GASS KONFERANSEN I BERGEN mai. Grieghallen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com"

Transkript

1 ARRANGØR: Stiftelsen Gasskonferansen som består av; Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest AS Rolls-Royce Marine AS, Engines-Bergen BKK AS Norsk Gassforum STIFTELSENS STYRE: Rådgiver Per Kragseth, leder Naturgass Vest AS Leder for teknologi og utvikling Solvar N. Klokk Rolls-Royce Marine AS, Engines-Bergen Seniorrådgiver Johan Fredrik E. Meyer BKK AS Daglig leder Stein Bjørlykke Hordaland Olje og Gassenter Økonomileder Geir Øyvind Berg Statoil Professor Harald Høiland Universitetet i Bergen Rektor Torbjørn Tvedt Bergen tekniske fagskole TEKNISK ARRANGØR: Possibility AS GASS KONFERANSEN I BERGEN mai Grieghallen

2 NYTTIG INFORMASJON Vi ber om at du noterer deg følgende informasjon: ADRESSE FOR ARRANGEMENTET: Grieghallen Edv. Griegs plass 1 BERGEN KONFERANSE DATO: mai TEKNISK ARRANGØR: Possibility AS Lille Markevei 13 N BERGEN Telefon Telefax E-post: Alle spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til: Prosjektleder Kristine Forland eller Prosjektsekretær Grete Nygård PÅMELDING: 4 enkle måter å melde seg på: Ring til Possibility A.S, telefon Send påmelding på telefax til Possibility AS, telefax Send påmeldingen pr. post til Possibility AS, Lille Markevei 13, N-5005 Bergen Bruk vår E-post adresse: BEKREFTELSE; Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. KANSELLERING; Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 11. april 2001 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. HOTELLRESERVASJON Hotellreservasjon kan kun finne sted gjennom teknisk arrangør - Possibility AS hva angår følgende hotel; Radisson SAS Hotel Norge, Ole Bulls Plass 4 Enkeltrom: Pris m/frokost: kr ,- Neptun Hotel, Valckendorffsgt. 8 Enkeltrom: Pris m/frokost: kr ,- Rica Travel Hotel, Christiesgt. 5/7 Enkeltrom: Pris m/ frokost: kr. 835,- Teknisk arrangør kan ikke garantere deg plass på ovennevnte hotel etter 11. april KONFERANSEAVGIFT: 1 deltaker: kr deltakere: kr pr. deltaker 3 deltakere: kr pr. deltaker 4 deltakere: kr pr. deltaker 5 deltakere eller flere: kr pr. deltaker + en deltaker gratis Rabatten forutsetter felles påmelding og fakturaadresse. Possibility AS tar forbehold om endringer i Statens avgiftspolitikk. KONFERANSEAVGIFTEN DEKKER: Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunch begge dager PÅMELDINGSFRIST: 11. april 2001 NB! Antall deltakere kan bli begrenset. I ei tid der tiltak mot lokal luftureining og global oppvarming er i fokus rundt om i verda, vert overgang til naturgass stadig meir aktuelt og gjennomførleg. Hordaland fylkeskommune har gjennom mange år engasjert seg for å ta i bruk naturgass både lokalt og nasjonalt. Gasskonferansen i Bergen er eit nyttig tiltak i utviklinga av denne politikken. Gasskonferansen er ein møteplass for politikarar, byråkratar og teknologar som er opptekne av og interesserte i ny kunnskap om bruken av naturgass. Eg ser konferansen som ei inspirasjonskjelde til vidare engasjement i dette arbeidet. Eg konstaterer med glede at regjeringa går inn for å satsa meir på tiltak som vil føra til at det vil verta utbygd distribusjonsnett for naturgass fleire stader i landet. Interessa for å ta i bruk naturgass ser ut til å spreie seg til fleire område, og snart vil vi få naturgass ført i land også i Finnmark! No gjeld det å skjerpa visjonane og samla landet om ein felles naturgasspolitikk. Velkomen til Gasskonferansen i Bergen Gisle Handeland FYLKESORDFØRAR I HORDALAND VELKOMEN TIL NATURGASSFYLKET HORDALAND Bergen kommune har i en årrekke arbeidet aktivt for at en del av naturgassen skal brukes i Norge som grunnlag for verdiskapning og videreforedling her i landet. Vi mener at innenlands bruk av naturgass vil gi store muligheter til å skape ny virksomhet og nye arbeidsplasser basert på utvikling av teknologi i tilknytting til bruk av naturgass. Naturgass kan også redusere bruken av mer forurensende fossile brennstoffer. Vi hilser derfor regjeringens målsetning i statsbudsjettet for 2001 om økt bruk av naturgass innenlands velkommen. Bergen kommune vil medvirke til at en slik målsetting blir gjennomført. I løpet av året som er gått siden den forrige gassskonferansen i Bergen er 30 gassbusser satt inn i bytrafikken samtidig som flere borettslag og andre har tatt naturgassen i bruk som energikilde. Denne overgangen fra olje og diesel til naturgass som nå er startet i Bergen gir betydelige reduksjoner i farlige luftforurensninger. Jeg ønsker velkommen til Gasskonferansen 2001 som jeg ser som et viktig redskap i arbeidet for å ta naturgassen i bruk i Norge. Jeg ønsker også velkommen til Bergen og håper årets konferansedeltagere får glede av oppholdet i byen vår. Anne-Grete Strøm Erichsen BYRÅDSLEDER I BERGEN VELKOMMEN TIL BERGEN VELKOMMEN TIL GASSKONFERANSEN 2001 Gasskonferansen i Bergen arrangeres i år for 8. gang. Konferansen er det årlige møtestedet for alle som ønsker å utnytte naturgassressursene i Norge på fastlandet. Her blir bruk av naturgass til industri, oppvarming og transport belyst, samtidig som nye muligheter tas opp. Styret i Gasskonferansen har forsøkt å gjøre årets program konkret og matnyttig for alle som er opptatt å finne praktiske måter å ta naturgassen i bruk på. I parallelle seksjoner vil det bli en rekke foredrag med utstillinger om naturgass brukt i transportsektoren og til energiformål. Det vil bli orientert om status og utvikling for bruk av naturgass på de tre stedene hvor naturgass allerede er ilandført sammen med planene for Hammerfest som kan bli Norges fjerde ilandføringssted for naturgass. Vi vil i år også ta opp betydningen av de planlagte gassledningene til områder med potensiale for stor bruk av naturgass. Økt bruk av naturgass i Norge stiller store krav til kompetanse og kunnskap for dem som skal utvikle og arbeide i denne sektoren. Sentrale personer for en utvikling på dette området vil gi sitt syn på hvorledes denne kompetansen må skaffes. Konferansen avsluttes med en ekskursjon til to nye distribusjonsanlegg for naturgass: Haukeland sykehus og SOL, et stort sentralt fyranlegg for tre borettslag i Fyllingsdalen. Jeg ønsker velkommen til årets konferanse i Grieghallen og håper på utbytterike dager i Bergen. Per Kragseth LEDER AV STIFTELSEN GASSKONFERANSEN I BERGEN

3 PROGRAM ONSDAG 9. MAI Møteleder: daglig leder Stein Bjørlykke, Hordaland Olje- og Gassenter Registrering KAFFE Velkommen: styreformann Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen Åpning: fylkesordfører Gisle Handeland, Hordaland fylkeskommune BRUK AV NATURGASS I NORGE Olje- og energiminister Olav Akselsen Olje- og energiministeren har fremmet en rekke interessante og konstruktive forslag om bruk av naturgass i Norge. Akselsen vil gi regjeringens syn på innenlands bruk av naturgass og behovet for rammebetingelser for økt bruk av naturgass i Norge Spørsmål til statsråden, diskusjon PAUSE KAFFE UTSTILLING Professor Einar Hope, Norges Handelshøyskole De planlagte gassledningene til Trondheim, Bergen og Stavanger vil få store konsekvenser for samfunnsøkonomi, marked, industriutvikling og miljø. Hope som har vært sentral i vurderingen av slike spørsmål, vil orientere nærmere om dette Adm. dir. Roy Vardheim, Borealis. Roy Vardheim leder en stor industribedrift som benytter gass som råstoff, han er også styremedlem i Telemark Gassforum. Vardheim vil orientere om betydningen av en gassledning til Telemarksområdet LUNCH STATUS FOR ILANDFØRINGSSTEDENE Naturgass føres i dag i land på Kårstø i Rogaland, Kollsnes i Hordaland og Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. På disse tre stedene er naturgassen tatt i bruk på forskjellige måter. Tre personer som står sentralt i utviklingen av bruk av naturgass i Norge, redegjør for status og utviklingsmuligheter for de tre ilandføringsstedene. Høsten 2001 behandler Stortinget planene for ilandføring av naturgass i Hammerfest. Hammerfests ordfører vil orientere om planene for å ta naturgassen i bruk på Norges 4. ilandføringssted Naturgassdistribusjon på Haugalandet, adm. dir. Erik Brinchmann, Gasnor Naturgass fra Kollsnes til Bergensområdet, adm. dir. Aksel Skjervheim, Naturgass Vest Tjeldbergodden - petrokjemisk industri, bioprotein i dag og fremtidsmuligheter, adm. dir. Jon Huslid, Norferm Snøhvit «Et hav av muligheter!» Alf E. Jakobsen, ordfører i Hammerfest PAUSE KAFFE UTSTILLING

4 SELVVALGTE TEMAER PARALLELLSESJONER NATURGASS I TRANSPORTSEKTOREN NATURGASS TIL ENERGIFORMÅL Daglig leder Johan Jørgensen Ing. Helge Skjæveland, Norske Shell Haugesund Auto as Status Norske Shell s Ford naturgassbiler brenselcelleprosjekt Salgsansvarlig Svein Karlsen Avd.leder Knut S. Helland Frydenbø Bilsenter AS Rolls-Royce Marine AS Volvo gassbiler Gassmotorer i kraft-/varmeanlegg Jan Stridsberg Daglig leder Svein Hestevik Affærsutvikling Sigma Elektroteknisk AS Volvo Lastvagnar AB Distribuert kraft/varme Volvo gassbusser og lastebiler «To buy or not to buy» OPPSUMMERING AVSLUTNING KOMMUNAL MOTTAGELSE I SCHØTSTUENE Schøtstuene Historikk Ordet «Schøtstue» kommer av det gammelnorske ordet «Skytnings-stova», som betyr omtrent «sammenskudds stue». I gammel norsk tid fantes slike stuer i flere landsdeler, og de ble oppført ved at flere hus-stander «skjøt sammen«i dugnad for å bygge huset. Det var med andre ord vanlig at flere naboer bare hadde et felles kjøkken og en felles spisestue (gildestue). Men denne tradisjonen døde litt etter litt ut blant den norske befolkningen ettersom det ble mer alminnelig for hver familie å ha egne stuer. At den i det hele tatt er blitt videreført, skyldes Hanseatene på Bryggen i Bergen. Med sitt ungkarsliv hadde de ikke samme behov for egne stuer og ildhus. Til hver gård - en administrativ enhet med handelsstuer - hørte en schøtstue. I gårdene på Bryggen var som kjent all oppvarming forbudt, så schøtstuene ble brukt til mange formål. I vinterhalvåret ble de samlingssteder for alle gårdsfolkene. Men de var og i bruk hele året rundt, f.eks. når kjøpmennene hadde gjester på besøk. Nye kjøpmenn, gaseller og læregutter ble innskrevet der, og det ble daglig holdt andakt i schøtstuene. Om vinteren fungerte den dessuten som skolestue for læreguttene, og av naturlige grunner måtte dette foregå utenfor sesongen for skipsanløp.sist, men ikke minst, ble det holdt retts- og mascopimøter i stuene årlig. På det ene ble straffeutmåling for alle forsyndelser mot reglementet foretatt, på det andre ble det valgt nye embetsmenn i gården, og regnskapet ble gjennomgått. En duft av middelalder hviler fortsatt over dette eldhuset, og det er et ettertraktet sted for de spesielle arrangementer.

5 PROGRAM TORSDAG 10. MAI Møteleder: daglig leder Stein Bjørlykke, Hordaland Olje- og Gassenter NATURGASS I TRANSPORTSEKTOREN Det er som alternativt drivstoff i transportsektoren naturgass gir de største positive miljøeffektene. Utviklingen av naturgasskjøretøyer skyter nå fart etter som verdens storbyer kjemper med stadig større luftforurensingsproblemer. Også i sjøtransportsektoren skjer det nå en overgang fra olje til naturgass som drivstoff. Stortinget behandlet februar 2001 Nasjonal transportplan hvor bruk av naturgass i transportsektoren er et nytt satsingsområde Gruppeleder Per Magne Einang, MARINTEK, Trondheim. Einang som er sentral i utvikling av gassmotorer i Norge vil orientere om prosjektet: Gass i skip Spesialrådgiver Rolf Hagmann, Teknologisk Institutt, Oslo Hagmann vil presentere konklusjonene fra en ny undersøkelse av avgasser fra kjøretøyer PAUSE KAFFE UTSTILLING KUNNSKAP OG KOMPETANSE Skal Norge ta naturgassen i bruk innenlands i noe større omfang, kreves det fagfolk med bred kompetanse på en rekke områder. Vi har bedt tre personer som er sentrale for en slik utvikling å gi sitt syn på hvordan denne kompetansen må skaffes Adm. dir. Finn Bergesen jr, NHO Ekspedisjonssjef Jan S. Levy, Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Professor Alex C. Hoffmann, Universitetet i Bergen LUNCH EKSKURSJON TIL NATURGASSINSTALLASJONER I BERGEN Naturgass Vest har bygget ut et distribusjonssystem med levering av CNG til busser, og andre kjøretøyer, borettslag og andre kunder. Det blir ekskursjon til to av de nye distribusjonsanleggene for naturgass med tankanlegg, rørledninger og trykkreduksjonsanlegg: Haukeland sykehus SOL borettslag AVSLUTNING BUSS TIL SENTRUM OG BERGEN LUFTHAVN Alle henvendelser: POSSIBILITY AS Lille Markevei Bergen Telefon Fax E-post:

6 Kundepost C PÅMELDING TIL GASSKONFERANSEN mai 2001 Jeg/vi melder meg/oss som deltaker på «Gasskonferansen 2001» KONFERANSEAVGIFT : 1 deltaker: Kr ,- 2 deltakere: Kr ,- pr. deltaker 3 deltakere: Kr ,- pr. deltaker 4 deltakere: Kr ,- pr. deltaker 5 eller flere deltakere: Kr ,- pr. deltaker + en deltaker gratis Rabatten forutsetter felles påmelding og fakturaadresse. Inkluderer lunch begge dager. Fornavn/Etternavn Privatadresse Postnr./-sted Telefon privat Yrkestittel Arbeidssted Avdeling Adresse Postnr./-sted/Land Telefon arbeid Telefax arbeid E-post Fakturaadresse Ja, jeg/vi ønsker å bli kontaktet ang. utstilling på «Gasskonferansen 2001» Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellplass: Ja Nei Ankomstdato: ca.kl. Avreisedato: ca.kl Alternative hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom Kr ,-/døgn Neptun Hotel Enkeltrom Kr ,-/døgn Rica Travel Hotel Enkeltrom Kr. 835,-/døgn GENERELLE OPPLYSNINGER FOR KOST OG LOSJI Hotellprisen inkluderer overnatting m/frokost og kommer i tillegg til konferanseavgiften. Påmelding sendes snarest og senest innen 11. april 2001 Lille Markevei 13, 5005 Bergen Telefax: Telefon: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se side 2 Kansellering! Braathens tilbyr spesielle priser på flyreise i forbindelse med konferansen. Vennligst oppgi referanse «IT1BU2PO320» ved henvendelse til ditt reisebyrå SM GRAFISK AS 5102

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN 2008 29. 30. april 29. 30. april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua

info tema: Transport kommunikasjon - Bybanen må fullføres! NR.5 2006 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Flesland skal vokse Sotrabrua info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o tema: Transport kommunikasjon & 06 NR.5 2006 - Bybanen må fullføres! Vil kreve Bergens-pakke Prekært over Arnatunnel også Flesland skal vokse Sotrabrua rømningsvei

Detaljer

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004

NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 NETTVERKSBREV NR. 14, MARS 2004 Jeg hilser dere fra Reggio Emilia i full vinterdrakt! Nylig hjemkommet med 15 cm snø i gatene og på torgene i Reggio, og i møte med 1200 deltakere fra hele verden på konferansen

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS! 1 NAGS Norske Amatørgeologers Sammenslutning TIL FORENINGENE NAGS v/ Jan Stenløkk Kyrkjeveien 10 4070 RANDABERG Tlf. 5141 0826 jansten123@online.no Stavanger, 05.03.2010 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE I NAGS!

Detaljer

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010

Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Rapport fra Likestillingsprosjekt 2010 Kvam, St. Sunniva og Anestua barnehager. Bakgrunn for prosjektet: Molde kommune ved Gro T. Ødegård ønsket å starte opp et prosjekt med fokus på arbeid med likestilling

Detaljer

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09

LØNNSSTATISTIKKEN 2007 PR 01.09 forts. Staten bør også ha ansvar for å sikre et faglig tilfredsstillende videreutdanningstilbud, som fortrinnsvis kan tilbys gjennom eksisterende fagtilbud i høgskole- og universitetssektoren. Skoleleders

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE

TILLITSVALGTKURS I VÅR? ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE NYTT STYRE I TEKNA REALISTENE ÅRSMØTE I TEKNA KOMMUNE ÅRSMØTE I TEKNA REALISTENE Årsmøtet 2007 ble avholdt i sammenheng med den nasjonale Realfagskonferansen i Tromsø 05. 06.02. Tekna sendte 35 av sine medlemmer i skoleverket til årsmøtet, en satsing som

Detaljer

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te

Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Kaffe/te PROGRAM TIRSDAG 14. JUNI Kl. 18.00 19.15 Kl. 20.00 Kl. 22.00 23.30 Registrering Konferansesekretariatet er på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen Middag Konferansemiddag på Radisson SAS Royal Hotell Bryggen

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

TILLITSVALGTKURS I VÅR?

TILLITSVALGTKURS I VÅR? TILLITSVALGTKURS I VÅR? NIF ønsker at flest mulig tillitsvalgte skal gjennomføre alle kursene tidlig i sin rolle som tillitsvalgt. Dersom det er mulig, bør en gjerne delta før en blir valgt. Kursene er

Detaljer

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr

Ingelin Killengreen. Enhetschef, Stockholm stadsarkiv. Jonas Engardt. Rådgiver, SINTEF Bedriftsutvikling AS. Ina Roll Spinnangr ELEKTRONISK DOKUMENTBEHANDLING 2011 KONFERANSEPROGRAM 8.-9. JUNI 2011 Rica Park Hotel, Sandefjord Kom og hør blant annet disse foredragsholderne: I tillegg kommer: Ingelin Killengreen Departementsråd,

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009

Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Årsmøte Tekna Realistene 12. - 13. mars 2009 Tekna Realistene har igjen gleden av å invitere medlemmer til årsmøte, invitasjonen er sendt allerede på mail til alle medlemmer. Den faglige delen av Tekna

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet

Akademikerforbundet. NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet NR 4 2013 22. ÅRGANG Utgitt av Akademikerforbundet 1 Kjære medlem! Akademikerforbundets landsmøte ble gjennomført med gode forhandlinger knyttet til politiske temaer og valg av nytt styre. Vår politiske

Detaljer

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne

Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Informasjon fra KFUK-KFUM-speiderne http://www.kmspeider.no/admin/#module=articles;action=articlefolde... 1 av 2 21.02.2012 15:56 Gruppepost nr. 1/2012 Gruppepost fra KFUK-KFUM-speiderne Godt nytt år!

Detaljer