1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 3 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I 2003 9 4. NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11"

Transkript

1 1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET Søknader Opptak Mastergradsoppgaver 6 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education Vatnahalsenseminar på Lygra NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING Nye kurs og studieplasser Årsregnskap fra institusjonene Programstyre og administrasjon APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES Agricultural University of Norway Norwegian University of Science and Technology University of Bergen University of Oslo University of Tromsø APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS 26 1

2 1. FORORD Endrings-agenter I en ny bok ( Soft Power ) skriver Joseph Nye om den første gruppen av 50 utvekslingsstudenter fra Sovjetunionen til USA i 1950-årene. En av dem var Aleksandr Yakovlev, som senere ble sentral i utviklingen av glasnost under Gorbachov. En annen var Oleg Kalugin, som havnet i ledelsen av KGB. Kalugin sa senere: Utvekslingsstudentene var en gigantisk trojansk hest for Sovjetunionen. De spilte en enorm rolle i undergravingen av sovjet systemet.. de påvirket flere og flere mennesker ettersom årene gikk. Målet med NORADs stipendprogram er å bidra til utvikling og styrking av fagkompetanse i utviklingsland på en rekke fagområder, men det er også å fremme samfunnsendring i utviklingslandene. Endringene som trengs er kanskje av en annen type enn den som er beskrevet i eksempelet over. Men de er ikke mindre viktige. Svært mange utviklingland lider under sentraliserte politiske systemer med stor makt til presidenten. Maktdeling mellom de ulike statsmaktene er ofte dårlig utviklet som korrektiv og begrensning på vilkårlig maktbruk. Korrupsjon er utbredt. Maktpolitiske hensyn overstyrer ofte faglig velbegrunnede råd om politikkutforming. I et slikt miljø er det stort behov for mennesker som kan og som tør å arbeide for endringer. De som deltar i utvekslingsprogrammer slik som NORADs stipendprogram får erfaringer, kunnskaper, ferdigheter, holdninger og selvtillit som gjør dem i stand til å bli endringsagenter. Noen av kandidatene kan nok havne i posisjoner hvor de vil bruke det de har lært til å bli enda mer effektive til å vedlikeholde maktsentralisering, ulikhet og korrupsjon. Det er likevel vår sterke tro at programmet som helhet, selv om det er lite i en global målestokk, vil være svært viktig i å skape endringsagenter i en rekke land - og at flere og flere vil bli påvirket. Ragnar Øygard 2

3 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 Produksjonen ved stipendprogrammet foregikk i 2003 både i Sør og i Nord. Ved NTNU og Universitetet i Oslo gjennomførte man de planlagte aktiviteter ved henholdsvis diplomstudiet Urban Ecological Planning i Nepal og Mastergradsstudiene i Information Systems og Public Health (Information System Track) ved Eduardo Mondlane University i Mosambik og University of Western Cape. Ved M.Sc. programmet i Information Systems ved Eduardo Mondlane gjennomførte alle de fire NORAD stipendiatene sine studier på en utmerket måte. Ved programmet Master of Public Health (Information Systems track) ved Eduardo Mondlane gjennomførte to av fire studenter sine studier innenfor tidsrammen. Mastergradsstudiet ved University of Western Cape hadde opptak i 2003, men uteksaminerer ikke kandidater før i Søknader SIU mottok 1963 søknader til NORADs stipendprogram for opptak i Dette er en økning fra 1692 søknader i 2002 og 1197 søknader i Søknadstall for 2004 bekrefter denne oppadgående tendensen. For studiestart i 2004 har 2292 kandidater søkt opptak til NORADs stipendprogram. Disse tallene presenteres i tabell 1. 3

4 Tabell 1: Antall søknader til NORADs stipendprogram for perioden Antall søknader Inst. Kurs HiBø 46 Master in Comparative Social Work 46 HiS 32 M.Sc. in Petroleum Engineering 32 NLH Master in Development and Resource Economics Master in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture NTNU M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) M.Sc. in Electrical Power Engineering 108 M.Sc. in Hydropower Development M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience M.Sc. in Marine Technology Diploma in Urban Ecological Planning 5 38 UiB Diploma / M.Phil. in Fisheries Biology and Fisheries Management M.Phil. in Cultural Heritage 39 M.Phil. in Health Sciences (International Health) M.Phil. in Public Administration M.Phil. in Social Anthropology (Human Ecology) M.Phil in Gender and Development UiO Master of Comparative and International Education Master in Special Needs Education ( MPNSE) Master in International Community Health Master in Health and Management Informations Systems - UDSM 54 Master in Informations systems - UEM Master of Public Health ( Informations Systems Track) UEM Master of Public Health (Information systems Track) UWC, South Africa UiT Master Programme in Visual Cultural Studies 31 Master Programme in Indigenous Studies 30 Master in International Fisheries Management Sum

5 2.2 Opptak NORADs stipendprogram tilbyr årlig rundt 100 studieplasser. I 2002 ble 105 studenter tatt opp på programet og i studenter. Dette tilsvarer henholdvis seks prosent i 2002 og fem prosent i 2003 av det totale antall søknader. Dette betyr at rundt 95% av dem som søker ikke blir akseptert. Denne tendensen er som vi har sett økende, når den ene og alene er en funksjon av antall søknader. I tabell 2 presenteres studentopptak fordelt på kjønn og land for årene 2002 og Mens kvinneandelen var oppe i 57% ved opptaket i 2002, falt denne andelen til 34% ved opptak til studieåret Tabell 2: Studentopptak fordelt på kjønn og land. Studentopptak fordelt på kjønn og land 2002/ Land Kvinner Menn Totalt % Kvinner Menn Totalt % Angola 1 1 Bangladesh Bhutan China Cuba 1 1 Eritrea Ethiopia India Indonesia Malawi Maldives 1 1 Mali 1 1 Mozambique Namibia Nepal Nicaragua 1 1 Nigeria 1 1 Pakistan Palestine South Africa Sri Lanka Tanzania Uganda Vietnam Zambia Zimbabwe Sum ,00 % ,00 % 5

6 I 2003 ble det tatt opp flest studenter fra Etiopia, Bangladesh, Tanzania og Uganda på stipendprogrammet. Til sammen supplerer disse landene stipendprogrammet med 46% av det totale antallet opptatte studenter i Den samme tendensen var tydelige i 2002 da disse landene sammen med Nepal utgjorde 55% av opptatte studenter i programmet. Tabell 3 er en oversikt over antall opptatte studenter per år, fordelt på fagområde og kjønn. Tabellen viser at for studieåret 2003 er kvinneandelen størst ved samfunnsorienterte fag (50%) men minst ved teknologiske fag. Kvinneandelen ved de helserelaterte fagene var noe mindre ved opptak i 2003, sammenliknet med tidligere år. Tabell 3: Oversikt over antall opptatte studenter , fordelt på fagområde og kjønn. Oversikt over antall studenter per år, fagområde og kjønn Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Fiskeri Landbruk Helse Teknologi Samfunn Sum Mastergradsoppgaver Tabell 4 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver per kurs i Tabellen viser at produksjonsnivået er klart høyest ved Norges Landbrukshøgskole, på M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Development. Dette må sees i sammenheng med antall studieplasser ved studiet og også taes med i vurderingen av produksjonen ved de andre studiene. Tabell 5 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver ved stipendprogrammet i 2003, fordelt på kjønn og land. I kapittel 8 finner man en fullstendig bibliografi av disse oppgavene. En mer fullverdig bibliografi med sammendrag av hver enkelt mastergradsoppgave er utgitt som en egen publikasjon. Tabell 5 viser oss at hoveddelen av studentene kommer fra et begrenset antall land, nemlig Tanzania, Bangladesh, Etiopia, Uganda og Nepal. Det vil være interessant å sammenlikne det relative produksjonsnivå for studenter fra disse landene med det relative programaktivitetsnivå i NUFU programmet. Om spredningen av produksjons- og aktivitetsnivået på land sammenfaller innenfor de to programmene, er det interessant. Det kan tyde på at en for stor andel av aktivitesnivået både i NUFU og i stipendprogrammet er konsentrert om for få land. 6

7 Tabell 4: Mastergradsoppgaver levert per kurs 2003 Antall master oppgaver levert 2003 NLH Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Totalt NLH 21 NTNU Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Totalt NTNU 27 UiB UiO UiT Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Totalt UiB 10 Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Totalt UiO 17 Master in International Fisheries Management 5 Totalt UiT 5 Totalt alle institusjoner 80 7

8 Tabell 5: Mastergradsoppgaver levert 2003, fordelt på land og kjønn Land Menn Kvinner Totalt Bangladesh Bhutan 1 1 Botswana 4 4 Eritrea Ethiopia Guatemala 1 1 Laos Maldives Mozambique Namibia 1 1 Nepal Pakistan 1 1 South Africa 1 1 Sri Lanka 4 4 Tanzania The Palestinian Territory 1 1 Uganda Vietnam Zamibia 1 1 Totalt

9 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal I løpet av den første uken i januar 2003 arrangerte SIU det årlige vinterseminaret for NORAD studenter på Gausdal Høyfjellshotell. Ett av formålene med seminaret er å gi studentene en organisert anledning til å diskutere erfaringer som NORAD student ved norske utdanningsinstitusjoner. Det sosiale aspektet ved seminaret gjør at studentene får anledning til å møte NORAD studenter ved andre institusjoner, samtidig som de tilbys et vennlig møtested i en fase hvor mange av dem opplever frustrasjoner knyttet til tilværelsen som student i en fremmed kultur. Det kulturelle vektlegges også gjennom en lang tradisjon i stipendprogrammet hvor studentene introduseres for ski og snø, samt en kulturell aften hvor studentene presenterer hjemlandet sitt gjennom musikk, dans og andre kulturuttrykk. I likhet med vinterseminaret i 2002 valgte SIU å fokusere på kulturell læring, gjensidighet og likhet mellom kulturgrupper som overordnet tema. Nytt av året var en egen dag viet spørsmål om internasjonale menneskerettigheter og brudd på disse. Vinterseminaret hentet kompetanse på dette feltet fra Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. SIU hadde også engasjert konsulentfirmaet Optimas A/S til å bidra til det faglige opplegget. Ane Marie Hektoen fra Universitetet i Tromsø, Eva Karal fra NORAD og Gaelle Bozec fra Universitetet i Bergen var også bidragsytere til seminaret. Temaene for de respektive dagene var: NORADs vision for the Fellowship Programme A good start : introduction to Norway as a foreign student The challenge of cultural competence Knowledge, competence and professionalism in a cultural context International Human Rights 3.2 Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education SIU inviterte til konferanse for samarbeid om forskning og høyere utdanning Nord-Sør oktober på Solstrand hotell, Os utenfor Bergen. Sør-Afrikas utdanningsminister Kader Asmal og administrerende direktør i Verdensbanken Mamphela Ramphele var hovedinnledere. Kader Asmals foredrag hadde tittelen "Knowledge and Education in the era of GATS" mens Mamphela Rampheles var "Strategies for Poverty Reduction. The Role of Higher Education." Temaene hadde sitt utgangspunkt i konferansens hovedfokus, og tilrettela for debatt i plenum og workshops. Andre sentrale bidragsytere var professor Else Øyen fra Universitetet i Bergen, professor Birgit Brock-Utne fra Universitetet i Oslo, prorektor Rune Nilsen fra Universitetet i Bergen, prorektor P.J.M. Ssebuwufu fra Makerere University, Uganda og direktør dr. Jos Walenkamp NUFFIC, Nederland. Til sammen 125 personer fra høyere utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og sentrale samarbeidsinstitusjoner i utlandet deltok på konferansen. 9

10 3.3 Vatnahalsenseminar på Lygra Vatnahalsenseminaret 2003 ble 20. november holdt på Lyngheisenteret på Lygra utenfor Bergen. Seminaret er et heldagsseminar for ansatte fra institusjonene som arbeider med stipendprogrammet og er en anledning til å drøfte felles administrative og faglige problemstillinger. Fokuset for årets seminaret var utfordringer i det daglige arbeidet med stipendprogrammet knyttet til internasjonalisering og globalisering. Stipendprogrammets forhold til NORAD, Utenriksdepartmentet (UD) og Utdannings- og forskningsdepartmentet og utdanningsinstitusjonene ble et viktig tema under seminaret. Omorganisering av forholdet mellom NORAD og Utenriksdepartmentet i 2003, og opprettelsen av SIU som nasjonalt senter for internasjonalt universitetssamarbeid fra 1. januar 2004 ble også diskutert. Vel 30 personer deltok på seminaret som ga inspirasjon til videre faglig og administrativt arbeid med NORADs stipendprogram ved universiteter og høgskoler i Norge. 10

11 4. NORADs KULTURUTDANNINGSPROGRAM NORADs kulturutdanningsprogram er basert på tanken om at muligheten til å uttrykke seg gjennom kultur er grunnleggende for menneskelig velferd, identitet og stolthet. I en globalisert verden bidrar egen kultur og kulturarv til tilhørighet. Deltakelse gjennom det å uttrykke seg og kommunisere gjennom kultur er et viktig trekk ved frie og demokratiske samfunn. Retten til å kunne delta i et samfunns kulturliv er definert som en del av FNs menneskerettigheter 1. NORADs kulturutdanningsprogram gir utdanning til studenter fra Sør innen utøvende og skapende kunst og kulturminnevern. Programmet inkluderer fagdisiplinene billedkunst/skulptur, dans, drama/teater, musikk og kulturminnevern. Videre er programmet avgrenset til samarbeidsprosjekter med institusjoner i Zimbabwe, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia. Programmet gir støtte til kursplasser, men er også åpent for andre typer institusjonelt samarbeid. Blant de innkomne prosjektskissene til nye prosjekter i NORAD kulturutdanningsprogram ble seks av disse tildelt midler våren Tre av skissene omhandlet eksisterende prosjekter som SIU overtok forvaltningen av i Samarbeidsprosjektet mellom Statens Balletthøgskole og National Ballet of Zimbabwe, der to dansere og en koreograf får en treårig utdanning i Norge, fikk innvilget midler til videreføring alt i Følgende norske institusjoner deltar i samarbeidsprosjekter: Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Balletthøgskole Balletthøgskolen i Oslo og National Ballet of Zimbabwe/Dance Foundation Course (DFC) har et institusjonssamarbeid. Studenten som ble tatt opp høsten 2002 på studiet i koreografi returnerte til Zimbabwe sommeren Eksamensforestillingen ble holdt i Harare, Zimbabwe med eksaminatorer fra begge institusjonene. De to studentene ved danseprogrammet var sommeren 2003 i Zimbabwe hvor de gjennom klasser og workshops videreformidlet sine erfaringer fra første års studier i Norge. To representanter fra Zimbabwe besøkte balletthøgskolen i mars 2003 for undervisning og institusjonelt samarbeid. Besøket inkluderte også planlegging for utvikling av pensum for afrikansk dans for norske dansere og lærere. Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst The National Visual Arts Council, Zambia og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst, er prosjektpartnere. Prosjektet er fase to av programmet Art Academy Without Walls. I november 2003 arrangerte partnerne en workshop i tegning og performance i Lusaka, Zambia. Nitten kunstnere fra hele landet deltok på workshopen som inkluderte forelesninger og praktisk arbeid. Arbeidene fra workshopen ble stilt ut og kommentert av lærere og medstudenter. Norges Korforbund Norges Korforbud deltar i et institusjonssamarbeid med University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Forbundet er hovedsamarbeidspartner i et utdanningsprogram ved UPE innen kordireksjon. Til sammen deltok 124 studenter i 2003 på kurs innen kordireksjon på diplomeller mastergradsnivå. Flesteparten av studentene avsluttet studiene innen utgang av

12 Norges Musikkhøgskole Norges Musikkhøgskole er med i et samarbeidsprojekt med the University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Sommeren 2003 ble tre studenter valgt ut til doktorgradsprogrammet i kordireksjon ved UPE. Høsten 2003 besøkte studentene og to medlemmer av staben ved UPE Norges Musikkhøgskolen. Avtaler om studieopplegg og tildeling av veileder/biveileder ble fastlagt. Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder, fakultet for kunstfag, samarbeider med Dhow Countries Music Academy, i Zanzibar. Samarbeidet fokuserer på oppbygning av en formell musikkutdanning på Zanzibar og utveksling av lærere og studenter mellom Nord og Sør. I siste halvdel av 2003 ble det arrangert en workshop på Zanzibar med 20 deltakere fra ulike musikkmiljø på Zanzibar og i Tanzania. Tre av lærerne fra HIA besøkt DCMA, et gjenbesøk vil finne sted i mai Høgskolen i Stavanger, Avd. for Kunst NORAD kulturutdanningsprogrammet inngår som en del av NOTA prosjektet, et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Stavanger, avdeling for kunstfag og Bagamoyo College of Arts, Tanzania. Formålet for samarbeidet er kompetanseheving innen musikk, dans og lydproduksjon ved Bagamoyo. Høsten 2003 startet en student i lydproduksjon, en i dans og en i musikk sine BA studier ved Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole Bagamoyo College of Arts, Tanzania har et institusjonssamarbeid med Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole. I november 2003 reiste representanter fra høgskolen til Tanzania for å identifisere partnere og resursser til prosjektet. En arbeidsplan for aktiviteter i 2004 og 2005 ble utarbeidet. Musikkinstrumentakademiet (MIA) MIA rapporterer om varierende studieprogresjon. En av studentene har avsluttet sine studier ved MIA og i tillegg tatt et internasjonalt sertifikat i instrumentbygging i Tyskland. De seks gjenværende studentene vil ta endelig eksamen ved akademiet våren Prosjektet har et samarbeid med Africa University of Zimbabwe. 12

13 5. FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING 5.1 Nye kurs og studieplasser Programstyret og sekretariatet skal legge til rette for og bidra til faglig og administrativ utvikling i stipendprogrammet. En sentral oppgavet i dette arbeidet er å gi tilsagn om kurs og studieplasser. Ni institusjoner søkte tilsammen om tilsagn til 286 studieplasser ved 38 kurs. Programstyret vedtok i 2003 å innstille 17 kurstilbud ved norske institusjoner og fem kurstilbud ved samarbeidsinstitusjoner i Sør i perioden Til sammen ble det gitt tilsagn om 110 studieplasser som vist i tabell 6 nedenfor. Tabell 6: Tildelte studieplasser med budsjett Budsjett per år etter tildeling i programstyret 3.og 4.mars 2003 Inst. Norge Kurs Antall studieplasser Ramme Administrasjon av programmet - nord Administrasjon av programmet - sør Vinterseminaret NFN Disponibelt etter administrasjon Bundet opp i igangværende kurs - nord Bundet opp i igangværende kurs - sør Disponibelt etter administrasjon og forpliktelser knyttet til igangværende kurs Sum kurs i Norge Pro 02/2003 Comparative Social Work. (MA in Social Work and Sociology), HiBodø Pro 04/2003 Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA), NLH Pro 05/2003 MSc in Development and Resource Economics, NLH Pro 06/2003 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography, NTNU Pro 08/2003 Master of Science Programme in Hydropower Development, NTNU Pro 10/2003 MSc-program in Petroleum Engineering & Petroleum Geoscience; NTNU Pro 11/2003 Master of Science Programme in Petroleum Engineering, HiStavanger Pro 13/2003 Diploma/MPhil Course in Fisheries Biology and Fisheries Management, UiB Pro 15/2003 MA Programme: Anthropology of Development, UiB Pro 16/2003 Master in International Health, UiB Pro 17/2003 Master of Philosophy in Gender and Development, UiB Pro 18/2003 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory, UiB Pro 24/2003 M. Phil in Comparative and International Education, UiO Pro 25/2003 M. Phil in Special Needs Education, UiO Pro 26/2003 M.Phil in International Community Health, UiO Pro 28/2003 M.Phil. in Iindigenous studies, UiT Pro 29/2003 M.Sc. in International Fisheries Management, UiT Sum kurs i Sør Pro 31/2003 M.Sc. Electrical Power Engineering Pro 33/2003 Health and Management Information Systems. Integrated regional course in Tanzania and 5Malawi Pro 34/2003 Master of Public Health (Information Systems Track) *** Pro 35/2003 Integrated Master Programme: M.Sc in Public Health Pro 36/2003 M.Sc. in Information Systems *** Underdekning ( ) ( )

14 5.2 Årsregnskap fra institusjonene 2003 NORADs Stipendprogram-årsregnskap fra institusjonene i 2003 Programbudsjett 2003 Totalt disponibelt 2003 inkl. underforbruk fra 2002 Godkjent regnskap 2003 Differanse Norges landbrukshøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Sum institusjoner Programstyre og administrasjon 2003 SIU-styret oppnevner et programstyre som har ansvar for utvikling og drift av programmet. Programstyret for NORADs stipendprogram har også ansvar for NORADs kulturutdanningsprogram. Programstyrets sammensetning i 2003 var: Medlemmer Leder: Ragnar Øygard, 1. amanuensis Norges Landbrukshøgskole Bjørg Bjøntegaard, 1. amanuensis Norges Musikkhøgskole Bjørn Hersoug, professor Universitetet i Tromsø Gunnar Bjune, professor Universitetet i Oslo Torgeir Moan, professor NTNU Andreas Steigen, direktør Universitetet i Bergen Anne Ryen, 1. amanuensis Høgskolen i Agder Ragnhild Hutchinson Norsk Studentunion Varamedlemmer (personlig) Ruth Haug, direktør Noragric Norges Landbrukshøgskole Toril Gjerdet, kontorsjef Kunsthøgskolen i Oslo Ingrid Bergslid Salvesen, studiedirektør Universitetet i Tromsø Karen C. Johansen, seniorkonsulent Universitetet i Oslo Hilde Skeie, seksjonssjef NTNU Gro Lie, professor Universitetet i Bergen Siv Oltedal, 1. amanuensis Høgskolen i Bodø Eivind Vad Petersson Norsk Studentunion Sekretariatet for NORADs stipendprogram inkludert kulturutdanningsprogrammet er lagt til SIU. Sekretariatet i 2003: Hanne Karlsen, rådgiver (i permisjon fra 1. september 2003), Lars Petter Soltvedt, rådgiver (vikar fra 1. september 2003), Ellen Hagen, konsulent og Erlend Eidsvik, førstekonsulent. 14

15 6. APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES 2003 As shown below, a total of 79 Master degree s theses were submitted for approval during Table 7 provides this information by institution and course, and table 3 provides the same information by gender and country. In the following pages the theses submitted in 2003 are presented by institution, programme and author, together with their bibliographical reference number enabling the reader to retrive the full abstract from the full bibliography for Table 7: Master s degree theses by institutions and programmes Number of Master s degree theses completed in 2003 Agricultural University of Norway (NLH) Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Total NLH 21 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Total NTNU 27 University of Bergen (UiB) Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Total UiB 10 University of Oslo (UiO) Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Total UiO 17 University of Tromsø (UiT) Master in International Fisheries Management 5 Total UiT 5 Total all institutions 80 15

16 Table 8: Master s degree theses by country and gender COUNTRY MALE FEMALE TOTAL BANGLADESH BHUTAN 1 1 BOTSWANA 4 4 ERITREA ETHIOPIA GUATEMALA 1 1 LAOS MALDIVES MOZAMBIQUE NAMIBIA 1 1 NEPAL PAKISTAN 1 1 SOUTH AFRICA 1 1 SRI LANKA 4 4 TANZANIA THE PALESTINIAN TERRITORY 1 1 UGANDA VIETNAM ZAMBIA 1 1 TOTAL Agricultural University of Norway In 2003, the Agricultural University of Norway has delivered/prepared 21 masters by NORAD fellows. Master of Science in Development and Resource Economics Kassahun Temesgen, Amsale Determinants and impacts of rural urban migration: the case of Kilimanjaro region Ref Milanzi, Mursali Ally Rural microfinance in Tanzania: an analysis of microcredit participation and its effect on household welfare: the case study of Hai and Moshi districts in Kilimanjaro region. Ref Shengena, Cletus Ignace Impact of microcredit on microenterprise revenue, employment generation and saving behaviour: the case of Kilimanjaro region, Tanzania Ref Thang, Tran Toan Rural non-farm sector and contribution to the rural household economy in Kilimanjaro, Tanzania. Ref

17 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture Abraham, Yonathan Beyene Attitude and local people participation of Lake Mburo National Park, Uganda Bukenya, Mohamed Cost -benefit analysis of eucalyptus woodlots in Mukono district, Uganda Ref Ref Ditiro, Gosalamang Changing legal status of Mt.Elgon Forest Reserve (Uganda) : impacts on local people's livelihoods Ref Gudissa, Atlabachew Mekonnen Soil fertility decline and integrated nutrient management in Tullo district, eastern Ethiopia Ref Kaitira, Loyce Murusuri The role of indigenous ecological knowledge of the Maasai for landscape change assessment in Selela, Northern Tanzania Ref Kengera, Zabron Alphaxad Environmental history and political ecology of two villages in northern Tanzania Ref Kiyemba, Paul Declining soil fertility: adaptation of peasant farm households with emphasis on soil fertility management, Masaka district, Uganda Ref Lindara Mudiyanselage, Janaka Kenath Estimation of technical efficiency and it's determinants in the spice based agroforestry sector in Sri Lanka: a case study in Matale district Ref Melles, Eden Fessahaie Factors that determine adoption of improved maize varieties in Iganga district, Uganda Ref Mwesiga, Paskazia Joseph Land tenure and resource use conflicts in Selela village, northern Tanzania Ref

18 Nawab, Bahadar Stakeholders' perceptions on drinking water and sanitation and the potential for treatment systems in NWFP, Pakistan Ref Nyombi, Kenneth Soil and soil fertility management among farmers in Luweero district, Uganda Seabo-Masonya, Gemma Impact assessment of landfills in Gaborone and Lobatse (Botswana) Ref Ref Sharma, Ram Prasad Relationships between tree dimensions and biomass, sapwood area, leaf area and leaf area index in Alnus nepalensis D. Don in Nepal Ref Thapa, Vaskar Habitat heterogeneity and distribution of some ungulate prey species in Barandabhar forest, Chitwan, Nepal Ref Truong, Trang Thi Quynh Downstream impacts of hydropower projects on local people: the cases of Hoabinh and Yali Falls hydropower projects in Vietnam Ref Wayessa, Gutu Olana Prospects of integrated soil fertility management in Tullo District, Eastern Oromia, Ethiopia: Socio-economic and institutional challenges and opportunities Ref Norwegian University of Science and Technology In 2003, the Norwegian University of Science and Technology has delivered/prepared 27 masters by NORAD fellows. Master of Science in Marine Technology Hoque, Hedayatul Resistance of stiffened plates and pressurised process equipment exposed to blast and fire Ref Madi, Akram K.M. Ultimate strength analysis of FPSO Hull Girder Ref

19 Muawiyath, Mohamed Fatigue strength of side longitudinal/transverse frame connection of a ship (a floating production, storage and offloading vessel, FPSO) Ref Nguyen, Trung Thanh Dynamic analysis of very large floating structures Shainee, Mohamed Analysis and design considerations for the mooring line of a surface buoy Ref Ref Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography Afroz, Jinat Empowerment: reality or myth?: case study in gender sensitive methodology of Proshika and BNPs in Bangladesh Ref Asfaw, Demoz Nigatu Why do people take the risk of HIV/AIDS despite their knowledge and awareness?: a study on the barriers of HIV/AIDS prevention in Gondar town of Ethiopia. Ref Mwale, Masauso Non governmental organisation intervention methods into vulnerable children s situation; addressing basic or secondary causes?: a search for proactive and sustainable solutions. Ref Master of Science in Hydropower Development Dorjee, Tashi Headworks design and sediment handling at Puna Tsangchhu hydropower plant, Bhutan Ref Man Singh, Jagadiswar CDF modelling of water and sediment transport in Kapunga water intake Nguyen Huu, Chinh Engineering geological analysis of Sesan 3 Hydropower project, Vietnam Odong, Robert Bujagali hydroelectric power project in Uganda: a case for tunnelling option. Ref Ref Ref

20 Ole Mejooli, Frank Obed Pre-feasibility study of Kikuletwa river hydropower potential in Kilimanjaro region, Tanzania Ref Pokharel, Padam Prasad Predicted and resulting performance of the headworks of hydropower plants. Cases: Modi Khola in Nepal and Fossan in Norway. Ref Shrestha, Raj Kumar Pre-feasibility study of Sharada river for hydropower development, Nepal Ref Weragama, K.W.W.L. Pre-feasibility study of upper Kukule river basin for hydropower development in Sri Lanka. Ref Wijesinghe, K.W.W.L. Pre-feasibility study on Upper-Kothmale hydropower project - Thalawakele option in Sri Lanka. Ref Woldeyesus Mekonnen, Shemelis Pre-feasibility study of Finchaa extension hydropower plant, Ethiopia Ref Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience Bahiru, Gashawbeza Mengistu Measurements and interpretation of natural gamma radiation on the drilled core from Mjølnir impact crater (7329/03-U-01), and from another core close to the crater (7430/10-U-01) - western Barents Sea, north Norway offshore Ref Bashyal, Durga Prasad Stress dependent permeability Huque, Asma Seismic studies in Benegal basin. H. Selassie, Hailu Bacha Hydrocarbon resource assessment of the Ogaden basin, Ethiopia. Ref Ref Ref

21 Islam, Aminul Reason, evaluation and minimization of sand production risk in horizontal wells in Norne field Ref Mshighwa, Michael Raphael Completion design review for Songo Songo gas field - Tanzania Tran, Chau Giang Gas condensate reservoir behaviour Vijitha, Amarasingha Lost circulation vs balloning and treatments of lost circulation Ref Ref Ref Yigzaw, Shegaw Kassie A study of aeromagnetic-, gravity- and seismic data in the western Møre basin area. Ref University of Bergen In 2003, the University of Bergen has delivered/prepared 10 masters by NORAD fellows. Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management Haufiku, Fabianus Analysis and evaluation of the Namibian deep-sea red crab Chaceon maritae trapping surveys Ref Master of Philosophy in International Health Kassa, Dejene Hailu Knowledge, attitudes, beliefs and behavior of secondary school students about HIV/AIDS in Gedeo Zone, Southern Ethiopia. Ref Keobouahome, Bounelome Issues on health insurance and universal coverage in Lao PDR. Ref

22 Shaaly, Aishath Comparison of serotyping, pulsed field gel electrophoresis and amplified fragment length polymorphism for typing of Streptococcus Pneumoniae. Ref Wamani, Henry Feeding practices and nutrition status with their potential determinants for infants and young children less than 2 years of age in Hoima district - Uganda. Ref Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory Buta, Endashaw Balcha Factors affecting the privatization policy implementation in developting countries: a case study of privatization policy in Ethiopia Ref Haque, M. Mahfuzul The culture of Tadbir: the building block of administrative decisions in the Bangladesh Civil Service (BCS) Ref Khuzaima, Aminath Learning in the public sector organization: administrative reform in the Republic of Maldives Ref Manyanga, Eliaika Ambrose Challenges to the implementation of tax reform in the local government in Tanzania: a study of Dar Es Salaam city council and the then city commission Ref Massoi, Lucy Willy Local government and women political representation in Tanzania Ref University of Oslo In 2003, the University of Oslo has delivered/prepared 16 masters by NORAD fellows. Master in International Community Health Akkhamountry, Kay Keo The increasing susceptibility of adolescents HIV infection in Lao People's Democratic Republic. Ref

23 Baluka, Jennifer A study to assess the impact of decentralisation on immunization coverage/services Ref Chowdhury, Nahid Ahmed Impact of primary care providers and other factors contributing to incomplete immunization among children months of age in a slum area in urban Bangladesh. Ref Maule-Nkhwalume, Ludo K. Prevention of mother to child transmission (PMTCT) of HIV in north eastern Botswana: clients and health worker's perspective. Ref Moyo, Alla Tshetsanyane Kgakole HIV/AIDS related knowledge, attitudes and practices among Basarwa adolescents attending school in Ghantsi district, Botswana. Ref Pradhan Shresta, Rina Pnemonia perceptions and management: a focused ethnographic study in rural area of Lalitpur, Nepal. Ref Wohoosh, Mahmood Moh'd Prevention of accidental occupational exposure to Hepatitis B Virus: a study of medical Personnel in the governmental hospital in the Hebron district Ref Wondim, Tadesse Alemayehu Contamination of water and vegetables in Aki and Mekanisa areas of Addis Ababa, Ethiopia: a microbiological, observational and qualitative study. Ref Master of Comparative and International Education Kajigili, Daudi Anyigulile Factors which contribute to primary school dropout in Tanzania: a case of school Levies from Mbeya region Ref Tenga, Leonida Paul Chilla Facilitating learning: an investigation of changing medium of instruction from English to Kiswahili at the secondary school level. reflections by civil servants and parliamantarians in Tanzania Ref

24 Wazee, Hijja Rashid Omary Regression or progression: language of instruction; student s participation and performance in "Fasihi" and "literature" as taught in Tanzanian secondary schools and university Ref Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) Wagner-Meyer, Rolene Designing, developing and evaluating a management information system for vitamin A supplementation programme managers in the Eastern Cape province in South Africa through action research Ref Master in Information Systems (Located in Mozambique) Fumo, Teotónio G. S. Health information systems integration: a data warehouse architecture model for the Ministry of Health in Mozambique Ref Lungo, Juma Hemed Data flows in health information systems: an action research study reporting routine delivery services and implementation of computer databases in health information systems Ref Macueve, Gertrudes Adolfo Drugs logistics management information system in Mozambique: challenges and opportunities Ref Mukama, Faraja A study of health information systems at the local levels in Tanzania and Mozambique: improving the use and management of information in health districts Ref

25 6.5 University of Tromsø In 2003, the University of Tromsø has delivered/prepared 5 masters by NORAD fellows. Master in International Fisheries Management Ashenahi, Alemu Endalkachew The current state of the fisheries of Lake Chamo, Ethiopia: is that because of environmental change or excess of effort? (Emphasis on fishermen view and tiapia fishery) Ref Demissie, Tegegne Sewmehon Sosio economic study of lake Tana fishery: its role in the livelihood of the fishing community and local people in the region Ref Ghebregziabher, Isaac Berachi Bioeconomic analysis of artisanal marine fisheries of Tanzania Ref Nguyen, Binh Thanh Industrial restructuring and enterprise develoement - the state, importance and development strategies for the fisheries sector of Vietnam Ref Rodrigues, Hector Andrade Age determination in the snapper, Lutjanus guttatus, (Pisces, Jutjanidae) and investigation of fishery management strategy in the Pasific coast of Guatemala Ref

26 7. APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS Please note that some courses only admit students every other year. A course that has not admitted any students in 2003 will have a total number of 0 students under Course entry Agricultural University of Norway M.Sc. in Development and Resource Economics Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 5 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 3 Other students participating: 7 Students in total 15 Student s nationality: Bangladesh: 1 Malawi: 2 Ethiopia: 1 Uganda: 1 Total course entry 2002: 15 Applicants in 2003: 214 Applicants in 2004: 264 Location address: Dep. of Economics and Social Sciences P.O. Box Ås Professionally responsible: Arild Angelsen: Tel: Fax: Administrative responsible: Mette Wik: Tel: Fax: The aim of the course Policies in developing countries are often inadequate, poorly integrated, contradictory and even counterproductive. There is a great need for policy-oriented economists who are able to integrate and apply knowledge from resource, environmental, agricultural and development economics. This course is designed as a response to this need. The course aims to give the students: a) a solid basis in economic theory and methodology; b) deeper insights into the links between the social well-being of rural people, their natural resource base, the underlying causes of poverty and environmental degradation, and c) an insight into relevant policies for poverty reduction, promotion of economic development and conservation of the natural resource base. Human capital development in terms of education of policy economists with capacities to integrate knowledge from resource economics, development economics, agricultural economics and international economics. Such economists are needed in national and regional ministries of agriculture, forestry, environment, and development planning as well as universities and other teaching and research institutions. This course is a response to this need. Fieldwork The students do fieldwork for two months between the second and third semester. In 2003 this was done in Tigray, Ethiopia in co-operation with Mekelle University. The students worked together to collect data 26

27 from 500 households in rural Tigray. A professor from the department participated in the fieldwork for the first two weeks, and a Ph.D. student supervised during the whole period. 27

28 M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 20 Women, NORAD students: 8 Norwegian students: 1 Other students participating: 7 Students in total 28 Student s nationality: Bangladesh: 1 Sri Lanka: 2 Ethiopia: 1 Tanzania: 4 Malawi: 2 Uganda: 3 Nepal: 3 Vietnam: 1 Pakistan: 2 Zambia: 1 Total course entry 2002: 23 Applicants in 2003: 533 Applicants in 2004: 356 Location address: Noragric P.O. Box Ås Professionally responsible: Paul Vedeld: Tlf: Fax: capacity, M.Sc. students explore the complex relationship between poverty and the environment, focusing on the importance of natural resource management and sustainable agriculture as means of poverty reduction and sustainable development in rural areas. Graduates are expected to contribute integrated and innovative solutions to complex problems, fostering action and change to overcome people s economic, social and physical vulnerability. Specifically the program will: 1. Educate graduates with increased awareness, analytical capacity and research based knowledge in the fields of poverty, rural development, natural resource management, environment and sustainable agriculture. 2. Develop models for collaboration between NLH/ Noragric and partner institutions in the South, strengthening capacity on both sides, promoting regional training programs and South-South collaboration. Fieldwork The student is assigned a local supervisor in the country where the fieldwork is to be carried out. There is a contract between the local supervisor and Noragric. The fieldwork is completed during three months (primo October till ultimo December). Administrative responsible: Ingunn Andersen: Tlf: Fax: The aim of the course Poverty reduction depends on competent management capacity both in the public sector and civil society at large. To build this 28

29 Norwegian University of Science and Technology M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) Degree: Master of Philosophy Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 3 Women, NORAD students: 1 Norwegian students: 2 Other students participating: 12 Students in total 17 Student s nationality: Bangladesh: 1 Zambia: 1 Tanzania: 1 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 65 Applicants in 2004: 74 Location address: Department of Geography 7491 Trondheim Professionally responsible: Ragnhild Lund: Tel: Fax: Administrative responsible: Markus Steen: Tel: Fax: The programme gives students experience in independent research and critical thinking in social sciences. It aims at providing the students with training and experience in independent reflection, rather that just knowledge reproduction. The learning is problem orientated and students have to work on specific problems themselves. Empirical examples, exercises and assignments build on studies and development strategies of the South. Furthermore, the programme encourages interdisciplinary thinking. This is sought through an interdisciplinary introductory course and elective courses in several departments. Another aim is to listen to voices from the South. Accordingly, the M.Phil. in Social Change uses teachers from developing countries. The Norwegian teachers on the programme have long working experience from the South. Fieldwork Students spend the summer between the first and the second year on fieldwork in their home countries, in total 2-3 months. The fieldwork is carried out individually, but with the supervisor's approval of the student's fieldwork plan, interview guides and preliminary questionnaires. The aim of the course The main objective of the programme is to provide higher education in social science, specialising in the field of Geography, for students who want to work with development in the South. 29

30 M.Sc. in Hydropower Development (HPD) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 0 Other students participating: 6 Students in total 16 Student s nationality: Bhutan: 1 Nepal: 1 China: 1 Pakistan: 1 Ethiopia: 2 Uganda: 1 India: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 99 Applicants in 2004: 120 Location address: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering S.P.Andersens v Trondheim Professionally responsible: Haakon Støle: Tel: Fax: Administrative responsible: Hilbjørg Sandvik: Tel: Fax: The aim of the course The main objective of the M.Sc. programme in Hydropower Development is to offer a continuing education course for future managers in hydropower development and planners in the hydropower sector. The main focus is on the needs experienced by the hydropower authorities and agencies in developing countries. It is required that the students have some years of relevant practice and are holding a B.Sc. in Civil Engineering. Our lecturers, professors and advisors from the hydropower sector, are persons with significant and relevant international experience. The programme is consistent in referring to international practice and experiences, not only to Norwegian experience in hydropower planning and development. Fieldwork The fieldwork starts in first semester with a 5-days excursion to different types of hydropower plants. In summer between first and second year of study, most of the students go to their home countries for fieldwork and collection of data for use in their thesis work. All theses are linked to projects or problems relevant to the students' home countries. In second year there is a geological field investigation followed up by laboratory work. In hydrology there are several one-day excursions where the students practice rivergauging techniques. In the last semester the students visit hydropower authorities, research institutions and different companies in the hydropower sector. 30

31 M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 58 Other students participating: 22 Students in total 90 Student s nationality: Bangladesh: 2 Nepal: 1 Cuba: 1 Nigeria: 1 Ethiopia: 1 Tanzania: 1 Indonesia: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 89 Applicants in 2003: 114 Applicants in 2004: 75 also possible to specialise towards a future job or a Ph.D. study. Petroleum geoscience courses emphasise the interaction between geology and geophysics while petroleum engineering courses design practical solution on basis of theoretical foundation. Fieldwork The mother organisations are very little involved in the effort of defining relevant project/thesis tasks preparation for the fieldwork. Our opinion is still that SIU must make room for tying the bonds to their home country through project work/thesis already in the application forms. No changes have been observed since last year. We have therefore decided to try doing something ourselves; in the beginning of a study program in Norway we will let the candidates (through a questionnaire) point out all potential collaboration institutions at home, and also ask them to suggest existing problems areas (potential thesis). Location address: Dep. of Petroleum Engineering and Applied Geophysics S.P.Andersens vei 15A 7491 Trondheim Professionally responsible: Jon Kleppe: Tel: Fax: Administrative responsible: Pål Skalle: Tel: Fax: The aim of the course Our two parallel programmes are organised in order to develop skills and qualifications at a high, international level. The intention is to be able to solve practical problems on basis of theoretical comprehension. It is 31

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Erfaring fra søknadsutvikling

Erfaring fra søknadsutvikling Erfaring fra søknadsutvikling Grete Patil, Seksjon for folkehelsevitenskap, NMBU 19. september 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Vårt prosjekt Demensomsorg på gård Farm-based day care

Detaljer

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen

Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Utvikling og strategi i internasjonalt samarbeid med vekt på den europeiske arenaen Miljøkonferanse 7.2.13 Gudrun Langthaler Avd. for bioressurser og miljø EUs 7. rammeprogram for forskning og teknologisk

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub

please register via stads-self-service within the registration period announced here: Student Hub Fundamental Environmental Risk Environmental Risk Regulation Management and Planning Om kurset Subject Activitytype Teaching language Registration Learning outcomes/ assessment criteria Miljø biologi /

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

SIU. ÅÅÅÅååÅåååærsrapport 2002 NORADs stipendprogram. ÅÅÅAååÅåååænnual Report 2002 NORAD Fellowship Programme. Nr. 2/2003.

SIU. ÅÅÅÅååÅåååærsrapport 2002 NORADs stipendprogram. ÅÅÅAååÅåååænnual Report 2002 NORAD Fellowship Programme. Nr. 2/2003. Nr. 2/2003 SIU Dokumentserien ISSN 1503-2582 ÅÅÅÅååÅåååærsrapport 2002 NORADs stipendprogram ÅÅÅAååÅåååænnual Report 2002 NORAD Fellowship Programme Norwegian and English version UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Ny studieplan i Introduction to Norway

Ny studieplan i Introduction to Norway Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 08.06.2006 Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Wenche Salomonsen King Dato: 290506 A 20/05 Vedlegg: Ny studieplan

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits

Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NO EN Nordic and International Perspectives on Teaching and Learning, 30 credits NORDIC AND INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON TEACHING AND LEARNING, 30 CREDITS Studiepoeng 30,0 Type studium Kortere studier/kurs

Detaljer

Simon Fraser University

Simon Fraser University Simon Fraser University Geoscience Course Equivalent Listing (Updated June 2013) NOTE: This course listing is a reflection of APEGBC s adoption of the Geoscientists Canada Geoscience Knowledge Requirements.

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk og læringsmål i forskerutdanningen Roger Strand Senterleder, Senter for vitenskapsteori, UiB Medlem, Dannelsesutvalget Styreleder, Vestnorsk nettverk forskerutdanninga

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen

Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan. Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen Internasjonalt gradssamarbeid, hva og hvordan Internasjonaliseringskonferansen 2014, torsdag 6. mars, kl. 10:30, Rådssalen I II III IV Fire presentasjoner Rammene for og refleksjoner rundt 1) Nordic Master

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid

koordinering og samhandling i perioperativt arbeid koordinering og samhandling i perioperativt arbeid Arild Faxvaag (1), Andreas Seim (2) og Pieter Toussaint (3) (1) Norsk Senter for Elektronisk pasientjournal (NSEP), IME, DMF, NTNU (2) SINTEF Teknologi

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course

Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Department of Computer and Information Science Examination paper for TDT4252 and DT8802 Information Systems Modelling Advanced Course Academic contact during examination: Phone: Examination date: Examination

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER

FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER FU sak 54/2012 UTENLANDSOPPHOLD FOR PH.D.STUDENTER Internasjonalisering i forskerutdanningen Ma l: Alle NTNUs ph.d.-kandidater skal knyttes til internasjonale prosjekter eller nettverk. 25 % av NTNUs ph.d.-kandidater

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

2005 2014: UN decade for education for sustainable development

2005 2014: UN decade for education for sustainable development Teacher Education for sustainable development Oscarsborg 25 2727 november 2009 2005 2014: UN decade for education for sustainable development Aim: Focus on how education can contribute to sustainable ab

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015

EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 EVALUERING SAMPOL321 POLITICAL PARTIES IN THE POST-CONFLICT STATE VÅRSEMESTERET 2015 Om emnet SAMPOL321 «Political parties in the post-conflict state» ble holdt for første gang våren 2015. Våren 2015 var

Detaljer

NORGLOBAL-2 dialogmøte,refleksjoner Forskning om og med land i Sør. Gro Th. Lie UiB Global

NORGLOBAL-2 dialogmøte,refleksjoner Forskning om og med land i Sør. Gro Th. Lie UiB Global NORGLOBAL-2 dialogmøte,refleksjoner 24.10.2013 Forskning om og med land i Sør Gro Th. Lie UiB Global UiBs strategiplan 2011 2015, fra side 7 Forutsetningen for å lykkes ( ) er at forskningen har høy kvalitet

Detaljer

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør

SIU. Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil Gro Tjore Avdelingsdirektør SIU Virkemidler for akademisk samarbeid med Brasil 24.01.2014 Gro Tjore Avdelingsdirektør 2 Innhold Kort om SIU Samarbeid med Brasil CAPES-SIU programmet Science without borders UTFORSK 3 Senter for internasjonalisering

Detaljer

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB

NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Student Administration NORPART SØKNADSRUNDEN PÅ UIB Helge Bjørlo, Ana Veronica Cordova KORLEIS SELGE UIB SOM Student Administration, University of Bergen MOBILITETSUNIVERSITETET?

Detaljer

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen

SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen 2 SIU Internasjonal mobilitet blant ph.d.- kandidater Bergen, 20. mai 2011 Forskerutdann.administr-seminar Arne Haugen SIUs hovedoppgaver Programforvaltning Profilering av Norge som studie- og forskningsland

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed

IRENA. IEA delegatsamling 4. februar Underdirektør Øivind Johansen. Olje- og energidepartementet regjeringen.no/oed IRENA IEA delegatsamling 4. februar 2016 Underdirektør Øivind Johansen Den første internasjonale organisasjonen på statsnivå som fokuserer kun på fornybar energi Åpen for alle land som er medlem av FN

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter

Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Internasjonalt samarbeid og nye kunnskapsmuligheter Havdagen oktober 2011 Peter M. Haugan, Professor i oseanografi ved Geofysisk Institutt, UiB, også tilknyttet Bjerknessenteret for klimaforskning og Nansen

Detaljer

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan?

Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Fellesgradssamarbeid med University of Saskatchewan 2010 Ka, kofførr og kordan? Jørn Weines, førstekonsulent og prosjektkoordinator ved Senter for samiske studier Ka? Fellesgradssamarbeid mellom UiT Norges

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology

Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Integrating Evidence into Nursing Practice Using a Standard Nursing Terminology Kathryn Mølstad, RN, Norwegian Nurses Organisation Kay Jansen, MSN, PMHCNS-BC, DNPc, University of Wisconsin- Milwaukee,

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017

INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 INB INTERNATIONAL BUSINESS JAN I. HAALAND 21. april 2017 Hvorfor INB? Kan du tenke deg en karriere i: Internasjonale selskaper? Internasjonale organisasjoner? Internasjonalt rettet virksomhet i Norge eller

Detaljer

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi

P(ersonal) C(omputer) Gunnar Misund. Høgskolen i Østfold. Avdeling for Informasjonsteknologi ? Høgskolen i Østfold Avdeling for Informasjonsteknologi Mobile Applications Group (MAG), HiØ Har holdt på siden 2004 4-5 fagansatte (inkludert professor og stipendiat) Tverrfaglig: Brukergrensesnitt Sosiale

Detaljer

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40

Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen. Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på Kola følges Nasjonal Vaksinasjonskalender? Børre Johnsen Master of Public Health MPH 2014:40 Barnevaksinering i Montsjegorsk og Kirovsk kommuner på

Detaljer

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge DISTRIKTSRØNTGEN 216 kommuner i Norge er definert som distriktskommuner ( mer enn 50 km fra et sykehus) 47 kommuner tilbyr distrikts røntgen (12 sentre) ( Bønes, 2014) Ulike modeller for organisering:

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra

By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra By Bioforsk RECOCA Team Per Stålnacke Csilla Farkas Johannes Deelstra RECOCA Annual Workshop 14-15 December, 2009 Denmark Quantification of retention from source emissions to river mouth Estimation of

Detaljer

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016

AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 AAR4620 Architectural Design with Light and Colour - autumn 2016 Simple programs with focus on the interaction of light, colour and material. Credits 15. Main teachers are Barbara Matusiak and Kine Angelo.

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen

Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger. Ole Andreas Engen Risk Management and Societal Safety Masterprogrammes at University of Stavanger Ole Andreas Engen Historical development 1982 One-year course module in safety 1987 Master programme risk and safety petroleum

Detaljer

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB

Strategisk tenking rundt Internasjonalisering. Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB Strategisk tenking rundt Internasjonalisering Av Ruth Haug Professor og Prorektor forskning, UMB DET LEVENDE UNIVERSITET Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB) UMB er et kunnskapssentrum for biovitenskap,

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK)

Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) Christine M Jacobsen Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) å initiere, koordinere og gjennomføre kvinneog kjønnsforskning innen ulike fagområder samarbeid med fagmiljøene om utvikling av undervisningstilbud

Detaljer

Risikokultur grunnmuren i risikostyring

Risikokultur grunnmuren i risikostyring Risikokultur grunnmuren i risikostyring Finans Norge Operasjonell risiko den vanskelige risikoen? 5. september 2017 Stian A. Ruud-Larsen Risk Manager operasjonell risiko Verden ble i 2001 påminnet hvor

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016

Samarbeid om forvalting av Havrommet. Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid om forvalting av Havrommet Per Magne Einang Senterleder Smart Maritime SFI Forum 2016 Samarbeid i Havrommet Deltakere SSF AMOS SFI Smart Maritime SFI EXPOSED SFI MOVE NTNU OCEANS Havrommet Ocean

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer