15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. 15m 25-skudd kl. 4. Eker og Fiskum Skytterlag. 6.rund LPcup 8 og 10 feb 2011"

Transkript

1 Eker og Fiskum 25-skudd kl serie 2. serie 3. serie 1. Benny Sand Eker XX X99 *X 48 XX9XX skudd kl skudd 10 skudd 142 XXX9 * skudd 231 (2*) 1. Lars Guldbrandsen Kongsberg 9XX*X 49 *X*9 * 49 XX*X* XXX9XX9XX (6*) 2. Terje Røraas Kongsberg X9 *X* 49 X9X99 47 *X* *X X899X9X* * (7*) 3. Asbjørn Sannes Flesberg 9 * *X9 48 9X XX*X* X*99 * *XX (7*) 4. Svein Lande Flesberg XX* * * XX*X* *998X* * *X (9*) 25-skudd kl Oda Garaas Flesberg *X79X 46 *XX99 48 XX9X * *X989X (4*) 2. Kristoffer Hansen Eker 9XXXX 49 8 * X*X X9989 * *X (4*) 3. Hallvard Grette Rollag og Veggli 9XX9 * 48 9X XXX X98X (1*) 4. Anne Beate Olsson Jondalen 9X99 * XXX XX9X* (2*) 25-skudd kl Nina Mathisen Jondalen 9XXXX 49 X*X* * 50 XX* * X* *99XX* * (9*) 2. Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 9X*XX 49 XX9XX 49 X9X9X *9XX9XXX* (3*) 3. Kristoffer Grette Rollag og Veggli 9X9X8 46 *9 *99 47 X9 *XX XX99X9 *9X (4*) Side 1

2 Eker og Fiskum 4. Svend Korbu Kongsberg 9 *X* *9 * 46 X X9889XX9X (4*) 5. Ola Fosshaug Flesberg X* * *X9 47 X XX9999X (3*) 6. Per Arne Geitle Kongsberg 899 *9 45 7X *999X X9X99X (2*) 7. Henrik Karlsen Rollag og Veggli X79X X9 * X99999 * (2*) 25-skudd kl Kim Andre Lund Jondalen X*X*X 50 X9 *9X 48 * * * * * *X*XXX* *XX (12*) 2. Knut Bråthen Kongsberg X99XX 48 * *9XX 49 XXXX* *9XX9X*XX (5*) 2. Synne N.tråen Rollag og Veggli 9XX9X 48 XXXX* 50 XXX9 * X999 * *X*XX (5*) 4. Roar Kongsjorden Rollag og Veggli X*X9 * 49 9X99X 47 XXX9X XXX9 *XXX*X (4*) 5. Rune Fekjan Jondalen *XXX * *X*XX *X*X*XX* (8*) 6. Lene Gilen Jondalen 9X9 *X 48 *X99X 48 XX99 * X99 *9 * * * * * (9*) 7. Stein Martinsen Kongsberg X9XX* 49 9 *9 *X 48 X*XX X88XX*X* (6*) 8. Kjell Flesaker Fiskum 9 *XX9 48 * * XX9X XXX9XX*9 * (5*) 9. Erik Rognli Kongsberg X*XX* XXXX *99XX9 * * (5*) 10. Sveinung Eriksrud Rollag og Veggli 989 *9 45 *X XXXX XXX9 * *X (4*) 11. Kjell Hovda Fiskum 99 *X X98 45 XXXXX XX9X8X (1*) 12. Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 999X X* * * *XX (4*) 25-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Kim Andre Lund Jondalen 5 X*X*X 50 X9 *9X 48 * * * * * *X*XXX* *XX (12*) 2. Nina Mathisen Jondalen 4 9XXXX 49 X*X* * 50 XX* * X* *99XX* * (9*) 3. Knut Bråthen Kongsberg 5 X99XX 48 * *9XX 49 XXXX* *9XX9X*XX (5*) 3. Synne N.tråen Rollag og Veggli 5 9XX9X 48 XXXX* 50 XXX9 * X999 * *X*XX (5*) 5. Roar Kongsjorden Rollag og Veggli 5 X*X9 * 49 9X99X 47 XXX9X XXX9 *XXX*X (4*) 6. Rune Fekjan Jondalen 5 *XXX * *X*XX *X*X*XX* (8*) 7. Jørn Ingolf Strømsli Kongsberg 4 9X*XX 49 XX9XX 49 X9X9X *9XX9XXX* (3*) 8. Lene Gilen Jondalen 5 9X9 *X 48 *X99X 48 XX99 * X99 *9 * * * * * (9*) Side 2

3 Eker og Fiskum 9. Stein Martinsen Kongsberg 5 X9XX* 49 9 *9 *X 48 X*XX X88XX*X* (6*) 10. Kjell Flesaker Fiskum 5 9 *XX9 48 * * XX9X XXX9XX*9 * (5*) 11. Erik Rognli Kongsberg 5 X*XX* XXXX *99XX9 * * (5*) 12. Kristoffer Grette Rollag og Veggli 4 9X9X8 46 *9 *99 47 X9 *XX XX99X9 *9X (4*) 13. Sveinung Eriksrud Rollag og Veggli *9 45 *X XXXX XXX9 * *X (4*) 14. Oda Garaas Flesberg 3 *X79X 46 *XX99 48 XX9X * *X989X (4*) 15. Kjell Hovda Fiskum 5 99 *X X98 45 XXXXX XX9X8X (1*) 16. Kristoffer Hansen Eker 3 9XXXX 49 8 * X*X X9989 * *X (4*) 17. Svend Korbu Kongsberg 4 9 *X* *9 * 46 X X9889XX9X (4*) 18. Ola Fosshaug Flesberg 4 X* * *X9 47 X XX9999X (3*) 19. Hallvard Grette Rollag og Veggli 3 9XX9 * 48 9X XXX X98X (1*) 20. Anne Beate Olsson Jondalen 3 9X99 * XXX XX9X* (2*) 21. Per Arne Geitle Kongsberg *9 45 7X *999X X9X99X (2*) 22. Odd-Bjørn Vatne Kongsberg 5 999X X* * * *XX (4*) 23. Henrik Karlsen Rollag og Veggli 4 X79X X9 * X99999 * (2*) 25-skudd kl. V55 1. Arne Mathisen Jondalen XXX* * 50 X999X 47 X*X9 * XXX9 *X*XXX (6*) 2. Asbjørn Mathisen Jondalen XXXX9 49 *99 *X 48 9X* *X XX9 *X*9X* * (8*) 3. Oddgar Larsslett Fiskum *X*XX 50 9X99X 47 *9X9X XXX9XXX*X (4*) 25-skudd kl. R 1. Christian Hæreid Fiskum *XX*9 49 X* *9X 49 XX9 *X *XXX*9X*9X (8*) 2. Bjørn Kristian Fredriksen Flesberg X* *XX 50 * *9 *X 49 X99X* XX9X* * * (9*) 3. Henrik Sannes Flesberg 999X XXX 47 XX*X X*XX*X9 *X (4*) 4. Emil Landerud Teigen Flesberg *X99 * 48 9 *99X 47 * * * X9 *9X9 * *9X (9*) 5. Håkon Løkensgard Eker 99X*X *X 47 * *X*X XX*9X (6*) 6. Vilde Vrålstad Jondalen XXXX XXXX XX9 *X9X (1*) Side 3

4 Eker og Fiskum 7. Lars Halvor Bergan Jondalen XX9X XX* 48 X9XX XXX9X (1*) 8. Kjetil Hovde Moen Kongsberg * * *9 *9 47 9X9 *X XXX (5*) 9. Helge Lande Flesberg X899X 46 *X *X9 *XXX9X (3*) 10. Bjørn Erik Bollerud Jondalen X*X*X 50 X X9X (2*) 11. Bjørn Magnus Hanserud Jondalen XX9X X * X (1*) 12. Emil Bæver Bakke Flesberg X (0*) 25-skudd kl. ER 1. Vilde Kongsjorden Rollag og Veggli X*9XX 49 * *XX* 50 XXX* * *X*X9 * *XX* (11*) 2. Helene Lande Flesberg *XX*9 49 * *XX9 49 *XX*X X*XX*9XX*X (9*) 3. Jan Erik Fredriksen Flesberg *XX* * 50 XXX*X 50 XXXXX XX99 *9 * *X* (8*) 4. Åsne Rostad Rollag og Veggli * * * *X 50 XX* * * 50 99X*X *X*XXX99XX (10*) 4. Steinar Spiten Jondalen *XXXX 50 *X*X9 49 *X*X* X*X99 *9 *X* (10*) 6. Anders Heubach Kongsberg XX9 *9 48 XX*X9 49 XX*X* *9 *XX*XXX* (8*) 7. Morten Lande Flesberg X9XX* 49 9 *XXX 49 XXXXX *99XX*X*XX (5*) 8. Sebastian Olsen Eker * * X* *9X 49 XX*8X *9 *X*9 *XX (9*) 9. Marie Voldbakken Rollag og Veggli XX9 * *XX9 48 *XX XX99 * * *9XX (6*) 10. Håkon Hansen Eker 89X X* 47 XX9X XXXXX*X*X (3*) 11. Herleik Holtan Jondalen * *9 *X 49 X *99XXX* *9X (6*) 12. Jon Uglem Jondalen X999 * X 46 X99XX *XX9X9999X (2*) 13. Ravn Kjennerud Jondalen *99XX 48 XX X* *8X99X* (4*) 14. Kjetil Kongsgård Røraas Kongsberg * X* *X9 *XX* (5*) 25-skudd kl. J 1. Eimund B. O. Lang Kongsberg *X*XX 50 *X9 * * 49 9 *X* * *99XX9XXX* (10*) 2. Reidar Hageselle Kongsberg XX9X* 49 *XX99 48 *9 * *X *89 *9XX*X (8*) Side 4

5 Eker og Fiskum 25-skudd kl. V65 1. serie 2. serie 3. serie 1. Hans Erik Rua Jondalen XXXXX 50 XX*X* 50 X9X*X skudd 10 skudd 149 *X*XXXXX* * skudd 249 (7*) 25-skudd kl. ASP 1. Even Bollerud Jondalen * XX* *X *9X99X Fredrik Andreas Fiskum Graven Jondalen XX99X 48 9X88 * 45 X*99 * X Tor Vetle Hanserud Jondalen 7XX X9 46 9X9XX X9X9 *9XX9X Rawn Victor Hanssen Jondalen X X X9 *X988 *X Lars Petter Horten Eker 9998 * 45 * X98 * * Marius Midtgard Jondalen X9X*X 49 X*X99 48 X9X *X* *X9 * Magnus Aasland Nilsen Jondalen Marcus Reitan Eker X Sindre P Sigvartsen Jondalen 9X*9 * 48 8 *XX9 47 XX* * * *XX*9 *X9XX Bjørn Harald Skalstad Flesberg X 42 8X* X Trym B Skibrekk Jondalen 897 * X99X89 * *X Jonas Solvang Jondalen 9 * *X X Petter T Solvang Jondalen 9XX9X 48 X* *XX 50 9X99X XXXXXXXXX* Vagard Sten-halvorsen Jondalen 99XX *99 * 47 XX99X X9X9 *989X Simen Østdahl Flesberg XXX*X XX 47 9XX9X XX9 *9X Side 5

24-26.04.2009 Regnskap

24-26.04.2009 Regnskap Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Helge Lillekvelland Nordstrand 5 50 48 50 98 100 346 Gylt medalje 2 Ragnar Flaatnes Sem 5 50 49 49 99 99 346 3 Ole - Kristian Bryhn Røyken 5 50 49 49 98 100 346 4 Thor

Detaljer

Sandefjord 49 48 46 89 232 5* 17:36-11.11 WWW.MEGALINK.NO

Sandefjord 49 48 46 89 232 5* 17:36-11.11 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Andreas Voith Nøtterø 49 50 49 100 248 14* Gull Røyken og Hurum 48 50 50 100 248 13* Sølv 2 Arne Johan Rasch Hansen jr 3 Kevin André Jacobsen Sem 49 50 48 99 246 12* Bronse

Detaljer

Kringsjåstevnet (NIH) Arrangør:Nordstrand SKL 02.12.2005 Klasse V65 15 Skudd

Kringsjåstevnet (NIH) Arrangør:Nordstrand SKL 02.12.2005 Klasse V65 15 Skudd Klasse V65 1 Oliver Stensrud Røyken 50 49 50 149 Kr 146 2 Odd Kolsrud Begnadalen 49 49 50 148 Kr 99 3 Reidar Jægersborg Åsheim 49 50 49 148 Kr 75 4 Jon Erik Lund Åsheim 49 48 50 147 5 Roald Hansen Skaug

Detaljer

Kringsjåstevnet 2006 Arrangør:Nordstrand SKL 02.12.2006 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5

Kringsjåstevnet 2006 Arrangør:Nordstrand SKL 02.12.2006 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Espen Berg-Knutsen Nordstrand 5 50 50 50 99 249 Gylt medalje 2 Odd Arne Brekne Lyngdal 5 50 48 50 99 247 Sølv medalje 3 John Olav Ågotnes Fana 5 50 47 50 99 246 Bronse

Detaljer

Jotunheimtreffen Lesja Arrangør:Lesja SKL 19-21.07.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5

Jotunheimtreffen Lesja Arrangør:Lesja SKL 19-21.07.2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Ola Tore Dokken Nordre Land 5 50 50 49 98 100 347 19* Medalje 2 Knut Bråthen Kongsberg 5 50 49 49 98 100 346 19* 3 Helge Nordberg Oslo Østre 5 49 48 49 100 99 345 14*

Detaljer

Stevneoppgjør Innendørs Trippelstevnet i Holla, 20.-25.jan.2015.

Stevneoppgjør Innendørs Trippelstevnet i Holla, 20.-25.jan.2015. Stevneoppgjør Innendørs Trippelstevnet i Holla, 20.-25.jan.2015. Nedenfor følger til alle deltakende skytterlag og stevneregnskap for Innendørsstevnet Trippelstevne i Holla, 20-25.01 2015. For enklest

Detaljer

DELTAGER - OG RESULTATLISTE FOR BERG IL/REMA 1000 RITTET 15.05.10

DELTAGER - OG RESULTATLISTE FOR BERG IL/REMA 1000 RITTET 15.05.10 DELTAGER - OG RESULTATLISTE FOR BERG IL/REMA 1000 RITTET 15.05.10 STARTNR J10-5 KM UTEN TID KLUBB 1 198 Oda Torjussen Moss CK 2 289 Tine Ingebrigtsen Torsnes 3 363 Helene Damgaard Halden CK 4 384 Heidi

Detaljer

Resultatliste. Trolloløpet 2012. Re Videregående Skole 12.05.2012. etiming versjon 3.6 12.05.2012 20:29:01 Side:1

Resultatliste. Trolloløpet 2012. Re Videregående Skole 12.05.2012. etiming versjon 3.6 12.05.2012 20:29:01 Side:1 D -10 1 Ingrid Bergene Aabrekk Sandefjord OK 32:33 15:52 2 Maria Gammelsæter MehammerPorsgrunn OL 35:50 03:17 17:28 3 Maren Sæthre Porsgrunn OL 37:52 05:19 18:28 Antall 3 Påmeldte: 3 Startende: 3 Ant.

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Nor hbraathen@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb BrikkeleieKontingent Ordinært påmeldt

Nor hbraathen@hotmail.com Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass Lisensb BrikkeleieKontingent Ordinært påmeldt Førjulsrennet 214 Pb 183 Alsvåg IL v/ Håvard Bråthen Meløy 8432 ALSVÅG Dato 19.12.214 Nummer 1 Kundeid: 553615 Forfall: 2.1.215 Kontingentliste Førjulsrennet 214 dato: 2.12.14 hbraathen@hotmail.com 239

Detaljer

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl. 1. 15m 25-skudd kl. 2. 15m 25-skudd kl. 3. Leikanger skyttarlag. Februarstemne 2015. Leon - Resultatprogram 25-skudd kl. 1 1. Johan Stadheim Leikanger 9XX9 * 48 * *X* * 50 X99XX 48 146 XX* * * *X* *X 100 246 (11*) 2. Lars Jostein Myklevold Farnes 999 *X 47 99X9X 47 99X*X 48 142 X9X9X99 *XX 96 238 (3*) 3. Arild

Detaljer

Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO

Statoil Stasjonen på Danmarksplass www.statoilviken.no 20:18-27.01 WWW.MEGALINK.NO Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Gudmund Arne Lilletveit Voss 244 Gylt medalje 9**99=47 99XX*=48 XXX9*=49 XX*XX***X*=100 2 Siren Marie Wilmann Herdla 243 99*XX=48 XXX*X=50 XXX*9=49 X99*X99*X*= 96 3 Eirin

Detaljer

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner.

Revolverfelt. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa. Klasse Junior. Klasse Kvinner. NM 2014 - Revolver 1405015 - Terningmoen - 24.07.2014 Hamar IL, pistolgruppa Revolverfelt Maks oppnåelig 102p Klasse Junior 1 Espen Magnussen Sola PK ( 9 9 9 9 10 10 11 11 10 12) 100 (21*) 2 Knut Høie

Detaljer

Nyttårsstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. 16 18.jan Overhalla

Nyttårsstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. Januarstevnet. 16 18.jan Overhalla NAMDALSCUPEN INNENDØRS 15 M 2015 ETTER 8. RUNDE I Namdalscupen innendørs 15 M skal ett mer enn halvparten av antall stevner være tellende. Feks med 12 stevner teller 7. Plass Skytter Skytterlag Klasse

Detaljer

13.11.2008. Premieliste

13.11.2008. Premieliste Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Ole Kristian Sandtangen Rakkestad 50 50 50 99 249 10* Gylt medalje 2 Fredrik Eikeland Aas 49 50 49 100 248 14* Sølv medalje 3 Chrisoffer Bakken Råde 48 50 50 100 248 8*

Detaljer

Montebellorittet 2000 Sande - Konnerud 25.06.2000

Montebellorittet 2000 Sande - Konnerud 25.06.2000 Montebellorittet 2000 Sande - Konnerud 25.06.2000 Resultat Plass Nr. N a v n Klubb T i d Etter Menn Aktiv over 17 år 1 0001 Rune Høydal Drammen Cykleklubb 1:30.54 2 0012 Martin Støvern G-Sport MTB 1:35.08

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006

ADELSKALENDER MONTEBELLORENNET AJOUR PR 2006 Navn Klubb Antall BONDEN, Thor Vinn IL 40 CHRISTENSEN, Oddvar Sturla IF 40 PEDERSEN, Øivind Konnerud IL 38 BORGEN, Hans Otto Vinn IL 37 GRINDERUD, Erik Drammen Energinett BIL 36 MORTENSEN, Thor Drammen

Detaljer

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1

Besøk oss på: http://trysil.skytterlag.no/ RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009. Side 1 RESULTATLISTE VÅRSTEVNET 2. MAI 2009 Side 1 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Kristoffer Sannvoll Åsnes 5 50 50 50 98 99 347 Gylt medalje 2 Lene Kristin B Løvåsen Trysil 5 49 47 50 99 100 345 Sølv medalje

Detaljer

Mini-Mila 5 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

Mini-Mila 5 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Mini-Mila 5 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Kvinne Mini-mila (Påmeldt: 56 - Startet: 56 - Fullført: 46 - Premier: 0) Dorte Møller 203 fullført Mia Eriksen 205 fullført Irene Schanhe 206 fullført Kari

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt Kvinner 17-29 1 Marit Kahrs Bækkelaget SK 1:33:50 2 Kristine Aleksandersen 1:52:43 18:53 3 Hanne Høgmo Fredrikstad IF 1:53:22 19:32 4 Thale Glomsrød Fredrikstad IF 1:57:10 23:20 5 Kristine Kavli Krik 1:57:25

Detaljer

Resultater Gutter 13-14 år 15km

Resultater Gutter 13-14 år 15km Resultater Gutter 13-14 år 15km Rennleder: Rolf Nyhus Østmarskrunden 2010 Side 1 1 0001 Simen Heimdahl Rustad IL 50.59 2 0005 Endre Wigaard Rustad IL 52.40 01.41 3 0004 Håkon B. Tesaker Rustad IL 53.56

Detaljer

Nor carsten.g.rolland@uit.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor carsten.g.rolland@uit.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Alta IF Alta Idrettspark 9514 ALTA Nummer 1 Kundeid: 64554 carsten.g.rolland@uit.no 722 Nilsen Fredrik G 15 år - 5km 3507852 12:13:15 53 Nilsen Nikolai G 10 år - 1km 0 11:13:15 38 Pettersen David S G 9

Detaljer

40 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff

40 km Navn Klubb Startnr Totaltid Diff Gutter 16-17år 40km (Påmeldt: 4 - Startet: 4 - Fullført: 3 - Premier: 2) 1 Torjus Aasrum Midtgarden Hei, IL - Ski 252 02:19:16.3 00:00.0 2 Hermann Glasius Hegg Botne SK 243 02:30:21.6 11:05.0 3 Herman

Detaljer

KURS VINTEREN 2015 - ISACHSEN

KURS VINTEREN 2015 - ISACHSEN KURS VINTEREN 2015 - ISACHSEN ALLE DIVISJONER / AVDELINGER Navn: Dato: Kl. Sted: Divisjon Avdeling Bekreftet av Øvrig 1. HMS - 40-TIMER FOR VERNEOMBUD OG AMU-REPR. 1 Enoksen, Geir 26. -28. jan. 08.30-16.00

Detaljer

Resultatliste lag. NM Jaktfelt 2015. LISENS: NJFF NM arrangement 12.04.2015 18:32 15JF0501. 1 Hemnes JFF 1. Hoved 150 148 150.

Resultatliste lag. NM Jaktfelt 2015. LISENS: NJFF NM arrangement 12.04.2015 18:32 15JF0501. 1 Hemnes JFF 1. Hoved 150 148 150. 1 Hemnes JFF 1 1054 977762 Ronny Fjeldskogen 1129 1654754 Snorre Ekeheien Laakso 1055 1529875 Ole Mathias Fjeldskogen 448 2 Østby JFF 1 1108 286535 Rikard Østmoe 1106 776958 Thomas Hemstad 1104 507 Christer

Detaljer

Stjernetråkken 2015 Resultatliste

Stjernetråkken 2015 Resultatliste K-jun 60,0 KM / 36,82 KM/h 1 171 OTTESTAD Mie Bjørndal Ullevål SK 1:37:46 0:00:00 2 172 SUNDBY Martine Bjerke Horten OCK 1:45:49 0:08:03 K-sen 60,0 KM / 36,79 KM/h 1 175 DEGVOLD Thea Marie Jacobsen 1:37:51

Detaljer

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk

Adelskalender Montebellorennet pr 2012Alfabetisk Etternavn Fornavn Klubb 2012 Antall Abrahamsen Magne Stokke IL 2 Abrahamsen Odd Bækelaget 1 Agard Jan Cato Selvik IL 1 Akselsen William Martinius Mjøndalen IF X 1 Alm Ørjan Viken Skog BIL 1 Alte Kent X

Detaljer

Nor t-k-kild@online.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt

Nor t-k-kild@online.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent Ordinært påmeldt Sone- og kretserenn 13.1.13 Ankenes SK Boks 83 852 ANKENESSTRAND Dato 13.1.213 Nummer 1 Kundeid: 643 Forfall: 27.1.213 Kontingentliste Sone- og kretserenn 13.1.13 dato: 13.1.13 t-k-kild@online.no 321 Hanssen

Detaljer

Nor per_kare.jakobsen@hifm.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent

Nor per_kare.jakobsen@hifm.no Påmeldt Startnr Navn Klasse Brikke Starttid Resultat Plass LisensbBrikkeleie Kontingent Alta IF Alta Idrettspark 9514 ALTA Dato 17.2.213 Nummer 41 Forfall: 3.3.213 Kontingentliste Statoil NC Alta dato: 15.2.13 per_kare.jakobsen@hifm.no Bellika Jens M 17 år 1 km fri 2 1:24:3 31:17,77 M 17

Detaljer