GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag"

Transkript

1 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN april april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år

2 Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen Reiselivslag Grieghallen Håkonshallen Galleri Nygaten Velkommen! Det er en glede å ønske velkommen til Gasskonferansen i 15. gang! Siden den første kon feransen ble arrangert i 1994, har Gasskonferansen vokst og etablert seg som det årlige møtestedet når det gjelder utnyttelse av gass i Norge. Som deltaker kan du være trygg på at du blir oppdatert på status og fremtidsutsikter når det gjelder emnet. Gasskonferansen i Bergen favner også om bruk av biogass, som er et sentralt tema i årets program. Bergen tekniske fagskole Miljø og klima er viktige tema som opptar både enkeltpersoner, bedrifter, politikere og samfunnet som helhet. Vi har invitert en av de aller fremste og mest engasjerte person ligheter innen området, Gøran Persson til Bergen! Han har blitt hedret for sitt klimaarbeid i Sverige og kommer til Bergen for å fortelle oss om sitt syn på hvordan vi skal løse våre energiproblemer. På årets konferanse er det igjen duket for mange interessante plenumsforedrag, en spen nende paneldebatt og informative parallelle sesjoner men også til sosialt samvær med nye og etablerte kontakter i utstillingen og på den tradisjonelle kommunale mottakelsen i Håkonshallen og den påfølgende Gassamlingen i Galleri Nygaten. Velkommen til Bergen og til Gasskonferansen! Øygarden kommune Utstilling Konferansested Utstillingen i Grieghallens foajé besøkes av deltakerne ved konferansestart, i kaffe pauser, under lunsj og i løpet av de paral lelle sesjonene. Vi arrangerer også en guidet utstillings vandring tirsdag etter lunsj. Da besøker deltakerne stands gruppevis og blir presentert for ulike bedrifter. Gasskonferansen i Bergen arrangeres april 2008 i Grieghallen, Bergens storstue. Etter konferansen første dag inviterer Bergen kommune til kommunal mottakelse med lett servering i ærverdige Håkons hallen. Etter mottakelsen, inviterer Hordaland Olje & Gass og Gasnor til Gassamling i Galleri Nygaten. Ta kontakt med Possibility AS for å reservere standplass i utstillingen! Tlf: eller besøk stiftelsens styre Rådgiver Per Kragseth, leder Gasnor AS Markedsanalytiker Toril Hunstad Christensen BKK Spesialrådgiver Anne-Gro Ullaland Hordaland fylkeskommune Rektor Torbjørn Tvedt Bergen tekniske fagskole Commercial Adviser Torbjørn Tidemann A/S Norske Shell Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen Bergen kommune Professor Alex Hoffmann Universitetet i Bergen Prosjektleder Geir Øyvind Berg StatoilHydro

3 PROGRAM tirsdag 29. april 2008 Gasskonferansen i Bergen 2008 Møteleder: styreleder i Hordaland Olje og Gass Jakob Bleie Registrering og morgenkaffe i utstillingen Åpning av Gasskonferansen i Bergen Styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth og ordfører i Bergen Gunnar Bakke Per Kragseth har arbeidet med distribusjon og bruk av naturgass i en årrekke, blant annet som adm.dir. i Naturgass Vest og som styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen fra starten i Norsk gasspolitikk hva nå? Gunnar Bakke Ordfører i Bergen Regjeringens gasspolitikk Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Verdiskapning basert på foredling av naturgass Spesialrådgiver Hogne Hongset, Industri Energi Lavutslippsutvalgets syn på bruk av gass i Norge Professor Jørgen Randers, Handelshøyskolen BI og leder av Lavutslippsutvalget Kaffepause i utstillingen Paneldebatt Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen Spesialrådgiver Hogne Hongset, Industri Energi Professor Jørgen Randers, Handelshøyskolen BI og leder av Lavutslippsutvalget Konserndirektør Siri Hatlen, Statkraft AS Rådgiver Henrik Lystad, Avfall Norge Debattleder: Ove Lunde, Hordaland Olje og Gass Er det plass for naturgass i Norge i lys av fremtidens klimautfordringer? Er biogass bare et miljøalibi? Kan bio- og naturgass føre til en mer miljøvennlig transport på sjø og land? Hva er fremtidsutsiktene for bruk av bio- og naturgass i industrien? Har industriell foredling av naturgass en fremtid i Norge? Dag Terje Andersen Nærings- og handelsdepartementet har sektorovergripende ansvar for næringspolitikken. Andersen har vært nærings- og handelsminister siden Han har tidligere vært landbruksminister og partisekretær i Arbeiderpartiet. Hogne Hongset Spesialrådgiver i Industri Energi, LO. Han var ansatt i Statoil , i Statoil Forskningssenter, offshore og på raffineriet på Mongstad. Han ledet programstyret i forskningsprogrammet GASSMAKS i Norges Forskningsråd. Jørgen Randers er professor ved Handelshøyskolen BI hvor han underviser i scenarier og bedriftens samfunnsansvar. Han var leder av regjeringens Lavutslippsutvalg, og sitter i ulike bedriftsstyrer i inn- og utland Lunsj i utstillingen Guidet utstillingsvandring

4 G asskonferansen i B ergen 2008 PROGRAM tirsdag 29. april 2008 HENRIK LYSTAD er rådgiver i Avfall Norge og sekretær for Forum for Biogass. Avfall Norge er en interesseog bransjeorganisasjon for avfallsbransjen, herunder biogassanlegg for behandling av organisk avfall. Forum for Biogass er et åpent nettverk som ble opprettet for å utveksle erfaringer og spre informasjon om biogass. Bruk av gass i Norge Naturgass status og utviklingsplaner Styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Biogass en ny mulighet Rådgiver Henrik Lystad, Avfall Norge M Onsdag 25. april (fortsetter) Kaffepause i utstillingen TURGASS I NORGEMargareth Øvrum klimautfordringen er konserndirektør for forret edet er i rask vekst i Norge. De nesteteknologi foredragene vil15.15 gi status for det norske distribusjonssystemet for - en industriell respons på StatoilHydros klimastrategi ningsområdet og nygrenlandsrøret energi i StatoilHydro. datere informasjonen om oghun redegjøre for hvorfor LNG stadig tas i bruk på flere steder i klimautfordringen er utdannet sivilingeniør fra Konserndirektør Margareth Øvrum, StatoilHydro NTNU og begynte i Statoil i Hun Hvor langt er vi kommet medhar vært en del av Klimautfordringene står høyt på dagsordenen i StatoilHydro. Per Kragseth selskapets konsernledelse bruk av naturgass i Norge i dag? har arbeidet med distribusjon og bruk av naturgass i en siden Satsingen energieffektivisering, nye energiformer og årrekke, blant annet sompå adm.dir. i Naturgass Vest og som Rådgiver og styreleder i Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth Göran Persson Han var statsminister i Gassrør til Sørøstlandet ogfra 1996 til 2006 Sverige Sverige med landfallogi Grenland partileder for Social Ordfører i Bamble kommune og leder av til demokraterna fra M. Göran Persson mottok Telemark Gassforum Anne Blaker den internasjonale miljøut merkelsen Sofie-prisen i 2007 for sin innsats for å bekjempe klimakrisen gjennom politiske Kaffepause i utstillingen miljøtiltak i Sverige. Med Persson i spissen staket Sverige tidlig ut en offensiv klima Er LNG politikk fremtidens distribusjonsform som innebar et strengere CO2-kutt enn for naturgass i Skandinavia? det Kyotoavtalen krevde. Han iverksatte en på bioenergigasnor og innledet Adm.dir.storsatsing Erik Brinchmann, AS et sam arbeid med sitt lands bilindustri for å hjelpe dem i mer miljøvennlig retning. CO2-utslippene i Sverige er nå drastisk redusert - samtidig som landet har hatt Aktueltøkonomisk vekst styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen fra starten fangst og lagring av CO2 er selskapets i respons på disse utfordringene. Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi og Ny energi vil redegjøre for StatoilHydros Anne M. klimastrategi Blaker og arbeid for bedre miljø. Gassrøret til Grenland og videre til Sverige skal etter planen ferdigstilles i 2011/2012. Anne M. Blaker er leder i Telemark Gassforum og har representert Grenlandskommunene og langsiktige løsningen TelemarkDen fylkeskommune i gassrør-prosjektet. Hun er også Ordfører i Bamble kommune. Senior advisor Göran Persson, JKL Group Göran Persson ble i 2007 tildelt Sofie-prisen for sitt politiske lederskap innenfor klimapolitikken. Under Göran Persson har Sverige blitt et foregangsland innen miljø. Gøran Persson vil Erik Brinchmann Gasnor AS har som formål å distribuere og tilby naturgass til gi sitt syn på hvorledes vi på en bærekraftig måte skal løse innenlandske brukere. Det er i første rekke industribedrifter og størrevåre yrkesbygg som bruker naturgass, men dette endrer energiproblemer på lang sikt - hva som er de realistiske seg etter hvert som distribusjonen når nye områder. løsningene og hvilke tiltak som må gjøres for å nå disse løsningene. Her presenterer styret et tema som er blitt aktuelt etter at programmet for Gasskonferansen gikk i trykken. Avslutning Kommunal GUNNAR STAALESEN er vaskeekte bergenser, hele Norges krimforfatter og Varg Veums far. Han vil fortelle om Bergen og Håkons hallen under den kommunale mot mottakelse i Håkonshallen takelsen. Naturgassamling i Håkonshallens underetasje Vertskap Avslutning Kommunal mottakelse i Håkonshallen Bergen kommune er vertskap og står for lett servering i den vakre og historiske Håkonshallen. Forfatter Gunnar Staalesen forteller om Bergen og Håkonshallen. Etter denne samlingen, går vi samlet til Galleri Nygaten Håkonshallen ble reist av kong Håkon Håkonsson Gassamling i Galleri mellomnygaten 1247 og Hallen var den største og Gasnor og Hordaland Olje og Gass er vertskap for en mest staselige bygning i Kongsgården i Bergen, uformell samling hvor sosialt samvær og hygge står i som var det politiske rikssentrum i datidens Norge. fokus.

5 PROGRAM onsdag 30. april 2008 Gasskonferansen i Bergen 2008 Møteleder: styreleder i Hordaland Olje og Gass Jakob Bleie Åpning HAR GASS EN PLASS I NORSK ENERGIFORSYNING? Statkrafts planer for bruk av gass Konserndirektør Ny Energi Siri Hatlen, Statkraft AS Statkraft er ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Siri Hatlen, som er konserndirektør med ansvar for forretningsområdet Ny energi vil orientere om selskapets planer for bruk av gass for å løse energiutfordringene Er bruk av gass et alternativ til nye kraftlinjer? Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter, Statnett SF I mange deler av lander er kraftbalansen anstrengt. Statnett har ansvaret for pålitelig overføring av elektrisk kraft. Odd Håkon Hoelsæter vil svare på om bruk av gass kan medvirke til å løse denne store utforingen Utstillingsvandring - kaffepause Siri Hatlen Siri Hatlen er sivilingeniør fra NTH (NTNU). Hun har lang erfaring fra offshorevirksomhet med styring og ledelse av store prosjekter innen olje og gass. Siden 2007 har hun vært konserndirektør i Statkraft AS med ansvar for forretningsområdet Ny energi. Statkraft vil bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi, og har nylig satt tre gasskraftverk i drift. ODD Håkon Hoelsæter Konsernsjef Odd Håkon Hoelsæter i Statnett har ledet selskapet siden det ble opprettet i Han er også nestleder av styret i kraftbørsen Nord Pool ASA, som fra 1993 ble opprettet av Statnett som en norsk kraftbørs. Hoelsæter er også sentral i styrene i samarbeidsorganisasjonene Nordel og ETSO Parallelle sesjoner - se oversikt neste side Lunsj i utstillingen UTFORDRINGER OG MULIGHETER Er Norge et interessant gassmarked? Commercial Manager Nina Holm Viste, A/S Norske Shell Nina Holm Viste er leder for gass-salg fra Norske og Danske Shell. Hun vil orientere om markedsmulighetene for gass i Norge Siste nytt om Skanled prosjektet. Hva skjer på CO 2 -transport? Direktør Thor Otto Lohne, Gassco Gassco har ansvaret for utvikling av Skanled ( Grenlandsrøret ) og planene for transport av CO 2 fra Kårstø/Mongstad. Thor Otto Lohne som har ansvaret for bl.a. forretningsutvikling i Gassco vil orientere om de to viktige prosjektene for bruk av naturgass i Norge Hvorfor er det så vanskelig for politikerne å snakke om bruk av naturgass i Norge? Professor Frank Aarebrot Politikerne i Europa ser bruk av norsk naturgass som en viktig del av den fremtidige energiforsyningen. I Norge går regjeringen av pga uenighet om bruk av naturgass. Frank Aarebrot kjent debattant fra TV og media for øvrig - vil gi sitt syn på dette paradokset. Nina Holm Viste Nina Holm Viste har ansvaret for de langsiktige gassalgsavtalene i A/S Norske Shell og Dansk Shell, til kunder i Norge, Danmark og på kontinentet. Thor Otto Lohne Thor Otto Lohne har siden 2002 vært direktør for Gassco AS. Utredninger og prosjekter for utvikling av infrastrukur for transport av gass er en del av hans ansvarsområde. Frank Aarebrot er professor i sammenlignende politikk ved Universitetet i Bergen og professor II i demokratiutvikling ved Örebros universitet i Sverige. Han er mest kjent i Norge som politisk mediekommentator og valgekspert Avslutning Buss til Bergen Lufthavn Flesland

6 Gasskonferansen i Bergen 2008 PROGRAM onsdag 30. april 2008 Parallelle sesjoner TEMA: 1. Energi Møteleder: Toril Hunstad Christensen Rom: Peer Gynt salen 2. Biogass Møteleder: Anne-Gro Ullaland Rom: Klokkeklang 3. LNG Møteleder: Torbjørn Tidemann Rom: Trolltog Gasskraftverk utfordringer og muligheter Konsernsjef Atle Neteland, BKK AS Gassinfrastruktur for usikker fremtid hvordan redusere risiko og finne lønnsomhet? Partner Karen Sund Sund Energy Cogenanlegg en mulighet for norske forhold? Høgskolelektor Lars Magne Nerheim, Høgskolen i Bergen Biogass, hva er det, hvorledes produseres det, hva kan det brukes til? Seniorforsker Tormod Briseid, Bioforsk Oslo kommune bygger Nordens største biogassanlegg Markedsdirektør Øystein Ihler, Energigjenvinnings etaten, Oslo kommune Bruk av bio- og naturgass som drivstoff i Sverige Prosjektleder Bernt Svensén, Business Region Göteborg AB Lyses nye LNG anlegg Torbjørn Johnsen, visekonsernsjef og adm. dir. i Lyse Gass AS Distribusjon av LNG Adm. dir. Eilef Stange Gasnor Muligheter for LNG på mindre steder Adm. dir. Dag Lilletvedt, Liquiline AS Besøk i utstillingen ATLE NETELAND Atle Neteland, konsernsjef i BKK er utdannet sivilingeniør og har ledet BKK siden BKK er det ledende kraftkonsernet på Vestlandet og et av Norges største selskaper innenfor produksjon, engrosomsetning og transport av elektrisk kraft. I tillegg leverer BKK fjernvarme, bredbånd og alarmtjenester til kunder på Vestlandet. TORMOD BRISEID Briseid er seniorforsker ved Bioforsk og jobber i tilknytning til det nyetablerte senteret for bioenergi på Ås, et organisert samarbeid mellom UmB, Skog og landskap og Bioforsk. Han er mikrobiolog og jobber med hovedvekt på behandling av organisk avfall og husdyrgjødsel, produksjon av biogass, klimgassvurderinger og utnyttelse av organiske restprodukter. TORBJØRN JOHNSEN Lyse Gass har idag gassdistribusjon i Stavangerregionen, og har bygget over 400 km distribusjonsnett. Lyse Gass AS er nå sammen med lokale investorer igang med å bygge LNG-anlegg med en årsproduksjon på tonn i Risavika ved Stavanger. Anlegget vil stå ferdig i KAREN SUND Karen Sund leder Sund Energy, et rådgivingsfirma som arbeider med gass og kraft, både i Norge og andre land. Hovedfokus er på kommersielle og bærekraftige løsninger tilpasset selskapers behov og profil. Øystein Ihler er markedsdirektør i Energigjenvinningsetaten (EGE), Oslo kommune. Han er utdannet siviløkonom og maskin ingeniør. Han har tidligere arbeidet med industrielt kjøp og salg, samt rådgivning og undervisning i dette fagområdet. Eilef Stange Gasnor AS sin kjernevirksomhet er å gjøre gass tilgjengelig for sluttbrukere. Produksjon og distribusjon av LNG gjør gass tilgjengelig i geografiske områder som tidligere har vært avskåret fra å ta del i bruken av naturgass som energikilde. Lars Magne Nerheim Lars M Nerheim er sivil ingeniør fra Stuttgart i Han har erfaring fra tysk bil industri, fra Rolls-Royce Bergen Diesel og fra konsulent firmaet Ricardo hvor han jobbet med motorutvikling for det inter nasjonale markedet. Har siden høsten 2007 vært tilsatt som lektor ved Høgskolen i Bergen. Bernt Svensén Bernt Svensén har siden 2001 vært ansatt i Business Region Gøteborg AB. Han er her prosjektleder for Biogas Vest der et 25-talls interessenter fra industri og kommuner samarbeider for markedsutvikling innenfor produksjon og distribusjon av biogass, samt gassdrevne kjøretøy. DAG LILLETVEDT Liquiline har som mål å bidra til etablering av infrastruktur og distribusjon av flytende og komprimert gass. Selskapet ble grunnlagt av Lilletvedt våren Liquiline leverer i dag prosjekttjenester, utstyr, service, gasstransport og styringssystem.

7 KONFERANSEN I BERGEN april N Y TGrieghallen TIG INFORMASJON Adresse for arrangementet Grieghallen Edv. Griegs plass Bergen Konferansedato april 2008 Teknisk arrangør Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Telefon , Telefax Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: Prosjektleder Elisabeth Osen E-post: Bekreftelse Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. Konferanseavgift Kr 5 000,- per deltaker. Kansellering Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 28. mars 2008 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. Konferanseavgift er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr kr 50,-. Kredittkort kan benyttes ved påmelding via internett. Da tilkommer ingen fakturagebyr. Hotellreservasjon Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom: Kr 1 395, Dobbeltrom: Kr 1 595,- Kontaktperson ved registrering og reservasjoner: Prosjektsekretær Grete Nygård E-post: Rica Bergen Hotel Enkeltrom: Kr 1 260, Dobbeltrom: Kr 1 510,- Spørsmål vedrørende utstillingen kan rettes til: Salgsansvarlig Rune Helljesen E-post: Grand Hotel Terminus Enkeltrom: Kr 1 050, Dobbeltrom: Kr 1 250,- Påmelding 5 enkle måter å melde seg på: Online påmelding på: Ring Possibility AS, Tlf: E-post til: Fax påmeldingsskjema til Possibility AS, Fax: Send påmelding til: Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Studenter kan ta kontakt for eget tilbud. Konferanseavgiften dekker Faglig program Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunsj begge dager Dokumentasjon fra foreleseres presentasjoner er tilgjengelig på etter konferansen. Påmeldingsfrist 15. april 2008 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Alle priser er per rom inkl. frokost. Mva etter gjeldene regler er inkludert i hotellprisen. Alle priser gjelder kun ved bestilling gjennom Possibility AS. Teknisk arrangør kan ikke garantere plass på hotell ved bestilling etter 28. mars Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway GASS G asskonferansen i B ergen 2008

8 Returadresse: Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES PÅMELDING TIL GASSKONFERANSEN I BERGEN april Jeg melder meg på som deltaker Konferanseavgift: Kr 5 000,- per deltaker (eks. mva) Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Fakturagebyr kr. 50,- Fornavn/Etternavn: Yrkestittel: Firma: Adresse: Postnr./-sted/Land: Telefon arbeid: Mobil: E-post adresse: Fakturaadresse: Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellrom: Ja Nei Ankomstdato: ca. kl Avreisedato: ca. kl Alternative hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom Kr 1 395,- Dobbeltrom Kr 1 595,- Rica Bergen Hotel Enkeltrom Kr 1 260,- Dobbeltrom Kr 1 510,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom Kr 1 050,- Dobbeltrom Kr 1 250,- Hvis dobbeltrom, hvem skal du bo sammen med Ja, jeg deltar på kommunal mottakelse i Håkonshallen Ja, jeg deltar på Gassamling i Galleri Nygaten Påmelding innen 15. april 2008 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes - Telefon: Telefaks: E-post: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se informasjon i programmet.

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2013-2014 Torsdag

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14

info NR.4 2008 www.bergen-chamber.no En enkel sjel fra landet side 11 side 14 info www.bergen-chamber.no 04 NR.4 2008 Børsselskaper på offensiven Lover mer til Bergensregionen Bergen er en jernbaneby En enkel sjel fra landet side 3 side 10 side 11 side 14 Medlemmenes ønsker: Kvalifisert

Detaljer

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Asker Oslo Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt ressursutnyttelse, servicegrad og konkurransekraft i 2013-2014 Tirsdag

Detaljer

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei

Verdensledende på bioenergiforskning Side 10. Grønn Transport. Forskning på Ås. Akershus viser vei Grønn Transport Akershus viser vei Forskning på Ås Verdensledende på bioenergiforskning Side 10 Griper mulighetene i elbilmarkedet Side 4 Ruter er en miljøforkjemper Side 6 Foto: Ingunn Teigen Politisk

Detaljer

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20

Vil ha enklere regler for modulvogntog NETTVERK. Om prisdumping Side 4. Om sjømatfrakt Side 8. Om bylogistikk Side 19. side 20 NR. 2 JUNI 2014 NETTVERK LANDTRANSPORT SJØ- OG FLYFRAKT SAMFERDSEL Vil ha enklere regler for modulvogntog side 20 Om prisdumping Side 4 Om sjømatfrakt Side 8 Om bylogistikk Side 19 Innhold Like lett å

Detaljer

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Harstad 28. - 29. august Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen 1 Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Mer enn 4000 medlemmer 13 aktive lokallag over hele

Detaljer

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19

info TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt NR.3 2007 w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o Bergen arbeidskraft side 14 side 19 info w w w. b e r g e n - c h a m b e r. n o TTS Marine-eventyr i Midtens rike tema: Internasjonalt 03 NR.3 2007 Kina vil samarbeide med Senter for ny utenlandsk Innovasjon-direktøren Hva skjer med Sandviken?

Detaljer

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE

ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ENERGIFORUM NR. 02 - JUNI 2015 NYHETSBLAD FRA ENERGI NORGE ELEKTRIFISERING Strøm som klimaløsning i Europa SIDE 6-7 EU SETTER RAMMENE Brussel påvirker utviklingen av norsk kraftnæring SIDE 12-13 Nordisk

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri

info Knyttet viktige bånd til Kina NR.2 2008 www.bergen-chamber.no side 4 6 Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Jobber for Sammen for fergefri info www.bergen-chamber.no Knyttet viktige bånd til Kina side 4 6 02 NR.2 2008 Bergenseren som Jobber for Sammen for fergefri Rafto-leder utfordrer leder DnV i Kina Bergen Rock City Kyststamvei næringslivet

Detaljer

STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004. Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo

STYREAKADEMIET VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004. Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo Returadresse: Handelshøyskolen BI Karlsborgveien 4 0193 Oslo B VELKOMMEN TIL DEN NASJONALE STYREDAGEN 14. OKTOBER 2004 Design/layout: Handelshøyskolen BI, Grafisk avd. Trykk: RK Grafisk STYREAKADEMIET

Detaljer

Innhold. Næringslivsdagene 2008. // Som hovedsamarbeidspartner ønsker PwC og skoleteamet for BI både

Innhold. Næringslivsdagene 2008. // Som hovedsamarbeidspartner ønsker PwC og skoleteamet for BI både Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI Oslo ønsker velkommen til // Som hovedsamarbeidspartner ønsker PwC og skoleteamet for BI både deltagere og styret lykke til med // Vi sees! // Foto: Aina C Hole

Detaljer

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

NORSK SENTRUMSUTVIKLING 1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger 13. - 14. oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med 2 VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Sway i vinden Det Stavanger-baserte teknologiselskapet

Sway i vinden Det Stavanger-baserte teknologiselskapet Rosenkilden NÆRINGSLIVS- MAGASINET NR. 02-2007 ÅRGANG 12 Go green! Go green er slagordet for bedriften LanoPro AS som har lokalisert seg i Dusavika, midt blant et drøss av oljerelaterte bedrifter. Side

Detaljer

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13

MESSEN. Side 5, 6 og 7 GARDERMO. Oslo Lufthavn best i Europa. Mulighetenes konferanse. Les mer på side 9. Side 8. Side 10, 11, 12 og 13 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 4 Desember 2007 7. årgang Opplag 20.000 Til næringslivet i timesregionen

Detaljer