1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 3 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I 2003 9 4. NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11"

Transkript

1 1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET Søknader Opptak Mastergradsoppgaver 6 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education Vatnahalsenseminar på Lygra NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING Nye kurs og studieplasser Årsregnskap fra institusjonene Programstyre og administrasjon APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES Agricultural University of Norway Norwegian University of Science and Technology University of Bergen University of Oslo University of Tromsø APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS 26 1

2 1. FORORD Endrings-agenter I en ny bok ( Soft Power ) skriver Joseph Nye om den første gruppen av 50 utvekslingsstudenter fra Sovjetunionen til USA i 1950-årene. En av dem var Aleksandr Yakovlev, som senere ble sentral i utviklingen av glasnost under Gorbachov. En annen var Oleg Kalugin, som havnet i ledelsen av KGB. Kalugin sa senere: Utvekslingsstudentene var en gigantisk trojansk hest for Sovjetunionen. De spilte en enorm rolle i undergravingen av sovjet systemet.. de påvirket flere og flere mennesker ettersom årene gikk. Målet med NORADs stipendprogram er å bidra til utvikling og styrking av fagkompetanse i utviklingsland på en rekke fagområder, men det er også å fremme samfunnsendring i utviklingslandene. Endringene som trengs er kanskje av en annen type enn den som er beskrevet i eksempelet over. Men de er ikke mindre viktige. Svært mange utviklingland lider under sentraliserte politiske systemer med stor makt til presidenten. Maktdeling mellom de ulike statsmaktene er ofte dårlig utviklet som korrektiv og begrensning på vilkårlig maktbruk. Korrupsjon er utbredt. Maktpolitiske hensyn overstyrer ofte faglig velbegrunnede råd om politikkutforming. I et slikt miljø er det stort behov for mennesker som kan og som tør å arbeide for endringer. De som deltar i utvekslingsprogrammer slik som NORADs stipendprogram får erfaringer, kunnskaper, ferdigheter, holdninger og selvtillit som gjør dem i stand til å bli endringsagenter. Noen av kandidatene kan nok havne i posisjoner hvor de vil bruke det de har lært til å bli enda mer effektive til å vedlikeholde maktsentralisering, ulikhet og korrupsjon. Det er likevel vår sterke tro at programmet som helhet, selv om det er lite i en global målestokk, vil være svært viktig i å skape endringsagenter i en rekke land - og at flere og flere vil bli påvirket. Ragnar Øygard 2

3 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 Produksjonen ved stipendprogrammet foregikk i 2003 både i Sør og i Nord. Ved NTNU og Universitetet i Oslo gjennomførte man de planlagte aktiviteter ved henholdsvis diplomstudiet Urban Ecological Planning i Nepal og Mastergradsstudiene i Information Systems og Public Health (Information System Track) ved Eduardo Mondlane University i Mosambik og University of Western Cape. Ved M.Sc. programmet i Information Systems ved Eduardo Mondlane gjennomførte alle de fire NORAD stipendiatene sine studier på en utmerket måte. Ved programmet Master of Public Health (Information Systems track) ved Eduardo Mondlane gjennomførte to av fire studenter sine studier innenfor tidsrammen. Mastergradsstudiet ved University of Western Cape hadde opptak i 2003, men uteksaminerer ikke kandidater før i Søknader SIU mottok 1963 søknader til NORADs stipendprogram for opptak i Dette er en økning fra 1692 søknader i 2002 og 1197 søknader i Søknadstall for 2004 bekrefter denne oppadgående tendensen. For studiestart i 2004 har 2292 kandidater søkt opptak til NORADs stipendprogram. Disse tallene presenteres i tabell 1. 3

4 Tabell 1: Antall søknader til NORADs stipendprogram for perioden Antall søknader Inst. Kurs HiBø 46 Master in Comparative Social Work 46 HiS 32 M.Sc. in Petroleum Engineering 32 NLH Master in Development and Resource Economics Master in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture NTNU M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) M.Sc. in Electrical Power Engineering 108 M.Sc. in Hydropower Development M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience M.Sc. in Marine Technology Diploma in Urban Ecological Planning 5 38 UiB Diploma / M.Phil. in Fisheries Biology and Fisheries Management M.Phil. in Cultural Heritage 39 M.Phil. in Health Sciences (International Health) M.Phil. in Public Administration M.Phil. in Social Anthropology (Human Ecology) M.Phil in Gender and Development UiO Master of Comparative and International Education Master in Special Needs Education ( MPNSE) Master in International Community Health Master in Health and Management Informations Systems - UDSM 54 Master in Informations systems - UEM Master of Public Health ( Informations Systems Track) UEM Master of Public Health (Information systems Track) UWC, South Africa UiT Master Programme in Visual Cultural Studies 31 Master Programme in Indigenous Studies 30 Master in International Fisheries Management Sum

5 2.2 Opptak NORADs stipendprogram tilbyr årlig rundt 100 studieplasser. I 2002 ble 105 studenter tatt opp på programet og i studenter. Dette tilsvarer henholdvis seks prosent i 2002 og fem prosent i 2003 av det totale antall søknader. Dette betyr at rundt 95% av dem som søker ikke blir akseptert. Denne tendensen er som vi har sett økende, når den ene og alene er en funksjon av antall søknader. I tabell 2 presenteres studentopptak fordelt på kjønn og land for årene 2002 og Mens kvinneandelen var oppe i 57% ved opptaket i 2002, falt denne andelen til 34% ved opptak til studieåret Tabell 2: Studentopptak fordelt på kjønn og land. Studentopptak fordelt på kjønn og land 2002/ Land Kvinner Menn Totalt % Kvinner Menn Totalt % Angola 1 1 Bangladesh Bhutan China Cuba 1 1 Eritrea Ethiopia India Indonesia Malawi Maldives 1 1 Mali 1 1 Mozambique Namibia Nepal Nicaragua 1 1 Nigeria 1 1 Pakistan Palestine South Africa Sri Lanka Tanzania Uganda Vietnam Zambia Zimbabwe Sum ,00 % ,00 % 5

6 I 2003 ble det tatt opp flest studenter fra Etiopia, Bangladesh, Tanzania og Uganda på stipendprogrammet. Til sammen supplerer disse landene stipendprogrammet med 46% av det totale antallet opptatte studenter i Den samme tendensen var tydelige i 2002 da disse landene sammen med Nepal utgjorde 55% av opptatte studenter i programmet. Tabell 3 er en oversikt over antall opptatte studenter per år, fordelt på fagområde og kjønn. Tabellen viser at for studieåret 2003 er kvinneandelen størst ved samfunnsorienterte fag (50%) men minst ved teknologiske fag. Kvinneandelen ved de helserelaterte fagene var noe mindre ved opptak i 2003, sammenliknet med tidligere år. Tabell 3: Oversikt over antall opptatte studenter , fordelt på fagområde og kjønn. Oversikt over antall studenter per år, fagområde og kjønn Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Fiskeri Landbruk Helse Teknologi Samfunn Sum Mastergradsoppgaver Tabell 4 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver per kurs i Tabellen viser at produksjonsnivået er klart høyest ved Norges Landbrukshøgskole, på M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Development. Dette må sees i sammenheng med antall studieplasser ved studiet og også taes med i vurderingen av produksjonen ved de andre studiene. Tabell 5 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver ved stipendprogrammet i 2003, fordelt på kjønn og land. I kapittel 8 finner man en fullstendig bibliografi av disse oppgavene. En mer fullverdig bibliografi med sammendrag av hver enkelt mastergradsoppgave er utgitt som en egen publikasjon. Tabell 5 viser oss at hoveddelen av studentene kommer fra et begrenset antall land, nemlig Tanzania, Bangladesh, Etiopia, Uganda og Nepal. Det vil være interessant å sammenlikne det relative produksjonsnivå for studenter fra disse landene med det relative programaktivitetsnivå i NUFU programmet. Om spredningen av produksjons- og aktivitetsnivået på land sammenfaller innenfor de to programmene, er det interessant. Det kan tyde på at en for stor andel av aktivitesnivået både i NUFU og i stipendprogrammet er konsentrert om for få land. 6

7 Tabell 4: Mastergradsoppgaver levert per kurs 2003 Antall master oppgaver levert 2003 NLH Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Totalt NLH 21 NTNU Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Totalt NTNU 27 UiB UiO UiT Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Totalt UiB 10 Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Totalt UiO 17 Master in International Fisheries Management 5 Totalt UiT 5 Totalt alle institusjoner 80 7

8 Tabell 5: Mastergradsoppgaver levert 2003, fordelt på land og kjønn Land Menn Kvinner Totalt Bangladesh Bhutan 1 1 Botswana 4 4 Eritrea Ethiopia Guatemala 1 1 Laos Maldives Mozambique Namibia 1 1 Nepal Pakistan 1 1 South Africa 1 1 Sri Lanka 4 4 Tanzania The Palestinian Territory 1 1 Uganda Vietnam Zamibia 1 1 Totalt

9 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal I løpet av den første uken i januar 2003 arrangerte SIU det årlige vinterseminaret for NORAD studenter på Gausdal Høyfjellshotell. Ett av formålene med seminaret er å gi studentene en organisert anledning til å diskutere erfaringer som NORAD student ved norske utdanningsinstitusjoner. Det sosiale aspektet ved seminaret gjør at studentene får anledning til å møte NORAD studenter ved andre institusjoner, samtidig som de tilbys et vennlig møtested i en fase hvor mange av dem opplever frustrasjoner knyttet til tilværelsen som student i en fremmed kultur. Det kulturelle vektlegges også gjennom en lang tradisjon i stipendprogrammet hvor studentene introduseres for ski og snø, samt en kulturell aften hvor studentene presenterer hjemlandet sitt gjennom musikk, dans og andre kulturuttrykk. I likhet med vinterseminaret i 2002 valgte SIU å fokusere på kulturell læring, gjensidighet og likhet mellom kulturgrupper som overordnet tema. Nytt av året var en egen dag viet spørsmål om internasjonale menneskerettigheter og brudd på disse. Vinterseminaret hentet kompetanse på dette feltet fra Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. SIU hadde også engasjert konsulentfirmaet Optimas A/S til å bidra til det faglige opplegget. Ane Marie Hektoen fra Universitetet i Tromsø, Eva Karal fra NORAD og Gaelle Bozec fra Universitetet i Bergen var også bidragsytere til seminaret. Temaene for de respektive dagene var: NORADs vision for the Fellowship Programme A good start : introduction to Norway as a foreign student The challenge of cultural competence Knowledge, competence and professionalism in a cultural context International Human Rights 3.2 Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education SIU inviterte til konferanse for samarbeid om forskning og høyere utdanning Nord-Sør oktober på Solstrand hotell, Os utenfor Bergen. Sør-Afrikas utdanningsminister Kader Asmal og administrerende direktør i Verdensbanken Mamphela Ramphele var hovedinnledere. Kader Asmals foredrag hadde tittelen "Knowledge and Education in the era of GATS" mens Mamphela Rampheles var "Strategies for Poverty Reduction. The Role of Higher Education." Temaene hadde sitt utgangspunkt i konferansens hovedfokus, og tilrettela for debatt i plenum og workshops. Andre sentrale bidragsytere var professor Else Øyen fra Universitetet i Bergen, professor Birgit Brock-Utne fra Universitetet i Oslo, prorektor Rune Nilsen fra Universitetet i Bergen, prorektor P.J.M. Ssebuwufu fra Makerere University, Uganda og direktør dr. Jos Walenkamp NUFFIC, Nederland. Til sammen 125 personer fra høyere utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og sentrale samarbeidsinstitusjoner i utlandet deltok på konferansen. 9

10 3.3 Vatnahalsenseminar på Lygra Vatnahalsenseminaret 2003 ble 20. november holdt på Lyngheisenteret på Lygra utenfor Bergen. Seminaret er et heldagsseminar for ansatte fra institusjonene som arbeider med stipendprogrammet og er en anledning til å drøfte felles administrative og faglige problemstillinger. Fokuset for årets seminaret var utfordringer i det daglige arbeidet med stipendprogrammet knyttet til internasjonalisering og globalisering. Stipendprogrammets forhold til NORAD, Utenriksdepartmentet (UD) og Utdannings- og forskningsdepartmentet og utdanningsinstitusjonene ble et viktig tema under seminaret. Omorganisering av forholdet mellom NORAD og Utenriksdepartmentet i 2003, og opprettelsen av SIU som nasjonalt senter for internasjonalt universitetssamarbeid fra 1. januar 2004 ble også diskutert. Vel 30 personer deltok på seminaret som ga inspirasjon til videre faglig og administrativt arbeid med NORADs stipendprogram ved universiteter og høgskoler i Norge. 10

11 4. NORADs KULTURUTDANNINGSPROGRAM NORADs kulturutdanningsprogram er basert på tanken om at muligheten til å uttrykke seg gjennom kultur er grunnleggende for menneskelig velferd, identitet og stolthet. I en globalisert verden bidrar egen kultur og kulturarv til tilhørighet. Deltakelse gjennom det å uttrykke seg og kommunisere gjennom kultur er et viktig trekk ved frie og demokratiske samfunn. Retten til å kunne delta i et samfunns kulturliv er definert som en del av FNs menneskerettigheter 1. NORADs kulturutdanningsprogram gir utdanning til studenter fra Sør innen utøvende og skapende kunst og kulturminnevern. Programmet inkluderer fagdisiplinene billedkunst/skulptur, dans, drama/teater, musikk og kulturminnevern. Videre er programmet avgrenset til samarbeidsprosjekter med institusjoner i Zimbabwe, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia. Programmet gir støtte til kursplasser, men er også åpent for andre typer institusjonelt samarbeid. Blant de innkomne prosjektskissene til nye prosjekter i NORAD kulturutdanningsprogram ble seks av disse tildelt midler våren Tre av skissene omhandlet eksisterende prosjekter som SIU overtok forvaltningen av i Samarbeidsprosjektet mellom Statens Balletthøgskole og National Ballet of Zimbabwe, der to dansere og en koreograf får en treårig utdanning i Norge, fikk innvilget midler til videreføring alt i Følgende norske institusjoner deltar i samarbeidsprosjekter: Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Balletthøgskole Balletthøgskolen i Oslo og National Ballet of Zimbabwe/Dance Foundation Course (DFC) har et institusjonssamarbeid. Studenten som ble tatt opp høsten 2002 på studiet i koreografi returnerte til Zimbabwe sommeren Eksamensforestillingen ble holdt i Harare, Zimbabwe med eksaminatorer fra begge institusjonene. De to studentene ved danseprogrammet var sommeren 2003 i Zimbabwe hvor de gjennom klasser og workshops videreformidlet sine erfaringer fra første års studier i Norge. To representanter fra Zimbabwe besøkte balletthøgskolen i mars 2003 for undervisning og institusjonelt samarbeid. Besøket inkluderte også planlegging for utvikling av pensum for afrikansk dans for norske dansere og lærere. Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst The National Visual Arts Council, Zambia og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst, er prosjektpartnere. Prosjektet er fase to av programmet Art Academy Without Walls. I november 2003 arrangerte partnerne en workshop i tegning og performance i Lusaka, Zambia. Nitten kunstnere fra hele landet deltok på workshopen som inkluderte forelesninger og praktisk arbeid. Arbeidene fra workshopen ble stilt ut og kommentert av lærere og medstudenter. Norges Korforbund Norges Korforbud deltar i et institusjonssamarbeid med University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Forbundet er hovedsamarbeidspartner i et utdanningsprogram ved UPE innen kordireksjon. Til sammen deltok 124 studenter i 2003 på kurs innen kordireksjon på diplomeller mastergradsnivå. Flesteparten av studentene avsluttet studiene innen utgang av

12 Norges Musikkhøgskole Norges Musikkhøgskole er med i et samarbeidsprojekt med the University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Sommeren 2003 ble tre studenter valgt ut til doktorgradsprogrammet i kordireksjon ved UPE. Høsten 2003 besøkte studentene og to medlemmer av staben ved UPE Norges Musikkhøgskolen. Avtaler om studieopplegg og tildeling av veileder/biveileder ble fastlagt. Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder, fakultet for kunstfag, samarbeider med Dhow Countries Music Academy, i Zanzibar. Samarbeidet fokuserer på oppbygning av en formell musikkutdanning på Zanzibar og utveksling av lærere og studenter mellom Nord og Sør. I siste halvdel av 2003 ble det arrangert en workshop på Zanzibar med 20 deltakere fra ulike musikkmiljø på Zanzibar og i Tanzania. Tre av lærerne fra HIA besøkt DCMA, et gjenbesøk vil finne sted i mai Høgskolen i Stavanger, Avd. for Kunst NORAD kulturutdanningsprogrammet inngår som en del av NOTA prosjektet, et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Stavanger, avdeling for kunstfag og Bagamoyo College of Arts, Tanzania. Formålet for samarbeidet er kompetanseheving innen musikk, dans og lydproduksjon ved Bagamoyo. Høsten 2003 startet en student i lydproduksjon, en i dans og en i musikk sine BA studier ved Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole Bagamoyo College of Arts, Tanzania har et institusjonssamarbeid med Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole. I november 2003 reiste representanter fra høgskolen til Tanzania for å identifisere partnere og resursser til prosjektet. En arbeidsplan for aktiviteter i 2004 og 2005 ble utarbeidet. Musikkinstrumentakademiet (MIA) MIA rapporterer om varierende studieprogresjon. En av studentene har avsluttet sine studier ved MIA og i tillegg tatt et internasjonalt sertifikat i instrumentbygging i Tyskland. De seks gjenværende studentene vil ta endelig eksamen ved akademiet våren Prosjektet har et samarbeid med Africa University of Zimbabwe. 12

13 5. FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING 5.1 Nye kurs og studieplasser Programstyret og sekretariatet skal legge til rette for og bidra til faglig og administrativ utvikling i stipendprogrammet. En sentral oppgavet i dette arbeidet er å gi tilsagn om kurs og studieplasser. Ni institusjoner søkte tilsammen om tilsagn til 286 studieplasser ved 38 kurs. Programstyret vedtok i 2003 å innstille 17 kurstilbud ved norske institusjoner og fem kurstilbud ved samarbeidsinstitusjoner i Sør i perioden Til sammen ble det gitt tilsagn om 110 studieplasser som vist i tabell 6 nedenfor. Tabell 6: Tildelte studieplasser med budsjett Budsjett per år etter tildeling i programstyret 3.og 4.mars 2003 Inst. Norge Kurs Antall studieplasser Ramme Administrasjon av programmet - nord Administrasjon av programmet - sør Vinterseminaret NFN Disponibelt etter administrasjon Bundet opp i igangværende kurs - nord Bundet opp i igangværende kurs - sør Disponibelt etter administrasjon og forpliktelser knyttet til igangværende kurs Sum kurs i Norge Pro 02/2003 Comparative Social Work. (MA in Social Work and Sociology), HiBodø Pro 04/2003 Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA), NLH Pro 05/2003 MSc in Development and Resource Economics, NLH Pro 06/2003 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography, NTNU Pro 08/2003 Master of Science Programme in Hydropower Development, NTNU Pro 10/2003 MSc-program in Petroleum Engineering & Petroleum Geoscience; NTNU Pro 11/2003 Master of Science Programme in Petroleum Engineering, HiStavanger Pro 13/2003 Diploma/MPhil Course in Fisheries Biology and Fisheries Management, UiB Pro 15/2003 MA Programme: Anthropology of Development, UiB Pro 16/2003 Master in International Health, UiB Pro 17/2003 Master of Philosophy in Gender and Development, UiB Pro 18/2003 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory, UiB Pro 24/2003 M. Phil in Comparative and International Education, UiO Pro 25/2003 M. Phil in Special Needs Education, UiO Pro 26/2003 M.Phil in International Community Health, UiO Pro 28/2003 M.Phil. in Iindigenous studies, UiT Pro 29/2003 M.Sc. in International Fisheries Management, UiT Sum kurs i Sør Pro 31/2003 M.Sc. Electrical Power Engineering Pro 33/2003 Health and Management Information Systems. Integrated regional course in Tanzania and 5Malawi Pro 34/2003 Master of Public Health (Information Systems Track) *** Pro 35/2003 Integrated Master Programme: M.Sc in Public Health Pro 36/2003 M.Sc. in Information Systems *** Underdekning ( ) ( )

14 5.2 Årsregnskap fra institusjonene 2003 NORADs Stipendprogram-årsregnskap fra institusjonene i 2003 Programbudsjett 2003 Totalt disponibelt 2003 inkl. underforbruk fra 2002 Godkjent regnskap 2003 Differanse Norges landbrukshøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Sum institusjoner Programstyre og administrasjon 2003 SIU-styret oppnevner et programstyre som har ansvar for utvikling og drift av programmet. Programstyret for NORADs stipendprogram har også ansvar for NORADs kulturutdanningsprogram. Programstyrets sammensetning i 2003 var: Medlemmer Leder: Ragnar Øygard, 1. amanuensis Norges Landbrukshøgskole Bjørg Bjøntegaard, 1. amanuensis Norges Musikkhøgskole Bjørn Hersoug, professor Universitetet i Tromsø Gunnar Bjune, professor Universitetet i Oslo Torgeir Moan, professor NTNU Andreas Steigen, direktør Universitetet i Bergen Anne Ryen, 1. amanuensis Høgskolen i Agder Ragnhild Hutchinson Norsk Studentunion Varamedlemmer (personlig) Ruth Haug, direktør Noragric Norges Landbrukshøgskole Toril Gjerdet, kontorsjef Kunsthøgskolen i Oslo Ingrid Bergslid Salvesen, studiedirektør Universitetet i Tromsø Karen C. Johansen, seniorkonsulent Universitetet i Oslo Hilde Skeie, seksjonssjef NTNU Gro Lie, professor Universitetet i Bergen Siv Oltedal, 1. amanuensis Høgskolen i Bodø Eivind Vad Petersson Norsk Studentunion Sekretariatet for NORADs stipendprogram inkludert kulturutdanningsprogrammet er lagt til SIU. Sekretariatet i 2003: Hanne Karlsen, rådgiver (i permisjon fra 1. september 2003), Lars Petter Soltvedt, rådgiver (vikar fra 1. september 2003), Ellen Hagen, konsulent og Erlend Eidsvik, førstekonsulent. 14

15 6. APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES 2003 As shown below, a total of 79 Master degree s theses were submitted for approval during Table 7 provides this information by institution and course, and table 3 provides the same information by gender and country. In the following pages the theses submitted in 2003 are presented by institution, programme and author, together with their bibliographical reference number enabling the reader to retrive the full abstract from the full bibliography for Table 7: Master s degree theses by institutions and programmes Number of Master s degree theses completed in 2003 Agricultural University of Norway (NLH) Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Total NLH 21 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Total NTNU 27 University of Bergen (UiB) Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Total UiB 10 University of Oslo (UiO) Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Total UiO 17 University of Tromsø (UiT) Master in International Fisheries Management 5 Total UiT 5 Total all institutions 80 15

16 Table 8: Master s degree theses by country and gender COUNTRY MALE FEMALE TOTAL BANGLADESH BHUTAN 1 1 BOTSWANA 4 4 ERITREA ETHIOPIA GUATEMALA 1 1 LAOS MALDIVES MOZAMBIQUE NAMIBIA 1 1 NEPAL PAKISTAN 1 1 SOUTH AFRICA 1 1 SRI LANKA 4 4 TANZANIA THE PALESTINIAN TERRITORY 1 1 UGANDA VIETNAM ZAMBIA 1 1 TOTAL Agricultural University of Norway In 2003, the Agricultural University of Norway has delivered/prepared 21 masters by NORAD fellows. Master of Science in Development and Resource Economics Kassahun Temesgen, Amsale Determinants and impacts of rural urban migration: the case of Kilimanjaro region Ref Milanzi, Mursali Ally Rural microfinance in Tanzania: an analysis of microcredit participation and its effect on household welfare: the case study of Hai and Moshi districts in Kilimanjaro region. Ref Shengena, Cletus Ignace Impact of microcredit on microenterprise revenue, employment generation and saving behaviour: the case of Kilimanjaro region, Tanzania Ref Thang, Tran Toan Rural non-farm sector and contribution to the rural household economy in Kilimanjaro, Tanzania. Ref

17 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture Abraham, Yonathan Beyene Attitude and local people participation of Lake Mburo National Park, Uganda Bukenya, Mohamed Cost -benefit analysis of eucalyptus woodlots in Mukono district, Uganda Ref Ref Ditiro, Gosalamang Changing legal status of Mt.Elgon Forest Reserve (Uganda) : impacts on local people's livelihoods Ref Gudissa, Atlabachew Mekonnen Soil fertility decline and integrated nutrient management in Tullo district, eastern Ethiopia Ref Kaitira, Loyce Murusuri The role of indigenous ecological knowledge of the Maasai for landscape change assessment in Selela, Northern Tanzania Ref Kengera, Zabron Alphaxad Environmental history and political ecology of two villages in northern Tanzania Ref Kiyemba, Paul Declining soil fertility: adaptation of peasant farm households with emphasis on soil fertility management, Masaka district, Uganda Ref Lindara Mudiyanselage, Janaka Kenath Estimation of technical efficiency and it's determinants in the spice based agroforestry sector in Sri Lanka: a case study in Matale district Ref Melles, Eden Fessahaie Factors that determine adoption of improved maize varieties in Iganga district, Uganda Ref Mwesiga, Paskazia Joseph Land tenure and resource use conflicts in Selela village, northern Tanzania Ref

18 Nawab, Bahadar Stakeholders' perceptions on drinking water and sanitation and the potential for treatment systems in NWFP, Pakistan Ref Nyombi, Kenneth Soil and soil fertility management among farmers in Luweero district, Uganda Seabo-Masonya, Gemma Impact assessment of landfills in Gaborone and Lobatse (Botswana) Ref Ref Sharma, Ram Prasad Relationships between tree dimensions and biomass, sapwood area, leaf area and leaf area index in Alnus nepalensis D. Don in Nepal Ref Thapa, Vaskar Habitat heterogeneity and distribution of some ungulate prey species in Barandabhar forest, Chitwan, Nepal Ref Truong, Trang Thi Quynh Downstream impacts of hydropower projects on local people: the cases of Hoabinh and Yali Falls hydropower projects in Vietnam Ref Wayessa, Gutu Olana Prospects of integrated soil fertility management in Tullo District, Eastern Oromia, Ethiopia: Socio-economic and institutional challenges and opportunities Ref Norwegian University of Science and Technology In 2003, the Norwegian University of Science and Technology has delivered/prepared 27 masters by NORAD fellows. Master of Science in Marine Technology Hoque, Hedayatul Resistance of stiffened plates and pressurised process equipment exposed to blast and fire Ref Madi, Akram K.M. Ultimate strength analysis of FPSO Hull Girder Ref

19 Muawiyath, Mohamed Fatigue strength of side longitudinal/transverse frame connection of a ship (a floating production, storage and offloading vessel, FPSO) Ref Nguyen, Trung Thanh Dynamic analysis of very large floating structures Shainee, Mohamed Analysis and design considerations for the mooring line of a surface buoy Ref Ref Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography Afroz, Jinat Empowerment: reality or myth?: case study in gender sensitive methodology of Proshika and BNPs in Bangladesh Ref Asfaw, Demoz Nigatu Why do people take the risk of HIV/AIDS despite their knowledge and awareness?: a study on the barriers of HIV/AIDS prevention in Gondar town of Ethiopia. Ref Mwale, Masauso Non governmental organisation intervention methods into vulnerable children s situation; addressing basic or secondary causes?: a search for proactive and sustainable solutions. Ref Master of Science in Hydropower Development Dorjee, Tashi Headworks design and sediment handling at Puna Tsangchhu hydropower plant, Bhutan Ref Man Singh, Jagadiswar CDF modelling of water and sediment transport in Kapunga water intake Nguyen Huu, Chinh Engineering geological analysis of Sesan 3 Hydropower project, Vietnam Odong, Robert Bujagali hydroelectric power project in Uganda: a case for tunnelling option. Ref Ref Ref

20 Ole Mejooli, Frank Obed Pre-feasibility study of Kikuletwa river hydropower potential in Kilimanjaro region, Tanzania Ref Pokharel, Padam Prasad Predicted and resulting performance of the headworks of hydropower plants. Cases: Modi Khola in Nepal and Fossan in Norway. Ref Shrestha, Raj Kumar Pre-feasibility study of Sharada river for hydropower development, Nepal Ref Weragama, K.W.W.L. Pre-feasibility study of upper Kukule river basin for hydropower development in Sri Lanka. Ref Wijesinghe, K.W.W.L. Pre-feasibility study on Upper-Kothmale hydropower project - Thalawakele option in Sri Lanka. Ref Woldeyesus Mekonnen, Shemelis Pre-feasibility study of Finchaa extension hydropower plant, Ethiopia Ref Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience Bahiru, Gashawbeza Mengistu Measurements and interpretation of natural gamma radiation on the drilled core from Mjølnir impact crater (7329/03-U-01), and from another core close to the crater (7430/10-U-01) - western Barents Sea, north Norway offshore Ref Bashyal, Durga Prasad Stress dependent permeability Huque, Asma Seismic studies in Benegal basin. H. Selassie, Hailu Bacha Hydrocarbon resource assessment of the Ogaden basin, Ethiopia. Ref Ref Ref

21 Islam, Aminul Reason, evaluation and minimization of sand production risk in horizontal wells in Norne field Ref Mshighwa, Michael Raphael Completion design review for Songo Songo gas field - Tanzania Tran, Chau Giang Gas condensate reservoir behaviour Vijitha, Amarasingha Lost circulation vs balloning and treatments of lost circulation Ref Ref Ref Yigzaw, Shegaw Kassie A study of aeromagnetic-, gravity- and seismic data in the western Møre basin area. Ref University of Bergen In 2003, the University of Bergen has delivered/prepared 10 masters by NORAD fellows. Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management Haufiku, Fabianus Analysis and evaluation of the Namibian deep-sea red crab Chaceon maritae trapping surveys Ref Master of Philosophy in International Health Kassa, Dejene Hailu Knowledge, attitudes, beliefs and behavior of secondary school students about HIV/AIDS in Gedeo Zone, Southern Ethiopia. Ref Keobouahome, Bounelome Issues on health insurance and universal coverage in Lao PDR. Ref

22 Shaaly, Aishath Comparison of serotyping, pulsed field gel electrophoresis and amplified fragment length polymorphism for typing of Streptococcus Pneumoniae. Ref Wamani, Henry Feeding practices and nutrition status with their potential determinants for infants and young children less than 2 years of age in Hoima district - Uganda. Ref Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory Buta, Endashaw Balcha Factors affecting the privatization policy implementation in developting countries: a case study of privatization policy in Ethiopia Ref Haque, M. Mahfuzul The culture of Tadbir: the building block of administrative decisions in the Bangladesh Civil Service (BCS) Ref Khuzaima, Aminath Learning in the public sector organization: administrative reform in the Republic of Maldives Ref Manyanga, Eliaika Ambrose Challenges to the implementation of tax reform in the local government in Tanzania: a study of Dar Es Salaam city council and the then city commission Ref Massoi, Lucy Willy Local government and women political representation in Tanzania Ref University of Oslo In 2003, the University of Oslo has delivered/prepared 16 masters by NORAD fellows. Master in International Community Health Akkhamountry, Kay Keo The increasing susceptibility of adolescents HIV infection in Lao People's Democratic Republic. Ref

23 Baluka, Jennifer A study to assess the impact of decentralisation on immunization coverage/services Ref Chowdhury, Nahid Ahmed Impact of primary care providers and other factors contributing to incomplete immunization among children months of age in a slum area in urban Bangladesh. Ref Maule-Nkhwalume, Ludo K. Prevention of mother to child transmission (PMTCT) of HIV in north eastern Botswana: clients and health worker's perspective. Ref Moyo, Alla Tshetsanyane Kgakole HIV/AIDS related knowledge, attitudes and practices among Basarwa adolescents attending school in Ghantsi district, Botswana. Ref Pradhan Shresta, Rina Pnemonia perceptions and management: a focused ethnographic study in rural area of Lalitpur, Nepal. Ref Wohoosh, Mahmood Moh'd Prevention of accidental occupational exposure to Hepatitis B Virus: a study of medical Personnel in the governmental hospital in the Hebron district Ref Wondim, Tadesse Alemayehu Contamination of water and vegetables in Aki and Mekanisa areas of Addis Ababa, Ethiopia: a microbiological, observational and qualitative study. Ref Master of Comparative and International Education Kajigili, Daudi Anyigulile Factors which contribute to primary school dropout in Tanzania: a case of school Levies from Mbeya region Ref Tenga, Leonida Paul Chilla Facilitating learning: an investigation of changing medium of instruction from English to Kiswahili at the secondary school level. reflections by civil servants and parliamantarians in Tanzania Ref

24 Wazee, Hijja Rashid Omary Regression or progression: language of instruction; student s participation and performance in "Fasihi" and "literature" as taught in Tanzanian secondary schools and university Ref Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) Wagner-Meyer, Rolene Designing, developing and evaluating a management information system for vitamin A supplementation programme managers in the Eastern Cape province in South Africa through action research Ref Master in Information Systems (Located in Mozambique) Fumo, Teotónio G. S. Health information systems integration: a data warehouse architecture model for the Ministry of Health in Mozambique Ref Lungo, Juma Hemed Data flows in health information systems: an action research study reporting routine delivery services and implementation of computer databases in health information systems Ref Macueve, Gertrudes Adolfo Drugs logistics management information system in Mozambique: challenges and opportunities Ref Mukama, Faraja A study of health information systems at the local levels in Tanzania and Mozambique: improving the use and management of information in health districts Ref

25 6.5 University of Tromsø In 2003, the University of Tromsø has delivered/prepared 5 masters by NORAD fellows. Master in International Fisheries Management Ashenahi, Alemu Endalkachew The current state of the fisheries of Lake Chamo, Ethiopia: is that because of environmental change or excess of effort? (Emphasis on fishermen view and tiapia fishery) Ref Demissie, Tegegne Sewmehon Sosio economic study of lake Tana fishery: its role in the livelihood of the fishing community and local people in the region Ref Ghebregziabher, Isaac Berachi Bioeconomic analysis of artisanal marine fisheries of Tanzania Ref Nguyen, Binh Thanh Industrial restructuring and enterprise develoement - the state, importance and development strategies for the fisheries sector of Vietnam Ref Rodrigues, Hector Andrade Age determination in the snapper, Lutjanus guttatus, (Pisces, Jutjanidae) and investigation of fishery management strategy in the Pasific coast of Guatemala Ref

26 7. APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS Please note that some courses only admit students every other year. A course that has not admitted any students in 2003 will have a total number of 0 students under Course entry Agricultural University of Norway M.Sc. in Development and Resource Economics Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 5 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 3 Other students participating: 7 Students in total 15 Student s nationality: Bangladesh: 1 Malawi: 2 Ethiopia: 1 Uganda: 1 Total course entry 2002: 15 Applicants in 2003: 214 Applicants in 2004: 264 Location address: Dep. of Economics and Social Sciences P.O. Box Ås Professionally responsible: Arild Angelsen: Tel: Fax: Administrative responsible: Mette Wik: Tel: Fax: The aim of the course Policies in developing countries are often inadequate, poorly integrated, contradictory and even counterproductive. There is a great need for policy-oriented economists who are able to integrate and apply knowledge from resource, environmental, agricultural and development economics. This course is designed as a response to this need. The course aims to give the students: a) a solid basis in economic theory and methodology; b) deeper insights into the links between the social well-being of rural people, their natural resource base, the underlying causes of poverty and environmental degradation, and c) an insight into relevant policies for poverty reduction, promotion of economic development and conservation of the natural resource base. Human capital development in terms of education of policy economists with capacities to integrate knowledge from resource economics, development economics, agricultural economics and international economics. Such economists are needed in national and regional ministries of agriculture, forestry, environment, and development planning as well as universities and other teaching and research institutions. This course is a response to this need. Fieldwork The students do fieldwork for two months between the second and third semester. In 2003 this was done in Tigray, Ethiopia in co-operation with Mekelle University. The students worked together to collect data 26

27 from 500 households in rural Tigray. A professor from the department participated in the fieldwork for the first two weeks, and a Ph.D. student supervised during the whole period. 27

28 M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 20 Women, NORAD students: 8 Norwegian students: 1 Other students participating: 7 Students in total 28 Student s nationality: Bangladesh: 1 Sri Lanka: 2 Ethiopia: 1 Tanzania: 4 Malawi: 2 Uganda: 3 Nepal: 3 Vietnam: 1 Pakistan: 2 Zambia: 1 Total course entry 2002: 23 Applicants in 2003: 533 Applicants in 2004: 356 Location address: Noragric P.O. Box Ås Professionally responsible: Paul Vedeld: Tlf: Fax: capacity, M.Sc. students explore the complex relationship between poverty and the environment, focusing on the importance of natural resource management and sustainable agriculture as means of poverty reduction and sustainable development in rural areas. Graduates are expected to contribute integrated and innovative solutions to complex problems, fostering action and change to overcome people s economic, social and physical vulnerability. Specifically the program will: 1. Educate graduates with increased awareness, analytical capacity and research based knowledge in the fields of poverty, rural development, natural resource management, environment and sustainable agriculture. 2. Develop models for collaboration between NLH/ Noragric and partner institutions in the South, strengthening capacity on both sides, promoting regional training programs and South-South collaboration. Fieldwork The student is assigned a local supervisor in the country where the fieldwork is to be carried out. There is a contract between the local supervisor and Noragric. The fieldwork is completed during three months (primo October till ultimo December). Administrative responsible: Ingunn Andersen: Tlf: Fax: The aim of the course Poverty reduction depends on competent management capacity both in the public sector and civil society at large. To build this 28

29 Norwegian University of Science and Technology M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) Degree: Master of Philosophy Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 3 Women, NORAD students: 1 Norwegian students: 2 Other students participating: 12 Students in total 17 Student s nationality: Bangladesh: 1 Zambia: 1 Tanzania: 1 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 65 Applicants in 2004: 74 Location address: Department of Geography 7491 Trondheim Professionally responsible: Ragnhild Lund: Tel: Fax: Administrative responsible: Markus Steen: Tel: Fax: The programme gives students experience in independent research and critical thinking in social sciences. It aims at providing the students with training and experience in independent reflection, rather that just knowledge reproduction. The learning is problem orientated and students have to work on specific problems themselves. Empirical examples, exercises and assignments build on studies and development strategies of the South. Furthermore, the programme encourages interdisciplinary thinking. This is sought through an interdisciplinary introductory course and elective courses in several departments. Another aim is to listen to voices from the South. Accordingly, the M.Phil. in Social Change uses teachers from developing countries. The Norwegian teachers on the programme have long working experience from the South. Fieldwork Students spend the summer between the first and the second year on fieldwork in their home countries, in total 2-3 months. The fieldwork is carried out individually, but with the supervisor's approval of the student's fieldwork plan, interview guides and preliminary questionnaires. The aim of the course The main objective of the programme is to provide higher education in social science, specialising in the field of Geography, for students who want to work with development in the South. 29

30 M.Sc. in Hydropower Development (HPD) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 0 Other students participating: 6 Students in total 16 Student s nationality: Bhutan: 1 Nepal: 1 China: 1 Pakistan: 1 Ethiopia: 2 Uganda: 1 India: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 99 Applicants in 2004: 120 Location address: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering S.P.Andersens v Trondheim Professionally responsible: Haakon Støle: Tel: Fax: Administrative responsible: Hilbjørg Sandvik: Tel: Fax: The aim of the course The main objective of the M.Sc. programme in Hydropower Development is to offer a continuing education course for future managers in hydropower development and planners in the hydropower sector. The main focus is on the needs experienced by the hydropower authorities and agencies in developing countries. It is required that the students have some years of relevant practice and are holding a B.Sc. in Civil Engineering. Our lecturers, professors and advisors from the hydropower sector, are persons with significant and relevant international experience. The programme is consistent in referring to international practice and experiences, not only to Norwegian experience in hydropower planning and development. Fieldwork The fieldwork starts in first semester with a 5-days excursion to different types of hydropower plants. In summer between first and second year of study, most of the students go to their home countries for fieldwork and collection of data for use in their thesis work. All theses are linked to projects or problems relevant to the students' home countries. In second year there is a geological field investigation followed up by laboratory work. In hydrology there are several one-day excursions where the students practice rivergauging techniques. In the last semester the students visit hydropower authorities, research institutions and different companies in the hydropower sector. 30

31 M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 58 Other students participating: 22 Students in total 90 Student s nationality: Bangladesh: 2 Nepal: 1 Cuba: 1 Nigeria: 1 Ethiopia: 1 Tanzania: 1 Indonesia: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 89 Applicants in 2003: 114 Applicants in 2004: 75 also possible to specialise towards a future job or a Ph.D. study. Petroleum geoscience courses emphasise the interaction between geology and geophysics while petroleum engineering courses design practical solution on basis of theoretical foundation. Fieldwork The mother organisations are very little involved in the effort of defining relevant project/thesis tasks preparation for the fieldwork. Our opinion is still that SIU must make room for tying the bonds to their home country through project work/thesis already in the application forms. No changes have been observed since last year. We have therefore decided to try doing something ourselves; in the beginning of a study program in Norway we will let the candidates (through a questionnaire) point out all potential collaboration institutions at home, and also ask them to suggest existing problems areas (potential thesis). Location address: Dep. of Petroleum Engineering and Applied Geophysics S.P.Andersens vei 15A 7491 Trondheim Professionally responsible: Jon Kleppe: Tel: Fax: Administrative responsible: Pål Skalle: Tel: Fax: The aim of the course Our two parallel programmes are organised in order to develop skills and qualifications at a high, international level. The intention is to be able to solve practical problems on basis of theoretical comprehension. It is 31

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004

CONTENTS. Wind, precipitation and temerature in Longyearbyen in 2004 Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen i 2004 CONTENTS / WEATHER STATISTICS Magnificent autumn light after the first snowfall in Berzeliusdalen, Western Svalbard. Photo: Marta Slubowska CONTENTS A year of major challenges 3 Et år med store utfordringer

Detaljer

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet.

Fra 1. januar 2006 byttet Utdannings- og forskningsdepartementet navn til Kunnskapsdepartementet. ÅRSRAPPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 ANNUAL REPORT 2005 CONTENTS INNHOLD 5 2005 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES PLATTFORM 12 UTFORDRINGER 13 ORGANISASJON

Detaljer

Season s greetings to Fulbrighters everywhere!

Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Season s greetings to Fulbrighters everywhere! Rapport fra Fulbright Alumni Workshop Washington, DC, 10. oktober 2002 Rapporten fra workshopen, under overskriften Målsetting og ledelse finner dere nedenfor.

Detaljer

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon

Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang. Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet. Verdens første havbunnskompresjon Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Fase II-borekampanjen på Ringhorne godt i gang Forskningssamarbeid mellom ExxonMobil og Havforskningsinstituttet Verdens første havbunnskompresjon

Detaljer

STUDIETILBUD 2014/15

STUDIETILBUD 2014/15 STUDIETILBUD 2014/15 LOGISTIKK SIDE 4 Logistikk og Supply Chain Management 3 år 6 Petroleumslogistikk 3 år 8 Juss og administrasjon 3 år 48 Ledelse i helse - og sosialtjenesten 1 år deltid 50 Samfunnsendring,

Detaljer

Institusjonell respons på klimaendringer

Institusjonell respons på klimaendringer VF-rapport 3/03 VESTLANDSFORSKING Institusjonell respons på klimaendringer Gjennomgang av hvordan fire institusjonelle systemer kan bidra i arbeidet med å tilpasse samfunnet til klimaendringer Sogndal

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1

VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 VIRKSOMHETSPLAN 2005 1 INNHOLD INSTITUTT FOR ARKITEKTUR s. 5 INSTITUTT FOR ARKITEKTUR- OG DESIGNTEKNOLOGI s. 13 INSTITUTT FOR INDUSTRIDESIGN s. 17 INSTITUTT FOR FORM, TEORI OG HISTORIE s. 25 INSTITUTT

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Sustainable and Healthy catering

Sustainable and Healthy catering HealthCat - Network for Nordic Excellence in Sustainable and Healthy catering Positive experiences with sustainable and healthy food Problems with implementing sustainable and healthy food Recommendations

Detaljer

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models

Content. 11 Multipoint - Methods for improved petroleum reservoir models Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2007 4 Report from the board of directors 2007 Årsregnskap 2007 6 Financial statement 2007 Hvor mange fisk fanges årlig i europeiske land, og hvor gamle

Detaljer

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007

UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 UNIFOB ÅRSMELDING 2007 ANNUAL REPORT 2007 INNHOLD/CONTENT Forord 4 Preface 5 Styrets Beretning /Report from the board directors 2007 6 Prosjektpresentasjon 10 Årsrapport fra avdelingene/department Annual

Detaljer

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges

DIP. Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme. Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjonsprogram // Design-driven Innovation Programme Nye løsninger på nye utfordringer New solutions to new challenges DIP Designdrevet Innovasjon Utgitt av Norsk Designråd / 4. juni

Detaljer

THE NORSAR FOUNDATION

THE NORSAR FOUNDATION THE NORSAR FOUNDATION NORSAR is an independent foundation established with the following objectives: To conduct research and development in the areas of geophysics and geophysical software. To promote

Detaljer

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013

Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Finnmark University College Programme of Study Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 180 ECTS Year 2012-2013 Approved 21.11.2011 Bachelor of Rock n Roll Entrepreneurs 1 1 1.1 Introduction 4 1.2 Learning

Detaljer

Årsrapport 2009 Annual report

Årsrapport 2009 Annual report Årsrapport 2009 Annual report Innhold Content Forord 3 Introduction Årsberetning 2009 4 Report from the board of directors 2009 Årsregnskap 2009 6 Financial statement 2009 Statistikk og gendata 7 Statistics

Detaljer

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014

Ragnar Brevik, Carlo Aall, Jan Ketil Rød. Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Vestlandsforskingsrapport nr. 7/2014 Pilotprosjekt om testing av skadedata fra forsikringsbransjen for vurdering av klimasårbarhet og forebygging av klimarelatert naturskade i utvalgte kommuner Ragnar

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer Rapport Med forbehold om endringer Anbefalinger og rapport fra Mangfoldsåret 2008 1 Kapittel 1 INNLEDNING OG ANBEFALINGER Forord 5 Sammendrag 6 Summary (English) 12 Anbefalinger 18 Petit: Mangfolds-Bråthen

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide

Foto: Eiliv Leren. Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Petroleumsguide Petroleum Guide Foto: Eiliv Leren Foto: Eiliv Leren 2 Petroleums Guide Hammerfest Kommune 3 Innholdsfortegnelse 4 Forord 7 Hammerfest porten til Barentshavet 8 Barentshavet

Detaljer

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT

ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT 2007 INNHOLD ANNUAL REPORT 2007 CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2007 5 2007 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER -KONSERNET 10 VIRKSOMHETEN 11 FELLES

Detaljer

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter

Ungdom i Ny sjanse. Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter Ungdom i Ny sjanse Kvalifisering av ungdom med innvandrerbakgrunn til skole og arbeid metoder og erfaringer fra åtte prosjekter av Kjetil Frøyland og Cecilie Basberg Neumann AFI-rapport 6/2012 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

Store DATA på jobben

Store DATA på jobben 2013/14 BI Strategy Magazine Store DATA på jobben 8 6 SE OPP FOR TEKNOLOGISK JORDSKJELV MINDRE INTERNASJONALE ENN VI TROR 12 THE SUCCESS OF STRATEGIC CHANGE 18 IN SEARCH OF LOCATIONAL ADVANTAGE 24 SE TIL

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET

Prosjektledelse. Kun få dager igjen! Med NFP. Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE MED VERDISKAPING NORDNET Norsk Forening for Prosjektledelse Prosjektledelse Utgitt av Norsk forening for Prosjektledelse - Nummer 3-2008 NORDNET 18. - 19. september 2008 Nordnet 2008 - nordisk prosjektlederkonferanse PROSJEKTLEDELSE

Detaljer

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary

SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary SISVI Seminar Report 2014-01 Annik Magerholm Fet, Michael Myrvold Jenssen SISVI Industri- og forskningsseminar: Shared Value Creation and the International Firm Summary Trondheim, 17. september, 2014 NTNU

Detaljer

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra!

intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! intern revisoren Nr 2 / VINTER 2008 16. årgang Forandring er bra! REDAKTØRENS SPALTE I de to siste utgavene av Internrevisoren har redaksjonen satt fokus på miljøutfordringene og finanskrisen. I begynnelsen

Detaljer