ÅRSMELDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. http://rogalandteaterrad.vpweb.no/?alt_id=qqd5j-62a02-1f6&ts=1428098386417"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Påmelding til årsmøte og skjema for dokumentasjon, klikk på link under her: Årsmøte holdes lørdag 18. april i lokalene til Fire Protection Engineering AS, Kanalarmen 12, 4033 Stavanger (Forus). KART: Fremmøte/registrering, kaffe og frukt: kl. 11:30 11:59 Møtestart: kl. 12:00

2 Dagsorden: Kl. 12:00 Årsmøte settes. Lunsj når det passer underveis. Etter lunsj: Ledersamling: Innledning av Kjersti Østin Ommundsen, leder i Rogaland teaterråd. Ordet er fritt og Idémyldring. Slutt: Innen kl Sakliste: 1. Konstituering. Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan/Budsjett. 7. Valg av: - to styremedlemmer for 2 år (eventuelt 3 styremedlemmer, se forlag 1). - tre varamedlemmer for 1 år (eventuelt 2 varamedlemmer, se forslag 1). - en tillitsvalgte revisorer for 2 år. - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. Sak2 Årsmelding 2014 Årsmøte: Årsmøte 2014 ble hold på Sola Strand Hotel 1. mars 2014 med ca. 30 personer til stede, derav 15 stemmeberettigede. Styremøter: Det er holdt 8 styremøter og en styresamling i år januar, styremøte februar, styremøte 28. februar, styremøte før årsmøte. 2. mars, konstituerende styremøte etter årsmøte. 26. april, styremøte. 8. juni, styresamling. i.f.m b-og u festivalen. 26. juni, styremøte august, styremøte 29. oktober, styremøte.

3 Det har vært et utfordrende år i Rogaland teaterråd. Møter med fylkeskommunen, klage på tildelingen på grunn- og tiltaksstøtten og lobbyvirksomhet mot fylkespolitikerne for å få tilbake statusen som fylkesråd. Noe bra må vi ha gjort for nå ligger det inne forslag i den nye kulturplanen at Rogaland teaterråd skal få status som fylkesråd og få en forutsigbar og fast støtte hvert år. To vidt forskjellige styremøter. Bilde t.v. Det spares på strøm og PC er byttet ut med blyant og papir. Til å bite i hadde vi en liten gulrotkake på deling og til drikke ble det gjenbruk av kaffegrut vi fant i dunken for biologisk avfall i møtelokalet. Det var ikke bedre på forrige styremøte der vi hadde en banan på deling, 3 cm på hver. Det ble stopp i første pølsebu på vei hjem. Bilde t.h. Før var styremøtene sosiale og med hvit duk og greier. De står i stor kontrast til slik vi har hatt nå. Foto: Rogaland teaterråd På toppen av alt kom saken med Norsk teaterråd som ble satt under lupen av Kulturdepartementet, som resulterte i tilbakeholdelse av støtte vi hadde fått tilsagn om fra Norsk teaterråd. Bl.a. ble Norsk teaterråd fratatt forvaltningen av frifondmidler som nå Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter. Dette førte til en annen forvaltning- og tildelingspraksis som noen av våre medlemslag fikk merke med avslag på sine søknader. Vi ventet i det lengste ut i 2014 før vi måtte velge de tiltak vi hadde mulighet å få til. Vi ønsket å ha tiltak for de unge og vi valgte da barne- og ungdomsteaterfestivalen. Beklageligvis så vi ikke mulighet å arrangere «Ei helg med og for ungdom». Alt annet som ikke hadde med ungdom å gjøre utsatte vi eller avlyste. Scenografikurs satser vi på i Informasjonsbrosjyre kan vi alltids lage en annen gang. Markering av 35-års eksistens får heller bli til 40-års markering i Jubileumsalbum er lagt på is men kan kanskje bli tatt opp igjen, kanskje som en annen variant av historikken og hva vi driver med i Rogaland teaterråd. Vi valgte at Jularevyen skulle gå sin gang siden det allerede var inngått avtaler med både Kuppelhallen, instruktør og presseansvarlig. Det var satt ned en prosjektgruppe bestående av Tom Reidar Brattli og Trond Ullenes fra Rogaland teaterråd og fra lokalgruppene Nikolai Eike Amundsen, Hege Benedicte Blom og i en periode Arve Idar Thorkildsen. Stor takk til de. Kassakreditt: Årsmøte i 2014 ga styret tillatelse å ta opp kassakreditt. Kreditten ble opprettet etter årsmøte og faller bort etter at tildelingen av grunn- og tiltaksstøtte er kommet på vår konto i mai/juni.

