1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1/11. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl 1000-1800"

Transkript

1 1/11 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 17. FEBRUAR 2011 i Psykologforeningens lokaler kl Stemmeberettigede: President Tor Levin Hofgaard, visepresident Rune Frøyland, visepresident Aina Holmén, Geir Skauli, Kjetil Kaasin, Birgit Aanderaa, studentrepresentant Guro Sørevik Varamedlemmer: 1. vara Tora Garbo, 3.vara Jon Tomas Finnsson Også møtende: Forfall: Fra sekr: student og møtende vara Elfrid Krossbakken Ane Johnsen Lien, Kristian Knudsen, Elisabeth Holck-Steen, Ingunn Hagen, 2.vara Jarle Refnin og 4.vara Joar Øveraas Halvorsen Ole Tunold, Gøril Wiker, Bjørnhild Stokvik, Eva Danielsen, Eilert Ringdal, Anders Skuterud, Anette Clausen (sak 2/11), Christian Zimmermann (sak 11/11) Hilde Storvik (ref). 1/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (7/10) Referat fra sentralstyremøte 23. november 2010 (7/10) var vedlagt innkallingen. Referatet var godkjent pr e-post Referat fra Sentralstyrets møte 23. november 2010 godkjennes. 2/11 Politikk og strategi: Hovedsatsingsområdet Vedlagt innkallingen var presentasjonen av Hovedsatsingsområdet som ble gjort på Landsmøtet 2010, samt utdrag fra Beretningene for som omhandler Hovedsatsingsområdet. Kommunepsykolog Anne-Kristin Imenes holdt innledning om utfordringene i kommunen, og hvordan kommunepsykologens hverdag artet seg.. 3/11 Oppnevninger av medlemmer til spesialistutvalgene, Spesialitetsrådet, Ankeutvalget for spesialistsaker og Forskningspolitisk utvalg voksenpsykologi

2 Elisabeth Romøren, Nina Hasselberg, Erik Brenna, Fredrik Wang Jørgensen, Kirsti Sunde Hansen og Yvonne Severinsen oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk voksenpsykologi for landsmøteperioden Elisabeth Romøren barn- og ungdomspsykologi Geir Skauli var inhabil og fratrådte under oppnevningen av dette utvalget. Jørgen Blom, Anne Lothe Brunstad, Linda Grandal, Thomas Litleré-Moe, Krister Fjermestad og Kirsti Margrethe Jørgensen oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk barne- og ungdomspsykologi for landsmøteperioden Jørgen Blom oppnevnes som leder av spesialistutvalget. Oppnevning av medlemmer til Spesialistutvalg i psykologisk arbeid med rus- og avhengighetsproblemer Eva Karin Løvaas, Tordis Stokke, Anders Dovran, Nicolai Kunøe og Lars Jørgen Berglund oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i psykologisk arbeid med rus og avhengighetsproblemer for landsmøteperioden Eva Karin Løvaas gerontopsykologi Kolbein Lyng, Laila Pran, Karsten Strobel, Miroslawa (Mirka) Kraus og Ruth Elisabeth Bakken Arnesen oppnevnes som medlemmer til spesialistutvalget i klinisk gerontopsykologi for landsmøteperioden Laila Pran oppnevnes som leder. familiepsykologi Marianne Sand, Tor-André Ribe-Anderssen, Hans Christian Lunder, Wenke Gulbrandsen og Martin Dam oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk familiepsykologi for landsmøteperioden Hans Christian Lunder nevropsykologi Jørgen Sundby, Rune Raudeberg, Øyvind Sundseth, Nina Wold, Jan Stubberud og Rita Rigmor Skavhellen oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk nevropsykologi for landsmøteperioden Jørgen Sundby

3 Oppnevning av medlemmer til Spesialistutvalg i psykologisk habilitering Nils-Øyvind Offernes, Sidsel Jullumstrø, Elisabeth Grindheim, Sidsel Romhus, Kristine Stadskleiv oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i psykologisk habilitering for landsmøteperioden Sidsel Jullumstrø oppnevnes som leder av spesialistutvalget. psykologi med psykoterapi Roar Olsen, Laila Hjulstad, Tove Kjersti Kjølseth, Niels Evensen og Anne Kulseng Berg oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i i klinisk psykologi med psykoterapi for landsmøteperioden Roar Olsen Oppnevning av medlemmer til Spesialistutvalget i klinisk samfunnspsykologi Bibi Schjødt, Ragnhild Onsøien, Einar Haave, Fredrik Hansen og Åste Herheim oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk samfunnspsykologi for landsmøteperioden Bibi Schjødt oppnevnes som leder av spesialistutvalget. arbeidspsykologi Sara Aarseth, Kjell Nytrø, Marit Hannisdal, Lene Kristin Ringe og Henrik Wille Mathiassen oppnevnes som medlemmer av spesialistutvalget i klinisk arbeidspsykologi for landsmøteperioden Marit Hannisdal Oppnevning av medlemmer til Spesialistutvalg i organisasjonspsykologi Saken utsettes. Oppnevning av medlemmer til Spesialistutvalg for felleselementene Mona Duckert, Inger Johanne Storesund, Geir Høstmark Nielsen, Tor Erik Befring og Harald Bækkelund oppnevnes som medlemmer av Spesialistutvalget for felleselementene for landsmøteperioden Geir Høstmark Nielsen

4 Oppnevning av medlemmer til Spesialitetsrådet Hanne Weie Oddli, Inger Hodne, Inge-Arne Teigset, Ragnhild Klingenberg Stokke, Arnstein Mykletun og Tove Mathisen oppnevnes som medlemmer av Spesialitetsrådet for landsmøteperioden Aina Holmén er leder av Spesialitetsrådet. Oppnevning av medlemmer til Ankeutvalg for spesialitetene Kim Sverre Larsen, Maj Volden, Heidi Brautaset og Torhild Grete Berntsen oppnevnes som medlemmer av ankeutvalget for spesialitetene fram til nytt reglement trer i kraft. Kim Sverre Larsen oppnevnes som leder av ankeutvalget. Oppnevning av medlemmer til Forskningspolitisk utvalg Bernadette Christensen, Roger Hagen, Knut Waterloo og Anita Lill Hansen oppnevens som medlemmer i Forskningspolitisk utvalg for perioden Ane Johnsen Lien oppnevnes som sentralstyrets medlem i utvalget. Roger Hagen oppnevnes som leder for utvalget. 4/11 Oppnevning av medlemmer til Menneskerettighetsutvalget Saken utsettes. 5/11 Oppnevning av medlemmer til Kvalitetsutvalget Saken utsettes. 6/11 Oppnevning av medlemmer til Testpolitisk utvalg Jens Egeland (leder), Anja Vaskinn, Sturla Helland, Bjørn Z. Ekelund, Else- Marie Løberg og Arne Holen oppnevnes som medlemmer av Testpolitisk utvalg for perioden /11 Oppnevning av medlemmer til Yngre Psykologers Utvalg Ragnhild Klingenberg Stokke (leder), Torgunn Hansen, Tonje Berger, Lene Kristin Ringe, Martin Bystad, Sverre Urnes Johnson, Marianne Vatne, Tor Ivar Hansen og Espen Odden oppnevnes som medlemmer av Yngre Psykologers Utvalg. 8/11 Oppnevninger til nytt LAU, nye Samarbeidsutvalg med RHFene og oppnevning til Forhandlingsutvalg for privatpraksis Saksnotat var vedlagt innkallingen.

5 Oppnevninger til Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget (LAU) Rune Frøyland (landsmøtevalgt), Birgit Aanderaa (SST-medlem), Mats Larssen, Mette Dybwad, Lone Løvschall, Marianne Sand,.. (privatpraksisfeltet), Helene Kindle-Skau og Jon Fabritius oppnevnes som medlemmer i LAU. Der det mangler navn fungerer tidligere oppnevnte frem til nye oppnevnes. Vararepresentanter oppnevnes senere. Oppnevning til Samarbeidsutvalg Norsk Psykologforening de regionale helseforetakene, privatpraksis Samarbeidsutvalg Helse Sørøst Inger Anita Brynestad, Per Erik Arnesen, Mads von Krogh og Marianne Stadler oppnevnes som medlemmer i Samarbeidsutvalg Helse Sørøst. Vararepresentanter oppnevnes senere. Samarbeidsutvalg Helse Vest Knut Ueland oppnevnes som medlem i Samarbeidsutvalg Helse Vest. Øvrige medlemmer og vararepresentanter oppnevnes senere. Samarbeidsutvalg Helse Midt-Norge Jon Anton Haugum og Nils Petter Lydersen oppnevnes som medlemmer i Samarbeidsutvalg Helse Midt-Norge. Vararepresentanter oppnevnes senere. Samarbeidsutvalg Helse Nord: Annelise Fredriksen oppnevnes som medlem i Samarbeidsutvalg Helse Nord. Tom Danilov oppnevnes som vara. Øvrige medlemmer oppnevnes senere. Oppnevning til Forhandlingsutvalg for privatpraksis Rune Frøyland (leder), Knut Follesø og Ingebjørg Egge oppnevnes som medlemmer i Forhandlingsutvalg for privatpraksis. Øvrige medlemmer oppnevnes senere. 9/11 Godkjenning av endringer i vedtekter for Norsk Nevropsykologisk Forening (NNF) Vedlagt innkallingen var endret 5 i vedtekter for NNF, vedtatt på årsmøtet i Endringer skal godkjennes av Sentralstyret. Sentralstyret godkjenner endringer i 5i vedtekter for Norsk Nevropsykologisk Forening.

6 10/11 Orientering om tariffoppgjøret Rune Frøyland orienterte. Tatt til orientering. 11/11 Orientering om arbeidet med lovgivning om tvang i psykisk helsevern Aina Holmén orienterte om arbeidet. Tatt til orientering. 12/11 Orientering om studietur til Brussel mars 2011 Ole Tunold redegjorde for program og opplegg rundt studieturen. Tatt til orientering. 13/11 Orienteringer fra President, Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget, Kvalitetsutvalget, Spesialitetsrådet, Studentpolitisk utvalg, Sekretariatet og Tidsskriftet Presidenten: Har vært på besøk i Oppland lokalavdeling. Det har vært avholdt en lokalavdelingsledersamling Har deltatt på Akademikernes topplederseminar. Har deltatt på samarbeidsmøte i Advokatforeningen hvor tema var barn i norske fengsler. Lønns- og arbeidsmarkedsutvalget: Forbereder foretakstillitsvalgkonferanse mars Kvalitetsutvalget og Spesialitetsrådet: Har ikke hatt møter siden sist. Aina Holmén og Eva Danielsen har vært i Stockholm og besøkt den svenske psykologforeningen for å orientere om spesialistutdanningen. Studentpolitisk utvalg: Har satt i gang et stort arbeid for å kvalitetssikre arbeidet i utvalget. Morten Hegdal er oppnevnt som lønnsansvarlig i utvalget. Sekretariatet og Tidsskriftet: Det planlegges et internseminar for rådgiverne i sekretariatet 12. april hvor temaet er oppfølging av landsmøtesakene. Til sentralstyremøtet 6. april er det planlagt en orientering om arbeidet i Tidsskriftet.

7 14/11 Eventuelt Det må oppnevnes et lønnsutvalg for president og visepresidenter på neste sentralstyremøte.

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800

3/09. REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 3/09 REFERAT FRA SENTRALSTYREMØTE 10.06.2009 i NPFs lokaler, Kirkegt 2 kl 1000-1800 Til stede: Fra sekr: Forfall: Tor Levin Hofgaard, Rune Frøyland, Aina Holmén, Ingunn Skre, Jogeir Sognnæs (til kl 1700),

Detaljer

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller

6/11. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 6/11 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. desember 2011 kl 10:00 18:00 i Psykologforeningens lokaler lunsj i Statholderens mat og vinkjeller 83/11 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (5/11)./. Referat

Detaljer

Landsmøtet 2010 Beretninger

Landsmøtet 2010 Beretninger Landsmøtet 2010 Beretninger Organisasjonskart Fagetisk råd (FER) Ankeutvalg fagetiske saker Sekretariatet: Generalsekretær Forhandlingsavdeling Fagavdeling Kursavdeling Landsmøte (Hvert 3. år) Valgkomité

Detaljer

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord

3/13. SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 3/13 SAKSLISTE TIL SENTRALSTYREMØTE 6. juni 2013 kl 11:00 18:00 på Rica Park Hotel Sandefjord 27/13 Godkjenning av referat fra sentralstyremøte (2/13)./. Referat fra sentralstyremøte 11. april 2013 (2/13)

Detaljer

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober

Protokoll. Landsmøte 2012. Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober Protokoll Landsmøte 2012 Clarion Hotel Oslo Airport 19. - 21. oktober INNHOLD DELTAKERLISTE DIABETESFORBUNDETS LANDSMØTE 2012... 3 SAK 1 ÅPNING, herunder godkjenning av utsendingenes fullmakter... 15 a)

Detaljer

Referat. fra. Sentralstyrets møte 24.5. 2011. Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo

Referat. fra. Sentralstyrets møte 24.5. 2011. Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo Den norske legeforening Sekretariatet 11/47 Fullført og godkjent den 24.5. 2011 Referat fra Sentralstyrets møte 24.5. 2011 Soria Moria hotell og konferanssenter, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet:.

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1

ÅRSBERETNING FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI. Vedlegg 1 ÅRSBERETNING 2012 FOR INSTITUTT FOR PSYKOTERAPI Vedlegg 1 INNLEDNING Institutt for Psykoterapi er en undervisnings- og medlemsorganisasjon som har til formål å fremme en landsdekkende forståelse for og

Detaljer

Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014

Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014 REFERAT Referat fra møte i Styringsgruppen 09.10.2014 Tid: Torsdag 9. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Sted: Modum rådhus, Vikersund Til stede: Lene Conradi, Asker, Lisbeth Hammer Krogh, Bærum,, Olav Skinnes,

Detaljer

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015

Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 Clarion Hotel & Congress 21. og 22. april 2015 På vegne av rusbehandlingen i Midt-Norge Innhold Velkommen til Ruskonferansen 2015 side 3 Presentasjon av rusbehandlingen i Midt-Norge side 4-5 Om arrangørene

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Valgstyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Valgstyret Dato: 28.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Velkommen til landsmøte 2015

Velkommen til landsmøte 2015 Oslo, 17. april 2015 Velkommen til landsmøte 2015 Det er en stor glede å ønske alle velkommen til landsmøte 1. 3. mai 2015. I år skal vi forberede oss på valgkampen, for første gang som regjeringsparti.

Detaljer

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud

Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Sakspapirer til årsmøte i Utdanningsforbundet Buskerud Storefjell Resort Hotel, Gol 5. 7. mai 2015 Innholdsoversikt: SAK 1.1/ 15: GODKJENNING AV INNKALLING... 4 SAK 1.2/ 15: GODKJENNING AV FULLMAKTER....

Detaljer

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007

Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 Protokoll fra Golftinget i Stjørdal 18. november 2007 1 Deltagerliste Golftinget, 17. og 18. november 2007 Med stemme- og talerett: Klubb Ant. medl. Fornavn Etternavn Delegatnr. per 30.09. Styret Christian

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsberetning

Innholdsfortegnelse. Årsberetning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. Medlemmer...2 2. Instituttets organer...3 3. Økonomi...5 4. Nydalsveien 15...5 5. Undervisningsvirksomhet...5 6. Styret...6 7. Utvalg for kandidatutdanning...8 8.

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD

NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUNDS 67. ORDINÆRE FORBUNDSTING 13. - 14. JUNI 2015 SCANDIC PARK, SANDEFJORD NORGES ISHOCKEYFORBUND THE NORWEGIAN ICE HOCKEY ASSOCIATION Til klubber, kretser og tingdelegater. Oslo, 29.

Detaljer

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj

REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Til stede: REFERAT FRA INSTITUTTMØTE 23. APRIL 2009 KL. 12-13, Gamle Lunsj Ann-Helén, Grete S., Mari, Rune H., Katrine, Jan-Paul, Ragnhild S-J, Sidsel, Johanne, Vegard, Idunn, Stig, Pål, Julia, Ragnhild

Detaljer

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april

PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013. Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april PROTOKOLL SVØMMETINGET 2013 Thon Hotel Lofoten Svolvær 19.-21. april Svømmetinget 2013 Protokoll - side 2 SVØMMETINGET 2013 PROGRAM Program: Fredag 19. april kl 18.30 Lørdag 20. april kl 10.00 13.00 kl

Detaljer

Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening

Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Referat fra årsmøte i Norsk Nevropsykologisk Forening Tid: 14. november 2014, Rica Holmenkollen Park Hotell, Oslo! 1) Valg av møteleder og referent Venke Arntsberg Grane ble foreslått og valgt som møteleder.

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 20.9. 2004 Referat fra sentralstyrets møte 20.9.2004 på Soria Moria, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: President Hans Kristian

Detaljer

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo

Referat. fra. sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Den norske lægeforening Sekretariatet Fullført og godkjent den 16.02. 2005 Referat fra sentralstyrets møte 16.02. 2005 i Legenes hus, Oslo Til stede fra sentralstyret: sekretariatet: I President Hans Kristian

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg.

FAGFORBUN DET. Nore og Uvda kommune OJ 0 CD. lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. FAGFORBUN DET Nore og Uvda kommune lnnspill til Rapport. Legevaktsamarbeid i Numedal og Kongsberg. Mottatt: 03 APR, 2013 Arkivkode OJ 0 CD Saksnr.:jLhSaksbh(_H Fagforbundet Nore og Uvdal vi her komme med

Detaljer

Krig og fred og sånn

Krig og fred og sånn den 8. norske psykologikongressen 6. 7. september Radisson Blu Hotel Plaza, Oslo d Krig og fred og sånn konflikt og dialog DEN 8. NORSKE PSYKOLOGIKONGRESSEN 2011 Krig og fred og sånn konflikt og dialog

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord.

Protokoll. Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. 1 Protokoll Landsmøte i Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner 20.april-22. april 2010 i Sandefjord. Sak 1. Åpning av landsmøtet Lokallagsleder Anders Forreløkken ønsket velkommen til Sandefjord

Detaljer

PÅSKESIRKULÆRET 2014

PÅSKESIRKULÆRET 2014 FORENINGEN TIL USTAOSETS VEL Glade damer ved minnesmerket på Ustetind. Foto: Jorunn Vindegg PÅSKESIRKULÆRET 2014 www.ustaosetsvel.no Facebook: Ustaosets Vel VÅRE FORFATTERE ER OGSÅ ADVOKATER Kluges advokater

Detaljer

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858

TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 TRONDHJEMS TURNFORENING STIFTET 14. FEBRUAR 1858 ÅRBERETNING 2012 - 2 - Trondhjems Turnforenings Æresmedlemmer Årsberetning 2012 Trondhjems Turnf.orening Byggmester Guttormsen 1864 August Koren 1868 M.A.

Detaljer

Oksval Vel Veilag tar tak i egne veier

Oksval Vel Veilag tar tak i egne veier - desember - 64. årgang 90 års jubileum for Hellvikskog Oksval Vel Veilag tar tak i egne veier Styreleder i Oksval vel veilag, Runar Hafsteen, kan være stolt av jobben han og styret har gjort i veilaget.

Detaljer