Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Manual Simatek Filterstyring GFC 16"

Transkript

1 Manual Oversettelse av de originale instruksjonene _NO Ver

2 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installasjonsveiledning 4 4. Før tilkobling 5 5. Tilkobling 5 6. Innstillinger 5 7. Fjernkontrollsfunksjon 7 8. Rensing ved avslåing 7 9. Feilsøking Sikringstabell Fabrikkinnstillinger Oversikt Samlingstegning Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Elektrisk diagram for Simatek GFC 16: 2 10 ventiler Elektrisk diagram for Simatek GFC 16: ventiler Samsvarserklæring 14 MERK: Tall skrevet i firkantede parenteser [ ] viser til tallene på side 11. VIKTIG: Les veiledningen grundig før du bruker produktet, og oppbevar den til senere bruk. I tilfeller av tvil om den norske oversettelsen er korrekt, henviser vi til den engelske versjonen. Retten til endringer forbeholdes. Merk: Filterstyring GFC 16 skal kun installeres av kvalifisert personell! _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 2

3 1. Generelt Simatek GFC 16 er utviklet for å kontrollere membranventiler som er montert på dysefiltre til støvutskilling med filterposer eller filterpatroner. De viktigste funksjonene til Simatek GFC 16 er: Manuell innstilling for puls- og pausetid. Kan styres fra ekstern bryter eller PLC. RENSING (VED AVSLÅING) med valgfritt antall rensesykluser. 2. Tekniske data Kasse/kabinett Grå ABS-kasse med transparent lokk (valgfri montering av to skruer i lokk) Beskyttelsesgrad IP65. Mål Simatek GFC 16: 4/8/12/16 utganger: Utvendige mål: 213 x 185 x 113 mm. Vekt Simatek GFC 16: ca. 2 kg. Tilkoblinger Innstikkbare rekkeklemmer, maks 2.5 mm². Temperatur Oppbevaring: -20 C/+80 C. Drift: -10 C/+50 C, med driftssbelastning 30 %. Forsynings- og utgangsspenning Inngang: 230 V (±10%) 50/60 Hz / Utgang: 115/230/24 V AC, 24 V DC. Inngang: 115 V (±10%) 50/60 Hz / Utgang: 115/24 V AC. 24 V DC. For andre valgmuligheter, se side 5, 6.1B Spesialversjon 24 V DC/24 V DC Strømforbruk Opptatt effekt maks. 2.5 VA. Belastning per utgang: 25 VA / AC eller 20 W / DC. Pulstid sek. Pausetid sek. Maks. driftsbelastning 30 %. Fjernkontrollssfunksjon Aktivert via ekstern potensialfri kontakt. Rensing ved avslåing 1 99 sykluser. Styres via ekstern potensialfri kontakt (tilknyttet fjernkontrollsknappen til viften). Sikringer 500 ma treg 115 V / 230 V. 2 A treg 24 V / 48 V. Enheten skal kastes i henhold til gjeldene europeiske regler på området. Advarsel! Nullpunktet på strømforsyningen skal være lagt til jord. Hvis dette ikke er tilfelle, skal en skilletransformator installeres og nullpunktet på utgangssiden jordes. Ellers vil filterstyreren bli skadet. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 3

4 3. Installasjonsveiledning Styringsenheten må ikke utsettes for direkte sollys, for da kan kretskortet bli overopphetet. Styringen skal kobles til en vedvarende strømforsyningslinje, slik at RENSING VED AVSLÅING kan kjøre når viften stopper. Beskytt styringsenheten mot regn, inntrengende vann og fuktighet. Vann som trenger inn via et lokk som ikke er forsvarlig lukket, kan føre til alvorlige skader på kretskortet. Kabler må kun innføres gjennom filterstyringens bunn. Elektroniske enheter bør ikke installeres på vibrerende overflater. Bruk kun kabelmuffer med beskyttelsesgrad IP65 og av passende størrelse (tilsvarende størrelsen på kabelen). Kraftledningen skal utstyres med en skillebryter før styringsenheten. Ikke prøv å reparere styringsenheten selv ta kontakt med Simatek! All kabling må utføres av en kvalifisert elektriker for å unngå risiko for brann og elektriske støt. Ved elektrisk tilkobling skal de forskjellige kabeltypene (strømforsyning, relékontakt, ventilutgang, 4-20 mautgang) holdes adskilt og det skal samtidig sikres at ledningene ikke føres tett forbi kretskortet. Før enheten åpnes, pass på at styringsenheten er avslått (av/på-bryter [1] på 0 og ledningene til klemmene [4] utkoblet), inkludert forbindelsen til alarm-/signal-releer. Alle elektriske forbindelser til styringen, inkludert magnetventiler, må gjøres adskilt fra andre effekt-kabler. Jumpere til spenningsvelgeren må kun flyttes av kvalifisert personell og kun i følge instruksjonene. Feil plassering av jumpere (til spenningsvelgeren) kan bety fare for personalets sikkerhet _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 4

5 4. Før tilkobling 1. Kontroller at Simatek GFC 16 er uten strøm (på/av-bryter[1] på 0 og at terminalene (klemmene) [4] er frakoblet). 2. Kontroller at nettspenningen angitt som "IN" på det gule merket [22], samsvarer med den tilgjengelige kraftforsyningen (spenning og frekvens). 3. Kontroller at nettspenningen til ventilene, angitt som "OUT" på det gule merket [22], samsvarer med 4. spenning/frekvens som er angitt på (magnetventil) spolene. 5. Tilkobling 1. Løsne skruene og fjern terminaldekselet [20]. 2. Kontroller at Simatek GFC 16 er uten strøm (på/av-bryter [1] på 0 og at terminalene (klemmene) [4] er frakoblet). 3. Trekk ut de uttakbare terminalene [2]. 4. Kontroller at nettspenningen til ventilene, angitt som "OUT" på det gule merket [22], samsvarer med spenningen/frekvensen som er angitt på (magnetventil)spolene. 5. Koble ventilene til koblingssplintene [2] mellom terminal C og de nummererte utgangene. 6. Jording [3] av ventilene er påkrevd når utgangsspenningen er 48 V. 7. Sett ALDRI Common (minuspotensialet) eller ventilutgangen i forbindelse med jord [3]. 8. Commons (minuspotensialet) er innbyrdes koblet sammen på kretskortet. 9. Utgangene er statiske med nullgjennomgangsaktivering for å unngå elektrisk støy. 10. Kontroller at ventilforbindelsene er korrekte og isolerte i forhold til jording, og at det ikke er forbindelse mellom ventilutgang og Common (minuspotensialet) til Jord [3], ved en isolasjonsmåling. 11. Sett terminaldekselet på plass og skru fast skruene [20]. 6. Innstillinger 6.1 Spenning KONTROLLER: 1. At Simatek GFC 16 er uten strøm (på/av-bryter[1] på 0 at terminalene (klemmene) [4] er frakoblet). 2. At nettspenningen, angitt som "IN" på det gule merket [22], samsvarer med den tilgjengelige nettspenningen. (Spenning og frekvens). 3. At nettspenningen til ventilene, angitt som "OUT" på det gule merket [22], samsvarer med spenningen/frekvensen som er angitt på (magnetventil)spolene. Dersom disse 3 vilkårene er møtt, kan du gå til avsnitt 6.2. Om ikke, skal du følge prosedyren under nøye! A. Omkobling av nettspenning 1. Løsne de to skruene [21] (hvis montert), og åpne det transparente lokket på Simatek GFC Fjern de fire skruene i frontpanelet. Løft frontpanelet, uten å fjerne det, siden det henger fast i styringens bunn! 3. Kontroller at nettspenningen, som kan velges ved hjelp av en jumper [5], samsvarer med den tilgjengelige nettspenningen (f.eks. begge er satt til 230 V). 4. Dersom de to spenningene er ulike, skal du flytte jumperen [5] slik at samme spenning velges. 5. Gå til avsnitt 6.1B. B. Omkobling av utgangsspenning 1. Kontroller at utgangsspenningen, som kan velges ved hjelp av en jumper [6] og [6A] samsvarer med spenningen som er angitt på magnetventilene (f.eks.: begge satt til 230 V). Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V 2. Dersom de to spenningene er ulike, skal du flytte jumperen [6] og [6A] slik at den samme spenningen som er angitt på magnetventilene velges. Jumper [6]: 1HV = 115 V; 2HV = 230 V; LV = 24 V Jumper [6A]: HV = 115 V / 230 V; LV = 24 V Advarsel: Begge jumperne [6] og [6A] skal være plassert på samme spenning! 3. Gå til avsnitt 6.1C. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 5