4 Hjemmeside: Det har vært visninger hver måned. Utenom åpningssiden er det «Premierer» og «Kontakt oss» som det er flest klikk på. Siden 20. september 2012 har vært inne på hjemmesiden. Administrator for hjemmesiden er Geir Birkeland. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Administreres i all hovedsak av Arve Kjartan Stangeland selv om de andre styremedlemmene også er administrator. Styret har også en lukket facebookside der kun styremedlemmene har tilgang for internt bruk. Administrasjonssekretær: Lise Sveine har vært vår administrasjonssekretær i Hun har vært Rogaland teaterråds første kontaktledd utad slik at alle henvendelser på post, mail og telefon kommer til henne først og hun har ellers utført de oppgaver som styret har gitt instruks om. Engasjementet er kontraktbasert med gjensidig oppsigelstid på to måneder. Vi vil rette en stor takk til vår administrasjonssekretær, Lise Sveine, for en utmerket jobb hun har gjort i år, ikke mist i samband med møter med fylkeskommunen og som ordfører i Norsk teaterråd. Medlemmer: Medlemstallet (41) er stabilt. Noen melder seg ut og noen melder seg inn. TILTAK I 2014 Ledersamling: Kurs for ledere i teatergrupper Ble hold søndag 2. mars på Sola Strand Hotel. Del 1: Ivar Christiansen, leder i Norsk teaterråd tok for seg Norsk teaterråd utfordringene for oss teater-/revygrupper i årene framover og hva er deres viktigste oppgave og hvordan merker vi det i vår gruppe. Mellom del 1 og del 2 opptrådde Julio Daniel Ragnhildstveit og Stine Bredal Kristiansen som «til daglig» holder til i Sunde og Kvernevik, teaterverksted, Teateret Mitt. Del 2: Ingrid Milde som har lang erfaring i kommunikasjon og informasjonsfaget, bl.a. som informasjonssjef ved Rogaland teater, informasjonsansvarlig for «Kvinner viser vei» og ikke minst informasjonsansvarlig for «Kulturhovedstaden Stavanger 2008» hold en lydhør forsamling benket under temaet: «Vår teatergruppe holder på med en revy eller teaterforestilling. Hvordan skal vi få mest mulig spalteplass i avisen og å komme på TV». Barne- og ungdomsteaterfestival juni: Rogaland teaterråd har som mål å arrangere Barne- og ungdomsteaterfestival hvert år. I år ble den arrangert på Ganddal/Sandnes med ca. 120 deltakere. Som medhjelpene teknisk arrangør var Teaterverkstedet Ganddal som tok seg av alt det praktiske på festivalen.

5 Åpningsforestillingen var på Sørbø skole det Teater EgenArt viste utdrag fra forestillingen «Skatten på Sjørøverøya». Etterpå var det grillfest. På skolen overnattet også festivaldeltakerne. Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen hadde den offisielle åpning på lørdagen før forestillingene under festivalen startet. Magiker Kevin Lunde, kjent fra NRK programmet «Rundlurt», opptrådde på avslutningsdagen til stor glede for deltakerne. På bilde til venstre ser en barn og ungdommer fra Teatervekstedet Ganddal sin forestilling Lakenskrekk som ble vist på festivalen. Foto: Rogaland teaterråd Jularevy: Jularevyen var årets store satsing og startet med skrivegruppe på forsommeren. De jobbet frem mange tekster og instruktør for Jularevyen, Bjørn Ravn Carlsen, plukket ut de tekstene som til slutt gikk gjennom nåløyet og ble iscenesatt. Øvingene foregikk på Teinå skole og Bergeland vgs. Ingrid Milde ble leid inn som «presseansvarlig» for prosjektet. To hele sider ble viet Jularevyen i boligavisen EiendomsMegler 1 som går til alle husstander i Rogaland. Det ble også annonsert i Stavanger Aftenblad og på vår egen facebook og nettside. Ca. 700 billetter ble delt ut via NAV til familier som trenger en oppmuntring i en ellers så vanskelig hverdag. De to forestillingene ble vist i det gamle konserthuset, Kuppelhallen, i Stavanger. Det ble solgt 340 billetter. Faksimile fra fremsiden til boligavisen EiendomsMegler 1

6 Vi takker alle aktører og de som ellers bidrog i.f.m Jularevyen. Tekstene overrekkes til Bjørn Ravn Carlsen av Trond Ullenes og Tom Reidar Bratteli. Foto: Monica Larsen Øvingene foregikk bl.a. i gymsalen på Bergeland vgs. Foto: Monica Larsen Ei helg med og for ungdom år: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Scenografikurs: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 35-års jubileum: AVLYST Mye forarbeid og planlegging men måtte avlyses grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Får heller tas opp igjen til 40-års jubileum. Jubileumsalbum: «LAGT PÅ IS» Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Informasjonsbrosjyre: UTSATT PÅ UBESTEMT TID Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd.

7 Vi har også fôret journalisten med fakta og tall til reportasjen til et stort, nesten 2-siders oppslag i Stavanger Aftenblad om lokalrevyer som går for fulle hus. Over publikummere på Jæren, i Dalane og i Ryfylke kan lokalgruppene slå i bordet med. Dersom en i tillegg tenker seg scenarioet der en tar en med alle barne- og ungdomsteaterforestillinger så kommer en opp i et anselig publikumstall. Faksimile/foto fra Stavanger Aftenblad. Gid, hadde bare grunn- og tiltaksstøtten fra fylkeskommunen speilet den lokale revy- og teateraktiviteten i fylket! Da kunne det blitt gjort mye for medlemmene. Representasjon: Styremedlemmer (eller de styret har bemyndiget) har vært på mange premierer i lokallagene. Kjersti Ø. Ommundsen har representert på årsmøte og ekstraordinært årsmøte i Norsk teaterråd. Styret 2014 Kjersti Østin Ommundsen Arve Kjartan Stangeland Heidi Monslaup Eikås Geir Birkeland leder nestleder sekretær kasserer Tom Reidar Bratteli Trond Ullenes Laila Gislason Trine Abbedissen Konstituert styremedlem varamedlem (trukket seg) (trukket seg)

8 Arkivbilder Vedlegg: Sakspapir til årsmøte Sak 3 Regnskap DRIFTSREGNSKAP ROGALAND TEATERRÅD 2014 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Medl.kontingent , , , Kursavgift , , Billettinntekter , , Støtte fra Fylkeskommune - grunnstøtte , Støtte fra fylkeskommunen - tiltaksstøtte , , , Støtte fra Norsk Teaterråd , Støtte fra Studieforbundet Kultur og Trad , Støtte/sponsor , , Støtte fra frifond LNU , , Annen driftsrelatert inntekt Regnskapsutgifter , , Konsulent web , , Konsulenthonorar , , , Konsulenthonorar facebook , , Støtte utbetalt , , , Kontorhold , , Møte- og kursutg. (kurs, ledersamling, årsmøte, styremøte) , , , Reisekostnader , Annonsering , , Medlemskontingent Representasjon , , , Lisenser , Gebyr , , Renteinntekter 67, , Rentekostnad , Underskudd drift , ,69

9

10 Sak 4 Forslag til kontingent 2016 Styret foreslår at kontingenten skal ha sammenheng med hvor mange medlemmer hvert lokallag har. Med disse satsene kommer en tilnærmet likt ut som med dagens flate sats på kr. 600,-. Styret foreslår følgende satser: Personlig medlemskap (støttemedlem) Kr. 250,- Tale og forslagsrett, ikke stemmerett. Lag med 1-10 medlemmer Kr. 300,- Lag med medlemmer Kr. 600,- Lag med medlemmer Kr. 1000,- Lag med medlemmer Kr. 1300,- Lag med 101 eller mer medlemmer Kr Kulturskoler Kr. 1000,-

11 Sak 5 Forslag fremlagt av medlemmer eller styret Forslag 1: Øke antall styremedlemmer med en representant. Styret foreslår å øke antall styremedlemmer med 1 person fra 5 til 6 styremedlemmer. Motivasjon: Arbeidsoppgaver kan fordeles på flere samt en sammenheng med forslag 2. Forslag 2: Aldersbestemt styremedlem (ungdomsrepresentant) Styret foreslår at det til enhver tid skal være ett styremedlem i alder år i styret. Velges for 2 år i oddetall-år. Motivasjon: Det har i mange år vært et ønske både av styret og deler av årsmøte at det skulle vært en ungdomsrepresentant med i styret. Forslag 3. Årsmøtetidspunkt. Dagens: 5.2. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar.. Styrets forslag til ny 5.2 Årsmøtet skal holdes så raskt som mulig etter nyttår men innen utgangen av april.. Motivasjon: Det viser seg hvert år at det er vanskelig å finne årsmøtedato som passer når en har deadline som nå innen utgangen av februar. Sak 6 Valg. Innstilling fra valgkomiteen: Leder: Styremedlem: Kjersti Ommundsen (Truppen) ikke på valg. Heidi Monslaup Eikås (Sunde og Kvernevik teaterverksted, Teateret Mitt) ikke på valg. Valgkomiteens innstilling var ikke klar når årsmeldingen ble sendt ut. Innstillingen legges frem på årsmøte Styret legger fram forslag til ny valgkomité på årsmøte men årsmøte har selvfølgelig full anledning å komme med andre forslag på kandidater.

12 Sak 6 og 7 Forslag til handlingsplan og budsjett

13 VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATERRÅD Sist revidert på årsmøte 21. mars ROGALAND TEATERRÅD (Rogaland teaterråd ble 19. oktober 1979 stiftet under navnet Rogaland Amatørteaterråd). 1.1 Rogaland teaterrådet er et samarbeids- og kontaktorgan for amatørteatervirksomheten i Rogaland fylke. 1.2 Rogaland teaterråd er ett fylkesledd for Norsk teaterråd. 2 FORMÅL 2.1 Rogaland teaterråd skal arbeide i samsvar med retningslinjer og vedtekter som gjelder for Norsk teaterråd og de prinsipielle vedtak som blir gjort på årsmøtet der. 2.2 Ta seg av saker som har felles interesse for medlemmene. 2.3 Arbeide for å bedre arbeidsvilkårene for medlemmene. 2.4 Drive informasjon- og teaterfaglig kursvirksomhet. 2.5 Stimulere til samarbeid mellom medlemmene. 2.6 Støtte amatørteaterarbeidet i fylket. 2.7 Være bindeledd mellom organisasjoner, lag og institusjoner som har amatørteaterarbeid som hovedaktivitet eller som en del av sine aktiviteter. 2.8 Være rådgivende, inspirerende, idéfremmende organ og stimulere til fellestiltak som kan styrke amatørteateraktiviteten i fylket. 2.9 Ivareta medlemmene sine interesser overfor myndigheter, profesjonelle teater og andre samarbeidende organ på fylkesplan Drive informasjons- og opplysningsarbeid om amatørteatervirksomheten i fylket Legge best mulig til rette for å øke aktiviteten og øke det faglige og kunstneriske nivået blant medlemmene Ivareta lokal tekstproduksjon og arbeide for økt bruk av dialekt som scenespråk Være konfliktløser. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Alle som lover å overholde Rogaland teaterråd og Norsk teaterråd sine love retningslinjer kan bli tatt opp som medlem. 3.1 Disse kan bli medlemmer: lag og organisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller som del av sine aktiviteter. regionteater i fylket. kommunale kulturskoler. kommunale og fylkeskommunale lag/grupper som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. (F.eks. skolerevyer). private lag/grupper og kulturorganisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. personlig medlemskap. 3.2 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til Rogaland teaterråd og andre organisasjoner er gjort opp. Medlemskap i Rogaland teaterråd er først gyldig og regnes fra den dag når første kontingent er betalt. 3.3 Ingen har krav på å bli medlem. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingent for meldingsåret være betalt innen 31/12 i meldingsåret (d.v.s. nyttår før årsmøte). 3.4 Styret har på bakgrunn av lovens opphav rett til å avslå en opptakssøkende i samsvar med vedtektene. Slikt avslag kan ankes inn for ankeutvalget i Rogaland teaterråd. 3.5 Ankeutvalg: Ankeutvalget er en gruppe på 3 (tre) personer bestående av en person fra kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, en person fra Norsk teaterråd og leder av valgnemnden i Rogaland teaterråd. 3.6 Medlemmer i Rogaland teaterråd skal innen årsmøtedato sende melding/rapport om aktiviteten i meldingsåret.

14 4 KONTINGENT 4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 4.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt. Slikt vedtak kan ankes inn for ankeutvalget (Jfr. 3.4 og 3.5). 4.3 Utmelding skal foregå skriftlig eller på annen forsvarlig måte til lagets styre. Utmelding kan kun gjøres dersom kontingenten er betalt for året som utmeldingen mottas av styret. Utmeldingen gjelder fra førstkommende nye kalenderår. De det gjelder skal skriftlig underrettes om at utmelding er mottatt av styret. 5 ÅRSMØTE 5.1 Årsmøte er sammensatt av utsendinger fra medlemsorganisasjonene. Dersom rapporteringsplikten er oppfylt overfor Rogaland teaterråd og kontingenten er betalt, kan hvert medlem møte med en utsending med alle rettigheter og en observatør med tale- og forslagsrett. Personlige medlemmer møter med tale og forslagsrett. Som styremedlem har styremedlemmer ikke stemmerett men kan representere sitt lag, da med stemmerett. Rogaland fylkeskommune og Norsk teaterråd kan være til stede med talerett. Presse og inviterte gjester og andre organisasjoner som driver med drama- og amatørteatervirksomhet kan møte som observatører. 5.2 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når halvparten av medlemmene krever det. 5.3 Påmelding til årsmøtet skal væra med navn på utsending, varautsending og observatør som sendes Rogaland teaterråd. Dato for seneste påmelding bestemmes av styret men skal ikke være senere enn 7 dager før årsmøte. 5.4 Hvert medlem dekker selv sine utgifter til årsmøtedeltakelsen. 5.5 Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal tilkjennegis for medlemmene senest 30 dager før årsmøte. 5.6 Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må væra sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. 5.7 Innkomne forslag til endring av vedtektene ( 7), oppløsning av Rogaland teaterråd ( 8), forslag til andre saker som årsmøtet skal behandle, endelig sakliste og saksdokument skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøte. Årsmøtedeltakerne skal senest 7 dager før årsmøte informeres om at sakspapirene er tilgjengelig og hvor de er tilgjengelig. 5.8 Årsmøtet 1. Konstituering Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan frem til neste årsmøte. 7. Budsjett. 8. Valg av: - leder for to år. (Velges i partall år) - fire styremedlemmer for to år (to styremedlemmer blir valgt hvert år). - tre varamedlemmer for ett år. - to tillitsvalgte revisorer for to år. (Velges vekselsvis slik at en velges hvert år). - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. 5.9 Bare medlemmer fra godkjente lag etter 3 kan velges. Ingen lag kan ha mer enn ett medlem i styret Årsmøte kan sette ned spesielle utvalg etter behov. Styret skal væra representert i slike utvalg.

15 6 STYRET 6.1 Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer blant de valgte styremedlemmene. 6.2 Styret skal: -lede Rogaland teaterråd i samsvar med lover og vedtekter og de vedtak som er gjort av årsmøtet. -legge frem årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan. Ha minst fire styremøter i året. 6.3 Styret leder virksomheten i Rogaland teaterråd mellom årsmøtene og uttaler seg på vegne av Rogaland teaterråd. 6.4 Styret kan gjøre gyldige vedtak når minst tre styremedlemmer er tilstede. En av disse må være leder eller nestleder. 6.5 Styret skal sende årsmeldingen og andre viktige dokument til fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 6.6 Godkjent årsmelding skal ellers gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 6.6 Årsmøteprotokoll skal gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 7 VEDTEKTSENDRING 7.1 Forslag om endring av vedtektene må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 8 OPPLØSNING 8.1 Forslag om oppløysing av Rogaland teaterråd må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krev 3/4 flertall. 8.2 Midler som er til overs etter oppløsning av Rogaland teaterråd skal disponeres av kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune til fordel for amatørteaterarbeidet i Rogaland

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Ski musikkråd er alle musikksjangre likeverdige, og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Forslag til nye: VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD 2017 Vedtatt på Årsmøtet Februar 1985 Senere revidert på årsmøtene 30/01/1986, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98, 02/03/2009, 04/02/13. Sist

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN. Vedtatt på årsmøtet VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN Vedtatt på årsmøtet 05.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND ØSTERDALEN, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD

VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD VEDLEGG 6 VEDTEKTER FOR NORSK KULTURSKOLERÅD 7.5.10.: Endr.forslag til Landsmøtet 2010 er ført inn med rød skrift. Vestlandsregionsmøtet/ Ole Jakob Nedrebø. Gjeld 4, 5 og 6. Med styrets antegninger i blå

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG

VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai VERDIGRUNNLAG Vedtekter MUSIKKENS STUDIEFORBUND, etablert 1.1.2004 VEDTEKTER FOR MUSIKKENS STUDIEFORBUND, med endringer vedtatt på Representantskapsmøtet i Trondheim 31. mai 2013 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Musikkens

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål...

Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer. 1 Formål... LM Sak 4 a. Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter - sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer Kommentarer Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av...

Detaljer

V E D T E K T E R FOR

V E D T E K T E R FOR V E D T E K T E R FOR VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 06.04.02 SIST ENDRET PÅ ÅRSMØTE 17.03.12 1. ORGANISASJON Akershus sangerforum (tidl. Akershus Korforbund i perioden 4/11 1991 17/3 2012) stiftet 4/11 1991, er et

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG

Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars VERDIGRUNNLAG Vedtekter for Buskerud musikkråd Vedtatt på årsmøtet 27. mars 2014 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Buskerud musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Årsmelding og regnskap for Rogaland Teaterråd (RTR) for året 2016.

Årsmelding og regnskap for Rogaland Teaterråd (RTR) for året 2016. Årsmelding og regnskap for Rogaland Teaterråd (RTR) for året 2016. Årsmøte holdes på Alstor hotell i Stavanger fredag 3. februar 2017, kl.18.00-19.30 Agenda: 18.00 Årsmøte settes Saksliste: 1 Konstituering

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg.

For Østfold musikkråd er alle musikksjangre likeverdige og omfattes av fellesskapets oppmerksomhet og omsorg. Vedtekter for Østfold musikkråd Vedtatt av årsmøtet 29.4.14 1 VERDIGRUNNLAG Grunnlaget for Østfold musikkråd ligger i en erkjennelse av at musikk er en kilde til glede og mening, til læring og personlig

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000, 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD

VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD VEDTEKTER FOR NORSK TEATERRÅD 1 FORMÅL Norsk teaterråd er et samarbeidsorgan for frivillige organisasjoner som har teater/scenekunst som organisert virksomhet. Norsk teaterråd skal ta seg av nasjonale

Detaljer

Vedtekter NMF Rogaland

Vedtekter NMF Rogaland Vedtekter NMF Rogaland -Godkjent Regionsting 27. mars 2011 1 ORGANISASJON a. Norges Musikkorps Forbund Rogaland, NMF R, stiftet i 1928 som Vesterlen Musikkforbund, er et organisatorisk ledd i NMF. b. Norges

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING

VEDTEKTER NORSK KOMMUNIKASJONSFORENING Side 1 av 5 Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell og etisk forsvarlig informasjon. Norsk kommunikasjonsforening er partipolitisk uavhengig.

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vokalensemblet ØremaZZørene

Vokalensemblet ØremaZZørene Vedtekter for Vokalensemblet ØremaZZørene 1 Organisasjon ØremaZZørene er et politisk og religiøst uavhengig vokalensemble, stiftet 12.1.2000. 2 Formål Vokalensemblets overordnede mål er å skape musikk

Detaljer

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte

Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august Sist endret på Juba sitt landsmøte Junior- og barneorganisasjonen Juba Vedtatt av stiftingsmøtet for Juba i Stavanger 9. august 2009. Sist endret på Juba sitt landsmøte19.09.2016. 1 Organisasjonen 1. Juba er en frivillig junior- og barneorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital.

Foreningen er organisert med personlig medlemskap, varierende medlemstall og kapital. UTKAST NYE Vedtekter for Norsk Limousin Vedtatt desember 1993, revidert februar 2000 og april 2005 (og evt februar 2017) 1 Formål Foreningen Norsk Limousin sitt formål er å fremme oppdrett av og avl på

Detaljer

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet

Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet Vedtekter for Norsk MO-forening Vedtektene ble vedtatt på årsmøtet 06.04.17 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har Multiple Osteokondromer

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte

VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER Ekstraordinært årsmøte Nord-Trøndelag Norsk Kulturskoleråd Nord-Trøndelag v/ann Evy Duun Fylkets hus Steinkjer Dato Saksbehandler +47 990 46 710 www.kulturskoleradet.no annevy.duun@ks.no 24.02.17 Ann Evy Duun VEDLEGG TIL ÅRSMØTEPAPIRER

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt 22.01.2011 Endringer 2012 Lokale endringer 04.03.2014 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS, heretter kalt NKOA, er et distriktsledd av Norges

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai. 2003 Endret på representantskapet 7. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund,

Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet 2015 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 30.10-01.01 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU).

Detaljer

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd

ÅRSMØTESAK : Forslag til nye vedtekter for Aust-Agder musikkråd VEDTEKTER FOR AUST-AGDER MUSIKKRÅD Sist revidert på årsmøtet 2004 Aust-Agder musikkråd et kulturelt samarbeids- og interesseorgan for musikklivet i Aust-Agder. Aust- Agder musikkråd er også fylkesledd

Detaljer

Vedtekter for Mosterøy skolekorps

Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtekter for Mosterøy skolekorps Vedtektene er basert på NMFs mønstervedtekter for musikkorps og ble revidert og framlagt på årsmøtet i februar 2012. 1 ORGANISASJON Mosterøy skolekorps ble stiftet 09.

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Vedtatt på Landsmøtet i Bergen, 8-10. April 2011 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). 1.2 Formål Norsk cøliakiforenings

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus

Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Vedtekter for Skeiv Ungdom Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1 Formålsparagraf 2 Navn og tilhørighet 3 Gyldighet 4 Medlemskap 5 Eksklusjon og mistillit 6 Årsmøtet 7 Votering 8 Valgkomiteen 9 Ekstraordinært

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING

VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING VEDTEKTER FOR FROLAND JEGER OG FISKERFORENING FORENINGEN BLE STIFTET I 1958 TILSLUTTET NORGES JEGER OG FISKERFORBUND VEDTEKTENE ER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 11.03.2014 1 FORMÅL Foreningens formål er: å ivareta

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG

VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG VEDTEKTER Norges Korforbund SØR-TRØNDELAG Vedtatt 26.01.2018 1 ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG. Reviderte VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG Reviderte 24.01.2014 Vedtektene er revidert: april 2010, jan 2012 og januar 2014 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND SØR-TRØNDELAG, er et distriktsledd av

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND. Salten VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND Salten Vedtatt på årsmøtet 6. februar 2011, med endringer på årsmøter 5.februar 2012 og 24. februar 2013. 1 1: ORGANISASJON Norges Korforbund Salten, er et distriktsledd

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA VEDTEKTER FOR RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA Stiftet 10. desember 1949 Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017 Godkjent av NJFF 6.mars 2017 1 NAVN Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening,

Detaljer

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom

Styrets forslag til endringer i. Vedtekter. for. Norsk cøliakiforenings ungdom Styrets forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøte #2 Kongsberg vandrehjem 8-10. November 2013 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ):

VEDTEKTER FOR SØR-TRØNDELAG MUSIKKRÅD Gjeldende vedtekter (fra ): Forslag til nye vedtekter (fra ): Styrets forslag til nye vedtekter fra 13.4.2010 1 Saksframlegg: Vedtektene for STMR er ikke endret siden 1998, og det er nå ønskelig å gjøre en del tilpasninger både til Norsk musikkråd og Musikken studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et

Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et Vedlegg 2 a Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA. Organisasjonen er et samvirkeforetak med vekslende medlemstall.

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken

Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken 1 Vedtekter for Norsk Landbruksrådgiving Viken org. nr. 969 188 732 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 30. november 2015 NLR Viken er en medlemsorganisasjon tilknyttet Norsk Landbruksrådgiving. 1 Virksomhet

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL

Vedtekter 1 NAVN. Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL Vedtekter 1 NAVN Faggruppe av Sykepleiere i Rehabilitering (FSRH) 2 FORMÅL FSRH skal være et forum for faglig identitet og tilhørighet gjennom idé-, erfarings- og kunnskapsutveksling. FSRH skal bidra til

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E Klubbens vedtekter V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige

Detaljer

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem.

For å bli medlem må man ha møtt en fadder eller et styremedlem for en samtale om foreningen og hva det innebærer å være medlem. Vedtekter for Chains Sist endret på årsmøte 28.04.17 1 Navn Foreningens navn er Chains 2 Formål Chains har som hovedformål å skape et nettverk for mennesker på Nordvestlandet og Midt-Norge med interesse

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND

VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND VEDTEKTER Norges Korforbund NORDRE NORDLAND Vedtatt på landsmøtet 17. Og 18. september 2016 Lokale tilleggsvedtekter for Norges Korforbund Nordre Nordland vedtatt på årsmøtet 18. mars 2017 1 1 ORGANISASJON

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer