Avslører foreldre som banker egne barn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avslører foreldre som banker egne barn"

Transkript

1 ordet Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skrevet om i loven, og som også profetene har skrevet om: Det er Jesus fra Nasaret, Josefs sønn.» Joh 1,45 lørdag 3. mai 2014 / uke 18 nr årgang kr. 20,- NRK-KJENDIS GLEDER SEG: Millioner til forskning på korsnekt i halsen 14 lørdag HOVEDSAKEN Foto: Erlend Berge Avslører foreldre som banker egne barn Overlege Torkild Aas finner det foreldre vil skjule. Omsorgssvikt, mishandling og regelrett tortur. Noen mishandlingssaker ender med drap april 8. juni dager Korfest TREFOLDIGHETSKIRKEN 8.5 TIL 11.5 Oslo Chorale Selskap, Sølvguttene, Christiania Mannskor, PUST og Trefoldighet jentekor. Gulliksen & Je sus OSLO DOMKIRKE 25.5 KL 1230 Forfatteren Geir Gulliksen leser fra sin bok «Je sus». Boken har Markusevangeliet som tema. 7-7 OSLO DOMKIRKE 2.6 KL 1930 Urfremfører tekster om P&P produksjoner: Klakken, Opstad, Kielland, Gulliksen, Lillegraven, Ravatn og Stranger. Design: Rayon med kulturopplevelser Flere opplevelser på Støttet av: Norsk Kulturråd og Fritt Ord

2 Vårt Land en bro mellom mennesker, tro og tanke. koentarredaktør Jon Magne Lund send ditt synspunkt på lederen til les egen nettleder på verdidebatt.no/simon synspunkt kontakt Vårt Land Har du ikke fått avisen? Ring Postadresse Send post til postboks 1180, Sentrum, 0107 Oslo Dine sider På vl.no/minside kan du blant annet omadressere, ferieflytte og finne leveringsinformasjon. Kundesenter Om abonnement, ring , lør: Vil du bli abonnent? Gå til vl.no/abonnement eller ring Tips Send tips til eller ring vaktsjef på tlf politisk fri og uavhengig kristen dagsavis Grunnlagt 1945 Sjefredaktør/administrerende direktør Helge Simonnes Ikke så død «Rapporten om min død er kraftig overdrevet», skrev Mark Twain, og noe av det sae kan man si om meldingen om at Stålsett-utvalgets rapport er lagt død. «Stålsett-utvalgets arbeid har ingen status for grunnlag for vår videre politikk», sier Høyres stortingsrepresentant Svein Harberg i gårsdagens Vårt Land og får langt på vei støtte av partifelle og ansvarlig statsråd, Thorhild Widvey. Det var daværende kulturminister Anniken Huitfeldt som soeren 2010 nedsatte et utvalg som skulle utrede statens fremtidige tros- og livssynspolitikk. Etter to og et halvt års arbeid la utvalget fram sin rapport med tittelen «Det livssynsåpne samfunn»: I Norge skal religion ses, høres og ikke minst tåles innenfor rimelighetens grenser. Begrepet «Det livssynsåpne samfunn» har fått betydelig fotfeste i debatten og vil i overskuelig framtid bli brukt mot alle som argumenterer for en sekulær offentlighet à la Frankrike. Dersom regjeringen skulle ha lagt det dødt, eller erstattet det med en restriktiv holdning til praktisering av religion, ville det være oppsiktsvekkende nytt. Begrepet «Det livssynsåpne samfunn» har fått betydelig fotfeste i debatten og vil i overskuelig framtid bli brukt mot alle som argumenterer for en sekulær offentlighet à la Frankrike Flere av utvalgets konkrete forslag er dessuten allerede gjeldende politikk, slik som omskjæring av gutter foretatt av det offentlige helsevesen, imamer og humanister i Forsvaret som supplement til feltprester og i helsevesenet som supplement til sykehusprester. utredningen kjennetegnes av ønsket om hele tiden å tenke prinsipielt. Utvalget ville ikke bare ha åpenhet og støtte for alle livssyn, men også mest mulig likebehandling. Derfor gikk utvalgets flertall ut over raene kirkeforliket i Stortinget hadde satt og dermed også ut over sitt eget mandat, blant annet ved å foreslå endring av Grunnlovens paragraf 2 og formålsparagrafen for skolen. Dermed krasjet innstillingen med den politiske virkeligheten. Det gjaldt også noen konkrete forslag som å overføre gravferdsforvaltningen fra Den norske kirke til kounene, obligatorisk borgerlig ekteskapsinngåelse og åpning for religiøse symboler i politiet og rettsvesenet. Alt dette fikk toelen ned fra et stort politisk flertall allerede ved presentasjonen av innstillingen og har dermed i praksis vært politisk dødt en god stund. Men selv om innstillingen nå blir liggende i en skuff i departementet, vil tankegodset leve videre i den offentlige debatten. FRPS LANDSMØTE Fremskrittspartiet er ikke mot statlige forbud. I minoritetspolitikken er forbud partiets varemerke. Majoritetens frihetsreform Ett år før Frp kom i regjering gikk partileder Siv Jensen ut og lovet en storstilt «frihetsreform», hvis partiet fikk makt. Hun var oppgitt over de rødgrønnes «forbudspolitikk». Jensen lovet at reformen skulle gi større valgfrihet for enkeltmennesket. Den gangen tok hun til orde for å tillate bygging i strandsonen, proffboksing, vannscooter og solarium for mindreårige. Slik omtalte hun «frihetsreformen»: «Det å leve er risikofylt, men jeg vil ikke forby det av den grunn. For meg er det tullete å opprettholde lover som medfører at store deler av Norges befolkning i prinsippet er kriminelle». Fjerner forbud. Denne helgen er regjeringspartiet Frp samlet til landsmøte på Gardermoen. Finansminister Jensen vil kunne løfte fram blåblå seirer som fjerning av forbudene mot Segway og salg av sprit, vin og øl på helligdager. I løpet av året forsvinner trolig forbudet mot poker og søndagsåpne butikker. Selv om disse enkeltsakene i seg selv er symbolsaker for Frp, er det aller viktigste for det nyslåtte regjeringspartiet å vise at de tar egne velgere på alvor: Jensen vil vise fram at Frp er et parti som har vilje til å kjempe mot «statlige forbud» og «overstyring av den lille mann». Er det noe Frps ledere som Siv Jensen og Carl I. Hagen har vært flinke til å selge inn, er det nettopp dette budskapet. Todelt bilde. De senere årene har det vært diskutert om Frp er et liberalistisk parti og dermed et koentar Berit Aalborg parti som lar folk bestee selv. Fjerning av de overnevnte forbudene viser at Frp har trekk av liberalisme. Men ser du Frps politiske plattform i sin helhet, oppdager du et todelt politisk bilde: På den ene «Regjeringspartiet Frp er allerede i gang med sin frihetsreform» siden vil Frp gi økt frihet til oss som utgjør majoriteten i Norge. Vi som allerede har norsk statsborgerskap, betaler skatt og tilhører den «kristne kultursfære». På den andre siden har du de som faller utenfor den norske majoritet. De kan frykte noe ganske annet enn en «frihetsreform». Minoriteten. Store deler av Frps minoritetspolitikk handler om forbud, påbud og begrensninger av religionsutøvelse, religionsfrihet, yrkesutøvelse og kulturell utfoldelse. Et knippe av Frps egne medieutspill de siste par årene, både lokalt og sentralt, styrker dette bildet. De minoritetspolitiske utspillene handler om tiggerforbud, forbud mot halal-slakting, forbud mot hijab på doere, forbud mot flagging med sameflagget 17. mai, forbud mot bønnerom, forbud mot hijab i skolen, utkastelse av foreldre til jenter med hijab, forbud mot slør og bønnerop, forbud mot islam, forbud mot homofili og psykiatrisk behandling av muslimer i kombinasjon med forbud mot islam. Enkelte av disse forslagene koer fra Frps lokalpolitikere og går lenger enn Siv Jensen og Frp sentralt aksepterer. Men samtidig er Frps vedtatte forbudspolitiske linje mot minoriteter markant. På forbudstoppen. Et notat fra den liberale tenkesmien Civita viser at Frps forbud rettet mot minoriteter gjør det til et av Stortingets mest forbuds- og påbudsvennlige partier. I Civitas oversikt fra 2001 til 2011 lå Frp på en andreplass med et årlig gjennomsnitt på 13 stortingsforslag som foreslår nye forbud eller påbud. Frp var kun slått av SV, som har en uttalt vilje til statlig styring på alle politiske felter. Da Civita-notatet ble offentliggjort, forklarte daværende leder for Fremskrittspartiets Ungdom, Himanshu Gulati, Frps store forbudsiver til nettavisen Framtida. no på denne måten: «Vi ønsker minst mulig innblanding og restriksjoner på den personlige fri- side 2 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014

3 Norge har en høy stjerne i NATO-kretser. ( ) Nå viser Norge seg igjen som flinkest i klassen. Vi leder NATOs opptrapping av sitt sjømilitære nærvær i Baltikum, i kjølvannet av Ukraina-krisen. Logistikkfartøyet KNM Valkyrien er flaggskip og har følge av minesveiperen KNM Otra. Nærværet har ingen tidsavgrensing og er ment å dempe nervøsiteten til medlemslandene i Russlands nabolag. Med norsk flaggskip betyr det at Norge nå har ledelsen over to av NATOs fire stående flåtestyrker. Hvordan dette blir sett på i Kreml, er et åpent spørsmål. Nordlys, Tromsø KRINGSJÅ Løsningen på denne omstridte saken betyr likevel ikke at vi er kvitt spørsmålet om legers reservasjonsrett en gang for alle. Medisinsk og biologisk forskning er i rivende utvikling, og også synet på dileaer som handler om liv og død er i endring. Heldigvis er det ikke flertall på Stortinget for å innføre det som på fagspråket heter eutanasi, men som betyr aktiv dødshjelp. Sunnmørsposten, Ålesund KRINGSJÅ Ansiktet på den kelneren gleer jeg aldri. Tidligere statsminister og senere nobelkomitemedlem Odvar Nordli til Hamar Arbeiderblad om da Dalai Lama takket nei til den utsøkte vinen og ba pent om et glass varmt vann under nobelmiddagen på Grand Som vi har sett er det ikke bare i selve innvandringspolitikken Frp vil ha restriksjoner. Mange av partiets forbud griper rett inn i både dagliglivet og religionsutøvelsen til minoritetene som allerede bor i landet vårt, skriver Vårt Lands samfunnsredaktør Berit Aalborg. Tegning: Marvin Halleraker heten. Samtidig går vi inn for en del restriksjoner når det gjelder innvandring». Ikke kriminelle. Som vi har sett er det ikke bare i selve innvandringspolitikken Frp vil ha restriksjoner. Mange av partiets forbud griper rett inn i både dagliglivet og religionsutøvelsen til minoritetene som allerede bor i landet vårt. Dette gjør Frp til et parti som vil ha en økt frihet for landets majoritetsbefolkning, men går motsatt vei for landets minoriteter. Presentasjon: Jarle Sanden Det som ytterligere bidrar til å sette Frps forbudsiver i et interessant, men ubehagelig lys, er Siv Jensens egen begrunnelse for å fjerne forbud for folk flest. Grunnen er at hun mener forbudene fører til at vanlige folk «i prinsippet er kriminelle». Denne omtanken kan ikke Jensen ha for landets minoriteter, når hun påfører denne gruppen flere forbud og påbud. Regjeringspartiet Frp er allerede i gang med sin «frihetsreform». Men de som ser nøye etter, vil oppdage at samarbeidet med det dannede og liberalkonservative Høyre allerede har bidratt til å slipe bort de mest appleytterliggående utslagene av Frps todelte frihetspolitikk. Det bør heller ikke overraske noen. For også i Høyre finnes det flere som sliter med at Frps «frihetsreform» og løfte om å gi økt valgfrihet for enkeltmennesket har en liten, men ikke ubetydelig fotnote: Bill. mrk: Kun for etnisk norske. Berit Aalborg samfunnsredaktør jødeparagraf Det er ikke bare religion som skaper fordoer. Det kan også skje ut fra det man mener er vitenskap og opplysning. Mer enn Luther Det gikk ikke mange minutter fra kollega Johannes Morken i går hadde twitret om Voltaire som ideologisk opphavsmann for jødeparagrafen i Grunnloven før det dukket opp etterlysninger av Luthers jødefiendtlighet. Kristendoens mørke av intoleranse og fordoer måtte vike for opplysningens klare lys dette er den fortellingen som er blitt så grundig hamret inn i oss at det er vanskelig å fatte at det ikke alltid steer med kjensgjerningene. Dette handler om en grunnmyte i det sekulære samfunnet. KLARTEKST Erling Rimehaug Håkon Harket har, som vi kunne lese over fire sider i gårsdagens Vårt Land, dokumentert at paragrafen som nektet jøder adgang til riket, ikke var noe som skled inn i vår ellers så liberale grunnlov fra gamle tiders kristelige ensretting. Heller ikke var det snakk om uopplyste bønders fordoer. Nei, opplysningstidens mest kjente autoritet, selveste Voltaire, talsmannen for fornuften mot de religiøse fordoer, var en av inspiratorene for jødeparagrafen. Og den ble utformet av Norges skarpeste hjerner, selveste grunnlovsfedrene, datidens intellektuelle elite. Det var ikke prestene eller bøndene som sto bak selv om Nicolai Wergeland var prest og argumenterte for den. Jo da, Luther skrev hatefullt om jødene. Også den katolske kirken inspirerte til jødehat, selv om noen paver ga jødene beskyttelse. Men da antisemittismen feide over Europa i tiden før og ikke minst etter 1814, var det ikke med religiøs begrunnelse. At jødene var farlige og mindreverdige var delvis framstilt som vitenskapelig sannhet, delvis politisk begrunnet i beskyttelse av den moderne nasjonalstaten. Fordoer og intoleranse kan forkle seg som vitenskap og som sunn fornuft. Også slaveri og troen på den hvite manns overlegenhet spredte seg noenlunde samtidig med opplysningstiden, og kvinnesynet til folk som Rousseau var ikke nettopp progressivt. Jo da, det ble også argumentert teologisk for slike standpunkter, men det var ikke det som betydde mest for at de ble akseptert. Men det er ikke lett å forstyrre vel etablerte myter. Særlig ikke sekulære sådanne. VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 side 3

4 samfunnsredaktør Berit Aalborg flere nyheter på vl.no/samfunn samfunn synker raskere enn antatt Den kraftige byggeaktiviteten i Bjørvika (bildet) har trolig gjort at grunnen synker mye raskere enn før og mer enn antatt, mener eksperter fra Norges geotekniske institutt (NGI). Norges dyreste tomter bygges ut på landets dårligste byggegrunn, sier senioringeniør Kjell Karsrud ved NGI til Teknisk Ukeblad. NGI har saen med rådgiverfirmaet Geovita levert en rapport for Jernbaneverket som viser at setningshastighetene i området rundt Oslo S er langt større enn normalt. Bjørvika-området har årlig sunket fra 3 til 13 millimeter de siste 50 årene. NTB Dyr opprydning i Verdibanken «Ny direktør skal være på plass innen mai er over» Roy Wareberg, styreleder Bjørgulv K. Bjåen Verdibanken tapte 9 millioner på valutaspekulasjon. I fjor brukte banken vel to millioner kroner på ryddehjelp fra advokater og PR-rådgivere. Det var fornuftig og nødvendig å leie inn hjelp til å håndtere situasjonen, sier styreleder Roy Wareberg i Verdibanken. Akkurat som i 2012, hadde Verdibanken store utgifter til advokater og medierådgivere i fjor. Totalt har banken brukt rundt 4 millioner kroner på rydde- og omdøehjelp de to siste årene. Gråmarked. I 2012 lå Verdibanken an til å få tidenes resultat etter at den ble etablert i Men en måned før årsskiftet ble det avslørt at banken og bankens daværende ledelse spekulerte i det grå valutamarkedet. Ved årsskiftet erkjente administrerende direktør og styret at Verdibanken ville tape 9 millioner kroner på valutaspekulasjon med selskaper som ikke var godkjent av Finanstilsynet. Da 2012-regnskapet ble lagt fram, var millionoverskuddet borte. Banken fikk et underskudd på kroner blir gjort opp med et overskudd på 2,1 millioner kroner før skatt. Da har banken tatt et tap på utlån på 2,7 millioner kroner 1,6 millioner mer enn i Verdibanken holder hus ved Holbergs plass i Oslo. De to siste årene har banken brukt rundt fire millioner kroner på rydde- og omdøehjelp. Foto: Anton Ligaarden/arkiv Ny sjef koer. I mars i fjor gikk Verdibankens daværende toppsjef, Toralf Østli, av på dagen saen med styret etter de fikk kraftig kritikk fra Finanstilsynet i en tilsynsrapport: «Etter Finanstilsynets vurdering vil banken være tjent med et skifte av styre og adm. direktør», konkluderte tilsynet. Roy Wareberg kom inn som ny styreleder i Verdibanken i november i fjor. Da hadde styrelederen som ble valgt i mars trukket seg etter strid om ny administrerende direktør. Saen med styreleder gikk store deler av styret. Jeg kjenner ikke detaljene i den striden, for jeg har ikke spurt. Jeg og det nye styret ønsker ikke å bli farget av den uenigheten, sier Wareberg. Hvor langt unna er Verdibanken å få ny toppsjef? Saen med en hodejeger har vi arbeidet med gode kandidater. Ny direktør skal være på plass innen mai er over. Lavere inntekter. Mens banknæringen sender ut årsrapporter som forteller om jubelår og svært gode resultater, sier Wareberg og det nye styret at fjoråret var «et konsolideringsår for Verdibanken» Av hensyn til kundeomdøet valgte Verdibanken å ha høye renter på innskudd. Dermed har vi hatt lavere inntekter enn andre banker. Hvorfor valgte dere denne strategien? Verdibanken er avhengig av innskudd, og man ønsket ikke å røre vilkårene da det var uro rundt banken. Fra minus til pluss. Resultatet for første kvartal i år viser at banken nå går bedre: Et overskudd på 3,3 millioner kroner mot et underskudd på nesten kroner for tilsvarende periode i fjor. Nå håper vi på en normalsituasjon, sier shippingdirektøren Roy Wareberg, som jobbet 15 i DNB i ulike lederposisjoner før han ble konsernsjef i Atlantic Offshore. Selskapet som utgir Vårt Land, Mentor Medier, eier 7,38 prosent av Verdibanken. side 4 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 Presentasjon: Morten Sjølli

5 En tysk politimann freser av gårde på en Segway på flyplassen i Düsseldorf. Snart kan kjøretøyet bli å se også på Gardermoen. Foto: Reuters/ NTB scanpix Oslo lufthavn tester tohjulinger Ansatte ved Oslo lufthavn kan få slippe å gå så langt som i dag. Flyplassen har nemlig fått lov til å teste bruk av såkalte ståhjulinger. Kjøretøytypen der Segway er det mest kjente merket skal prøves ut i seks uker, med tillatelse fra Vegdirektoratet, melder NRK. Ifølge seksjonsleder Kjell Are Westrum ved Oslo lufthavn går enkelte ansatte opp mot skritt per dag. Ansatte som jobber inne på terminalen og ansatte som har ansvaret for sikkerheten ute på flyplassen, skal i første omgang få prøve seg, forteller han. Et forslag til forskrift for «selvbalanserende kjøretøy med én aksel» er for tiden på høring, etter at regjeringen varslet at den ville gjøre dette lovlig her i landet. NTB Sjekker ut havbunn Oljedirektoratet har gitt et britisk selskap i oppdrag å bore inntil 200 meter dype hull i havbunnen sørvest i Norskehavet for å finne ut mer om den lokale geologien. Geologisk sett er dette en hvit flekk på kartet. Målet er å få svar på hvilke bergarter som befinner seg der, og alderen på disse, sier prosjektleder Nils Rune Sandstå i Oljedirektoratet. De såkalte grunne boringene når ned til bergarter som ble dannet for rundt millioner år siden. NTB Sanner vil ha tvungne saenslåinger i 2017 Kounal- og regionalminister Jan Tore Sanner (H) ser for seg at flere av landets kouner blir tvunget til saenslåinger i Senterpartiet reagerer kraftig. Frivillighet. Regjeringen ønsker i utgangspunktet at kouner skal slå seg saen frivillig, men i utkastet til et såkalt R-notat, et fortrolig notat som sendes ut i forkant av regjeringens ukentlige regjeringskonferanse, skriver Sanner at det legges til grunn at enkeltkouner ikke skal kunne stoppe endringer som er ønskelige ut fra regionale hensyn, skriver Nationen. I utkastet koer det fram at Sanner krever interkounalt samarbeid i grisgrendte strøk. Han legger også en plan for å håndtere lokal motstand. Han skriver at han ser det som sannsynlig at enkelte lokale vedtak verken vil stee overens med regionale eller nasjonale behov. Kouneproposisjonen. «Siden dette også er en nasjonal reform, må vi vurdere hvordan vi skal håndtere det», skriver Sanner. Sanner slår i notatet fast at det kan foreligge forslag til saenslåing av kouner som kan avvike fra lokale vedtak når regjeringen legger fram en samlet kounereform våren Ifølge Nationen er Solberg-regjeringen dermed innstilt på å bruke tvang for å gjennomføre sin varslede kounereform. Selv ønsker ikke Sanner å koentere saken før om to uker. Jeg koenterer aldri spørsmål knyttet til regjeringens interne behandling av saker. Jeg viser til kouneproposisjonen 14. mai der vi legger fram en helhetlig beskrivelse av reformen, både mål, prosess og virkemidler, sier Sanner i en e- post til avisen. Regjeringens ekspertutvalg har i sin rapport om kounesaenslåing foreslått at norske kouner bør ha minst innbyggere. Sanner skriver imidlertid i notatet at han ikke vil stille absolutte krav til innbyggertall, men at ekspertutvalgets kriterier for saenslåing vil danne utgangspunkt for prosessene knyttet til reformen. Vil endre Norge. Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum reagerer kraftig på opplysningene som koer fram i Nationen. Til NTB sier Sp-lederen at dette vil være tidenes Kounal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) motok i desember en delrapport fra ekspertutvalget for kounereformer. Utvalget ble ledet av Signy Irene Vabo. største sentraliseringsreform hvis opplysningene i notatet steer. Dette vil endre Norge over tid. Vi mener at man ikke tar hensyn til det Norge vi faktisk har. Det er veldig ulike geografiske utfordringer og det vil bli veldig store avstander for folk mange steder, sier Slagsvold Vedum, som mener at kounene selv må få bestee om de vil slås saen, ikke at dette skal styres fra Oslo. Senterpartiet er redd for at en Foto: NTB scanpix/arkiv slik storstilt tvungen saenslåing på sikt også vil bety at man slår saen skoler og kounale tjenestetilbud i neste omgang. Da regjeringens ekspertutvalg kom med sin rapport for en drøy måned siden var regjeringen skeptisk til interkounalt samarbeid. Nå bruker Sanner dette som argument for, slår Vedum fast. Sp-lederen peker også på at folk trives bedre i små kouner enn i større. NTB VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 side 5

6 Kjøp boka på eller i din lokale bokhandel. Foto: Lars O. Flydal Motstanden på Eidsvoll i 1814 mot å slippe jøder inn i Norge, kom ikke først og fremst fra konservative kristne, men fra liberalister som bygget på frykt for jødisk konkurranse i handelen, mener historikere. Foto: NTB scanpix Fryktet jødisk konkurranse Turid Sylte Det er bemerkelsesverdig at liberalister som var opptatt av handel, ivret mest for å stenge jøder ute fra riket i 1814, mener historieprofessor. KNUT SKRAM: Fra danseband til operasang En jøde kan aldri bli god borger av noen stat hvor ikke jøder regjerer Christian M. Falsen, Grunnlovens far Skroter ordet Alle englene sto rundt tronen og de eldste og de fire skapningene. De kastet seg ned for tronen med ansiktet mot jorden, tilba Gud og sa: Amen. All lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Amen. Åp 7,11-12 fredag 2. mai 2014 / uke 18 nr årgang kr. 20,- FØR SØNDAGEN: Sauegjeting skaper splid fredag Grunnlovens fedre visste godt hva de gjorde Jødeparagrafen som ble laget på Eidsvoll i 1814 var slett ikke noe arbeidsuhell, sier forfatter og idéhistoriker Håkon Harket Til konfirmanten Håkon livssynsrapport Harket Bibelen mener en gave for livet! jødeparagrafen ikke opp Stålsett- i Grunnloven Nærmere kildetekstene ble i et nytt laget Regjeringen følger Tydelig skrift og vakkert oppsett. med og levende språk. utvalgets utredning. Rapporten lagt overlegg.. død, sier Høyres Vårt Land Svein Harberg. 16 Christhard Hoffmann, professor i historie ved Universitetet i Bergen, mener det er verd å merke seg at det var personer som var opptatt av frihet, som ville stenge jøder ute fra Norge. Han mener at eksperter nå må se nærmere på hva filosof og idéhistoriker Håkon Harket har funnet om hvordan grunnlovsmennene begrunnet dette. De bygger på religionskritiske og nesten dogmatiske forestillinger om jødene, og argumenterer med at jødene følger Moseloven og derfor ikke passer som statsborgere i våre moderne samfunn, sier Hoffmann. Viste ingen interesse. Det var dette tilfellet ikke konservative kristne som var motstandere av at jøder skulle få sae rettigheter som andre og adgang til riket, påpeker Hoffmann, men liberale, sekulære og opplyste menn. Han mener det er bemerkelsesverdig at grunnlovsmenn med en ideologi som frihet i bunnen, heller ikke var interessert i hva som skjedde innenfor den jødiske minoriteten på den tid. Der skjedde store endringer, fra tradisjonelle til mer moderne måter å leve og tenke på. Den jødiske eliten i Europa ble raskt del av opplysningssamfunnet, ifølge Hoffmann. I årene rett før 1814 var det særlig handelsinteresser og frykt for konkurranse som lå bak ønsket om å stenge jøder ute, både i Norge og Europa. Frykten for konkurranse kom tydelig til uttrykk i diskusjonen om jøder i Bergen. I Tyskland var hansabyene med Lübeck i sentrum energiske og ville trekke tilbake rettigheter jødene hadde fått, sier Hoffmann. Han viser til at prøyssiske regler hadde åpnet adgang for jøder, men at flere tyske byer i fasen etter Napoleons fall ville snu og igjen kaste ut jøder. Napoleon støttet større frihet og likhet for jødiske innbyggere. Men like før skiftet stemningen og ble mer negativ mot jøder flere steder i Europa, sier Hoffmann. Det var i denne settingen at den norske Grunnloven ble til. Settingen var en litt annen et par tiår senere da Henrik Wergeland begynte å kampen for å fjerne forbudet mot å gi jøder adgang til Norge. Han var sønn av Nicolai Wergeland, som var en av eidsvollsmennene som kjempet for et forbud mot at jøder skulle ha adgang. Bønder og kreere. I boka Paragrafen påpeker Harket at Henrik Wergeland etterlot et inntrykk av at det var den uopplyste bonde som var imot at jøder skulle kunne bli norske borgere. I debatten som fant sted i Norge fra slutten av 1830-tallet, var det bønder og handelsstanden som argumenterte for å holde på jødeparagrafen. Det inntrykket kan ha blitt skapt av dette, tror Hoffmann. Han viser også til at tre forskjellige storting behandlet spørsmålet om å oppheve jødeparagrafen, og at Stortinget Jødeparagrafen Grunnlovens paragraf 2 vedtatt på Eidsvoll i 1814 er blitt hetende jødeparagrafen. «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i sae. Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales. Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.» I 1842 lykkes Henrik Wergeland med å få Stortinget til å behandle en opphevelse av paragrafen. Et flertall stemte for å fjerne det, men med 51 mot 43 steer var ikke flertallet stort nok til å endre Grunnloven. Ved fjerde gangs behandling ble endringen vedtatt i Først ved grunnlovsjubileet i 1964 fikk paragraf 2 følgende 1. ledd: «Alle Indvaanere af Riget have fri religions-øvelse». først i 1851 vedtok å oppheve forbudet, seks år etter at Nicolai Wergeland var død. side 6 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 Presentasjon: Jarle Sanden

7 Costa de Almería Solparadis i Andalusia Bestill nå! Costa de Almería for Vårt Lands lesere Solia arrangerer en innholdsrik fellesreise for Vårt Lands lesere til Andalusias solkyst. Vi bor godt på Hotel Zoraida Resort som ligger rett ved den flotte havpromenaden og den langstrakte stranden i feriestedet Roquetas de Mar. Utfluktene som er beskrevet under er inkludert i reisen, i tillegg til frokost og middag på hotellet. Avreise: 15. september 2014 Oslo Lufthavn Almería t/r. Mat på flyet t/r og busstransport t/r mot tillegg Hotell: Hotel Zoraida Resort syv netter (Tillegg for havutsikt og enkeltrom) Måltider: Syv frokoster og middager på hotellet Utflukter: Heldagstur til Granada og maurerpalasset Alhambra, inkl. lunsj Ettermiddagstur i nærområdet og Flamencoshow Bytur til Almería med borgen Alcazaba og katedralen Hotel Zoraida Resort 7895,-/person i delt dobbeltrom Tillegg for enkeltrom kr 1395,- Tillegg for havutsikt kr 500,- Tillegg for all inclusive kr 900,- Bytur til Almería by Granada - med berømte Alhambra Clisol og Flamencoshow På denne guidede byrundturen til fots blir du tatt med til Almerías Alcazaba som er en maurisk borg fra 900-tallet, den gang Andalusia var under arabisk herredøe. Turen går videre til katedralen og byens eldre områder. Her kan du på egen hånd kjenne på den andalusiske atmosfæren, beundre de flotte byggverkene i byen og titte litt i de mange små butikkene. Halvdagsutflukt inkludert prøvesmaking av tapas. Granada var det arabiske rikets siste utpost i Europa, og ble ikke spansk før i Granada ligger ved foten av fjellkjeden Sierra Nevada og er i dag en stor universitetsby. På denne utflukten blir det guidet besøk i Alhambra og det tilhørende Generalife, som er på UNESCOs verdensarvliste. Vi ser også byens storslåtte katedral samt at det blir tid til å utforske byen på egen hånd. Heldagsutflukt med lunsj inkludert. Andalusia huser sentrum for et av Europas viktigste jordbruk og vi besøker hjertet av verdens største drivhusområde. Vi blir invitert med på en rundtur gjennom moderne jordbruksteknikk og vi får prøvesmake lokale produkter. Etter rundturen i drivhuset drar vi for å overvære et Flamenco-show. Flamencoen har en sterk tilknytning til Andalusia. Musikken er dominert av sang, gitar og kompliserte rytmer. Dansen er elegant, full av temperament og er karakterisert ved mye fotarbeid. Ettermiddags/kveldsutflukt hvor vi prøvesmaker lokale produkter og opplever et Flamencoshow. Denne reisen kan kun bestilles direkte hos Solia. Avreise fra Oslo Lufthavn. Begrenset antall plasser. tlf

8 Fremskrittspartiet Landsmøte maielse FpU tørster etter mer liberal alko-politikk Ingjerd Våge Lederen av Fremskrittspartiets Ungdom foreslår flere grep for lettere tilgang på alkohol. Han stempler dagens politikk som «naiv og dum». Frp holder nå sitt årlige landsmøte på Gardermoen. Den fersje FpU-lederen Atle Simonsen er glad for at moderpartiet endelig er i regjering. Selv om partiet må kompromisse, forventer han mer liberalisering på alkoholfeltet. Før landsmøtet freet FpU derfor en resolusjon om en prøveordning om vin i dagligvarebutikkene. De mener dette er et «distriktspolitisk tiltak», samtidig som det kan «redusere produksjon av hjeebrent og smugling». Utvide åpningstid. I samarbeidsavtalen mellom regjeringspartiene og KrF og Venstre heter det at «hovedlinjene i norsk alkoholpolitikk ligger fast». Simonsen mener likevel at en prøveording med vin i butikk er innenfor dagens avtale. Vi mener det uansett må være mulig å gjøre noen små endringer. Både for å gjøre det litt Estland 26. juni - 8. juli Kultur, diakoni, menighet - kun hvert 5. år Med Sang og dansefestivalen i Tallinn Arrangør: Bakketun folkehøgskole, kortkurs i samarbeid med Byneset menighet. Reiseledere: Ann-Elin og Audun Slettahjell og Øivind Berg Kontakt: Bakketun.fhs.no (kortkurs) / / lettere for folk, men og for å gjøre politikken mer fornuftig, sier Simonsen. Til nå har regjeringen sagt ja til at Vinmonopolet kan ha åpnet på såkalte «aftener», som julaften og nyttårsaften. Simonsen mener derfor det bør være rom for også andre endringer. En annen liten endring er at Vinmonopolet har de sae åpningstidene som butikkene har for alkoholsalg. Det er en bitteliten endring som gjør hverdagen lettere for folk. Mener du vin i butikk er en liten endring? Ja, det synes jeg. Når vi sier det er en prøveordning som vi tester ut noen steder så er ikke dette en omveltning av norsk alkoholpolitikk. Hovedlinjene vil fortsatt ligge fast sier han. Brygger øl. Simonsen som overtok FpU-ledelsen for vel en måned siden, er meget interessert i alkohol og brygger gjerne øl hjee saen med kompiser. I tillegg skrev han bacheloroppgave om øl. Den handlet om mikrobryggeriene utvikling i Norge. Alkoholpolitikken her til lands karakteriserer han som «naiv og dum». Vi har foreksempel et vinmonopol med en markedsandel på brennevin på 50 prosent. Resten er tax-free, smuglig, svenskehandel og hjeebrent. Å tro at nordmenn ikke drikker alkohol fordi vi har en streng lovgivning er tull. Han mener Norge taper penger og arbeidsplasser på at folk drar til Sverige for å kjøpe alkohol. Disse pengene vil han heller bruke på rusforebygging i Norge. Hvis vi fikk stoppet svenskehandelen, kunne vi brukt inntektene fra økt salg i Norge på rusforskning og forbyggende tiltak, slik at ikke ungdom begynner å drikke alkohol. Kan det ikke virke litt paradoksalt at du vil gjøre det mer tilgjengelig med alkohol i Norge, men samtidig bruke inntekter fra økt alkoholsalg på å hindre at ungdom begynner å drikke? Nei. Vi må huske at alkohol er en lovlig vare som også har sine positive sider når den brukes på riktig måte. Det er ikke bare triste skjebner. Samtidig er det viktig at de som ikke takler den friheten får hjelp, sier Simonsen. Dumt med H og KrF. I dag er det kun Venstre og Frp på borgerlig side som ønsker at nordmenn skal kunne handle vin sae sted som brød og melk. FpU-lederen vil dermed ha problemer med å få gjennomslag. Hva synes du om regjeringskol- side 8 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014

9 /samfunn «Vi må huske at alkohol er en lovlig vare som også har sine positive sider når den brukes på riktig måte» Atle Simonsen, leder av Fremskrittspartiets Ungdom For Siv Jensen var gårsdagen historisk. For første gang representerte hun regjeringsmakten da hun holdt sin landsmøtetale. Foto: Vegards Grøtt/NTB scanpix Jensens landsmøtetale Stopp opp og gled dere litt, ba Siv Jensen. Men for Frp-folket er det litt krevende å kjenne partiet igjen. Protest-parti på motivasjons-kurs FpU-leder Atle Simonsen ønsker seg vin og sterkøl inn i dagligvarebutikkene. Det er knapt et område hvor regulering, moralisme og sosialismen går lenger i Norge enn på alkoholfeltet, sier Simonsen. Foto: Erlend Berge lega Høyres alkoholpolitikk? Jeg synes det er dumt at Høyre og KrF legger seg på sae linje. At de ikke tør å kjempe ned at monopol som Vinmonopolet faktisk er. Høyresiden i Norge har gått saen om å kjempe ned både telemonopolet og TV-monopolet. Det er ingen grunn for at vi trenger et vinmonopol. Voksne, ikke barn. Selv om Frp neppe ikke får gjennomslag for vin i butikk i denne perioden, håper Simonsen at regjeringen i hvert fall kan endre to ting: Det må være lov for norske bryggerier å informere om produktene sine. Og det bør være lov å reklamere for alkoholfritt øl: I dag må Ringnes kalle ølet Munkholm for å få lov å reklamere. I Norge har vi lagt oss på en linje som omtrent skal sørge for at folk ikke vet at øl eksisterer. Vi må heller ha en politikk for oppfordrer til måtehold, enn å leve i en utopi om at vi skal bli avholds alle saen, sier Simonsen. Hvorfor er du så opptatt av alkoholpolitikk? Det er knapt et område hvor regulering, moralisme og sosialismen går lenger i Norge enn på alkoholfeltet. Derfor synes jeg at det er et viktig tema. Vi må sørge for at folk har et sunt forhold til alkohol, at norske bryggerier kan vokse og at de som driver puber kan få en større frihet, sier han Folk må få frihet under ansvar. Vi må slutte å behandle voksne mennesker som barn, sier Simonsen. For leder Jensen var det en historisk stund: I årevis har hun gitt spark til makten i landsmøtetalene sine. I går sto hun foran landsmøtet og holdt en tale på vegne av nettopp regjeringsmakten. Men for Frp-delegater var tilstanden derfor knapt til å kjenne igjen. De var stolte av stunden men også avventende. For dem handler talene og politikken fra helgens landsmøte også om hvordan partiet fremover skal oppleves på grasrota hjee. I fjor tok Jensen et kraftig oppgjør med «den norske modellen» som «sto i veien» for det norske folk. Nå er hun akkurat i sae rolle som andre ansvarlige partitopper i norsk politikk. Hun må skryte om innsatsen i regjering og forsvare seg mot utålmodighet. Analyse Per Anders Hoel Skryte-Siv. Jensen har ennå mye å gå på: Partiet har ikke sittet mer enn halvåret i regjering. Derfor kan hverken Frps fotfolk eller andre forvente for mye. Tross alt kuttet de blåblå milliarder i skatter etter få uker i regjering. Gårsdagens skryteliste fra Jensen inneholdt endringer i bygningslov, kutt i rapporteringsordninger, parkeringsgebyrer og handling i asylpolitikken. Dessuten slapp Jensen nyheten om at regjeringen er i gang med en ordning der bilister etter hvert skal betale mindre bompenger. «Hun forsikret at Frp ikke vil endre politikken, men må likevel kunne «oppgradere den» Gled dere! Men i går var noe annet enn selvskryt viktigere: Jensen holdt egentlig avspark for et gedigent motivasjonskurs et «superseminar» mot snikende styringsresignasjon. Frp har ikke forandret sjel og skal aldri gjøre det heller, lovet hun. Hun forsikret at Frp ikke vil endre politikken, men må likevel kunne «oppgradere den». For nå er partiet i en annerledes rolle. Som Jensen fastslo: Partiet har nå «gått fra å kritisere til å levere». På ett punkt fremsto hun direkte oppdragende. Til dem som allerede nå surmuler litt og er mest sultne på brå Frp-politikk, var beskjeden tydelig: Det er lov å stoppe opp bruke et bittelite minutt på å glede seg litt. Hagen-klapping. Den sae instruksjonen kom også da hun talte til landsstyret midt i vinter. For Frp er situasjonen like skuel som for Sp og SV i forrige regjeringsprosjekt: Oppdager man ikke seirene underveis, svekkes både parti og motivasjon. Sterkest var applausen etter at Jensen hadde hyllet Carl I. Hagen og oppfordringen hans til partiet når det buttet: «Gå ut og finn en løsning!». De solide klappsalvene avspeilet trolig drøm om protest og det enkle i kampen om velgere. For Siv Jensens ferske regjeringsparti er mye mer krevende å levere. Per Anders Hoel politisk journalist Presentasjon: Morten Sjølli VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 side 9

10 samfunnsredaktør Berit Aalborg flere nyheter på vl.no/samfunn verden Etterlyser stjålne aper STORBRITANNIA: Fem aper ble denne uken stjålet fra en dyrehage nord i England. Nå ber britisk politi hele Europa om hjelp til å finne dem. Det var tre bomullstopptamariner og to keisertamariner som ble stjålet fra dyrehagen i Blackpool. Tyvene klippet hull i gjerdet apene tirsdag kveld. Politiet mener tyveriet må ha vært et bestillingsverk og frykter at apene skal bli smuglet ut av landet. Etterlysninger er derfor blitt satt opp på havner og flyplasser. Bomullstopptamarinen regnes som kritisk truet, og bestanden anslås til bare individer på og stakk av med de fem verdensbasis. NTB Svensk nazisme på fraarsj Eirik Omvik Svenske nazister blir stadig mer aktive og har vært delaktige i flere voldsepisoder det siste året. Svenske nynazister har samlet seg i færre grupper. De har gjennomført flere demonstrasjoner, og har trappet opp det som kalles voldsforberedende aksjoner, som for eksempel kampsporttrening, sier Jacob Ravndal. Han forsker på høyreekstreme miljøer i Europa ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Det er nå tre hovedaktører i det nazistiske miljøet: Svenska motståndsrörelsen, nordisk ungdom og Svenskarnas parti, legger han til. Svenskarnas parti marsjerte i gatene j i Jönköping på 1. mai. For tredje år på rad arrangerte det nynazistiske partiet nazimarsj på denne dagen. I år dukket rundt 200 nynazister opp, og nesten 450 politifolk var utplassert for å hindre motdemonstranter og nazister i å barke saen. Tradisjon. Jönköping er et eksempel på den økte aktiviteten til svenske nynazister, sier Daniel Poohl. Han er sjefredaktør i den antirasistiske stiftelsen Expo. Svenskarnas parti står for den største nazimobilisering i Sverige siden andre verdenskrig. De har nå partilag i minst 35 kouner, sier han. Partiet deler ut flyers, demonstrerer, trener kampsport, og arrangerer møter og konferanser, ifølge Poohl. Han nevner noen episoder der personer knyttet til partiet har vært involvert. I desember i fjor ble en antifascistisk demonstrasjon i Kärrtorp angrepet av nazister. Og under en 8. mars-markering i Malmø i år ble flere personer knivstukket av en nazist. Han sier det er vanskelig å vite om Sverige har opplevd en økning i antallet nynazister, men at aktiviteten har økt dramatisk. Flere drap. Ravndal ved FFI forteller også om en rekke voldsepisoder der høyreekstreme aktivister har vært involvert. Vi har sett tilsynelatende Jacob Ravndal forsker på høyreekstreme miljøer i Europa ved Forsvarets forskningsinstitutt. umotivert vold mot innvandrere, og i 2012 ble tre personer med tilknytning til motståndsrörelsen siktet for drapet av Joakim Karlsson. Den ene er fortsatt på frifot. Man vet ikke hva som skjedde i forkant, men drapsofferet ble knivstukket og døde av skadene. Det har også vært andre drap, hvor man ikke har god nok informasjon, men ikke kan utelukke at høyreekstreme har vært involvert. Enkelte har også reist til andre land for å kjempe nazismens sak. - Det har vært mye snakk om islamske freedkriger, men det finnes også høyreekstreme freedkrigere. Aktivister fra Svenskarnas parti har reist til Ukraina for å delta på aksjoner saen med ukrainske høyrenasjonalister. Ikke smittet til Norge. Svenska motståndsrörelsen har søsterbevegelser i en rekke nordiske land. De har søsterbevegelser i Danmark, Finland og Sverige. I tillegg til her i Norge, hvor gruppen kalles den norske motstandsbevegelsen. De har i få tilfeller drevet med gateaktivisme, men da har de i stor grad hentet inn folk fra Sverige, sier han. Hvis man ser på utviklingen i Sverige, skulle man tro at nyna- Bibelhistorisk reise til I s r a e l og J o r d a n med oldtidsbyen Petra Fredag 3. - søndag12. oktober Arr:. Bakketun folkehøgskole, kortkurs Reiseledere: Ragnar Evenstad og Arve Mork Bakketun.fhs.no / / Ansv. reiseoperatør: Smartreiser side 10 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 Lanzarote 200 kroner i rabatt pr. person pr. uke Minimum 4 uker, begrenset antall. DIREKTEFLY HVER UKE FRA OSLO BERGEN STAVANGER TRONDHEIM vinteren 2014 / 2015 Sosiale opplevelser i trygge omgivelser Bo så lenge du ønsker (min 14 dager). Boalternativer i flere prisklasser nær sjøen. Norsk guide på anleggene hver virkedag. Norsk TV og gratis varme på hovedanleggene. Noen handikapleiligheter. Reiseleder fra Oslo flere ganger i sesongen. Trygghet og sikkerhet. Lanzarote har mindre kriminalitet enn de andre kanariøyene. Bestilling og brosjyre. Telefon Ledigheten holder seg høy BELGIA: Arbeidsledigheten i de 18 landene i eurosonen holdt seg stabilt høyt på 11,8 prosent i mars, ifølge Eurostat. Ledigheten i eurolandene er blitt et stort sosialt problem i kjølvannet av eurokrisen, og det er fortsatt ikke tegn til vesentlig bedring i tallene. For EU som helhet sto 10,5 prosent uten arbeid i mars i år. Land som Østerrike og Tyskland har fortsatt en vesentlig lavere ledighet enn land som Hellas og Spania, der ledigheten er over 25 prosent. NTB Presentasjon: Morten Sjølli og Margaret Mathisen

11 Dropper bok om hasjgate DANMARK: Den danske forfatteren Peter Øvig Knudsen har droppet sin planlagte bok om det store hasjmarkedet i fristaden Christiania i København. Grunnen er frykt for egen sikkerhet. Flere politifolk rådet dokumentarforfatteren til å skrote prosjektet, skriver avisa Jyllands- Posten. De så meg inn i øyene og sa: Dette skal du ikke gjøre hvis du har barn. Det sjokkerer meg selvfølgelig at det forholder seg slik, for jeg hadde ikke forestilt meg at det skulle være noe i vårt fredelige demokrati som man ikke kunne skrive om, sier Knudsen. NTB 200 skadet i T-baneulykke SØR-KOREA: To T- banevogner kolliderte i går ved en stasjon i hovedstaden Seoul (bildet). Hele 200 personer ble skadd i ulykken, men de fleste slapp fra det med lettere skader. Ingen har mistet livet i ulykken. To vogner sporet av etter kollisjonen, og passasjerer måtte gå langs sporet for å koe seg i sikkerhet NTB Ønsker lik gasspris POLEN: EUs energikoissær Günther Oettinger tar til orde for én pris for hele Unionen på russisk gass. Vi ønsker lik gasspris i det europeiske indre markedet, sier Oettinger på besøk i Polen. Spillet av splitt og hersk eller lignende spill som Moskva foreslår, kan og vil ikke bli akseptert av EU-landene, sier han. Med Ukraina-krisen og konflikten med Russland er EUs avhengighet av russisk energi igjen blitt satt på dagsordenen. Koissæren ønsker også flere terminaler for flytende naturgass i Europa. NTB Nazistene i Svenskarnas parti har gjort det til tradisjon å marsjere i gatene i Jönköping på 1. mai. Her under årets demonstrasjon, som er den tredje i rekken. Foto: Björn Larsson Rosvall/NTB scanpix zistiske bevegelser er på fraarsj også her i Norge, mener Ravndal. Men vi har ikke sett eksempler på det ennå. Det nynazistiske miljøet i Norge krympet inn på starten av 2000-tallet. En viktig grunn til det var nok drapet på Benjamin Hermansen i 2001, og den mobiliseringen mot rasisme og nynazisme som fant sted etter drapet, sier han. Se og Hør-skandalen vokser En rekke tekstmeldinger som danske medier har fått tak i, skal vise hvordan danske Se og Hørs heelige kilde overvåket pengebruken til kjendiser og kongelige. Både DR og Berlingske har fått tak i tekstmeldinger som skal være sendt fra den heelige kilden til Se og Hør. Kilden leverte fortrolige opplysninger om kjente danskers kredittkortbruk til ukebladet, og tekstmeldingene viser at ukebladet har fått informasjon om de overvåkedes kortbruk. Ifølge Berlingske har minst 28 kjendiser og kongelige i en årrekke blitt overvåket. Permittert. Berlingske skriver at to tidligere sjefredaktører og minst 14 andre medarbeidere i Se og Hør kjente til bruken av kilden. Til nå er sju medarbeidere i ukebladet permittert fordi deres navn har dukket opp i forbindelse saken. Den tidligere nyhetssjefen i danske Se og Hør, Lise Bondesen, bekreftet torsdag at det fantes en heelig kilde som leverte fortrolige opplysninger om kjente danskers kredittkortbruk. I et intervju torsdag fortalte hun at hun benyttet seg av kilden, men at hun også ga beskjed om at bruken av ham skulle stanses, og hun beklager i intervjuet at hun ikke reagerte før. Razzia hos IBM. Dansk politi gjennomførte onsdag en razzia hos IBM og Nets for Ifølge Berlingske har minst 28 kjendiser og kongelige i en årrekke blitt overvåket. Her er kronprinsesse Mary og kronprins Frederik under OL i London Foto: Lise Åserud/NTB scanpix å skaffe seg eventuelle bevis for kriminelle forhold. IBM er et av verdens store dataselskaper, mens Nets er et selskap som arbeider med betalingssystemer, kort og informasjonstjenester. Politiets etterforskning vil muligens kunne dokumentere at en 45 år gael IT-spesialist fra 2008 til 2012 arbeidet for begge selskaper og hentet ut private opplysninger om danske kongelige og andre kjendiser. Den såkalte «tys-tys-kilden» mistenkes for deretter å ha solgt opplysningene til Se og Hør. Ifølge DR foregikk overvåkingen slik at kilden fikk en tekstmelding når visse kjendiser og kongelige brukte kortet sitt. Kilden skal deretter øyeblikkelig ha videresendt meldingen til Se og Hør. Det gjorde at ukebladet kunne følge reisene til kjendiser og kongelige over hele verden. Roman om skandalen. Den 45 år gamle IT-spesialisten dukket opp i mediene fordi han er en person i en roman, «Livet, det forbandede», som nettopp kom ut i Danmark. Romanen er skrevet av Ken B. Rasmussen, som selv jobbet som journalist i Se og Hør. Den tidligere nyhetssjefen i ukebladet, Lise Bondesen, blir nevnt i romanen under et navn som til forveksling ligner hennes eget. I romanen står det at Se og Hør gjennom en årrekke benyttet seg av en heelig kilde som på ulovlig vis leverte bankopplysninger om kjente dansker Bondesen bekreftet at kilden var den som via kontoopplysninger gjorde det mulig for Se og Hør som eneste medium å være til stede i Canada da prins Joachim og prinsesse Marie var på bryllupsreise Hun sier også at det var tidligere sjefredaktør Henrik Qvortrup som holdt det første møtet med den heelige kilden Tvungen ferie. Qvortrup nekter for at bladet benyttet seg av systematisk overvåking av kjendiser, men bekrefter at han har møtt kilden. Tidligere denne uken måtte han forlate sin nåværende jobb som politisk redaktør i TV 2 på grunn av saken, og Bondesen ble onsdag sendt på ferie på ubestemt tid fra sin jobb i Ekstra Bladet. Den mistenkte IT-eksperten ble tirsdag permittert fra sin jobb i Nordea der han nå arbeider. NTB HAUGEN PRODUKSJONER (NO) «søstre 11 år etter» En personlig og nær forestilling om livets siste fase. STUDIOSCENEN FRE 9. MAI KL. 13:00 (MATINÉ) FRE 9. MAI - SØN 11.MAI KL. 19:00 dødskafé: Søn. 11. mai. Samtaler om døden i en uformell setting. Billlettbestilling/info DANSENSHUS.COM VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 side 11

12 Russland krever møte i Sikkerhetsrådet USA: Russland krever et møte i FNs sikkerhetsråd om ukrainske styrkers angrep på Slavjansk, oppgir kilder i Russlands FN-delegasjon. Russland ønsker å drøfte «den alvorlige opptrappingen av volden i Ukraina», der det fredag var harde kamper mellom ukrainske sikkerhetsstyrker og separatiststyrker. Samtidig sier Ukrainas fungerende president sent fredag ettermiddag at operasjonen i Slavjansk fortsetter. Han oppfordrer de russiskvennlige styrkene til å legge ned våpnene og løslate gisler.det er fullstendig motstridende opplysninger om situasjonen i Slavjansk. De såkalte «separatiststyrkene» hevder overfor nyhetsbyrået Interfax at de har kontroll over nesten hele Slavjansk, med unntak av noen gater i forstedene. NTB DØDEHAVSKLINIKKEN Det Norske Rehabiliteringssenteret, Lot Hotel DØDEHAVSKLINIKKEN Overlege Elisabeth Dramsdahl Sjeflege Marco Harari Det Norske Rehabiliteringssenteret, Lot Hotel Overlege Elisabeth Dramsdahl Sjeflege Marco Harari Betent kirkek Heidi Marie Lindekleiv I Ukraina står ikke dagens kamp bare om den politiske makten. Striden om den åndelige makten går århundrer tilbake. Medisinsk flerfaglig rehabilitering Hele mennesket Individuelt tilpasset Norsk behandlerteam Dødehavsklinikken er et norsk rehabiliteringssenter for norske pasienter. Her gis flerfaglig, helhetlig behandling og rehabilitering til pasienter med muskel- og skjelettlidelser, fibromyalgi, belastnings- og slitasje lidelser, kroniske smertetilstander og kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS, revmatiske sykdoer, hudlidelser og lungesykdoer. Gjennom vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder ivaretas de fysiske og psykiske plagene, i tillegg til de psykososiale utfordringene. Medisinsk klimaterapi er en integrert del av behandlingsprograet og bidrar til å redusere sykdomsaktiviteten og øke nytteeffekten. 3 ukers rehabiliteringsopphold: Vår Høst 2014: , 16.03, , og og (2015) Høst 2014: , , og (2015) Medisinsk flerfaglig rehabilitering ele mennesket Individuelt tilpasset Norsk behandlerteam For priser og mer informasjon: Pb 130, 4001 Stavanger Tlf: (kl ) Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon. Vito Helse er driftselskapet, heleid av Dødehavstiftelsen. ødehavsklinikken er et norsk rehabiliteringssenter for norske pasienter. Her gis erfaglig, TEMATUR, helhetlig behandling TEOLOGI og rehabilitering FOR MENIGHETEN til pasienter med muskel- og jelettlidelser, fibromyalgi, belastnings- og slitasje lidelser, kroniske ertetilstander og kronisk utmattelsessyndrom ME/CFS, revmatiske sykdoer, udlidelser og lungesykdoer. jennom vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder ivaretas de fysiske og sykiske plagene, i tillegg til de psykososiale utfordringene. Medisinsk klimaterapi er n integrert STUDIEREISE del av behandlingsprograet I og NORD-TYRKIA bidrar til å redusere kdomsaktiviteten og øke TEOLOGI nytteeffekten. FOR MENIGHETEN oktober 2014 Reiseledere: Bjørn Helge Sandvei, Peder K. Solberg og Rolf Solås ukers rehabiliteringsopphold: år 2014: , og øst 2014: , , og (2015) Trosopplærere, kateketer og prester inviteres spesielt, men turen er åpen for alle interesserte som ønsker å være med på en annerledes studiereise som følger «postruten» til Peters første brev (se 1 Pet 1,1). Den vil formidle både bibelkunnskap og troslære, og den kan gi mye inspirasjon for menighetens arbeid med og formidling av bibeltekster. Reisen går fra den frodige Svartehavskysten, gjennom «månelandskapet» i Kappadokia og til kirkemøtestedet Nikea. Med 1 Pet som ledsager reiser vi gjennom det eldste kristne kjernelandet, og i møtet med dagens kristne minoritetsmenigheter får vi rikelig anledning til å spørre oss selv: Hva betyr dette for oss i dag? Reiseledere er Bjørn Helge Sandvei (tidligere gresklærer ved MF og erfaren turleder), Peder K. Solberg (høyskolelektor ved NLA og spesialist på de kappadokiske kirkefedre) og Rolf Solås fra Sabra Fokusreiser. For detaljert reiseprogram, se or priser og mer informasjon: b 130, 4001 Stavanger lf: (kl ) ww.vitohelse.no Last ned katalog - Dødehavstiftelsen er en ideell non-profit medisinsk organisasjon. Vito Helse er driftselskapet, heleid av Dødehavstiftelsen. Tlf Kiev i februar: Sårede og døde fra Maidan-plassen bringes inn i en nærliggende kirke med stor gullkuppel. St. Mikael-katedralen tjener som både midlertidig sykehus og likhus for demonstrasjonene mot daværende president Viktor Janukovitsj. Prestene i katedralen, som hører til en kirke som brøt alle bånd med sine ortodokse trosfeller i Moskva på 90-tallet, velsigner demonstrantene. Moskva denne uken: Lederen som de brøt med, og som fortsatt leder flertallet av ortodokse ukrainere, taler bestemt. På et punkt hamrer Moskva-patriarken knyttneven i bordet, og oppfordrer sin egen flokk til å følge et prinsipp om ikke å involvere seg i politikk. De er gale, sier patriark Kirill om prester som deltar i demonstrasjoner i Ukraina, ifølge Reuters. Ortodoks høyborg. Jeg er ikke overrasket over det som nå skjer. Ukraina er kanskje det mest betente området i hele den ortodokse verden, sier Vebjørn Horsfjord, stipendiat ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo. Ukraina er en høyborg for ortodoks kristendom, og de siste årene har dette vært åsted ikke bare for kamper om landet skal vende seg politisk mot vest eller øst. Dette har også vært et åsted for en strid om hvor ukrainerne skal høre til religiøst. For når landegrensene har vært flyttet i det gamle Sovjet, har kirkene flyttet etter og blitt splittet. Dette har skjedd i en rekke land, og ikke minst i Ukraina, som nå har tre ortodokse kirker. Den største styres fra Moskva, og der har kirken de senere årene koet tettere og tettere på Putin, sier Horsfjord. Dette har vi sett tydelige eksempler på. Både i Pussy Riotsaken, under presidentvalget og nå i konflikten med Ukraina. Og det er en gjensidig påvirkning. Putin løper naturligvis ikke etter kirkens pipe, men kirken kan ha hatt innflytelse blant annet på russisk religionspolitikk. Eksempelvis har Russland frontet kirkens interesse i FN, ved for eksempel å ta til orde mot det de omtaler som militant sekularisme. Selvbevisste. Men historisk er den religiøse selvbevisstheten i Kiev sterk. Ikke minst fordi metropolitten av Kiev en gang var overhode for hele Kievriket, som også omfattet dagens Russland. Den gang var han underlagt patriarken av Konstantinopel, men med en selvstendig stilling. I 1688 mistet han imidlertid posisjonen: Moskva seilet opp som det politisk mest innflytelsesrike senteret i den ortodokse kirkefamilien, og den ukrainsk-ortodokse kirken ble underlagt patriarken av Moskva. Da Ukraina ble uavhengig fra Sovjet i 1991 brøt umiddelbart en stor fraksjon av den ortodokse kirken i Ukraina båndene til Moskva, og dannet et nytt Kievpatriarkat. De er ikke anerkjent av andre kirker i den ortodokse kirkefamilien, men har en sterk stilling i Ukraina. En undersøkelse gjort før Maidan-protestene viser at tre av ti ukrainere føler seg lojale til Kiev-patriarkatet. Bare to av ti føler lojalitet til Moskva. I tillegg finnes en svært liten ortodoks gren, en ukrainsk-ortodoks kirke som har en viss posisjon i vest. Den største ortodokse kirken i Ukraina ligger likevel fortsatt under patriarken i Moskva. Og dens lokale ledere har det siste året stått i en skvis mellom landsmenn som orienterer seg i ulike geografiske retninger. De har manet til dialog blant politiske kamphaner i Ukraina, men har likevel åpent kalt informasjonen om Ukraina i sentrale russiske fjernsynskanaler for løgn, og ment at både dette og at russiske tropper går inn i Ukraina er å krenke bibelske bud om ikke å tale usant. Ekko av Putin? Men denne uken manet lederen deres i Moskva til politisk nøytralitet. Vår kirke tilpasser seg ikke noen politiske fristelser og nekter å tjene noen politiske posisjoner, sa Kirill da han onsdag koenterte påstandene om at kirken løper Putins ærend. - Flere politiske koentatorer har påpekt at Kirills uttalelser den siste tiden har vært som å høre et ekko av Putins politis- side 12 VÅRT LAND lørdag 3. mai 2014 Presentasjon: Morten Sjølli

Informasjon om et politisk parti

Informasjon om et politisk parti KAPITTEL 2 KOPIERINGSORIGINAL 2.1 Informasjon om et politisk parti Nedenfor ser du en liste over de største partiene i Norge. Finn hjemmesidene til disse partiene på internett. Velg et politisk parti som

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år.

Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Preken Maria budskapsdag 22. mars 2015 Kapellan Elisabeth Lund Maria var ikke akkurat noen gammal jomfru. Hun var en veldig ung jomfru. Kanskje bare 14-15 år. Hun bodde nok fortsatt hjemme hos foreldrene

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise

Konf 2013. Konfirmant Fadder. Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Konfirmant Fadder Veiledning til samtaler Mellom konfirmant og konfirmantfadder LIVET er som en reise Velkommen til konfirmantfadder samtale Vi har i denne blekka laget en samtale-guide som er ment å brukes

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Preken 1. s i faste 22. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Halleluja Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 16. kapittel: Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine

Detaljer

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?

En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer? En viktig del av Bibelens budskap handler om framtiden. Hva sier Bibelen om tiden som kommer?» Elevene skal kunne forklare hva som særpreger det kristen synet på framtiden.» Elevene skal kjenne til sentrale

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM

VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM KR 15.3/12 VELSIGNELSE AV HUS OG HJEM 1 Denne liturgien kan brukes når folk ber presten eller en annen kirkelig medarbeider komme og velsigne deres nye hjem. 2 Dersom presten blir bedt om å komme til hus

Detaljer

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41.

Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndag/ Kristi kongedag 2016 Joh 9,39-41. Domssøndagen heter denne søndagen. At det er siste søndag i kirkeåret minner oss om at alt en dag skal ta slutt. Selv om kirkeåret i seg selv er en sirkel

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer

Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Kvinne 66 kodet med atferdsskårer Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. (Ukodet) Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Medievaner blant journalister

Medievaner blant journalister Medievaner blant journalister Undersøkelse blant journalister 7. 25. februar Oppdragsgiver: Nordiske Mediedager Prosjektinformasjon Formål: Dato for gjennomføring: 7. 25. februar Datainnsamlingsmetode:

Detaljer

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober

Menigheten kalles til. 21.-27.oktober Menigheten kalles til 21.-27.oktober Når dere faster......skal dere ikke gå med dyster mine sa Jesus. Og det har vi ikke tenkt å gjøre heller. Men 21.-27. oktober kaller lederskapet i Filadelfiakirken

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer

Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Kvinne 30, Berit eksempler på globale skårer Demonstrasjon av tre stiler i rådgivning - Målatferd er ikke definert. 1. Sykepleieren: Ja velkommen hit, fint å se at du kom. Berit: Takk. 2. Sykepleieren:

Detaljer

TORREMOLINOS Andalusias solkyst

TORREMOLINOS Andalusias solkyst 1 TORREMOLINOS Andalusias solkyst Andalusia er den sydligste delen av Spanias 17 autonome regioner på fastlandet. Her finner du flotte kyster, et spennende og mangfoldig innland, små sjarmerende landsbyer,

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Verboppgave til kapittel 1

Verboppgave til kapittel 1 Verboppgave til kapittel 1 1. Hvis jeg (komme) til Norge som 12- åring, (jeg snakke) norsk på en annerledes måte enn hva (jeg gjøre) i dag. 2. Jeg (naturligvis klare seg) på en helt annen måte om jeg (vokse

Detaljer

Hvor kristent skal Norge være?

Hvor kristent skal Norge være? Halvor Nordhaug Henrik Syse Hvor kristent skal Norge være? Bidrag til et arveoppgjør VÅRT LAND FORLAG Mentor Medier as, Oslo 2016 Vårt Land Forlag er et imprint i Mentor Medier as Omslag og grafisk formgivning:

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel

Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel Preken 2. s i åpenbaringstiden Fjellhamar kirke 11. jan 15 Kapellan Elisbeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Markus, i det 1. kapittel En røst roper i ødemarken: Rydd Herrens vei, gjør hans stier

Detaljer

Viktige hendelser i jødenes historie

Viktige hendelser i jødenes historie Viktige hendelser i jødenes historie Et folk på vandring Rød tråd: Abraham og Moses Vår tid -------------------------------------------------------------------------- Et folk som har vært både utvandrere

Detaljer

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV

Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV VALG 2013: VELG MINDRE MAKT TIL EU Dette mener partiene om EU-medlemskap, EØS-avtalen, Schengen og Jernbanepakke IV Din stemme avgjør. I 2012 importerte Norge nesten 500 lover og regler fra EU. De neste

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Preken Kristi forklarelsesdag. Fjellhamar kirke 8. februar 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Markus, i det 9. kapittel: Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og

Detaljer

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 13. s i treenighet. 23. august 2015. Kapellan Elisabeth Lund Preken 13. s i treenighet 23. august 2015 Kapellan Elisabeth Lund Hvem har ansvaret for å gi oss det vi trenger? Hvem har ansvaret for å gi andre det de trenger? Da Jesus gikk her på jorda sammen med disiplene

Detaljer

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman

Liv Køltzow Melding til alle reisende. Roman Liv Køltzow Melding til alle reisende Roman Om forfatteren: Liv Køltzow (f. 1945) debuterte i 1970 med novellesamlingen Øyet i treet. I 1972 kom hennes første roman, Hvem bestemmer over Bjørg og Unni?,

Detaljer

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening

Per Arne Dahl. Om å lete etter mening Større enn meg selv Per Arne Dahl Større enn meg selv Om å lete etter mening Per Arne Dahl: Større enn meg selv Schibsted Forlag, Oslo 2008 Elektronisk utgave 2013 Første versjon, 2013 Elektronisk tilrettelegging:

Detaljer

Kapittel 6: De politiske partiene

Kapittel 6: De politiske partiene Kapittel 6: De politiske partiene 1 Begrepskryss (svarene finner du på side 131 139 i Ny agenda) Sett streker mellom begrepet til venstre og riktig forklaring til høyre. 1) ideologi a) en som ønsker å

Detaljer

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget.

De partiene som får mange stemmer, får mange representanter på Stortinget. Demokrati Ordet demokrati betyr folkestyre. I et demokrati er det valg, i Norge er det stortingsvalg hvert fjerde år. Da kan de som ha stemmerett være med å bestemme landets utvikling. I det norske systemet

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1

DE KRISTNE. Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017. DE KRISTNE De Kristnes prinsipprogram 1 Frihet og trygghet for alle. De Kristnes prinsipprogram 2013-2017 De Kristnes prinsipprogram 1 Innhold De Kristne skal bygge et samfunn som er fritt og trygt for alle, uansett hvem man er eller hvor man

Detaljer

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet.

Fortell denne historien hver gang du vil forandre kledet under Den hellige familie. Hele året igjennom er dette det sentrale punktet i rommet. DEN HELLIGE FAMILIE TIL DENNE LEKSJONEN: Tema for denne samlingen: Hovedlinjen i det kristne språksystemet: Jesu Kristi fødsel, liv, død og oppstandelse. Liturgisk handling Fordypningspresentasjon Om materiellet

Detaljer

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA

I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag. SYLVIA THE PRIDE av Alexi Kaye Campbell Scene for mann og kvinne Manus ligger på NSKI sine sider. 1958 I parken. Det er en benk. Når lysene kommer på ser vi Oliver og Sylvia. De står. Det er høst og ettermiddag.

Detaljer

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund

Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Preken i Lørenskog kirke 6. september 2009 14. s. e. pinse Kapellan Elisabeth Lund Den barmhjertig samaritan har igrunnen fått en slags kjendisstatus. Det er iallfall veldig mange som har hørt om ham.

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015

Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Reise med Bondebladet til Internationale Grüne Woche i Berlin 18. 21. januar 2015 Bli med til Berlin, byen som er selve symbolet på det gjenforente Europa, byen der øst møter vest, byen der historien lever!

Detaljer

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union

17. mai 1814. -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union 17. mai 1814 -Grunnloven vedtatt -Norsk selvstendighet -Fra dansk til svensk union Viktige hendelser Norsk selvstendighet Norge i union med Danmark (1380-1814) Kielfreden 14. januar 1814: Norge gis til

Detaljer

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt!

INDIA. de forfulgte» «Søndag for OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER. AKTIVITET - Ta standpunkt! «Søndag for de forfulgte» 2011 INDIA OPPLEGG FOR KONFIRMANTER OG UNGDOMSGRUPPER Dette opplegget er beregnet å skulle vare i halvannen til to timer. Man avgjør selv om man vil bruke hele opplegget eller

Detaljer

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst!

2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal. Tekst: Joh 14,1-4. La ikke hjertet bli grepet av angst! 2. søndag i adventstiden 2017, Heggedal Tekst: Joh 14,1-4 La ikke hjertet bli grepet av angst! Det er som man ser den iskalde hånden som klemmer til rundt hjertet. Har du kjent den? Det er tider i livet

Detaljer

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Hvem er Den Hellige Ånd?

Hvem er Den Hellige Ånd? Hvem er Den Hellige Ånd? Preken Stavanger Baptistmenighet Tekst: Johannes 14, 16-20 Dato: 28. mai 2006 Antall ord: 1814 16 Og jeg vil be Far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE.

La Bella Italia MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA. SLOW TRAVEL, SLOW FOOD OG SLOW LIFE. BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI

Detaljer

Dette er Tigergjengen

Dette er Tigergjengen 1 Dette er Tigergjengen Nina Skauge TIGER- GJENGEN 1 Lettlestserie for unge og voksne med utviklingshemming og lærevansker 2 3 Skauge forlag, Bergen, 2015 ISBN 978-82-92518-20-5 Tekst og illustrasjoner,

Detaljer

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman

DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman DEN GODE VILJE av Ingmar Bergman Scene for mann og kvinne. Manus ligger på NSKI sine hjemmesider. Dette er historien om foreldrene til Ingmar Bergman. Henrik er en fattig, nyutdannet prest som har forelsket

Detaljer

Det frie menneske og samfunnet

Det frie menneske og samfunnet Som individer har vi bestemte rettigheter og plikter. Vi har for eksempel rett til å leve i trygghet, få grunnskole og videregående opplæring, og få behandling når vi blir syke og mange andre ting. Vi

Detaljer

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel

Appell vårsleppet 2007 Os Venstre Tore Rykkel Kjære Osinger, kjære medpolitikere! Vi har en jobb å gjøre! Aldri før har en forskningsrapport skapt så store bølger som nå. Aldri før har vi vært i en situasjon som vil berøre så mange menneskers liv

Detaljer

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn

LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn Pressemelding mars LoveGeistTM Europeisk datingundersøkelse Lenge leve romantikken! - 7 av ti single norske kvinner foretrekker romantiske menn I den årlige europeiske referansestudien LoveGeist, gjennomført

Detaljer

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om

Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Sankthans 2017 (25. juni) Tekst: Luk 1,5-17 Det var Sankthans i går, eller Jonsok som man sier mange steder i landet. Vi feirer dagen til minne om Døperen Johannes fødselsdag. Han kom til verden akkurat

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige

Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge, Danmark, Finland, Island og Sverige Nordisk samarbeid. Borgerne i Norden om nordisk samarbeid. En meningsmåling i Norge,

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra,

Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, Hva er egentlig kirken? Hvor kommer den fra, himmelen på jorda. Ja, himmelen begynner egentlig her på jorda, sier Bibelen, når menneskene er glad i hverandre i stedet for å slå hverandre i hjel. Det er

Detaljer

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går.

BEVEGELSER 1 Gå rolig og besluttsomt mot hylla hvor Se her! Se hvor jeg går. SKAPELSEN TIL DENNE LEKSJONEN Tyngdepunkt: Skapelsesdagene (1. Mos. 1,1 2,3) Hellig historie Kjernepresentasjon Om materiellet Plassering: hyllene med hellig historie Elementer: 7 skapelseskort, stativ

Detaljer

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE

La Bella Italia BLI MED TIL MATERA CITTA DEI SASSI OG PUGLIA SLOW TRAVEL, SLOW FOOD, SLOW LIFE BLI MED PÅ EN FANTASTISK TUR TIL DET SYDLIGE ITALIA OG OPPLEV NOEN UNIKE DAGER I ET LANDSKAP SOM ER UKJENT FOR DE FLESTE NORDMENN. NYT VAKKER NATUR, GOD MAT OG DEILIG VIN. BLI MED TIL MATERA CITTA DEI

Detaljer

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date

Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Pressemelding 5.juli Undersøkelse avdekker norske menn og kvinners preferanser: Kvinner mest kritiske på første date Mange kan oppleve det å ta skrittet fra nett til date som nervepirrende. Derfor har

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Pedagogisk tilbakeblikk

Pedagogisk tilbakeblikk Pedagogisk tilbakeblikk Skjoldet august 2013 Hei alle sammen og hjertelig velkommen til et nytt barnehageår her på Skjoldet. I år er vi 19 barn til sammen, 15 gutter og 4 jenter. Vi er de samme voksne

Detaljer

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone

Tor Fretheim. Kjære Miss Nina Simone Tor Fretheim Kjære Miss Nina Simone FAMILIEN De trodde det ikke. De klarte ikke å forstå at det var sant. Ingen hadde noen gang kunnet tenke seg at noe slikt skulle skje. Sånt hender andre steder. Det

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp

GIVERGLEDENR. 2. Informasjon for Norges Blindeforbunds givere. Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp GIVERGLEDENR. 2 2004 Informasjon for Norges Blindeforbunds givere Blindeforbundets sosial- og besøkstjeneste Rykker ut med livreddende hjelp Jeg har selv opplevd at synet har sviktet meg. Og vet hvor vanskelig

Detaljer

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO)

LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) LESE-TEST. (Nivå 1 - GNO) Reza er 17 (år alder årer). Han bor i Stavanger, men han (før kommer reise) fra Afghanistan. Han (besøk bor - kom) til Norge for to år (siden senere før). Reza går på Johannes

Detaljer

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø

3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet. 6. Ari Side 71 som nå er finsk pastor, men en gang tilhørte Helsinkis homomiljø Innhold 1. Du vil skifte mening når Side 7 2. Thomas Side 12 som mener oppveksten er årsaken til hans homofile følelser 3. Erik Side 25 som er svensk prest og vil tale positivt om sølibatet 4. Gunnar Side

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud.

Fyll ut de deler av tabellen som beskriver din måte å vokse på i Gud. Vokse til modenhet Skal du løpe marathon så vil det være galskap å ikke trene i forkant. Gode marathonløpere trener og orienterer livet sitt rundt dette. For å være klare til løpet. Det same gjelder troen

Detaljer

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt

Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt Barnevern: Thorkildsen gir biologiske foreldre mindre makt 6. april 2013. Regjeringens nye plan for barnevernet blir tatt godt imot av Landsforeningen for barnevernsbarn. Barneminister Inga Marte Thorkildsen

Detaljer

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16

Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken. Når dere faster. Matt 6,16 Lovsang, Bønne og Fastedager i INRI - Kirken Når dere faster Matt 6,16 9. 12. januar 2017 INFORMASJON TIL FASTEUKEN I INRI- KIRKEN 09.-12. JANUAR 2017 Vi har bestemt at vi skal begynne neste år/semester

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys!

BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL. 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! BARNESKOLE 1.-7. klasse KONSEPT SKOLEGUDSTJENESTE JUL 1. Velkomst 2. Sang ved elever 3. Tenning av adventslysene elever - mens vi synger: Tenn lys! Et lys skal brenne for denne lille jord. Den blanke himmelstjerne,

Detaljer

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO

DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO DA MIRJAM MÅTTE FLYTTE TIL KAIRO Bilde 1 Hei! Jeg heter Mirjam. Jeg er seks år og bor i Kairo. Bilde 2 Kairo er en by i Egypt. Hvis du skal til Egypt, må du reise med fly i syv timer. Bilde 3 Det er et

Detaljer

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3.

INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: (Første vers gjentas inntil alterbordet er dekket) 2. 3. Gudstjeneste for alle i Skoklefall kirke. Lørdag 19. oktober klokka 1300 til 1500 ARBEIDSPROGRAM INNGANG: PROSESJONEN KOMMER INN OG ALLE SYNGER: 1. Kom, la oss samles ved Guds bord : og gjøre det i stand,

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT

HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT HVILEDAGEN - GUDS HELLIGE SABBAT INNLEDNING: Må Herren få veilede oss alle under dette bibelstudium, så vi bare ønsker å vite hva den evige og nådige Gud har talt. Slik skal dere si hver til sin neste

Detaljer

Reisebrev fra turen til St. Petersburg

Reisebrev fra turen til St. Petersburg Reisebrev fra turen til St. Petersburg 1.- 9.september 2011 Avreise torsdag 1. september kl 17 30 fra Trondheim S med 22 opplagte og spente deltagere. Har første overnatting i Østersund. Drar tidlig fredag

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt

Verdensledere: Derfor er krigen mot narkotika tapt sier professor John Collins ved London School of Economics. Denne uken ga han ut en rapport med kontroversielle forslag for å bedre verdens håndtering av rusmidler. Foto: LSE. Verdensledere: Derfor er

Detaljer

Adventistmenighet anno 2015

Adventistmenighet anno 2015 Adventistmenighet anno 2015 MULIGHETER OG UTFORDRINGER VED BEGYNNELSEN AV ET NYTT ÅR 1 Sannheten er relasjonell Sannheten er verken relativ eller objektiv. Det bibelske synet er at sannheten er personlig,

Detaljer

kristen i Saudi-Arabia?

kristen i Saudi-Arabia? Hvordan er det å være kristen i Saudi-Arabia? Historiene er inspirert av/oversatt fra heftet «Bold believers in Saudi Arabia», utgitt av Kids of courage (Voice of the Martyrs). Av sikkerhetshensyn er bildene

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer