil ikke generatoren i bobilen ha mulighet for å lade et batteri 100% Regnestykket her vil aldri kunne gå opp fordi om batteriet er mindre utladet vil start laderstrømmen være tilsvarende mindre og tidsperspektivet mye større. Ser man på spenningskurven vil den i dette tilfellet etter ca 6 timer komme over 2,4V i cellespenning og det er da det begynner og utvikles knallgass og vannet i syren vil fordampe og batteriet kan få varige skader. 2,4V i cellespenning vil være 14,4V i laderspenning over batteriet og for at batteriet skal bli 100% oppladet må spenningen holdes på dette nivået en stund og bør ikke økes. En moderne lader vil ikke ha problemer med å holde denne spenningen konstant, men en spenningsregulator på en generator vil ikke greie det og batteriet vil bli overladet og skadet. Et batteri trenger ikke være 100% oppladet for å bli overladet, det kan blir overladet før det blir 100% oppladet. Ved og skifte ut spenningsregulatoren i bobilen til en moderne regulator vil en kunne overvinne dette problemet, eller man kan montere en DCDC lader som også vil grei og holde spenningen korrekt. Både spenningsregulatoren og DCDC laderen kan også leveres med temperatur føler for å sikre helt korrekt spenning. 14,4V er ved 20gr. Celsius og spenningen vil være lavere ved høyere temperatur og høyere ved lavere temperatur. En sier også at det tar like lang tid og lade de siste 10-15% som det tar og lade de første%. Et batteri vil ta skade av for høy laderstrøm og vil ikke bli 100% oppladet med for liten laderstrøm. Alle batterier har datablader som viser dataene med hensyn til spenning å strøm for å få en korrekt ladning. De fleste ladere har også angitt maks og minimums kapasiteten på batteriene de kan lade 100%. Tommelfingerregelen for laderstrømmen til et batteri er 10-30% av kapasiteten og jo større laderstrøm jo hurtigere blir batteriet oppladet. Vi må ikke glemme at temperaturen spiller en viktig rolle i batteriets verden. Et batteri vil ha større kapasitet i et varme omgivelser og en mindre kapasitet i kalde omgivelser.

15 Ved å holde batteriet varmt kan en få mer ut av det og det kan være noe og tenke på om vinteren da ofte de største kravene settes til batteriet. En skal heller ikke glemme at batteriets levetid også bestemmes av omgivelses temperaturen. De fleste batterier må også ha en del ut og oppladninger før de er kjørt inn. Blybatterier har ikke hukommelse, men som sagt må de ofte ha noen ut og oppladninger før de har full kapasitet. Sier man så at man maks skal lade ut batteriet 50% vil det si at en må gange strømbehovet sitt med ca 2. Enkelt regnet er et fult batteri 13,0V og et flatt batteri 10,5V og da har et 50% utladet batteri en hvilespenning på 11,75V. Har man så et 100Ah batteri som er 50% utladet bør man få ladet 50Ah i løpet av 4-6 timer. Ervman så heldig at batteriet tar imot 30A vil det etter ca 1 time ta imot ca 15A som reduseres til ca 7 A etter neste time for så og bli 2-3A/time. Da vil det bli ladet ca 23Ah første time ca 12Ah neste time og ca 6Ah neste for så og lades ca 1-2Ah/time videre. Teoretisk vil det i dette tilfellet si at en må kjøre med bilen i ca 12 timer før batteriet er 100% oppladet, men det er ikke mulig og lade 100% med generatoren. Det er denne halveringen av laderstrømmen og maks startladerstrøm som kan variere litt fra batterimerke/type til batterimerke/type. Husk også hvordan temperaturen virker inn på ladningen. Selv vil mitt bodelsbatteri bare ta imot ca 2/3 om vinteren sammenliknet med sommeren. Dette nevnt i de 2 siste kapitlene her er hovedårsaken til at jeg vil montere en DCDC lader, for den regulerer strøm og spenning mye mer nøyaktig enn regulatoren på generatoren. Den vil også ha en tilnærmet lik ladersyklus som en 230V lader og en vil ha muligheten for og lade batteriet 100% også med bilens laderanlegg. Et eksempel på et ladeforløp med en IUoU lader. Det mest vanlige er en 3 trinns lader som dette, men det kan være 2 eller 4 også. Samt enda flere,men da er andre egenskaper lagt til so, for eksempel soft start, desulfatering o.s.v. o.s.v.

16 En 230V lader kan ha flere utførelser og de som er montert i bobilene kan stå på hele tiden uten og skade batteriet. De vil enten slå seg av etter at de har gjennomført en ladersyklus og ikke starte å lade igjen før batterispenningen er sunket til et gitt nivå. En annen variant er at de etter gjennomført ladersyklus legger seg på en lav spenning og begynner ikke å lade igjen før batterispenningen synker. Noen ladere legger seg da på med full strøm og dette er ikke godt for batteriet, men andre igjen legger seg på med spenning. Laderkaraktristikken på laderne beskrives som for eksempel IU lader eller IUoU lader. Det kan også være elektroniske ladere som kjører enda flere sykluser og disse elektroniske laderne trenger ikke oppfylle kravet om minimum 10% laderstrøm av batterkapasiteten. Så tommelfinger regelen er at bilgeneratoren greier ikke å lade et batteri 100% og gir ikke laderen minimum 10% av batterikapasiteten i laderstrøm vil den ikke kunne lade det opp. Unntakene er at bilgeneratoren kan greie det med en ny intelligent spenningsregulator og gir laderen for lite strøm kan den greie det med en elektronikk som gjør at laderen kan holde strøm og spenning korrekt til batteriet er 100% oppladet. Så en for liten lader vil aldri greie og lade et batteri 100% bare den får stått lenge nok på, da batteriet vil koke og ta skade om ikke spenningen holdes korrekt. Lademåter. Det er 2 hovedmåter ladning og den ene lades det med konstant strøm minimum 10% av batterikapasiteten og denne ladertypen er den raskeste, men en må være påpasselig så ikke

17 spenningen blir for høy, dette er ikke problem i de dyrere laderne, men mer i de billigste. Siden temperaturen inni batteriet forandres under ladning er det viktig at laderen gir nok strøm i begynnelsen ellers vil den ikke kunne få ladet batteriet raskt nok og batteriet blir ikke 100% oppladet. Elektroniske ladere har derimot et program som gjør at ladersyklusene kan bli lengre og dermed treger ikke laderen gi minimum 10% av batterikapasiteten. Den andre typen er med konstant spenning og denne typen er den mest sikre, men ulempen er at det tar lang tid før batteriet er 100% oppladet. Her vil det på elektroniske ladere kunne legges inn andre ladertider som gjør at laderen blir mer anvenlig. Generatoren i bobilen lader etter denne måten. Moderne elektroniske ladere kombinerer gjerne disse 2 ladertypene for å få en rask og korrekt ladning også kombinert med andre sykluser. Hovedsyklusene ved batteriladning er: Bulkladning, (konstant strøm) her vil laderen gi maks av det den kan av strøm og batteriet vil mota og spenningen vil være på maks ca. 13,8V. Det er i denne fasen batteriet vil bli oppladet til ca 80% om batteriet får den strømmen en trenger for å bli det og dette avhenger av om laderen kan gi minst 10% av batterikapasiteten og batteriet vil motta det. Dette trinnet/fasen kan både være styrt av en timer eller av spenningen over batteripolene. Boost lading (konstant spenning) der spenningen ligger rett over gassgrensen (2,4V/celle 14,4V) og denne perioden bør ikke vare mer enn 4-8 timer og det er i denne fasen de siste 10-20% av batteriet lades. Kommer ikke spenningen opp på denne verdien vil heller ikke batteriet bli 100% ladet. På dyre ladere kan denne tiden på 4-8 timer stilles inn på ønsket tid ved hjelp av DIP brytere. Ellers er dette lagt inn med en gitt tid som stemmer med hensyn til kapasiteten på batteriet laderen er laget for å lade. Igjen med for liten lader/lader som får for kort tid i denne fasen vil aldri greie og lade batteriet. Float ladning (vedlikeholdslading) ca, 13,5V som kan stå på konstant uten at batteriet skades. Setter skades i siden høy temp er med på og redusere levetiden og batteriet har helt klart bedre av og stå kjølig og evt at laderen settes på for eksempel hver 4 til 8 uke, kanskje sjeldnere avhengig av batterimerke og lignende. Enkelte ladere går ikke over i denne vedlikeholds ladnigsfasen, men kutter all ladning og starter bare på en ny ladersyklus når batterispenningen er sunket til en angitt verdi. Nå er det meste som omhandler batteri og ladning omtalt på de fleste områder som det gjelder og en har bruk for. Så er det opptil den enkelte og foreta sine valg. Og det er helt klart at jo mer optimalt en skal få det, jo mer penger koster det. Andre energikilder for ladning av batteri må nok også vurderes og det er en del og igjen blir det et spørsmål om pris og behov. Regner da ikke med et bensinagregat for da må de forholdsregler som er nevnt her tas med, For om 230V laderen får spenning fra et aggregat eller stolpe blir det samme. Tenker da heller på solcellepanel, Efoy (brenselcelle) eller gass aggregat, som alle også må beregnes ut fra den batteribanken de skal lade opp, men da med et litt annet parameter. Selv har jeg solcelle som fungerer greit på den lyse tiden, som også strømbehovet er litt mindre, men det blir ingen eller alt for dårlig effekt i den mørke tiden. Tor H 114

