SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mars 2015"

Transkript

1 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport mars 2015

2 SKAGEN Credit NOK - Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31. mars SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 0,6 % 0,0 % Avkastning hittil i år 1,6 % 0,3 % Avkastning siden oppstart ( ) - 0,2 % 1,6 % Effektiv rente* 4,0 % 0,9 % Rentefølsomhet (durasjon) 1,2 år 1,0 år Gjennomsnittlig tid til forfall Spread (OAS) kredittrisikopåslag** 3,5 år 380 bps 2 *Effektiv rente vil endre seg fra dag til dag og er ingen garanti for fremtidig avkastning ** OAS gjennomsnittlig opsjonsjustert spread på porteføljen utenom kontanter

3 Porteføljekommentar Mars var en god måned for SKAGEN Credit, men det var noe svingninger i fondskursen i løpet av måneden. Svingningen skyldes hovedsakelig utvikling i et par enkeltselskaper. De selskaper som har bidratt mest positivt i måneden er de som hadde størst fall før jul, selskaper som Gazprom, Vimpelcom og Frigoglass. Dette kan tolkes som at de ble hardt straffet i et ruskete marked og at prisene nå normaliseres. Av negative bidragsytere var den Brasilianske petrokjemiprodusenten Braskem verst. Selskapet falt på rykter om forgreininger av korrupsjonsskaldalen i Petrobras. Disse ryktene er så langt ikke blitt bevist og prisen steg derfor igjen mot slutten av måneden. De siste måneders utvikling i kredittmarkedet har vært preget av store svingninger noe som medfører at prisingen på selskapene nå varierer mye mer enn hva det gjorde sist sommer. For oss betyr dette flere attraktivt priset obligasjoner med godt avkastningspotensialet. Vi har lagt til fire nye spennende selskaper i porteføljen denne måneden (størrelsen på posisjonen i paretes). Det Indisk IT selskap Rolta (0,9%), Tallink et dominerende Estisk ferjeselskap (1,2%), Cosan en Brasiliansk sukker/ ethanol produsent (1,3%) og Empresas ICA som er et ledende infrastrukturselskap i Mexico (0,4%). Vi har og solgt oss ut av det Britiske bilmerket JaguarLandrover. Bakgrunnen for slaget er det at vi ikke ser noe videre oppside for obligasjonen og fordi den gir en relativt lav løpende rente. 3

4 SKAGEN Credits investeringsunivers SKAGEN Credit plukker obligasjoner globalt både fra investment grade og high yield sektoren, med potensialet for solid risikojustert avkastning. Minimum 50% investment grade. 4

5 Geografisk fordeling av porteføljen Finland; 2% Netherlands; 2% France; 2% Italy; 3% Cash; 4% Brazil; 8% Developed markets: 57 % Emerging markets: 39 % Cash: 4 % Denmark; 3% Portugal; 4% India; 7% Turkey; 6% Switzerland; 4% Russia; 6% Norway; 6% Czech Republic; 3% United States; 7% Sweden; 7% Hong Kong; 3% Greece; 2% Nigeria; 2% Estonia; 1% Mexico; 0% Canada; 8% United Kingdom; 8% 5

6 Fordeling av porteføljen på kredittkvalitet og sektor Telekom; 5% Cash; 4% Råvarer; 14% Bank og finans; 19% B; 11% AA (Cash); 4% Nyttetjenester ; 7% Defensive konsumvarer; 6% BBB; 50% BB; 37% Kapitalvarer, service og transport; 21% Inntektsavhe ngige forbruksvarer ; 4% Defensive konsumvarer; 4% Energi; 17% Investment grade: 53 % High Yield: 47% Average rating: BB+ 6

7 Rentedurasjon og tid til forfall Renteeksponering og valuta for obligasjoner (før sikring) Currency Bond denominated Interest rate duration USD 44% 1,3 year EUR 28% 1,5 year GBP 21% 1,4 year NOK 7% 0,1 year Sum Fund 100% 1,3 year Kreditteksponering tid til forfall for obligasjonene 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 50% Average time to maturity: 3,5 years 26% 16% 4% 5% Cash 1-3 year 3-5 years 5-7 years 7+ years 7

8 De 10 største investeringene Company Country of risk Credit rating* Percent of fund Glencore Switzerland BBB 4,2 % Talisman Canada BBB- 4,1 % Bank of Baroda India BBB- 3,9 % Energias de Portugal Portugal BB+ 3,9 % SSAB Sweden BB- 3,8 % Bombardier Canada BB- 3,8 % Gazprom Russia BBB- 3,6 % Braskem Brazil BBB- 3,6 % Color Group Norway B+ 3,5 % Akbank Turkey BBB- 3,5 % Sum top 10 37,9 % 8 * Average bond rating

9 SKAGEN Credit Picking the best bonds from the global orchard Fact sheet of some portfolio holdings

10 Glencore Glencore Xstrata is one of the world s largest global diversified natural resource companies. Well diversified operations, over 150 mining and metallurgical sites. Three business segments; Metals and Minerals, Energy Products and Agricultural Products. Merger of Glencore with Xstrata May Glencore activity breakdown (Ebitda) Domicile: Switzerland Sector: Natural Resources Rating: BBB Maturity: 2019/2020 Position: 4,1% Spread at purchase: 115 bps Current Spread: 125 bps 10 Evaluation: Solid stable earner, attractive yield relative to rating and risk Well diversified both within products, value chain and geography Mining is unpopular Risks: Exposed to commodity prices (not Iron) Cyclical business

11 SSAB Swedish steel manufacturer with a niche position within special steel. Bought Finnish Rautaruukki in Production plants in Sweden, Finland and the US. Domicile: Sweden Sector: Metals and mining Rating: BB- Maturity: 2019 Position: 3,6% Spread at purchase: 325 bps Current Spread: 320 bps 11 Evaluation: Strong position within its niche segment Good geographical diversification Synergies (Rautaruukki) improve profitability Risks: Rather high leverage Volatile demand in Europe

12 Braskem Braskem is on of the largest petrochemical companies in the Americas. 38 industrial plants spread across Brazil, United States, Argentina and Germany. Domicile: Brazil Sector: Chemistry Rating: BBB- Maturity: 2021 Position: 3,6% Spread at purchase: 290 bps Current Spread: 567 bps 12 Evaluation: Diverse customer base and strong distribution capabilities Dominant position in the petrochemical market Declining debt levels Risks: Rating downgrade of Brazil government will effect Braskem Challenging macro environment in home market (Brazil) Volatile raw material prices effect earnings

13 Color Group Color Group is a short-cruise and transportation company 100% family owned. The Company operate six vessels on four routes between Norway, Germany, Denmark and Sweden and has a dominating position in the Norwegian short sea cruise, conference tours, ferry and transportation market. 55% revenue from transport, 45% cruise. Domicile: Norway Sector: Shipping Rating: B+ Maturity: 2019 Position: 3,7% Spread at purchase: 290 bps Current Spread: 536 bps 13 Evaluation: Less cyclical than peers within shipping (short cruise and transport) Favourable market position in Norway Modern fleet (4 of 6 vessels built in ) Risks: High leverage / aggressive dividend policy New competitors entering core market General cost pressure in the ferry business

14 The portfolio managers The portfolio managers draw on their expertise in the fixed income markets, as well as SKAGEN s equity fund managers longstanding experience of successful stock-picking. They have long and complementing experience including fixed income management, company analysis, risk management and trading. Ola Sjöstrand Ola has worked in SKAGEN since 2006 as a portfolio manager within fixed income. He launched and has been responsible for the SKAGEN Krona. Before SKAGEN he worked as a portfolio manager at the Swedish SoyaGroup. His combination of strong analytical skills and investment experience based on SKAGEN s investment philosophy will set Ola in a strong position finding good investment cases for the fund. He has a proven record of providing solid risk adjusted return under shifting market conditions. Ola holds a BSc in Business Administration and Economics. Tomas Nordbø Middelthon Tomas has worked in SKAGEN since 2010, both as a risk manager and more recently as portfolio manager of SKAGEN s fixed income funds. Before that Tomas worked within financial services in Statoil implementing financial risk management tools worldwide. Tomas holds a MBA within Finance and is a certified financial analyst. He has strong analytical skills and a background from financial risk management. The combination of risk management and technical expertise will provide a valuable contribution in corporate analysis and in portfolio construction. 14

15 Porteføljeforvalterne Porteføljeforvalterne drar nytte av sin ekspertise fra rentemarkedet, i tillegg til aksjefondsforvalterne i SKAGENs lange erfaring som fremgangsrike aksjeplukkere. De har lang og utfyllende erfaring som spenner fra rentefondsforvaltning, selskapsanalyse, risikohåndtering og trading. Ola Sjöstrand Ola har jobbet i SKAGEN siden 2006 som porteføljeforvalter på rentesiden. Han har blant annet lansert og er ansvarlig for rentefondet SKAGEN Krona. Han har og hatt ansvaret for SKAGEN Høyrente og Høyrente institusjon. Hans sterke analytiske evner og investeringserfaring med SKAGENs investeringsfilosofi gjør Ola i god stand til å finne gode investeringer for fondet. Han har god historikk med å levert solid risikojustert avkastning under skiftende markedsforhold. Ola har en BSc i Business Administration og Economics. Tomas Nordbø Middelthon Tomas har jobbet i SKAGEN siden 2010, både som risk manager og senere som porteføljeforvalter i SKAGENs pengemarkedsfond. Tidligere jobbet Tomas i financial services i Statoil med å implementere risikohåndteringsverktøy globalt. Tomas er Siviløkonom/MBA i finans og autorisert finansanalytiker. Han har sterke analytiske egenskaper og bakgrunn fra finansiell risikohåndtering. Kombinasjonen av risikoanalyse og finansteknisk ekspertise vil være verdifulle bidrag innen selskapsanalyse og porteføljekonstruksjon. 15

16 Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning og forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. SKAGEN søker etter beste evne å sikre at all informasjon gitt i denne rapporten er korrekt, men tar forbehold for eventuelle feil og utelatelser. Uttalelsene i rapporten reflekterer porteføljeforvalternes syn på gitt tidspunkt, og dette synet kan bli endret uten varsel. Rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller en anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. SKAGEN påtar seg intet ansvar for direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes bruk eller forståelse av rapporten. Ansatte i SKAGEN AS kan være eiere av verdipapirer utstedt av selskaper som er omtalt enten i denne rapporten eller inngår i fondets portefølje.

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport april 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport april 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport april 2015 SKAGEN Credit NOK Nøkkeltall Nøkkeltall pr 30. april SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 1,4 % 0,1

Detaljer

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport februar 2015

SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport februar 2015 SKAGEN Credit NOK Et globalt kredittobligasjonsfond Månedsrapport februar 2015 SKAGEN Credit NOK - Nøkkeltall Nøkkeltall pr 31 januar SKAGEN Credit NOK Referanseindeks (ST3X) Avkastning siste måned 1,4

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014

SKAGEN Global Statusrapport juni 2014 SKAGEN Global Statusrapport juni 014 Hovedtrekk i juni 014 SKAGEN Global* gjorde det svakere enn referanseindeksen i juni. Fondet steg med,9 prosent mens MSCI All Country World Index steg med 4,6 prosent.

Detaljer

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014

SKAGEN Global Statusrapport mai 2014 SKAGEN Global Statusrapport mai 04 Hovedtrekk i mai 04 SKAGEN Global* gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg,0 prosent mens MSCI All Country World Index steg,5 prosent. Så langt i år

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2014 SKAGEN Global Statusrapport mars 2014 Hovedtrekk i mars 2014 SKAGEN Global* utviklet seg på linje med sin referanseindeks i mars. Fondet var opp med 0,2 prosent mens MSCI All Country World Index var opp

Detaljer

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Credit Plukker de beste eplene fra den globale frukthagen Kunsten å bruke sunn fornuft Epletrær, 1907. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tillhører Skagens Museum (beskåret). Det beste

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013

SKAGEN Kon-Tiki. Statusrapport september 2013 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport september 2013 Hovedtrekk i september 2013 Vekstmarkedene steg 5,2 prosent i september, mens de utviklede markedene steg 3,0 prosent. Selv om vekstmarkedene gjorde det bedre

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013

SKAGEN Global. Statusrapport juli 2013 SKAGEN Global Statusrapport juli 2013 Hovedtrekk i juli 2013 SKAGEN Global gjorde det dårligere enn referanseindeksen i juli. Fondet steg 0,6%, mens referanseindeksen økte 1,8%. Så langt i år har SKAGEN

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global Statusrapport mars 2013 SKAGEN Global oppsummering for mars 2013 SKAGEN Global tapte for referanseindeksen i mars. Fondet steg 2,1 prosent, mens referanseindeksen steg 3,4 prosent. Hittil

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport juni 2015 Hovedtrekk juni 2015 SKAGEN m2 var ned 4,5 prosent i juni, mens MSCI sin eiendomsindeks var ned 3,3 prosent. Måneden var volatil som følge av de pågående forhandlingene

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport november 2014 Hovedtrekk vekstmarkedene november 2014 Vekstmarkedene var opp 2,8 prosent i november mens de utviklede markedene steg 6 prosent. Hittil i år er vekstmarkedene

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning

Kunsten å bruke sunn fornuft. SKAGEN Avkastning. Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt. Aktiv renteforvaltning Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Avkastning Statusrapport november 2010 Porteføljeforvaltere: Torgeir Høien og Jane Tvedt Aktiv renteforvaltning Hovedpunkter SKAGEN Avkastning sin fondskurs falt med

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012

SKAGEN Global. Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Statusrapport november 2012 SKAGEN Global Oppsummering for november 2012 SKAGEN Global gjorde det litt svakere enn referanseindeksen i november. Fondet falt 0.2 prosent, mens MSCI sin verdensindeks

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014

SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport oktober 2014 Hovedtrekk oktober 2014 SKAGEN Vekst er opp 8,1 prosent hittil i år, mens fondets referanseindeks er opp 13,3 prosent i samme periode. Fondet steg 1,9 prosent i

Detaljer

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015

SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 2015 SKAGEN Kon-Tiki Statusrapport juni 215 Hovedtrekk juni 215 SKAGEN Kon-Tiki var ned 4,3 prosent i juni, mens MSCI Emerging Markets Index var ned 2, prosent. Våre beste bidragsytere i juni var Marfrig, Naspers

Detaljer

SKAGEN Vekst Statusrapport februar 2015

SKAGEN Vekst Statusrapport februar 2015 SKAGEN Vekst Statusrapport februar 2015 Hovedtrekk februar 2015 SKAGEN Vekst* var opp 0,9 prosent i februar, noe som er lavere enn fondets sammensatte nordiske/globale indeks som var opp 3,7 prosent. De

Detaljer

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014

SKAGEN Vekst. Statusrapport - mars 2014 SKAGEN Vekst Statusrapport - mars 24 Hovedtrekk mars 24 SKAGEN Vekst* oppnådde i mars en avkastning på,4 prosent, mens fondets referanseindeks falt i verdi med,3 prosent (MSCI Nordic og MSCI ACWI ex Nordic).

Detaljer

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Global. September 2009. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global September 2009 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM

SKAGEN Global. Mars 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft 31375-1-TM Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Global Mars 2010 En En verden verden av av muligheter

Detaljer

SKAGEN m 2. Statusrapport Desember 2012

SKAGEN m 2. Statusrapport Desember 2012 SKAGEN m 2 Statusrapport Desember 2012 Hvorfor skal en investere i eiendom? kjøp land, de lager det ikke lenger. - Mark Twain, amerikansk forfatter Eiendom er langsiktige verdier. Det gir normalt sett

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport juni 2015 Nøkkeltall pr 30. juni Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning juni 0,13 % 0,07 % 0,11 % Avkastning siste 12 mnd 2,04 % 1,09

Detaljer

SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015

SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015 SKAGEN m 2 Statusrapport mai 2015 Hovedtrekk mai 2015 SKAGEN m 2 * steg med 0,6 prosent i mai, mens MSCI sin eiendomsindeks steg 1,7 prosent. Fondet hadde dermed en mindreavkastning på 1,1 prosent. Frykt

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Institusjon Referanseindeks* Avkastning november 0,17 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012

SKAGEN Global. Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Statusrapport - August 2012 SKAGEN Global Oppsummering for august 2012 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i august. Fondet falt 1,3 prosent, mens verdensindeksen falt 1,7

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. Februar 2011 Månedens avkastning: 0,7% Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst Februar

Detaljer

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. SKAGEN Global April 2011. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global April 2011 En En verden verden av

Detaljer

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft

SKAGEN Vekst. En håndplukket bukett. april 2011 Månedens avkastning: -1 % Kunsten å bruke sunn fornuft Børn og unge piger plukker blomster på en mark nord for Skagen. 1887. Utsnitt. Av Michael Ancher, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Vekst april 2011

Detaljer

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft

Statusrapport. muligheter muligheter. SKAGEN Global September 2010. Kunsten å bruke sunn fornuft Fra heden nord for Skagen. 1885. Utsnitt. Av P.s. Krøyer, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum. Kunsten å bruke sunn fornuft Statusrapport SKAGEN Global September 2010 En En verden verden

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon

SKAGEN Høyrente Institusjon Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Høyrente Institusjon November 2009 Porteføljeforvalter Ola Sjöstrand Sammen for bedre renter Skagen Sønderstrand. Septemberdag. 1893. Utsnitt. Av Michael Ancher, en

Detaljer

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013

SKAGEN Global. Statusrapport mai 2013 SKAGEN Global Statusrapport mai 2013 Hovedtrekk i mai 2013 SKAGEN Global gjorde det bedre enn referanseindeksen i mai. Fondet steg 5,1 prosent, mens verdensindeksen steg 2,9 prosent. Så langt i år er SKAGEN

Detaljer