Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret"

Transkript

1 Studiehåndbok Utdannelser ved NLP Centeret

2 INNHOLD INNLEDNING... 3 OM NLP CENTERET... 4 OM NLP UTDANNELSE... 5 UTDANNINGSSTRUKTUR, ALLE UTDANNELSER... 6 NLP PRACTITIONER... 7 NLP MASTER PRACTITIONER... 8 COACH MEDLEY... 9 TERAPI MASTER NLP SERTIFISERT COACH/ NLP SERTIFISERT TERAPEUT ASSISTENTFORLØP RETNINGSLINJER FOR ØVEGRUPPE SUPERVISJONSGRUPPE PRAKTISKE RÅD UNDER SERTIFISERING: NLP COACH OG NLP TERAPEUT PRAKTISK GJENNOMFØRING AV KRAVENE SERTIFISERINGSPROSESS, GANGEN I DET OG TIDSFRISTENE SKJEMAER ENNEAGRAMMET MINDFULNESS OG MINDFULNESS INSTRUKTØR OVERSIKT OVER ANBEFALT LITTERATUR LINKER COACHING ELLER TERAPI FOR DIN PERSONLIGE UTVIKLING HVA KAN DU TA OPP MED COACHEN/ TERAPEUTEN? HVORDAN VELGE SKOLE/ INSTITUTT FOR MIN UTDANNELSE? Side 2 av 28

3 Innledning NLP Centeret tilbyr kurs og utdannelser innen NLP, Coaching, Mindfulness og Enneagrammet samt flere kortere coaching- og selvutviklingskurs. Vi holder kurs og utdannelser hovedsakelig i Oslo/ Akershus, og i Trondheim,. Vi har flere sertifiserte NLP trenere, Enneagram trenere og Mindfulness instruktører, som også arbeider aktivt med rådgivning, personlig coaching og samtaleterapi/ helsecoaching. NLP Centerets kurs og utdannelser er godkjent etter Voksenopplæringsloven med hensyn til innhold og pedagogisk gjennomføring og vi forholder oss til etikk og faglige retningslinjer gitt av ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming) IEA (International Enneagram Association) og DNCF (Den Norske Coachforening). Våre NLP og coachutdannelser er lagt opp i henhold til Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret har vært en sentral bidragsyter og aktør i forbindelse med utarbeidelsen av og implementeringen av Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret er sertifisert henhold til denne Bransjestandarden. Denne studiehåndboken er ment å være en hjelp gjennom studiene hos oss. Den gir en oversikt over utdannelsene og beskrivelser av de enkelte kursene. Du finner også eksempler på skjemaer som du kan bruke til dokumentasjon av sertifiseringskrav. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål. Velkommen til utdannelsene! Kristin Mothes daglig leder Studiehåndbok NLP Centeret, 3.0, april 2015 Side 3 av 28

4 Om NLP Centeret Vi benytter hyggelige kurslokaler sentralt på Østlandet. Sentralt med hensyn til offentlig kommunikasjon, fly- og biltransport. I Trondheim benytter vi også sentralt beliggende og hyggelig fasiliteter. Våre medarbeidere har grundige utdannelser og sertifiseringer innen fagene de underviser i, og arbeider også aktivt med å bruke sine kunnskaper som coacher, par-coacher og terapeuter. Fra før har vi lange karrierer i næringslivet bak oss, så vi har bred erfaring fra flere fagområder og miljøer med oss. På de fleste kursene har vi også med dyktige assistenter, som bidrar til et godt læringsmiljø. Hos oss setter vi den enkeltes læringsresultat meget høyt. Vi har fokus på å skape gode og trygge rammer både for gruppen og den enkelte. Både trenere og assistenter er opptatte av den atmosfæren som nettopp tillater en å ta enda noen skritt videre i sin utvikling og sin læringsprosess. Vi setter vår stolthet i at våre studenter blir dyktige og får utnyttet sine ressurser fullt ut! Våre studenter sier, bl.a.: «Dere har guidet meg gjennom en fantastisk reise denne høsten. Med integritet, klokskap og den fantastisk inspirerende måten å formidle kunnskap på. Du gjør det hele så elegant med stor innlevelse og på en trygg og god måte som det står respekt av. Takk for all den omsorg og støtte som gis under kurset. Jeg ønsker lykke til videre!» NLP Practitioner «Treneren har oppmerksomhet og fokus på NLP stoffet hun skal formidle og lære kursdeltakerne. Jeg opplevde at hun var svært god til å se hver enkelt elev og at hun fikk med seg alle kursdeltakerne før hun gikk videre med materialet. Svært dyktig og engasjerende når hun formidler budskapet. Treneren har en unik personlighet og kunnskap som engasjerte meg slik at jeg bare har lyst til å lære mer NLP. Treneren formidler NLP kunnskapen med respekt, humor og engasjement og jeg har aldri opplevd å ha hatt en bedre lærer/ trener.» NLP Master Practitioner «Dere som personer har en varm og fin utstråling og NLP Centeret er en trygg og varm plass å være og et godt sted å jobbe med sin egen utvikling.» NLP Coach Medley Side 4 av 28

5 Om NLP utdannelse Ved NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelse følger vi internasjonale retningslinjer gitt av American Board of NLP (ABNLP). Disse inneholder krav til faglig innhold og kunnskapsnivå for sertifisering. NLP Ved NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene underviser NLP Centeret i «ren» NLP. Hos oss er NLP er et unikt og grunnleggende fagområde der studentene får den fundamentale kunnskapen innlært, før den eventuelt knyttes opp mot spesifikke mål eller arbeidssituasjon, som i for eksempel prestasjonscoaching, helsecoaching, helserettet arbeid eller ledelsesorientert virksomhet. Vi har erfart at studenter som tar denne kunnskapen med seg ut i arbeidslivet har et bredt spekter av arbeidsroller der dette kommer til nytte; enten for seg selv eller i kombinasjon med annen kompetanse. Våre studenter opplever også en betydelig selvutvikling i takt med at de faglige kunnskapene integreres. Det å få en dypere forståelse for, og bli tryggere i sin kommunikasjon gir en tryggere plattform som person, som medarbeider, som leder for seg selv eller andre, uansett i hvilken yrkessammenheng det brukes i. Coaching I utdannelsene NLP Coach Medley og NLP Terapeut, knytter vi kunnskapen i større grad opp mot praktiske arbeidssituasjoner. Dette er som regel i kontekst som coach, samtaleterapeut, rådgiver eller par-coach, etc. Selvutvikling Gjennom NLP Practitioner (grunnutdannelsen) vil studenten også jobbe med sin egen selvutvikling og opparbeide mer selvinnsikt, dypere forståelse for sin egen og andres kommunikasjon, og eventuelt få ryddet opp i ting som har hindret en i å nå målene sine. Vi opplever at uansett mål, er grunnutdannelsen nyttig, fordi den tar sikte på å gi deltakerne et løft i livet der de forstår sine egne prosesser, hensikter og ønsker. Hvilken jobb etter NLP Utdannelse? Studenters kvaliteter og erfaringer fra yrkesliv, livssituasjon og utdannelse fører ofte videre på en måte som passer den enkelte med hensyn til hva de velger å bruke NLP-kompetansen til. Våre studenter, jobbsøkere, arbeidstakere, arbeidsgivere og mennesker i andre livssituasjoner har brukt utdannelsen på mange forskjellige vis. For dem som har jobbet lengre innen administrasjon og ledelse, har det falt naturlig å jobbe innen kommunikasjon, da gjerne i rollen som coach, mentor, rådgiver eller veileder. Mennesker som har erfaring innen helsesektor har ofte valgt å jobbe delvis som samtaleterapeut, eventuelt fortsatt innen helsesektor med terapikompetanse i tillegg. Innen salg og service har NLP lenge vært brukt som virkemiddel. En NLP utdannelse gir dessverre ikke formelle studiepoeng i seg selv, og heller ikke formell studiekompetanse, men vil ofte være et løft for alle yrker der en arbeider med mennesker, og ikke minst for en selv som person, leder eller medarbeider. Når studenten har høyere utdannelse eller er under annen utdannelse, og uten større yrkeserfaring, har NLP utdannelse ofte fungert som katalysator til å komme i jobb. Side 5 av 28

6 Utdanningsstruktur, alle utdannelser NLP: Trinn 1: NLP Practitioner. Forkunnskaper: Ingen. Trinn 2: NLP Master Practitioner Forkunnskaper: Trinn 1 NLP Coach: Trinn 3A: Coach Medley Forkunnskaper: Trinn 2 NLP Terapeut: Trinn 3B: Terapi Master Forkunnskaper: Trinn 2 Enneagrammet: E1: Enneagrammet 1 Forkunnskaper: Ingen E2: Enneagrammet 2 Forkunnskaper: E1 E3: Enneagrammet 3 (Enneagram Master) Forkunnskaper: E2 og Trinn 2 (el. tilsvarende) Mindfulness: M1: Mindfulness 1 Forkunnskaper: Ingen M2: Mindfulness instruktør Forkunnskaper: M1 (el. tilsvarende) Side 6 av 28

7 NLP Practitioner (Trinn 1) Gjennom en NLP Practitioner utdannelse investerer du i din egen utvikling, samtidig som du får en dypere forståelse av mennesker og menneskelig kommunikasjon. Når du skal jobbe med mennesker, lede deg selv eller andre, jobbe som rådgiver, coach, terapeut eller på en måte påvirke eget eller andres livsvalg, vil du ha et trygt utgangspunkt som sertifisert NLP Practitioner! NLP Practitioner gir deg det du trenger for å forstå deg selv bedre, og også å hjelpe andre til å forstå sin situasjon, skape forandring og gjennomføre de endringene de vil. Dette er grunnlaget og forståelsen du har for å jobbe med NLP. Du vil i løpet av utdannelsen lære om hvordan språket påvirker hjernen vår, hvordan du kan bruke språket for å skape endring for din egen, og andres del, hvordan du endrer adferdsmønstre og finner frem til drivkraften bak enkeltmennesket. NLP beskrives ofte som en verktøykasse for hjernen, en moderne innfallsvinkel på hvordan du kan endre overbevisninger, strategier og mønstre til noe du vil oppnå. Øvelser og Teknikker i NLP er modellert av de dyktigste kommunikasjonseksperter, terapeuter, motivatorer og menneske-behandlere i sin tid, og er gjort om til teknikker du kan lære å bruke for deg selv, og på andre. NLP Practitioner er delt opp i 4 moduler a 4 dager, og er lagt opp for en stor del praktiske øvelser. Modul 1: Her redegjør vi for hva NLP er, bakgrunn og utvikling. Du lærer hvordan du skaper tillit og en trygg atmosfære for kommunikasjon. Du lærer å lese andre. Vi ser på hvordan forskjellige mennesker oppfatter situasjonen ulikt, og hva som er årsaken til det. Du får høre om hvordan ord og formuleringer motiverer ulike mennesker på forskjellige måter. Du vil få en forståelse av hvordan språket vårt, det vi sier og det vi tenker, påvirker vår oppfatnings-evne, og hvordan små detaljer kan gjøre store forskjeller. Modul 2: I denne modulen arbeider vi med hvordan situasjoner og opplevelser kan feste seg i minnet. Vi ser også på hvordan opplevelsen av en situasjon kan endres ved å se den fra forskjellige synsvinkler, og hvordan vi kan frigjøre oss fra saker som tar for stor plass i livet vårt. Du får lære hvordan du stiller spørsmål for å skape økt innsikt hos dem som svarer, og at språket har et overflatenivå og en dypere struktur. Modul 3: Her tar vi for oss mål og verdier, og hvordan vi kan skape og velge strategier for å nå målene våre. Du vil lære om tid og hvordan vi kan benytte tidsorientering, fortid og fremtid, for å endre vår opplevelse av gitte situasjoner. Vi vil også bli kjent med hvordan vi kan kommunisere når vi har sider i oss med motstridende interesser - skap større gjennomslagskraft ved å rydde opp i indre konflikter. Du får enda mer kunnskap om språk og språkformuleringer og det å bruke metaforer som verktøy. Modul 4: Den siste modulen kan også være sertifiseringsmodulen, og her jobber vi med å sette sammen alt det vi har lært til et hele og benytte det i større sammenhenger i coaching og samtalesituasjoner. Modulen inneholder en skriftlig evaluering og praktisk demonstrasjon av en selvvalgt NLP teknikk. Ingen forkunnskaper kreves for denne utdannelsen. 90 % deltakelse og det anbefales å delta i øvegruppe mellom modulene. Resultat ved bestått evaluering: Sertifisert NLP Practitioner. Anbefalt litteratur: Antony Robbins: Richard Bandler/John Grinder: Henrik Flexeus: Kirsten Fauken: Jeanne Segal: Ubegrenset Kraft Fra frosk til prins Kunsten å lese tanker Gi sjelen vinger Emosjonell Intelligens Side 7 av 28

8 NLP Master Practitioner (Trinn 2) Master Practitioner er en fordypning i og videreføring av stoffet i Practitioner, det er også her en kombinasjon av teoretisk formidling og praktisk egenopplevelse. NLP Master Practitioner gir deg kraftfulle verktøy for å jobbe med kommunikasjon, presentasjon, konfliktløsning og coaching. NLP Master Practitoner er også plattformen som det bygges videre på i Coach Medley og NLP Terapeut utdannelsene. Det nye stoffet kompletterer eksisterende kunnskap på en måte som setter NLP inn i et perspektiv som i større grad omfatter ledelsesfilosofi, målsetning, visjon, misjon og verdiavklaring, coaching samt modellering av eleganse og suksess. NLP Master Practitioner inneholder selvfølgelig også enda mer spennende bruk av avanserte språkmønstre. Sentralt i undervisningen står oppfatningen av og forståelsen av verdiene våre. Hva de er og ikke er, og ikke minst hvor vanskelig det kan bli om målene våre går i en retning og verdiene i en annen. Undervisningen er lagt opp med 4 moduler á 4 dager med ca. 1 måneds mellomrom, med hovedvekt på praktiske oppgaver under innlæringen. I modul 1 blir du presentert for en del oppgaver som skal løses i løpet av kursforløpet. Det er en modelleringsoppgave og teoretiske oppgaver, der noen skal løses individuelt og andre gjennom gruppearbeid. Gjennom modul 2 handler det om coaching på mange plan. Her vil du ta dine coachingferdigheter til nye nivåer ved å lære med om coachende spørreteknikker og coachende verktøy. Du kommer også til å lære flere avanserte språkmønstre som kan brukes til å endre overbevisninger på en elegant og konverserende måte, og grundige verktøy som er egnet til å endre begrensende overbevisninger på mange nivåer. Modul 3 er full av måter å utvikle dine kommunikasjonsferdigheter på; vi jobber med språklig atferd og hvordan du kan tilpasse din språklige atferd til forskjellige situasjoner og forskjellige typer samtaler. Du får lære hvordan du skaper rapport med to mennesker som er grunnleggende uenig og hvordan du leder dem til enighet ( også kalt forhandlingsteknikk eller konfliktløsning). Du vil også få innblikk i presentasjonsteknikk og hvordan du presenterer et tema for å nå frem til alle typer «kommunikasjons-mottakere». I modul 4, den siste modulen, lærer du et avansert og grundig verktøy som er velegnet når en skal guide andre til å endre på dyptliggende overbevisninger. I denne modulen får du tilbakemeldinger på de teoretiske oppgavene og du gir praktiske demonstrasjoner, som bl.a. presentasjon av modelleringsoppgaven som du har gjort underveis i utdannelsesforløpet. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det kreves deltakelse i øvegruppe mellom modulene. Gir status som Sertifisert NLP Master Practitioner ved bestått evaluering. Anbefalt litteratur: Robert Dilts: Steve & Connirae Andreas: Guro Øyestad: Tad James & W.Woodsmall: Michael L. Hall; Bob Bodenhamer Modelling with NLP & From Coach to Awakener Change your Mind and keep the change Feedback Time Line Theraphy and the Basis of Personality Figuring out people Side 8 av 28

