Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget / elektrikerfaget - praksiskandidat. Nynorsk/Bokmål

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Eksamen 06.12.2013. ELE3003 Elektrikarfaget / elektrikerfaget - praksiskandidat. Nynorsk/Bokmål"

Transkript

1 Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget / elektrikerfaget - praksiskandidat Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Informasjon om vurderinga 5 timar Alle hjelpemiddel er tillatne, bortsett frå Internett og andre verktøy som kan brukast til kommunikasjon. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrift eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg 1 forenkla stigeleidningsskjema for 4-mannsbustad Vedlegg 2 lyfteplattform (3 sider) Jf. forskrift til opplæringslova 3-55: Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i læreplanane for Vg1 og Vg2 i skole som det lærefaget praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i byggjer på, og som er relevante for det lærefaget. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget - praksiskandidat Side 2 av 14

3 ULIKE ELEKTROARBEIDER I EIT BURETTSLAG Oppgåveteksten består av tre delar: Del 1) Generell omtale av området der det skal utførast ulike elektroarbeid. Del 2) Dette er oppgåvene du skal gjere. For to av oppgåvene skal du velje kva deloppgåve du skal gjere. I oppgåve 3 skal du gjere alle deloppgåvene. Del 3) Vedlegg med teikningar og dokumentasjon. Del 1) Generell omtale av området det skal utførast ulike elektroarbeid. Du skal utføre arbeid i eit burettslag frå Burettslaget har ca.20 hus med 2- og 4- mannsbustader. Dette skal gjerast: Skifte inntak og sikringsskap for ein av 4- mannsbustadene Montere ei lyfterampe i ein av bustadene Lage styring for lys på friareal Lys i trappeoppgang Du skal vere med å planleggje arbeid på arbeidsområde der du kan bruke erfaring frå fagområdet og utdanninga di. Tekniske opplysningar: Burettslaget er tilknytt eit IT 230 fordelingsnett. Det er luftstrekk i området. Området har eigen transformator på 315kVA. Del 2) Her er oppgåvene du skal gjere. For to av oppgåvene skal du velje kva deloppgåve du skal gjere. I oppgåve 3 skal du gjere alle deloppgåvene. Ditt oppgåvesvar skal vise at du kan bruke kompetansen din til å planleggje, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdrag. Du skal også begrunne vala dine og vise at du forstår konsekvensane av dei. OPPGÅVE 1. Du skal løyse oppgåve 1 A, 1 B eller 1 C. A. Rehabilitering av sikringsskap Eit av husværa har eit gammalt sikringsskap med skrusikringar (diazed). Kunden fortel at dei ofte må skifte hovudsikringa. Kunden ønskjer ei modernisering av sikringsskapet. Sikringsskapet står i gongen utanfor husværa og har denne kursoversikta: Kurs 1 2x16A Komfyr PN 2x2,5/2,5 mm 2 Kurs 2 2x10A Stue, sov lys, stikk, varme PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 3 2x10A Sov, gang, bad lys, stikk, varme PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 4 2x10A Kjøkken lys, stikk PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 5 2x10A /B Oppvaskmaskin (automat frå 1998) PR 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 6 2x10A/B Vaskemaskin, kjeller (automat frå 1998) PR 2x1,5/1,5 mm 2 Hovudsikring: 2 x 25A. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget - praksiskandidat Side 3 av 14

4 Kunden har tidlegare brukt parafinomn, men ønskjer å byte til elektrisk oppvarming. Kunden vil at det nye sikringsskapet skal dekkje behovet for elektrisk oppvarming. Husværet er på ca.60 m 2. Oppgåve 1 A. Lag forslag til rehabilitering og oppgradering av sikringsskapet. B. Nytt inntak. For ein av 4-mannsbustadene skal inntaket skiftast frå luftstrekk til kabel i jord. Huset har fire bueiningar der tre bueiningar i dag har hovudsikring (OV) på 2 x25a, mens den fjerde har 2 x32a OV. I tillegg er det eit fellesanlegg med OV 3x10A. Huset har felles inntakskabel EX 3 x 50 mm 2 Al og gjennomføringstrakt fram til ein inntaksboks på innsida av veggen på loftet. I inntaksboksen er det montert 3x63A/ skrusikringar (diazed). Sjå vedlegg 1 med forenkla stigeleidningsskjema for 4-mannsbustad. Oppgåve 1 B. Lag forslag til nytt inntak og beskriv korleis du vil gjennomføre arbeidet. C. Tilførsle til lyfteplattform. I eit av husværa skal det flytte inn ein rullestolbrukar og det skal monterast ei lyfteplattform, sjå vedlegg 2 (tekniske data for lyfteplattforma) som blir forsynt frå fellesanlegget i kjellaren. Det ligg i dag ein kurs fram til området der plattforma skal monterast. Kursen er på 3 x10a (skrusikring/ diazed) PR 3 x 1,5/1,5 mm 2 Sjå Vedlegg 1: Forenklet stigeleidningsskjema for 4-mannsbustad Vedlegg 2: Lyfteplattform Oppgåve 1 C Vurder om denne kursen kan brukast som tilførsle for lyfteplattform. Forklar korleis du vil utføre arbeidet med tilførsleskabel og tilkopling av lyfteplattform. Beskriv korleis du vil utføre sluttkontroll for dette arbeidet. OPPGÅVE 2. Du skal utføre oppgåve A, B eller C. Oppgave 2 A: Lys og styring i trappeoppgang. Eitt av husa med fire husvære skal ha nytt lys i trappeoppgangen. Huset har 2 etasjar med to husvære i kvar etasje. Det er felles inngang til alle husvære via ein trappeoppgang midt i huset. Lys i dag er taklampar for 60 W glødelampe. Ei lampe rett innanfor inngangen Ei lampe i 1. etasje ved inngangsdørene til husværa i 1. etasje. Ei lampe i 2. etasje ved inngangsdørene til husværa i 2. etasje. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget praksiskandidat Side 4 av 14

5 Ønskje: Betre belysning i trappeoppgangen. Felles styring av alt lyset i trappeoppgangen Automatisert styring av lyset Lag forslag til belysning og styring av lyset for trappeoppgangen. Oppgave 2B: Lys på fotballykkja. På fellesområda i burettslaget er det ein liten fotballbane med fire lyskastarar monterte på 4 stolpar. Kvar lyskastar er på 150 W. Tilførsle til lyset er lagd frå nærmaste 4- mannsbustad til eit skap montert på ein av stolpane. Opplysningar om tilførsleskabel: Kabel: PFSP 2 x2,5/2,5 mm 2. Vern: Jordfeilautomat 2x16A/C - 30 ma Burettslaget ønskjer ei praktisk styring av lyset. I tillegg ønskjer dei å kunne måle forbruk av straum. Lag forslag til styring og løysing for å kunne måle straumforbruk. Oppgave 2C: Styring på lyfterampe. Etter at lyfteplattforma for ein rullestolbrukar i eit av husværa er montert må styringa av lyfterampa må tilpassast. Ekstra tryggleik. Slik lyfterampa er montert er det ei opning under rampa. Det skal monterast ei klemlist/ tryggingslist som gjer at rampa stoppar dersom noko kjem inn under rampa. Ekstra styrekonsoll. I dag er det styrekonsoll montert oppe og nede. Det skal monterast ein ekstra styrekonsoll på sjølve rampa. Lag forslag til forandring av styringa med klemlist/tryggingslist og ny styrekonsoll. OPPGÅVE 3. Alle skal løyse denne oppgåva. Mens de arbeider i burettslaget blir dykk tilkalla til eit husvære der ein av bebuarane har fått elektrisk sjokk (støyt) mens han har dusja. Bebuaren kjenner seg uvel. Badet og det elektriske anlegget i dette husværet har ikkje vore rehabilitert sidan huset blei bygt. C1 C2 Kva vil du gjere i denne situasjonen? Kva kan vere årsaka til feilen(e) og kva forslag har du til utbetringar? Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget praksiskandidat Side 5 av 14

6 Bokmål Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Informasjon om vurderingen Eksamen varer i 5 timer. Alle hjelpemidler er tillatt, bortsett fra Internett og andre verktøy som kan brukes til kommunikasjon. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrift eller sitat fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. Vedlegg 1 forenklet stigeledningsskjema for 4-mannsbolig Vedlegg 2 løfteplattform (3 sider) Jf. forskrift til opplæringslova 3-55: Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i læreplanane for Vg1 og Vg2 i skole som det lærefaget praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i byggjer på, og som er relevante for det lærefaget. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget - praksiskandidat Side 6 av 14

7 ULIKE ELEKTROARBEIDER I ET BORETTSLAG Oppgaveteksten består av tre deler: Del 1) Generell beskrivelse av området der det skal utføres ulike elektroarbeid. Del 2) Dette er oppgavene du skal gjøre. For to av oppgavene skal du velge hvilken deloppgave du skal gjøre. I oppgave 3 skal du gjøre alle deloppgavene. Del 3) Vedlegg med tegninger og dokumentasjon. Del 1) Generell beskrivelse av området det skal utføres ulike elektroarbeid. Du skal utføre arbeid i et borettslag fra Borettslaget har ca. 20 hus med 2- og 4- mannsboliger. Dette skal gjøres: Skifte inntak og sikringsskap for en av 4- mannsboligene Montere en løfterampe i en av boligene Lage styring for lys på friareal Lys i trappeoppgang Du skal være med å planlegge arbeid på arbeidsområder der du kan bruke erfaring fra ditt fagområde og utdanning. Tekniske opplysninger: Borettslaget er tilknyttet et IT 230 fordelingsnett. Det er luftstrekk i området. Området har egen transformatoren på 315kVA. Del 2) Her er oppgavene du skal gjøre. For to av oppgavene skal du velge hvilken deloppgave du skal gjøre. I oppgave 3 skal du gjøre alle deloppgavene. Din besvarelse skal vise at du kan bruke kompetansen din til å planlegge, gjennomføre og dokumentere arbeidsoppdrag. Du skal også begrunne valgene dine og vise at du forstår konsekvensene av dem. OPPGAVE 1. Du skal løse oppgave 1 A, 1 B eller 1 C. A. Rehabilitering av sikringsskap En av leilighetene har et gammelt sikringsskap med skrusikringer (diazed). Kunden forteller at de ofte må skifte hovedsikringen. Kunden ønsker en modernisering av sikringsskapet. Sikringsskapet står i gangen utenfor leilighetene og har denne kursfortegnelsen: Kurs 1 2x16A Komfyr PN 2x2,5/2,5 mm 2 Kurs 2 2x10A Stue, sov lys, stikk, varme PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 3 2x10A Sov, gang, bad lys, stikk, varme PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 4 2x10A Kjøkken lys, stikk PN 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 5 2x10A /B Oppvaskmaskin (automat fra 1998) PR 2x1,5/1,5 mm 2 Kurs 6 2x10A/B Vaskemaskin, kjeller (automat fra 1998) PR 2x1,5/1,5 mm 2 Hovedsikring: 2 x 25A. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget - praksiskandidat Side 7 av 14

8 Kunden har tidligere brukt parafinovn, men ønsker å bytte til elektrisk oppvarming. Kunden vil at det nye sikringsskapet skal dekke behovet for elektrisk oppvarming. Leiligheten er på ca. 60 m 2. Oppgave 1 A. Lag forslag til rehabilitering og oppgradering av sikringsskapet. B. Nytt inntak. For en av 4-mannsboligene skal inntaket skiftes fra luftstrekk til kabel i jord. Huset har fire boenheter der tre boenheter i dag har hovedsikring (OV) på 2 x25a, mens den fjerde har 2 x32a OV. I tillegg er det et fellesanlegg med OV 3x10A. Huset har felles inntakskabel EX 3 x 50 mm 2 Al og gjennomføringstrakt fram til en inntaksboks på innsiden av veggen på loftet. I inntaksboksen er det montert 3x63A/ skrusikringer (diazed). Se vedlegg 1 med forenklet stigeledningsskjema for 4-mannsbolig. Oppgave 1 B. Lag forslag til nytt inntak og beskriv hvordan du vil gjennomføre arbeidet. C. Tilførsel til løfteplattform. I en av leilighetene skal det flytte inn en rullestolbruker og det skal monteres en løfteplattform, se vedlegg 2 (tekniske data for løfteplattformen) som forsynes fra fellesanlegget i kjelleren. Det ligger i dag en kurs fram til området der plattformen skal monteres. Kursen er på 3 x10a (skrusikring/ diazed)/ PR 3 x 1,5/1,5 mm 2 Se Vedlegg 1: Forenklet stigeledningsskjema for 4-mannsbolig Vedlegg 2: Løfteplattform Oppgave 1 C Vurder om denne kursen kan brukes som tilførsel for løfteplattform. Forklar hvordan du vil utføre arbeidet med tilførselskabel og tilkobling av løfteplattform. Beskriv hvordan du vil utføre sluttkontroll for dette arbeidet. OPPGAVE 2. Du skal utføre oppgave A, B eller C. Oppgave 2A: Lys og styring i trappeoppgang. Ett av husene med fire leiligheter skal ha nytt lys i trappeoppgangen. Huset har 2 etasjer med to leiligheter i hver etasje. Det er felles inngang til alle leiligheter via en trappeoppgang midt i huset. Lys i dag er taklamper beregnet på 60 W glødelampe. En lampe rett innenfor inngangen En lampe i 1. etasje ved inngangsdørene til leilighetene i 1. etasje. En lampe i 2. etasje ved inngangsdørene til leilighetene i 2. etasje. Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget praksiskandidat Side 8 av 14

9 Ønske: Bedre belysning i trappeoppgangen. Felles styring av alt lyset i trappeoppgangen Automatisert styring av lyset Lag forslag til belysning og styring av lyset for trappeoppgangen. Oppgave 2B: Lys på fotballøkka. På fellesområdene i borettslaget er det en liten fotballbane med fire lyskastere montert på 4 stolper. Hver lyskaster er på 150 W. Tilførsel til lyset er lagt fra nærmeste 4-mannsbolig til et skap montert på en av stolpene. Opplysninger om tilførselskabel: Kabel: PFSP 2 x2,5/2,5 mm 2. Vern: Jordfeilautomat 2x16A/C 30 ma Borettslaget ønsker en praktisk styring av lyset. I tillegg ønsker de å kunne måle forbruk av strøm. Lag forslag til styring og løsning for å kunne måle strømforbruk. Oppgave 2C: Styring på løfterampe. Etter at løfteplattform for en rullestolbruker i en av leilighetene er montert må styringen av løfterampa tilpasses. Ekstra sikkerhet. Slik løfterampen er montert er det en åpning under rampe. Det skal monteres en klemlist/ sikkerhetslist som gjør at rampa stopper hvis noe kommer inn under rampen. Ekstra styrekonsoll. I dag er det styrekonsoll montert oppe og nede. Det skal monteres en ekstra styrekonsoll på selve rampa. Lag forslag til forandring av styringen med klemlist/sikkerhetslist og ny styrekonsoll. OPPGAVE 3. Alle skal løse denne oppgaven. Mens dere arbeider i borettslaget blir dere tilkalt til en leilighet der en av beboerne har fått elektrisk sjokk (støt) mens han har dusjet. Beboeren føler seg uvel. Badet og det elektriske anlegget i denne leiligheten har ikke vært rehabilitert siden huset ble bygd. C1 C2 Hva vil du gjøre i denne situasjonen? Hva kan være årsaken til feilen(e) og hvilke forslag har du til utbedringer? Eksamen ELE3003 Elektrikarfaget/ elektrikerfaget praksiskandidat Side 9 av 14

10 OV 3 x 32 A/ OV OV 3 x 32 A/ OV kwh kwh Del 3) Vedlegg med tegninger og dokumentasjon. Vedlegg 1. Forenklet stigeledningsskjema for 4-mannsbolig Vegg EX 3X25mm2 Al KV/ OV UZ 3x63A KV/ OV UZ 3x63A Inntakskabel PFSP 3x16/16 mm2 Inntakskabel PFSP 3x16/16 mm2 Leilighet 2. etg. SØR Leilighet 1. etg. SØR OV 2 x 25AA/ C kwh Leilighet 2. etg. NORD Leilighet 1. etg. NORD OV 3 x 32 A/ OV kwh OV 3 x 10 A/ C kwh Fellesanlegg for 4-manns bolig

11 Vedlegg 2. Løfteplattform

12

13

14 Schweigaardsgate 15 B Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon Telefaks utdanningsdirektoratet.no

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar

Skriftlig eksamen. HUD2002 Kommunikasjon og samhandling. Våren 2014. Privatister/Privatistar. VG2 Hudpleier/Hudpleiar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen HUD2002 Kommunikasjon og samhandling Våren

Detaljer

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6019 Elektrikar/elektriker elbygg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing om vurderinga: 4 timar Sjå

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar

Skriftlig eksamen. SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring og sal. Våren 2014. Privatister/Privatistar Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSS2001 Markedsføring og salg/ Marknadsføring

Detaljer

Eksamen 07.06.2012. MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 07.06.2012. MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater. Nynorsk/Bokmål Eksamen 07.06.2012 MUR3102 Murarfaget/Murerfaget Lærlingar og praksiskandidatar / Lærlinger og praksiskandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Informasjon

Detaljer

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 30.11.2009. MAT1005 Matematikk 2P-Y. Nynorsk/Bokmål Eksamen 30.11.2009 MAT1005 Matematikk 2P-Y Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Eksamen 22.05.2014. Ein smak av Noreg. Theodor Kittelsen: Nøkken, 1892 Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design. Eksamen 22.05.2014 NOR0214 norsk hovudmål/hovedmål Sentralt gitt eksamen etter 10. trinn for elevar/elever og for vaksne/voksne deltakarar/deltakere og privatistar/privatister Ein smak av Noreg Nynorsk/Bokmål

Detaljer

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 26.11.2008. EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg. Nynorsk/Bokmål Eksamen 26.11.2008 EL6039 VKII Elektrikar / elektriker maritime elektriske anlegg Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel: Vedlegg: Vedlegg som skal leverast inn: Rettleiing

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen ELE2003 DATA- OG ELEKTRONIKKSYSTEMER HØSTEN 2013. Privatister. Vg2 Elenergi. Utdanningsprogram for Elektrofag OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen ELE2003 DATA-

Detaljer

Eksa. amen. MUR31 Lærling praksis 06.12.2012

Eksa. amen. MUR31 Lærling praksis 06.12.2012 Eksa amen 06.12.2012 MUR31 102 Murarfaget/Murerfaget Lærling gar og praksiskandidatar / Lærlinger ogg praksis skandidater Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid Hjelpemiddel Vedlegg Informasjon

Detaljer

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel

OPPLÆRINGSREGION NORD. Skriftlig eksamen. SSA 1002 Drift og oppfølging VÅREN 2011. Privatister. Utdanningsprogram for Service og samferdsel OPPLÆRINGSREGION NORD LK06 Finnmark fylkeskommune Troms fylkeskommune Nordland fylkeskommune Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag fylkeskommune Møre og Romsdal fylke Skriftlig eksamen SSA 1002 Drift

Detaljer

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 22.05.2009. REA3022 Matematikk R1. Nynorsk/Bokmål Eksamen.05.009 REA30 Matematikk R Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del : Hjelpemiddel på Del : Bruk av kjelder: Vedlegg: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga:

Detaljer

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 19.05.2010. MAT1011 Matematikk 1P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 19.05.2010 MAT1011 Matematikk 1P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: 5 timar: Del 1 skal

Detaljer

Vurderingsveiledning 2011

Vurderingsveiledning 2011 Vurderingsveiledning 2011 SAM3026 Samfunnsøkonomi 2 Til sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen 2011 Denne vurderingsveiledningen gir informasjon

Detaljer

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser

Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser Eksamensveiledning -om vurdering av eksamensbesvarelser 2013 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag ENG1005/ENG1006 Engelsk for døve og sterkt tunghørte For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål ENG1002/1003

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 27.11.2013. MAT1015 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 27.11.2013 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om vurderinga: Andre opplysningar:

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave September 2010 MAT1015 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: Rettleiing om

Detaljer

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 23.11.2011. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 23.11.2011 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar

Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar Eksamensrettleiing - om vurdering av eksamenssvar 2013 Engelsk ENG0012 Sentralt gitt skriftleg eksamen etter 10. trinn for elevar og for vaksne deltakarar og privatistar Nynorsk Eksamensrettleiing for

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål

Eksamen 25.05.2012. MAT1003 Matematikk 2P. Nynorsk/Bokmål Eksamen 25.05.2012 MAT1003 Matematikk 2P Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på Del 1: Hjelpemiddel på Del 2: Framgangsmåte: 5 timar: Del 1 skal leverast inn etter 2 timar.

Detaljer

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007

Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 Eksempeloppgåve/ Eksempeloppgave Desember 2007 MAT1003 Matematikk 2P Fellesfag Nynorsk/Bokmål Nynorsk Eksamensinformasjon Eksamenstid: Hjelpemiddel på del 1: Hjelpemiddel på del 2: Vedlegg: Vedlegg som

Detaljer

Vurderingsveiledning 2008

Vurderingsveiledning 2008 Vurderingsveiledning 2008 ENG0012 Engelsk i grunnskolen Vurderingsveiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen etter Kunnskapsløftet 2008 Bokmål Bokmål Denne veiledningen består av en felles del (Del

Detaljer

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012

Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Oppstart info Prøvenemda Elektriker Rett kopi av: 17 April 2012 Informasjons møte dato: _ Arthur Kleivset arthur@sogneelektrisk.no 97184558 Kenneth Knudsen ke.knudsen@gmail.com 91531812 Kjell Rune Sløgedal

Detaljer

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn:

Faglig lederperm 2014-15. fagopplæring i bedrift. Lærefag. Navn: Finnskogvegen 2260 Kirkenær 91627256/90771659 tone.skulstad@okio.no sandra@okio.no www.okio.no 2014-15 Faglig lederperm fagopplæring i bedrift Lærefag Navn: Bedrift: Faglig leder/instruktørs ansvar og

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015

Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 Eksamensveiledning - om vurdering av eksamensbesvarelser 2015 ENG1002/ENG1003 Engelsk fellesfag For sentralt gitt skriftlig eksamen Bokmål Eksamensveiledning for engelsk fellesfag Eksamensveiledning til

Detaljer

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen

Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen. 1 Organisering av sentralt gitt skriftleg eksamen Eksamensrettleiing for vurdering av sentralt gitt eksamen Denne eksamensrettleiinga gir informasjon om sentralt gitt eksamen, og korleis denne eksamen skal vurderast. Rettleiinga skal vere kjend for elever,

Detaljer

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne

Eksamensveiledning. NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Eksamensveiledning om vurdering av eksamenssvar 2015 NOR0214 og NOR0215 norsk hovedmål og norsk sidemål Sentralt gitt skriftlig eksamen etter 10. trinn elever og voksne Bokmål Eksamensveiledning for vurdering

Detaljer