GASS KONFERANSEN I BERGEN april. Grieghallen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com"

Transkript

1 GASS KONFERANSEN I BERGEN april Grieghallen

2 Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen i Bergen, som i 2007 arrangeres for 14. gang, er det årlige møtestedet for oppdatering innen status og fremtidsutsikter når det gjelder utnyttelse av naturgass i Norge. Det blir plenumsforedrag, paneldebatt og parallelle sesjoner. I parallellsesjonene er det en maritim sesjon som fokuserer på bruk av naturgass i skipsfart samt forskning på ny teknologi for kraft og fremtidsmaskiner. En sesjon handler om energi, og både kogenanlegg, fjernvarme og biogass presenteres. I den tredje parallellsesjonen vil det rettes søkelys på FoU og innovasjon. På Gasskonferansen og i den tilhørende utstillingen møtes nye og etablerte kontakter i faglig og sosialt samvær. Utstilling Utstillingen i Grieghallens foajé besøkes av deltakerne ved konferansestart, i kaffepauser, under lunsj samt i løpet av de parallelle sesjonene. Ta kontakt med Possibility AS for å reservere stand. Tlf: eller besøk Bergen tekniske fagskole Konferansested Gasskonferansen i Bergen arrangeres april 2007 i Grieghallen, Bergens storstue. Det blir kommunal mottakelse med påfølgende Naturgassamling i ærverdige Håkonshallen onsdag 25. april. Øygarden kommune Grieghallen Håkonshallen STIFTELSENS STYRE Rådgiver Per Kragseth, leder Gasnor AS Markedsanalytiker Toril Hunstad Christensen BKK Spesialrådgiver Anne-Gro Ullaland Hordaland fylkeskommune Rektor Torbjørn Tvedt Bergen tekniske fagskole Markedssjef Line Geheb A/S Norske Shell Stortingsrepresentant Per Rune Henriksen Bergen kommune Professor Alex Hoffmann Universitetet i Bergen Prosjektleder Geir Øyvind Berg Statoil

3 PROGRAM Onsdag 25. april Møteleder: Jakob Bleie, styreleder i Hordaland Olje og Gass Registrering og morgenkaffe Velkommen til Gasskonferansen i Bergen 2007 Styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Konferansen åpnes av Fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune Introduksjon og informasjon ved møteleder Jakob Bleie NORSK NATURGASSPOLITIKK KONSENSUS ELLER KONFLIKT Det er bred enighet om å øke bruken av naturgass i Norge, men det er uenighet om virkemidlene. Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen vil gjøre rede for regjeringens gasspolitikk. Vi har bedt to sentrale energipolitikere utfordre statsråden Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Odd Roger Enoksen Olje- og energidepartementet har ansvar for å tilrettelegge en samordnet og helhetlig energipolitikk. Enoksen har vært Olje- og energiminister siden 2005 og var leder i Senterpartiet i perioden Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF), Energi- og miljøkomiteen Line Henriette Holten Hjemdal har vært medlem i Energi- og miljøkomiteen siden Hun er Stortingsrepresentant for KrF fra Østfold Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FrP), Energi- og miljøkomiteen Ketil Solvik-Olsen representerer Rogaland Frp på Stortinget og har siden 2005 vært medlem i Energi- og miljøkomiteen Kaffepause i utstillingen Paneldebatt Lunsj Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Stortingsrepresentant Line Henriette Holten Hjemdal (KrF) Stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen (FrP) Ordfører i Bamble og leder i Telemark Gassforum Anne Blaker Direktør Ann-Elisabeth Serck-Hanssen, Statoil Debattleder: Ove Lunde, rådgiver i Hordaland Olje og Gass Økt bruk av naturgass i Norge har i en årrekke vært en nasjonal målsetting og har nå begynt å gi resultater. Paneldeltakerne vil fra sine ståsteder gi synspunkter på hva som må til for at denne positive utviklingen kan fortsette til virkelig betydelige volumer Utstillingsvandring Konferansedeltagerne deles opp i grupper og guides gjennom utstillingen.

4 PROGRAM Onsdag 25. april (fortsetter) BRUK AV NATURGASS I NORGE Naturgassmarkedet er i rask vekst i Norge. De neste foredragene vil gi status for det norske distribusjonssystemet for naturgass, oppdatere informasjonen om Grenlandsrøret og redegjøre for hvorfor LNG stadig tas i bruk på flere steder i Norge Hvor langt er vi kommet med bruk av naturgass i Norge i dag? Rådgiver og styreleder i Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth Per Kragseth har arbeidet med distribusjon og bruk av naturgass i en årrekke, blant annet som adm.dir. i Naturgass Vest og som styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen fra starten i Gassrør til Sørøstlandet og Sverige med landfall i Grenland Ordfører i Bamble kommune og leder av Telemark Gassforum Anne M. Blaker Anne M. Blaker Gassrøret til Grenland og videre til Sverige skal etter planen ferdigstilles i 2011/2012. Anne M. Blaker er leder i Telemark Gassforum og har representert Grenlandskommunene og Telemark fylkeskommune i gassrør-prosjektet. Hun er også Ordfører i Bamble kommune Kaffepause i utstillingen Er LNG fremtidens distribusjonsform for naturgass i Skandinavia? Adm.dir. Erik Brinchmann, Gasnor AS Erik Brinchmann Gasnor AS har som formål å distribuere og tilby naturgass til innenlandske brukere. Det er i første rekke industribedrifter og større yrkesbygg som bruker naturgass, men dette endrer seg etter hvert som distribusjonen når nye områder Aktuelt Her presenterer styret et tema som er blitt aktuelt etter at programmet for Gasskonferansen gikk i trykken Avslutning Kommunal mottakelse i Håkonshallen Naturgassamling i Håkonshallens underetasje Vertskap Håkonshallen ble reist av kong Håkon Håkonsson mellom 1247 og Hallen var den største og mest staselige bygning i Kongsgården i Bergen, som var det politiske rikssentrum i datidens Norge.

5 PROGRAM Torsdag 26. april Åpning av konferansens andre dag PERSPEKTIVER Møteleder: Jakob Bleie, styreleder i Hordaland Olje og Gass Den langsiktige løsningen Vise adm. dir. Fridtjof Unander, Enova SF Foredraget vil fokusere på hvorledes vi skal løse våre energiproblemer på lang sikt, hva som er de realistiske løsningene og hvilke tiltak som må gjøres nå for å nå disse løsningene Miljøverket på Mongstad - CO 2 -deponering Direktør Einar Strømsvåg, Statoil Foredling Energiverket på Mongstad er vedtatt bygget ut med CO 2 -fangst og deponering. Det vil bli en teknologisk nyvinning som setter Norge i førersetet i kampen mot klimautfordringene. Fridtjof Unander Enova er etablert for å fremme en miljøvennlig omlegging av energibruk og energiproduksjon i Norge. Unander har sin bakgrunn fra energiforskning i Norge og utlandet. Einar Strømsvåg Miljøverket på Mongstad er et kombinert gassvarmeanlegg og gasskraftverk som skal stå ferdig i Det arbeides også med CO 2 -fangst og deponering på Tjeldbergodden, Draugen og Heidrun Kaffepause i utstillingen PARALLELLE SESJONER Tema Maritim sesjon Møteleder: Line Geheb Rom: Klokkeklang Energi Møteleder: Toril H. Christensen Rom: Peer Gynt salen FoU og innovasjon Møteleder: Torbjørn Tvedt Rom: Troldtog Brenselceller i skip status og muligheter, utfordringer mht NO x -avgift Partner Asle Lygre, Idevekst Gruppen og Gass i Vest BKKs kogenanlegg på Kollsnes Konserndirektør Energi Wenche Teigland, BKK Teknologiutfordringer for CO 2 -fangst Adm.dir. Bjørn-Erik Haugan, Gassnova Asle Lygre er engasjert som delprosjektleder i prosjektet Gass i Vest som er et Arena-prosjekt i regi av Innovasjon Norge og drives i fellesskap av CMR og IRIS Bruk av brenselceller til fremdriftsog kraftforsyning i supplyskip Overingeniør Tomas Tronstad, DNV og Fellowship Thomas Tronstad fra DNV er også prosjektleder i FellowSHIP, et prosjekt som startet opp i Det har som mål å utvikle fullstendig integrerte anlegg av brenselceller i kombinasjon med konvensjonell teknologi i skip, samt å kvalifisere teknologien som utvikles. Wenche Teigland BKKs kogenereringsverk utnytter spillgass fra LNG-fabrikken på Kollsnes som ellers måtte fakles til å produsere fjernvarme og elektrisk strøm. Naturgass som spisslast i fjernvarmeanlegg Adm.dir. Lars-Anders Lorvik, Viken Fjernvarme Lars-Anders Lorvik Viken Fjernvarme er landets største og raskest voksende fjernvarmeleverandør med en produksjonskapasitet på over 1 TWh i Selskapet står i dag for nesten halvparten av all fjernvarmeproduksjon i Norge. Bjørn-Erik Haugan Gassnova er statens senter for gasskraftteknologi. Senteret har som formål å fremme utvikling av teknologi for fangst og håndtering av klimagasser. LNG som drivstoff for skip Forskningssjef Per Magne Einang, Marintek Per Magne Einang Marintek utfører forskning og utvikling innenfor marin virksomhet. Instituttet utvikler og verifiserer teknologiske løsninger til skipsfart, marin utstyrsindustri og offshore-basert olje- og gassproduksjon. B e s ø k i u t s t i l l i n g e n Gass som drivstoff i fremtidens mellomstore skip Vice President T&D Leif-Arne Skarbø, Rolls Royce Marine Biogass for industriell bruk Bedriftsrådgiver Dag Breistein, BIS Consulting AS Risavika Gas Centre Innovasjon på testbenken Adm.dir. Gro Cederløf, Risavika Gas Centre Leif Arne Skarbø Rolls-Royce Marine AS, dept. Engines-Bergen produserer bl.a. fremdriftsog hjelpemotorer til skip hvor gass brukes som drivstoff. Dag T. Breistein er utdannet ingeniør fra NTNU og økonom fra NHH. Han har eget konsulentfirma hvor han hovedsakelig har bistått gründerselskap med foretningsutvikling og strategiarbeid. Gro Cederløf Risavika Gas Centre er en av de største enkeltstående FoU-satsingene i Norge på over tjue år, og et enestående prosjekt i europeisk sammenheng. I løpet av få år skal en forskningsstab i verdensklasse samles her.

6 PROGRAM Torsdag 26. april (fortsetter) Lunsj Besøk utstillingen ER NATURGASS EN TRUSSEL MOT FORNYBAR ENERGI? Gass som ny energi? Direktør Ann-Elisabeth Serck-Hanssen, Statoil Ny Energi Kan veien mot fornybar energi gå gradvis ved innblanding av biogass og hydrogen i naturgass? Miljøavgifter på naturgass Markedssjef Leiv Arne Marhaug, Gasnor AS Stortinget har vedtatt innføring av generell NO x -avgift og CO 2 -avgift på naturgass. I hvilken grad vil dette innvirke på konkurranseforholdet mellom naturgass og andre energibærere? Ann-Elisabeth Serck-Hanssen har tidligere hatt ansvar for Statoils enhet for konsernstrategi og har også erfaring fra internasjonal shipping. Nå leder hun Statoils satsing på ny energi. Leiv Arne Marhaug har deltatt i arbeidet med utarbeidelse av et miljøregnskap som viser de miljømessige konsekvensene ved bruk av naturgass og innføring av CO 2 -avgift på naturgass. Norsk Naturgassforening og Norsk Gassforum engasjerte Norsk Energi til dette arbeidet Avslutning Buss til Bergen Lufthavn Flesland Ny t tig informa sjon Adresse for arrangementet Grieghallen Edv. Griegs plass BERGEN Konferansedato april 2007 Teknisk arrangør Possibility AS Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Telefon , Telefax Alle spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: Prosjektleder Elisabeth Osen E-post: Alle spørsmål vedrørende utstillingen kan rettes til: Prosjektleder Marianne Valdersnes E-post: Påmelding 5 enkle måter å melde seg på: Online påmelding på Ring Possibility AS, Tlf: E-post til Fax påmeldingsskjema til Possibility AS, Fax: Send påmelding til Possibility AS Casperkollen Øvre Kråkenes 17 N-5152 Bønes Bekreftelse Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. Kansellering Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 25. mars 2007 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. Hotellreservasjon Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom: Kr 1 250,- Dobbeltrom: Kr 1 450,- First Hotel Marin Enkeltrom: Kr 1 095,- Dobbeltrom: Kr 1 295,- Rica Travel Hotel Enkeltrom: Kr 1 070,- Dobbeltrom: Kr 1 295,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom: Kr 950,- Dobbeltrom: Kr 1 150,- Alle priser gjelder per rom inkl. frokost. Mva etter gjeldene regler er inkludert i hotellprisen Alle priser hjelder kun ved bestilling gjennom Possibility AS. Teknisk arrangør kan ikke garantere plass på hotell ved bestilling etter 25. mars Konferanseavgift Kr 5 000,- per deltaker. Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Konferanseavgift er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr kr 50,-. Kredittkort kan benyttes ved påmelding via internett. Da tilkommer ingen fakturagebyr. Konferanseavgiften dekker Faglig program Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunsj begge dager Dokumentasjon fra foreleseres presentasjoner er tilgjengelig på etter konferansen. Påmeldingsfrist 13. april 2007 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser.

7 Påmelding til Gasskonferansen i bergen april som alternativ til påmelding via Jeg melder meg på som deltaker Konferanseavgift: Kr 5 000,- per deltaker (eks. mva) Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Fakturagebyr kr. 50,- Fornavn/Etternavn: Yrkestittel: Firma: Adresse: Postnr./-sted/Land: Telefon arbeid: Mobil: E-post adresse: Fakturaadresse: Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellrom: Ja Nei Ankomstdato: ca. kl Avreisedato: ca. kl Alternative hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom Kr 1 250,- Dobbeltrom Kr 1 450,- First Hotel Marin Enkeltrom Kr 1 095,- Dobbeltrom Kr 1 295,- Rica Travel Hotel Enkeltrom Kr 1 070,- Dobbeltrom Kr 1 295,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom Kr 950,- Dobbeltrom Kr 1 150,- Hotellpris er per rom per døgn inkl frokost, og kommer i tillegg til konferanseavgiften. Gjelder kun ved reservasjon gjennom Possibility AS Hvis dobbeltrom, hvem skal du bo sammen med Ja, jeg deltar på mottakelse og Naturgassamling i Håkonshallen Påmelding innen 13. april 2007 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes - Telefon: Telefaks: E-post: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se informasjon i programmet.

8 Returadresse: Possibility AS Casperkollen Øvre Kråkenes Bønes Grafisk Trykk AS

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN 2008 29. 30. april 29. 30. april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge

Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Klima- og miljøregnskap for energigass i Norge Biogass, naturgass og LPG Status: Endelig utgave Dato: 05.04.2013 Utarbeidet av: Oppdragsgiver: Morten H. Soma/Esben Tonning Otterlei Rapport Oppdragsgiver:

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9

Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9 Side 1 av 9 Årsmelding 2010 BAKGRUNN EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og prosessindustrien og den petromaritime næringen på Vestlandet, først etablert i 2001 med 5 medlemmer.

Detaljer

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006)

Innst. S. nr. 152. (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innst. S. nr. 152 (2005-2006) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:59 (2005-2006) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om forslag fra stortingsrepresentantene Ketil

Detaljer

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund

INVITASJON. Aivo Brukerkonferanse. 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund INVITASJON Aivo Brukerkonferanse 8. 10. mai 2012 Rica Parken hotell Ålesund Aivo Norge AS har den glede av å kunne invitere deg og dine medarbeidere til vår årlige brukerkonferanse. Årets konferanse, som

Detaljer

Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling

Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling En handlingsrettet konferanse med fokus på landsdelen: Bioenergi i Nord-Norge: Fra ressurs til handling 11.-12. november 2002 Scandic Hotel i Tromsø Noen av foredragsholderne:! Frederic Hauge, Bellona!

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009

Energiregionen. Vil forsyne Europa fra vindmølleparker TEMA: ENERGIMINISTEREN: BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 BERGEN NÆRINGSRÅD // NR. 5 // 2009 Energiregionen TEMA: ENERGIMINISTEREN: Vil forsyne Europa fra vindmølleparker NORGES ENERGIREGION - OLJE I LANG TID - VINDKRAFT KOMMER www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer

Innst. S. nr. 208. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:41 (2007-2008)

Innst. S. nr. 208. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen. Dokument nr. 8:41 (2007-2008) Innst. S. nr. 208 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra energi- og miljøkomiteen Dokument nr. 8:41 (2007-2008) Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN?

Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN? Konferanse arrangør: Medarrangør: Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN? 15. 17. SEPTEMBER 2004, RADISSON SAS LILLEHAMMER

Detaljer

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011

ENERGI. Tare, vår nye drivstoffkilde s 3. Tema: Forskning og utvikling. Nr. 4 SEPTEMBER 2011 Nr. 4 SEPTEMBER 2011 ENERGI Fagtidsskrif t utgitt av Norsk Bioenergiforening www.nobio.no Tare, vår nye drivstoffkilde s 3 Tema: Forskning og utvikling khfl ENERGI tjjjfy INNHOLD Bioenergi utgis av Norsk

Detaljer

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt»

Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Sluttrapport for VER-DI delprosjekt «Nye overnattingsmuligheter» og «Trillemarka Rundt» Juli 2012 Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Det Kongelige Selskap

Detaljer

lokalt kulturliv i endring 18. 19. november i Arendal kulturhus

lokalt kulturliv i endring 18. 19. november i Arendal kulturhus lokalt kulturliv i endring norsk kulturråds årskonferanse 2009 18. 19. november i Arendal kulturhus l o kalt k u lt u r l i v i e n d r i n g Kulturlivet i norske lokalsamfunn er i endring. Kulturliv,

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig

INFO INNOVASJON. Bedre frem entreprenørskap! TEMA. www.bergen-chamber.no. Modig, men ikke dumdristig INFO 5 Nr. 2004 www.bergen-chamber.no TEMA INNOVASJON Bedre frem entreprenørskap! Modig, men ikke dumdristig Rydd opp i jungelen Bergen klar for Leverandørbedriftene retter blikket utover s 4 s 4 s 8 s

Detaljer

Kurs og konferanser 2009

Kurs og konferanser 2009 Kurs og konferanser 2009 Utviklingshemning og habilitering, 14. - 15. september 2009 s. 3 Det gode liv for mennesker med utviklingshemning, 2.-3. november 2009 s. 7 Å utforske følelser. Angst og sinnemestring

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 12. jan. Muntlig spørretime 2057 Møte onsdag den 12. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 41): 1. Muntlig spørretime 2. Ordinær spørretime 3. Referat Presidenten:

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE

EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE KONFERANSEPROGRAM - NORSKE SIVILINGENIØRERS FORENING EN BEKYMRET ENERGIBRANSJE En samlet energibransje ser med stigende uro på at ulykker med transformatorer i fjellanlegg øker. Årsakene skyldes aldring,

Detaljer