nr. 1 / 2006 ISREDNING Norges Livredningsselskap Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr. 1 / 2006 ISREDNING Norges Livredningsselskap Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under."

Transkript

1 Livredderen nr. 1 / 2006 Organ for Norges Livredningsselskap ISREDNING Norges Livredningsselskap 1 1 Slå ut med armene om du går gjennom isen, da unngår du å komme helt under. 2 2 Rop om hjelp, hold deg fast i isen om mulig, bruk ispigger og fløyte. 3 3 Bruk «forlenget arm» som: kasteline eller klesplagg. 4 Ta av alt vått tøy, ta på tørt. Pakk vedkommende inn i pledd og det som dere har tilgjengelig. Bobleplast er veldig godt isolerende og egner seg meget godt for å forhindre ytterligere nedkjøling. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 / 2006 Ispigger og kasteliner kan bestilles av Norges Livredningsselskap på tlf:

2 Innhold I denne utgaven kan du lese om: Mandat og ansvar for utvalgene... s. 4 Nytt fra hovedkontoret... s. 5 Ansvar og ulykkesforsikring HLR-kurs etter nye retningslinjer... s. 5 Kurs gjennomført i Oslo & Bærum krets Nytt fra NLS... s. 7 Isvettreglene... s. 8 Livredderne på Ararats Berg... s. 9 Historien om Elen Johanna og Petter Lie Badevakt 1 kurs for leiere av Moa Svømmehall... s. 11 Førjulstevne i Livredning... s. 13 NLS Glåmdal krets har arrangert sitt første livredningsstevne Organisasjonsplan for NLS pr. 1. januar s. 14 Oversikt over Utdanning av instruktører i NLS... s. 14 Livredning ilandføring av en bevisstløs person... s. 15 Terminliste pr s. 17 Kretser med kontaktpersoner Agder krets, Kjetil Faye Lund, Tlf Bergen krets, Gro Hopland, Tlf Buskerud krets, Jan Ulsbøl, Tlf Glåmdal krets, Ingvild Holmestrand, Tlf Helgeland krets, John Birger Haug, Tlf Horten krets, Ragnhild Hoel, Tlf Oslo og Bærum krets, Tore Sundby, Tlf Rogaland krets, Arnvid Brustveit, Tlf Romerike krets, Hege Mathisen Haug, Tlf Vansjø krets (Moss), Laila Hulleberg, Tlf Livredderen Årgang 22 - nr. 93 ISSN nr.: Organ for Norges Livredningsselskap Redaktør: John-Inge Austad Adresse: Norges Livredningsselskap Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Telefon: Telefax: Design og trykk: HTR as Tlf Annonser: Faktureringsservice sør as Tlf Frist for redaksjonelt materiell, neste utgave: 6. april 2006 Copyright: Kopiering av artikler og annonser er ikke tillatt uten avtale med utgiver. 2 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

3 Generalsekretæren har ordet v/john-inge Austad I vårt jubileumsår skal vi ha ekstra fokus på Livredning Svømmeferdigheter Sikkerhet. Disse sentrale begreper for selskapet og våre medlemmer blir blant annet fulgt opp med artikler og stoff i Livredderen og i andre sammenhenger. Hva legger vi så i de forskjellige begreper? Livredning utøves av livredderen. Hva kjennetegner en livredder og hvilke egenskaper gjør en skikket til å bli livredder? Livredning er en profesjon og det å bli forberedt til å utøve livredning er samtidig en utrolig viktig drivkraft for ideelt arbeid hos mange. Jeg bestemte meg for å benytte søkemotoren Goggle for å få en oversikt over i hvilke sammenhenger ordet «livredder» blir benyttet. For meg og sikkert mange andre er ordet «livredder» ensbetydende med en person som har ferdigheter, kompetanse og som blir gitt muligheten til å redde eller bidra til å redde en eller flere personers liv i en ulykkessituasjon. Hva fikk jeg så av treff på Goggle? Første treff: en artikkel fra Aftenposten med innholdet «Buktende livredder». En fjernstyrt slangerobot for mennesker i nød utviklet av forskere ved SINTEF, som kan forsere hindre og krype gjennom ild og vann. Andre treff: en artikkel fra Nettavisen om en «livredder av kjøtt og blod» fra Skien, Brian Formo, som reddet en 15 år gammel jente fra drukningsdøden. Tredje treff: en artikkel fra Båtmagasinet om en «unik livredder» fra Bodø. En liten brikke benevnt DeltaMOB som kan festes på tøyet, kommuniserer med en sender og mottaker, starte båtmotoren m.m., og som aktiviseres når den er omsluttet av vann. Fjerde treff: en artikkel fra Femme (magasin for kvinner) hvor ESP (elektronisk stabilitetskontroll) blir benevnt som «elektronisk Livredder». Hvis bilen er utstyrt med ESP vil denne gripe inn når du selv mister kontrollen over bilen på vinterstid. 328 treff på ordet «Livredder» fikk jeg på søkemotoren 8. feb. Andre områder hvor man har benyttet ordet livredder i en sammenheng er: vårt medlemsblad, Linux (programvare), sprøyterom, bål, newfoundlandshunden, kollisjonsputer, sopp, Elvis, Donald Duck og mange flere. Prøv selv. Livredderne får fortjent oppmerksomhet gjennom artikler i aviser og på nettsteder ved utførte redningsdåder. Spesielt vil jeg gjøre leserne oppmerksom på en artikkel publisert på Adressa.no fra november 2004 om «Livredderne på Ararats Berg». Petter Lie fra Trondheim var kun 9 1/2 år gammel da har utførte sin første redningsdåd i Han reddet ei lita jente som hadde falt i Nidelven. Han skal ha berget 34 mennesker fra drukningsdøden. Hans kone Elen Johanna var med og reddet 19 av disse 34 personene. For sin første redningsdåd ble Petter Lie belønnet med en pose svisker av moren til jenta, og etter en særdeles dristig operasjon i 1879 ble han tildelt borgerdådsmedaljen i sølv. Senere mottok de også statspensjon på 200 kroner i året. Petter og Elen Johanna Lie er muligens de to privatpersoner i Norge som deltatt i flest redningsoperasjoner, og reddet flest liv. Hvis leserne har tips eller informasjon om andre livreddere som har vært involvert i flere enn en redningsoperasjon, ta kontakt med redaktøren. Norges Livredningsselskap, i samarbeid med ordføreren i den n livredderne er bosatt i, Helly Hansen og Vesta hedrer personer som utøver livredning ved ulykker i vannmiljø. Det er et krav at livredderen ikke utfører sitt yrke. Hvis du har informasjon om en livredder i ditt nærmiljø, som du mener bør bli hedret for utført redningsdåd, send gjerne informasjon om hvem og hvordan (dokumentasjon) til vår adresse for videre vurdering og behandling. Livredning Svømmeferdigheter - Sikkerhet. Norges Livredningsselskap Livredning Svømmeferdighet Sikkerhet Arnebråtveien 114, 0771 Oslo Tlf.: Fax.: E-post: Web: Medlemskap: årskontingent i 2006, kr 250,-. Styret i NLS: Tore Sundby, president og medlem av arbeidsutvalget (AU) Styremedlemmer: Kari Hjelkrem, visepresident, Oslo&Bærum krets (AU) - Christen Krosshøl, Sjøstjerna Svømme- og livredningsklubb (AU), Reidar Nesheim, Romerike krets (AU), Utvalg for Baby- og småbarnsvømming Morten Bakkerud, Utvalg for Førstehjelp og skole Mads Melbye, Utvalg for Livredning og svømming John P. Andersen, Utvalg for Sikkerhet, badeanlegg og livreddere Torill Hindmarch, Utvalg for Livredningsklubber og konkurranser Vara til AU: Morten Hulleberg, Vansjø krets, Gitte Hessenschmidt, Romerike krets, Hege M. Haug, Romerike krets 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

4 Mandat og ansvar for utvalgene Det har eksistert et behov for å avklare mandat og ansvar for utvalgene i selskapet. Hovedstyret (HS) besluttet i hovedstyremøte nr , «Mandat og ansvar for utvalg i Norges Livredningsselskap». Skrevet av John-Inge Austad/Generalsekretær. Utvalgslederne blir foreslått til sine posisjoner av valgkomiteen, som forberedelse til landsmøtet. Utvalgslederne kan velges for inntil 2 år om gangen. HS håper og tror at en avklaring av mandat og ansvaret til utvalget (dets leder og medlemmer) vil forenkle valgkomiteens arbeide. Man kan formidle og avklare forventningene til hva som skal leveres av utvalget, og hvilket ansvar man har som leder eller deltaker. Hovedstyret og administrasjonen er av den oppfatningen at en klarlegging av utvalgenes mandat og ansvar vil bidra til utvikling av organisasjonens totale tilbud til kretser, klubber og det enkelte medlemmet. Mandat og ansvar gjelder for flg. utvalg i Norges Livredningsselskap: Utvalget for Konkurranser & Livredningsklubber. Utvalget for Livredning & Svømming. Utvalget for Baby- & Småbarnsvømming. Utvalget for Badevakt, Sikkerhet og Livredderer. Utvalget for Førstehjelp. Mandat for utvalget 1. Utvalget er faglig ansvarlig for eget funksjonsområde, inklusive innhold i nasjonal utdanning, og kursvirksomhet. I dette ligger at utvalgsmedlemmer må sørge for å være faglig oppdatert. 2. Utvalget skal utforme 1- årig virksomhetsplan (Årshjul og terminliste), senest 30. november, i inneværende år for kommende år. 3. Utvalget velger nestleder (NL), som møter for lederen ved behov. 4. Utvalget foreslår representanter til faglige råd og gir forslag til representasjon innen- og utenlands. 5. Utvalget produserer forslag til fagartikler med bilder til Livredderen. 6. Utvalget skal, basert på aktivitet i kommende periode, fremsende skriftlig forslag til budsjett (inntekter og kostnader) for kommende periode, innen fastsatt tid. 7. Utvalget har koordinerings- og gjennomføringsansvar for utdanningsvirksomheten innenfor fagområde. 8. Utvalget skal foreslå hvilke organisasjoner/selskaper det er naturlig å samarbeide med og bidra til etablering av samarbeidsavtaler eller sponsoravtaler. 9. Utvalget skal, så langt det er mulig og naturlig, bidra til økonomisk inntjening til Selskapet sentralt. 10. Utvalget skal legge til rette for faglig oppdatering av sine instruktører/ ledere/dommere. Ansvar for utvalget 1. Utvalgsleder (L) velges av Landsmøtet og sitter i hovedstyret. Ved forfall stiller NL. 2. Utvalgsleder er selskapets faglige leder innenfor sitt fagområde. 3. Utvalgsleder melder inn saker for Generalsekretær og fremmer forslag til vedtak, etter samråd med Generalsekretær, for arbeidsutvalget (AU) eller hovedstyret (HS). 4. Utvalgsleder er ansvarlig for at utdanningen blir gjennomført i henhold til Virksomhetsplan, utdanningsstigen og Selskapets lover og regler. 5. Utvalgsleder kan delegere arbeidsoppgaver til øvrige medlemmer av utvalget. 6. Utvalgsleder har ikke myndighet til å inngå egne avtaler eller forplikte NLS, uten etter nærmere avtale med AU og Generalsekretær. 7. Utvalgsleder har myndighet til å inngå avtale om engasjement av instruktør(er), ifm utdanning og kurser, til de timelønner som til enhver tid gjelder i Selskapet. Instruktøren må være faglig godkjent og medlem i NLS. Eksterne forelesere kan nyttes. 8. Utvalgsleder eller NL deltar, sammen med administrasjonen, i etableringen av samarbeidsavtaler for eget utvalg. 9. Utvalgslederne sørger for å innkalle til minimum 2 møter pr år. Agenda skal vedlegges innkallingen. 10. Referat fra møter sendes administrasjon for videresending. 11. Utvalgsleder sørger for at det skrives en Årsberetning fra Utvalgets arbeid. Sendes administrasjonen innen fastsatt tid. 12. Utvalgsleder sørger for å rekruttere medlemmer til utvalget i samarbeid med administrasjonen og AU. 13. Utvalgsleder godtgjøres med kr i en ett års perioden. (gjeldende fra Landsmøtet 2005). 14. Reiseutgifter til møter/aktiviteter dekkes etter gjeldende regler, fastsatt av HS. ÅRSMØTE NLS Romerike Krets tirsdag 14. mars 2006 kl på kretsens kontor Strømsvn etasje på Strømmen. For NLS Romerike Krets Hege Mathisen Haug 4 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

5 Nytt fra hovedkontoret Ansvar og ulykkesforsikring Avtalene er tegnet av Norges Livredningsselskap, slik at alle krav, uten ugrunnet opphold må stiles til Hovedkontoret i Oslo, som enten fører saken videre eller gir informasjon om videre saksbehandling. Ansvar polisenummer Forsikringen omfatter sikredes (inklusive kretser og klubber) rettslige erstatningsansvar i egenskap av arrangør og medarrangør av kurs innen svømming, livredning og sikkerhet. Forsikringssum: NOK ,00 Egenandel: NOK 7.500,00 Ulykke polisenummer Forsikringen dekker ulykkesskader som oppstår under trening og øving på selskapets (inklusive kretser og klubber) og medarrangørers kurs, og på direkte vei til og fra kurset i følge selskapets ulykkesvilkår. Forsikringen omfatter kursdeltakere, kursledere, instruktører, sensor og daglig leder: Forsikringssummer: Leder ved død NOK Leder ved livsvarig invaliditet NOK Barn under 16 år ved død NOK Barn under 16 år ved livsvarig invaliditet NOK Barn/voksne over 16 år ved død NOK Barn/voksne over 16 år ved livsvarig invaliditet NOK For medarrangører gjelder følgende: Administrasjonen i Oslo må kontaktes for avtale. Ved kunngjøring/invitasjon til kurs må det fremkomme at Norges Livredningsselskap er medarrangør. Kopi av kunngjøring/ invitasjon sendes Norges Livredningsselskap. Medarrangøren har skriftlig oversikt over kursdeltakere med nærmeste pårørende, og sender denne inn til hovedkontoret ifm betaling av avgift. Avgiften for 2006 er kr 40 pr deltaker pr kurs. Avgiften faktureres medarrangør. Henvendelse rettes til: NLS, administrasjonen, Arnebråtveien 114, 0771 Oslo. Tlf.: , fax: E-post: Egenandel: NOK 1.000,00 ved refusjon av behandlingsutgifter HLR-kurs etter nye retningslinjer Oslo & Bærum krets gjennomførte 1. februar kl kurs Hjerte-/ lungeredning (HLR) etter de nye retningslinjene fra NFR/NRR. 1. februar ble de nye retningslinjene for HLR satt i kraft. God og kontinuerlig HLR som startes straks etter hjertestans, kan doble (kanskje tredoble) sjansen til å overleve plutselig hjertestans. Kursdeltakerne var alle enige om at det er betydelig mer «slitsomt» å gjennomføre opplivningen med 30 kompresjoner. En gjennomgang og sertifisering av instruktørene i Norges Livredningsselskap blir utført på kommende instruktørsamling i Oslo. For ytterligere informasjon om de nye retningslinjene, Hjertekompresjonene har helt klart blitt tyngre å utføre. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

6 KGK Norge as Caspar Caspar Storms Storms v OSLO OSLO Tlf. Tlf Fax. Fax Vi støtter Norges Livredningsselskap 6 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

7 Nytt fra Norges Livredningsselskap Fra Ekstraordinært landsmøte Tore Sundby, ny president i Norges Livredningsselskap. Tore Sundby fra Oslo & Bærum krets ble valgt som president på det ekstraordinære Landsmøtet 15. des Tore skal virke som president til Landsmøtet i Han er leder av Oslo & Bærum krets og mangeårig instruktør i selskapet. Samtidig ble det også gjennomført valg av medlemmer til Arbeidsutvalget. Med seg i Arbeidsutvalget (AU) får Tore Sundby Kari Hjelkrem/Oslo & Bærum krets, Reidar Nesheim/Romerike krets og Christen Krosshøl/Sjøstjerna Livredningsklubb (Nesodden). Som vara til AU ble valgt: Morten Hulleberg/Vansjø krets (Moss), Gitte Hessenscmidt /Romerike krets og Hege M. Haug/Romerike krets. Tore Sundby. Fungerende president Christen Krosshøl åpnet møtet. For første gang var også flere av livredningsklubbene representert med delegater. Det ekstraordinære landsmøtet ble gjennomført i rolige former og med tro på felles innsats for fremtiden. Reidar Nesheim ble takket for sin innsats som president siden Landsmøtet i 2003 av fungerende president Christen Krosshøl. Han overrakte blomster på vegne av selskapet. Reidar Nesheim mottar blomster for sin store innsats. 17. jan 2006 ble det nye hovedstyret konstituert. Kari Hjelkrem ble valgt til visepresident. Fra venstre: Gitte Hessenschmidt, Reidar Nesheim, Kari Hjelkrem, Torill Hindmarch, Tore Sundby, John P. Andersen, Christen Krosshøl, Mats Melby og Morten Bakkerud. Åsa K. Line var ikke tilstede da bildet ble tatt. Posten ærer selskapet med 2 jubileumsfrimerker Posten ærer Norges Livredningsselskap med 2 jubileumsfrimerker med verdi kr 10 og kr 10,50. Merkene er utarbeidet av Sverre Morken etter samtaler med Reidar Nesheim. Motivene er en bergningsmann (livredder) og et babysvømmings bilde. Sentralt i begge merkene er livbøyen som symboliserer «den forlengende arm». Vårt viktigste redningsredskap. Sverre Morken har blitt premiert 9 ganger for sitt arbeid med frimerker. Motivene og informasjon om Sverre Morken og noe av hans arbeid blir å finne i jubileumsboka. 24. februar lanseres merkene i Oslo. På førstedagsbrevet er det avbildet en badevakt med advarende pekefinger. Førstedagsstempelet inkluderer i tillegg til frimerkene, redningsbøyen og redningslinen. Thon Hotels Forsikringer Informasjon om selskapets ansvar og ulykkesforsikring, jmf. side 5. Vi gjør våre samarbeidspartnere spesielt oppmerksom på hva invitasjonen til kurs skal inneholde av informasjon for at man skal være dekke ved et eventuelt uhell til/fra, og på kurset. Nå kan du velge mellom 43 Thon-hoteller fordelt på tre ulike konsepter. Ulike hoteller for ulike anledninger - det skulle bare mangle. Thon Budget har faste lave priser. Dette er valget for deg som vil bo smart, enkelt og rimelig. Når du vil unne deg litt ekstra bør du bo på Thon City. Her står komfort og beliggenhet i sentrum. Thon Conference tilbyr profesjonelle møteplasser tilrettelagt slik at alt går etter planen. Vi viderefører vårt samarbeid med THON0035 tlf: Vår samarbeidsavtale med Thon hotell er videreført. Vi oppfordrer alle medlemmer til å ta kontakt med Thon sin bookingtelefon, tlf.nr eller ved behov for overnatting. Oppgi kode NoLiv og motta tilbud på overnatting eller andre arrangementer. De har nå et tilbud som bør passe alle. Norges Livredningsselskapet skal benytte Thon hotell Opera i Oslo som jubileumshotell ifm vår jubileumsmarkering juni Instruktørsamlingen 2006 Instruktørsamlingen 2006 blir avholdt på Norges Idrettshøgskole Oslo, fredag 31. mars og lørdag 1. april. Start fredag kl 17.00, avslutning lørdag kl Hovedtema er fornyelse av instruktørens autorisasjon. Temaer blir: - Nye retningslinjer innen HLR/Førstehjelp i teori og praksis - Årlig livredningsprøve - Førstehjelpen knyttet til livredningskonkurranser - Livredningskonkurranser i praksis (Oppvisninger m.v.) Nettbutikk Fra og med 1. februar 2006 har vi hatt prøvedrift på nettbutikken vår. Fra og med 1. mars åpnes butikken for ordinær drift. Produkttilbudet vil økes utover året. Ta kontakt med kontoret på Hovseter ved behov for et større antall av ett eller flere produkter. Nytt av året er at vi nå også selger badeleker for baby- og småbarnsvømmere rimelig på nett. Du vil selvsagt finne de vanligst omsatte produkter for utdanning, sikkerhet og førstehjelp. Ta kontakt med kontoret for ytterligere informasjon, eller behov for hjelp. Jubileumsboka, «Når det gjelder livet», livredning og livreddere i 100 år. Produksjonen av jubileumsboka pågår for fullt. Det vil imidlertid bli en forsinkelse slik at denne er leveringsklar i juni. Fristen for å bli med i Tabula Gratulatoria, og få boken fritt tilsendt for kr 298,00 er endret til 1. april. 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

8 Husk Isvettreglene ved ferdsel på is Flere personer har desverre allerede druknet denne høst og vinter som følge av ferdsel på is. Vi oppfordrer alle til å etterleve isvettreglene og husk! ta med sikkerhetsutstyr som ispiggger og redningsline, ved ferdsel på is. Hvor mye holder isen? Ferdsel på is for lek og sport har i vårt land lange tradisjoner. Til stadighet kan vi også observere et stort antall isfiskere i aksjon på fine dager i vinterhalvåret. Mange brukere av isen medfører også en større risiko for at ulykker kan skje. Det er derfor av avgjørende betydning at brukerne av isen kan vurdere isens beskaffenhet før man beveger seg utpå. Kjerneis De fleste ulykker skjer om høsten når isen fryser til, og om våren når den går opp. Kjerneisens holdbarhet på ferskvann Tykkelse 5 cm bærer en person, utvis forsiktighet 10 cm bærer en motorsykkel, vekt ca 600 kg 15 cm bærer lett personbil, vekt ca kg 20 cm bærer tung personbil, vekt ca kg 25 cm bærer middelstung lastebil, vekt ca kg 30 cm bærer en større samling av folk 35 cm bærer tung lastebil, vekt ca kg Isvettreglene 1. Ha respekt for isen. 2. Gå aldri alene på isen. 3. Gå ikke ut på is som kan være svak. 4. Pass opp for nylagt is, våris, snødekt is og sjøis. 5. Is av saltvann er svakere enn is av ferskvann. 6. Ta med deg skikkelig sikkerhetsutstyr, f.eks ispigger og redningsline til bruk som «den forlengende arm». 7. Jo lengre ut man kommer på svak is, jo vanskeligere blir redningen. 8. Lær deg hvordan du kan redde deg selv og andre. 9. Ved disse stedene er isen svakere: a. Siv b. Råk c. Bro d. Odde e. Avløp f. Innløp g. Utløp h. Sund i. Grunne j. Vindbrønn Nyisen er lumsk ved at den ikke fryser til like jevnt overalt. Selv om is med 5 cm tykkelse kan bære en mann, bør nyisen over et større område ha en tykkelse på 10 cm før en kan ferdes trygt. Hvis isen fryser til uten snøfall, får en det en kaller kjerneis. Kjerneisen er mørk av farge og gjennomskinnelig. Kjerneisen på ferskvann kan bære temmelig mye. Snøis Når det er snøfall under frysingen, får en gråhvit snøis, som er mye mer porøs og mindre holdbar, særlig hvis det er vekslinger mellom frost og mildvær når den fryser til. Den gråvite snøisen må være dobbelt så tykk som kjerneisen for å ha samme bæreevne. Havisen Havisen fryser senere til og går også tidligere opp på grunn av saltinnholdet. Når havisen går opp, løsner den ofte i flak, og det har hendt at folk kommer i drift utover havet på slike flak. En særdeles farlig lek er å hoppe fra flak til flak når isen går opp. Trygg på is For at du skal være trygg på isen må ALLTID SIKKERHETEN komme i første rekke. Ta med redningsutstyr som ispigger og kasteline, og la aldri noen gå alene på isen. Vurdere is forholdene før du begir deg utpå, og snakk med kjentfolk. Gjennom isen Hvis du selv går igjennom isen, og andre ikke kan hjelpe deg, vend deg i den retningen du kom fra. Hogg i isen med ispigger, kniv eller tilsvarende, til isen ikke lenger brister under deg. Dra deg opp på sikker is. Hjelp andre Hvis noen andre har gått igjennom isen, er det avstanden fra land eller sikker iskant som bestemmer hvordan du kan hjelpe vedkommende opp og i land. 1. Nær land, men lenger enn armen din rekker: a. Ligg på isen. Rekk ut noe til å gripe i som en skistav, en gren, en fiskestand, jakken din, eller et skjerf. 2. Litt lenger fra deg: a. Kast ut en livbøye, et tau eller en kasteline. Ligg på isen og dra inn den forulykkede.. 3. Så langt at du selv må ut på isen a. Da er det viktig å sikre seg selv. Det kan du gjøre ved å fordele vekten så godt at den svake isen ikke brister for deg også. Bruk en kombinasjon av f.eks stige og redningsline. Kryp ut på stigen og kast redningslinen til den forulykkede. Husk nødnummeret: (113). 8 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

9 Elen Johanna og Petter Lie Livredderne på Ararats Berg Det nordligste minnesmerket i Trondheim er plassert ytterst på Ladeneset og hedrer ettermælet til husmannsparet Elen Johanna og Peter Lie. Innholdet og bilder er gjengitt med tillatelse fra: Adresseavisa, Trondheim.no og forlaget Samlaget. Elen og Peter ( ) ryddet seg en plass på Festberget, som lå under gården Spannet på Østmarka. I folketellinga for 1865 er Peter oppført som «Husmand med jord», men i tellinga 10 år seinere er «med» byttet ut med «uden». Dette forteller sikkert at det var fjorden og fisket de to livberget seg og sine fire døtre med. Fisken ble dratt på Strindfjorden, og siden omsatt som prima ferskvare i Ravnkloa. På denne tida var fjorden både Tegn. Henrik Mathiesen, Dagsposten leveveg og ferdselsåre på en helt annen måte enn i dag. Folk fra f.eks. Frosta og stjørdalstraktene brukte båt til og fra byen, og farkostene var små og åpne. Fra stua si hadde Elen og Peter utsikt til fjorden, og kunne raskt observere om noe unormalt var i gjære. Slikt forekom ikke sjelden, særlig når sjøen sto fra nord eller øst. Om deres egen arbeidsdag var lang og slitsom, så nølte de aldri når de så at folk hadde problemer. Peter, ofte assistert av Elen, satte ut i sin egen båt. Med godt sjømannskap og stor lokalkunnskap kunne de ofte snu tragedie til liv. En bror av Elen, Svend Hagen, deltok også gjerne i dette uegennyttige redningsselskapet. Omsider ble innsatsen også anerkjent av det offentlige. Etter en særlig dristig redningsaksjon i 1879 fikk Peter borgerdådsmedaljen i sølv, mens Elen (på tidstypisk vis) ble tilgodesett med ei pengebelønning. Seinere mottok de også statspensjon. Lenge etter at Peter og Elen var døde, ble det i 1937 reist en minnestein på Festberget, eller «Ararats Berg» som det het på folkemunne. Initiativet var tatt av «Holstguttene på Østmarken», d.v.s. den kjente industrimannen og politikeren Throne Holst og brødrene hans. På steinen står det at Peter berget 34 mennesker fra den visse død, og at Elen var med i 19 av tilfellene. Siden Peter fikk mest oppmerksomhet mens de levde, får Elen være hovedperson ved dette høvet. Men det virker som om de to levde last og brast sammen gjennom et langt liv, og de har fått hver sin veg oppkalt etter seg, i ærbødig nærhet av hverandre, på Østmarka. Anbefalt lesning: Marte Mona: Berømte og gløymde trondheimskvinner. Samlaget år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

10 10 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

11 Badevakt 1 kurs for leiere av Moa Svømmehall Ålesund koordinerte utdanningen av badevakter for n og organisasjoner som leier bassenget i Moa Svømmehall. Bilder og tekst av John P. Andersen og Christen Krosshøl. Vi dro mannssterk til Ålesund Fredag 6. januar 2006 reiste John P. Andersen (leder for NLS utvalget: Sikkerhet, badevakter og livredder) og Christen Y. Krosshøl (medlem av NLS arbeidsutvalg og erfaren instruktør) til Ålesund for å gjennomføre Badevakt 1 kurs for deltakere fra Ålesund 7. og 8. januar. Koordinator for Ålesund var Idar Rotnes. Som tredje mann på instruktørlaget deltok Mohammed Belmaachi, badevakt på Moa svømmehall. Ålesund koordinerer utdanning av badevakter for leier Ålesund har åpnet for ytterligere utleie av Moa svømmehall til klubber og organisasjoner, utover ordinær drift. Det er krav at de organisasjoner som skal benytte bassenget har godkjent badevakt(er) når svømmeanlegget er åpent. Dette har ført til at det måtte utdannes flere badevakter for å imøtekomme kravet om badevakt kompetanse hos leieren av svømmeanlegget. Flere r bør følge Ålesunds eksempel Det er dessverre slik i mange r at utleieren (n) ikke ivaretar behovet for å informere, koordinere og sørge for at de som leier bassenget tilbys kurs. Norges Livredningsselskap gir tilbud og gjennomfører svært gjerne tilsvarende kurs i andre r. Krav til badevakten Badevakter må ha gjennomgått Badevakt 1 kurs (og løpende anbefales gjennomføring av 1/2 årlig badevaktprøve) samt være fylt 18 år, for å kunne ivareta det faglige og juridiske ansvaret ved bruk av anlegget. En positiv gjeng på 36 personer deltok Det var en positiv gjeng, til sammen 36 kursister, som møtte tidlig lørdag morgen i Moa svømmehall. Foran seg hadde de 16 timer på skolebenken/svømmehallen denne helgen, som for øvrig glimtet til med flott vintervær med sol fra en skyfri himmel. Mange deltakere krever en fordeling av oppgaver blant instruktørene Vi fordelte oppgavene på følgende måte: John besørget instruksjon innen Hjerte-/ lungeredning (HLR) og nakkeskade. Mohammed besørget instruksjon i svømme- og dykkeferdigheter og livredningsøvelser. Christen besørget instruksjon knyttet til sikkerhet i badeanlegg/ svømmehall (instrukser, alarmplan m.m.). På søndag organiserte vi badevaktsprøven og «ulykkessituasjoner». God stemning og gode prestasjoner Det var god stemning blant kursdeltakerne og instruktørene var meget godt fornøyd med prestasjonene til deltakerne. Vi ble meget godt mottatt av Mohammed og Ålesund ns representant, Idar Rotnes. Fornøyde, men slitne vendte vi nesen sydover kl søndag kveld. En stor takk til Ålesund ved Idar Rotnes, som var den perfekt vert for kurset. Lettlest førstehjelpsbok 17 temakapitler som f.eks. «Drukningsulykker», «Rus», «Brudd», «Brannskader» osv. Hvert kapittel begynner med en historie som brått og ganske brutalt setter deg inn i situasjoner du gjerne kan komme opp i. Nyttige faktaopplysninger og lærerike tekster. Grundig gjennomgang av viktige teknikker innen førstehjelp og livredning, med trinn-for-trinn forklaring og tydelige eksempler. Rikt illustrert med tegninger og annen grafikk. To utgaver: Bokmål og nynorsk. Pris: 1-4 stk: kr 40,-/stk 5-9 stk: kr 30,-/stk 10 eller flere: kr 20,-/stk Ved ekstra mange bøker kan det gis enda bedre tilbud! Ingen mva. Frakt kommer i tillegg. Her får du kjøpt boka: Nettbutikk på Tlf.: år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

12 Organisasjonskart for Redningstjènesten Justisdepartementet Rednings- og beredskapsavdelingen Akersg. 42, Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Sør-Norge Sikringsbygget 4050 Sola Tlf.: Faks.: Hovedredningssentralen Nord-Norge Postboks Bodø Tlf.: Faks.: Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene Lokale redningssentraler (LRS) identisk med politidistriktene og Svalbard 12 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

13 Førjulsstevne i Livredning Kongsvinger Svømmeanlegg NLS Glåmdal krets arrangerte sitt første livredningsstevne lørdag 26. november Tekst: Anne Rørholt. Bilder: Ingvild Holmestrand og Pernille Borander. 40 deltakere på Glåmdals første livredningsstevne NLS Glåmdal krets v. Kongsvinger Svømme og Livredningsklubb (KSLK) arrangerte sitt første livredningsstevne før jul med i overkant av 40 deltakere i alderen 7-15 år fra Romerike krets, Vansjø livredningsklubb og Glåmdal/Kongsvinger. Øvelsene var satt opp i samråd med Konkurranseutvalget i NLS, og et viktig poeng var å kunne by på øvelser som ikke bare passer for de rutinerte stevnedeltakerne, men også for de unge og urutinerte. Slike stevner er viktige både med hensyn på å ufarliggjøre dette med å delta på stevner, få rutine og å treffe andre og se andre i aksjon. Upåklagelig dugnadsånd og stor innsatsvilje Med alle sine forskjellige øvelser både på land (førstehjelp) og i vannet, alt utstyret som skal være på plass, alle vaflene som skal stekes og alle dommere og funksjonærer som trengs blir slike arrangementer som dugnader der alle må hjelpe til. Og som arrangør lærte vi mye men vi ble ikke skremt! Dugnadsånden var upåklagelig hos de deltakende klubbene, foreldrene i KSLK og også blant en gruppe barn som ikke hadde lyst til å delta på stevnet, men som stilte som gode medhjelpere når det bla gjaldt å få utstyr på plass, steke vafler og selge lodd. En takk til alle dere som var med og bidro til en ettermiddag med stor stemning fra innmarsj til premieutdeling. Vi sees! Aurskogjentene i aksjon under øvelsen 25 m ilandføring med plate som forlenget arm. Fornøyde jenter fra Kongsvinger; Martine Haagensen, Hanna C. Holen, Fredrikke Holmestrand og Eline Rotberget. Lagmessig oppstilling på bassengkanten etter innmarsj til tonene fra «Kong Haakon VII s Honnør-Marsch». 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

14 Organisasjonsplan for NLS pr. 1. januar 2006 Oversikt over Utdanning av instruktører i NLS Norges Livredningsselskap INSTRUKTØR- OG PROFESJONSUTDANNING Hovedinstruktør Hovedinstruktør Badevakt & Sikkerhet (Oppnevnes) Hovedinstruktør Livr. & Svømming (Oppnevnes) Hovedinstruktør Baby & Småbarn (Oppnevnes) Hovedinstr BHLR 8 t Hovedinstr DHLR (Oppnevnes) Hovedinstr NGF 10 t Hovedinstr Fh oms barn 10 t Hovedinstr Trafikalt gk (Oppnevnes) Instruktør og profesjon Instruktør Badevakt 18 t Livredder strand 18 t Badevakt 2 (autorisert) 16 t Badevakt 1 16 t Instruktør Livr & Svømming Del II - 20 t Instruktør Livr & Svømming Del I - 20 t BASISUTDANNING 20 t Instruktør Baby & Småbarn Del II - 18 t Instruktør Baby & Småbarn Del I - 18 t Instruktør BHLR 6 t Instruktør DHLR 4 t Instruktør NGF 8 t Instruktør Fh oms barn 8 t Instruktør Trafikalt gk 4 t Obligatoriske publikumskurs Defibrillator HLR - 4 t HLR - Basal NGF 3 t 5-6 t Førstehjelp, omsorg barn 5-6 t Trafikalt grunnkurs 4 t 14 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

15 Livredning ilandføring av en bevisstløs person Skrevet av Torill Hindmarch, leder av Utvalget for livredningsklubber og konkurranser. Hodefatning, en trygg og god ilandføringsteknikk Hodefatning, det har alltid vært en god og trygg måte å få inn til land en bevisstløs person. En ligger på ryggen holder godt i hodet på pasienten, og utfører bryst beinspark så fort man kan. Enkelte klarer det bra med en «miksmaster» beinspark, men i lengden er det ganske tøft for knærne. Det eksisterer flere ilandføringsteknikker Det eksisterer flere ilandføringsteknikker, men det har ikke vært noe stor endring i teknikken i mange år. International Life Saving Europe har utført en kartlegging av de forskjellige typer metoder som blir brukt i Europa, og flesteparten benytter hodefatning og brystfatning i forskjellig varianter. England endrer praksis Allikevel kan man se en utvikling i land som eksempelvis England hvor ilandføringsteknikken har endret seg mye i løpet av det siste 10 år. Ved ilandføringen distanserer man seg fra pasienten ved å holde minst mulig i pasienten og ved å holde pasienten lenger bort fra egen kropp. Fra 2 hender på hodet har noen europeiske land begynte å benytte bare en hand under haken til pasienten, mens de støtter hans hode ved skulderen til den armen som holder pasienten. Man kan også strekke den armen som man drar pasienten med, og da vil faktisk pasienten være lettere å i landføre. For ca. 8 år siden utviklet livreddere i England en metode hvor man holdt i armen (rundt håndleddet) til pasienten slik at ryggraden ble strukket og hodet hang bakover, en utrolig lett måte å ilandføre en bevisstløs person. Man kan velger å svømme på siden (som passer bra for de fleste voksne som har et skeivt brystbeinspark), ettersom man kan bruke beina mer effektivt, eller man kan ligge på ryggen eller magen. Denne metoden lærer jeg bort til lærere og barnehagepersonale som skal ansvaret for barn som oppholder seg i nærheten av vann. Dette fordi det er den letteste måte å ilandføre en bevisstløs pasient og passer bra for voksne med «svake» svømmeferdigheter. Profesjonelle livreddere har utviklet en egenartet ilandføringsteknikk Men for de som er profesjonelle livreddere har det utviklet seg en egenartet ilandførings- metode. Den første gangen jeg så den utført ristet jeg på hodet, dette kunne ikke være bra tenkte jeg. De duppet pasienten under vann og hadde ikke full kontroll hele tiden. Men i løpet av snart 5 år i det internasjonale konkurransemiljøet har jeg innsett at metoden er fordelaktig å benytte på en bevisstløs person. De livredderne som er godt nok trent klarer å ilandføre en bevisstløs person utrolig rask, og har pasientens hode over vann i hele 50meter av løpet. De svømmer crawl med en arm, og holder på bakhodet eller i armen/under armhulen til pasienten, som ligger bak eller på ryggen til redderen. Jeg har tatt tiden på 100m hvor de ilandfører i 50m av distansen. Den raskeste i fjorårets VM klarte ilandføring med bruk av kun 50 % prosent av den tiden som konkurrentene brukte ved å svømme på side eller rygg med brystbeinspark. Flere duppet dukkens hode under vann flere ganger, noe som førte til disk. Men allikevel så det fikk meg til å fundere på hva er viktigst for en som har ligget under vann og har sluttet å puste? Det må være å bli fraktet raskest mulig til land for å få startet med Hjerte-/ lungeredning. At pasienten ligger bak redderen bør ikke være noe problem, en godt trent person har god kontroll på pasienten. La barna øve tidlig på den «nye» teknikken Derfor har jeg endret mitt syn på dette. Vi som har barn i klubbene, som trener jevnt i løpet av året, kan godt begynne å lære bort den nye teknikken til barna. Det er viktig å begynne å trene i ung alder med en arms crawl og et lodd i den andre hånden. Det fins 2 lodd med riktig tyngde i synkedukken. Viktig er det å finne ut hvilken side man skal puste for å ikke duppe pasienten hver gang. Ved å bruke svømmeføtter får man bedre fart og kan lettere øve på teknikken. De av leserne som er trenere i livredningsklubber hvor barn deltar år etter år bør vurdere denne metoden, som en av treningsøvelsene for å styrke repertoaret av ferdigheter. Jeg er spent på hvem av konkurranselivredderne i Norge som tør å benytte ilandføringsteknikken for første gang i et NM! 100 år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

16 THON0035 Thon Hotels Nå kan du velge mellom 43 Thon-hoteller fordelt på tre ulike konsepter. Ulike hoteller for ulike anledninger - det skulle bare mangle. Thon Budget har faste lave priser. Dette er valget for deg som vil bo smart, enkelt og rimelig. Når du vil unne deg litt ekstra bør du bo på Thon City. Her står komfort og beliggenhet i sentrum. Thon Conference tilbyr profesjonelle møteplasser tilrettelagt slik at alt går etter planen. tlf: Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

17 Terminliste 2006 Oversikt over utdanning, kurs, seminarer, konkurranser og mesterskap i regi av Norges Livredningsselskap. Oppdatert INSTRUKTØRUTDANNING Alle spørsmål og påmelding i forbindelse med utdanning, rettes til NLS v/ adm, Arnebråtveien 114, 0771 Oslo. Tlf / Faks , E-post: Mesterskap/Konkurranser 26. mars Livredningsstevne i Sandbekkhallen, Rælingen ved Lillestrøm april Norsk og Nordisk Mesterskap, Moss Konkurranseutvalget Basisutdanning Siste helg i august Oslo/Akershus Livredning og svømming mars Instruktørkurs del I - Kongsvinger eller Oslo april Instruktørkurs del II - Kongsvinger eller Oslo Baby- og Småbarnssvømming mars Instruktørkurs del 1 - Hovseter, Oslo april Instruktørkurs del 2 - Hovseter, Oslo Førstehjelpsutvalget - Badevakt og sikkerhet sept. Badevakt 1 - Nesodden, Oslo Kontaktperson Badevakt 1 i Nesodden, Oslo: John P. Andersen, e-post: mob Andre kurs og seminarer 31. mars-1. apr. Instruktørsamlingen 2006 på Norges Idrettshøgskole, Oslo Annet juni Jubileumshelg med Landsmøte, Thon Hotel Opera, Oslo 16. juni Åpning 17. juni Livredningsdag (Utendørsarrangement) 18. juni Landsmøtet 2006 Norges Livredningsselskap takker for støtten Silja Line Fjordg TRONDHEIM Tlf Fax STAVANGER Tlf Grimstad Bil AS Bergemoen 4886 GRIMSTAD Tlf Fax Rogn Maskin og Elektrisk Strandg STATHELLE Tlf MANGER Tlf Bjugn 7160 BJUGN Tlf Flekkerøy Gjensidige Båtassuranceforening Vragesfløyen 87, 4625 FLEKKERØY Tlf T. M. Slungård Sag & Høvleri 7530 MERÅKER Tlf Fax Kongelig Norsk Båtforbund Vågebyv 23, 0569 OSLO Tlf for ett bedre båtliv! Electromarin A/S Flootmyrv PORSGRUNN Tlf Fax Sørsveis AS PB 43, 3965 HERRE Tlf Fax Skipperg. 14, 7042 TRONDHEIM Tlf Tokke 3880 DALEN Tlf Fax Egersund Reisereparasjoner as Strandg EGERSUND Tlf Rommen Autoskade A/S Haavard Martinsens v OSLO Tlf Fax Sæterdals Frisørsalong Skrivev SØRUMSAND Tlf år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

18 Norges Livredningsselskap takker for støtten Elkem Chartering AS PB 53 Lilleaker 0216 OSLO Tlf Kanalv 5, 5068 BERGEN Tlf Fax Tromsø Maritime Skole 9009 TROMSØ Tlf Fax Østfold fylkes 1702 SARPSBORG Tlf Fax LØRENSKOG Tlf Alt i varme & ventilasjon - 12 & 24 volt Alstahaug Havnevesen KF Sandnessjøen Havn Kveldulvsonsg SANDNESSJØEN Tlf Tjøme Båtsenter A/S Sunde, 3145 TJØME Tlf Fax Stavern Rørleggerbedrift AS Storg. 50, 3290 STAVERN Tlf Midsund Bruk A/S 6475 MIDSUND Tlf Agder Boat AS Industriv ARENDAL Tlf Fax Comrod A/S 4120 TAU Tlf Fax Ulsteinvik Marina A/S Stålhaugen ULSTEINVIK Tlf Fraktfartøyenes Rederiforening PB 2020 Nordnes 5817 BERGEN Tlf Det Nasjonale Aldershjem for Sjømenn Storg. 22, 3290 STAVERN Tlf Fax Tromsø Havn 9254 TROMSØ Tlf Fax Arendal Arendal Kultur og Rådhus 4809 ARENDAL Tlf ANONYM STØTTE Beiarn Rådhuset 8110 MOLDJORD Tlf Måløy Verft AS 6718 DEKNEPOLLEN Tlf Fax Maritim Consultants AS 5346 ÅGOTNES Tlf Fax Sunnmøre Livbeltefabrikk 6030 LANGEVÅG Tlf Sogndal 6851 SOGNDAL Tlf Fax Lurøy Handel 8766 LURØY Tlf B. Hubert a/s PB 7014 Vestheiene 4674 KRISTIANSAND S Tlf Fax Moi Båtsportklubb Lyngv 6, 4460 MOI Tlf Yamaha Motor Scandinavia AB GH-huset 1433 VINTERBRO Tlf Fax Hystadv SANDEFJORD Tlf Bodø Havn HF 8001 BODØ Tlf Langgrunn 3186 HORTEN Tlf Havneterminalen 7650 VERDAL Tlf Bergemov GRIMSTAD Tlf Leikanger Skrivarvegen LEIKANGER Tlf Fax Rosenkrantz g OSLO Tlf Veritasv 1, 1322 HØVIK Tlf Brekke Auto Service Brekkev 4 J 0883 OSLO Tlf Frankendalsv LARVIK Tlf Leth Sues Transit Ltd. AS PB 1476 Vika 0116 OSLO Tlf Holmestrand Langgt HOLMESTRAND Tlf Fax Bindal Oldervikv TERRÅK Tlf Fax Pålsv 2, BODØ Tlf Fax In-Ma Pumper Bergen AS PB 2047 Nordnes 5024 BERGEN Tlf Steinar Stolen AS PB 28, 1476 RASTA Tlf Fax MOLDE Tlf Fax Måsøy Torget HAVØYSUND Tlf Fax Nesodden-Bundefjord Dampskipsselskap A/S Stranden 1, 0250 OSLO Tlf Charterkjøring - utleie av båter for større selskaper Havneg MOSJØEN Tlf Fax Kvina Offshore Service AS Lervik, 4480 KVINESDAL Tlf Fax P.O. Box 4070 Dreggen, 5835 Bergen Tlf: , Fax: , Vågsøy 6701 MÅLØY Tlf Fax Rana Ship Management A/S Midtreg MO I RANA Tlf Årdal Rådhus ÅRDALSTANGEN Tlf Fax HARSTAD Tlf PB 44, 3167 ÅSGÅRDSTRAND Tlf Fax Revidert 2004 "Strøm om bord" Håndbok om elektrisitet i fritidsbåter av Jon Winge 144 sider kr 170,- Boken omhandler også kravene til landstrøm Dybsjord Data Assistanse A/S 3581 GEILO Tlf Fax Tysfjord 8591 KJØPSVIK Tlf Fax Sentrum Bygg AS Verkseier Furulundsv OSLO Tlf Fax Universitetssykehuset Nord-Norge HF Sykehusv TROMSØ Tlf Fax PB 1088 Sentrum, 5809 BERGEN Tlf Fax Bestilles fra: eller fax Larvik 3251 LARVIK Tlf Hvaler Skjærgårdstjenesten 1680 SKJ RHALLEN Tlf Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste

19 Norges Livredningsselskap takker for støtten Harstad Kommunehuset 9479 HARSTAD Tlf Hvaler Elektriske A/S Strandvn SKJÆRHALLEN Tlf Septik og Miljøservice AS Gjekstadv SANDEFJORD Tlf Fax BEKKJARVIK Tlf Steimler Shipbrokers Fjellsdalen BERGEN Tlf Sjø-Sport Service A/S 4664 KRISTIANSAND S Tlf Fax Langestrandv SANDEFJORD Tlf Fax Brønnøy Havn KF Kaien 8900 BRØNNØYSUND Tlf Fax Vesterv. 1 A/B 4809 ARENDAL Tlf Arkitekt Brede Vardeberg Tiurv BRUMUNDDAL Tlf Meland 5906 FREKHAUG Tlf Fax Buvik Trafikksenter H. J. Dyndal A/S 7350 BUVIKA Tlf Fax Bodø PB 319, 8001 BODØ Tlf Fax KRISTIANSAND S Tlf AS Agra Industrier PB 4644 Sofienberg 0506 OSLO Tlf Fax Einar Olsen Ur-Optikk AS Kjøpmannsg. 19 A 7900 RØRVIK Tlf PB 173 Kalbakken 0903 OSLO Tlf Fax Vestnorsk Brunnboring A/S 5913 EIKANGERVÅG Tlf Fax Kristiansund 6501 KRISTIANSUND N Tlf Fax CENTA transmisjoner a.s Bekkev SANDEFJORD Tlf Kjørkleiv Båt og Motor Ferjev FARSUND Tlf Økriv. 2, 1349 RYKKINN Tlf PB 63, 2101 SKARNES Tlf Zachariasbryggen 5014 BERGEN Tlf Fax Malmøya slipp A/S Sundv. 11, 0198 OSLO Tlf Fax Mobil Båtslipp 5443 BØMLO Tlf Fax Øyra Slip & Mek Verksted 8195 GJERØY Tlf Fax BOLGA Tlf Fax Arendal Maritime Videregående Skole Fløyv ARENDAL Tlf Fax Kjøtt/Slakter/Pølser Kaare Sørensen Andr Kjærs v KRISTIANSAND S Tlf Banev. 16, 5811 BERGEN Tlf Fax Vebergv. 14, 1659 TORP Tlf Fax Ingebrigtsen Bil S Garås 3623 LAMPELAND Tlf Fax Lillesand 4791 LILLESAND Tlf Fax NESØYA Tlf BREMNES Tlf Fax Frøya 7261 SISTRANDA Tlf Fax HENNINGSVÆR Tlf Fiskeproduksjon og eksport Øvre Flatås v FLATÅSEN Tlf Kystmuseet i Sogn og Fjordane Brendøya, 6900 FLORØ Tlf Fax Skjebergkilens Marina A/S Ullerøy 1747 SKJEBERG Tlf Fax Gjesdal Rettedalen ÅLGÅRD Tlf Partrederiet Mjånes 9531 KVALFJORD Tlf Mobil Sinterco AS Iver Hesselbergs v LARVIK Tlf Fax Havøysund Havnevesen 9690 HAVØYSUND Tlf Fax Åstvedt 5106 ØVRE ERVIK Tlf Volda Stormyra VOLDA Tlf PB 1623 Vika 0119 OSLO Tlf Fax Grimstad Auto Senter 4890 GRIMSTAD Tlf Karmøy Statsr d Vinjes g KOPERVIK Tlf Sogn Avis 6863 LEIKANGER Tlf Fax Fekjan 80, 1394 NESBRU Tlf Fax Hamarøy 8294 HAMARØY Tlf Fax Færder videregående skole Tønsberg maritime fagskole UTDANNING AV SKIPSOFFISERER. Skolen har to- årig linje for skipsfører- og maskinsjefsutdanning. Studiet er åpent for alle som har fagbrev innenfor relevant fagområde, eller tilsvarende. Tønsberg maritime fagskole er godkjent av Sjøfartsdirektoratet og kvalitetssikret gjennom DnV. Videre tilbyr skolen i samarbeid med høgskolen i Vestfold kurs i GOC/GMDSS-Generelt radiooperatørsertifikat ROC/GMDSS-Begrenset radiooperatørsertifikat GOC eller ROC- Fornyingskurs På forespørsel kan skolen også tilby andre maritime kurs. Informasjon om studiene fås ved henvendelse til skolen. Søknadsskjema finnes på skolens hjemmeside. Postboks 43, 3101 Tønsberg Telefon Fax Østre Toten PB 24, 2851 LENA Tlf Fax Rødberg Dagligvare Maskinavdeling Hvammen 3630 RØDBERG Tlf Fr Nansens pl 7 Telephone: PB 1254 Vika Telefax: OSLO E.mail Gas: NORWAY E.mail Tank: Eide Marine Services AS 5457 HØYLANDSBYGD Tlf Fax Pirsenteret Brattøra 7005 TRONDHEIM Tlf Sveiseverksted Alfr. A. Berge A/S Elvev 4, 1394 NESBRU Tlf Fax Tolder Holmers v BODØ Tlf Fax år i livredningens tjeneste Livredderen nr. 1 /

20 Aret Plakat :59 Side 1 B Returadresse Norges Livredningsselskap Arnebråtveien Oslo Trygghet i hverdagen 20 Livredderen nr. 1 / år i livredningens tjeneste gjør livet litt enklere

Livredderen. Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig. Isvettreglene. Førstehjelp ved nedkjøling. nr. 1 / 2005

Livredderen. Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig. Isvettreglene. Førstehjelp ved nedkjøling. nr. 1 / 2005 Livredderen nr. 1 / 2005 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no Babysvømming er ikke dokumentert helsefarlig Isvettreglene Førstehjelp ved nedkjøling 1 Innhold I denne utgaven kan du bl.a.

Detaljer

Livredderen. Andreas Skulberg æresmedlem. Junior-EM i livredning. Unik film om livredning. nr. 5 / 2005

Livredderen. Andreas Skulberg æresmedlem. Junior-EM i livredning. Unik film om livredning. nr. 5 / 2005 Livredderen nr. 5 / 2005 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no Andreas Skulberg æresmedlem Junior-EM i livredning Unik film om livredning 1 Innhold I denne utgaven kan du lese om: Junior-EM

Detaljer

Livredderen. Parate til å redde liv. Utendørs svømme- og livredningsskole. Fra Landsmøtet. nr. 4 / 2005

Livredderen. Parate til å redde liv. Utendørs svømme- og livredningsskole. Fra Landsmøtet. nr. 4 / 2005 Livredderen nr. 4 / 2005 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no Parate til å redde liv Utendørs svømme- og livredningsskole Fra Landsmøtet 1 Innhold I denne utgaven kan du lese om: Utendørs

Detaljer

Livredderen. Hans Terwindt tildelt Kongens fortjenestmedalje. Utendørs svømme- og livredningsskole 2006. nr. 4 / 2006

Livredderen. Hans Terwindt tildelt Kongens fortjenestmedalje. Utendørs svømme- og livredningsskole 2006. nr. 4 / 2006 Livredderen nr. 4 / 2006 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no Hans Terwindt tildelt Kongens fortjenestmedalje Utendørs svømme- og livredningsskole 2006 100 år i livredningens tjeneste

Detaljer

Livredderen. I audiens hos H.K.H. Kronprins Haakon. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet NM i livredning. Livreddere på treningsleir i Egypt

Livredderen. I audiens hos H.K.H. Kronprins Haakon. H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet NM i livredning. Livreddere på treningsleir i Egypt Livredderen nr. 2 / 2005 Organ for Norges Livredningsselskap www.livredning.no I audiens hos H.K.H. Kronprins Haakon H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit åpnet NM i livredning Livreddere på treningsleir i

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 2 Juni 2009 Foto: Yngve Tørrestad VANNRESPONS side 4 TIL TOPPS side 14 FRA FJORD TIL FJELL side 16 KORPSSTAFETTEN side 18 Innhold VANNRESPONS:

Detaljer

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre...

HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 7. årgang. Nr. 1-2002. Veien videre... HJELPEKORPS Nr. 1-2002 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 7. årgang Veien videre... 2 Innhold Side Leder... 2 Redaksjonelt... 3 Utradisjonelt i Levanger... 4-5 Nytt rekrutteringsmateriell... 6 Kinoreklame...

Detaljer

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014

Sanitet I FOKUS. Fjellsikkerhet. Fagblad. issw 2014. nå kommer nødnett. Høst er utetid. frie luftveier. vi tar i bruk nødnett i 2014 Fagblad Sanitet Norsk Folkehjelp Sanitets fagblad om redningstjeneste, førstehjelp og frivillig ambulansetjeneste Nr 4-2013 nå kommer nødnett vi tar i bruk nødnett i 2014 issw 2014 internasjonal skredkonferanse

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 13 Nummer 1 Mars 2009 Rustet til å redde liv når alarmen går: Finsekurs i operativ ledelse vinter 50 år! Side 4 10 VEILEDERPORTRETTET side 8 TATT AV

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 15 Nummer 2 Juni 2011 Foto: Martin Alex Nielsen I denne utgaven kan du blant annet lese om: Hjelpekorpskonferansen 2011 - SIDE 4 Livredning i vann -

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 14 Nummer 2 Desember 2010 Internasjonalt samarbeid krysser vann Foto: Kristin Veskje Internasjonale prosjekt, Cubansk og Libanesisk Røde Kors på Merket

Detaljer

magasin - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s.

magasin - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 8-10. årgang 2011 - Heder og ære på landsmøtet side 4-9 En hytte for alle s. 10-11 Full fres med ungdommen s. 12-13 Vellykket leir LTN-barna s.

Detaljer

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012

Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Hjelpekorps Fagblad for Røde Kors Hjelpekorps Årgang 16 Nummer 2 Juli 2012 Les om Reisebrev fra Pakistan - SIDE 5 Skredgruppa i Rogaland 30 år - SIDE 9 Kurs i vannredning - oppdatert kursoversikt - SIDE

Detaljer

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang

Vinterstemning. Nummer 1 2006 12. årgang Vinterstemning Nummer 1 2006 12. årgang INNHOLD Leder...................... s 3-4 Invitasjon til Årsmøtet 2006...s 4-6 Tett på Øystein Andreassen.... s 7-9 Synshemmet \arbeidstaker... s.10 Ny undersøkelse:

Detaljer

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5

- Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 1-10. årgang 2011 Siv Jorunn Fossum ble hardt skadd: - Gleder meg til å kjøre motorsykkel igjen side 4-5 Skal forske på ungdomsulykker s. 7 LTN-skepsis

Detaljer

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen

Svømme- og livredningsopplæring. Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Svømme- og livredningsopplæring Støttemateriell for lærere og instruktører i grunnskolen Magnolia design as Foto: Paal Staven (www.paalstaven.com) Med unntak av: Side 13: Mats Melbye Side 15, 27, 37: Lasse

Detaljer

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005

Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS. Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps. 10. årgang. Nr. 1-2005 Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 1 HJELPEKORPS Nr. 1-2005 Fagblad for Norges Røde Kors Hjelpekorps 10. årgang Ombrekt nr 1-05 03-06-05 10:11 Side 2 2 Innhold: Side Leder................................2

Detaljer

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år

ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE. 35 år ASSISTANSE foreningen for synshemmede barns sak 3/2005 35. årgang ASSISTANSE 35 år FYLKESLAGSLEDERE 2005 FINNMARK Svein Erik Haldorsen Lensmannsveien 4 9515 Alta 78 43 13 92 svein.e@norskfagskole.no TROMS

Detaljer

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang

ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang ASSISTANSE - interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming 4/2011 41. årgang Redaksjonskomite Notater: Karen Marie Oma: kmoma@ntebb.no Sissel-May Berntzen: sissel.may.berntzen@tromsoskolen.no

Detaljer

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6

Engasjert, uredd og utålmodig. bladet. Rett til brukerstyrt personlig assistent. Den store overgangen. Storsamling 2014. Hilde Løberg: Se side 6 CP bladet Nr. 3 2014 60. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Rett til brukerstyrt personlig assistent se side 5 Den store overgangen se side 24 Storsamling 2014 se side 10 Hilde Løberg: Engasjert,

Detaljer

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år.

For andre stevner må arrangørene få satt stevnet inn i NLS offisielle terminliste hvert år. Regler for livredningskonkurranser utgave januar 2010 MED VEDLEGG: Tillegg til Regler for Livredningskonkurranser 2011-2012 Innhold: 1. Arrangør 2. Innbydelse og program 3. Startberettiget 4. Påmelding

Detaljer

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56.

bladet Fysioterapeuten som vet hvordan det er å ha CP Se side 6 Tilrettelegging ved kognitive vansker Nr. 4 2010 56. CP bladet Nr. 4 2010 56. årgang Tidsskrift for Cerebral Parese-foreningen Tilrettelegging ved kognitive vansker Side 36 Spasmefri under vann Side 12 Slik var det å flytte hjemmefra Side 16 Fysioterapeuten

Detaljer

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold!

fra Vestfold Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! 28. årg. Nr. - 2-2014 Røde Kors Røde Kors fra Vestfold Ny klimarapport viser: Er vi godt nok forberedt? Mer flom og nedbør - også i Vestfold! Les mer på side 2. Mer flom og nedbør i Vestfold. Les mer på

Detaljer

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010

et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 6-9. årgang 2010 Landsforeningen for trafikkskadde Reiste 156 mil for å trene: - Sammen skal vi klare utfordringene side 4-7 Ny giv i LTN- Hordaland

Detaljer

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff

Trønderan på jubileumstur. Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge. Hva skjer i LNT. Jeg har fått livet i gave. Jubileumsstoff Nr. 4 oktober 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Trønderan på jubileumstur Utredning og oppfølging av levende givere av nyre Svært vellykket fagseminar i Nord-Norge Hva skjer i LNT

Detaljer

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s.

MAGASINET. Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene. s. 4-5. Nav-støtte og ferie. Stor konferanse i august. Vil ha med deg på tur s. 10-11. s. MAGASINET FOR PERSONSKADEFORBUNDET LTN nr. 6-11. årgang 2012 Nav-støtte og ferie Eva Christine lå tre døgn hardt skadd og alene s. 4-5 PERSONSKADEFORBUNDET LTN s. 6 Stor konferanse i august s. 7 Vil ha

Detaljer

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy.

LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7. magasin. Enkle grep kan redde liv. Stor julemesse. Vellykket ferie for Tommy. magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 10-8. årgang 2009 LTN-ungdom satser for fullt i 2010 side 6 og 7 Enkle grep kan redde liv s. 4-5 Stor julemesse i Vesterålen s. 8-9 Vellykket

Detaljer

Polio. Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul

Polio. Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul Polio Nr. 4 2010 24. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God jul 2 Polio 4 2010 Polio nr.4 2010 Postadresse: Postboks 9217, 0134 Oslo Telefon sentralbord: 24 10 24 00 Ansvarlig

Detaljer