International Baccalaureate Diploma Programme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "International Baccalaureate Diploma Programme"

Transkript

1 World Literature Assignment 1 International Baccalaureate Diploma Programme Norwegian A1 HL Word count: 1115 Hvordan representerer de dyriske fremstillingene i Kafkas Forvandlingen og Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv det system- og samfunnskritiske? Written by Nicolai Kristen Solheim session number: Berg videregående skole Oslo, Norway

2 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 1 Session number: Word count: 1115 Hvordan representerer de dyriske fremstillingene i Kafkas Forvandlingen og Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv det system- og samfunnskritiske? I både Kafkas Forvandlingen og Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv finner vi fragmenter av de samme dehumaniserende elementene og de dyriske fremstillingene. En kan spørre seg: hva inspirerte til disse dyriske fremstillingene? Personlige opplevelser og erfaringer, eller er det bare et virkemiddel for å nå ut til et publikum? En kan med stor sikkerhet si at det er de personlige erfaringene og opplevelsene som har lagt grunnlaget for de dyriske fremstillingene en finner i disse to verkene. I form av metaforer, symboler og egenskaper framtrer dyriske fremstillinger i verkene som kan avbilde to forskjellige samfunn på to forskjellige geografiske og sosiale områder. Det ene skrevet av Franz Kafka. En tsjekker i det østerriksk-ungarske riket. En tysktalende blant tsjekkere. En jøde blant tysktalende. Og en vantro blant jøder og med en dominerende far som hadde mye innflytelse på livet hans. Med andre ord; undertrykket av en undertrykt minoritet. Det andre skrevet av Alexander Solsjenitsyn som selv var tvangsinnsatt og opplevde de elendige forhold i de sovjetiske arbeidsleirer GULag-leirene. Kategorisert som en intellektuell ble han et offer for det autoritære som var å finne i daværende Sovjet. En undertrykket i det samfunnet han levde i. At de dyriske fremstillingene av mennesket og menneskene i disse to verkene utrykker tanker og meninger rundt forfatternes egne opplevelser og erfaringer er noe vi kan gå ut fra. Allerede fra begynnelsen av verkene blir vi presentert for dyriske fremstillinger som assosierer mennesket inn i et større holistisk bilde. Eksempelvis har vi Gregor i Franz Kafkas Forvandlingen som kanskje er det mest åpenbare eksempelet på en dyrisk fremstilling i det ene av de to verkene. Her våkner Gregor og oppdager at han er en bille. Det er visse egenskaper ved det bildet vi har av biller som gjør det mulig å trekke paralleller. Bruken av en bille som en dyrisk fremstilling på Gregor kan reflektere forfatterens egne tanker og meninger. Hvorfor fremstilles egentlig Gregor som en bille? Kanskje svaret ligger i det at biller er hjelpeløse når de ligger på ryggen. Den myke buken ligger åpen og ubeskyttet, og det er ikke en sjanse at en raskt kan 1

3 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 1 Session number: Word count: 1115 innta en forsvarlig posisjon dersom en skulle føle seg truet og en må da føye seg for den dominerendes autoritet. Kan det være nettopp dette Kafka prøver å uttrykke når han tar i bruk denne dyriske fremstillingen av Gregor? Hans egen opplevelse av farens dominante figur? I kontrast til Kafkas Forvandlingen har Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv lite klare dyrefremstillinger av samme grad. Her møter vi tvangsarbeidere som blir mer objekter med dyriske tendenser enn mennesker i det systemet som holder dem fanget. Eksempelvis blir Ivan Denisovitsj kalt Shukhov eller, bedre, Shcha-854 gjennom verket, noe som kan representere ødeleggelsen av den individuelles personlige identitet som ikke bare fant sted i disse leirene, men hele daværende Sovjet. En skal ikke se bort fra at dette uttrykker en kritikk av de ideologier som preget system og samfunn. Videre bruker Solsjenitsyn enkle dyriske paralleller, men uten å ta tak i noen kontinuerlige dyreskikkelser. I verket skildres mennesker som har blitt objekter i et autoritært samfunn, uten verdighet, eller makt til å bestemme over seg selv. Simpelthen et verktøy for de autoritære for å bygge opp fedrelandet. En kan sammenligne disse med marionetter. Hvor det er de autoritære som drar i snorene og styrer forestillingen slik som det passer dem. En opplever i Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv at de menneskelige tendenser etter hvert byttes ut med dyriske egenskaper og tendenser. Det er på mange måter et dyrisk bilde, eller en beskrivelse, på de innsatte og deres handlinger. Mye av beskrivelsene gir negative paralleller til dyreriket, som for eksempel direkte beskrivelser brukt av Shcha-854 når han omtaler de andre innsatte som skitne hunder under måltidene i henhold til deres spisevaner som en følge av GULag-leirens effekt på mennesket. Flere konkrete eksempler kan være gammel leirulv, som Shcha-854 beskrev formannen for gruppe 104 hans gruppe. I tillegg til de direkte og konkrete parallellene, finnes det flere indirekte fremstillinger dersom en ser på de innsattes behandling. Vaktene behandler dem som udyr helt uten verdighet og respekt. Den største kontrasten på disse to verkene ligger i måten det dyriske blir fremstilt. I Kafkas Forvandlingen møter vi den konkrete og åpenbare dyreskikkelsen i form av en bille, mens vi i Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv møter dyriske assosiasjoner i form av beskrivelser og oppførsler. 2

4 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 1 Session number: Word count: 1115 Både Kafkas Forvandlingen og Solsjenitsyns En dag i Ivan Denisovitsj liv har begge den likhet at de omfatter undertrykkelse. Riktignok i forskjellige omfang, da det ene verket bygger på undertrykkelse innen familie og det andre verket undertrykkelse i et samfunn. Dersom vi ser på likhetene mellom forfatterne, ser vi at begge fysisk og psykisk ble dominert av en autoritær part, noe som resulterte i frihetsberøvelse og tap av identitet som marionetter under noe autoritært og innflytelsesrikt som styrte deres liv. En kan fundere på om disse dyriske fremstillingene representerer aspekter rundt de system og samfunn som satte begrensninger til deres frihet? Begge forfatterne bruker i verkene negative dyriske fremstillinger som gir oss et bilde av deres forhold til den dominerende parten. Forfatterne uttrykker kanskje gjennom dette en lengsel etter den individuell personlige identitet med makt til å bestemme over seg selv. Slik som forfatterne gjør rede for historien i verkene, skildres en undertrykt identitet fanget i et system og kampen for å overleve. Det er realistisk å si at de dyriske fremstillingene som vi finner er basert på forfatternes egne opplevelser og erfaringer. Videre kan en på grunnlag av dette si at forfatternes egne opplevelser og erfaringer reflekterer deres holdning til, og kritikk av, system og samfunn. Ser en på dette i forhold til den tyske filosofen Hans Blumenberg og den filosofiske retningen kjent som metaforisme, kan en la seg overbevise om at de personlige opplevelsene og erfaringene er det som har inspirert til de dyriske fremstillingene. Hans Blumenberg mener nemlig at den skjulte mening som gjemmer seg bak metaforer og andre abstrakte fremstillinger er det nærmeste en kommer sannheten. En må derfor ty til bruken av framstillinger, symboler og metaforer for å gi et så klart bilde av sannheten som mulig. Med andre ord er de dyriske fremstillingene som en finner i disse verkene preget av forfatternes egne opplevelser og erfaringer av de system og samfunn som har hatt innflytelse på livene deres. Skal vi tro filosofen Hans Blumenberg, gir derfor både Franz Kafka og Alexander Solsjenitsyn et forsterket og klart utrykk for deres kritikk av de system og samfunn som styrte livene deres gjennom bruken av dyriske fremstillinger. 3

5 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 1 Session number: Word count: 1115 Works Cited Kafka, Franz. Forvandlingen. Trans. Trond Winje, Carl Fredrik Engelstad and Arild Vange. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS, Solzhenitsyn, Aleksandr. One Day in the Life of Ivan Denisovich: A Novel. Trans. H. T. Willetts. New York: Farrar, Straus & Giroux, Sources "Hans Blumenberg." Hans Blumenberg. 13 Sept <http://no.wikipedia.org/wiki/hans_blumenberg>. "Hans Blumenberg." Hans Blumenberg. 13 Sept <http://en.wikipedia.org/wiki/hans_blumenberg>. "Hans Blumenberg." Hans Blumenberg. 11 June Institutt for kulturstudier og orientalske språk (IKOS). 13 Sept <http://www.intermedia.uio.no/ariadne/idehistorie/teori-og-metode/teoretikere/hans-blumenberg>. "Marionett." Marionett. 13 Sept <http://no.wikipedia.org/wiki/marionett>. 4

6 World Literature Assignment 2c International Baccalaureate Diploma Programme Norwegian A1 HL Word count: 1380 Ære og skam som sentrale temaer i Soga om Ramnkjell Frøysgode. Written by Nicolai Kristen Solheim session number: Berg videregående skole Oslo, Norway

7 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 2c Session number: Word count: 1380 Ære og skam som et sentrale temaer i Soga om Ramnkjell Frøysgode. Då tok dei Ramnkjell og mennene hans og batt hendane deira på ryggen. Deretter braut dei opp uteburet og tok reip ned frå krokane. Siden tok dei knivane sine og stakk hol på hælsenene deire, drog reipa igjennom, kaste dei opp over stonga og batt dei fast der, åtte saman. 1 Ramnkjell reid heim og fortalde kva som hadde hendt. Han fekk seg mat, og deretter samla han sytti mann. Dermed rid han vest over heia og kjem uventa til Adalbol, tek Såm på senga, og leier han ut. 2 På 1200-tallet var det lagt mye vekt på menneskelig verdighet, noe som vi finner i Soga om Ramnkjell Frøysgode. Uten at vi kan fastsette et faktisk historisk grunnlag rundt personene og hendelsene i sagaen, kan vi med stor sikkerhet anta at ære og skam ligger som sentrale temaer gjennom hele sagaen om Ramnkjell Frøysgode. Sagalitteraturen omhandler gjerne menneskelig verdighet gjennom skildringene av enkeltpersoner i konflikt med hverandre. Dersom det skulle oppstå urett og uenighet fantes det folkesamlinger, også kalt ting, hvor en kunne komme til enighet eller anklage stridende parter. Det var da opp til den enkelte med gòdord å legge frem en anklage eller støtte andre med sitt gòdord. Loven sa derimot ingenting om hevn og oppgjør, da det ikke eksisterte en utøvende makt på Island da handlingen i sagaen fant sted. Likevel var det andre faktorer som styrte dette på lik linje med rasjonelle prinsipper. Det fantes allment aksepterte formaliteter rundt hevn og oppgjør som det ble forventet at partene i konflikt respekterte. Voldelige konflikter var også noe en ønsket å unngå, da fredelige løsniger gjennom bøter og kompensasjon var å foretrekke dersom det var mulig. Konflikter som utspilte seg voldelig endte gjerne i ære og skam, hvor det kun var den ene parten som kom fra det med æren i behold. I Soga om Ramnkjell Frøysgode møter vi slike rettsystemer, normer og retningslinjer for korrekt adferd. Selv om vi ikke nødvendigvis blir utsatt for noen direkte eksempler på dette, 1 Xxx. Soga om Ramnkjell Frøysgode. Trans. Bjarne Fidjestøl. 1th ed. Oslo: Det Norske Samlaget, Kap. 13: 9. avsnitt (s. 52) 2 Xxx. Soga om Ramnkjell Frøysgode. Trans. Bjarne Fidjestøl. 1th ed. Oslo: Det Norske Samlaget, Kap. 19: 3. avsnitt (s. 65) 1

8 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 2c Session number: Word count: 1380 møter vi mye gjennom de forskjellige hendelsene i sagaen. Et godt eksempel på dette er omstendighetene rundt de to utdragene som blir fokusert på i denne oppgaven. Det finnes også andre gode eksempler på dette i teksten. Eksempelvis skildres det at Ramnkjell gikk til sengs om kvelden, sov natten over, før han omsider ikledd et mørkeblått klede ble Einar til bane om morgenen. På den tid var det slik at drap gjort i ly av mørket nattdrap var æreløst. Slike handlinger kunne resultere i negative utslag for gjerningsmannen og hans ætt, og kunne videre påvirke ens posisjon i samfunnet og ettermæle i ettertiden. Det som er viktig å notere seg er at Ramnkjell respekterte disse formalitetene, og ventet til neste morgen før han bega seg ut. Det krevdes også at en mann med ære måtte lyse et drap innen tre dager, da drapet ville bli betraktet som mord dersom det ikke ble lyst. Ramnkjell lyste drapet på Einar straks etter at det var gjort, og reiste en varde på gravrøysa av respekt. Deretter tilbød han også kompensasjon til den falnes ætt, noe som ikke ble akseptert. På denne måten oppsto konflikten mellom Ramnkjell og Såm. I denne sagaen blir den enkeltes ære utsatt for en rekke prøvelser. Sto en seg ikke opp for sin ære gikk det ikke bare utover ens egen posisjon i samfunnet, men en dro ned hele ætten og ens eget ettermæle. Vi kan på mange måter si at ære og skam er tilknyttet den enkeltes og ættens identitet i de tidligere ættesamfunn, og at denne identiteten beskriver posisjon i et samfunn. Dette gjelder både Såm og Ramnkjell og deres ætter og vi finner i disse utdragene en sammenheng mellom deres ære og skam, og posisjon i samfunnet. Begge disse utdragene er viktige vendepunkt i sagaen, da det er i disse avsnittene at det skildres maktskifter mellom to ætter i Adalbol. Disse maktskiftene kan også skildres som måloppnåelser for den enkelte, på den måte at det er gjennom dette en kommer til makten og oppnår ære. Noe som vil være realistiske mål for både Ramnkjell og Såm. I det første utdraget blir vi kjent med hvordan Såm overtar makten i Adalbol. En kan spørre seg om denne typen blodhevn som skildres skjer i henhold til de normer og formaliteter som på den tid fantes. Vi blir fortalt at Såm og de som støttet ham tok [ ] Ramnkjell og mennene hans og batt hendane deira på ryggen. Deretter braut dei opp uteburet og tok reip ned frå krokane. Siden tok dei knivane sine og stakk hol på hælsenene deire, drog reipa igjennom, kaste dei opp over stonga og batt dei fast der, åtte saman. 2

9 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 2c Session number: Word count: 1380 En kan ikke unngå å stille spørsmål ved utførelsen av blodhevnen. Det at Såm tar livet av Ramnkjells menn på en slik brutal og ondsinnet måte som blir skildret i sagaen, selv om Ramnkjell ber Såm holde dem utenfor, kan på mange måter bli ansett som galt dersom vi skal ta omstendighetene i betraktning. Blodhevn på den tiden var et oppgjør mellom ættene som var involvert, og en skulle derfor bare hevne seg på medlemmer av den ætten. Ramnkjell blir likevel spart, forvist og må ta seg til rette med skammen. Han blir etter dette nødt til å bygge opp igjen den makt og ære han før hadde. Som motsetning til dette maktskiftet i Adalbol, finner vi senere i sagaen det andre utdraget som det fokuseres på i denne teksten. Dette utdraget refererer til noe som går roligere for seg. Om dette er gjort bevisst, eller om det er et historisk korrekt grunnlag bak det er noe en kan fundere på, men en kan ikke unngå de aspekter som skam og ære. Vi får vite at Ramnkjell reid heim og fortalde kva som hadde hendt. Han fekk seg mat, og deretter samla han sytti mann. Dermed rid han vest over heia og kjem uventa til Adalbol, tek Såm på senga, og leier han ut. Den største forskjellen er at ingen av Såms menn må bøte med livet, og hele hendelsen blir skildret langt roligere enn under det forrige maktskiftet. I dette utdraget blir Såm leid ut, og han får vilkårene av Ramnkjell. Teksten skildrer ingen voldelige hendelser, og det hele skjer heller rolig. Vi får også det inntrykket at skam og ære spiller en sentral rolle i begge disse utdragene. Ramnkjell tar ikke mer enn det han har tapt, og Såm mister ikke mer enn det han hadde. Alt blir nesten slik som det var før men med noen unntak. Det som også er verdt å merke seg er at i begge disse enkelthendelsene er det bare en av partene som kommer ut med æren i behold, mens den andre blir vanæret og må leve med skammen. Etter hendelsen i første utdrag får Ramnkjell to vilkår, og sier Mang ein mann ville vel tykkje at ein snar daude var betre enn slik svivørding. Gjennom dette, uttrykker Ramnkjell at han velger hån og forakt fremfor død, og at han med andre ord velger å leve videre med skammen. Det kan likevel virke som han prøver å mildne denne skammen da han uttrykker Eg gjer det mest for sønnene mine, for dei kjem nok ikkje langt om eg døyr ifrå. Når Ramnkjell atter er tilbake i setet på Adalbol og med makt over Såms liv, sier han [ ]eg skal ikkje vere mindre til mann mot deg enn du var mot meg. Han gir deretter Såm de samme vilkårene som han selv fikk den gang da Såm rådet over hans liv, og vi kan gjennom disse to situasjonene se hvilke sentrale roller ære og skam har i denne sagaen. Disse ordene alene 3

10 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 2c Session number: Word count: 1380 demonsterer hvilket fokus åndelige verdier som ære hadde i de gamle ættesamfunnene. Det Ramnkjell uttrykker er at han ikke er noe mindre ærefull, snarere tvert imot, og vil ikke være noen dårligere mann enn sin motstander, Såm. For Ramnkjell var det viktig å gjenopprette den posisjon i samfunnet som han mistet da Såm vant støtte under folkesamlingen, og han oppnådde dette gjennom blodhevn og ved å ta tilbake det som en gang var hans. Gjennom dette satt han seg også i en mektigere posisjon enn det han noen gang hadde vært i tidligere. Han hadde større landområder og han hadde støtte fra de med gòdord. Ut fra disse to hendelsene som fungerer som vendepunkt i sagaen, kan det virke som om hele samfunnet var basert på ære og skam, respekt og rasjonelle prinsipper. Uten ære kunne en ikke leve fritt, noe som kanskje Såm uttrykker da han til slutt må leve under Ramnkjell på sin tidligere gård. Vi får også det intrykket av at skam og ære er satt inn i et system, og på mange måter kan virke samfunnsregulerende. Dersom en ikke opptrådde slik som var forventet under de rette omstendighetene, hadde en lite menneskelig verdighet og ble ansett som en person med lite eller ingen ære. Et eksempel på dette kan være hendelsene knyttet til disse to utdragene, hvor vi tydelig ser spor av regler for handlinger satt i system. Dette kan være prosessene som leder til de to maktskiftene, eller omstendighetene rundt blodhevn. Eksempelvis dersom et drap ikke ble lyst, ble det betraktet som mord noe en fant lite ære i. Ved å opprettholde sin egen og ættens ære, oppnådde en også større respekt og posisjon i samfunnet. Vi kan konkludere med at ære og skam er knyttet til den identitet den enkelte og den enkeltes ætt har i et samfunn, og derfor er sentrale temaer gjennom hele Soga om Ramnkjell Frøysgode. 4

11 Nicolai Kristen Solheim World Literature Assignment 2c Session number: Word count: 1380 Works Cited Xxx. Soga om Ramnkjell Frøysgode. Trans. Bjarne Fidjestøl. 1th ed. Oslo: Det Norske Samlaget, Sources "Island." Aschehougs Konversasjonsleksikon. 5th ed. 21 vols. Oslo: H. Aschehough & co (W. Nygaard) AS, "Island." Aschehougs og Gyldendals Store Norske Leksikon. 4th ed. 21 vols. Oslo: Kunnskapsforlaget, H. Aschehough & co (W. Nygaard) AS, and Gyldendal ASA,

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs

AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ. Skamløs AMINA BILE SOFIA NESRINE SROUR NANCY HERZ Skamløs Kjære deg som blir fortalt at du må være stille og ta liten plass som ikke får ha de vennene du vil, eller velge utdanning og jobb selv som aldri blir

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp

Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Kap. 1 Rettferdighetens prinsipp Vår egen rettferdighetssans forteller oss at en person som har begått en urett mot et annet menneske, er skyldig i den uretten han har begått. Det er få som ikke reagerer

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 En far, en sønn og et esel Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman

Geir Gulliksen Historie om et ekteskap. Roman Geir Gulliksen Historie om et ekteskap Roman Om forfatteren: Geir Gulliksen er forfatter og forlegger. Han har skrevet dikt, skuespill, essays og barnebøker. Blant de seneste bøkene hans er de kritikerroste

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

Mannen som ikke var en morder

Mannen som ikke var en morder Hjorth/Rosenfeldt Mannen som ikke var en morder Oversatt av Håvard Syvertsen 1 Mannen var ikke noen morder. Han holdt fast ved det mens han slepte den døde gutten nedover skrenten: Jeg er ikke noen morder.

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Del A Kortsvarsoppgave

Del A Kortsvarsoppgave Del A Kortsvarsoppgave Den store ære I islendingsagaen Soga om Gisle Sursson foregår handlingen på 900-tallet. Teksten er en del av den norrøne litteratur og har klare typiske trekk for sagalitteraturen.

Detaljer

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt

Omstendigheter omkring dødsfallet:. Min helse er: 1 veldig god 2 - god 3 sånn passe 4 ikke så god 5 ikke god i det hele tatt Tosporsmodellen ved sorg. Selvrapporteringsskjema. The Two-Track Bereavement Questionnaire; Rubin, Malkinson, Bar Nadav & Koren, 2004. Oversatt til norsk ved S.Sørlie 2013 kun for klinisk bruk. De følgende

Detaljer

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen

Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Forebygge og forhindre æresrelatert vold i skolen Lill Tollerud Minoritetsrådgiver Forebyggingsseksjonen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 1 Sara 13 år 2 Saras familie kom fra et land med en kollektivistisk

Detaljer

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY

SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY ERLAND KIØSTERUD SULTEN OG SKJØNNHETEN* * ESSAY FORLAGET OKTOBER 2016 INNHOLD Innledning Det skyldløse dyret i meg Den hjemløse kroppen Ikke mitt fellesskap Stillhetens fortelling stillheten i fortellingen

Detaljer

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.»

«Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» 044-049 09.02.04 14:05 Side 2 «Det påtagelige fraværet av kvinnelige regissører, etc.» Hans Petter Blad Det er svært få kvinner som regisserer spillefilm i Norge. For å bøte på dette problemet har det

Detaljer

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/

TENK SOM EN MILLIONÆ ÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ TENK SOM EN MILLIO ONÆR http://pengeblogg.bloggnorge.com/ Innledning Hva kjennetegner millionærer, og hva skiller dem fra andre mennesker? Har millionærer et medfødt talent for tall og penger? Er millionærer

Detaljer

Det skambelagte skjules

Det skambelagte skjules SÅRBARHET OG SKAM Det skambelagte skjules Hva har vi behov for å skjule? Hvordan skjuler vi oss? Hvordan kommer vi bak det som skjuler seg? Hvilke fantasier får vi som behandlere? Hva skal vi tro og ikke

Detaljer

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017

Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Holdninger til jøder og muslimer i Norge 2017 Spørsmål og svar: 1. Hvorfor gjennomfører HL-senteret slike spørreundersøkelser om holdninger til minoritetsgrupper? Befolkningsundersøkelser om holdninger

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode

Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Løysingsfokusert tilnærming LØFT tenking og metode Ved Kari Vik Stuhaug Helsepedagogikk Helse Fonna 5. Mars 2015 09.03.2015 Kari Vik Stuhaug, LMS Helse Fonna 1 Kva gjer du når du får eit problem? Og kva

Detaljer

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5

Skoletorget.no Fadervår KRL Side 1 av 5 Side 1 av 5 Fadervår Herrens bønn Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert: 15. november 2003 Fadervår

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Preken 21. s i treenighet 18. oktober 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i kapittel 16: Det var en rik mann som kledde seg i purpur og fineste lin

Detaljer

Religion og kultur UTENLANDSKE INNSATTE/DOMFELTE KULTURFORSTÅELSE I PRAKSIS. 11. juni 2014. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS.

Religion og kultur UTENLANDSKE INNSATTE/DOMFELTE KULTURFORSTÅELSE I PRAKSIS. 11. juni 2014. Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS. Religion og kultur UTENLANDSKE INNSATTE/DOMFELTE KULTURFORSTÅELSE I PRAKSIS 11. juni 2014 Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS Lars Gule Religion Hva er religion? Et omfattende spørsmål «Tekst» budskap,

Detaljer

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals.

KATRINS HISTORIE. Godkjent av: En pedagogisk kampanje av: Finansiert ved en støtte fra Reckitt Benckiser Pharmaceuticals. KATRINS HISTORIE Katrin begynte å bruke heroin da hun var ca. 12 år gammel, men bare sporadisk. Vi hadde ikke nok penger. En stor tragedie i livet hennes førte henne til å bruke mer og mer. Jeg brukte

Detaljer

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid

EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid EVANGELIE-BØKENE Av Idun og Ingrid Matteus: Tid: Tidleg på 60-talet e.kr. Forfattar: Apostelen Matteus. Adressat: Jødar. Markus: Tid: En gang på 60- talet e.kr. Forfattar: Johannes Markus Adressat: Romarar

Detaljer

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror

KRISTIN OUDMAYER. Du er viktigere enn du tror KRISTIN OUDMAYER Du er viktigere enn du tror HUMANIST FORLAG 2014 HUMANIST FORLAG 2014 Omslag: Lilo design Tilrettelagt for ebok av eboknorden as ISBN: 978-82-828-2091-2 (epub) ISBN: 978-82-82820-8-51

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Kartleggingsskjema for enkeltvise bildebøker

Kartleggingsskjema for enkeltvise bildebøker Kartleggingsskjema for enkeltvise bildebøker Undersøk den bildeboken du har foran deg, den kan være: - En vanlig bildebok - For barn i alderen ett til seks år - Et hefte med illustrasjoner/bilder og tekst

Detaljer

Bygging av mestringstillit

Bygging av mestringstillit Bygging av mestringstillit Grunnlagsforståelser: Om å møte andre folk og tenke at de er tilregnelige selv om de erfarer å være situasjonsstyrte (årsaksbestemte) Noen mål Forklare automatisert atferd Løfte

Detaljer

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg

Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Temapar «Makt og motmakt» Utdrag av boka Forbudt by av William Bell og Erasmus Montanus av Ludvig Holberg Mål for opplæringen er at eleven skal kunne; presentere viktige temaer og uttrykksmåter i sentrale

Detaljer

DEL I: REGLAR OVERORDNA:

DEL I: REGLAR OVERORDNA: DEL I: REGLAR OVERORDNA: ALLE ELEVAR I GRUNNSKULEN OG VIDAREGÅANDE SKULE HAR RETT TIL EIT GODT FYSISK OG PSYKOSOSIALT MILJØ SOM FREMJAR HELSE,TRIVSEL OG LÆRING. 9a-3.ledd i Opplæringslova. 1.ÅTFERD: På

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av

EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Solheim, Nicolai Kristen. EXPHIL03 Høst 2011. Seminargruppe 41. Menons Paradoks. Skrevet av EXPHIL03 Høst 2011 Seminargruppe 41 Menons Paradoks Menon spør: Og på hvilken måte, Sokrates, skal du undersøke det som du overhodet ikke vet hva er Utdyp spørsmålet, forklar hvorfor det er viktig og redegjør

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll

Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Æren sitter i de andres blikk om ære og sosial kontroll Temadag 16. mars 2017 Fylkesmannen i Oslo og Akershus Eva Torill Jacobsen Regionalkoordinator, IMDi Øst etj@imdi.no +47 957 70 656 Handlingsplanen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen

Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Bildeanalyse DKNY parfymereklame Michael Wilhelmsen Kapittel 1 Innledning I denne oppgaven skal jeg skrive en bildeanalyse av reklameplakaten til DKNY. Bildet reklamerer for parfymen til Donna Karen New

Detaljer

Eventyr og fabler Æsops fabler

Eventyr og fabler Æsops fabler Side 1 av 6 Den gamle mannen og døden Tekst: Eventyret er hentet fra samlingen «Storken og reven. 20 dyrefabler av Æsop» gjenfortalt av Søren Christensen, Aschehoug, Oslo 1985. Illustrasjoner: Clipart.com

Detaljer

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad

Harlan Coben. Beskytteren. Oversatt av Chris Hafstad Harlan Coben Beskytteren Oversatt av Chris Hafstad Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren HARLAN COBEN ligger på bestselgerlisten i mange land. Han er den første forfatteren i verden som har vunnet

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati

Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Side 1 av 5 Menneskerettighetserklæringen av 1789 Fra stendersamfunn til demokrati Tekst/illustrasjoner: Anne Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Anne Schjelderup og Øyvind Olsholt Sist oppdatert:

Detaljer

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen

Glassveggen. Historien om en forbryter. Sammendrag, Glassveggen Sammendrag, Glassveggen Webmaster ( 10.09.04 16:42 ) Ungdomsskole -> Norsk -> Bokreferat -> 10. klasse Målform: Bokmål Karakter: 6 Et sammendrag av boken "Glassveggen" av Paul Leer-Salvesen som er pensum

Detaljer

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016.

Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Etter utvekslingsopphold. Mimmi Heireth. Wien 2016. Jeg studerer sykepleie tredje året og jeg var på utveksling i Østerrike i 3 måneder. Der hadde jeg hjemmesykepleiepraksis og fikk i tillegg være på ortopedisk

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017

4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 4. søndag i fastetiden, 2. april 2017 Denne boken her (holder frem bibelen) den er gammel, sammensatt, på en del felter utdatert og ubrukelig som rettesnor for liv og lære, men samtidig er den å full av

Detaljer

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu

GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE. John Einbu GUD SKAPT I MENNESKETS BILDE John Einbu INNHOLD Forord 1. Innledning 2. Psykologisk perspektiv Tro kontra virkelighet Holdninger til uforklarlige fenomener Tendensen til å underkaste seg autoriteter Holdninger

Detaljer

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst:

Preken 6. februar samefolkets dag 100 årsjubileum. Tekst: Preken 6. februar 2017 - samefolkets dag 100 årsjubileum Tekst: 13 Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men

Detaljer

HUND BET MANN. Av kandidat 7

HUND BET MANN. Av kandidat 7 HUND BET MANN Av kandidat 7 Innhold: 1 Innledning 2 Spillets start 2.0.1 Valgfri regel: Mysterier 2.1 Hovedpersoner 2.1.1 Valgfri regel: Saker uten hovedperson. 2.2 Spillederen 2.2.1 Valgfri regel: Fast

Detaljer

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman

Harlan Coben. Jegeren. Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Harlan Coben Jegeren Oversatt av Ina Vassbotn Steinman Om forfatteren: Krimbøkene til amerikaneren Harlan Coben ligger på bestselgerlistene i mange land. Han er den første som har vunnet de høythengende

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 7. s i treenighetstiden. 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 7. s i treenighetstiden 12. juli 2015 i Fjellhamar kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 19. kapittel: Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2 Der var

Detaljer

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014

ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 ALF VAN DER HAGEN KJELL ASKILDSEN. ET LIV FORLAGET OKTOBER 2014 «Man trenger noen ganger å være alene, så man slipper å gjøre seg mindre enn man er.» KJELL ASKILDSEN, notatbok, 24. februar 2007 INNHOLD

Detaljer

Fremad, Kristi soldat

Fremad, Kristi soldat Fremad, Kristi soldat Günther Krallmann : Har dere noen gang tenkt over hvorfor Gud ikke straks henter alle som har tatt imot Jesus som sin Herre og Frelser hjem til Himmelen? En hovedgrunn er at enhver

Detaljer

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben

BREV I BIBELEN Av Marit og Preben BREV I BIBELEN Av Marit og Preben Brev Tid Forfattar Adressat Romarbrevet 56-57. e. kr. Paulus Romarane 1. Korintarane 55 e. kr. Paulus Korintarane 2. Korintarane 56 e. kr. Paulus Korintarane Galatarane

Detaljer

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen

Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Utlysning: vi søker fire ungdommer til å sitte i nominasjonsjuryen Går du på ungdomsskolen og ønsker en utfordring? Vi søker fire elever fra hele landet som skal nominere 5 bøker til UPrisen 2015. Vi leter

Detaljer

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg.

12/1551 07.10.2013. Framstillingen av sakens bakgrunn bygger på partenes skriftlige redegjørelser til ombudet, med vedlegg. Vår ref.: Dato: 12/1551 07.10.2013 Sammendrag Saksnummer: 12/1551 Lovgrunnlag: Likestillingsloven 3 Dato for uttalelse: 22. mars 2013 Klager mener at manglende jobbforespørsler fra bemanningsselskapet

Detaljer

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte

PERFEKSJONISME. Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte PERFEKSJONISME Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Perfeksjonisme Om å gi slipp på kontroll og ikke alltid strebe etter det perfekte Innhold Hva er perfeksjonisme 2 Den onde

Detaljer

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk

Nasjonale prøver. Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2. Nynorsk Nasjonale prøver Lesing 5. steget Eksempeloppgåve 2 Nynorsk Opp-ned musene av Roald ahl et var ein gong ein gamal mann på 87 år som heitte Laban. I heile sitt liv hadde han vore ein stille og roleg person.

Detaljer

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde

Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Maria Parr Vaffelhjarte Lena og eg i Knert-Mathilde Illustrert av Bo Gaustad Det Norske Samlaget Oslo 2005 Det Norske Samlaget www.samlaget.no Tilrettelagt for ebok av eboknorden 2013 ISBN 978-82-521-8583-6

Detaljer

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk.

Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Hume 1711 1776 Situasjon: rasjonalisme empirisme, Newtons kraftbegrep, atomistisk individbegrep Problem/ Løsning: Vil undersøke bevisstheten empirisk. Empirist: Alt i bevisstheten kan føres tilbake til

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

Norrøn litteratur -Sagalitteraturen. Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet

Norrøn litteratur -Sagalitteraturen. Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet Norrøn litteratur -Sagalitteraturen Eddadikt Skaldekvad Ættesagaer (islendingesagaer) Den yngre Edda Snorres kongesagaer (Heimskringla) Kongespeilet Eddadikt -gudedikt og heltedikt Gudedikt handler om

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige

SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige SAMISK BARNEOPPDRAGELSE Derfor blir samiske barn mer selvstendige Foreldre og barn 13.04.2011 Oppdatert: 28.04.2011 http://www.klikk.no/foreldre/foreldreogbarn/article664480.ece Hege Fosser Pedersen BRUKER

Detaljer

Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar.

Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar. Kvifor ikkje berre bruke engelsk? Ei haldningsundersøking blant økonomistudentarar. Trude Bukve Institutt for lingvistikk, litteratur og estetiske fag Kort om masteroppgåva.. Ei undersøking av finansterminologi

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse

Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Stereotypiske forestillinger om jøder - utbredelse Nedenfor er en liste med påstander som tidligere har vært satt fram om jøder. I hvilken grad stemmer- eller stemmer ikke disse for deg? 0 % 10 % 20 %

Detaljer

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett»

«Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I dag skal vi tale over emnet «Følg mannen som ikke vet hvor han skal, og du vil havne rett» I tillegg skal vi tale om hvordan du kan ta imot ditt mirakel. Siden vi er i oppstarten av en nytt «menighetsår»

Detaljer

http://eksamensarkiv.net/

http://eksamensarkiv.net/ Bokmål (side 2 5) Kortsvar Legg merke til at det står kommentarer under oppgaveinstruksene. Kommentaren vil være til hjelp for å løse oppgaven. Del A Alle skal svare på del A. Tekst: «De tapte generasjoner»

Detaljer

Brødsbrytelsen - Nattverden

Brødsbrytelsen - Nattverden Brødsbrytelsen - Nattverden 1.Kor 11:17-34 17 Men når eg gjev dykk desse påboda, kan eg ikkje rosa at de kjem saman til skade, og ikkje til gagn. 18 For det fyrste høyrer eg at det er usemje mellom dykk

Detaljer

Rahmat - en overlever

Rahmat - en overlever Rahmat - en overlever Rahmat kom alene til Norge som 13 åring etter å ha vært innom 12 land og mange utfordringer på veien. Han vet mye om hvordan voksne må være for å bygge tillit og styrke de enslig

Detaljer

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging

Vald og trusselhandlingar mot tilsette i skolen førebygging og oppfølging Side 1 av 5 1.0 Mål Målet med denne retningslinja er å kvalitetssikre korleis den enkelte skole skal førebygge og handtere vald og trusselhandlingar som elevar utøvar mot tilsette på skolane. 2.0 Omfang

Detaljer

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman

Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg. Roman Runo Isaksen Noen har endelig funnet meg Roman Om forfatteren: Runo Isaksen (f. 1968) er oppvokst i Lyngen (Troms) og Stavanger, nå bosatt ved Bergen. Han har tidligere utgitt fem romaner: Åpen bok (1997),

Detaljer

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd

Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Faseorientert håndtering av konflikter og aggressiv adferd Gardermoen 17.2.2016 Ole Greger Lillevik olelillevik@gmail.com / ole.g.lillevik@uit.no . Kommer mai 2016 Dilemma? HMS (sikkerhet for oss) Terapi

Detaljer

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf

DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf DEI HISTORISKE BØKER Av Kristian og Peter Alf Bok Tid Forfatter Adressat Josva 400 f.kr Ukjent Jødane Dommarane Ukjent Rut 800 f.kr Ukjent 1. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 2. Samuelsbok 400 f.kr Ukjent 1.

Detaljer

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut

Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut å tolke noveller Eksamensoppgaven ser gjerne slik ut Tolk novellen Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal gjøre greie for virkemidlene og den funksjonen de har, og begrunne dine egne

Detaljer

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman

Ketil Bjørnstad Ensomheten. Roman Ketil Bjørnstad Ensomheten Roman Om boken: Fiolinisten Susanne Hvasser og bassisten Oscar Enger er musikere i Oslofilharmonien. Lenge har de levd rolige og regelmessige liv. Men sensommeren 2012 settes

Detaljer

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg.

19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Rom 7, 19 19: For det gode jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde jeg ikke vil, det gjør jeg. Vers 15 lød slik: "Det jeg vil, det gjør jeg ikke. Men det jeg hater, det gjør jeg". Når Paulus nå gjentar det

Detaljer

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold

Sissel Gran Kjærlighetens tre porter. vendepunkter i nye og gamle forhold Sissel Gran Kjærlighetens tre porter vendepunkter i nye og gamle forhold Om forfatteren: Sissel Gran (født 12. august 1951) er terapeut og spesialist i klinisk psykologi, foredragsholder og skribent. I

Detaljer

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010

Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Homo eller muslim? Bestem deg! Basert på Richard Ruben Narvesen masteroppgave 2010 Det heteronormative landskapet Forskning har opp gjennom tidene i beskjeden grad berørt problemstillinger omkring livssituasjonen

Detaljer

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer.

Når noen i familien er syke påvirker det hele familien. Dette gjelder både fysiske og psykiske sykdommer. Dette er sider for deg som er forelder og sliter med psykiske problemer Mange har problemer med å ta vare op barna sine når de er syke Det er viktig for barna at du forteller at det er sykdommen som skaper

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. oktober 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01767-P, (sak nr. 2010/934), straffesak, anke over dom, I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Odd W. Surén Den som skriver

Odd W. Surén Den som skriver Odd W. Surén Den som skriver OM BOKEN Det er bare én av gangen som kan ha tittelen den som skriver. Slik har det vært siden den første Boken ble skrevet i Blokk, der Byggerne bor, mellom Mørket og de uutgrunnelige

Detaljer

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen

Paula Hawkins. Ut i vannet. Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Paula Hawkins Ut i vannet Oversatt av Inge Ulrik Gundersen Til alle brysomme Jeg var svært ung da jeg ble sprettet Enkelte ting bør man gi slipp på andre ikke Det er delte meninger om hvilke The Numbers

Detaljer

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29

Innhold. Innledning... 13 De universelle relasjonene marasim... 16. Historiene og lidelsen... 29 Innledning................................................... 13 De universelle relasjonene marasim......................... 16 Båstenkning oss og dem................................... 19 De usynlige

Detaljer

Brev til en psykopat

Brev til en psykopat Brev til en psykopat Det er ikke ofte jeg tenker på deg nå. Eller egentlig, det er riktigere å si at det ikke er ofte jeg tenker på deg helt bevisst. Jeg vet jo at du ligger i underbevisstheten min, alltid.

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den

Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Foredrag av Arvid Hauge som han hold på det åpne møte 11.10.11: Litt om det å miste hørselen og kampen for å mestre den Endringer skjer hele livet, både inne i en og ute i møtet med andre. Ved endringer

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer