Studier og etterutdannelse

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studier og etterutdannelse"

Transkript

1 Studier og etterutdannelse En sentral målsetting for NFF er å bidra til økt faglig kunnskap og kompetanse blant aktørene i det norske kapitalmarkedet. Etter- og videreutdanning har utviklet seg til å bli et viktig verktøy for foreningen i arbeidet med denne målsetningen. For å oppnå gode resultater må et slikt arbeid settes i system og ha klare mål og krav til kvalitet. Foreningens arbeid med kurs- og seminarvirksomheten frem til slutten av 1980-årene var preget av ad hoc tiltak. Men i 1987/1988 ble det satt enkelte konkrete mål samtidig som akademia ble invitert inn som samarbeidspartner på området etterutdannelse. Foreningens arbeid med studier og etterutdannelsestilbud er todelt. I 1988 inngikk NFF et samarbeid med en gruppe akademikere tilknyttet Norges Handelshøyskole (NHH) om å utvikle et fordypningsstudium innen finansielle emner. Dette førte til etableringen av AFA-studiet samme år. NFF utvikler og tilbyr også kurs i egen regi. Noen av disse har etter hvert kommet inn under samarbeidet med NHH. Organisering av samarbeidet med NHH Samarbeidet kanaliseres gjennom en Styringskomité hvor NHH er representert med tre medlemmer og NFF med to medlemmer. NFFs administrerende direktør er komitéens sekretær. Styringskomitéen er øverste organ for de studieprogrammene som er etablert gjennom samarbeidet mellom NFF og NHH. For tiden omfattes følgende studier av samarbeidet: Autorisert FinansAnalytiker studium AFA-studiet Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Corporate Finance Fordypningsstudium i Rente- og kredittforvaltning NHH har det overordnede faglige ansvar for samarbeidsstudiene. Mastergrad - MBA i finans I 2003 godkjente programutvalget ved NHH porteføljestudiet som eget studium og for kombinasjonen av bestått AFA-studium og porteføljestudium vil NHH kunne tildele kandidaten graden MBA med spesialisering i finans. Den samme godkjennelsen ble i 2004 gitt til studiene Corporate Finance og Rente- og kredittforvaltning. Det er hittil tildelt 211 mastergradbevis. AFA-studiet AFA-studiet er et modulbasert to-årig studium, med åtte finansrelaterte moduler som gjennomgås i løpet av 12 tre-dagers weekendsamlinger. Det er skriftlig eksamen i hver modul to eksamener pr semester. De første kandidatene ble uteksaminert i 1990 og med de 42 som ble uteksaminert i 2009, har til sammen 771 kandidater fullført AFA-studiet. Ved bestått studium tildeler NFF tittelen Autorisert FinansAnalytiker. AFA-kandidaten er pålagt å rette seg etter NFFs etiske regler, og NFFs etiske komité har rett til å suspendere eller frata AFA-tittelen gjennom vedtak. En person har mistet retten til å benytte AFA-tittelen gjennom vedtak fattet av foreningens etiske komité. Og i 2006 vedtok Etisk komité en suspensjon av retten til å benytte AFA-tittelen i fem år. NFF Studier og etterutdannelse 2009 Side 1 av 5

2 Internasjonalt er AFA-studiet knyttet opp mot EFFAS (European Federation of Financial Analysts Societies) gjennom et akkrediteringssystem. Ferdige AFA-kandidater får dermed tildelt CEFA-tittelen (Certified European Financial Analyst). Markedsføring og forberedelser til studieopptak gjøres av NFF. Ved søknadsfristens utløp overtar NHH administrasjonen av studiet. Studiet avsluttes med middag og utdeling av AFA diplom og vitnemål fra NHH. Det er i gjennomsnitt 120 kvalifiserte søkere til 40 studieplasser. Kandidater uteksaminert fra AFA-studiet i 2009 Anders Emil Berner Ask Christen Loennecken Lindstad Johnny Ballestad Lars Lund Jørn Barkenæs MBA Kristian Nilsen Bård Bjerkholt Tommy Nordbøe John Christian Bugge Kjersti Okstad Henrik Danielsen Finn Eyvind Grøndal Olsen MBA Dag Eide Tore Røysheim Niclas Sand Engberg MBA Eirik Melstokkå Samnøy Carl Fredrik Krohn Falck Ole Christian Schjørn MBA Sverre Gunnar Gravdahl Karianne Siegel Øyvind Haddeland Kjell Sjuve Torkild Haugnes Trygve Stene MBA Jussi Hukari MBA Eindride Stien MBA Ole Jakob Hundstad MBA Frode Sævig Knut Eivind Haaland Gunnar Torsnes Arne Joa Leiv Træet Ståle Johansen Ronny Valset Bjarte Jonassen Kjetil Vestrum Bjørn-Erik Kittelsen Tarjei Øktedalen Tore Kvam Jon Harry Årstad Torstein Sigurd Kvamme Rune Aas Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning NFFs komité for porteføljeforvaltning utviklet på slutten av 1990-tallet kurset Avansert porteføljeforvaltning. Kurset ble godt mottatt i markedet, og de første kandidatene ble uteksaminert i Studiet gjennomføres over to semestre med til sammen 5 weekendsamlinger samt en avsluttende dag med presentasjon og diskusjon av fagoppgaver. Det er to skriftlige eksamener, hvorav en arrangeres som hjemmeeksamen, og innlevering av fagoppgave (gruppeoppgave). Ved bestått studium tildeler NFF tittelen Autorisert Porteføljeforvalter. I 2003 ble kurset lagt inn i samarbeidet med NHH. Samtidig skiftet kurset navn til Fordypningsstudium i porteføljeforvaltning. Studiet er underlagt AFA-studiets styringskomité, med et eget fagutvalg med to representanter fra NFF og to fra NHH. Fagutvalget evaluerer studiet årlig. Studiet administreres av NFF. 19 kandidater fullførte studiet i 2009, hvorav tre stykker hadde AFA-studiet fra tidligere og fikk tildelt sin mastergrad. NFF Studier og etterutdannelse 2009 Side 2 av 5

3 Kandidater uteksaminert fra Porteføljestudiet i 2009 Christian Stancliffe Akselsen Steinar Lille Oddbjørn Devik Svein Ivar Mossige MBA Trine Gladhaug MBA Neil Kristian Samuelsen Jo Watten Gullhaugen Hans Jørgen Stang Lars Haram Uta Stoltenberg Ole Johan Hardhaug Rune Svalgres Gert Henriksen Håkon Thorvaldsen Bengt Petter Johansen Morten Trysnes Geir Kirkeby Frode Veiby Lars Reidar Kirkeby MBA Fordypningsstudium i Corporate Finance Våren 2004 lanserte NFF og NHH fordypningsstudiet Corporate Finance. Studiet består av utvalgte corporate finance emner og gjennomføres i løpet av en uke i internat samt en todagers samling, hvor fagoppgavene presenteres og diskuteres. Studiet er en god blanding av teoriundervisning og caseorientert oppgaveløsning. Studiet har ingen eksamen, men bestått fagoppgave er en forutsetning for tildeling av vitnemål og diplom. I 2009 ble internatsamlingen holdt på Solstrand utenfor Bergen, mens to-dagers samlingen fant sted i Oslo. 30 studenter gjennomførte og 18 oppnådde i tillegg graden MBA med spesialisering i finans, i tillegg til en som hadde graden fra tidligere. Studiet tilbys også i NFF har ansvar for markedsføring og studieopptak, mens NHH administrerer studiet. Kandidater som gjennomførte Corporate Finance i 2009 Stig Andersen Geir Kvisten MBA Finn Frost Anonsen MBA Ove Lande Tor J. Braathen Lars Erik Larssen MBA Morten de la Forest MBA Jarle Lerøen Rune Dreiem MBA Jørn Bertil Lyshoel MBA Elling Enger MBA Halvor Namtvedt MBA Eliabeth Gisvold Tom-Fredrik Pehrsen MBA Dag Hellerud Tor Øystein Repstad MBA John Harald Henriksen MBA Henriette Kristine Hoff Sandvaag Natasja Henriksen MBA Ole Gustav Stenhagen MBA Paul Emil Hjelm-Hansen * Steffen Syversen Erik Hunsbedt John Arne Sætre Frode Høyland MBA Jan Inge Søreide MBA Anders Karlsen MBA Håkon Teigland MBA Henning Karlsrud Harald Tøsti MBA * Hadde allerede MBA i kombinasjon med AFA-studiet NFF Studier og etterutdannelse 2009 Side 3 av 5

4 Fordypningsstudium i Rente- og kredittforvaltning NFFs Obligasjonskomité lanserte studiet første gang våren 2004 som en påbygging til- og videreføring av Renteanalytikerkurset. Studiet måtte imidlertid avlyses i 2004, og etter en evalueringsprosess ble NFF og NHH enige om å legge studiet inn i NHH og NFFs programportefølje som styres av styringskomitéen. NHH overtok samtidig det faglige ansvaret for studiet. Studiet ble relansert våren 2005, og består av to samlinger; en tre-dagers samling med fokus på rentemodeller, og en fire-dagers samling med kredittrisiko, risikomodeller og finansielle instrumenter. I tillegg har studiet en tredje samling med presentasjon og diskusjon av fagoppgaver. Studiet har ingen eksamen, men bestått fagoppgave er en forutsetning for tildeling av vitnemål og diplom. Ved bestått studium tildeler NFF tittelen NFF Kredittforvalter. Studiet ble ikke tilbudt i 2006, 2007, 2008 og Det er usikkert om studiet settes opp igjen i sin nåværende form. NFFs Renteanalytikerkurs - analyse og forvaltning av renteinstrumenter Kurset er utviklet av NFFs Obligasjonskomité og ble lansert første gang i Kurset går over fire tre-dagers weekendsamlinger og har to eksamener og innlevering av fagoppgave (gruppearbeid). Kurs nummer 16 ble avsluttet våren 2009, med 35 kandidater, og kurs nummer 17 ble igangsatt i november. Ved bestått kurs tildeles tittelen NFF Renteanalytiker. Til sammen har 440 kandidater bestått kurset siden Kurset inneholder også et forkurs i finansmatematikk for dem som måtte trenge en brush up av regneferdighetene før kursstart. Forkurset består av en CD - med forelesninger og oppgaver, samt en påfølgende kveldsøkt med oppgaveregning ved behov. Kandidater uteksaminert i 2009 Eigill Berg Katrine Godding Boye Magnus Flø Elisabeth A.Gausel Knut Erik Hammervold Erlend Hellum Kristian Hjelseth Johan Marcus Beer Holm Morten Eide Horne Lousie Haahjem Patrick Johansen André Herman Julin Martin Klaveness Vegard Kvamme Geir-Are Kårvik Frode Lindbeck Hans-Petter Mietle Christian Myhre Harald Myklebust Louis Helge Nordstrand Dijana Novakovic Hilde Olsen Kristian Ottosen Lena Pettersen Stig Arne Pettersen Feliks Prifti Johan Røstøen Gisle Råsberg Stein Morten Sæther Henning Sørlie Øyvind Telle Geir Magne Tjåland Pål Vammervold Hongchuan Xia Marianne Ødegård NFFs kurs i fusjoner og oppkjøp M&A Høsten 2008 lanserte NFF et nytt kurs; Kurs i fusjoner og oppkjøp, i samarbeid med tre av Norges ledende advokatfirmaer: BA-HR, Selmer og Thommessen. Kurset setter fokus på relevant regelverk, transaksjonsmodeller, M&A innen Private Equity og oppkjøp av børsnoterte selskap. NFF Studier og etterutdannelse 2009 Side 4 av 5

5 Kurset består av tre moduler over 3 ettermiddager à tre timer. Det utstedes kursbevis for deltagere som har fulgt hele kurset/samtlige moduler, og kursbeviset gir godkjente timer i etterutdanningskravet satt til medlemmer av Advokatforeningen. I 2009 ble kurset arrangert for 2. gang. NFF utstedte 29 diplomer for fullført kurs/samtlige tre moduler i tillegg var det 20 som deltok på en eller to enkeltstående moduler. Kurset settes også opp i Planlagte studier og kurs Høsten 2007 kom det opp forslag i AFA-studiets styringskomité om å utvide studietilbudet med et Fordypningsstudium i Verdsettelse. Dette studiet er tenkt lagt opp som Fordypningsstudium i Corporate Finance. Første studentkull planlegges tatt opp i I tillegg har vi diskutert en skisse til et kurs i "Finansiell risikostyring". Dette er tenkt å være et kurs over fire dager (2 x 2) og vi håper å kunne tilby kurset første gang i NFF Studier og etterutdannelse 2009 Side 5 av 5

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8

kurs. Dette er forventet. følge av prisdifferensiering møter. Side 1 av 8 Styrets beretning for 2009 2009 har vært et godt år for Norske Finansanalytikeres Forening. Det er generelt god oppslutning på foreningens møter og temaene synes å være i tråd med medlemmenes ønsker og

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 SØKNADSFRIST: 15. mars 2013 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2013 - JUNI 2015 Søknadsfrist 15. mars 2013 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

VERDSETTELSE Fordypningsstudium

VERDSETTELSE Fordypningsstudium VERDSETTELSE Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE VERDSETTELSE Fordypningsstudium 2015/2016 Norges

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 SØKNADSFRIST: 16. mars 2012 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2012 - JUNI 2014 Søknadsfrist 16. mars 2012 Innledning: Norges Handelshøyskole

Detaljer

Autorisert FinansAnalytikerstudium

Autorisert FinansAnalytikerstudium Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Autorisert FinansAnalytikerstudium SEPTEMBER 2003 - JUNI 2005 SØKNADSFRIST 14. MARS 2003 Norges Handelshøyskole

Detaljer

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1

EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 EX EC UTIVE MBA-STUDIER SPESIALSTUDIER BEDRIFTSINTERNE PROGRAM MASTRA 1 2 Åpner nye karriereveier Ønsker du karriereutvikling? NHH Executive tilbyr etter- og videreutdanning for deg som ønsker å løfte

Detaljer

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning

Fordypningsstudium i. Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium i Porteføljeforvaltning 2012/2013 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF) har for 13. gang gleden av å invitere

Detaljer

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

Porteføljeforvaltning. Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE Porteføljeforvaltning Fordypningsstudium NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE PORTEFØLJEFORVALTNING Fordypningsstudium 2015/2016 Norges Handelshøyskole (NHH) og Norske Finansanalytikeres

Detaljer

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side

Kurs. Påmeldingsskjema befinner seg på siste side Kurs i Avansert porteføljeforvaltning September 2002 - juni 2003 Påmeldingsskjema befinner seg på siste side NFFs kurs i avansert porteføljeforvaltning - 2002/2003 NFF arrangerer et spesialkurs i porteføljeforvaltning

Detaljer

MASTER MASTER OF SCIENCE

MASTER MASTER OF SCIENCE MASTER MASTER OF SCIENCE Veiledning 2009 master@bi.no / msc@bi.no www.bi.no/mcs Versjon pr 02.02.2009 TIL: Studieveiledere, studieledere, Call-senter og PR-team FRA: Studieadministrasjonen Master og Programområdet

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2012. 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS

ÅPENHETSRAPPORT 2012. 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS ÅPENHETSRAPPORT 2012 1 Å penhetsrapport for 2012 BDO AS ÅPENHETSRAPPORT FOR 2012 BDO AS INNHOLDSFORTEGNELSE Åpenhetsrapport for 2012... 3 0. Innledning... 4 1. Organisasjonsform og eierskap... 6 2. Samarbeidende

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2013 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 12. juni 2013, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2015 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Tirsdag 9. juni 2015, klokken 16.00 17.00

Detaljer

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING

GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING GENERALFORSAMLING 2014 NORGES INTERNE REVISORERS FORENING Styret i Norges Interne Revisorers Forening (NIRF) har gleden av å invitere til generalforsamling. Tid: Onsdag 11. juni 2014, klokken 16.00 17.00

Detaljer

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE

CORPORATE FINANCE. Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE CORPORATE FINANCE Fordypningsstudium, august - november 2015 NORSKE FINANSANALYTIKERES FORENING OG NORGES HANDELSHØYSKOLE KARIN S. THORBURN Karin Thorburn er professor ved Institutt for finans på NHH,

Detaljer

Skape felles forståelse for sentrale læringsutbytter for oppgraderingskursene i sammenheng med ny rammeplan

Skape felles forståelse for sentrale læringsutbytter for oppgraderingskursene i sammenheng med ny rammeplan 5.12.2011 Referat Ny rammeplan for ingeniørutdanning: Fagmøte Alternative opptaksveier tirsdag 22.11. onsdag 23.11.2011 Høgskolen i Østfold, Fredrikstad, rom S-502 Fagmøtet ble avholdt ved Høgskolen i

Detaljer

Generalforsamling 2009

Generalforsamling 2009 Den norske kirkes presteforening Generalforsamling 2009 Innhold: Side 2 Delegater Side 4 Sak 0 Godkjenning av innkalling og saksliste Side 5 Sak 1 Konstituering Valg av Dirigentskap Desisorer Redaksjonskomité

Detaljer

Klart for jubileum 4 9,7 mill kr til mikrofinansforskning 50

Klart for jubileum 4 9,7 mill kr til mikrofinansforskning 50 NHH Bulletin U T G I T T A V N H H, A F F O G S N F N r. 0 4-2 0 1 0 AFF/NHH: Lederutdanning i verdenseliten Klart for jubileum 4 9,7 mill kr til mikrofinansforskning 50 Nr.4 2010 Innhold 4 Klart for jubileum

Detaljer

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

ROTARY INTERNATIONAL DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290 ROTARY INTERNATIONAL Distrikt Distrikt 2290 2290 Svein-Eirik Svein-Eirik Jensen Jensen Distriktsguvernør Distriktsguvernør 2014-2015 2014-2015 HÅNDBOK ÅRSMELDING FOR KLUBBENE DISTRIKT 2290 DISTRIKT 2290

Detaljer

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder.

8 sider om. www.flt.no. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1. Jonny Simmenes Ny forbundsleder. 8 sider om www.flt.no Nr 7/2009 Medlemsblad for Forbundet for Ledelse og Teknikk Jonny Simmenes Ny forbundsleder. Jens Stoltenberg og Roar Flåthen talte til landsmøtet. 1 INNHOLD LEDER Besøksadresse: Hammersborggt

Detaljer

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund

Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Styrets beretning for 2012 Norsk Bridgeforbund Virksomheten Arbeidet i NBF i 2012 har fulgt opp tidligere handlingsplaner og handlingsplan vedtatt av Bridgetinget i 2012. NBF hadde ved årsskifte registrert

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN

INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN INNKALLING TIL MØTE I PROGRAMUTVALGET FOR BACHELORUTDANNINGEN Møte 4/12, 03.10.2012 kl 12:15 14:00 i Kollegierommet 1.etg, NHH Innkalling er sendt til: Kjetil Bjorvatn Daniel Johanson Bjarne Espedal Øystein

Detaljer

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI

Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen NFT 1/2003 BI Fra Forsikringsskolen til Handelshøyskolen BI Forsikringsundervisning i Norge 1950 2002 av Kristian Trosdahl Forsikringsakademiet feiret 50-års

Detaljer

Faglig politisk beretning

Faglig politisk beretning Faglig politisk beretning 2013 Foto: Terje Hansteen Norsk Arbeidsmandsforbund Innhold Lederen har ordet 3 Forbundets organer 5 Forbundets representasjon i styrer, råd og utvalg 10 Rundskriv 14 Arbeidsmanden

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo

ÅRSMØTE 2014. Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening. Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo ÅRSMØTE 2014 Det innkalles til årsmøte i Norsk Betongforening Tirsdag 29. april 2014 kl 17.00, Vika konferansesenter i Oslo I forbindelse med årsmøtet arrangeres: Årsmøte for Miljøbasen kl 11:00, se eget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS

INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS INNKALLING TIL STYREMØTE HANDELSHØGSKOLEN VED UIS Tirsdag 14.4.15, 12:15-15:30 Styrerom 125, EAL-hus Faste medlemmer: Gunnar Christensen, viserektor NHH Ola Kvaløy, professor Gorm Kipperberg, førsteamanuensis

Detaljer

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT

NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT 1 NORSK PSYKOANALYTISK FORENING NORSK PSYKOANALYTISK INSTITUTT ÅRSMELDING FRA STYRET 2013 2 Årsmelding 2013 Norsk Psykoanalytisk Forening Norsk Psykoanalytisk Institutt Innholdsfortegnelse 1. Organisasjon

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN

HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN HOVEDSTYRETS RAPPORT 2014 MED JURISTFORBUNDET I RYGGEN 2 NORGES JURISTFORBUND Juristforbundet er interesse- og arbeidstakerorganisasjonen for jurister, advokater og juridiske studenter. Vi gir medlemmene

Detaljer