6 C. Omkobling mellom AC og DC på utgangene Sørg for at frekvensen på utgangene, som kan velges ved hjelp av jumper [8], samsvarer med verdien som er angitt på magnetventilene (f.eks.: begge er satt til AC). Dersom de to frekvensene er ulike, skal du flytte jumperen [8] slik at den samme frekvensen som er angitt på magnetventilene velges. Sett frontpanelet tilbake på plass og skru fast de fire skruene. Lukk det transparente lokket og skru fast de to skruene [21] (hvis montert). Advarsel! 230 V DC må aldri velges for utgangene! 6.2 Valg av parametre Koble til strømforsyningen [4]: L = fase, N = null På/av-bryter [1] på 1. På displayet [7] vises serienummeret for Simatek GFC 16 i tre sekunder. Når koden forsvinner, vises bokstaven E (run) sammen med nummeret på neste ventil som aktiveres. Lysdiodene OK [18] og REMOTE [35] lyser. 1) Trykk på SELECT MENU [9]: Tallet 1 vil blinke på displayet [7]: Velg antall ventiler du ønsker å koble til ved hjelp av +/- -knappene [10]. Eksempel: Hvis du ønsker å koble fire ventiler til Simatek GFC 16, velg 4. Dersom du hopper over dette punktet på MENU(en), vil Simatek GFC 16 automatisk registrere antall ventiler som om alle var koblet til. For Simatek GFC 16:4 vil fire ventiler bli registrert; for Simatek GFC 16:12 vil tolv ventiler bli registrert. 2) Trykk på SELECT MENU [9]: Tallet 2 vil blinke på displayet [7]: Velg Pulstid ( sek) ved hjelp av +/- -knappene [10]. 3) Trykk på SELECT MENU [9]: Tallet 3 vil blinke på displayet [7]: Velg Pausetid (1 999 sek) ved hjelp av +/- -knappene [10]. 4) Trykk på SELECT MENU [9]: Tallet 4 vil blinke på displayet [7]: Velg antall sykluser med rensing ved avslåing ved hjelp av +/- knappene [10]. Velg 0 hvis du ikke ønsker rensing ved avslåing. Pausetid i Rensing ved avslåing er det samme som den som ble valgt i punkt 3). 5) Trykk på SELECT MENU [9]: E1 vil blinke på displayet [7] når rensesyklusen starter. Lysdiode 1 [11] forteller at en ventil er aktivert. Lysdiode 2 [12] forteller at Simatek GFC 16 venter på å aktivere den neste ventilen. MERK! Ventilene tilføres en impuls fra ventil nr. 1 og fremover. Kontroller at alle ventilene er aktiverte i første rensesyklus. Vi anbefaler en innstilling der Simatek GFC 16 renser filtrene med lavest mulig frekvens (lang pausetid), for å redusere den lille støvutviklingen som oppstår i forbindelse med trykkluftrensingen, oppnå en forlenget levetid på posene, samt minske forbruket av trykkluft. Pausetid bør tillate en effektiv filterrens under alle forhold, men bør aldri være kortere enn den tiden det tar å gjenoppbygge trykket i trykkluftbeholderen. Under valg av parametre (i Select menu) vil Simatek GFC 16 returnere til normal drift innen fem minutter, hvis ingen taster betjenes _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 6

7 7. Fjernkontrollsfunksjon VIGTIG! Simatek GFC 16 leveres med en lask mellom terminalene Remote [26] og Common [37]. Hvis du ønsker å bruke fjernkontrollsfunksjonen, skal du følge instruksjonene under. Hvis du ikke ønsker å bruke fjernkontrollsfunksjonen, må du ikke fjerne lasken. For å aktivere fjernkontrollsfunksjonen: Løsne skruene og fjern terminaldekselet [20]. Fjern lasken fra terminalene Remote [26] og Common [37]. Det eksterne signalet føres via en potensialfri kontakt (f.eks.: kontakt fra DP monitor) til terminalene Remote [26] og Common [37]. Sett terminaldekselet [20] på plass og skru fast skruene. Steng kontakten mellom Remote [26] og Common [37] for å aktivere fjernkontrollsfunksjonen. Hvis forbindelsen mellom Remote [26] og Common [37] avbrytes, slutter Simatek GFC 16 å fungere, displayet viser SB (Stand by) og Remote [35] og Pause-lysdiode [12] er slukket. Steng kontakten for å gjenoppta rensing ved den ventilen der den ble avbrutt. 8. Rensing ved avslåing Vi anbefaler å kjøre en eller flere serier med rensing etter hver arbeidsøkt for å fjerne støv fra filteret. Rensing ved avslåing startes hver gang viften stoppes. For å aktivere rensing: 1. Velg antall serier i Rensing ved avslåing (se avsnitt 6.2). 2. Løsne skruene og fjern terminaldekselet [20]. 3. Koble til en ekstern kontakt fra viftebryteren til terminalene Fan [36] og Common [37]. 4. Sett terminaldekselet tilbake på plass og skru fast skruene [20]. 5. Steng kontakten mellom terminalene Fan [36] og Common [37] for å starte rensingen hver gang viften slås av. Denne rensesyklusen blir betraktet som den første rensesyklusen (ved avslåing). Hvis du har valgt 0 ved trinn 4) i avsnitt 6.2, vil Simatek GFC 16 slutte å fungere så snart kontakten mellom terminalene Fan (vifte) [36] og Common [37] er stengt. Lysdiode nr. 3 [33] blinker under Rensing ved avslåing. 6. Når rensingen er avsluttet, vil lysdiode nr. 3 [33] lyse fast og displayet vise E1. Slå på viften for å starte rensesyklusen igjen og slukke lysdiode nr. 3 [33]. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 7

8 9. Feilsøking Problem Sannsynlig årsak Løsning Displayet er mørkt/slukket og alle lysdiodene er Ingen strømforsyning. Kontroller koblingen til strømforsyning på terminalene [4]. slukket. Displayet viser Sb. Forbindelsen mellom Remote og Common [26] er ikke tilkoplet. Kontroller sikring F1 [31]. Kontroller forbindelsen. Bytt sikringen (se avsnitt 10). Enkelte ventiler blir ignorert. Simatek GFC 16 er forbundet på feil måte til magnetventilene. Kontroller forbindelser [2]. Displayet viser rekkefølgen for aktivering av ventiler, men ventilene blir ikke aktiverte. Lysdiode OK [18] er slukket. Spolene av magnetventiler er avbrutt. Den sekundære transformatoren (transformatoren på kretskortet) fungerer ikke. Strømkretsen er skadet. Nettspenningen til ventilene er ulik spenningen som er angitt på spolene. Feil forbindelse mellom Simatek GFC 16 og ventilene. Feil på mikroprosessor. Kontroller spolene. Ta kontakt med Simatek. Ta kontakt med Simatek. Kontroller eller foreta omkobling av nettspenning. (Se avsnitt 6.1B). Kontroller forbindelser [2]. Ta kontakt med Simatek. 10. Sikringstabell Navn Størrelse Verdi Type Nummer på tegningen Beskrivelse F3 5 x ma T [23] 115 V / 230 V Hovedsikring F3 5 x 20 2A T [23] 24 V / 48 V Hovedsikring F1 5 x 20 1,6A T [31] Utgangsspenning 24 V og vifte Remote F2 5 x ma T [32] +5 V intern strømforsyning Ved bytte av sikringer må verdiene over respekteres _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 8

9 11. Fabrikkinnstillinger 11.1 Pulstid Simatek anbefaler en pulstid på 0,2 sek. Anbefalte pausetider for SimPact 4T/4T-R filtre 11.2 Pausetid Pausetiden er beregnet ut fra en total rensetid for filteret på 180 sek ved kontinuerlig rensing. Se anbefalt pausetid ved kontinuerlig rensing for den aktuelle filtertypen. Pausetiden må uansett tilsvare kompressorens kapasitet (kompressoren må rekke å bygge opp trykket i trykkluftbeholderen før neste puls) Sykluser ved avslåing Poserensing vil fortsette i det valgte antall sykluser (første til siste ventil), etter signal mellom Fan [36] og Common [37], (viften er avslått). Eventuelt utstyr som fjerner det utskilte støvet fra filteret, skal kjøre under rensing ved avslåing. Simatek anbefaler 2-3 serier, siden den serien som er i gang betraktes som den første rensesyklusen. Derfor er det ikke sikkert at den første syklusen er en full syklus. Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 9

10 12. Oversikt [1] On/off-knapp (på/av) [2] Terminaler til ventiler [3] Jordforbindelse til ventiler [4] Terminaler til strømforsyning [5] Jumper for omkobling av spenningsforsyning [6] Jumper for omkobling av utgangsspenning [6A] Jumper for omkobling av utgangsspenning [7] Display [8] Jumper til omkobling mellom AC og DC på utgangene [9] Trykknapp Select menu [10] Trykknapper +/- [11] LED Puls [12] LED Pause [18] LED OK [20] Terminaldeksel [21] Skruer til transparent lokk (valgfritt) [22] Gult merke som angir IN/OUT spenning og frekvens [23] Hovedsikring [25] Produktkode og serienummer [26] Remote-terminal (fjernbekontroll) [31] Sikring for utgang 24 V og vifte Rem [32] Sikring for intern strømforsyning +5 V [33] LED Shut down (rensing) [35] LED Remote (fjernkontrollsfunksjon) [36] FAN-terminal [37] Common-terminal (eller null) _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 10

11 13. Samlingstegning Simatek GFC 16: 2-16 ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 11

12 Koplingskasse med terminaler til fire eller ti ventiler Filterkontroll Kraftforsyning Ventil 1 til 10 Levert med lask mellom C og R. Filterkontrollen vil starte rensing når strømmen er tilkoblet. Med varig strømtilgang kan rensingen konrolleres med forbindelsen mellom C og R. En forbindelse mellom C og F vil starte rensing (ved avslåing). Filter Technology 14. Elektrisk diagram for Simatek GFC 16: 2 10 ventiler _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 12

13 Koplingskasse med terminaler til ti ventiler Filterkontroll Kraftforsyning Ventil 1 til 10 Koplingskasse med terminaler til fire eller ti ventiler Ventiler 11 til 16 Levert med lask mellom C og R. Filterkontrollen vil starte rensing når strømmen er tilkoblet. Med varig strømtilgang kan rensingen konrolleres med forbindelsen mellom C og R. En forbindelse mellom C og F vil starte rensing (ved avslåing). Filter Technology 15. Elektrisk diagram for Simatek GFC 16: ventiler Simatek A/S Main Tel.: Hotline Ver _NO 13

14 16. Samsvarserklæring _NO Ver Hotline Main Tel.: Simatek A/S 14

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no

Malthe Winje Automasjon AS Telefon: 66 99 61 00 www.mwg.no Haukeliveien. 48, 1415 Oppegård Telefaks: 66 99 61 01 firmapost@mwa.no Tekst El nummer Side Tabell over dimmere Side 2 Universal dimmer EUD12NPN 1435553 Side 3 Universal dimmer EUD12D 1435555 Side 5 Forsterker LUD12, kobles sammen med EUD12Z og EUD12D 1435556 Side 6 Digital

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc

23.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-35 - GSM 12-24V\Bruksanvisning\B-anvisning 1224 NOR.doc R GSM 12-24V Bryter- og alarmstyring Innhold: Side: 1. Oversikt GSM 12-24V 2 2. Oppkobling MÅ GJØRES 2.1 Forberedelse av SIM kort 3 2.2 Innsetting av SIM kort 3 2.3 Tilkoblinger 3 2.4 Alarmtilkoblinger

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 N BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSINNSTRUKS BLOCKSYSTEM FA BLOCKSYSTEM FA REV. 01 11/05 DKF KULDEAGENTURER AS BLOCKSYSTEM FA Side. 2 REV. 01 11/05 0. INNHOLD 1. Hensikt med instruksen 2. Normer for generell bruk

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS

RC10 ANCHORS & THRUSTERS RC10 ANCHORS & THRUSTERS Radio Radio Kontroll Control Mottager Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS Art.nr. 10745 out in Radio Control Receiver RC10 ANCHORS & THRUSTERS out in 2 Innholdsfortegnelse Koblingsinformasjon for vinsj 4

Detaljer

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP

QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S2 APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Norsk - Norwegian QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP V3300DI V3800DI-T QAS 30 Kd S3A APP QAS 40 Kd S APP Instruksjonsbok Vekselstrømgenerator Instruksjonsbok...5 Kretsskjema...91

Detaljer

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4

BÅNDSAG BIANCO Mod. 370 SA 60 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 INNHOLD 1. SAMSVARSERKLÆRING...3 2. TEST OG GODKJENNINGS SERTIFIKAT...4 3. STANDARDER OG ANBEFALINGER FOR OPERATØREN...5 3.1 Elektrisk utstyr... 5 3.2 Sikkerhets utstyr ved maskinen... 6 3.3 Forskrifter

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse.

Aktuator. med aktuatorstyring. SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive AUMATIC AC 01.1. Montering, betjening, idriftsettelse. Aktuator SA 07.1 SA 16.1/SAR 07.1 SAR 16.1 Intrusive med aktuatorstyring AUMATIC AC 01.1 Styresignaler: Parallelt Profibus DP Profibus DP med fiberoptikk Modbus Modbus med fiberoptikk DeviceNet Foundation

Detaljer

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258

Gewa Stor Prog. Brukerveiledning. Gewa Stor Prog. Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 Gewa Stor Prog Brukerveiledning Gewa Stor Prog Gewa Stor Prog: HMS art. nr.: 029138 Best. nr.: 2204258 INNHOLD INNLEDNING... 3 Generelt om Gewa Stor Prog... 3 Tegnforklaring...5 Sette i batterier... 6

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Enkelt-slider for induksjon

Enkelt-slider for induksjon V-ZUG Ltd Glasskeramikk-kokefelt Enkelt-slider for induksjon Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt et av våre produkter. Apparatet oppfyller høye krav og er lett å betjene. Ta deg allikevel tid til

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel.

Deler. arkmater papirstøtte arkmaterdeksel. kantskinne. dokumentdeksel. utskuff. matte for reflekterende dokumenter. transportlåshendel. Deler kantskinne arkmater papirstøtte arkmaterdeksel dokumentdeksel utskuff matte for reflekterende dokumenter glassplate kontrollpanel (se Funksjoner i kontrollpanelet på side 9) minnekortspor skannerenhet

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk

Brukerhåndbok. Før du tar projektoren i bruk. Vise et bilde. Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera. Bruke projektoren i nettverk Brukerhåndbok Før du tar projektoren i bruk Vise et bilde Vise bilder fra en USB-minneenhet eller et digitalkamera Bruke projektoren i nettverk Endre projektorinnstillingene Feilsøking Vedlikehold Tillegg

Detaljer

Installeringsinstruksjoner for GHP 12

Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Viktig sikkerhetsinformasjon Installeringsinstruksjoner for GHP 12 Denne revisjonen ble skrevet for programvareversjon 2.2 av GHP 12, som la til kompatibilitet med elektromagnetisk drivenhet. For å oppnå

Detaljer

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet)

Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Multiturn aktuatorer SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (uten styreenhet) Driftsinstruks Montering, betjening, idriftsettelse Innholdsfortegnelse SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Les først veiledningen!

Detaljer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer

Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer NO Bruksanvisning Riskoker til 25-40 personer A150513 V3/0314 NORSK Oversettelse av den originale bruksanvisningen Les bruksanvisningen før bruk, og deretter lagre den på et tilgjengelig sted! 1. Generell

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil

SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil SPX SmartPilot System Installasjon SPX 10, SPX 30, SPX Magnetventil Dokument referanse: 87072-2-NO Dato: November 2007 ii iii Innnhold Kapittel 1: Før du begynner... 1 1.1 Installasjonsoversikt... 1 Planlegge...

Detaljer

magicolor 2400W Brukerveiledning

magicolor 2400W Brukerveiledning magicolor 2400W Brukerveiledning 4139-7733-02S 1800767-032B Takk Takk for at du har kjøpt en magicolor 2400W-maskin. Det er et utmerket valg. magicolor 2400W er spesielt utformet for optimal ytelse i Windows-miljøer.

Detaljer

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte

Laderens avanserte styrekretser retter. tilkoblet og uten tilsyn. Hvis laderen. (inkludert barn) med reduserte HÅNDBOK GRATULERER med kjøpet av en ny profesjonell batterilader med svitsjemodus. Dette er en av laderne i en serie profesjonelle ladere fra CTEK SWEDEN AB og representerer den nyeste teknologien innen

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer