Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Membraner i Miljøkonstruksjoner. Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011"

Transkript

1 Membraner i Miljøkonstruksjoner Siv.ing. MSc. Finn B. Christensen 16 mars 2011

2 Anleggstyper Avfallsanlegg - Topptetting av avfallsdeponi (hindre vanninntregning og gasslekkasje) - Bunn- og sidetetting av avfallsdeponi (hindre utlekking av gass og forurenset vann og innlekking av grunnvann) - Tettemembran i oppsamlings-/utjevningsbasseng for sigevann - Tettemembran i lufte- og sedimenteringsbassenger for sigevann - Tettemembraner i overvannsgrøfter på deponier (hindre innlekking av overvann til deponiet) - Tetting under plasser for behandling/lagring av forurenset avfall - Tetting mot gassintregning i bygninger

3 Anleggstyper forts. Overvannsanlegg - Fordrøynings-/sedimenteringsbasseng (avrenning fra veier og plasser) - Dammer i frilufts-/parkanlegg

4 Typer og betegnelser på membraner GEOMEMBRANER GBR (fellesbetegnelse) Membran av syntetisk materiale som kan brukes i geotekniske og anleggstekniske sammenhenger for å hindre eller begrense gjennomstrømningen av væsker Geosyntetisk bituminøs membran, GBR-B Syntetisk duk, hvor tettefunksjonen ivaretas av bitumen. Takmembraner, smøremembraner, støpemembraner etc. Geosyntetisk leirmembran, GBR-C Syntetisk duk, hvor tettefunksjonen ivaretas av leire. Bentonittmembraner (tørrpulver, granulat, prehydrert pulver). Geosyntetisk plastmembran, GBR-P Syntetisk duk, hvor tettefunksjonen ivaretas av ulike plasttyper

5 Geosyntetiske plastmembraner Polyetylen (PE) membraner: HDPE og LDPE Polypropylen (PP) membraner Polyester (PES) membraner EPDM og butyl membraner Polypropylen svellemembraner

6 Membraners egenskaper i flg. DS/INF Uegnet 1 Dårligste karakter 3 Beste karakter

7

8

9 Side- og bunntettingsløsninger Mulig løsning Lemping bare pga miljørisikovurdering? AVFALL DRENSLAG t 0,5m Membran Membran plast Enkelt membran BUNNTETTING 1,0m leire K 1,0x10-9 Naturlig geologisk barriere. + leirmembran 0,5m leire, konstruert. Tilsv. 1,0m, K > 1,0x10-9 K < 1,0x10-9 Ikke tilfredsstillende geologisk barriere i grunnen

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Spesielle utfordringer Deponier med restvolum for lang levetid (drift utover 2009). Sigevannskontroll i eksisterende deponier er ofte basert på : Grunnvannsstrømming (rettet mot fyllingen) Ikke tilfredsstillende membran ihht dagens regelverk (enkel membran) Ikke tilfredsstillende geologisk barriere Over grunnvannsnivået går både diffusjon og vannstrømningen ut av deponiet Under grunnvannsnivået avgjør trykket hvilken vei sigevannet strømmer Utfordringen: Store setninger/mekanisk påkjenning Temperaturpåkjenning på membranen, uttørking av leirmaterialer

19

20

21

22 Utførelse, kontroll av PE-membraner DTI Kriterier for visuell bedømmelse av plastmembran inndeler kravet i flere nivåer. PLANKRAV: 1. Krav fra myndighet og deponieier 2. Valg av membranmaterialer og membranbeskyttelse 3. Valg av sveiseoppfølging, -metodikk og parametre (in situ prøving og prøvingsomfang, evt. prosedyreprøver) 4. Krav til sveiser, f.eks sertifikat, erfaring, sveiseutstyr kalibrering UTFØRELSE: Gruppe A: Visuell kontroll av sveisearbeidet utført av sveiser Gruppe B: Visuell kontroll utf. av sveiseren og i tillegg visuell kontroll og prøving utført av tilsyn Gruppe C: Prosedyresveis (arbeidsprøve) før arbeidet starter Visuell kontroll og prøving utført av sveiser (trykk/vakuumkontroll av dobb.sveiser evt gnistkontroll). Tilsynskontroll som visuell kontroll og prøving (destruktiv og ikkedestruktiv) DOKUMENTASJON: Leggekart og sveiseprotokoll Råd: Ut fra dokumentasjonskravet i regelverket bør C velges DTI= Dansk Teknologisk Institutt

23

24

25

26

27

28

29

30

31 Sannsynlighet for huller i en HDPE membran, (ref DS/INF 466) Hull Fuktet flate God kontakt mellom øvre og nedre membran reduserer utstrekningen av fuktet flate, og gir redusert vanngjennomgang NB! ikke kontrolldrenring eller fiberduk under membranen Eks: Aksepteres bare 5% sannsynlighet for å overskride en viss hullmengde, må det regnes med 100 huller/ha (d.v.s 1 stk hull pr. 100m 2, eller 1 stk hull per 25m sveisesøm for 4 m membranbredde).

32 Levetid for membraner MPa Mål: Membranen må holde kravene til lang levetid (driftstiden og etterdriftstiden) Denne figuren viser sammenligningen mellom temperatur, påkjenning/spenning og levetid for PE-rør. Figuren er ikke fullt ut relevant for membraner men den viser klart at løsninger som gir lav temperatur og lave spenninger i membranen gir større sikkerhet i systemet, og dermed lengre holdbarhet. Dvs. at i høye skråninger/sider med fall > 1:2 bør det benyttes geonett for å avlaste membranen. PP tåler høyere temperaturer enn PE og bør vurderes for spesielle formål. (Obs: PP har vært kortere tid på markedet og en har derfor kortere erfaring med materialet)

33

34 Aktuelle standarder for Geosyntetiske membraner NS-EN ISO Typer og betegnelser NS- EN Krav til egenskaper ved bygging av reservoarer og dammer NS-EN Krav til egenskaper ved bygging av kanaler NS-EN Krav til egenskaper ved bygging av tunneler og undergrunnskonstruksjoner NS-EN Krav til egenskaper ved bygging av permanente og midlertidige deponier for flytende avfall og oppsamlingsbassenger NS-EN Krav til egenskaper til bruk ved lagring og deponering av fast avfall NS-EN Plastsveiseteknisk personell, godkjenning av sveisere, sveiste forbindelser av termoplast

35 Viktige faktorer som påvirker tetthet av en bunntetting 1. Valg av bunntettingens oppbygging Hvilken permeabilitet kan aksepteres? (løsning; sette sammen et system med kompletterende egenskaper, feks. PE og leire) Må diffusjon av forurensninger ivaretas? Jfr. farlig avfall Vurdere sannsynlighet for omfang av feil/skader (lekkasjer). Velge oppbygging som gir lav risiko for feil og skader under utførelsen 2. Dimensjonere drenssystemet slik at det gir lavt sigevannstrykk på membranen (drensmasser og rørsystem) 3. Sørge for god kontakt mellom øvre og nedre membran eller den geologiske barrieren. Dette sikrer at lekkasjevann ikke sprer seg mellom øvre og nedre membran/geologiske barriere (dvs sørge for at hvert hull gir lav lekkasje) 4. Kontroll med grunnvannsnivået og grunnvannstrømming (påvirker vanntransporten gjennom bunntettingen, men ikke diffusjonen) 5. Dokumentere kvaliteten av løsninger som ikke oppfyller minimumskravet i en søknad om godkjennelse, jfr lemping pga miljørisikovurdering. 6. Strenge krav til utførelse og kontroll. Utførelsen skal dokumenteres med leggekart og sveiseprotokoll.

36 Takk for oppmerksomheten

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010

Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi. Utgave: november 2010 - Veileder til karakterisering og mottakskontroll av avfall til deponi Utgave: november 2010 - - Forord Denne veilederen skal være et hjelpemiddel for både avfallsprodusenter og deponier til å oppfylle

Detaljer

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg

Temaveiledning m bruk av farlig stoff. Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg TEMA Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2 Kulde- og varmepumpeanlegg Kjelanlegg for damp- og hetvannsystemer Trykkluftanlegg Diverse forbruksanlegg 3 Temaveiledning m bruk av farlig stoff Del

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND

TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMA TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND TEMAVEILEDNING OM TRANSPORT OG DISTRIBUSJON AV PETROLEUM I RØRLEDNING OVER LAND INNHOLD INNLEDNING...5 SØKNADSPLIKT

Detaljer

Vann- og frostsikring i tunneler

Vann- og frostsikring i tunneler Vann- og frostsikring i tunneler R E T N I N G S L I N J E R Håndbok 163 Statens vegvesen Vann- og frostsikring i tunneler Oktober 2006 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i vegvesenets håndbokserie,

Detaljer

God praksis for tekking med banebelegg

God praksis for tekking med banebelegg God praksis for tekking med banebelegg 2013 Takentreprenørenes Forening, Middelthunsgate 27, 0368 Oslo Forfattere: Håvard Mellem, Vidar Jacklin, Olav Haugerud, Magne Rustand og Kjetil Eggan Byggenæringens

Detaljer

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten...

Takbelegg og membraner. Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Takbelegg og membraner Det kan lønne seg å ha et litt annerledes perspektiv fra starten... Tak utsettes for ekstreme påkjenninger. Vi leverer de som tåler norsk klima. Et kvalitetstak har som viktigste

Detaljer

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING

INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING INSTRUKS FOR FJERNVARMEUTBYGGING Utgave mars 2015 Side 2av 70 REVISJONSOVERSIKT... 5 0 GENERELT... 7 0.1 GYLDIGHET... 7 0.2 KRAV... 7 0.2.1 NS8407:2011... 7 0.2.2 Korrespondanse, varsel og krav... 7 0.2.3

Detaljer

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987

Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Rett og slett en veiledning til byggeforskrift 1987 Utgitt av Statens bygningstekniske etat (BE). Rett og slett er ajourført per 20. desember 1990. I denne elektroniske utgaven mangler enkelte figurer

Detaljer

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg

Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Tekniske krav ved tiltak i eksisterende bygg Eksempler på unntak etter plan- og bygningsloven 31-2 1. utgave, april 2015 Kunnskapsdeling for et bedre samfunn FORORD Bygningsmassen i Norge utgjør omtrent

Detaljer

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015

Ett-lags takbelegg. Leggeveiledning. - for skrå og flate tak. Juni 2015 Ett-lags takbelegg - for skrå og flate tak Juni 2015 Leggeveiledning Ett-lags takbelegg for skrå og flate tak Et tak har som viktigste oppgave å beskytte og sikre verdiene i et bygg. Icopal har produsert

Detaljer

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak

SINTEF Byggforsk. TPF informerer nr 9. En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak SINTEF Byggforsk TPF informerer nr 9 En temaveileder. Flate tak Om utførelse av flate, aktive tak En sammenfatning av preaksepterte løsninger med eksempler på utførelse Forfattere: Knut Noreng, Britt Galaasen

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605. Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 605 Veiledning om stråling fra radon på arbeidsplassen Illustrasjon forside: colourbox.no/arbeidstilsynet Utgitt desember 2011 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks

Detaljer

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 06.07.2015 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse (1) Oppføring, endring, fjerning, riving og opparbeidelse

Detaljer

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann

Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 22.03.2013 Kapittel 11. Sikkerhet ved brann Innledning Brannteknisk prosjektering Krav til verifikasjon og dokumentasjon framgår

Detaljer

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel

TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF. Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel TEMA TEMAVEILEDNING OM BRUK AV FARLIG STOFF Del 1 Forbruksanlegg for flytende og gassformig brensel Revidert - Juli 2015 1 Versjon 3 Juli 2015 De viktigste endringene i forhold til 2. utgave av temaveiledningen

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12

4. Kan CO 2 lekke fra reservoaret? og hva vil konsekvensene i så fall være?... 12 Innhold Klimaendring og behovet for geologisk lagring av CO 2.......................................................... 4 1. Hvor og hvor mye CO 2 kan vi lagre under jorden?.........................................................

Detaljer

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr

Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr Veiledning til forskrift om trykkpåkjent utstyr av 9. juni 1999 fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) og Oljedirektoratet (OD) ble

Detaljer

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg

Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg P-151:2011 2.utgave november 2014 Byggkontrollør Tetthetskontroll og Termografering av bygg - Krav til kontrollør og foretak Nemko AS Gaustadalléen 30, P.O. Box 73 Blindern, 0314 Oslo, Norway TEL +47 22

Detaljer

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn

Veiledning. Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn Veiledning til forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 05.05.10 - endringer er inntatt på side 16 og 17 under "Kategori

Detaljer

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004

www.asfaltgjenvinning.no KFAinfoskriv Januar 2010 Revidert Januar 2004 www.asfaltgjenvinning.no NR. 12 KFAinfoskriv Revidert Januar 2004 Kontrollordningen for asfaltgjenvinning, KFA, er en frivillig bransjeordning som skal holde regnskap med hvor stor del av oppgravd/oppfrest

Detaljer

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for kommuner AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2356 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden 1,5 millioner tonn

Detaljer

Sikkerhet mot kvikkleireskred

Sikkerhet mot kvikkleireskred Sikkerhet mot kvikkleireskred Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper 7 2014 Initialskred A A Kvikkleire 45º

Detaljer

Roth MultiPex rørsystem

Roth MultiPex rørsystem Roth MultiPex rørsystem Planlegging og prosjektering Gyldig fra 1. Oktober 2008 Innhold side MultiPex rørsystem 3 Trykkfallsdiagram 4 Planlegging av vanninstallasjoner 5 Ekspansjon og krymping 6 Typegodkjent

Detaljer

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014)

Bransjestandard Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (2014) Forord En kvalitetssikret tekstilbehandling i vaskerier baseres på standardiserte aksepterte teknikker for dekontaminering, tekstilhåndtering, lagring og transport, og spiller en viktig rolle for det infeksjonsforebyggende

Detaljer

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL

Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL Veileder for avfallsprodusenter med flere AVFALLSFORSKRIFTEN KAPITTEL 15 OM BYGGAVFALL 2357 2007 Forord Byggavfall utgjør i dag en av de største avfallsstrømmene våre. Hvert år oppstår det størrelsesorden

Detaljer

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet

Universell utforming av bygg. for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet «Godt for oss, godt for alle!» Universell utforming av bygg for personer med astma, allergi og annen overfølsomhet. Godt

Detaljer

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser

742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM. Standard abonnementsvilkår for vann og avløp. Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 1 Tuesday, October 7, 2008 9:31 AM Standard abonnementsvilkår for vann og avløp Tekniske bestemmelser 742_Tekniske_bestemmelser.book Page 2 Tuesday, October 7, 2008

Detaljer