Førebuing/ Forberedelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Førebuing/ Forberedelse"

Transkript

1 Førebuing/ Forberedelse ELE3030 Elektrikarfaget / Elektrikerfaget Nynorsk/Bokmål

2 Nynorsk Informasjon til førebuingsdelen Førebuingstid Hjelpemiddel Bruk av kjelder Vedlegg Andre opplysningar Informasjon om vurderinga Førebuingstida varer éin dag. På førebuingsdagen er alle hjelpemiddel tillatne, inkludert bruk av Internett. Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikkje lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måtar å utveksle informasjon med andre er ikkje tillate. Dersom du bruker kjelder i svaret ditt, skal dei alltid førast opp på ein slik måte at lesaren kan finne fram til dei. Du skal føre opp forfattar og fullstendig tittel på både lærebøker og annan litteratur. Dersom du bruker utskrifter eller sitat frå Internett, skal du føre opp nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 1. Planteikning I førebuingstida kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få rettleiing. Ta med førebuingsdelen til eksamenen. Jf. forskrift til opplæringslova 3-54 og 3-55: Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i. Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 2 av 8

3 Arbeidsoppdrag Du skal vera med på å gjera om eit klasserom til verkstad på ein yrkesskule. Elektroarbeid som skal utførast: Installasjon av kabelstige Installasjon av ein ny forsyningskabel frå UF til klasserom 15stk rundstift 3/16A stikkontaktar skal monterast på kabelstige. Kontaktane vert fordelt på tre kursar Installasjon av brukarvennleg data/spredenett for 1 lærar og 15 elevar. Nettet skal brukast til elev-pc`er og nettilkobling av utstyr. Klasserommet har i dag ingen datauttak. Næraste etasjefordeler er merkt EF3.1. Utarbeiding av risikovurdering og forslag til sluttkontroll med beskriving av forventa resultat Vedlegg 1 viser skisse for klasserom og korridor utanfor. Underfordelingane UF og EF 3.1 ligg i same etasje i korridoren utanfor klasserommet. Nettsystemet er IT 230V. Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 3 av 8

4 Bokmål Informasjon til forberedelsesdelen Forberedelsestid Hjelpemidler Bruk av kilder Vedlegg Andre opplysninger Informasjon om vurderingen Forberedelsestiden varer én dag. På forberedelsesdagen er alle hjelpemidler tillatt, inkludert bruk av Internett. Når du bruker nettbaserte hjelpemiddel under eksamen, har du ikke lov til å kommunisere med andre. Samskriving, chat og andre måter å utveksle informasjon med andre er ikke tillatt. Hvis du bruker kilder i besvarelsen din, skal disse alltid oppgis på en slik måte at leseren kan finne fram til dem. Du skal oppgi forfatter og fullstendig tittel på både lærebøker og annen litteratur. Hvis du bruker utskrifter eller sitater fra Internett, skal du oppgi nøyaktig nettadresse og nedlastingsdato. 1. Planteikning I forberedelsestiden kan du samarbeide med andre, finne informasjon og få veiledning. Ta med forberedelsesdelen til eksamen. Jf. forskrift til opplæringslova 3-54 og 3-55: Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten/lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen (Vg3) for opplæring i bedrift som praksiskandidaten/lærlingen tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve/har teikna lærekontrakt i. Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 4 av 8

5 Arbeidsoppdrag Du skal være med på omgjøring av klasserom til verksted på en yrkesskole. Elektroarbeid som skal utføres: Installasjon av kabelstige Installasjon av en ny forsyningskabel fra UF til klasserom 15stk rundstift 3/16A stikkontakter skal monteres på kabelstige. Kontaktene fordeles på tre kurser Installasjon av brukervennlig data/spredenett for 1 lærer og 15 elever. Nettet skal brukes til elev-pc`er og nettilkobling av utstyr. Klasserommet har i dag ingen datauttak. Nærmeste etasjefordeler er merket EF3.1. Utarbeiding av risikovurdering og forslag til sluttkontroll med beskriving av forventede resultater Vedlegg 1 viser skisse for klasserom og korridor utenfor. Underfordelingene UF og EF 3.1 ligger i samme etasje i korridoren utenfor klasserommet. Nettsystemet er IT 230V. Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 5 av 8

6 Denne sida har ikkje tekst / denne siden har ikkje tekst Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 6 av 8

7 Vedlegg 1 Førebuing/Forberedelse ELE3030 Side 7 av 8

8 Schweigaards gate 15 Postboks 9359 Grønland 0135 OSLO Telefon