VA-konsept VEI OG BANE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-konsept VEI OG BANE"

Transkript

1 VA-konsept VEI OG BANE

2 VA-KONSEPT Vei og bane Innhold Kapittel 1: Overvannshåndtering... 3 DV-rør... 3 Forslag Sandfang Tegra Inspeksjonskummer... 7 Luker... 7 Fordrøyning av overvann... 8 Kapittel 2: Kabelinfrastruktur... 9 Kapittel 3: Veioppbygging Armering av vei og skråninger Road Design Erosjonssikring Gabioner Geomembraner Kapittel 4: Borerør, dybelrør varerør Borerør/foringsrør Varerør Dybelrør Kapittel 6: Små tuneller og kulverter Flerplaterør i stål til gang- og trafikktunneler DV plastrør til kulverter og små bruer Membraner Kapittel 7: Ledelinjer Kapittel 8: Trafikksikring Skilt Oppsetningsutstyr Varslings- og sikringsutstyr Diverse Kapittel 9: Verktøy Verktøy og maskiner Kapittel 10: Klær og verneutstyr Kapittel 5: Tunell Vern av kabel og annen infrastruktur Overvann i tunell Oljeutskillere Isolasjon Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 2

3 Kapittel 1: Overvannshåndtering Veien utgjør ofte en viktig del av føring av overvann. Rør og kummer løser føringen av vannet, mens membraner, geotekstiler og stengeluker benyttes ved konstruksjon av dammer. Fordrøyningsbassenger er også aktuelt i forbindelse med veianlegg. Avrenning myke overflater Regn Overflateavrenning Avrenning Fordamping Infiltrasjon Grunnvannspåvirkning Kildekontroll, LOD Transport i ledninger Drenering Innlekking Utskilling i dammer Forskjellige overvannsløsninger og tiltak satt sammen i et eksempel på et overvannssystem. Figuren viser også hvilke forhold som påvirker og blir påvirket av løsningene. Basert på materiale fra SWECO Stockholm. Resipienten DV-rør DV overvannsrør er fleksible og følger bevegelser i omfyllingen. Installasjonsmetodikk og valg av masse i ledningssone er avgjørende for å oppnå en ledning med lang levetid og et minimum av vedlikehold. Rørsystemets lave vekt letter håndtering og installasjon av rørene. I forbindelse med veidrenering kan DV-rør og deler leveres både som drens- og overvannsledning. Denne varianten av DVrør muliggjør en rask opptørring av veibanen etter nedbør. Den dobbeltveggede konstruksjonen kommer, på grunn av sin store mekaniske styrke og gode vannføringsevne, særlig til sin rett ved drenering av veier. Rørsystemet er dessuten meget enkelt å skjøte sammen, og den lave vekten gjør at håndteringen er lett. Produktene er produsert i PP-materiale, som gir god slagfasthet og ringstivhet SN8. Selvrensning For å oppnå at en ledning er selvrensende, er det behov for et visst fall ved de forskjellige dimensjonene. Ved korrekt installert ledning anbefales følgende minimumsfall: 150 < rør < 300 mm: < rør < 800 mm: 1,5-3 Ved ledningsanlegg med lavere fall enn anbefalt ovenfor, kan det bli aktuelt å ha vedlikeholdsrutiner med spyling, dersom det ikke ved jevne mellomrom forekommer store vannføringer. Dersom minimumsfallet velges i henhold til minimumshastighet, bør ikke denne være mindre enn 0,8 m/s. 3

4 VA-KONSEPT Vei og bane Legging i grøft DV-rør nevnt i denne brosjyren leveres med ringstivhet 8 kn/m 2 og kan derfor installeres i henhold til DnPs leggeanvisning: Legging av plastrør for vann og avløp. Det er ikke nødvendig å foreta statiske beregninger så lenge følgende forutsetninger er oppfylt: minimum overdekking > 0,6 m i vei maksimum overdekking < 10 m det benyttes gode friksjonsmasser i ledningssonen massene pakkes godt under rørets nedre kvartsirkel Beste masser til bruk i ledningssonen er singel eller pukk med kornstørrelser fra 4 mm til 22 mm. Masser i fundamentet skal ikke være større enn 22 mm. For dimensjoner > 300 mm er maks kornstørrelse i sidefylling og beskyttelseslag lik 10% av rørdimensjonen, men ikke over 65 mm. Ved aksellast over 15 tonn ved overdekning mindre enn 0,6 meter i vei, eller ved mer enn 10 meter overdekning, kontakt Brødrene Dahl. Komprimering i ledningssonen Nedre fundament skal ha lett komprimering for å motvirke svanker i ledningen. Under røret vil massene løsgjøres i dybde på ca. 5 cm med jernrive eller lignende. Massene pakkes godt inn under rørets nedre kvartsirkel. Komprimering av sidefylling og beskyttelseslag er å anbefale når ledningseier stiller strenge krav til tillatt deformasjon. I vei er komprimering av all masse nødvendig for å motvirke setninger på overflaten. Lagtykkelser, antall overfarter og minste overdekning før komprimering rett over rør er beskrevet i NS Dimensjonering Overvannssystemer dimensjoneres ut fra maksimal kapasitet ved helfylte rør. Derfor er det viktig å fokusere på innvendig diameter. X-Stream-dimensjonene er basert på innvendig diameter. Pragma er oppbygd med hensyn til utvendig diameter som gir enklere påkoblingsmuligheter mot andre rørsystemer. DV-rør angitt med innvendig diameter har 20 40% bedre vannføringskapasitet enn tilsvarende DVrør angitt med utvendig diameter. Eksempel: Maksimal vannføring ved 10 / fall og ruhet = 0,25 mm. X-Stream ø400: 244 l/sek. DV Dy ø400: 181 l/sek. 4

5 X-Stream Rør målsatt iht. innvendig diameter. Det er liten forskjell på innvendig diameter til X-Stream sammenlignet med glatte rør. Drensrør leveres i samme serie opp til 300 mm. Deler finner dere i vår VA-prisbok. NRF-nr. DN DI DY Enh mm 97 mm 110 mm M* mm 148 mm 170 mm M* mm 196 mm 225 mm M* mm 246 mm 282 mm M* mm 295 mm 338 mm M* mm 393 mm 450 mm M* mm 500 mm 573 mm M* mm 593 mm 684 mm M* mm 781 mm 895 mm M* Pragma overvann Rør levert i SN 8 (DVO-Dy) sertifisert med Nordic Poly Mark. Alle pragmarør og -deler er fullt omflyttbare og har utvendige dimensjoner som gjør det lett å kombinere pragma med andre rørdimensjoner. Drensrør leveres i samme serie opp til 315 mm. Deler finner dere i vår VA-prisbok. NRF-nr. Dimensjon (DY) DI Enh mm 97 mm M* mm 139 mm M* mm 174 mm M* mm 218 mm M* mm 276 mm M* mm 348 mm M* mm 435 mm M* mm 548 mm M* Uponor overvannsrør I dimensjoner t.o.m mm leveres IQ, som kommer med løs pakning. Fra og med 1400 mm leveres Uporol. Rørene har konstruert rørvegg, er fleksibelt, kjemikalie betstandig og har lang levetid. Produseres og kontrolleres iht. EN1872. Legges iht. leggeforskrifter fra produsent samt generelle leggeforskrifter. NRF-nr. DI DY Klasse SN8* SN8* SN8* SN8* SN8* SN8* SN8* SN8* SN SN4* SN SN2 5

6 VA-KONSEPT Vei og bane Forslag Sandfang Tegra Ristlokk Flytende ramme Ramme Toppring 100mm Justeringsring 100mm * brukes ved behov Borepakning Forseda mm 138mm boring mm 186mm boring mm 226mm boring mm 276mm boring mm 341mm boring Borepakning Forseda 930 for X-Stream DV150 X-Stream 211mm boring DV200 X-stream 262mm boring DV250 X-stream 331mm boring DV300 X-stream 391mm boring DV400 X-stream 482mm boring DV500 X-stream 608mm boring DV600 X-stream 707mm boring Bunnring Kjegle Kjegle Tegra 1000 Dykker mm mm Stigerør Stigerør Ø1000 x 1200mm Stigerør Ø1000 x 2400mm Stigerør Ø1000 x 3600mm Stigerør Ø1000 x 6000mm Korrugerte Sangfangsbunner Ø1000 x 1200mm Sandfang m/ korrugert stigerør Ø1000 x 1500mm Sandfang m/ korrugert stigerør Ø1000 x 2000mm Sandfang m/ korrugert stigerør Ø1000 x 2400mm Sandfang m/ korrugert stigerør Sandfangbunn Ø1000 x 600 Sandfangsbunn 6

7 Inspeksjonskummer Oftest er en stigerørsdimensjon i 600 mm tilstrekkelig for å få tilgang til rørsystemene. Innen Tegra- og PRO-sortimentet i 600 og 1000 mm finnes det et stort spekter av renneløsninger for ulike dimensjoner. VA-konsept PLASTKUMMER VA-konsept BETONG Flere eksempler og mer utdypende info finner dere i Va konsept Plastkummer. Dere kan lese mer om betongkummer i VA konsept Betong. Luker Ved behov for avstenging av vannavrenningen fra et område, kan luker monteres. Dette monteres ofte i tilknyting til en rensedam. 7

8 VA-KONSEPT Vei og bane Fordrøyning av overvann Q-Bic overvannskassetter - inspeksjon, vedlikehold og lokal tilpasning Endringer i værforhold, større urbaniseringsgrad med tette flater og mindre åpne vannveier har satt overvannshåndtering på dagsordenen. Systemets utforming gir mulighet for TV inspeksjon, spyling og slamsuging gjennom integrerte kummer. Q-Bic magasinet er enkelt å tilpasse etter lokale behov på anleggsstedet. Kassettene har hulrom som danner horisontale kanaler i det ferdige magasinet. Dette tillater TV inspeksjon, spyling og slamsuging. Vedlikeholdet foregår normalt i bunnlaget fra terrengnivå gjennom integrerte kumløsninger, eller fra kum utenfor magasinet. Innløp og utløp kan monteres i alle magasinets sider. Kummer integreres i magasinet ved å skjære ut markert område i toppen av bunnkassetten. Videre oppføring til terrengnivå gjøres med TEGRA 600 oppføringsrør. Q-Bic overvannkassetter og tilbehør er utført i PP materiale. Konstruksjonen av kassettene gir stor styrke mot mekaniske belastninger og støt. Magasinenes korrosjonsbestandighet og styrke, samt mulighet for vedlikehold, gjør at levetiden for slike anlegg blir beregnet til minimum 50 år. Wavin TEGRA 1000 brukes her som kum for inspeksjon og vedlikehold. I denne situasjonen kan den også brukes som reguleringskum og sandfang Q-Bic kassetter i to lag gir et magasin med hulrom på 435 m 3. Et steinmagasin med tilsvarende kapasitet ville vært på ca 1500 m 3. 8

9 Kapittel 2: Kabelinfrastruktur Brødrene Dahl AS har et bredt sortiment innen kabelinfrastruktur Innstøpte kabelrør langs vei. Brødrene Dahl leverer kabelrør og kummer produsert iht. Statens vegvesens krav. VA-Konsept KABELINFRASTRUKTUR En mer detaljert oversikt over kabelinfrastruktur finner du i vårt VA-Konsept Kabelinfrastruktur. Glatte trekkerør Konstruerte trekkerør DL- og Sub-rør Mikrorør Kummer i plast Kummer i betong OPI-kanal Multikanal Stålfundamenter Dekkplater 9

10 VA-KONSEPT Vei og bane Kapittel 3: Veioppbygging Geotekstiler Fiberduker Fiberduk er laget av kortfiber polypropylen, som nåles sammen og kalandreres til en tynn og kompakt duk. Fiberduk har funksjonene/egenskapene: separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse, og klassifiseres iht. NorGeoSpec Fiberduk benyttes både i nyanlegg og ved rehabilitering av alle typer veier, plasser og baner, og andre bygg- og anleggstekniske konstruksjoner. Separasjon Filtrering Drenering Beskyttelse Nålefiltet fiberduk benyttes både i nylanlegg og ved rehabilitering av bl.a.: - All typer veier, plasser, terminaler, havner og baner, både midlertidige og permanente - Idrettsanlegg, stier, turveier, og skogsbilveier - Fundamenter, grunnmurer, kaier, og støttemurer Klassifisering - NorGeoSpec Alle fiberduker som skal brukes i veikonstruksjoner i Norge skal være godkjent og sertifisert i ht. NorGeoSpec. Derfor er de fleste duker brukt i Norge produsert for å tilfredstille disse kravene. Når det gjelder valg av duk og krav til disse vil det være naturlig å bruke NorGeoSpec sine verdier. For duker som er godkjent og sertifisert henviser vi til NorGeoSpec har følgende innhold: - Generelle krav til funksjon og merking - Minimumskrav til verdier ved ulike testmetoder for de 5 bruksklassene - Valg av profil eller bruksklasse er avhengig av oppgitte anleggsfaktorer - Krav til og rutiner for kontroll av produksjon og levering av fiberduk Valg av bruksklasse Vi har nedenfor satt opp enkle tips for å kunne velge hvilken bruksklasse som skal benyttes. Vi har valgt å bruke fremgangsmåten som vegvesenet bruker i håndbok 018. Denne tabellen avviker noe fra tabellen i NorGeoSpec 2002, men er den som blir brukt i dag. 1. Finn undergrunnens styrke, og finn ut om denne er definert som bedre enn eller svakere enn 25 kpa. Velg ut fra definert undergrunn. Ved tvil velges normalt Bløt/middels undergrunn S > 25 kpa, bortsett fra myr og meget bløt leire der Meget bløt undergrunn S < 25 kpa benyttes. 2. Bestem trafikkmengden (gjennomsnittlig døgnftrafikk) eller finn denne i anbudsdokumentene. Hvis ikke, få tak i trafikkmengden eller velg ÅDT < 500. Finn ut hvilke steinstørrelser som kommer til å ligge mot fiberduken. Merk at det er den største av verdiene på massen oppå eller under fiberduken. 3. Bestem nødvendig profil eller bruksklasse ut fra tabellen og aktuelle parametere som definert i punktene over. 10

11 Tabell for arbeider iht. håndbok 018 og arbeider utført for Statens vegvesen. Undergrunn Meget bløt < 25 kpa Bløt/middels > 25 kpa Trafikkmengde Maskimal steinstørrelse mot fiberduken, mm ÅDT D < < D < < D < 500 D < 500 > < > < Grensen for undergrunnens styrke gjelder for leire og silt. Ved myr gjøres det en egen vurdering. Der man ikke kjenner forholdene, som undergrunnens beskaffenhet eller den trafikkbelastningen som vil være, kan man velge fiberduk ut i fra tabellen nedenfor. Dette gjelder ved mindre veier og plasser, skogsbilveier, hytteveier, private parkeringsplasser osv., eller andre bygg og anleggstekniske prosjekter hvor man ikke har beskrivelse som inneholder noen retningslinjer, og det eneste man vet er steinstørrelsene som skal brukes mot valg av fiberduk. Tabell basert på steinstørrelse Maskimal steinstørrelse mot fiberduken, mm 0 < D < < D < < D < < D < 500 D < Kl. 1-dukene kan vær godt egnet under belegningsstein, som underlag for sand i lekearealer, filtreringsduk osv. Ønsker man å se hvilke krav som er stilt til de forskjellige dukene som er sertifisert i NorGeoSpec, kan man finne det ved å gå inn på: og finne tabell 5.2 på side 10 i rapporten. Fiberduker NRF-nr Klasse Vekt g/m 2 Dim. Farge x160 Hvit* x160 Hvit* x160 Hvit* x110 Brun* x110 Brun* x110 Hvit* x110 Hvit* x110 Hvit* x110 Hvit* x100 Hvit* x100 Hvit* x75 Hvit* 11

12 VA-KONSEPT Vei og bane Armering av vei og skråninger Armert jord består av jordarmeringsnett / vevde jordarmeringsduker i samvrike med jord. Armering av vei og trafikkarealer Jordarmering av murer og skråninger Armering av vei og trafikkarealer Ved bygging av veier og andre trafikkarealer kan man bruke både jordarmeringsnett og vevde duker. Ligger armeringen høyt i konstruksjonen (0 til 50 cm overbygning), er det produktets e-modul, og dets elastiske egenskaper ved lave tøyning som er avgjørende for valg av armeringstype. Jordarmeringsnett er som oftest godt egnet til denne bruken. Kommer man lenger ned i konstruksjonen er det andre egenskaper som er utslagsgivende, og her vil vevde produkter ha en fordel, da de ofte har høyere styrke ved lav vekt og kost. I mange tilfeller kan en vevd duk også erstatte en vanlig fiberduk, slik at man får begge funksjonene i samme produkt. Før NorGeoSpec-godkjent duk erstattes, må dette vurderes teknisk. Jordarmering av murer og skråninger I jordarmering av murer og skråninger er armeringens krypegenskaper noe av det viktigste å ta hensyn til. Derfor er TeleVev og TeleGrid som er vevde duker og nett laget av PET meget egnet, da de har stor styrke ved liten tøyning, og svært gode krypegenskaper (langtidsstyrke). De egner seg derfor spesielt godt som armering i støttemurer, bratte skråninger og voller, samt fyllinger på bløt grunn og andre konstruksjoner der belastningen er konstant over lang tid. HallingTorv murblokker benyttes som front og vekstmedie i HallingTorv Grønn Mur. HallingTorv er myrjord, kompostert bark og naturlig bindevev, tilsatt kalk og gjødsel, presset sammen til kompakte blokker. Vi anbefaler TeleGrid i slike konstruksjoner, da den i tillegg til gode krypegenskaper, er myk og fleksibel å arbeide med. 12

13 Ekstrudert jordarmeringsnett med faste knutepunkter, som har høy styrke og stivhet. Det er produsert i PP eller HDPE, og har meget gode elastiske egenskaper ved lave tøyningsnivåer. TG-NETT gir en meget god forkiling i massene og er derfor godt egnet til forsterkning av veier, plasser og andre trafikkarealer med dårlig bæreevne. NRF-nr. Type Styrke Maskevidde Dim. kn/m TG 2020 S 20x20 3,95x50 40x40* TG 3030 S 30x30 3,95x50 40x40* TG 4040 S 40x40 3,95x50 40x TG 2020 L 20x20 3,95x50 66x66* TG 3030 L 30x30 3,95x50 66x66* TG 4040 L 40x40 3,95x50 66x66 TG S for steinstr.: 0-60 TG L for steinstr.: TG geonett Bygging av nye veier Forsterkning av eksisterende veier Øker bæreevnen Reduserer telehiv Reduserer vedlikeholdskostnadene TeleGrid er et vevd PET-nett, som har meget gode krypeegenskaper. Nettet kan brukes både som vegarmering og jordarmering. De gode krypegenskapene gjør det spesielt godt egnet i armering bak murer og i skråninger. TeleGrid finnes i mange kvaliteter og i styrke opptil 600kN/m. NRF-nr Styrke kn/m Dim Maskevidde X20 5,2X100 25X25 mm X20 5,2X200 25X25 mm X30 5,2X200 25X25 mm Televev er en vevd PET-basert jordarmeringsduk. Duken oppnår en meget høy styrke ved lav vekt, og er derfor meget økonomisk å bruke i fyllinger og nede i en veikonstruksjon. TeleVev finnes i mange kvaliteter og i styrke opp til 1400 kn/m NRF-nr Televev type Dim X70 5,3X100* X70 5,3X X150 5,3X100* 13

14 VA-KONSEPT Vei og bane Erosjonssikring Naturfibermatter av kokosfiber brukes for å hindre erosjon på ramper, skråninger og skjæringer ved bygging og vedlikehold av veier, parker, idrettsanlegg og på golfbaner, i utarbeidelse av terrasser, dammer og skråninger. De kan også brukes som strandbeskyttelse for vassdrag og kanaler, som en midlertidig forsterkning av prefabrikkerte plener eller forsterkning av midlertidige veier. Mattene, som er tilgjengelige i ulike bredder, vekt og maskestørrelser, binder jorda og bidrar til å opprettholde høy luftfuktighet - opp til 5 ganger sin egen vekt. Når den nye vegetasjonen er forankret i seg selv er den i stand til å holde jorda på plass - mattene har gjort jobben sin. Siden de er biologisk nedbrytbare, blir de et positivt bidrag til jorden. Produkt Vekt g/m 2 Dim. Struktur, maskevidde KOKOS KK6VT 400 2x50 Vevd, 25x25 mm KOKOS KK6VT 600 2x50 Vevd, 18x20 mm KOKOS KK5VT 700 2x50 Vevd, 7x14 mm KOKOS KK74VT 740 2x50 Vevd, 7x8 mm 14

15 Gabioner FLEKSIBLE DOBBELTTVINNEDE GABIONER Stein- og jordgabioner produsert av sekskantet, dobbeltvinnet høygalvanisert tråd. Gabioner er velegnet til støtte konstruksjoner og ved sikringsarbeider. Bevegelighet, fleksibilitet, permeabilitet, holdbarhet, styrke og økonomi er fremragende egenskaper til å løse slike arbeider. Gabioner tillater veksten av naturlig vegetasjon og opprettholder det naturlige miljøet i området. Denne egenskapen gjør gabioner til et attraktivt og naturlig byggemateriale for en dekorativ konstruksjon. Måten gabionen er oppbygd på, gjør at gabionen tåler påvirkning av en viss bevegelse i jordstrukturen uten å kollapse. Dette er en viktig egenskap når den skal benyttes på ustabil grunn. Ukyndig arbeidskraft kan benyttes til monteringen, da gabionen er komplett sammensatt under produksjon. Den er lett å håndtere, transportere og den er produsert i lett håndterbare størrelser. Fordelen med Gabioner er: Lette å montere Bedre totaløkonomi Lengre livslengde Kan leveres ferdigmontert i lengder opp til 10 m SVEISEDE GABIONER SOM MONTERES SAMMEN MED STIKKLÅSER Våre gabioner leveres flatpakket.leveransene inngår det også distansestag. Gabioner som monteres sammen med stikklåser gir en betydelig kortere monteringstid. Dette medfører en bedre totaløkonomi. Det er ett uttall av oppsettingsmuligheter med våre gabioner, som settes sammen etter byggeklossprinsippet. Systemet består av flere forskjellige standard størrelser. Gabionene leveres som løse nett, og settes sammen på stedet. 15

16 VA-KONSEPT Vei og bane Geomembraner Geomembraner er en geosyntet som brukes til tettingsarbeider i jord, for å holde væsker og gasser inne eller ute. Geomembraner benyttes som tetting av ulike konstruksjoner som deponier, søppelplasser og vannbassenger. Type membran som benyttes avhenger av tetthetskrav og stoffer i kontakt med membranen. Krav til sveising av skjøter kan også avgjøre valg av type membran. Tette bånd og membranlim kan benyttes i skjøtene for å hindre lekkasjer. Vårt sortiment består av PP-membraner, PE-membraner (LDPE, HDPE) og Butyl-/EPDM-membraner. Vi har også bentonittleire-membraner. Wepelen Tykkelse mm PP 0,75 0,75 PP 1,00 1,00 PP 1,50 1,50 HDPE 1,00 1,00 HDPE 1,50 1,50 HDPE 2,00 2,00 16

17 Kapittel 4: Borerør, dybelrør varerør Borerør/foringsrør Sveiste rør som foringsrør og borerør i 3 og 6 m eksaktlengder. Kvalitet P/S 235 og S355J2H. EN og EN MM LENGDER 6000 MM LENGDER NRF-nr. Dimensjon NRF-nr. Dimensjon ,9 X 4 mm* ,3 X 4 mm* ,7 X 4 mm* ,3 X 4,5 mm* ,7 X 5 mm* ,1 X 5 mm* ,0 X 5 mm* ,0 X 6,3 mm* ,9 X 6,3 mm* ,9 X 3,2 mm* ,3 X 3,6 mm* ,7 X 4 mm* ,3 X 4,5 mm* ,7 X 5 mm* ,1 X 5 mm* ,1 X 6,3 mm* ,0 X 5 mm* ,0 X 6,3 mm* ,9 X 6,3 mm* Varerør Sveiste rør som varerør. 6 m lengder. Kvalitet P235, EN Dybelrør Sveiste rør som dybelrør ved spunting. 6 m lengder. Kvalitet P235, EN NRF-nr. Dimensjon NRF-nr. Dimensjon ,1 x 4,5 mm* ,1 x 6,3 mm* ,0 x 5,0 mm* ,0 x 6,3 mm* ,9 x 4,0 mm* ,9 x 5,6 mm* ,9 x 7,1 mm* ,4 x 6,3 mm* ,0 x 6,3 mm* ,6 x 6,3 mm* ,0 x 6,3 mm ,3 x 2,9 mm* ,0 x 2,9 mm* ,1 x 2,9 mm* ,9 x 3,2 mm* ,6 x 3,6 mm* ,3 x 3,6 mm* Større dimensjoner på forespørsel. 17

18 VA-KONSEPT Vei og bane Kapittel 5: Tunell Vern av kabel og annen infrastruktur Til infrastruktur i tunell stilles oftest forsterkede krav til sikkerhet, samtidig som det er begrenset med plass. Standard kabelrør kan legges i løsmasser. Forsterkede kabelrør kan leveres på forespørsel. Ved å støpe trekkerør inn, beskytter man rørene og en sparer plass. 18

19 I vegskulder benyttes ofte smalere kummer i betong eller plast. Da korrosjon i tunell ofte er et problem, kan plast kummer leveres med lokk i kompositt i belastnings- klasse B125. For beskyttelse av kabel i kortere strekk bak hvelv benyttes ofte dobbeltveggede rør på kveil. Modulbasert plastkum med lokk i kompositt Rør i PP og PE er halogenfrie. Ramme og lokk 380X808 mm Overvann i tunell I tunell benyttes oftest de samme rør som i vanlig terreng. Se VA-konseptet «Overvannshåndtering» for mer detaljert informasjon. Plassmangel fordrer ofte andre løsninger på kumsiden, eksempelvis ved å benytte plast minikummer. Kjeftsluk med frontrist for Ø650 Plassbesparende toppløsning ved Ø 650 stigerør. NRF rist Mange gategodsprodukter for tunell er tilpasset enten ikke avvisende kantstein eller avvisende kantstein. Forskjellen er merket under. NRF tett Avvisende Ikke avvisende 19

20 VA-KONSEPT Vei og bane Odin oljeutskiller for tuneller - type SUKFL-H Oljeutskillere Oljeutskiller Olje- og bensinutskillere for tunelldrift, i glassfiberarmert l everes i størrelser polyester(gup) fra NS er l/s. konstruert for maksimal utskilling av oljeholdig avløpsvann For Testet å forhindre og godkjent oljeholdig etter utslipp NS-EN fra tunell, benyttes «Class i langt 1». høyere grad oljeutskillere i tilknytning til tunell. Bruksområder: Bensinstasjoner,bussterminaler,verksteder,parkeringsanlegg,klargjøringssentraler for Det kjøretøyer stilles stadig samt strengere anleggsvirksomhet krav til utslipp med av oljeholdig Disse avløpsvann. oljeutskillerne er utstyrt med automatisk Odin oljeholdig Henvisninger: oljeutskiller avløpsvann i Norge. for tuneller - type flytelukke SUKFL-H som sikkerhet mot akuttutslipp ved f. eks. Dette Oljeutskiller Utskillere gjelder Olje- og bensinutskillere dimensjoneres,testes også bygging og drift av for tunelldrift, i glassfiberarmert l everes og tuneller produseres for i størrelser polyester(gup) ihh. fra til tankbilvelt NS NS-EN i er l/s. 858 tunell. konstruert del 1 for og 2. maksimal utskilling av nye vegprosjekt som f.eks. nye E-6 og E-18 osv. Ved et slikt uhell kan det lekke ut ca. 40 kbm olje som Testet oljeholdig Myndighetenes og godkjent avløpsvann krav etter til utskillere NS-EN kommer «Class fram 1». av SFT`s forurensningsforskrift kapittel 13 og 15. Under normal tunelldrift vil det være behov for samles opp i oljeutskilleren med stengt utløpsventil oljeutskiller Bruksområder: til rensing Bensinstasjoner,bussterminaler,verksteder,parkeringsanlegg,klargjøringssentraler av oljeholdig avløpsvann fra (flytelukke). for Det f.eks. kjøretøyer stilles tunellvask stadig Odin samt strengere anleggsvirksomhet oljeutskiller krav til utslipp for tuneller med av oljeholdig - type SUKFL-H Disse avløpsvann. oljeutskillerne er utstyrt med automatisk oljeholdig Henvisninger: avløpsvann Olje- og bensinutskillere i Norge. i glassfiberarmert polyester(gup) Det flytelukke er er konstruert meget som viktig for sikkerhet maksimal med mot store utskilling akuttutslipp våtvolum av som ved kan f. eks. Oljeutskiller for tunelldrift, l everes i størrelser fra NS l/s. Dette Utskillere gjelder vanlig dimensjoneres,testes oljeholdig med Testet også liggende og bygging godkjent avløpsvann sylindriske og etter drift NS-EN av oljeutskillere og tuneller produseres «Class for samle 1». ihh. til tankbilvelt opp NS-EN i den 858 tunell. mengden olje som kan tilkomme del 1 og 2. nye av vegprosjekt Bruksområder: f.eks. Bensinstasjoner,bussterminaler,verksteder,parkeringsanlegg,klargjøringssentraler nye E-6 og E-18 osv. Ved et slikt uhell kan det lekke ut for ca. 40 kbm olje som Myndighetenes Signal typen sendes SUKFL-H f.eks. i størrelser krav til: fra NS 30 - NS 80, utskilleren ved et slikt uhell. til utskillere kommer fram av SFT`s forurensningsforskrift kapittel 13 og 15. Under med Lampe normal - Alarm kbm Det kjøretøyer tunelldrift stilles våtvolum. - stadig Telefon samt strengere vil anleggsvirksomhet det - PC krav være etc. til utslipp behov med av for oljeholdig Disse avløpsvann. samles oljeutskillerne opp er i utstyrt oljeutskilleren med automatisk med stengt utløpsventil oljeholdig oljeutskiller til Henvisninger: avløpsvann i Norge. flytelukke som sikkerhet mot akuttutslipp ved f. eks. rensing av oljeholdig avløpsvann fra (flytelukke). Kan også leveres uten integrert sandfang, Dette Utskillere gjelder dimensjoneres,testes også bygging og drift av og tuneller produseres for ihh. til tankbilvelt NS-EN i 858 tunell. del 1 og 2. f.eks. tunellvask nye vegprosjekt Alarm som f.eks. nye Alarm E-6 og E-18 osv. Ved et da slikt som uhell type kan det UK-H. lekke ut ca. 40 kbm olje som Myndighetenes krav til utskillere kommer fram av SFT`s forurensningsforskrift kapittel 13 og 15. Under v/ filtertiltetning normal tunelldrift vil oljefilmtykkelse det være behov for samles Det opp er i oljeutskilleren meget viktig med stengt med utløpsventil store våtvolum som kan oljeutskiller til rensing av oljeholdig avløpsvann fra (flytelukke). Det er vanlig f.eks. med tunellvask liggende sylindriske oljeutskillere samle opp den mengden olje som kan tilkomme NVO5 av Signal typen sendes SUKFL-H f.eks. i størrelser til: fra NS 30 - NS 80, Det er utskilleren meget viktig med ved store et slikt våtvolum uhell. som kan med Lampe Alarm kbm Det er våtvolum. vanlig NVF med liggende sylindriske KVFoljeutskillere samle opp den mengden olje som kan tilkomme NVF - 103/24 - Telefon - PC etc. utskilleren ved et slikt uhell. Kan også leveres uten integrert sandfang, Kan også da som leveres type uten integrert UK-H. sandfang, av Signal typen sendes SUKFL-H f.eks. i størrelser til: fra NS 30 - NS 80, med Lampe Alarm kbm våtvolum. - Telefon - PC etc. Alarm Alarm v/ filtertiltetning Alarm oljefilmtykkelse Alarm v/ filtertiltetning oljefilmtykkelse da som type UK-H. P N OR S K R O D U E S T R P P N OR S K R O D U N OR S K R O D U E S E S T R T R NVF - 103/24 NVF - 103/24 NVF NVF 50 mm NVO5 NVO5 KVF KVF 50 mm 50 mm Forskrifter, Norske Standarder og veileder for oljeutskiller: Forskrifter, Norske Standarder og veileder for oljeutskiller: SFT har satt funksjons krav til max. oljeinnhold 50 mg/l for påslipp til offentlig nett (ref. SFT`s helhetlige avløpsforskrift 15-7) SFT har satt funksjons krav til max. oljeinnhold 50 mg/l for påslipp til offentlig nett (ref. SFT`s helhetlige avløpsforskrift 15-7) Krav til sandfang og prøvetakingskum. Krav til sandfang Oljeutskillere og prøvetakingskum. skal være godkjent etter NS-EN og dimensjonert etter NS-EN Forskrifter, Norske Veiledning Standarder for oljeutskilleranlegg og veileder NORVAR-rapport for oljeutskiller: nr.156/2007 En veiledning som er meget viktig Oljeutskillere for skal rådgivere, være rørleggere,entreprenører, godkjent etter NS-EN rørgrossister, kommuner, og dimensjonert tømmefirmaer etter NS-EN og produsenter/leverandører. SFT har satt funksjons krav til max. oljeinnhold 50 mg/l for påslipp til offentlig nett (ref. SFT`s helhetlige Veiledning avløpsforskrift oljeutskilleranlegg 15-7) NORVAR-rapport nr.156/2007 En veiledning som er meget viktig for rådgivere, rørleggere,entreprenører, rørgrossister, kommuner, tømmefirmaer Krav og produsenter/leverandører. til sandfang og prøvetakingskum. Oljeutskillere skal være godkjent etter NS-EN og dimensjonert etter NS-EN Veiledning for oljeutskilleranlegg NORVAR-rapport nr.156/2007 En veiledning som er meget viktig for rådgivere, rørleggere,entreprenører, rørgrossister, kommuner, tømmefirmaer og produsenter/leverandører.

21 21

22 VA-KONSEPT Vei og bane Isolasjon I tunell for vei eller bane, benyttes ofte isolasjon av ekstrudert polystyren i bærelaget. Platens størrelse kan spesialtilpasses for å forenkle montering og redusere spill. Spesifikasjoner Standard Enhet Deklarert varmekonduktivitet, D W/mK x 10-3 EN Praktisk varmekonduktivitet, kl: x 10-3 Jackofoan 200 Tykk. mm Jackofoan 300 Tykk. mm Jackofoan 400 Tykk. mm Jackofoan 500 Tykk. mm Jackofoan 700 Tykk. mm Jackofoan gyunnmurplate Tykk. mm p i vanlige bygningsdeler p horisontalt i grunnen p utenpå vegg mot grunnen NS 8046 NS 8046 NS 8046 W/ mk W/ mk W/ mk Trykkfasthet: Korttidslast EN 826 kn/m Langtidslast ved 2 % def. EN 1606 kn/m Fuktopptak SW 5 Vol %/h 0,3-0,6x10 0,3-0,6x10 0,3-0,6x10 0,3-0,6x10 0,3-0,6x10 - Fuktopptak, neddykket EN Vol % < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 - Fuktopptak EN Vol % < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 - Fuktopptak EN Vol % < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,

23 Kapittel 6: Gang- / Trafikktuneller i stål MP 200 flerplaterør er fleksible konstruksjoner med stor bæreevne. De produseres i en rekke ulike profiler tilpasset forskjellige bruksområder og benyttes av vei- og jernbanemyndigheter over hele verden. MP 200 kan benyttes i åpne og lukkede profiler med valgfrie endeløsninger tilpasset kundens behov. Bruksområder: Vei- og jernbanetunneler Rasoverbygg Kulverter Viltkryssinger Feunderganger Fotgjenger- og trafikkunderganger Miljøtunneler Servicetunneler Transportbåndtunneler Konstruksjon MP200 flerplaterør er et konstruksjonssystem basert på korrugerte, galvaniserte stålplater som er formet som buer og boltet sammen slik at de danner konstruksjoner med stor bæreevne. MP200 produseres i mange ulike ståltykkelser og profiler. I tillegg til galvanisering kan platene leveres med ulike overflatebelegg. Profil Betegnelse Størrelse Typiske bruksområder Sirkulært rør m Kulverter, feunderganger, bekkelukkinger Spesielt godt egnet ved store fyllingshøyder Lavbygd gang og trafikktunnel m Gang- og trafikktunneler hvor det er begrenset byggehøyde Høybygd gangog trafikktunnel m Vanligste gang- og trafikktunnel Liggende ellipse m Kulverter og tunneler med begrenset byggehøyde Hvelvbue m Broer, trafikktunneler, viltkryssinger Tekniske spesifikasjoner: Korrugering: 200 x 55 mm Standard sinktykkelse: μm Ståltykkelse: 3-8 mm 23

24 VA-KONSEPT Vei og bane DV plastrør til kulverter og små bruer Weholite veirør er et unikt lettvektsrør med dobbel vegg i PE eller PP. Røret har slett inn- og utside, noe som gjør det perfekt til kulvertering og til relining av gamle rør. Weholite produseres fra 300 mm til 3000 mm og kan leveres i lengder 22 meter. Rørene har en spesiell gjengeskjøt som gir en sandtett og sklisikker sammenkopling. For vanntette skjøter kan det brukes muffe, Flex-Seal skjøtebånd eller sammensveising. Bruksområder: Vei- og jernbanekulkverter Bekkelukkinger Vare-/servicerør Fe- og fotgjengerunderganger Utjamningsmagasin Kummer og spesialapplikasjoner DI mm DY mm Areal m 2 Standardrør, lengde i meter ,79 6, 10, ,13 6, ,23 6, ,54 6, ,77 6, ,01 6, ,54 6, ,14 6, ,80 6, ,52 6, Spesial rør lengde meter Weholite kan leveres i lange lengder og med ferdig skrå skjært ende, tilpasset skråningen på anlegget. Kummer og andre spesialapplikasjoner leveres etter mål. 24

25 Membraner Membraner til Cut and Cover -tuneller, tuneller som det fylles masser over. Det kan være både kulverter av betong og stålkulverter. Bentonittmembraner I Statens vegvesen skal kulverter under vei sikres med en membran, det kan være en folie av polyetylen (HDPE), polypropylen (FPP), polyvinylklorid (PVC) eller en gummimembran (EPDM). I tillegg kommer bentonittmembraner, som vi gjerne anbefaler på betongkulverter og garasjetak under bakkenivå. En bentonittmembran er selvtettende og ved riss som oppstår i betongen vil bentonitten tette dette. CEMtobent CS er rot resistent og hindrer vekster i å vokse gjennom membranen. Da den er gasstett, er den også godt egnet til sikring mot radongass. CEMtobent CS bentonittmembran benyttet på Cut and Cover -tunnel. En gjennomskåret CEMtobent CS membran hvor det er lett å se den lagvise oppbyggingen som gir en sikker tetting. SilverSeal er en ny type membran. Den består av polymerabsorberende fibre og veier mindre enn 1/10 av CEMtobent CS (450 g/m² mot 5,4 kg/m²). I mange tilfeller kan denne membranen erstatte LAVIOSA, spesielt på vertikale flater. 25

26 VA-KONSEPT Vei og bane Kapittel 7: Ledelinjer Ledelinjer i støpejern med god slitestyrke og holdbarhet. Varselindikator NRF nr. Dimensjon Prod. varenr x B x B Buet R 7 m 4612BR7 Retnings- og oppmerksomhetsindikator type R2 NRF nr. Dimensjon Prod. varenr x C x C NRF nr. Dimensjon Prod. varenr x x

27 Kapittel 8: Trafikksikring Brødrene Dahl leverer trafikksikringsutstyr som trafikkskilt, varslingsutstyr, sikringsutstyr og lignende til norske veger. Det mest brukte standardutstyret ligger på hovedlageret og på ulike servicesentre rundt om i landet. Skilttavler og skiltmaster er også med i sortimentet, og vi beregner og dimensjonerer dette etter gjeldende regler på området. I denne konseptbrosjyren har vi konsentrert oss om å vise bredden i utvalget, for mer detaljert informasjon henviser vi til Produktkatalog Trafikksikring, NRF nr: Skilt Oppsetningsutstyr 27

28 VA-KONSEPT Vei og bane Varslings- og sikringsutstyr Diverse 28

29 Kapittel 9: Verktøy Verktøy og maskiner Gulvsager bensin Gulvsag - Carbodiam FSB-450S Belgiskprodusert kvalitetsgulvsag for profesjonelle brukere. FSB-sagen er effektiv, robust, stabil og brukervennlig. Designet for varighet. Vekt: 100 kg. Dimensjon aksel: 25,4 mm. Skjæredybde: 170 mm. Totalvekt: 100 kg. Pinnehull dimensjon: Ø 13 mm. SS - Pinnehull: 28,7 mm. Skjæredybde 150 mm. Motortype: Honda. Effekt: 13 hk. Spindelhastighet: 2950 r.p.m. Dimensjon: 980x600x950 mm. Vekt: 100 kg. Bladdimensjon: Ø 450 mm. Senterhull: 25,4 mm. Pinnehull dimensjon: Ø 13mm. SS - Pinnehull: 28,7 mm. Skjæredybde: 150 mm. Art.nr. Type Motor Blad dim FSB-450S 13 hk Honda Ø450 Gulvsag - Norton Clipper C51 - Bensin Type C Motortype: Honda GX200. Energikilde: Bensin. Effekt: 6 hk / 4,4 kw. Spindelhastighet: 2800 r.p.m. Dimensjon: 888x756x446. Vekt: 58 kg. Bladdimensjon: Ø350 mm. Senterhull/pinnehull: 25,4 mm. Nedmating/ fremdrift: Manuell/manuell. Skjæredybde: 125 mm. Vanntank: 20 liter/plast. Art.nr. Type Motor Blad dim C51 6 hk Honda Ø350 Gulvsag - Norton Clipper C160 Bensin Type C160. Motortype: Honda GX390. Energikilde: Bensin. Effekt: 13 hk / 9,6 kw. Vekt: 114 kg. Bladdimensjon: Ø 500 mm. Senterhull/pinnehull 25,4mm. Nedmating/ fremdrift: Manuell/manuell. Skjæredybde: 185 mm. Vanntank: 30 liter/stål. Art.nr. Type Motor Blad dim C hk Honda Ø500 29

30 VA-KONSEPT Vei og bane Diamantkappeblad - Platina Twister segmentert - for betong Segmentert lasersveiset diamantkappeblad for vinkelslipere og håndholdte bensin-/elektriske sager. Maksimale skjæreegenskaper og optimal levetid. Vårt toppkvalitetsblad for våt- og tørrkapping. For betong med og uten armering. NRF nr. Dim.mm Seg.br. Seg.h. mm mm S.hull Ø 115 2, , Ø 125 2, ,2* Ø 180 2, , Ø 230 2, ,2* Ø 300 2, ,4 Ø 350 3, ,4 Ø 400 3, ,4 Ø 400 4, ,4 Diamantkappeblad - Platina Power Twister turbo - for stein Segmentert lasersveiset diamantkappeblad for vinkelslipere og håndholdte bensin-/elektriske sager. Maksimale skjæreegenskaper og optimal levetid. Vårt toppkvalitetsblad for våt- og tørrkapping. For de fleste steinsorter og hardbetong med og uten armering. Art. nr. Dim.mm Seg.br. Seg.h. mm mm S.hull Ø 115 2, , Ø 125 2, , Ø 180 2, , Ø 230 2, , Ø 300 2, , Ø 350 3, , Ø 400 3, ,4 Diamantkappeblad - Titansegmentert - for asfalt Segmentert lasersveiset diamant kappeblad for vinkelslipere og gulv-/asfaltsager. Fremragende skjæreegenskaper, meget lang levetid. Vår toppkvalitetsblad for våt- og tørrskjæring i asfalt. Hardmetall støttesegmenter. Pinnehull for SMG og Mikasa sager. NRF nr. Dim.mm Seg.br. Seg.h. mm mm S.hull Ø 250 3,0 9,0 27,0 Ø 300 3,0 9,0 25, Ø 300 3,0 9,0 27, Ø 350 3,2 9,0 25, Ø 350 3,2 9,0 27, Ø 400 3,6 9,0 25, Ø 400 3,6 9,0 27, Ø 450 3,6 9,0 25, Ø 450 3,6 9,0 27, Ø 500 3,6 9,0 25, Ø 550 4,0 9,0 25, Ø 600 4,0 9,0 60,0 30

31 Diamantkappeblad - Safirsegmentert - for asfalt Segmentert lasersveiset diamant- kappeblad for gulv-/asfaltsager. Meget gode skjæreegenskaper, lang levetid. Et profesjonelt blad for våt- og tørrskjæring i asfalt. Prisgunstig. Hardmetall støttesegmenter. Pinnehull for SMG- og Mikasa-sager. NRF nr. Dim.mm Seg.br. Seg.h. mm mm S.hull Ø 250 2,4 7,0 27, Ø 300 3,2 7,0 20, Ø 300 3,2 7,0 25, Ø 300 3,2 7,0 27, Ø 350 3,2 7,0 25, Ø 350 3,2 7,0 20, Ø 350 3,2 7,0 27, Ø 400 3,2 7,0 25, Ø 400 3,2 7,0 27, Ø 450 3,4 7,0 25, Ø 450 3,4 7,0 27,0 Diamantkappeblad - Standard ringsagblad for ringsag K3600 og K960 Turbo lasersveiset diamantringsagblad for ringsager. Frem ragende skjæreegenskaper, meget lang levetid. Et profesjonelt blad for våt- og tørrkapping i betong med og uten armering. Ett stk. drivhjul følger med. Turboformern sikrer raskere kutt. Høy kvalitet for universalt bruk. NRF nr. Dim.mm Seg.br. Seg.h. S.hull mm mm Ø 363 4,0 8,0 NQ* Ekstra drivhjul Partner K-3500 Ekstra drivhjul Partner K-3600 Diamantslipeskiver - Titan Tyfon - betong og stein Sølvloddet diamantslipeskive. Vifteformede segmenter for effektivt transport av støv- og sliperester, gjennom store avtrekkshull. Slipeskiven har lav vekt, som reduserer slitasje/belastning på slipemaskin, vinkelsliper. Fremragende avvirkning, meget lang levetid. En skive for våt- og tørrsliping. Art. nr. Dim.mm Seg.br. mm Seg.h. mm Ø 125 5,0 22,2 HM-byggsagblad for byggsager (Ernex Gjerdesagen) Bygg HM-sagblad grov klyvning/kapping. Dimensjoner Ø300 Ø450mm. Byggsagblad. Grov klyvning og kapping av harde og myke treslag. Grov justering og format sagblad for finer og laminat. Også egnet for lamellkapping. Art. nr. Dim.mm Skjærebr. mm Hull mm Tnr mm Ø300 3, Ø300 3, Ø400 3, Ø400 3,

32 VA-KONSEPT Vei og bane Meiselhammer K900 Kraftig 11-kilos hammer fra Milwaukee/Kango med 27 Joule slagenergi. Innfesting for bor med sekskanttange (HEX). Kan også leveres med innfesting for SDS-max bor. NRF nr Bor-/meiselhammer K kilos kombihammer fra Milwaukee/Kango med 27 Joule slagenergi. Innfesting for bor med sekskanttange (HEX). Kan også leveres med innfesting for SDS-max bor. NRF nr Motorkapper K970 Ring Husqvarna ringsag som klarer overkappinger på hele 260 mm. For skjæring i betong, duktilt og asfalt. NRF nr Produktkatalog verktøy TV-inspeksjon Kjerneboring Redskaper Merkeverktøy Maleverktøy Handverktøy Elektroverktøy Store bor- og meislehammere Verneutstyr og klær Sperremateriell Bilinnredning Bolter og skruer Stiger og trapper Strømaggregat m.m. 32

33 Kapittel 10: Klær og verneutstyr Arbeidsklær og personlig verneutstyr helt sikkert fra Brødrene Dahl! Bli sett med Snickers High Vis arbeidsklær Vi har Snickers` nye serie av varselklær. Snickers Workwear er velkjent for funksjonalitet og arbeidskomfort. Samtidig sikrer du at du alltid blir sett! En livredder Overdelen har refleksstriper hele veien rundt, også over eller rundt skuldrene, slik at du synes godt fra alle kanter også når du bøyer deg ned. Synlig komfort Komfort er tatt på alvor. Alle ufôrede jakker og bukser er laget med komfortabel bomull på innsiden og smussavvisende polyester på utsiden. En flott blanding for bedre komfort og redusert risiko for å svette. Moderne design Med Snickers varselklær tar du deg godt ut når du blir sett. Slitesterkt stoff for fargeebestandig beskyttelse Varselklærne har et slitesterkt kvalitetsstoff for å sikre langvarig beskyttelse. Takket være en bestemt mengde slitesterk polyester i hvert plagg, beholder de formen og den intense synlighetsfargen i tillegg til at de tåler fuktighet, olje og skit vask etter vask. Du kan velge mellom fargene gul og oransje. Disse er gjerne i kombinasjon med grått eller dempet sort. Størrelser for liten og stor Det finnes 5 forskjellige bukselengder pr. livvidde: standard, kort, ekstra kort, lang og ekstra lang. Vi lagerfører 3 av disse: standard, kort og lang. Vi har størrelsestabeller og vi hjelper deg gjerne med å finne din størrelse. Riktig størrelse gir maksimal arbeidskomfort. EN471 Synlighet synlige plagg Denne standarden spesifiserer kravene til synlighet for plagg som skal gjøre brukeren synlig. Kravene til ytelse omfatter krav til farge og reflekterende materiale, samt krav til minimumsarealer pr. plagg. Det er 3 forskjellige klasser og klasse 3 angir høyestes klassifisering: Klasse 3: Samlet fluoriserende areal på minst 0,8 m² og 0,2 m² er reflekterende materiale. Klasse 2: Samlet fluoriserende areal på minst 0,5 m² og 0,13 m² er reflekterende materiale. Klasse 1: Samlet fluoriserende areal på minst 0,14 m² og 0,1 m² er reflekterende materiale. 33

34 VA-KONSEPT Vei og bane Personlig verneutstyr I tillegg til arbeidsklær lagerfører vi personlig verneutstyr som hansker, hørselvern, briller/sveisemasker, åndedrettsvern, hjelmer, førstehjelp, fallsikring og vernesko-/støvler. Alt dette finner du i vår Verktøykatalog. Finnes også på under Verktøy. 34

35 Brødrene Dahl, komplett i bunn og grunn Brødrene Dahl AS leverer et omfattende varespekter i forbindelse med bygging av vei og bane. For infrastrukturen i grunn, leverer vi et komplett sortiment for overvann og vern av kabel. Der veibyggingen kommer i befatning med vann og avløpsnett, sitter vi med kompetansen og varene for å løse den utfordringen. Vårt sortiment har løsninger som kan forbedre og økonomisere veioppbyggingen. I tunell har man ekstra utfordringer innen infrastruktur, i denne brosjyren beskrives en del løsninger. Det er også tatt med et avsnitt der vi presenterer mindre tunneler og kulverter. God veibygging er et godt bidrag til trafikksikkerhet. I Brødrene Dahls sortiment finnes nå skilt, arbeidsvarsling og andre trafikksikringsprodukter. For å gjøre våre samarbsidspartnere godt synlige i trafikken innbefatter også vårt sortiment synlighetsklær. Stephan Bolstad Tlf.: E-post: 35

36 MER ENN 50 SERVICESENTRE Avdeling Besøksadresse Telefon Alta Vepseveien 1, 9514 Alta Arendal Industritoppen 33, 4848 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen - Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Gjøvik Bergen - Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen - Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Drammen Nedre Eikervei 61, 3048 Drammen Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10, 2816 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Havneveien 5, 9610 Rypefjord Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9480 Harstad Haugesund Norevegen 32, 5542 Karmsund Hønefoss Hvervenmoveien 11, 3511 Hønefoss Jessheim Industriveien, 2069 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2211 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Larvik Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Lyngdal Nye Monoddveien 5, 4580 Lyngddal Mo i Rana Mellomvika 53 A, 8622 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakks veg 28, 6415 Molde Mosjøen Vollanvegen 22, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 32, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo - Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo - Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo - Mølla Waldemar Thranesgt. 86, 0175 Oslo Oslo - Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Rud Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Sarpsborg Bjørnstadmyra 3, 1712 Grålum Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergfl ata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger - Hillevåg Hillevågsvn. 99, 4016 Stavanger Stavanger - Sandnes Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligårdsvei 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Tromsø Stakkevollveien 319, 9010 Tromsø Trondheim - Heimdal Torgårdsvegen 7, 7072 Heimdal Trondheim - Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund - Breivika Breivika Industriveg 33, 6018 Ålesund Ålesund - Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund Hovedkontor Brynsengveien 5, 0667 Oslo Langhus (sentrallager) Regnbuen Næringsområde, Snipetjernveien 8, 1405 Langhus VA-konsept: Vei og bane, utgave 9 NRF nr Tlf: E-post: Følg oss på Facebook blogg.dahl.no

VMT (VA) Konsept TUNELL

VMT (VA) Konsept TUNELL VMT (VA) Konsept TUNELL VMT (VA) KONSEPT Tunell Innhold Kapittel 1: Tunell... 3 Vern av kabel og annen infrastruktur... 3 Overvann i tunell... 4 Oljeutskillere... 5 Isolasjon... 7 Kapittel 2: Trafikkmateriell

Detaljer

VA-konsept TUNELL. www.dahl.no

VA-konsept TUNELL. www.dahl.no VAkonsept TUNELL VAKONSEPT Tunell Innhold Kapittel 1: Tunell... 3 Vern av kabel og annen infrastruktur... 3 Overvann i tunell... 4 Oljeutskillere... 5 Isolasjon... 7 Kapittel 2: Trafikkmateriell i tunell...

Detaljer

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no

VA-konsept BRANNVERN. www.dahl.no VA-konsept BRANNVERN VA-KONSEPT Brannvern Innhold Nor kuplinger... 3 Storz kuplinger... 8 Brannhydranter... 14 Brannstender aluminium... 16 Slanger... 17 Slangeklemmer... 18 Brødrene Dahl, Brannvern Denne

Detaljer

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN

VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN VMT (VA) Konsept NEDSTIGNINGSKUMMER FOR VANN www.dahl.no VMT (VA) KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Toppløsning... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum

Detaljer

Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger

Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger Sprinklerslanger og feste for sprinklerslanger PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL NRF NR. 9999802 NRF NR. 9999801 NRF NR. 9999803 NRF NR. 9999807 NRF nr. 9999982 Festemateriell og rilledeler Utgave

Detaljer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer

Vegsikring. Autovern Endeavslutninger Støtputer Vegsikring Autovern Endeavslutninger Støtputer Innhold 1. Innledning... 4 2. Vegvesenets håndbøker... 4 3. Standard autovern... 5 3.1. Standard autovernskinne med tilbehør... 5 3.2. Stolper... 6 3.3. Festemateriell...

Detaljer

VA-konsept BETONGKUMMER

VA-konsept BETONGKUMMER VA-konsept BETONGKUMMER VA-KONSEPT Betongkummer Innhold 1. Betongkummer...3 Kumringer...3 Kumring m/bunn...4 Kjegle eksentrisk...4 Kjegle sentrisk...5 Topplate med eksentrisk hull...5 Topplate med sentrisk

Detaljer

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER

VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER VA-konsept DUKTILE RØR OG DELER www.dahl.no VA-KONSEPT Duktile rør og deler rør og deler for hovedvannledning Innhold Duktile rør...2 Tyton-pakning...3 Strekkfaste skjøter...3 Flensemuffer...3 Muffebend...4

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort

ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort ALT PÅ EN PLASS! Alt du trenger for å få jobben gjort Verktøy, festemateriell, arbeidsklær, personlig verneutstyr og kjemiske produkter fra Brødrene Dahl Alt på ett sted Brødrene Dahl (BD) leverer mer

Detaljer

VA-konsept PE-RØR OG DELER

VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-konsept PE-RØR OG DELER VA-KONSEPT PE-rør og deler PE-hovedledninger i vann og på land Innhold PE trykkrør PE trykkrør... 2 PE trykkrør delesortement... 3 Bruksområder... 3 Matrialtyper/standarder...

Detaljer

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Fabrikker i Norge. Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler 1 HEVA Fabrikker i Norge Surnadal: Ekstrudering av rør i PVC, PP og PE Sprøytestøpte deler Håndlagde spesialdeler Stathelle: Ekstrudering av rør i PE opp til 2500 mm Sveiseavdeling for store spesialdeler

Detaljer

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015

KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Samferdsel KAMPANJE &NYHETER NR. 1-2015 Foldeskilt/ledeskinne s.3 Nye Støtputer m.m. Les mer fra side 5 Avsperring s.4 Sperrebukk/sperreplank s.5 Snoline restlagersalg s. 6 kontakt oss Troms/Finnmark Øyvind

Detaljer

VA-konsept PLASTKUMMER

VA-konsept PLASTKUMMER VA-konsept PLASTKUMMER VA-KONSEPT Plastkummer kummer i plast for boliger og kommunale anlegg Oversiktsbilde av hvor plastkummene kan brukes Innhold Hvorfor velge plastkummer... 3 Spyle- og inspeksjonskum

Detaljer

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING

VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-konsept BOLTELØSE SYSTEMER FOR NEDGRAVING VA-KONSEPT Bolteløse systemer for nedgraving Baio- og ZAK-systemet Innhold Innledning... 2 Hvorfor bruke Baio og ZAK... 2 Eksempel på bruk av Baio... 3 Baio-systemet

Detaljer

VA-konsept Nedstigningskummer for vann

VA-konsept Nedstigningskummer for vann V-konsept Nedstigningskummer for vann www.dahl.no V-KONSEPT Nedstigningskummer for vann Innhold Betongplate... 2 Kombi T-rør i plastkum... 3 Fakta og krav til tett PE-kum... 4 Nedstigningskum 1600/2000

Detaljer

SCANDINAVIAN TERRA TEC. Fiberduk. Nålefiltet fiberduk. Spesialduker som filter. Nålefiltede beskyttelsesduker. TERRA TEX Quality geosynthetics

SCANDINAVIAN TERRA TEC. Fiberduk. Nålefiltet fiberduk. Spesialduker som filter. Nålefiltede beskyttelsesduker. TERRA TEX Quality geosynthetics SCANDINAVIAN TEC Fiberduk Nålefiltet fiberduk Spesialduker som filter Nålefiltede beskyttelsesduker TEX FIBERDUKER Funksjoner og egenskaper Generelt Fiberduker eller geotekstiler er en fellesbetegnelse

Detaljer

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl.

100% vanntett. Produktene er lagerført hos Brødrene Dahl. våtromsplater 100% vanntett Våtromsplater er i dagens marked en nødvendighet med hensyn til dagens forskrifter for våtrom. Gipsplater må unngås da disse lett suger fuktighet, og som dermed kan bidra til

Detaljer

Leggeanvisning for plastrør

Leggeanvisning for plastrør Leggeanvisning for plastrør Nordisk Plastrørgruppe Norge Leggeanvisning for plastrør Denne leggeanvisningen omfatter valg av masser og utførelse i ledningssonen for termoplastrør med ringstivhet SN 8 eller

Detaljer

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013

HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 HEVA Brønnøysund 17-18. april 2013 Brødrene Dahl As Tor Arne Vågø Dagens tekst. Litt om Brødrene Dahl AS Tidsperspektiv på renovering av gamle anlegg 100-150 års horisont på nye VA-anlegg Krav til samarbeidspartnere

Detaljer

Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon

Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon Altech pressystem for kobberrør Monteringsanvisning og teknisk dokumentasjon Innledning INNHOLDSFORTEGNELSE KRAV TIL MATERIELL OG VERKTØY s. 3 PRESSVERKTØY s. 3 FREMGANGSMÅTE FOR SKJØTING AV ALTECH CU-PRESS

Detaljer

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk til hager, bed, gangstier o.l. Fiberduk for belegningssten og heller

TERRA TEC. Barkduk. Fiberduk til hager, bed, gangstier o.l. Fiberduk for belegningssten og heller SCANDINAVIAN TEC Barkduk Fiberduk til hager, bed, gangstier o.l. Fiberduk for belegningssten og heller Fiberduk for separasjon, filtrering, drenering o.l. i stor rull FIBERDUK - Hager, blomsterbed, gangstier

Detaljer

GEOSYNTIA din totalleverandør av geosynteter og rørprodukter til vei- og anleggsbransjen

GEOSYNTIA din totalleverandør av geosynteter og rørprodukter til vei- og anleggsbransjen GEOSYNTIA din totalleverandør av geosynteter og rørprodukter til vei- og anleggsbransjen www.geosyntia.no GEOSYNTETER Fiberduk Fiberduk brukes til separasjon, filtrering, drenering og beskyttelse. De finnes

Detaljer

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no

BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien. www.dahl.no BRØDRENE DAHL AS - Et norsk selskap i Saint-Gobain familien Saint-Gobain vår eier Saint-Gobain, et av verdens 100 ledende industriselskap Virksomhet i 64 land Mer enn 190 000 ansatte Historie BRØDRENE

Detaljer

VMT (VA) Konsept ekanaler

VMT (VA) Konsept ekanaler VMT (VA) Konsept ekanaler VMT (VA) KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor

Detaljer

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no

Kampanje og nyheter. Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013. Nyhet! Nyhet! Kampanjeprodukter. Leskur. Elektriske. bommer. www.dahl.no Kampanje og nyheter Nr. 1 2013 15.4.2013 30.06.2013 Kampanjeprodukter 3 Nyhet! Leskur 7 Nyhet! Elektriske 7 bommer 2 Kontakt oss! Troms/Finnmark Øyvind Kristian Hagerup Tlf. 901 54 407 oyvind.hagerup@dahl.no

Detaljer

Rekkverk og endeavslutninger

Rekkverk og endeavslutninger Samferdsel Rekkverk og endeavslutninger 2017 UTGAVE 1 Vegrekkverk og Endeavslutninger Konseptbrosjyre Vegsikring Utgave 4 Konseptbrosjyre Rekkverk og endeavslutninger Utgave 1 1. Innledning Innhold Alle

Detaljer

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad

Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad 17-4-2013 Fagdag Drenering Statens hus Drammen 5. April 2013 Erland Svevad Finland Nederland Irland Belgia Storbritannia Sverige Norge Danmark Tyskland Estland Latvia Litauen Russland Sveits Frankrike

Detaljer

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no

VA-Konsept. Kummer av plast og betong. Nedstigningskummer for vann. Utgave 1. NRF nr. 9999867. www.dahl.no VA-Konsept Nedstigningskummer for vann Kummer av plast og betong 1 www.dahl.no NRF nr. 9999867 Utgave 1 VA-Konsept - Nedstigningskum for vann Innhold Side 2 Betongkum med alternative toppløsninger Side

Detaljer

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden

Pragma overvannsrør. Dimensjonert for framtiden Pragma overvannsrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne rørdeler når man trenger

Detaljer

Verktøy og festemateriell. v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr

Verktøy og festemateriell. v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr Verktøy og festemateriell v/ Mette Aarvold ansvarlig for arbeidsklær og verneutstyr Sortiment Håndverktøy Elektroverktøy Bor Rørverktøy Slip- og kappeprodukter Lim og tettemasser Sveis- og loddeutstyr

Detaljer

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale

Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE. Wavin oljeutskillere. PE- og GRP-materiale Wavin oljeutskillere PE- OG GRP-MATERIALE Wavin oljeutskillere PE- og GRP-materiale I NS-EN 858 beskrives to klasser av oljeutskillere. Klasse 1 oljeutskillere er utstyrt med et koalesensfilter, og klasse

Detaljer

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem

PIPES FOR LIFE. Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORGE AS: KUMSYSTEMER Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem KUMSYSTEMER Praktiske løsninger når du trenger dem PIPES FOR LIFE Stake/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer

Detaljer

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden

Pragma spillvannsrør. Et godt alternativ for framtiden Pragma spillvannsrør Et godt alternativ for framtiden Pragma spilvannsrør for framtiden Pipelife har fremstilt konstruerte rør i en årrekke. Deres udiskutable fortrinn er lav vekt, stor styrke, lang levetid

Detaljer

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA

Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA 23-9-2013 Produktpresentasjon HEVA Sandnessjøen, 19.09.2013 v/ Vidar Handal, Produktsjef VA Wavin Norsk Wavin AS NOK 500 mill hovedkontor Karihaugen, Oslo produksjon Høland håndlagde produkter Høland VIH

Detaljer

PRAGMA - overvannsrør og drensrør

PRAGMA - overvannsrør og drensrør www.pipelife.no Pragma overvannsrør og drensrør Dimensjonert for framtiden Ulike rørsystemer bør ha like utvendige mål! Hvordan reparere, skjøte eller koble på en gang i fremtiden? Hvor lett er det å finne

Detaljer

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem

Kumsystemer. Praktiske løsninger når du trenger dem Kumsystemer Praktiske løsninger når du trenger dem Stake-/spylegren, Mabokummer og Pragmakummer A4 A14 A13 A16 A12 A17 A15 A18 A13. 315 mm teleskopforlengelse med ramme og pakning 335 83 09 A14. Tett lokk

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR. Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR IQ OVERVANNSRØR Uponor IQ er et komplett system til overvanns håndtering 2 UPONOR IQ DV.OVERVANNSRØR Uponor IQ DV overvannsrør Det har aldri vært lettere å lede vann Uponor

Detaljer

VMT (VA) Konsept PE-RØR OG DELER

VMT (VA) Konsept PE-RØR OG DELER VMT (VA) Konsept PE-RØR OG DELER VMT (VA) KONSEPT PE-rør og deler PE-hovedledninger i vann og på land Innhold PE trykkrør PE trykkrør... 2 PE trykkrør delesortement... 3 Bruksområder... 3 Matrialtyper/standarder...

Detaljer

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger

Hvordan unngå feil på nyanlegg. Anleggsutførelse Store laster. Smarte produktløsninger Hvordan unngå feil på nyanlegg Anleggsutførelse Store laster Terrenglaster Tele Oppdrift Smarte produktløsninger Svanker forårsaket av dårlig grøftearbeid Ved dårlig grunn skal separasjonslag eller geotekstil

Detaljer

Uponor. Fagsamling

Uponor. Fagsamling Uponor Fagsamling 22.09.10 NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass og ventilasjon Sprøytestøpte og sveiste deler Kummer, tanker, slam/fett

Detaljer

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.

Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge. Jan Roar Lammetun Regionsjef vest/sør Norge.. Rør, rørdeler og kummer av PVC og PP. - Materialkvalitet, bruksområder og sertifisering. - Forankring av vannledninger. - Tilkobling av stikkledninger. i

Detaljer

Allsidige Weholite. Weholite fordeler

Allsidige Weholite. Weholite fordeler Weholite Rørsystemer Allsidige Weholite Weholite er dobbeltveggede rør med glatt inn- og ytterside. Weholite fremstilles av PE- eller PP-profil. Med Weholite kan man bygge et komplett rørsystem for transport

Detaljer

VA-konsept SNØPRODUKSJON

VA-konsept SNØPRODUKSJON VA-konsept SNØPRODUKSJON VA-KONSEPT Snøproduksjon produkter i forbindelse med bygging av snøproduksjonsanlegg Innhold Å lykkes ved hjelp av kvalitet... 3 Over 800 snøanlegg i Europa... 4 PE trykkrør...

Detaljer

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren

Uponor. Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Uponor Fagsamling Bodø vann og avløpssektoren Industrien på Furuflaten Et lite industristed NULL HULL, ER DET MULIG? Uponor PE rør Rør materialer : Termoplaster PE, PP og PVC Rør for vann, avløp, gass

Detaljer

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s

Nr. 1354. VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s PROD 007 Nr. 1354 SINTEF Byggforsk bekrefter at VPI oljeutskillere i GUP, klasse 1, type UK 3, 10, 15, 30, 50, 65, 80 og 100 l/s er i samsvar med kravene i NS-EN 858-1, pkt 6.3.1, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6 og

Detaljer

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen

Røffere klima krever nye og robuste løsninger. Sogge Johnsen Røffere klima krever nye og robuste løsninger Sogge Johnsen Overvannsutfordringer Stikkrenner Hvordan hindre at vegen blir stengt for en lengre periode? Opprusting av stikkrenner Dimensjoneringsprogram

Detaljer

VA-konsept KABELINFRASTRUKTUR

VA-konsept KABELINFRASTRUKTUR VA-konsept KABELINFRASTRUKTUR VA-KONSEPT Kabelinfrastruktur Innhold Glatte trekkerør... 3 Deler for glatte trekkerør... 4 Trekkerør med konstruerte rørvegger... 6 Kobbertråd... 9 Dekkplater... 10 Multikanal...

Detaljer

Innhold. Produktkatalog 2015

Innhold. Produktkatalog 2015 Produktkatalog 2015 Innhold Kontaktpersoner Overvannsrør og deler i plast Vegrør i plast Kabelrør Dreneringsrør (deler, se s. 6-13) Kveilrør, slisset og uslisset Deler til kveilrør Vann- og avløpsrør Deler

Detaljer

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no

TeleVev TeleEnviro www.geosyntia.no TeleEnviro - høystyrkeduk av polyester til bruk under fyllinger på bløt grunn, i vei- og jernbane konstruksjoner, støttekonstruksjoner og oppstrammede skråninger www.geosyntia.no TeleVev TeleVev er en

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthusstag Malthuskassetter Hjørnelåser Kiler Støpetrakter Malthusknekter Grunnmursventiler Armeringsstoler Radonprodukter Plastprodukter EPS produkter Malthus forskaling 1 23 XPS produkter Formolje Finèr

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 OLJE- OG FETTUTSKILLERE Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Utskillere

Detaljer

5 Overvannsbehandling

5 Overvannsbehandling 5 Overvannsbehandling Generelt om overvannshåndtering Under dette kapitlet omtales plastrørsystemer til transport og håndtering av overvann. Meget kort omtales også plastrørs egenskaper mot slitasje pga

Detaljer

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg

Kvalitet/standarder. Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen. Inge Fosberg Kvalitet/standarder Hva bør kunden vite om og kreve ved bestilling av materiell? Bård Moen Inge Fosberg Hva forventer DU av et kabelrør? Tette skjøter? Rene rør? Trekke inn kabel etter 1 2 5 10 50 år?.?

Detaljer

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid.

Malthus forskaling. Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Malthus forskaling 1 2 3 Norges mest solgte forskalingssystem er fleksibelt, høyner kvaliteten på arbeidet, sparer tid og har lang levetid. Slik monterer du Malthus kassettforskaling Start med å legge

Detaljer

Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011

Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011 Membraner i Miljøkonstruksjoner Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011 Anleggstyper Avfallsanlegg - Topptetting av avfallsdeponi (hindre vanninntregning og gasslekkasje) - Bunn- og sidetetting

Detaljer

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn.

Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. GEOPRO Geonett gjør det mulig å bygge kvalitetskonstruksjoner på bløt og ustabil undergrunn. Geonett låser påførte masser i en stiv rutestruktur Tåler dynamiske belastninger svært godt Øker bæreevnen

Detaljer

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler

Produktinformasjon Tilbakeslagsventil WaStop. 4.1 ws. Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Regnvannsoverløp Fordrøyningsmagasin Mengde/nivåregulering Tilbakeslagsventiler Postboks 356 1379 Nesbru Norge Telefon: +47 6684 8844 Telefax: +47 6684 8842 post@mft.no www.mft.no Produktinformasjon Tilbakeslagsventil

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

HelCor. - spiralkorrugert vegrør av stål

HelCor. - spiralkorrugert vegrør av stål HelCor - spiralkorrugert vegrør av stål HelCor spiralkorrugert vegrør HelCor sirkulære spiralkorrugerte vegrør har i mange år blitt benyttet til vegbygging i hele Skandinavia. Rørene er produsert av stål

Detaljer

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon

Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon Altech støydempende avløpssystem Monteringsanvisning og FDV-dokumentasjon 1 1 INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT s. 3 BRUKSOMRÅDER s. 4 VIRKEMÅTE OG EGENSKAPER s. 4 TEKNISKE SPESIFIKASJONER s. 5 INSTALLASJON

Detaljer

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende.

StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. StormTech er et unikt system for å ta hånd om overvann fra veger, parkeringsplasser, takflater, industriområder, idrettsanlegg og lignende. Systemet kan utjevne, magasinere, fordrøye og/eller infiltrere

Detaljer

Pressmuffesystem kobber

Pressmuffesystem kobber Pressmuffesystem kobber a-collection er Ahlsell s egne merkevarer, der vi tilbyr kvalitetsprodukter til riktig pris. A-press system kobber med synlig pressindikator Vår pressindikator hjelper deg til enkelt

Detaljer

PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL

PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL Syrefaste produkter PRISBØKER OG KATALOGER 2017 BRØDRENE DAHL 2014/15 MER ENN 50 SERVICESENTRE Telefon 78 45 69 80 37 05 86 40 66 77 62 40 55 50 65 00 55 50 65 00 55 60 81 00 75 50 61 10 67 17 19 10 32

Detaljer

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden.

Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Uponor IQ: Fordrøyning av overvann allerede ved kilden. Installer IQ fordrøyningsmagasin for en sikker og effektiv løsning for store mengder overvann. Uponor IQ fordrøyningsmagasin Bruk Uponor IQ-rør med

Detaljer

Produktkatalog www.vpi.no

Produktkatalog www.vpi.no Nordens ledende produsent av tanker i glassfiberarmert polyester - GRP Produktkatalog www.vpi.no UTGAVE 4, 03/2014 MINDRE PUMPESTASJONER Vannbransjen prosessløsninger for miljø og industri! Mindre pumpestasjoner

Detaljer

Q Bic overvannskassetter

Q Bic overvannskassetter Mars 2007 Q Bic overvannskassetter OVERVANNSMAGASINER SOM KAN TV- INSPISERES SPYLES OG SLAMSUGES Overvannssystemer Q Bic overvannskassetter Innovativ og robust design tar hånd om overvannet Endringer i

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere

Drensplate. Stopper fukt. Kapillær brytende. Effektiv drenering. Enkel å montere Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 1 1 4 Stopper fukt Kapillær brytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n E n d e l a v S u n

Detaljer

TRYKKAVLØP. www.dahl.no

TRYKKAVLØP. www.dahl.no TRYKKAVLØP Innhold 1. Hva er trykkavløp?...3 2. Fordeler og begrensninger ved trykkavløp...4 3. Hvilke områder er aktuelle for bruk av trykkavløp?...5 4. Aktuelle lover og forskrifter ved etablering av

Detaljer

Grunnavløpsrør. en ener i markedet

Grunnavløpsrør. en ener i markedet Grunnavløpsrør en ener i markedet Et komplett system Pipelifes glatte grunnavløpsrørsystem består av både rør, deler og kummer. Bildene på disse sidene viser deler av Pipelifes kum- og delesystemer. For

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Kummer. Stake-/spylegren

Kummer. Stake-/spylegren VA Kummer VA Kummer Stake-/spylegren PP stake-/spylegrenrør PP rodding tee NRF D D S M M S Z 1 H nr mm mm mm mm mm mm 220 33 94 110 * 110 68 213 260 223 322 67 09 110 ** 200 68 208 361 232 322 67 14 160

Detaljer

GEOPRO en egen produktavdeling i Ahlsell, med spesialkompetanse innen totalspektret av GEOSYNTETER

GEOPRO en egen produktavdeling i Ahlsell, med spesialkompetanse innen totalspektret av GEOSYNTETER G E O P R GEOPRO en egen produktavdeling i Ahlsell, med spesialkompetanse innen totalspektret av GEOSYNTETER Geosyntetiske tjenester: Geosyntetiske produkter: Spisskompetanse Fiberduk Betongmadrasser

Detaljer

Installasjonsveiledning Geonett

Installasjonsveiledning Geonett Installasjonsveiledning Geonett Jordarmering til forsterkning og stabilisering Geonett brukes til f. eks forsterkning i veger og støttemurer, stabilisering og jordarmering. Et geonett gjør det mulig å

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA RIB 2 NYHET! Uponor spillvannssystem Ultra Rib 2 Ekstremt høy slagfasthet, tetthet og sikkerhet Uponor Ultra Rib 2 Bytt rør tidligst om 100 år Etter drøyt ti år er Uponor

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS 3139. Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd BS-Firkantkum Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet i forhold til både plassering av konsoller

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR ULTRA DOUBLE NYHET! Uponor Ultra Double Markedets mest komplette spillvannssystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR UTRA DOUBE NYHET! Uponor Ultra Double arkedets mest komplette spillvannssystem Uponor Ultra Double Trygt og kostnadseffektivt spillvannssystem Sikkerhet og enkelhet har vært

Detaljer

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing.

Dimensjonering av dekker. Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Dimensjonering av dekker Havneteknisk seminar 15.-16. juni 2015 Kjell Myhr Siv. Ing. Klimatilpasning av dekker Varmere, villere og våtere klima skaper utfordringer Innhold i innlegg: Nyheter fra Statens

Detaljer

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS

FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE FORSKALINGSBLOKKER 01-04-2011 1 (10) Oppdragsgiver Multiblokk AS 1 (10) FORSKALINGSBLOKKER Oppdragsgiver Multiblokk AS Rapporttype Dokumentasjon 01-04-2011 FORSKALINGSBLOKKER STATISKE BEREGNINGER PROSJEKTERING OG UTFØRELSE PROSJEKTERING OG UTFØRELSE 2 (10) Oppdragsnr.:

Detaljer

VA-konsept Renseløsninger

VA-konsept Renseløsninger VA-konsept Renseløsninger VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Innhold Samletanker... 3 Slamavskillere... 4 Renseanlegg... 6 Oljeutskillere... 8 Fettutskillere... 12 Fra kompetanseperson...

Detaljer

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger.

Komposittslanger. Komposittslanger. Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Komposittslanger Komposittslanger Komposittslanger Hydroscand leverer et komplett program av komposittslanger. Vårt standard sortiment av kvalitetsslanger inneholder en rekke forskjellige typer for petroleum-og

Detaljer

Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord

Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord Geomembraner for å skape tette løsninger mot jord www.geosyntia.no Hvordan fungerer geomembraner I mange konstruksjoner er det behov for å etablere tette sjikt for å forhindre at vann eller gasser flytter

Detaljer

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger.

SALG - UTLEIE. Forskaling. Brakker. Modulhus. Hus på hjul. Byggvarme. Avfukting. Containere. Toalettkabiner. Værbeskyttelse. Presenninger. Forskaling Brakker Modulhus Hus på hjul Byggvarme Avfukting Containere Toalettkabiner 1 Værbeskyttelse Presenninger Plasthaller Arrangement Byggegjerder Hengestillas Fasadeheiser Stillas Lifter SALG -

Detaljer

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6

ACO vei og anlegg MultiLine PS 6 ACO vei og anlegg 6 6 ACO Vei og anlegg Introduksjon til ACO Multiline V100 PS Over hele verden er ACO-merket anerkjent som en ledende leverandør innen design, utvikling og produksjon av dreneringssystemer

Detaljer

Hydroteknikk. Rennebu 24.10.12

Hydroteknikk. Rennebu 24.10.12 Hydroteknikk Rennebu 24.10.12 Dreneringstilstand Typisk for dårlig drenert jord Jorda tørker langsomt opp spesielt om våren Overflatevann blir stående på flate steder Kulturplantene mistrives og er utsatt

Detaljer

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør

Relining rør for rehabilitering. PP kortrør og PE lange rør Relining rør for rehabilitering PP kortrør og PE lange rør Effektivt og økonomisk Relining er å legge ny rørledning inni en gammel. Arbeidet kan utføres fra inspeksjons-kummer eller oppgravde hull uten

Detaljer

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold

Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05, 05 S1, 05 S2 and 05 S3 Montering/Drift/Vedlikehold Green Rock 05 er designet for en-familie hus og hytter med relativt lite vannforbruk, og hvor avløpsvannet kan slippes direkte ut i terrenget

Detaljer

Q-BIC overvannsmagasiner

Q-BIC overvannsmagasiner Lokal overvannshåndtering ENEBOLIGPAKKER Q-BIC overvannsmagasiner 3 Eneboligpakker SAMLER OPP REGNVANNET Komplett system for lokal håndtering av overvann med tanke på fremtiden Vi kan ikke bestemme hvor

Detaljer

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon

Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon Bare betong varer evig Innovative løsninger for: Fordrøyning, rensing og infiltrasjon BASAL STORM-SERIEN Basal storm-serien Basal har et komplett program for fordrøyning, rensing og infiltrasjon av overvann.

Detaljer

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling

Produktinformasjon PRA. MFT Stengeluker - Prefabrikkert. Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling Mengderegulering Nivåregulering Tilbakeslagssikring Partikkelavskilling - Prefabrikkert PRA Miljø- og Fluidteknikk AS tar ikke ansvar for eventuelle feil i sine produktinformasjoner, datablader, anvisninger,

Detaljer

VMT (VA) Konsept Kabelinfrastruktur

VMT (VA) Konsept Kabelinfrastruktur VMT (VA) Konsept Kabelinfrastruktur VMT (VA) KONSEPT Kabelinfrastruktur Innhold Glatte trekkerør... 3 Deler for glatte trekkerør... 4 Trekkerør med konstruerte rørvegger... 6 Splittede kabelrør... 8 Dekkplater...

Detaljer

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9

Drensplate. Stopper fukt. Kapillærbrytende. Effektiv drenering. Enkel å montere. I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Drensplate I s o l e r e n d e d r e n s p l a t e 0 9 0 9 Stopper fukt Kapillærbrytende Effektiv drenering Enkel å montere E n e r g i b e s p a r e n d e b y g g i s o l a s j o n En del av Sunde-gruppen

Detaljer

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning!

BS-Firkantkum. Produseres iht. NS Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd. Produseres med fals. som forhindrer sideforskyvning! BS-Firkantkum Produseres med fals som forhindrer sideforskyvning! Produseres iht. NS 3139 Kvalitet - dokumenterbar i alle ledd 2 Egenskaper Firkantet løsning i disse dimensjoner gir en langt bedre fleksibilitet

Detaljer

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN

SKJØTER MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN PLASSERING I BYGGEGROPEN MONTERING AV OLDROYD RADONTETT OG RADONBRØNN Oldroyd membraner produsert av myk PP (TPO) gir en optimal løsning for radonsikring. Vi har tilpassede membraner for både bruksgruppe A og B. Oldroyd RMA Radontett

Detaljer

Produktstandarder, merking og anbefalte krav

Produktstandarder, merking og anbefalte krav Produktstandarder, merking og anbefalte krav Europeiske standarder benevnes EN med en nummerreferanse for eksempel EN 1401 for PVC grunnavløpsrør. Som norsk standard har denne fått benevnelsen NS-EN 1401.

Detaljer

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012

Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Slamavskillere og utslippsledninger til sjø Tromsø kommune kurs om separate avløpsanlegg, 19. april 2012 Anders Yri, Asplan Viak AS, avdeling Ås - Eksempler på utslipp av urenset avløp fra enkelthus Om

Detaljer

AWADOCK MONTERINGSANVISNING

AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK MONTERINGSANVISNING AWADOCK POLYMER CONNECT For tilkobling av rør DN160 eller DN200 til glatte rør i materialene PP, PE, PVC eller GRP, fra DN200-1400. AWADOCK BETONG CONNECT For tilkobling av

Detaljer

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement.

Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste. VA-produkt i betong. www.fsement. Alle prisar ekskl. meirverdiavgift. Prislista gjeld frå 1. mars 2015 og erstattar tidlegare liste. Prisliste VA-produkt i betong www.fsement.no 2 BASAL kumdeler KUMRINGAR KUMRINGAR m/b KJEGLER TOPPLATER

Detaljer