1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 3 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I 2003 9 4. NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM 11"

Transkript

1 1. FORORD 2 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET Søknader Opptak Mastergradsoppgaver 6 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education Vatnahalsenseminar på Lygra NORADS KULTURUTDANNINGSPROGRAM FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING Nye kurs og studieplasser Årsregnskap fra institusjonene Programstyre og administrasjon APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES Agricultural University of Norway Norwegian University of Science and Technology University of Bergen University of Oslo University of Tromsø APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS 26 1

2 1. FORORD Endrings-agenter I en ny bok ( Soft Power ) skriver Joseph Nye om den første gruppen av 50 utvekslingsstudenter fra Sovjetunionen til USA i 1950-årene. En av dem var Aleksandr Yakovlev, som senere ble sentral i utviklingen av glasnost under Gorbachov. En annen var Oleg Kalugin, som havnet i ledelsen av KGB. Kalugin sa senere: Utvekslingsstudentene var en gigantisk trojansk hest for Sovjetunionen. De spilte en enorm rolle i undergravingen av sovjet systemet.. de påvirket flere og flere mennesker ettersom årene gikk. Målet med NORADs stipendprogram er å bidra til utvikling og styrking av fagkompetanse i utviklingsland på en rekke fagområder, men det er også å fremme samfunnsendring i utviklingslandene. Endringene som trengs er kanskje av en annen type enn den som er beskrevet i eksempelet over. Men de er ikke mindre viktige. Svært mange utviklingland lider under sentraliserte politiske systemer med stor makt til presidenten. Maktdeling mellom de ulike statsmaktene er ofte dårlig utviklet som korrektiv og begrensning på vilkårlig maktbruk. Korrupsjon er utbredt. Maktpolitiske hensyn overstyrer ofte faglig velbegrunnede råd om politikkutforming. I et slikt miljø er det stort behov for mennesker som kan og som tør å arbeide for endringer. De som deltar i utvekslingsprogrammer slik som NORADs stipendprogram får erfaringer, kunnskaper, ferdigheter, holdninger og selvtillit som gjør dem i stand til å bli endringsagenter. Noen av kandidatene kan nok havne i posisjoner hvor de vil bruke det de har lært til å bli enda mer effektive til å vedlikeholde maktsentralisering, ulikhet og korrupsjon. Det er likevel vår sterke tro at programmet som helhet, selv om det er lite i en global målestokk, vil være svært viktig i å skape endringsagenter i en rekke land - og at flere og flere vil bli påvirket. Ragnar Øygard 2

3 2. PRODUKSJON VED STIPENDPROGRAMMET 2003 Produksjonen ved stipendprogrammet foregikk i 2003 både i Sør og i Nord. Ved NTNU og Universitetet i Oslo gjennomførte man de planlagte aktiviteter ved henholdsvis diplomstudiet Urban Ecological Planning i Nepal og Mastergradsstudiene i Information Systems og Public Health (Information System Track) ved Eduardo Mondlane University i Mosambik og University of Western Cape. Ved M.Sc. programmet i Information Systems ved Eduardo Mondlane gjennomførte alle de fire NORAD stipendiatene sine studier på en utmerket måte. Ved programmet Master of Public Health (Information Systems track) ved Eduardo Mondlane gjennomførte to av fire studenter sine studier innenfor tidsrammen. Mastergradsstudiet ved University of Western Cape hadde opptak i 2003, men uteksaminerer ikke kandidater før i Søknader SIU mottok 1963 søknader til NORADs stipendprogram for opptak i Dette er en økning fra 1692 søknader i 2002 og 1197 søknader i Søknadstall for 2004 bekrefter denne oppadgående tendensen. For studiestart i 2004 har 2292 kandidater søkt opptak til NORADs stipendprogram. Disse tallene presenteres i tabell 1. 3

4 Tabell 1: Antall søknader til NORADs stipendprogram for perioden Antall søknader Inst. Kurs HiBø 46 Master in Comparative Social Work 46 HiS 32 M.Sc. in Petroleum Engineering 32 NLH Master in Development and Resource Economics Master in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture NTNU M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) M.Sc. in Electrical Power Engineering 108 M.Sc. in Hydropower Development M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience M.Sc. in Marine Technology Diploma in Urban Ecological Planning 5 38 UiB Diploma / M.Phil. in Fisheries Biology and Fisheries Management M.Phil. in Cultural Heritage 39 M.Phil. in Health Sciences (International Health) M.Phil. in Public Administration M.Phil. in Social Anthropology (Human Ecology) M.Phil in Gender and Development UiO Master of Comparative and International Education Master in Special Needs Education ( MPNSE) Master in International Community Health Master in Health and Management Informations Systems - UDSM 54 Master in Informations systems - UEM Master of Public Health ( Informations Systems Track) UEM Master of Public Health (Information systems Track) UWC, South Africa UiT Master Programme in Visual Cultural Studies 31 Master Programme in Indigenous Studies 30 Master in International Fisheries Management Sum

5 2.2 Opptak NORADs stipendprogram tilbyr årlig rundt 100 studieplasser. I 2002 ble 105 studenter tatt opp på programet og i studenter. Dette tilsvarer henholdvis seks prosent i 2002 og fem prosent i 2003 av det totale antall søknader. Dette betyr at rundt 95% av dem som søker ikke blir akseptert. Denne tendensen er som vi har sett økende, når den ene og alene er en funksjon av antall søknader. I tabell 2 presenteres studentopptak fordelt på kjønn og land for årene 2002 og Mens kvinneandelen var oppe i 57% ved opptaket i 2002, falt denne andelen til 34% ved opptak til studieåret Tabell 2: Studentopptak fordelt på kjønn og land. Studentopptak fordelt på kjønn og land 2002/ Land Kvinner Menn Totalt % Kvinner Menn Totalt % Angola 1 1 Bangladesh Bhutan China Cuba 1 1 Eritrea Ethiopia India Indonesia Malawi Maldives 1 1 Mali 1 1 Mozambique Namibia Nepal Nicaragua 1 1 Nigeria 1 1 Pakistan Palestine South Africa Sri Lanka Tanzania Uganda Vietnam Zambia Zimbabwe Sum ,00 % ,00 % 5