18 Da har jeg fått montert inn så store batterier jeg har plass til i batterikassa. Kunne kanskje fått 30Ah til, men da ville jeg ikke fått plass til DCDC laderen. Det er nå 3 batterier på ca 70Ah, 2 av dem skal jeg kople i parallell slik at det blir 140Ah og brukes som hovedbatteri. Det 3dje batteriet skal jeg ha som reserve batteri. Har hatt løsningen med reservebatteri en stund nå og er mye mer fornøyd med det en bare å ha 1 batteri. Akkurat som gassen går tom når man minst venter det, gjør ofte strømmen det også. Nå kan jeg bare kople over til reservenatteriet når jeg går tom og i hvert fall komme meg gjennom natten og få ladet neste dag. Jeg har også gjort det slik at jeg tar ut litt forbruk fra startbatteriet når jeg står stille og ikke alt fra bodelsbatteriet for å drøye det litt, men det kan jo resultere i at en ikke får starte. Derfor er det noe som mange ikke anbefaler. Jeg har alltid med en startbooster som kan hjelpe meg hvis det skjer. Og det har bare skjedd ca 1 gang hvert andre år og det kan jeg leve med. DCDC laderen jeg vil kople inn er stor nok til og lade 140Ah batteri, noe ikke originalladeren greier. Derfor vil jeg kople det slik at ved ladning med 230V laderen lades 1 og 1 batteri. Håper dette blir en løsning så vi nå kan være litt mindre forsiktig med å spare på strømmen og ikke minst få sett litt mer på TVèn som vi nå har montert inn. Har også montert inn parabol og tuner. Jeg har utvidet bodelsbatteriet i flere trinn. Først fra 1 batteri snaue 100Ah (originalt 75Ah), så et batteri i tillegg til det på 70Ah og når nå det største batteriet (som er for stort til 230V laderen) nå tok kvelden, byttet jeg det ut i 2, et på 70Ah og et på 72Ah og får nå en batteribank på 212Ah. Som sagt tidligere vil jeg ha dem koplet slik at jeg kan lade 1 og 1 på 230V laderen og har koplet sammen to til et hovedbatteri på 140Ah som skal kunne lades samlet under kjøring. Dette har jeg nå funnet løsningen på ved å benytte releer og litt ekstra tenkearbeid ble det siden DCDC laderen vil bryte forbindelsen når generatoren ikke lader og jeg måtte derfor kople inn enda flere releer.

19

Batterier og Strøm i Båt

Batterier og Strøm i Båt Batterier og Strøm i Båt Noe underlag fra minikurs for BM 2015 av Harald Nilsen Viktig inndeling. Startbatteri og forbruksbatteri. Først noen viktige begreper: Ah eller amperetimer. Dette er batteriets

Detaljer

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning

MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB. Bruksanvisning MONTERING OG BRUKERVEILEDNING SOLSTRØMREGULATOR 7V 7VA 7VAB - 12VA 12VAB NO Bruksanvisning Regulatoren Regulatoren har to hovedoppgaver. Den skal hindre strømmen å returnere til panelet om natten. Det

Detaljer

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG

NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG Technical document no. 01-2012 rev.a NYTTIGE TIPS OM BATTERIER I SOLCELLEANLEGG OMFANG Disse tipsene gjelder alle vanlige "solcellebatterier" (blybatterier), inkludert AGM-batterier som er de vanligste

Detaljer

Hvordan behandle Lipo

Hvordan behandle Lipo Hvordan behandle Lipo Bidrag fra Pål Stavn Denne artikkelen ble publisert i Model Informasjon nr. 3 2007 Vet du hvordan vi bør behandle Lipo batteriene for å få mest mulig ut av de? Foruten en spesiell

Detaljer

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR

BRUkeRHÅNdBOk GRATULeReR BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

Valg av traksjonsbatteri og lader

Valg av traksjonsbatteri og lader Valg av traksjonsbatteri og lader Batteriet er truckens hjerte Uten mat og drikke, duger helten ikke Hjernen og styrken rett kombinasjon av lader og batteri gjør hverdagen enklere 1 1 Generelt om traksjonsbatterier

Detaljer

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk

Forleng batteritiden. Bevissthet om batteribruk Forleng batteritiden Bevissthet om batteribruk Fem måter å forlenge batterilevetiden på En avslått motor er den største utfordringen for et batteri. Apparater og systemer krever strøm, og hvis for mye

Detaljer

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER

BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER BIL-HIFI TRIMMING 4 X 4 BÅTANVENDELSER OPTIMA YELLOWTOP DYPSYKLUSBATTERI FOR EKSTREME ANVENDELSER LAV INTERN MOTSTAND SØRGER FOR BEDRE LYDKVALITET INGEN GASSUTSLIPP ELLER VOND LUKT, 100 % LEKKASJESIKKERT

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722779 Batterilader CTEK Multi XS 7000 Batterilader 12V Fysiske data Vekt: 0,8 kg Lengde: 191,00 mm Volum: 0,8 dm 3 Bredde: 89,00 mm Høyde: 48,00 mm Lengde

Detaljer

Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk. www.sunwind.no

Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk. www.sunwind.no Hytte uten strøm? Komplett monteringsveiledning for solenergiverk www.sunwind.no GRATULERER MED DITT SUNWIND SOLENERGIVERK Sunwind har mange års erfaring i hyttemarkedet. Vi representerer en solid fagkunnskap

Detaljer

Produkt-/FDV-dokumentasjon

Produkt-/FDV-dokumentasjon Produkt-/FDV-dokumentasjon NRF-nr. Artikkelnavn 9722778 Batterilader CTEK MXS 25.0 Batterilader med temperatursensor Fysiske data Vekt: 2,50 kg Lengde: 235 mm Volum: 1,99 dm 3 Bredde: 130,00 mm Høyde:

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp

BRUKERHÅNDBOK BATTERIET NO 51 NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL MODE-KNAPP (PROGRAMVALG) FEILINDIKATOR. CTEK COMFORT CONNECT clamp MXS NO 12V/3 BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Skrevet: 16:44 - Mandag 25 Feb 2008 Tittel: Lading av batterier, + ladesystemet.

Skrevet: 16:44 - Mandag 25 Feb 2008 Tittel: Lading av batterier, + ladesystemet. 1 av 10 11.10.2015 11:37 Classic Honda V4 Forum For eiere av Honda V4 motorsykler Mest om de klassiske modellene... Webside - http://www.honda-v4.com/ Hjelp Søk Medlemsliste Grupper Profil Du har ingen

Detaljer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer

jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer jenskleven.no CANADUS HD-1224 Batteri kondisjonerer Hva er det HD-1224 batteri kondisjonerer gjør? HFBD teknologi bryter ned krystallinsk blysulfat og øker batteriets levetid med 50-100% eller mer. Hva

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader. nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

SmartCharge Verdens enkleste batterilader

SmartCharge Verdens enkleste batterilader Verdens enkleste batterilader 4A og 8A enkel - trygg - brukervennlig er en intelligent lader som gjør det enkelt og trygt å lade batteriene enten det er båten, bilen, gressklipperen eller mopeden som trenger

Detaljer

VI VISER VEIEN. GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER

VI VISER VEIEN. GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER VI VISER VEIEN GUIDE FOR FRITIDS- Og MARINEBATTERIER FRITIDSBATTERIER TIL ETHVERT FORMÅL Vi prioriterer vår fritid høyt. Det betyr at vi ønsker problemfrie ferie- og fridager. Om man er i båt, bobil, campingvogn

Detaljer

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv

Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv Verdens enkleste batterilader nå kan alle lade batteriet selv er den enkleste veien til fulladet batteri. Sett i kontakten, fest klemmene på batteriets poler og trykk inn på-knappen. Resten ordner laderen

Detaljer

Når man skal velge en tørrkjøler er det mange faktorer som spiller inn.

Når man skal velge en tørrkjøler er det mange faktorer som spiller inn. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

Tallinjen FRA A TIL Å

Tallinjen FRA A TIL Å Tallinjen FRA A TIL Å VEILEDER FOR FORELDRE MED BARN I 5. 7. KLASSE EMNER Side 1 Innledning til tallinjen T - 2 2 Grunnleggende om tallinjen T - 2 3 Hvordan vi kan bruke en tallinje T - 4 3.1 Tallinjen

Detaljer

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren

smuss eller lignende kan suges inn i viften. En avtakbar kabel kan byttes ut av brukeren BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner.

BRUKERHÅNDBOK. Fortsett å trykke på MODE-knappen for å kombinere ladeprogram med lade-opsjoner. BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for

Detaljer

VARTA Professional for camping og fritid. Det perfekte batteriet til bobiler, campingvogner og solstrøm. www.varta-automotive.com

VARTA Professional for camping og fritid. Det perfekte batteriet til bobiler, campingvogner og solstrøm. www.varta-automotive.com NYHET Professional Deep Cycle og Professional Deep Cycle AGM VARTA Professional for camping og fritid Det perfekte batteriet til bobiler, campingvogner og solstrøm. www.varta-automotive.com NYHET VARTA

Detaljer

STAY IN charge FULLADE VER GANG

STAY IN charge FULLADE VER GANG Stay in charge FULLADET HVER GANG EN NY GENERASJON LADERE FRA EXIDE Stell pent med batteriene dine så varer de lenger. Exide Technologies er en verdensledende batteriprodusent og har all den nødvendige

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Solpanel + Jording på kjøretøy/solpanel. Temperaturføler L:2m

BRUKERHÅNDBOK. Solpanel + Jording på kjøretøy/solpanel. Temperaturføler L:2m BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye CTEK profesjonelle batteristyringsenhet. Denne laderen er en del av et utvalg profesjonelle batteriladere fra CTEK SWEDEN AB. Den representerer den seneste

Detaljer

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR.

HÅNDBOK NO 67 MXS 5.0 CHECK BY. NETTKABEL H05RN-F gummi NETTSTØPSEL* CTEK COMFORT CONNECT. LADEKABEL H05RN F gummi FEILINDIKATOR. MODE VOLTAGE CHECK PROGRAM BATTERY START POWER ALTERNATOR MXS 5.0 CHECK BY HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsj-modus batterilader med batterisjekkfunksjon. Denne laderen inngår

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR

BRUKERHÅNDBOK CTEK LADING. ABSORPTION, FULLADeT PULSE, VEDLIKEHOLDSLADING NETTSTØPSEL* NETTKABEL CTEK COMFORT CONNECT LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE 12V/0.8 3.6A BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste

Detaljer

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER

HÅNDBOK GRATULERER LADING MED MULTI-OPSJONER HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien for batterilading.

Detaljer

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling

BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling BATTERIER Først en liten forklaring om type batterier og utvikling A B C Bly batterier var det første som ble brukt, og benyttes fremdeles av noen leverandører. Bly batteriene var lette og administrere,

Detaljer

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading.

BRuKERhÅNdBOK XS 0.8. med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en. for batterilading. 12V/0.8A BRuKERhÅNdBOK gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v)

Rutland Shunt Regulator. SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Rutland Shunt Regulator SR60 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/05 12v) Dokument nr. SM-310 Utgivelse D Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen og instruksjonene

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA

ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA ENKEL TILGANG TIL STRØM PÅ HYTTA Tilgang til 230 og 12 Volt strøm hvor som helst Lades automatisk fra solcelle eller aggregat LPS 230V 12V LITHIUM POWER SUPPLY 1500W 100Ah LPS ALL IN ONE + 12V 100Ah Lithium

Detaljer

SmartCharge. Bruksanvisning

SmartCharge. Bruksanvisning SmartCharge Bruksanvisning Ladeforløp Foranalyse Laderen sjekker om batteriet er korrekt tilkoblet. Batteriets ladingsnivå (V) og fulle kapasitet (Ah) måles for å finne korrekte innstillinger til ladingen.

Detaljer

Rotax Max Nyhetsbrev/Pressemelding

Rotax Max Nyhetsbrev/Pressemelding Rotax Max Nyhetsbrev/Pressemelding Det har lenge gått rykter om at store ting er i gjerde hos Rotax. De ulike lands importører var hos Rotax i Østerrike i August på forhandlermøte, og spenningen var stor.

Detaljer

Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende

Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende Tekniske notater Sulfatering: Alle blybatteriers naturlige fiende Grunnleggende om bly- syrebatterier Et bly- syrebatteri består av en plastkasse som inneholder en eller flere celler. Hver celle består

Detaljer

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier

Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000. Til blysyrebatterier Batterilader MULTI XS 25000, XS 25000 MULTI XT 14000, XT 14000 Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med

Detaljer

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o

-batterier. A p r i l 2 0 1 2. w w w. g e t e k. n o -batterier A p r i l 2 1 2 AGM/GEL og GEL batterier - energi for miljø et! w w w. g e t e k. n o Fakta om SUNTEKbatteriene SUNTEK batter ier AGM (Absorbed Glass Material) Svovelsyren absorberes i separatorer

Detaljer

Kjøleskapet, til glede og besvær?

Kjøleskapet, til glede og besvær? Kjøleskapet, til glede og besvær? Kjøleskapet i bobilen er noe en setter pris på og de er jo blitt større og større med årene noe som kan tyde på det. De senere år har jo de største modellene med separat

Detaljer

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v)

Rutland Shunt Regulator. SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Rutland Shunt Regulator SR200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/18 12v CA-11/19 24v) Dokument nr. SM-312 Utgivelse B Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 9 Introduksjon Vennligst les denne manualen

Detaljer

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk.

Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Bruksanvisning for Bluepower oppladbar strømstasjon Vennligst les nøye gjennom bruksanvisningen og oppbevar den til senere bruk. Ved feil bruk av apparatet vil garantien falle bort. 1 Bluepower oppladbar

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning...

Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning... Fritids- og marinebatterier En problemfri ferie med optimal spenning... Fritidsbatterier til ethvert formål Vi prioriterer vår fritid høyt. Det betyr at vi ønsker problemfrie ferie- og fridager. Om man

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+

MANUAL D250TS. Jord for servicebatteriet. Midtpunktet på servicebatteriet. Kabel for statussignal. Temperaturføler. Servicebatteri 24 V+ MANUAL GRATULERER Gratulerer med kjøpet av din nye DC/DC svitsjemodus batterilader CTEK professional 24 V med 12 V-omformer og ladekompensering. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra

Detaljer

MULTI XS 4003 Batterilader

MULTI XS 4003 Batterilader MULTI XS 4003 Batterilader For blysyrebatterier 1.2 140Ah NO Modell 1035 Brukerhåndbok og veiledning for profesjonell batterilading av startbatterier og batterier som dyputlades INTRODUKSJON Gratulerer

Detaljer

Historien om universets tilblivelse

Historien om universets tilblivelse Historien om universets tilblivelse i den første skoleuka fortalte vi historien om universets tilblivelse og for elevene i gruppe 1. Her er historien Verden ble skapt for lenge, lenge siden. Og det var

Detaljer

BT301 BATTERITESTER MED SKRIVER (GYS 055186) BT501 BATTERI/LADER/STARTER TESTER MED SKRIVER (GYS 055209)

BT301 BATTERITESTER MED SKRIVER (GYS 055186) BT501 BATTERI/LADER/STARTER TESTER MED SKRIVER (GYS 055209) BT301 BATTERITESTER MED SKRIVER (GYS 055186) BT501 BATTERI/LADER/STARTER TESTER MED SKRIVER (GYS 055209) TESTPROSEDYRE / BRUKERINSTRUKS VIKTIG: 1. For testing av 6 og 12 volt batterier (BT301/BT501) og

Detaljer

Fakta om litiumbatterier for båtbruk -

Fakta om litiumbatterier for båtbruk - 1 of 7 19.04.2017 21.55 seilmagasinet.no Fakta om litiumbatterier for båtbruk - Seilmagasinet.no Kenneth Hilton har jobbet med litiumbatterier i 10 år. Han vet alt du lurer på. Kenneth Hilton jobber med

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente...

3. desember. En kuriositet: etter to dager har det nå kommet nøyaktig like mye nedbør som hele desember i fjor, 39,8 mm! Og mer er i vente... ÅRET 2013 Væråret 2013 ble faktisk en aning kaldere enn gjennomsnittet siden 1993 her i Møllebakken, mens gjennomsnittstemperaturen for hele landet er 1,0 over normalen. Igjen ser vi altså at normalen

Detaljer

FEIL- INDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) TEMPERATUR- FØLER- INDIKATOR NETT- STRØMIN- DIKATOR

FEIL- INDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) TEMPERATUR- FØLER- INDIKATOR NETT- STRØMIN- DIKATOR MODE NORMAL 24V/ BRUKERHÅNDBOK MXT 14 GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den

Detaljer

Bratberg Kompaktbrygger

Bratberg Kompaktbrygger Bratberg Kompaktbrygger MONTERING Gen2 Utstyret er stort sett klart til bruk. Løftestangen ligger løst i kassen og i den monteres på maltrøret med skruen som ligger i den kvite posen. Husk å monter løftestangen

Detaljer

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning.

Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. 3.5 KOPLNGR MD SYMTRSK NRGKLDR 3.5 KOPLNGR MD SYMMTRSK NRGKLDR SPNNNGSKLD Den indre spenning som genereres i en spenningskilde kalles elektromotorisk spenning. lektromotorisk spenning kan ha flere navn

Detaljer

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M200. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M200 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede batterilader.

Detaljer

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH

Bruksanvisning KAFFEMASKIN. Mondo / TH Bruksanvisning KAFFEMASKIN NO Mondo / TH Bruksanvisning Norsk 1.1 Innledning Det gleder oss at du har valgt et av våre kvalitetsprodukter. For å kunne utnytte bruksmulighetene maksimalt og på sikrest

Detaljer

ZAFIR 100 Batterilader

ZAFIR 100 Batterilader ZAFIR 100 Batterilader For blysyrebatterier 14 150Ah Bruksanvisning og guide til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO INTRODUKSJON Vi gratulerer med kjøpet av din nye profesjonelle primærkoblede

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Top Star. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Top Star www.popcornshop.no Gratulerer! Du har nå kjøpt en av våre største popcornmaskiner, Top Star. Dette er tilsvarende maskin som benyttes på sportsarenaer,

Detaljer

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier.

M300. Batterilader. Til blysyrebatterier. Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. M300 Batterilader Til blysyrebatterier Brukerhåndbok og veiledning til profesjonell lading av start- og dypsyklusbatterier. NO NO 1 INTRODUKSJON Vi gratulerer med din nye, profesjonelle primærsvitsjede

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

The agency for brain development

The agency for brain development The agency for brain development Hvor er jeg, hvem er jeg? Jeg hører pusten min som går fort. Jeg kan bare se mørke, og jeg har smerter i hele kroppen. Det er en ubeskrivelig smerte, som ikke vil slutte.

Detaljer

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata:

Strømforsyningen har følgende nøkkeldata: Generelt: EL120-2401-1.8 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 24V

Detaljer

ABSORPTION, BATTERIET KLART TIL BRUK ANALYSE LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) NETT- STRØMIN- DIKATOR PROGRAM FOR NORMALT BATTERI

ABSORPTION, BATTERIET KLART TIL BRUK ANALYSE LADEKABEL FEILINDIKATOR MODE-KNAPP (PROGRAM- VALG) NETT- STRØMIN- DIKATOR PROGRAM FOR NORMALT BATTERI MODE NORMAL SUPPLY SUPPLY 12V/ BRUKERHÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av din nye profesjonelle svitsjmodus-batterilader. Denne laderen inngår i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer

Detaljer

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft

BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft BATTERILADERE 12V - SERIE 5-Stegs Elektroniske ladere Beskyttet mot f.eks sjøluft NC-1206 12V 6A Elektronisk Batterilader LED lamp viser ladestatus Kr. 560.- Braketter for fastmontering medfølger Anbefalt

Detaljer

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser.

Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. OMBYGGING Klarer mer enn 1 million skruforbindelser. FEIN byggskrutrekker som batteridrevet og nettdrevet maskin. Børsteløs PowerDrive-motor fra FEIN Nytt fra byggskrutrekker-eksperten: FEIN ASCT 14 og

Detaljer

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30

TEKNISK DATABLAD FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 30 FIRETEX FX2000 1 (5) 2010 12 0 Innholdsfortegnelse Generelle tekniske data Side 12 verdier og tykkelser, HEA og HEB Side verdier og tykkelser, HEB, HEM og IPE Side verdier og tykkelser, IPE og Side 5 Løsemiddelbasert

Detaljer

Hårtrimmersett Bruksanvisning

Hårtrimmersett Bruksanvisning Hårtrimmersett Bruksanvisning Moreda hårtrimmersett 3 ulike trimmehoder med diamantslipte blader: - Standard - Ekstra smal - Ekstra vid - Trådløs oppladbar maskin - Turbomotor - Lys ved opplading - 5 posisjoner

Detaljer

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL

26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL 26 / Shimano 3-gir EL-SYKKEL INNHOLD Introduksjon 3 Før du tar sykkelen i bruk 4 Tekniske data 5 Rekkevidde 6 Kontrollpanel 7 Hvordan ta ut batteriet 8 Sikkerhet, bruk og lagring 9 Lading 10 Service og

Detaljer

Aquaspeed strykejern

Aquaspeed strykejern Aquaspeed strykejern Bruksanvisning Advarsel! Fjern eventuelle merker fra strykeplaten før du varmer opp strykejernet! Obs! Før bruk av dampfunksjonen første gang, anbefaler vi at du bruker jernet i vannrett

Detaljer

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW

SERVICEMANUAL INVERTER V2-2009. Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASY12LSACW. Utvidet feilsøkingsrutiner. Inverter utedeler ASY9LSACW ASY12LSACW Feilkoder alle modeller ASY9LSACW ASYLSACW Utvidet feilsøkingsrutiner på Fujitsu Inverter utedeler ASY9LSACW ASYLSACW ASY9LSBCW ASYLSBCW SERVICEMANUAL ASYA0LCC ASYA09LCC ARCTIC LCC ARCTIC 9LCC ASYALCC

Detaljer

Vann i rør Ford Fulkerson method

Vann i rør Ford Fulkerson method Vann i rør Ford Fulkerson method Problemet Forestill deg at du har et nettverk av rør som kan transportere vann, og hvor rørene møtes i sammensveisede knytepunkter. Vannet pumpes inn i nettverket ved hjelp

Detaljer

SmartMotion Brukermanual

SmartMotion Brukermanual SmartMotion Brukermanual 2014 (e20, ecity, eurban og eurban S) Gratulerer med din nye SmartMotion elsykkel! Les hele manualen før du begynner å bruke elsykkelen din. Tips til hva du bør gjøre og hva du

Detaljer

LEGO Energimåler. Komme i gang

LEGO Energimåler. Komme i gang LEGO Energimåler Komme i gang Energimåleren består av to deler: LEGO Energidisplay og LEGO Energiboks. Energiboksen passer i bunnen av Energidisplayet. Du installerer Energiboksen ved å la den gli på plass

Detaljer

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel.

Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. INNLEDNING Denne håndboken omfatter instruksjoner og sikkerhetsbestemmelser for D-01 elektrisk dampkjel. Vennligst les håndboken før du betjener maskinen. Håndboken må alltid oppbevares i nærheten av maskinen,

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide. STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE, revisjon AJ september 2015 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Side 2/12 INNHOLD BRUKSOMRÅDE... 2 INSTALLASJON... 2 KONTROLLENHET...

Detaljer

Få det. riktig måte! gjort.

Få det. riktig måte! gjort. Få det gjort. På riktig måte! NYHET! Bosch batteridrevne bor-/skrumaskiner PSR 14,4 LI-2 og PSR 18 LI-2 med Bosch PowerControl. Boring og skruing har aldri vært så enkelt og komfortabelt. Mer informasjon

Detaljer

TEKNISK DOKUMENTASJON

TEKNISK DOKUMENTASJON Generelt: EL630-1203 er en driftssikker lineær strømforsyning spesielt designet for å arbeide sammen med vedlikeholdsfrie batterier. Strømforsyningen er beregnet for å stå i parallelldrift med et 12V batteri

Detaljer

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 NO NORSK 1 GENERELT Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis du ikke

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

GETEK AS G E T E K e n e r g i f o r m i l j ø e t

GETEK AS G E T E K e n e r g i f o r m i l j ø e t GETEK AS Energi fra solen! Del II energi uten strømnett Asbjørn Wexsahl, Daglig leder GETEK AS Utgammel Litt om meg Utdanning etter videregående Befalsskole NTH- fysikk Stabsskole Praksis Ansvar for en

Detaljer

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet!

KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! KJØKKENEKSPERIMENTER Disse eksperimentene kan du gjøre hjemme med noen enkle ting som du finner på kjøkkenet! LISTE OVER EKSPERIMENTER Rødkålsmagi og ph Boblestreker Undervannsfyrverkeri Verdens sterkeste

Detaljer

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg.

Vi skal prøve å berøre noen av de viktigste punktene og hva som er viktig for å få et godt anlegg. Typer og varianter Tørrkjølere brukes i dag for alle isvannsaggregater som er plassert innendørs. Tørrkjøleren bruker da uteluft til å fjerne varmen fra kondensatorsiden på kjølemaskin. Når man skal velge

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERING

BRUKSANVISNING OG MONTERING GARASJEPORTÅPNER 6710310200 BRUKSANVISNING OG MONTERING BRUKSANVISNING I: Forberedelse Pakk ut åpneren. Kontroller at alle delene er på plass. II: Verktøy du trenger. Se på bilde 1 Skiftenøkkel/fastnøkler

Detaljer

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006

BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 BRUKSANVISNING MIGEL KF FLAKISMASKINER Fra mars 2006 Porkka Norge AS, Lensmannslia 30, 1386 Asker - Tlf. 66 98 77 77 Faks 66 98 77 88 E-post: support@porkka.no www.porkka.no 10/2007 VED MOTTAGELSE Kontroller

Detaljer

Bruksanvisning for Wheely One 264

Bruksanvisning for Wheely One 264 Bruksanvisning for Wheely One 264 Takk for at du valgte Wheely sin elektriske selvbalanserende enhjuling. Denne manualen beskriver viktigheten av sikkerhet og bruk av produktet. Vennligst les igjennom

Detaljer

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012

Framtidens byer. Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen. Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Framtidens byer Forbrukerfleksibilitet i Den smarte morgendagen Rolf Erlend Grundt, Agder Energi Nett 7. februar 2012 Igjennom følgende Sett fra et nettselskaps ståsted 1. Hva bestemmer kapasiteten på

Detaljer

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C

Ved bedre separering av varme og kalde soner kan man tilføre kald luft med temperatur på 20 C og avtrekkstemperaturen kan økes til 30 C Diverse Retur temperatur Tradisjonell dataaggregat baserte kjøleanlegg er konstruert og vil bli operert på retur luften (den varme luften som kommer tilbake fra rommet til den dataaggregat enhet) på 22

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng)

TFE4101 Vår 2016. Løsningsforslag Øving 3. 1 Teorispørsmål. (20 poeng) TFE411 Vår 216 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for elektronikk og telekommunikasjon Løsningsforslag Øving 3 1 Teorispørsmål. (2 poeng) a) Beskriv følgende med egne ord: Nodespenningsmetoden.

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn.

Tradisjonene varierer når det gjelder bruk av farger for høytidsdager og liturgiske tider, endog innenfor samme kirkesamfunn. KIRKEÅRSSIRKELEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Kirkens form for tidsregning Liturgisk handling Kjernepresentasjon Materiellet: Plassering: Fokusreol Elementer: Veggteppe/plakat med kirkeårssirkelen,

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

BLYBATTERIER Kapasitetstest

BLYBATTERIER Kapasitetstest BLYBATTERIER Kapasitetstest Page 1 1 Kapasitetstest gir oss batteriets virkelige tilstand Andre metoder er veiledende 2 Nødvendig utstyr -Verneutstyr -Belastning ( Reell eller ekstern last ) -Voltmeter

Detaljer

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02

Platevarmevekslere Type AM/AH. Installasjon. Montering SCHLØSSER MØLLER KULDE AS SMK05.01.02 Oppdatert: 15. mars 2002 Platevarmevekslere Type AM/AH Installasjon Platevarmeveksleren monteres slik at mediumet flyter motstrøms. Primærsiden er markert med et grønt punkt. Primærsidens kanaler er omgitt

Detaljer

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK

PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK PEDAGOGISK TILBAKEBLIKK SØLJE, AUGUST 2013. Hei alle sammen og velkommen til nytt barnehage år på Sølje! Vi håper dere alle har hatt en flott sommer og kost dere med de søte små. For oss på Sølje var det

Detaljer

Naturfagsrapport 2. Destillasjon

Naturfagsrapport 2. Destillasjon Naturfagsrapport 2. Destillasjon Innledning: Dette forsøket gjorde vi i en undervisnings økt med kjemi lab øvelser, onsdag uke 36, med Espen Henriksen. Målet med forsøket er at vi skal skille stoffene

Detaljer

RT002 BATTERI / LADNING / STARTER SYSTEM ANALYSER GYS 055230

RT002 BATTERI / LADNING / STARTER SYSTEM ANALYSER GYS 055230 RT002 BATTERI / LADNING / STARTER SYSTEM ANALYSER GYS 055230 TESTPROSEDYRER / BRUKERINNSTRUKSJONER VIKTIG: 1. For testing av 6 / 12 volt batterier og 12 / 24 volt ladesystemer. 2. Anbefalt brukt i temperatur

Detaljer