Order in the House! Foran ved talerstolen står neste pulje på seks delegater klare. Blant dem er Stian Holm Skjelberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Order in the House! Foran ved talerstolen står neste pulje på seks delegater klare. Blant dem er Stian Holm Skjelberg."

Transkript

1 mars 2011 møttes nærmere 300 ungdommer i alderen år i Kalmar i Sverige for å delta på Nordens største FN-rollespill, Nordic Model UN. I tillegg til deltakere fra Sverige, Finland, Danmark og Litauen, stilte Norge med 58 delegater. Dette er historien om opplevelsene til den norske Tanzania-delegasjonen. Stian Holm Skjelberg Order in the House! Stemmen i presidentskapet er skarp, den fyller salen og snart avtar summingen fra delegatene. Det er første dagen av Nordic Model UN og tidsskjemaet er stramt. Alle delegasjonene har 60 sekunder på seg til å fremføre sitt åpningsinnlegg. Foran ved talerstolen står neste pulje på seks delegater klare. Blant dem er Stian Holm Skjelberg. Sammen med Rode Skullerud, Nils Langensteiner og Ahmed Sameer Ahmad Khdair utgjør han Tanzanias delegasjon i FNs generalforsamling. - Dear honored Chairs, delegates and visitors. These days of climate negotiations are at crucial importance for our future and the future of generations to come. Med stødig stemme og klart blikk adresserer Stian salen med over 300 mennesker. Presidentskapet ved siden av følger nøye med på tiden. Han har ett minutt til rådighet og rekker så vidt å bli ferdig etter at det bankes i mikrofonen et tegn på at han må runde av innen 10 sekunder. - Jeg var ganske redd før åpningstalen, og presidentskapet virket veldig strenge, men jeg prøvde å gjøre det beste ut av det. Du trenger ikke å hoppe i strikk for å få adrenalinkick, det får du av å snakke til 300 mennesker, sier Stian når det hele er overstått. Det blir ikke siste gangen Stian skal ta ordet under Nordic Model UNs klimakonferanse. Vel overstått! Stian Holm Skjelberg har avlevert åpningstalen til Tanzania. Sammen med Ahmed Sameer Ahmad Khdair trekker han frisk luft i pausen etterpå.

2 Realistisk rollespill Tanzanias delegasjon er til daglig elever ved Sandefjord videregående skole, og har aldri deltatt på rollespill før. Det var læreren som oppfordret dem til å søke, og de var heldige og ble valgt ut blant mange interesserte skoleelever og studenter. De er alle fire overrasket over hvor realistisk det hele er. Alle delegatene har forberedt seg til konferansen ved å sette seg inn i sitt tildelte lands politikk og standpunkter i klimadebatten. De har forberedt resolusjonsforslag og det nå avleverte åpningsinnlegget. Alle er dresset opp etter FN-rollespillets kleskoder, snakker diplomatengelsk og følger et strengt sett med prosedyreregler. - Forhandlingene er det tyngste. Lobbingen. Å finne de rette personene, utarbeide resolusjoner, sitte lange kvelder å komme til enighet. Det er slettes ikke lett, og krever mye hardt arbeid, sier Stian. - Jeg er enig, det krever at vi snakker mye med de andre. De viktigste landene samlet seg og vi måtte prøve å være med i gruppen så godt vi kunne, men det er ikke så lett når vi er et lite land som Tanzania, sier Nils. Harde forhandlinger Første kvelden går med på å finne fram til land med tilsvarende standpunkt som en selv. Deretter må delegatene forsøke å få landene med på sitt eget lands resolusjonsforslag, eller slå flere forslag sammen til et nytt utkast. Dagen derpå er de ulike forslagene oppe til debatt i generalforsamlingens fire komiteer, som hver har et eget tema. Rode Skullerud representerer Tanzania i tredjekomité om menneskerettigheter, som blant annet diskuterer klimaforandringenes effekt på spredning av sykdommer som malaria. Etter timevis med forhandlinger og lobbyvirksomhet, har Tanzania besluttet å støtte et resolusjonsforslag utformet av Namibia. Forslaget har sterke støttespillere som Sør-Afrika, Kenya og USA. - Vi velger å støtte denne resolusjonen fordi den gir mange muligheter til fattige land. Den fokuserer på bekjempelse av malaria, som er viktig for Tanzania, forteller Rode. I komiteen dagen etter legger Namibia først fram resolusjonsforslaget. Dernest argumenter de og noen utvalgte støttespillere for forslaget. Men det er flere land som er skeptiske til utkastet ettersom det krever bruk av fredsbevarende styrker, og ei omfatter land som bryter menneskerettighetene. Belgia er en av resolusjonsforslagets sterkeste motstandere, og argumenterer sterkt for sitt eget resolusjonsforslag. Når komiteene stemmer over Namibias forslag får det bare 18 stemmer. 2 land velger å avstå fra å stemme, mens hele 41 land stemmer mot forslaget. Rode er skuffet over utfallet. Rode Skullerud i samtale med Canadas representant i tredjekomité, Sondre Stålerod fra Skagerak International School. Livet som diplomat i FN tar på, og Rode benytter bussturen til Kalmarsalen før møtet i Generalforsamlingen til en velfortjent hvil.

3 - Det er leit at forslaget ikke gikk gjennom. Urettferdig og frustrerende, men sånn er det. Vi gjorde vårt beste. Sør-Afrika og USA var sterke i denne resolusjonen, og da hadde ikke Tanzania så mye makt til å endre de svake delene ved den. Jeg har i alle fall lært at USA ikke har makt til å få gjennom alle resolusjonene de stiller seg bak. Møte i Generalforsamlingen Delegasjonen fra Tanzania har funnet sin plass i Kalmarsalen. Det er Nordic Model UNs siste dag og møte i General forsamlingen. Resolusjonene som gikk gjennom i komiteene dagen før, skal nå vedtas eller forkastes av en fullsatt forsamling. Selv om Rode ikke fikk «sin» resolusjon gjennom dagen før, har delegasjonen forberedt seg godt til å tale både for og i mot resolusjonene fra de ulike komiteene. Hele tre ganger er delegasjonen fra Tanzania på talerstolen, de holder egne innlegg og stiller spørsmål fra salen. Tanzania er kritisk til en resolusjon om avskoging og Nils Langensteiner stiller spørsmål fra generalforsamlingssalen. - Jeg elsker hjertebanken før jeg skal opp å holde et innlegg, og så går det veldig bra når jeg er i gang, sier Rode. Tross Rodes innsats for å argumentere imot resolusjonsforslaget fra Belgia fra tredjekomité, vedtas dette med stort flertall. Likevel er den tanzanianske delegasjonen fornøyd med både rollespillet og egen innsats. - Vi har lært veldig mye om Tanzania, sier Ahmed, før Stian følger opp med det at de har fått innsikt i at diplomati handler like mye om sosiale ferdigheter som kunnskap fra bøkene. - Du må kunne snakke med folk, og man må være forberedt på timevis med overtaling for å få gjennomsalg for sine punkter i resolusjonen, sier Stian. Nils synes det har vært gøy å møte så mange andre engasjerte ungdommer, og Rode sier seg enig: - Når kvelden kommer settes forhandlingene til side og vi kan bli kjent med hverandre. Det er fint. TIPS TIL LÆREREN ROLLESPILL Gjør rollespillet til et tverrfaglig prosjekt. Elevene skal aldri representere det landet de selv kommer fra. Her har de en personlig involvering som er vanskelig å fri seg fra. Nasjonaldrakter og formelle klær hjelper elevene å gå inn i rolle. Rollespill kan passe veldig bra til sjenerte elever. Det er ofte lettere å ta ordet på vegne av en rolle enn på vegne av seg selv. DETTE ER FN-ROLLESPILL Model UN er en type rollespill som arrangeres over hele verden. I de aller fleste tilfeller dreier rollespillene seg om en autentisk simulering av forhandlinger i et FN-organ. Sikkerhetsrådet er et populært scenario, selv om diverse kommisjoner og generalforsamlinger også kan være arena for Model UN. I prinsippet er alle slags multilaterale fora mulige arenaer for disse rollespillene. Under rollespillene møtes deltakerne i en så autentisk setting som mulig for å debattere, diskutere, utforme erklæringer og vedta resolusjoner. Hver enkelt deltaker får et land de skal representere og en identitet som FN-diplomat. Et FN-rollespill kan gjennomføres i løpet av én dag eller gå over flere dager, og gir deltakerne et realistisk og engasjerende møte med diplomatverdenen. FN-sambandet arrangerer en rekke FN-rollespill som tar én skoledag hver høst for elever i ungdomsskolen og videregående skole. I 2012 arrangerer vi på nytt nordisk FN-rollespill i et av de nordiske landene. Les mer:

4 Lærerne Fredrik Sjögren (t.v.) og Leslie Fleetwood (t.h.) følger elevene tett under Nordic MUN, noe elevene setter stor pris på. Debatt i Generalforsamlingen. Stolte lærere med observatørstatus Vi møter dem overalt. I tredjekomité, i spisesalen, i generalforsamlingen. Fredrik Sjögren og Leslie Fleetwood ved Bladins i Malmø følger elevene tett under Nordic Model UN (MUN). FN-rollespill har vært et av fagene på skolen siden 2006, og i Kalmar får elevene vise hva de har lært det siste halve året. - Vi forsøker å ha mer enn forelesninger og powerpoint. Det er veldig nyttig for elevene å leve seg inn i problemstillingene. Det finnes ikke et 100 prosent rett eller galt svar. Elevene må lære seg å tenke selv. Det synes jeg er viktig, og som lærer er det kult å se at de utvikler seg, sier Sjögren. - Mange elever er sjenerte i begynnelsen, men dette er et forum hvor de blomstrer. Vi er en liten skole med bare 200 elever, og derfor er det bra å delta her. Det er flott at elevene våger seg opp på talerstolen, og vi ser at de er stolte etterpå, supplerer Fleetwood. Når elevene spiller rollespill, er spørsmålene de skal behandle i høyeste grad reelle. Spillet krever også at de lærer seg kommunikasjonsferdigheter, som å lytte aktivt og ta notater. Rollespillet gagner ikke bare elevene, men gir også et større utbytte til lærerne. - Å se elevene i et nytt miljø, der de får vist og lærer ulike ferdigheter, er stimulerende for en lærer. Dette er en sjanse til å se dem i en annen setting enn klasserommet. Man blir stolt, og heier dem fram. Tilbake på skolen har både elever og lærere en felles referanse; dette er noe vi har gjort sammen, sier Fleetwood. Saklige diplomater Selv om de er to, er det ikke mulig å følge med på alle elevene hele tiden, ettersom de er fordelt på fire ulike komiteer og Sikkerhetsrådet. Karakteren i faget MUN baserer seg derfor ikke på elevenes evne til å nå opp på talerstolen i Kalmar. - Karakteren settes blant annet på bakgrunn av arbeidet de har lagt ned i forkant av rollespillet, og resolusjonsforslagene de har levert inn. Det er ikke mulig å sette noen karakter basert på innsatsen i rollespillet. For det første kan ikke lærerne være overalt hele tiden, og for det andre er det ikke sikkert at elevene får tildelt ordet under debattene. Derfor er det nødvendig å ha et bredt underlag å se på når karakteren settes, forteller Sjögren. Saklighet er et viktig stikkord når lærerne vurderer innsatsen under Nordic Model UN. - Det er viktig at elevene agerer slik landet ville ha gjort, og opptrer som en diplomat. Det vil si å analysere resolusjonsforslagene, argumentere for eller imot og jobbe for sitt ståsted, sier Sjögren som understreker at det er viktig ikke å overdrive eller overspille, bare for å spille et spill. «Dette er en sjanse til å se elevene i en annen setting enn klasserommet. Man blir stolt, og heier dem fram. Tilbake på skolen har både elever og lærere en felles referanse; dette er noe vi har gjort sammen. Leslie Fleetwood lærer ved Bladins i Malmø

5 Bladins arbeider for tiden med å utvikle bruken av rollespill på skolen, ved å inkludere elever på andre fagretninger og andre skoler. Emneovergripende rollespill kan være en metodikk, er begge enige om. Rollespill gir elevene mulighet til å bruke, og sette sammen, kunnskap de har tilegnet seg i ulike fag. Skjønt de er enige om nytteverdien av rollespill, er de også enige om at rollespillet må være et supplement til annen undervisning. Det er ikke bare et spørsmål om ressurser, men også et spørsmål om tid. Og rollespill krever altså noe av læreren. Ikke bare å iverksette rollespillet, men også å se elevene. For elevene søker bekreftelse, forteller Fleetwood, og legger til at elever blir skuffet om lærerne ikke var på riktig plass når eleven selv var i aksjon. Tenk tverrfaglig De norske lærerne er i mindretall under Nordic Model UN, men helt fra Stavanger og St. Olavs videregående skole er lærer Kari Wenche Nordvik kommet. Hun er i Kalmar for å følge med på FNrollespillet, men også for å være til stede for elevene. Nordvik støtter de svenske lærerne på at rollespill er krevende. Det krever fleksible og engasjerte lærere, som får positiv støtte og ressurser fra skolen til å gjennomføre spillet, ifølge Nordvik. En måte å gjøre dette på, er å gjøre som Bladins planlegger, nemlig å bruke rollespill til å arbeide tverrfaglig. Resolusjonskriving kan gjennomføres både i norsk og engelsk, mens timer i naturfag, geografi og historie kan brukes for å lære om de ulike deltakerlandene. Sist, men ikke minst, i samfunnsfagstimene kan elevene få innsikt i FN-systemet. Nordic MUN skaper gode holdninger De norske skolene som deltar på Nordic MUN er representert med fire elever hver. Det har derfor, ifølge Nordvik, vært utfordrende å kunne sette av tid til forberedelser i skoletiden. Hennes elever har fått sitte med forberedelsene i noen skoletimer, og også fått oppfølging fra lærer. Andre elever har forberedt seg alene på fritiden. Men det er ikke først og fremst utfordringene som står i hodet på Nordvik i Kalmar, hvor hun kan se sine egne elever innta talerstolen en etter en. - Jeg blir både stolt og glad av å se at elevene vokser. Rollespill som metode er fenomenalt fordi det påvirker hjertene, og det er hjertene som må påvirkes for å skape gode holdninger, slår hun fast. For en gangs skyld har lærerne inntatt bakerste rad. Sammen med latviske og svenske kollegaer, følger Leslie Fleetwood (nr. 3 fra venstre) og Fredrik Sjögren (nr. 4 fra venstre) rollespillet. Innimellom rekker de også å rette medbrakte prøver.

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1

Ungdom. om skole. Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013. Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Ungdom om skole Hva gir motivasjon? Ungdomshøringen 2013 Ungdom om skole Ungdomshøringen 2013 1 Innhold Forord Ungdomshøringen 2013: En oversikt. Dette ønsket ungdommene: Prioriterte saker fra gruppene

Detaljer

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID?

HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? HVORFOR HØRER UNGDOMMER PÅ MUSIKK NÅR DE GJØR SKOLEARBEID? Nysgjerrigperkonkurransen 2011 FORORD 3C kan igjen være stolte over jobben de har gjort. Finaleplassen i fjor ga mersmak, og klassen har vært

Detaljer

Nå treffer vi eleven mer "hjemme"

Nå treffer vi eleven mer hjemme Nå treffer vi eleven mer "hjemme" Trafikklæreres erfaringer med individtilpasset opplæring Vegdirektoratet Forord I overkant av 300 ungdommer fra Lillehammerområdet har i 2005 fått tilbud om individtilpasset

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Verktøy til gode trivselsprosesser

Verktøy til gode trivselsprosesser Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan jobbe med trivsel og psykososialt arbeidsmiljø En praktisk veiledning fra Idébanken.org Verktøy til gode trivselsprosesser Hvordan utvikle drømmearbeidsplassen

Detaljer

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89):

Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l. D a g s o r d e n (nr. 89): 2010 4. juni Endringar i opplæringslova og privatskolelova 3649 Møte fredag den 4. juni 2010 kl. 10 President: L i n e H e n r i e t t e H j e m d a l D a g s o r d e n (nr. 89): 1. Innstilling fra kirke-,

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

tema ungdomsskolen 4

tema ungdomsskolen 4 tema ungdomsskolen 4 TILBAKE TIL RØTTENE Faget arbeid er det største faget i montessoriungdomsskolen. Vi ønsket å se hvordan det fungerer i praksis, og dro på besøk til ungdomstrinnet på Oslo Montessoriskole.

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

7.2.1 Demografisk betingede faktorer... 49 7.2.2 Politiske orienteringer... 52 7.2.3 Politiske holdningsvariabler... 54 7.3 En samlet multivariat

7.2.1 Demografisk betingede faktorer... 49 7.2.2 Politiske orienteringer... 52 7.2.3 Politiske holdningsvariabler... 54 7.3 En samlet multivariat Forord Før jeg går i gang med oppgaven er det noen personer som fortjener en ekstra takk for den hjelpen de har gitt meg i arbeidet med min masteroppgave. Den største takken går til min veileder Anders

Detaljer

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN

gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN gradert info fra misbrukte gutter og menn FORANDRINGSFABRIKKEN Redd Barna sier Vi tror skammen er enda verre for gutter: vi skal jo være de macho, de tøffe Prosjektet Gradert info har vist oss at gutter

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler

Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Bacheloroppgaven Tilpasset opplæring i fådelte skoler Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn, Np Emnekode: PED123L Kandidatnr: 10 Vår 2013 Profesjonshøgskolen, Universitetet i Nordland Forfatter: Ann-Helen

Detaljer

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur.

Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på møter (folkemøter, i partier, foreninger osv.), særlig da om vedtak av politisk natur. Rebekka Jynges blogginnlegg fra FNs Generalforsamling i New York: 18. oktober 2012: Resolusjon, mottakelse og barns rettigheter: Fra det norske leksikon: Resolusjon = Fellesuttalelse; vedtak fattet på

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Idéhefte om læringsstrategier i realfag

Idéhefte om læringsstrategier i realfag Idéhefte om læringsstrategier i realfag... til begynnerstudenter i matematikktunge realfag ved Universitetet i Oslo Dette er en web-utgave av et hefte som deles ut gratis til begynnerstudenter i matematikktunge

Detaljer

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune

Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus. OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING I ET MULTIETNISK SAMFUNN OMOD-rapport 2010 Utgitt med støtte fra Kunnskapsdepartementet og Oslo Kommune Skolen er fra Mars, elevene er fra Venus UTDANNING

Detaljer

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen

Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen Forholdet mellom tidligere skolegang og frafall i videregående skolen På hvilken måte påvirker tidligere skolegang elevers frafallsbeslutninger i den videregående opplæringen? Ped-3900 Ida Steensrud Mastergradsoppgave

Detaljer

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka

Tilpasset opplæring. Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen. Ingunn Weka Tilpasset opplæring Lærerens forståelse av konseptet tilpasset opplæring og bruken av den i engelskundervisningen Ingunn Weka Masteroppgave i Læring og Tilpasset Opplæring Det Utdanningsvitenskapelige

Detaljer

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE

ARBEID OG UTDANNING FORENINGEN FOR MUSKELSYKE ARBEID OG UTDANNING EN BROSJYRE FRA LIKEMANNSUTVALGET I FORENINGEN FOR MUSKELSYKE 2007 Innhold: Muskelsyk på arbeidsmarkedet... 3 Arbeid og prioriteringer... 4 Få på plass hverdagen... 6 Analyser hverdagen...

Detaljer

Kommunikasjon, trygghet og tillit

Kommunikasjon, trygghet og tillit I hvilke situasjoner og med hvem synes du det er lett å kommunisere?? Hvilke egenskaper har mennesker som er flinke til å kommunisere? Hvilke ferdigheter må du ha for å kommunisere med barn fra 0 til 2

Detaljer

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder.

Bjørn Hauger. Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Bjørn Hauger Det gode elevmøtet! Skolen som arena for tidlig intervensjon og positivt forebyggende arbeid: Teori, praktiske eksempler og metoder. Kap. 4. Prosjekt Elevmøte et rusmiddelforebyggende utviklingsarbeid

Detaljer

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig?

Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Hvilke tiltak kan påvirke klassemiljøet vårt til å bli best mulig? Innlevert av 5.trinn ved Brattås skole (Nøtterøy, Vestfold) Årets nysgjerrigper 2015 Ansvarlig veileder: Linda Helen Myrvollen Antall

Detaljer

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling

- Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling årgang 2014 - Angstringen Norges deltakeravis - Forum for erfaringsutveksling NERVEN - Angstringen Norges deltakeravis - Forum

Detaljer

- OGSÅ FOR ANDRES BARN

- OGSÅ FOR ANDRES BARN Til deg med barn i skolen: DU ER VIKTIGERE ENN DU TROR - OGSÅ FOR ANDRES BARN REFERANSER OG ANBEFALT LITTERATUR: Borge, I. A. H. (2007). Resilience i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk. Brenna, L. R. (2008).

Detaljer

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning

Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Ungdoms opplevelse av spesialskole og overgang til videregående utdanning Denne artikkelen omhandler en studie basert på intervju med 20 ungdommer som har fullført 10. klasse i spesialskole. Hensikten

Detaljer

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO

HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO HÅNDBOK FOR UNGDOMSRÅD I OSLO EN VEILEDER TIL DEG SOM ER REPRESENTANT I ET LOKALT UNGDOMSRÅD ELLER SENTRALT UNGDOMSRÅD I OSLO INNHOLD Håndbok for lokale ungdomsråd i Oslo 4 Hva er et ungdomsråd? 5 Rollene

Detaljer

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen.

magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av skolen. 8 Gjesdalbuen onsdag 28. mai 2014 DEN STORE ELEVUNDERSØKELSEN magrete tendenes ruud, Adine birkedal, eirik idland og emil kvanvik synes at det er bra at lærerne får informasjon om elevenes opplevelse av

Detaljer