GASS KONFERANSEN I BERGEN mai. Grieghallen. ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GASS KONFERANSEN I BERGEN 2005. 3. 4. mai. Grieghallen. ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av:"

Transkript

1 ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Bergen Kommune Bergen Næringsråd Bergen Tekniske Fagskole BKK AS Gasnor AS Hordaland Fylkeskommune Høgskolen i Bergen Norske Shell AS Norsk Gassforum Rolls-Royce Marine AS Statoil ASA Universitetet i Bergen Øygarden kommune STIFTELSENS STYRE Rådgiver Per Kragseth, leder Gasnor AS Teknisk direktør Lutz Liebenberg Rolls-Royce Marine AS Seniorrådgiver Johan Fredrik E. Meyer BKK AS Professor Alex Hoffmann Universitetet i Bergen Rektor Torbjørn Tvedt Bergen Tekniske Fagskole Spesialkonsulent Geir Øyvind Berg Statoil ASA Rådgiver Kjersti Flatråker Norsk Gassforum Sekretær Per Rune Henriksen Bergen Kommune TEKNISK ARRANGØR Possibility AS KONFERANSEN I BERGEN GASS KONFERANSEN I BERGEN mai Grieghallen

2 NYTTIG INFORMASJON Adresse for arrangementet; Grieghallen Edv. Griegs plass 1, 5015 BERGEN Konferanse dato; mai 2005 Teknisk Arrangør; Possibility AS Øvre Kråkenes 17 N Bønes Telefon Telefax Alle spørsmål vedrørende arrangementet kan rettes til: Possibility AS ved Grete Nygård Påmelding; 4 enkle måter å melde seg på: Logg deg på våre web-sider og meld deg på via elektronisk påmeldingsskjema under Gasskonferansen 2005 Ring til Possibility AS, telefon Send påmelding på telefax til Possibility AS, telefax Send påmeldingen pr. post til Possibility AS, Øvre Kråkenes 17 N Bergen Bekreftelse; Så snart vi har mottatt din påmelding på en av de foran beskrevne måter, vil vi bekrefte påmeldingen skriftlig samtidig som vi vil kunne bekrefte hvilket hotell du eventuelt skal bo på. Kansellering; Påmeldingen er bindende. Dersom du kansellerer skriftlig før 14. april 2005 vil 75% av konferanseavgiften bli refundert. Kansellering etter denne dato, hjemler ingen refusjon. Muntlig kansellering aksepteres ikke. Hotellreservasjon Hotellreservasjon kan kun finne sted gjennom teknisk arrangør - Possibility AS hva angår følgende hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom: Pris m/frokost: kr. 1095,- per døgn Dobbeltrom Pris per person m/frokost kr. 650,- per døgn Grand Hotell Terminus Enkeltrom: Pris m/frokost: kr. 850,- per døgn Dobbeltrom: Pris per person m/frokost kr. 525-,- per døgn Rica Travel Hotel Enkeltrom: Pris m/frokost: kr. 895,- per døgn Dobbeltrom Pris per person m/frokost kr. 565,- per døgn First Hotel Marin Enkeltrom: Pris m/frokost: kr. 1059,- per døgn Dobbeltrom Pris per person m/frokost kr. 630,- per døgn Teknisk arrangør kan ikke garantere Dem plass på ovennevnte hotel ved bestilling etter 14. april Konferanseavgift: Deltager 1 : kr ,- Deltager 2 : kr ,- Deltager 3 : kr ,- Deltager 4 : kr ,- Deltager 5 : kr ,- Deltager 6 : kr. 0 Deltager 7 prises som for deltager 1, deltager 8 prises som for deltager 2 osv. inntil deltager 11 som prises som for deltager 5. Dette medfører at deltager 6 og 12 prises kr. 0.- Alle priser er eks. mva. Rabatten forutsetter felles påmelding og fakturaadresse. Possibility AS tar forbehold om endringer i Statens avgiftspolitikk. Fakturagebyr kr. 50,-. Konferanseavgiften dekker; Forelesningsfasiliteter Kaffe-/tepauser Lunsj begge dager Ekskursjon PÅMELDINGSFRIST: 30. april 2005 Kjære deltakar! VELKOMEN TIL NATURGASSFYLKET HORDALAND Det er med glede vi igjen ynskjer deg velkommen til Gasskonferansen i Bergen! Interessen for bruk av naturgass i Norge er stadig aukande. Sentrale styresmakter har sagt klart frå om at det skal satsast sterkare på bruk av naturgass her i landet i åra som kjem. Dette vert understreka i Stortingsmelding 47, om innovasjonsverksemda for miljøvenlege gasskraftteknologiar. Stortingsmeldinga vert eit viktig grunnlag for det vidare arbeidet med utforminga av rammevilkår og statleg engasjement når det gjeld gassbruk og utvikling av gassteknologi. Norge er komen langt når det gjeld bruk av naturgass som drivstoff i skip, og målet må vera at Norge skal spela ei leiande rolle innafor energiproduksjon og CO2-handtering. Nye område får tilgang på naturgass, og nye brukarar kjem til. Slik vil behovet for å spreia kunnskap og drøfta rammevilkår verta viktig framover. Gasskonferansen vart i si tid skipa for å få ein nasjonal HILSEN FRA BERGEN Det er en stor glede nok en gang å kunne ønske velkommen til Bergen og den årvisse gasskonferansen som er blitt et naturlig forum og treffpunkt for gassinteresserte i inn- og utland. Gasskonferansen i Bergen har gjennom de siste årene utviklet seg til det viktigste møtestedet der myndigheter og