MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR. 298

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR. 298"

Transkript

1 MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Kl Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0063/04 04/00102 REFERATER SAKSLISTE 0064/04 04/00013 SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR /04 04/00368 SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GNR. 16 BNR. 165 HASVÅGVEIEN HASVIK 0066/04 04/00370 FASTSETTING AV KOMMUNALT SKATTEØRE FOR /04 04/00096 DRØFTINGSSAKER Breivikbotn, 2. september 2004 Geir A. Iversen ordfører

2 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/00102 Sak 0063/04: REFERATER 1) 04/ ADM/SAADM/OM A /04 Janne Tuven VEDR SØKNAD OM PERMISJON FRA SØRVÆR BARNEHAGE 2) 04/ ADM/SAADM/OM A /04 Leena Virtanen og Ulf Arne Hansen SØKNAD OM PERMISJON VED SØRVÆR BARNEHAGE 3) 04/ ADM/SAADM/OM A /04 Jan Roar Vistnes OPPSIGELSE AV PLASS I SØRVÆR BARNEHAGE 4) 04/ TEK/TEKADM/AJ U /04 Aurora Salmon AS AVVIKLING AV LAKSEOPPDRETSANLEGG I HASVIK KOMMUNE BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

3 Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: 204 Arkivsaksnr.: 04/00013 Sak 0064/04: SØKNAD OM REDUKSJON AV VANNAVGIFT/KLOAKKAVGIFT STORGATA 19B GNR.16 BNR. 298 Hasvik formannskap vil ikke gå med på å innvilge en avgiftsreduksjon på 50% for de kommunale vann- og kloakkavgifter for eiendommen. Formannskap fritar derimot søkeren og eiendommen for vann- og kloakkavgifter når amboringen for vann er plombert og videre tilknytningspunktet for avløp. En forutsetning er at arbeidene utføres etter kommunens anvisning og at abonnenten bærer alle kostnader med plombering, oppgraving og igjenfylling. Fritak gjøres gjeldende når arbeidene er utført. Vedtaket kan påklages innen 3 uker til Hasvik kommune, 9593 Breivikbotn. Dok: Søknad fra Ragnar Nilsen av Ragnar Nilsen fremmer søknad om 50% reduksjon på vann- og kloakkavgiftene for dette bygg som var den tidligere FFR- garasjen. Begrunnelsen for søknaden er at bygget bruker lite vann og at vannet er avstengt i vintermånene. Gebyrsatsene for dette bygg er å finne i kommunens regulativ for vann- og kloakkavgifter hvor bygget er satt inn som "Næringsbygg/lager og lignende". Det er flere bygg av denne typen i kommunen, og en av årsakene til at denne kategorien kom inn, var behovet for å imøtekomme de som har slike bygg hvor arealene er store men vannforbruket lite. Et annet eksempel kan være VEFAS omlastningstasjon, egnebuer i Hasvåg osv. Søkeren skriver også at hvis ikke reduksjon kan innvilges så vil vedkommende alternativt søke om å bli frakoplet kommunens ledningsnett. Utreder kan ikke se at kommunen på dette grunnlag kan innvilge reduksjon i disse avgiftene. Hvis det blir gjort vedtak om reduksjon må en påregne at andre vil søke på samme grunnlag. Etter reviderte forskrifter for vann- og avløpsgebyrer vedtatt av kommunestyret i sak 0059/02 inneholder forskriftenes 11 følgende i de 2 siste avsnitt: " Basert på søknad til kommunen kan abonnenten få fritak for årsgebyret når eiendommen fysisk frakoples kommunalt ledningsnett. Abonnementet opphører når melding om at amboringspunktet er plombert er mottatt. Ny tilknytning av eiendommen krever ikke ny innbetaling av engangsgebyr for tilknytning. Både frakopling og ny tilknytning forutsettes utført for abonnentens kostnad, og etter kommunens anvisning.

4 Hasvik kommunestyre gir Hasvik formannskap fullmakt til å fravike siste avsnitt i 11 om plombering ved amboringspunktet dersom plomberingen kan gjennomføres på annen tilfredstillende og sikker måte. Fravikelse etter siste avsnitt skal gjennomføres ut i fra prinsippet om likebehandling der det i ettertid kan dokumenteres at plombering er tilfredstillende jfr. hovedinnholdet i 11." Ut i fra sistnevnte opplysninger kan formannskapet frita søkeren for vann- og kloakkavgifter når amboringen for vann er plombert og videre tilknytningspunktet for avløp. En forutsetning er at arbeidene utføres etter kommunens anvisning og at abonnenten bærer alle kostnader med plombering, oppgraving og igjenfylling. Fritak gjøres gjeldende når arbeidene er utført. BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig

5 Saksbehandler: Arild Jenssen Arkiv: L42 Arkivsaksnr.: 04/00368 Sak 0065/04: SØKNAD OM TILLATELSE TIL TILTAK - GNR. 16 BNR. 165 HASVÅGVEIEN HASVIK I medhold av Plan- og bygningslovens 93 gir Hasvik formannskap (kommunens faste planutvalg) herved tillatelse til tiltaket basert på de tilsendte planer. Det forutsettes at avløp enten førs frem til kommunalt nett nede ved Stangnesvannet eller at den føres via en 3 kamret septiktank på 4 m3 med infiltrasjonsgrøft. I medhold av Plan- og bygningslovens 98 godkjennes Erling Olsen som foretak for ansvarsrett for alle arbeider untatt det elektriske hvor El.verket at tilsynet. Videre godkjennes han som ansvarlig søker etter samme lovs 93b. Dok: Søknad innkommet vedlagt søknad om ansvarsrett, situasjonsplan og tegninger smt gjenpart av nabovarsler. Inne på tomta til Berit Olsen hvor det brant ned et bolighus for en del år siden er det planlagt oppført bolig i en etasje med loft. Denne er plassert ca. 50 m fra riksveg (lovlig avstand) og med innkjørsel til Stagnesveien slik som situasjonsplanen viser.grunnflata er 94,8 m2 og bruksareal er 87,5 m2. På loftet er det planlagt loftstue og trapp, 3 soverom bad/wc og boder. I 1. etasje er det Vindfang, entre,bad, vaskerom,stue, kjøkken og et stort soveom. Boligen synes å ha pene fasader. Vann skal tas fra det nedbrente hus ttilknytning med kommunalt vannverk. Avløp skal føres enten helt ned til det kommunale kloakknettet eller via septiktank med infiltrasjonsgrøfter. I følge nabovarsler er det ingen av naboer som har innvendinger til planene. Erilng Olsen som er en tidligere Hasvikværing har søkt om ansvarsrett for oppførelsen. Vedkommende kjenner vi fra tidligere og han har vært med å oppføre flere boliger på Hasvik. Tiltakshaver er Berit Olsen, Hasvik. BREIVIKBOTN, Arild Jenssen Seksjonsansvarlig

6 Saksbehandler: Are Hammervold Solvang Arkiv: 106 Arkivsaksnr.: 04/00370 Sak 0066/04: FASTSETTING AV KOMMUNALT SKATTEØRE FOR 2005 Formannskapets innstilling: Hasvik kommunestyre vedtar: Stortingets vedtak om maksimalsats for kommunal inntektsskatt og formuesskatt legges til grunn som Hasvik kommune skattesatser for år Kommunestyret har bevilgningsmyndighet gjennom årsbudsjettet, jfr. kommuneloven 45. Kommunestyret skal i forbindelse med budsjettet vedta satser for inntektsskatt til kommunen, jfr. skatteloven av nr Vedtak må gjøres senest 1. november i året før inntektsåret. Stortinget fastsetter hvert år maksimumssatser for skatt til kommune av formue og inntekt, jfr. skatteloven Kommunen er mer eller mindre bundet av maksimalsatsen, da konsekvensen kan bli framtidig reduksjon av skjønnstilskudd fra staten. For 2003 og 2004 var kommunalt skattøre maksimalsatsen henholdsvis 12,2% og 13%. Formuesskatten var begge årene 0,7%. BREIVIKBOTN, Are Hammervold Solvang Organisasjonssjef

7 Saksbehandler: Odd Michelsen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 04/00096 Sak 0067/04: DRØFTINGSSAKER Følgende skal det drøftes/orienteres om: Arbeidet med ny fylkesplan er i gang! Rullering av fylkesplan for Finnmark Igjen skal alle i Finnmark få anledning til å komme med innspill til hvordan vi vil ha det i fylket vårt de nærmeste fire årene. Alle innbyggerne, kommunene, Sametinget, Fylkesmannen og andre sentrale samarbeidspartnere oppfordres til å delta aktivt i arbeidet med å utforme neste fylkesplan. - Finnmark fylkeskommune har startet arbeidet med å rullere fylkesplanen for Finnmark. En rulling vil si at visjon, verdigrunnlag og de ulike politikkområdene med tilhørende mål, strategier og retningslinjer skal gjennomgås. Tema og utfordringer som fortsatt er aktuelle videreføres, mens oppnådde mål, gjennomførte tiltak og emner som ikke lenger er relevante tas bort. Nye politikkområder med tilhørende problemstillinger skal innarbeides etter behov, forteller fylkesplanlegger Stine Larsen. Den nye fylkesplanen vil gjelde for årene Den tar opp viktige områder som angår finnmarkinger generelt som blant annet snøscooterkjøring, hyttebygging, helsetilbud og arbeidsliv. Dersom du har innspill eller synspunkter på rullingen av fylkesplanen kan du sende en e-post til For mer informasjon eller spørsmål kontakt: Plansjef Outi Torvinen, mobilnummer Fylkesplanlegger Stine Larsen, mobilnummer Disse to møter formannskapet og ønsker dine synspunkter til den nye fylkesplanen. BREIVIKBOTN, Odd Michelsen Konsulent

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna

PROTOKOLL. Formannskapet. Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst for Roy Mienna Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 2. 2.2005 Tid: Kl. 09.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Siv O. Gamst

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0040/06 06/00274 FORSKRIFT OM VANN OG AVLØPSGEBYRER I HASVIK KOMMUNE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 26.04.2006 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 102/08 07/385 KJØP AV TOMT - GNR. 16 BNR. 348 - EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN EVEN OG MARIIA KRISTIANSEN MØTEINNKALLING Eva D. Husby Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 21.10.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller på epost

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26.

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30. Side 1 av 26. Hattfjelldal kommune Side 1 av 26 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 29.06.2010 Tidspunkt: 19:00 21:30 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører)

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu Rådhus - formannskapssalen Møtedato: 12.11.2009 Tid: kl. 12.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21 Søgne kommune Arkiv: 23/861 Saksmappe: 2011/62-29097/2013 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 10.09.2013 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for allerede oppførte murer - GB 23/861 - Aksteveien 21

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0024/07 07/00570 GJENNOMGANG AV VANN- OG AVLØPSGEBYR - ENDRING AV GEBYRSATSER Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hurtigruta fra Kjøllefjord til Berlevåg Møtedato: 30.08.2007 Tid: Kl 18:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 61/10 10/790 REVIDERING AV FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn Arctic Hotel Møtedato: 22.12.2010 Tid: 13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: IKKE RØR LINJA Saksbehandler: Bjørn Frammarsvik SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Fast utvalg for plansaker Dok. offentlig: X Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig X Ja Nei. Hjemmel:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0001/08 08/00287 GODKJENNING AV INNKALLINGEN OG SISTE PROTOKOLL VALG AV PROTOKOLLUNDERSKRIVERE Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførerens kontor : 10.03.08 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00

PROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Rådhuset i Breivikbotn Møtedato: 25.08.2005 Tid: Kl. 12.00 PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Harald Isaksen for Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Eva D. Husby Roy Mienna

Detaljer

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK

SAKSLISTE 0018/05 05/00053 HÅKON MAUSETH - SØKNAD OM DISPENSASJON FRA LOV OM MOTORISERT FERDSEL I UTMARK Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Elisabeth S. Mikalsen Målfrid Hansen for Eva D. Husby Roy Mienna Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 10.00 Eventuelt forfall

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Formannskapet Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.03.2005 Tid: Kl. 11.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Formannskapet Tilstede var: Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen for

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE 119/12 12/256 REGNSKAPS- OG FINANSRAPPORT 2. TERTIAL 2012 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 09.10.2012 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 19 MØTEINNKALLING FOR Plan- og bygningsrådet MØTE NR.: 15 TID: 30.11.2005 13:00 MERK AT MØTEDATO ER ENDRET FRA 01.12.2005 STED: BRANNSTASJONEN ØVRE ENGGATE 8 Eventuelle forfall

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NOTODDEN KOMMUNE Vedtatt av Notodden kommunestyre 16122004 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter av 31 mai 1974 3 og forskrift om begrensning av

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0074/04 04/00673 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV KLOAKKAVGIFT FOR PERIODEN 2001-2004 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kåfjorddalen Grendehus Møtedato: 17.12.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem

MØTEINNKALLING. HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn. Innkalte: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem Medlem HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.08.2011 Tid: Kl. 12.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Keth Olsen for Per Magne Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans Petter Rasmussen for Per Sæther Siv

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet som det faste planutvalg Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.04.05 Tid: Etter formannskapets møte Eventuelt forfall meldes til telefon 62 57 36 80 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon

MØTEPROTOKOLL. FORMANNSKAPET Offentlig versjon MØTEPROTOKOLL Offentlig versjon Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 11.30 SAKSLISTE Møtesaksnr: Arkivsaknr: Tittel Arkivkode Side RETAKSERING AV EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER

HAMMERFEST KOMMUNE. FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER HAMMERFEST KOMMUNE FORSKRIFT om VANN- og AVLØPSGEBYRER Vedtatt av Hammerfest kommunestyre den 03.11.2005 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann og avgiftsgebyrer

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 22.06.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30

Møteinnkalling. Plan- og bygningsrådet. Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Møteinnkalling Utvalg: Plan- og bygningsrådet Møtested: Brannstasjonen Øvre Enggate 8 Dato: 12.11.2009 Tidspunkt: 12:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 42 75. Møtesekretær innkaller vararepresentanter.

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Møtedato: 20.06.2012 Tid: Kl. 10.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 44/08 08/12 REFERATER Eva D. Husby Roy Mienna for Gunnar Mauseth Siv O. Gamst Geir A. Iversen Elisabeth S. Mikalsen Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 29.05.2008 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0079/04 04/00135 OVERTAKELSE AV SLAMRENOVERINGEN I HASVIK KOMMUNE - MANDAT TIL VEFAS IKS GJELDENDE FRA 01.01. Geir A. Iversen Bjørnar Hågensen Harald Isaksen Hovard Sjursen Elisabeth S. Mikalsen Per M. Jensen Torunn Pettersen Eva D. Husby Målfrid Hansen Hans P. Rasmussen for Per Sæther Siv O. Gamst Oddny B. Eilertsen

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer