HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening"

Transkript

1 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 1 av 42 HMS Helse, miljø og sikkerhets håndbok for Øvre Nes Båtforening Endret dato Hva består endringen av: Utarbeidet av Godkjent av Første utgave RWH Styret ØNB Revidert etter generalforsamling- Nytt styre RWH Styret ØNB Revidert etter kontroll fra Fylkesmannen RWH Styret ØNB Kildesortering, sjekkliste bryggeanlegg RWH Styret ØNB 1

2 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 2 av 42 Innholdsfortegnelse: Side Innhold Innledning Kortfattet fakta Styrets målsetning til HMS håndboken Organisasjon Benyttelse av havneområdet Fortøyninger Sikkerhetsinstruks for tilknytning til strøm på opplagplass Vedlikehold av havneområdet og faste/flytende installasjoner Tilsyn/vedlikeholdsplan Arbeidsprosedyrer i hht tilsyn/vedlikeholdsplanen Rett jobb analyser (RJA) Avfallshåndtering Avfalls-og beredskapsplan ved forurensning Maritim miljøkalender Avvikshåntering Miljø/-sikkerhetssatsing Havnereglement Vedtekter Båter i boblehavn Beredskapsplan ved ulykker 2

3 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 3 av Innledning Øvre Nes Båthavn er en veldrevet privat båthavn. Vi vil anslå verdien av havna til ett sted mellom mill. I tillegg kommer verdien av alle båtene på rundt kr 40 mill. Budsjettet for 2012 var på kr ,- 1.1 Kortfatet fakta Med det overordnede ansvaret for disse store verdiene har styret i liket med det private næringslivet og de stadige skjerpede miljøkrav utarbeidet en HMS bok for bruk og drift av havna. Antall medlemmer: Det antall velmedlemmer som til en hver tid har båt i båthavna ( 140 stk pr jan 2011) Antall båtplasser: Ca 165 Status bryggeanlegg: Brygge 1-Nærmest p-plass Brygge 2-Midtbrygga Brygge 3-Innerst nærmest badeplassen Brygge 4 - Ytterst Clausen brygga Stupebrett Lengde 40 m Ny i 2005 med nye moringer Lengde 60 m Ny i 2004 med nye moringer Lengde 80 m Ny i 2001 med nye moringer Lengde 90 m Ny brygge i 2012, Oppmoring m 14 stk moringer à 1600 kg i 2002 Revet og bygget opp igjen i 2009 Rehabilitert 2012, nye stålbjelker og kledning 1.2 Styrets målsetning til HMS håndboken: HMS står for Helse Miljø Sikkerhet. Hensikten med denne håndboken er å gi alle båtforeningens medlemmer og personer som benytter havnearealene et innblikk i hva hver og en av oss kan bidra med for å gjøre havna til ett flott og trygt sted å være til glede for oss og våre etterkommere. Denne håndboken er utarbeidet av styret og vil forløpende oppdateres. Styret oppfordrer foreningens medlemmer til å komme med innspill og tiltak til våre felles interesser. 3

4 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 4 av Organisasjon Styret: Styret i Øvre Nes båtforening består av formann og 5 stk styremedlemmer. ØNB er underlagt Øvre Nes Vel. For sesongen 2012 består styret av følgende personer: Navn Tittel Adresse Tlf Rune Wold-Hansen Formann Nesåsen 16 A Kåre Møllerhagen Kasserer/styremedlem Nes Terrasse 26 b Henrik Reiling Styremedlem Nes Terrasse Inga Mari Krog- Styremedlem Nesåsen Marthinsen Geir Olimb Styremedlem Nesåsen Torstein Mogen Styremedlem Furukollveien Vaktmester: Navn Tittel Adresse Tlf Are Olimb Vaktmester Nesåsen 17 C

5 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 5 av BENYTTELSE AV HAVNEOMRÅDET: Havneområdet er til fri benyttelse for medlemmer i Øvre Nes Vel. Porter: Ved adkomst/avreise til området skal porter alltid lukkes. Dette for å hindre at mindre/små barn får tilgang til området uten oppsyn. Øvre port Nedre port Nedre p-plass: I vintersesongen vil porten ved havneområdet være åpen pga snømåking. Bom til nedre p-plass vil være låst for å vanskeliggjøre tyveri av båtmoter etc. Bom nedre p-plass 5

6 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 6 av 42 Båndtvang: Innenfor havneområdet er det båndtvang. Parkering: Stryet oppfordrer flest mulig til å gå eller sykle til havneområdet. Dette bidrar til mindre trafikk i nærområdet og er selvfølgelig bra for miljøet. Ved kjøring skal parkering foregå på oppmerkede P-plasser. Det er strengt forbudt å parkere innenfor oppmerket området foran porten. Dette området er beregnet for utrykningskjøretøyer ved eventuelle ulykker. Mopeder, motorsykler og sykler parkeres som anvist på skilt på porten. Ingen parkering innenfor dette området. Handicap parkering: På den nederste parkeringsplassen er det etablert 1 stk handicap parkeringsplass. 6

7 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 7 av 42 Båthuset: Båthuset kan benyttes til arrangementer for båtforeningens medlemmer etter nærmere avtale med styret. Båthuset Servicebrygga: Servicebrygga skal kun benyttes til av/og pålessing og det er ikke tillat å ligge der over lenger tid. Servicebrygga 7

8 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 8 av 42 Grillplass og sittebenker: Grillen og sittebenkene på området står til fri benyttelse for vellets medlemmer. Husk å forlate det slik du selv ønsker å finne det. Grillplass Sittebenker Badestrand: Innerst på havna har vi en fin egen badestrand til disposisjon for vellets medlemmer. Stupebrett på badeplassen 8

9 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 9 av 42 Dusj: I dusjen kan du spyle av deg saltvannet om du ønsker eller kanskje bare ta deg en liten avkjøling om ett bad ikke frister. Dusj Toalett: Må du så må du det fornødne kan foretas på toalettet på nedre p-plass. Nok en gang, forlat det slik du selv ønsker å finne det. Toalett 9

10 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 10 av 42 Oljesøl i havna: Det er av og til mindre oljesøl i havna. For å unngå dette, bør alle som har innenbords motor sørge for rene kjølsvin. Vi anbefaler oljesugeputer i kjølsvinet. Har du automatisk lensepumpe ombord sørg for at nivåbryteren er plassert så høyt at pumpa ikke hiver ut evt. oljefilm som ligger på toppen av bunnvannet. I containeren for spillolje finnes det absorpsjonsmidler til oppsuging av olje dersom ett uhell skulle inntreffe. Koden på hengelåsen er den samme som postnummeret vårt (1394) 10

11 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 11 av Fortøyninger: Eksempel på god fortøyning. Bruk tauverk av skikkelig dimensjon og kvalitet, min. 12mm. for båter under 24, min. 14 mm. for større båter. Bruk stramme fortøyninger. Spring anbefales benyttet for å forhindre at båten jager. Ingen del av båten skal stikke inn over flytebrygga. Fortøyningene må etterses med jevnlig. Dårlige/feil fortøyninger vil bli påpekt. 11

12 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 12 av SIKKERHETSINSTRUKS FOR TILKNYTNING TIL STRØM PÅ OPPLAGPLASS. Generelt: a) Strømforsyningen er jordet. Forsyningsspenningen er normalt 230 V 50Hz enfase. Øvre grense for kontinuerlig uttak er 0,3 kwh. b) Skjøteledningen skal ha følgende minimumskvalitet: HO7RN-F 750V 3x2,5 mm2, den skal være i èn lengde, uten skjøter og maksimalt 25 meter lang. Den skal ikke være skadet eller svekket av elde eller annet. c) Stikkontakter/støpsel skal være i overensstemmelse med EN , klokkestilling 6h. Det er IKKE tillatt med overgangskjøter når ledningen er tilkoblet over natten eller lenger. d) Man skal ta forholdsregler for å hindre at skjøteledningen faller i vannet. Ledningen skal fjernes når den ikke er i bruk. Den skal IKKE legges igjen på opplagsplassen, verken frakoblet eller tilkoblet! e) Fuktighet, støv eller salt i inntaket på båten eller på land kan utgjøre en fare. Undersøk inntaket, gjør det rent og tørk det hvis nødvendig, før det forbindes til strømforsyning. f) Det er farlig for legmenn å forsøke å reparere eller endre på det elektriske utstyret. Hvis vanskeligheter skulle oppstå, ta kontakt med vaktmesteren. Ved tilkobling: a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b) Koble skjøteledningen først til inntaket om bord og deretter til stikkontakten på land. Ved frakobling: a) Koble fra alt strømforbrukende utstyr om bord. b) Trekk ut pluggen av stikkontakten på land først og deretter skjøtekontakten fra inntaket om bord. c) Kveil opp skjøteledningen og forviss deg om at plugg og skjøtekontakt er rene og tørre, og plasser skjøteledningen på et tørt sted hvor den ikke kan bli ødelagt. d) STRØM KAN TA LIV. Ved gjentatte brudd på sikkerhetsinstruksen vil det kunne medføre at man blir nektet tilgang til foreningens strømnett for en kortere periode. Ytterligere gjentakelser eller ved særdeles grove brudd kan medføre at medlemmet får en lengre inndragelse av retten til strøm. I slike tilfeller vil betalt avgift ikke bli refundert. 12

13 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 13 av VEDLIKEHOLD AV HAVNEOMRÅDET OG FASTE/FLYTENDE INSTALLASJONER: Det rutinemessige tilsynet og vedlikeholdet utføres pr d. d av Are Olimb tjenester på oppdrag av ØNB. Dette fritar dog ikke medlemmene å ivareta fellesskapets interesser. Dersom et medlem ser forhold av en eller annen art som strider mot båteierforeningens vedtekter og havnereglement skal dette varsles styret eller vaktmester. Vårdugnad: Etter båtuttaket om våren avholdes det dugnad. På dugnaden så forestas det generell opprydding/forskjønning av området, det være seg påfyll av ny sand på badeplassene, utskifting av defekte utriggere, opptak og rengjøring av motorer for boblehavna, rengjøring av badetrapper, påplassetting av sittegrupper etc. Styret har utarbeidet en egen dugnadsplan over de arbeidsoppgaver som normalt utføres på våren. Denne ajourføres før hver dugnad. Vårdugnaden er en vesentlig faktor til at vi klarer å holde prisnivået der det i dag ligger. Hittil har fremmøtet vært bra og det har ikke vårt nødvendig å innkreve bøter eller høyere avgifter for de som ikke møter. Dette vurderes fortløpende av styret. Særskilte dugnader: Av og til inntreffer det særskilte arbeidsoppgaver som krever bistand av medlemmer i båtforeningen. Styret eller vaktmester innkaller da til dette og vi oppfordrer alle til å stille når de blir forespurt. 13

14 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 14 av TILSYN/VEDLIKEHOLDSPLAN: Nr Arbeidsoppgave Hyppighet Utføres når Ansvar Utført 1 Kontroll av utriggere 6 Mnd April/Okt Vaktmester/Styret 2 Kontroll av 1 Mnd Jan-Des Vaktmester bryggeanlegg 3 Kontroll av kjettinger/moringer 1 År Okt/Nov Styret/ Vaktmester 4 Båtkrybber 1 År Før båtopptak Båteier 5 Boblemotorer, generell 1 År Mai-okt Vaktmester service 6 Boblemotorer i drift 1 Uke Vintersesongen Vaktmester ARBEIDSPROSEDYRER I HHT TILSYN/VEDLIKEHOLDSPLANEN: 1-Kontroll av utriggere Foretas ved befaring. Det sjekkes om flyteevnen er bra, for eksempel ved å belaste med vekt fra flere personer. Dersom den synker lett kan det tyde på at elementet er fylt med vann. Kommer det bobler kan det tyde på lekkasje. Feste mot bryggeanlegg kontrolleres og ettertrekkes. Visuell inspeksjon for å lokalisere rustangrep. Dersom båteier oppdager feil på utriggerne skal vaktmester varsles. Båtleier/leietaker plikter å holde utriggerne fri for blåskjell etc. for å sikre optimal oppdrift. 2-Kontroll av bryggeanlegg Foretas ved at bryggeanlegget befares. Overgang mellom brygge og land kontrolleres. Løse planker på bryggene festes eller byttes. Spikere som stikker opp slås ned. Hageslanger kontrolleres for lekkasjer og spyleutstyr etc sjekkes at er intakt. El anlegg sjekkes at er i orden, ikke godkjente ledninger fjernes. 3-Kontroll av kjettinger/moringer Foretas ved hjelp av dykkere som inspiserer for rust, fester, blåskjell. Etter utført inspeksjon skal det skrives en skriftlig rapport over anleggets tilstand som oversendes styret. Styret evaluerer eventuelle videre tiltak. 4-Båtkrybber Alle som skal ha båten sin i vinteropplag på land må sørge for at båtkrybbene er i forsvarlig teknisk stand samt at de er dimensjonert for båtens vekt. Dårlige eller uegnede båtkrybber kan medføre fare for liv og helse samt store materielle skader. I forbindelse med opptak kan båter med dårlige krybber bli nektet opplag på land. 14

15 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 15 av 42 5-Boblemotorer-generell service I forbindelse med opptak av boblemotorene på vårdugnadene skal boblemotorene høytrykksspyles. Motor skal aldri holdes lavere enn proppelen da det kan medføre at saltvann kommer inn i motoren. 6-Boblemotrorer i vintersesongen Alle utplasserte motorer kontrolleres for drift min 1 gang pr uke. 7-Sjekkliste bryggeanlegg: 15

16 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 16 av 42 16

17 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 17 av 42 17

18 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 18 av Rett jobb analyser (RJA) Arbeidsoppgave Fare Konsekvens Tiltak Snømåking av brygger Falle i vannet Alvorlig nedkjøling, forfrysninger, drukning, død Flytevest, fløyte rundt halsen, egnet fottøy som ikke er glatte. 1 stk badestige skal stå ute på brygge 3. Ispigger til å trekke seg opp med. Løse fortøyningstau fjernes fra bryggene om høsten Utskifting av utriggere Båtopptak/uttak Vinterlagring på land Personskader i form av slag, klemfare, ryggskade etc Last kan falle ned. Dårlige båtkrybber Vondt, Invalid Død Personskade Død Skade på utstyr Båt kan velte, skade på materiell og personer Det skal ikke stikke noe ut fra båtene som ligger i boblehavn inn på brygga. Være nok personer, sikre med tau, utskifting foretas av folk med erfaring og god fysisk form Gjennomgå sikkerhetsrutiner med sjåfør før oppstart. Anhukerkurs, sikring av området, ikke gå under hengende last (båter), hold god avstand, barn unna. Båtkrybber skal være i god stand og dimensjonert for båtens vekt samt eventuell snølast. Dårlige krybber kan medføre at båt nektes opplag Vinterlagring i boblehavn Strømbrudd Vannet fryser, skade på båter. Varsle vaktmester ved strømbrudd. Forurensning på land (for eksempel oljeutslipp) Varme om bord blir borte, frostskade Skade på båt/motor, ytterste konsekvens båt synker Skade på miljø Skade på miljø Ved utilsiktet oljeutslipp så skal denne umiddelbart absorberes bort. Benytt egnet tørkepapir eller absorpsjonsmiddel som er lagret i containeren for spillolje. Ved større utslipp varsles vaktmester Are Olimb, tlf og/eventuelt 18

19 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 19 av 42 brannvesenet på tlf 110 Forurensning på vann (for eksempel oljeutslipp) Båtpuss, fjerning av bunnstoff, lakk og maling Skade på miljø Skade på miljø Ved utilsiktet oljeutslipp så skal denne umiddelbart absorberes bort. Benytt absorpsjonsmiddel som er lagret i containeren for spillolje. Ved større utslipp varsles brannvesenet på tlf 110 Skade på miljø Skade på miljø Ved avskrapning av bunnstoff og liknende fra båter skal avskrapet samles opp og leveres som farlig avfall. Det kan benyttes en industriell støvsuger eller presenning/plastkar under båten for oppsamling av dette. 19

20 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 20 av AVFALLSHÅNDTERING En hver bruker av båthavna er selv ansvarlig for å rydde etter seg å sørge for minst mulige forurensinger av havneområdet. En overordnet regel er at man skal forlate området slik man selv ønsker å finne det Slipeutstyr og oppsamling av malingsrester ved båtpuss: Båtforeningen disponerer 1 stk slipemaskin med støvsuger som står til fri disposisjon for båtforeningens medlemmer. Ta kontakt med vaktmester eller en av styremedlemmene ved behov for å låne dette. I tillegg har vi plast til å legge under båtene for å samle opp malingsrester, disse er lagret i miljøhuset. Styret oppfordrer alle til å bruke dette utstyret! Søppelbøtte: Ved båthuset er det plassert en søppelbøtte som er beregnet for mindre avfall. Når denne er full så oppfordres det til å ta med seg sekken og kaste denne i containeren på parkeringsplassen. Nye søppelposer ligger i bunn av søppelbøtta og settes i når den fulle fjernes. På denne måten unngår vi at søppel blir liggende å flyte. 20

21 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 21 av 42 Søppelcontainer: Søppelbøtte På parkeringsplassen er det plassert en søppelcontainer for blandet avfall. Denne søppelcontaineren er kun for avfall som kan defineres som husholdningsavfall. Dersom containeren er full skal avfall medtas hjem. Det er forbudt å medbringe søppel/avfall fra egen husholdning og deponere dette i containeren. Søppelcontainer 21

22 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 22 av 42 Kildesortering av plast og papir: Det er på parkeringsplassen plassert ut egne beholdere for kildesortering av plast og papir. Beholdere for plast og papir Miljøstasjon: På parkeringsplassen er det også ett miljøhus for farlig avfall hvor man kan deponere spillolje, oljefilter, drivstoffilter, marinebatterier, lim, maling og lakk. Spillolje skal helles oppi fatene.. Miljøstasjon 22

23 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 23 av 42 Annet farlig avfall: Annet farlig avfall enn nevnt ovenfor skal deponeres på godkjente mottak som på Yggeset avfallspark, Forurensingsloven: 27: Som spesialavfall regnes avfall som ikke hensiktsmessig kan behandles sammen med annet husholdningsavfall eller næringsavfall på grunn av sin størrelse eller fordi det kan medføre alvorlig forurensning eller fare for skade på mennesker eller dyr. 28: Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet. Bestemmelsen gjelder også skipsvrak, flyvrak og andre liknende større gjenstander. Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding. 23

24 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 24 av Avfalls- og beredskapsplan ved Øvre Nes Båtforening Revidert dato: Bakgrunn Virksomhetens avfalls- og beredskapsplan er utarbeidet med utgangspunkt i faktiske forhold ved Øvre Nes Båthavn, internkontrollforskriften 5 annet ledd, punkt 6 og 7 samt forurensningsforskriften kap.20, vedlegg III Ansvarlig Ansvarlig for utarbeidelse, oppdatering og oppfølging av avfallsplanen er styret i Øvre Nes båtforening. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen på generalforsamling som avholdes 1 gang pr år i hht vedtektene i båtforeningen. Styret ledes av formannen som er øverste ansvarlige. Avfalls og beredskapsplanen skal oversendes Fylkesmannen. Ved vesentlige endringer i denne eller andre driftsforhold skal revidert plan fortløpende oversendes Fylkesmannen. Mottaksanlegg Øvre Nes Båtforening har ca 160 båtplasser for fritidsbåter fordelt på 3 stk bryggeanlegg. I tillegg så benyttes parkeringsplassen til vinteropplag for ca 45 båter. Brukere av disse båtplasser har behov for å legge fra seg vanlig husholdningsavfall etter bruk av båt. Dette kan også omfatte farlig avfall fra drift og vedlikehold i løpet av båtsesongen. Båteierens vedlikehold av båter vår og høst genererer normalt farlig avfall utover avfall som klassifiseres som husholdningsavfall (kasserte presenninger, tauverk, emballasje, etc.). Aktuelle kategorier farlig avfall er blybatterier, spillolje, olje-/drivstoffiltre, rester av bunnstoff/maling/lakk og tilsølte filler/koster/absorpsjonsmidler. Det er ingen kommersielle virksomheter i havnen slik at denne benyttes kun til private fritidsbåter. Mottaksanleggets type og kapasitet Mottaksanlegget består av 1 stk 2,5 m3 lukket avfallscontainer for blandet avfall og ett lukket miljøhus for spillolje, oljefiltere, bensinfiltere, batterier, malingsrester, lakk og lim. Miljøhuset er låst med kodelås hvor koden er 1394 (postnummeret vårt) Begge containerne er plassert på p- plassen ved porten inn til havna. Containerne inspiseres ukentlig av havnens vaktmester og han rekvirerer tømming ved behov. Det er også etablert to beholdere for kildesortering av hhv plast og papir. Det er inngått avtale om leie og tømming av avfallscontainer for blandet avfall med Franzefoss Gjenvinning AS, Renor på spillolje og Asker kommune for det øvrige avfall. Foreningen har valgt Franzefoss Gjenvinning som samarbeidspartner da disse er en ISO sertifisert bedrift for avfallshåndtering. Det blandede avfallet blir tømt i ett sorteringsanlegg hvor ulike fraksjoner blir plukket ut. Deretter går restavfallet til materialgjenvinning, energigjenvinning og deponi. 24

25 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 25 av 42 Når det gjelder spillolje så gjenvinnes denne ved hjelp av avansert teknologi hos Renor AS som er blant de største aktørene på dette feltet i Norge Franzefoss har for øvrig konsesjon fra Fylkesmannen og KLIF ( Klima og forurensningsdirektoratet) for innsamling, håndtering og behandlig av farlig avfall. Prosedyre for mottak og innsamling av avfall fra fritidsbåter Båteiere og andre brukere av Øvre Nes Båthavn bringer selv sitt avfall til anviste oppsamlingsenheter. Det er kun anledning til å sette fra seg avfall som det er anvist mottaksordning for (se vedlegg nedenfor som er hengt opp på avfallscontaineren). Alt annet avfall må båteiere og andre brukere ta med seg til kommunens mottaksplasser. Brukerne har ikke anledning til å sette fra seg avfall andre steder og har heller ikke anledning til å benytte båthavnens avfallsmottak til avfall som ikke har oppstått som følge av bruk, drift og vedlikehold av fritidsbåt hjemmehørende i Øvre Nes Båthavn. Gebyrsystem Omkostningene forbundet med mottak og videre håndtering av avfall fra fritidsbåter blir dekket via ett eget miljøgebyr på den årlige leie av båtplassene som foreningens medlemmer betaler. Inngåtte avtaler: Leie og tømming av containere mellom Øvre Nes Båtforening og Franzefoss Gjenvinning, avd Bærum. Tømming av spilloljecontainere mellom Øvre Nes Båtforening og Renor AS Tømming av plast, papir og øvrig farlig avfall mellom Øvre Nes båtforening og Asker kommune Tilsyn av havneanlegget mellom Øvre Nes Båtforening og Trygghet i Fokus AS. Typer og mengder avfall som mottas og videresendes: Mengder registreres av aktør ved henting. Mengder framgår deretter av fakturaer til Øvre Nes Båtforening. ØNB kan til enhver tid hente ut mengde avfall som er levert. Avfallskategori Aktør Blandet avfall Franzefoss Gjenvinning AS Mengde/omfang Behandling 1 stk 2,5 m3 container- Tømmes ved behov ( tømt ca 20 ganger i tot ca kg) Kildesorteres for gjenvinning hos Franzefoss: - Restavfall - Papir - Papp - Glass - Metall - Matavfall - Trevirke - Gips - Plast - Fyllmasser 25

26 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 26 av 42 Spesialavfall Franzefoss Gjenvinning AS 1 stk 2,5 m3 container- Vår/høst ( i tot ca 300 kg) Kildesorteres for gjenvinning hos Franzefoss: - Maling - Bunnstoff - Lakk Spillolje Renor AS 3 stk fat â 200 l Tømmes ved behov ( ca 1 gang pr år ) Plast Asker kommune 1 stk 600 l beholder som tømmes hver 3 uke i sommersesongen Papir Asker kommune 1 stk 600 l beholder som tømmes hver 3 uke i sommersesongen Øvrig farlig avfall Asker kommune Beholdere i miljøhuset som tømmes ved behov Gjenvinning Gjenvinning Gjenvinning Gjenvinning Beredskap: Styret i båtforeningen skal sørge for å ha en nødvendig beredskap for å hindre, oppdage eller stanse akutt forurensning. I container for spillolje er det til enhver tid lagret tilstrekkelig absorpsjonsmidler (bark) og verneutstyr (hansker, briller). Ved akutt forurensning på land skal vaktmester, Are Olimb tlf eller brannvesenet på tlf 110 kontaktes. Ved akutt utslipp av olje, drivstoff i sjøen skal det lokale oljevernberedskap varsles. Ring brannvesenet på tlf 110. Aktuelt regelverk: Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside eller via Særlig aktuelt regelverk: Forskrift om systematisk, helse-, miljø-og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6. desember 1996 med senere endringer Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13. mars 1981, med senere endringer 26

27 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 27 av 42 Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), av 6. november 1976, med senere endringer Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), kapittel 20 Levering og mottak av avfall og lasterester fra skip, av 1. juni 2004, med senere endringer Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1. juni 2004, med senere endringer Forskrift om begrensing i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), av 1. juni.2004, med senere endringer Prosedyre for innberetning av påstander om utilstrekkelig mottaksanlegg Påstander om eventuelt utilstrekkelig mottaksanlegg for avfall fra fritidsbåter sendes: Øvre Nes Båtforening v/rune Wold-Hansen Nesåsen 16 A 1394 Nesbru Vedlegg: Info skilt montert på søppelcontainer for blandet avfall Avfallsrapport for 2010 fra Franzefoss Gjenvinning AS 27

28 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 28 av 42 INFO DENNE SØPPELCONTAINEREN ER KUN FOR AVFALL SOM KAN DEFINERES SOM HUSHOLDNINGSAVFALL. PLAST OG PAPIR SKAL KASTES I EGNE BEHOLDERE VED MILJØHUSET. ANNET FARLIG AVFALL SOM SPILLOLJE, OLJEFILTER, BENSINFILTER, BATTERIER, MALING, LAKK OG LIMRESTER SKAL DEPONERES I MILJØHUSET. ØVRIG FARLIG AVFALL SKAL MEDTAS OG LEVERES PÅ GODKJENTE MOTTAK SOM PÅ YGGESET AVFALLSPARK. Styret ØNB 28

29 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 29 av MARITIM MILJØKALENDER: Det er viktig at du som båteier tenker miljø og tar riktige miljøvalg gjennom hele året. 4 Hovedfaser: Vår (forberedelser): Innkjøpsprosessen Vårpuss/klargjøring Sjøsetting Sommer (bruk): Vis miljøansvar på tur Under seilasen I følsom natur Sorter avfall Høst (etterarbeid): Opptak Vask og stell av båt Vinterklargjøring Vinter (planlegging): Tilsyn sikrer verdier Godt å vite når du kjøper inn båtprodukter: Merking av miljømessig gode produkter: Produkter som oppfyller definerte miljøkriterier kan bli miljømerket. I de nordiske land finnes miljømerkene Svanen og EU-Blomsten. Det finns også nasjonale miljømerker, som «Bra miljöval» i Sverige. Foreløpig er det få båtprodukter som er miljømerket. Det blir flere miljømerkede båtprodukter hvis du som forbruker etterspør slike. Svane Eu-blomsten Bra miljöval Produkter skal miljøfaremerkes hvis innholdet av miljøskadelige stoffer overstiger visse mengder. Eksempler på båtprodukter som kan være miljøfaremerket: Bunnstoff Løsemidler og løsemiddelbaserte produkter Polish, fyllstoffer, lim Rester av miljøskadelige produkter er farlig avfall, og skal leveres godkjent mottak. Produkter kan også være merket med helsefaremerking (irriterende, etsende, giftig, allergifremkallende, kreftfremkallende). Rester av helsefaremerkede produkter er også farlig avfall 29

30 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 30 av 42 Båtpussen bナtpussen Båtpussen er en viktig del av båtlivets gleder og utfordringer. Produkter som brukes til stell og vedlikehold av båter som bunnstoff, vaske- og polermidler og lignende kan inneholde miljøgifter som kan ha skadelige effekter på livet i sjøen. Godt vedlikehold er i seg selv godt miljøarbeid og øker levetiden på båten. Velg miljømerkede produkter (som Svanemerket eller EU-blomsten) når det er mulig. Da bidrar du til minst mulig belastning på miljø og helse. ps for båtpussen: Bruk bunnstoff som er tilpasset hvor og hvor mye båten brukes glatte og harde overflater reduserer begroing. Godt forarbeid reduserer forbruket av bunnstoff og dermed miljøbelastningen. Påfør bunnstoff utendørs. Unngå søl. Unngå bruk av tynner. Unngå røyking og bruk av åpen flamme. Avfall fra skraping og pussing, samt tilsølt materiale, skal leveres mottak for farlig avfall. Samle tilsølte kluter og lignende i brannsikkert avfallsspann. På båttur i følsom natur: Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Hvordan vil du møte sjøen, strandsonen og gjestehavna Når du skal ut å nyte sjølivets gleder? Her er noen tips når du er ute på tur i vår følsomme natur: Avgasser fra motor er et miljøproblem. Regelmessig service og vedlikehold reduserer utslipp og skader på miljøet. Ta vare på avfallet og kast det på anviste steder. Engangsgriller er ikke miljøvennlige. 30

31 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 31 av 42 Velg riktig motor. Moderne motorer gir betydelig mindre utslipp. På tide å fornye? Vis respekt for naturreservater, fauna og dyreliv. Ta vare på naturen også når du går i land. Det finnes ingen «allehundrett». Hopp i land med hunden i band og posen i hand. Dersom du må bruke dette, sørg for å kaste den på forsvarlig måte. Støy er også forurensning. Stjel ikke stillheten, freden og roen fra noen. Hekksjø kan skape uro og fare. Vinteropplag: Alle som har båter i vinteropplag enten på land eller vann må inspisere disse jevnlig i løpet av vintersesongen. Det er båteiers ansvar å sørge for at presenning stativer, fortøyninger etc ikke løsner etter kraftig uvær eller snøfall. Dette kan medføre fare for både materiell og helse. Båtlivets miljøregnskap: Riktig miljøvalg Miljøvennlige produkter Oppsamlingskum på spyleplass Optimal økonomifart Kildesortering av avfall Ny miljøvennlig motor Miljøgevinst Mindre miljøgifter Mindre giftutslipp Lavere drivstofforbruk Mindre giftutslipp Mindre avgasser 31

32 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 32 av Avvikshåndtering Dersom det oppdages avvik, feil eller mangler på havneområdet skal dette varsles vaktmester eller ett av styrets medlemmer som vil sørge for utbedring. Eksempler på dette kan være defekte utriggere, feil på bryggeanlegget, manglende strøm etc. 2.4 MILJØ/ SIKKERHETSSATSING i ØNB Følgende rutiner er etablert: Fotocelle styring av utebelysning Energipærer i utebelysning Strøing med singel av veien om vinteren (ikke salt) Maks 400 w pr båt som ligger i boblehavn HMS håndbok Miljøvennlig påfyll av sand til badeplassen Låsbar bom til nedre p-plass Låsbare porter til havneområdet Eget miljøhus for farlig avfall Kildesortering av plast og papir Slipemaskin med støvsuger for oppsamling av bunnstoff, maling, lakk ved båtpuss. I tillegg egne presenninger til å legge under båtene ved pussing. Følgende tiltak er under vurdering: Energivennlige boblemotorer ved nyinnkjøp Innføring av nattevakter i sommersesongen (foreløpig ikke aktuelt da havna har vært lite utsatt for tyveri samtidig som vi er forholdsvis få medlemmer) Oljevernberedskap/innkjøp av oljelenser. Foreløpig uaktuelt, ivaretas av brannvesenet. Spyleplass med oppsamling/utskilling av kjemikaler fra bunnstoff. 32

33 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 33 av Havnereglement Havnereglement for Øvre Nes Båtforening l.a Medlemmer av Øvre Nes Vels båtforening som har fått tildelt båtplass er ansvarlig for alle avgifter og pålegg. Utleie av ubenyttede båtplasser skal skje ved båtforeningen. Inntektene går til båtforeningen. Båtplasser kan leies ut til andre, men parselleiere som er berettiget til båtplass i.h.t. vedtektene har fortrinnsrett. Utleie av ledige båtplasser skjer for 1 år av gangen. Rettighetshavere kan når som helst kreve båtplassen tilbake med varsel før 1. mars angjeldende år. B Overdragelse av medlemskap, se 2.d i vedtektene. 2 Henvendelser og pålegg av båtforeningen skal uten opphold etterkommes. 3.A Maks bredde båtplass: 4 m c/c bommer. B Alle båter til brygge skal fortøyes ved bruk av fortøyningsbom. Annen fortøyning kan i spesielle tilfeller forlanges. C Det er ikke tillatt å fortøye egen båt på anviste gjesteplasser eller havnens servicebrygge utover nødvendig tid til lasting og lossing. Bryggeplass reservert for reparasjon skal ikke oppholdes unødig. D Båter skal fortøyes forsvarlig slik at skade på bryggeanlegg eller andre båter unngås. E Båter, joller eller innretninger som ønskes anbrakt på havneområdet, skal ha tillatelse fra båtforeningen før ankomst finner sted. 33

34 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 34 av 42 4.A Portene skal til enhver tid holdes lukket og låst. Portnøklene må ikke overlates uvedkommende. Båthusnøkler utleveres kun til medlemmer av båtforeningens styre. B Hunder på havneområdet skal holdes i bånd. C Båter skal ikke ligge på badestranden, da dette området er forbeholdt badende. Det er ikke tillatt å kjøre båt innenfor badeflåten eller evt. senere oppmerking med bøyer. D All søppel skal legges i søplecontainer på parkeringsplassen. Er søppelcontaineren full skal søppelen bringes med hjem. Spillolje helles i oppsatt spilloljefat på parkeringsplassen. Er fatet fullt bringes spilloljen hjem for videre håndtering. Emballasje eller rester etter båttransport eller arbeide for øvrig tillates ikke henlagt på havneområdet. E Kjøring til og parkering på parkeringsplassen er kun tillatt for medlemmer av vellet med nærmeste familie. I tillegg kommer eksterne leietagere i havnen. Besøkende henvises til parkering på privat eiendom hos den de besøker. Parkering skal kun skje på parkeringsplassen utenfor gjerdet. Kjøring og parkering innenfor gjerdet er ikke tillatt, med unntak av varetransport og under utførelse av arbeid. Det må ikke parkeres slik at biler stenges inne. Fri veibredde på 3 m skal til enhver tid forefinnes av beredskapshensyn frem til havnen. De parkerende må rette seg etter oppsatte skilter og merking. 5 Medlemmer som ikke retter seg etter de vedtekter og det reglement som til enhver tid gjelder for båtforeningen kan etter skriftlig advarsel ekskluderes fra båtforeningen og miste sin båtplass for en periode av 1 år av gangen. Øvre Nes Båtforening Styret 34

35 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 35 av Vedtekter for Øvre Nes båtforening Vedtekter for Øvre Nes båtforening Båtforeningens formål, hvem som kan bli medlem, avgifter mv. 1 Båtforeningens formål Øvre Nes båtforening har til formål på vegne av Øvre Nes Vel å forvalte Øvre Nes Vels båthavn med parkeringsplass, inklusive vedlikehold av vei, båthus, opplagsplass og tilhørende sjøområde, slik at medlemmenes rettigheter til båtplass kan bli av størst mulig glede for de berettigede. På badestrand forestår båtforeningen vår- og høstrydding og annet praktisk vedlikehold i forbindelse med sine dugnader. 2 Medlemskap Berettiget til medlemskap i båtforeningen er: a Opprinnelige parselleiere som har betalt sin årlige kontingent iht. vellets vedtekter. Fullstendig liste over de parselleiere som gir medlemsberettigelse er inntatt som bilag til nærværende vedtekter. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre. I alt 270 m kaiplass av maksimalt tillatt utbygget havn, er reservert disse parseller. b Parselleiere av senere fraskilte parseller som har fått tildelt båtplass før 1/ Fullstendig liste over disse parseller er inntatt som bilag til nærværende vedtekter. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre. c Øvrige parselleiere som heretter ønsker båtplass kan opptas som medlemmer i den utstrekning det er disponible båtplasser. Endringer av listen ajourføres av båtforeningens styre i samråd med vellets styre. d Parselleiere kan overdra sitt medlemskap med rett til båtplass ved overdragelse av det g. og b.nr. som retten er knyttet til. Ved fraskillelse av parsell kan medlemskap med rett til båtplass overdras mot tap av eget medlemskap og rett til båtplass. Slike overdragelser må omgående skriftlig 35

36 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 36 av 42 meldes til båtforeningens styre. 3 Styre Båtforeningen skal ha et styre på 5 medlemmer som velges av årsmøte for 2 år ad gangen. Formann velges ved særskilt valg. Alle medlemmer av båtforeningen har plikt til å motta valg. Kasserer og revisor i Øvre Nes Vel virker også i båtforeningen. Det føres eget regnskap for båtforeningen. 4 Avgifter Båtforeningen skal være selvfinansiert. Den skal drives uten tilskudd fra vellet. Vedlikehold av Strandveien skal dekkes av båtforeningen, i fellesskap med parseller som har avkjørsel fra veien. Utgiftene skal dekkes av havneavgift, opplagsavgift og innskudd. Avgiftene fastsettes på årsmøte etter forslag fra båtforeningens styre og betales forskuddsvis. Utleie av ubenyttede båtplasser skal skje ved båtforeningen. Inntektene går til båtforeningen. Nye medlemmer av båtforeningen skal betale de faktiske omkostninger av nyanlegg. Pr. 1/ kr 3 000,-. Nye medlemmer etter 1/1-1982, i h.h.t. 2c, skal i tillegg betale et innskudd som dekker en andel av tidligere investeringer. Innskuddet fastsettes av årsmøte etter forslag fra styret i båtforeningen. (Pr. 1/1-82, kr ,-). 5 Reglement Det skal fastsettes reglement for båthavnen og båtopplag. Slikt reglement og forandringer i dette vedtas på årsmøte eller ekstraordinært medlemsmøte med alminnelig flertall. Reglementet er bindende for medlemmene og enhver som får adgang til båthavnen, og disse skal rette seg etter styrets avgjørelser. Den rett medlemskapet gir, kan bare utnyttes av medlemmer som har egen båt, eller andre i hans husstand med båt. Eventuelle klager sendes styret til behandling og kan av dette eller klageren opptas til avgjørelse på årsmøte. 6 Årsmøte Årsmøte holdes en gang om året innen april måneds utgang. Det bekjentgjøres minst 14 dager i forveien ved skriftlig innkallelse til medlemmene. For å være beslutningsdyktig må minst 20 % av medlemmene være tilstede, eller tilsvarende skriftlige fullmakter forefinnes. Utdrag av revidert årsregnskap sendes samtidig med innkallelsen. På årsmøte, som ledes av formannen - eller i formannens fravær av et av de andre valgte styremedlemmer - behandles følgende: a) Beretning om foreningens virksomhet i det forløpne kalenderår. b) Regnskap for siste kalenderår i revidert stand. c) Valg av formann og styre. d) Fastsettelse av avgifter og innskudd. 36

37 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 37 av 42 e) De saker som av styret eller foreningens medlemmer måtte bli forelagt. Hva medlemmene måtte ha å forelegge må være innkommet til styret minst en måned før møtet holdes. På årsmøte avgjøres de foreliggende saker ved alminnelig stemmeflertall. Ved stemmelikhet avgjøres saken ved formannens stemme. Hvis det oppstår stemmelikhet ved valg, avgjøres dette ved loddtrekning. Med hensyn til forandring av vedtektene m.v. henvises til 8. 7 Ekstraordinært medlemsmøte Ekstraordinært medlemsmøte kan sammenkalles av styret når dette finner det ønskelig. Likeledes kan minst 10 medlemmer av foreningen forlange sammenkalt ekstraordinært møte når det sendes ut skriftlig forlangende til styret om sådant, med underretning om hva der ønskes behandlet. Møtet innkalles snarest mulig og i alminnelighet med minst 14 dagers varsel på samme måte som bestemt for årsmøte og med dagsorden for møtet. Bare de saker som er nevnt i innkallelsen kan behandles. 8 Forandring av vedtekter Forandringer av vedtekter kan bare skje på båtforeningens årsmøte og må vedtas med minst 2/3 av de avgitte stemmer. Forslag til forandring bekjentgjøres samtidig med innkallelse til årsmøte. Eventuelle endringer må godkjennes av generalforsamlingen i Øvre Nes Vel. Vedtektene for båtforeningen er godkjent av generalforsamlingen i Øvre Nes Vel 17/ Eventuelle endringer i vedtektene noteres i forlengelse av disse vedtekter med dato for endringer og dato for godkjennelse i Øvre Nes Vel sin generalforsamling med signatur av den som har skrevet endringen. (Disse vedtekter er korrekturlest mot opprinnelige vedtekter av og rettet i henhold til disse den av styret i Øvre Nes Båtforening). 37

38 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 38 av Båter i boblehavn Kjære båteier Så var atter en sommer over, og båten går i dvale for noen måneder. Vi håper vinteren farer pent med oss, men ber deg likevel ta en tur nedom en gang i mellom for å sjekke at alt er i orden med båt, fortøyninger og eventuelt overdekning. Vær oppmerksom på at eventuell selvlensing i cockpit kan gå tett av snø og is. Kabler og tauverk må legges slik at de ikke kan komme i veien for snøfreseren ved måking av bryggene. Brygger og båter kan være glatte om vinteren, og vi anbefaler bruk av vest særlig hvis du skal om bord i båten! Vi minner også om at dersom du har strøm ombord må kabler være godkjent for utendørs bruk. Skjøter og koblinger utenfor båten må ikke forekomme og strømforbruket må ikke overstige ca 400W. Vi gjør spesielt oppmerksom på at Øvre Nes Båtforening ikke har noe ansvar for skader på båter eller materiell dersom noe skulle skje med bryggeanlegget, strømavbrudd eller andre hendelser. Det er båteiers ansvar å føre tilsyn til egen båt. Det er båteiers forsikring som evt. gjøres gjeldende ved skader på båter eller materiell. Derfor er det påkrevet at alle båter som ligger i boblehavn skal ha gyldig forsikring som omfatter vinteropplag i boblehavn. Husk også at båter i boblehavn må flyttes til sine respektive plasser innen 15. april Ovenstående skal gjennomleses og aksepteres av båteier. Vi ønsker alle en god vinter! Med vennlig hilsen Styret i Øvre Nes Båtforening Bekreftelse med nødvendige opplysninger leveres til vaktmester, eller sendes per e-post til 38

39 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 39 av 42 Dato: Båteiers navn... Båtnr/type.. Telefonnummer... Fors. selskap. Underskrift.. 39

40 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 40 av Beredskapsplan Øvre Nes Båthavn Adresse: Nes Terasse (nedkjøring mellom nr 22 og 24) TELEFON- OG KONTAKTLISTE VED ALVORLIG ULYKKE INSTITUSJON TELEFON KONTAKTPERS. ADR. / FAX NR Brannvesen Politi Ambulanse Arbeidstilsynet Statens forurensingstilsyn IF Forsikring Øvre Nes Båtforening: Postboks 8100 Dep Oslo Fax Vaktmester Formann Are Olimb Rune Wold-Hansen 40

41 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 41 av 42 BEREDSKAPSPLAN VED ALVORLIG ULYKKE FØRSTE PERSON PÅ STEDET Iverksett nødvendig førstehjelp Tilkall hjelp Tilkall ambulanse (telefon 113) Oppgi adresse:øvre Nes Båthavn, Nes Terasse (nedkjøring mellom nr 20 og 24) og oppgi hvilket telefonnummer du er på. Møt ambulansen om mulig ved hovedveien ned til båthavna og vis vei til den skadete Vær tilgjengelig til ledelsesperson tar over organiseringen LEDELSESPERSON OPPGAVER: Sikre ulykkesstedet Sørge for at nødvendig førstehjelp blir gitt Varsle politi (telefon 112) Varsle ved behov arbeidstilsynet eller Statens forurensningstilsyn Beordre telefonvakt Varsle vaktmester/formann ved behov ANNEN VARSLING En ledelsesperson på stedet overtar organiseringen av hjelpearbeidet til det kommer profesjonell hjelp. Pårørende bør kontaktes av politi, sykehus eller nære bekjente Kontakt med media bør gå via vaktmester eller styret i ØNB. F Ø R S T E H J E L P PUST: Sikre frie luftveier, utfør om nødvendig munn-til-munn metoden PULS: Kjenn etter puls, utfør nødvendig hjertekompresjon ved manglende puls BLOD: Stans blødninger 41

42 Øvre Nes Båtforening HMS-Håndbok Side 42 av 42 Spør noe n som har kunnsk ap om førstehjelp v ed behov. Rutiner for beredskapsplaner: 1- Ovennevnte beredskapsplaner skal til en hver tid være oppdatert og oppslått på båthuset. 2- Vaktmester skal sørge for at det forefinnes en oppdatert kontakt og adresseliste på de som har båt i båthavna. Lista skal vise hvilken båtplass de disponere. Dette gjelder både for sommer og vinteropplag. Ett eksemplar skal forefinnes i båthuset samt at alle styremedlemmer skal ha ett eksemplar til sin disposisjon. 42

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF)

Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Avfalls- og beredskapsplan i Tofte Båtforening (TBF) Intensjon. TBF ønsker at havnen skal fremstå som ren og ryddig både på land og sjø. Havnen skal bære preg av at det er ordnede forhold Behandling av

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Avfalls- og Beredskapsplan for Sarbuvollen Båtforening Bakgrunn og hensikt Alle båtforeninger er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk, ref. forurensningsforskriften

Detaljer

Havnereglement Steinbrygga Båthavn.

Havnereglement Steinbrygga Båthavn. Denne siden er oppdatert 11.02.14 Revidert på årsmøte Havnereglement Steinbrygga Båthavn. 1 HAVNESJEF For å ivareta orden i havna virker en av styrets medlemmer som Havnesjef, i nært samarbeid med det

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

Avfall i småbåthavner og marinaer

Avfall i småbåthavner og marinaer Avfall i småbåthavner og marinaer Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Miljøvernavdelingen Kjersti Aastorp Hirth 27.08.2012 Regelverk Forurensningsforskriften kapittel 20: Levering og mottak av avfall og lasterester

Detaljer

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg

0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 0-Innhold 1-Bakgrunn og hensikt 2-Ansvarlig 3-Behov 4-Generelt om varsling 5-Beredskap 6-Håndtering av avfall 7-Annen avfallshåndtering 8-Vedlegg 1-Bakgrunn og hensikt Båtforeninger er pålagt å ha en avfalls-

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING Grimstad kommune PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING GRIMSTAD KOMMUNE HAVN Foto: Johnny Foss Sign. Inger Aaseby Skorstad Grimstad havn, plan for avfallshåndtering revidert 8.2.2012 Side 1 av 8 Innledning: Grimstad

Detaljer

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand.

2.5 Medlemmene må sørge for regelmessig tilsyn, holde båten lens for vann og ellers i god stand. 1. Generelle bestemmelser 1.1 Alle båter som skal ligge i foreningens havneanlegg skal være registrert i Redningsselskapet, sikkerhets- og småbåtregisteret. Unntatt fra dette kravet er båter som er registrert

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER

ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Havnereglement FOR ÅSGÅRDSTRAND SEILSPORTSENTER Utarbeidet i 2011 Åsgårdstrand Seilforening 2014 Åsgårdstrand Seilsportsenter utgjøres av det nordre bassenget i Åsgårdstrand Havn, med unntak av molo mot

Detaljer

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014

Lundsvågen Båtforening. Styrets årsberetning for 2014 1. Generalforsamlingen. Lundsvågen Båtforening Styrets årsberetning for 2014 Foreningens 30. ordinære generalforsamling ble holdt i klubbhuset 24. mars 2014. I tillegg til styret møtte 18 medlemmer og

Detaljer

Lover for Sagene Båtforening

Lover for Sagene Båtforening Lover for Sagene Båtforening Revidert 30.03.2015 Side 1 av 8 Innhold 1. Formål... 3 2. Medlemskap... 3 3. Foreningens ledelse... 3 4. Årsmøte... 4 5. Stemmerett... 4 6. Kontingenter og avgifter... 5 7.

Detaljer

ÅRSMØTEINNKALLING 2016.

ÅRSMØTEINNKALLING 2016. ÅRSMØTEINNKALLING 2016. Styret i Steinbrygga Båthavn innkaller med dette til årsmøte i henhold til Vedtektenes 5. Møte holdes på Vadlatun, Kirkebakken torsdag 11. februar 2016, kl. 1800. Nye forslag fra

Detaljer

Avfallsplan. for. Røyken Båtforening Lagahølet

Avfallsplan. for. Røyken Båtforening Lagahølet 1 Avfallsplan for Røyken Båtforening Lagahølet Innhold : 1. Ansvar 2. Intensjon 3. Avfallsplanens virkeområde 4. Bakgrunn 5. Krav om avfallsplan 6. Tilsyn med småbåthavner 7. Lovverk og regelhenvisninger

Detaljer

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB)

Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) Havnereglement for Gylteholmen Brygger (GB) 1 Reglementets virkeområde Reglementet gjelder bryggeanlegget, båtene og båtbruken i Gylteholmen Bryggers båthavn. Leietakerne er forpliktet til å sette seg

Detaljer

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT

SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT SANDØSUND BÅTFORENING STIFTET 1994 VEDTEKTER OG REGLEMENT Hvasser mars 2001 VEDTEKTER FOR SANDØSUND BÅTFORENING 1 FORMÅL Sandøsund Båtforenings formål er å forestå driften av de kommunale båtplasser i

Detaljer

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v.

Laberget småbåthavns reglement. Kapittel 1: Administrative forhold. Kapitel 2: Erverv og bortfall av båtplass m.v. Laberget småbåthavns reglement Kapittel 1: Administrative forhold 1-1: Gyldighet Dette reglementet gjelder for Laberget småbåthavn 1-2 : Havnemyndigheter Grunneier av Laberget småbåthavn, Gro Elstad og

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen BÅTMOTOREN AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1264.01 2012.073.I.FMOA 2012/6895 30.03.2012 Opplysninger om virksomheten Navn Båtmotoren

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013

VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN. Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 VEDTEKTER FOR SNARØYKILEN BÅTHAVN Sist revidert på årsmøtet 26. februar 2013 Foreningen Snarøykilen Båthavn har som formål å: 1 a) Organisere bøye- og jollehavner innenfor de sjøområder i Snarøykilen som

Detaljer

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE

BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Vedtekter Ormer Brygge Side 1 av 8 BRYGGEVEDTEKTER FOR ORMER BRYGGE Ny versjon: Denne versjonen erstatter tidligere tilsendt bryggevedtekter. Årsmøtet i Ormer Brygge har den 31.05.2009 vedtatt følgende

Detaljer

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING

LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1 5 LISTRANDA BÅTFORENING L O V E R O G R E G L E R F O R LISTRANDA BÅTFORENING 1. Medlemskap i Listranda Båtforening. Listranda Båtforening med initialene L.B.F. er en selvstendig båtforening som skal

Detaljer

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING

Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglement NOTODDEN MOTORBÅTFORENING Havnereglene omfatter klubbhus og seilerhus, brygger, kraner, jekker og annen redskap, parkeringsplass og opplagplass. 1. Som havneoppsyn fungerer havnesjefen og

Detaljer

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968)

Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Saltnes Båtforening Lover / vedtekter for Saltnes Båtforening (Stiftet 13. Juli 1968) Disse lover er vedtatt på årsmøte 9. Juli 1983, senere endret på årsmøtet 12. Juni 2013 og erstatter Lover vedtatt

Detaljer

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS

AVTALE VINTEROPPLAG. Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS AVTALE VINTEROPPLAG Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901 69 666 e-postadresse kjellarne@nordrejarlsbergbrygge.no Leiekontrakten gjelder

Detaljer

ET BEDRE BÅTLIV. - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA. Miljøtips for båtfolk

ET BEDRE BÅTLIV. - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA. Miljøtips for båtfolk ET BEDRE BÅTLIV - på naturens premisser TEMA: AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA Miljøtips for båtfolk MILJØ FOR BÅTFOLKET KNBF arbeider For et bedre båtliv på naturens premisser. For å styrke dette arbeidet har

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg

Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Fylkesmannen i Oslo og Akershus sitt arbeid knyttet til marinaer, opplagsplasser og bryggeanlegg Henriette Givskud Kari Skogen Miljøarbeid i marinaer Indre Oslofjord Sted: Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Detaljer

Foreningen Ren Marina består av:

Foreningen Ren Marina består av: Foreningen Ren Marina består av: KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund) OBU (Oslofjorden Båteierunion) VFO (Vellenes Fellesorganisasjon) JOTUN AS. (Malingsprodusent) KNS (Kongelig Norsk Seilforening) Hva er

Detaljer

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING VEDTEKTER FOR LILAND BÅTFORENING Stiftet: 5. september 1979 Sist revidert: 25. mars 2015 I. NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liland Båtforening og dens initialer er LB. 2 LB s formål er å eie brygger

Detaljer

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER

HALSA BÅTFORENING. Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER HALSA BÅTFORENING Stiftet 4. Oktober 1986 VEDTEKTER 1 NAVN OG FORMÅL 1.1 Foreningens navn er Halsa Båtforening (HBF) 1.2 Halsa Båtforening har til formål og arbeide for godt båtmiljø og friluftsliv på

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01

Kontrollert anlegg Navn: Langøen bil Anleggsnr: 0919.0030.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 998 046 068 Eies av (org.nr): 998 027 063 Besøksadresse: Bjørumsvegen 16, Blakstadheia 4820 Froland Telefon: 37 03 70 30 Bransjenr. (NACE-kode):

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 2014 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen KF 01.01.2014 HAVNEREGLEMENT FOR ÅSGÅRDSTRAND BÅTHAVN Åsgårdstrand havn eies og drives av Horten

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING ONSDAG 8. OKTOBER 2003, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG GALLIA Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Avfallsplan. for. Hero Marin

Avfallsplan. for. Hero Marin 1 Avfallsplan for Innhold : 1. Ansvar 2. Intensjon 3. Avfallsplanens virkeområde 4. Bakgrunn 5. Krav om avfallsplan 6. Tilsyn med småbåthavner 7. Lovverk og regelhenvisninger 8. Avfallsplan. Beskrivelse

Detaljer

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening

Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Avfalls- og Beredskapsplan for Skarpsno Baatforening Bakgrunn og hensikt Båtforeningene er pålagt å ha en avfalls- og beredskapsplan i henhold til gjeldende regelverk. Denne planen kommer i tillegg til

Detaljer

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø.

2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde et godt båt miljø. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening. FBF er tilsluttet KNBF. 2 FBF sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeide for å skape og vedlikeholde

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.029.I.FMTE Saksnummer: 2013/2930 Dato for kontroll:

Detaljer

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015

Fritidsbåter. Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 2015 Fritidsbåter Prisliste og havnereglement for Fritidsbåter, Horten og Åsgårdstrand Horten havnevesen 01.01.2015 PRISOVERSIKT FOR FRITIDSBÅTER Gjestehavnene i Horten og i Åsgårdstrand I sommersesongen

Detaljer

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune

F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune F elles avfallsplan for småbåthavner i Ålesund kommune Utarbeidet første gang 13.06.2014 Sist revidert Sist godkjent [Dato] [Dato] Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? [Nei/, evt. utdyp] Endringskatalog

Detaljer

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart

MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart MANDAL HAVN KF 1. Generelt REGLEMENT FOR KOMMUNALE SMÅBÅTHAVNER I MANDAL KOMMUNE. Vedtatt av Mandal Havnestyre 17.09.08, og trer i kraft umiddelbart a) Reglementet omfatter samtlige kommunale båthavnsanlegg

Detaljer

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB.

Foreningens navn er Lier Båtforening og dens initialer er LB. LOVER for Lier Båtforening vedtatt på årsmøtet 9. desember 1982, justert 29. november 1983 og 22. november 1997, justert og vedtatt på årsmøtet 21. november 2009, justert og vedtatt på årsmøtet 20. november

Detaljer

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: Adm pr. 8-2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP

1 NAVN OG FORMÅL 2 MEDLEMSKAP 1 NAVN OG FORMÅL Foreningens navn er Ullern Båtforening. Foreningens initialer er U.B.F. Foreningens formål er å skaffe havneplass, vinteropplag og tilsyn av medlemmenes båter, samt å fremme en sunn båtsport

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01

Kontrollert anlegg Navn: Henriksen Snekkeri Anleggsnr: 0906.0193.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 972 148 601 Eies av (org.nr): 982 903 742 Besøksadresse: Industritoppen 32, 4848 Arendal Telefon: 370 99505 Bransjenr. (NACE-kode): 33.090 E-post:

Detaljer

1 Avfallstyper og avfallsmengder

1 Avfallstyper og avfallsmengder 4 VILKÅR FOR UTSLIPPSTILLATELSE OG TILLATELSE TIL ETABLERING OG DRIFT AV SORTERINGSANLEGG FOR AVFALL Bedrift: Stig Dyrvik AS, Gitt dato: 01.09.2004 Postboks 127, 7261 Sistranda Anlegg: Sorteringsanlegg

Detaljer

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING

VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING VEDTEKTER VIKEVÅG BÅTFORENING Endret: Årsmøte 2006 Endret: 26 mai 2010 Endret: 22 juni 2011 Endret: 18 april 2013 Sist endret: 19 februar 2014 1 FORENINGENS GRUNNLAG. VEDTEKTER. Foreningens navn er Vikevåg

Detaljer

Reglement for Hylla marina

Reglement for Hylla marina Reglement for Hylla marina Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:30:00 Filreferanse: Reglement

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Kaihuset, 4152 Vestre Åmøy E-postadresse:

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Miljøvernavdelingen Miljøvernavdelingen HAUGENS BILREP OG SERVICE AS - KONTROLLRAPPORT Bedriftsnr. Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 998 670 853 0231.0121.01 2012.123.I.FMOA 2012/22705 12.11.2012 Opplysninger om

Detaljer

Vedtekter for. Røra Båtforening

Vedtekter for. Røra Båtforening Vedtekter for Røra Båtforening Forfatter: Jan Haugdal Eier: Jan Haugdal Dokumentnummer: Versjon: 1.0 Status: Godkjent Opprettet dato: 27.04.2009 07:06:00 Sist oppdatert: 27.01.2011 12:28:00 Filreferanse:

Detaljer

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner

Plan for mottak og håndtering av avfall i småbåthavner Felles avfallsplan for småbåthavner i Ørland kommune Utarbeidet første gang 01.07.2014 Sist revidert 1. versjon Sist godkjent ----- Er det gjort endringer siden forrige godkjenning? 1.gangs godkjenning

Detaljer

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Forslag til endring av husordensreglene må sendes skriftlig til Styret. Endringer vedtas av Generalforsamlingen med alminnelig flertall. H U S O R D E N S R E G L E R F O R J E R P E S K O G E N B O R E T T S L A G MED ENDRINGER AV 30.5.1995, 14.05.2003 og 31.03.2009. INNLEDNING. Jerpeskogen borettslag er et andelslag tilsluttet OBOS. Borettslaget

Detaljer

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER

SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER SAMEIET FINSTADKOLLEN GARASJELAG VEDTEKTER Kontaktinformasjon: Org.nr: 992354143 Kontonummer: 7035 09 55362 Mailadresse: garasjelaget@finstadkollen.no 0 Formål Beboere i Finstadkollen Garasjelag, heretter

Detaljer

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007

HUSORDENSREGLER. SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 HUSORDENSREGLER for SAMEIET ST.HANSHAUGEN Revidert på beboermøte 18.10.2007 INNHOLD: 1. Bruk av fellesareal og fellesanlegg... s 2 2. Bruk av bolig... s. 3 3. Dyrehold... s. 3 4. Søppel og dugnad... s.

Detaljer

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN

AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN AVTALE OVERDRAGELSE AV FLYTEBRYGGER I HOLVIKA KOMMUNALE SMÅBÅTHAVN Følgende avtale er inngått mellom: Grimstad kommune, org. nr. 864 964 702 Besøksadresse: Arendalsveien 23, 4878 Grimstad Postadresse:

Detaljer

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr

Anleggsnr. Kontrollnr. Saksnr. Rapportdato: 0301.1496.01 2015.079.I.FMOA 2015/16091 20/8-2015. 47.642 - Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr Miljøvernavdelingen La-Sa Båt og Motor AS Postboks 59 Skøyen 0212 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG

VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG VEDTEKTER FOR BRENNINGHAUGEN GARASJELAG Fastsatt på generalforsamling 18. april 2013. GENERELLE BESTEMMELSER 1 Formål Garasjelagets formål er å ivareta felles interesser, herunder en forsvarlig forvaltning,

Detaljer

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 2/11-2010 2010/19496 Saksbehandler, innvalgstelefon Arkiv nr. Deres referanse Elin Ilebekk, 22003670 Avfall og Metallgjenvinning

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: P28 Arkivsaksnr: 2011/17-18 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Havneutvalget 09.11.2012 Endring av vedtekter og leievilkår for

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.028.I.FMTE Saksnummer: 2014/473 Dato for kontroll:

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune.

1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. Vedtekter Førre Båt Forening. FBF-rev.2015. I Navn og formål. 1 Foreningens navn er Førre Båt Forening(FBF). FBF er tilsluttet KNBF. Region Sør. Førre båtforening er hjemmehørende i Tysvær kommune. 2 FBF

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Guri Ravn, 35 58 61 71 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2014.001.I.FMTE Saksnummer: 2014/225 Dato for kontroll: 05.02.14

Detaljer

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT

PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Hvaler kommune Virksomhet havn Virksomhet teknisk drift PLAN FOR AVFALLSHÅNDTERING HVALER HAVNEDISTRIKT Vedtatt av Hvaler kommunestyre 11.mars 2009 (sak 7/09) INNHOLD: Forord s.1 Fakta om Hvaler havn s.2

Detaljer

Båtliv en ren glede!

Båtliv en ren glede! Båtliv en ren glede! Innholdsfortegnelse Informasjon til båtfolk i Norden 3 Båthavna en trivelig plass å være? 4 Alle har et ansvar for å hindre forurensning 5 Farlig avfall i din båthavn 6 Klargjøring

Detaljer

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970

Vedtekter for Tau. Båtforening. Stiftet 23. mars 1970 Vedtekter for Tau Båtforening Stiftet 23. mars 1970 Revisjoner: Årsmøtet 24. april 1970 Årsmøtet 28. mars 1990 Årsmøtet 20. mars 1991 Årsmøtet 10. mars 1997 Lover for Tau Båtforening 1 FORMÅL OG MEDLEMSKAP

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS

Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS Tillatelse til innsamling av farlig avfall for Norsk Gjenvinning Industri AS I medhold av forskrift av 1. juni 2004, nr 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) 11-16, jfr. lov om

Detaljer

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860

VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 VEDTEKTER FOR FROGNERKILENS BÅTFORENING AV 1860 Navn Formål Medlemskap Vedtatt på årsmøtet 29. mars 2011 1 Foreningens navn er: Frognerkilens Båtforening av 1860 (FB-1860). 2 FB-1860 er en allmennyttig,

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.004.I.FMTE Saksnummer: 2013/453 Dato for kontroll:

Detaljer

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus

VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus VEDTEKTER for Haugjordet grendelag Langhus Vedtatt 5. november 1991, med senere endringer (siste endring 05. mars 2014) 1 DEFINISJONER 1.1 Haugjordet grendelag (grendelaget) betegnelse som benyttes om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01

Kontrollert anlegg Navn: Moelven Limtre avdeling Agder Anleggsnr: 0935.0001.01 Informasjon om virksomheten Organisasjonsnr (underenhet): 871 858 632 Eies av (org.nr): 913 711 300 Besøksadresse: Vatnestrøm 4730 Iveland Telefon: 37 96 11 96 Bransjenr. (NACE-kode): 33.110 E-post: post.limtre@moelven.no

Detaljer

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36

Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Side 1 Fylkesmannen i Telemark Miljøvernavdelingen Saksbehandler, innvalgstelefon Elisabeth Hammerli, 35 58 61 36 Kontrollrapport Kontrollrapport nummer: 2013.054.I.FMTE Saksnummer: 2013/4776 Dato for

Detaljer

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund

Vedtekter for Veiforeningen Ormer-Ulesund Vedtekter Ormer-Ulesund Veiforening Side 1 av 7 Vedtatt på årsmøte 24.07.2010 Innhold 1. Formål 2. Medlemskap 3. Bruksberettigede 4. Bestemmelse av andeler 5. Grunn til veier, velteplass m.v. 6. Veiavgift

Detaljer

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening

Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening Vedtekter for Vestre Åmøy Båtforening 1 FORMÅL Foreningens navn er VESTRE ÅMØY BÅTFORENING, heretter kalt Båtforeningen Besøksadresse: 4152 Vestre Åmøy Postadresse: Postboks 39, 4159 Rennesøy E- postadresse:

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening).

Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 1. Navn Foreningens navn er Odden Marina Båtforening (i det følgende benevnt foreningen eller båtforening). 2. Formål Odden Marina Båtforenings formål: 1. Anlegge og drive båthavn for beboere i Slemmestad.

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015. Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) INNKALLING TIL ÅRSMØTE SANDERØD BÅTFORENINGEN 2015 Årsmøte avholdes på Sanderød bedehus lørdag 2.mai 2015 ca. kl 11:30. (rett etter vellet) Dagsorden: 1 Registrering og opptelling av antall stemmeberettigede

Detaljer

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL )

ØSBL Ordensregler vedtatt på Generalforsamlingen 17.04.2013 ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) ORDENSREGLER FOR ØVRE SOGN BORETTSLAG ( ØSBL ) Opprinnelig vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 21. november 1991 med senere endringer, senest endret på generalforsamling 17.04.2013. 1. ORDENSREGLENE

Detaljer

*************************************************************

************************************************************* ************************************************************* Vedtekter for Wessel Parkeringssameie vedtatt på konstituerende sameiermøte den 24. juni 2008 1. Sameiets navn Sameiets navn er Wessel Parkeringssameie.

Detaljer

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING

VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING VEDTEKTER FOR BJØRNTJERNLIA HYTTEEIERFORENING 1 Navn Foreningens navn er: Bjørntjernlia Hytteeierforening. 2 Medlemmer Medlemskapet følger alle hyttetomtene innenfor dagens godkjente reguleringsplan nr.

Detaljer

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter

Forbruk og avfall. 1 3 år Aktiviteter. 3 5 år Tema og aktiviteter Foto bleie: LOOP Forbruk og avfall Kildesortering: Det er lurt å sortere! Hvis vi er flinke til å sortere avfallet vårt kan det brukes på nytt. På den måten slipper vi å lage nye materialer hver gang.

Detaljer

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING

LINDERUDLIA HUSEIERFORENING INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING TIRSDAG 28. OKTOBER 2014, KL. 19:30-21:00 PÅ LESTERUD SKOLE, I PAVILJONG ANDEBY Følgende saker er på dagsorden: 1. Valg av ordstyrer og referent 2. Godkjenning av dagsorden

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD

LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD LEIEKONTRAKT FOR BÅTPLASS PÅ NORDRE JARLSBERG BRYGGE, SANDE I VESTFOLD Utleier: Nordre Jarlsberg Brygge Marina AS Fjordveien 20 3070 Sande Kontakter: Driftsleder Kjell-Arne Solberg-Johansen, mobil 901

Detaljer

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER

Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER Vikebygd Motorbåtforening Org. nr. 996 835 863 VEDTEKTER 1.0 LAGETS ETABLERING OG NAVN Foreningens navn er: Vikebygd Motorbåtforening. Foreningens initialer er VM. Laget ble stiftet 1968. 2.0 LAGETS HOVEDFORMÅL

Detaljer

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger:

Årsmøte 2013. Til behandling foreligger: Årsmøte 2013. Det innkalles med dette til 31. ordinære årsmøte i Skjelsvik Båtforening. Møte avholdes tirsdag 26.11.2013 kl 1830 på Herøyahuset. Til behandling foreligger: 1. Forretningsorden, godkjenning

Detaljer

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika

Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Utleiedokumentasjon av Solbakken og Sandvika Dette dokument leveres tilbake i utfylt stand sammen med nøkkel Innhold Retningslinjer og info for utleie Husregler Kontrolliste Giro for leie og kart. Sett

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune

Rapport etter forurensningstilsyn ved Buskerud Betongvarefabrikk AS i Hurum kommune Vår dato: 27.11.2014 Vår referanse: 2014/7510 Arkivnr.: 472 Deres referanse: Linn-Frida Karlson Saksbehandler: Kirsten Kleveland Buskerud Betongvarefabrikk AS Fjordveien 2B 3490 KLOKKARSTUA Innvalgstelefon:

Detaljer

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel

VEDTEKTER. Øvre Gleinåsen Vel VEDTEKTER for Øvre Gleinåsen Vel Stiftet 22. juni 1976 Endringer: 3 endret etter vedtak generalforsamling 28.02.1978 9 endret etter vedtak generalforsamling 31.03.1981 9, 3.avsnitt endret etter vedtak

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG

VEDTEKTER. for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG VEDTEKTER for FORENINGEN SJØVEGEN HUSEIERLAG Formål - medlemsskap - ansvar. 1 S.H. er et en forening hvis medlemskap er pliktig for alle innehavere av leiligheter i firemannsboligområdet i Sjøvegen, Stuttvegen

Detaljer

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt.

Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Reglement for leie av båtplass i Sokndal Havnedistrikt. Vedtatt 31.10.2008 Sak 017/08 Revidert 25.9.2009 sak 011/09 Revidert 6.12.2010 KS-069/10 Kontakt havn@sokndal.kommune.no 1. Generelt Reglementet

Detaljer

Velkommen til Risavika Havn

Velkommen til Risavika Havn HMS informasjon Innhold Velkommen til Risavika Havn...4 Hvis ulykken er ute...5 Brann...5 HMS-stasjoner...6 Redningsutstyr...6 ISPS adgang...7 HMS-kart...8 Verneutstyr...10 Trafikale forhold...11 Sikker

Detaljer

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger

Gratulerer! 1. Steg for steg. 3. Miniordbok. 2. Spar miljø og penger Gratulerer! Om litt er ditt arrangement den heldige mottaker av Recyclomaten, installasjonen som hjelper deg å kommunisere hvorfor kildesortering er viktig. Du har forpliktet deg til gjøre en innsats og

Detaljer