gassinteresserte kan drøfte og legge premisser for en stadig økende bruk av naturgass i næringslivet. Jeg er overbevist om at stadig mer bruk av naturgass vil bidra til økt verdiskapning ikke bare i vår egen region, men også for landet som helhet. Flere og flere i dette landet har fått øynene opp for de fordeler og gevinster man kan få gjennom bruk av naturgass. Det er etter hvert mange som over lang tid har jobbet iherdig og aldri gitt opp kampen for bruk av naturgass innen transporten, i næringslivet og industrien. Det at så mange deltar på gasskonferansen her i Bergen er et tegn på at det fenomenale arbeidet som er lagt ned har lykkes, og jeg vil benytte anledningen til å takke alle disse pionerene for deres helhjertede innsats gjennom årene for den gode saken.dere har skapt et godt grunnlag, men ennå står det mye igjen før vi kan si oss helt fornøyd. De sentrale myndighetene må enda sterkere med på en helhjertet satsing på bruk av naturgass i Norge. KONFERANSEN I BERGEN Gasskonferansen i Bergen er blitt det årlige møtestedet for alle som ønsker å utnytte de rike naturgassressursene utenfor kysten vår på fastlandet. Her blir bruk av naturgass til industri, oppvarming og transport belyst, samtidig som nye muligheter tas opp. Siden konferansen i 2004 har bruken av naturgass i Norge endelig tatt av. Naturgass distribueres nå med skip og trailere fra LNG-fabrikkene på Tjeldbergodden, Kollsnes og Haugalandet til en rekke mottaksterminaler - såkalte gassøyer - fra Sunndalsøra i nord til Porsgrunn og Skien i syd. Fra gassøyene etablerer lokale distribusjonsselskaper distribusjonsnett som forsyner omkringliggende områder med naturgass. Lyses nye gassledning fra Kårstø til Stavangerområdet bringer naturgassen ut til Jærregionen og Ryfylke. Bransjen venter utålmodig på at våre sentrale myndigheter skal få på plass rammebetingelser og virkemidler som kan forsere denne utviklingen og bringe naturgass ut til stadig flere brukere i Norge. Styret i Gasskonferansen har forsøkt å gjøre årets program konkret og matnyttig for alle som er opptatt å finne praktiske måter å ta naturgassen i bruk på samtidig som det blir gitt møteplass for utveksling av informasjon, og drøfting av sentrale gass-spørsmål både fagleg og praktisk. Den store deltakinga på konferansen er eit synleg teikn på at at denne møteplassen er nødvendig. Også i år er programmet lagt opp slik at det vert rikeleg høve til å knyta nye kontakter og gjenoppfriska gamle Eg vonar du vil trivast på konferansen, få dei siste oppdateringar innan faget, sjå dei nye utfordringane og verta inspirert til å gå dei neste stega inn i gassalderen. Hjarteleg velkommen! Torill Selsvold Nyborg Fylkesordførar Vi er etter hvert blitt en stor menighet av gasskamerater i dette landet, og jeg kan love at Bergen kommer til å stå i fremste rekke også i det videre arbeidet for bruk av gass her i landet. Noe av det mest gledelige som har skjedd siden forrige gasskonferanse her i Bergen er myndighetenes vedtak om å bygge fem nye ferger drevet på naturgass. Vårt øverste nettverksorgan innen petroleumsvirksomheten i Hordaland, Hordaland Olje og Gass,(HOG) har gjennom flere år gjort arbeidet for nye gassferger på Bjørnefjorden og Boknafjorden til en fanesak for regionen, og det er med stor glede jeg kan konstatere at dette arbeidet i fjor høst endelig gav resultater. Jeg både håper og tror at byggingen av de nye gassfergene bare er begynnelsen på en rivende utvikling med innføring av gassmotorer i kystflåten vår. På dette området ligger det enorme muligheter, ikke minst når det gjelder miljøgevinster. Som ordfører i Bergen kan jeg love ett hundre prosent støtte i arbeidet dere gjør for å få til økt bruk av naturgass i regionen og i landet for øvrig. Lykke til med det videre arbeidet og hjertelig velkommen til verdiskapings-og kulturbyen Bergen! Herman Friele Ordfører i Bergen VELKOMMEN TIL GASSKONFERANSEN I BERGEN muligheter til å knytte gode kontakter med kollegaer i naturgassbransjen. Det vil bli orientert om status og utvikling for bruk av naturgass i Norge. I parallelle sesjoner vil det bli en rekke foredrag om naturgass brukt i transportsektoren og til energiformål. Det blir også en omfattende utstilling fra firmaer som leverer utstyr og tjenester for naturgassbransjen. Under konferansen deles Gasskonferansen i Bergens naturgasstipendium ut for annen gang. Konferansen avsluttes med et besøk til Hydros hovedkontor i Bergen. Jeg ønsker velkommen til den 12. Gasskonferansen, i Grieghallen og håper på både faglige og sosialt utbytterike dager i Bergen. Per Kragseth Leder av Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen

3 PROGRAM TIRSDAG 3. MAI Møteleder: Styreleder i Hordaland Olje og Gass, Jakob Bleie REGISTRERING - KAFFE - UTSTILLING Velkommen: styreleder Per Kragseth, Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen Åpning: fylkesordfører Torill Selsvold Nyborg, Hordaland fylkeskommune FORUTSETNINGER FOR BRUK AV NATURGASS I NORGE Regjeringens opplegg Politisk rådgiver Bjørn Kjetil Mauritzen, Olje- og energidepartementet Regjeringen la i august 2004 frem stortingsmeldingen: «Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv.» Meldingen blir behandlet i Stortinget våren Mauritzen vil gi regjeringens syn på innenlands bruk av naturgass og behovet for gode rammebetingelser for bruk av naturgass i Norge Naturgass - et grunnlag for økt verdiskapning og nye arbeidsplasser. Spesialrådgiver Hogne Hongset, NOPEF PAUSE PANELDEBATT LUNCH Økt bruk av naturgass i Norge innebærer store muligheter til økt verdiskaping, ny industri og etablering av nye arbeidsplasser. LO forbundet NOPEF har engasjert seg sterkt for å realisere disse muligheten. Politisk rådgiver Bjørn Kjetil Mauritzen Ordfører Anne Blaker, Bamble kommune Spesialrådgiver Hogne Hongset, NOPEF Utbygningssjef Ernst Strøm, EWOS Produksjons- og driftssjef Wenche Teigland, Gasnor AS Debattleder Bjørn Vidar Lerøen, Statoil ASA Økt bruk av naturgass i Norge har i en årerekke vært en nasjonal målsetting uten at det har gitt de store resultatene. Paneldeltagerne vil fra sitt ståsted gi sine synspunkter på hva som må til for å ta naturgassen i bruk i Norge for økt verdiskapning. Det vil i denne debatten ikke bli lagt vekt på gasskraftverk og CO2 - håndtering, men annen bruk av naturgass BESØK UTSTILLINGEN - KAFFE STATUS OG PLANER FOR BRUK AV NATURGASS I NORGE Naturgass føres i dag i land på Kårstø i Rogaland, Kollsnes i Hordaland og Tjeldbergodden i Møre og Romsdal. På disse tre stedene er naturgassen tatt i bruk på forskjellige måter, samtidig som naturgass distribueres derfra som LNG til en rekke andre distribusjonsselskaper. Det pågår utbygginger som vil føre naturgass til land fra Snøhvit til Hammerfest og fra Ormen Lange til Nyhamna i Møre og Romsdal. Andre ilandføringssteder er aktuelle Status og fremtidsutsikter Styreleder Erik Brinchmann, Norsk Gassforening Norsk Gassforening ble dannet i 2004 og har følgende medlemmer: Barents Naturgass Gasnor Haugaland Gass Lyse Gass Naturgass Grenland Naturgass Helgeland Naturgass Møre Naturgass Sør Naturgass Trøndelag Naturgass Øst Brinchmann vil orientere om selskapenes aktiviteter, utfordringer og fremtidsutsikter.

4 Med forbehold om endringer i programmet Utfordringene Styreleder Odd Eriksen, Norsk Gassforum Norsk Gassforum er et samarbeidsorgan for gassinteressene langs kysten med medlemmer fra alle de 13 kystfylker fra Finnmark til Telemark og Østfold. De regionale gassforumene består av fylkesmyndigheter, kommuner, gassrelatert næringsliv, FoU-virksomhet og representanter for NHO og LO. Norsk Gassforum arbeider for at naturgass skal tas i bruk i næringsvirksomhet i Norge, i betydelig større utstrekning enn hittil. Eriksen vil gi oss Norsk Gassforums syn på utfordringene for økt gassbruk i Norge Samfunnsmessig lønnsomhet av økt gassbruk i Norge Energi og vassdragsdirektør Agnar Aas, NVE Åpen post NVE har i stortingsmeldingen: Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar mv. foretatt beregninger av økonomien i de forskjellige alternativene for distribusjon av naturgass i Norge. Agnar Aas vil gjøre rede for beregninger sett fra et samfunnsmessig synspunkt. Møteleder vil utfordre konferansedeltagerne til å presentere interessante naturgassprosjekter fra sine nærområder eller stille spørsmål som måtte være relevante og interessante for konferansedeltagerne. Deltagere som ønsker å delta i denne seansen bes ta kontakt med Per Kragseth på , eller: på forhånd PAUSE - KAFFE - UTSTILLING Naturgassdependiet Redaktør Steinar Arnesson, Gassmagasinet Steinar Arnesson mottok i fjor det første Naturgasstipendiet på kr Han vil i sitt innlegg redegjøre for hvorledes han har brukt stipendiet. GASSKRAFT I NORGE Norges første gasskraftverk - Kårstø - håndtering av CO2 Adm dir Ole Rønning, Naturkraft Allerede i 1996 ble det gitt konsesjon til gasskraftverk på Kårstø, Kollsnes og Tjeldbergodden. Utbygging har imidlertid vært svært kontroversielt. I september 2004 bestemte Statkraft SF og Norsk Hydro ASA som er eiere i Naturkraft AS om å gå videre for å realisere planene om å bygge gasskraftverk på Kårstø. Ole Rønning vil redegjøre for utbyggingsplanene og håndteringen av CO2. SIKKERHET Sikkerhet og kompetanse Overingeniør - Markedsansvarlig Gass, Anders Wiik, Scandpower Risk Management De siste års økning i innenlands bruk av naturgass har tydeliggjort behovet for en felles sikkerhetsfilosofi for bransjen. Det er mulig å bruke mange penger på sikkerhet, men hva er sikkert nok, og hvordan etableres et slikt sikkerhetsnivå? Anders Wiik vil dele sin kompetanse og erfaring på dette viktige området med oss OPPSUMMERING - AVSLUTNING KOMMUNAL MOTTAGELSE - HÅKONSHALLEN Utdeling av Naturgasstipendiet Underholdning NATURGASSAMLING - KJØTTBASAREN Sponset av:

5 ÅPNING Møteleder: Styreleder i Hordaland Olje og Gass, Jakob Bleie ENERGISYSTEMET I SAMMENHENG Energisystemet i sammenheng - lokalt og globalt Professor Egil Lillestøl, Universitetet i Bergen NATURGASS I TRANSPORTSEKTOREN I EUROPA Naturgasskjøretøyer i Europa Styreleder Peter Boisen, ENGVA (European Natural Gas Vehicles Association) Peter Boisen som i dag er styreleder i den europeiske organisasjonen for naturgass som drivstoff i kjøretøyer var tidligere ansatt i Volvo som ansvarlig for produktplanlegging og markedsføring av kjøretøyer med alternativt drivstoff. Peter Boisen vil orientere om status og utvikling for naturgasskjøretøyer i Europa PAUSE - KAFFE - UTSTILLING PROGRAM ONSDAG 4. MAI SELVVALGTE TEMAER - PARALLELLSESJONER Naturgass i transportsektoren. Møteleder Geir Øyvind Berg, Statoil ASA Rom: Klokkeklang Hvorfor naturgass i transportsektoren Senioringeniør Dag Stenersen. Marintek De nye gassfergene Konserndirektør Hallgeir Kleppe. Fjord HyNor-prosjektet - hydrogen-infrastruktur mellom Oslo og Stavanger Prosjektleder Einar Håndlykken Naturgass til energiformål Møteleder Kjersti Flatråker, Norsk Gassforum Rom: Peer Gynt salen Naturgass til alminnelig forsyning Eksempler fra Karmøy og Jæren Markedssjef Leiv Arne Marhaug, Gasnor AS Kogen i Norge - vilkår for lønnsomme prosjekt. Rådgiver Astrid Håvik, Hordaland Olje og Gass Gassindustriutvikling på fastlands Norge - energiverk Mongstad og kraft metanol Tjeldbergodden Direktør Egil Sæl, Statoil ASA PAUSE - KAFFE - UTSTILLING AVSLUTNING I PLENUM BESØK TIL NORSK HYDRO - SANDSLI Transport med gassbusser - lunsj i Hydros nybygg på Sandsli Hydro år i en turbulent energibransje Direktør Øystein Michelsen, leder for Hydro Olje & Energi Drift Forskning som utgangspunkt for økt bruk av norsk gass innenlands Frank Ellingsen, leder for Hydros forskningsenter i Porsgrunn Hydrogen - fremtidens energibærer? Seksjonssjef Christopher Kloed, hydrogen business development i Hydro AVSLUTNING - BUSS TIL FLESLAND LUFTHAVN OG BERGEN SENTRUM GASSKONFERANSEN I BERGENS STIPENDIUM Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som har som formål å arbeide for informasjon og kunnskap om bruk av naturgass i Norge har etablert et årlig stipend på kr Stipendet skal gis til personlig kandidat som vil arbeide for å fremme bruk av naturgass. Det ble delt ut første gang på Gasskonferansen i Aktivitetsområder som kan oppfattes som interessante er: Informasjon og kunnskapsformidling rettet mot gassbrukere om praktiske måter å bruke naturgass på. Systemanalyser for naturgassens plass i det norske infrastrukturbildet. Utvikling av gassrelatert utstyr, nye prosesser og bruksområder knyttet til nedstrøms bruk av naturgass. Stipendet kan benyttes til studiereiser, litteratur, arbeidstid/lønn, tekniske hjelpemidler, og lignende. Stipendet utdeles på bakgrunn av oppgitt plan for arbeidet på Gasskonferansen 3. mai Sluttrapport skal leveres Gasskonferansen i Bergen innen mars Rapporten skal opplyse om hvordan stipendet ble benyttet og hvilke resultater som ble nådd. Stipendiaten skal gi en redegjørelse for sitt arbeid på Gasskonferansen i mai Søknaden skal inneholde plan for hvordan stipendet skal benyttes, beskrivelse av formål, aktiviteter, organisasjon av arbeidet, fremdrift og ressursbruk. For nærmere informasjon kontakt stipendkomiteen ved Per Kragseth, tel Søknaden sendes stipendkomiteens sekretariat ved Stein Bjørlykke, Postboks 7900, 5020 Bergen innen 1. april 2005

6 Kundepost B Returadresse: Possibility AS Øvre Kråkenes Bønes Jeg melder meg som deltaker på Gasskonferansen 2005 PÅMELDING TIL "Gasskonferansen 2005" mai 2005 KONFERANSEAVGIFT : Deltager 1 : kr ,- Deltager 2 : kr ,- Deltager 3 : kr ,- Deltager 4 : kr ,- Deltager 5 : kr ,- Deltager 6 : kr. 0 Deltager 7 prises som for deltager 1, deltager 8 prises som for deltager 2 osv. inntil deltager 11 som prises som for deltager 5. Dette medfører at deltager 6 og 12 prises kr. 0.- Alle priser er eks. mva. Rabatten forutsetter felles påmelding og fakturaadresse. Fakturagebyr kr. 50,-. Fornavn/Etternavn Privatadresse Postnr./-sted Telefon privat Yrkestittel Arbeidssted Avdeling Adresse Postnr./-sted/Land Telefon arbeid Telefax arbeid: E-post adresse Fakturaadresse Hotellbestilling: Jeg ønsker å reservere hotellplass: Ja Nei Ankomstdato:...ca.kl. Avreisedato:...ca.kl. Alternative hotell: Radisson SAS Hotel Norge Enkeltrom Kr. 1095,-/døgn Dobbeltrom Kr. 650,-/døgn per person Grand Hotel Terminus Enkeltrom Kr. 850,-/døgn Dobbeltrom Kr. 525,-/døgn per person Rica Travel Hotel Enkeltrom Kr. 895,-/døgn Dobbeltrom Kr. 565,-/døgn per person First Hotel Marin Enkeltrom Kr. 1059,-/døgn Dobbeltrom Kr. 630,-/døgn per person Hvis dobbeltrom, hvem skal du bo sammen med GENERELLE OPPLYSNINGER FOR KOST OG LOSJI Hotellprisen inkluderer overnatting m/frokost og kommer i tillegg til konferanseavgiften. Påmelding sendes snarest og senest innen 30. april 2005 Øvre Kråkenes 17, 5152 Bønes - Telefax: Telefon: Påmeldingen er bindende. Avbestilling, se side 2 - Kansellering! Grafisk Team as Bergen

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2004. 12. 13. mai. Grieghallen. Possibility AS www.possibility.no ARRANGØR ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen Tekniske Fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006. 3. 4. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com BERGEN KONFERANSEN I KONFERANSEN I BERGEN GASS KONFERANSEN I BERGEN 2006 3. 4. mai Grieghallen www.gasskonferansen.com ARRANGØR Stiftelsen Gasskonferansen i Bergen som består av: Gasskonferansen i Bergen Like sikkert som at

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2001. 9. 10. mai. Grieghallen. www.gasskonferansen.com ARRANGØR: Stiftelsen Gasskonferansen som består av; Hordaland Fylkeskommune Bergen Kommune Øygarden Kommune Universitetet i Bergen Bergen tekniske fagskole Bergen Næringsråd Statoil Naturgass Vest AS Rolls-Royce

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007. 25. 26. april. Grieghallen. www.gasskonferansen.com GASS KONFERANSEN I BERGEN 2007 25. 26. april Grieghallen www.gasskonferansen.com Gasskonferansen i Bergen Gasskonferansen i Bergen, som i 2007 arrangeres for 14. gang, er det årlige møtestedet for oppdatering

Detaljer

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag

GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN. Grieghallen. Grieghallen. www.gasskonferansen.com. www.gasskonferansen.com. Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag 15 GASS GASS KONFERANSEN KONFERANSEN I BERGEN 2008 I BERGEN 2008 29. 30. april 29. 30. april Grieghallen Grieghallen Foto: Robin Strand/Bergen Reiselivslag år Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen

Detaljer

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009. 29. 30. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Bergen Tourist Board/Per Nybø

GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009. 29. 30. april Grieghallen. www.gasskonferansen.com. Bergen Tourist Board/Per Nybø GASS KONFERANSEN I BERGEN 2009 29. 30. april Bergen Tourist Board/Per Nybø Foto: Willy Haraldsen/Oddleiv Apneseth/Bergen Reiselivslag Håkonshallen Galleri Nygaten G asskonferansen i B ergen 20 0 9 PROGRAM

Detaljer

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel

Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Gasskonferansen 23. til 24. mai 2012 Radisson Blu Royal Hotel Naturgass Biogass Debatt Drivstoff Skip Busser Drosjer Kloakk Kina Gassmotorer NOx-fond Gassmaks Hydrater Nanocarbon CO 2 -fangst LNG www.gasskonferansen.com

Detaljer

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City

Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City www.gasskonferansen.no Velkommen til Den Norske Gasskonferansen 10. 11. april 2013 Scandic Hotel Bergen City Naturgass Biogass Hydrogen LPG Sponsorer: Velkommen til Den Norske Gasskonferansen Initiativtagerne

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Initiativtagerne bak tidligere «Gassarena

Detaljer

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO

VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN. 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASS KONFERANSEN 26. og 27. mars 2014 Clarion Hotel Stavanger WWW.GASSKONFERANSEN.NO Sponsorer: VELKOMMEN TIL DEN NORSKE GASSKONFERANSEN Hvilken plass skal energigassene ha i Norge?

Detaljer

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City

Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere. Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007. Scandic Bergen City Norsk Sykepleierforbund Landsguppen av Psykiatriske Sykepleiere Landskonferanse Bergen 2. 4. mai 2007 Scandic Bergen City Program onsdag 2. mai 2007 Møteleder: Eva Try Det vil være anledning til å besøke

Detaljer

TEKNAS BRANNSEMINARER

TEKNAS BRANNSEMINARER TEKNAS BRANNSEMINARER Brannforum til 69 o 40 Nord Byen blir Tromsø og stedet Rica Ishavshotell - sentralt i Ishavsbyen.Troms Kraft er vertskap og medarrangør - sammen med Tekna. Konferansen Brannvern og

Detaljer

Utarbeidet av Asplan Viak

Utarbeidet av Asplan Viak Konjunkturbarometeret for Rogaland er utgitt av SpareBank 1 SR-Bank, Aetat, NHO Rogaland, Rogaland fylkeskommune, ARNE-prosjektet, Innovasjon Norge Rogaland og LO Rogaland Rogaland, juni 24 Utarbeidet

Detaljer

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19

info Subsea- og energibyen Bergen NR.2 2007 www.bergen-chamber.no Våkn opp folkens! VILVITE tar form side 14 side 19 info www.bergen-chamber.no 02 NR.2 2007 Subsea- og energibyen Bergen VILVITE tar form Trådløs by Bergen? Engasjert lagspiller Våkn opp folkens! side 10 side 13 side 14 side 19 leder Helge S. Dyrnes Som

Detaljer

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET

SkoleInfo. Info ÅRSMØTER TEKNA REALISTENE OG INTERESSEFORENINGEN VED SKOLEVERKET SkoleInfo Info NR. 02/13 Informasjon for medlemmer av Tekna som arbeider i skoleverket: www.tekna.no/skole www.facebook.com/#!/pages/tekna-skole/148669951897680 NYE NETTSIDER FOR TEKNA SKOLE Teknas Interesseforening

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL LANDSMØTE 2014 Velkomen til landsmøte 2014 for Norsk kulturskuleråd. Hyggeleg dette året å ynskje velkomen til vakre Loen i Nordfjord, til det velrenomerte Alexandra Hotel. Til denne bygda

Detaljer

Småskala LNG i Norge

Småskala LNG i Norge Semesteroppgave TPG4140 Naturgass Småskala LNG i Norge Sigurd Jevne Rigmor Dahle Hilde-Kristin Sæter NTNU Trondheim 28.11.2003 Sammendrag Selv om Norge lenge har hatt stor gassproduksjon har det tradisjonelt

Detaljer

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009

Rapport Husbanken HAMMERFEST 09. Desember 2009 HAMMERFEST 09. Desember 2009 Stiftelsen Barentshavkonferanser takker Husbanken for samarbeidet. Vi ønsker med dette å takke for et fruktbart og konstruktivt samarbeid med Husbanken. Dette samarbeidet har

Detaljer

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet.

I tillegg oppnevner etatsforeningen en representant til styret etter årsmøtet. REALFAG, NATURLIGVIS Under åpningen av Realfagskonferansen 2005 i Tromsø i januar presenterte Utdannings- og forskningsminister Kristin Clemet en oppdatert versjon av departementets strategiplan for styrking

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3

INFO. Regionalt samarbeid. Entusiastiske gründere på Voss TEMA: www.bergen-chamber.no. Side 8 9. Har blikket fremover i jubileumsåret 3 INFO 1 Nr. 2005 www.bergen-chamber.no TEMA: Regionalt samarbeid Entusiastiske gründere på Voss Side 8 9 Har blikket fremover i jubileumsåret 3 Bergenscenarier 2020 går videre Viste solidaritet etter flom-katastrofen

Detaljer

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland

Innovatøren. Rogaland et foregangsfylke innen nyskaping. Innovasjon Rogaland. Aktive og nye nettverk. Travel høst. Innovasjon Rogaland Returadresse: Postboks 845 4008 Stavanger Innovatøren 8 utgave 8/2004 (IR) er et nettverksbasert prosjekt som ble startet i 2002 for å fremme nyskaping med utgangspunkt i eksisterende næringsliv i Stavangerregionen

Detaljer

Skoleinfo ALBERT 2006

Skoleinfo ALBERT 2006 ALBERT 2006 Realfagskolen og Det Norske Veritas inviterer til Albert - 2006... en mattekonkurranse der alle kan delta - ny og forbedret utgave. Et gratis tilbud til alle elever i Vg1. Nettbasert konkurranse

Detaljer

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang.

Leder. Velkommen til Oslo. 28. og 29. april. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere. Utgave nr. 1 2009 2. årgang. Tidsskrift for NSFs landsgruppe av bedriftssykepleiere prosess LANDSGRUPPE AV BEDRIFTSSYKEPLEIERE NSFs Utgave nr. 1 2009 2. årgang Leder Innhold Den MeYYYYYYYY nødvendige samtalen aet en farbar vei? Idébanken

Detaljer

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten

KonKraft-rapport 7. Ringvirkninger. av petroleumsvirksomheten KonKraft-rapport 7 Ringvirkninger av petroleumsvirksomheten Sammendrag... 4 1 Innledning... 5 1.1 Direkte sysselsettingsvirkninger... 6 1.2 Typer av ringvirkninger fra oppstrøms olje- og gassvirksomhet...

Detaljer

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4.

BRANNBULLEN. Velkommen til Stavanger. og Lyse. Sikkerhet gir verdiskapning BRANNFORUM 2009. Useriøse aktører. Clarion Hotel, 2.-4. TEKNAS BRANNSEMINARER BRANNFORUM 2009 Velkommen til Stavanger og Lyse Tekna kan nok en gang ønske velkommen til Brannforum. Denne gang i samarbeid med energi - selskapet Lyse. Arrangementet finner sted

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi

Landsmøtebladet. Velkommen til. Bergen 6.-7. juni 2008. Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt. Gå ikke glipp av årets landsmøte. Tema: Vannskader Energi Landsmøtebladet utgave. 1-08 Velkommen til Bergen 6.-7. juni 2008 Hektisk Innholdsrikt Høyaktuelt Gå ikke glipp av årets landsmøte Tema: Vannskader Energi nergieffektive filter 2003 Statens Energimyndighet

Detaljer