VA-konsept Renseløsninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VA-konsept Renseløsninger"

Transkript

1 VA-konsept Renseløsninger

2 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Innhold Samletanker... 3 Slamavskillere... 4 Renseanlegg... 6 Oljeutskillere... 8 Fettutskillere Fra kompetanseperson Forhåndsregler: Kommunen er forurensingsmyndighet. Du må alltid forholde deg til lokale myndigheter og få de nødvendige godkjenninger før du setter i gang med arbeidet. Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner. 2

3 Samletanker til mange formål Samletanker går under benevnelsen «lukket anlegg» og benyttes som midlertidig deponeringssted for klosettavløp fra hytter eller hus uten offentlig kloakk. Tanken tømmes regelmessig med slamsugebil. Til samletanker bør en fortrinnsvis benytte vannbesparende klosett. Fulltankalarm leveres som ekstrautstyr. Samletanker kan leveres i spesialutgave der tetthetsprøving av tanken på en enkel måte kan utføres i forbindelse med tømming. Forutsetningene for at tett tank utgjør en god løsning i spredt bebyggelse er: Det må være helårsveg fram til tanken mht. tømming. Kommunen må ha et mottaksanlegg for tett tank-innhold. Det bør være et tømme-og kontrollsystem som gjør det vanskelig å tømme tanken ulovlig. Høyder NRF nr Type Lengde Bredde Inn Total S S SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL SL Større tanker på forespørsel Høyder NRF nr. Volum Ø Lengde Hals c/c Vekt Større tanker på forespørsel 3

4 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Slamavskillere Slamavskillere benyttes for å holde tilbake faste partikler og flyteslam fra avløpsvannet, primært for anlegg i spredt bebyggelse. Krav til slamavskillere for bolig og fritidsbebyggelse Slamavskillere i GUP (glassfiber) dimensjoneres og produseres iht. NS-EN «Prefabrikkerte slamavskillere». Standarden setter bl.a. krav til funksjonstesting av slamavskillere. I VA/Miljøblad nr. 48 «Slamavskiller» beskrives også ulike typer slamavskillingsmetoder. (OBS! Denne er f.t. under revisjon). 1 2 Boliger og fritidshus m/ WC Boliger og fritidshus u/ WC Ant. Tot. våtvol. m 3 1. kmr. m 3 2. kmr. m 3 3. kmr. m ,5 0, ,2 0,9 0,9 3 9,5 7,1 1,2 1, ,5 1, ,4 1,8 1,8 6 15,5 11, ,5 12,1 2,2 2, ,5 0,5 2 3,5 2,6 0,9 3 4,7 3,5 1, ,5 1,5 5 6,9 5,1 1,8 6 7,8 5, ,4 6,3 2,1 NRF nr. Modell Dimensjon (mm) stående Vekt (kg) Bokn type F-2 Ø=1810 H= Bokn type C-3 Ø=2300 H= NRF nr. Modell Dimensjon (mm) liggende Vekt (kg) Bokn type NC-73 Ø=2000 L= Bokn type NC-83 Ø=2000 L= Bokn type NC-93 Ø=2000 L= Bokn type NC-103 Ø=2000 L= Bokn type NC-123 Ø=2000 L= Større anlegg inntil 225 m 3 leveres på bestilling. 4

5 Slamavskillere VPI-Baga Green Clean Ny type, minst utslipp. NRF nr. Volum/ boliger Dimensjon (mm) Vekt (kg) Tømming 1 ggr. pr. år (bolig) m³, 1 bolig Ø 2000x Tømming hvert andre år (bolig) m³, 1 bolig Ø 2000 x m³ Ø 2400 x m³ Ø 2400 x Slamavskillere VPI-Baga Green Clean Med integrert pumpe. NRF nr. Volum/ boliger Dimensjon (mm) Vekt (kg) m³ Ø 2000x m³ Ø 2000 x m³ Ø 2400 x Fulltankalarm m/lyd/lys Trådløs fulltankalarm Fulltankalarm anbefales på slamavskillere med integrert pumpe. Pumpespesifikasjoner: Løftehøyde: 5 meter Pumpelengde: 20 meter Dimensjon på pumperør: 40mm Slamavskillere VPI Tradisjonell 2 og 3 kammer Green Clean NRF nr. Volum/ boliger Dimensjon (mm) Vekt (kg) m³ Ø 1200 x 1550, stående m³ Ø 1200x 2250, liggende m³ Ø 2300 x 1850, liggende m³ Ø 2300 x 1850, stående m³ Ø 1600 x 5750, liggende ,5m³ Ø 1600 x 5750, liggende m³ Ø 1600 x 7150, liggende 580 Verifiseres av Det Norske Veritas NS-EN VA/Miljøblad nr. 48 CE-merket 5

6 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Renseanlegg Renseanlegg for boliger og hytter etterligner naturens egne rensemetoder med bakteriekulturer som lever av stoffer i avløps vannet. Det skapes et miljø der mikroorganismer trives og bidrar til nedbryting av næringssalter og oksygenforbrukende stoffer. Denne prosessen skjer på en liten overflate sammenlignet med hva naturen selv behøver for å gjøre samme jobb. Infiltra infiltrasjonanlegg Green Clean NRF nr. Modell Antall boliger Green Clean Infiltra 1 1 stk 4m³ slamavskiller, 1 stk infiltrasjonspakke Green Clean Infiltra 2 1 stk 7m³ slamavskiller, 2 stk infiltrasjonspakker Green Clean Infiltra 3 1 stk 9m³ slamavskiller, 3 stk infiltrasjonspakker Minirenseanlegg Minirenseanlegg kan leveres som standard opp til 70 boliger. Anlegget består av en slamavskiller i forkant med et etterfølgende renseanlegg. Fordelen med minirenseanlegg er at de krever liten plass, renser både gråvann og sortvann og man har god kontroll over funksjon og utslipp. Baga Easy minirenseanlegg Green Clean NRF nr. Modell Antall boliger Baga Easy, bio-kjemisk Baga Easy, bio-kjemisk Baga Easy, bio-kjemisk 3 Slamavsiller m/kjemikalie-utrustning, pumpe, biomodul, serviceskap, GSM-alarm Baga Easy med Biotank Baga Easy med Biotank 2 Rensekravet avgjør produktvalget Green Clean Infiltra kan redusere arealet til infiltrasjonen med opptil 50%. Baga Easy minirenseanlegg er godkjent av SINTEF Certification etter ny standard. 6

7 Eksempler på renseløsninger: Avløp med fullrensing (organisk stoff, fosfor og bakterier) Avløp uten fosforreduksjon Avløp uten fosforreduksjon Renseanlegg m/ infiltrasjon Minirenseanlegg m/ infiltrasjon består av en slamavskiller med integrert fosforrensing. Den biologiske rensingen skjer i et etterfølgende infiltrasjonsanlegg bestående av biomoduler. Anlegget er meget servicevennlig, renser både gråvann og sortvann og fungerer optimalt selv om belastning en er ujevn. Renseanlegget kan derfor brukes som et biologisk kjemisk renseanlegg på hytter. Anlegget leveres som standard opp til 4 boliger. 7

8 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Odin oljeutskiller - type SUK-SR Leveres i størrelser fra NS 2-15 l/s Komplett oljeutskiller tilpasset bilverksteder og industribedrifter. Renser oljeholdig avløpsvann fra enkel vaskeplasser, spyling/ rengjøring av verkstedgulv og oljeholdig overvann. Tested og godkjent etter NS-EN «Class 1». Dimensjonert etter NS-EN Komplett oljeutskiller med koalesensfilter for etterpolering av utløpsvannet for å tilfredstille skjerpede rensekrav fra SFT av (maks. 50 mg/l i reell drift). Leveres med Rhodius koalesensfiltermatte som består av syrefaste- og polypropylen tråder montert i rustfri ramme. Dette koalesensfilteret er av meget høy kvalitet for å sikre utgående oljekonsentrasjon lavere enn mg/l i reell drift. Koalesensfilteret sikrer også utgående oljekonsentrasjon lavere enn 5 mg/l i en normert test ifølge NS-EN «Class 1». Utskilleren leveres komplett med nedstigningssjakt, arbeidsrepo, leider i rustfritt stål og kvadratisk oppdriftsplate i bunnen, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejerns ramme (maks. belastning 40 tonn). Tanken leveres i overflatebehandlet stål med innvendig monterte magnesium offeranoder. T-mål etter kundens ønske (mål fra underkant innløp til ferdig terreng). Kjøresterk konstruksjon. Kan også leveres uten integrert sandfang, da som type UK-SR. NRF nr NS Våtvolum m 3 utskiller Sandfang m 3 utskiller D I U T DN innløp/ utløp Vekt i tonn , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 8

9 Odin oljeutskiller - type SUK-H Leveres i størrelser fra NS l/s Horisontal liggende gravimetrisk oljeutskiller med integrert sandfang og Rhodius koalesensfilter. Denne utskilleren blir valgt der hvor det er behov for kap. NS l/s. Leveres også i størrelse NS 2-15 l/s når overdekning er såpass lav at den stående runde modellen ikke kan benyttes. Kjøresterk konstruksjon. Kan også leveres uten integrert sandfang, da som type UK-H. NRF nr NS Våtvolum m 3 utskiller Sandfang m 3 utskiller D I U T DN innløp/ utløp Ant halser D , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,20 Vekt i tonn 9

10 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Oljeutskiller Olje- og bensinutskillere i glassfiberarmert polyester (GUP) er konstruert for maksimal utskilling av oljeholdig avløpsvann Bruksområder: Bensinstasjoner,bussterminaler,verksteder,parkeringsanlegg,klargjøringssentraler for kjøretøyer samt anleggsvirksomhet med oljeholdig avløpsvann. Henvisninger: Utskillere dimensjoneres,testes og produseres iht. NS-EN 858 del 1 og 2. Myndighetenes krav til utskillere kommer fram av SFTs forurensningsforskrift kapittel 13 og 15 samt i NS-EN Signal sendes f.eks. til: Lampe - Alarm - Telefon - PC etc. NVF - 103/24 Alarm v/ filtertiltetning NVF Alarm oljefilmtykkelse NVO5 KVF Luftestuss 50 mm NRF nr. Modell Dimensjon mm Kapasitet l/s (NS) Vekt kg Oljeutskillere Bokn OBK 7-10 Ø = 1600 L = 2600 NS Bokn OBK 20 Ø = 1600 L = 3780 NS Bokn OBK 40 Ø = 2000 L = 4240 NS Bokn OBK 60 Ø = 2000 L = 6200 NS Bokn OBK 90 Ø = 2000 L = NS Sandfang Bokn SFA Ø = 1260 L = Bokn SFF Ø = 1810 L = Bokn SFC Ø = 2300 L = Bokn SFL 6 Ø = 2000 L = Bokn SFL 8 Ø = 2000 L = Bokn SFL 9 Ø = 2000 L = Bokn SFL 12 Ø = 2000 L = Bokn SFL 18 Ø = 2000 L = Bokn SFL 27 Ø = 2000 L = Sandfang: Krav til størrelse Sandfang skal ha følgende størrelse: 100 x NS, minimum 1000 liter Verksteder som ikke har vaskeplass samt private anlegg 200 x NS Kommersielle vaskeplasser for persobiler, uten vaskemaskin 300 x NS Vaskeplasser for lastebiler, anleggsmaskiner samt personbil når det er vaskemaskin. Minstekrav når det er vaskemaskin er 5000 liter. 10

11 Oljeutskiller for veianlegg og tunneler type OBK Leveres fra 7 90 l/s (NS7 NS90). Testet og godkjent etter NS-EN Klasse I. Utslipp av oljeholdig vann kan skje under forutsetning av at gjeldende utslippskrav overholdes. Dimensjonering skal skje etter NS-EN 858-2, og ved påslipp til spillvannsnett tillates inntil 50 mg/liter. Mange kommuner har imidlertid strengere grenser. Utslipp som går til resipient eller overvannsnett skal være maks. 5 mg/liter. PETROSEP oljeutskillere kan også leveres med ekstra oppsamlingstanker, slik at eventuelle store oljemengder dekanteres fra oljeutskilleren til magasin. Utskillerne har innebygget relativt stort oppsamlingsvolum i forhold til standardens krav. Vi anbefaler alltid separate sandfang. Minstekrav til sandfang etter NS-EN Private garasjer / anlegg uten vaskeplass Anlegg med vaskeplass for personbiler Anlegg med vaskeplass for lastebiler og anleggs maskiner Anlegg med vaske maskin for gjennomkjøring 1000 liter 2000 liter 3000 liter 5000 liter Kapasiteter etter NS-EN Type Kapasitet liter/sekund Kl.-l/Kl.-ll Oppsamlingsvolum anbefalt* Oppsamlingsvolum teoretisk OBK / liter 1000 liter OBK 20 20/ liter 2000 liter OBK 40 40/ liter 4000 liter OBK 60 60/ liter 6000 liter OBK 90 90/ liter *Anbefalt alarmpunkt NRF-nr. Benevnelse Type Total høyde Bredde Lengde Høyde til innløp Høyde til utløp Dim. inn-/ utløp Oljeutskiller OBK Oljeutskiller OBK Oljeutskiller OBK Oljeutskiller OBK Oljeutskiller OBK Sandfang SFA Sandfang SFF Sandfang SFC Sandfang SFL / Sandfang SFL / Sandfang SFL Sandfang SFL Sandfang SFL Sandfang SFL Vekt kg 11

12 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Odin fettutskiller - type F-innv. Leveres i størrelser fra NS 1-15 l/s Fettutskiller for innvendig montering på gulv i rustfritt stål AISI 304 komplett med 2 stk. gasstette lokk. Anbefalt tilleggsutstyr: Hetvannsspyling og tømming montert i utskiller. Utstyret består av 3 tømmerør og 3/4 spylerør komplett med roterende spyledyse i syrefast stål. 3 Laux-kobling komplett med blindlokk i varmgalvanisert stål. Alarmsentral med lyd og lyssignal og med potensialfri kontakt tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic NVD 11 med føler KVF 104R. Veggbrakett eller gulvstativ kan også leveres hvis fettutskilleren må heves fra gulvnivå for å få selvfall ut av utskilleren. NRF nr Maks belasting NS l/s Våt volum liter Lagringsvolum fett liter L B H I U DN innløp/ utløp Vekt i kg

13 Odin fettutskiller - type F-utv. Leveres i størrelser fra NS 2-15 l/s Fettutskiller for utvendig nedgravd montering i rustfritt stål, komplett med nedstigningssjakt i overflatebehandlet stål, samt Ulefoss gasstett kumlokk og flytende støpejernsramme. Utskilleren leveres med 3/4 muffe for trekkerør til alarmkabel. Anbefalt tilleggsutstyr: Alarmsentral med lyd og lyssignal og med potensialfri kontakt tilknytning til SD-anlegg, type Micro Matic NVD 11 med føler KVF 104R. Kjøresterk konstruksjon T-mål etter kundens ønske Odin fettutskiller - type F-innv. under gulv Leveres i størrelser fra NS 1-15 l/s Fettutskiller for innvendig nedgravd montering under gulv i rustfritt stål AISI 304 komplett med 1 stk. gasstett lokk. Kan leveres med S-lokk for flislegging i gulv over fettutskiller. Ellers spesifikasjoner som F-innv. på foregående side. 13

14 VA-KONSEPT Renseløsninger for spredt bebyggelse Fettutskillere for nedgraving utvendig En GUP-fettutskiller er konstruert for å behandle varierende vannmengder, temperatur og fettmengde. Konstruksjonen gir en enkel og effektiv rensing der fettet holdes tilbake fra å tilstoppe det kommunale ledningsnettet. Fettutskilleren leveres i to varianter: nedgravd type og innendørsmodell. Fettutskillere dimensjoneres ut fra tilført fettholdig avløpsvann i liter pr. sekund, med nominelle størrelser fra 1.0 l/sek til 25 l/sek. Henvisning: Fettutskillere dimensjoneres, testes og produseres ihh. til NS-EN del 1 og 2. NRF nr. Modell Dimensjon mm Kapasitet l/s (NS) Vekt kg Fettutskillere Bokn FF Ø=1810 L=1430 NS Bokn FC Ø=2300 H=1700 NS Bokn FL 12 Ø=1600 H=2720 NS Bokn FL 15 Ø=1600 H=3400 NS Bokn FL 20 Ø=1600 H=4590 NS Bokn FL 25 Ø=1600 H=5780 NS Bokn FL 30 Ø=1600 H=6970 NS Bokn FL 30 Ø=1600 H=4600 NS Bokn FL 40 Ø=1600 H=6040 NS Bokn FL 60 Ø=1600 H=8920 NS

15 Fra kompetanseperson: I dette heftet har jeg tatt med de enkleste løsningene for renseanlegg i spredt bebyggelse. Det er også tatt med litt om olje- og fettutskillere. For mer sofistikerte renseløsninger, vennligst ta kontakt med undertegnede. I forbindelse med etablering av renseanlegg for spredt bebyggelse må den enkelte hus-/hytteeier forholde seg til retningslinjene i gjeldende kommune. Per Steinar Egeberg Tlf.: Mob.: E-post: 15

16 Mer enn 50 Servicesentre Avdeling Besøksadresse Telefon Faks Alta Maskinsvingen 3, 9511 Alta Arendal Moland Park, 4846 Arendal Asker Nye Vakåsvei 8, 1395 Hvalstad Bergen, Godvik Leirvikåsen 51, 5179 Godvik Bergen, Kanalveien Kanalveien 46, 5068 Bergen Bergen, Nyborg Langarinden 8, 5132 Nyborg Bodø Haakon VIIs gt. 108, 8008 Bodø Bærum Olav Ingstads vei 3, 1351 Rud Dale (Vannkraft) c/o Elis AS, 6963 Dale i Sunnfjord Drammen Nedre Eiker vei 61, 3048 Drammen Flekkefjord Drangeid 60, 4400 Flekkefjord Fredrikstad Tomteveien 31 A, 1618 Fredrikstad Førde Flovegen 3, 6800 Førde Gjøvik Kallerudlia 10-12, 2800 Gjøvik Gol Elveveien 6, 3550 Gol Hamar Vangsvegen 201, 2321 Hamar Hammerfest Kransvikveien 5, 9600 Hammerfest Harstad Margrethe Jørgensens vei 1E, 9406 Harstad Haugesund Kvalamarka 23, 5514 Haugesund Jessheim Industriveien 12, 2050 Jessheim Kongsvinger Lerkeveien 40, 2209 Kongsvinger Kristiansand Stemmane 12 A, 4636 Kristiansand Kristiansund Industriveien 4, 6517 Kristiansund Langhus Regnbuen Næringsområde, Snipetjernvn. 8, 1405 Langhus Larvik, Ringdalskogen Ringdalveien 20, 3270 Larvik Lillehammer Oskar Skoglys vei 2, 2619 Lillehammer Mo i Rana Søndre gate 2, 8624 Mo i Rana Molde Birger Hatlebakksveg 28, 6415 Molde Mosjøen Havnegt. 35, 8663 Mosjøen Moss Årvollskogen 32, 1529 Moss Namsos Hestmarka, 7800 Namsos Narvik Skarvenesveien 12, 8514 Narvik Nordfjordeid Kaiveien 11, 6770 Nordfjordeid Oslo, Bryn Brynsengveien 5, 0667 Oslo Oslo, Bjørndal Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo Oslo, Skøyen Drammensveien 130, 0277 Oslo Oslo, Torshov Chr. Michelsensgt. 65, 0474 Oslo Sandnessjøen Øyvind Lambes vei 23, 8800 Sandnessjøen Ski Haugenveien 5, 1400 Ski Skien Nybergflata 5, 3737 Skien Sogndal Kloppavegen 5, 6854 Kaupanger Stavanger Årsvollveien 18, 4312 Sandnes Stavanger, Hillevåg Hillevågsveien 99, 4016 Stavanger Steinkjer Bomvegen 4, 7725 Steinkjer Stjørdal Ligaardvegen 4, 7500 Stjørdal Stord Svartadalen 31, 5412 Stord Strømmen Stasjonsveien 1, 2010 Strømmen Svolvær (Salgskontor) Arkaden, Torget 9, 8300 Svolvær Tromsø Stakkevollveien 319, 9019 Tromsø Trondheim, Heimdal Heggstadmoen 47, 7080 Heimdal Trondheim, Lade Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim Tønsberg Fjordgt. 5, 3125 Tønsberg Verdal Akerveien 1, 7650 Verdal Ålesund, Fremmerholen Rødsetvegen 25, Fremmerholen, 6011 Ålesund Ålesund, Color Line Stadion Sjømannsveien 14, 6008 Ålesund VA-konsept: Renseløsninger, Utgave 7 NRF nr Tlf E-post:

VA-konsept TRYKK OG TEST

VA-konsept TRYKK OG TEST VA-konsept TRYKK OG TEST VA-KONSEPT Trykk og test Innhold Test- og tetteballer... 3 Hydrometer og tilbehør til tetteballer... 5 Kumtopp tetteball... 6 Trykkprøve pumper manuelle / motoriserte, farge til

Detaljer

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no

VA-konsept ekanaler. www.dahl.no VA-konsept ekanaler VA-KONSEPT ekanaler Innhold 1. Hvorfor ekanaler?... 3 2. Løsninger for alle!... 3 3. BDnett... 4 BDnett gir deg følgende muligheter... 4 4. BDA-proff på prosjekt... 5 Hvorfor velge

Detaljer

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER

UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER VVS UTVALGTE BRANNSIKRINGS- PRODUKTER Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2009 INNHOLD 03 Sprinkling kan redde liv 04 Mindre branner kan bli store 05 Sprinkleranlegg 06 Branntetting 07 Vanntåke 08 Brannslukkere

Detaljer

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl

VVS VANNSKADE UNNGÅ VANNSKADER. Sikre løsninger fra Brødrene Dahl VVS UNNGÅ R Sikre løsninger fra Brødrene Dahl 2010 INNHOLD 03 Bransjens store utfordring 05 Unngå vannskader 06 Hvordan sikre seg mot skjulte farer 08 Bredt produktutvalg 17 Vanntette kjøp 18 Kjøkkenbatterier

Detaljer

Rehabilitering Ombygging Tilbygg

Rehabilitering Ombygging Tilbygg ROT I FOKUS Rehabilitering Ombygging Tilbygg Brødrene Dahl har produktene du trenger! www.dahl.no Rehabilitering, ombygging og tilbygg I denne brosjyren hjelper vi deg å velge riktige løsninger for å lage

Detaljer

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter

Bad for alle. Baderomsprodukter 2011. Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl DUSJ MØBLER ELEKTRISK. Blandebatterier. Servanter og klosetter Baderomsprodukter 2011 Bad for alle DUSJ MØBLER Servanter og klosetter Blandebatterier ELEKTRISK BADEKAR TILBEHØR RUSTFRITT Lagerførte produkter kun hos Brødrene Dahl 4 Møbler 20 Servanter og klosetter

Detaljer

Basal slamavskiller type baga

Basal slamavskiller type baga Bare betong varer evig Fremtidens slamavskiller! Basal slamavskiller type baga Kjøresterk konstruksjon Ingen oppdriftsfare Kan bygges om til minirenseanlegg Høy rensegrad Basal slamavskiller type Baga

Detaljer

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune

Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Veileder for anleggseiere av mindre avløpsanlegg i Aremark kommune Bakgrunn for krav til mindre avløpsanlegg og beskrivelse av renseløsninger - Veiledning til anleggseiere 1. Bakgrunn for krav til mindre

Detaljer

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune

Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune Retningslinjer for mindre avløpsanlegg i Gjøvik kommune En veiledning for kommunale saksbehandlere, nøytrale fagkyndige, prosjekterende og utførende DETALJERT INNHOLD 1 OM EKSISTERENDE AVLØPSLØSNINGER...

Detaljer

Produktkatalog Trafikksikring

Produktkatalog Trafikksikring Produktkatalog Trafikksikring UTGAVE 6 www.dahl.no Kjære samarbeidspartner! August 2011 Det er med stor glede vi nå kan presentere en ny katalog innen vårt fagområde. Nytt i katalogen er at vi nå har

Detaljer

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no

Basal. produktkatalog. For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal produktkatalog 2012 For oppdatert versjon se: www.basal.no Basal driver kontinuerlig innovasjon og produktutvikling innen VA. Vi leverer varige løsninger! www.basal.no innhold Om Basal... 4 Beste

Detaljer

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI

KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI KINGSPAN KLARGESTER VANNRENSESYSTEMER FOR AVLØP FRA HUS, HYTTER, TURISTVIRKSOMHET OG INDUSTRI Kingspan Miljø Kingspan Miljø AS er et heleiet datterselskap i Kingspan konsernet - et irskeiet konsern med

Detaljer

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø

Klargester - oljeutskillere og separatorer. enkel løsning for renere miljø Klargester - oljeutskillere og separatorer enkel løsning for renere miljø Klargester Oljeutskillere og separatorer - enkel løsning for renere miljø INNLEDNING Utslipp av overflatevann skjer normalt ut

Detaljer

IRIS Design. - Øye for god design

IRIS Design. - Øye for god design IRIS Design - Øye for god design Kjære nye og gamle, små og store kunder Vi ønsker dere alle en god Påske og vil benytte anledningen til å fortelle litt om hva vi driver på med for tiden. God Påske! Illustrasjon

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1

Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Veileder for anleggseier ved oppgradering av mindre avløpsanlegg i Gjerdrum kommune Gjerdrum kommune 1 Innhold 1 Bakgrunn og årsaker til krav om oppgradering/utskifting av mindre avløpsanlegg... 3 1.2

Detaljer

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte

Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra bolig eller hytte Vol.2 Nr.28 2007 www.bioforsk.no Prinsippskisse av sandfiltergrøft med drenslag, filterlag av lettklinker eller sand og fordelingslag med infiltrasjonsrør Sandfilteranlegg for rensing av avløpsvann fra

Detaljer

Slik renser du avløpsvann

Slik renser du avløpsvann Veileder Slik renser du avløpsvann Etablering og oppgradering av mindre private avløpsrenseanlegg Hjelp, jeg må ha mitt eget avløpsrenseanlegg! Når du ikke er tilkoblet det kommunale avløpsanlegget, slipper

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg?

Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? V annregion R ogaland V annområde Jæren Hva bør du vite om ditt avløpsrenseanlegg? Informasjon til eiere av boliger og hytter med private avløpsrenseanlegg www.vannportalen.no/ rogaland Vannregion Rogaland

Detaljer

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt

NORVAR-rapport. Veiledning for oljeutskilleranlegg. prosjekt NORVAR-rapport 156 2007 Veiledning for oljeutskilleranlegg prosjekt NORVAR-rapporter Det utgis 3 typer rapporter: Rapportserie A: Dette er de opprinnelige NORVAR-rapportene. Dette kan være: Rapportering

Detaljer

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255

Enkel løsning for rent nærmiljø. EnviroSafe AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT. Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 EN 12255 Enkel løsning for rent nærmiljø EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg 100-900 AVLØPSRENSEANLEGG KONSTRUERT IHHT EN 12255 EnviroSafe Prefabrikkerte avløpsrenseanlegg for boligfelt, hytteområder og

Detaljer

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER

NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER NATURBA SERT RENSEA NLEGG FOR HUS OG HYTTE I SPREDT BEBYGGELSE KONSTRUERT VÅTMARK MED FORFILTER Konstruert våtmark med forfilter Kontruert våtmark med forfilter er en enkel, effektiv og miljøvennlig løsning

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer

Klargester BioDisc BA-BG

Klargester BioDisc BA-BG Enkel løsning for et renere miljø Testet og dokumentert iht NS-EN 12566-3 Typegodkjent av Det Norske Veritas DATABLAD Klargester BioDisc BA-BG Minirenseanlegg for 5-70 pe Klargester BioDisc BA-BG Prefabrikkert

Detaljer

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE.

VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. 19.11.08 VEILEDNING FOR SØKNAD OM TILLATELSE TIL AVLØPSANLEGG I HOLE KOMMUNE. Hvem gjelder denne veiledningen for? Denne veiledningen er for deg som skal søke om tillatelse til avløpsanlegg i områder der

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn.

Ved saksbehandling etter denne forskriften skal forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen legges til grunn. Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Vedtatt av Løten kommunestyrer den 23.11.2011 med hjemmel i forskrift om begrensning av forurensning, av 01.06.2004 nr. 931, del IV, jf. lov om vern mot forurensninger

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Tilsynet for små avløpsanlegg i Drammensregionen A-1. Søknad om utslipp av sanitært avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende

Detaljer

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter

A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter A-1. Søknad om utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann fra hus og hytter Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf.

Detaljer