GASS KONFERANSEN I BERGEN april Grieghallen. Bergen Tourist Board/Per Nybø

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009. 29. 30. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Bergen Tourist Board/Per Nybø"

Transkript

1 GASS KONFERANSEN I BERGEN april Bergen Tourist Board/Per Nybø

2 Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen Reiselivslag Håkonshallen Galleri Nygaten G asskonferansen i B ergen PROGRAM onsdag 29. april 2009 Møteleder: Harald Bøe, oljekommentator i NRK Registrering og morgenkaffe i utstillingen Åpning av Gasskonferansen i Bergen Styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth og fylkesordfører i Hordaland Torill S. Nyborg Velkommen til den 16. Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen har etablert seg som det årlige møtestedet for utnyttelse av gass i Norge. Som deltaker kan du være trygg på at du blir oppdatert på status og fremtidsutsikter! Bergen tekniske fagskole I tillegg til foredrag blir det også en spennende paneldebatt, informative parallelle sesjoner og utstilling. Som tidligere blir det gode muligheter for sosialt samvær med nye og etablerte kontakter på selve konferansen, i utstillingen, på den tradisjonelle kommunale mottakelsen i Håkonshallen og på den påfølgende Gassamlingen. For mer informasjon, se stiftelsens styre Rådgiver Per Kragseth, leder Gasnor AS Øygarden kommune Commercial Adviser Torbjørn Tidemann A/S Norske Shell Rådgiver Geir Øyvind Berg StatoilHydro ASA Spesialrådgiver Seksjonssjef Anne-Gro Ullaland Toril Hunstad Christensen Hordaland fylkeskommune BKK Rektor Høyskolelektor Stortingsrepresentant Professor Torbjørn Tvedt Lars Magne Nerheim Per Rune Henriksen Alex Hoffmann Høgskolen i Bergen Bergen kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Utstilling Konferansested Gasskonferansen i Bergen arrangeres april 2009 i, Bergens storstue. Etter konferansen første dag inviterer Bergen kommune til kommunal mottakelse med lett servering i ærverdige Håkons hallen. Etter mottakelsen, inviterer Hordaland Olje & Gass, Gasnor og Lyse til Gassamling i Galleri Nygaten. Utstillingen i s foajé besøkes av deltakerne ved konferansestart, i kaffe pauser, under lunsj og i løpet av de parallelle sesjonene. Vi arrangerer også en guidet utstillings vandring onsdag etter lunsj. Da besøker deltakerne stands gruppevis og blir presentert for ulike bedrifter. Ta kontakt med Possibility AS for å reservere standplass i utstillingen. Tlf: eller besøk EKSKURSJON TIL MONGSTAD tirsdag 28. april 2009 Bli med på tur til StatoilHydros anlegg på Mongstad på ettermiddagen tirsdag 28. april med guidet tur og presentasjon av anlegget med særlig fokus på EVM/ CO2. Avreise med buss fra kl 15:00. Retur med forventet ankomst til kl 19:00. Husk å melde deg på turen til Mongstad når du melder deg på Gasskonferansen i Bergen. Norsk gasspolitikk hva nå? Norsk gasspolitikk Stortingsrepresentant Tore Nordtun Energi- og miljøkomiteen Utfordringer fra LO Førstesekretær Ellen Stensrud LO Muligheter for industrien ved bruk av gass Adm. dir. Stein Lier-Hansen Norsk Industri Kaffepause i utstillingen Paneldebatt Stortingsrepresentant Tore Nordtun Førstesekretær Ellen Stensrud Adm. dir. Stein Lier-Hansen Rådgiver Hans Henrik Ramm Debattleder: Harald Bøe Lunsj i utstillingen Guidet utstillingsvandring harald bøe er en anerkjent journalist fra NRK Rogaland og NRK Dagsnytt. Han har vært oljejournalist for Dagsnytt siden 1987 og oljekommentator for NRK siden TORILL SELSVOLD NYBORG Fylkesordfører i Hordaland TORE NordTUN Tore Nordtun er Arbeiderpartiets energipolitiske talsmann og leder for regjeringsfraksjonen i energiog miljøkomiteen. Han er inne i sin fjerde periode på Stortinget for Rogaland. Han er tidligere ordfører i Stavanger. Nordtun kjenner norsk olje- og gassvirksomhet svært godt etter mange år i politikken. ELLEN STENSruD har jobbet i LO siden 1990 og ble i 2001 valgt til førstesekretær. Hun har gjennom mange år hatt mange styreverv og er bl.a. nestleder i styret i Statkraft. Stein Lier-Hansen er administrerende direktør for Norsk Industri. Utdannet cand.mag. fra Telemark DH. Lier-Hansen har vært direktør i direktoratet for naturforvaltning (NINA), senere statssekretær i Stoltenberg I-regjeringen. Siden 2006 har han vært leder av Norsk Industri.

3 Gasskonferansen i Bergen 2009 Gasskonferansen i Bergen 2009 PROGRAM onsdag 29. april 2009 PROGRAM torsdag 30. april 2009 Per Kragseth har arbeidet med distribusjon og bruk av naturgass i en årrekke, blant annet som adm.dir. i Naturgass Vest og som styreleder i Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen fra starten i Hans henrik ramm er en uavhengig strategirådgiver innenfor olje og energi. Han har tidligere bl. a. vært statssekretær i Olje- og Energidepartementet ( ), rådgiver i Finansdepartementet ( ), og redaktør for Norsk Oljerevy ( ). Elisabeth Grieg er president i Norges Rederiforbund. Hun er også medeier i Grieg Gruppen, CEO i Grieg International og styreleder i Grieg Shipping Group og Grieg Star Shipping. I tillegg er hun bl.a. styremedlem i StatoilHydro ASA og SOS- barnebyer Norge. Eli AAMOT er utdannet kjemiker fra NTNU og har jobbet i Statoil / StatoilHydro siden Hun har hatt ansvar for FoU relatert til feltutvikling i arktiske strøk og på dypt vann. Hun jobber nå med fornybar energi, CO 2 -håndtering og HMS. Bruk av gass i Norge Naturgass og biogass status og utviklingsplaner Styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Per Kragseth vil gjøre rede for status for bruk av natur- og biogass i Norge og beskrive utviklingsplaner for disse gassene Nedstrøms bruk av naturgass i Norge Rådgiver Hans Henrik Ramm Hans Henrik Ramm stiller spørsmål ved om all norsk naturgass bør eksporteres eller om noe bør brukes i Norge Kaffepause i utstillingen klimautfordringen Fra visjon til virkelighet gass og øvrige bidrag til å virkeliggjøre vår maritime miljøvisjon President Elisabeth Grieg, Norges Rederiforbund Elisabeth Grieg vil presentere Rederiforbundets maritime miljøvisjon, og synspunkter på hvordan innovasjon, teknologisk utvikling og blant annet ny bruk av naturgass som drivstoff i skip kan bidra til reduserte NOx-utslipp og en virkeliggjøring av næringens høye miljøambisjoner CO 2 -fangst, transport og deponering Vice President R&D New Energy and New Ideas Eli Aamot, StatoilHydro Avslutning Fjerning av CO 2 fra fossilt brennstoff er en viktig del av løsningen på klimautfordringen. Eli Aamot vil gjøre rede for potensial og utfordringer knyttet til utskilling, transport og deponering av CO Kommunal mottakelse i Håkonshallen Bergen kommune er vertskap og står for en lett servering i den vakre og historiske Håkonshallen. Etter denne samlingen går vi samlet til Galleri Nygaten Gassamling i Galleri Nygaten Lyse, Gasnor og Hordaland Olje og Gass er vertskap for en uformell samling hvor sosialt samvær og hygge står i fokus. Møteleder: Harald Bøe, oljekommentator i NRK Åpning PERSPEKTIVER Den langsiktige løsningen Professor Victor D. Norman, Norges Handelshøyskole Norman vil fra sitt ståsted og på bakgrunn av klimautfordringen fokusere på hva som er de realistiske løsningene på våre energiproblemer og hvilke tiltak som må gjøres for å nå disse løsningene Bruk av naturgass i et klimaperspektiv Senior Advisor Tom Therkildsen, StatoilHydro ASA Selv om naturgass er et fossilt brennstoff vil det som alternativ til kull og olje være en bedre løsning. Therkildsen vil gjøre rede for bruk av naturgass som middel for å møte klimautfordringen Utstillingsvandring - kaffepause Parallelle sesjoner - se oversikt neste side Lunsj i utstillingen UTFORDRINGER OG MULIGHETER LNG - fremtidig distribusjonsform for Skandinavia Rådgiver Aksel Skjervheim, Gasnor LNG har vist seg som en velegnet distribusjonsform for naturgass i Norge. Aksel Skjervheim mener denne distribusjonsformen egner seg godt også for resten av Skandinavia Har gassbasert industri noen fremtid i Norge? Konsernsjef Unni Steinsmo, SINTEF Gassbasert industri bygges globalt opp omkring store forekomster av naturgass. Unni Steinsmo kommer med betraktninger om slik industri også har noen fremtid i Norge Gass som merkevare Leder Siren Sundland, Visjon Vest, Sparebanken Vest Avslutning I Europa er bruk av naturgass akseptert som en viktig del av energi forsyningen. I Norge er det vanskeligere for naturgass å bli akseptert politisk. Hvorfor er det slik? Victor d. norman er professor i samfunns-økonomi ved NHH. Hans største spesialfelt i forskningen er internasjonal økonomi. Han var rektor ved NHH i perioden 1999 til 2005, men hadde permisjon fra rektorvervet da han var arbeids- og administrasjonsminister høsten 2001 til våren TOM THERKILdSEN Tom Sudmann Therkildsen er seniorrådgiver i strategiavdelingen i StatoilHydro Naturgass. StatoilHydro er den nest største leverandøren av naturgass til Europa. Selskapet har også gassposisjoner i Nord-Amerika, Nord-Afrika og i Kaspiregionen. aksel skjervheim er utdannet fra NTNU og har jobbet i Gasnor siden Tidligere har han jobbet bl.a. som administrerende direktør i Naturgass Vest og i Hordaland Olje og Gassenter. Unni steinsmo har siden 2004 vært konsersjef i SINTEF. Hun er medlem av hovedstyret i Norges forskningsråd, medlem av Regjeringens ekspertutvalg for nordområdene og medlem av Strategisk råd (MARUT) - maritim utvikling. I 2008 ble hun medlem av ERAB (European Research Area Board). Siren Sundland er utdannet cand.philol fra UiB, og har i en årrekke arbeidet med strategi, kommunikasjon og merkevareledelse. Nå er Sundland leder for Visjon Vest, den allmennyttige virksomheten I Sparebanken Vest, og arbeider blant annet med bankens strategier innen Corporate Social Responsibility Buss til Bergen Lufthavn Flesland

4 Gasskonferansen i Bergen 2009 TEMA: PROGRAM torsdag 30. april Energi Møteleder: Toril Hunstad Christensen Rom: Peer Gynt salen Hvor langt er vi kommet i utviklingen av effektive gasskraftverk? Market manager Energy sector Nils Johan Aulie Simens AS Gass og fjernvarme Konstituert adm. dir. Arne Rannestad Lyse Gass AS Fra bygass til fjernvarme, fortidens og dagens energimiks med Bergen som case. Klimasjef Eva Britt Isager Bergen kommune Nils johan aulie er markedsansvarlig for Gasskraftverk i Siemens AS og har vært prosjektkoordinator for Siemens leveranse av 420 MW gasskraftverk på Kårstø. Han er utdannet som sivilingeniør og har tidligere arbeidet innen kraftforsyning, offshore og bygningsautomatisering. ARNE RANNESTAD er konstituert administrerende direktør i Lyse Gass. Arne har jobbet med forretningsutvikling i Lyse Gass siden høsten Han har sin utdannelse fra NTNU, ved institutt for industriell økonomi og teknologiledelse. Han jobbet tidligere som forretningsutvikler innen internasjonale klimaprosjekter i Statoil. EVA Britt Isager Eva Britt Isager er klimasjef i Bergen kommune. Hun har tidligere vært direktør i GRIP - Grønt i Praksis, hun har vært distriktssjef i Arbeidstilsynet og ass. banksjef i Den norske Bank. Isager er utdannet siviløkonom fra NHH og har lærerutdannelse fra Bergen Pedagogiske Høyskole. Parallelle sesjoner 2. samferdsel Møteleder: Torbjørn Tidemann Rom: Klokkeklang Fremtidige miljøavgifter for samferdsel Stortingsrepresentant Torgeir Micaelsen (Ap) Gassmotorteknologi for kjøretøy Høgskolelektor Lars Magne Nerheim Høgskolen i Bergen Fornyelse av Kystfrakteflåten - LNG som drivstoff Forskningssjef Per Magne Einang Marintek torgeir micaelsen er stortingsrepresentant fra Buskerud, medlem av finanskomitéen og avgiftspolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. I tillegg er han medlem av Arbeiderpartiets programkomité, hvor han har jobbet spesielt med grønn skattlegging. Lars Magne Nerheim Lars M. Nerheim er sivil ingeniør fra Stuttgart i Han har erfaring fra tysk bil industri, fra Rolls-Royce Bergen Diesel og fra konsulent firmaet Ricardo hvor han jobbet med motorutvikling for det inter nasjonale markedet. Har siden høsten 2007 vært tilsatt som lektor ved Høgskolen i Bergen. Per magne einang Marintek utfører forskning og utvikling innenfor marin virksomhet. Instituttet utvikler og verifiserer teknologiske løsninger til skipsfart, marin utstyrsindustri og offshorebasert olje- og gassproduksjon. 3. biogass Møteleder: Alex Hoffmann Rom: Trolltog Sverige viser vei. Bruk av biogass i vårt naboland Direktør Anders Mathiasson Svenska Gasföreningen Potensialstudie for biogass i Norge Seniorforsker Hanne Lerche Raadal Østfoldforskning Produksjon av biogass fra våtorganisk avfall Adm. dir. Merete Norli Cambi 4. ANDERS MATHIASSON har i 5 år vært ansvarlig for virksomheten i Svenska Gasföreningen, en bransjeorganisasjon for energigasser, deriblant naturgass og biogass. Tidligere har han jobbet som salgs- og markedsansvarlig i energiselskapet Öresundskraft i Helsingborg. Besøk i utstillingen HANNE LERCHE RAADAL Utdannet sivilingeniør på NTH, ansatt i Østfoldforskning siden 1996, jobber med miljødokumentasjon og optimalisering av ulike energi- og avfallssystemer, samt vurdering av miljømessig optimal utnyttelse av tilgjengelige ressurser. MERETE NORLI Merete Norli er utdannet sivilingeniør fra NTNU og er Administrerende Direktør for Cambi ASA. Cambi er en internasjonal leverandør av prosessanlegg for biogassproduksjon basert på egenutviklet, patentert forbehandlingsteknologi. Adresse for arrangementet Edv. Griegs plass Bergen Konferansedato april 2009 Teknisk arrangør Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES Telefon , Telefax Spørsmål vedrørende konferansen kan rettes til: Prosjektleder Elisabeth Osen E-post: Kontaktperson ved registrering og reservasjoner: Prosjektsekretær Grete Nygård E-post: Spørsmål vedrørende utstillingen kan rettes til: Salgsansvarlig Jofrid Bakke E-post: Påmelding 5 enkle måter å melde seg på: Online påmelding på: Ring Possibility AS, Tlf: E-post til: Fax påmeldingsskjema til Possibility AS, Fax: Send påmelding til: Possibility AS, Casperkollen, Øvre Kråkenes 17, 5152 BØNES NYTTIG INFORMASJON Bekreftelse Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. Kansellering Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 28. mars 2009 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. Hotellreservasjon Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom: Kr 1 495,- Dobbeltrom: Kr 1 695,- Rica Bergen Hotel Enkeltrom: Kr 1 295,- Dobbeltrom: Kr 1 545,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom: Kr 1 290,- Dobbeltrom: Kr 1 450,- Alle priser er per rom inkl. frokost. Mva etter gjeldene regler er inkludert i hotellprisen. Alle gjester gjør opp for sin overnatting på hotellet ved avreise. Alle priser gjelder kun ved bestilling gjennom Possibility AS. Teknisk arrangør kan ikke garantere plass på hotell ved bestilling etter 28. mars Gasskonferansen i Bergen 2009 Konferanseavgift Kr 5 000,- per deltaker eks mva. Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Konferanseavgift er oppgitt eks. mva. Fakturagebyr kr 50,-. Kredittkort kan benyttes ved påmelding via internett. Da tilkommer ingen fakturagebyr. Studenter kan ta kontakt for eget tilbud. Konferanseavgiften dekker Faglig program Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunsj begge dager Tur og omvisning på Mongstad for de som ønsker det Dokumentasjon fra foreleseres presentasjoner er tilgjengelig på etter konferansen. Mva etter gjeldende regler spesifiseres på faktura. Påmeldingsfrist 15. april 2009 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Fjord Norway

5 Returadresse: Possibility AS Casperkollen Øvre Kråkenes Bønes påmelding åpen på PÅMELDING TIL GASSKONFERANSEN I BERGEN april Jeg melder meg på som deltaker Konferanseavgift: Kr 5 000,- per deltaker (eks. mva) Ved felles påmelding og lik fakturaadresse for 4 deltakere eller flere, gies kr 500,- i rabatt per deltaker. Fakturagebyr kr. 50,- Fornavn/Etternavn: Yrkestittel: Firma: Adresse: Postnr./-sted/Land: Telefon arbeid: Mobil: E-post adresse: Fakturaadresse: Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellrom: Ja Nei Ankomstdato: ca. kl Avreisedato: ca. kl Alternative hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom Kr 1 495,- Dobbeltrom Kr 1 695,- Rica Bergen Hotel Enkeltrom Kr 1 295,- Dobbeltrom Kr 1 545,- Grand Hotel Terminus Enkeltrom Kr 1 290,- Dobbeltrom Kr 1 490,- Hvis dobbeltrom, hvem skal du bo sammen med Ja, jeg ønsker å være med til Mongstad 28. april kl 15:00 Ja, jeg deltar på kommunal mottakelse i Håkonshallen 29. april Ja, jeg deltar på Gassamling i Galleri Nygaten 29. april Påmelding innen 15. april 2009 Deltakere kan melde seg på etter denne datoen dersom det er ledige plasser. Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes - Telefon: Telefaks: E-post: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se informasjon i programmet.

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN 2008 29. 30. april 29. 30. april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007 25. 26. april Grieghallen www.gasskonferansen.com Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen i Bergen, som i 2007 arrangeres for 14. gang, er det årlige møtestedet for oppdatering

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I KONFERANSEN I BERGEN GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006 3. 4. mai Grieghallen www.gasskonferansen.com ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Gasskonferansen i Bergen Like sikkert som at

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com ARRANGØR: Stiftelsen Gasskonferansen som består av; Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest AS Rolls-Royce

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City Norsk Sykepleierforbund Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007 Scandic Bergen City Program onsdag 2. mai 2007 Møteleder: Eva Try Det vil være anledning til å besøke

Detaljer

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM

helsefremmende arbeidsplasser KONGRESSENTER RAINBOW HOTEL ARENA, LILLESTRØM Hånda som symbol på det vi gjør arbeidet vårt Hjertet som bilde på hvordan vi har det helsa vår Hva vil du? Hånda på hjertet LO, NHO, Arbeids- og administrasjonsdepartementet og Helsedepartementet har

Detaljer

Arbeidsinnvandring. bruk av utenlandsk arbeidskraft

Arbeidsinnvandring. bruk av utenlandsk arbeidskraft Åpen næringspolitisk fagdag Arbeidsinnvandring bruk av utenlandsk arbeidskraft Igjen er det snart tid for NELFOs populære fagdag som i år tar for seg to helt sentrale næringspolitiske områder som angår

Detaljer

Folkehelsekonferansen 2014

Folkehelsekonferansen 2014 Folkehelsekonferansen 2014 Helsefremmende lokalsamfunn VISJON PLANLEGGE ORGANISERE GJENNOMFØRE FORMÅL I et helsefremmende lokalsamfunn går folks trivsel og levekår hånd i hånd med en bærekraftig utvikling.

Detaljer

Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9

Årsmelding EnergiRike 2010 Side 1 av 9 Side 1 av 9 Årsmelding 2010 BAKGRUNN EnergiRike er et samarbeidsorgan mellom de større aktørene i energi- og prosessindustrien og den petromaritime næringen på Vestlandet, først etablert i 2001 med 5 medlemmer.

Detaljer

Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN?

Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN? Konferanse arrangør: Medarrangør: Nordisk hälso- och sjukvårdskonferens 2004 TRENDER I NORDISK SYKEHUS- OG HELSETJENESTE HVA OG HVEM STYRER UTVIKLINGEN? 15. 17. SEPTEMBER 2004, RADISSON SAS LILLEHAMMER

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

Agresso Brukerkonferanse 2009

Agresso Brukerkonferanse 2009 Meld deg på før 1. juli og vinn reisegavekort Agresso Brukerkonferanse 2009 HAMAR 20. - 22. september 2009 AGRESSO BRUKERFORENING Den blå tråden Velkommen til Agresso Brukerkonferanse 2009 Årets konferanse

Detaljer

Infrastrukturdagene 2015

Infrastrukturdagene 2015 TEKNA KONFERANSE www.tekna.no Infrastrukturdagene 2015 Fremtidsutsikter/utfordringer Risiko for kritisk infrastruktur Rekruttering Bredbåndsutbygging Ledninger i grunnen Eksempler 24. 25. mars 2015, Rica

Detaljer

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv

Østfold- konferansen. fremste. Østfolds. 24. - 25. januar. møteplass! Østfold. Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Østfold FYLKESKOMMUNE Østfold- konferansen 2013 24. - 25. januar Østfolds fremste møteplass! Årets hovedtema: Kompetanse for framtidens arbeidsliv Møt og hør blant annet: Trond Giske Erica Grunnevoll Stein

Detaljer

Kurskatalog 2008 2009

Kurskatalog 2008 2009 Kurskatalog 2008 2009 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet.

Detaljer

NORSK SENTRUMSUTVIKLING

NORSK SENTRUMSUTVIKLING 1 NORSK SENTRUMSUTVIKLING Mellom bevaring SENTRUM I BYEN og innovasjon Stavanger 13. - 14. oktober Lokal tilrettelegger Stavanger Sentrum AS I samarbeid med 2 VELKOMMEN TIL SENTRUMSKONFERANSEN 2015 Over

Detaljer

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering

HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering TORSDAG 12. OKTOBER KL 09.00 17.30 HOLDER STYRET MÅL? styreetikk og styreevaluering STYREAKADEMIET HANDELSHØYSKOLEN BI I OSLO, NYDALSVEIEN 37, NYDALEN ARRANGØRENE Handelshøyskolen BI har Norges ledende

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening

INVITASJON. hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Norske Inkassobyråers Forening INVITASJON Norske Inkassobyråers Forening har hermed gleden av å invitere hele inkassobransjen til FAGDAGER 2013! Den 17. og 18. oktober 2013 inviteres hele inkassobransjen til Berlin. Årets fagdager er

Detaljer

førstemann til fremtiden

førstemann til fremtiden FREMTIDENS PENGESTRØMMER BLIR MER DIGITALE OG MER AVANSERTE. DET VIL BLI FLERE BETALINGSFORMER, INSTRUMENTER FOR HÅNDTERING AV PENGER OG KONTROLLINSTRUMENTER AV PENGESTRØMMENE. DE FYSISKE PENGENE VIL BLIR

Detaljer

Tid for nytenkning. Håkons Hall 8. 10. juni

Tid for nytenkning. Håkons Hall 8. 10. juni Tid for nytenkning Håkons Hall 8. 10. juni Velkommen til Lillehammer og Håkons Hall Avfall Norge og GLØR ønsker alle velkommen til Avfallskonferansen bransjens viktigste møteplass. Årets tema Tid for nytenkning

Detaljer

Proffseminaret 2008 - en verden i endring

Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 - en verden i endring Proffseminaret 2008 Quality Spa & Resort Strömstad, 5. 7. november Proffseminaret er årets høydepunkt for alle som arbeider med kreditt, inkasso, jus og økonomi.

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Tid for nytenkning. Håkons Hall 8. 10. juni

Tid for nytenkning. Håkons Hall 8. 10. juni Tid for nytenkning Håkons Hall 8. 10. juni Velkommen til Lillehammer og Håkons Hall Avfall Norge og GLØR ønsker alle velkommen til Avfallskonferansen bransjens viktigste møteplass. Årets tema Tid for nytenkning

Detaljer

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart

BRANNBULLEN VELKOMMEN TIL BODØ! TEMAVEILEDER SNART KLAR. Bodøs ordfører ønsker velkommen. Regelverket: Fortsatt uavklart FORUM FOR BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG Landets ledende forum for sikkerhet i kraftanlegg VELKOMMEN TIL BODØ! Forum for BRANNVERN OG SIKKERHET I KRAFTANLEGG, finner sted 10. - 12. februar, Radisson

Detaljer