Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret"

Transkript

1 Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

2 INNHOLD INNLEDNING... 3 OM NLP CENTERET... 4 OM NLP UTDANNELSE... 5 UTDANNINGSSTRUKTUR, ALLE UTDANNELSER... 6 NLP PRACTITIONER... 7 NLP MASTER PRACTITIONER... 8 COACH MEDLEY... 9 TERAPI MASTER NLP SERTIFISERT COACH/ NLP SERTIFISERT TERAPEUT ASSISTENTFORLØP RETNINGSLINJER FOR ØVEGRUPPE SUPERVISJONSGRUPPE PRAKTISKE RÅD UNDER SERTIFISERING: NLP COACH OG NLP TERAPEUT PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KRAVENE SERTIFISERINGSPROSESS, GANGEN I DET OG TIDSFRISTENE SKJEMAER ENNEAGRAMMET MINDFULNESS OG MINDFULNESS INSTRUKTØR OVERSIKT OVER ANBEFALT LITTERATUR LINKER COACHING ELLER TERAPI FOR DIN PERSONLIGE UTVIKLING HVA KAN DU TA OPP MED COACHEN/ TERAPEUTEN? HVORDAN VELGE SKOLE/ INSTITUTT FOR MIN UTDANNELSE? Side 2 av 28

3 Innledning NLP Centeret tilbyr kurs og utdannelser innen NLP, Coaching, Mindfulness og Enneagrammet samt flere kortere coaching- og selvutviklingskurs. Vi holder kurs og utdannelser hovedsakelig i Oslo/ Akershus, og i Trondheim,. Vi har flere sertifiserte NLP trenere, Enneagram trenere og Mindfulness instruktører, som også arbeider aktivt med rådgivning, personlig coaching og samtaleterapi/ helsecoaching. NLP Centerets kurs og utdannelser er godkjent etter Voksenopplæringsloven med hensyn til innhold og pedagogisk gjennomføring og vi forholder oss til etikk og faglige retningslinjer gitt av ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming) IEA (International Enneagram Association) og DNCF (Den Norske Coachforening). Våre NLP og coachutdannelser er lagt opp i henhold til Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret har vært en sentral bidragsyter og aktør i forbindelse med utarbeidelsen av og implementeringen av Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret er sertifisert henhold til denne Bransjestandarden. Denne studiehåndboken er ment å være en hjelp gjennom studiene hos oss. Den gir en oversikt over utdannelsene og beskrivelser av de enkelte kursene. Du finner også eksempler på skjemaer som du kan bruke til dokumentasjon av sertifiseringskrav. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Velkommen til utdannelsene! Kristin Mothes daglig leder Studiehåndbok NLP Centeret, 3.0, april 2015 Side 3 av 28

4 Om NLP Centeret Vi benytter hyggelige kurslokaler sentralt på Østlandet. Sentralt med hensyn til offentlig kommunikasjon, fly- og biltransport. I Trondheim benytter vi også sentralt beliggende og hyggelig fasiliteter. Våre medarbeidere har grundige utdannelser og sertifiseringer innen fagene de underviser i, og arbeider også aktivt med å bruke sine kunnskaper som coacher, par-coacher og terapeuter. Fra før har vi lange karrierer i næringslivet bak oss, så vi har bred erfaring fra flere fagområder og miljøer med oss. På de fleste kursene har vi også med dyktige assistenter, som bidrar til et godt læringsmiljø. Hos oss setter vi den enkeltes læringsresultat meget høyt. Vi har fokus på å skape gode og trygge rammer både for gruppen og den enkelte. Både trenere og assistenter er opptatte av den atmosfæren som nettopp tillater en å ta enda noen skritt videre i sin utvikling og sin læringsprosess. Vi setter vår stolthet i at våre studenter blir dyktige og får utnyttet sine ressurser fullt ut! Våre studenter sier, bl.a.: «Dere har guidet meg gjennom en fantastisk reise denne høsten. Med integritet, klokskap og den fantastisk inspirerende måten å formidle kunnskap på. Du gjør det hele så elegant med stor innlevelse og på en trygg og god måte som det står respekt av. Takk for all den omsorg og støtte som gis under kurset. Jeg ønsker lykke til videre!» NLP Practitioner «Treneren har oppmerksomhet og fokus på NLP stoffet hun skal formidle og lære kursdeltakerne. Jeg opplevde at hun var svært god til å se hver enkelt elev og at hun fikk med seg alle kursdeltakerne før hun gikk videre med materialet. Svært dyktig og engasjerende når hun formidler budskapet. Treneren har en unik personlighet og kunnskap som engasjerte meg slik at jeg bare har lyst til å lære mer NLP. Treneren formidler NLP kunnskapen med respekt, humor og engasjement og jeg har aldri opplevd å ha hatt en bedre lærer/ trener.» NLP Master Practitioner «Dere som personer har en varm og fin utstråling og NLP Centeret er en trygg og varm plass å være og et godt sted å jobbe med sin egen utvikling.» NLP Coach Medley Side 4 av 28

5 Om NLP utdannelse Ved NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelse følger vi internasjonale retningslinjer gitt av American Board of NLP (ABNLP). Disse inneholder krav til faglig innhold og kunnskapsnivå for sertifisering. NLP Ved NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene underviser NLP Centeret i «ren» NLP. Hos oss er NLP er et unikt og grunnleggende fagområde der studentene får den fundamentale kunnskapen innlært, før den eventuelt knyttes opp mot spesifikke mål eller arbeidssituasjon, som i for eksempel prestasjonscoaching, helsecoaching, helserettet arbeid eller ledelsesorientert virksomhet. Vi har erfart at studenter som tar denne kunnskapen med seg ut i arbeidslivet har et bredt spekter av arbeidsroller der dette kommer til nytte; enten for seg selv eller i kombinasjon med annen kompetanse. Våre studenter opplever også en betydelig selvutvikling i takt med at de faglige kunnskapene integreres. Det å få en dypere forståelse for, og bli tryggere i sin kommunikasjon gir en tryggere plattform som person, som medarbeider, som leder for seg selv eller andre, uansett i hvilken yrkessammenheng det brukes i. Coaching I utdannelsene NLP Coach Medley og NLP Terapeut, knytter vi kunnskapen i større grad opp mot praktiske arbeidssituasjoner. Dette er som regel i kontekst som coach, samtaleterapeut, rådgiver eller par-coach, etc. Selvutvikling Gjennom NLP Practitioner (grunnutdannelsen) vil studenten også jobbe med sin egen selvutvikling og opparbeide mer selvinnsikt, dypere forståelse for sin egen og andres kommunikasjon, og eventuelt få ryddet opp i ting som har hindret en i å nå målene sine. Vi opplever at uansett mål, er grunnutdannelsen nyttig, fordi den tar sikte på å gi deltakerne et løft i livet der de forstår sine egne prosesser, hensikter og ønsker. Hvilken jobb etter NLP Utdannelse? Studenters kvaliteter og erfaringer fra yrkesliv, livssituasjon og utdannelse fører ofte videre på en måte som passer den enkelte med hensyn til hva de velger å bruke NLP-kompetansen til. Våre studenter, jobbsøkere, arbeidstakere, arbeidsgivere og mennesker i andre livssituasjoner har brukt utdannelsen på mange forskjellige vis. For dem som har jobbet lengre innen administrasjon og ledelse, har det falt naturlig å jobbe innen kommunikasjon, da gjerne i rollen som coach, mentor, rådgiver eller veileder. Mennesker som har erfaring innen helsesektor har ofte valgt å jobbe delvis som samtaleterapeut, eventuelt fortsatt innen helsesektor med terapikompetanse i tillegg. Innen salg og service har NLP lenge vært brukt som virkemiddel. En NLP utdannelse gir dessverre ikke formelle studiepoeng i seg selv, og heller ikke formell studiekompetanse, men vil ofte være et løft for alle yrker der en arbeider med mennesker, og ikke minst for en selv som person, leder eller medarbeider. Når studenten har høyere utdannelse eller er under annen utdannelse, og uten større yrkeserfaring, har NLP utdannelse ofte fungert som katalysator til å komme i jobb. Side 5 av 28

6 Utdanningsstruktur, alle utdannelser NLP: Trinn 1: NLP Practitioner. Forkunnskaper: Ingen. Trinn 2: NLP Master Practitioner Forkunnskaper: Trinn 1 NLP Coach: Trinn 3A: Coach Medley Forkunnskaper: Trinn 2 NLP Terapeut: Trinn 3B: Terapi Master Forkunnskaper: Trinn 2 Enneagrammet: E1: Enneagrammet 1 Forkunnskaper: Ingen E2: Enneagrammet 2 Forkunnskaper: E1 E3: Enneagrammet 3 (Enneagram Master) Forkunnskaper: E2 og Trinn 2 (el. tilsvarende) Mindfulness: M1: Mindfulness 1 Forkunnskaper: Ingen M2: Mindfulness instruktør Forkunnskaper: M1 (el. tilsvarende) Side 6 av 28

7 NLP Practitioner (Trinn 1) Gjennom en NLP Practitioner utdannelse investerer du i din egen utvikling, samtidig som du får en dypere forståelse av mennesker og menneskelig kommunikasjon. Når du skal jobbe med mennesker, lede deg selv eller andre, jobbe som rådgiver, coach, terapeut eller på en måte påvirke eget eller andres livsvalg, vil du ha et trygt utgangspunkt som sertifisert NLP Practitioner! NLP Practitioner gir deg det du trenger for å forstå deg selv bedre, og også å hjelpe andre til å forstå sin situasjon, skape forandring og gjennomføre de endringene de vil. Dette er grunnlaget og forståelsen du har for å jobbe med NLP. Du vil i løpet av utdannelsen lære om hvordan språket påvirker hjernen vår, hvordan du kan bruke språket for å skape endring for din egen, og andres del, hvordan du endrer adferdsmønstre og finner frem til drivkraften bak enkeltmennesket. NLP beskrives ofte som en verktøykasse for hjernen, en moderne innfallsvinkel på hvordan du kan endre overbevisninger, strategier og mønstre til noe du vil oppnå. Øvelser og Teknikker i NLP er modellert av de dyktigste kommunikasjonseksperter, terapeuter, motivatorer og menneske-behandlere i sin tid, og er gjort om til teknikker du kan lære å bruke for deg selv, og på andre. NLP Practitioner er delt opp i 4 moduler a 4 dager, og er lagt opp for en stor del praktiske øvelser. Modul 1: Her redegjør vi for hva NLP er, bakgrunn og utvikling. Du lærer hvordan du skaper tillit og en trygg atmosfære for kommunikasjon. Du lærer å lese andre. Vi ser på hvordan forskjellige mennesker oppfatter situasjonen ulikt, og hva som er årsaken til det. Du får høre om hvordan ord og formuleringer motiverer ulike mennesker på forskjellige måter. Du vil få en forståelse av hvordan språket vårt, det vi sier og det vi tenker, påvirker vår oppfatnings-evne, og hvordan små detaljer kan gjøre store forskjeller. Modul 2: I denne modulen arbeider vi med hvordan situasjoner og opplevelser kan feste seg i minnet. Vi ser også på hvordan opplevelsen av en situasjon kan endres ved å se den fra forskjellige synsvinkler, og hvordan vi kan frigjøre oss fra saker som tar for stor plass i livet vårt. Du får lære hvordan du stiller spørsmål for å skape økt innsikt hos dem som svarer, og at språket har et overflatenivå og en dypere struktur. Modul 3: Her tar vi for oss mål og verdier, og hvordan vi kan skape og velge strategier for å nå målene våre. Du vil lære om tid og hvordan vi kan benytte tidsorientering, fortid og fremtid, for å endre vår opplevelse av gitte situasjoner. Vi vil også bli kjent med hvordan vi kan kommunisere når vi har sider i oss med motstridende interesser - skap større gjennomslagskraft ved å rydde opp i indre konflikter. Du får enda mer kunnskap om språk og språkformuleringer og det å bruke metaforer som verktøy. Modul 4: Den siste modulen kan også være sertifiseringsmodulen, og her jobber vi med å sette sammen alt det vi har lært til et hele og benytte det i større sammenhenger i coaching og samtalesituasjoner. Modulen inneholder en skriftlig evaluering og praktisk demonstrasjon av en selvvalgt NLP teknikk. Ingen forkunnskaper kreves for denne utdannelsen. 90 % deltakelse og det anbefales å delta i øvegruppe mellom modulene. Resultat ved bestått evaluering: Sertifisert NLP Practitioner. Anbefalt litteratur: Antony Robbins: Richard Bandler/John Grinder: Henrik Flexeus: Kirsten Fauken: Jeanne Segal: Ubegrenset Kraft Fra frosk til prins Kunsten å lese tanker Gi sjelen vinger Emosjonell Intelligens Side 7 av 28

8 NLP Master Practitioner (Trinn 2) Master Practitioner er en fordypning i og videreføring av stoffet i Practitioner, det er også her en kombinasjon av teoretisk formidling og praktisk egenopplevelse. NLP Master Practitioner gir deg kraftfulle verktøy for å jobbe med kommunikasjon, presentasjon, konfliktløsning og coaching. NLP Master Practitoner er også plattformen som det bygges videre på i Coach Medley og NLP Terapeut utdannelsene. Det nye stoffet kompletterer eksisterende kunnskap på en måte som setter NLP inn i et perspektiv som i større grad omfatter ledelsesfilosofi, målsetning, visjon, misjon og verdiavklaring, coaching samt modellering av eleganse og suksess. NLP Master Practitioner inneholder selvfølgelig også enda mer spennende bruk av avanserte språkmønstre. Sentralt i undervisningen står oppfatningen av og forståelsen av verdiene våre. Hva de er og ikke er, og ikke minst hvor vanskelig det kan bli om målene våre går i en retning og verdiene i en annen. Undervisningen er lagt opp med 4 moduler á 4 dager med ca. 1 måneds mellomrom, med hovedvekt på praktiske oppgaver under innlæringen. I modul 1 blir du presentert for en del oppgaver som skal løses i løpet av kursforløpet. Det er en modelleringsoppgave og teoretiske oppgaver, der noen skal løses individuelt og andre gjennom gruppearbeid. Gjennom modul 2 handler det om coaching på mange plan. Her vil du ta dine coachingferdigheter til nye nivåer ved å lære med om coachende spørreteknikker og coachende verktøy. Du kommer også til å lære flere avanserte språkmønstre som kan brukes til å endre overbevisninger på en elegant og konverserende måte, og grundige verktøy som er egnet til å endre begrensende overbevisninger på mange nivåer. Modul 3 er full av måter å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter på; vi jobber med språklig atferd og hvordan du kan tilpasse din språklige atferd til forskjellige situasjoner og forskjellige typer samtaler. Du får lære hvordan du skaper rapport med to mennesker som er grunnleggende uenig og hvordan du leder dem til enighet ( også kalt forhandlingsteknikk eller konfliktløsning). Du vil også få innblikk i presentasjonsteknikk og hvordan du presenterer et tema for å nå frem til alle typer «kommunikasjons-mottakere». I modul 4, den siste modulen, lærer du et avansert og grundig verktøy som er velegnet når en skal guide andre til å endre på dyptliggende overbevisninger. I denne modulen får du tilbakemeldinger på de teoretiske oppgavene og du gir praktiske demonstrasjoner, som bl.a. presentasjon av modelleringsoppgaven som du har gjort underveis i utdannelsesforløpet. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det kreves deltakelse i øvegruppe mellom modulene. Gir status som Sertifisert NLP Master Practitioner ved bestått evaluering. Anbefalt litteratur: Robert Dilts: Steve & Connirae Andreas: Guro Øyestad: Tad James & W.Woodsmall: Michael L. Hall; Bob Bodenhamer Modelling with NLP & From Coach to Awakener Change your Mind and keep the change Feedback Time Line Theraphy and the Basis of Personality Figuring out people Side 8 av 28

9 Coach Medley (Trinn 3A) Er en videregående coachutdannelse for deg som ønsker mer spesifikk coachkunnskap, for coaching av enkeltpersoner og team, privat eller profesjonelt. Her blir det påfyll med flere verktøy og metoder for løsningsfokusert coaching. Kurset er spesielt tilpasset deg som vil videreutvikle deg som coach. Utdannelsen er satt sammen av det beste fra flere retninger innen coaching; derav navnet «Coach Medley». Utdannelsen er praktisk orientert, inneholder mye om verktøy og struktur, og handler også mye om deg som coach. Om dine egenskaper, om din selvinnsikt og om din evne til å være tilstede for den du coacher. Coachutdannelsen bygger på NLP Practitioner og Master Practitioner, og vil gi deg ytterligere kompetanse og trygghet i en rolle som selvstendig coach. Selve kurset er lagt opp med 3 moduler á 3 dager. Mellom modulene jobber deltakerne parvis du coacher og blir coachet, og du skal også benytte kunnskapene dine til å coache andre. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Master Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det oppfordres til gruppearbeid og coaching mellom modulene. Kurset avsluttes med kursbevis. Om ønskelig kan studenten fortsette på et sertifiseringsforløp som gir adgang til sertifisering i henhold til kvalitetskrav gitt i Norsk Bransjestandard for Coaching. Anbefalt litteratur på Coach Medley: Susann Gjerde: Coaching hva hvorfor hvordan Ian McDermott & Wendy Jago: The NLP Coach Ian McDermott & Wendy Jago: Your Inner Coach Side 9 av 28

10 Terapi Master (Trinn 3B) Her får du dypere innblikk i anvendelsesområdene for NLP teknikkene, og din kompetanse utvides med ytterligere kunnskap som øker tryggheten og utvider plattformen din som NLP terapeut. Her får du også anledning til videreutvikling av din rolle som NLP Terapeut, dine personlige egenskaper og ferdigheter. Noen nye verktøy samt utvidet bruk av alt fra NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Vi benytter lærekrefter og undervisere fra helsevesenet til spesielle temaer rettet direkte mot fysisk og psykisk helse. Utdannelsen bygger på NLP Practitioner og Master Practitioner, og vil gi deg ytterligere kompetanse og trygghet i en rolle som selvstendig NLP Terapeut. Selve kurset er lagt opp med 3 moduler á 3 dager. Mellom modulene jobber deltakerne parvis du coacher og blir coachet, og du skal også benytte kunnskapene dine til å coache andre. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Master Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det stilles krav til gruppearbeid og coaching mellom modulene. Kurset avsluttes med kursbevis. Om ønskelig kan studenten fortsette på et sertifiseringsforløp i henhold til kvalitetskrav som er gitt i Norsk Bransjestandard for Coaching (Se nærmere beskrivelse under NLP Sertifisert Coach, sertifiseringsforløpet er tilsvarende for NLP sertifisert Terapeut). Anbefalt litteratur: Susann Gjerde: Ian McDermott & Wendy Jago: Ian McDermott & Wendy Jago: Deb Shapiro: Colin Sisson Julie Silverthorn & John Overdurf: Robin Prior & Joseph O Connor: Brandon Bays Coaching hva hvorfor hvordan The NLP Coach Your Inner Coach Din kropp speiler ditt sinn Rebirthing made easy Dreaming realities NLP & relationships The Journey (Reisen) Side 10 av 28

11 NLP Sertifisert coach/ NLP Sertifisert Terapeut Dersom det er ønskelig med en anerkjent sertifisering, kan sertifiseringsprosess i henhold til Norsk Bransjestandard for Coaching gjennomføres etter oppstart av Coach Medley og/ eller Terapi Master utdannelsene. Alle krav dokumenteres skriftlig: gitte coachingtimer (skoletimer á 45 min) Opptil 50 timer kan være coach under praksis for spesialpris. 10 timer kan være ubetalt frivillig coaching (vinn-vinn/humanitært) Øvrige timer skal være betalte. Teamcoaching godkjennes opp til 25 timer mentortimer (herav 2 medlytt) Studenten skal ha 10 timer sammen med sin mentor/ trener. 2 av disse skal være en situasjon der mentor observerer en coachingsesjon og gir studenten feedback timer mottatt coaching i løpet av trinn 1 3. Coachingen skal gis av sertifisert coach eller coach under sertifiseringsforløp (dvs. etter 1. modul i trinn 3) timer trening i øvegruppe i løpet av trinn Pensumliste (min.1200 sider) inklusive kursdokumentasjon, dvs. ca. 1 bok pr trinn i henhold til skolens pensumliste 6. Godkjent bokrapport og fordypningsoppgave 7. Anbefalingsbrev fra skolen og underskrevet sertifiseringsavtale/ løfte Når kravene er oppfylt, kan studenten gå opp til sertifiseringsprøve. Senest innen ett år etter siste modul av Coach Medley/ Terapi Master. Gjennomføring av sertifisering Praktisk og muntlig eksamen vil skje på skolen til kandidaten. Kandidat bringer selv med seg en kunde/coachee som han allerede har hatt minimum et møte med tidligere og således allerede gjennomført kartleggingen. Kandidatens trener er eksaminator og sensor kommer fra en annen skole. Praktisk eksamen: Kandidaten demonstrerer sine coachferdigheter i maksimum en klokketime, med en reell kunde og et reelt tema. Coachingsesjonen observeres av sensor og eksaminator. Evaluering av praktisk eksamen og muntlig, teoretisk eksamen Den praktiske eksamen, coachingsesjonen, etterfølges av en evaluerende samtale mellom kandidat, eksaminator og sensor. I denne samtalen får kandidaten anledning til å forklare sine valg med teoretiske begrunnelser og til å diskutere eventuelle andre tilnærminger. Eksaminasjonen føres av eksaminator. Sensor har anledning til å stille forståelsesspørsmål eller utdypende spørsmål og gir sin tilbakemelding. Samtalen skal ha en slik form at kandidat sitter igjen med sitt konkrete utviklings-område. Varighet: ca. ½ time. Bedømmelse: Eksamen bedømmes med bestått eller ikke bestått. eksamen har kandidaten anledning til å gjenta prøven neste halvår (inntil 2 ganger). Ved ikke bestått Side 11 av 28

12 Assistentforløp En viktig del av utdannelsen er å være assistent på en utdannelse som ligger ett eller to trinn under det du selv har gjennomført. For eksempel assistent på et NLP Practitioner kurs når du selv er NLP master Practitioner eller har gjennomført Coach Medley eller NLP Terapeututdannelsen, eller også på enneagramutdannelsen når du selv forbereder deg til Enneagram Master. Som assistent bidrar du med å støtte kursdeltakerne i deres utdannelse og utvikling, og tilbyr coaching eller terapi til de kursdeltakerne som ønsker det. Du har også anledning til å repetere det faglige innholdet når du er til stede i undervisningen, og denne gangen kan du oppleve den fra 3. posisjon. Assistentforløp avtales med daglig leder på NLP Centeret. Retningslinjer for øvegruppe NLP Centerets assistenter arrangerer øvegrupper for de studerende. Øvegruppene er åpne for alle nivåer og utdannelsesretninger. Følgende retningslinjer anbefales for NLP Centerets øvegrupper, og andre: 1. Øvekveldene avtales med utdannelsen/ kursets assistent. Påmelding i forveien 2. Møt opp i god tid. Ha en plan for hva du ønsker å øve på denne gangen. Bruk max 15 minutter på å etablere rapport, finne hvem du skal øve sammen med og sette i gang. 3. Dann grupper på 3, og bli enige om hvem som starter i henholdsvis rollene som coach, utforsker og observatør. 4. Definer hvor mye tid det skal brukes på hver runde. 5. Coachrollen definerer hva det skal øves på, de andre to er medhjelpere i øvelsen. 6. Bytt roller etter avtalt tid, husk å beregne tid til feedback. 7. Hvis det dukker opp interessante temaer underveis; noter dem og avtal et annet tidspunkt å diskutere dem på (utnytt øvegruppen til øving). 8. Hvis det dukker opp spørsmål som ikke kan avklares under øvelsen; noter dem og ta dem opp med assistenten eller treneren ved neste anledning. God øving! Supervisjonsgruppe NLP Centerets trenere kan arrangerer supervisjonsgrupper for de studerende som er under sertifisering. Supervisjonen går ut på å ta opp temaer eller egne utfordringer til diskusjon, veiledning og læring. Følgende retningslinjer gjelder: 1. Gruppene avtales med utdannelsen/ kursets trener. Påmelding i forveien. 2. Møt opp i god tid. Ta med eget tema eller egne utfordringer som kan deles i gruppen. Vel møtt! Side 12 av 28

13 Praktiske råd under sertifisering: NLP Coach og NLP Terapeut Skriftlig dokumentasjon av krav. Dette er et krav som er fremsatt for å sikre at kvaliteten på NLP coacher og NLP terapeuter er i samsvar med forventningene i Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret er opptatt av at kvaliteten på utdannelsen er av en høy kvalitet, og minimum overholder standarden. Hva betyr dette i praksis? 1. Hva gjelder som dokumentasjon på gitte coachingtimer/ terapitimer: Underskrift fra coachee/ klient, feedback-skjema fra coachee/ klient, kopi av kvittering for betalt coaching/ terapi, mailbekreftelse fra coachee/ klient, eller lignende. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Feedback-skjemaer, kvitteringer og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. I tilfeller der coachingen er taushetsbelagt kan en skrive under som kan bekrefte at coachingen er gjennomført. For eksempel din leder, og i noen tilfeller vil du kunne skrive under selv. 2. Hva gjelder som dokumentasjon på mentortimer: Underskrift fra mentor, kopi av kvittering for mottatt mentoring, mailbekreftelse fra mentor, eller lignende. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Kvitteringer, mailbekreftelser og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 3. Hva gjelder som dokumentasjon på mottatt coaching/ terapi: Underskrift fra coachen/ terapeuten, kopi av kvittering for mottatt coaching/ terapi, mailbekreftelse fra coach/ terapeut. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Kvitteringer, mailbekreftelser og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 4. Hva gjelder som dokumentasjon på deltakelse i øvegrupper: Underskrift eller mailbekreftelse fra en eller flere av de andre deltakerne i øvegruppen. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Mailbekreftelser kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 5. Hva gjelder som dokumentasjon på pensum, bokrapport og fordypningsoppgave: Godkjennelse av bokrapport og fordypningsoppgave fra skolen. Vi anbefaler at du lager et skjema der du gir oversikt over bøkene du har lest, og som vedlegg er bokrapporten og fordypningsoppgaven samt godkjennelsene av dem. Side 13 av 28

14 Praktisk gjennomføring av kravene. Når, hva og hvordan? 1. Gitte coaching-/ terapitimer: Kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley eller Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du skal integrere ferdigheter og få erfaring som coach/ terapeut. Du coacher eller gir terapi til reelle kunder med reelle temaer. 2. Mentortimer: Kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley eller Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du mottar feedback, veiledning og rådgivning underveis i ditt sertifiseringsforløp. Vi anbefaler at du fordeler timene ut over tiden i ditt sertifiseringsforløp, slik at du får tilbakemeldinger fra din mentor om elementer som du kan jobbe videre med. For eksempel (gjennomsnittlig) en mentortime per måned. Det vil gi deg støtte, motivasjon og oppfølging underveis i det året du kan bruke på forløpet ditt, og tid til å jobbe med forbedringsområdene som mentoren hjelper deg å identifisere. Deltakelse i supervisjonsgruppe godtas som en mentortime. Medlytt: Vi anbefaler å avtale den første etter at du har samlet ca. mellom en fjerdedel og halvparten av timene dine, og den andre når du nærmer deg å bli klar til sertifisering. Da tar du med deg en klient og lar mentoren/ treneren observere coachingsesjonen, slik at du kan få feedback i henhold til sertifiseringskravene. Det er meningen at dette skal bidra til trygghet for deg og kvalitetssikring i forhold til sertifiseringen. (Observasjonen kan også gjennomføres via Skype, ved store geografiske avstander) 3. Mottatt coaching/ terapi: Timene kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley og Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du skal jobbe med dine egne temaer/ mål og oppleve hvordan coaching/ terapi fungerer fra denne posisjonen. Du kan motta coachingen/ terapi fra sertifisert coach/ terapeut eller fra coach/ terapeut under sertifisering (har gjennomført 1.modul på Coach Medley/ Terapi Master). 6. Øvegruppe: Gjennomsnittlig 10 timer på teknikker og ferdigheter fra hvert trinn (NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Coach Medley/ Terapi Master). Øvegruppen består av minimum 2 personer. 7. Pensum: Leses før oppmelding til sertifisering. 4. Bokrapport: 2 4 sider med rapport fra en fritt valgt bok om temaet coaching/ NLP terapi. Velg gjerne en av bøkene fra skolens pensumliste. Hvilken lærdom ga boken og hvordan vil jeg bruke lærdommen videre? (12 punkts Times New Roman skrifttype). Utarbeides og godkjennes før oppmelding sertifisering. 5. Fordypningsoppgave: 4 6 sider basert på et coachingtema/ terapitema som du velger å fordype deg i. Hensikten er at du skal gjøre bruk av egne erfaringer og preferanser. (12 punkts Times New Roman skrifttype). Utarbeides under sertifiseringsforløpet og godkjennes før oppmelding til sertifisering. 6. Anbefalingsbrev/ Bekreftelse: Utarbeides av skolens trener etter 2. gangs medlytt. Anbefaling til ekstern sensor om at du er klar til å gå opp til sertifisering. Side 14 av 28

15 Sertifiseringsprosess, gangen i det og tidsfristene Når kan du melde deg opp til sertifisering? Dette skal gjøres: De skriftlig dokumenterte kravene samles, du lager en oversikt og oversender/ leverer alt til skolen/ treneren. De gjennomgås av din trener, sammen med deg. Du underskriver et løfte, som du får fra skolen, om å forplikte deg til de gjeldende etiske retningslinjer. Skolen/ Treneren utarbeider anbefalingsbrevet og melder deg opp til sertifisering. Du får tilbake din dokumentasjon, som oppbevares av deg. Sertifisering vil vanligvis arrangeres to ganger i året; vår og høst (mai og i november). Frister for oppmelding til sertifisering skal fortrinnsvis skje henholdsvis innen 1. april (for sertifisering i mai) og 1. oktober (for sertifisering i november). Oppgaver og krav skal fortrinnsvis være gjennomført og dokumentert innen henholdsvis 1. april og 1. oktober. Unntak vil behandles på individuelt grunnlag. NLP Centeret fastsetter dato for sertifisering og arrangerer sertifisering i henhold til Gjennomføring av sertifisering. Under alminnelige omstendigheter har du ca. ett år på deg til å samle timer og gjøre de gitte kravene etter første modul av Coach Medley / Terapi Master. (Utvidelse av tid gis i tilfeller der legeerklæring bekrefter begrenset arbeidskapasitet i perioden) Tips: 1. Kom i gang med å gi coaching / terapi så raskt som mulig etter 1. modul på tredje trinn(coach Medley / Terapi Master)! 2. Avtal tid med mentor og avtal mentorforløp gjennom året før sertifisering! 3. Spør oss dersom du lurer på noe! Lykke til vi heier på deg! Side 15 av 28

16 Skjemaer Dokumentasjon av mottatt coaching/ terapi for.. Dato Varighet Coach/ terapeut Underskrift (Coach/terapeut) Dokumentasjon av mentortimer for.. Dato Varighet Mentor Underskrift (Mentor) Side 16 av 28

17 Dokumentasjon av gitt coaching/ terapi for.. Dato Varighet Klient (Navn el: kjønn/ alder) Underskrift (Klients el. egen) Side 17 av 28

18 Dokumentasjon av deltakelse i øvegruppe for.. Dato Varighet Deltakere Underskrift (deltakere/ egen) Side 18 av 28

19 Enneagrammet Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut. Kunnskap om Enneagrammet kan utmerket brukes i kombinasjon med flere fagfelt, og er særdeles nyttig som verktøy innen selvledelse, ledelse, teambuilding, teamutvikling, salg, konfliktløsning ja nær sagt alle områder der mennesker skal kommunisere og arbeide sammen. Enneagrammet kompletterer også kunnskap og ferdigheter, spesielt i NLP, på en meget god måte, med tanke på arbeid og kommunikasjon i roller som for eksempel veileder, rådgiver, coach, terapeut, teamleder eller leder. Der NLP tilbyr kunnskap og verktøy for å kommunisere med mennesker på generell basis, tilbyr Enneagrammet enda dypere innsikt i den menneskelige personlighet, med forståelse av grunnleggende motivasjon og drivkrefter, bevisste og ubevisste. Denne innsikten og forståelsen fører til enda mer effektiv kommunikasjon som igjen fører til bedre resultater. Enneagrammet er relativt nytt som fagfelt i Norge, men er kjent, utbredt og anerkjent som verktøy innen bl.a. psykologi, terapi, parterapi, coaching, teambuilding, teamledelse, ledelse, rekruttering, i USA og flere europeiske land (for eksempel Danmark). Utdannelsen og undervisningsform Enneagramutdannelsen foregår over tre moduler med tre -fire dager i hver modul. Modulene kan gjennomføres som enkelte kurs, det vil si at en uforpliktende kan melde seg på en modul om gangen. Undervisningen foregår ved forelesninger og øvelser. En sertifisering som Enneagram Master kan gjennomføres etter deltakelse i alle tre modulene, samt at sertifisering som NLP Master Practitioner er bestått (eller tilsvarende helsefaglig/ terapeutisk utdannelse er gjennomført). Enneagrammet 1: Finn din egen type og bli oppmerksom på egne personlighetsmønstre. Bli kjent med alle typene, deres (ubevisste) motivasjon og drivkraft. Hva er typenes sterke sider, deres verdier og overbevisninger? Hva kjennetegner typene i arbeidslivet og i gruppesammenhenger? I denne modulen lærer vi også om typenes kommunikasjon, og hvordan den virker på andre, og hvordan Enneagrammet kan være utgangspunkt for selvinnsikt og selvutvikling. Side 19 av 28

20 Enneagrammet 2: Hvilke fellestrekk har typene, og hvordan er de forskjellige? I denne modulen lærer vi å observere og gjenkjenne typene. Hvordan henger det sammen at noen kan uttrykke seg svært forskjellig til tross for at de er samme type? Og hvordan kan det være at noen kan uttrykke seg svært likt og allikevel være forskjellige typer? Hva skal man være bevisst på ved kommunikasjon med eller coaching av de forskjellige typene? Enneagrammet 3 (Enneagram Master): Hvordan kan vi lære av andre typers sterke sider? Hvordan kan vi oppnå enda større selvutvikling via utviklingsnivåene og undertypene? Hvordan kommunisere bedre med alle typene? I denne modulen kan sertifisering som Enneagram Master gjennomføres. (Sertifiseringen forutsetter bestått NLP Master Practitioner sertifisering, eller tilsvarende utdannelse) Anbefalt litteratur: Mia Vendt Striim Brug Dit Enneagram Helene Kongsbach Makani Enneagrammet din personlige udviklingsvej Don Riso & Russ Hudson The Wisdom of the Enneagram / Enneagrammets visdom Side 20 av 28

21 Mindfulness og Mindfulness instruktør Mindfulness kan anvendes til å skape indre ro og balanse, til å få overblikk og overskudd til hverdagens utfordringer. Det blir også brukt til stresshåndtering, forebygging av stress, smertelindring og behandling av depresjoner. Mindfulness er trening i oppmerksomhet, der treningen blant annet består av meditasjonsteknikker basert på Østens tusenårige gamle teknikker (helt uten religiøst innhold). Flere og flere har en hverdag som preges av stress, og dessverre er der også flere og flere som blir syke på grunn av stress. Mange opplever at vi har det for travelt til å kunne være fullt og helt til stede, også i noen av livets viktige begivenheter. Vi kan oppleve at hjernen er aktiv hele tiden, kanskje plages vi av uønskede tilbakevendende tanker og følelser. Ved å integrere Mindfulness i ditt liv privat så vel som på jobben - får du et verktøy til å forebygge stress, ta fri fra uønskede tanker og følelser, og i stedet oppleve å være i stede i nuet på en avslappet og balansert måte. Denne tilstedeværelsen fører ofte til at man merker en økning av sin livskvalitet og får et større utbytte av sine opplevelser. Gjennom Mindfulness har du full oppmerksomhet, men uten å vurdere og bedømme de inntrykk du får gjennom sansene. Du trener evnen å kunne velge en nøytral oppmerksomhet når du ønsker det. Tilstanden kan sammenlignes med en tilstand av å være, du er bare tilstede med full oppmerksomhet, uten at du behøver å handle, vurdere eller ta stilling. Utdannelsen er delt i to, og den første delen kan tas uavhengig av den andre. Mindfulness 1: Fire dager, delt opp i to ganger to dager. Her får du mulighet til å implementere Mindfulness i deg selv og din hverdag. Reduserer egenopplevd stress og øker tilstedeværelsen i eget liv. Forkunnskaper: Ingen. Mindfulness instruktør: Fire dager, delt opp i to ganger to dager. Du lærer å formidle og trene andre mennesker i Mindfulness. Ved bestått evaluering utstedes instruktørbevis som Mindfulness instruktør, basert på det internasjonalt anerkjente åtte ukers-programmet MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Forkunnskaper: MInfulness 1 eller tilsvarende. Anbefalt litteratur: Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn: Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen, Jacob Piet: Bevisst nærvær Mindfulness Manual Side 21 av 28

22 Oversikt over anbefalt litteratur NLP Practitioner Antony Robbins: Richard Bandler/John Grinder: Richard Bandler Henrik Flexeus: Kirsten Fauken: Jeanne Segal: Daniel Goleman: Ubegrenset Kraft Fra frosk til prins Use your brain for a change Kunsten å lese tanker Gi sjelen vinger Emosjonell Intelligens Emosjonell Intelligens NLP Master Practitioner Robert Dilts: Robert Dilts: Steve & Connirae Andreas: Steve & Connirae Andreas: Guro Øyestad: Tad James & W.Woodsmall: Michael L. Hall; Bob Bodenhamer Fisher, R. og Ury, W.: Modelling with NLP From Coach to Awakener Change your Mind and keep the change Core transformation Feedback Time line theraphy and the basis of personality Figuring out people Få JA når du forhandler Coach Medley Susann Gjerde: Coaching hva hvorfor hvordan Ian McDermott & Wendy Jago: The NLP Coach Ian McDermott & Wendy Jago: Your Inner Coach Joseph O Connor &Ian McDermott: The Art Of Systems Thinking Terapi Master Susann Gjerde: Ian McDermott & Wendy Jago: Ian McDermott & Wendy Jago: Deb Shapiro: Colin Sisson Julie Silverthorn & John Overdurf: Robin Prior & Joseph O Connor: Brandon Bays Coaching hva hvorfor hvordan The NLP Coach Your Inner Coach Din kropp speiler ditt sinn Rebirthing made easy Dreaming realities NLP & relationships The Journey (Reisen) Enneagrammet Mia Vendt Striim Brug Dit Enneagram Helene Kongsbach Makani Enneagrammet din personlige udviklingsvej Don Richard Riso The Wisdom of the Enneagram / Enneagrammets visdom Mindfulness Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn: Bevisst nærvær M. Sveistrup Hecksher, L. Kronstrand Nielsen, Jacob Piet: Mindfulness Manual Side 22 av 28

23 Linker NLP Centeret på web NLP Centeret på facebook Norsk Bransjestandard for Coaching ABNLP American Board of NLP https://www.facebook.com/pages/nlp- Centeret/ tml IEA International Enneagram Association Nettbokhandler Side 23 av 28

24 Coaching eller terapi for din personlige utvikling Hensikten med egen coaching eller terapi under utdannelsen er å få muligheten til å arbeide i dybden med din personlige utvikling, og eventuelt fjerne hindringer for at du kan finne, og leve ditt eget liv i henhold til, dine egne verdier. Det er også svært nyttig for en coach eller terapeut å ha opplevd kunderollen/ klientrollen selv. Når du skal sertifiseres som NLP Coach eller NLP Terapeut stilles det krav om et antall timer mottatt coaching eller terapi. Du kan motta coaching/ terapi fra en student som har gjennomført minimum første modul på utdannelsene Coach Medley eller Terapi Master, eller fra en profesjonell 1 psykolog, coach eller terapeut som er utdannet i Enneagrammet, NLP, Body-mind terapi, Kinesiologi, Åndedrettsterapi, Healing, Gestaltterapi eller andre former for terapi. Den valgte coachen/ terapeuten skal ha gjennomført en formell utdannelse på minst to år, i tillegg til praksis under veiledning/ supervisjon. Etter hver sesjon mottatt coaching/ terapi anbefaler vi å gjøre selvrefleksjon som for eksempel følgende: Fra 1. posisjon: 1. Hva fikk jeg ut av coachingen/ terapien? 2. Er dette temaet noe jeg skal jobbe videre med? 3. Hvis jeg lærte noe nytt om meg selv; hva var det? 4. Hva er mitt neste skritt? 5. Har jeg lyst til å jobbe videre med denne coachen/ terapeuten? 6. Hvorfor?/ Hvorfor ikke? Fra 3. posisjon 7. Hva lærte jeg om å være klient? 8. Hvilke nye teknikker eller ideer fikk jeg? Før neste sesjon: 9. Hvordan har jeg det i forhold til hva som skjedde sist? Er det avsluttet? Har det dukket opp nye ting innenfor temaet som jeg vil jobbe videre med? 10. Hvordan føles det å skulle i coaching/ terapi igjen? Har jeg lyst? Har jeg motstand? Hva handler det ev. om? Hvilke kriterier vil du bruke for å velge en coach eller terapeut? Dette kan si deg noe om hvilke kriterier (noen av) dine kommende klienter vil benytte for å velge deg eller en annen... Når jeg velger coach / terapeut, ser jeg etter Det syns det er viktig at min coach / terapeut er / kan Hvis min coach/ terapeut ikke lever opp til dette, vil jeg 1 Som har dette som primære arbeidsområde og inntektskilde Side 24 av 28

25 Hva kan du ta opp med coachen/ terapeuten? Noen har alltid et eller annet tema de har lyst til å jobbe med. Andre har mye i gitte perioder, mens i andre perioder syns de ikke at det er noe å jobbe med. Hvis du opplever at det er vanskelig å finne et emne, kan du lese gjennom de følgende utsagnene og vurdere om de er helt sanne for deg, eller om ett eller flere kan gi anledning til å utforske litt mer. 1. Jeg er helt fornøyd med parforholdet mitt (eller helt fornøyd med å bo alene). 2. Jeg er helt fornøyd med mitt forhold til barna mine. 3. Familieforholdene mine er helt slik jeg ønsker dem (foreldre, søsken, svigers). 4. Det sosiale livet mitt, med venner og bekjente, er slik jeg ønsker det. 5. Jeg er helt fornøyd med min helse. 6. Jobbsituasjonen min er meningsfull og tilfredsstillende, i hvert fall går den i riktig retning. 7. Min økonomiske situasjon er slik jeg ønsker den, i hvert fall går den i riktig retning. Jeg er fornøyd med mitt forhold til penger. 8. Jeg er fornøyd med den tiden jeg bruker til personlig utvikling, den går i riktig tempo. 9. Jeg er fornøyd med den tiden jeg bruker til spirituell utvikling, den går i riktig tempo. 10. Jeg er fornøyd med balansen mellom de forskjellige områdene i livet mitt. Jeg bruker den tiden på hvert område som skal til, og områdene henger fint sammen. Side 25 av 28

26 Hvordan velge skole for min utdannelse? Følgende spørsmål kan være nyttige å stille seg: 1. Hva legger skolen vekt på? Noen skoler legger mest vekt på bedriftscoaching, ledercoaching, coaching (profesjonell coaching), andre på terapeutisk coaching/ helsecoaching, mens andre igjen er fokuserte på generell NLP. Spørsmål: Hva ønsker du å bruke NLP utdannelsen til? NLP Centeret legger vekt på generell NLP i NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene. Det har vi valgt for at våre studenter skal kunne kombinere NLP kunnskapen med alt de eventuelt kan fra før, og kunne oppnå en god porsjon selvutvikling underveis i utdannelsesforløpet. Du lærer på mange nivåer, både kunnskapsmessig og mer ubevisst, slik at du tilegner deg evner og ferdigheter som blir en naturlig del av deg. Du får grundig kunnskap om teknikker og språkmønstre, og du lærer å bruke dem i en samtalesituasjon, enten situasjonen er innrettet mot coaching eller samtaleterapi, ledelse eller selvledelse, i gruppen, teamet, familien eller i parforholdet. Spesialisering innen profesjonell coaching og/ eller terapeutisk coaching kommer på trinn tre, i utdannelsene som leder til NLP Sertifisert coach og NLP Sertifisert Terapeut. 2. Hvor stort er kurset? Noen kurssteder har over 100 deltakere, mens andre har små grupper helt ned til seks deltakere. Spørsmål: Hvor stor gruppe vil jeg være komfortabel i under min utdannelse? NLP Centeret har små kurs; fra seks til tolv deltakere. Vi ønsker å holde gruppene små for å sikre best mulig trygghet og oppfølging av den enkeltes students utvikling og læring, både personlig og faglig. 3. Intensivt eller utstrakt? NLP kurs kan være intensive («Fast track») eller utstrakte (modulbasert). De intensive varer vanligvis mellom syv og ti dager, noen ganger med forberedelser i form av selvstudier med bruk av skriftlig, og/ eller audiovisuelt læringsmateriale. Fordelen med intensive utdannelser er at en kan tilegne seg mye på kort tid. En ulempe kan være at en kan gå glipp av noe av den dypere forståelsen og selvutviklingen som følger med integrering av NLP kunnskapen gjennom erfaring og deling over tid; tid som gjør at du kan gjøre faget og bruken av det til ditt eget, kanskje til og med en naturlig del av deg. Spørsmål: Hvor mye tid vil jeg investere? NLP Centeret har utstrakte utdannelser med moduler på fire dager med ca. en måneds mellomrom. Vi anbefaler og oppmuntrer til øvegrupper for våre studenter mellom modulene. Vi ønsker å gi studentene våre mulighet for god tid til integrasjon, erfaring og forståelse, samt å implementere det som læres i «det virkelige liv» samtidig som læringen foregår. (Det er ikke krav om øvegrupper på NLP Practitioner, men vi anbefaler å danne øvegrupper for å få mest mulig utbytte av utdannelsen. Bor du for langt unna til å delta på våre øvekvelder, kan øvegrupper holdes med en venn, en kollega eller et familie-medlem.) Side 26 av 28

27 4. Hvor mye oppfølging direkte fra treneren? Her er tommelfingerregelen at jo mindre kurs, jo mer anledning til å stille spørsmål og å få personlig oppfølging fra treneren. Jo større kurs, jo større sjanse for at du blir fulgt mer opp av assistenter som veileder deg, og assistentene ligger som regel et trinn foran deg i utdannelsesnivå. Spørsmål: Hvor mye oppfølging ønsker jeg direkte av kvalifiserte trenere? NLP Centeret har få kursdeltakere per trener, i tillegg til assistenter. Både trener og assistenter tilbyr individuell oppfølging underveis i utdannelsesforløpet. Vi syns det er viktig at den enkelte kursdeltaker får mulighet til best mulig innlæring, integrering av faget, og personlig utvikling gjennom kursforløpet. 5. Pris? NLP utdannelsene kommer i mange prisklasser, avhengig av forskjellige faktorer. Mange annonserer med sine priser som en «investering» - og en NLP utdannelse er virkelig en investering! En god NLP utdannelse vil, for de fleste, lønne seg det mangedobbelte under forutsetning av at du utnytter mulighetene i utdannelsen og gjør bruk av det du lærer! Spørsmål: Hva investerer jeg? NLP Centeret holder til i enkle og hyggelige lokaler på sentrale steder, og mange av våre studenter kommer til oss på bakgrunn av anbefalinger fra tidligere kursdeltakere. Vi holder faste kostnader lave og har en nøktern profil hva angår markedsføring. Vårt prisnivå kan derfor ligge i nedre sjikt, i forhold til sammenlignbare skoler/ institutter. Prislisten finnes på websiden vår. 6. Hvem er treneren? Trenerens personlighet er viktig. NLP utdannelser fungerer på et dypere nivå enn alminnelige utdannelser med utvikling av ferdigheter som mål. Det er essensielt at tillit mellom treneren og studentene er til stede. Hvis du er komfortabel med treneren vil du trolig lære mye mer, enn om du ikke er det. Du kommer til å bruke mye tid sammen med treneren, og det er den viktigste personen for ditt læringsresultat. Spørsmål: Hvordan opplever jeg treneren? NLP Centerets trenere kan treffes på informasjonskvelder, eller nås per telefon for personlig kontakt eller spørsmål i forbindelse med kurs og utdannelser. Våre trenere er opptatte av å leve som de lærer, eller «to walk their talk», og er kjente for å ivareta individet så vel som gruppen. Ta gjerne kontakt og sjekk ut hvem vi er. 7. Hvem er studentene? NLP er i utgangspunktet innholdsløs, og kan kombineres med så å si alle fagområder og retninger der det handler om kommunikasjon mellom mennesker, eller kommunikasjon med seg selv. Våre studenter er derfor av begge kjønn, i alle aldersgrupper med alle slags bakgrunner; faglig og erfaringsmessig. Vi legger vekt på at NLP utdannelsene våre først og fremst er rettet mot læring og utvikling, og når denne læringen trenger støtte ved personlig coaching eller terapi, kan det godt utøves i parallell med utdannelsen. Utdannelsen er imidlertid ikke et substitutt for psykoterapi eller tilsvarende. Våre studenter er i hovedsak vennlige, romslige og stabile mennesker når de starter på NLP utdannelse hos oss. Side 27 av 28

28 8. Hvilke kvalitetskrav og etiske retningslinjer følger skolen? Det finnes ingen overordnet eller entydig standard for NLP utdannelser. Det finnes flere internasjonale organisasjoner, og noen nasjonale, som setter litt forskjellige standarder for disse spørsmålene. For eksempel INLPTA, Society of NLP, the American Board of NLP, ANLP og DNCF. Spørsmål: Hvilke godkjenninger har skolen og hvilke retningslinjer følges? NLP Centerets forholder seg til retningslinjer gitt av ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming) og DNCF (Den Norske Coachforening). Dette betyr at vi følger internasjonal standard for NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene, og Norsk bransjestandard for coaching for coachutdannelsene våre. Våre utdannelser er også godkjent etter voksenopplæringsloven med hensyn til innhold og pedagogisk gjennomføring. 9. Tid og sted Tidspunkt for kurset og beliggenhet av kursstedet. Spørsmål: Hvor og når går kurset? Se kurskalenderen på nettsiden vår for kursdatoer og steder. 10. Kontakt Skulle du ha flere spørsmål, så blir vi glade for å høre fra deg! Spørsmål: Hvordan kontakter jeg NLP Centeret? Via e-post: Side 28 av 28

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Informasjon/ utdanningsplan

Informasjon/ utdanningsplan Informasjon/ utdanningsplan NLP, Time Line Therapy teknikker Og Sertifisert NLP Master Coach Utdanning i NLP Hva er NLP? NLP står for Nevro Lingustisk Programming- og er læren om hvordan du når frem til

Detaljer

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker Lightning Process. Kurset er

Detaljer

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH

STEMMENS DIMENSJONER. 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH STEMMENS DIMENSJONER 1-årig etterutdannelse til STEMMECOACH 1-årig etterutdannelse STEMMENS DIMENSIONER STEMMEN ER VORT VISITKORT. DEN FORTELLE HVEM VI ER. LÆR Å BRUKE STEMMEN SOM ET VIGTIG FORMID- LIGSREDSKAP,

Detaljer

FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH. Copyright NOCNA 1

FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH. Copyright NOCNA 1 FAGINNHOLD OG UNDERVISNINGSTEMAER PLATINUM PROFESSIONAL COACH Copyright NOCNA 1 PCC401: COACHING OG SELVLEDELSE Mestring og motstandsdyktighet Emosjonell intelligens Coachingdefinisjoner og bakgrunn Teoretisk

Detaljer

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303

Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 1 Søknadsskjema for Phil Parker Lightning Process TM Trening med Live Landmark, Velliveien 21, 1358 Jar, Tlf:91855303 Navn: Adresse: Postnummer: Land: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato:

Detaljer

Training Emotions, Enhancing Awareness

Training Emotions, Enhancing Awareness ( ) Training Emotions, Enhancing Awareness Utdannelsen som ( ) -coach har som mål å sette elevene i stand til å bruke denne metoden i coaching av individer og grupper. Eleven vil selv gå gjennom ( ) -programmet

Detaljer

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot

Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Søknadsskjema for TransForm Process Trening med Aseema Gjestad Uglefot Praktisk informasjon Navn Fødselsdato Kjønn Nærmeste pårørende (hvis du er under 18 år) ([ ]) ([ ]) ([ ]) ([ ]) Telefon, privat Mobil/tlf.

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Tilbake til livet Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Tilbake til Livet, et kurs i The Phil Parker

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark

Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Søknadsskjema for kurs i the Phil Parker Lightning Process Instruktør Live Landmark Navn: Adresse: Postnummer: Tlf. hjem: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsdato: Sted: Mobil: Alder: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på!

Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! Velkommen til høstens/vinterens kurs i Oslo Bli med på våre spennende, lærerike og selvutviklende kurs på IKS-Huset denne høsten - vi har flere helt nye kurs å by på! For mange er kurs i IKS en viktig

Detaljer

! Slik består du den muntlige Bergenstesten!

! Slik består du den muntlige Bergenstesten! Slik består du den muntlige Bergenstesten Dette er en guide for deg som vil bestå den muntlige Bergenstesten (Test i norsk høyere nivå muntlig test). For en guide til den skriftlige delen av testen se

Detaljer

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter

Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Kursbeskrivelse for Trener 1 i hurtigløp/kunstløp på skøyter Norges Skøyteforbund Innledning. Dette kurset er bygget på Norges Idrettsforbunds spesifikasjon Trenerløypa, nivå 1. Kurset er modulbasert.

Detaljer

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten

Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Søknadsskjema for The Phil Parker Lightning Process TM Trening med Inger Marie Moen Reiten Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Fødselsnummer: Yrke/Tidligere yrke:

Detaljer

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi

Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Søknadsskjema Phil Parker Lightning Process Trening med Inger Marie Moen Reiten, Nimi Navn: Adresse: Postnummer: Sted: Fødselsnummer: Tlf. hjem: Mobil: E-postadresse: Mann/Kvinne: Yrke: Takk for at du

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016

Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Alt du trenger vite om Leadership by Heart Coachutdanning 2015/2016 Leadership by Heart Coachutdannelse går over 10 måneder. Vi har som målsetning å sette deg i stand til å løfte andre igjennom deres utviklingsprosess.

Detaljer

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016

Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Alt du trenger å vite om Intuitiv coach utdannelsen 2015 / 2016 Intuitiv coach utdannelsen er en utdanning med høyt nivå av selvutvikling og der du lærer å veilede andre gjennom deres åpning og transformasjon.

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Retningslinjer for bruk av Norsk Bransjestandard for Coaching

Retningslinjer for bruk av Norsk Bransjestandard for Coaching Retningslinjer for bruk av Norsk Bransjestandard for Coaching Sertifisering av coacher og skoler som tilbyr coachutdanning Tillegg H i Norsk Bransjestandard for Coaching Prosedyre for sertifisering av

Detaljer

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process

Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Søknadsskjema til kurs i The Phil Parker Lightning Process Mann Kvinne Navn: Adresse: Postnummer: Poststed: Mobil: Telefon 2: E-post: Person nr. (11): Yrke: Er jeg klar for å ta kurset? The Lightning Process

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

SolstadAkademiet Fagplan Helhetsterapi Grunnstudie og Masterstudie

SolstadAkademiet Fagplan Helhetsterapi Grunnstudie og Masterstudie SolstadAkademiet Fagplan Helhetsterapi Grunnstudie og Masterstudie Fetsund februar 2014 Velkommen Velkommen til SolstadAkademiets Fagplan for Helhetsterapi Grunnstudie og Masterstudie. SolstadAkademiet

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG)

Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Generell profesjonell profil for Språk- og kulturguider (SKG) Det som kjennetegner en brobygger (lærer eller SKG) vil variere i de forskjellige partnerlandene. Det kan være ulike krav til en SKG som følge

Detaljer

Fem råd til deg som vil bli personlig trener.

Fem råd til deg som vil bli personlig trener. Fem råd til deg som vil bli personlig trener. 1 Så bra at du vil bli PT- du trengs! Etterspørselen etter personlige trenere har økt eksplosivt de siste ti årene og markedet for personlig trening vokser

Detaljer

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de

Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Begrensende overbevisninger - Hvordan bli kjent med våre begrensende overbevisninger og hvordan kan vi endre de Vi har alle overbevisninger. Overbevisninger er våre egne sannheter. Det er tanker, synspunkter,

Detaljer

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd.

TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. TESTGRUPPE Dine erfaringer som kursdeltaker hos oss etter 6 mnd. Kjønn (4) 100 % Kvinne (0) 0 % Mann Alder 42-63 Måned & år skjema fylt ut april. 2015 Deltaker 1. Kvinne 45 år, sosionom i 100 % jobb. Hyppig

Detaljer

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach!

7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! 7 - stegs guiden til suksess som terapeut/ coach! Av Rachel Wilmann 7 punkter som er avgjørende for at du og bedriften din skal lykkes enten du har en liten eller stor virksomhet.. 7- stegs guiden til

Detaljer

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON

2015 - FORHANDLING OG KOMMUNIKASJON NORDIC SALES ACADEMY AS FORHANDLING & KOMMUNIKASJON SALG ER PROSESS DE 12 SALGS - SUKSESS KRITERIENE GODE RESULTATER DIN EVNE TIL Å KOMMUNISERE FORHANDLING & KOMMUNIKASJON Bli en profesjonell forhandler Dette 2 dagers kurset i Salg, forhandling & kommunikasjon

Detaljer

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach!

7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! 7 Stegs Guide til Suksess som Terapeut/ Coach! Av Rachel Wilmann 7 avgjørende punkter du bør ta hensyn til for deg og din bedrift. Enten du er liten eller stor bedrift. 7 stegs guide til suksess som terapeut/coach!

Detaljer

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal:

Hovedmål. Delmål: Deltakeren skal: Kursplan trener 2 Hovedmål - Ha en helhetlig forståelse av treningsprosessen, og hva som kreves for å skape en sunn, positiv utvikling i valgt dansegren. - Ivareta utøvernes behov i et sosialt, spennende

Detaljer

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped

Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Praksisplan for Sørbø skole, master spesped Velkommen til praksis på Sørbø skole. Vi ønsker å være med på veien din mot en av verdens mest spennende og utfordrende jobber. Du vil få prøve ut læreryrket

Detaljer

ADHD og coaching Coaching - et effektivt virkemiddel for å styrke egne ressurser og bygge bærekraftige strukturer.

ADHD og coaching Coaching - et effektivt virkemiddel for å styrke egne ressurser og bygge bærekraftige strukturer. ADHD og coaching Coaching - et effektivt virkemiddel for å styrke egne ressurser og bygge bærekraftige strukturer. Av Hågen Haugrønningen (Første gang publisert 2010) Jeg ønsker dele denne artikkelen fordi

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving».

Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Clairvoyance «Den nye tids rådgiving». Hva er Clairvoyance? Clairvoyance, er formidling av råd og veiledning fra den åndelige verden. Hva er Medium? Mediumskap er å ha kontakt/kommunisere med avdøde. En

Detaljer

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det

Deborah Borgen. Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Deborah Borgen Ta tak i livet ditt før noen andre gjør det Forord Med boken Magisk hverdag ønsket jeg å gi mennesker det verktøyet jeg selv brukte og bruker, og som har hjulpet meg til å skape et godt

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution

Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenestetilbud til organisasjoner From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak)

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HLS- fak) FORBEREDELSER TIL KOLLEGAVEILEDNING En kopi av dette skjemaet bør gis til din kollega for samtalen før observasjonen. Lærerens navn Ioanna Jacobsen Observatørens navn Rasmus Goll Dato 28.11.11 Sted Simuklinikk

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29.

Mestring i fysisk aktivitet. Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. Mestring i fysisk aktivitet Professor Oddrun Samdal Åpning av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet 29. oktober 2014 HVORDAN skape mestring gjennom motiverende lederskap? Motivasjon Team

Detaljer

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015

Studieprogram Veiledning og coaching. Norsk Emneplan HØST 2014 VÅR 2015 2014-2015 Side 1/5 VVL Tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching 30 Studiepoeng Norsk HØST 2014 VÅR 2015 INNLEDNING Studiet er en tverrfaglig videreutdanning i veiledning og coaching. Det er

Detaljer

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid.

Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Samfunnet er i stadig endring og mange flytter oftere enn før. Foreldre opplever store krav om alltid å være gode foreldre til enhver tid. Småbarnsfamilier er utsatt når nettverk må forlates, og det kan

Detaljer

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen

Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Presentasjon av Barbro Thorvaldsen Agenda for foredraget og praksis mål og vei resultater og innhold homogene og heterogene grupper Nyttige adresser: Lozanov-metoden på norsk suggestopedi.no Norsk Suggestopediforening

Detaljer

Overgripende tema. Motivasjon og læring

Overgripende tema. Motivasjon og læring Overgripende tema Motivasjon og læring Deres «bestilling» til meg Nyere statistikk ang branner og utbetalinger tilknyttet Varme Arbeider. Holde folk våkne under kveldskurs. Er helt åpen. Er bare nysgjerrig

Detaljer

Sosialt Skapende Nærvær

Sosialt Skapende Nærvær Treningsgruppe Sosialt Skapende Nærvær (Social Presencing Theater) våren 2014 med James Alexander Arnfinsen PROTOTYPE Hvorfor lære Sosialt Skapende Nærvær? Vi lever i en tid preget av kriser på mange plan

Detaljer

ØVELSE Formål: Bli kjent

ØVELSE Formål: Bli kjent IT BRANSJEN Gjennomføring ØVELSE Formål: Bli kjent 1. På egenhånd: Hva er du mest opptatt av? Reflekter litt på egenhånd. Bruk tusjer, penner og/eller fargeblyanter og bruk maks 5 minutter til å tegne

Detaljer

You can do it Kristine Skjæveland

You can do it Kristine Skjæveland You can do it Kristine Skjæveland Søknadsskjema for kurs i kognitiv trening Navn: Adresse: Postnr.: Sted: Tlf hjemme: Tlf mobil: E-post: Fødseøsdato: Utdanning / Yrke: Hvor hørte du om You can do it og

Detaljer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer

Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Ansvarlig Helse Lær å påvirke egen helse Søknadsskjema Kurs: Bedre liv Instruktør: Vibeke C. Hammer Takk for at du har valgt å søke om å bli med på Bedre liv, et kurs i The Phil Parker Lightning Process.

Detaljer

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt

Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt Undervisningsopplegg til txt 2015 Tidsinnstilt A. Innledende opplegg om litterær smak og kvalitet Dette opplegget kan med fordel gjennomføres som en forberedelse til arbeidet med årets txt-aksjon. Hvis

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Internasjonal coachsertifisering

Internasjonal coachsertifisering Internasjonal coachsertifisering Vi skaper en bedre verden gjennom å utvikle individer og organisasjoner. Meta- partner er det første og eneste firmaet i Norge som tilbyr internasjonal coachutdanning og

Detaljer

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass

Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Visiting an International Workplace Besøk på en internasjonal arbeidsplass Trinn: Engelsk, yrkesfaglige utdanningsprogram Tema: Elevgruppen besøker en arbeidsplass der engelsk blir brukt som arbeidsspråk.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27

innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 Kapittel 2 Teorier som kan inspirere Til lærende lederskap... 27 innhold Kapittel 1 Vorspiel... 11 1.1 Hva handler denne boken om, og hvordan kan den anvendes?... 11 1.2 Hva er ledelse?... 15 1.2.1 Modell 1 lederens helikopter... 16 1.3 Hva er lærende ledelse?... 20

Detaljer

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere

SkillsCamps. Korte og effektive treningsworkshops for ledere SkillsCamps Korte og effektive treningsworkshops for ledere Feedback Vi trenger hjelp til å utvikle oss, vokse og lære. Hvorfor er det noen ganger vanskelig å akseptere tilbakemeldinger som er ment å hjelpe?

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Grunnleggende innføring i kognitiv terapi i et forebyggende perspektiv Studiepoeng: 15 Studiets nivå og organisering Studiet går over ett semester og er på totalt 15 studiepoeng. Studiet

Detaljer

Samarbeidsprosjektet treningskontakt

Samarbeidsprosjektet treningskontakt Samarbeidsprosjektet treningskontakt - en videreutvikling av støttekontaktordningen Motivasjon og endring Gro Toldnes, Frisklivssentralen i Levanger Program for timen Motiverende samtaler om fysisk aktivitet

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011

De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 Norsk versjon 5/2017 Selvevaluering Sertifisert trainer De Utrolige Årene Videosjekkliste for DUÅ-veiledere innen Dinosaurskolen 5/2011 DUÅ-veiledere skal fylle ut denne sjekklisten etter veiledning av

Detaljer

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen

Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen Velkommen til spørreundersøkelse om kvaliteten på lærerutdanningen På de neste sidene ber vi deg svare på en rekke spørsmål eller ta stilling til en rekke påstander. Merk av det svaralternativet som passer

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008

EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 EVALUERING AV MESTRING AV HVERDAGEN 2008 Sulitjelma 26. 27. februar 2008. - Rus som et gode og et onde i opplevelsen av psykisk helse.. Arrangør: Rehabiliteringsteamet ved Salten Psykiatriske Senter (Nordlandssykehuset)

Detaljer

Ellers har jeg respekt for at det finnes flere veier til mål, og at det må være opp til en selv hvilke verktøy og metoder en velger å bruke.

Ellers har jeg respekt for at det finnes flere veier til mål, og at det må være opp til en selv hvilke verktøy og metoder en velger å bruke. AD/HD og coaching Coaching - et effektivt virkemiddel for å styrke egne ressurser og bygge bærekraftige strukturer. Av Hågen Haugrønningen Medlem: NKf - Norsk konstellatørforening og ISCA (*ISCA International

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter

Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Arnold P. Goldstein 1988,1999 Habiliteringstjenesten i Vestfold: Autisme-og atferdsseksjon Glenne Senter Klasseromsferdigheter Ferdighet nr. 1: 1. Se på den som snakker 2. Husk å sitte rolig 3. Tenk på

Detaljer

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015

Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Nyhetsbrev nr 1/2015 18.09. 2015 Kjære elevforeldre og kursdeltakere hos Nyborg Pedagogikk, og andre interesserte! Etter at Nyborg Pedagogikk fikk egen Facebookside, har denne siden overtatt mye av formidlingen

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

KOMMUNIKASJON TRENER 1

KOMMUNIKASJON TRENER 1 KOMMUNIKASJON TRENER 1 INNLEDNING Bra lederskap forutsetter klar, presis og meningsfylt kommunikasjon. Når du ønsker å øve innflytelse på spillere, enten det være seg ved å lære dem noe, løse problemer,

Detaljer

Profesjonelle standarder for barnehagelærere

Profesjonelle standarder for barnehagelærere Profesjonelle standarder for barnehagelærere De profesjonelle standardene markerer barnehagelærernes funksjon og rolle som leder av det pedagogiske i et arbeidsfellesskap der mange ikke har barnehagelærerutdanning.

Detaljer

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter

Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter PEDAGOGISK verktøy FOR LIKESTILLING 97 Likestilling på dagsorden i foreldre- og personalmøter Tiltak for voksne; personale, lærere og foreldre Mål

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse

Medarbeiderundersøkelse Medarbeiderundersøkelse Innledning Undersøkelsen skal gi den enkelte medarbeider mulighet til å gi tilbakemelding på hvordan han eller hun opplever sin arbeidssituasjon. Resultatene fra undersøkelsen vil

Detaljer

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter

NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. LandsByLivet mangfold og muligheter NORDRE LAND KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK LandsByLivet mangfold og muligheter Vedtatt i Kommunestyret 11. mars 2008 1 INNLEDNING OG HOVEDPRINSIPPER Vi lever i en verden preget av raske endringer, med stadig

Detaljer

Anita Nyberg 2011 SPINT

Anita Nyberg 2011 SPINT SPINT Disposisjon 1. Kort om SPINT 2. Oppfølgingssamtalen etter presentasjonen 3. Spint-oppgaver 4. Erfaringsdeling SPINT = spontan interaksjon LK06 sier at elevene skal delta i enkle, spontane samtalesituasjoner

Detaljer

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007

Den coachende trener. Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Den coachende trener Foredrag av Per Osland Trener og lederkonferansen 2007 Hva er det som har gjort deg til en sås god trener? -Kunnskap er viktig. Du måm lese og følge f med. Og sås må du tørre t å prøve

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015

Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Klubbens styrearbeid i praksis VEILEDNING TIL KURSLÆRER Pr august 2015 Velkommen som kurslærer for kurset «Klubbens styrearbeid i praksis»! På dette kurset skal du som kurslærer gi deltakerne en god innsikt

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste)

Sjekkliste for leder. Samtalens innhold (momentliste) OPPLEGG FOR MEDARBEIDERSAMTALE Mål, status og utvikling 1. Innledning og formålet med samtalen 2. Rammer for medarbeidersamtalen innhold og forberedelse 3. Hvordan gjennomføre den gode samtalen? 4. Oppsummeringsskjema

Detaljer