9 Coach Medley (Trinn 3A) Er en videregående coachutdannelse for deg som ønsker mer spesifikk coachkunnskap, for coaching av enkeltpersoner og team, privat eller profesjonelt. Her blir det påfyll med flere verktøy og metoder for løsningsfokusert coaching. Kurset er spesielt tilpasset deg som vil videreutvikle deg som coach. Utdannelsen er satt sammen av det beste fra flere retninger innen coaching; derav navnet «Coach Medley». Utdannelsen er praktisk orientert, inneholder mye om verktøy og struktur, og handler også mye om deg som coach. Om dine egenskaper, om din selvinnsikt og om din evne til å være tilstede for den du coacher. Coachutdannelsen bygger på NLP Practitioner og Master Practitioner, og vil gi deg ytterligere kompetanse og trygghet i en rolle som selvstendig coach. Selve kurset er lagt opp med 3 moduler á 3 dager. Mellom modulene jobber deltakerne parvis du coacher og blir coachet, og du skal også benytte kunnskapene dine til å coache andre. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Master Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det oppfordres til gruppearbeid og coaching mellom modulene. Kurset avsluttes med kursbevis. Om ønskelig kan studenten fortsette på et sertifiseringsforløp som gir adgang til sertifisering i henhold til kvalitetskrav gitt i Norsk Bransjestandard for Coaching. Anbefalt litteratur på Coach Medley: Susann Gjerde: Coaching hva hvorfor hvordan Ian McDermott & Wendy Jago: The NLP Coach Ian McDermott & Wendy Jago: Your Inner Coach Side 9 av 28

10 Terapi Master (Trinn 3B) Her får du dypere innblikk i anvendelsesområdene for NLP teknikkene, og din kompetanse utvides med ytterligere kunnskap som øker tryggheten og utvider plattformen din som NLP terapeut. Her får du også anledning til videreutvikling av din rolle som NLP Terapeut, dine personlige egenskaper og ferdigheter. Noen nye verktøy samt utvidet bruk av alt fra NLP Practitioner og NLP Master Practitioner. Vi benytter lærekrefter og undervisere fra helsevesenet til spesielle temaer rettet direkte mot fysisk og psykisk helse. Utdannelsen bygger på NLP Practitioner og Master Practitioner, og vil gi deg ytterligere kompetanse og trygghet i en rolle som selvstendig NLP Terapeut. Selve kurset er lagt opp med 3 moduler á 3 dager. Mellom modulene jobber deltakerne parvis du coacher og blir coachet, og du skal også benytte kunnskapene dine til å coache andre. Forkunnskaper for denne utdannelsen: Sertifisert NLP Master Practitioner Det kreves 90 % deltakelse i undervisningen. Det stilles krav til gruppearbeid og coaching mellom modulene. Kurset avsluttes med kursbevis. Om ønskelig kan studenten fortsette på et sertifiseringsforløp i henhold til kvalitetskrav som er gitt i Norsk Bransjestandard for Coaching (Se nærmere beskrivelse under NLP Sertifisert Coach, sertifiseringsforløpet er tilsvarende for NLP sertifisert Terapeut). Anbefalt litteratur: Susann Gjerde: Ian McDermott & Wendy Jago: Ian McDermott & Wendy Jago: Deb Shapiro: Colin Sisson Julie Silverthorn & John Overdurf: Robin Prior & Joseph O Connor: Brandon Bays Coaching hva hvorfor hvordan The NLP Coach Your Inner Coach Din kropp speiler ditt sinn Rebirthing made easy Dreaming realities NLP & relationships The Journey (Reisen) Side 10 av 28

11 NLP Sertifisert coach/ NLP Sertifisert Terapeut Dersom det er ønskelig med en anerkjent sertifisering, kan sertifiseringsprosess i henhold til Norsk Bransjestandard for Coaching gjennomføres etter oppstart av Coach Medley og/ eller Terapi Master utdannelsene. Alle krav dokumenteres skriftlig: gitte coachingtimer (skoletimer á 45 min) Opptil 50 timer kan være coach under praksis for spesialpris. 10 timer kan være ubetalt frivillig coaching (vinn-vinn/humanitært) Øvrige timer skal være betalte. Teamcoaching godkjennes opp til 25 timer mentortimer (herav 2 medlytt) Studenten skal ha 10 timer sammen med sin mentor/ trener. 2 av disse skal være en situasjon der mentor observerer en coachingsesjon og gir studenten feedback timer mottatt coaching i løpet av trinn 1 3. Coachingen skal gis av sertifisert coach eller coach under sertifiseringsforløp (dvs. etter 1. modul i trinn 3) timer trening i øvegruppe i løpet av trinn Pensumliste (min.1200 sider) inklusive kursdokumentasjon, dvs. ca. 1 bok pr trinn i henhold til skolens pensumliste 6. Godkjent bokrapport og fordypningsoppgave 7. Anbefalingsbrev fra skolen og underskrevet sertifiseringsavtale/ løfte Når kravene er oppfylt, kan studenten gå opp til sertifiseringsprøve. Senest innen ett år etter siste modul av Coach Medley/ Terapi Master. Gjennomføring av sertifisering Praktisk og muntlig eksamen vil skje på skolen til kandidaten. Kandidat bringer selv med seg en kunde/coachee som han allerede har hatt minimum et møte med tidligere og således allerede gjennomført kartleggingen. Kandidatens trener er eksaminator og sensor kommer fra en annen skole. Praktisk eksamen: Kandidaten demonstrerer sine coachferdigheter i maksimum en klokketime, med en reell kunde og et reelt tema. Coachingsesjonen observeres av sensor og eksaminator. Evaluering av praktisk eksamen og muntlig, teoretisk eksamen Den praktiske eksamen, coachingsesjonen, etterfølges av en evaluerende samtale mellom kandidat, eksaminator og sensor. I denne samtalen får kandidaten anledning til å forklare sine valg med teoretiske begrunnelser og til å diskutere eventuelle andre tilnærminger. Eksaminasjonen føres av eksaminator. Sensor har anledning til å stille forståelsesspørsmål eller utdypende spørsmål og gir sin tilbakemelding. Samtalen skal ha en slik form at kandidat sitter igjen med sitt konkrete utviklings-område. Varighet: ca. ½ time. Bedømmelse: Eksamen bedømmes med bestått eller ikke bestått. eksamen har kandidaten anledning til å gjenta prøven neste halvår (inntil 2 ganger). Ved ikke bestått Side 11 av 28

12 Assistentforløp En viktig del av utdannelsen er å være assistent på en utdannelse som ligger ett eller to trinn under det du selv har gjennomført. For eksempel assistent på et NLP Practitioner kurs når du selv er NLP master Practitioner eller har gjennomført Coach Medley eller NLP Terapeututdannelsen, eller også på enneagramutdannelsen når du selv forbereder deg til Enneagram Master. Som assistent bidrar du med å støtte kursdeltakerne i deres utdannelse og utvikling, og tilbyr coaching eller terapi til de kursdeltakerne som ønsker det. Du har også anledning til å repetere det faglige innholdet når du er til stede i undervisningen, og denne gangen kan du oppleve den fra 3. posisjon. Assistentforløp avtales med daglig leder på NLP Centeret. Retningslinjer for øvegruppe NLP Centerets assistenter arrangerer øvegrupper for de studerende. Øvegruppene er åpne for alle nivåer og utdannelsesretninger. Følgende retningslinjer anbefales for NLP Centerets øvegrupper, og andre: 1. Øvekveldene avtales med utdannelsen/ kursets assistent. Påmelding i forveien 2. Møt opp i god tid. Ha en plan for hva du ønsker å øve på denne gangen. Bruk max 15 minutter på å etablere rapport, finne hvem du skal øve sammen med og sette i gang. 3. Dann grupper på 3, og bli enige om hvem som starter i henholdsvis rollene som coach, utforsker og observatør. 4. Definer hvor mye tid det skal brukes på hver runde. 5. Coachrollen definerer hva det skal øves på, de andre to er medhjelpere i øvelsen. 6. Bytt roller etter avtalt tid, husk å beregne tid til feedback. 7. Hvis det dukker opp interessante temaer underveis; noter dem og avtal et annet tidspunkt å diskutere dem på (utnytt øvegruppen til øving). 8. Hvis det dukker opp spørsmål som ikke kan avklares under øvelsen; noter dem og ta dem opp med assistenten eller treneren ved neste anledning. God øving! Supervisjonsgruppe NLP Centerets trenere kan arrangerer supervisjonsgrupper for de studerende som er under sertifisering. Supervisjonen går ut på å ta opp temaer eller egne utfordringer til diskusjon, veiledning og læring. Følgende retningslinjer gjelder: 1. Gruppene avtales med utdannelsen/ kursets trener. Påmelding i forveien. 2. Møt opp i god tid. Ta med eget tema eller egne utfordringer som kan deles i gruppen. Vel møtt! Side 12 av 28

13 Praktiske råd under sertifisering: NLP Coach og NLP Terapeut Skriftlig dokumentasjon av krav. Dette er et krav som er fremsatt for å sikre at kvaliteten på NLP coacher og NLP terapeuter er i samsvar med forventningene i Norsk Bransjestandard for Coaching. NLP Centeret er opptatt av at kvaliteten på utdannelsen er av en høy kvalitet, og minimum overholder standarden. Hva betyr dette i praksis? 1. Hva gjelder som dokumentasjon på gitte coachingtimer/ terapitimer: Underskrift fra coachee/ klient, feedback-skjema fra coachee/ klient, kopi av kvittering for betalt coaching/ terapi, mailbekreftelse fra coachee/ klient, eller lignende. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Feedback-skjemaer, kvitteringer og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. I tilfeller der coachingen er taushetsbelagt kan en skrive under som kan bekrefte at coachingen er gjennomført. For eksempel din leder, og i noen tilfeller vil du kunne skrive under selv. 2. Hva gjelder som dokumentasjon på mentortimer: Underskrift fra mentor, kopi av kvittering for mottatt mentoring, mailbekreftelse fra mentor, eller lignende. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Kvitteringer, mailbekreftelser og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 3. Hva gjelder som dokumentasjon på mottatt coaching/ terapi: Underskrift fra coachen/ terapeuten, kopi av kvittering for mottatt coaching/ terapi, mailbekreftelse fra coach/ terapeut. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Kvitteringer, mailbekreftelser og annet kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 4. Hva gjelder som dokumentasjon på deltakelse i øvegrupper: Underskrift eller mailbekreftelse fra en eller flere av de andre deltakerne i øvegruppen. Vi anbefaler at du lager et skjema der du holder oversikten over timer, og som kan ha et felt for underskrifter. Mailbekreftelser kan være vedlegg til skjemaet i stedet for underskrift i skjemaet. 5. Hva gjelder som dokumentasjon på pensum, bokrapport og fordypningsoppgave: Godkjennelse av bokrapport og fordypningsoppgave fra skolen. Vi anbefaler at du lager et skjema der du gir oversikt over bøkene du har lest, og som vedlegg er bokrapporten og fordypningsoppgaven samt godkjennelsene av dem. Side 13 av 28

14 Praktisk gjennomføring av kravene. Når, hva og hvordan? 1. Gitte coaching-/ terapitimer: Kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley eller Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du skal integrere ferdigheter og få erfaring som coach/ terapeut. Du coacher eller gir terapi til reelle kunder med reelle temaer. 2. Mentortimer: Kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley eller Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du mottar feedback, veiledning og rådgivning underveis i ditt sertifiseringsforløp. Vi anbefaler at du fordeler timene ut over tiden i ditt sertifiseringsforløp, slik at du får tilbakemeldinger fra din mentor om elementer som du kan jobbe videre med. For eksempel (gjennomsnittlig) en mentortime per måned. Det vil gi deg støtte, motivasjon og oppfølging underveis i det året du kan bruke på forløpet ditt, og tid til å jobbe med forbedringsområdene som mentoren hjelper deg å identifisere. Deltakelse i supervisjonsgruppe godtas som en mentortime. Medlytt: Vi anbefaler å avtale den første etter at du har samlet ca. mellom en fjerdedel og halvparten av timene dine, og den andre når du nærmer deg å bli klar til sertifisering. Da tar du med deg en klient og lar mentoren/ treneren observere coachingsesjonen, slik at du kan få feedback i henhold til sertifiseringskravene. Det er meningen at dette skal bidra til trygghet for deg og kvalitetssikring i forhold til sertifiseringen. (Observasjonen kan også gjennomføres via Skype, ved store geografiske avstander) 3. Mottatt coaching/ terapi: Timene kan begynne å telles etter gjennomført første modul på henholdsvis Coach Medley og Terapi Master. Hensikten med disse timene er at du skal jobbe med dine egne temaer/ mål og oppleve hvordan coaching/ terapi fungerer fra denne posisjonen. Du kan motta coachingen/ terapi fra sertifisert coach/ terapeut eller fra coach/ terapeut under sertifisering (har gjennomført 1.modul på Coach Medley/ Terapi Master). 6. Øvegruppe: Gjennomsnittlig 10 timer på teknikker og ferdigheter fra hvert trinn (NLP Practitioner, NLP Master Practitioner og Coach Medley/ Terapi Master). Øvegruppen består av minimum 2 personer. 7. Pensum: Leses før oppmelding til sertifisering. 4. Bokrapport: 2 4 sider med rapport fra en fritt valgt bok om temaet coaching/ NLP terapi. Velg gjerne en av bøkene fra skolens pensumliste. Hvilken lærdom ga boken og hvordan vil jeg bruke lærdommen videre? (12 punkts Times New Roman skrifttype). Utarbeides og godkjennes før oppmelding sertifisering. 5. Fordypningsoppgave: 4 6 sider basert på et coachingtema/ terapitema som du velger å fordype deg i. Hensikten er at du skal gjøre bruk av egne erfaringer og preferanser. (12 punkts Times New Roman skrifttype). Utarbeides under sertifiseringsforløpet og godkjennes før oppmelding til sertifisering. 6. Anbefalingsbrev/ Bekreftelse: Utarbeides av skolens trener etter 2. gangs medlytt. Anbefaling til ekstern sensor om at du er klar til å gå opp til sertifisering. Side 14 av 28

15 Sertifiseringsprosess, gangen i det og tidsfristene Når kan du melde deg opp til sertifisering? Dette skal gjøres: De skriftlig dokumenterte kravene samles, du lager en oversikt og oversender/ leverer alt til skolen/ treneren. De gjennomgås av din trener, sammen med deg. Du underskriver et løfte, som du får fra skolen, om å forplikte deg til de gjeldende etiske retningslinjer. Skolen/ Treneren utarbeider anbefalingsbrevet og melder deg opp til sertifisering. Du får tilbake din dokumentasjon, som oppbevares av deg. Sertifisering vil vanligvis arrangeres to ganger i året; vår og høst (mai og i november). Frister for oppmelding til sertifisering skal fortrinnsvis skje henholdsvis innen 1. april (for sertifisering i mai) og 1. oktober (for sertifisering i november). Oppgaver og krav skal fortrinnsvis være gjennomført og dokumentert innen henholdsvis 1. april og 1. oktober. Unntak vil behandles på individuelt grunnlag. NLP Centeret fastsetter dato for sertifisering og arrangerer sertifisering i henhold til Gjennomføring av sertifisering. Under alminnelige omstendigheter har du ca. ett år på deg til å samle timer og gjøre de gitte kravene etter første modul av Coach Medley / Terapi Master. (Utvidelse av tid gis i tilfeller der legeerklæring bekrefter begrenset arbeidskapasitet i perioden) Tips: 1. Kom i gang med å gi coaching / terapi så raskt som mulig etter 1. modul på tredje trinn(coach Medley / Terapi Master)! 2. Avtal tid med mentor og avtal mentorforløp gjennom året før sertifisering! 3. Spør oss dersom du lurer på noe! Lykke til vi heier på deg! Side 15 av 28

16 Skjemaer Dokumentasjon av mottatt coaching/ terapi for.. Dato Varighet Coach/ terapeut Underskrift (Coach/terapeut) Dokumentasjon av mentortimer for.. Dato Varighet Mentor Underskrift (Mentor) Side 16 av 28

17 Dokumentasjon av gitt coaching/ terapi for.. Dato Varighet Klient (Navn el: kjønn/ alder) Underskrift (Klients el. egen) Side 17 av 28

18 Dokumentasjon av deltakelse i øvegruppe for.. Dato Varighet Deltakere Underskrift (deltakere/ egen) Side 18 av 28

19 Enneagrammet Enneagrammet tilbyr muligheter for å kunne forstå oss selv og andre bedre. Når vi har fått innsikt i oss selv og våre egne drivkrefter og motivasjon, forstår vi bedre våre handlemønstre og kan arbeide med å utvikle oss i en enda mer positiv retning. Når vi også forstår hvilken type menneskene rundt oss er, og dermed også deres drivkrefter og handlemønstre, vil det kunne forbedre vår kommunikasjon med dem, enten som partner eller familiemedlem, kollega eller leder, coach eller terapeut. Kunnskap om Enneagrammet kan utmerket brukes i kombinasjon med flere fagfelt, og er særdeles nyttig som verktøy innen selvledelse, ledelse, teambuilding, teamutvikling, salg, konfliktløsning ja nær sagt alle områder der mennesker skal kommunisere og arbeide sammen. Enneagrammet kompletterer også kunnskap og ferdigheter, spesielt i NLP, på en meget god måte, med tanke på arbeid og kommunikasjon i roller som for eksempel veileder, rådgiver, coach, terapeut, teamleder eller leder. Der NLP tilbyr kunnskap og verktøy for å kommunisere med mennesker på generell basis, tilbyr Enneagrammet enda dypere innsikt i den menneskelige personlighet, med forståelse av grunnleggende motivasjon og drivkrefter, bevisste og ubevisste. Denne innsikten og forståelsen fører til enda mer effektiv kommunikasjon som igjen fører til bedre resultater. Enneagrammet er relativt nytt som fagfelt i Norge, men er kjent, utbredt og anerkjent som verktøy innen bl.a. psykologi, terapi, parterapi, coaching, teambuilding, teamledelse, ledelse, rekruttering, i USA og flere europeiske land (for eksempel Danmark). Utdannelsen og undervisningsform Enneagramutdannelsen foregår over tre moduler med tre -fire dager i hver modul. Modulene kan gjennomføres som enkelte kurs, det vil si at en uforpliktende kan melde seg på en modul om gangen. Undervisningen foregår ved forelesninger og øvelser. En sertifisering som Enneagram Master kan gjennomføres etter deltakelse i alle tre modulene, samt at sertifisering som NLP Master Practitioner er bestått (eller tilsvarende helsefaglig/ terapeutisk utdannelse er gjennomført). Enneagrammet 1: Finn din egen type og bli oppmerksom på egne personlighetsmønstre. Bli kjent med alle typene, deres (ubevisste) motivasjon og drivkraft. Hva er typenes sterke sider, deres verdier og overbevisninger? Hva kjennetegner typene i arbeidslivet og i gruppesammenhenger? I denne modulen lærer vi også om typenes kommunikasjon, og hvordan den virker på andre, og hvordan Enneagrammet kan være utgangspunkt for selvinnsikt og selvutvikling. Side 19 av 28

20 Enneagrammet 2: Hvilke fellestrekk har typene, og hvordan er de forskjellige? I denne modulen lærer vi å observere og gjenkjenne typene. Hvordan henger det sammen at noen kan uttrykke seg svært forskjellig til tross for at de er samme type? Og hvordan kan det være at noen kan uttrykke seg svært likt og allikevel være forskjellige typer? Hva skal man være bevisst på ved kommunikasjon med eller coaching av de forskjellige typene? Enneagrammet 3 (Enneagram Master): Hvordan kan vi lære av andre typers sterke sider? Hvordan kan vi oppnå enda større selvutvikling via utviklingsnivåene og undertypene? Hvordan kommunisere bedre med alle typene? I denne modulen kan sertifisering som Enneagram Master gjennomføres. (Sertifiseringen forutsetter bestått NLP Master Practitioner sertifisering, eller tilsvarende utdannelse) Anbefalt litteratur: Mia Vendt Striim Brug Dit Enneagram Helene Kongsbach Makani Enneagrammet din personlige udviklingsvej Don Riso & Russ Hudson The Wisdom of the Enneagram / Enneagrammets visdom Side 20 av 28

21 Mindfulness og Mindfulness instruktør Mindfulness kan anvendes til å skape indre ro og balanse, til å få overblikk og overskudd til hverdagens utfordringer. Det blir også brukt til stresshåndtering, forebygging av stress, smertelindring og behandling av depresjoner. Mindfulness er trening i oppmerksomhet, der treningen blant annet består av meditasjonsteknikker basert på Østens tusenårige gamle teknikker (helt uten religiøst innhold). Flere og flere har en hverdag som preges av stress, og dessverre er der også flere og flere som blir syke på grunn av stress. Mange opplever at vi har det for travelt til å kunne være fullt og helt til stede, også i noen av livets viktige begivenheter. Vi kan oppleve at hjernen er aktiv hele tiden, kanskje plages vi av uønskede tilbakevendende tanker og følelser. Ved å integrere Mindfulness i ditt liv privat så vel som på jobben - får du et verktøy til å forebygge stress, ta fri fra uønskede tanker og følelser, og i stedet oppleve å være i stede i nuet på en avslappet og balansert måte. Denne tilstedeværelsen fører ofte til at man merker en økning av sin livskvalitet og får et større utbytte av sine opplevelser. Gjennom Mindfulness har du full oppmerksomhet, men uten å vurdere og bedømme de inntrykk du får gjennom sansene. Du trener evnen å kunne velge en nøytral oppmerksomhet når du ønsker det. Tilstanden kan sammenlignes med en tilstand av å være, du er bare tilstede med full oppmerksomhet, uten at du behøver å handle, vurdere eller ta stilling. Utdannelsen er delt i to, og den første delen kan tas uavhengig av den andre. Mindfulness 1: Fire dager, delt opp i to ganger to dager. Her får du mulighet til å implementere Mindfulness i deg selv og din hverdag. Reduserer egenopplevd stress og øker tilstedeværelsen i eget liv. Forkunnskaper: Ingen. Mindfulness instruktør: Fire dager, delt opp i to ganger to dager. Du lærer å formidle og trene andre mennesker i Mindfulness. Ved bestått evaluering utstedes instruktørbevis som Mindfulness instruktør, basert på det internasjonalt anerkjente åtte ukers-programmet MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction). Forkunnskaper: MInfulness 1 eller tilsvarende. Anbefalt litteratur: Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn: Morten Sveistrup Hecksher, Louise Kronstrand Nielsen, Jacob Piet: Bevisst nærvær Mindfulness Manual Side 21 av 28

22 Oversikt over anbefalt litteratur NLP Practitioner Antony Robbins: Richard Bandler/John Grinder: Richard Bandler Henrik Flexeus: Kirsten Fauken: Jeanne Segal: Daniel Goleman: Ubegrenset Kraft Fra frosk til prins Use your brain for a change Kunsten å lese tanker Gi sjelen vinger Emosjonell Intelligens Emosjonell Intelligens NLP Master Practitioner Robert Dilts: Robert Dilts: Steve & Connirae Andreas: Steve & Connirae Andreas: Guro Øyestad: Tad James & W.Woodsmall: Michael L. Hall; Bob Bodenhamer Fisher, R. og Ury, W.: Modelling with NLP From Coach to Awakener Change your Mind and keep the change Core transformation Feedback Time line theraphy and the basis of personality Figuring out people Få JA når du forhandler Coach Medley Susann Gjerde: Coaching hva hvorfor hvordan Ian McDermott & Wendy Jago: The NLP Coach Ian McDermott & Wendy Jago: Your Inner Coach Joseph O Connor &Ian McDermott: The Art Of Systems Thinking Terapi Master Susann Gjerde: Ian McDermott & Wendy Jago: Ian McDermott & Wendy Jago: Deb Shapiro: Colin Sisson Julie Silverthorn & John Overdurf: Robin Prior & Joseph O Connor: Brandon Bays Coaching hva hvorfor hvordan The NLP Coach Your Inner Coach Din kropp speiler ditt sinn Rebirthing made easy Dreaming realities NLP & relationships The Journey (Reisen) Enneagrammet Mia Vendt Striim Brug Dit Enneagram Helene Kongsbach Makani Enneagrammet din personlige udviklingsvej Don Richard Riso The Wisdom of the Enneagram / Enneagrammets visdom Mindfulness Mark Williams, John Teasdale, Zindel Segal og Jon Kabat-Zinn: Bevisst nærvær M. Sveistrup Hecksher, L. Kronstrand Nielsen, Jacob Piet: Mindfulness Manual Side 22 av 28

23 Linker NLP Centeret på web NLP Centeret på facebook Norsk Bransjestandard for Coaching ABNLP American Board of NLP https://www.facebook.com/pages/nlp- Centeret/ tml IEA International Enneagram Association Nettbokhandler Side 23 av 28

24 Coaching eller terapi for din personlige utvikling Hensikten med egen coaching eller terapi under utdannelsen er å få muligheten til å arbeide i dybden med din personlige utvikling, og eventuelt fjerne hindringer for at du kan finne, og leve ditt eget liv i henhold til, dine egne verdier. Det er også svært nyttig for en coach eller terapeut å ha opplevd kunderollen/ klientrollen selv. Når du skal sertifiseres som NLP Coach eller NLP Terapeut stilles det krav om et antall timer mottatt coaching eller terapi. Du kan motta coaching/ terapi fra en student som har gjennomført minimum første modul på utdannelsene Coach Medley eller Terapi Master, eller fra en profesjonell 1 psykolog, coach eller terapeut som er utdannet i Enneagrammet, NLP, Body-mind terapi, Kinesiologi, Åndedrettsterapi, Healing, Gestaltterapi eller andre former for terapi. Den valgte coachen/ terapeuten skal ha gjennomført en formell utdannelse på minst to år, i tillegg til praksis under veiledning/ supervisjon. Etter hver sesjon mottatt coaching/ terapi anbefaler vi å gjøre selvrefleksjon som for eksempel følgende: Fra 1. posisjon: 1. Hva fikk jeg ut av coachingen/ terapien? 2. Er dette temaet noe jeg skal jobbe videre med? 3. Hvis jeg lærte noe nytt om meg selv; hva var det? 4. Hva er mitt neste skritt? 5. Har jeg lyst til å jobbe videre med denne coachen/ terapeuten? 6. Hvorfor?/ Hvorfor ikke? Fra 3. posisjon 7. Hva lærte jeg om å være klient? 8. Hvilke nye teknikker eller ideer fikk jeg? Før neste sesjon: 9. Hvordan har jeg det i forhold til hva som skjedde sist? Er det avsluttet? Har det dukket opp nye ting innenfor temaet som jeg vil jobbe videre med? 10. Hvordan føles det å skulle i coaching/ terapi igjen? Har jeg lyst? Har jeg motstand? Hva handler det ev. om? Hvilke kriterier vil du bruke for å velge en coach eller terapeut? Dette kan si deg noe om hvilke kriterier (noen av) dine kommende klienter vil benytte for å velge deg eller en annen... Når jeg velger coach / terapeut, ser jeg etter Det syns det er viktig at min coach / terapeut er / kan Hvis min coach/ terapeut ikke lever opp til dette, vil jeg 1 Som har dette som primære arbeidsområde og inntektskilde Side 24 av 28

25 Hva kan du ta opp med coachen/ terapeuten? Noen har alltid et eller annet tema de har lyst til å jobbe med. Andre har mye i gitte perioder, mens i andre perioder syns de ikke at det er noe å jobbe med. Hvis du opplever at det er vanskelig å finne et emne, kan du lese gjennom de følgende utsagnene og vurdere om de er helt sanne for deg, eller om ett eller flere kan gi anledning til å utforske litt mer. 1. Jeg er helt fornøyd med parforholdet mitt (eller helt fornøyd med å bo alene). 2. Jeg er helt fornøyd med mitt forhold til barna mine. 3. Familieforholdene mine er helt slik jeg ønsker dem (foreldre, søsken, svigers). 4. Det sosiale livet mitt, med venner og bekjente, er slik jeg ønsker det. 5. Jeg er helt fornøyd med min helse. 6. Jobbsituasjonen min er meningsfull og tilfredsstillende, i hvert fall går den i riktig retning. 7. Min økonomiske situasjon er slik jeg ønsker den, i hvert fall går den i riktig retning. Jeg er fornøyd med mitt forhold til penger. 8. Jeg er fornøyd med den tiden jeg bruker til personlig utvikling, den går i riktig tempo. 9. Jeg er fornøyd med den tiden jeg bruker til spirituell utvikling, den går i riktig tempo. 10. Jeg er fornøyd med balansen mellom de forskjellige områdene i livet mitt. Jeg bruker den tiden på hvert område som skal til, og områdene henger fint sammen. Side 25 av 28

26 Hvordan velge skole for min utdannelse? Følgende spørsmål kan være nyttige å stille seg: 1. Hva legger skolen vekt på? Noen skoler legger mest vekt på bedriftscoaching, ledercoaching, coaching (profesjonell coaching), andre på terapeutisk coaching/ helsecoaching, mens andre igjen er fokuserte på generell NLP. Spørsmål: Hva ønsker du å bruke NLP utdannelsen til? NLP Centeret legger vekt på generell NLP i NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene. Det har vi valgt for at våre studenter skal kunne kombinere NLP kunnskapen med alt de eventuelt kan fra før, og kunne oppnå en god porsjon selvutvikling underveis i utdannelsesforløpet. Du lærer på mange nivåer, både kunnskapsmessig og mer ubevisst, slik at du tilegner deg evner og ferdigheter som blir en naturlig del av deg. Du får grundig kunnskap om teknikker og språkmønstre, og du lærer å bruke dem i en samtalesituasjon, enten situasjonen er innrettet mot coaching eller samtaleterapi, ledelse eller selvledelse, i gruppen, teamet, familien eller i parforholdet. Spesialisering innen profesjonell coaching og/ eller terapeutisk coaching kommer på trinn tre, i utdannelsene som leder til NLP Sertifisert coach og NLP Sertifisert Terapeut. 2. Hvor stort er kurset? Noen kurssteder har over 100 deltakere, mens andre har små grupper helt ned til seks deltakere. Spørsmål: Hvor stor gruppe vil jeg være komfortabel i under min utdannelse? NLP Centeret har små kurs; fra seks til tolv deltakere. Vi ønsker å holde gruppene små for å sikre best mulig trygghet og oppfølging av den enkeltes students utvikling og læring, både personlig og faglig. 3. Intensivt eller utstrakt? NLP kurs kan være intensive («Fast track») eller utstrakte (modulbasert). De intensive varer vanligvis mellom syv og ti dager, noen ganger med forberedelser i form av selvstudier med bruk av skriftlig, og/ eller audiovisuelt læringsmateriale. Fordelen med intensive utdannelser er at en kan tilegne seg mye på kort tid. En ulempe kan være at en kan gå glipp av noe av den dypere forståelsen og selvutviklingen som følger med integrering av NLP kunnskapen gjennom erfaring og deling over tid; tid som gjør at du kan gjøre faget og bruken av det til ditt eget, kanskje til og med en naturlig del av deg. Spørsmål: Hvor mye tid vil jeg investere? NLP Centeret har utstrakte utdannelser med moduler på fire dager med ca. en måneds mellomrom. Vi anbefaler og oppmuntrer til øvegrupper for våre studenter mellom modulene. Vi ønsker å gi studentene våre mulighet for god tid til integrasjon, erfaring og forståelse, samt å implementere det som læres i «det virkelige liv» samtidig som læringen foregår. (Det er ikke krav om øvegrupper på NLP Practitioner, men vi anbefaler å danne øvegrupper for å få mest mulig utbytte av utdannelsen. Bor du for langt unna til å delta på våre øvekvelder, kan øvegrupper holdes med en venn, en kollega eller et familie-medlem.) Side 26 av 28

27 4. Hvor mye oppfølging direkte fra treneren? Her er tommelfingerregelen at jo mindre kurs, jo mer anledning til å stille spørsmål og å få personlig oppfølging fra treneren. Jo større kurs, jo større sjanse for at du blir fulgt mer opp av assistenter som veileder deg, og assistentene ligger som regel et trinn foran deg i utdannelsesnivå. Spørsmål: Hvor mye oppfølging ønsker jeg direkte av kvalifiserte trenere? NLP Centeret har få kursdeltakere per trener, i tillegg til assistenter. Både trener og assistenter tilbyr individuell oppfølging underveis i utdannelsesforløpet. Vi syns det er viktig at den enkelte kursdeltaker får mulighet til best mulig innlæring, integrering av faget, og personlig utvikling gjennom kursforløpet. 5. Pris? NLP utdannelsene kommer i mange prisklasser, avhengig av forskjellige faktorer. Mange annonserer med sine priser som en «investering» - og en NLP utdannelse er virkelig en investering! En god NLP utdannelse vil, for de fleste, lønne seg det mangedobbelte under forutsetning av at du utnytter mulighetene i utdannelsen og gjør bruk av det du lærer! Spørsmål: Hva investerer jeg? NLP Centeret holder til i enkle og hyggelige lokaler på sentrale steder, og mange av våre studenter kommer til oss på bakgrunn av anbefalinger fra tidligere kursdeltakere. Vi holder faste kostnader lave og har en nøktern profil hva angår markedsføring. Vårt prisnivå kan derfor ligge i nedre sjikt, i forhold til sammenlignbare skoler/ institutter. Prislisten finnes på websiden vår. 6. Hvem er treneren? Trenerens personlighet er viktig. NLP utdannelser fungerer på et dypere nivå enn alminnelige utdannelser med utvikling av ferdigheter som mål. Det er essensielt at tillit mellom treneren og studentene er til stede. Hvis du er komfortabel med treneren vil du trolig lære mye mer, enn om du ikke er det. Du kommer til å bruke mye tid sammen med treneren, og det er den viktigste personen for ditt læringsresultat. Spørsmål: Hvordan opplever jeg treneren? NLP Centerets trenere kan treffes på informasjonskvelder, eller nås per telefon for personlig kontakt eller spørsmål i forbindelse med kurs og utdannelser. Våre trenere er opptatte av å leve som de lærer, eller «to walk their talk», og er kjente for å ivareta individet så vel som gruppen. Ta gjerne kontakt og sjekk ut hvem vi er. 7. Hvem er studentene? NLP er i utgangspunktet innholdsløs, og kan kombineres med så å si alle fagområder og retninger der det handler om kommunikasjon mellom mennesker, eller kommunikasjon med seg selv. Våre studenter er derfor av begge kjønn, i alle aldersgrupper med alle slags bakgrunner; faglig og erfaringsmessig. Vi legger vekt på at NLP utdannelsene våre først og fremst er rettet mot læring og utvikling, og når denne læringen trenger støtte ved personlig coaching eller terapi, kan det godt utøves i parallell med utdannelsen. Utdannelsen er imidlertid ikke et substitutt for psykoterapi eller tilsvarende. Våre studenter er i hovedsak vennlige, romslige og stabile mennesker når de starter på NLP utdannelse hos oss. Side 27 av 28

28 8. Hvilke kvalitetskrav og etiske retningslinjer følger skolen? Det finnes ingen overordnet eller entydig standard for NLP utdannelser. Det finnes flere internasjonale organisasjoner, og noen nasjonale, som setter litt forskjellige standarder for disse spørsmålene. For eksempel INLPTA, Society of NLP, the American Board of NLP, ANLP og DNCF. Spørsmål: Hvilke godkjenninger har skolen og hvilke retningslinjer følges? NLP Centerets forholder seg til retningslinjer gitt av ABNLP (American Board of Neuro Linguistic Programming) og DNCF (Den Norske Coachforening). Dette betyr at vi følger internasjonal standard for NLP Practitioner og NLP Master Practitioner utdannelsene, og Norsk bransjestandard for coaching for coachutdannelsene våre. Våre utdannelser er også godkjent etter voksenopplæringsloven med hensyn til innhold og pedagogisk gjennomføring. 9. Tid og sted Tidspunkt for kurset og beliggenhet av kursstedet. Spørsmål: Hvor og når går kurset? Se kurskalenderen på nettsiden vår for kursdatoer og steder. 10. Kontakt Skulle du ha flere spørsmål, så blir vi glade for å høre fra deg! Spørsmål: Hvordan kontakter jeg NLP Centeret? Via e-post: Side 28 av 28

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Utagerende elever i 1. 4. klasse

Utagerende elever i 1. 4. klasse Malin Ruud Utagerende elever i 1. 4. klasse En kvalitativ intervjuundersøkelse av tre læreres erfaringer med utagerende elever Masteravhandling i spesialpedagogikk Pedagogisk institutt Fakultet for samfunnsvitenskap

Detaljer

Evaluering av Samplan

Evaluering av Samplan Trine Monica Myrvold Evaluering av Samplan Evaluering av Samplan Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2014:8 Boligbygging i storbyene virkemidler og handlingsrom NIBR-rapport 2014:3 Folkehelse og

Detaljer

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon

Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt. håndbok. I medarbeiderdrevet innovasjon Råd og veiledning for deg som er leder, medarbeider eller tillitsvalgt håndbok I medarbeiderdrevet innovasjon Denne håndboken er skrevet for deg... Denne håndboka er utarbeidet av International Research

Detaljer

Oppmerksomt nærvær for barn og unge

Oppmerksomt nærvær for barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Øvelseshefte og nøkler til gjennomføring for voksne som arbeider med barn og unge Oppmerksomt nærvær for barn og unge Stressmestring og selvregulering Emosjonell og

Detaljer

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet

Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Coachingskolen - fordi tiden i livet får du aldri igjen, så bli din egen beste coach, og det raskt Bent introduserer Reisen til hjertet Copyright 2009 Coach Bent Skaalerud Bruksanvisning for dette coachingheftet:

Detaljer

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK

PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK PEDAGOGISKE KVALITETSKRITERIER FOR NETTBASERT LÆRING 2003 RESEARCH & EDUCATIONAL NETWORK INNHOLD: 1 INNLEDNING 3 2 BAKGRUNN 4 3 PROSJEKTET 6 4 PEDAGOGISK KVALITET 7 4.1 LÆRINGSTEORIER 7 4.2 FAKTORER SOM

Detaljer

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene

1. Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene HiST-AITeL, NTNU-IDI og TISIP Hvordan lykkes i CCeD-sesjonene Tor Atle Hjeltnes, Monica Storvik, Knut Arne Strand, Geir Maribu, Thorleif Hjeltnes og Arvid Staupe 21.02.2011 Dokumentasjonen er utarbeidet

Detaljer

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon

Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Ledelse, selvutvikling og kommunikasjon Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til tilgjengeliggjøring i digitalt arkiv Brage Ja Ja Campus Rena Ann Helen Nilsen Stine S. Floor Bacheloroppgave

Detaljer

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E

Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter. Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E Implementering av helse, miljø og sikkerhetsarbeid i kunnskapsbedrifter Anniken Beate Solheim MBA HHB Bodø, 2014 BE320E 1. Forord Jeg er takknemlig for å få fordype meg i et område jeg er interessert i,

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009.

Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Evaluering av MB- utdanningen i Nedre Buskerud 2009. Ettårssrapport 15.03.2010 1. Innledning Historikk Fra 2007 har det vært arbeidet for å få til en Medarbeider med brukererfaring-utdanning i Nedre Buskerud

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD

UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD FORSKNINGSRAPPORT NR. 4/2012 UTDANNINGEN MEDARBEIDER MED BRUKERERFARING I NEDRE BUSKERUD EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING Stian Biong, Ragnhild Fugletveit og Ann-Mari Lofthus FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Evaluering Master i Industridesign

Evaluering Master i Industridesign Evaluering Master i Industridesign ved Arkitektur og designhøskolen i Oslo November 2013 Innhold 1. Introduksjon... 4 2. En vurdering av IDEs posisjon i dag... 5 IDE i dag... 5 Forholdet i mellom design

Detaljer

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere

Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier (LUI) Fra pedagogiske ledere til likestilte barnehagelærere En kvalitativ undersøkelse om økt antall pedagoger og omorganisering

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth ISBN 82-8139-006-9 Trondheim, 2013 Skipnes Kommunikasjon AS Forord I denne teksten presenteres

Detaljer

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons Oddbjørn Johansen Ellen Saur Høgskolen i Nord-Trøndelag Kompendium Steinkjer 2006 Om å lære gjennom tekstskaping og gjennom å gi og få respons

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer

AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer AKTIVE LOKALLAG Rekruttere, aktivisere og beholde medlemmer Studieheftet er basert på boka «MEDLEMSMODELLEN» Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt:

Detaljer

Praktisk kvalitetsarbeid

Praktisk kvalitetsarbeid Praktisk kvalitetsarbeid «Ikke alt som teller kan telles, og ikke alt som kan telles teller» Albert Einstein Korriger Plan Kontroll Utfør Inspirasjonshefte for bedrifter som bygger sitt kvalitetsarbeid

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth

Play mobil 2. Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs. Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Play mobil 2 Fra plan til praksis på trafikalt grunnkurs Marit Rismark, Astrid M. Sølvberg, Christin Tønseth Institutt for voksnes læring og rådgivningsvitenskap (IVR) Play mobil 2 Fra plan til praksis

Detaljer

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet?

Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE. Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Vern3900 FAGLIG FORDYPNING - BACHELOROPPGAVE Kull: D08S Eksamensdato: 14.05.2012 Norsk tittel: Fra oppfølging til selvhjelp i rusbehandlingen. Hvordan sikre videre kvalitet? Engelsk tittel: From follow-up

Detaljer

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as

Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING. en veiledning for læreren. av Steinar Madsen. Yrkeslitteratur as Vg1 service og samferdsel PRAKSISLÆRING en veiledning for læreren av Steinar Madsen Yrkeslitteratur as 2 ISBN-13: 978-82-584-0561-7 ISBN-10: 82-584-0561-6 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med

Detaljer