TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER"

Transkript

1 ÅRSBERETNING FOR 2013 Styret har bestått av : Hans Petter Fyhn styreleder Marit Herrem nestleder Åse Bollingmo Anton Trætteberg Maria Reitan Gunnar Tørud varamedlem Monica Aase varamedlem Hans Petter Fyhn trakk seg som styreleder og gikk ut av styret 8. mai Styret konstituerte seg da på følgende måte : Marit Herrem styreleder Gunnar Tørud nestleder Åse Bollingmo Anton Trætteberg Maria Reitan Monica Aase varamedlem 1 vakant varamedlem Varamedlemmene har deltatt på alle styremøtene, og har utført viktige oppgaver i styret. Valgkomite : Elsa Reiersen, Sverre Kirksæther og Torill Schjetne. Venneforeningen er representert i Trøndelag Folkemuseum Stiftelse ved Marit Herrem. Gunnar Tørud er varamedlem.

2 Trøndelag Folkemuseums venner hadde ved årsskiftet 946 medlemmer. Av de 946 medlemmene var det 20 livstidsmedlemmer. 74 medlemmer arbeidet som frivillige ved museet. Styret har sendt ut fire nyhetsbrev til alle medlemmer. Det er også sendt ut brev til de frivillige. I 2013 har Monica Aase gjort et fantastisk arbeid med medlemsregisteret. Venneforeningen har nå registrert 707 mailadresser og 249 får frimerkepost. Adresselistene blir kontinuerlig à jourført, og vi sparer store summer ved å kunne sende ut brev pr. mail til så mange medlemmer. ÅRET 2013 Venneforeningen kan se tilbake på et meget aktivt år. Vi har to store samarbeidsprosjekter med museets ledelse. Apotekerhagen er nesten ferdig, og arbeidet vil bli sluttført i løpet av våren Arbeidet med rehabilitering av dammen er kommet godt i gang, og planen er at også dette arbeidet skal bli ferdigstilt i løpet av vårhalvåret. Arbeidet ledes av avdelingsleder Svein Ove Hojem fra museet og pensjonert landskapsarkitekt Gunnar Tørud fra venneforeningen. Venneforeningen har fått egen hjemmeside som en del av museets hjemmeside. Hjemmesiden blir kontinuerlig oppdatert. Samarbeidet med Trondheim symfoniorkester fortsetter. TSO får informere om sine konserter gjennom Venneforeningen, og våre medlemmer får gode tilbud på konsertbilletter. VENNEFORENINGENS FRIVILLIGE MEDLEMMER Venneforeningen har mellom 70 og 80 medlemmer som arbeider som frivillige. Gjennom dette arbeidet bidrar de frivillige med en betydelig innsats for driften av museet. I 2013 ble det registrert over 2 årsverk som de frivillige hadde utført for museet. Men oppgavene er mange, og vi ønsker flere av våre medlemmer velkommen i de ulike gruppene. De frivillige blir invitert til to spesielle arrangementer hvert år. Arrangementet om våren er det venneforeningen som har ansvaret for. Høstens arrangement står museets ledelse for. Alle frivillige som er med på tre eller flere oppgaver i løpet av året får gratis medlemskort. Vi har grupper ut fra spesielle fagfelt som tannleger, leger og farmasøyter. Det er videre grupper ut fra etablerte interesseforeninger som Knivklubben Trønderkniv, Motorkameratene, militærhistoriske grupper og middelaldergrupper. Følgende grupper blir ledet av en av de fast ansatte ved museet: Kafe og bakegruppa, Arrangementsgruppa, Hagegruppa, Landskapspleiegruppa (LPG, tidligere vedgruppa ) Broderigruppa, Tekstilgruppa, Kontorgruppa og Arkiv og bibliotekgruppa.

3 AKTIVITETER ARRANGEMENT FOR DE FRIVILLIGE 12. JUNI TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER Alle frivillige var invitert til et sommerarrangement på Sverresborg.Det var strålende vær, og historiker Terje Bratberg ledet oss gjennom en interessant og spennende byvandring i vår egen by. Gunnnar Tørud tok oss med i den nye apotekerhagen og orienterte om de videre planene. Kvelden ble avsluttet med rømmegrøt og spekemat. ST. HANS PÅ SVERRESBORGN Det var et stort og hyggelig St. Hans arrangement. Fra Arrangementgruppa deltok flere som parkeringsvakter og billettselgere. Venneforeningen hadde kafe på Skogheim hvor det ble solgt wienerbrød hjemmebakte kaker, og vafler. VENNEFORENINGENS HØSTTUR Målet for årets høsttur arrangert av Venneforeningen var i år museet Kystens Arv i Rissa. 52 av Venneforeningsmedlemmene ønsket å delta på utflukten for å bli enda bedre kjent med Trøndelagskystens museumsperler. Ved ankomsten til Museet ble vi vel mottatt av Tinnarosens hyggelige vertskap og servert kaffe og nystekte vafler. En lokal sprudlende og veltalende ung guide viste oss sjarmerende rundt i selve museet og båtbyggerverkstedet. Vi fikk en solid innføring både i skipsbygging, fiskernes og fiskerkonenes hverdagsliv, samt muligheter til å handle strikkevarer og husflidsgjendstander. Den kjente rosehagen ved Prestegården var dessverre avblomstret og kunne ikke vise fram sin prakt, men i stedet ble der en liten botanisk innføring i Prestegårdens enorme almskog. Neste mål var Reins kirke og klosterruinene. Nok en dyktig lokal guide satte oss inn i både kirkehistorie og kongesagaenes beretninger. Tilbake til Tinnarosen ventet et velsmakende måltid. Mette av både inntrykk og inntak kunne man sette seg fornøyd tilbake i bussen for retur Trondheim. VENNEFORENINGENS DAG 6. NOV. Over 100 medlemmer hadde meldt seg på venneforeningens dag hvor historiker Terje Bratberg holdt er meget fengende og interessant foredrag med tittelen Om 1700 tallets mørke og lyse sider med fokus på Nattmannens historie Gunnar Tørud orienterte om apotekerhagen og restaurering av dammen, og Torunn Herje fortalte om høstens program og planer fremover. Kvelden be avsluttet med fiskesuppe og kaffe på Bagle.

4 JULEBASAR PÅ SKOGHEIM LØRDAG 30 NOV. OG SONDAG 1. DES. TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER I år ble det arrangert julebasar på Skogheim både lørdag og søndag. Det ble nedsatt en komite som forberedte basaren. Hagegruppas medlemmer og andre frivillige hjalp til under hele arrangementet. Vi fikk inn svært mange flotte gevinster og gode kaker fra medlemmer av venneforeningen. Det var åresalg, loddsalg, hyggelig kafe og flott underholdning, og det var stor stemning begge dagene. Overskuddet fra arrangementet ble kroner som denne gangen er øremerket rehabilitering av dammen. Venneforeningens styre er svært takknemmelig for at så mange medlemmer bidro med flotte gevinster og gode kaker til utlodningen og basaren. ARRANGEMENT FOR DE FRIVILLIGE 3. DESEMBER Alle frivillige ble invitert til en førjulskveld 3. desember. Det ble servert pepperkaker og gløgg i Publikumsbygget.. Lege Bjørn Gilje orienterte og viste bilder fra sitt registreringsarbeid over innsamlet legeutstyr. Ann Siri Garberg ble takket av venneforeningens leder for sitt store arbeid som frivillighetskoordinator. Så var vi alle invitert til et flott og stemningsfullt julebord oppe på Skogheim. Etter maten ble alle de frivillige gruppene presentert. Torunn Herje takket alle frivillige for en fantastisk innsats. Arbeider som utføres i nært samarbeid mellom Venneforeningen og museet: RESTAURERING AV DAMMEN Endelig er arbeidet med å restaurere dammen i gang. Grave- og planeringsarbeidene forutsettes utført inneværende vinter. Dammen var i ferd med å gro helt igjen slik at det nesten ikke var vannflate mer å se. Arbeidet har vært påkrevet i lang tid. Høsten 2012 utarbeidet Landskapsarkitektfirmaet Løvetanna en plan med kostnadsoverslag for dammen og nærområdet rundt. Hele denne delen av parken ønskes bedre tilrettelagt for barn og familier på picknik bl.a. med bedre tilgjengelighet til vannet. Høsten 2013 ble det innhentet tilbud fra flere entreprenører og Ottar Augdal AS ble valgt. Arbeidene som ble igangsatt noen uker før jul omfatter tømming av dammen og oppgraving av slam og gjørme. De oppgravde massene skal benyttes for å flate ut skråningen mot Sverresborg Allè slik at arealet blir enklere å vedlikeholde (grasklipping). Den gamle og forvokste hagtornhekken mot Breidablikkvegen skal fjernes og erstattes av ny beplantning. For å lette vedlikeholdet av dammen blir det lagt fast, kjøresterkt dekke i deler av dambotnen slik at det kan benyttes traktor ved opprensking neste gang dammen skal tømmes. Entreprenøren skal montere en ny tømmekum med hensiktsmessig tømmekran og

5 regulering av overløp for vann-nivået. Arbeidene omfatter også gjenskaping av en liten bekk ved hjelp av pumpe for resirkulasjon av vann fra dammen. Bekken med pumpe har eksistert i tidligere år. Landskapsarkitektene presiserte i sin plan at tømming og oppgraving av dammen bør skje sen høst eller vinter av hensyn til småsalamanderne som visstnok har tilhold i og nær dammen i sommerhalvåret, men ikke om vinteren. Salamanderne er rødlistearter. Før arbeidene ble satt i gang ble det gjennomført en befaring med biolog fra Miljøetaten i Trondheim kommune. Miljøetaten aksepterte planene for dammen. De arbeidene som er bestilt som vinterarbeid hos Ottar Augdal AS beløper seg til kr (eks. mva) og omfatter ikke planter, plantearbeider og tilsåing av grasarealer som forutsettes utført vår/forsommer Det er sannsynlig at vi etterbestiller deler av disse arbeidene hos Augdal innenfor en anslått ramme på Det er usikkerhet om hvor store arealer som blir berørt av anlegget. Innenfor budsjettrammene vi har i denne omgang er det ikke rom for å bygge nye stier og/eller fornying av parkmøbler og evt. lekeutstyr. APOTEKERHAGEN Apotekerhagen tok form i løpet av sommeren og høsten 2013, men det gjenstår arbeider også til våren For det første skal bedene som ikke ble tilplantet med urter i 2013 fylles med planter og sannsynligvis må tilplantede bed fornyes etter vinteren. Det mangler fortsatt humleplanter inntil de to lange staurene ved inngangen fra sør. Det største plantearbeidet vil likevel være å beplante arealet mellom Apotekerhagen og gjerdet mot stien langs Dyrborgskogen. Her vil Venneforeningen plante prydbusker og buskroser som skal danne avslutning på «baksiden» av hagen. Det vil bli kjørt inn ny jord til buskfeltene. Høsten 2013 ble det montert tappekran for vann ved smijernsportalen i hagen og det ble ført fram elektrisk strøm til bassenget (betongringen) slik at det er klart for vann og fontene i bassenget. Dette prioriteres høyt til våren. Av budsjettet gjenstår det kr til ovennevnte arbeider våren GAVER TIL MUSEET 2012 I 2012 ble følgende beløp bevilget i tillegg til de andre gavene og som ble betalt ut i 2013: Dammen : Julebasar : Gave til Skogheim: Sum

6 2013 Ny vedmaskin: Medvirkningsprosjekt Urtehage / apotekerhage : Hagegruppa : Miljøløftet / lydkulissert : Sum : Dammen Fra fondet : Fra egenkapitalen Sum SLUTTORD Venneforeningen har i samarbeid med museets ledelse satset svært mye på de to store prosjektene apotekerhagen og restaurering av dammen. Vi ser fram til at begge prosjektene vil bli ferdigstilt i løpet av våren De vil begge gi et løft til Sverresborg som friluftsmuseum. Venneforeningen vil takke alle ansatte for et godt og inspirerende samarbeid., og alle frivillige for en fantastisk innsats. TRØNDELAG FOLKEMUSEUMS VENNER 25.FEBRUAR 2014 Marit Herrem Gunnar Tørud Åse Bollingmo Anton Trætteberg Maria Reitan Monica Aase

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008

ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 ØSTBYEN FRIVILLIGSENTRAL (tidl. Lade/Lademoen Nærmiljøsentral) ÅRSRAPPORT FOR ÅR 2008 Innledning Ved inngangen av år 2008 het sentralen Lade/Lademoen Nærmiljøsentral (LLN). Den 01.10.08 skiftet sentralen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet

SLUTTRAPPORT. Rullende livskvalitet SLUTTRAPPORT Prosjekt 2006/ 3 / 0154 Rullende livskvalitet LHL - Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Prosjektleder: Arnfinn Hansen, LHL Skjervøy Forord Prosjektet har samlet inn midler og skaffet

Detaljer

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011

Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Årsberetning for Blaker og Sørum historielag 2011 Sak 3 Årsmøtet 2011ble arrangert onsdag 9. mars kl.19.00 på Sørumsand vgs. med 26 fremmøtte. Sogneprest JohnOlav Stokstad Larsen kåserte over Kirken i

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Drøbaksund Seilforening

Drøbaksund Seilforening Drøbaksund Seilforening Årsmelding 2011 Styret i Drøbaksund Seilforening har i 2011 bestått av følgende personer: John Øivind Saxebøl, leder Guro Steine, nestleder, informasjon Tor Egil Koppang, kasserer

Detaljer

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling

Medlemsinfo fra. Stort julileumsnummer! 1/ 2009, februar. Innhold. Lederen Årsmøteinnkalling Medlemsinfo fra 1/ 2009, februar Innhold Stort julileumsnummer! Vestfold Parkinsonforenings (avtroppende) leder, Johanne Storm-Linnebo, ledet den flotte jubileumsfesten på Karlsvik gård 20.november. Mange

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2013-2014 Årsmøtet for 2013 ble avholdt i Læringsverkstedet Barnehage Nordbymoen, Jessheim, 24.april 2013. Tilstede var 22 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret

Detaljer

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE

Salg av Nedre Enger. Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund. Saker av interesse: PROGRAM FOR 17. MAI 2006 VED ASAK SKOLE LEIRSUNDS NATURLIGE INTERESSEORGAN WWW.LEIRSUND.NET Våren og sommeren er på tur, også til Leirsund Nr 1/06 Mai 2006 Torsdag 4. mai 2006 fikk vi vår første sommerdag, og det uten at våren var innom oss.

Detaljer

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30

innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Kringsjå Grendelag innkalling til kringsjå grendelags 28. ordinære generalforsamling Torsdag 29. mars 2012, Dagbo kl 18.30 Dagsorden: 1. Konstituering 2. Årsberetning 3. Regnskap 2011 4. Meddelelse av

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering.

Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Til styret for Lionsdistrikt 104E Ved distriktsguvernør Albert Moe Forslag til distriktsaktivitet for Distrikt 104E. Bygging av nytt barnehjem Pattaya, Thailand. Delfinansiering. Hans K.Nyvoll sitter både

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark

Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Innkalling til årsmøte i Rutebilhistorisk Forening avdeling Telemark Avd. Telemark Årsmøtet avholdes på loftet i Brekke Kafe (Brekkeparken i Øvregate 41, Skien), tirsdag 12. mars kl 19:00. Saksliste til

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING

ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING ÅRSBERETNING 2013 FOR VEAR IDRETTSFORENING Årsberetning 2013 1. Tillitsvalgte i styrer og utvalg 2. Hovedstyrets møter 3. Gruppene 4. Anleggene 4.1 Baner 4.2 Skiløyper 4.3 Skileikanlegg 4.4 Klatrehall

Detaljer

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015

Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsberetning Nordbyhagen Velforening 2014-2015 Årsmøtet for 2014 ble avholdt i Nordbyhagen Barnehage, Jessheim, 24.april 2014. Tilstede var 45 stk boligeiere. Etter årsmøtet har styret bestått av følgende

Detaljer

Muruvikposten Feb. 2009

Muruvikposten Feb. 2009 Muruvikposten Feb. 2009 STØTT MURUVIK VEL NÅR DU TIPPER! I løpet av kort tid så vil du ha mulighet til å støtte Muruvik Vel når du tipper registrert hos Norsk Tipping. Fra 1. mars kan du be om at din grasrotandel

Detaljer

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim

Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Nyhetsbrev oktober 2014 Visit Trondheim AS, 1.10.14 Kjære medlemmer, samarbeidspartnere og gode venner av Visit Trondheim Året går fryktelig fort og snart er det tid for å pynte til jul og begynne planleggingen

Detaljer

Solvang kolonihager avdeling 2

Solvang kolonihager avdeling 2 Solvang kolonihager avdeling 2 Årsmøte 26. september 2010 Dagsorden 1) Åpning og godkjenning av innkalling 2) Konstituering - valg av: a) møteleder b) referent c) tellekorps d) to medlemmer til å undertegne

Detaljer

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter

Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Årsmelding 2014 Rødtvet seniorsenter Rødtvet seniorsenter - ditt annet hjem - 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 3 2. Formål 3 3. Visjon/motto 3 4. Styrets arbeid 4 4.1 Styrets sammensetning 4 5. Personalet

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2014 Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Ekromskogen Huseierlag tirsdag 25. mars kl. 1900 på Ekrom skole DAGSORDEN Del 1: Åpning og konstituering

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening

NIFO nytt - Høsten 2010 Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Nyhetsbrev for Norsk Intravenøsforening Ord frå Leder Hei alle sammen! Mitt navn er John R. McDonald og jeg ble valgt til leder i NIFO på årsmøte i Trondheim. Jeg er 46 år, bor i bygda Hjellvik som ligger

Detaljer

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang

www.carcinor.no Nr. 3/2007 10. årgang CarciNor-medlemsblad Foreningen er en landsomfattende organisasjon for personer med nevroendokrin carcionom (hormonproduserende svulster) og alle de som er interessert i deres sak. Foreningen skal støtte

Detaljer

Årsberetninger og regnskaper 2013

Årsberetninger og regnskaper 2013 Årsberetninger og regnskaper 2013 1 2 Omslagsbildet denne gangen er malt av kunstneren Per Ove Sødal. Blå Kors Kristiansand har inngått et samarbeid med Per Ove i forbindelse med vår nye kultur satsning

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering.

VEL MØTT! Styret GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014. TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus. Enkel servering. GENERALFORSAMLING I BLÅKOLLEN BORETTSLAG 2014 TID: Tirsdag 8. april 2014 kl. 19.00 STED: Borettslagets Grendehus Enkel servering. Styret ønsker at flest mulig av andelseierne møter opp og deltar i beslutningene

Detaljer

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken

Årsberetning 2011. Regnskap 2011. Budsjett 2012. Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen. Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken Årsberetning 2011 Regnskap 2011 Budsjett 2012 Haltdalen Idrettslag, 7383 Haltdalen Turn, fotball, trim, ski- og skiskyttergruppa og Blinken 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 TILLITSVERV HALTDALEN IDRETTSLAG 2011...

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014

Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT. Ringeriksdagen 2014 Ringeriksdagen 2014- evaluering - side EVALUERINGSRAPPORT Ringeriksdagen 2014 Ringeriksdagen 2014- evaluering - side 2 Ringeriksdagen - nok en gang for full musikk, med masse folk og stor aktivitet i sentrum

Detaljer