PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS"

Transkript

1 PASSIVHUSNORDEN 2012 BEFARING 21.OKTOBER / FIELD TRIP 21ST OF OCTOBER BOLIG OG YRKESBYGG / RESIDENTAL AND NON-RESIDENTAL BUILDINGS

2 FORORD/FOREWORD PassivhusNorden konferansen 2012 arrangerer befaring til noen av de nyeste og mest spennende Passivhusene vi har å vise frem i Trondheim. Det arrangeres en boligtur med besøk til studentboliger, en omsorgsbolig og et større boligområde og en tur til to større kontorbygninger og byggeplassen til Norges første passivhus-sykehus. Satsing på forbildeprosjekter er høyt prioritert både for myndighetene og for byggenæringen. Befaringene vil gi deg opplevelser av de bygde resultatene og vise spennende arkitektur du kan bruke til inspirasjon og til videre formidling. Tur guider vil fortelle om tekniske løsninger,om erfaringer fra byggeprosessen og om erfaringer fra å jobbe og bo i Passivhusene. / The 2012 Nordic Passive House Conference arranges two excursions which will present Trondheim s some of the newest and most exciting passive houses. The excursions will take you to see student housing, sheltered housing, a large residential area and two large office buildings and the construction site of the first passivehouse hostpital in Norway. Model projects are a high priority both for the government and for the building industry, and the excursions will highlight some of the finished results and present inovative architecture that can be used for inspiration and further dissemination. The guides will explain technical solutions, and present experiences from the building process and from working and living in the Passive Houses. Ha en fin omvisningsdag i Trondheim! / Enjoy your excursion in Trondheim! Med beste hilsen fra arrangementskomitéen / With best regards from the organizing committee Ann Kristin Kvellheim, Leder/Chair

3 BUSSTUR I / BUS TOUR I BOLIGBYGNINGER / RESIDENTIAL BUILDINGS BUSSTUR II / BUS TOUR II YRKESBYGNINGER/ NON-RESIDENTIAL BUILDINGS PROGRAM SØNDAG 21.OKTOBER/ PROGRAMME SUNDAY 21ST OF OCTOBER 13:00 Oppmøte Clarion Konferansehotell Brattøra/ Meet at Clarion Conference Hotel, Brattøra 13-14:00 Registrering/ Registration 14-19:00 Avgang for Busstur I eller Busstur II / Departure for Bustour I or Bustour II 19:00 Begge ekskursjonene avsluttes på Clarion Konferansehotel, Bratøra senest 19:00 / The field trips will be completed by 7pm at the latest at Clarion Conference Hotel, Brattøra Bussavgang befaring boligbygninger/ Bus departuring for field trip visiting residental buildings Vi skal besøke/ We will be visiting: 1. Ranheimsveien Omsorgsboliger med passivhusstandard i massivtre / Residential homes built as passive house in solid wood 2. Miljøbyen Granåsen - Nordens største passivhus-utbygging / Eco city Granåsen - The largest Nordic passive house city under construction 3. Teknobyen studentboliger - passivhusprosjekt nominert til Statens byggeskikkpris / Teknobyen Student housing - a passiv house project nominated to The Norwegian Government s Award for Good Practice in Housing Design Bussavgang befaring yrkesbygninger/ Bus departuring for field trip visiting nonresidental buildings Vi skal besøke/ We will be visiting: 1. Statnetts administrasjonsbygg - passivhus til inspirasjon / Statnett Administration building - a passive house for inspiration 2. Kunnskapssenteret St.Olavs - Norges første sykehus med passivhustandard (byggeplassbefaring)/ The first norwegian passive house hospital (Site visit) 3. Sparebank 1 - Lavenergibygg med passivhuskvaliteter i Trondheim sentrum / Low-energy building with passive house-qualities at the heart of Trondheim

4 RANHEIMSVEIEN 149 OMSORGSBOLIGER MED PASSIVHUSSTANDARD I MASSIVTRE / SHELTERED HOUSING BUILT AS PASSIVE HOUSE IN SOLID WOOD FAKTA / FACTS Enheter/Units: 7 leiligheter/ 7 apartments Byggeperiode/ Building period: Oppvarming/ Heating: Fjernvarme og solfangere /District heating and solar collectors Utbygger/Real estate developer: Trondheim Eiendom, Trondheim kommune/ The Property Department in Trondheim Municipality Prosjekterende/ Planners: Vis-à-vis (ARK) Løvetanna Landskap AS (LARK) Trondheim kommune har realisert et bofellesskap for personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Prosjektet er Norges første offisielle passivhus etter godkjent standard. Ranheimsveien 149 består av 7 leiligheter fordelt på to etasjer, samt fellesareal for beboerne og en personaldel i første etasje. Hver leilighet har et soverom, bad, entre og stue/kjøkken. Alle leilighetene har direkte tilgang til en egen vestvendt uteplass/balkong. Bygget ligger i et småhusområde med nærhet til nye Ranheim skole, det lokale idrettsanlegget og Ranheimsbukta. The Municipality of Trondheim has built sheltered housing for people requiring 24-hour nursing and care, and it is the first official passive house in Norway following the licensed standard. Ranheimsveien 149 consists of seven apartments, common areas for residents and a staff offices at the first floor. Each apartment consists of a bedroom, a bathroom, hall and combined kitchen and living room. All apartments have a private outdoor space connected to their apartment which faces west. The building is located in a residential area near the new Ranheim School, sports arena at Ranheim bay on Trondheims fjord.

5 MILJØBYEN GRANÅSEN / ECOCITY GRANÅSEN NORDENS STØRSTE PASSIVHUS-UTBYGGING/ THE LARGEST NORDIC PASSIVE HOUSE CITY UNDER CONSTRUCTION Miljøbyen Granåsen i Trondheim er Nordens største passivhus felt under bygging. Utbyggingen vil omfatte ca 300 enheter fordelt på 17 eneboliger, 80 rekkehusleiligheter og 210 leiligheter. Boligene bygges etter den norske passivhusstandarden NS Byggherre er Heimdal Bolig. SINTEF Byggforsk har hatt ansvaret for energikonseptet. Miljøbyen Granåsen which is still under construction in Trondheim is the Nordic region s largest passive house residential estate. The development will include approximately 300 units, consisting of 17 detached houses, 80 terrace houses and 210 apartments built according to the Norwegian passive house standard NS Heimdal Bolig is the real estate developer for the project. SINTEF Building and Infrastructure is responsible for the energy concept FAKTA/ FACTS Antall boliger/units: 300 Byggeår/ building period: Oppvarming/ heating: Fjernvarme/ District heating Utbygger/ Real estate developer: Heimdal bolig Arkitekt/ Architect: Madsø Sveen arkitekter AS (ARK) Per Knudsen Arkitektkontor AS(ARK) Selberg Arkitekter AS (LARK) Energikonsulent/ Energy consultant: SINTEF Byggforsk

6 TEKNOBYEN STUDENTBOLIGER / TEKNOBYEN STUDENT HOUSING ET PASSIVHUSPROSJEKT NOMINERT TIL STATENS BYGGESKIKKSPRIS/ A PASSIV HOUSE PROJECT NOMINATED TO THE NORWEGIAN GOVERNMENT S AWARD FOR GOOD PRACTICE IN HOUSING DESIGN FAKTA / FACTS Antall/Units: 116 hybelenheter (92 hybler og 12 parleiligheter)/116 rooms (92 single rooms and 12 couple apartments) Byggeperiode/ building period: Oppvarming/ heating: Elektrisitet for romoppvarming, fjernvarme i vannbåren system for tappevann og ventilasjonsluft/ Electrisity for room heating, district heating for water-bourn system for tap water and ventilation air Utbygger/Reat estate developer: Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) Arkitekt/ Architect: MEK architects (Madrid) og Link Signatur AS Energirådgivere/ Energy consultants: Rambøll Norge AS og Tempero Energitjenester AS Netto oppvarmingsbehov/ Net energy demand:16,9 kwh/m2 Teknobyen studentboliger er Norges første studentboligprosjekt bygget etter den norske passivhusstandarden og er et resultat av verdens største arkitektkonkurranse Europan9. Bygget består av 116 hybelenheter og et stort kjøkken med 8 kokestasjoner og er verdens største bokollektiv som har studentdrevet kjøkken. Teknobyen studentboliger er ett av åtte bygg som ble nominert til Statens byggeskikkpris for Viktige kriterier som ble lagt til grunn var energi- og miljøkvaliteter, universell utforming og god arkitektur. Teknisk sparetiltak som er installert er blant annet måling av varmt forbruksvann pr boenhet for å bevisstgjøre beboerne på eget forbruk, varmeovner med frostsikring når vinduer åpnes, og bevegelsesfølere for lys i fellesarealer. Teknobyen student housing is the first student housing in Norway to be built according to the criteria imposed by Norwegian passive house standard and is a result of the world s biggest architectural competition Europan9. The building consists of 116 studio units and a large kitchen with 8 cooking stations. This is the largest housing collective where the kitchen is run by students. The project is one of eight buildings that were nominated for The Norwegian Government s Award for Good Practice in Housing Design The award is given annually to buildings and development projects that contribute positively towards better living conditions, by utilizing sustainable and eco-friendly architecture and design. The long term aim is to rejuvenate and develop housing design practices. Amongst the technical equipment installed is a control unit for the measurement of hot water consumption per unit to increase consumption awareness amongst residents, frost control for the heaters when the windows are opened and motion sensors connected to the lights in common areas.

7 STATNETTS ADMINISTRASJONSBYGG / STATNETT ADMINISTRATION BUILDING ET PASSIVHUS TIL INSPIRASJON / A PASSIVE HOUSE FOR INSPIRATION Statnetts nye administrasjonsbygg har gjennom hele planleggings og byggeprosessen hatt mål om å utvikle et bygg i passivhusstandard med energimerket «A». Varmepumper benyttes til oppvarming av tappevann og romoppvarming, og elektrisitet dekker resten av varmebehovet. Kontorbygget er på 3 etasjer inklusive kjeller med et totalareal på 2025 m2. Kontorene har tilstedestyring av lys og varme. Tilførsel og avkasting av ventilasjonsluft går via en utvendig kulvert som bidrar til forvarming / kjøling av luften. Det er utstrakt bruk av overlys for å øke dagslys til kontorene og fellesarealene. Statnett s new administration building has throughout the planning and building prosess, aimed to develop a building with passive house standard with energy classification A. Heat pumps are used for the heating of domestic hot water and space, electricity covers the rest of the heating. The office building has three floors, including a basement with a total area of 2025 m2. The offices have motion sensors for lighting and heating. The ventilation system supplies air and removes waste-air through an outdoor culvert that pre-heats or cools the air supply. The building also has extensive use of skylights to increase the daylight factor within the offices and common spaces. FAKTA / FACTS Areal / Area : 2025 m2 Byggeperiode / Building period : Oppvarming / Heating : Varmepumpe for tappvann og romoppvarming (radiator og gulvvarmeanlegg) og elektrisitet / Heat pump for tap-water and heating (radiators and floor-heating system), and electricity Arkitekt / Architect : Rambøll Norge AS Entreprenør / Contractor : NCC Bygg

8 KUNNSKAPSSENTERET ST. OLAVS NORGES FØRSTE SYKEHUS SOM BYGGES ETTER PASSIVHUSTANDARD / THE FIRST NORWEGIAN PASSIVE HOUSE HOSPITAL FAKTA / FACTS Areal / Area: m2 (50/50 fordeling mellom sykehusdel og universitetsdel / 50/50 division between the Hospital and the University) Byggeperiode / Building period: Utbygger / Real estate developer: Helsebygg Midt-Norge Energibehov / Energy demand: 127KWh/m2/ Prosjekterende/ Planners: Team St.Olav (COWI, NSW og Ratio Arkitekter). Totalentrepenør / Property Developer: Veidekke AS Kunnskapssenteret er det siste senteret som bygges på nye St.Olavs Hospital som vil stå ferdig høsten Bygget rommer forskning, undervisning og pasientbehandling. Med et forbruk på 127 kwh/m2 vil Kunnskapssenteret bli et energieffektivt helsebygg, med et energibehov langt under kravene i byggeforskriftene og være et forbilde for sykehusbygg. Ekstra utfordringer er knyttet til helsebygg da det stilles helt spesielle krav til ventilasjon og oppvarming, samtidig som mange aktiviteter og prosesser krever kjøling. Bygget vil også ha energimerket «A». Kunnskapssenteret vil få sykehusets auditorium med plass til 380 tilskuere, hovedbibliotek, og anlegg for forskning og undervisning. Den kliniske delen vil dekke områder som hud- og infeksjonssykdommer, samt et smertesenter. The Kunnskapssenteret (Centre of Knowledge) is the last medical center to be built in the new St.Olav s Hospital. The Kunnskapssenteret will house research, teaching activities and patient care when it is completed in the autumn With an energy consumption of 127 KWh/m2 the centre will be an energy-efficient building with much lower energy demands than are required by Norwegian building regulations. It is a hospital building and the contractor has therefore encountered additional challenges because these buildings have special requirements for ventilation and heating, and in addition they also house activities and processes that require cooling. The Kunnskapssenteret houses the hospital s auditorium with 380 seats, the main library and facilities for research and teaching. The clinical section includes the fields of skin and infectious diseases, as well as the pain center.

9 SPAREBANK 1 LAVENERGIBYGG MED PASSIVHUSKVALITETER I TRONDHEIM SENTRUM / LOW- ENERGY BUILDING WITH PASSIVE HOUSE-QUALITIES AT THE HEART OF TRONDHEIM I 2007 besluttet SpareBank 1 SMN å gjenopprette sitt hovedkvarter i Trondheim. Som en konsekvens av en mer offensiv regulering og fokus på energi og reduksjon av klimagassutslipp i byggsektoren etablerte banken en miljøstrategi for byggeprosjektet der miljøhensyn skulle være en integrert del av vedtak fattet i prosessen. Målene ble systematisk fulgt opp gjennom hele prosjekterings- og byggeprosessen, og det var et tett samarbeid mellom byggherre, arkitekt, rådgivere og entreprenør/utførende. Nybyggets kontordel har i følge foreløpige målinger etter det første driftsåret et energiforbruk på 65,9 kwh/m2/år, som oppfyller målene med god margin. In 2007, the Norwegian Bank Sparebanken Midt-Norge decided to reestablish their headquarters in Trondheim. As a consequence of more offensive regulations, a focus on energy and the reduction of GHG emissions in the building sector, the bank established an environmental strategy for the construction project. Environmental issues therefore became an integral part of decisions made during the planning and development process. These aims were systematically followed throughout the design and construction process, and there was a close collaboration between the developer, the architect, the consultants and the contractor. Calculations made after the first year show an energy consumption of 65,9 kwh/m2/year, which fulfill the goals with a good margin. FAKTA / FACTS Areal / Area: m2 Oppvarming / Heating: Fjernvarme og overskuddsvarme fra ITsystemet / District heating and excess heat from the computer system Byggeperiode / Building period: Entreprenør / Contractor: Teknobygg Entreprenør AS Arkitekt / Architect: Agraff AS

10

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne

Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Aalborg Universitet Member State approach towards a strategy for passive/very low-energy buildings Dyrbøl, Susanne; Thomsen, Kirsten Engelund; Wittchen, Kim Bjarne Published in: Passivhus Norden 2008 Conference

Detaljer

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business

Bjørvika. Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business. Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business Bjørvika Byliv og Bolig Kultur Transport Handel og Business Leisure and housing Culture Transportation Commerce and Business For lenge, lenge siden, i år 1050, skjedde det at kong Harald Hårdråde, den

Detaljer

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt

TEKNISK By- og samfunnsenheten. FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt TEKNISK By- og samfunnsenheten FRAMTIDENS BYDEL I KRISTIANSAND Sluttrapport forprosjekt Forord Kristiansand kommune har fullført forprosjektet for «Framtidens bydel i Kristiansand» i perioden 2011 og 2012.

Detaljer

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik

Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Kjell G. Karlsen Fremtiden er i Narvik The future lies in Narvik Foto: Infoto, Harald Harnang På vegne av ansatte i Narvik kommune ønsker vi velkommen til Narvik On behalf of the employees of Narvik

Detaljer

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl

NIBR-rapport 2012:31. Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Rolf Barlindhaug Elin Børrud Bjørg Langset Berit Nordahl Nye boliger i storbyene Hvem kjøper og hva slags bokvaliteter tilbys? Nye boliger i storbyene Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2010:15

Detaljer

Industrialisering av trehusproduksjonen

Industrialisering av trehusproduksjonen NIBR-rapport 2009:18 Lene Schmidt Industrialisering av trehusproduksjonen - en kunnskapsoversikt Industrialisering av trehusproduksjonen Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2009:7 NIBR-rapport 2009:1

Detaljer

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om revidering av Teknisk Byggforskrift til Plan- og Bygningsloven.

Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om revidering av Teknisk Byggforskrift til Plan- og Bygningsloven. Natur og Ungdom Postboks 4783 Sofienberg 0506 Oslo Kommunal- og Regionaldepartementet Bolig- og bygningsavdelingen Postboks 8112 Dep. 0032 Oslo Oslo, 15.09.2006 Høringsuttalelse fra Natur og Ungdom om

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring.

Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie. Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi. Slagen: 50-åring i stadig endring. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Sakhalin-1: En arktisk suksesshistorie Nordmenn i utlandet Morten Mauritzen i Abu Dhabi Slagen: 50-åring i stadig endring s4 s28 s42 Sakhalin-1: En

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y

Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y Internship Report R A M B Ø L L S T A V A N G E R N O R W A Y title intern internship report claus sigurd petersen msc3 urban design, a&d, aalborg university cspe11@student.aau.dk study number 20110881

Detaljer

Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger

Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger Vestlandsforskingsrapport nr. 13/2011 Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger Rapport til NVE John Hille, Morten Simonsen, Carlo Aall Vestlandsforsking, Pb 163, 6851 Sogndal Tlf.: 57 67

Detaljer

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie

Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Litteraturstudie Forfattere: Anne Rønning, Kari-Anne Lyng og Mie Vold Rapportnr.: OR.02.11 ISBN: 978-82-7520-638-9 ISBN: 82-7520-638-3 Kunnskapsplattform for beregning av klimabelastning fra bygg og byggematerialer Rapportnr.:

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt

Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer. Jon Guttu Lene Schmidt Fortett med vett Eksempler fra fire norske byer Jon Guttu Lene Schmidt 1 Forord I denne eksempelsamlingen presenteres resultatene fra en undersøkelse av uterommene i 27 nye byboligprosjekter i Trondheim,

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT

ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF THE ENVIRONMENT EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussels Belgium Your ref Our ref Date 12/3775-1 JUL 2013 Time extention notification for the NO2 limit value

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen

Anders prosjektingeniør og kiter. Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2008 Anders prosjektingeniør og kiter Vellykket stopp på Slagen nesten ett års planlegging lå bak vedlikeholdsstoppen FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK

INNHOLD CONTENTS 2002 I KORTE TREKK INNHOLD 5 7 8 9 10 11 12 15 16 18 20 20 21 22 23 25 26 28 30 30 31 32 33 35 36 38 2002 I KORTE TREKK DETTE ER UNINETT FORSKNINGSNETTET SOM BASIS FOR ANDRE VIRKSOMHETER TILKNYTNINGER I STAMNETTET GÉANT-NETTET

Detaljer

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015

Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Norwegian University of Life Sciences Brukerhåndbok for nye studenter Handbook for new students 2014/2015 Innhold: Felles for Campus Ås og Campus Adamstuen

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten

Forord. Oslo, 12 mai 2011. Torgeir Frydenberg Flaatten Energieffektivisering i byggenæringen, en vurdering av passivhuskonseptet Energy efficiency in the construction industry, an assessment of the passive house concept Torgeir Frydenberg Flaatten Institutt

Detaljer

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction

Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Ferdigmelding nr. 671/2008 Prosjektnr./Project No. 11098 Svalbard globale frøhvelv Svalbard Global Seed Vault Longyearbyen, Svalbard Nybygg/New construction Statsbygg Statsbygg er statens sentrale rådgiver

Detaljer

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet

Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007. Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner er åpnet Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2008 Tre nye funn i 2008 og ExxonMobil deltok i 6 av 12 funn på norsk kontinentalsokkel i 2007 Esso Express seks nye ubemannede Esso-stasjoner

Detaljer

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL

MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN DESIGN COUNCIL 2014 MERKET FOR GOD DESIGN UTMERKELSER FRA NORSK DESIGNRÅD AWARDS FOR DESIGN EXCELLENCE NORWEGIAN

Detaljer

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16

Utbedring av eksisterende boligmasse. Husbankens grunnlån som virkemiddel. Rapport 2014-16 Utbedring av eksisterende boligmasse Husbankens grunnlån som virkemiddel Rapport 2014-16 Proba-rapport nr.2014-16, Prosjekt nr. 14036 ISSN: 1891-8093 LEB, JR/AG, 19.12.2014 -- Offentlig -- Utbedring av

Detaljer

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett

Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Rapport: Nordisk konferanse om Ferskvannsoppdrett Arctic charr in the Nordic Countries Nordic Conference on fresh water aquaculture 13.-14 October 2009 in Reykjavik Bakgrunn Siden 2006 har det i Norge

Detaljer

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge

LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge SINTEF Byggforsk CATHERINE GRINI, HANS-MARTIN MATHISEN, IGOR SARTORI, MATTHIAS HAASE, HELLE WØHLK JÆGER SØRENSEN, ARNKELL PETERSEN, IDA BRYN OG TORE WIGENSTAD LECO Energibruk i fem kontorbygg i Norge Befaring

Detaljer

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007

KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 KOBBER FORUM MAGASIN FOR KOBBER I BYGGINDUSTRIEN 22/2007 Moskvas Tsaritsino-palass restaurert Ny termisk spa trekker turister de Young-museet, et nytt landemerke i San Fransisco Skive sentralvarmeanlegg

Detaljer