Årsberetning Lillehammer Skiklub

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning Lillehammer Skiklub 2014 2015"

Transkript

1 Årsberetning Lillehammer Skiklub Ski for alle livet ut 1

2 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint og langrenn har våre utøvere prestert på meget høyt nivå. Like viktig som de gode resultatene er den store bredden vi ser i aktivitetene fra våre yngste i skilek med nær 100 barn, og opp til de voksne i Trening og Mosjon, som også har vært opp mot 100 personer på treningsdager. Vi har utført våre faste arrangementer på en utmerket måte. Fartsuka, to landsrenn, Minifart og fem klubbrenn har vært viktige arrangementer i alpint både for klubben og våre unge utøvere. Klubben var en viktig bidragsyter med mannskaper til World Cup i Nordiske grener i desember måned. I januar 2015 overtok Lillehammer Skifestival Skandinavisk cup i langrenn på kort varsel. Også her var skiklubben en viktig bidragsyter med langt over halvparten av mannskapene. Birken AS ble etablert ved at Birkebeinerrennet AS og Birkebeinerrittet AS dannet selskapet Birken AS, som var operativt pr. 1. januar Alle medarbeiderne i de to selskapene er fra samme tid overført til Birken AS. Utviklingen i antall deltakere (og dermed også økonomi) har ikke utviklet seg som forventet, og i årets Birkebeinerrenn var knapt påmeldte, mens budsjettet var satt opp med Tendensen er den samme for de andre arrangementene i år, og styret arbeider med kostnadsreduksjoner for å møte denne uheldige utviklingen tidligst mulig. Team Coop Talent har utviklet seg videre på en god måte, og klubben har i vinter hatt fem løpere i teamet. Flere av dem har deltatt i internasjonale konkurranser med respektable resultater. Fire av våre løpere fra Team Coop Talent ble foran årets sesong tatt ut på rekrutteringslandslaget. Flere av dem har prestert svært godt, med to fjerdeplasser i World Cup som de beste resultatene. Vi har denne sesongen hatt en løper på Team Coop langdistanse, som vant et av løpene i Swix Ski Classics og hadde gode plasseringer også i andre langløp. Birkebeiner Skifestival ble i år fra oppstart med Ingalåmi til og med Birkebeinerrennet lørdagen etter eventyrlig flotte arrangement. Topp vær, løyper som sto til siste deltaker var i mål og veldig fornøyde deltakere preget alle arrangementene. Vi håper at suksessen i år vil gi utslag i økt deltakelse neste år. Klubben har arbeidet videre med nærmiljøtilbudet for alpint i Kanthaugen. Tilbudet har i vinter vært åpent tre kvelder i uka, og aktiviteten for de yngste har vært stor. Det er laget en plan for videre utvikling av anlegget, som drøftes med Lillehammer kommune, Olympiaparken, NTG og grunneiere. Klubben har videreutviklet samarbeidet med Ungdoms OL 2016, og våre medlemmer vil være sentrale aktører ved forberedelse til og gjennomføring av lekene. Klubben har god dialog og godt samarbeid med Lillehammer kommune, Oppland fylkeskommune, Oppland Skikrets, Norges Skiforbund og grunneiere. Vi tror at vi ytterligere har styrket vår rolle som samfunnsaktør i regionen og som drivkraft for videre utvikling av skiidretten i Lillehammer. På grunnlag av vedtak på årsmøtet 2014 har styret arbeidet videre med tiltaksplan for å realisere strategisk plan for klubben. Denne kommer til behandling på årsmøtet 28. april. 2

3 Klubben hadde pr. utgangen av medlemmer. Vi tror vi er landets største rene skiklubb. Brit Pettersen Tofte har vært konstituert som daglig leder fra 1. oktober 2013, i den tiden Jostein Buraas har permisjon, fram til 1. juni Økonomisk står vi oss stadig godt, basert på tre hovedinntektskilder (Ingalåmi, utbytte fra Birkebeinerrennet AS og gode sponsoravtaler). Regnskapet for 2014 viser et (teknisk) underskudd på kr I dette ligger et ekstraordinært utbytte fra Birkebeinerrennet AS (i forbindelse med etableringen av Birken AS) på kr I tillegg er det (teknisk) utgiftsført kr , som er en vurdert nedskriving av forventet avkastning fra salget av Ingalåmi til Birkebeinerrennet AS. Med den reduserte deltakelsen i alle Birkenarrangementene har styret i samråd med revisor gitt tilråding om en slik nedskriving. Egenkapitalen utgjør pr kr , og likviditeten er god med kr innestående i bank. Det gjør oss godt rustet til å tåle eventuelle svingninger i inntektene uten at aktiviteten må reduseres på kort sikt. Lillehammer Skiklub er ydmyk og takknemlig for alle skivenner og ildsjeler som legger ned utallige arbeidstimer og stort engasjement for klubben. Vi ønsker å rette en stor takk til våre samarbeidspartnere og sponsorer. Stor takk til dere alle! Med vennlig hilsen Lillehammer Skiklub Bjørgulv Noraberg Styreleder Brit Pettersen Tofte Daglig leder 3

4 KLUBBENS STYRENDE ORGANER I MEDLEMSÅRET Styret Styrets leder Styrets nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Bjørgulv Noraberg Eiliv Furuli Per Bjørn Brandsæter Morten Stavseth Trine Sommerfelt Stenberg Roy H. Holm Christian Johnsen Bjørn Hettervik Teknisk komitealpint Leder Medlem Medlem Ikke årsmøtevalgte Christian Johnsen Ketil Norheim Stig Stenberg Ole Kristian Kirkerud Bjørn Tore (Totto) Staurset Bjørn Hettervik Jørn Tore Linberg Jørn Kojen Teknisk komite langrenn Leder Medlem Medlem Roy H. Holm Jan Erik Berger Linda Guterud Trening & Mosjon Hans Amund Kjærnsli Ikke årsmøtevalgte Ronny Hafsås Morten Vingli Odsæter Eldar Øren Teknisk komite hopp Kontaktperson Ingen kontaktperson ingen aktivitet 4

5 Kontrollkomite Leder Medlem Audun Løhre Pål Sjetne 1. varamedlem Dorthe Korsæth 2. varamedlem Asgeir Linberg Birkebeinerrennet AS Medlem Medlem Medlem Eiliv Furuli Bjørgulv Noraberg Brit Pettersen Tofte 1. varamedlem Einar Moe 2. varamedlem Hans Amund Kjærnsli 3. varamedlem Kjersti Granaasen Valgkomite Leder Medlem Medlem Anstein Krekke Ingunn Skuggevik Bjørn Rune Holmen Revisor BDO Lillehammer Administrasjon og sportslig ansatte Brit Pettersen Tofte overtok stillingen som konstituert daglig leder fra 1. oktober 2013 og fram til juni Torstein Drivenes ble ansatt som trener for Swiss Ski Team fra august Klubben omorganiserte da noe på trenerteamet og Morten Odsæter ble tilsatt i 1 års engasjement som Sportslig leder langrenn med spesielt ansvar for oppfølging av senior / Team Coop Talent. Morten fikk 1 års permisjon fra stillingen på Lillehammer Videregående skole skilinja og junior Lillehammer Skiklub. Øyvind Trøen ble samtidig ansatt i 1 års vikariat som kombinert trener for Lillehammer Videregående Skilinja og junior Lillehammer Skiklub. Dette er en stilling som har vært delt med 60 % på Oppland fylkeskommune og 40 % på Lillehammer Skiklub. I tillegg har Katja Boner vært ansatt i 30 % stilling i Lillehammer Skiklub med spesielt oppfølging av junior i samarbeid med Øyvind. Bjørn Tore Staurset har vært ansatt i et 3 års engasjement som Sportslig leder alpint siden 1. september Bjørn Tore (Totto) har i tillegg til å være Sportslig leder totalt for alpint hatt hovedansvaret for U16. Pr hadde klubben 1270 medlemmer. Klubben har seks livsvarige medlemmer og fire æresmedlemmer. 5

6 MØTER OG TILSTELNINGER Ordinært årsmøte ble holdt på Radisson Blu Lillehammer Hotel 28. april 2014 med 56 stemmeberettigede medlemmer til stede. Fra styret deltok Bjørgulv Noraberg, Eiliv Furuli, Bjørn Rune Holmen, Christian Johnsen, Morten Stavseth, Bjørn Hettervik og Trine Sommerfelt Stenberg. Fra administrasjonen deltok daglig leder Brit Pettersen Tofte og trenerne Morten Odsæter og Torstein Drivenes. Det tradisjonelle bruktutstyrsmarkedet ble avviklet i Kristins Hall søndag 16. november. Oppslutningen var denne gang noe mindre enn tidligere, og det ble omsatt brukt utstyr for ca. kr Dette er et viktig tiltak som gir klubbens medlemmer og andre mulighet til å skaffe seg kvalitetsutstyr innen ski og klær til en rimelig pris. Det har i løpet av året blitt gjennomført flere temakvelder, handlekvelder og smørekurs for klubbens medlemmer hos Sport 1 Lillehammer og Swix. I oktober arrangerte klubben sponsorsamling hos vår sponsor Sulland Bil AS. De fleste av sponsorene våre deltok og tilbakemeldingene i etterkant er svært positive. Administrerende direktør i Swix AS, Ulf Bjerknes, holdt et inspirerende og tankevekkende foredrag om utviklingen innen skisport og store arrangementer. Den tradisjonelle julekaffen for klubbens pensjonister, æresmedlemmer og andre ble i år holdt i Cafe Stasjonen, med vel 25 personer til stede. I tillegg til den viktige sosiale praten under kaffen, ble filmen om Steinar Brekke og Åge Ludvigsen vist. Æresmedlem Wilhelm Molberg Nilsen (nå 100 år) holdt som vanlig takk for maten tale, etter at æresmedlem Rolf Kjærnsli også hadde holdt en kort tale. Rolf fylte 90 år 22. desember 2014 og gikk bort i mars i år. ANDRE TILTAK OG AKTIVITETER Samarbeidspartnere Klubben har fortsatt det gode arbeidet på markedssiden også i På de siste fire årene har vi økt sponsorinntektene fra ca kr til vel kr i Klubben er en attraktiv samarbeidspartner for både lokalt-, regionalt og nasjonalt næringsliv. Alle våre partnere presenteres med logo bak i årsmeldingen. Ungdoms OL 2016 Skiklubben har godt samarbeid med Ungdoms OL Vi vil få en viktig rolle i forberedelse til og gjennomføring av lekene. Opplæring av unge ledere til lekene vil være viktig for å rekruttere yngre ledere og trenere til klubben i framtiden. Kanthaugen 6

7 En prosjektgruppe har utarbeidet et samlet konsept for videre utvikling av et tidsmessig nærmiljøanlegg. Vi er i god dialog med Lillehammer kommune, Olympiaparken, NTG og grunneiere om hvordan prosjektet skal finansieres og organiseres. Foreløpig kostnadsramme ligger i overkant av 10 millioner kroner. Prosjektet er nå tatt med i Lillehammer kommunes «Kommunedelplan for friluftsliv og fysisk aktivitet». Klubbkolleksjon Klubben har etter hvert fått en godt gjenkjennelig klubbkolleksjon fra vår hovedsamarbeidspartner Swix både til trening og konkurranser i langrenn. Det er nær 100 % lojalitet til klubbkolleksjonen både blant yngre og eldre. Dette skaper en god synlighet, bra profilering for våre samarbeidspartnere, identitetsbyggende for klubbens løpere i alle aldre samt har god lagbyggende effekt. Klubben tilbyr også sommer- og alpinkolleksjon. Hjemmeside Vi har i løpet av året videreutviklet hjemmesiden. Ansvaret for oppdatering av siden er fordelt på de ulike ledd i organisasjonen. I tillegg benyttes i større og større grad Facebook som kommunikasjonskanal. Samarbeidende Skilag Klubben er sammen med 11 andre skiklubber i Lillehammerområdet medlem i Samarbeidene Skilag. Dette er et viktig samarbeid for å skaffe og fordele frivillige mannskaper til større arrangementer. Sist vinter har det vært særlig aktuelt for World Cup i desember og Skandinavisk Cup nordisk i januar. Denne dugnadsinnsatsen gir gode inntekter i klubbkassa. Langrennslinjen ved Lillehammer Videregående Skole Samarbeidet med skolen har vært videreført også denne sesongen, og fungerer svært bra. Øyvind Trøen har vært ansvarlig for det sportslige opplegget på Lillehammer Videregående Skilinja og juniorløpere Lillehammer Skiklub, og er i et ett års vikariat dette skoleåret. Det er i år 22 elever tilknyttet linjen fordelt over tre års trinn, og ca. 15 nye elever vil bli tatt opp høsten Katja Boner har siste året vært engasjert som trener i Lillehammer Skiklub (skilinja) i 30 % stilling. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) Klubben har godt samarbeid med NTG for de av våre utøvere som ønsker å kombinere utdanning med satsing innenfor både alpint og langrenn. STYRETS ARBEID Styret har hatt 12 styremøter siden årsmøtet i april Vi opplever selv å være et godt og allsidig sammensatt styre, med kompetanse på både det sportslige, økonomiske og administrative. Av viktige oppgaver og prosjekter som styret særlig har arbeidet med nevner vi: Tiltaksplan for gjennomføring av strategi for klubben Drift og økonomistyring Retningslinjer for utmerkelser 7

8 ARBEIDET I DE TEKNISKE KOMITEENE Teknisk komité Alpint (TKA) TKA: TKA har bestått av 7 personer og har avholdt 8 møter i sesongen. I tillegg er det avholdt strategimøter, arrangementsmøter, trener- og foreldremøter. TKA har jobbet mye med tilrettelegging av sportslig aktivitet og arrangement. TKA har også utarbeidet ny sportsplan for alpint. I tillegg har TKA jobbet mye med strategi, rollebeskrivelser for alle våre verv, samt nye retningslinjer for støtte til løperne. Alpingruppa består av følgende antall løpere: Ca. 90 løpere i aldersbestemte klasser (opp til 16 år) fordelt på 5 treningsgrupper 12 juniorløpere 3 seniorløper Nedenfor redegjøres det for treningsarbeidet samt status i de enkelte gruppene UTØVERE Skileik 8 år og yngre Antall utøvere: 8-10 faste som har møtt opp under vinteren. Resultater: ikke relevant Egne samlinger/aktiviteter: Har gjennomført to karusellrenn, løperene har her vist stor konkurranseglede. Vi avsluttet disse rennene med pølser og kaker, noe som også ble satt stor pris på. U10 (6-10år) : Antall utøvere: 35 utøvere Resultater: Flere har vært med på renn i Hafjell og noen deltok på Gålå. De fleste har vært med på klubbrenn. 8

9 Egne samlinger/aktiviteter: Vi har trent barmark en gang i uken inne påvargstad fra oktober til januar. På snø har vi tatt to treninger i uken. Vi har gjennomført internrenn med grilling. I april blir det Minifart i Hafjell for denne gruppen. Annet: Løperne har oppnådd fine sportslige framskritt og det er et godt miljø i gruppa. Kikkanrennet på Gjøvik U12 Antall utøvere 7 gutter 6 jenter I tillegg: 2 medtrenende gutter fra ØTI Resultater I løpet av sesongen har løperne prestert bra resultater på de lokale rennene. Løpere fra LSK har vunnet mange renn i distriktet. På Bendit Alpinfestival i Ål tok Clara-Marie Vorre en bronse i Slalåm og plasserte seg som nr. 7 i Storslalåm. Hermann Linberg Fjeldavlie greide en 8.plass i Storslalom. I tillegg hadde vi mange løpere som lå bra til i resultat listen med plasser. Deltagelsen var stor med startende. Egne samlinger/aktiviteter Gruppa har deltatt på to samlinger i regi av Opplands Skikrets på Skeikampen og det har organiserts egne mindre samlinger og mange treningsdager i Hafjell. 9

10 U12 på besiktigelse med Ole Kristian U14 Utøverne Det har vært 12 utøvere, 4 jenter og 8 gutter i årets U14 gruppe. Løperne i gruppa har vært svært motiverte og de fleste har deltatt på det meste av treninger, samlinger og renn som er på treningsplanen. Trenerne Hovedtrener for gruppa har vært Dag Erik Larsen som har hatt med seg Magnus Kirkerud som hjelpetrener. Tor Hauan har hatt hovedansvaret for barmarkstreninga. Resultater U14 U14 gruppen har deltatt på alle kretsrenn og hevdet seg meget bra igjennom hele sesongen. Resultatene toppet seg i Telenor Lekene i Bardu. Andreas Amdahl vant slalåmen og en andreplass i Super-G. Mabel Ensrud fikk en 3.plass i storslalåm samt en 5.plass i slalåm. Hanna Kongelf fikk med seg tre gode topp 20.plasseringer der 12.plassen i storslalåm var den sterkeste. Thomas Gillard kjørte seg inn til en 6.plass i slalåm. Sindre Sagbakken fikk en 12.plass i storslalåm. Totalt stilte Lillehammer Skiklub med 3 jenter og 4 gutter i Bardu. Barmarkstreningen Barmarkstreningen startet opp med faste treninger onsdag og søndag fra mai og ut juni. I juli hadde utøverne egentrening. Fra august startet utøverne opp igjen med organisert fellestrening onsdag og søndag. Fra september og fram til skisesongstart var det organisert barmarkstrening onsdag, fredag og søndag. Utøverne, foreldrene og trenerne møttes i midten av november på Tyrili klatresenter på kick-off for sesongen. Utøverne klatret først og deretter fikk alle info. om trening og opplegg for sesongen 14/15. Ski treninger 10

11 På snø startet gruppa med treninger i Kvitfjell tirsdager og torsdager mellom fra starten til midten av november. Fra midten av november til 22. desember var det organisert trening tirsdag, torsdag lørdag og søndag på Skei. I januar og ut skisesongen har gruppen hatt organiserte treninger i Hafjell tirsdager og torsdager, mens på onsdager i Kanthaugen. Barmark- og ski-samlinger for U14 1. Ski samling på Gålå 10. og 11. mai. 2. Barmark samling i regi av Oppland Skikrets juni. 3. Barmark samling 9. august. 4. Ski samling i Hintertux 28. sept.-3. oktober. 5. Ski samling på Juvassbreen 18. og 19. oktober 6. Breddesamling i regi av Oppland skikrets med overnatting på Skei desember. 7. NSF breddesamling i fart i Hafjell januar. 8. Breddesamling i regi av Oppland skikrets i Hafjell 27. feb.-1. mars. Sportslig Utøverne i gruppa har vært svært ivrige og motiverte. De fleste har deltatt på samlingene og rennene som har vært anbefalt av klubben. Alle på gruppen har hatt fin sportslig framgang denne sesongen! Mabel Ensrud U16 (15-16 år) Antall utøvere: Gruppen består av 14 løpere, 10 gutter og 4 jenter. Resultater: Løperne har i hovedsak deltatt i en rekke kretsrenn, med hovedfokus på kvalifisering til Hovedlandsrennet. Mange deltok også på Eco alpincup, med gode resultater. På hovedlandsrennet i Hemsedal(fartsøvelser) og Geilo (tekniske disipliner) ble det ikke maks uttelling for løperne, men flere hevdet seg likevel blant topp 30. Alle har hatt god utvikling i sine skiferdigheter. 11

12 Egne samlinger/aktiviteter: Gruppa har i tillegg til klubbens fellestreninger på barmark hatt treninger på mandager fra september til november, samt styrketrening annen hver onsdag gjennom vinteren. Gruppa har fra november gjennomført fra 4-5 økter/dager pr. uke på ski inkludert renn og fellessamlinger i regi av klubb og krets. Det er også startet opp et samarbeid med NTG, der løperne har blitt invitert med på noen treninger. Annet: Det har vært høyt aktivitetsnivå gjennom hele sesongen, og løperne er motiverte og ambisiøse. Det har vært en god sesong, sosialt og sportslig. Mads Larsen, Petter Linberg, Jens Christian Mathiesen og Marie Herdlevær fortsetter sine alpinkarrierer på NTG Lillehammer og vi ønsker de lykke til videre. Petter og Marie på Gålå JUNIOR/SENIOR I sesongen har flere løpere fra Lillehammer Skiklub markert seg internasjonalt. Klubben har en aktiv skicrossløper, Marte Høie Gjefsen, som til gjengjeld presterer svært godt, bl.a. på høyt nivå i World Cup med en 3. plass som beste plassering. Hun har også vunnet FIS renn og Europacup renn denne sesongen. Marte avsluttet sesongen med NM gull! Christoffer Faarup gjorde en god innsats under VM i Vail med nr. 31 i Alpin Kombinasjonen som beste plassering. Ellers har han også representert klubben under Worldcup i Kvitfjell. Christoffer trener sammen med HIL laget. Max Ullrich har igjen hatt en god sesong med 4 seire i FIS renn og 5 pallplasser. Han gjennomførte et godt VM i Vail med 28. plass i Alpin kombinasjonen som beste plassering. Under Jr. Vm i alpint i Hafjell hadde han plasseringene 9., 12., 14. og 26. plass. Dette er imponerende for en som ikke er tilknyttet noe lag eller skole. Marcus Vorre markerte seg også under Jr. VM i alpine grener på Hafjell, da han ble nr. 2 i U18 klassen i Utforrennet. Han har også markert seg i fartsdisipliner på FIS nivå. 12

13 Annie Winquist her gjennom mange år levert gode internasjonale renn med Jr. VM gull i SG som beste resultat. Hun har bestemt seg for å legge opp etter en lang skadeperiode. Vi takker for god innsats gjennom mange år. Klubben har 12 registrerte løpere i junioralder. Av disse er det 7 som går på skigymnas eller HIL. På NTG Lillehammer går Kristoffer Hettervik, Marcus Vorre og Veslemøy Kihle Stavseth i 1. klasse. Arne Gabriel Gjerland og Matilda Padel går i 3. klasse. På NTG Geilo går Emil Enberget i 3. klasse. På skigymnas i Narvik går Kristine Hovind 3. året. Christoffer Faarup, Ingrid Kongelf og Ida Kihle Stavseth er med på Høgskolelaget i Lillehammer. Max Ullrich har fulgt eget treningsopplegg og har deltatt i FIS-renn og internasjonale mesterskap. Sigurd Andreassen har trent sporadisk med klubben sitt opplegg for U16. Hajell ble Nasjonalanlegg TRENERE Bjørn Tore (Totto) Staurset ble ansatt i en 100% stilling som Sportsjef Alpint fra 1. september Mye av tiden hans går med til å være hovedtrener for U16 gruppa, samt å organsiere de andre treningsgruppene. I tillegg til Totto, er det 4 hovedtrenere og 13 hjelpetrenere som er engasajert på frivillig basis. Årets trenerteam er svært kompetent og har vist stort engasjement for løperne. OPPMENN Hver treningsgruppe har egen oppmann. Totalt er det 5 oppmenn + en jr. koordiantor som er engasjert på frivillig basis. Oppmenn er kontaktleddet mellom trenerteamet og gruppa og alle har gjort en utmerket jobb for at gruppene skal fungere optimalt. FELLES AKTIVITETER / SAMLINGER Vår årlige treningsamling i Hintertux i Østerrike gikk som vanlig av stabelen i høsteferien. Der deltok det ialt ca 100. personer inkludert løpere, trenere, ledere og foreldre. Dette ble en meget bra samling både med tanke på treningsutbytte og sosialt. 13

14 Hintertux 2014 I tillegg har løperne fra U12 og eldre deltatt på to samlinger i regi av Opplan Skikrets. Begge samlingen har foregått på Skeikampen. ARRANGEMENT Lillehammer Skiklub har arrangert Fartsuka, to Landsrenn, Minifart i tillegg til 5 klubbrenn. I tillegg var Lillehammer Skiklub i stor grad invollvert i jr. VM som ble arrangert i Hafjell. Alle arrangmentene ble meget vellykket og får mye skryt. Arrangørkompetansen som Lillehammer Skiklub innehar på alpine renn er meget stor og unik. Samtidig er det viktig å være klar over at så mange arrangement krever stor dugnadsinnsats og er krevende for mange. Jr. VM i Hafjell Lillehammer Skiklub har også arrangert to Landsrenn, samt Minifart i Hafjell. I tillegg kommer Telenor karusellrenn, 4 klubbrenn og klubbmesterskapet. 14

15 TEKNISK KOMITÉ LANGRENN (TKL) Medlemmer i TKL Roy H. Holm (leder), Linda Guterud, Hans Amund Kjærnsli Eldar Øren og Jan Erik Berger. Leder i TKL er medlem i hovedstyret. TKL har avholdt møter ca. 1 gang per måned. TKL har det sportslige ansvaret for drift og utvikling av langrenn i LSK. Dette innebærer bla rekruttering og oppfølging av trenere og oppmenn, arrangementer (lysløyperenn, klubbmesterskap og fellessamlinger/temadager), budsjett/økonomi og utvikling. TKL innstiller for styret i LSK og rapporterer hit. Langrenn har også et sportslig utvalg som arbeider med blant annet ny sportsplan, uttakskriterier samt oppfølging av det sportslige arbeidet i gruppene. Skilinja på Lillehammer videregående skole er et tilbud til egne skiløpere og utøvere fra andre klubber og er et samarbeid mellom skolen og LSK. Sportslig utvalg har bestått av Morten V. Odsæter, Jan Erik Berger og Ronny Hafsås. LSK-trenere, sesongen klasse: Eli Ytredal (hovedtrener), Anne Marit Aas, Knut Roland og Ole Christian Teigen 2.klasse: Anders Aalberg, Annikken Borgestrand, Runar Granseth, Marianne Dybdal og Gunnar Haanshus (ute etter jul) 3.klasse: Terje Torseth, Ketil Skjåk, Hilde Grøneng og Kjell Magne Sunde (erstattet Christen Næss). 4.klasse: Guro Strand Rønnestad, Hilde Hannevig, Per Martin Johansen og Lillan Halsaa år: Kristian Holm, Per Wangen, Tormod Kleppa, Oskar Wiklund, Kai Funderud, Marianne Dybdal og Hanne Monica Storhagen år: Anne Mørkve(hovedtrener), Robert Karlsen, Mikal Bjørnaa, Astri Stakston og Hege Skari år: Erland K. Husom(hovedtrener), Robert Granseth, Eirin R. Udnæs(høsten), Fritjof Loen og Tor Arne Ringstad Junior/Skilinja: Øyvind Trøen og Katja Boner Senior/Team Coop Talent: Morten V. Odsæter og Geir Løvlien Oppmenn, sesongen 2014/15 Skileik (1. 4. kl): Marianne Krakk, Merete Støen og Stian Grønås år: Jon Erik Klokk år: Line Loen år: Jan Erik Berger Junior: Eldar Øren Senior: Ståle Hamnes Felles arrangementer gjennom sesongen Kick off terrengløp langrenn/alpint 23/8 Miljøsamling for alle grupper på Ilsetra med gruppevise treninger og felles lunsj 15/11 Arne Rustadstuens Minneløp 18/1 3 lysløyperenn Klubbmesterskap langrenn (klassisk) 12/4 Sesongavslutningsfest med premieutdeling 12/4 Samarbeid om treninger fra 13års klassen med klubber i regionen Samarbeid med Lillehammer videregående skole om langrenns tilbud. Hver enkelt gruppe har arrangert egne samlinger og aktiviteter og utøvere fra LSK har deltatt på samlinger i regi av Oppland skikrets og Sommerskiskoler på Dalseter med mer. LSK har også det siste året opplevd en stor tilgang på nye løpere fra andre klubber. Dette er på den ene siden gledelig og viser at skiklubben og området er et attraktivt sted for den som ønsker å utvikle seg som skiløper. Økning i antall nye løpere gir likevel klubben utfordringer i å få nevnte løpere integrert i vårt miljø samtidig som vi skal gi et godt sosialt og sportslig tilbud. TKL vil med dette rette 15

16 en stor hilsen til skiløperne i de aldersbestemte klassene og takke for en flott sesong. TKL vil også hilse og takke alle trenere, oppmenn, skismørere og øvrig støtteapparat for fantastiske bidrag til den store og gode aktiviteten i Norges største skiklubb. Det følgende er gruppevise beretninger fra oppmenn i de respektive aldersklassene. Skileik 6-10 år 1. klasse Høsten 2014: 1. trinn har hver tirsdag fra uke 41 og ut året hatt trening inne på Vargstad. Det har vært fin aktivitet i gruppa. Ca 20 barn har møtt hver gang. Det har vært aktiviteter bestående av oppvarming med ulike typer sisten, sirkeltrening og stafetter. Vinter 2015: 1. trinn har hatt skilek på Birkebeiner Skistadion kl på tirsdager med oppmøte og avslutning ved første lyktestolpe ved lystavla. Ca 20 barn har møtt på trening. Det har vært lagt opp til aktiviteter rundt omkring på stadion med bl.a. ulike stafetter, stiv heks, lek med ball, skikjøring i skicross- og skileik anlegget. 2. klasse Høsten 2014: 2. trinn har hver tirsdag fra 7. oktober 2014 hatt innetrening på Vargstad frem til jul. Stor og god aktivitet blant barna med 4 gode trenere. Ca 25 barn hver gang. Aktiviteter bestående av oppvarming med ulike typer sisten, sirkeltrening og stafetter. Vinter 2015: 2. trinn har hatt skitrening på Birkebeiner Skistadion på tirsdager med oppmøte og avslutning ved andre lyktestolpe ved lystavla. Vintersesongen har det vært 5 gode trenere. Har hatt ca. 30 barn på det meste med noen få frafall utover vinteren. Det har vært stor og god aktivitet med fokus på skileik. Aktiviteter rundt omkring på stadion med bl.a. ulike stafetter, skigåing rundt Dæhlie haugen, slalåm og skikjøring i skicross- og skileik anlegget. Sesongen har vært veldig bra med mange bilde og fornøyde barn som har det gøy på skitrening. 3. klasse Høsten: Innetrening etter kjent opplegg med oppvarmingsøvelser og sirkeltrening. Hver trening avsluttes i ring deltagere hver gang, relativt lik fordeling mellom jenter og gutter samt skoler. Vinteren: Det er stor variasjon i ferdigheter og nivå blant deltakerne fra 3.klasse, og vi har derfor lagt opp til mye lekbetonte øvelser på stadion-flata samt skileik i skileikanlegget og i skicrossanlegget. Noen treninger har vi hatt litt variasjon med måneskinnstur utenom løyper mot Abbortjern samt båltur til koia på oversiden av monsterbakken deltagere hver trening, relativt lik fordeling mellom jenter og gutter samt skoler 4. klasse Gruppa har vært på unger. 2 jenter og 12 gutter. Har hatt aktiviteter rundt HH, men mye lekpreget aktivitet på sletta over hallen. Stafetter o.l. Fin gjeng, men utfordringer med en gutt, der jeg tok kontakt med klubben og diskuterte dette. Tok etter hvert kontakt med foreldrene og ba om deres hjelp til å håndtere ungen, dette resulterte i at han uteble fra treningene. Vintertreningene: Startet opp med treninger på stadion uka før jul. 3 jenter og 11 gutter, frafall fra to av jentene etter 4 uker. Gutten som det var utfordringer med på høsten kom tilbake og har fungert greit i gruppa. Stort sprik i ferdigheter og innsats hos utøverne. Har kjørt de fleste treninger på selve stadion med mye stafetter, litt teknikk og noe lek i skicross anlegget og andre bakker. Fokus på balanse og koordinasjon. Gruppa er glad i "hard trening" og yter mye når aktiviteten "skjules" i lekpregete stafetter etc. Skiferdighetene har økt hos mange, men med dette har også nivået i gruppa 16

17 blitt mer sprikende. En fin gjeng unger. Oppmannsfunksjonen for klasse har ikke fungert tilfredsstillende gjennom sesongen. Dette har bl.a. medført at viktig informasjon om påmeldinger, arrangement og annen info ikke har kommet ut i gruppene. Dette er svært uheldig. Gruppe år Organisering; Treningen i gruppa er basert på frivillig innsats fra foreldre. Trenerne har gjort en kjempeflott jobb med ungene. Gruppa er en aktiv og ivrig gjeng, med stort spenn i fysikk og teknikk. Gruppa består per i dag av 39 utøvere. Noen har sluttet mens andre har startet, slik at antallet i gruppa er ca uendret gjennom sesongen. Vi har hatt studenter fra HIL til praksis / utplassering. Treninger; Barmarkstreninga startet opp med 1 gang i uka fra august mnd., med varierte treninger i området rundt Håkons Hall. Løping kombinert med ulike styrke og bevegelighet. Etter høstferien (f.o.m uke 41) ble det fellestreninger også på torsdager (2 ganger i uka). Treningene utover vinteren varierte med fristil i ulike uker og klassisk i partallsuker. Variert trening med teknikkøvelser, stafetter og noe lek. Skirenn; Deltagelse i GD cup. 12 åringene deltok i ungdomsbirken for første gang og 11 åringene i barnebirken for siste gang. Flere karusellrenn og lokale renn. Miljø; Treningssamling med overnatting på Ilsetra med over 30 unger. Mye aktiviteter ute og inne. Flott gjeng, flinke trenere. En flott tur som er motiverende for ungene og er med på å skape ett godt miljø. Vi hadde miljø dag i februar med samling på BB stadion med lek og pølsegrilling. 17

18 Gruppe år Utøvere: års gruppen har vært en treningsgruppe bestående av løpere fra flere klubber i Lillehammerregionen. Totalt er det 20 løpere fra LSK, 12 i 14 års gruppen og 8 i 13 års gruppen. Fra Søre Ål har det vært 16 stk. og Follebu 5 stk. og Roterud 1. 2 fra Follebu var kun med på barmark og 2 fra Søre Ål kun med i vinter. Fellestreninger: 2-3 faste fellestreninger; tirsdag, torsdag og helg. Oppstart når skolen begynner i aug. Langtur på søndag fra Håkons Hall så lenge det ikke er skiføre. Anne har hver måned sendt ut treningsplan. Det har alltid vært to eller flere trenene på trening. I tillegg har de tilbud om styrketrening fra Friskis & Svettis på onsdager som mange er med på og som er veldig godt mottatt at løperne. Samlinger: Samling på Gjøvik i oktober med samarbeidende klubber. En super start på sesongen, som bør fortsette fremover i disse klassene. Viktig for samholdet gjennom sesongen. Flere av våre trenere var til stede. Idrettslige resultater for løpere i LSK Det har vært en positiv fremgang på mange av løperne. Ambisjonsnivået ligger ganske høyt hos de fleste og vi kan mange se tilbake på en fin sesong. De har stort sett vært friske og raske. 19 løpere fra LSK har deltatt i GD-cupen. Mange har vært på pallen i flere renn. Isak og Tiril vant cupen i sine klasser. Ingrid, Julie og Even tok andreplassen, mens Johannes, Jostein og Selma ble nr.3. Ingrid tok en strålende 3.plass i Ungdommens Holmenkollrenn, klassisk. Isak en vel så god 8.plass. I fristil ble de nr.9 og 16. Mange fikk plasseringer i den første halvdelen av resultatlisten under Ungdommens Holmenkollrenn. 19 løpere med foreldre var på tur til Holmenkollen. Dette arrangementet er en veldig positiv opplevelse for alle løperne, kanskje ikke sett opp mot resultater, men som en sosial happening som styrker samholdet i gruppen. Veldig positivt for foreldrene også. Gruppe år Gruppa har bestått av 11 utøvere, 9 gutter og 2 jenter. 7 av disse har gått renn jevnlig. I tillegg er det 10 utøvere fra samarbeidsklubbene Søre Ål og Follebu som har deltatt på fellestreningene. Hovedtrener: Erland Kirkebøen Husom Trenere: R Robert Granseth, Eirin Udnæs (høsten) Hjelpetrenere foreldre: Fritjof Loen og Tor Arne Ringstad Oppmann: Jan Erik Berger Klubbens senior og juniortrener har bidratt på økter, spesielt på styrke og teknikkøkter på ski og rulleski. Jentene har deltatt på jentetreninger i regi av NTG og noen gutter har deltatt på 18

19 basisstyrketrening med opplegget til Friskis og Svettis. Hatt noen hospiteringsøkter med juniorene på barmark. Sesongen Treningen startet opp 1. mai med fellestrening en til to økter i uka, ingen fellestreninger i juli, og rett etter sommerferien med fellestreninger tirsdag, torsdag og søndag utøvere på tirsdager og torsdager (inkl samarbeidsklubber) utøvere på søndager. Barmarksamling i oktober i samarbeid med 13/14. Overnatting på Vandrerhjemmet på Gjøvik. Trening i Karidalen og på Gjøvik. Ca 15 deltagere fra 15/16. Miljøsamlingsdag på Ilsetra, langtur sammen med juniorgruppa. 7 løpere har gått renn i løpet av sesongen. Beste resultater i KM: KM Distanserenn Fristil 3. plass til Guro Skari Berger Klassisk fellesstart 4. plass til Guro Skari Berger 6. plass til Marius Buskenes Ringstad KM Sprint 3. plass til Marius Buskenes Ringstad Hovedlandsrennet i Stokke, hadde 6 deltagere fra LSK. Gode resultater med fremgang for alle løpere fra forrige HL. Beste resultater i HL: 18. plass til Marius Buskenes Ringstad på sprint 3. plass til Torjus Loen på langrenns cross. Hjemme samling helgen før HL med tre treningsøkter, lunsjer og VM renn på TV på Birkebeineren hotell. Bra oppmøte og miljø på fellestreningene og bra trøkk på treningene spesielt på barmark i høst. Liten gruppe, men en homogen gruppe i fremgang. Juniorgruppa Juniorgruppa har i sesongen bestått av 26 aktive FIS-registrerte løpere; 7 jenter og 19 gutter. Disse har vært fordelt på følgende aldersklasser: 17 år: 9 løpere (1 jente, 8 gutter) 18 år: 5 løpere (1 jenter, 4 gutter) 19/20 år: 12 løpere (5 jenter, 7 gutter) 19

20 De fleste utøverne er elever på skilinja ved Lillehammer vgd skole. Fellestreningene er derfor i all vesentlighet organisert gjennom dette tilbudet med trening på dagtid. 16 av utøverne er elever ved skilinja. 3 går på NTG Lillehammer, 1 er elev ved Vargstad vgd skole. De øvrige 7 studerer/jobber. Gruppa har hatt egne samlinger gjennom sommer, høst og vinter. Siste års juniorløpere har ved enkelte anledninger hospitert i seniorgruppen noe som er både motiverende og nyttig, slik at de får kjent litt på hva som venter til neste år! NTG-utøverne har hatt sine egne trenere på NTG. Ansvarlige for smøring og logistikk har vært Hans Christian Udnæs. I tillegg har Ola Kjonerud, Hans Erik Tofte, Freddy Henningsen og Roar Buraas m/flere vært til stor hjelp i smørebua med god kompetanse og lang erfaring! Sportslige resultater Sesongens hovedmål for juniorene er, som alltid, Norgescup/NM. Her rapporteres hovedresultatene: Norgescupen (sammenlagtplassering for løpere som har tatt poeng, dvs vært blant de 30 beste i ett eller flere renn): K plass: Hanne Mo Vaadal 19/20: 17. plass: Marte Håkenstad Bråten 45. plass: Marte Sofie Buraas M 17: 44. plass: Iver Skaarseth M 18: 49. plass: Simen Eide Brøste M 19/20: 22. plass: Erling Tofte Resultater KM på Gålå, enkeltdistanser og stafett. Her er klubbens medaljevinnere. Fristil: K19/20 2. plass Marte Håkenstad Bråten 3. plass Marte Sofie Buraas M 17 M plass og Kretsmester Iver Skaarseth 2. plass Simen Eide Brøste 3. plass Henrik Gullikstad Klassisk fellesstart K19/20 1. plass og kretsmester, Marte Håkenstad Bråten 20

21 M 17 M plass Iver Skaarseth 3. plass Emil Robert Book Bratbak 2. plass Simen Eide Brøste M19/20 3. plass Iver Andreas Svarstad Hanslien KM stafett Her stilte ikke Lillehammer Skiklub lag i jenteklassen, men guttene representerte klubben på en strålende måte med gode resultater: 1. plass og kretsmestre Christian Øveraasen og Jens Storås Sommer 2. plass Iver Andreas Svarstad Hanslien og Ulrik Måbø Seniorgruppa Seniorgruppa har i sesongen 2014/15 bestått av 27 aktive FIS-løpere; 14 gutter og 13 jenter (samt 3-4 som har slitt med sykdom og skader i vinter). En økning i antall løpere fra 2013/14. Dette er tredje sesong med samarbeid med Coop om klubbens elitesatsing på seniornivå. Team Coop er et av verdens beste langløpslag, hvor en LSK-løper har hatt plass. Team Coop Talent driftes av LSK som klubbens egen, spissede elitesatsing, og har bestått av fire LSK-løpere. I tillegg har det vært en stor seniorgruppe med trenings- og samlingssamarbeid både med Team Coop Talent og klubbens eldre jr-løpere. Fire løpere har vært tilknyttet rekruttlandslaget, og en løper har også vært tilknyttet NSFs regionlag Team Veidekke Innlandet. Norgesmesterskapet (Topp-15 plasseringer): 10 km fri. 13. plass: Barbro Kvåle 15 km fri: 4. plass: Daniel Stock 8. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 15 km skiathlon: 9. plass: Emilie Kristoffersen Sprint, klassisk: 8. plass: Marthe Bjørnsgaard 10. plass: Barbro Kvåle 14. plass: Mari Støen Gussiås 15. plass: Ine Løvlien Sprint, klassisk: 8. plass: Håvard Solås Taugbøl Stafett: Damer: 3. og 10. plass 21

22 Herrer: 6. plass Sprint stafett: Damer: 4. og 9. plass Herrer: 3. plass 5 km klassisk: 7. plass: Marthe Bjørnsgaard 9. plass: Barbro Kvåle 5 km klassisk U23: 1. plass: Marthe Bjørnsgaard 2. plass: Barbro Kvåle 10 km klassisk U23: 3. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 9. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen 30 km klassisk: 9. plass: Marthe Bjørnsgaard 14. plass: Emilie Kristoffersen 15. plass: Barbro Kvåle 50 km fri: 4. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 10. plass: Håvard Solås Taugbøl Det ble to NM-medalje til LSK i NM stafett. NM stafett damer bronse: Laget bestod av Ine Løvlien, Mari Støen Gussiås og Emilie Kristoffersen. NM sprintstafett herrer bronse: Laget bestod av Vegard Bjerkreim Nilsen og Håvard Solås Taugbøl Norgescupen (Topp-15 sammenlagt): 3. plass: Emilie Kristoffersen 5. plass: Marthe Bjørnsgaard 13. plass: Barbro Kvåle 15. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen Norgescupen U23 (Topp-15 sammenlagt): 2. plass: Marthe Bjørnsgaard 5. plass: Barbro Kvåle 6. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 7. plass: Vegard Bjerkreim Nilsen 12. plass: Daniel Stock 13. plass: Sylvia Thorson Nordskar 14. plass: Mari Støen Gussiås 14. plass Håvard Solås Taugbøl 15. plass: Ine Løvlien Skandinavisk Cup (Topp-15 sammenlagt): 4. plass: Barbro Kvåle 6. plass Vegard Bjerkreim Nilsen 7. plass Håvard Solås Taugbøl 8. Emilie Kristoffersen 8. plass: Martin Nyenget U23-VM: LSK hadde hele 4 løpere med til U23-VM, og alle presterte med topp-19 plasseringer: Barbro Kvåle (1. plass, 2. plass og 7. plass), Marthe Bjørnsgaard (19. plass), Martin Nyenget (5. plass og ble syk) og 22

23 Vegard Bjerkreim Nilsen ble syk og gikk ingen distanser. Vi vil spesielt fremheve Barbro, med gull på 10 km fri og sølv 15 km skiathlon. World Cup: Prestasjonene i verdenscupen overgikk alle forventninger med totalt 22 starter, fordelt på åtte løpere: Barbro Kvåle (8), Emilie Kristoffersen (1), Marthe Bjørnsgaard (1), Martin Nyenget (2), Daniel Stock (1), Vegard Bjerkreim Nilsen (5) og Håvard Solås Taugbøl (4). Av dette var 10 starter på internasjonal kvote i Kuusamo/Ruka (1)(Barbro), Davos (1)(Håvard), Otepää (2)(Barbro, Vegard) Rybinsk (1)(Håvard) Østersund (2)(Vegard), Lahti (3) (Håvard, Barbro, Martin), Det var med LSK-løpere på alle WC-helger unntatt 1. helg Davos og Tour de Ski World Cup totalt: 61. plass: Håvard Solås Taugbøl 86. plass: Vegard Bjerkreim 89. plass: Barbro Kvåle 90. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 141. plass: Daniel Stock World Cup Sprint: 22. plass: Håvard Solås Taugbøl 40. plass: Vegard Bjerkreim 48. plass: Barbro Kvåle World Cup Distanse: 52. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 85. plass: Daniel Stock World Cup U23: 6. plass: Håvard Solås Taugbøl 8. plass: Vegard Bjerkreim 9. plass: Martin Løvstrøm Nyenget 14. plass: Barbro Kvåle 24. plass: Daniel Stock Poengplasseringer WC Martin (4 Lahti 15 km klassisk) Barbro (15 Ruka sprint klassisk, 20 Lillehammer sprint klassisk) Vegard (8 Østersund sprint klassisk, 12 Otepää) Håvard (4 Lahti, 7 Davos sprint, 13 Rybinsk) Daniel (25 Holmenkollen 50 km fri) Swix Ski Classics (Topp-15 sammenlagt): Denne cupen består av 9 klassiske langløp rundt om i Europa. I Jizerska Padesatka ble det 1. plass til Morten Eide Pedersen Sluttstilling Swix Ski Classics 5. plass: Morten Eide Pedersen 23

24 Konklusjon Med - 27 aktive løpere - 18 topp-15 plasseringer i NM - 1 herrelag og 2 damelag blant de hhv 6 og 10 beste i NM-stafetten og 1 herrelag og 2 damelag blant de hhv 3 og 9 beste i sprintstafetten - 18 topp-15 plasseringer sammenlagt i Norgescup/U23-cup/Skandinavisk Cup - 1 løper blant de 15 beste i Ski Classics - 3 løpere med 5 topp-19 plasseringer, hvorav én gullmedalje og én sølvmedalje, i U23-VM - 7 løpere med totalt 22 starter i World Cup, hvorav 5 løpere med WC-poeng Lillehammer Skiklub har i sesongen 2014/15 ytterligere styrket sin posisjon som en av Norges ledende klubber på seniornivå, både med hensyn til topp og bredde. Trening og mosjon Aktiviteten i trenings- og mosjonsmiljøet har vært stor også i sesongen Det har også denne sesongen vært noe nyrekruttering til miljøet. Treningene startet i slutten av mai, med intervalltrening på onsdager og rolige langturer på lørdager. Over sommeren er organiseringen løsere og frammøtet varierende. Fra slutten av august foregår utetreningen i organiserte former, basert på et treningsprogram for hele perioden fram til Birkebeinerrennet. Programmet er i hovedsak utarbeidet av Haavard Ingvaldsen. Frammøtet har vært svært godt. På høsten organiserte en egen gruppe rulleskitrening. Friskis og Svettis har også i år hatt ansvaret for innetreninger på Vargstad, fra primo september til ultimo mars. Trenere har vært Ingebjørg Wikstrøm og Randi Hoff. Frammøtet har vært minst på linje med i fjor, med over 80 på enkelte treninger. Totalt har det vært over 100 treningsoppmøter fra mai til mars. Et flertall av de ca 125 klubbmedlemmene som stilte til start i Birkebeinerrennet 2015 er tilknyttet trenings- og mosjonsmiljøet. Mange av disse klarte merket og bidrog sterkt til at Lillehammer Skiklub med i alt 83 merker, vant Birkebeinerskjoldet 2015! Klubben stilte med tre busser til Birkebeinerrennet, - etter samme opplegg som forrige år. 24

25 Det var også i år satt opp buss til turrennet Furusjøen rundt 14. februar. Her hadde klubben ca 45 deltakere. Britt Elton og Øyvind Nordset har organisert ledsagertjeneste for Lillehammer Helsesportslag. Helsesportslaget har uttrykt stor tilfredshet over at trenings- og mosjonsmiljøet stiller opp søndager og tirsdager gjennom vinteren. Fredag 10. april ble sesongen avsluttet med fest på Skihytta. Samarbeidet med skiklubbens ledelse har vært godt. Trenings- og mosjonsmiljøet har nytt godt av flere tilbud derfra. Klubbens trenere har stilt opp to kvelder på teknikkinstruksjon. Ansvarlige for trenings- og mosjonsmiljøet denne sesongen har vært delt mellom flere; Per Solbakken, Kari Strand Båtnes, Gudmund Bakken, Torstein Rudihagen, Asbjørn Ringen og Per B Brandsæter. Mange innen miljøet har stilt opp og tatt ansvar som gruppeledere på trening. Det har vært lagt vekt på å ha flest mulig faste gruppeledere. Teknisk komite hopp (TKH) Det har ikke vært aktivitet innen hoppsporten i klubben i medlemsåret. ARRANGEMENTER Birkebeinerrittet Rittet ble som vanlig arrangert i august måned, og var nær fulltegnet med ca påmeldte. Birkebeinerløpet Løpet ble for første andre gang arrangert i juni måned, noe som igjen viste seg å være svært vellykket. Også dette året var det nær deltakere på de forskjellige distansene og klassene. Strålende vær gjorde dagen til en løpsfest for mange. Birkebeiner Skifestival Skifestivalen er alle arrangementene fra Ingalåmi andre lørdagen i mars til Birkebeinerrennet lørdagen etter. Påmeldingstallene for arrangementene er slik (2015): 25

26 Arrangement Påmeldte Ingalåmi Halvbirken Ungdomsbirken Barnebirken 1000 Fredagsbirken Stafettbirken 318 (lag) Birkebeinerrennet Det har i flere år vært positiv utvikling i antall deltakere i alle arrangementene i Birken-konseptet, unntatt landeveisbirken. Dette flatet ut i 2014, og ser ut til å få en negativ utvikling på alle arrangementene i Nylig gjennomført Birkebeinerrenn hadde knapt påmeldte (totaloversikt over), mens det de siste årene har ligget på Økonomisk er Birkebeinerarrangementene viktige for skiklubben, ved at utbyttet har ligget på ca 2 millioner kroner og dugnadshonoraret på ca Dersom den negative utviklingen i antall påmeldte fortsetter kan det få alvorlige negative konsekvenser for økonomien i skiklubben. Swix Ski Classics AB ble stiftet i 2012, med IEC (49 %), Vasaloppet (25,5 %) og Birkebeinerrennet AS (25,5 %) som eiere. Selskapet står som samarbeidspartner for ni store langløp i verden, som alle sendes «live» i TV. Styret er gjennom vårt medlemskap i styret i Birken AS aktive i den videre utvikling av selskapet og konseptet. World Cup nordiske grener 2014 Arrangementet ble gjennomført i desember måned, med langrenn, hopp og kombinert, i regi av Lillehammer Skifestival. Det ble et vellykket arrangement. Skiklubben hadde mange sentrale roller i arrangementet og et stort antall frivillige mannskaper. Skandinavisk Cup langrenn I desember og helga etter WC ble Skandinavisk Cup og VM JR mønstring flyttet fra Gåsbu i Vang til Lillehammer og Birkebeineren Skifestival. Norges Skiforbund var vertskap, men Lillehammer Skiklub stilte med mange funksjonærer ifm gjennomføringen av arrangementet. Øvrige arrangement er omtalt under de tekniske komiteene foran i årsmeldingen. 26

27 27

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2015 2016. Ski for alle livet ut

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2015 2016. Ski for alle livet ut Årsberetning Lillehammer Skiklub 2015 2016 Ski for alle livet ut 1 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både i alpint

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2013 2014

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2013 2014 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2013 2014 Med tradisjoner i sporet 1 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub har gjennomført enda en innholdsrik og god sesong. Aktiviteten i klubben er stadig økende, og både

Detaljer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer

Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Informasjon NSFs regionale elitesatsing seniorer Regionlag NSF Historikk NM på Høydalsmo i 2002 det ble her definert et behov for regionale lag Ulike sponsorer har siden den tid tatt hånd om uoffisielle

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2012-2013

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2012-2013 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2012-2013 Med tradisjoner i sporet ÅRSBERETNING LILLEHAMMER SKIKLUB 2012-2013 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub legger bak seg nok en innholdsrik sesong. Aktiviteten i klubben

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2013 www.stokkeil.no epost:ski@stokkeil.no Styret. Roller Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Sportslig leder Styremedlem - Skileik Varamedlem Varamedlem - Uteanlegget

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009.

Stokke IL Skigruppe Årsberetning for året 2009. Årsberetning for året 2009. Årsberetningen 2009 Side: 1 Administrasjon og arrangement Styret Styret har bestått av følgende personer: Leder; Nestleder; Kasserer; Sekretær; Styremedlem; Varamedlem; Varamedlem:

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2011-2012 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013

INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 INFORMASJON TIL AKTIVE MEDLEMMER OG DERES FORELDRE I LILLEHAMMER SKIKLUB SESONGEN 2012 2013 Medlemsfordeler og rabatter Alle medlemmer i LSK har følgende rabatter hos Sport 1 Lillehammer: Betingelser på

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2011 Styret: Rolle Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem Varamedlem Varamedlem Navn Tom Horntvedt anlegg, løyper og snøproduksjon Christian Anholt - arrangement

Detaljer

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018

LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 LILLEHAMMER SKIKLUB (LSK) STRATEGI OG TILTAKSPLAN 2015-2018 Dette dokumentet er en tiltaksplan for gjennomføring av «Strategi for Lillehammer Skiklub 2015 2018», vedtatt på årsmøte i klubben 28.04.14.

Detaljer

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016

Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 Handlingsplan LK Buskerud Skikrets 2012-2016 1. Anlegg. Buskerud skikrets skal ha en anleggsplan som omfatter dagens situasjon, klubbenes planer og skikretsens ønsker for drift og utbygging: Kretsen skal

Detaljer

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp

Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Aktivitet sesongen 2011/2012 Vefsnhopp Sesongforberedelser høsten 2011. Det ble gjennomført 1 felles plastsamling i Steinkjer (Miljøsamling).. Det var med 6 Vefsnhoppere fra 13 til senior år på miljøsamling.

Detaljer

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team

Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Referat Lillehammer/ HiL Alpine Team Lillehammer har en visjon om å bli Europas mest komplette vintersportsdestinasjon Hafjell/Kvitfjell ønsker å arrangere Alpin VM 2017 Lillehammer ønsker å arrangere

Detaljer

Sportsplan Vind IL- Ski

Sportsplan Vind IL- Ski Sportsplan Vind IL- Ski Denne handlingsplanen er grunnlaget i arbeidet med å ivareta og utvikle et godt, motiverende og miljøskapende treningstilbud for langrennsbarn og utøvere i Vind il. Ski gruppa arbeider

Detaljer

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015

Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Røa Langrenn 2004 Sesong 2014/2015 Oppsummering sesong 2014/2015 Plan for neste sesong Glede Mestring Raushet Gruppe 2004 11 år Oppmann: Marit Dyrli Hovedtrener: Hans-Petter Kristiansen Assistent-trenere:

Detaljer

HANDLINGSPLAN TIF SKI

HANDLINGSPLAN TIF SKI 1 HANDLINGSPLAN TIF SKI 2015 2016 September 2015 2 1. ORGANISERING TIF-Ski skal ha en organisasjon som er tilpasset gruppas aktivitetsnivå og som er i samsvar med TIF s mål. Mål Målbeskrivelse Ansvarlig

Detaljer

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016

Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016. Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin U10/U8 Informasjon for sesongen 2015-2016 Oppdatert per 24. februar 2016 Kjelsås Alpin Kjelsås IL Alpint er en mål og mestringsorientert klubb. Vi fokuserer på at utøverne skal mestre oppgaver

Detaljer

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2011-2012

Årsberetning Lillehammer Skiklub 2011-2012 Årsberetning Lillehammer Skiklub 2011-2012 Med tradisjoner i sporet ÅRSBERETNING LILLEHAMMER SKIKLUB 2011-2012 MEDLEMSÅRET Lillehammer Skiklub legger bak seg et meget godt år/sesong. Sportslig med mange

Detaljer

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015

HSK langrennskomitéen 2014-2015. Langrennskomitéen. Grenrapport for perioden 2014-2015 Langrennskomitéen Grenrapport for perioden 2014-2015 April 2015 Grenrapport langrenn 2014-2015 Langrennskomitéen 2013-2015 Navn Helge Brynestad (leder) Gørill Fodstad Karlsen Anne Berit Nordvang Leif Arne

Detaljer

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015

ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 1 ÅRSBERETNING SKIGRUPPA 2015 STYRET: Leder: Sportslig leder Kasserer: Arrangmentsansvarlig Sekretær Material og utstyr: IT-ansvarlig: Knut M. Bukve Tore Hansteen Simen Frøiland Elisabeth Werner Jørgensen

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2014. Kl.2000 Sted: NTG Gorm Gundersen Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Gorm Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst

FORELDREMØTE. «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst FORELDREMØTE «Gruppe 8 år og yngre» 11. november 2015 Sparebank 1 SMN Valentinlyst Agenda 1. Velkommen. Sparebank 1 SMN. 2. Sponsornytt. Trønderenergi, Egon. Utvalgsmedlem. 3. Informasjon. Hjemmeside,

Detaljer

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA

SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA SESONG INFORMASJON 2013/2014 GRAN IL SKIGRUPPA A: Organisatorisk tilknytning Bestemmelser og målsettinger for Gran IL s skigruppe Sesongen 2013 / 2014 Gran Idrettslag (GIL) er medlem av bl.a. Norges Idrettsforbund

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2009 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Øystein Lund Anne Myrvang Terje Akselsen Bjørn Svendsen

Detaljer

BEST i idrett, BEST i skole

BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo 2014/2015 «Best i idrett, Best i skole» BEST i idrett, BEST i skole Persbråten Alpin Oslo Formål Utvikle løpere i nærmiljøet i et langsiktig perspektiv, ved hjelp av en god skole

Detaljer

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015

Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til Skigruppa Konnerud IL 2014-2015 Velkommen til en ny og spennende skisesong. I dette dokumentet har vi forsøkt å samle aktiviteten i skigruppa for sesongen 2014-2015. For våre eldste grupper

Detaljer

Året som er gått - trening og turer

Året som er gått - trening og turer Året som er gått - trening og turer Av Marit Johnsen Trening: Oppkjøringen til 2012 sesongen startet vi allerede i november 2011, da startet vi opp tirsdagstreningene med løpetur ute fulgt av en times

Detaljer

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2015-16 (Aktivitet høst 2015/vinter 2016)

ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2015-16 (Aktivitet høst 2015/vinter 2016) ÅRSMELDING FOR TROMSØ SKISKYTTERLAG 2015-16 (Aktivitet høst 2015/vinter 2016) Adr.: c/o Steinar Vaadal Jan Mayenvegen 14, 9013 TROMSØ, tlf 47454180 E-post: tromso.skiskytter.lag@gmail.com Internett: http://www.tssl.no

Detaljer

ÅRSMELDING 2012-2013. Tynset idrettsforening Ski

ÅRSMELDING 2012-2013. Tynset idrettsforening Ski ÅRSMELDING 2012-2013 Tynset idrettsforening Ski ORGANISASJON Styret: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Sportslig leder ski: Sportslig leder skiskyting: Styremedlem: Varamedlem: Oppmann langrenn: Oppmann

Detaljer

Årsmelding Nes Ski 15. April 2015 kl. 19.00 Skihytta i Nes Skianlegg Agenda:

Årsmelding Nes Ski 15. April 2015 kl. 19.00 Skihytta i Nes Skianlegg Agenda: Årsmelding Nes Ski 15. April 2015 kl. 19.00 Skihytta i Nes Skianlegg Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), sekreter(er),

Detaljer

Referat fra styremøte Hakadal Alpin

Referat fra styremøte Hakadal Alpin Referat fra styremøte Hakadal Alpin nr. 03/ 2014 Nr.03/ 2014 Dato:24.03.2014 Sted: Hos Rolf Martin Deltakere: Leif-Åge Sørlie, Bjørn Erik Graff, Terje Nummedal, Rolf Martin Næss, Erik Fjeldstad, Tone Wammeli,

Detaljer

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by

Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen DNA X. Oslo, mai 2009. Powered by DNA X Et initiativ for et toppidrettsog bredde-tilbud innen Skicross i Oslo-regionen Oslo, mai 2009 Hvorfor dette initiativet? En altfor stor del av alpinistene blir borte fra alpinsporten ved overgangen

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsmelding Sportslig 2014-2015

Årsmelding Sportslig 2014-2015 Årsmelding Sportslig 2014-2015 Sammendrag Det har vært en bedre vinter sammenlignet med fjoråret, men fortsatt for lite snø i eget anlegg slik at det ble kun arrangert et internrenn tidlig i sesongen.

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2012 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400 m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

TERMINLISTE SKISESONGEN

TERMINLISTE SKISESONGEN TERMINLISTE SKISESONGEN 2011 www.stormfjell.no I.L. STORMFJELL LYSLØYPA I LARSOSLIA Vi ønsker alle velkommen til å benytte lysløypa. Vi har 3 forskjellige løypelengder. 400m, 1,5 km og 2,5 km Vi har også

Detaljer

Skal man få en god fremgang for våre aktive alpinister og skape gode grunnleggende skiferdigheter hos våre nye medlemmer er vi avhengig av et godt trenerkorps. Vår hovedtrener Anders Neteland har sammen

Detaljer

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015

Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Høstmøte Alpint Sole Hotell 21 okt 2015 Agenda 1. Velkommen Valg av møteleder, referent og 2 representanter til undertegne å protokollen Info fra høstmøte NSF 2. Terminliste: Bama, HL og LF, (NM?) Trenere,

Detaljer

Telemark Alt på ett par ski!

Telemark Alt på ett par ski! Søknad om å etablere telemarksgruppe i Bækkelaget Sportstsklubb-skigruppa Telemark artig og utviklende aktivitet på vinteren! Med fri hæl er mulighetene mange, både i og utenfor løypene. Oppover og nedover.

Detaljer

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA

SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA SPYDSPISS EN DEL AV SKIGRUPPA GRUNNLAGET FOR SPYDSPISS Terje Håkonsen sportsligleder Kompetansebygging/filosofi Junior/seniorsatsing 1. Innen 2014 ta medaljer i NM for jenter og gutter i juniorklassen

Detaljer

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014

Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Agenda fagmøte Langrenn Bardufosstun, 5. nov. 2014 Velkommen LK - arbeidsoppgaver Terminliste 2014-2015 Troms Skikrets SNN-Cup 2014-15 NSF Kurs og samlinger Rekruttering Jenteløftet Status og fremdrift

Detaljer

Vårmøte 2015 TVSK langrenn

Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 TVSK langrenn Vårmøte 2015 Agenda 1. Oppsummering rennsesongen i kretsen 2014/2015 2. Oppsummering opplegg for nasjonale renn 2014/2015 3. Team Veidekke Oslofjord 4. Rulleskirenn 2015 5. Samlinger

Detaljer

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010

SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 SKIGRUPPAS ÅRSBERETNING 2010 1. SKIGRUPPAS STYRE: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oppmann rekrutt: Oppmann junior/senior: Hyttesjef: Svein Iversen Olaf Haug Bjørn Svendsen Gøril Foss

Detaljer

Årsrapport sesongen 2009-2010

Årsrapport sesongen 2009-2010 Årsrapport sesongen 2009-2010 1 1 Administrativt... 3 1.1 Organisasjon... 3 1.2 Styremøter... 3 1.3 Økonomi... 3 1.4 Sponsor... 3 1.5 Annet... 3 2 Dugnad... 4 3 Arrangement... 4 3.1 Renn/konkurranser...

Detaljer

Informasjon Lånke ski

Informasjon Lånke ski Informasjon Lånke ski Styret i Lånke ski: Erik Bjørgum - kasserer Eskil Bjørgum - nest leder Ann Kristin Hoås- leder tlf 97162512 Yngve Hognes- styresmedlem Bård Kjesbu- Sekretær Arvid Myren- Styresmedlem

Detaljer

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no

Norgeshus skiskole. www.skiskole.teamnorgeshus.no Norgeshus skiskole www.skiskole.teamnorgeshus.no Velkommen til Norgeshus Skiskole Vi i Team Norgeshus setter stor pris på å kunne få spillerom og en hjelpende hånd fra NSF til å vise at også eliteaktivitet

Detaljer

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med

Fana IL Skøyter. Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012. i samarbeid med Fana IL Skøyter Strategi for perioden 2008-2012 Handlingsplan for 2008-2009 2008 2012 i samarbeid med Strategi og handlingsplan for FILS for perioden 2008 2012 1. Fana IL Skøyter 1.1 1.2 Hovedmål 1.3 Organisasjonsoversikt

Detaljer

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015

Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo. Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlandsrennet i alpint 2015, Hemsedal og Geilo Oslo, januar 2015 Statoil Hovedlands 2015 - Oppsummering Statoil Hovedlandsfinale i alpint 2015 arrangeres to steder: - Fartsfinale (utfor og super

Detaljer

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15

Hakadal IL alpin Sesongevaluering 2014-15 Hakadal IL alpin Sesongevaluering 01-15 Innhold Fakta Totalresultater klubb Hovedinntrykk Resultater per treningsgrupper Svar respons i % Totalt 0,59 U1 0, U1 0,8 U1 0,7 U 0,73 Rekrutt 0,33 0,00 0, 0,0

Detaljer

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015

Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli. Oslo, oktober 2015 Hovedlandsrennet i alpint 2016, Bjorli Oslo, oktober 2015 Hovedlands 2016 - Oppsummering Hovedlandsfinale i alpint 2016 arrangeres på Bjorli av Rauma Alpin (www.raumaalpin.no) Både fartsfinale og tekniske

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa

Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Årsmelding sesongen 2014-2015 for Langrennsgruppa Side 1 av 12 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Administrasjon... 5 2.1 Styrets sammensetning... 5 2.2 Øvrige funksjoner og verv... 5 2.3 Styremøter...

Detaljer

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting

Foreldremøte Vingrom IL skiskyting Foreldremøte Vingrom IL skiskyting 22.Oktober 2013. Kl.1830 Sted: NTG Bjørn Jonsson Agenda Bytte og salg av brukt utstyr Alle Velkommen og informasjon. Bjørn Kort om økonomi-planer for sesongen Treningsavgifter

Detaljer

Hommelvik IL Langrennsavdelingen

Hommelvik IL Langrennsavdelingen Hommelvik IL Langrennsavdelingen Årsberetningen for 2011 dekker tidsrommet fra forrige årsmøte som ble avholdt 14.2.2011 og fram til ny årsmøtedato 27.2.2012. Styrets sammensetning og virke: Styret har

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012. Oslo, 16. januar 2012 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Bjorli 2012 Oslo, 16. januar 2012 Hovedlandsrennet 2012 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2012 foregår i perioden 22 til 30

Detaljer

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013

Oppstartsmøte LK Nordland den 30.5.2013 Tid/sted: 30.5.2013 kl. 18.00 Bodø(Norconsult sine lokaler ) Deltakere: I Bodø: Lena Cecilie Pedersen, Marit Elveos Skype: Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske)

Detaljer

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015

Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Informasjon til alle deltakere på Idrettsuka i Østmarka 10 14 august 2015 Rustad IL ønsker alle deltakere i den andre utgaven av Idrettsuka i Østmarka hjertelig velkomne. Det er i alt påmeldt 196 deltakere

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 1-2 2. 1 0. 2 0 0 9 Ny sesong nye muligheter Velkommen til en ny og spennende sesong med Norges Skøyteforbund! Forbundsgruppene

Detaljer

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008

REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 REGELVERK NORD-NORSK MESTERSKAP Oppdatert oktober 2008 Nord-Norsk mesterkap er et åpent mesterskap, men bare utøvere som representerer en Nord-Norsk klubb kan kåres til Nord-Norsk Mester. Innbydelse skal

Detaljer

Kjære løpere og foresatte

Kjære løpere og foresatte Vinter 2011/12 2002 Kjære løpere og foresatte Vi presenterer herved vårt treningstilbud til 2002 gruppen for vintersesongen 2011/12. Dette dokumentet har til hensikt å gi dere en best mulig oversikt over

Detaljer

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin

Kjelsås IL Alpin årsrapport 2011. Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Årsrapport fra Kjelsås IL - Alpin Hintertux 2011 ÅRSRAPPORT 2011 KIL - ALPIN Alpinåret (sesongen) går fra 1.mai 30.april, og følger dermed ikke kalenderåret. I årsrapporten for 2010 ble vintertreningen

Detaljer

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013

Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal. Oslo skikrets - november 2013 Presentasjon av program for Hovedlandsrennet i alpint 2014 Hafjell og Oppdal Oslo skikrets - november 2013 Hovedlandsrennet 2014 - Oppsummering Hovedlandsrennet i alpint 2014 foregår på to steder: Fartsfinale

Detaljer

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon

REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN, 5. NOVEMBER PÅ BARDUFOSSTUN, tillegg til Presentasjon Troms Skikrets Postboks 12 9251 TROMSØ Besøksadresse: Stadionveien 3-7, Alfheim stadion T: (+47) 934 14 714 Org.nr. 970 549 625 skiforbundet.no/kretser/troms troms@skiforbundet.no REFERAT FRA FAGMØTE LANGRENN,

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014

Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014. Oslo, mars 2014 Presentasjon av program for Telenorlekene, Hafjell 2014 Oslo, mars 2014 Telenorlekene 2014 - Oppsummering Telenorlekene 2014 gjennomføres på Hafjell i perioden 3.-6. april Telenorlekene arrangeres av Lillehammer

Detaljer

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015:

RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Hovden 24.3.2015 RAPPORT FRA HOVEDLANDSRENNET 2015: Forberedelser: Forberedelsene til årets hovedlandsrenn startet i juni 2013 med booking av overnatting. I år ble mesterskapet arrangert over 1 uke, men

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten.

Det er gledelig at den gode aktiviteten i friidrettsgruppa nå gjør at vi får støtte på denne måten. Gamle nyheter: 2005 Sjetne tildelt 10.000 fra Gilde-fondet Vi har fått melding om at vi er en av 163 klubber som har fått tildelt kr. 10.000 fra Gilde-fondet. Gilde ønsker å bidra til at unge talent rekrutteres

Detaljer

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010

Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010. Oslo, 4. mars 2010 Presentasjon for uttattte løpere i Oslo Skikrets til Alpint Hovedlandsrenn, Hafjell 2010 Oslo, 4. mars 2010 Hovedlandsrennet 2010 Arrangementet avholdes i perioden 13.-19. mars 2010 på Hafjell. Storslalom,

Detaljer

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold!

Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i. Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Nydalens Skiklub skal være Norges beste klubb å være o-løper i Vi har unik bredde og sterkt sosialt samhold! Agenda 1. Oppsummering 2011 2. Sesongen 2012 Målsettinger Ressurspersoner og støtteapparat Sesongplan

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006

Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Handlingsplan for sportslig satsing for langrenn og skiskyting i Bossmo & Ytteren IL 2005/2006 Innledning: Bossmo & Ytteren IL ski er ei undergruppe i det lokale fleridrettslaget. Klubben har ved utstrakt

Detaljer

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund

Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund Nyhetsbrev fra Norges Skøyteforbund S E S O N G E N 2 0 0 9 / 2 0 1 0 N R 2-0 4. 1 1. 2 0 0 9 Fredag er det endelig klart for en ny, internasjonal skøytesesong. Sportforum i Berlin er i helgen åsted for

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

LK-møte 2 Nordland skikrets

LK-møte 2 Nordland skikrets Tid/sted: Deltakere: 17.9.2013 kl. 18.00 21.00 - SKYPEMØTE Elin Abelsen(Mosjøen), Marte Glad Remen (Stokmarknes), Åke Holmstrøm (Fauske) Fraværende: Lena Cecilie Pedersen Kopi til: Deltagere, fraværende

Detaljer

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012

Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Årsberetning for Røros IL, skiskyting 2012 Gruppestyret har i perioden bestått av: John Birger Tronsaune Leder På valg 2013 Britt Laila Nilsgård Kasserer På valg 2014 Rune Moan Sekretær På valg 2014 Haldis

Detaljer

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon

Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb. Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Nydalens Skiklub 125 år i idrettes tjeneste Norges ledende barne- og ungdomsklubb Mål + mening + miljø + mestring = motivasjon Norges beste klubb å løpe orientering i! Et lite tilbakeblikk. 2003 Erik,

Detaljer

SKIFORENINGEN I STAVANGER

SKIFORENINGEN I STAVANGER SKIFORENINGEN I STAVANGER Skiforeningen i Stavanger - 75 år 14. Februar 2009 - Ca. 210 medlemmer, hvorav Ca. 100 aktive løpere Alderklasser, aktive løpere: - under 8 år -8-11 år - 12-13 år: Deltar på Landsfinaler

Detaljer

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016

Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 Innbydelse NM på ski i Tromsø 28.-31.januar 2016 - Folkefest i vinterbyen På vegne av Norges Skiforbund, Kvaløysletta Skilag og Tromsø Skiklubb Langrenn har vi den glede å invitere til NM langrenn del

Detaljer

Årsmelding 2014/15 Bjerkvik IF / Skigruppa. Våre sponsorer:

Årsmelding 2014/15 Bjerkvik IF / Skigruppa. Våre sponsorer: Årsmelding 2014/15 Bjerkvik IF / Skigruppa Våre sponsorer: 1 Styret Styret i skigruppa 2014-15 har bestått av Leder: Anne Lise Nylund, valgt for et år i 2014 Nestleder: Bård Karolius, valgt for to år i

Detaljer

Årsberetning GIL Langrenn 2015

Årsberetning GIL Langrenn 2015 Årsberetning GIL Langrenn 2015 Målsetting Langrennsgruppa i GIL har som målsetting å gi skiglede gjennom et godt miljø, gode treningsforhold og gode trenerressurser. Langrennsgruppa har en todelt satsning

Detaljer

Klubbkalender 2014/15. Stokke IL Skigruppe. Klubbkalender. Sesongen 2014 / 2015. Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11

Klubbkalender 2014/15. Stokke IL Skigruppe. Klubbkalender. Sesongen 2014 / 2015. Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11 Stokke IL Skigruppe Klubbkalender Sesongen 2014 / 2015 Stokke Idrettslag Skigruppe Side 1 av 11 Klubbkalender 2013/14 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 1.1 Adresseliste styret... 3 1.2 Treningsavgifter

Detaljer

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014

Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 Årsberetning fra Ås NMBU Orientering for 2014 1. Om Ås-NMBU Orientering O-gruppa i Ås IL samarbeidet med studentidrettslaget NMBUI Orientering om dannelsen av løperklubben Ås-NMBU Orientering i 2001. Medlemmene

Detaljer

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011

Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011. Oslo, 10. januar 2011 Presentasjon av foreløpig OSK program for Alpint Hovedlandsrenn, Voss 2011 Oslo, 10. januar 2011 Hovedlandsrennet 2011 Oslo Skikrets sitt program for Hovedlandsrennet 2011 foregår i perioden 18 til 27

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM

ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM Organisasjonsnummer 985 864 403 ÅRSMØTE FOR 2015 AVHOLDES TORSDAG 3. MARS 2016 KL. 19.00 I DET STORE KLUBBHUSET PÅ SVEUM DAGSORDEN 1. godkjenning av de stemmeberettigede 2. godkjenning av innkalling og

Detaljer

Infomøte Gneist Junior

Infomøte Gneist Junior Infomøte Gneist Junior Ny klubbkolleksjon og utstyrsleverandør Gneist info (styre, 2012 resultater, etc) Gneist Junior info (inkl. BFG samarbeid) UM innendørs Steinkjer UM Lillehammer + andre stevner Diverse

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2014 NARVIK SLALÅMKLUBB Rica Hotel Narvik Torsdag 19. juni 2014 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a. Godkjenning av innkalling b. Godkjenning av saksliste c.

Detaljer

Bestemmelser, Langrenn for barn:

Bestemmelser, Langrenn for barn: Gjennomgått, revidert og godkjent på LKs Fagmøte juni 2008. Mindre revisjon Fagmøte juni 2014 Endringer med rød/kursiv Bestemmelser, Langrenn for barn: Disse bestemmelser og retningslinjer gjelder langrenn

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB

ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB ÅRSMØTE 2015 NARVIK SLALÅMKLUBB Scandic Hotel Narvik Torsdag 18. juni 2015 1 Saksliste til Årsmøtet i Narvik Slalåmklubb 1. Åpning og konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saksliste

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013:

RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Hovden 18.8.2013 RAPPORT FRA SAMLING PÅ GEILO, 14-18.11 2013: Marielle Vinnes Forberedelser: Forberedelsene til denne samlingen lå primært i å avgjøre om samlingen skulle avholdes på Geilo eller andre

Detaljer

Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16

Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16 Informasjonsmøte vedr sesongen 15/16 Velkommen (Hanne Rud Rektor) Nærmere om skolen (Hanne Rud) Sportslig opplegg (Per Erik) Livet på Dønski (Adrian Sejersted) Økonomi, organisering og inntak (Even) 450

Detaljer

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015

Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Thon Hotell Arena, Lillestrøm 20.05.2015 Agenda Årsberetning 2014-2015 Evaluering sesongen 2014-2015 KM Cuper og Terminliste 2015/2016 TD liste Team Veidekke Oslofjord Team Akershus og regionsamarbeid

Detaljer

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet]

Årsmelding for 2015. [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmelding for 2015 [Skriv inn undertittel for dokumentet] Årsmeldingen inneholder en oppsummering av aktiviteten som har blitt gjennomført for året 2015 av idrettslaget : Leder Ørjan Kristensen: sekretær

Detaljer

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013

Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Årsmelding Ålen il skigruppa sesongen 2013 Organisasjon: Styret har bestått av: Leder: Jan Arild Sivertsgård Sekretær: Anita Engan Styremedlem: Ranveig Aas Tone Langmo (kasserer) Jens Erik Trøen Arne Moholdt

Detaljer

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013

Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Årsberetning for Barneidretten i Asker Skiklubb 2013 Fra friidrettsdagen 2013. Foto: Mari Spiten OPPSUMMERING Barneidretten og Idrettsskolen har i 2013 aktivisert rundt 145 barn mellom 5 og 9 år. Dette

Detaljer