ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. http://rogalandteaterrad.vpweb.no/?alt_id=qqd5j-62a02-1f6&ts=1428098386417"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Påmelding til årsmøte og skjema for dokumentasjon, klikk på link under her: Årsmøte holdes lørdag 18. april i lokalene til Fire Protection Engineering AS, Kanalarmen 12, 4033 Stavanger (Forus). KART: Fremmøte/registrering, kaffe og frukt: kl. 11:30 11:59 Møtestart: kl. 12:00

2 Dagsorden: Kl. 12:00 Årsmøte settes. Lunsj når det passer underveis. Etter lunsj: Ledersamling: Innledning av Kjersti Østin Ommundsen, leder i Rogaland teaterråd. Ordet er fritt og Idémyldring. Slutt: Innen kl Sakliste: 1. Konstituering. Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan/Budsjett. 7. Valg av: - to styremedlemmer for 2 år (eventuelt 3 styremedlemmer, se forlag 1). - tre varamedlemmer for 1 år (eventuelt 2 varamedlemmer, se forslag 1). - en tillitsvalgte revisorer for 2 år. - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. Sak2 Årsmelding 2014 Årsmøte: Årsmøte 2014 ble hold på Sola Strand Hotel 1. mars 2014 med ca. 30 personer til stede, derav 15 stemmeberettigede. Styremøter: Det er holdt 8 styremøter og en styresamling i år januar, styremøte februar, styremøte 28. februar, styremøte før årsmøte. 2. mars, konstituerende styremøte etter årsmøte. 26. april, styremøte. 8. juni, styresamling. i.f.m b-og u festivalen. 26. juni, styremøte august, styremøte 29. oktober, styremøte.

3 Det har vært et utfordrende år i Rogaland teaterråd. Møter med fylkeskommunen, klage på tildelingen på grunn- og tiltaksstøtten og lobbyvirksomhet mot fylkespolitikerne for å få tilbake statusen som fylkesråd. Noe bra må vi ha gjort for nå ligger det inne forslag i den nye kulturplanen at Rogaland teaterråd skal få status som fylkesråd og få en forutsigbar og fast støtte hvert år. To vidt forskjellige styremøter. Bilde t.v. Det spares på strøm og PC er byttet ut med blyant og papir. Til å bite i hadde vi en liten gulrotkake på deling og til drikke ble det gjenbruk av kaffegrut vi fant i dunken for biologisk avfall i møtelokalet. Det var ikke bedre på forrige styremøte der vi hadde en banan på deling, 3 cm på hver. Det ble stopp i første pølsebu på vei hjem. Bilde t.h. Før var styremøtene sosiale og med hvit duk og greier. De står i stor kontrast til slik vi har hatt nå. Foto: Rogaland teaterråd På toppen av alt kom saken med Norsk teaterråd som ble satt under lupen av Kulturdepartementet, som resulterte i tilbakeholdelse av støtte vi hadde fått tilsagn om fra Norsk teaterråd. Bl.a. ble Norsk teaterråd fratatt forvaltningen av frifondmidler som nå Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter. Dette førte til en annen forvaltning- og tildelingspraksis som noen av våre medlemslag fikk merke med avslag på sine søknader. Vi ventet i det lengste ut i 2014 før vi måtte velge de tiltak vi hadde mulighet å få til. Vi ønsket å ha tiltak for de unge og vi valgte da barne- og ungdomsteaterfestivalen. Beklageligvis så vi ikke mulighet å arrangere «Ei helg med og for ungdom». Alt annet som ikke hadde med ungdom å gjøre utsatte vi eller avlyste. Scenografikurs satser vi på i Informasjonsbrosjyre kan vi alltids lage en annen gang. Markering av 35-års eksistens får heller bli til 40-års markering i Jubileumsalbum er lagt på is men kan kanskje bli tatt opp igjen, kanskje som en annen variant av historikken og hva vi driver med i Rogaland teaterråd. Vi valgte at Jularevyen skulle gå sin gang siden det allerede var inngått avtaler med både Kuppelhallen, instruktør og presseansvarlig. Det var satt ned en prosjektgruppe bestående av Tom Reidar Brattli og Trond Ullenes fra Rogaland teaterråd og fra lokalgruppene Nikolai Eike Amundsen, Hege Benedicte Blom og i en periode Arve Idar Thorkildsen. Stor takk til de. Kassakreditt: Årsmøte i 2014 ga styret tillatelse å ta opp kassakreditt. Kreditten ble opprettet etter årsmøte og faller bort etter at tildelingen av grunn- og tiltaksstøtte er kommet på vår konto i mai/juni.

4 Hjemmeside: Det har vært visninger hver måned. Utenom åpningssiden er det «Premierer» og «Kontakt oss» som det er flest klikk på. Siden 20. september 2012 har vært inne på hjemmesiden. Administrator for hjemmesiden er Geir Birkeland. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Administreres i all hovedsak av Arve Kjartan Stangeland selv om de andre styremedlemmene også er administrator. Styret har også en lukket facebookside der kun styremedlemmene har tilgang for internt bruk. Administrasjonssekretær: Lise Sveine har vært vår administrasjonssekretær i Hun har vært Rogaland teaterråds første kontaktledd utad slik at alle henvendelser på post, mail og telefon kommer til henne først og hun har ellers utført de oppgaver som styret har gitt instruks om. Engasjementet er kontraktbasert med gjensidig oppsigelstid på to måneder. Vi vil rette en stor takk til vår administrasjonssekretær, Lise Sveine, for en utmerket jobb hun har gjort i år, ikke mist i samband med møter med fylkeskommunen og som ordfører i Norsk teaterråd. Medlemmer: Medlemstallet (41) er stabilt. Noen melder seg ut og noen melder seg inn. TILTAK I 2014 Ledersamling: Kurs for ledere i teatergrupper Ble hold søndag 2. mars på Sola Strand Hotel. Del 1: Ivar Christiansen, leder i Norsk teaterråd tok for seg Norsk teaterråd utfordringene for oss teater-/revygrupper i årene framover og hva er deres viktigste oppgave og hvordan merker vi det i vår gruppe. Mellom del 1 og del 2 opptrådde Julio Daniel Ragnhildstveit og Stine Bredal Kristiansen som «til daglig» holder til i Sunde og Kvernevik, teaterverksted, Teateret Mitt. Del 2: Ingrid Milde som har lang erfaring i kommunikasjon og informasjonsfaget, bl.a. som informasjonssjef ved Rogaland teater, informasjonsansvarlig for «Kvinner viser vei» og ikke minst informasjonsansvarlig for «Kulturhovedstaden Stavanger 2008» hold en lydhør forsamling benket under temaet: «Vår teatergruppe holder på med en revy eller teaterforestilling. Hvordan skal vi få mest mulig spalteplass i avisen og å komme på TV». Barne- og ungdomsteaterfestival juni: Rogaland teaterråd har som mål å arrangere Barne- og ungdomsteaterfestival hvert år. I år ble den arrangert på Ganddal/Sandnes med ca. 120 deltakere. Som medhjelpene teknisk arrangør var Teaterverkstedet Ganddal som tok seg av alt det praktiske på festivalen.

5 Åpningsforestillingen var på Sørbø skole det Teater EgenArt viste utdrag fra forestillingen «Skatten på Sjørøverøya». Etterpå var det grillfest. På skolen overnattet også festivaldeltakerne. Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen hadde den offisielle åpning på lørdagen før forestillingene under festivalen startet. Magiker Kevin Lunde, kjent fra NRK programmet «Rundlurt», opptrådde på avslutningsdagen til stor glede for deltakerne. På bilde til venstre ser en barn og ungdommer fra Teatervekstedet Ganddal sin forestilling Lakenskrekk som ble vist på festivalen. Foto: Rogaland teaterråd Jularevy: Jularevyen var årets store satsing og startet med skrivegruppe på forsommeren. De jobbet frem mange tekster og instruktør for Jularevyen, Bjørn Ravn Carlsen, plukket ut de tekstene som til slutt gikk gjennom nåløyet og ble iscenesatt. Øvingene foregikk på Teinå skole og Bergeland vgs. Ingrid Milde ble leid inn som «presseansvarlig» for prosjektet. To hele sider ble viet Jularevyen i boligavisen EiendomsMegler 1 som går til alle husstander i Rogaland. Det ble også annonsert i Stavanger Aftenblad og på vår egen facebook og nettside. Ca. 700 billetter ble delt ut via NAV til familier som trenger en oppmuntring i en ellers så vanskelig hverdag. De to forestillingene ble vist i det gamle konserthuset, Kuppelhallen, i Stavanger. Det ble solgt 340 billetter. Faksimile fra fremsiden til boligavisen EiendomsMegler 1

6 Vi takker alle aktører og de som ellers bidrog i.f.m Jularevyen. Tekstene overrekkes til Bjørn Ravn Carlsen av Trond Ullenes og Tom Reidar Bratteli. Foto: Monica Larsen Øvingene foregikk bl.a. i gymsalen på Bergeland vgs. Foto: Monica Larsen Ei helg med og for ungdom år: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Scenografikurs: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 35-års jubileum: AVLYST Mye forarbeid og planlegging men måtte avlyses grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Får heller tas opp igjen til 40-års jubileum. Jubileumsalbum: «LAGT PÅ IS» Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Informasjonsbrosjyre: UTSATT PÅ UBESTEMT TID Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd.

7 Vi har også fôret journalisten med fakta og tall til reportasjen til et stort, nesten 2-siders oppslag i Stavanger Aftenblad om lokalrevyer som går for fulle hus. Over publikummere på Jæren, i Dalane og i Ryfylke kan lokalgruppene slå i bordet med. Dersom en i tillegg tenker seg scenarioet der en tar en med alle barne- og ungdomsteaterforestillinger så kommer en opp i et anselig publikumstall. Faksimile/foto fra Stavanger Aftenblad. Gid, hadde bare grunn- og tiltaksstøtten fra fylkeskommunen speilet den lokale revy- og teateraktiviteten i fylket! Da kunne det blitt gjort mye for medlemmene. Representasjon: Styremedlemmer (eller de styret har bemyndiget) har vært på mange premierer i lokallagene. Kjersti Ø. Ommundsen har representert på årsmøte og ekstraordinært årsmøte i Norsk teaterråd. Styret 2014 Kjersti Østin Ommundsen Arve Kjartan Stangeland Heidi Monslaup Eikås Geir Birkeland leder nestleder sekretær kasserer Tom Reidar Bratteli Trond Ullenes Laila Gislason Trine Abbedissen Konstituert styremedlem varamedlem (trukket seg) (trukket seg)

8 Arkivbilder Vedlegg: Sakspapir til årsmøte Sak 3 Regnskap DRIFTSREGNSKAP ROGALAND TEATERRÅD 2014 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Medl.kontingent , , , Kursavgift , , Billettinntekter , , Støtte fra Fylkeskommune - grunnstøtte , Støtte fra fylkeskommunen - tiltaksstøtte , , , Støtte fra Norsk Teaterråd , Støtte fra Studieforbundet Kultur og Trad , Støtte/sponsor , , Støtte fra frifond LNU , , Annen driftsrelatert inntekt Regnskapsutgifter , , Konsulent web , , Konsulenthonorar , , , Konsulenthonorar facebook , , Støtte utbetalt , , , Kontorhold , , Møte- og kursutg. (kurs, ledersamling, årsmøte, styremøte) , , , Reisekostnader , Annonsering , , Medlemskontingent Representasjon , , , Lisenser , Gebyr , , Renteinntekter 67, , Rentekostnad , Underskudd drift , ,69

9

10 Sak 4 Forslag til kontingent 2016 Styret foreslår at kontingenten skal ha sammenheng med hvor mange medlemmer hvert lokallag har. Med disse satsene kommer en tilnærmet likt ut som med dagens flate sats på kr. 600,-. Styret foreslår følgende satser: Personlig medlemskap (støttemedlem) Kr. 250,- Tale og forslagsrett, ikke stemmerett. Lag med 1-10 medlemmer Kr. 300,- Lag med medlemmer Kr. 600,- Lag med medlemmer Kr. 1000,- Lag med medlemmer Kr. 1300,- Lag med 101 eller mer medlemmer Kr Kulturskoler Kr. 1000,-

11 Sak 5 Forslag fremlagt av medlemmer eller styret Forslag 1: Øke antall styremedlemmer med en representant. Styret foreslår å øke antall styremedlemmer med 1 person fra 5 til 6 styremedlemmer. Motivasjon: Arbeidsoppgaver kan fordeles på flere samt en sammenheng med forslag 2. Forslag 2: Aldersbestemt styremedlem (ungdomsrepresentant) Styret foreslår at det til enhver tid skal være ett styremedlem i alder år i styret. Velges for 2 år i oddetall-år. Motivasjon: Det har i mange år vært et ønske både av styret og deler av årsmøte at det skulle vært en ungdomsrepresentant med i styret. Forslag 3. Årsmøtetidspunkt. Dagens: 5.2. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar.. Styrets forslag til ny 5.2 Årsmøtet skal holdes så raskt som mulig etter nyttår men innen utgangen av april.. Motivasjon: Det viser seg hvert år at det er vanskelig å finne årsmøtedato som passer når en har deadline som nå innen utgangen av februar. Sak 6 Valg. Innstilling fra valgkomiteen: Leder: Styremedlem: Kjersti Ommundsen (Truppen) ikke på valg. Heidi Monslaup Eikås (Sunde og Kvernevik teaterverksted, Teateret Mitt) ikke på valg. Valgkomiteens innstilling var ikke klar når årsmeldingen ble sendt ut. Innstillingen legges frem på årsmøte Styret legger fram forslag til ny valgkomité på årsmøte men årsmøte har selvfølgelig full anledning å komme med andre forslag på kandidater.

12 Sak 6 og 7 Forslag til handlingsplan og budsjett

13 VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATERRÅD Sist revidert på årsmøte 21. mars ROGALAND TEATERRÅD (Rogaland teaterråd ble 19. oktober 1979 stiftet under navnet Rogaland Amatørteaterråd). 1.1 Rogaland teaterrådet er et samarbeids- og kontaktorgan for amatørteatervirksomheten i Rogaland fylke. 1.2 Rogaland teaterråd er ett fylkesledd for Norsk teaterråd. 2 FORMÅL 2.1 Rogaland teaterråd skal arbeide i samsvar med retningslinjer og vedtekter som gjelder for Norsk teaterråd og de prinsipielle vedtak som blir gjort på årsmøtet der. 2.2 Ta seg av saker som har felles interesse for medlemmene. 2.3 Arbeide for å bedre arbeidsvilkårene for medlemmene. 2.4 Drive informasjon- og teaterfaglig kursvirksomhet. 2.5 Stimulere til samarbeid mellom medlemmene. 2.6 Støtte amatørteaterarbeidet i fylket. 2.7 Være bindeledd mellom organisasjoner, lag og institusjoner som har amatørteaterarbeid som hovedaktivitet eller som en del av sine aktiviteter. 2.8 Være rådgivende, inspirerende, idéfremmende organ og stimulere til fellestiltak som kan styrke amatørteateraktiviteten i fylket. 2.9 Ivareta medlemmene sine interesser overfor myndigheter, profesjonelle teater og andre samarbeidende organ på fylkesplan Drive informasjons- og opplysningsarbeid om amatørteatervirksomheten i fylket Legge best mulig til rette for å øke aktiviteten og øke det faglige og kunstneriske nivået blant medlemmene Ivareta lokal tekstproduksjon og arbeide for økt bruk av dialekt som scenespråk Være konfliktløser. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Alle som lover å overholde Rogaland teaterråd og Norsk teaterråd sine love retningslinjer kan bli tatt opp som medlem. 3.1 Disse kan bli medlemmer: lag og organisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller som del av sine aktiviteter. regionteater i fylket. kommunale kulturskoler. kommunale og fylkeskommunale lag/grupper som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. (F.eks. skolerevyer). private lag/grupper og kulturorganisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. personlig medlemskap. 3.2 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til Rogaland teaterråd og andre organisasjoner er gjort opp. Medlemskap i Rogaland teaterråd er først gyldig og regnes fra den dag når første kontingent er betalt. 3.3 Ingen har krav på å bli medlem. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingent for meldingsåret være betalt innen 31/12 i meldingsåret (d.v.s. nyttår før årsmøte). 3.4 Styret har på bakgrunn av lovens opphav rett til å avslå en opptakssøkende i samsvar med vedtektene. Slikt avslag kan ankes inn for ankeutvalget i Rogaland teaterråd. 3.5 Ankeutvalg: Ankeutvalget er en gruppe på 3 (tre) personer bestående av en person fra kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, en person fra Norsk teaterråd og leder av valgnemnden i Rogaland teaterråd. 3.6 Medlemmer i Rogaland teaterråd skal innen årsmøtedato sende melding/rapport om aktiviteten i meldingsåret.

14 4 KONTINGENT 4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 4.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt. Slikt vedtak kan ankes inn for ankeutvalget (Jfr. 3.4 og 3.5). 4.3 Utmelding skal foregå skriftlig eller på annen forsvarlig måte til lagets styre. Utmelding kan kun gjøres dersom kontingenten er betalt for året som utmeldingen mottas av styret. Utmeldingen gjelder fra førstkommende nye kalenderår. De det gjelder skal skriftlig underrettes om at utmelding er mottatt av styret. 5 ÅRSMØTE 5.1 Årsmøte er sammensatt av utsendinger fra medlemsorganisasjonene. Dersom rapporteringsplikten er oppfylt overfor Rogaland teaterråd og kontingenten er betalt, kan hvert medlem møte med en utsending med alle rettigheter og en observatør med tale- og forslagsrett. Personlige medlemmer møter med tale og forslagsrett. Som styremedlem har styremedlemmer ikke stemmerett men kan representere sitt lag, da med stemmerett. Rogaland fylkeskommune og Norsk teaterråd kan være til stede med talerett. Presse og inviterte gjester og andre organisasjoner som driver med drama- og amatørteatervirksomhet kan møte som observatører. 5.2 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når halvparten av medlemmene krever det. 5.3 Påmelding til årsmøtet skal væra med navn på utsending, varautsending og observatør som sendes Rogaland teaterråd. Dato for seneste påmelding bestemmes av styret men skal ikke være senere enn 7 dager før årsmøte. 5.4 Hvert medlem dekker selv sine utgifter til årsmøtedeltakelsen. 5.5 Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal tilkjennegis for medlemmene senest 30 dager før årsmøte. 5.6 Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må væra sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. 5.7 Innkomne forslag til endring av vedtektene ( 7), oppløsning av Rogaland teaterråd ( 8), forslag til andre saker som årsmøtet skal behandle, endelig sakliste og saksdokument skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøte. Årsmøtedeltakerne skal senest 7 dager før årsmøte informeres om at sakspapirene er tilgjengelig og hvor de er tilgjengelig. 5.8 Årsmøtet 1. Konstituering Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan frem til neste årsmøte. 7. Budsjett. 8. Valg av: - leder for to år. (Velges i partall år) - fire styremedlemmer for to år (to styremedlemmer blir valgt hvert år). - tre varamedlemmer for ett år. - to tillitsvalgte revisorer for to år. (Velges vekselsvis slik at en velges hvert år). - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. 5.9 Bare medlemmer fra godkjente lag etter 3 kan velges. Ingen lag kan ha mer enn ett medlem i styret Årsmøte kan sette ned spesielle utvalg etter behov. Styret skal væra representert i slike utvalg.

15 6 STYRET 6.1 Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer blant de valgte styremedlemmene. 6.2 Styret skal: -lede Rogaland teaterråd i samsvar med lover og vedtekter og de vedtak som er gjort av årsmøtet. -legge frem årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan. Ha minst fire styremøter i året. 6.3 Styret leder virksomheten i Rogaland teaterråd mellom årsmøtene og uttaler seg på vegne av Rogaland teaterråd. 6.4 Styret kan gjøre gyldige vedtak når minst tre styremedlemmer er tilstede. En av disse må være leder eller nestleder. 6.5 Styret skal sende årsmeldingen og andre viktige dokument til fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 6.6 Godkjent årsmelding skal ellers gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 6.6 Årsmøteprotokoll skal gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 7 VEDTEKTSENDRING 7.1 Forslag om endring av vedtektene må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 8 OPPLØSNING 8.1 Forslag om oppløysing av Rogaland teaterråd må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krev 3/4 flertall. 8.2 Midler som er til overs etter oppløsning av Rogaland teaterråd skal disponeres av kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune til fordel for amatørteaterarbeidet i Rogaland

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag

VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag VEDTEKTER FOR Norges Bygdeungdomslag Vedtekter for Norges Bygdeungdomslag Vedtatt 10. august 1946 med senere revisjoner. Siste endringer ble vedtatt på årsmøtet i 2014. Sist revidert 18. juli 2014. INNHOLD

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008.

5.2.4 Retningslinjer for menighetenes barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og speiderarbeid (FSK) Oppdatert etter FriBU s landsmøte 2008. Organisasjons- og personalhåndbok / Retningslinjer og vedtekter / Retningslinjer for menighetene i Den Evangelisk Lutherske Frikirke / Retningslinjer for menighetens barne- og ungdomsarbeid (FriBU) og

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no Forord Vi ønsker stadig

Detaljer

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010

Årsmøte i Norske 4H-alumner. 25. juli 2010 Årsmøte i Norske 4H-alumner 25. juli 2010 6.1 Årsmøte Årsmøtet er Norske 4H-alumner sitt høyeste organ. Årsmøtet avholdes hvert år i tilknytning til lands- eller nordisk leir. På årsmøte har alle alumner

Detaljer

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.

Bilde. Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb. VEDTEKTER 2012 2014 1 Bilde 2 Foreningen for hjertesyke barn Øvre Vollgate 11 PB 222 Sentrum 0103 Oslo Telefon: 23 05 80 00 Telefaks: 23 05 80 09 www.ffhb.no INNHOLDSFORTEGNELSE FFHBs visjoner og verdier

Detaljer

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag

Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Kystlagsarbeid Praktisk informasjon om arbeid i lokallag Forbundet KYSTEN, Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo. Telefon: 22 42 42 82, E-post: forbundet@kysten.no Internett: www.kysten.no - 2 - Forord Vi ønsker

Detaljer

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Norsk Rottweilerklubb innkaller herved til: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING m/saksdokumenter Lørdag 13. april 2013 kl. 11.00 På Best Western Hotell, Leto Hallen Koloniveien 2072 Dal NB! Det må ved inngangen

Detaljer

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG OR GANI SASJONS HÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG ORGANISASJONSHÅNDBOK NORGES BYGDEUNGDOMSLAG 4 INNHOLD INNLEDNINGside 5 KAP.1 NBUside 8 KAP.2 LOKALLAGETside 13 KAP.3 FYLKESLAGETside 21 KAP.4 SENTRALLEDDETside

Detaljer

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE

FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE Dyrebeskyttelsen Norge Karl Johans gate 6 0154 OSLO Tlf: 23 13 92 50 Faks: 23 13 92 51 www.dyrebeskyttelsen.no FORSLAG NYE VEDTEKTER DYREBESKYTTELSEN NORGE 1 Organisasjonens navn og oppbygging...2 2 Formål...2

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet:

Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: . erdierklæring Uføres Landsorganisasjon fastsetter følgende grunnverdier for sin virksomhet: - i går sammen, for retten til et verdig liv 1 For det enkelte medlem For å ivareta enkeltpersoners integritet:

Detaljer

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011

ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB. 19. mars 2011 ÅRSMØTET KIL SUPPORTERKLUBB 19. mars 2011 Dagsorden: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Konstituering: a) valg av møteleder b) valg av referent 3. Styrets årsberetning 4. Regnskap 5. Fastsettelse

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening

Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening Sentrale vedtekter for Norsk Lymfødemforening pr 21. april 2012 1 Navn Organisasjonens navn er Norsk Lymfødemforening. Norsk Lymfødemforening (NLF) er en landsomfattende ideell interesseorganisasjon stiftet

Detaljer

KOMMUNALE FORELDREUTVALG

KOMMUNALE FORELDREUTVALG KOMMUNALE FORELDREUTVALG - ET IDÉHEFTE Forord Ifølge norsk lov har foreldrene hovedansvaret for barnas opplæring og oppdragelse. Foreldrene har erfaring og kompetanse på mange ulike områder, og de er viktige

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden

Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell. Dagsorden Innkalling til Generalforsamling i Norsk Sosiologforening 09.01.05 - Skeikampen høyfjellshotell Dagsorden 1. Godkjenning av dagsorden og innkalling 2. Valg av dirigent og to medlemmer til å undertegne

Detaljer

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND

FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND FRA PROSJEKT TIL FAGFORBUND BF INVITASJON TIL STIFTELSESMØTET FOR BIBLIOTEKARFORBUNDET Alle medlemmer i Prosjekt Bibliotekarforbund inviteres til å delta på stiftelsesmøtet for Bibliotekarforbundet lørdag

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer