ÅRSMELDING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2014. http://rogalandteaterrad.vpweb.no/?alt_id=qqd5j-62a02-1f6&ts=1428098386417"

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Påmelding til årsmøte og skjema for dokumentasjon, klikk på link under her: Årsmøte holdes lørdag 18. april i lokalene til Fire Protection Engineering AS, Kanalarmen 12, 4033 Stavanger (Forus). KART: Fremmøte/registrering, kaffe og frukt: kl. 11:30 11:59 Møtestart: kl. 12:00

2 Dagsorden: Kl. 12:00 Årsmøte settes. Lunsj når det passer underveis. Etter lunsj: Ledersamling: Innledning av Kjersti Østin Ommundsen, leder i Rogaland teaterråd. Ordet er fritt og Idémyldring. Slutt: Innen kl Sakliste: 1. Konstituering. Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan/Budsjett. 7. Valg av: - to styremedlemmer for 2 år (eventuelt 3 styremedlemmer, se forlag 1). - tre varamedlemmer for 1 år (eventuelt 2 varamedlemmer, se forslag 1). - en tillitsvalgte revisorer for 2 år. - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. Sak2 Årsmelding 2014 Årsmøte: Årsmøte 2014 ble hold på Sola Strand Hotel 1. mars 2014 med ca. 30 personer til stede, derav 15 stemmeberettigede. Styremøter: Det er holdt 8 styremøter og en styresamling i år januar, styremøte februar, styremøte 28. februar, styremøte før årsmøte. 2. mars, konstituerende styremøte etter årsmøte. 26. april, styremøte. 8. juni, styresamling. i.f.m b-og u festivalen. 26. juni, styremøte august, styremøte 29. oktober, styremøte.

3 Det har vært et utfordrende år i Rogaland teaterråd. Møter med fylkeskommunen, klage på tildelingen på grunn- og tiltaksstøtten og lobbyvirksomhet mot fylkespolitikerne for å få tilbake statusen som fylkesråd. Noe bra må vi ha gjort for nå ligger det inne forslag i den nye kulturplanen at Rogaland teaterråd skal få status som fylkesråd og få en forutsigbar og fast støtte hvert år. To vidt forskjellige styremøter. Bilde t.v. Det spares på strøm og PC er byttet ut med blyant og papir. Til å bite i hadde vi en liten gulrotkake på deling og til drikke ble det gjenbruk av kaffegrut vi fant i dunken for biologisk avfall i møtelokalet. Det var ikke bedre på forrige styremøte der vi hadde en banan på deling, 3 cm på hver. Det ble stopp i første pølsebu på vei hjem. Bilde t.h. Før var styremøtene sosiale og med hvit duk og greier. De står i stor kontrast til slik vi har hatt nå. Foto: Rogaland teaterråd På toppen av alt kom saken med Norsk teaterråd som ble satt under lupen av Kulturdepartementet, som resulterte i tilbakeholdelse av støtte vi hadde fått tilsagn om fra Norsk teaterråd. Bl.a. ble Norsk teaterråd fratatt forvaltningen av frifondmidler som nå Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU, forvalter. Dette førte til en annen forvaltning- og tildelingspraksis som noen av våre medlemslag fikk merke med avslag på sine søknader. Vi ventet i det lengste ut i 2014 før vi måtte velge de tiltak vi hadde mulighet å få til. Vi ønsket å ha tiltak for de unge og vi valgte da barne- og ungdomsteaterfestivalen. Beklageligvis så vi ikke mulighet å arrangere «Ei helg med og for ungdom». Alt annet som ikke hadde med ungdom å gjøre utsatte vi eller avlyste. Scenografikurs satser vi på i Informasjonsbrosjyre kan vi alltids lage en annen gang. Markering av 35-års eksistens får heller bli til 40-års markering i Jubileumsalbum er lagt på is men kan kanskje bli tatt opp igjen, kanskje som en annen variant av historikken og hva vi driver med i Rogaland teaterråd. Vi valgte at Jularevyen skulle gå sin gang siden det allerede var inngått avtaler med både Kuppelhallen, instruktør og presseansvarlig. Det var satt ned en prosjektgruppe bestående av Tom Reidar Brattli og Trond Ullenes fra Rogaland teaterråd og fra lokalgruppene Nikolai Eike Amundsen, Hege Benedicte Blom og i en periode Arve Idar Thorkildsen. Stor takk til de. Kassakreditt: Årsmøte i 2014 ga styret tillatelse å ta opp kassakreditt. Kreditten ble opprettet etter årsmøte og faller bort etter at tildelingen av grunn- og tiltaksstøtte er kommet på vår konto i mai/juni.

4 Hjemmeside: Det har vært visninger hver måned. Utenom åpningssiden er det «Premierer» og «Kontakt oss» som det er flest klikk på. Siden 20. september 2012 har vært inne på hjemmesiden. Administrator for hjemmesiden er Geir Birkeland. Facebook: https://www.facebook.com/groups/ /?fref=ts Administreres i all hovedsak av Arve Kjartan Stangeland selv om de andre styremedlemmene også er administrator. Styret har også en lukket facebookside der kun styremedlemmene har tilgang for internt bruk. Administrasjonssekretær: Lise Sveine har vært vår administrasjonssekretær i Hun har vært Rogaland teaterråds første kontaktledd utad slik at alle henvendelser på post, mail og telefon kommer til henne først og hun har ellers utført de oppgaver som styret har gitt instruks om. Engasjementet er kontraktbasert med gjensidig oppsigelstid på to måneder. Vi vil rette en stor takk til vår administrasjonssekretær, Lise Sveine, for en utmerket jobb hun har gjort i år, ikke mist i samband med møter med fylkeskommunen og som ordfører i Norsk teaterråd. Medlemmer: Medlemstallet (41) er stabilt. Noen melder seg ut og noen melder seg inn. TILTAK I 2014 Ledersamling: Kurs for ledere i teatergrupper Ble hold søndag 2. mars på Sola Strand Hotel. Del 1: Ivar Christiansen, leder i Norsk teaterråd tok for seg Norsk teaterråd utfordringene for oss teater-/revygrupper i årene framover og hva er deres viktigste oppgave og hvordan merker vi det i vår gruppe. Mellom del 1 og del 2 opptrådde Julio Daniel Ragnhildstveit og Stine Bredal Kristiansen som «til daglig» holder til i Sunde og Kvernevik, teaterverksted, Teateret Mitt. Del 2: Ingrid Milde som har lang erfaring i kommunikasjon og informasjonsfaget, bl.a. som informasjonssjef ved Rogaland teater, informasjonsansvarlig for «Kvinner viser vei» og ikke minst informasjonsansvarlig for «Kulturhovedstaden Stavanger 2008» hold en lydhør forsamling benket under temaet: «Vår teatergruppe holder på med en revy eller teaterforestilling. Hvordan skal vi få mest mulig spalteplass i avisen og å komme på TV». Barne- og ungdomsteaterfestival juni: Rogaland teaterråd har som mål å arrangere Barne- og ungdomsteaterfestival hvert år. I år ble den arrangert på Ganddal/Sandnes med ca. 120 deltakere. Som medhjelpene teknisk arrangør var Teaterverkstedet Ganddal som tok seg av alt det praktiske på festivalen.

5 Åpningsforestillingen var på Sørbø skole det Teater EgenArt viste utdrag fra forestillingen «Skatten på Sjørøverøya». Etterpå var det grillfest. På skolen overnattet også festivaldeltakerne. Fylkeskultursjef John Gunnar Johnsen hadde den offisielle åpning på lørdagen før forestillingene under festivalen startet. Magiker Kevin Lunde, kjent fra NRK programmet «Rundlurt», opptrådde på avslutningsdagen til stor glede for deltakerne. På bilde til venstre ser en barn og ungdommer fra Teatervekstedet Ganddal sin forestilling Lakenskrekk som ble vist på festivalen. Foto: Rogaland teaterråd Jularevy: Jularevyen var årets store satsing og startet med skrivegruppe på forsommeren. De jobbet frem mange tekster og instruktør for Jularevyen, Bjørn Ravn Carlsen, plukket ut de tekstene som til slutt gikk gjennom nåløyet og ble iscenesatt. Øvingene foregikk på Teinå skole og Bergeland vgs. Ingrid Milde ble leid inn som «presseansvarlig» for prosjektet. To hele sider ble viet Jularevyen i boligavisen EiendomsMegler 1 som går til alle husstander i Rogaland. Det ble også annonsert i Stavanger Aftenblad og på vår egen facebook og nettside. Ca. 700 billetter ble delt ut via NAV til familier som trenger en oppmuntring i en ellers så vanskelig hverdag. De to forestillingene ble vist i det gamle konserthuset, Kuppelhallen, i Stavanger. Det ble solgt 340 billetter. Faksimile fra fremsiden til boligavisen EiendomsMegler 1

6 Vi takker alle aktører og de som ellers bidrog i.f.m Jularevyen. Tekstene overrekkes til Bjørn Ravn Carlsen av Trond Ullenes og Tom Reidar Bratteli. Foto: Monica Larsen Øvingene foregikk bl.a. i gymsalen på Bergeland vgs. Foto: Monica Larsen Ei helg med og for ungdom år: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Scenografikurs: UTSATT Mye forarbeid og planlegging men måtte utsettes grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 35-års jubileum: AVLYST Mye forarbeid og planlegging men måtte avlyses grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Får heller tas opp igjen til 40-års jubileum. Jubileumsalbum: «LAGT PÅ IS» Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd. Informasjonsbrosjyre: UTSATT PÅ UBESTEMT TID Planlegging ble startet i 2013 og fortsatte ut i 2014 men ble ikke iverksatt grunnet den økonomiske situasjonen med manglende støtte fra fylkeskommunen og Norsk teaterråd.

7 Vi har også fôret journalisten med fakta og tall til reportasjen til et stort, nesten 2-siders oppslag i Stavanger Aftenblad om lokalrevyer som går for fulle hus. Over publikummere på Jæren, i Dalane og i Ryfylke kan lokalgruppene slå i bordet med. Dersom en i tillegg tenker seg scenarioet der en tar en med alle barne- og ungdomsteaterforestillinger så kommer en opp i et anselig publikumstall. Faksimile/foto fra Stavanger Aftenblad. Gid, hadde bare grunn- og tiltaksstøtten fra fylkeskommunen speilet den lokale revy- og teateraktiviteten i fylket! Da kunne det blitt gjort mye for medlemmene. Representasjon: Styremedlemmer (eller de styret har bemyndiget) har vært på mange premierer i lokallagene. Kjersti Ø. Ommundsen har representert på årsmøte og ekstraordinært årsmøte i Norsk teaterråd. Styret 2014 Kjersti Østin Ommundsen Arve Kjartan Stangeland Heidi Monslaup Eikås Geir Birkeland leder nestleder sekretær kasserer Tom Reidar Bratteli Trond Ullenes Laila Gislason Trine Abbedissen Konstituert styremedlem varamedlem (trukket seg) (trukket seg)

8 Arkivbilder Vedlegg: Sakspapir til årsmøte Sak 3 Regnskap DRIFTSREGNSKAP ROGALAND TEATERRÅD 2014 Kontonr Kontonavn Regnskap 2014 Budsjett 2014 Regnskap Medl.kontingent , , , Kursavgift , , Billettinntekter , , Støtte fra Fylkeskommune - grunnstøtte , Støtte fra fylkeskommunen - tiltaksstøtte , , , Støtte fra Norsk Teaterråd , Støtte fra Studieforbundet Kultur og Trad , Støtte/sponsor , , Støtte fra frifond LNU , , Annen driftsrelatert inntekt Regnskapsutgifter , , Konsulent web , , Konsulenthonorar , , , Konsulenthonorar facebook , , Støtte utbetalt , , , Kontorhold , , Møte- og kursutg. (kurs, ledersamling, årsmøte, styremøte) , , , Reisekostnader , Annonsering , , Medlemskontingent Representasjon , , , Lisenser , Gebyr , , Renteinntekter 67, , Rentekostnad , Underskudd drift , ,69

9

10 Sak 4 Forslag til kontingent 2016 Styret foreslår at kontingenten skal ha sammenheng med hvor mange medlemmer hvert lokallag har. Med disse satsene kommer en tilnærmet likt ut som med dagens flate sats på kr. 600,-. Styret foreslår følgende satser: Personlig medlemskap (støttemedlem) Kr. 250,- Tale og forslagsrett, ikke stemmerett. Lag med 1-10 medlemmer Kr. 300,- Lag med medlemmer Kr. 600,- Lag med medlemmer Kr. 1000,- Lag med medlemmer Kr. 1300,- Lag med 101 eller mer medlemmer Kr Kulturskoler Kr. 1000,-

11 Sak 5 Forslag fremlagt av medlemmer eller styret Forslag 1: Øke antall styremedlemmer med en representant. Styret foreslår å øke antall styremedlemmer med 1 person fra 5 til 6 styremedlemmer. Motivasjon: Arbeidsoppgaver kan fordeles på flere samt en sammenheng med forslag 2. Forslag 2: Aldersbestemt styremedlem (ungdomsrepresentant) Styret foreslår at det til enhver tid skal være ett styremedlem i alder år i styret. Velges for 2 år i oddetall-år. Motivasjon: Det har i mange år vært et ønske både av styret og deler av årsmøte at det skulle vært en ungdomsrepresentant med i styret. Forslag 3. Årsmøtetidspunkt. Dagens: 5.2. Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar.. Styrets forslag til ny 5.2 Årsmøtet skal holdes så raskt som mulig etter nyttår men innen utgangen av april.. Motivasjon: Det viser seg hvert år at det er vanskelig å finne årsmøtedato som passer når en har deadline som nå innen utgangen av februar. Sak 6 Valg. Innstilling fra valgkomiteen: Leder: Styremedlem: Kjersti Ommundsen (Truppen) ikke på valg. Heidi Monslaup Eikås (Sunde og Kvernevik teaterverksted, Teateret Mitt) ikke på valg. Valgkomiteens innstilling var ikke klar når årsmeldingen ble sendt ut. Innstillingen legges frem på årsmøte Styret legger fram forslag til ny valgkomité på årsmøte men årsmøte har selvfølgelig full anledning å komme med andre forslag på kandidater.

12 Sak 6 og 7 Forslag til handlingsplan og budsjett

13 VEDTEKTER FOR ROGALAND TEATERRÅD Sist revidert på årsmøte 21. mars ROGALAND TEATERRÅD (Rogaland teaterråd ble 19. oktober 1979 stiftet under navnet Rogaland Amatørteaterråd). 1.1 Rogaland teaterrådet er et samarbeids- og kontaktorgan for amatørteatervirksomheten i Rogaland fylke. 1.2 Rogaland teaterråd er ett fylkesledd for Norsk teaterråd. 2 FORMÅL 2.1 Rogaland teaterråd skal arbeide i samsvar med retningslinjer og vedtekter som gjelder for Norsk teaterråd og de prinsipielle vedtak som blir gjort på årsmøtet der. 2.2 Ta seg av saker som har felles interesse for medlemmene. 2.3 Arbeide for å bedre arbeidsvilkårene for medlemmene. 2.4 Drive informasjon- og teaterfaglig kursvirksomhet. 2.5 Stimulere til samarbeid mellom medlemmene. 2.6 Støtte amatørteaterarbeidet i fylket. 2.7 Være bindeledd mellom organisasjoner, lag og institusjoner som har amatørteaterarbeid som hovedaktivitet eller som en del av sine aktiviteter. 2.8 Være rådgivende, inspirerende, idéfremmende organ og stimulere til fellestiltak som kan styrke amatørteateraktiviteten i fylket. 2.9 Ivareta medlemmene sine interesser overfor myndigheter, profesjonelle teater og andre samarbeidende organ på fylkesplan Drive informasjons- og opplysningsarbeid om amatørteatervirksomheten i fylket Legge best mulig til rette for å øke aktiviteten og øke det faglige og kunstneriske nivået blant medlemmene Ivareta lokal tekstproduksjon og arbeide for økt bruk av dialekt som scenespråk Være konfliktløser. 3 MEDLEMSKAP 3.1 Alle som lover å overholde Rogaland teaterråd og Norsk teaterråd sine love retningslinjer kan bli tatt opp som medlem. 3.1 Disse kan bli medlemmer: lag og organisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller som del av sine aktiviteter. regionteater i fylket. kommunale kulturskoler. kommunale og fylkeskommunale lag/grupper som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. (F.eks. skolerevyer). private lag/grupper og kulturorganisasjoner som har teaterrelatert virksomhet som hovedaktivitet eller del av sine aktiviteter. personlig medlemskap. 3.2 En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til Rogaland teaterråd og andre organisasjoner er gjort opp. Medlemskap i Rogaland teaterråd er først gyldig og regnes fra den dag når første kontingent er betalt. 3.3 Ingen har krav på å bli medlem. For å ha stemmerett på årsmøte må kontingent for meldingsåret være betalt innen 31/12 i meldingsåret (d.v.s. nyttår før årsmøte). 3.4 Styret har på bakgrunn av lovens opphav rett til å avslå en opptakssøkende i samsvar med vedtektene. Slikt avslag kan ankes inn for ankeutvalget i Rogaland teaterråd. 3.5 Ankeutvalg: Ankeutvalget er en gruppe på 3 (tre) personer bestående av en person fra kulturseksjonen i Rogaland fylkeskommune, en person fra Norsk teaterråd og leder av valgnemnden i Rogaland teaterråd. 3.6 Medlemmer i Rogaland teaterråd skal innen årsmøtedato sende melding/rapport om aktiviteten i meldingsåret.

14 4 KONTINGENT 4.1 Kontingenten fastsettes av årsmøtet. 4.2 Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen som medlem før skyldig kontingent er betalt. Slikt vedtak kan ankes inn for ankeutvalget (Jfr. 3.4 og 3.5). 4.3 Utmelding skal foregå skriftlig eller på annen forsvarlig måte til lagets styre. Utmelding kan kun gjøres dersom kontingenten er betalt for året som utmeldingen mottas av styret. Utmeldingen gjelder fra førstkommende nye kalenderår. De det gjelder skal skriftlig underrettes om at utmelding er mottatt av styret. 5 ÅRSMØTE 5.1 Årsmøte er sammensatt av utsendinger fra medlemsorganisasjonene. Dersom rapporteringsplikten er oppfylt overfor Rogaland teaterråd og kontingenten er betalt, kan hvert medlem møte med en utsending med alle rettigheter og en observatør med tale- og forslagsrett. Personlige medlemmer møter med tale og forslagsrett. Som styremedlem har styremedlemmer ikke stemmerett men kan representere sitt lag, da med stemmerett. Rogaland fylkeskommune og Norsk teaterråd kan være til stede med talerett. Presse og inviterte gjester og andre organisasjoner som driver med drama- og amatørteatervirksomhet kan møte som observatører. 5.2 Årsmøtet skal holdes innen utgangen av februar. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner det nødvendig eller når halvparten av medlemmene krever det. 5.3 Påmelding til årsmøtet skal væra med navn på utsending, varautsending og observatør som sendes Rogaland teaterråd. Dato for seneste påmelding bestemmes av styret men skal ikke være senere enn 7 dager før årsmøte. 5.4 Hvert medlem dekker selv sine utgifter til årsmøtedeltakelsen. 5.5 Innkalling til årsmøte og ekstraordinært årsmøte skal tilkjennegis for medlemmene senest 30 dager før årsmøte. 5.6 Forslag til saker som årsmøtet skal behandle må væra sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. 5.7 Innkomne forslag til endring av vedtektene ( 7), oppløsning av Rogaland teaterråd ( 8), forslag til andre saker som årsmøtet skal behandle, endelig sakliste og saksdokument skal gjøres tilgjengelig for medlemmene senest 7 dager før årsmøte. Årsmøtedeltakerne skal senest 7 dager før årsmøte informeres om at sakspapirene er tilgjengelig og hvor de er tilgjengelig. 5.8 Årsmøtet 1. Konstituering Valg av møteleder. Valg av fullmaktnemnd på tre medlemmer. Valg av to referenter. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen. 2. Styret sin årsmelding. 3. Revidert regnskap. 4. Kontingent. 5. Forslag fremlagt av medlemmer eller styret. 6. Handlingsplan frem til neste årsmøte. 7. Budsjett. 8. Valg av: - leder for to år. (Velges i partall år) - fire styremedlemmer for to år (to styremedlemmer blir valgt hvert år). - tre varamedlemmer for ett år. - to tillitsvalgte revisorer for to år. (Velges vekselsvis slik at en velges hvert år). - valgnemnd på tre medlemmer for ett år. Blant disse velger årsmøte en til leder i valgnemnden. -varamedlem til valgnemnden for ett år. 5.9 Bare medlemmer fra godkjente lag etter 3 kan velges. Ingen lag kan ha mer enn ett medlem i styret Årsmøte kan sette ned spesielle utvalg etter behov. Styret skal væra representert i slike utvalg.

15 6 STYRET 6.1 Styret konstituerer seg selv og velger nestleder, sekretær og kasserer blant de valgte styremedlemmene. 6.2 Styret skal: -lede Rogaland teaterråd i samsvar med lover og vedtekter og de vedtak som er gjort av årsmøtet. -legge frem årsmelding, regnskap, budsjett og handlingsplan. Ha minst fire styremøter i året. 6.3 Styret leder virksomheten i Rogaland teaterråd mellom årsmøtene og uttaler seg på vegne av Rogaland teaterråd. 6.4 Styret kan gjøre gyldige vedtak når minst tre styremedlemmer er tilstede. En av disse må være leder eller nestleder. 6.5 Styret skal sende årsmeldingen og andre viktige dokument til fylkeskommunen og Norsk teaterråd. 6.6 Godkjent årsmelding skal ellers gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 6.6 Årsmøteprotokoll skal gjøres tilgjengelig på Rogaland teaterråd sin nettside. 7 VEDTEKTSENDRING 7.1 Forslag om endring av vedtektene må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtektsendring krever 2/3 flertall. 8 OPPLØSNING 8.1 Forslag om oppløysing av Rogaland teaterråd må være sendt styret senest 30 dager før årsmøtet. Vedtak om oppløsning krev 3/4 flertall. 8.2 Midler som er til overs etter oppløsning av Rogaland teaterråd skal disponeres av kulturseksjonen i Rogaland Fylkeskommune til fordel for amatørteaterarbeidet i Rogaland

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09.

VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD. Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Vedtatt på Årsmøte den 14. januar 1985. VEDTEKTER FOR SKI MUSIKKRÅD Senere revidert på årsmøtet 30/01/86, 01/03/88, 04/03/93, 13/04/95, 19/03/97, 18/03/98 og siste gang 02/03/09. Ski musikkråd er lokalleddet

Detaljer

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn)

Forslag til Vedtektsendring. LS innstilling VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG. For NFFNF...(fylkesnavn) VEDTEKTER FOR NFFNF FYLKESLAG 2013 MED ENDRINGSFORSLAG For NFFNF...(fylkesnavn) Forslag til Vedtektsendring 1 Foreningens navn er NFFNF (+ fylkesnavn). Fylkeslaget NFFNF... innbefatter...fylke. Fylkeslaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK

VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK GJELDENE VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTET 22.08.06 MED ENDRINGER PÅ ÅRSMØTET 16.04.08 1 VEDTEKTER FOR VESTFOLD KULTURNETTVERK Vestfold kulturnettverk er en paraplyorganisasjon

Detaljer

Vedtekter for... fylkeshusflidslag

Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtekter for... fylkeshusflidslag Vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av styret i Norges Husflidslag... /......... /...... fylkeshusflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet Norges Husflidslag.

Detaljer

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring

Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Normalvedtekter lokallag Gjeldende vedtekter sist endret på landsmøte 2012 Forslag til endringer - Endringer/tillegg er i kursiv Begrunnelse for endring Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet...

Detaljer

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00.

Årsmelding 2013. Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Årsmelding 2013 Årsmøtet holdes i URT lokalet i kjelleren på Undheim Samfunnshus tirsdag 28. januar 2013, kl. 21.00. Sakliste: 1. Valg av ordstyrer. 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 3. Valg av

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Vedtekter for NK Oslo - Akershus

Vedtekter for NK Oslo - Akershus Vedtekter for NK Oslo - Akershus VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND OSLO-AKERSHUS Vedtatt på årsmøte 17. mars 2004. Sist endret på årsmøte 28. mars 2008 1 ORGANISASJON Norges Korforbund Oslo-Akershus er et

Detaljer

Vedtekter. Skage skolekorps

Vedtekter. Skage skolekorps Vedtekter for Skage skolekorps Godkjent på årsmøte 04.05.2011 (endr. av lover fra 1962, 1972, 1987, 1989) 1 ORGANISASJON Skage skolekorps ble stiftet 20.12.1962, og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet... /...... og godkjent av... fylkeshusflidslag... /......... husflidslag er stiftet... /...... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag. 1 Formål... husflidslag

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS

VEDTEKTER FOR SIGERFJORD SKOLE- OG AMATØRKORPS Vedtektene ble behandlet og enstemmig vedtatt i ekstraordinært årsmøte 8.5.2006. Det ble gjort tillegg eller forandringer i 4.4 e pkt. 2, 8 b og 8 c. Endringene er markert med kursiv. 4 endret på årsmøtet

Detaljer

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent

Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent kalenderår. gjeld. i Foreningens navn Observatør: Mai-Britt Knoph, KLD 2 Formål Stiftelsesdokument for Hold Norge Rent Foreningens navn er «Hold Norge Rent», forkortet til «HNR». Det ble den 24. november

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00

Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Vardø hotell 03.11.2010 kl. 19.00 Til stede: Kurt Gamst, Tommy Esbensen, Grethe Gamst, Odd Einar Larsen, Geir Knudsen, Kjell Nilsen, Bente Green, Fred Fredriksen, Inger Marie Mykland, Bjørn Bertheussen

Detaljer

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG

VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG VEDTEKTER FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG Vedtatt på årsmøtet 10.02.1983 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag 18.03.1983. Revidert og godkjent på årsmøtet 18.02.1994 og godkjent av Akershus Fylkeshusflidslag

Detaljer

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms

VEDTEKTER. FOR NORGES KORFORBUND - Troms VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND - Troms Vedtatt av sentralstyret i NK 22.01.2011. Vedtatt av årsmøtet i NK Troms 19.02.2011 Sist endret 10. mars 2012 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND TROMS er et distriktsledd

Detaljer

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste.

Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. Årsmøte 2015 Vedlegg 1. Studieforbundet Kor Vestfold og Telemark 8. mars Idrettens Hus i Sandefjord Saksliste. 1. Godkjenning av stemmeberettige Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner inntil 2 personer

Detaljer

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919

STAVANGER MUSIKKORPS AV 1919 Vedtatt i Generalforsamling 13.03.2010 1 ORGANISASJON Stavanger Musikkorps av 1919, stiftet 9. september 1919 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund gjennom NMF Rogaland. Organisering av musikkorpset

Detaljer

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse

3.1 Opptak av nye medlemmer og aldersbestemmelse VEDTEKTER FOR LILLEAKER SKOLES MUSIKKORPS (LSM) 1 Organisasjon LSM er stiftet 21.01.1909 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Oslo Viken. 2 Formål LSM har som formål å fremme

Detaljer

Vedtekter for Larvik Husflidslag

Vedtekter for Larvik Husflidslag Vedtekter for Larvik Husflidslag Sist revidert og godkjent på årsmøtet i Larvik Husflidslag 6. februar 2014. Larvik Husflidslag er stiftet 18.10-1900 og er medlem av Vestfold Husflidslag som er tilsluttet

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND

VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND VEDTEKTER FOR FINNMARK KORFORBUND HVORI OPPTATT: FINNMARK SANGERFORBUND, STIFTET 1916 FINNMARK DAMEKORFORBUND FINNMARK SANGERLAG, STIFTET 1952 1 ORGANISASJON Finnmark Korforbund er en selvstendig fylkesomfattende

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * *

VEDTEKTER FOR. Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * Vedlegg 5: Vedtekter Stavanger oratoriekor VEDTEKTER FOR Foreningen Stavanger oratoriekor * * * * * * 1 ORGANISASJON 2 FORMÅL 3 MEDLEMSKAP 4 ÅRSMØTET 5 STYRET 6 VALGKOMITÉ 7 ØKONOMI 8 VEDTEKTSENDRINGER

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Lover for Lier Historielag.

Lover for Lier Historielag. Lover for Lier Historielag. Vedtatt på stiftelsesmøtet 16. mars 1970. Revidert på årsmøtene 18. februar 2000, 21. februar 2002, 16.februar 2006, 28. februar 2008 og 21. februar 2013. 1 Formål Laget har

Detaljer

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret )

VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret ) VEDTEKTER for Norsk Forening for Nevrofibromatose * * * (Sist endret 9.03.2014) 1 ORGANISASJON - Foreningens navn er Norsk Forening for Nevrofibromatose (NFFNF). - Foreningen er landsomfattende og partipolitisk

Detaljer

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen.

7 Dagsorden I ordinære landsmøter behandles bare de saker som er nevnt i innkallingen. Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 2 1 Navn... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 4 Kontingent... 2 KAPITTEL 2 LANDSMØTE... 2 5 Generelt... 2 6 Sammensetning og delegater... 2

Detaljer

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014

Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 Vedtekter for Bryne Musikkorps sist endret: 21.02.2014 1. ORGANISASJON Bryne Musikkorps ble stiftet 5. september 1934 av Jørgen Tjøtta under navnet Bryne Hornmusikk. Iflg. vedtak 6. desember 1948 ble navnet

Detaljer

Norges Korforbund Salten Vedtekter

Norges Korforbund Salten Vedtekter Norges Korforbund Salten Vedtekter Vedtatt i 1987, med senere endringer, sist i 2007 1. ORGANISASJON Norges Korforbund Salten er et distriktsledd av Norges Korforbund og ble stiftet 9.- 11. oktober 1987

Detaljer

Vedtekter for Bønes skolekorps

Vedtekter for Bønes skolekorps Vedtekter for Bønes skolekorps 1 ORGANISASJON Bønes Skolekorps stiftet i 1964 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Hordaland krets. Organisering av musikkorpset Musikkorpset

Detaljer

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015

V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING. Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 V EDTEKTER VESTFOLD DØVEFORENING Revidert etter årsmøtet 14. mars 2015 1 NAVN Vestfold Døveforening, stiftet 31. mai 1914 er en interesseforening for primært tegnspråkbrukere i Vestfold fylke med lokale

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag

Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtekter for DIS-Salten Slektshistorielag Vedtatt på stiftelsesmøtet Revidert 2013 Nye standardvedtekter utarbeidet av DIS-Norge i 2012 DIS-Saltens vedtekter i dag Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøtet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB STIFTET 29.11.1998 Sist endret Årsmøte 2004 06.04.03 Side 1 av 7 VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB... 1 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap... 3 4 Familiemedlemskap...

Detaljer

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité...

1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... VEDTEKTER for 1 Innhold: Side: 1 Navn... 3 2 Forbundets formål... 3 3 Organisasjon... 3 4 Medlemskap... 3 5 Kontingent... 4 6 Årsmøte... 5 7 Valg... 7 8 Styret... 7 9 Valgkomité... 7 10 Æresmedlemskap...

Detaljer

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN

Gjeldende vedtekter Endres til Kommentarer 1 NAVN 1 NAVN Ingen endringer NSFs Landsgruppe av Sykepleiere i Akuttmottak, AMK og Ambulansetjeneste. Forkortet NLSA 2 FORMÅL 2 FORMÅL Landsgruppens innretning skal være i Landsgruppens innretning skal være

Detaljer

Vedtekter for Geokaperne fra Agder

Vedtekter for Geokaperne fra Agder Vedtekter for Geokaperne fra Agder (Revisjon 14.02.2016) 1 Navn, formål og tilknytning 1-1 Foreningens navn Foreningens navn er Geokaperne fra Agder og ble stiftet 20. mars 2013. Foreningen er registrert

Detaljer

Studieforbundet næring og samfunn

Studieforbundet næring og samfunn Studieforbundet næring og samfunn VEDTEKTER Vedtatt på konstituerende årsmøte 7.11.2011 og på årsmøtet 23.5.2012 1 Navn og organisasjon... 2 2 Formål... 2 3 Medlemskap og kontingent... 2 a) Medlemskap...

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet i Akershus krets. Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom

VEDTEKTER. NORILCOs Ungdom VEDTEKTER NORILCOs Ungdom 1 1 NAVN... 3 2 FORMÅL... 3 3 MEDLEMMER... 3 3.1 Medlemskap... 3 3.2 Kontingent... 3 4 UNGDOMSKONFERANSEN... 3 4.1 Møterett på ungdomskonferansen... 4 4.2 Saksliste... 4 4.3 Valg

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND

VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND VEDTEKTER FOR NORSK KOLONIHAGEFORBUND REVIDERT siste gang 14. mars 2015 Opprinnelig vedtatt av landsmøtet i september 1927 omredigert i samsvar med vedtak i påfølgende landsmøter. INNHOLDSFORTEGNELSE Vedtekter

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE I MUSIKKENS STUDIEFORBUND Trondheimsvn 2, Postboks 4651 Sofineberg 0506 Oslo Telefon: 22 00 56 00 www.musikkensstudieforbund.no NO 988 391 077 Til Medlemsorganisasjonene i Musikkens studieforbund Regionledd av Musikkens studieforbund

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS

VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS VEDTEKTER FOR ÅS JENTE- OG GUTTEKORPS Vedtatt på årsmøte 1993 Revidert på årsmøte 1997 med ikrafttredelse 30.09.97 Revideres på årsmøte 2004 Revidert på årsmøte i 2007 Revidert på årsmøte i 2016 1 ORGANISASJON

Detaljer

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF

Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF Mønstervedtekter for musikkorps og drillkorps i NMF 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt

Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt Stiftelsesdokument for foreningen Søgne Fritidsnytt 02.05.2013 ble det avholdt stiftelsesmøte for Søgne Fritidsnytt. Til stede som stiftere var: Alf Knudsen Mølleheia 19 Bjørg Sporøy Tråneveien 271 Kate

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Vedtekter for Skotselv Skolekorps.

Vedtekter for Skotselv Skolekorps. 1 ORGANISASJON. Vedtekter for Skotselv Skolekorps. Skotselv Skolekorps stiftet 2003 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, NMF med tilhørighet i NMF Buskerud. Skotselv Skolekorps har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.

VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015. N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015. VEDTEKTER GJELDENDE SIST ENDRET: 9. JUNI 2015 N:\Styre\Vedtekter BONO\Gjeldende vedtekter\vedtekter - gjeldende - sist endret 9 juni 2015.docx Vedtekter for Billedkunst Opphavsrett i Norge SA Navn 1 Foretakets

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Ytterholtet Velforening

Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening Vedtekter for Ytterholtet Velforening, stiftet den 8. november 2004. Vedtatt den 10. november 2004. Endringslogg Nr. Dato Punkt endret Endret av 1 13. desember 2004

Detaljer

VEDTEKTER. Foreningens navn 1

VEDTEKTER. Foreningens navn 1 VEDTEKTER Foreningens navn 1 Foreningens navn er Foreningen for brystkreftopererte (FFB). Foreningen er politisk og religiøst uavhengig og tilsluttet Kreftforeningen. Foreningens internasjonale betegnelse

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd

Vedtekter. for Norsk kulturskoleråd Vedtekter for Norsk kulturskoleråd Vedtatt av Norsk kulturskoleråds landsmøte, 20. oktober 2016 1 VEDTEKTER Innhold KAPITTEL 1: NAVN OG ORGANISASJONSFORM... 3 1.1 Navn... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Organisasjon...

Detaljer

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010.

Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. Sakspapirer til stiftelsesmøte i Sørum Vel den 21.10.2010. 1. Dagsorden: 2. Åpning/velkommen kl. 19.23 v/leif Tore 3. Valg av møteleder 4. Valg av referent 5. Valg av to møtedeltakere som skal undertegne

Detaljer

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag

Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag Stiftelsesdokument for Efteløt Bygdelag 14.juni 2012 kl 18:00 ble det avholdt stiftelsesmøte på Vonheim i Hostvedt. Tilstede som stiftere var: Hege P.Johansen, Unn Iren Sommerstad (Efteløt Bygdekvinnelag),

Detaljer

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK

PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE. Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. * * * VEDTEKTER FOR SOMMERSTRYK PROTOKOLL FRA STIFTELSESMØTE Den 17. oktober 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Sommerstryk. Til stede som stiftere var: Kari Knudsen Kristin Værholm Ferenc Macsali Betzy Bell Louis Cecilie Svanes

Detaljer

Vedtekter for Norsk MHE-forening

Vedtekter for Norsk MHE-forening Vedtekter for Norsk MHE-forening 1 Formål: Foreningen er en landsomfattende organisasjon (pasient- og støtteforening) for personer som har MHE (Multiple Hereditære Exostoser) og deres pårørende. Dette

Detaljer

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.

Vedtekter. Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015. Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf. Vedtekter Gjeldende fra og med landsmøtet 10. oktober 2015 Organisasjonsnummer 971 276 533 Mariboes gate 8, 0183 OSLO, Tlf.: 96 90 18 20 Vedtekter for Miljøagentene Miljøagentene er barnas miljøvernorganisasjon.

Detaljer

Bruksanvisning /veiledning

Bruksanvisning /veiledning Bruksanvisning /veiledning for praktisk gjennomføring av årsmøte i Norsk Folkehjelp Oppdatert av Per Øivind Eriksen for Norsk Folkehjelp desember 2014 Innhold. Forarbeid til årsmøtet Vedtektene om årsmøte

Detaljer

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014

Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 VEDTEKTER FOR RA SANGLAG Vedtatt på Sanglagets årsmøte 16. februar 2010 Revidert årsmøte 28.02.2012, årsmøte 12.02.2013, årsmøte 11.2.2014 1 Organisasjon 1.1 Ra Sanglag, stiftet 23/1-1916, er et partipolitisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010

VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS. Revidert 3.2.2010 VEDTEKTER FOR ØSTRE FREDRIKSTAD SKOLEKORPS Revidert 3.2.2010 Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 1 Denne siden er laget blank med hensikt. Opprettet: 08.06.1998 Revidert: 03.02.2010 Page 2

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST

VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST TYSKFORUM - Norsk tysklærerforening VEDTEKTER - REVISJONSUTKAST (Avstemmes på årsmøtet 29. oktober 2015) 1 Navn, org.nr. og adresse Foreningens navn er TYSKFORUM Norsk tysklærerforening (Norwegischer Deutschlehrerverband).

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Norsk kommunikasjonsforening er en landsomfattende organisasjon som arbeider for å fremme profesjonell, pålitelig og etisk kommunikasjon. Norsk kommunikasjonsforening

Detaljer

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål

VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015. 1 Navn. 2 Formål VEDTEKTER FOR KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Sist endret 18.02.2015 1 Navn Foreningens navn er KRISTIANSAND JEGER- OG FISKERFORENING Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningens

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013.

Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. Vedtekter Foreningen Søgne og Songdalen Fritidsnytt Opprinnelige Søgne Fritidsnytt BA ble 02.05.2013 omgjort til en forening i forbindelse med opphør av forretningsformen BA fra 01.01.2013. I årsmøte 23.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS

VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS VEDTEKTER FOR BRYN SKOLES MUSIKKORPS 1 ORGANISASJON Bryn Skoles Musikkorps (senere kalt BSM) er stiftet 26. oktober 1959. Korpset er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (senere kalt NMF). Musikkorpset

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011

Vedtekter. for Ensliges Landsforbund. Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Vedtekter for Ensliges Landsforbund Sist godkjent av landsmøtet, 28. mai 2011 Ensliges Landsforbund: side 2 9 Ensliges Landsforbunds lokalavdelinger: side 10-15) VEDTEKTER FOR ENSLIGES LANDSFORBUND Ensliges

Detaljer

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps

Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum Ungdomskorps Vedtekter for Asker og Bærum ungdomskorps - stiftet 10.oktober 2006. 1 Formål Musikkorpset Asker og Bærum ungdomskorps, ABUK, skal være et tilbud til unge musikanter

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

a Vedtekter for Norske Kirkeakademier 7.3 Signaturrett Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret. NKA 10/15 Vedtektsendringer Saksdokumenter: a Vedtekter for Norske Kirkeakademier Forslag til vedtak:. Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene. 7.3 Signaturrett Styreleder og

Detaljer

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS

VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS VEDTEKTER FOR STUDIEFORBUNDET FUNKIS Stiftet 17. september 1994 Vedtatt på årsmøtet 23. april 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1 Studieforbundet Funkis 2 Formål 3 Organisering 4 Oppgaver 5 Medlemskap 6 Kontingent

Detaljer

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste

Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste Stiftelsesdokument for Selbusjøen Sjøredningstjenste 6.Juli.2014 ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: - Roger Nikolai Jakobsen, Bente Gudding Jakobsen Forslag til vedtekter for Selbusjøen

Detaljer

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk.

Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. Kap. 2.2 - Vedtekter Vedtekter for Norges Husflidslag 1 Formål Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk. 2 Virksomhet Målet søkes

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011

VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 VEDTEKTER FOR NORGES PARKINSONFORBUND Revidert på landsmøtet 2011 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill

Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill Vedtekter for Kolnes skolekorps og drill 1 ORGANISASJON Kolnes Skolekorps og drill stiftet i10.februar 1966, er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund med tilhørighet i Rogaland krets. (NMF med tilhørighet

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011.

VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE. Vedtatt 12.03.2011. VEDTEKTER FOR NORGES KORFORBUND NORDMØRE Vedtatt 12.03.2011. 1 1: ORGANISASJON NORGES KORFORBUND NORDMØRE, er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral organisasjon.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

1 follow me 2 formål 3 medlemskap 4 økonomi 5 årsmøtet 6 styret. 7 rusmidler 8 vedtektsendring 9 oppløsning

1 follow me 2 formål 3 medlemskap 4 økonomi 5 årsmøtet 6 styret. 7 rusmidler 8 vedtektsendring 9 oppløsning vedtekter Vårt beste forbilde på lederskap er Jesus. Han sa: Følg meg! Han levde sammen med disiplene sine og var selv eksempelet på lederskap. Så sa han igjen: Følg meg! Vi ønsker å ha Jesus som forbilde.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet

Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 1. november 2002, sist revidert på årsmøtet 11.04.16 1 NAVN Foreningens navn er Norges Bygg- og Eiendomsforening (NBEF) 2 FORMÅL Foreningens formål er å Samle byggherrer,

Detaljer

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015

Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Vedtekter for Kommunikologforeningen pr. 24.01.2015 Navn, formål og adresse 1 Foreningens navn er Kommunikologforeningen, og er registrert med dette navnet i Brønnøysundregisteret i Norge. Foreningens

Detaljer

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon.

1.3 Dysleksi Norge er en landsomfattende, frivillig, partipolitisk nøytral og religiøst uavhengig organisasjon. Vedtekter for Dysleksi Norge 1 Navn 1.1 Organisasjonens navn er Dysleksi Norge. 1.2 Organisasjonen ble stiftet 4. mai 1976 og er en landsomfattende interesseorganisasjon for mennesker med lese og skrivevansker,

Detaljer

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA)

Vedtekter for Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) Utk. til endr. av vedt. for NOA for Årsmøtet 24.3.2015, pr. 10.2.15. s. 1 Endringer i forhold til gjeldende vedtekter er angitt med kursiv. Forslag om fjerning av setninger eller ord er angitt slik: (...).

Detaljer

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag:

DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER. sist endret 2010. sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: DYSLEKSI NORGE VEDTEKTER sist endret 2010 sentrale vedtekter: vedtekter for fylkeslag: vedtekter for lokallag: Vedtekter - Dysleksi Norge Vedtekter Dysleksi Norge 1 Navn s. 3 2 Formål s. 3 3 Medlemskap

Detaljer

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014

VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 VEDTEKTER FOR MIDT-NORGE KRETS Vedtatt 25. Mars 2014 1 KRETSENS NAVN Kretsens navn er Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund, Midt-Norge krets. 2 FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE Kretsens formål er å samle forbundets

Detaljer

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps

Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps Vedtekter for Volden og Ringshaug Skolekorps 1 ORGANISASJON Volden og Ringshaug Skolekorps (VRSK) stiftet 29.09.1966 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Sør Organisering av

Detaljer