nr. 1 / 2006 ISREDNING Norges Livredningsselskap Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1 / 2006 ISREDNING Norges Livredningsselskap Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under."

Transkript

1 Livredderen nr. 1 / 2006 Organ for Norges Livredningsselskap ISREDNING Norges Livredningsselskap 1 1 Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under. 2 2 Rop om hjelp, hold deg fast i isen om mulig, bruk ispigger og fløyte. 3 3 Bruk «forlenget arm» som: kasteline eller klesplagg. 4 Ta av alt vått tøy, ta på tørt. Pakk vedkommende inn i pledd og det som dere har tilgjengelig. Bobleplast er veldig godt isolerende og egner seg meget godt for å forhindre ytterligere nedkjøling. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 / 2006 Ispigger og kasteliner kan bestilles av Norges Livredningsselskap på tlf:

2 Innhold I denne utgaven kan du lese om: Mandat og ansvar for utvalgene... s. 4 Nytt fra hovedkontoret... s. 5 Ansvar og ulykkesforsikring HLR-kurs etter nye retningslinjer... s. 5 Kurs gjennomført i Oslo & Bærum krets Nytt fra NLS... s. 7 Isvettreglene... s. 8 Livredderne på Ararats Berg... s. 9 Historien om Elen Johanna og Petter Lie Badevakt 1 kurs for leiere av Moa Svømmehall... s. 11 Førjulstevne i Livredning... s. 13 NLS Glåmdal krets har arrangert sitt første livredningsstevne Organisasjonsplan for NLS pr. 1. januar s. 14 Oversikt over Utdanning av instruktører i NLS... s. 14 Livredning ilandføring av en bevisstløs person... s. 15 Terminliste pr s. 17 Kretser med kontaktpersoner Agder krets, Kjetil Faye Lund, Tlf Bergen krets, Gro Hopland, Tlf Buskerud krets, Jan Ulsbøl, Tlf Glåmdal krets, Ingvild Holmestrand, Tlf Helgeland krets, John Birger Haug, Tlf Horten krets, Ragnhild Hoel, Tlf Oslo og Bærum krets, Tore Sundby, Tlf Rogaland krets, Arnvid Brustveit, Tlf Romerike krets, Hege Mathisen Haug, Tlf Vansjø krets (Moss), Laila Hulleberg, Tlf Livredderen Årgang 22 - nr. 93 ISSN nr.: Organ for Norges Livredningsselskap Redaktør: John-Inge Austad Adresse: Norges Livredningsselskap Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Telefon: Telefax: Design og trykk: HTR as Tlf Annonser: Faktureringsservice sør as Tlf Frist for redaksjonelt materiell, neste utgave: 6. april 2006 Copyright: Kopiering av artikler og annonser er ikke tillatt uten avtale med utgiver. 2 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

3 Generalsekretæren har ordet v/john-inge Austad I vårt jubileumsår skal vi ha ekstra fokus på Livredning Svømmeferdigheter Sikkerhet. Disse sentrale begreper for selskapet og våre medlemmer blir blant annet fulgt opp med artikler og stoff i Livredderen og i andre sammenhenger. Hva legger vi så i de forskjellige begreper? Livredning utøves av livredderen. Hva kjennetegner en livredder og hvilke egenskaper gjør en skikket til å bli livredder? Livredning er en profesjon og det å bli forberedt til å utøve livredning er samtidig en utrolig viktig drivkraft for ideelt arbeid hos mange. Jeg bestemte meg for å benytte søkemotoren Goggle for å få en oversikt over i hvilke sammenhenger ordet «livredder» blir benyttet. For meg og sikkert mange andre er ordet «livredder» ensbetydende med en person som har ferdigheter, kompetanse og som blir gitt muligheten til å redde eller bidra til å redde en eller flere personers liv i en ulykkessituasjon. Hva fikk jeg så av treff på Goggle? Første treff: en artikkel fra Aftenposten med innholdet «Buktende livredder». En fjernstyrt slangerobot for mennesker i nød utviklet av forskere ved SINTEF, som kan forsere hindre og krype gjennom ild og vann. Andre treff: en artikkel fra Nettavisen om en «livredder av kjøtt og blod» fra Skien, Brian Formo, som reddet en 15 år gammel jente fra drukningsdøden. Tredje treff: en artikkel fra Båtmagasinet om en «unik livredder» fra Bodø. En liten brikke benevnt DeltaMOB som kan festes på tøyet, kommuniserer med en sender og mottaker, starte båtmotoren m.m., og som aktiviseres når den er omsluttet av vann. Fjerde treff: en artikkel fra Femme (magasin for kvinner) hvor ESP (elektronisk stabilitetskontroll) blir benevnt som «elektronisk Livredder». Hvis bilen er utstyrt med ESP vil denne gripe inn når du selv mister kontrollen over bilen på vinterstid. 328 treff på ordet «Livredder» fikk jeg på søkemotoren 8. feb. Andre områder hvor man har benyttet ordet livredder i en sammenheng er: vårt medlemsblad, Linux (programvare), sprøyterom, bål, newfoundlandshunden, kollisjonsputer, sopp, Elvis, Donald Duck og mange flere. Prøv selv. Livredderne får fortjent oppmerksomhet gjennom artikler i aviser og på nettsteder ved utførte redningsdåder. Spesielt vil jeg gjøre leserne oppmerksom på en artikkel publisert på Adressa.no fra november 2004 om «Livredderne på Ararats Berg». Petter Lie fra Trondheim var kun 9 1/2 år gammel da har utførte sin første redningsdåd i Han reddet ei lita jente som hadde falt i Nidelven. Han skal ha berget 34 mennesker fra drukningsdøden. Hans kone Elen Johanna var med og reddet 19 av disse 34 personene. For sin første redningsdåd ble Petter Lie belønnet med en pose svisker av moren til jenta, og etter en særdeles dristig operasjon i 1879 ble han tildelt borgerdådsmedaljen i sølv. Senere mottok de også statspensjon på 200 kroner i året. Petter og Elen Johanna Lie er muligens de to privatpersoner i Norge som deltatt i flest redningsoperasjoner, og reddet flest liv. Hvis leserne har tips eller informasjon om andre livreddere som har vært involvert i flere enn en redningsoperasjon, ta kontakt med redaktøren. Norges Livredningsselskap, i samarbeid med ordføreren i den n livredderne er bosatt i, Helly Hansen og Vesta hedrer personer som utøver livredning ved ulykker i vannmiljø. Det er et krav at livredderen ikke utfører sitt yrke. Hvis du har informasjon om en livredder i ditt nærmiljø, som du mener bør bli hedret for utført redningsdåd, send gjerne informasjon om hvem og hvordan (dokumentasjon) til vår adresse for videre vurdering og behandling. Livredning Svømmeferdigheter - Sikkerhet. Norges Livredningsselskap Livredning Svømmeferdighet Sikkerhet Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Tlf.: Fax.: E-post: Web: Medlemskap: årskontingent i 2006, kr 250,-. Styret i NLS: Tore Sundby, president og medlem av arbeidsutvalget (AU) Styremedlemmer: Kari Hjelkrem, visepresident, Oslo&Bærum krets (AU) - Christen Krosshøl, Sjøstjerna Svømme- og livredningsklubb (AU), Reidar Nesheim, Romerike krets (AU), Utvalg for Baby- og småbarnsvømming Morten Bakkerud, Utvalg for Førstehjelp og skole Mads Melbye, Utvalg for Livredning og svømming John P. Andersen, Utvalg for Sikkerhet, badeanlegg og livreddere Torill Hindmarch, Utvalg for Livredningsklubber og konkurranser Vara til AU: Morten Hulleberg, Vansjø krets, Gitte Hessenschmidt, Romerike krets, Hege M. Haug, Romerike krets 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

4 Mandat og ansvar for utvalgene Det har eksistert et behov for å avklare mandat og ansvar for utvalgene i selskapet. Hovedstyret (HS) besluttet i hovedstyremøte nr , «Mandat og ansvar for utvalg i Norges Livredningsselskap». Skrevet av John-Inge Austad/Generalsekretær. Utvalgslederne blir foreslått til sine posisjoner av valgkomiteen, som forberedelse til landsmøtet. Utvalgslederne kan velges for inntil 2 år om gangen. HS håper og tror at en avklaring av mandat og ansvaret til utvalget (dets leder og medlemmer) vil forenkle valgkomiteens arbeide. Man kan formidle og avklare forventningene til hva som skal leveres av utvalget, og hvilket ansvar man har som leder eller deltaker. Hovedstyret og administrasjonen er av den oppfatningen at en klarlegging av utvalgenes mandat og ansvar vil bidra til utvikling av organisasjonens totale tilbud til kretser, klubber og det enkelte medlemmet. Mandat og ansvar gjelder for flg. utvalg i Norges Livredningsselskap: Utvalget for Konkurranser & Livredningsklubber. Utvalget for Livredning & Svømming. Utvalget for Baby- & Småbarnsvømming. Utvalget for Badevakt, Sikkerhet og Livredderer. Utvalget for Førstehjelp. Mandat for utvalget 1. Utvalget er faglig ansvarlig for eget funksjonsområde, inklusive innhold i nasjonal utdanning, og kursvirksomhet. I dette ligger at utvalgsmedlemmer må sørge for å være faglig oppdatert. 2. Utvalget skal utforme 1- årig virksomhetsplan (Årshjul og terminliste), senest 30. november, i inneværende år for kommende år. 3. Utvalget velger nestleder (NL), som møter for lederen ved behov. 4. Utvalget foreslår representanter til faglige råd og gir forslag til representasjon innen- og utenlands. 5. Utvalget produserer forslag til fagartikler med bilder til Livredderen. 6. Utvalget skal, basert på aktivitet i kommende periode, fremsende skriftlig forslag til budsjett (inntekter og kostnader) for kommende periode, innen fastsatt tid. 7. Utvalget har koordinerings- og gjennomføringsansvar for utdanningsvirksomheten innenfor fagområde. 8. Utvalget skal foreslå hvilke organisasjoner/selskaper det er naturlig å samarbeide med og bidra til etablering av samarbeidsavtaler eller sponsoravtaler. 9. Utvalget skal, så langt det er mulig og naturlig, bidra til økonomisk inntjening til Selskapet sentralt. 10. Utvalget skal legge til rette for faglig oppdatering av sine instruktører/ ledere/dommere. Ansvar for utvalget 1. Utvalgsleder (L) velges av Landsmøtet og sitter i hovedstyret. Ved forfall stiller NL. 2. Utvalgsleder er selskapets faglige leder innenfor sitt fagområde. 3. Utvalgsleder melder inn saker for Generalsekretær og fremmer forslag til vedtak, etter samråd med Generalsekretær, for arbeidsutvalget (AU) eller hovedstyret (HS). 4. Utvalgsleder er ansvarlig for at utdanningen blir gjennomført i henhold til Virksomhetsplan, utdanningsstigen og Selskapets lover og regler. 5. Utvalgsleder kan delegere arbeidsoppgaver til øvrige medlemmer av utvalget. 6. Utvalgsleder har ikke myndighet til å inngå egne avtaler eller forplikte NLS, uten etter nærmere avtale med AU og Generalsekretær. 7. Utvalgsleder har myndighet til å inngå avtale om engasjement av instruktør(er), ifm utdanning og kurser, til de timelønner som til enhver tid gjelder i Selskapet. Instruktøren må være faglig godkjent og medlem i NLS. Eksterne forelesere kan nyttes. 8. Utvalgsleder eller NL deltar, sammen med administrasjonen, i etableringen av samarbeidsavtaler for eget utvalg. 9. Utvalgslederne sørger for å innkalle til minimum 2 møter pr år. Agenda skal vedlegges innkallingen. 10. Referat fra møter sendes administrasjon for videresending. 11. Utvalgsleder sørger for at det skrives en Årsberetning fra Utvalgets arbeid. Sendes administrasjonen innen fastsatt tid. 12. Utvalgsleder sørger for å rekruttere medlemmer til utvalget i samarbeid med administrasjonen og AU. 13. Utvalgsleder godtgjøres med kr i en ett års perioden. (gjeldende fra Landsmøtet 2005). 14. Reiseutgifter til møter/aktiviteter dekkes etter gjeldende regler, fastsatt av HS. ÅRSMØTE NLS Romerike Krets tirsdag 14. mars 2006 kl på kretsens kontor Strømsvn etasje på Strømmen. For NLS Romerike Krets Hege Mathisen Haug 4 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

5 Nytt fra hovedkontoret Ansvar og ulykkesforsikring Avtalene er tegnet av Norges Livredningsselskap, slik at alle krav, uten ugrunnet opphold må stiles til Hovedkontoret i Oslo, som enten fører saken videre eller gir informasjon om videre saksbehandling. Ansvar polisenummer Forsikringen omfatter sikredes (inklusive kretser og klubber) rettslige erstatningsansvar i egenskap av arrangør og medarrangør av kurs innen svømming, livredning og sikkerhet. Forsikringssum: NOK ,00 Egenandel: NOK 7.500,00 Ulykke polisenummer Forsikringen dekker ulykkesskader som oppstår under trening og øving på selskapets (inklusive kretser og klubber) og medarrangørers kurs, og på direkte vei til og fra kurset i følge selskapets ulykkesvilkår. Forsikringen omfatter kursdeltakere, kursledere, instruktører, sensor og daglig leder: Forsikringssummer: Leder ved død NOK Leder ved livsvarig invaliditet NOK Barn under 16 år ved død NOK Barn under 16 år ved livsvarig invaliditet NOK Barn/voksne over 16 år ved død NOK Barn/voksne over 16 år ved livsvarig invaliditet NOK For medarrangører gjelder følgende: Administrasjonen i Oslo må kontaktes for avtale. Ved kunngjøring/invitasjon til kurs må det fremkomme at Norges Livredningsselskap er medarrangør. Kopi av kunngjøring/ invitasjon sendes Norges Livredningsselskap. Medarrangøren har skriftlig oversikt over kursdeltakere med nærmeste pårørende, og sender denne inn til hovedkontoret ifm betaling av avgift. Avgiften for 2006 er kr 40 pr deltaker pr kurs. Avgiften faktureres medarrangør. Henvendelse rettes til: NLS, administrasjonen, Arnebråtveien 114, 0771 Oslo. Tlf.: , fax: E-post: Egenandel: NOK 1.000,00 ved refusjon av behandlingsutgifter HLR-kurs etter nye retningslinjer Oslo & Bærum krets gjennomførte 1. februar kl kurs Hjerte-/ lungeredning (HLR) etter de nye retningslinjene fra NFR/NRR. 1. februar ble de nye retningslinjene for HLR satt i kraft. God og kontinuerlig HLR som startes straks etter hjertestans, kan doble (kanskje tredoble) sjansen til å overleve plutselig hjertestans. Kursdeltakerne var alle enige om at det er betydelig mer «slitsomt» å gjennomføre opplivningen med 30 kompresjoner. En gjennomgang og sertifisering av instruktørene i Norges Livredningsselskap blir utført på kommende instruktørsamling i Oslo. For ytterligere informasjon om de nye retningslinjene, Hjertekompresjonene har helt klart blitt tyngre å utføre. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

6 KGK Norge as Caspar Caspar Storms Storms v OSLO OSLO Tlf. Tlf Fax. Fax Vi støtter Norges Livredningsselskap 6 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

7 Nytt fra Norges Livredningsselskap Fra Ekstraordinært landsmøte Tore Sundby, ny president i Norges Livredningsselskap. Tore Sundby fra Oslo & Bærum krets ble valgt som president på det ekstraordinære Landsmøtet 15. des Tore skal virke som president til Landsmøtet i Han er leder av Oslo & Bærum krets og mangeårig instruktør i selskapet. Samtidig ble det også gjennomført valg av medlemmer til Arbeidsutvalget. Med seg i Arbeidsutvalget (AU) får Tore Sundby Kari Hjelkrem/Oslo & Bærum krets, Reidar Nesheim/Romerike krets og Christen Krosshøl/Sjøstjerna Livredningsklubb (Nesodden). Som vara til AU ble valgt: Morten Hulleberg/Vansjø krets (Moss), Gitte Hessenscmidt /Romerike krets og Hege M. Haug/Romerike krets. Tore Sundby. Fungerende president Christen Krosshøl åpnet møtet. For første gang var også flere av livredningsklubbene representert med delegater. Det ekstraordinære landsmøtet ble gjennomført i rolige former og med tro på felles innsats for fremtiden. Reidar Nesheim ble takket for sin innsats som president siden Landsmøtet i 2003 av fungerende president Christen Krosshøl. Han overrakte blomster på vegne av selskapet. Reidar Nesheim mottar blomster for sin store innsats. 17. jan 2006 ble det nye hovedstyret konstituert. Kari Hjelkrem ble valgt til visepresident. Fra venstre: Gitte Hessenschmidt, Reidar Nesheim, Kari Hjelkrem, Torill Hindmarch, Tore Sundby, John P. Andersen, Christen Krosshøl, Mats Melby og Morten Bakkerud. Åsa K. Line var ikke tilstede da bildet ble tatt. Posten ærer selskapet med 2 jubileumsfrimerker Posten ærer Norges Livredningsselskap med 2 jubileumsfrimerker med verdi kr 10 og kr 10,50. Merkene er utarbeidet av Sverre Morken etter samtaler med Reidar Nesheim. Motivene er en bergningsmann (livredder) og et babysvømmings bilde. Sentralt i begge merkene er livbøyen som symboliserer «den forlengende arm». Vårt viktigste redningsredskap. Sverre Morken har blitt premiert 9 ganger for sitt arbeid med frimerker. Motivene og informasjon om Sverre Morken og noe av hans arbeid blir å finne i jubileumsboka. 24. februar lanseres merkene i Oslo. På førstedagsbrevet er det avbildet en badevakt med advarende pekefinger. Førstedagsstempelet inkluderer i tillegg til frimerkene, redningsbøyen og redningslinen. Thon Hotels Forsikringer Informasjon om selskapets ansvar og ulykkesforsikring, jmf. side 5. Vi gjør våre samarbeidspartnere spesielt oppmerksom på hva invitasjonen til kurs skal inneholde av informasjon for at man skal være dekke ved et eventuelt uhell til/fra, og på kurset. Nå kan du velge mellom 43 Thon-hoteller fordelt på tre ulike konsepter. Ulike hoteller for ulike anledninger - det skulle bare mangle. Thon Budget har faste lave priser. Dette er valget for deg som vil bo smart, enkelt og rimelig. Når du vil unne deg litt ekstra bør du bo på Thon City. Her står komfort og beliggenhet i sentrum. Thon Conference tilbyr profesjonelle møteplasser tilrettelagt slik at alt går etter planen. Vi viderefører vårt samarbeid med THON0035 tlf: Vår samarbeidsavtale med Thon hotell er videreført. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med Thon sin bookingtelefon, tlf.nr eller ved behov for overnatting. Oppgi kode NoLiv og motta tilbud på overnatting eller andre arrangementer. De har nå et tilbud som bør passe alle. Norges Livredningsselskapet skal benytte Thon hotell Opera i Oslo som jubileumshotell ifm vår jubileumsmarkering juni Instruktørsamlingen 2006 Instruktørsamlingen 2006 blir avholdt på Norges Idrettshøgskole Oslo, fredag 31. mars og lørdag 1. april. Start fredag kl 17.00, avslutning lørdag kl Hovedtema er fornyelse av instruktørens autorisasjon. Temaer blir: - Nye retningslinjer innen HLR/Førstehjelp i teori og praksis - Årlig livredningsprøve - Førstehjelpen knyttet til livredningskonkurranser - Livredningskonkurranser i praksis (Oppvisninger m.v.) Nettbutikk Fra og med 1. februar 2006 har vi hatt prøvedrift på nettbutikken vår. Fra og med 1. mars åpnes butikken for ordinær drift. Produkttilbudet vil økes utover året. Ta kontakt med kontoret på Hovseter ved behov for et større antall av ett eller flere produkter. Nytt av året er at vi nå også selger badeleker for baby- og småbarnsvømmere rimelig på nett. Du vil selvsagt finne de vanligst omsatte produkter for utdanning, sikkerhet og førstehjelp. Ta kontakt med kontoret for ytterligere informasjon, eller behov for hjelp. Jubileumsboka, «Når det gjelder livet», livredning og livreddere i 100 år. Produksjonen av jubileumsboka pågår for fullt. Det vil imidlertid bli en forsinkelse slik at denne er leveringsklar i juni. Fristen for å bli med i Tabula Gratulatoria, og få boken fritt tilsendt for kr 298,00 er endret til 1. april. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

8 Husk Isvettreglene ved ferdsel på is Flere personer har desverre allerede druknet denne høst og vinter som følge av ferdsel på is. Vi oppfordrer alle til å etterleve isvettreglene og husk! ta med sikkerhetsutstyr som ispiggger og redningsline, ved ferdsel på is. Hvor mye holder isen? Ferdsel på is for lek og sport har i vårt land lange tradisjoner. Til stadighet kan vi også observere et stort antall isfiskere i aksjon på fine dager i vinterhalvåret. Mange brukere av isen medfører også en større risiko for at ulykker kan skje. Det er derfor av avgjørende betydning at brukerne av isen kan vurdere isens beskaffenhet før man beveger seg utpå. Kjerneis De fleste ulykker skjer om høsten når isen fryser til, og om våren når den går opp. Kjerneisens holdbarhet på ferskvann Tykkelse 5 cm bærer en person, utvis forsiktighet 10 cm bærer en motorsykkel, vekt ca 600 kg 15 cm bærer lett personbil, vekt ca kg 20 cm bærer tung personbil, vekt ca kg 25 cm bærer middelstung lastebil, vekt ca kg 30 cm bærer en større samling av folk 35 cm bærer tung lastebil, vekt ca kg Isvettreglene 1. Ha respekt for isen. 2. Gå aldri alene på isen. 3. Gå ikke ut på is som kan være svak. 4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis. 5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann. 6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks ispigger og redningsline til bruk som «den forlengende arm». 7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen. 8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre. 9. Ved disse stedene er isen svakere: a. Siv b. Råk c. Bro d. Odde e. Avløp f. Innløp g. Utløp h. Sund i. Grunne j. Vindbrønn Nyisen er lumsk ved at den ikke fryser til like jevnt overalt. Selv om is med 5 cm tykkelse kan bære en mann, bør nyisen over et større område ha en tykkelse på 10 cm før en kan ferdes trygt. Hvis isen fryser til uten snøfall, får en det en kaller kjerneis. Kjerneisen er mørk av farge og gjennomskinnelig. Kjerneisen på ferskvann kan bære temmelig mye. Snøis Når det er snøfall under frysingen, får en gråhvit snøis, som er mye mer porøs og mindre holdbar, særlig hvis det er vekslinger mellom frost og mildvær når den fryser til. Den gråvite snøisen må være dobbelt så tykk som kjerneisen for å ha samme bæreevne. Havisen Havisen fryser senere til og går også tidligere opp på grunn av saltinnholdet. Når havisen går opp, løsner den ofte i flak, og det har hendt at folk kommer i drift utover havet på slike flak. En særdeles farlig lek er å hoppe fra flak til flak når isen går opp. Trygg på is For at du skal være trygg på isen må ALLTID SIKKERHETEN komme i første rekke. Ta med redningsutstyr som ispigger og kasteline, og la aldri noen gå alene på isen. Vurdere is forholdene før du begir deg utpå, og snakk med kjentfolk. Gjennom isen Hvis du selv går igjennom isen, og andre ikke kan hjelpe deg, vend deg i den retningen du kom fra. Hogg i isen med ispigger, kniv eller tilsvarende, til isen ikke lenger brister under deg. Dra deg opp på sikker is. Hjelp andre Hvis noen andre har gått igjennom isen, er det avstanden fra land eller sikker iskant som bestemmer hvordan du kan hjelpe vedkommende opp og i land. 1. Nær land, men lenger enn armen din rekker: a. Ligg på isen. Rekk ut noe til å gripe i som en skistav, en gren, en fiskestand, jakken din, eller et skjerf. 2. Litt lenger fra deg: a. Kast ut en livbøye, et tau eller en kasteline. Ligg på isen og dra inn den forulykkede.. 3. Så langt at du selv må ut på isen a. Da er det viktig å sikre seg selv. Det kan du gjøre ved å fordele vekten så godt at den svake isen ikke brister for deg også. Bruk en kombinasjon av f.eks stige og redningsline. Kryp ut på stigen og kast redningslinen til den forulykkede. Husk nødnummeret: (113). 8 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

9 Elen Johanna og Petter Lie Livredderne på Ararats Berg Det nordligste minnesmerket i Trondheim er plassert ytterst på Ladeneset og hedrer ettermælet til husmannsparet Elen Johanna og Peter Lie. Innholdet og bilder er gjengitt med tillatelse fra: Adresseavisa, Trondheim.no og forlaget Samlaget. Elen og Peter ( ) ryddet seg en plass på Festberget, som lå under gården Spannet på Østmarka. I folketellinga for 1865 er Peter oppført som «Husmand med jord», men i tellinga 10 år seinere er «med» byttet ut med «uden». Dette forteller sikkert at det var fjorden og fisket de to livberget seg og sine fire døtre med. Fisken ble dratt på Strindfjorden, og siden omsatt som prima ferskvare i Ravnkloa. På denne tida var fjorden både Tegn. Henrik Mathiesen, Dagsposten leveveg og ferdselsåre på en helt annen måte enn i dag. Folk fra f.eks. Frosta og stjørdalstraktene brukte båt til og fra byen, og farkostene var små og åpne. Fra stua si hadde Elen og Peter utsikt til fjorden, og kunne raskt observere om noe unormalt var i gjære. Slikt forekom ikke sjelden, særlig når sjøen sto fra nord eller øst. Om deres egen arbeidsdag var lang og slitsom, så nølte de aldri når de så at folk hadde problemer. Peter, ofte assistert av Elen, satte ut i sin egen båt. Med godt sjømannskap og stor lokalkunnskap kunne de ofte snu tragedie til liv. En bror av Elen, Svend Hagen, deltok også gjerne i dette uegennyttige redningsselskapet. Omsider ble innsatsen også anerkjent av det offentlige. Etter en særlig dristig redningsaksjon i 1879 fikk Peter borgerdådsmedaljen i sølv, mens Elen (på tidstypisk vis) ble tilgodesett med ei pengebelønning. Seinere mottok de også statspensjon. Lenge etter at Peter og Elen var døde, ble det i 1937 reist en minnestein på Festberget, eller «Ararats Berg» som det het på folkemunne. Initiativet var tatt av «Holstguttene på Østmarken», d.v.s. den kjente industrimannen og politikeren Throne Holst og brødrene hans. På steinen står det at Peter berget 34 mennesker fra den visse død, og at Elen var med i 19 av tilfellene. Siden Peter fikk mest oppmerksomhet mens de levde, får Elen være hovedperson ved dette høvet. Men det virker som om de to levde last og brast sammen gjennom et langt liv, og de har fått hver sin veg oppkalt etter seg, i ærbødig nærhet av hverandre, på Østmarka. Anbefalt lesning: Marte Mona: Berømte og gløymde trondheimskvinner. Samlaget år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

10 10 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

11 Badevakt 1 kurs for leiere av Moa Svømmehall Ålesund koordinerte utdanningen av badevakter for n og organisasjoner som leier bassenget i Moa Svømmehall. Bilder og tekst av John P. Andersen og Christen Krosshøl. Vi dro mannssterk til Ålesund Fredag 6. januar 2006 reiste John P. Andersen (leder for NLS utvalget: Sikkerhet, badevakter og livredder) og Christen Y. Krosshøl (medlem av NLS arbeidsutvalg og erfaren instruktør) til Ålesund for å gjennomføre Badevakt 1 kurs for deltakere fra Ålesund 7. og 8. januar. Koordinator for Ålesund var Idar Rotnes. Som tredje mann på instruktørlaget deltok Mohammed Belmaachi, badevakt på Moa svømmehall. Ålesund koordinerer utdanning av badevakter for leier Ålesund har åpnet for ytterligere utleie av Moa svømmehall til klubber og organisasjoner, utover ordinær drift. Det er krav at de organisasjoner som skal benytte bassenget har godkjent badevakt(er) når svømmeanlegget er åpent. Dette har ført til at det måtte utdannes flere badevakter for å imøtekomme kravet om badevakt kompetanse hos leieren av svømmeanlegget. Flere r bør følge Ålesunds eksempel Det er dessverre slik i mange r at utleieren (n) ikke ivaretar behovet for å informere, koordinere og sørge for at de som leier bassenget tilbys kurs. Norges Livredningsselskap gir tilbud og gjennomfører svært gjerne tilsvarende kurs i andre r. Krav til badevakten Badevakter må ha gjennomgått Badevakt 1 kurs (og løpende anbefales gjennomføring av 1/2 årlig badevaktprøve) samt være fylt 18 år, for å kunne ivareta det faglige og juridiske ansvaret ved bruk av anlegget. En positiv gjeng på 36 personer deltok Det var en positiv gjeng, til sammen 36 kursister, som møtte tidlig lørdag morgen i Moa svømmehall. Foran seg hadde de 16 timer på skolebenken/svømmehallen denne helgen, som for øvrig glimtet til med flott vintervær med sol fra en skyfri himmel. Mange deltakere krever en fordeling av oppgaver blant instruktørene Vi fordelte oppgavene på følgende måte: John besørget instruksjon innen Hjerte-/ lungeredning (HLR) og nakkeskade. Mohammed besørget instruksjon i svømme- og dykkeferdigheter og livredningsøvelser. Christen besørget instruksjon knyttet til sikkerhet i badeanlegg/ svømmehall (instrukser, alarmplan m.m.). På søndag organiserte vi badevaktsprøven og «ulykkessituasjoner». God stemning og gode prestasjoner Det var god stemning blant kursdeltakerne og instruktørene var meget godt fornøyd med prestasjonene til deltakerne. Vi ble meget godt mottatt av Mohammed og Ålesund ns representant, Idar Rotnes. Fornøyde, men slitne vendte vi nesen sydover kl søndag kveld. En stor takk til Ålesund ved Idar Rotnes, som var den perfekt vert for kurset. Lettlest førstehjelpsbok 17 temakapitler som f.eks. «Drukningsulykker», «Rus», «Brudd», «Brannskader» osv. Hvert kapittel begynner med en historie som brått og ganske brutalt setter deg inn i situasjoner du gjerne kan komme opp i. Nyttige faktaopplysninger og lærerike tekster. Grundig gjennomgang av viktige teknikker innen førstehjelp og livredning, med trinn-for-trinn forklaring og tydelige eksempler. Rikt illustrert med tegninger og annen grafikk. To utgaver: Bokmål og nynorsk. Pris: 1-4 stk: kr 40,-/stk 5-9 stk: kr 30,-/stk 10 eller flere: kr 20,-/stk Ved ekstra mange bøker kan det gis enda bedre tilbud! Ingen mva. Frakt kommer i tillegg. Her får du kjøpt boka: Nettbutikk på Tlf.: år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

12 Organisasjonskart for Redningstjènesten Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen Akersg. 42, Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Sør-Norge Sikringsbygget 4050 Sola Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Nord-Norge Postboks Bodø Tlf.: Faks.: Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene og Svalbard 12 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

13 Førjulsstevne i Livredning Kongsvinger Svømmeanlegg NLS Glåmdal krets arrangerte sitt første livredningsstevne lørdag 26. november Tekst: Anne Rørholt. Bilder: Ingvild Holmestrand og Pernille Borander. 40 deltakere på Glåmdals første livredningsstevne NLS Glåmdal krets v. Kongsvinger Svømme og Livredningsklubb (KSLK) arrangerte sitt første livredningsstevne før jul med i overkant av 40 deltakere i alderen 7-15 år fra Romerike krets, Vansjø livredningsklubb og Glåmdal/Kongsvinger. Øvelsene var satt opp i samråd med Konkurranseutvalget i NLS, og et viktig poeng var å kunne by på øvelser som ikke bare passer for de rutinerte stevnedeltakerne, men også for de unge og urutinerte. Slike stevner er viktige både med hensyn på å ufarliggjøre dette med å delta på stevner, få rutine og å treffe andre og se andre i aksjon. Upåklagelig dugnadsånd og stor innsatsvilje Med alle sine forskjellige øvelser både på land (førstehjelp) og i vannet, alt utstyret som skal være på plass, alle vaflene som skal stekes og alle dommere og funksjonærer som trengs blir slike arrangementer som dugnader der alle må hjelpe til. Og som arrangør lærte vi mye men vi ble ikke skremt! Dugnadsånden var upåklagelig hos de deltakende klubbene, foreldrene i KSLK og også blant en gruppe barn som ikke hadde lyst til å delta på stevnet, men som stilte som gode medhjelpere når det bla gjaldt å få utstyr på plass, steke vafler og selge lodd. En takk til alle dere som var med og bidro til en ettermiddag med stor stemning fra innmarsj til premieutdeling. Vi sees! Aurskogjentene i aksjon under øvelsen 25 m ilandføring med plate som forlenget arm. Fornøyde jenter fra Kongsvinger; Martine Haagensen, Hanna C. Holen, Fredrikke Holmestrand og Eline Rotberget. Lagmessig oppstilling på bassengkanten etter innmarsj til tonene fra «Kong Haakon VII s Honnør-Marsch». 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

14 Organisasjonsplan for NLS pr. 1. januar 2006 Oversikt over Utdanning av instruktører i NLS Norges Livredningsselskap INSTRUKTØR- OG PROFESJONSUTDANNING Hovedinstruktør Hovedinstruktør Badevakt & Sikkerhet (Oppnevnes) Hovedinstruktør Livr. & Svømming (Oppnevnes) Hovedinstruktør Baby & Småbarn (Oppnevnes) Hovedinstr BHLR 8 t Hovedinstr DHLR (Oppnevnes) Hovedinstr NGF 10 t Hovedinstr Fh oms barn 10 t Hovedinstr Trafikalt gk (Oppnevnes) Instruktør og profesjon Instruktør Badevakt 18 t Livredder strand 18 t Badevakt 2 (autorisert) 16 t Badevakt 1 16 t Instruktør Livr & Svømming Del II - 20 t Instruktør Livr & Svømming Del I - 20 t BASISUTDANNING 20 t Instruktør Baby & Småbarn Del II - 18 t Instruktør Baby & Småbarn Del I - 18 t Instruktør BHLR 6 t Instruktør DHLR 4 t Instruktør NGF 8 t Instruktør Fh oms barn 8 t Instruktør Trafikalt gk 4 t Obligatoriske publikumskurs Defibrillator HLR - 4 t HLR - Basal NGF 3 t 5-6 t Førstehjelp, omsorg barn 5-6 t Trafikalt grunnkurs 4 t 14 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

15 Livredning ilandføring av en bevisstløs person Skrevet av Torill Hindmarch, leder av Utvalget for livredningsklubber og konkurranser. Hodefatning, en trygg og god ilandføringsteknikk Hodefatning, det har alltid vært en god og trygg måte å få inn til land en bevisstløs person. En ligger på ryggen holder godt i hodet på pasienten, og utfører bryst beinspark så fort man kan. Enkelte klarer det bra med en «miksmaster» beinspark, men i lengden er det ganske tøft for knærne. Det eksisterer flere ilandføringsteknikker Det eksisterer flere ilandføringsteknikker, men det har ikke vært noe stor endring i teknikken i mange år. International Life Saving Europe har utført en kartlegging av de forskjellige typer metoder som blir brukt i Europa, og flesteparten benytter hodefatning og brystfatning i forskjellig varianter. England endrer praksis Allikevel kan man se en utvikling i land som eksempelvis England hvor ilandføringsteknikken har endret seg mye i løpet av det siste 10 år. Ved ilandføringen distanserer man seg fra pasienten ved å holde minst mulig i pasienten og ved å holde pasienten lenger bort fra egen kropp. Fra 2 hender på hodet har noen europeiske land begynte å benytte bare en hand under haken til pasienten, mens de støtter hans hode ved skulderen til den armen som holder pasienten. Man kan også strekke den armen som man drar pasienten med, og da vil faktisk pasienten være lettere å i landføre. For ca. 8 år siden utviklet livreddere i England en metode hvor man holdt i armen (rundt håndleddet) til pasienten slik at ryggraden ble strukket og hodet hang bakover, en utrolig lett måte å ilandføre en bevisstløs person. Man kan velger å svømme på siden (som passer bra for de fleste voksne som har et skeivt brystbeinspark), ettersom man kan bruke beina mer effektivt, eller man kan ligge på ryggen eller magen. Denne metoden lærer jeg bort til lærere og barnehagepersonale som skal ansvaret for barn som oppholder seg i nærheten av vann. Dette fordi det er den letteste måte å ilandføre en bevisstløs pasient og passer bra for voksne med «svake» svømmeferdigheter. Profesjonelle livreddere har utviklet en egenartet ilandføringsteknikk Men for de som er profesjonelle livreddere har det utviklet seg en egenartet ilandførings- metode. Den første gangen jeg så den utført ristet jeg på hodet, dette kunne ikke være bra tenkte jeg. De duppet pasienten under vann og hadde ikke full kontroll hele tiden. Men i løpet av snart 5 år i det internasjonale konkurransemiljøet har jeg innsett at metoden er fordelaktig å benytte på en bevisstløs person. De livredderne som er godt nok trent klarer å ilandføre en bevisstløs person utrolig rask, og har pasientens hode over vann i hele 50meter av løpet. De svømmer crawl med en arm, og holder på bakhodet eller i armen/under armhulen til pasienten, som ligger bak eller på ryggen til redderen. Jeg har tatt tiden på 100m hvor de ilandfører i 50m av distansen. Den raskeste i fjorårets VM klarte ilandføring med bruk av kun 50 % prosent av den tiden som konkurrentene brukte ved å svømme på side eller rygg med brystbeinspark. Flere duppet dukkens hode under vann flere ganger, noe som førte til disk. Men allikevel så det fikk meg til å fundere på hva er viktigst for en som har ligget under vann og har sluttet å puste? Det må være å bli fraktet raskest mulig til land for å få startet med Hjerte-/ lungeredning. At pasienten ligger bak redderen bør ikke være noe problem, en godt trent person har god kontroll på pasienten. La barna øve tidlig på den «nye» teknikken Derfor har jeg endret mitt syn på dette. Vi som har barn i klubbene, som trener jevnt i løpet av året, kan godt begynne å lære bort den nye teknikken til barna. Det er viktig å begynne å trene i ung alder med en arms crawl og et lodd i den andre hånden. Det fins 2 lodd med riktig tyngde i synkedukken. Viktig er det å finne ut hvilken side man skal puste for å ikke duppe pasienten hver gang. Ved å bruke svømmeføtter får man bedre fart og kan lettere øve på teknikken. De av leserne som er trenere i livredningsklubber hvor barn deltar år etter år bør vurdere denne metoden, som en av treningsøvelsene for å styrke repertoaret av ferdigheter. Jeg er spent på hvem av konkurranselivredderne i Norge som tør å benytte ilandføringsteknikken for første gang i et NM! 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

16 THON0035 Thon Hotels Nå kan du velge mellom 43 Thon-hoteller fordelt på tre ulike konsepter. Ulike hoteller for ulike anledninger - det skulle bare mangle. Thon Budget har faste lave priser. Dette er valget for deg som vil bo smart, enkelt og rimelig. Når du vil unne deg litt ekstra bør du bo på Thon City. Her står komfort og beliggenhet i sentrum. Thon Conference tilbyr profesjonelle møteplasser tilrettelagt slik at alt går etter planen. tlf: Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

17 Terminliste 2006 Oversikt over utdanning, kurs, seminarer, konkurranser og mesterskap i regi av Norges Livredningsselskap. Oppdatert INSTRUKTØRUTDANNING Alle spørsmål og påmelding i forbindelse med utdanning, rettes til NLS v/ adm, Arnebråtveien 114, 0771 Oslo. Tlf / Faks , E-post: Mesterskap/Konkurranser 26. mars Livredningsstevne i Sandbekkhallen, Rælingen ved Lillestrøm april Norsk og Nordisk Mesterskap, Moss Konkurranseutvalget Basisutdanning Siste helg i august Oslo/Akershus Livredning og svømming mars Instruktørkurs del I - Kongsvinger eller Oslo april Instruktørkurs del II - Kongsvinger eller Oslo Baby- og Småbarnssvømming mars Instruktørkurs del 1 - Hovseter, Oslo april Instruktørkurs del 2 - Hovseter, Oslo Førstehjelpsutvalget - Badevakt og sikkerhet sept. Badevakt 1 - Nesodden, Oslo Kontaktperson Badevakt 1 i Nesodden, Oslo: John P. Andersen, e-post: mob Andre kurs og seminarer 31. mars-1. apr. Instruktørsamlingen 2006 på Norges Idrettshøgskole, Oslo Annet juni Jubileumshelg med Landsmøte, Thon Hotel Opera, Oslo 16. juni Åpning 17. juni Livredningsdag (Utendørsarrangement) 18. juni Landsmøtet 2006 Norges Livredningsselskap takker for støtten Silja Line Fjordg TRONDHEIM Tlf Fax STAVANGER Tlf Grimstad Bil AS Bergemoen 4886 GRIMSTAD Tlf Fax Rogn Maskin og Elektrisk Strandg STATHELLE Tlf MANGER Tlf Bjugn 7160 BJUGN Tlf Flekkerøy Gjensidige Båtassuranceforening Vragesfløyen 87, 4625 FLEKKERØY Tlf T. M. Slungård Sag & Høvleri 7530 MERÅKER Tlf Fax Kongelig Norsk Båtforbund Vågebyv 23, 0569 OSLO Tlf for ett bedre båtliv! Electromarin A/S Flootmyrv PORSGRUNN Tlf Fax Sørsveis AS PB 43, 3965 HERRE Tlf Fax Skipperg. 14, 7042 TRONDHEIM Tlf Tokke 3880 DALEN Tlf Fax Egersund Reisereparasjoner as Strandg EGERSUND Tlf Rommen Autoskade A/S Haavard Martinsens v OSLO Tlf Fax Sæterdals Frisørsalong Skrivev SØRUMSAND Tlf år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

18 Norges Livredningsselskap takker for støtten Elkem Chartering AS PB 53 Lilleaker 0216 OSLO Tlf Kanalv 5, 5068 BERGEN Tlf Fax Tromsø Maritime Skole 9009 TROMSØ Tlf Fax Østfold fylkes 1702 SARPSBORG Tlf Fax LØRENSKOG Tlf Alt i varme & ventilasjon - 12 & 24 volt Alstahaug Havnevesen KF Sandnessjøen Havn Kveldulvsonsg SANDNESSJØEN Tlf Tjøme Båtsenter A/S Sunde, 3145 TJØME Tlf Fax Stavern Rørleggerbedrift AS Storg. 50, 3290 STAVERN Tlf Midsund Bruk A/S 6475 MIDSUND Tlf Agder Boat AS Industriv ARENDAL Tlf Fax Comrod A/S 4120 TAU Tlf Fax Ulsteinvik Marina A/S Stålhaugen ULSTEINVIK Tlf Fraktfartøyenes Rederiforening PB 2020 Nordnes 5817 BERGEN Tlf Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn Storg. 22, 3290 STAVERN Tlf Fax Tromsø Havn 9254 TROMSØ Tlf Fax Arendal Arendal Kultur og Rådhus 4809 ARENDAL Tlf ANONYM STØTTE Beiarn Rådhuset 8110 MOLDJORD Tlf Måløy Verft AS 6718 DEKNEPOLLEN Tlf Fax Maritim Consultants AS 5346 ÅGOTNES Tlf Fax Sunnmøre Livbeltefabrikk 6030 LANGEVÅG Tlf Sogndal 6851 SOGNDAL Tlf Fax Lurøy Handel 8766 LURØY Tlf B. Hubert a/s PB 7014 Vestheiene 4674 KRISTIANSAND S Tlf Fax Moi Båtsportklubb Lyngv 6, 4460 MOI Tlf Yamaha Motor Scandinavia AB GH-huset 1433 VINTERBRO Tlf Fax Hystadv SANDEFJORD Tlf Bodø Havn HF 8001 BODØ Tlf Langgrunn 3186 HORTEN Tlf Havneterminalen 7650 VERDAL Tlf Bergemov GRIMSTAD Tlf Leikanger Skrivarvegen LEIKANGER Tlf Fax Rosenkrantz g OSLO Tlf Veritasv 1, 1322 HØVIK Tlf Brekke Auto Service Brekkev 4 J 0883 OSLO Tlf Frankendalsv LARVIK Tlf Leth Sues Transit Ltd. AS PB 1476 Vika 0116 OSLO Tlf Holmestrand Langgt HOLMESTRAND Tlf Fax Bindal Oldervikv TERRÅK Tlf Fax Pålsv 2, BODØ Tlf Fax In-Ma Pumper Bergen AS PB 2047 Nordnes 5024 BERGEN Tlf Steinar Stolen AS PB 28, 1476 RASTA Tlf Fax MOLDE Tlf Fax Måsøy Torget HAVØYSUND Tlf Fax Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap A/S Stranden 1, 0250 OSLO Tlf Charterkjøring - utleie av båter for større selskaper Havneg MOSJØEN Tlf Fax Kvina Offshore Service AS Lervik, 4480 KVINESDAL Tlf Fax P.O. Box 4070 Dreggen, 5835 Bergen Tlf: , Fax: , Vågsøy 6701 MÅLØY Tlf Fax Rana Ship Management A/S Midtreg MO I RANA Tlf Årdal Rådhus ÅRDALSTANGEN Tlf Fax HARSTAD Tlf PB 44, 3167 ÅSGÅRDSTRAND Tlf Fax Revidert 2004 "Strøm om bord" Håndbok om elektrisitet i fritidsbåter av Jon Winge 144 sider kr 170,- Boken omhandler også kravene til landstrøm Dybsjord Data Assistanse A/S 3581 GEILO Tlf Fax Tysfjord 8591 KJØPSVIK Tlf Fax Sentrum Bygg AS Verkseier Furulundsv OSLO Tlf Fax Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sykehusv TROMSØ Tlf Fax PB 1088 Sentrum, 5809 BERGEN Tlf Fax Bestilles fra: eller fax Larvik 3251 LARVIK Tlf Hvaler Skjærgårdstjenesten 1680 SKJ RHALLEN Tlf Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

19 Norges Livredningsselskap takker for støtten Harstad Kommunehuset 9479 HARSTAD Tlf Hvaler Elektriske A/S Strandvn SKJÆRHALLEN Tlf Septik og Miljøservice AS Gjekstadv SANDEFJORD Tlf Fax BEKKJARVIK Tlf Steimler Shipbrokers Fjellsdalen BERGEN Tlf Sjø-Sport Service A/S 4664 KRISTIANSAND S Tlf Fax Langestrandv SANDEFJORD Tlf Fax Brønnøy Havn KF Kaien 8900 BRØNNØYSUND Tlf Fax Vesterv. 1 A/B 4809 ARENDAL Tlf Arkitekt Brede Vardeberg Tiurv BRUMUNDDAL Tlf Meland 5906 FREKHAUG Tlf Fax Buvik Trafikksenter H. J. Dyndal A/S 7350 BUVIKA Tlf Fax Bodø PB 319, 8001 BODØ Tlf Fax KRISTIANSAND S Tlf AS Agra Industrier PB 4644 Sofienberg 0506 OSLO Tlf Fax Einar Olsen Ur-Optikk AS Kjøpmannsg. 19 A 7900 RØRVIK Tlf PB 173 Kalbakken 0903 OSLO Tlf Fax Vestnorsk Brunnboring A/S 5913 EIKANGERVÅG Tlf Fax Kristiansund 6501 KRISTIANSUND N Tlf Fax CENTA transmisjoner a.s Bekkev SANDEFJORD Tlf Kjørkleiv Båt og Motor Ferjev FARSUND Tlf Økriv. 2, 1349 RYKKINN Tlf PB 63, 2101 SKARNES Tlf Zachariasbryggen 5014 BERGEN Tlf Fax Malmøya slipp A/S Sundv. 11, 0198 OSLO Tlf Fax Mobil Båtslipp 5443 BØMLO Tlf Fax Øyra Slip & Mek Verksted 8195 GJERØY Tlf Fax BOLGA Tlf Fax Arendal Maritime Videregående Skole Fløyv ARENDAL Tlf Fax Kjøtt/Slakter/Pølser Kaare Sørensen Andr Kjærs v KRISTIANSAND S Tlf Banev. 16, 5811 BERGEN Tlf Fax Vebergv. 14, 1659 TORP Tlf Fax Ingebrigtsen Bil S Garås 3623 LAMPELAND Tlf Fax Lillesand 4791 LILLESAND Tlf Fax NESØYA Tlf BREMNES Tlf Fax Frøya 7261 SISTRANDA Tlf Fax HENNINGSVÆR Tlf Fiskeproduksjon og eksport Øvre Flatås v FLATÅSEN Tlf Kystmuseet i Sogn og Fjordane Brendøya, 6900 FLORØ Tlf Fax Skjebergkilens Marina A/S Ullerøy 1747 SKJEBERG Tlf Fax Gjesdal Rettedalen ÅLGÅRD Tlf Partrederiet Mjånes 9531 KVALFJORD Tlf Mobil Sinterco AS Iver Hesselbergs v LARVIK Tlf Fax Havøysund Havnevesen 9690 HAVØYSUND Tlf Fax Åstvedt 5106 ØVRE ERVIK Tlf Volda Stormyra VOLDA Tlf PB 1623 Vika 0119 OSLO Tlf Fax Grimstad Auto Senter 4890 GRIMSTAD Tlf Karmøy Statsr d Vinjes g KOPERVIK Tlf Sogn Avis 6863 LEIKANGER Tlf Fax Fekjan 80, 1394 NESBRU Tlf Fax Hamarøy 8294 HAMARØY Tlf Fax Færder videregående skole Tønsberg maritime fagskole UTDANNING AV SKIPSOFFISERER. Skolen har to- årig linje for skipsfører- og maskinsjefsutdanning. Studiet er åpent for alle som har fagbrev innenfor relevant fagområde, eller tilsvarende. Tønsberg maritime fagskole er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og kvalitetssikret gjennom DnV. Videre tilbyr skolen i samarbeid med høgskolen i Vestfold kurs i GOC/GMDSS-Generelt radiooperatørsertifikat ROC/GMDSS-Begrenset radiooperatørsertifikat GOC eller ROC- Fornyingskurs På forespørsel kan skolen også tilby andre maritime kurs. Informasjon om studiene fås ved henvendelse til skolen. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside. Postboks 43, 3101 Tønsberg Telefon Fax Østre Toten PB 24, 2851 LENA Tlf Fax Rødberg Dagligvare Maskinavdeling Hvammen 3630 RØDBERG Tlf Fr Nansens pl 7 Telephone: PB 1254 Vika Telefax: OSLO E.mail Gas: NORWAY E.mail Tank: Eide Marine Services AS 5457 HØYLANDSBYGD Tlf Fax Pirsenteret Brattøra 7005 TRONDHEIM Tlf Sveiseverksted Alfr. A. Berge A/S Elvev 4, 1394 NESBRU Tlf Fax Tolder Holmers v BODØ Tlf Fax år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

20 Aret Plakat :59 Side 1 B Returadresse Norges Livredningsselskap Arnebråtveien Oslo Trygghet i hverdagen 20 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste gjør livet litt enklere

Diplomer i avansert svømming og livredning

Diplomer i avansert svømming og livredning Diplomer i avansert svømming og livredning Heftet inneholder oppgaver for gjennomføring av øvelser for å kunne motta diplomer i avansert svømming og livredning. Hvert diplom viser målene for kurs- og treningsprogrammet

Detaljer

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb

ONNERVANNSPOSTEN. Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Formannens hjørne: Hei alle medlemmer av Kristiansand dykkerklubb Postboks 1077,Lundsiden 4687 Kristiansand Org nr 983 100 368 Bankgiro 3060 21 30319 Utgave februar 2013 Innhold: Formannens hjørne Innkalling

Detaljer

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011

Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen NM i livredning og Rookie 2011 2.- 3. April Moss Norges Livredningsselskap i samarbeid med Vansjø krets har gleden av å invitere til NM i Livredning 2. og 3. april 2011 Mossehallen: Bassenget:

Detaljer

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb

Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 Moa svømmehall i Ålesund 8. 10. april 2011 Teknisk arrangør Aalesunds Svømme- & Livredningsklubb Nasjonal Årsklassemesterskap (ÅM) 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund

Detaljer

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org)

Post 1 - Makrell. Spørsmål: (Fasit finner du på www.oslofjorden.org) Post 1 - Makrell Makrell (Scomberscombrus) kan bli opptil 70 cm og 3,5 kg, men er sjelden over 40 cm og 700 g. Makrellen har en muskuløs og spoleformet kropp som er perfekt tilpasset hurtig svømming. Ryggen

Detaljer

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs

Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Instruktørutdanning NSFs tilbud og hvordan arrangere kurs Revidert Begynnerinstruktørkurs Nytt: > E-læring, generell del og spesifikk del, https://kurs.idrett.no/course/index.php?categoryid=91 > E-læringsmodulen

Detaljer

BILAGET ER LURT Å SAMLE PÅ. RIV UT OG TA VARE PÅ!

BILAGET ER LURT Å SAMLE PÅ. RIV UT OG TA VARE PÅ! bilag REDNING PÅ ISEN INNHOLD: Å ferdes på is Side 1 Redning på is Side 2 Redning på is Side 3 Utstyr og forberedelser Kontroll av is Utrygge isforhold Side 4 Praktiske tips Steder på nett Videre erfaring

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER

NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER NORGES SVØMMEFORBUND HVER NORDMANN EN SVØMMER, HVER SVØMMER EN LIVREDDER Open Water aktiviteter i klubb Oppvarmingsseminar Trener og Lederkonferansen 2016 Program Fredag 2. september kl 10.00-15.00 Møterom:

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel vest 2013 Stavanger 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2010 for senior og funksjonshemmede Kortbane (25 meter) Stavanger Svømmehall 18. - 21. mars Innbydelse NM i svømming kortbane 2010 - side 2 Som teknisk arrangør har Stavanger

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015. Tid 6. til 8. Februar Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2015 Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Bergen Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb

NM i Livredning 2012. Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb NM i Livredning 2012 Steinkjer 20.- 22. april VIKTIG INFORMASJON Norges Livredningsselskap i samarbeid med Steinkjer svømme-og livredningsklubb har gleden av å invitere til NM i Livredning 20.- 22. april

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Vest 2016 Stavanger svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text

Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK. Title Text Drammen svømmeklubb SIN SVØMMESKOLEHÅNDBOK Title Text Ingvild Eknes 92 modell Født inn i svømmeverden Badevakt Drammensbadet 2011 d.d Drammen svømmeklubb 20112014 Asker svømmeklubb fra 2014 Økonomi & Ledelse

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Midt 2015 Ålesund Tid 6. til 8. Februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2015 - side 2 Som teknisk arrangør har Aalesund Svømme- og Livredningsklubb, på vegne

Detaljer

færre bos gruppert folketall

færre bos gruppert folketall færre bos Fylke Kommunenavn gruppert folketall enn vedtak Akershus Nes (Ak.) over 5000 1 Akershus Aurskog-Høland over 5000 3 Til grunn for fordeling: Akershus Ås over 5000 4 I beregningen for fordeling

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev

Arendal, Grimstad, Froland, Lillesand, Risør 10 Vest-Agder Installerer selv Kristiansand 11 Rogaland Skanner hos seg m/lev Nr Fylkeskommune/kommune Organisering Eier Brukere 1 Østfold Skanner hos andre Sarpsborg 2 Akershus Skanner hos andre Asker 3 Oslo Skanner hos seg 4 Hedmark Skanner hos andre Hamar 5 Oppland Skanner hos

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel midt 2016 Levanger Tid 5.-7.2.2016 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016- side 2 Som teknisk arrangør har Levanger Svømme- og Livredningsklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs:

Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Vennligst les denne informasjonen før påmelding til kurs: Karmøy svømmeklubb følger Nasjonal plan for svømmeopplæring og bygger på Norges Svømmeskole sin progresjon ved gjennomføring av svømmeopplæring.

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel ÅMØ - Vest 2008 Stavanger svømmehall 8.-10. februar 2008 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring VEST 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland Svømmekrets, på vegne

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel øst 2016 Sarpsborg 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Sarpsborg IL, svømmegruppa, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb

- trivsel - trygghet - tilhørighet - www.tsk-swimclub.no. Lille blå. Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb - trivsel - trygghet - tilhørighet - Lille blå Slik gjør vi det.. i Tromsø svømmeklubb Tromsø svømmeklubb - TSK er Nord-Norges største svømmeklubb har 634 medlemmer. Av disse er 354 aktive medlemmer og

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-273-06.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/4 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

Nasjonal Årsklassemønstring 2008

Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Nasjonal Årsklassemønstring 2008 Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Sentralbadet, Bergen 28. til 30. mars Innbydelse Nasjonal Årsklassemønstring 2008 side 2 Som teknisk arrangør har Bergens Svømme og

Detaljer

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret.

Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Berg-Hansen har testet Power Plate Vi ble kjent med Power Plate gjennom Christine Løvli, som driver Pilatespilotene. Christine var vår instruktør i Pilates på kontoret. Vi ble invitert på presselansering

Detaljer

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016

Kommuner 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 r 2015 Tilfredshet & Anbefaling April 2016 Innbyggernes tilfredshet med de kommunale tjenestene I forbindelse med kundeundersøkelsene som ble gjennomført i 2015 så ble respondentene også spurt: Hvor tilfreds

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Utsendinger til landsmøtet etter 6

Utsendinger til landsmøtet etter 6 Utsendinger til landsmøtet etter 6 Fordeling av delegater (se 6 her): Alle lokalforeninger kan sende en delegat. I tillegg fordeles 50 delegatplasser på fylkene etter medlemstall. Fordelingen av fylkeskvoten

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten

Bedriftspakke Ekspress over natten KK-057-02.2017 Bedriftspakke Ekspress over natten Områder med utlevering innen kl. 09.00 mandag fredag, fra 1/2 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering innen kl. 09.00 på ukedagene (mandag

Detaljer

Norsk Årsklassemesterskap

Norsk Årsklassemesterskap Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 Stavanger svømmehall 25.-27. april Norsk Årsklassemesterskap (ÅM) 2014 side 2 Som teknisk arrangør har Rogaland svømmekrets, på vegne av Norges Svømmeforbund, gleden

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017

Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Bedriftspakke Ekspress over natten, områder med utlevering innen kl. 09:00 mandag fredag, fra 1/1 2017 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på

Detaljer

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet

Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Til nemndas medlemmer: Torkjel Solbakken, Jo Agnar Hansen, Rune Landås Gjeterhundrådgiver/sekretær: Cathinka Kjelstrup Kopi til: Gjeterhundrådet Bærum, 13. desember 2016 Referat telefonmøte tirsdag 13.

Detaljer

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016

Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Områder med utlevering innen kl. 09:00 Bedriftspakke Ekspress over natten fra 1/4 2016 Tabellen under viser postnumre som har levering av innen kl. 09:00 på ukedagene (mandag fredag) på tjenesten Bedriftspakke

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2010 TROMSØ SVØMMESKOLES EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTE 2010 Dato: 19.08 2010 kl 18:00 Sted: Breivika vg skole INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på

Detaljer

Livredderen. Jubileumsfeiring. Årets Livredder 2005. Vestabøyen vårt viktigste redningsredskap. nr. 3 / 2006

Livredderen. Jubileumsfeiring. Årets Livredder 2005. Vestabøyen vårt viktigste redningsredskap. nr. 3 / 2006 Livredderen nr. 3 / 2006 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no Jubileumsfeiring Vestabøyen vårt viktigste redningsredskap Årets Livredder 2005 100 år i livredningens tjeneste www.livredning.no

Detaljer

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå

Benedicte Meyer Kroneberg. Hvis noen ser meg nå Benedicte Meyer Kroneberg Hvis noen ser meg nå I Etter treningen står de og grer håret og speiler seg i hvert sitt speil, grer med høyre hånd begge to, i takt som de pleier. Det er en lek. Hvis noen kommer

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Innhentings- og utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09.00. Pakken til disse adressene

Detaljer

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00

Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Protokoll fra styremøte 20.10.15 kl 19.00 22.00 Innkalt: Forfall: Ikke tilstede i sak: Ingunn Vika 15 15/16 Lene Gausel 15 15/16 Einar Reinsnos Alexandra Björk X Trine Nilssen Nader Iversen Vara møter

Detaljer

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar.

Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Det er sommerferie, og Frida og Sofus skal på båttur med bestefar. Bestefar har hørt på værmeldingen at det skal være fint vær hele dagen. Frida og Sofus lurer på hva de skal ha med seg på båtturen. "Dere

Detaljer

MIN FAMILIE I HISTORIEN

MIN FAMILIE I HISTORIEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 UNGDOMSSKOLEN HISTORIEKONKURRANSEN MIN FAMILIE I HISTORIEN SKOLEÅRET 2015/2016 Har du noen ganger snakket med besteforeldrene dine om barndommen

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2016 Hokksund svømmehall 5.-7. februar Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2016 - side 2 Som teknisk arrangør har Øvre Eiker svømmeklubb, på vegne av Norges

Detaljer

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig

Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Bjørn Arild Ersland Illustrert av Per Dybvig Pi er en gammel dame. Hun er 12 år. Får hun leve til hun blir 15, vil dyrlegen si at hun er blitt en olding. For en katt kan 12 år være mer enn nok. Pi bryr

Detaljer

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde

INVITASJON NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI. Hovedsponsor: Stiftelsen Sophies Minde INVITASJON JUNIORLEKENE 2014 LØRDAG 14. - SØNDAG 15. JUNI NORGES IDRETTSHØGSKOLE OSLO Hovedsponsor: SSM Stiftelsen Sophies Minde Oslo handicapidrettslag inviterer bevegelseshemmede, synshemmede og hørselshemmede

Detaljer

Kjære svømmer med familie

Kjære svømmer med familie Kjære svømmer med familie Atter ett år er avsluttet. Årsskifte gir mulighet for tilbakeblikk og refleksjon. For Levanger svømmeklubb har 2010 vært et innholdsrikt år. Trønderhallen er nå snart ferdig og

Detaljer

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede

Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Norgesmesterskap i svømming 2009 for senior og funksjonshemmede Kortbane Atlanterhavsbadet Kristiansund 26.-29. mars 2009 Som teknisk arrangør har Norodd Svømmegruppe, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med

INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med INNBYDELSE til NM BOCCIA Individuelt 2015 Moss og Omegn Boccia og Teppecurling klubb I Samarbeid med 20.-21 November Mossehallen, Moss Kontaktpersoner: Egil Olsen Vålervegen 109 1599 Moss Tlf. 90 11 98

Detaljer

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Årsmøte 2014 Valg ordstyrer, sekretær samt 2 representanter til å underskrive protokollen Styrets sammensetning Leder: Nestleder: Kasserer: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem: Varamedlem: Valgkomité:

Detaljer

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april

Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007. Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Årsklassemønstring (ÅMØ) 2007 Atlanterhavsbadet, Kristiansund 13.- 15. april Innbydelse ÅMØ 2007 side 2 Som teknisk arrangør har Kristiansund Svømme og Livredningsklubb, på vegne av Norges Svømmeforbund,

Detaljer

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av.

Det er lagt opp til et bredt program der alle instruktører skal finne temaer de har utbytte av. Velkommen til instruktørsamling Kurs, opplæring og øvelser er helt avgjørende for Norsk Folkehjelp. Dyktige, oppdaterte og motiverte instruktører er derfor svært viktig for organisasjonen. Som en del av

Detaljer

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker.

Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Landsstevnet 2014 Velkommen til årets Landstevne på Landøya i Asker. Sammen med høstens glade farger, så ankommer det en gjeng glade idrettsutøvere til Landøya Bad nest siste helgen i oktober. Landstevnet

Detaljer

Nordsjøstevnet 2005. 11. 13. November 2005. Stavanger, Norway

Nordsjøstevnet 2005. 11. 13. November 2005. Stavanger, Norway Nordsjøstevnet 2005 11. 13. November 2005 Stavanger, Norway City of Sports City of Festivals 1973 2005 NORDSJØSTEVNET Nordsjøstevnets historie For 31 år siden, i 1973, gikk det første Nordsjøstevnet av

Detaljer

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE

Foto: Norges Svømmeforbund FRIHET I VANN FOR ALLE FRIHET I VANN FOR ALLE Foto: Paal Staven FRIHET I VANN FOR ALLE Alle har behov for å bevege seg og bruke kroppen i fysisk aktivitet. For oss handler det ikke om hva du kan gjøre på land, men hva du KAN

Detaljer

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november

Velkommen til Ledersamling. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Velkommen til Ledersamling Kjære Røde Korser. for hjelpekorps 2015 6. - 8. november Radisson Royal Hotel, Bryggen Hver 3 deltaker er gratis! Det er en stor glede for Distriktsråd Hjelpekorps å kunne ønske

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Referat for styremøte Region Sør

Referat for styremøte Region Sør Referat for styremøte Region Sør Tid: 15.02.2017 kl. 20.00 Sted: Telefon Til stede: Odd, (referent), Rita, Kate, Tor. Ørnulf, Arne Forfall: Gjennomgang av forrige referat Reg Sor 21/16 Økonomi 2016 & godkjenning

Detaljer

Narvik Svømmeklubbs veileder

Narvik Svømmeklubbs veileder Side 1 KNNN Narvik Svømmeklubbs veileder Slik gjør vi det i NSK Side 2 Narvik svømmeklubbs medlemmer, foreldre og trenere NSK `s veileder er for alle som har noe med NSK å gjøre - enten det er som medlem,

Detaljer

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN

INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN INVITASJON NM MASTERS 2012 I BERGEN Fredag 9. mars 2012 - Søndag 11. mars 2012 Mesterskapet er åpent for registrerte Masterssvømmere fra Norge og verden for øvrig Nyheter: - Premasters: 20-24 år - Vi kårer

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone

IAESTE traineerapport. Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone IAESTE traineerapport Even Søegaard Røst Serabu, Sierra Leone Høsten 2012 Turen min begynte på Gardermoen i slutten av august med kurs for Sierra Leone. Billigste billett var med Brussels air via Brussel

Detaljer

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B

sørlandssenteret BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 BYGGETRINN 1, 2A OG 2B sørlandssenteret STAGE 1 - ferdig! STAGE 2A - ferdig! STAGE 2B - ferdigstilles Q4-2013 BYGGETRINN 1 - ferdig! BYGGETRINN 2A - ferdig Q4-2012 BYGGETRINN 2B - ferdig Q4-2013 K K Innhold Dagens Sørlandssenter

Detaljer

Referat fra møte i hovedstyret

Referat fra møte i hovedstyret Referat fra møte i hovedstyret Til: Hans-Fredrik Donjem (møteleder), Arvid Haukås, Tor Heimdal, Dag Utnes, Svanhild Melkevik, Daniel Ask, Olav Kristiansen, Nils Martin Hynne, Peder J. Gjetmundsen og Per

Detaljer

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014

ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 ITF Taekwon-Do Mørkvedhallen - 18. OKTOBER 2014 Regi: Norges Kampsport Forbund ved NTN seksjonen Teknisk arrangør: Salten Taekwon-Do Klubb Velkommen til NNM i Bodø!!! NNM i Bodø er et åpent stevne for

Detaljer

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886

MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 1 MANDALS TURNFORENING STIFTET 13.11.1886 TILSLUTTET: NORGES IDRETTSFORBUND NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUND VEST-AGDER TURNKRETS VEST-AGDER IDRETTSKRETS FEIRER 125 ÅRS JUBILEUM Vi har gleden av å invitere

Detaljer

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.

Tillitsverv i Changemaker. Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker. Tillitsverv i Changemaker Nominasjonskomitéen Bernhard Getz gt 3 Postboks 7100 St. Olavs Plass, 0130 Oslo nomkom@changemaker.no www.changemaker.no Innledning Dette er et informasjonshefte om hva det innebærer

Detaljer

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA

TILSKUDDSORDNING FOR BRANNSIKRING AV VERNEVERDIGE TETTE TREHUSMILJØER - SØKNADSSKJEMA SAKSBEHANDLER Einar Karlsen VÅR REF. 14/01647-60 DERES REF. INNVALGSTELEFON +47 98202778 DERES DATO TELEFAKS +47 22 94 04 04 postmottak@ra.no www.riksantikvaren.no ARK. 333.9 Forvaltningsarkivet VÅR DATO

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Søndag 21. oktober Landsstevnet 202 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Søndag 2. oktober Velkommen til Landsstevnet 202! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 202. SSK Skjetten svømming

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011

1910-2010. Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 1910-2010 Landsdel Årsklassemønstring (Landsdel ÅMØ) 2011 Trondheim, Pirbadet 11.-13.februar 2011 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2011 - side 2 Som teknisk arrangør har Trondhjems Svømme & Livredningsklub

Detaljer

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE

TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Invitasjon til TRIPP-TRAPP KONKURRANSE Stevne nr: 2 2015 Stevne dato: Lørdag 21. og Søndag 22. mars 2015 Stevnested: Sandefjord Svømmehall Arrangør: Sandefjordstuperne Svømmehall: Sandefjord Svømmehall

Detaljer

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012

NR 01 NYHETSBREV Februar 2012 HEI ALLE MEDLEMMER i DIS-BUSKERUD! Det nye året er allerede godt i gang, og vinteren har kommet for fullt med snø og kulde. Det er nydelig ute, men også en fin tid å sitte inne med kirkebøker og folketellinger.

Detaljer

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder

Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder Bedriftspakke Ekspress Over natten Utkjøringsområder I kolonner markert med x) i tabellen under, er deler av postnummeret utenfor utkjøringsområdet kl. 09:00. Pakken til disse adressene blir normalt levert

Detaljer

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb

Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til. Øvre Eiker Cup 2015. I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015. Premie til beste klubb Øvre Eiker Svømmeklubb har gleden av å invitere til Øvre Eiker Cup 2015 I Hokksund lørdag 7. og søndag 8. mars 2015 Premie til beste klubb VELKOMMEN Med NSF godkjennelse og i.h.t NSF lover og regler, har

Detaljer

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways

Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike. Velkommen om bord på Pearl Seaways Velkommen til årsmøte! Avdeling Romerike Velkommen om bord på Pearl Seaways Timeplan Program for Københavnstur 4-6. februar 2011 Dato Tid Aktivitet 4. februar 16:00 Seneste oppmøte Vippetangen, Oslo 17:00

Detaljer

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL!

Korpsavisa ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! ÅRSFEST I GOD GAMMEL KORPSSTIL! Tema var kjent for mange av oss som har vært på tidligere årsfester; BAD-TAST. Og vi kan absolutt konkludere med at det er utrolig mange i Hobøl skolekorps som har dårlig

Detaljer

TESS. Presentasjon av leverandør

TESS. Presentasjon av leverandør TESS Presentasjon av leverandør TESS er størst i bransjen slanger og tilhørende tjenester, og ledende leverandør av DVH-produkter til industrien. TESS finnes 84 steder i Norge, og tilgjengelighet er et

Detaljer

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk

Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Kommune Fylke Antall flykninger kommunen er anmodet om å bosette i 2018 Asker Akershus 35 Aurskog Høland Akershus 10 Bærum Akershus 65 Enebakk Akershus 10 Fet Akershus 10 Frogn Akershus 10 Lørenskog Akershus

Detaljer

Hvorfor kontakt trening?

Hvorfor kontakt trening? 1 Hva menes med kontakt? Med kontakt mener jeg at hunden skal ta blikkontakt med deg og at den er oppmerksom og konsentrert på deg. Hvorfor kontakt trening? Kontakt trening tørr jeg påstå er den viktigste

Detaljer

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge

Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Oslo- finale i verdens største kunnskapsturnering for barn og unge Førstkommende lørdag, 9. november arrangeres den regionale finalen for Østlandet konkurransen FIRST LEGO League. Aldri før har så mange

Detaljer

Grenland Tyr Cup 2015

Grenland Tyr Cup 2015 Invitasjon til Grenland Tyr Cup 2015 Nytt av året! Det tilbys innsvømming/trening fra kl. 17:30 21:00 fredag 11. september. Det tilbys også kveldsmat fra kl. 19:00 21:00 på fredag (se bestillingsskjema).

Detaljer

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010

ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 SAK 2/2010 Side 1/6 ÅRSMØTE I RØRINSPEKSJON - NORGE, 25. AUGUST 2010 ÅRSBERETNING 2009 SAK 2/2010 Styret Styret har hatt følgende sammensetning i 2009: Leder Finn Jenssen, Skien kommune Medlem Arnt Olav Holm, Vestfold

Detaljer

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015

Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 Invitasjon til KULTURSAMLING, tillitsvalgt - og likemannsopplæring. Thon hotel Bergen Airport lørdag 24.og søndag 25.oktober 2015 NFU fylkeslag inviterer hvert år til kultursamling for mennesker med nedsatt

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat

Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Ingen vinner alene... Sørg for at ditt støtteapparat er det beste. Næringslivets støtteapparat Næringslivets støtteapparat I Norengros jobber vi for at våre kunder skal lykkes. Vi ønsker å være gode på

Detaljer

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder?

Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Betaler du for mye for leads? Vil du at jeg personlig skal hjelpe deg få en listemaskin på lufta, som får kundene til å komme i horder? Fra: Sten Morten Misund Asphaug Torshov, Oslo Kjære bedrifteier Jeg

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel sør 2013 Lillesand, Møglestuhallen 8. 10. februar 2013 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2013 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand IL svømmegruppe, på vegne

Detaljer

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008

TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 TIL ÅRETS TRADISJONELLE SPORTSMØTE 2008 Årets viktigste møte for NMK avdelingene Vi har igjen gleden av å invitere alle tillitsvalgte og aktive utøvere i klubbene til årets sportsmøte fredag 31.oktober

Detaljer

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011

TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 TROMSØ SVØMMESKOLES ÅRSMØTE 2011 Dato: 21.02 2011 kl 20:00-21:45 Sted: Breivika vg skole a2.003 INNKALLING Innkallingen til årsmøte er annonsert i bladet Tromsø, publisert på hjemmesiden og sendt på sms

Detaljer

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober

Landsstevnet Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne. Lørdag 20. oktober Landsstevnet 0 Skjetten Svømmehall Program for approbert stevne Lørdag 0. oktober Velkommen til Landsstevnet 0! SSK Skjetten svømming har den gleden av å arrangere Landsstevnet 0. SSK Skjetten svømming

Detaljer

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012

Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012. Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Landsdel Årsklassemønstring Landsdel Sør 2012 Lillesand, Møglestuhallen 10.- 12. februar 2012 Innbydelse Landsdel Årsklassemønstring 2012 - side 2 Som teknisk arrangør har Lillesand svømmegruppe, på vegne

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013

Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Årsmøteinnkalling BMW CCN Avdeling Trøndelag 2013 Lørdag 16. februar klokken 16.00 19.00 Sted: Alfred Hess`s veg 2B, Trondheim Etter møtet vil det være muligheter for å kjøpe mat og drikke. Sosiale aktiviteter

Detaljer

Forum for Minipoloansvarlige Kompetansehelga 2017

Forum for Minipoloansvarlige Kompetansehelga 2017 Forum for Minipoloansvarlige Kompetansehelga 2017 Forventninger? Hvorfor Minipolo? >Alle klubber tilbyr det samme opplæringskonseptet >Likt ferdighetsnivå i turneringer >Kvalitetssikret opplæring >Enklere

Detaljer

Årbok i planteklubben for georginer 2015

Årbok i planteklubben for georginer 2015 Årbok i planteklubben for georginer 2015 Foto: Anita Røilid Velkommen til den andre årboka for planteklubben for georginer Vi forsøker samme opplegg som i fjor med bestilling av knoller. De som ønsker

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer