Årsberetning Lillehammer Skiklub

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015"

Transkript

1 Årsberetning Lillehammer Skiklub Ski for alle livet ut 1

2 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint og langrenn har våre utøvere prestert på meget høyt nivå. Like viktig som de gode resultatene er den store bredden vi ser i aktivitetene fra våre yngste i skilek med nær 100 barn, og opp til de voksne i Trening og Mosjon, som også har vært opp mot 100 personer på treningsdager. Vi har utført våre faste arrangementer på en utmerket måte. Fartsuka, to landsrenn, Minifart og fem klubbrenn har vært viktige arrangementer i alpint både for klubben og våre unge utøvere. Klubben var en viktig bidragsyter med mannskaper til World Cup i Nordiske grener i desember måned. I januar 2015 overtok Lillehammer Skifestival Skandinavisk cup i langrenn på kort varsel. Også her var skiklubben en viktig bidragsyter med langt over halvparten av mannskapene. Birken AS ble etablert ved at Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS dannet selskapet Birken AS, som var operativt pr. 1. januar Alle medarbeiderne i de to selskapene er fra samme tid overført til Birken AS. Utviklingen i antall deltakere (og dermed også økonomi) har ikke utviklet seg som forventet, og i årets Birkebeinerrenn var knapt påmeldte, mens budsjettet var satt opp med Tendensen er den samme for de andre arrangementene i år, og styret arbeider med kostnadsreduksjoner for å møte denne uheldige utviklingen tidligst mulig. Team Coop Talent har utviklet seg videre på en god måte, og klubben har i vinter hatt fem løpere i teamet. Flere av dem har deltatt i internasjonale konkurranser med respektable resultater. Fire av våre løpere fra Team Coop Talent ble foran årets sesong tatt ut på rekrutteringslandslaget. Flere av dem har prestert svært godt, med to fjerdeplasser i World Cup som de beste resultatene. Vi har denne sesongen hatt en løper på Team Coop langdistanse, som vant et av løpene i Swix Ski Classics og hadde gode plasseringer også i andre langløp. Birkebeiner Skifestival ble i år fra oppstart med Ingalåmi til og med Birkebeinerrennet lørdagen etter eventyrlig flotte arrangement. Topp vær, løyper som sto til siste deltaker var i mål og veldig fornøyde deltakere preget alle arrangementene. Vi håper at suksessen i år vil gi utslag i økt deltakelse neste år. Klubben har arbeidet videre med nærmiljøtilbudet for alpint i Kanthaugen. Tilbudet har i vinter vært åpent tre kvelder i uka, og aktiviteten for de yngste har vært stor. Det er laget en plan for videre utvikling av anlegget, som drøftes med Lillehammer kommune, Olympiaparken, NTG og grunneiere. Klubben har videreutviklet samarbeidet med Ungdoms OL 2016, og våre medlemmer vil være sentrale aktører ved forberedelse til og gjennomføring av lekene. Klubben har god dialog og godt samarbeid med Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Oppland Skikrets, Norges Skiforbund og grunneiere. Vi tror at vi ytterligere har styrket vår rolle som samfunnsaktør i regionen og som drivkraft for videre utvikling av skiidretten i Lillehammer. På grunnlag av vedtak på årsmøtet 2014 har styret arbeidet videre med tiltaksplan for å realisere strategisk plan for klubben. Denne kommer til behandling på årsmøtet 28. april. 2

3 Klubben hadde pr. utgangen av medlemmer. Vi tror vi er landets største rene skiklubb. Brit Pettersen Tofte har vært konstituert som daglig leder fra 1. oktober 2013, i den tiden Jostein Buraas har permisjon, fram til 1. juni Økonomisk står vi oss stadig godt, basert på tre hovedinntektskilder (Ingalåmi, utbytte fra Birkebeinerrennet AS og gode sponsoravtaler). Regnskapet for 2014 viser et (teknisk) underskudd på kr I dette ligger et ekstraordinært utbytte fra Birkebeinerrennet AS (i forbindelse med etableringen av Birken AS) på kr I tillegg er det (teknisk) utgiftsført kr , som er en vurdert nedskriving av forventet avkastning fra salget av Ingalåmi til Birkebeinerrennet AS. Med den reduserte deltakelsen i alle Birkenarrangementene har styret i samråd med revisor gitt tilråding om en slik nedskriving. Egenkapitalen utgjør pr kr , og likviditeten er god med kr innestående i bank. Det gjør oss godt rustet til å tåle eventuelle svingninger i inntektene uten at aktiviteten må reduseres på kort sikt. Lillehammer Skiklub er ydmyk og takknemlig for alle skivenner og ildsjeler som legger ned utallige arbeidstimer og stort engasjement for klubben. Vi ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer. Stor takk til dere alle! Med vennlig hilsen Lillehammer Skiklub Bjørgulv Noraberg Styreleder Brit Pettersen Tofte Daglig leder 3

4 KLUBBENS STYRENDE ORGANER I MEDLEMSÅRET Styret Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Bjørgulv Noraberg Eiliv Furuli Per Bjørn Brandsæter Morten Stavseth Trine Sommerfelt Stenberg Roy H. Holm Christian Johnsen Bjørn Hettervik Teknisk komitealpint Leder Medlem Medlem Ikke årsmøtevalgte Christian Johnsen Ketil Norheim Stig Stenberg Ole Kristian Kirkerud Bjørn Tore (Totto) Staurset Bjørn Hettervik Jørn Tore Linberg Jørn Kojen Teknisk komite langrenn Leder Medlem Medlem Roy H. Holm Jan Erik Berger Linda Guterud Trening & Mosjon Hans Amund Kjærnsli Ikke årsmøtevalgte Ronny Hafsås Morten Vingli Odsæter Eldar Øren Teknisk komite hopp Kontaktperson Ingen kontaktperson ingen aktivitet 4

5 Kontrollkomite Leder Medlem Audun Løhre Pål Sjetne 1. varamedlem Dorthe Korsæth 2. varamedlem Asgeir Linberg Birkebeinerrennet AS Medlem Medlem Medlem Eiliv Furuli Bjørgulv Noraberg Brit Pettersen Tofte 1. varamedlem Einar Moe 2. varamedlem Hans Amund Kjærnsli 3. varamedlem Kjersti Granaasen Valgkomite Leder Medlem Medlem Anstein Krekke Ingunn Skuggevik Bjørn Rune Holmen Revisor BDO Lillehammer Administrasjon og sportslig ansatte Brit Pettersen Tofte overtok stillingen som konstituert daglig leder fra 1. oktober 2013 og fram til juni Torstein Drivenes ble ansatt som trener for Swiss Ski Team fra august Klubben omorganiserte da noe på trenerteamet og Morten Odsæter ble tilsatt i 1 års engasjement som Sportslig leder langrenn med spesielt ansvar for oppfølging av senior / Team Coop Talent. Morten fikk 1 års permisjon fra stillingen på Lillehammer Videregående skole skilinja og junior Lillehammer Skiklub. Øyvind Trøen ble samtidig ansatt i 1 års vikariat som kombinert trener for Lillehammer Videregående Skilinja og junior Lillehammer Skiklub. Dette er en stilling som har vært delt med 60 % på Oppland fylkeskommune og 40 % på Lillehammer Skiklub. I tillegg har Katja Boner vært ansatt i 30 % stilling i Lillehammer Skiklub med spesielt oppfølging av junior i samarbeid med Øyvind. Bjørn Tore Staurset har vært ansatt i et 3 års engasjement som Sportslig leder alpint siden 1. september Bjørn Tore (Totto) har i tillegg til å være Sportslig leder totalt for alpint hatt hovedansvaret for U16. Pr hadde klubben 1270 medlemmer. Klubben har seks livsvarige medlemmer og fire æresmedlemmer. 5

6 MØTER OG TILSTELNINGER Ordinært årsmøte ble holdt på Radisson Blu Lillehammer Hotel 28. april 2014 med 56 stemmeberettigede medlemmer til stede. Fra styret deltok Bjørgulv Noraberg, Eiliv Furuli, Bjørn Rune Holmen, Christian Johnsen, Morten Stavseth, Bjørn Hettervik og Trine Sommerfelt Stenberg. Fra administrasjonen deltok daglig leder Brit Pettersen Tofte og trenerne Morten Odsæter og Torstein Drivenes. Det tradisjonelle bruktutstyrsmarkedet ble avviklet i Kristins Hall søndag 16. november. Oppslutningen var denne gang noe mindre enn tidligere, og det ble omsatt brukt utstyr for ca. kr Dette er et viktig tiltak som gir klubbens medlemmer og andre mulighet til å skaffe seg kvalitetsutstyr innen ski og klær til en rimelig pris. Det har i løpet av året blitt gjennomført flere temakvelder, handlekvelder og smørekurs for klubbens medlemmer hos Sport 1 Lillehammer og Swix. I oktober arrangerte klubben sponsorsamling hos vår sponsor Sulland Bil AS. De fleste av sponsorene våre deltok og tilbakemeldingene i etterkant er svært positive. Administrerende direktør i Swix AS, Ulf Bjerknes, holdt et inspirerende og tankevekkende foredrag om utviklingen innen skisport og store arrangementer. Den tradisjonelle julekaffen for klubbens pensjonister, æresmedlemmer og andre ble i år holdt i Cafe Stasjonen, med vel 25 personer til stede. I tillegg til den viktige sosiale praten under kaffen, ble filmen om Steinar Brekke og Åge Ludvigsen vist. Æresmedlem Wilhelm Molberg Nilsen (nå 100 år) holdt som vanlig takk for maten tale, etter at æresmedlem Rolf Kjærnsli også hadde holdt en kort tale. Rolf fylte 90 år 22. desember 2014 og gikk bort i mars i år. ANDRE TILTAK OG AKTIVITETER Samarbeidspartnere Klubben har fortsatt det gode arbeidet på markedssiden også i På de siste fire årene har vi økt sponsorinntektene fra ca kr til vel kr i Klubben er en attraktiv samarbeidspartner for både lokalt-, regionalt og nasjonalt næringsliv. Alle våre partnere presenteres med logo bak i årsmeldingen. Ungdoms OL 2016 Skiklubben har godt samarbeid med Ungdoms OL Vi vil få en viktig rolle i forberedelse til og gjennomføring av lekene. Opplæring av unge ledere til lekene vil være viktig for å rekruttere yngre ledere og trenere til klubben i framtiden. Kanthaugen 6

7 En prosjektgruppe har utarbeidet et samlet konsept for videre utvikling av et tidsmessig nærmiljøanlegg. Vi er i god dialog med Lillehammer kommune, Olympiaparken, NTG og grunneiere om hvordan prosjektet skal finansieres og organiseres. Foreløpig kostnadsramme ligger i overkant av 10 millioner kroner. Prosjektet er nå tatt med i Lillehammer kommunes «Kommunedelplan for friluftsliv og fysisk aktivitet». Klubbkolleksjon Klubben har etter hvert fått en godt gjenkjennelig klubbkolleksjon fra vår hovedsamarbeidspartner Swix både til trening og konkurranser i langrenn. Det er nær 100 % lojalitet til klubbkolleksjonen både blant yngre og eldre. Dette skaper en god synlighet, bra profilering for våre samarbeidspartnere, identitetsbyggende for klubbens løpere i alle aldre samt har god lagbyggende effekt. Klubben tilbyr også sommer- og alpinkolleksjon. Hjemmeside Vi har i løpet av året videreutviklet hjemmesiden. Ansvaret for oppdatering av siden er fordelt på de ulike ledd i organisasjonen. I tillegg benyttes i større og større grad Facebook som kommunikasjonskanal. Samarbeidende Skilag Klubben er sammen med 11 andre skiklubber i Lillehammerområdet medlem i Samarbeidene Skilag. Dette er et viktig samarbeid for å skaffe og fordele frivillige mannskaper til større arrangementer. Sist vinter har det vært særlig aktuelt for World Cup i desember og Skandinavisk Cup nordisk i januar. Denne dugnadsinnsatsen gir gode inntekter i klubbkassa. Langrennslinjen ved Lillehammer Videregående Skole Samarbeidet med skolen har vært videreført også denne sesongen, og fungerer svært bra. Øyvind Trøen har vært ansvarlig for det sportslige opplegget på Lillehammer Videregående Skilinja og juniorløpere Lillehammer Skiklub, og er i et ett års vikariat dette skoleåret. Det er i år 22 elever tilknyttet linjen fordelt over tre års trinn, og ca. 15 nye elever vil bli tatt opp høsten Katja Boner har siste året vært engasjert som trener i Lillehammer Skiklub (skilinja) i 30 % stilling. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Klubben har godt samarbeid med NTG for de av våre utøvere som ønsker å kombinere utdanning med satsing innenfor både alpint og langrenn. STYRETS ARBEID Styret har hatt 12 styremøter siden årsmøtet i april Vi opplever selv å være et godt og allsidig sammensatt styre, med kompetanse på både det sportslige, økonomiske og administrative. Av viktige oppgaver og prosjekter som styret særlig har arbeidet med nevner vi: Tiltaksplan for gjennomføring av strategi for klubben Drift og økonomistyring Retningslinjer for utmerkelser 7

8 ARBEIDET I DE TEKNISKE KOMITEENE Teknisk komité Alpint (TKA) TKA: TKA har bestått av 7 personer og har avholdt 8 møter i sesongen. I tillegg er det avholdt strategimøter, arrangementsmøter, trener- og foreldremøter. TKA har jobbet mye med tilrettelegging av sportslig aktivitet og arrangement. TKA har også utarbeidet ny sportsplan for alpint. I tillegg har TKA jobbet mye med strategi, rollebeskrivelser for alle våre verv, samt nye retningslinjer for støtte til løperne. Alpingruppa består av følgende antall løpere: Ca. 90 løpere i aldersbestemte klasser (opp til 16 år) fordelt på 5 treningsgrupper 12 juniorløpere 3 seniorløper Nedenfor redegjøres det for treningsarbeidet samt status i de enkelte gruppene UTØVERE Skileik 8 år og yngre Antall utøvere: 8-10 faste som har møtt opp under vinteren. Resultater: ikke relevant Egne samlinger/aktiviteter: Har gjennomført to karusellrenn, løperene har her vist stor konkurranseglede. Vi avsluttet disse rennene med pølser og kaker, noe som også ble satt stor pris på. U10 (6-10år) : Antall utøvere: 35 utøvere Resultater: Flere har vært med på renn i Hafjell og noen deltok på Gålå. De fleste har vært med på klubbrenn. 8

9 Egne samlinger/aktiviteter: Vi har trent barmark en gang i uken inne påvargstad fra oktober til januar. På snø har vi tatt to treninger i uken. Vi har gjennomført internrenn med grilling. I april blir det Minifart i Hafjell for denne gruppen. Annet: Løperne har oppnådd fine sportslige framskritt og det er et godt miljø i gruppa. Kikkanrennet på Gjøvik U12 Antall utøvere 7 gutter 6 jenter I tillegg: 2 medtrenende gutter fra ØTI Resultater I løpet av sesongen har løperne prestert bra resultater på de lokale rennene. Løpere fra LSK har vunnet mange renn i distriktet. På Bendit Alpinfestival i Ål tok Clara-Marie Vorre en bronse i Slalåm og plasserte seg som nr. 7 i Storslalåm. Hermann Linberg Fjeldavlie greide en 8.plass i Storslalom. I tillegg hadde vi mange løpere som lå bra til i resultat listen med plasser. Deltagelsen var stor med startende. Egne samlinger/aktiviteter Gruppa har deltatt på to samlinger i regi av Opplands Skikrets på Skeikampen og det har organiserts egne mindre samlinger og mange treningsdager i Hafjell. 9

10 U12 på besiktigelse med Ole Kristian U14 Utøverne Det har vært 12 utøvere, 4 jenter og 8 gutter i årets U14 gruppe. Løperne i gruppa har vært svært motiverte og de fleste har deltatt på det meste av treninger, samlinger og renn som er på treningsplanen. Trenerne Hovedtrener for gruppa har vært Dag Erik Larsen som har hatt med seg Magnus Kirkerud som hjelpetrener. Tor Hauan har hatt hovedansvaret for barmarkstreninga. Resultater U14 U14 gruppen har deltatt på alle kretsrenn og hevdet seg meget bra igjennom hele sesongen. Resultatene toppet seg i Telenor Lekene i Bardu. Andreas Amdahl vant slalåmen og en andreplass i Super-G. Mabel Ensrud fikk en 3.plass i storslalåm samt en 5.plass i slalåm. Hanna Kongelf fikk med seg tre gode topp 20.plasseringer der 12.plassen i storslalåm var den sterkeste. Thomas Gillard kjørte seg inn til en 6.plass i slalåm. Sindre Sagbakken fikk en 12.plass i storslalåm. Totalt stilte Lillehammer Skiklub med 3 jenter og 4 gutter i Bardu. Barmarkstreningen Barmarkstreningen startet opp med faste treninger onsdag og søndag fra mai og ut juni. I juli hadde utøverne egentrening. Fra august startet utøverne opp igjen med organisert fellestrening onsdag og søndag. Fra september og fram til skisesongstart var det organisert barmarkstrening onsdag, fredag og søndag. Utøverne, foreldrene og trenerne møttes i midten av november på Tyrili klatresenter på kick-off for sesongen. Utøverne klatret først og deretter fikk alle info. om trening og opplegg for sesongen 14/15. Ski treninger 10

11 På snø startet gruppa med treninger i Kvitfjell tirsdager og torsdager mellom fra starten til midten av november. Fra midten av november til 22. desember var det organisert trening tirsdag, torsdag lørdag og søndag på Skei. I januar og ut skisesongen har gruppen hatt organiserte treninger i Hafjell tirsdager og torsdager, mens på onsdager i Kanthaugen. Barmark- og ski-samlinger for U14 1. Ski samling på Gålå 10. og 11. mai. 2. Barmark samling i regi av Oppland Skikrets juni. 3. Barmark samling 9. august. 4. Ski samling i Hintertux 28. sept.-3. oktober. 5. Ski samling på Juvassbreen 18. og 19. oktober 6. Breddesamling i regi av Oppland skikrets med overnatting på Skei desember. 7. NSF breddesamling i fart i Hafjell januar. 8. Breddesamling i regi av Oppland skikrets i Hafjell 27. feb.-1. mars. Sportslig Utøverne i gruppa har vært svært ivrige og motiverte. De fleste har deltatt på samlingene og rennene som har vært anbefalt av klubben. Alle på gruppen har hatt fin sportslig framgang denne sesongen! Mabel Ensrud U16 (15-16 år) Antall utøvere: Gruppen består av 14 løpere, 10 gutter og 4 jenter. Resultater: Løperne har i hovedsak deltatt i en rekke kretsrenn, med hovedfokus på kvalifisering til Hovedlandsrennet. Mange deltok også på Eco alpincup, med gode resultater. På hovedlandsrennet i Hemsedal(fartsøvelser) og Geilo (tekniske disipliner) ble det ikke maks uttelling for løperne, men flere hevdet seg likevel blant topp 30. Alle har hatt god utvikling i sine skiferdigheter. 11

12 Egne samlinger/aktiviteter: Gruppa har i tillegg til klubbens fellestreninger på barmark hatt treninger på mandager fra september til november, samt styrketrening annen hver onsdag gjennom vinteren. Gruppa har fra november gjennomført fra 4-5 økter/dager pr. uke på ski inkludert renn og fellessamlinger i regi av klubb og krets. Det er også startet opp et samarbeid med NTG, der løperne har blitt invitert med på noen treninger. Annet: Det har vært høyt aktivitetsnivå gjennom hele sesongen, og løperne er motiverte og ambisiøse. Det har vært en god sesong, sosialt og sportslig. Mads Larsen, Petter Linberg, Jens Christian Mathiesen og Marie Herdlevær fortsetter sine alpinkarrierer på NTG Lillehammer og vi ønsker de lykke til videre. Petter og Marie på Gålå JUNIOR/SENIOR I sesongen har flere løpere fra Lillehammer Skiklub markert seg internasjonalt. Klubben har en aktiv skicrossløper, Marte Høie Gjefsen, som til gjengjeld presterer svært godt, bl.a. på høyt nivå i World Cup med en 3. plass som beste plassering. Hun har også vunnet FIS renn og Europacup renn denne sesongen. Marte avsluttet sesongen med NM gull! Christoffer Faarup gjorde en god innsats under VM i Vail med nr. 31 i Alpin Kombinasjonen som beste plassering. Ellers har han også representert klubben under Worldcup i Kvitfjell. Christoffer trener sammen med HIL laget. Max Ullrich har igjen hatt en god sesong med 4 seire i FIS renn og 5 pallplasser. Han gjennomførte et godt VM i Vail med 28. plass i Alpin kombinasjonen som beste plassering. Under Jr. Vm i alpint i Hafjell hadde han plasseringene 9., 12., 14. og 26. plass. Dette er imponerende for en som ikke er tilknyttet noe lag eller skole. Marcus Vorre markerte seg også under Jr. VM i alpine grener på Hafjell, da han ble nr. 2 i U18 klassen i Utforrennet. Han har også markert seg i fartsdisipliner på FIS nivå. 12

13 Annie Winquist her gjennom mange år levert gode internasjonale renn med Jr. VM gull i SG som beste resultat. Hun har bestemt seg for å legge opp etter en lang skadeperiode. Vi takker for god innsats gjennom mange år. Klubben har 12 registrerte løpere i junioralder. Av disse er det 7 som går på skigymnas eller HIL. På NTG Lillehammer går Kristoffer Hettervik, Marcus Vorre og Veslemøy Kihle Stavseth i 1. klasse. Arne Gabriel Gjerland og Matilda Padel går i 3. klasse. På NTG Geilo går Emil Enberget i 3. klasse. På skigymnas i Narvik går Kristine Hovind 3. året. Christoffer Faarup, Ingrid Kongelf og Ida Kihle Stavseth er med på Høgskolelaget i Lillehammer. Max Ullrich har fulgt eget treningsopplegg og har deltatt i FIS-renn og internasjonale mesterskap. Sigurd Andreassen har trent sporadisk med klubben sitt opplegg for U16. Hajell ble Nasjonalanlegg TRENERE Bjørn Tore (Totto) Staurset ble ansatt i en 100% stilling som Sportsjef Alpint fra 1. september Mye av tiden hans går med til å være hovedtrener for U16 gruppa, samt å organsiere de andre treningsgruppene. I tillegg til Totto, er det 4 hovedtrenere og 13 hjelpetrenere som er engasajert på frivillig basis. Årets trenerteam er svært kompetent og har vist stort engasjement for løperne. OPPMENN Hver treningsgruppe har egen oppmann. Totalt er det 5 oppmenn + en jr. koordiantor som er engasjert på frivillig basis. Oppmenn er kontaktleddet mellom trenerteamet og gruppa og alle har gjort en utmerket jobb for at gruppene skal fungere optimalt. FELLES AKTIVITETER / SAMLINGER Vår årlige treningsamling i Hintertux i Østerrike gikk som vanlig av stabelen i høsteferien. Der deltok det ialt ca 100. personer inkludert løpere, trenere, ledere og foreldre. Dette ble en meget bra samling både med tanke på treningsutbytte og sosialt. 13

14 Hintertux 2014 I tillegg har løperne fra U12 og eldre deltatt på to samlinger i regi av Opplan Skikrets. Begge samlingen har foregått på Skeikampen. ARRANGEMENT Lillehammer Skiklub har arrangert Fartsuka, to Landsrenn, Minifart i tillegg til 5 klubbrenn. I tillegg var Lillehammer Skiklub i stor grad invollvert i jr. VM som ble arrangert i Hafjell. Alle arrangmentene ble meget vellykket og får mye skryt. Arrangørkompetansen som Lillehammer Skiklub innehar på alpine renn er meget stor og unik. Samtidig er det viktig å være klar over at så mange arrangement krever stor dugnadsinnsats og er krevende for mange. Jr. VM i Hafjell Lillehammer Skiklub har også arrangert to Landsrenn, samt Minifart i Hafjell. I tillegg kommer Telenor karusellrenn, 4 klubbrenn og klubbmesterskapet. 14

15 TEKNISK KOMITÉ LANGRENN (TKL) Medlemmer i TKL Roy H. Holm (leder), Linda Guterud, Hans Amund Kjærnsli Eldar Øren og Jan Erik Berger. Leder i TKL er medlem i hovedstyret. TKL har avholdt møter ca. 1 gang per måned. TKL har det sportslige ansvaret for drift og utvikling av langrenn i LSK. Dette innebærer bla rekruttering og oppfølging av trenere og oppmenn, arrangementer (lysløyperenn, klubbmesterskap og fellessamlinger/temadager), budsjett/økonomi og utvikling. TKL innstiller for styret i LSK og rapporterer hit. Langrenn har også et sportslig utvalg som arbeider med blant annet ny sportsplan, uttakskriterier samt oppfølging av det sportslige arbeidet i gruppene. Skilinja på Lillehammer videregående skole er et tilbud til egne skiløpere og utøvere fra andre klubber og er et samarbeid mellom skolen og LSK. Sportslig utvalg har bestått av Morten V. Odsæter, Jan Erik Berger og Ronny Hafsås. LSK-trenere, sesongen klasse: Eli Ytredal (hovedtrener), Anne Marit Aas, Knut Roland og Ole Christian Teigen 2.klasse: Anders Aalberg, Annikken Borgestrand, Runar Granseth, Marianne Dybdal og Gunnar Haanshus (ute etter jul) 3.klasse: Terje Torseth, Ketil Skjåk, Hilde Grøneng og Kjell Magne Sunde (erstattet Christen Næss). 4.klasse: Guro Strand Rønnestad, Hilde Hannevig, Per Martin Johansen og Lillan Halsaa år: Kristian Holm, Per Wangen, Tormod Kleppa, Oskar Wiklund, Kai Funderud, Marianne Dybdal og Hanne Monica Storhagen år: Anne Mørkve(hovedtrener), Robert Karlsen, Mikal Bjørnaa, Astri Stakston og Hege Skari år: Erland K. Husom(hovedtrener), Robert Granseth, Eirin R. Udnæs(høsten), Fritjof Loen og Tor Arne Ringstad Junior/Skilinja: Øyvind Trøen og Katja Boner Senior/Team Coop Talent: Morten V. Odsæter og Geir Løvlien Oppmenn, sesongen 2014/15 Skileik (1. 4. kl): Marianne Krakk, Merete Støen og Stian Grønås år: Jon Erik Klokk år: Line Loen år: Jan Erik Berger Junior: Eldar Øren Senior: Ståle Hamnes Felles arrangementer gjennom sesongen Kick off terrengløp langrenn/alpint 23/8 Miljøsamling for alle grupper på Ilsetra med gruppevise treninger og felles lunsj 15/11 Arne Rustadstuens Minneløp 18/1 3 lysløyperenn Klubbmesterskap langrenn (klassisk) 12/4 Sesongavslutningsfest med premieutdeling 12/4 Samarbeid om treninger fra 13års klassen med klubber i regionen Samarbeid med Lillehammer videregående skole om langrenns tilbud. Hver enkelt gruppe har arrangert egne samlinger og aktiviteter og utøvere fra LSK har deltatt på samlinger i regi av Oppland skikrets og Sommerskiskoler på Dalseter med mer. LSK har også det siste året opplevd en stor tilgang på nye løpere fra andre klubber. Dette er på den ene siden gledelig og viser at skiklubben og området er et attraktivt sted for den som ønsker å utvikle seg som skiløper. Økning i antall nye løpere gir likevel klubben utfordringer i å få nevnte løpere integrert i vårt miljø samtidig som vi skal gi et godt sosialt og sportslig tilbud. TKL vil med dette rette 15

16 en stor hilsen til skiløperne i de aldersbestemte klassene og takke for en flott sesong. TKL vil også hilse og takke alle trenere, oppmenn, skismørere og øvrig støtteapparat for fantastiske bidrag til den store og gode aktiviteten i Norges største skiklubb. Det følgende er gruppevise beretninger fra oppmenn i de respektive aldersklassene. Skileik 6-10 år 1. klasse Høsten 2014: 1. trinn har hver tirsdag fra uke 41 og ut året hatt trening inne på Vargstad. Det har vært fin aktivitet i gruppa. Ca 20 barn har møtt hver gang. Det har vært aktiviteter bestående av oppvarming med ulike typer sisten, sirkeltrening og stafetter. Vinter 2015: 1. trinn har hatt skilek på Birkebeiner Skistadion kl på tirsdager med oppmøte og avslutning ved første lyktestolpe ved lystavla. Ca 20 barn har møtt på trening. Det har vært lagt opp til aktiviteter rundt omkring på stadion med bl.a. ulike stafetter, stiv heks, lek med ball, skikjøring i skicross- og skileik anlegget. 2. klasse Høsten 2014: 2. trinn har hver tirsdag fra 7. oktober 2014 hatt innetrening på Vargstad frem til jul. Stor og god aktivitet blant barna med 4 gode trenere. Ca 25 barn hver gang. Aktiviteter bestående av oppvarming med ulike typer sisten, sirkeltrening og stafetter. Vinter 2015: 2. trinn har hatt skitrening på Birkebeiner Skistadion på tirsdager med oppmøte og avslutning ved andre lyktestolpe ved lystavla. Vintersesongen har det vært 5 gode trenere. Har hatt ca. 30 barn på det meste med noen få frafall utover vinteren. Det har vært stor og god aktivitet med fokus på skileik. Aktiviteter rundt omkring på stadion med bl.a. ulike stafetter, skigåing rundt Dæhlie haugen, slalåm og skikjøring i skicross- og skileik anlegget. Sesongen har vært veldig bra med mange bilde og fornøyde barn som har det gøy på skitrening. 3. klasse Høsten: Innetrening etter kjent opplegg med oppvarmingsøvelser og sirkeltrening. Hver trening avsluttes i ring deltagere hver gang, relativt lik fordeling mellom jenter og gutter samt skoler. Vinteren: Det er stor variasjon i ferdigheter og nivå blant deltakerne fra 3.klasse, og vi har derfor lagt opp til mye lekbetonte øvelser på stadion-flata samt skileik i skileikanlegget og i skicrossanlegget. Noen treninger har vi hatt litt variasjon med måneskinnstur utenom løyper mot Abbortjern samt båltur til koia på oversiden av monsterbakken deltagere hver trening, relativt lik fordeling mellom jenter og gutter samt skoler 4. klasse Gruppa har vært på unger. 2 jenter og 12 gutter. Har hatt aktiviteter rundt HH, men mye lekpreget aktivitet på sletta over hallen. Stafetter o.l. Fin gjeng, men utfordringer med en gutt, der jeg tok kontakt med klubben og diskuterte dette. Tok etter hvert kontakt med foreldrene og ba om deres hjelp til å håndtere ungen, dette resulterte i at han uteble fra treningene. Vintertreningene: Startet opp med treninger på stadion uka før jul. 3 jenter og 11 gutter, frafall fra to av jentene etter 4 uker. Gutten som det var utfordringer med på høsten kom tilbake og har fungert greit i gruppa. Stort sprik i ferdigheter og innsats hos utøverne. Har kjørt de fleste treninger på selve stadion med mye stafetter, litt teknikk og noe lek i skicross anlegget og andre bakker. Fokus på balanse og koordinasjon. Gruppa er glad i "hard trening" og yter mye når aktiviteten "skjules" i lekpregete stafetter etc. Skiferdighetene har økt hos mange, men med dette har også nivået i gruppa 16

17 blitt mer sprikende. En fin gjeng unger. Oppmannsfunksjonen for klasse har ikke fungert tilfredsstillende gjennom sesongen. Dette har bl.a. medført at viktig informasjon om påmeldinger, arrangement og annen info ikke har kommet ut i gruppene. Dette er svært uheldig. Gruppe år Organisering; Treningen i gruppa er basert på frivillig innsats fra foreldre. Trenerne har gjort en kjempeflott jobb med ungene. Gruppa er en aktiv og ivrig gjeng, med stort spenn i fysikk og teknikk. Gruppa består per i dag av 39 utøvere. Noen har sluttet mens andre har startet, slik at antallet i gruppa er ca uendret gjennom sesongen. Vi har hatt studenter fra HIL til praksis / utplassering. Treninger; Barmarkstreninga startet opp med 1 gang i uka fra august mnd., med varierte treninger i området rundt Håkons Hall. Løping kombinert med ulike styrke og bevegelighet. Etter høstferien (f.o.m uke 41) ble det fellestreninger også på torsdager (2 ganger i uka). Treningene utover vinteren varierte med fristil i ulike uker og klassisk i partallsuker. Variert trening med teknikkøvelser, stafetter og noe lek. Skirenn; Deltagelse i GD cup. 12 åringene deltok i ungdomsbirken for første gang og 11 åringene i barnebirken for siste gang. Flere karusellrenn og lokale renn. Miljø; Treningssamling med overnatting på Ilsetra med over 30 unger. Mye aktiviteter ute og inne. Flott gjeng, flinke trenere. En flott tur som er motiverende for ungene og er med på å skape ett godt miljø. Vi hadde miljø dag i februar med samling på BB stadion med lek og pølsegrilling. 17

18 Gruppe år Utøvere: års gruppen har vært en treningsgruppe bestående av løpere fra flere klubber i Lillehammerregionen. Totalt er det 20 løpere fra LSK, 12 i 14 års gruppen og 8 i 13 års gruppen. Fra Søre Ål har det vært 16 stk. og Follebu 5 stk. og Roterud 1. 2 fra Follebu var kun med på barmark og 2 fra Søre Ål kun med i vinter. Fellestreninger: 2-3 faste fellestreninger; tirsdag, torsdag og helg. Oppstart når skolen begynner i aug. Langtur på søndag fra Håkons Hall så lenge det ikke er skiføre. Anne har hver måned sendt ut treningsplan. Det har alltid vært to eller flere trenene på trening. I tillegg har de tilbud om styrketrening fra Friskis & Svettis på onsdager som mange er med på og som er veldig godt mottatt at løperne. Samlinger: Samling på Gjøvik i oktober med samarbeidende klubber. En super start på sesongen, som bør fortsette fremover i disse klassene. Viktig for samholdet gjennom sesongen. Flere av våre trenere var til stede. Idrettslige resultater for løpere i LSK Det har vært en positiv fremgang på mange av løperne. Ambisjonsnivået ligger ganske høyt hos de fleste og vi kan mange se tilbake på en fin sesong. De har stort sett vært friske og raske. 19 løpere fra LSK har deltatt i GD-cupen. Mange har vært på pallen i flere renn. Isak og Tiril vant cupen i sine klasser. Ingrid, Julie og Even tok andreplassen, mens Johannes, Jostein og Selma ble nr.3. Ingrid tok en strålende 3.plass i Ungdommens Holmenkollrenn, klassisk. Isak en vel så god 8.plass. I fristil ble de nr.9 og 16. Mange fikk plasseringer i den første halvdelen av resultatlisten under Ungdommens Holmenkollrenn. 19 løpere med foreldre var på tur til Holmenkollen. Dette arrangementet er en veldig positiv opplevelse for alle løperne, kanskje ikke sett opp mot resultater, men som en sosial happening som styrker samholdet i gruppen. Veldig positivt for foreldrene også. Gruppe år Gruppa har bestått av 11 utøvere, 9 gutter og 2 jenter. 7 av disse har gått renn jevnlig. I tillegg er det 10 utøvere fra samarbeidsklubbene Søre Ål og Follebu som har deltatt på fellestreningene. Hovedtrener: Erland Kirkebøen Husom Trenere: R Robert Granseth, Eirin Udnæs (høsten) Hjelpetrenere foreldre: Fritjof Loen og Tor Arne Ringstad Oppmann: Jan Erik Berger Klubbens senior og juniortrener har bidratt på økter, spesielt på styrke og teknikkøkter på ski og rulleski. Jentene har deltatt på jentetreninger i regi av NTG og noen gutter har deltatt på 18

19 basisstyrketrening med opplegget til Friskis og Svettis. Hatt noen hospiteringsøkter med juniorene på barmark. Sesongen Treningen startet opp 1. mai med fellestrening en til to økter i uka, ingen fellestreninger i juli, og rett etter sommerferien med fellestreninger tirsdag, torsdag og søndag utøvere på tirsdager og torsdager (inkl samarbeidsklubber) utøvere på søndager. Barmarksamling i oktober i samarbeid med 13/14. Overnatting på Vandrerhjemmet på Gjøvik. Trening i Karidalen og på Gjøvik. Ca 15 deltagere fra 15/16. Miljøsamlingsdag på Ilsetra, langtur sammen med juniorgruppa. 7 løpere har gått renn i løpet av sesongen. Beste resultater i KM: KM Distanserenn Fristil 3. plass til Guro Skari Berger Klassisk fellesstart 4. plass til Guro Skari Berger 6. plass til Marius Buskenes Ringstad KM Sprint 3. plass til Marius Buskenes Ringstad Hovedlandsrennet i Stokke, hadde 6 deltagere fra LSK. Gode resultater med fremgang for alle løpere fra forrige HL. Beste resultater i HL: 18. plass til Marius Buskenes Ringstad på sprint 3. plass til Torjus Loen på langrenns cross. Hjemme samling helgen før HL med tre treningsøkter, lunsjer og VM renn på TV på Birkebeineren hotell. Bra oppmøte og miljø på fellestreningene og bra trøkk på treningene spesielt på barmark i høst. Liten gruppe, men en homogen gruppe i fremgang. Juniorgruppa Juniorgruppa har i sesongen bestått av 26 aktive FIS-registrerte løpere; 7 jenter og 19 gutter. Disse har vært fordelt på følgende aldersklasser: 17 år: 9 løpere (1 jente, 8 gutter) 18 år: 5 løpere (1 jenter, 4 gutter) 19/20 år: 12 løpere (5 jenter, 7 gutter) 19

20 De fleste utøverne er elever på skilinja ved Lillehammer vgd skole. Fellestreningene er derfor i all vesentlighet organisert gjennom dette tilbudet med trening på dagtid. 16 av utøverne er elever ved skilinja. 3 går på NTG Lillehammer, 1 er elev ved Vargstad vgd skole. De øvrige 7 studerer/jobber. Gruppa har hatt egne samlinger gjennom sommer, høst og vinter. Siste års juniorløpere har ved enkelte anledninger hospitert i seniorgruppen noe som er både motiverende og nyttig, slik at de får kjent litt på hva som venter til neste år! NTG-utøverne har hatt sine egne trenere på NTG. Ansvarlige for smøring og logistikk har vært Hans Christian Udnæs. I tillegg har Ola Kjonerud, Hans Erik Tofte, Freddy Henningsen og Roar Buraas m/flere vært til stor hjelp i smørebua med god kompetanse og lang erfaring! Sportslige resultater Sesongens hovedmål for juniorene er, som alltid, Norgescup/NM. Her rapporteres hovedresultatene: Norgescupen (sammenlagtplassering for løpere som har tatt poeng, dvs vært blant de 30 beste i ett eller flere renn): K plass: Hanne Mo Vaadal 19/20: 17. plass: Marte Håkenstad Bråten 45. plass: Marte Sofie Buraas M 17: 44. plass: Iver Skaarseth M 18: 49. plass: Simen Eide Brøste M 19/20: 22. plass: Erling Tofte Resultater KM på Gålå, enkeltdistanser og stafett. Her er klubbens medaljevinnere. Fristil: K19/20 2. plass Marte Håkenstad Bråten 3. plass Marte Sofie Buraas M 17 M plass og Kretsmester Iver Skaarseth 2. plass Simen Eide Brøste 3. plass Henrik Gullikstad Klassisk fellesstart K19/20 1. plass og kretsmester, Marte Håkenstad Bråten 20

21 M 17 M plass Iver Skaarseth 3. plass Emil Robert Book Bratbak 2. plass Simen Eide Brøste M19/20 3. plass Iver Andreas Svarstad Hanslien KM stafett Her stilte ikke Lillehammer Skiklub lag i jenteklassen, men guttene representerte klubben på en strålende måte med gode resultater: 1. plass og kretsmestre Christian Øveraasen og Jens Storås Sommer 2. plass Iver Andreas Svarstad Hanslien og Ulrik Måbø Seniorgruppa Seniorgruppa har i sesongen 2014/15 bestått av 27 aktive FIS-løpere; 14 gutter og 13 jenter (samt 3-4 som har slitt med sykdom og skader i vinter). En økning i antall løpere fra 2013/14. Dette er tredje sesong med samarbeid med Coop om klubbens elitesatsing på seniornivå. Team Coop er et av verdens beste langløpslag, hvor en LSK-løper har hatt plass. Team Coop Talent driftes av LSK som klubbens egen, spissede elitesatsing, og har bestått av fire LSK-løpere. I tillegg har det vært en stor seniorgruppe med trenings- og samlingssamarbeid både med Team Coop Talent og klubbens eldre jr-løpere. Fire løpere har vært tilknyttet rekruttlandslaget, og en løper har også vært tilknyttet NSFs regionlag Team Veidekke Innlandet. Norgesmesterskapet (Topp-15 plasseringer): 10 km fri. 13. plass: Barbro Kvåle 15 km fri: 4. plass: Daniel Stock 8. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 15 km skiathlon: 9. plass: Emilie Kristoffersen Sprint, klassisk: 8. plass: Marthe Bjørnsgaard 10. plass: Barbro Kvåle 14. plass: Mari Støen Gussiås 15. plass: Ine Løvlien Sprint, klassisk: 8. plass: Håvard Solås Taugbøl Stafett: Damer: 3. og 10. plass 21

22 Herrer: 6. plass Sprint stafett: Damer: 4. og 9. plass Herrer: 3. plass 5 km klassisk: 7. plass: Marthe Bjørnsgaard 9. plass: Barbro Kvåle 5 km klassisk U23: 1. plass: Marthe Bjørnsgaard 2. plass: Barbro Kvåle 10 km klassisk U23: 3. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 9. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen 30 km klassisk: 9. plass: Marthe Bjørnsgaard 14. plass: Emilie Kristoffersen 15. plass: Barbro Kvåle 50 km fri: 4. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 10. plass: Håvard Solås Taugbøl Det ble to NM-medalje til LSK i NM stafett. NM stafett damer bronse: Laget bestod av Ine Løvlien, Mari Støen Gussiås og Emilie Kristoffersen. NM sprintstafett herrer bronse: Laget bestod av Vegard Bjerkreim Nilsen og Håvard Solås Taugbøl Norgescupen (Topp-15 sammenlagt): 3. plass: Emilie Kristoffersen 5. plass: Marthe Bjørnsgaard 13. plass: Barbro Kvåle 15. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen Norgescupen U23 (Topp-15 sammenlagt): 2. plass: Marthe Bjørnsgaard 5. plass: Barbro Kvåle 6. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 7. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen 12. plass: Daniel Stock 13. plass: Sylvia Thorson Nordskar 14. plass: Mari Støen Gussiås 14. plass Håvard Solås Taugbøl 15. plass: Ine Løvlien Skandinavisk Cup (Topp-15 sammenlagt): 4. plass: Barbro Kvåle 6. plass Vegard Bjerkreim Nilsen 7. plass Håvard Solås Taugbøl 8. Emilie Kristoffersen 8. plass: Martin Nyenget U23-VM: LSK hadde hele 4 løpere med til U23-VM, og alle presterte med topp-19 plasseringer: Barbro Kvåle (1. plass, 2. plass og 7. plass), Marthe Bjørnsgaard (19. plass), Martin Nyenget (5. plass og ble syk) og 22

23 Vegard Bjerkreim Nilsen ble syk og gikk ingen distanser. Vi vil spesielt fremheve Barbro, med gull på 10 km fri og sølv 15 km skiathlon. World Cup: Prestasjonene i verdenscupen overgikk alle forventninger med totalt 22 starter, fordelt på åtte løpere: Barbro Kvåle (8), Emilie Kristoffersen (1), Marthe Bjørnsgaard (1), Martin Nyenget (2), Daniel Stock (1), Vegard Bjerkreim Nilsen (5) og Håvard Solås Taugbøl (4). Av dette var 10 starter på internasjonal kvote i Kuusamo/Ruka (1)(Barbro), Davos (1)(Håvard), Otepää (2)(Barbro, Vegard) Rybinsk (1)(Håvard) Østersund (2)(Vegard), Lahti (3) (Håvard, Barbro, Martin), Det var med LSK-løpere på alle WC-helger unntatt 1. helg Davos og Tour de Ski World Cup totalt: 61. plass: Håvard Solås Taugbøl 86. plass: Vegard Bjerkreim 89. plass: Barbro Kvåle 90. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 141. plass: Daniel Stock World Cup Sprint: 22. plass: Håvard Solås Taugbøl 40. plass: Vegard Bjerkreim 48. plass: Barbro Kvåle World Cup Distanse: 52. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 85. plass: Daniel Stock World Cup U23: 6. plass: Håvard Solås Taugbøl 8. plass: Vegard Bjerkreim 9. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 14. plass: Barbro Kvåle 24. plass: Daniel Stock Poengplasseringer WC Martin (4 Lahti 15 km klassisk) Barbro (15 Ruka sprint klassisk, 20 Lillehammer sprint klassisk) Vegard (8 Østersund sprint klassisk, 12 Otepää) Håvard (4 Lahti, 7 Davos sprint, 13 Rybinsk) Daniel (25 Holmenkollen 50 km fri) Swix Ski Classics (Topp-15 sammenlagt): Denne cupen består av 9 klassiske langløp rundt om i Europa. I Jizerska Padesatka ble det 1. plass til Morten Eide Pedersen Sluttstilling Swix Ski Classics 5. plass: Morten Eide Pedersen 23

24 Konklusjon Med - 27 aktive løpere - 18 topp-15 plasseringer i NM - 1 herrelag og 2 damelag blant de hhv 6 og 10 beste i NM-stafetten og 1 herrelag og 2 damelag blant de hhv 3 og 9 beste i sprintstafetten - 18 topp-15 plasseringer sammenlagt i Norgescup/U23-cup/Skandinavisk Cup - 1 løper blant de 15 beste i Ski Classics - 3 løpere med 5 topp-19 plasseringer, hvorav én gullmedalje og én sølvmedalje, i U23-VM - 7 løpere med totalt 22 starter i World Cup, hvorav 5 løpere med WC-poeng Lillehammer Skiklub har i sesongen 2014/15 ytterligere styrket sin posisjon som en av Norges ledende klubber på seniornivå, både med hensyn til topp og bredde. Trening og mosjon Aktiviteten i trenings- og mosjonsmiljøet har vært stor også i sesongen Det har også denne sesongen vært noe nyrekruttering til miljøet. Treningene startet i slutten av mai, med intervalltrening på onsdager og rolige langturer på lørdager. Over sommeren er organiseringen løsere og frammøtet varierende. Fra slutten av august foregår utetreningen i organiserte former, basert på et treningsprogram for hele perioden fram til Birkebeinerrennet. Programmet er i hovedsak utarbeidet av Haavard Ingvaldsen. Frammøtet har vært svært godt. På høsten organiserte en egen gruppe rulleskitrening. Friskis og Svettis har også i år hatt ansvaret for innetreninger på Vargstad, fra primo september til ultimo mars. Trenere har vært Ingebjørg Wikstrøm og Randi Hoff. Frammøtet har vært minst på linje med i fjor, med over 80 på enkelte treninger. Totalt har det vært over 100 treningsoppmøter fra mai til mars. Et flertall av de ca 125 klubbmedlemmene som stilte til start i Birkebeinerrennet 2015 er tilknyttet trenings- og mosjonsmiljøet. Mange av disse klarte merket og bidrog sterkt til at Lillehammer Skiklub med i alt 83 merker, vant Birkebeinerskjoldet 2015! Klubben stilte med tre busser til Birkebeinerrennet, - etter samme opplegg som forrige år. 24

25 Det var også i år satt opp buss til turrennet Furusjøen rundt 14. februar. Her hadde klubben ca 45 deltakere. Britt Elton og Øyvind Nordset har organisert ledsagertjeneste for Lillehammer Helsesportslag. Helsesportslaget har uttrykt stor tilfredshet over at trenings- og mosjonsmiljøet stiller opp søndager og tirsdager gjennom vinteren. Fredag 10. april ble sesongen avsluttet med fest på Skihytta. Samarbeidet med skiklubbens ledelse har vært godt. Trenings- og mosjonsmiljøet har nytt godt av flere tilbud derfra. Klubbens trenere har stilt opp to kvelder på teknikkinstruksjon. Ansvarlige for trenings- og mosjonsmiljøet denne sesongen har vært delt mellom flere; Per Solbakken, Kari Strand Båtnes, Gudmund Bakken, Torstein Rudihagen, Asbjørn Ringen og Per B Brandsæter. Mange innen miljøet har stilt opp og tatt ansvar som gruppeledere på trening. Det har vært lagt vekt på å ha flest mulig faste gruppeledere. Teknisk komite hopp (TKH) Det har ikke vært aktivitet innen hoppsporten i klubben i medlemsåret. ARRANGEMENTER Birkebeinerrittet Rittet ble som vanlig arrangert i august måned, og var nær fulltegnet med ca påmeldte. Birkebeinerløpet Løpet ble for første andre gang arrangert i juni måned, noe som igjen viste seg å være svært vellykket. Også dette året var det nær deltakere på de forskjellige distansene og klassene. Strålende vær gjorde dagen til en løpsfest for mange. Birkebeiner Skifestival Skifestivalen er alle arrangementene fra Ingalåmi andre lørdagen i mars til Birkebeinerrennet lørdagen etter. Påmeldingstallene for arrangementene er slik (2015): 25

26 Arrangement Påmeldte Ingalåmi Halvbirken Ungdomsbirken Barnebirken 1000 Fredagsbirken Stafettbirken 318 (lag) Birkebeinerrennet Det har i flere år vært positiv utvikling i antall deltakere i alle arrangementene i Birken-konseptet, unntatt landeveisbirken. Dette flatet ut i 2014, og ser ut til å få en negativ utvikling på alle arrangementene i Nylig gjennomført Birkebeinerrenn hadde knapt påmeldte (totaloversikt over), mens det de siste årene har ligget på Økonomisk er Birkebeinerarrangementene viktige for skiklubben, ved at utbyttet har ligget på ca 2 millioner kroner og dugnadshonoraret på ca Dersom den negative utviklingen i antall påmeldte fortsetter kan det få alvorlige negative konsekvenser for økonomien i skiklubben. Swix Ski Classics AB ble stiftet i 2012, med IEC (49 %), Vasaloppet (25,5 %) og Birkebeinerrennet AS (25,5 %) som eiere. Selskapet står som samarbeidspartner for ni store langløp i verden, som alle sendes «live» i TV. Styret er gjennom vårt medlemskap i styret i Birken AS aktive i den videre utvikling av selskapet og konseptet. World Cup nordiske grener 2014 Arrangementet ble gjennomført i desember måned, med langrenn, hopp og kombinert, i regi av Lillehammer Skifestival. Det ble et vellykket arrangement. Skiklubben hadde mange sentrale roller i arrangementet og et stort antall frivillige mannskaper. Skandinavisk Cup langrenn I desember og helga etter WC ble Skandinavisk Cup og VM JR mønstring flyttet fra Gåsbu i Vang til Lillehammer og Birkebeineren Skifestival. Norges Skiforbund var vertskap, men Lillehammer Skiklub stilte med mange funksjonærer ifm gjennomføringen av arrangementet. Øvrige arrangement er omtalt under de tekniske komiteene foran i årsmeldingen. 26

27 27

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014

Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 Rustad IL, Langrennsgruppas årsmelding for perioden 30. april 2013-24. april 2014 1. Organisasjon Styret: Leder: Barbro Tomter Dahlen Kasserer: Jan Erik Nilsen Styremedl./Anleggsansv.: Jørn Raastad Styremedl./Inntektsleder:

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING

KONGSBERG IDRETTSFORENING KONGSBERG IDRETTSFORENING ÅRSRAPPORT SESONGEN 2013 1 Innholds 1. innledning 2. Organisasjon 2.1 KIF Hovedstyre 2.2 Styrets sammensetning 2013 2.2.1 Andre Komiteer og utvalg 2.3 Styrets møte virksomhet/arbeid

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013-14

ÅRSBERETNING 2013-14 ÅRSBERETNING 2013-14 1 Innholdsfortegnelse: Beretninger 2013-14 Side 3 Kretsstyrets beretning Side 10 Alpinkomiteens beretning Side 16 Freestyle/Telemarkskomiteens beretning Side 19 Hopp- og kombinertkomiteens

Detaljer

Det har vært avholdt 10 styremøter.

Det har vært avholdt 10 styremøter. Årsberetning 2014 Styret 2014: Lisbeth Berntsen Huse, leder, Fredrik Platou, nestleder, Thomas Sunde, sekretær, Arnt Rønning, kasserer, Eirik Braathen, styremedlem og Hans Amund Kjærnsli, styremedlem.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no

Nordbygda/Løten ski 2012. www.nlski.no Sesongen 2012 2 Nordbygda/Løten ski 2012 Nordbygda/Løten ski 2012 3 Utvalg og komiteer Utvalg/komite Navn Telefon E-post Leder Ivar Stuan 922 54 599 ivar@sponsor-link.no Nestleder/arrangement Martin Skramstad

Detaljer

1 Innholdsfortegnelse

1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Stokke IL Skigruppe... 1 Sesongen 2008 / 2009... 1 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Kontingenter sesongen 2008/09... 3 1.3 Ansvarlige for treningene...

Detaljer

Stor aktivitet og glede!

Stor aktivitet og glede! KLUBBAVIS 2012 FOTBALL - SKI LANGRENN - SKI HOPP - HÅNDBALL - FRIIDRETT - INNEBANDY - IDRETTSKOLE www.kolbukameratene.no Stor aktivitet og glede! Kolbukameratene har utviklet seg og gir i dag et sportslig

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsmelding 2011. www.asil.no

Årsmelding 2011. www.asil.no Årsmelding 2011 www.asil.no Follos eneste spesialbutikk for løpere finner du i tredje etasje. UTSTYRSLEVERANDØR TIL ÅS IL ERIK JOHANSEN SPORT RÅDHUSGT.31 1430 ÅS-TLF.64975504-FAX 64942610 E-post: erik.johansen@stadion.no

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no

LANGRENNSGRUPPA. www.vangski.no S F LANGRENNSGRUPPA www.vangski.no Presentasjon av Vang Skiløperforening og våre samarbeidspartnere sesongen 2009/2010 Styret i langrennsgruppa Styret i Vang Skiløperforenings langrensgruppe for sesongen

Detaljer

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00

OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015. Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 Vennligst bring nødvendige dokumenter med på Skikretstinget OSLO SKIKRETS BERETNING 01.05. 2014-30.04. 2015 Kretsting Tirsdag 02.06.15 KL. 19:00 OSLO SKIKRETS TING AVHOLDES I HOLMENKOLLEN AUDITORIET -

Detaljer

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013

STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 STYRETS ÅRSMELDING FOR RINDAL IDRETTSLAG 2013 Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor, redaktører og viktige aktiviteter 2013 har vært det første ordinære driftsåret for det nye fleridrettslaget

Detaljer

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010

Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010 Grendehuset Dal 16.11.2010 1 Innholdsfortegnelse Årsberetning Eidsvoll Sykkelklubb 2010... 1 Innholdsfortegnelse... 2 Agenda for årsmøtet 16. november 2010:... 3

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr. 1, 2014 80. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 7. april 2014 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287

ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 ÅRSMELDING 2014 ROTERUD IL Org. nr. 990 947 287 1 Hovedstyrets sammensetning: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Asbjørn Skogum Britt Marit Gjelland Tørres Nils Nordsveen Thomas Johansen Styremedlem:

Detaljer

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1 Dagsorden årsmøte 1999. Stadsbygd Idrettslag avholder årsmøte mandag 29. nov. 1999 kl 19.30 i Granlund skihytte. Saksliste: 1) Godkjenning av dagsorden. 2) Valg av møteleder og to personer til å underskrive

Detaljer

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00

VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET. Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 VELKOMMEN TIL SKIKRETSTINGET Skagerak Arena, Skien - lørdag 11. mai 2013 kl.10.00 Innholdsfortegnelse DAGSORDEN... 3 FORETNINGSORDEN... 4 Sakenes behandling med forslag til vedtak... 5 TELEMARK OG VESTFOLD

Detaljer

Byåsenavisa 14. utgave April 2015

Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Byåsenavisa 14. utgave April 2015 Premiedryss i langrenn O-sesongen i gang Olavstafetten Håndballhelg Marken Informasjon fra Byåsen IL Hovedlaget Byåsen idrettslag er et allianseidrettslag stiftet 30.

Detaljer

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014)

Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Utfyllende årsrapport 2014 (Tillegg til Årsrapport 2014) Organisasjonen i sesongen 2014-15 Styret: Styrets leder: Styremedlem/Kasserer: Styremedlem/Sportslig leder: Styremedlem: Styremedlem/Sponsorer:

Detaljer

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil.

GEILO POSTEN. Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet. www.geiloil. Nr.1 2011 GEILO POSTEN Intervju med Ane Sandaker Kvittingen - Bordtennis er nå fullverdig gruppe i Geilo IL Informasjon om Skarverennet www.geiloil.no Dette har vært en god vinter for Geilo IL! Gode resultater

Detaljer

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av:

Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Årsmelding 2009/2010 for Svea skilag Svea Skilag ble stiftet 08.04.72. Styret har bestått av: Leder: Johnny Gangsø Nestleder: Kjell Arne Grøntjernet (Sportslig leder) Kasserer: Britt Mordal (Økonomiansvarlig)

Detaljer

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING

Nittedal Idrettslag ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING ÅRSMØTE 2013 SAKSLISTE ÅRSBERETNING 1 Innholdsfortegnelse 1. SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I NITTEDAL IDRETTSLAG 22. APRIL 2013... 3 2. UTDELING AV STIPEND OG UTMERKELSER... 4 3. PRESENTASJON AV VALGKOMITEENS

Detaljer

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012

!!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 !!! Byåsenavisa!! 1. Utgave - Desember 2012 Hopp - side 3, 13 og 18 Revygruppa - side 14 Trim - side 4 Kombinert - side 17 Fotball - side 7, 28 Orientering - side 19 Allidrett - side 12 Veterangjengen

Detaljer