GASS KONFERANSEN I BERGEN april Grieghallen. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS KONFERANSEN I BERGEN 2010. 28. 29. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge AS"

Transkript

1 GASS KONFERANSEN I BERGEN 2010 Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norge AS april

2 Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen Reiselivslag Håkonshallen Galleri Nygaten G A SSKO N FE R A N S E N I B E R G E N 2010 onsdag 28. april 2010 Møteleder: Harald Bøe, oljekommentator i NRK Registrering og morgenkaffe i utstillingen Åpning av Gasskonferansen i Bergen Styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth og ordfører i Bergen Gunnar Bakke GUNNAR BAKKE Ordfører i Bergen Velkommen til den 17. Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen har etablert seg som det årlige møtestedet for utnyttelse av gass i Norge. Som deltaker kan du være trygg på at du blir oppdatert på status og fremtidsutsikter! Bergen tekniske fagskole Bergen tekniske fagskole Bergen tekniske fagskole I tillegg til foredrag blir det også en spennende paneldebatt, informative parallelle sesjoner og utstilling. Som tidligere blir det gode muligheter for sosialt samvær med nye og etablerte kontakter på selve konferansen, i utstillingen, på den tradisjonelle kommunale mottakelsen i Håkonshallen og på den påfølgende Gassamlingen. For mer informasjon, se STIFTELSENS STYRE Øygarden kommune Øygarden kommune Øygarden kommune Rådgiver Per Kragseth, leder Gasnor AS Kommersiell rådgiver Torbjørn Tidemann A/S Norske Shell Rådgiver Øyvind Kirkhus Statoil ASA Spesialrådgiver Anne-Gro Ullaland Hordaland fylkeskommune Høyskolelektor Lars Magne Nerheim Høgskolen i Bergen Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen Bergen kommune Professor Alex Hoffmann Universitetet i Bergen Rektor Torbjørn Tvedt Bergen tekniske fagskole Seksjonssjef Toril Hunstad Christensen BKK KONFERANSESTED UTSTILLING Gasskonferansen i Bergen arrangeres april 2010 i, Bergens storstue. Utstillingen i s foajé besøkes av deltakerne ved konferansestart, i kaffe pauser, under lunsj og i løpet av de parallelle sesjonene. Vi arrangerer også en guidet utstillings vandring onsdag etter lunsj. Da besøker deltakerne stands gruppevis og blir p resentert for ulike bedrifter. Etter konferansen første dag inviterer Bergen kommune til kommunal mottakelse med lett servering i ærverdige Håkons hallen. Etter mottakelsen, inviterer HOG Energi, Gasnor og Lyse til Gassamling i Galleri Nygaten. Ta kontakt med Possibility AS for å reservere standplass i utstillingen. Tlf: eller besøk EKSKURSJON TIL KOLLSNES OG GASSTREFF tirsdag 27. april 2010 Bli med på guidet tur til Gasnor sitt anlegg på Kollsnes tirsdag 27. april. Det vil bli omvisning og presentasjon av LNG, CNG, kogen, brenselceller og karbonkuler. Avreise med båt til Kollsnes kl. 15:00 fra Vågen ved Radisson Blu Royal, Bryggen. Forventet retur til Vågen er kl. 19:00. Husk å melde deg på turen til Kollsnes når du melder deg på Gasskonferansen i Bergen. HARALD BØE er en anerkjent journalist fra NRK Rogaland og NRK Dagsnytt. Han har vært oljejournalist for Dagsnytt siden 1987 og oljekommentator for NRK siden I samarbeid med Gasskonferansen innbyr Norsk Energigassforening til gasstreff tirsdag 27. april kl. 20:00 på Lille Escalon i Neumansgate 5. Det vil bli servert tapas og god drikke. Åpent for medlemmer og ikke-medlemmer. Pris kr. 490,- pr. pers. Bindende påmelding til Mer informasjon på NORSK GASSPOLITIKK HVA NÅ? Norsk gasspolitikk Statssekretær Robin Martin Kåss Vi har bedt to ledere fra ulike ståsteder om å gi sitt syn på innenlands bruk av gass Utfordringer fra Bellona Leder Frederic Hauge Bellona Muligheter for industrien ved bruk av gass Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Kaffepause i utstillingen PANELDEBATT Statssekretær Robin Martin Kåss Leder Frederic Hauge, Bellona Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Direktør Thor Otto Lohne, Gassco Debattleder: Harald Bøe Lunsj i utstillingen Guidet utstillingsvandring ROBIN MARTIN KÅSS er statssekretær i Olje- og energidepartementet og leder for Porsgrunn Arbeiderparti. Han har embetseksamen i medisin og jobbet som fastlege ved Solum legesenter fra FREDERIC HAUGE grunnla Bellona som tjueåring i Gjennom faglig arbeid, juridiske søksmål og ikke-voldelig aktivisme har Bellona forandret nordmenns syn på miljøvern. Han ble valgt til viseformann i den Europeiske Kommisjons Teknologiplattform for CO2håndtering (ZEP) i 2007, og ble kåret til Hero Of The Environment av TIME Magazine. STEIN LIER-HANSEN er administrerende direktør for Norsk Industri. Utdannet cand.mag. fra Telemark DH. Lier-Hansen har vært direktør i direktoratet for naturforvaltning (NINA), senere statssekretær i Stoltenberg I-regjeringen. Han har vært administrerende direktør for Norsk Industri siden 2006.

3 GASSKONFER ANSEN I BERGEN 2010 GASSKONFER ANSEN I BERGEN 2010 PER KRAGSETH har arbeidet med distribusjon og bruk av naturgass i en årrekke, blant annet som adm.dir. i Naturgass Vest og som styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen fra starten i DR. JACOB KLIMSTRA har vært forskningssjef hos Gasunie i Holland og senere hadde han en lignende stilling i Wärtsilä-konsernet. onsdag 28. april 2010 BRUK AV GASS I NORGE Naturgass og biogass status og utviklingsplaner Styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth vil gjøre rede for status for bruk av natur- og biogass i Norge og beskrive utviklingsplaner for disse gassene. BEDRE ENERGIEFFEKTIVITET Ultimate energy conversion efficiency of gas-fired machinery Dr.scient Jacob Klimstra, Groningen Dr. Klimstra er en internasjonal anerkjent ekspert på gassutnyttelse til energiformål, og han vil snakke om hvordan man kan utnytte gassenergien best mulig med hovedfokus på ekstra strømproduksjon. Møteleder: Harald Bøe, oljekommentator i NRK Åpning DE LANGSIKTIGE PERSPEKTIVENE Den langsiktige løsningen Professor Jan Petter Hansen, Universitetet i Bergen Hansen vil fra sitt ståsted og på bakgrunn av klimautfordringen fokusere på hva som er de realistiske løsningene på våre energi- problemer og hvilke tiltak som må gjøres for å nå disse løsningene Utstillingsvandring - kaffepause Parallelle sesjoner - se oversikt neste side Lunsj i utstillingen torsdag 29. april 2010 JAN PETTER HANSEN er professor og instituttleder ved Institutt for fysikk og teknologi UiB. Hans faglige bakgrunn er kvantefysikk med vekt på studier av dynamikk i atomære systemer. THOR OTTO LOHNE er direktør for økonomi og kommersiell utvikling i Gassco AS. Han har blant annet ansvar for utviklingen av gassinfrastrukturen Kaffepause i utstillingen PERSPEKTIVER FOR INDUSTRIEN Har gassbasert industri en framtid i Norge? Direktør, økonomi og kommersiell utvikling Thor Otto Lohne, Gassco AS UTFORDRINGER OG MULIGHETER Lyses strategi for bruk av gass Administrerende direktør Arne Rannestad, Lyse Neo AS Lyse har satset tungt på utbygging av infrastruktur for distribusjon av naturgass og biogass. Dette omfatter bl.a. gassledning fra Kårstø til ARNE RANNESTAD er adm. direktør i Lyse Neo AS. Han er utdannet sivilingeniør fra NTNU med industriell økonomi som fagområde. Rannestad er styreleder i Hå Biopark AS og Jæren Fjernvarme AS. ANGELA CLEVELAND er kommersiell direktør i A/S Norske Shell og har over 20 års erfaring fra energiindustrien. Før hun begynte i Shell, jobbet Angela ved det internasjonale energibyrået i Paris som spesialrådgiver til assisterende direktør og som leder av Russland / CIS desk. Gassco har lenge hatt ansvar for gasstransport og har nå fått utvidet sitt mandat og fått i oppdrag fra OED å organisere møteplass for næringer relatert til gass Bruk av gass i Norge og Europa Kommersiell direktør Angela Cleveland, A/S Norske Shell Avslutning Angela Cleveland er kommersiell direktør i A/S Norske Shell og ansvarlig for Shells gassforsyning i Europa. Hun kommer for å gi oss et oppdatert bilde av bruk av gass i Norge og Europa Kommunal mottakelse i Håkonshallen Bergen kommune er vertskap og står for en lett servering i den vakre og historiske Håkonshallen. Etter denne samlingen går vi samlet til Galleri Nygaten Risavika, rørdistribusjon på Jæren og ny LNG-produksjon Gass som reduksjonagent for jernmalm med potensial til å forbedre utslippsituasjonen for europeiske stålindustrien Forsyningsdirektør Ulf Holmquist, Höganäs AB IRONMAN er et joint venture mellom Höganäs, LKAB og Statoil, med sikte på å bygge verdens mest miljøvennlige jernverk, basert på videreforedling av norsk naturgass Gass og media Rådgiver Bjørn Vidar Lerøen Avslutning I Europa er bruk av naturgass akseptert som en viktig del av energi forsyningen. I Norge er det vanskeligere for naturgass å bli akseptert politisk. Hvorfor er det slik? Buss til Bergen Lufthavn Flesland ULF HOLMQUIST er sivilingeniør fra Lund tekniske høyskole Han har arbeidet med produktutvikling og markedsføring av industrielle roboter i 10 år i USA, England og Sverige. De siste 20 årene har han arbeidet på Höganäs AB i ulike funksjoner. Er i dag visedirektør i Höganäs og prosjektleder for IRON- MAN- prosjektet. BJØRN VIDAR LERØEN er i dag politisk rådgiver for ordføreren i Stavanger. Han har fulgt norsk og internasjonal oljevirksomhet i 40 år som journalist, forfatter og som spesialrådgiver i kommunikasjon for Statoils ledelse. Han engasjeres ofte som møteleder og foredragsholder Gassamling i Galleri Nygaten Lyse, Gasnor og HOG Energi er vertskap for en uformell samling hvor sosialt samvær og hygge står i fokus.

4 G A SS KO N FE R A N S E N I B E R G E N 2010 G A SSKO N FE R A N S E N I B E R G E N 2010 torsdag 29. april 2010 PARALLELLE SESJONER TRANSPORT 3. BIOGASS Møteleder: Toril Hunstad Christensen Rom: Peer Gynt salen Møteleder: Torbjørn Tidemann Rom: Klokkeklang Møteleder: Anne-Gro Ullaland Rom: Trolltog Bruk av gass på Stord Adm. dir. Charlotte Hageberg SKL Marked AS Miljøkostnader for alternative drivstoff Forsker Rolf Hagman Transportøkonomisk Institutt Produksjon og transport av biogass Prosjektdirektør Terje Simmenes Liquiline AS Kvalifisering og sertifisering Seniorrådgiver Tore Woll Teknologisk Institutt Norsk Gassenter Status og utviklingsmuligheter for LNG som drivstoff for skip Kommersiell sjef Trude Gullaksen Gasnor AS Biogassatsning i Stockholm Økonomidirektør Lennart Hallgren AB Storstockholms Lokaltrafik Kollsnes Naturgasspark Ordfører Olav M. Vik Øygarden kommune Brenselcelle i et gassbasert skipsmaskinanlegg Prosjektutvikler Kjell M. Sandaker Eidesvik Offshore ASA AGAs satsing på biogass i transportsektoren Leder for nye foretningsområder John Melby, AGA Utfordringene ved gassdistribusjon i Nord-Norge Adm.dir Gudrun Rollefsen Barents NaturGass AS Norske støtteordninger for mer miljøvennlige transportløsninger Prosjektleder Eva Solvi Transnova Andregenerasjons biogass Senterdir. Odd Jarle Skjelhaugen Norsk senter for bioenergiforskning, Ås CHARLOTTE HAGEBERG er utdannet elektrotekniker. Hun er i dag administrerende direktør i SKL, og har tidligere jobbet i Kongsberg Navigation AS, Telenor og BKK. TORE WOLL har vært ansatt i Norsk Gassenter siden 2002 og har faglig bakgrunn innen opplæring og informasjonsarbeid. I 2009 ble Norsk Gassenter en del av Teknologisk Institutt. OLAV M. VIK er ordfører i Øygarden kommune. Øygarden ligger vel 40 min. fra Bergen sentrum og er vertskommune for store oljeog gassanlegg. Kommunen har sammen med Bergen Tomteselskap utviklet Naturgassparken. GUDRUN ROLLEFSEN er direktør i Barents NaturGass. Gjennom utbygging av Snøhvitfeltet i Barentshavet, er naturgass også blitt tilgjengelig i nord. Etter en lang oppstartsfase er BNG nå godt i gang med leveranser til virksomheter i NordNorge og etter hvert også til de nordlige delene av Sverige og Finland. LNG hentes på Melkøya i Hammerfest og distribueres med tankbiler. ROLF HAGMAN er sivilingeniør og forsker ved Transportøkonomisk institutt. Transportøkonomisk institutt er partner i det pågående EU prosjektet ADORE IT, som har som mål å fremme bruken av biodrivstoffer i Europa. TRUDE GULLAKSEN er utdannet sivilingeniør ved NTH. Hun har jobbet i Gasnor siden 2003, hvor hun blant annet har vært produksjonssjef og logistikksjef. Hun er i dag kommersiell sjef. KJELL M. SANDAKER er utdannet sivilingeniør og har mange års erfaring med skipsbygging og offshore undervannsteknologi. Han har jobbet i Eidesvik siden 1999, hvor hovedfocus har vært på anvendelse av brenselcelleteknologi til skipsdrift. EVA SOLVI er prosjektleder i Transnova. Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslipp fra transportsektoren, gjennom å gi økonomisk støtte til prosjekter, tiltak og satsinger som bidrar til reduserte klimagassutslipp. Prosjektet er opprettet av Stortinget med en årlig bevilgning på 50 mill i 3 år. 4. Besøk i utstillingen 1. ENERGI TERJE SIMMENES er prosjektdirektør i Liquiline AS. Selskapet har spesialisert seg på prosjektutvikling og utbygging av verdikjeder for biogass og naturgass, både innenfor produksjon, transport, lagring og sluttbruk av gassen. LENNART HALLGREN har bakgrund som økonomidirektør og jobber i dag med større prosjekter innen området bærekraftig utvikling. De senere årene ha Lennart vært delaktig i Storstocholms Lokaltrafik sin satsning på fornybare drivstoff og ansvarlig for avtalen angående leveranse av biogass. JOHN MELBY har 20 år i industrigassbransjen med markedsansvar for flere forretningssegmenter innenfor industri, sykehus, næringsmiddel og forskningsmiljø. Han har nå ansvaret for nye forretningsområder for AGA i Norge og arbeider spesielt med Biogass til drivstoff. ODD JARLE SKJELHAUGEN er direktør for Norsk senter for bioenergiforskning og professor i miljøteknologi. Senteret eies av Universitetet for miljø- og biovitenskap, Bioforsk og Norsk institutt for skog og landskap. Om lag 50 forskere arbeider med bioenergispørsmål, av disse 15 innen biogass. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway TEMA: NY T TIG INFORMASJON Adresse for arrangementet Edv. Griegs plass Bergen Konferansedato april 2010 Teknisk arrangør Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Telefon , Telefax Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: Prosjektleder Jørgen J. Hansen E-post: Kontaktperson ved registrering og reservasjoner: Prosjektsekretær Grete Nygård E-post: Spørsmål vedrørende utstillingen kan rettes til: Salgsansvarlig Rune Helljesen E-post: Påmelding 5 enkle måter å melde seg på: Online påmelding på: Ring Possibility AS, Tlf: E-post til: Fax påmeldingsskjema til Possibility AS, Fax: Send påmelding til: Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Bekreftelse Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. Konferanseavgift Kr 5 500,- per deltaker eks mva. Kansellering Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 28. mars 2010 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. Konferanseavgift er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr kr 50,-. Kredittkort kan benyttes ved påmelding via internett. Da tilkommer ingen fakturagebyr. Hotellreservasjon Radisson BLU Hotel Norge Kr 1 595, Dobbeltrom: Kr 1 795, Rica Hotel Bergen Kr 1 295,- Dobbeltrom: Kr 1 445, Grand Hotel Terminus Kr 1 190, Dobbeltrom: Kr 1 390,Alle priser er per rom inkl. frokost. Mva etter gjeldene regler er inkludert i hotellprisen. Alle gjester gjør opp for sin overnatting på hotellet ved avreise. Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Studenter kan ta kontakt for eget tilbud. Konferanseavgiften dekker Faglig program Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunsj begge dager Båttur og omvisning på Kollsnes Kommunal mottakelse i Håkonshallen Gassamling i Galleri Nygaten Dokumentasjon fra foreleseres presentasjoner er tilgjengelig på etter konferansen. Mva etter gjeldende regler spesifiseres på faktura. Påmeldingsfrist 15. april 2010 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Alle priser gjelder kun ved bestilling gjennom Possibility AS. Teknisk arrangør kan ikke garantere plass på hotell ved bestilling etter 28. mars 2010.

5 Returadresse: Possibility AS Casperkollen Øvre Kråkenes Bønes PÅMELDING ÅPEN PÅ PÅMELDING TIL GASSKONFERANSEN I BERGEN APRIL 2010 Jeg melder meg på som deltaker Konferanseavgift: Kr 5 500,- per deltaker (eks. mva) Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Fakturagebyr kr. 50,- Fornavn/Etternavn: Yrkestittel: Firma: Adresse: Postnr./-sted/Land: Telefon arbeid: Mobil: E-post adresse: Fakturaadresse: Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellrom: Ja Nei Ankomstdato: ca. kl Avreisedato: ca. kl Alternative hotell: Radisson BLU Hotel Norge Enkeltrom Kr 1 595,- Dobbeltrom Kr 1 795,- Rica Hotel Bergen Enkeltrom Kr 1 295,- Dobbeltrom Kr 1 445,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom Kr 1 190,- Dobbeltrom Kr 1 390,- Hvis dobbeltrom, hvem skal du bo sammen med Ja, jeg ønsker å være med til Kollsnes 27. april kl 15:00 Ja, jeg deltar på kommunal mottakelse i Håkonshallen 28. april Ja, jeg deltar på Gassamling i Galleri Nygaten 28. april Påmelding innen 15. april 2010 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes - Telefon: Telefaks: E-post: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se informasjon i programmet.

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009. 29. 30. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Bergen Tourist Board/Per Nybø

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009. 29. 30. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Bergen Tourist Board/Per Nybø GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009 29. 30. april Bergen Tourist Board/Per Nybø Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen Reiselivslag Håkonshallen Galleri Nygaten G asskonferansen i B ergen 20 0 9 PROGRAM

Detaljer

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN 2008 29. 30. april 29. 30. april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007 25. 26. april Grieghallen www.gasskonferansen.com Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen i Bergen, som i 2007 arrangeres for 14. gang, er det årlige møtestedet for oppdatering

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I KONFERANSEN I BERGEN GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006 3. 4. mai Grieghallen www.gasskonferansen.com ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Gasskonferansen i Bergen Like sikkert som at

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2005. 3. 4. mai. Grieghallen. ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av:

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2005. 3. 4. mai. Grieghallen. ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Bergen Kommune Bergen Næringsråd Bergen Tekniske Fagskole BKK AS Gasnor AS Hordaland Fylkeskommune Høgskolen i Bergen Norske Shell AS Norsk Gassforum

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2002. 17. 18. april. Grieghallen

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2002. 17. 18. april. Grieghallen ARRANGØR: Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av; Hordaland fylkeskommune Bergen kommune Øygarden kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com ARRANGØR: Stiftelsen Gasskonferansen som består av; Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest AS Rolls-Royce

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Initiativtagerne bak tidligere «Gassarena

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City Norsk Sykepleierforbund Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007 Scandic Bergen City Program onsdag 2. mai 2007 Møteleder: Eva Try Det vil være anledning til å besøke

Detaljer

NORGES MEST SPENNENDE GASSARENA

NORGES MEST SPENNENDE GASSARENA V E L K O M M E N T I L NORGES MEST SPENNENDE GASSARENA 1 6. - 1 8. O K T O B E R 2 0 0 7 V E L K O M M E N T I L N O R G E S M E S T S P E N N E N D E G A S S A R E N A! GASSARENA NORGE ER INITIERT OG

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

kroppspress og spiseforstyrrelser hos gutter og menn

kroppspress og spiseforstyrrelser hos gutter og menn STATUS KROPP OG HELSE Nordisk konferanse om kroppspress og spiseforstyrrelser hos gutter og menn Oslo, Folkets Hus, 10. - 11. november 2008 Foredrag og paneldebatt med bl.a.: Claes Ekenstam H istoriske

Detaljer

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen

pust s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte Juni 2012 I Lungekreftforeningen pust Juni 2012 I Lungekreftforeningen s.10 Velferdsturer for våre medlemmer Lungekreftforeningen Magasinet for de som har lungekreft, deres pårørende og andre interesserte 2 I PUST 2 2012 pust Lungekreftforeningen

Detaljer

Grand Hotel i Oslo, 5. 6. mai 2015

Grand Hotel i Oslo, 5. 6. mai 2015 Grand Hotel i Oslo, 5. 6. mai 2015 Fremtiden er nå Vi ser en bransje som står foran en rekke store og små endringer. Noen endringer kommer i løpet av noen få år, andre litt lenger frem i tid, og enkelte

Detaljer

Business Controlling. Virksomhetsstyring Kommunikasjon Inspirasjon

Business Controlling. Virksomhetsstyring Kommunikasjon Inspirasjon Radisson Blu Plaza Hotel, Oslo: 29. 30. mai 2013 Velkommen til vårens store møteplass for controllere og økonomiansvarlige. Årets nyheter: Paneldebatt: Fremtidens utfordringer for norsk næringsliv Nettverksmiddag

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA

BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Fra utkant til internasjonal byggearena Virkeligheten i norsk byggenæring mange språk og kulturer, nye aktører Én million flere nordmenn i 2030 og alle skal bo i byen

Detaljer

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto

Harstad 28. - 29. august. Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen. Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Harstad 28. - 29. august Tiden er inne! Høyaktuelle foredrag av statsråd og toppledere i oljebransjen 1 Illustrasjonsfoto: Frank Andreassen/Nettfoto Mer enn 4000 medlemmer 13 aktive lokallag over hele

Detaljer

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19 info www.bergen-chamber.no 02 NR.2 2007 Subsea- og energibyen Bergen VILVITE tar form Trådløs by Bergen? Engasjert lagspiller Våkn opp folkens! side 10 side 13 side 14 side 19 leder Helge S. Dyrnes Som

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen

Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen TPM-Lean Brukernettverket inviterer til: Årets Regionale Lean Konferanse 2013 i Bergen Lean som ditt viktigste virkemiddel til økt omsorgs- og behandlingskvalitet, bedret fagutnyttelse og effektiv ressursbruk

Detaljer

BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA

BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Velkommen til BYGGEDAGENE/ BYGGEGALLA Fra utkant til internasjonal byggearena Virkeligheten i norsk byggenæring mange språk og kulturer, nye aktører Én million flere nordmenn i 2030 og alle skal bo i byen

Detaljer

Årets LEAN konferanse

Årets LEAN konferanse Årets LEAN konferanse For produserende og tjenesteytende industri Hvordan få økt verdiskapning, gjennom å fjerne sløseriene i din bedrift? Kom og lær av de som allerede har gjort dette! Clarion Hotell

Detaljer