6 I 2003 ble det tatt opp flest studenter fra Etiopia, Bangladesh, Tanzania og Uganda på stipendprogrammet. Til sammen supplerer disse landene stipendprogrammet med 46% av det totale antallet opptatte studenter i Den samme tendensen var tydelige i 2002 da disse landene sammen med Nepal utgjorde 55% av opptatte studenter i programmet. Tabell 3 er en oversikt over antall opptatte studenter per år, fordelt på fagområde og kjønn. Tabellen viser at for studieåret 2003 er kvinneandelen størst ved samfunnsorienterte fag (50%) men minst ved teknologiske fag. Kvinneandelen ved de helserelaterte fagene var noe mindre ved opptak i 2003, sammenliknet med tidligere år. Tabell 3: Oversikt over antall opptatte studenter , fordelt på fagområde og kjønn. Oversikt over antall studenter per år, fagområde og kjønn Kvinner Totalt Kvinner Totalt Kvinner Totalt Fiskeri Landbruk Helse Teknologi Samfunn Sum Mastergradsoppgaver Tabell 4 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver per kurs i Tabellen viser at produksjonsnivået er klart høyest ved Norges Landbrukshøgskole, på M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Development. Dette må sees i sammenheng med antall studieplasser ved studiet og også taes med i vurderingen av produksjonen ved de andre studiene. Tabell 5 gir en oversikt over innleverte mastergradsoppgaver ved stipendprogrammet i 2003, fordelt på kjønn og land. I kapittel 8 finner man en fullstendig bibliografi av disse oppgavene. En mer fullverdig bibliografi med sammendrag av hver enkelt mastergradsoppgave er utgitt som en egen publikasjon. Tabell 5 viser oss at hoveddelen av studentene kommer fra et begrenset antall land, nemlig Tanzania, Bangladesh, Etiopia, Uganda og Nepal. Det vil være interessant å sammenlikne det relative produksjonsnivå for studenter fra disse landene med det relative programaktivitetsnivå i NUFU programmet. Om spredningen av produksjons- og aktivitetsnivået på land sammenfaller innenfor de to programmene, er det interessant. Det kan tyde på at en for stor andel av aktivitesnivået både i NUFU og i stipendprogrammet er konsentrert om for få land. 6

7 Tabell 4: Mastergradsoppgaver levert per kurs 2003 Antall master oppgaver levert 2003 NLH Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Totalt NLH 21 NTNU Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Totalt NTNU 27 UiB UiO UiT Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Totalt UiB 10 Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Totalt UiO 17 Master in International Fisheries Management 5 Totalt UiT 5 Totalt alle institusjoner 80 7

8 Tabell 5: Mastergradsoppgaver levert 2003, fordelt på land og kjønn Land Menn Kvinner Totalt Bangladesh Bhutan 1 1 Botswana 4 4 Eritrea Ethiopia Guatemala 1 1 Laos Maldives Mozambique Namibia 1 1 Nepal Pakistan 1 1 South Africa 1 1 Sri Lanka 4 4 Tanzania The Palestinian Territory 1 1 Uganda Vietnam Zamibia 1 1 Totalt

9 3. KURS, SEMINAR OG KONFERANSER I Vinterseminar på Gausdal I løpet av den første uken i januar 2003 arrangerte SIU det årlige vinterseminaret for NORAD studenter på Gausdal Høyfjellshotell. Ett av formålene med seminaret er å gi studentene en organisert anledning til å diskutere erfaringer som NORAD student ved norske utdanningsinstitusjoner. Det sosiale aspektet ved seminaret gjør at studentene får anledning til å møte NORAD studenter ved andre institusjoner, samtidig som de tilbys et vennlig møtested i en fase hvor mange av dem opplever frustrasjoner knyttet til tilværelsen som student i en fremmed kultur. Det kulturelle vektlegges også gjennom en lang tradisjon i stipendprogrammet hvor studentene introduseres for ski og snø, samt en kulturell aften hvor studentene presenterer hjemlandet sitt gjennom musikk, dans og andre kulturuttrykk. I likhet med vinterseminaret i 2002 valgte SIU å fokusere på kulturell læring, gjensidighet og likhet mellom kulturgrupper som overordnet tema. Nytt av året var en egen dag viet spørsmål om internasjonale menneskerettigheter og brudd på disse. Vinterseminaret hentet kompetanse på dette feltet fra Petter Eide, generalsekretær i Amnesty International Norge. SIU hadde også engasjert konsulentfirmaet Optimas A/S til å bidra til det faglige opplegget. Ane Marie Hektoen fra Universitetet i Tromsø, Eva Karal fra NORAD og Gaelle Bozec fra Universitetet i Bergen var også bidragsytere til seminaret. Temaene for de respektive dagene var: NORADs vision for the Fellowship Programme A good start : introduction to Norway as a foreign student The challenge of cultural competence Knowledge, competence and professionalism in a cultural context International Human Rights 3.2 Høstkonferansen Policies and Models for International Co-operation in Higher Education SIU inviterte til konferanse for samarbeid om forskning og høyere utdanning Nord-Sør oktober på Solstrand hotell, Os utenfor Bergen. Sør-Afrikas utdanningsminister Kader Asmal og administrerende direktør i Verdensbanken Mamphela Ramphele var hovedinnledere. Kader Asmals foredrag hadde tittelen "Knowledge and Education in the era of GATS" mens Mamphela Rampheles var "Strategies for Poverty Reduction. The Role of Higher Education." Temaene hadde sitt utgangspunkt i konferansens hovedfokus, og tilrettela for debatt i plenum og workshops. Andre sentrale bidragsytere var professor Else Øyen fra Universitetet i Bergen, professor Birgit Brock-Utne fra Universitetet i Oslo, prorektor Rune Nilsen fra Universitetet i Bergen, prorektor P.J.M. Ssebuwufu fra Makerere University, Uganda og direktør dr. Jos Walenkamp NUFFIC, Nederland. Til sammen 125 personer fra høyere utdanningsinstitusjoner, offentlige myndigheter og sentrale samarbeidsinstitusjoner i utlandet deltok på konferansen. 9

10 3.3 Vatnahalsenseminar på Lygra Vatnahalsenseminaret 2003 ble 20. november holdt på Lyngheisenteret på Lygra utenfor Bergen. Seminaret er et heldagsseminar for ansatte fra institusjonene som arbeider med stipendprogrammet og er en anledning til å drøfte felles administrative og faglige problemstillinger. Fokuset for årets seminaret var utfordringer i det daglige arbeidet med stipendprogrammet knyttet til internasjonalisering og globalisering. Stipendprogrammets forhold til NORAD, Utenriksdepartmentet (UD) og Utdannings- og forskningsdepartmentet og utdanningsinstitusjonene ble et viktig tema under seminaret. Omorganisering av forholdet mellom NORAD og Utenriksdepartmentet i 2003, og opprettelsen av SIU som nasjonalt senter for internasjonalt universitetssamarbeid fra 1. januar 2004 ble også diskutert. Vel 30 personer deltok på seminaret som ga inspirasjon til videre faglig og administrativt arbeid med NORADs stipendprogram ved universiteter og høgskoler i Norge. 10

11 4. NORADs KULTURUTDANNINGSPROGRAM NORADs kulturutdanningsprogram er basert på tanken om at muligheten til å uttrykke seg gjennom kultur er grunnleggende for menneskelig velferd, identitet og stolthet. I en globalisert verden bidrar egen kultur og kulturarv til tilhørighet. Deltakelse gjennom det å uttrykke seg og kommunisere gjennom kultur er et viktig trekk ved frie og demokratiske samfunn. Retten til å kunne delta i et samfunns kulturliv er definert som en del av FNs menneskerettigheter 1. NORADs kulturutdanningsprogram gir utdanning til studenter fra Sør innen utøvende og skapende kunst og kulturminnevern. Programmet inkluderer fagdisiplinene billedkunst/skulptur, dans, drama/teater, musikk og kulturminnevern. Videre er programmet avgrenset til samarbeidsprosjekter med institusjoner i Zimbabwe, Sør-Afrika, Tanzania og Zambia. Programmet gir støtte til kursplasser, men er også åpent for andre typer institusjonelt samarbeid. Blant de innkomne prosjektskissene til nye prosjekter i NORAD kulturutdanningsprogram ble seks av disse tildelt midler våren Tre av skissene omhandlet eksisterende prosjekter som SIU overtok forvaltningen av i Samarbeidsprosjektet mellom Statens Balletthøgskole og National Ballet of Zimbabwe, der to dansere og en koreograf får en treårig utdanning i Norge, fikk innvilget midler til videreføring alt i Følgende norske institusjoner deltar i samarbeidsprosjekter: Kunsthøgskolen i Oslo, Statens Balletthøgskole Balletthøgskolen i Oslo og National Ballet of Zimbabwe/Dance Foundation Course (DFC) har et institusjonssamarbeid. Studenten som ble tatt opp høsten 2002 på studiet i koreografi returnerte til Zimbabwe sommeren Eksamensforestillingen ble holdt i Harare, Zimbabwe med eksaminatorer fra begge institusjonene. De to studentene ved danseprogrammet var sommeren 2003 i Zimbabwe hvor de gjennom klasser og workshops videreformidlet sine erfaringer fra første års studier i Norge. To representanter fra Zimbabwe besøkte balletthøgskolen i mars 2003 for undervisning og institusjonelt samarbeid. Besøket inkluderte også planlegging for utvikling av pensum for afrikansk dans for norske dansere og lærere. Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst The National Visual Arts Council, Zambia og Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling for kunst, er prosjektpartnere. Prosjektet er fase to av programmet Art Academy Without Walls. I november 2003 arrangerte partnerne en workshop i tegning og performance i Lusaka, Zambia. Nitten kunstnere fra hele landet deltok på workshopen som inkluderte forelesninger og praktisk arbeid. Arbeidene fra workshopen ble stilt ut og kommentert av lærere og medstudenter. Norges Korforbund Norges Korforbud deltar i et institusjonssamarbeid med University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Forbundet er hovedsamarbeidspartner i et utdanningsprogram ved UPE innen kordireksjon. Til sammen deltok 124 studenter i 2003 på kurs innen kordireksjon på diplomeller mastergradsnivå. Flesteparten av studentene avsluttet studiene innen utgang av

12 Norges Musikkhøgskole Norges Musikkhøgskole er med i et samarbeidsprojekt med the University of Port Elizabeth (UPE), Sør Afrika. Sommeren 2003 ble tre studenter valgt ut til doktorgradsprogrammet i kordireksjon ved UPE. Høsten 2003 besøkte studentene og to medlemmer av staben ved UPE Norges Musikkhøgskolen. Avtaler om studieopplegg og tildeling av veileder/biveileder ble fastlagt. Høgskolen i Agder Høgskolen i Agder, fakultet for kunstfag, samarbeider med Dhow Countries Music Academy, i Zanzibar. Samarbeidet fokuserer på oppbygning av en formell musikkutdanning på Zanzibar og utveksling av lærere og studenter mellom Nord og Sør. I siste halvdel av 2003 ble det arrangert en workshop på Zanzibar med 20 deltakere fra ulike musikkmiljø på Zanzibar og i Tanzania. Tre av lærerne fra HIA besøkt DCMA, et gjenbesøk vil finne sted i mai Høgskolen i Stavanger, Avd. for Kunst NORAD kulturutdanningsprogrammet inngår som en del av NOTA prosjektet, et flerårig samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Stavanger, avdeling for kunstfag og Bagamoyo College of Arts, Tanzania. Formålet for samarbeidet er kompetanseheving innen musikk, dans og lydproduksjon ved Bagamoyo. Høsten 2003 startet en student i lydproduksjon, en i dans og en i musikk sine BA studier ved Høgskolen i Stavanger. Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole Bagamoyo College of Arts, Tanzania har et institusjonssamarbeid med Høgskolen i Stavanger, Norges Hotellhøgskole. I november 2003 reiste representanter fra høgskolen til Tanzania for å identifisere partnere og resursser til prosjektet. En arbeidsplan for aktiviteter i 2004 og 2005 ble utarbeidet. Musikkinstrumentakademiet (MIA) MIA rapporterer om varierende studieprogresjon. En av studentene har avsluttet sine studier ved MIA og i tillegg tatt et internasjonalt sertifikat i instrumentbygging i Tyskland. De seks gjenværende studentene vil ta endelig eksamen ved akademiet våren Prosjektet har et samarbeid med Africa University of Zimbabwe. 12

13 5. FAGLIG OG ADMINISTRATIV UTVIKLING 5.1 Nye kurs og studieplasser Programstyret og sekretariatet skal legge til rette for og bidra til faglig og administrativ utvikling i stipendprogrammet. En sentral oppgavet i dette arbeidet er å gi tilsagn om kurs og studieplasser. Ni institusjoner søkte tilsammen om tilsagn til 286 studieplasser ved 38 kurs. Programstyret vedtok i 2003 å innstille 17 kurstilbud ved norske institusjoner og fem kurstilbud ved samarbeidsinstitusjoner i Sør i perioden Til sammen ble det gitt tilsagn om 110 studieplasser som vist i tabell 6 nedenfor. Tabell 6: Tildelte studieplasser med budsjett Budsjett per år etter tildeling i programstyret 3.og 4.mars 2003 Inst. Norge Kurs Antall studieplasser Ramme Administrasjon av programmet - nord Administrasjon av programmet - sør Vinterseminaret NFN Disponibelt etter administrasjon Bundet opp i igangværende kurs - nord Bundet opp i igangværende kurs - sør Disponibelt etter administrasjon og forpliktelser knyttet til igangværende kurs Sum kurs i Norge Pro 02/2003 Comparative Social Work. (MA in Social Work and Sociology), HiBodø Pro 04/2003 Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA), NLH Pro 05/2003 MSc in Development and Resource Economics, NLH Pro 06/2003 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography, NTNU Pro 08/2003 Master of Science Programme in Hydropower Development, NTNU Pro 10/2003 MSc-program in Petroleum Engineering & Petroleum Geoscience; NTNU Pro 11/2003 Master of Science Programme in Petroleum Engineering, HiStavanger Pro 13/2003 Diploma/MPhil Course in Fisheries Biology and Fisheries Management, UiB Pro 15/2003 MA Programme: Anthropology of Development, UiB Pro 16/2003 Master in International Health, UiB Pro 17/2003 Master of Philosophy in Gender and Development, UiB Pro 18/2003 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory, UiB Pro 24/2003 M. Phil in Comparative and International Education, UiO Pro 25/2003 M. Phil in Special Needs Education, UiO Pro 26/2003 M.Phil in International Community Health, UiO Pro 28/2003 M.Phil. in Iindigenous studies, UiT Pro 29/2003 M.Sc. in International Fisheries Management, UiT Sum kurs i Sør Pro 31/2003 M.Sc. Electrical Power Engineering Pro 33/2003 Health and Management Information Systems. Integrated regional course in Tanzania and 5Malawi Pro 34/2003 Master of Public Health (Information Systems Track) *** Pro 35/2003 Integrated Master Programme: M.Sc in Public Health Pro 36/2003 M.Sc. in Information Systems *** Underdekning ( ) ( )

14 5.2 Årsregnskap fra institusjonene 2003 NORADs Stipendprogram-årsregnskap fra institusjonene i 2003 Programbudsjett 2003 Totalt disponibelt 2003 inkl. underforbruk fra 2002 Godkjent regnskap 2003 Differanse Norges landbrukshøgskole Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Universitetet i Bergen Universitetet i Oslo Universitetet i Tromsø Sum institusjoner Programstyre og administrasjon 2003 SIU-styret oppnevner et programstyre som har ansvar for utvikling og drift av programmet. Programstyret for NORADs stipendprogram har også ansvar for NORADs kulturutdanningsprogram. Programstyrets sammensetning i 2003 var: Medlemmer Leder: Ragnar Øygard, 1. amanuensis Norges Landbrukshøgskole Bjørg Bjøntegaard, 1. amanuensis Norges Musikkhøgskole Bjørn Hersoug, professor Universitetet i Tromsø Gunnar Bjune, professor Universitetet i Oslo Torgeir Moan, professor NTNU Andreas Steigen, direktør Universitetet i Bergen Anne Ryen, 1. amanuensis Høgskolen i Agder Ragnhild Hutchinson Norsk Studentunion Varamedlemmer (personlig) Ruth Haug, direktør Noragric Norges Landbrukshøgskole Toril Gjerdet, kontorsjef Kunsthøgskolen i Oslo Ingrid Bergslid Salvesen, studiedirektør Universitetet i Tromsø Karen C. Johansen, seniorkonsulent Universitetet i Oslo Hilde Skeie, seksjonssjef NTNU Gro Lie, professor Universitetet i Bergen Siv Oltedal, 1. amanuensis Høgskolen i Bodø Eivind Vad Petersson Norsk Studentunion Sekretariatet for NORADs stipendprogram inkludert kulturutdanningsprogrammet er lagt til SIU. Sekretariatet i 2003: Hanne Karlsen, rådgiver (i permisjon fra 1. september 2003), Lars Petter Soltvedt, rådgiver (vikar fra 1. september 2003), Ellen Hagen, konsulent og Erlend Eidsvik, førstekonsulent. 14

15 6. APPENDIKS 1: MASTER S DEGREE THESES 2003 As shown below, a total of 79 Master degree s theses were submitted for approval during Table 7 provides this information by institution and course, and table 3 provides the same information by gender and country. In the following pages the theses submitted in 2003 are presented by institution, programme and author, together with their bibliographical reference number enabling the reader to retrive the full abstract from the full bibliography for Table 7: Master s degree theses by institutions and programmes Number of Master s degree theses completed in 2003 Agricultural University of Norway (NLH) Master of Science in Development and Resource Economics 4 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture 17 Total NLH 21 Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Master of Science in Marine Technology 5 Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography 3 Master of Science in Hydropower Development 10 Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience 9 Total NTNU 27 University of Bergen (UiB) Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management 1 Master of Philosophy in International Health 4 Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory 5 Total UiB 10 University of Oslo (UiO) Master in International Community Health 8 Master of Comparative and International Education 4 Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) 1 Master in Information Systems (Located in Mozambique) 4 Total UiO 17 University of Tromsø (UiT) Master in International Fisheries Management 5 Total UiT 5 Total all institutions 80 15

16 Table 8: Master s degree theses by country and gender COUNTRY MALE FEMALE TOTAL BANGLADESH BHUTAN 1 1 BOTSWANA 4 4 ERITREA ETHIOPIA GUATEMALA 1 1 LAOS MALDIVES MOZAMBIQUE NAMIBIA 1 1 NEPAL PAKISTAN 1 1 SOUTH AFRICA 1 1 SRI LANKA 4 4 TANZANIA THE PALESTINIAN TERRITORY 1 1 UGANDA VIETNAM ZAMBIA 1 1 TOTAL Agricultural University of Norway In 2003, the Agricultural University of Norway has delivered/prepared 21 masters by NORAD fellows. Master of Science in Development and Resource Economics Kassahun Temesgen, Amsale Determinants and impacts of rural urban migration: the case of Kilimanjaro region Ref Milanzi, Mursali Ally Rural microfinance in Tanzania: an analysis of microcredit participation and its effect on household welfare: the case study of Hai and Moshi districts in Kilimanjaro region. Ref Shengena, Cletus Ignace Impact of microcredit on microenterprise revenue, employment generation and saving behaviour: the case of Kilimanjaro region, Tanzania Ref Thang, Tran Toan Rural non-farm sector and contribution to the rural household economy in Kilimanjaro, Tanzania. Ref

17 Master of Science in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture Abraham, Yonathan Beyene Attitude and local people participation of Lake Mburo National Park, Uganda Bukenya, Mohamed Cost -benefit analysis of eucalyptus woodlots in Mukono district, Uganda Ref Ref Ditiro, Gosalamang Changing legal status of Mt.Elgon Forest Reserve (Uganda) : impacts on local people's livelihoods Ref Gudissa, Atlabachew Mekonnen Soil fertility decline and integrated nutrient management in Tullo district, eastern Ethiopia Ref Kaitira, Loyce Murusuri The role of indigenous ecological knowledge of the Maasai for landscape change assessment in Selela, Northern Tanzania Ref Kengera, Zabron Alphaxad Environmental history and political ecology of two villages in northern Tanzania Ref Kiyemba, Paul Declining soil fertility: adaptation of peasant farm households with emphasis on soil fertility management, Masaka district, Uganda Ref Lindara Mudiyanselage, Janaka Kenath Estimation of technical efficiency and it's determinants in the spice based agroforestry sector in Sri Lanka: a case study in Matale district Ref Melles, Eden Fessahaie Factors that determine adoption of improved maize varieties in Iganga district, Uganda Ref Mwesiga, Paskazia Joseph Land tenure and resource use conflicts in Selela village, northern Tanzania Ref

18 Nawab, Bahadar Stakeholders' perceptions on drinking water and sanitation and the potential for treatment systems in NWFP, Pakistan Ref Nyombi, Kenneth Soil and soil fertility management among farmers in Luweero district, Uganda Seabo-Masonya, Gemma Impact assessment of landfills in Gaborone and Lobatse (Botswana) Ref Ref Sharma, Ram Prasad Relationships between tree dimensions and biomass, sapwood area, leaf area and leaf area index in Alnus nepalensis D. Don in Nepal Ref Thapa, Vaskar Habitat heterogeneity and distribution of some ungulate prey species in Barandabhar forest, Chitwan, Nepal Ref Truong, Trang Thi Quynh Downstream impacts of hydropower projects on local people: the cases of Hoabinh and Yali Falls hydropower projects in Vietnam Ref Wayessa, Gutu Olana Prospects of integrated soil fertility management in Tullo District, Eastern Oromia, Ethiopia: Socio-economic and institutional challenges and opportunities Ref Norwegian University of Science and Technology In 2003, the Norwegian University of Science and Technology has delivered/prepared 27 masters by NORAD fellows. Master of Science in Marine Technology Hoque, Hedayatul Resistance of stiffened plates and pressurised process equipment exposed to blast and fire Ref Madi, Akram K.M. Ultimate strength analysis of FPSO Hull Girder Ref

19 Muawiyath, Mohamed Fatigue strength of side longitudinal/transverse frame connection of a ship (a floating production, storage and offloading vessel, FPSO) Ref Nguyen, Trung Thanh Dynamic analysis of very large floating structures Shainee, Mohamed Analysis and design considerations for the mooring line of a surface buoy Ref Ref Master of Philosophy in Social Change, specialising in Geography Afroz, Jinat Empowerment: reality or myth?: case study in gender sensitive methodology of Proshika and BNPs in Bangladesh Ref Asfaw, Demoz Nigatu Why do people take the risk of HIV/AIDS despite their knowledge and awareness?: a study on the barriers of HIV/AIDS prevention in Gondar town of Ethiopia. Ref Mwale, Masauso Non governmental organisation intervention methods into vulnerable children s situation; addressing basic or secondary causes?: a search for proactive and sustainable solutions. Ref Master of Science in Hydropower Development Dorjee, Tashi Headworks design and sediment handling at Puna Tsangchhu hydropower plant, Bhutan Ref Man Singh, Jagadiswar CDF modelling of water and sediment transport in Kapunga water intake Nguyen Huu, Chinh Engineering geological analysis of Sesan 3 Hydropower project, Vietnam Odong, Robert Bujagali hydroelectric power project in Uganda: a case for tunnelling option. Ref Ref Ref

20 Ole Mejooli, Frank Obed Pre-feasibility study of Kikuletwa river hydropower potential in Kilimanjaro region, Tanzania Ref Pokharel, Padam Prasad Predicted and resulting performance of the headworks of hydropower plants. Cases: Modi Khola in Nepal and Fossan in Norway. Ref Shrestha, Raj Kumar Pre-feasibility study of Sharada river for hydropower development, Nepal Ref Weragama, K.W.W.L. Pre-feasibility study of upper Kukule river basin for hydropower development in Sri Lanka. Ref Wijesinghe, K.W.W.L. Pre-feasibility study on Upper-Kothmale hydropower project - Thalawakele option in Sri Lanka. Ref Woldeyesus Mekonnen, Shemelis Pre-feasibility study of Finchaa extension hydropower plant, Ethiopia Ref Master of Science in Petroleum Engineering and Petroleum Geoscience Bahiru, Gashawbeza Mengistu Measurements and interpretation of natural gamma radiation on the drilled core from Mjølnir impact crater (7329/03-U-01), and from another core close to the crater (7430/10-U-01) - western Barents Sea, north Norway offshore Ref Bashyal, Durga Prasad Stress dependent permeability Huque, Asma Seismic studies in Benegal basin. H. Selassie, Hailu Bacha Hydrocarbon resource assessment of the Ogaden basin, Ethiopia. Ref Ref Ref

21 Islam, Aminul Reason, evaluation and minimization of sand production risk in horizontal wells in Norne field Ref Mshighwa, Michael Raphael Completion design review for Songo Songo gas field - Tanzania Tran, Chau Giang Gas condensate reservoir behaviour Vijitha, Amarasingha Lost circulation vs balloning and treatments of lost circulation Ref Ref Ref Yigzaw, Shegaw Kassie A study of aeromagnetic-, gravity- and seismic data in the western Møre basin area. Ref University of Bergen In 2003, the University of Bergen has delivered/prepared 10 masters by NORAD fellows. Master of Philosophy in Fisheries Biology and Fisheries Management Haufiku, Fabianus Analysis and evaluation of the Namibian deep-sea red crab Chaceon maritae trapping surveys Ref Master of Philosophy in International Health Kassa, Dejene Hailu Knowledge, attitudes, beliefs and behavior of secondary school students about HIV/AIDS in Gedeo Zone, Southern Ethiopia. Ref Keobouahome, Bounelome Issues on health insurance and universal coverage in Lao PDR. Ref

22 Shaaly, Aishath Comparison of serotyping, pulsed field gel electrophoresis and amplified fragment length polymorphism for typing of Streptococcus Pneumoniae. Ref Wamani, Henry Feeding practices and nutrition status with their potential determinants for infants and young children less than 2 years of age in Hoima district - Uganda. Ref Master of Philosophy in Public Administration and Organization Theory Buta, Endashaw Balcha Factors affecting the privatization policy implementation in developting countries: a case study of privatization policy in Ethiopia Ref Haque, M. Mahfuzul The culture of Tadbir: the building block of administrative decisions in the Bangladesh Civil Service (BCS) Ref Khuzaima, Aminath Learning in the public sector organization: administrative reform in the Republic of Maldives Ref Manyanga, Eliaika Ambrose Challenges to the implementation of tax reform in the local government in Tanzania: a study of Dar Es Salaam city council and the then city commission Ref Massoi, Lucy Willy Local government and women political representation in Tanzania Ref University of Oslo In 2003, the University of Oslo has delivered/prepared 16 masters by NORAD fellows. Master in International Community Health Akkhamountry, Kay Keo The increasing susceptibility of adolescents HIV infection in Lao People's Democratic Republic. Ref

23 Baluka, Jennifer A study to assess the impact of decentralisation on immunization coverage/services Ref Chowdhury, Nahid Ahmed Impact of primary care providers and other factors contributing to incomplete immunization among children months of age in a slum area in urban Bangladesh. Ref Maule-Nkhwalume, Ludo K. Prevention of mother to child transmission (PMTCT) of HIV in north eastern Botswana: clients and health worker's perspective. Ref Moyo, Alla Tshetsanyane Kgakole HIV/AIDS related knowledge, attitudes and practices among Basarwa adolescents attending school in Ghantsi district, Botswana. Ref Pradhan Shresta, Rina Pnemonia perceptions and management: a focused ethnographic study in rural area of Lalitpur, Nepal. Ref Wohoosh, Mahmood Moh'd Prevention of accidental occupational exposure to Hepatitis B Virus: a study of medical Personnel in the governmental hospital in the Hebron district Ref Wondim, Tadesse Alemayehu Contamination of water and vegetables in Aki and Mekanisa areas of Addis Ababa, Ethiopia: a microbiological, observational and qualitative study. Ref Master of Comparative and International Education Kajigili, Daudi Anyigulile Factors which contribute to primary school dropout in Tanzania: a case of school Levies from Mbeya region Ref Tenga, Leonida Paul Chilla Facilitating learning: an investigation of changing medium of instruction from English to Kiswahili at the secondary school level. reflections by civil servants and parliamantarians in Tanzania Ref

24 Wazee, Hijja Rashid Omary Regression or progression: language of instruction; student s participation and performance in "Fasihi" and "literature" as taught in Tanzanian secondary schools and university Ref Master of Public Health (Information Systems Track) (Located in South Africa) Wagner-Meyer, Rolene Designing, developing and evaluating a management information system for vitamin A supplementation programme managers in the Eastern Cape province in South Africa through action research Ref Master in Information Systems (Located in Mozambique) Fumo, Teotónio G. S. Health information systems integration: a data warehouse architecture model for the Ministry of Health in Mozambique Ref Lungo, Juma Hemed Data flows in health information systems: an action research study reporting routine delivery services and implementation of computer databases in health information systems Ref Macueve, Gertrudes Adolfo Drugs logistics management information system in Mozambique: challenges and opportunities Ref Mukama, Faraja A study of health information systems at the local levels in Tanzania and Mozambique: improving the use and management of information in health districts Ref

25 6.5 University of Tromsø In 2003, the University of Tromsø has delivered/prepared 5 masters by NORAD fellows. Master in International Fisheries Management Ashenahi, Alemu Endalkachew The current state of the fisheries of Lake Chamo, Ethiopia: is that because of environmental change or excess of effort? (Emphasis on fishermen view and tiapia fishery) Ref Demissie, Tegegne Sewmehon Sosio economic study of lake Tana fishery: its role in the livelihood of the fishing community and local people in the region Ref Ghebregziabher, Isaac Berachi Bioeconomic analysis of artisanal marine fisheries of Tanzania Ref Nguyen, Binh Thanh Industrial restructuring and enterprise develoement - the state, importance and development strategies for the fisheries sector of Vietnam Ref Rodrigues, Hector Andrade Age determination in the snapper, Lutjanus guttatus, (Pisces, Jutjanidae) and investigation of fishery management strategy in the Pasific coast of Guatemala Ref

26 7. APPENDIKS 2: ANNUAL REPORTS FROM THE INSTITUTIONS Please note that some courses only admit students every other year. A course that has not admitted any students in 2003 will have a total number of 0 students under Course entry Agricultural University of Norway M.Sc. in Development and Resource Economics Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 5 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 3 Other students participating: 7 Students in total 15 Student s nationality: Bangladesh: 1 Malawi: 2 Ethiopia: 1 Uganda: 1 Total course entry 2002: 15 Applicants in 2003: 214 Applicants in 2004: 264 Location address: Dep. of Economics and Social Sciences P.O. Box Ås Professionally responsible: Arild Angelsen: Tel: Fax: Administrative responsible: Mette Wik: Tel: Fax: The aim of the course Policies in developing countries are often inadequate, poorly integrated, contradictory and even counterproductive. There is a great need for policy-oriented economists who are able to integrate and apply knowledge from resource, environmental, agricultural and development economics. This course is designed as a response to this need. The course aims to give the students: a) a solid basis in economic theory and methodology; b) deeper insights into the links between the social well-being of rural people, their natural resource base, the underlying causes of poverty and environmental degradation, and c) an insight into relevant policies for poverty reduction, promotion of economic development and conservation of the natural resource base. Human capital development in terms of education of policy economists with capacities to integrate knowledge from resource economics, development economics, agricultural economics and international economics. Such economists are needed in national and regional ministries of agriculture, forestry, environment, and development planning as well as universities and other teaching and research institutions. This course is a response to this need. Fieldwork The students do fieldwork for two months between the second and third semester. In 2003 this was done in Tigray, Ethiopia in co-operation with Mekelle University. The students worked together to collect data 26

27 from 500 households in rural Tigray. A professor from the department participated in the fieldwork for the first two weeks, and a Ph.D. student supervised during the whole period. 27

28 M.Sc. in Management of Natural Resources and Sustainable Agriculture (MNRSA) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 20 Women, NORAD students: 8 Norwegian students: 1 Other students participating: 7 Students in total 28 Student s nationality: Bangladesh: 1 Sri Lanka: 2 Ethiopia: 1 Tanzania: 4 Malawi: 2 Uganda: 3 Nepal: 3 Vietnam: 1 Pakistan: 2 Zambia: 1 Total course entry 2002: 23 Applicants in 2003: 533 Applicants in 2004: 356 Location address: Noragric P.O. Box Ås Professionally responsible: Paul Vedeld: Tlf: Fax: capacity, M.Sc. students explore the complex relationship between poverty and the environment, focusing on the importance of natural resource management and sustainable agriculture as means of poverty reduction and sustainable development in rural areas. Graduates are expected to contribute integrated and innovative solutions to complex problems, fostering action and change to overcome people s economic, social and physical vulnerability. Specifically the program will: 1. Educate graduates with increased awareness, analytical capacity and research based knowledge in the fields of poverty, rural development, natural resource management, environment and sustainable agriculture. 2. Develop models for collaboration between NLH/ Noragric and partner institutions in the South, strengthening capacity on both sides, promoting regional training programs and South-South collaboration. Fieldwork The student is assigned a local supervisor in the country where the fieldwork is to be carried out. There is a contract between the local supervisor and Noragric. The fieldwork is completed during three months (primo October till ultimo December). Administrative responsible: Ingunn Andersen: Tlf: Fax: The aim of the course Poverty reduction depends on competent management capacity both in the public sector and civil society at large. To build this 28

29 Norwegian University of Science and Technology M.Phil. in Social Change (specialising in Geography) Degree: Master of Philosophy Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 3 Women, NORAD students: 1 Norwegian students: 2 Other students participating: 12 Students in total 17 Student s nationality: Bangladesh: 1 Zambia: 1 Tanzania: 1 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 65 Applicants in 2004: 74 Location address: Department of Geography 7491 Trondheim Professionally responsible: Ragnhild Lund: Tel: Fax: Administrative responsible: Markus Steen: Tel: Fax: The programme gives students experience in independent research and critical thinking in social sciences. It aims at providing the students with training and experience in independent reflection, rather that just knowledge reproduction. The learning is problem orientated and students have to work on specific problems themselves. Empirical examples, exercises and assignments build on studies and development strategies of the South. Furthermore, the programme encourages interdisciplinary thinking. This is sought through an interdisciplinary introductory course and elective courses in several departments. Another aim is to listen to voices from the South. Accordingly, the M.Phil. in Social Change uses teachers from developing countries. The Norwegian teachers on the programme have long working experience from the South. Fieldwork Students spend the summer between the first and the second year on fieldwork in their home countries, in total 2-3 months. The fieldwork is carried out individually, but with the supervisor's approval of the student's fieldwork plan, interview guides and preliminary questionnaires. The aim of the course The main objective of the programme is to provide higher education in social science, specialising in the field of Geography, for students who want to work with development in the South. 29

30 M.Sc. in Hydropower Development (HPD) Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 0 Other students participating: 6 Students in total 16 Student s nationality: Bhutan: 1 Nepal: 1 China: 1 Pakistan: 1 Ethiopia: 2 Uganda: 1 India: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 17 Applicants in 2003: 99 Applicants in 2004: 120 Location address: Dep. of Hydraulic and Environmental Engineering S.P.Andersens v Trondheim Professionally responsible: Haakon Støle: Tel: Fax: Administrative responsible: Hilbjørg Sandvik: Tel: Fax: The aim of the course The main objective of the M.Sc. programme in Hydropower Development is to offer a continuing education course for future managers in hydropower development and planners in the hydropower sector. The main focus is on the needs experienced by the hydropower authorities and agencies in developing countries. It is required that the students have some years of relevant practice and are holding a B.Sc. in Civil Engineering. Our lecturers, professors and advisors from the hydropower sector, are persons with significant and relevant international experience. The programme is consistent in referring to international practice and experiences, not only to Norwegian experience in hydropower planning and development. Fieldwork The fieldwork starts in first semester with a 5-days excursion to different types of hydropower plants. In summer between first and second year of study, most of the students go to their home countries for fieldwork and collection of data for use in their thesis work. All theses are linked to projects or problems relevant to the students' home countries. In second year there is a geological field investigation followed up by laboratory work. In hydrology there are several one-day excursions where the students practice rivergauging techniques. In the last semester the students visit hydropower authorities, research institutions and different companies in the hydropower sector. 30

31 M.Sc. in Petroleum Engineering/ Petroleum Geoscience Degree: Master of Science Duration: 4 sem. Credits: 120 Course entry 2003: NORAD students entered: 10 Women, NORAD students: 2 Norwegian students: 58 Other students participating: 22 Students in total 90 Student s nationality: Bangladesh: 2 Nepal: 1 Cuba: 1 Nigeria: 1 Ethiopia: 1 Tanzania: 1 Indonesia: 1 Vietnam: 2 Total course entry 2002: 89 Applicants in 2003: 114 Applicants in 2004: 75 also possible to specialise towards a future job or a Ph.D. study. Petroleum geoscience courses emphasise the interaction between geology and geophysics while petroleum engineering courses design practical solution on basis of theoretical foundation. Fieldwork The mother organisations are very little involved in the effort of defining relevant project/thesis tasks preparation for the fieldwork. Our opinion is still that SIU must make room for tying the bonds to their home country through project work/thesis already in the application forms. No changes have been observed since last year. We have therefore decided to try doing something ourselves; in the beginning of a study program in Norway we will let the candidates (through a questionnaire) point out all potential collaboration institutions at home, and also ask them to suggest existing problems areas (potential thesis). Location address: Dep. of Petroleum Engineering and Applied Geophysics S.P.Andersens vei 15A 7491 Trondheim Professionally responsible: Jon Kleppe: Tel: Fax: Administrative responsible: Pål Skalle: Tel: Fax: The aim of the course Our two parallel programmes are organised in order to develop skills and qualifications at a high, international level. The intention is to be able to solve practical problems on basis of theoretical comprehension. It is 31

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012

NORHED. Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 1 NORHED The Norwegian Programme for Capacity-Building in Higher Education and Research for Development Internt informasjonsmøte 14. desember 2012 Norhed-teamet i sentraladministrasjonen Resultat av såkorntildeling

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin

Arbeid og helse en global utfordring. Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin Arbeid og helse en global utfordring Professor Bente E. Moen Senter for internasjonal helse Forskningsgruppe for arbeids- og miljømedisin 1 Hvor mange mennesker? Har vi i verden: 2 Hvor mange mennesker?

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time: Full-time Education plan Business administration - Bachelor

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Business Administration - Bachelor's Degree Programme

Business Administration - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-ØKAD, ENGELSK, 2006 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:09:55 Business Administration - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i økonomisk-administrative fag Full-time/Part-time:

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

BYGG BROER IKKE MURER

BYGG BROER IKKE MURER BYGG BROER IKKE MURER HBV og Dzemal Bijedic University of Mostar s internasjonale sommerskole i Mostar, Bosnia & Hercegovina Ved Lars Petter Soltvedt, PhD Høgskolen i Buskerud og Vestfold Synspunkter

Detaljer

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge

DISTRIKTSRØNTGEN. Høgskolen i Sørøst-Norge DISTRIKTSRØNTGEN 216 kommuner i Norge er definert som distriktskommuner ( mer enn 50 km fra et sykehus) 47 kommuner tilbyr distrikts røntgen (12 sentre) ( Bønes, 2014) Ulike modeller for organisering:

Detaljer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer

HERD Maritime. HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer HERD Maritime HERD programmet HERD Maritime Prosjekter Erfaringer 1.1 Aim The overall aim of the Programme in Higher Education, Research and Development (HERD) is to contribute to economic growth and

Detaljer

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form

Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries. Project Description Form Assessment of Urban Forestry Research in the Nordic and Baltic countries Project Description Form 1. Project name Project name in English 2. Project website Provide web address 3. Research organisation

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Bibliometri i studier av forskning

Bibliometri i studier av forskning 3,0 2,5 Sweden 2,0 Denmark 1,5 1,0 Finland 0,5 Norway 0,0 Bibliometri i studier av forskning Gunnar Sivertsen Oversikt 1. Hva er bibliometri? 2. Eksempler på undersøkelser av: Forskningsaktivitet Fagprofiler

Detaljer

Hva kjennetegner en god søknad?

Hva kjennetegner en god søknad? Hva kjennetegner en god søknad? Begynn i tide Internt støtteapparat? Les guiden(e) Bruk riktig søknadsskjema Svar på spørsmålene i søknadsskjemaet Skriv enkelt og fengende Send inn én søknad Spør om dere

Detaljer

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020

Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Forskning i et internasjonalt perspektiv: fra EØS-midler til H2020 Professor Halla B. Holmarsdottir, Fakultet for lærarutdanning og internasjonale studium (LUI) halla-bjork.holmarsdottir@hioa.no EØS-midline

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum

Kinesisk-Norsk. Senter påp. Miljøforskning. Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina. Under møte ved CAS. Foto: Uniforum Kinesisk-Norsk Senter påp Miljøforskning Etter initiativ fra Rektors på frierferd i Kina Under møte ved CAS Foto: Uniforum Kina har store Miljøutfordringer Kina står i dag ovenfor en rekke utfordringer

Detaljer

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor

NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor NMBU nøkkel for læringsutbytte Bachelor En person som innehar en bachelorgrad fra NMBU skal ha følgende læringsutbytter, beskrevet som hva de er i stand til å gjøre/hva de kan. Læringsutbyttene er inndelt

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM

Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning. Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Samarbeid med Hydro og brasilianske universiteter om forskning og høyere utdanning Fridtjof Mehlum Forskningssjef, NHM Henvendelse fra Hydro Bakgrunn Har kjøpt en bauxittgruve i Brasil Må gjenskape regnskogen

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina

Nordic Centre som base for samarbeid om forskning og utdanning med og i Kina Nordic Centre Fudan University Shanghai (www.nordiccentre.net) Stein Kuhnle Universitetet i Bergen stein.kuhnle@uib.no Internasjonaliseringskonferansen, SiU, Stavanger, 10.mars 2016 Nordic Centre som base

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Velkommen! Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning

Velkommen! Samordning for godt vannmiljø. Innføring i Vanndirektivet. - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Velkommen! Samordning for godt vannmiljø - gjennomføring av forskrift om vannforvaltning Innføring i Vanndirektivet Trondheim 25. september 2007 Bakgrunn for Vanndirektivet Anders Iversen, DN Globalt perspektiv

Detaljer

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift

Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner. Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund Avdeling for maritim teknologi og operasjoner Bachelor Skipsteknisk Drift Bachelor Skipsteknisk Drift Høgskolen i Ålesund jobber med påbygging på maskinistutdanningen i fagskolen. Påbyggingen

Detaljer

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt

NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET Geografisk institutt BOKMÅL EKSAMEN i GEOG 2007 Effekter av klimaendringer Eksamensdato : 07.12.11 Sidetall bokmål: 2 Eksamenstid : 4 t Sidetall nynorsk:

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011

For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv. Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 For mye eller for lite mat i et globalt perspektiv Professor Ruth Haug Noragric/UMB September 2011 DETTE ER TITTELEN PÅ PRESENTASJONEN MAT: Sult og Fedme! En milliard mennesker sulter. Afrika Horn: Hungerkatastrofe:

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005

Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 1 Coach utdanningsinstitusjoner Norge 2005 Målsetting Få oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner i Norge som driver coach utdannelser Finne ut hvilke av disse som er ICF godkjente Bruke resultatet

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN

TURISTHYTTER NTNU ARKITEKTHJELPEN...otium... NTNU ARKITEKTHJELPEN ...otium... Start Søk Min Tur Områder Hytter Ruter Aktiviteter Turforslag Sommerkart Vinterkart Hyttenavn: Velg Hele Norge Betjeningsgrad: Betjent Selvbetjent Ubetjent Type: DNT-hytte Privat (F.eks. :

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik

GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik GIS-tilbudene ved Høgskolen i Gjøvik Oslo, 3. feb. 2006 v/ Bjørn Godager GIS-historikk - Høgskolen i Gjøvik Ettårig videreutd i GIS fra 1992- Treårig geomatikkutdanning (bachelor) fra 2002- E-GIS 2005/2006

Detaljer

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth

NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI Norwegian Research School in Innovation, PING Program for Innovation and Growth NORSI organisering: NTNU vertsinstitusjon NORSI styre NORSI består av to forskningsprogrammer PIMS ved NTNU: Program

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Tjenestekjøp i offentlig sektor

Tjenestekjøp i offentlig sektor Virke, rundebordskonferanse, 5. februar 2013: Tjenestekjøp i offentlig sektor Hvor godt er lederskapet knyttet til disse kontraktsrelasjonene? Roar Jakobsen (roar.jakobs@gmail.com) Noen forskningsresultater

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

Master of Philosophy in Special Needs Education

Master of Philosophy in Special Needs Education Master of Philosophy in Special Needs Education STUDIEPROGRAM UVM2-SNED Vedtak mht etablering, endring osv av studieprogram Da studieprogram vedtas ordinært opprettet av Universitetsstyret mens programplanen

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Oddvar Kjekstad Geohazards, hva legger vi i det? Hendelser forårsaket av geologiske forhold

Detaljer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer

Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Mastergrad Læring i Komplekse Systemer Storefjell 26.04.08 Master of Science; Learning in Complex Systems Backgound AUC runs one of the most highly profiled research programs in applied behavior analysis

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015

FASMED. Tirsdag 3.februar 2015 FASMED Tirsdag 3.februar 2015 PLAN FOR DAGEN/SCHEDULE 8.30 Velkommen, kaffe/te Welcome, coffee/tea 8.45 Introduksjon til formativ vurdering Introduction to formative assessment 9.30 Pause / Break 9.45

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

-it s all about quality!

-it s all about quality! -it s all about quality! It s all about quality At Stavanger Maskinering, we specialise in the supply of high quality products to the oil industry. From the very start in 2001, we have been at the forefront

Detaljer

Innholdsliste: Visjonen om kunnskap som bistand. Table of Contents: The Vision of Knowledge Transfer as. Development Cooperation

Innholdsliste: Visjonen om kunnskap som bistand. Table of Contents: The Vision of Knowledge Transfer as. Development Cooperation Innholdsliste: Visjonen om kunnskap som bistand 2 177 studenter med ny kompetanse 4 254 studenter for kulturell brobygging og for 6 internasjonalisering av norsk høgre utdanning Rekruttering og opptak

Detaljer

Forskerutdanning 2.0?

Forskerutdanning 2.0? Forskerutdanning 2.0? Bør vi internasjonalisere forskerutdanningen? Ragnar Lie, seniorrådgiver Universitets- og høgskolerådet (UHR) Noen temaer Vår investering i ph.d.-utdanning Utviklingen i Europa Europe

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr.

Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk UNIPED. www.uhr.no uhr@uhr. Tydeligere krav til pedagogisk basiskompetanse Forskriftsendring ESG Standards and Guidelines for quality Assurance (ESG) Veiledende retningslinjer for UHpedagogisk basiskompetanse UNIPED Forskrift om

Detaljer

Internasjonale studenter en ressurs for Norge?

Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Internasjonale studenter en ressurs for Norge? Rekruttering for fremtiden Ole Petter Ottersen, rektor UiO, styreleder Universitets- og høgskolerådet (UHR) uhr@uhr.no www.uhr.no A CASE The Nordic countries

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN

Centre for environmental design of renewable energy CEDREN 1 Centre for environmental design of renewable energy CEDREN Centre for Environmental Design of Renewable Energy - CEDREN 2 The main objective of CEDREN is to develop and communicate design solutions for

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010

ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 ESN Norge Erasmusseminar, Trondheim 2010 AGENDA ESN Norge Erasmusseminar Trondheim 2010 Agenda Morsom innledelse ESN sier du? ESN i Norge ESN Nasjonal byrå Undersøkelse blant inkommende Erasmus studenter

Detaljer

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter

Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Mobilitet og erfaringer med rekruttering av nordamerikanske studenter Bjørn Erik Munkvold Professor i Informasjonssystemer Koordinator for partnerskap med University of Nebraska, Omaha (UNO) Universitetet

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland -

Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Globale klimautfordringer og fattigdom kan internasjonale muligheter skape en ny vår for norsk vannkraft? EBL 30.05.07 - Kjell Roland - Innhold Litt om Norfund En ny global vannkraftbølge med tyngde i

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Student Response System

Student Response System Student Response System Demo of open web-based student response system Gabrielle Hansen-Nygård Stjørdal, September 2010 First thing first: what is Student Response System (SRS)? Technology products designed

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011)

INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN I AKASTOR ASA (Fastsatt på generalforsamling i Akastor ASA (tidligere Aker Solutions ASA) 6. mai 2011) 1 Oppgaver Valgkomiteens oppgaver er å avgi innstilling til - generalforsamlingen

Detaljer

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI

GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi GAMLE EKSAMENSOPPGAVER I SVSØ 354 / SØK 3509 INTERNASJONAL HANDEL OG ØKONOMISK GEOGRAFI Vekttall: 5 (1998): Matematisk formelsamling

Detaljer

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen

Innhold. Forord... 3. Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Innhold Forord... 3 Innledning... 11 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapittel 1 Innovasjon, medvirkning og læring en norsk modell?... 15 Hans Chr. Garmann Johnsen og Øyvind Pålshaugen Kapitalisme

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer