HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HAVNEREGLEMENT. For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler:"

Transkript

1 Adm 2014 HAVNEREGLEMENT For å skape et trivelig og sikkert miljø for brukerne og naboer, gjelder følgende regler: 1.0 Orden: 1. Bare båteiere som disponerer en båtplass i bryggeanlegget og deres gjester har anledning til å oppholde seg på bryggene. 2. Alle som oppholder seg i anlegget, også på parkeringsarealene, skal vise hensyn og aktsomhet. 3. Brukerne skal selv fjerne eget søppel og hive dette i egnet søppelcontainer ved parkeringsplass. Ta gjerne også med andres søppel om du finner noe på din vei langs bryggene. Tomlensing og spill av brennstoff, oljer etc, er forbudt. Spillolje, båtbatterier og annet miljøavfall skal deponeres i miljøcontainerne. 4. Tømming av båttoalett / septiktank er ikke tillatt i havneområdet. Vi henviser til eget septikmottak ytterst på Tangen. 5. Det er ikke tillatt å lagre gjenstander på flytebrygger eller utriggere. 6. Etter avsluttet sommersesong skal båtplassen klargjøres ved at fortøyninger og lignende fjernes. Gjenglemte fortøyninger blir fjernet. 2.0 Båtplass: 1. Baugspyd, anker, pulpit, daviter, jolle, etc skal ikke stikke innover bryggen. 2. Med lysåpning menes den bredde som blir etter at bredde på gangbar utrigger på den ene siden og en fortøyningsbom på den ander siden er fratrukket. Lysåpningen som skal gi plass til båt og fendere blir ca. 30 cm mindre enn den oppgitte bredden på båtplassen. Se skjema nedenfor som indikerer båtens maksimale bredde ift lysåpningen. Bredde Lysåpning Maks bredde på båt 2,5m 2,4m 2,16m 3m 2,7m 2,43m 3,5m 3,2m 2,88m 4m 3,7m 3,33m 4,5m 4,2m 3,80m 5m 4,7m 4,30m 5,5m 5,2m 4,80m 6m 5,7m 5,30m Spesielt for Tangen: 2,5m 2,2m 1,98m

2 3. Båter som veier mer enn 20 tonn eller som er bredere enn maks tillatt bredde, eller har en totallengde over 12 meter (40 fot), krever styrets skriftlige godkjenning for å ligge i havnen. 3.0 Fortøyning: Sommer: Båt fortøyd i bås skal ha minst 4 fortøyningstrosser. Båter over 20 fot skal det benyttes støyfrie strekkavlastere eksempelvis av gummi, ikke stålfjærer. Tykkelse på fortøynings-tau skal gjenspeile båtens størrelse. Vinter: I boblehavn krever vi 6 fortøyningstrosser. Tykkelse på fortøynings-tau skal gjenspeile båtens størrelse. 4.0 Merking av båt: 1. Alle båter som ligger i havnen sommer som vinter, skal merkes med tilsendt båtmerke. Dette pga kontroll og sikkerhet. De båter som ikke har merke, vil spesielt bli kontrollert. Dette kan medføre et administrasjonsgebyr. 5.0 Vedlikehold/Pussing av båt: 1. Det er ikke tillatt å foreta vedlikeholdsarbeider i havnen som sjenerer omgivelsene. Dette gjelder arbeid som støver og støyer. 2. Arbeid på båt som støver, dvs sliping av kjøl, etc, må håndteres spesielt. Det må henges opp «skjørt» rundt reparasjonssted for å hindre at støv sjenerer nabobåt. Rådfør deg med nabobåt/nabovarsel. 3. Det er forbudt med sandblåsing. 4. Skal du utføre reparasjoner som støver, ta kontakt med administrasjonen. 6.0 Vinterlagring på land, sesong-varighet. Bukta: Opplagsperioden i Bukta er fra 1. oktober til 30. april. På øvre parkeringsområde til 15. mai. Tangen: På Tangen blir båter tatt opp/ut etter oppsatte tider. Alle båter skal være sjøsatt før 1. mai. Tidsskjema blir satt opp for hver sesong og utsendt til de det gjelder. Oversittes avtalt frist, belastes leietaker med et gebyr på kr. 500,00 for første døgn og deretter kr. 250,00 per oversittet døgn. 6.1 Oljesøl fra motor og hekkaggregat: 1. Ved oljesøl, må tiltak iverksettes umiddelbart. Strøsand skal benyttes. 6.2 Vinteropplag på Tangen: 1. Opplagsutstyr. Alt opplagsutstyr for seilbåter skal være fabrikk-produsert og typegodkjent.

3 2. Opplagsutstyr for seilbåter. Seilbåter som lagres med mast på land på Tangen, skal benytte fast stålkrybbe. 3. Opplagsutstyr for motorbåter. Motorbåter skal ha tilstrekkelig antall støtter iht lengde på båt etc. Se nedenfor. For motorbåter er det viktig at hovedstøttepunktene under skrogets brede del benyttes. Følg eventuelt anvisning/anbefaling fra leverandør av båt og opplagsmateriell. Det kreves 3 støtter på hver side for båter mellom 30 og 40 fot. For større båter enn 40 fot kreves 4 støtter på hver side. Under støttene skal det benyttes plate for å skåne asfalten. 4. Strøm-oppkobling. Alle båter i vinteropplag på Tangen kan koble til strømuttak, men strøm er ikke inkludert. Dette må bestilles på egen mail. 5. Strøm til lading av batterier og til småreparasjoner i kortere perioder, er tillatt uten kostnad. Ledning fjernes etter utført oppdrag. 6. Presenninger skal festes godt, og ikke festes i støtter eller krybbe. 6.3 Vinteropplag i Bukta: 1. Plassering av båter skjer etter skilting og markeringer. 2. Arbeid på båt som støver, dvs sliping av kjøl, etc, må håndteres spesielt. Det må henges opp «skjørt» rundt reparasjonssted for å hindre at støv sjenerer nabobåt. 3. Strøm-oppkobling. Det er ikke mulig å tilby permanent strøm-oppkobling for båter som er lagret i Bukta. Men for lading av batterier og lignende, er det tillatt å koble seg til strømuttak for en kortere periode. Etter utført oppdrag, fjernes ledningen. 4. Krybber og opplagsutstyr. Båteier må selv sørge for tilfredsstillende opplagskrybbe eller støttebukker og sørge for at båten er forsvarlig understøttet og avstivet. Leietaker er selv ansvarlig om båten likevel skulle velte og forårsake skader på egen og/eller andres båter. Transport/Rengjøring av båter. For opplag i Bukta må båteier selv sørge for transport. Båter må være rengjort under vannlinje før de plasseres på opplagsplassen. Båten kan spyles på spyleplassen på Tangen. Det samme gjelder for båter som tas opp med båttilhenger noe som kan gjøres på den nye båtrampen ytterst på Tangen. 5. Presenninger skal festes godt, og ikke festes i støtter eller krybber. 6. Opplagsplassen skal feies og ryddes når båten fjernes. Støtter, krybber og annet opplagsutstyr fjernes umiddelbart. 7.0 Vinterhavn/boblehavn: Vinterhavnen starter 15. oktober og går frem til 15. april. De som ikke ligger på egen båtplass må flytte seg så fort det lar seg gjøre og senest 15. april siden vaktmester skal klargjøre for sommerhavn. Dette fordi mange av plassene skal bygges tilbake til opprinnelig bredde.

4 Oversittes avtalt frist, belastes leietaker med et gebyr på kr. 500,00 for første døgn og deretter kr. 250,00 per oversittet døgn. 1. Strøm i vinterhavn. Alle båter som ligger i vinterhavn har 300W inkludert i leien. De som ønsker mer strøm bestiller dette ved å sende mail. 2. Bo i båten. Det er ikke tillatt å bo i båten i vinterhavn. 8.0 Sommerhavn: Sommerhavnen starter 1. mai og går frem til 15. oktober. Ønsker en å ligge i havn etter 15. oktober, flyttes båten til en brygge som ikke bobles. 9.0 Forsikring: 1. Båten må være ansvarsforsikret, jfr. 9 i vedtektene. Forsikringsnummer og forsikringsselskap legges inn på «Min side» under «Mine båter». 2. LBA er ikke ansvarlig for tyveri eller skade som måtte oppstå i opplagsperioden Miljøcontainer - Spillolje, etc 1. Spillolje, maling, bunnstoff, gamle batterier etc. skal deponeres i miljøcontainer som står på parkeringsplassen i Bukta og på Tangen Lading av el-biler: 1. Det er ikke tillatt å lade el-biler i båthavnen Fylling av diesel fra tankbil: 1. Det er ikke tillatt å fylle diesel fra tankbil utenfor definert område. Vi tillater kun fylling fra tankbil, i kanalen. Dette pga forurensningsfaren. Se anvisningsskilt Joller: 1. Joller skal ligge på definerte jolleplasser. 2. Definisjon på en jolle i vår havn, er en båt med størrelse på inntil 13 fot. Båter/joller utover dette, betraktes som småbåter og må ligge på en ordinær båtplass. 3. Joller skal ikke lagres på sjøen i samme bås som «moderbåt» siden dette gjerne sjenerer nabobåt. Skal jolle lagres ved «moderbåt», må joller heves opp og lagres fast på «moderbåt». 4. Det er ikke tillatt å lagre joller på flytebrygger eller utriggere Serviceløft: Det vil bli utarbeidet egne regler for serviceløft Bruk av strøm generell info: 1. Det er lagt opp for strømuttak tilsvarende maks 300W pr. båt som ligger i vinterhavn. 2. For å hindre jordingsfeil / strømlekkasje i vannet, er det kun gummikabler som er godkjent for utendørsbruk som er tillatt å benytte. Det er heller ikke tillatt å benytte overganger, dvs skjøting av kabel ved hjelp av kontakter. 3. Ved misbruk / overforbruk (over 300W) eller bruk av ikke godkjente kabler, overganger og skjøter vil strømkabelen bli frakoblet og forholdet notert. Dette

5 forholdet kan forårsake straffegebyr. 4. Ved ønske om større forbruk enn 300W må dette søkes om spesielt. 5. Leangbukten Båtforenings Andelslag har ikke ansvar for skader som måtte oppstå ved strømbrudd. 6. Båter som ligger på land på Tangen, kan søke om permanent oppkobling. Strøm er ikke inkludert i leien. 7. Båter som ligger på land i Bukta, kan ikke søke om permanent oppkobling Kjøp av lengre utriggere: Det gis adgang til kjøp/montering av lengre utriggere. Slike investeringer tilfaller LBA ved salg av plass. Krever dette at plass til nabo blir mindre, skal plassen justeres tilbake til standard bredde om en av partene ønsker å selge plassen. Slike forhold reguleres ved skriftlig avtale partene imellom. Ta kontakt med administrasjonen Manøvrering i havnen: 1. Manøvrering i havnen skal skje hensynsfullt slik at det ikke oppstår fare for skade på person, båter, utstyr, brygger og havneanlegget for øvrig. 2. Innen havneområdet skal det kjøres med så lav hastighet at det ikke dannes sjenerende bølger. 3. Maksimalhastigheten er 5 knop i havnen men slå av på farten i god tid før du anløper havnen, dette fordi hekkbølger sjenerer de båtene som ligger på utsiden av bryggene A, T og U Parkering av kjøretøy: 1. Kjøretøy skal kun parkeres på oppmerkede / anviste parkeringsplasser, og ikke på grøntareal, umerkede plasser eller til sjenanse for naboene. 2. Parkeringsbeviset skal være lett synlig i bilvinduet. Dette skal utfylles med medlemsnummer og båtplass. Dersom dette ikke fylles ut kan parkeringsgebyr påregnes. Stikkontroller blir utført. 3. Informasjonsskilt skal respekteres. 4. Kjøring på gang- og sykkelvei er ikke tillatt. 5. Det er ikke tillatt å parkere bil med henger på parkeringsplassene. Skal dette gjøres må dette avtales på forhånd Lastetraller: Lastetraller skal være plassert og låst i avsatt område. Det er ikke tillatt å hensette traller på brygger eller andre steder. Tangen har ikke tralleplasser 20.0 Bryggeporter: Portene til bryggene skal alltid være låst. Forsering av portene på annen måte enn bruk av nøkkelkort er ikke tillatt. Brukerne er ansvarlig for at nøkkelkort ikke kommer på avveie Båtrampe Info kommer 22.0 Mastekran Info kommer

6 23.0 Havarier: Sjekk info på hjemmesiden, under havnen: Vaktordningen Sjekk info på «Min side» Rapportering av feil eller mangler: 1. Feil eller mangler rapporteres vaktmesteren ved lapp i postkassen ved porten til vaktmesterens område eller på telefon: eller til administrasjonen på telefon: , 1. Brudd på havnereglementet kan medføre tiltak i henhold til andelslagets vedtekter 7; For leietagere kan dette forårsake tap av fremtidig leiemulighet eller tildeling av ledig andel. For andelshavere kan dette forårsake tvangssalg av andel. 2. Det skal vises nødvendig hensyn til omgivelsene for øvrig. Havnereglementet skal være et verktøy som justerer all aktivitet i havnen. Dette innebærer at oppdateringer skjer fortløpende ved behov. Vi setter stor pris på eventuelle innspill fra hver enkelt av dere. Send dette til

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Øvre Bragernes Motorbåtforening Muusøya 17, 3023 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Medlemskap 1. All henvendelse til styret skal skje skriftlig.

Detaljer

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité.

Havneinstruks Førre Båtforening. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og arrangemantkomité. Havneinstruks Førre Båtforening 2012 Havne instruksen inneholder også instruks for Hus & arrangement Komité. Innhold: 1.1 Styret og utvalg 1.2 Info til utvalg 1.3 Havneutvalg 1.4 Arbeidsinstruks Hus og

Detaljer

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening

Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Reglement for Øvre Bragernes Motorbåtforening Revidert og godkjent på årsmøtet 7mars 2013. Øvre Bragernes Motorbåtforening Postboks 810, 3007 Drammen Konto: 2200 24 17972, Org. nr. 993 162 612 Medlemskap

Detaljer

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter.

Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. Vedlegg til ÅBF sine vedtekter. PRISLISTE FOR ÅBF Revidert årsmøte 26.2.2014 Kontingent kr 300,- Båtplassavgift Liten kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift Mellomstor kr 1150,- pr. m lysåpning Båtplassavgift

Detaljer

Byggingen er i gang! 149,- Men vi trenger... HEMPEL OG SEAJET BUNNSTOFF UTVALGTE FARGER/TYPER

Byggingen er i gang! 149,- Men vi trenger... HEMPEL OG SEAJET BUNNSTOFF UTVALGTE FARGER/TYPER Benytt ditt lokale autoriserte båtverksted i sommersesongen. Fagutdannede marinemekanikere. Verksted og butikk i Leangbukta Maritime Senter April 2015. 32. årgang. Medlemsblad for Leangbukten Båtforening

Detaljer

Plikter og regler. Revidert Mai 2014

Plikter og regler. Revidert Mai 2014 Plikter og regler. Revidert Mai 2014 2 Innholdsfortegnelse: Side: 1. Plikter 3 2. Sikkerhets og ordensregler 3 3. Regler i forbindelse med opplag 4 4. Regler for havna 5 3 1. Plikter Enhver som har tillitsverv,

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2014 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA

INFORMASJON TIL REVIERHAVNENS BAATFORENING MEDLEMMER AV AV 1853 HOVEDØYA INFORMASJON TIL MEDLEMMER AV REVIERHAVNENS AATFORENING AV 1853 HOVEDØYA Havne- brygge og fortøyningsinstruks - Tomteinstruks - ygningsinstrukser - ranninstruks - Kart - Revidert dato: Av: 10.05.2003 Styret

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 27 mars 2008, klokken 19:00 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: 1. Konstituering a) Opptelling av stemmeberettigede b)

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE INNKALLING TIL ÅRSMØTE Hundvåg, 25.01.11 Styret i Saltnes Båtforening innkaller til årsmøte på Øyahuset Til behandling foreligger: onsdag 23.02.2011 kl. 19.00. 1. Godkjenning av innkalling og saksliste.

Detaljer

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening.

Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. ÅRBOK FOR JÅTTÅVÅGEN BÅTFORENING 2013 Velkommen som medlem i Jåttåvågen Båtforening. Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og allmennheten,

Detaljer

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter.

Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Innkalling til ordinær Generalforsamling i Holmlia Båtforening, torsdag 20.mars 2014, kl 1900 i Holmlia bibliotek, Holmlia Senter. Dagsorden: For å lette informasjon ut til medlemmene ber vi om at du melder

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2011. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Mandag 13. februar, 2012 kl.

Detaljer

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret.

3. Sesongleien (båtplassleie, avfallsavgift og ev. vaktvederlag) fastsettes av bystyret. REGLEMENT FOR KRISTIANSANDS BÅTHAVNER OG SMÅBÅTHAVNUTVALG vedtatt av Kommunalutvalget 13.12.2005, i kraft samme dag. Revidert: 25.03.2014 1. Det er åpent for alle å leie båtplass i de kommunale båthavnsanleggene

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Tittel for Døvik Båtforening DBF Dok. nr. DBF-002 Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 12 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske

Detaljer

1. Styrets ansvar og myndighet

1. Styrets ansvar og myndighet Utarbeidet av Styret DBF Side 1 av 11 1. Styrets ansvar og myndighet 1.1. Ansvar og myndighet: Styret er foreningens utøvende organ og har det fulle økonomiske og administrative ansvar for drift og forvaltning

Detaljer

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB)

NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) NES HAGEBY BÅTFORENING (NHB) GENERALFORSAMLING FOR 2010. Styret i NHB innkaller herved til generalforsamling. Generalsforsamlingen vil finne sted i: HOLMEN KIRKE, KIRKESTUEN Tirsdag 15. februar, 2011 kl.

Detaljer

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang

Havnesjefens hjørne. Formannen har ordet. Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2012 Organ for Skarpsno Baatforening 28. Årgang Formannen har ordet En sommer er igjen på hell, og nok en gang senker det seg en egen ro over kystlandskapet. Selv om været

Detaljer

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet

Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang. Formannen har ordet S k a r p s n o p o s t e n Nr. 2/2014 Organ for Skarpsno Baatforening 30. Årgang Formannen har ordet Barndommens somre i skjærgården bestod kun av solfylte dager Minnene fra denne sommeren trenger ingen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse:Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag

Straumen Båtlag. Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Vedtekter og reglement for Straumen Båtlag Straumen Båtlag Organisasjonsnr : 998 359 694 Postadresse: Postboks 16 5567 Skjoldastraumen Besøksadresse: Skjoldastraumsvegen 1137 5567 Skjoldastraumen

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN

GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD KOMMUNE TEKNISK SEKTOR, HAVN GRIMSTAD GJESTEHAVN AVTALE OM LANGTIDSLEIE PERIODE SEPTEMBER 2015 MAI 2016 Mellom utleier Grimstad kommune havn og leietaker Navn: Adresse: Tlf.nr.: e-mail adresse:

Detaljer

Vedtekter for Visnes Båtforening

Vedtekter for Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 AVALDSNES E-post: post@visnes-bf.no Internett: www.visnes-bf.no Vedtekter for Visnes Båtforening Visnes Båtforening Organisasjonsnr: 987 83 3076 Postadresse: Postboks 162 Postnr./-sted:

Detaljer

Lover og havnereglement

Lover og havnereglement Lover og havnereglement Festningsveien 14 1678 Kråkerøy Lover for Rød Båtforening Revidert 2000 og 2012. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Rød Båtforening. 2 Foreningens formål Foreningens formål

Detaljer

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier

LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom Sparebanken Møre ARENA org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier LEIEAVTALE Volsdalsvågen Marina mellom org.nr. 976 593 634 som utleier Navn: Adr: som leier Mob: e-post: 1 LEIEFORHOLDET OMFATTER: 1. Bryggeplass Bryggeplass nr i båthavnen. Båtstørrelse: Båtens maksimale

Detaljer

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG

VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG VEDTEKTER OG HAVNEREGLEMENT FOR KRISTIANSUND SMÅBÅTLAG 2013 Vedtekter Vedtatt på Småbåtlagets Årsmøte torsdag 8. mars 2012 Havnereglement Vedtatt på styremøte 29.08. 2013 Og erstatter alle tidligere utgaver.

Detaljer

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening

Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Postboks 162, 4299 Avaldsnes E-post: post@visnes-bf.no - Internett: www.visnes-bf.no Dagsorden årsmøtet 2014 Visnes Båtforening Årsmøte avholdes mandag 24. februar 2014 kl. 18:00 i klubbhuset Saker til

Detaljer

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD

HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD HUSORDENSREGLER EIERSEKSJONSSAMEIET HAGEBYEN 2 INNHOLD Husordensregler Eierseksjonssameiet Hagebyen 2... 1 1. Generelt... 2 2. Ro og orden... 2 3. Bruk av leiligheten... 3 4. Balkonger og Terrasser...

Detaljer

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen

398,- ...og dansen den gikk ut på Tangen Maritim r t Marinebatteri r teri 110 10 A Automatisk oppblåsbar redningsvest 398,- 995,-9 - SLEPENDEN www.maritim.no Slependveien 56B tlf: 67 55 11 70 Juni 2013. 30. årgang. Medlemsblad for Leangbukten

Detaljer

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag

HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag HUSORDENSREGLER for Lerdalstoppen borettslag Vedtatt på generalforsamlingen 22. mai 2012 med endringer vedtatt på generalforsamling 27. mai 2013. 1. INNLEDNING Lerdalstoppen borettslag er et andelslag

Detaljer