Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009

2 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b Storsteinnes Tlf.: Redaktører: Unni Furumo og Gunnlaug Røthe Forsidebilde: Vintermorgen i Fjellbygda. Foto: Natalia Nemytova Baksidebilde: Fornøyde storfe i Målselv Foto: Natalia Nemytova Opplag: 800 Trykk: Lundblad as 2

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUK NORD Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 22. april 2009 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn, kl Det er mange utfordringer Landbruk Nord står ovenfor, det være seg avløsning/rekruttering, sykdom, ferie og fritid, beredskap, danne avløserringer, kurs, potetråd, grovforråd, grønnsaker, bær, økologisk, regnskap m/veiledning, klauvskjæring, hovskjæring, gjødslingsplanlegging, jordprøvetaking, råd i forhold til valg av såvarer, markdager, forsøksfelt, etc. Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på. Saker til behandling 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av sakslista 5. Årsmelding Regnskap 2008 og revisjonsmelding 7. Arbeidsplan og budsjett 2009, til orientering 8. Valg * Valg av leder for 1 år * Valg av nestleder * Valg av styremedlemmer for 2 år * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år * Valg av revisor * Valg av medlem til valgkomiteen for 2009 Kaffe og noe til blir servert, etter årsmøte tar vi lunsj med varmmat. Vel møtt! Medlemmer som møter på årsmøtet deltar i trekning av en overraskelse Styret 3

4 Innhold Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Innkalling til årsmøtet... 3 Styreleder har ordet. 4 Årsmelding Regnskap Noter til regnskapet.. 17 Årsberetning Revisjonsberetning Norske Landbrukstjenester (NLT). 25 Budsjett Arbeidsplan Informasjonsskriv nr. 1/ Norsk Landbruksrådgiving (LR). 35 Leder Ved styreleder Widar Skogan 2008 har vært et godt arbeidsår for Landbruk Nord. Nye medarbeidere er kommet til og omsetninga er økt med 5 millioner kroner. Etablerte tjenester går bra og nye arbeidsområder er under etablering. Hovedkontoret er flyttet over i nye lokaler og har fått en bedre arbeidssituasjon. I Nord-Troms lyktes det å få en erstatter for Oleif Johnsen og dermed er det fortsatt avdelingskontor på Storslett. Styret har hatt stort fokus på økonomistyring og prioritert dette. Det er derfor investert i et nytt og bedre regnskaps- og lønnssystem og det er ansatt en regnskapsfører i administrasjon. Hovedgrunnen til at årets drift viser underskudd er høge pensjonskostnader som har vært vanskelig å beregne på forhand. I tillegg er det betalt ut engangskostnader på pensjon, etterslep på tap av fordringer ved fusjoner. På denne bakgrunn er årets driftsresultat akseptabelt. De to store arbeidsområdene i Landbruk Nord er grovforråd med gjødselplanlegging og avløsning. Dette er tjenester som er godt innarbeidet og som mange bønder benytter seg av. Våre to klauvskjærere har også stor etterspørsel etter klauvskjæring og vi har derfor bestilt en ny type klauvskjæreboks. Nytt fra neste år er at Landbruk Nord går over til leasingbiler. I tillegg til at dette har en markedsføringseffekt så er det totalt sett besparende i forhold til å bruke private biler ble det også avgjort at Landbruk Nord skal etablere byggteknisk tjeneste i Troms og Nordland. Dette vil gjøres i form av en virksomhetsoverdragelse fra Fylkesmannen i Troms og Nordland. Denne tjenesten vil være virksom fra mars På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte i Landbruk Nord for godt utført arbeid i Landbruk Nord er bondens redskap for å skaffe seg avløsning, kunnskap/veiledning og få utført andre tjenester. Målet vårt er å være i fremste rekke i den utvikling som hele tiden skjer i nordnorsk landbruk. Årsmøtet i Landbruk Nord er en viktig arena som medlemmene kan benytte for å få satt sitt preg på organisasjon. Velkommen til årsmøte i Landbruk Nord! 4

5 ÅRSMELDING 2008 Styret Etter årsmøtet i 2008 har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder Widar Skogan, Meistervik Driver med sau og melkeproduksjon på storfe i Balsfjord kommune Tlf.: Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alf Arild Sandvoll, Karlstad Driver med kjøtt- og melkeproduksjon på storfe i Målselv kommune Tlf.: Hilde Nyland, Sjøvegan Driver med melkeproduksjon på ku i Salangen kommune Tlf.: Odd Erik Hansen, Storslett Driver med melkeproduksjon på storfe i Nordreisa kommune Tlf.: Agnete Kristoffersen, Laksvatn Driver med melkeproduksjon på ku og oppdrett av Islandshest i Balsfjord kommune Tlf.: vara: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune Ansatterepresentanter: Hilde Ovesen, avløsersiden Ragnvald Tollefsen, administrasjon/rådgivning Verneombud er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen) 5

6 Styrets aktivitet Det har vært avholdt 5 styremøter i 2008 og 48 saker har vært behandlet. Styret har i meldingsåret arbeidet med mange saker, her kommer en kort oppsummering av noen hovedsaker: Landbruk Nord Eiendom AS oppfølging, nye leietakere, renovering og et stort etterslep på vedlikehold har vært hovedoppgavene på eiendommen. Overføring av Teknisk byggeplanlegging i Troms og Nordland til Landbruk Nord (LN) møtevirksomheter i begge fylkene, personalhåndtering, avtaleverk osv. Økonomi Hovslagertjeneste det har vært flere tilbakemeldinger fra hestemiljøet for å få til en slik tjeneste i LN vi har nå på plass en opplæringssituasjon på en ansatt som skolerer seg innen faget. Tilbud om gårdsregnskap gjennom LN denne tjenesten er ikke på plass ennå, det arbeides fortsatt med dette. Landbruksmessa utsending av invitasjoner, prospekt og innhente sponsoravtaler Sertifisering og kontroll av silotaljer og løfteredskaper her har vi ikke noe system som kan brukes pr. i dag gjennom LN. Her henviser vi bøndene til seriøse aktører innenfor faget. Landbruksmessa i Balsfjord juni 2009 Vi er i full gang med planlegginga av årets messe, og målet er å lage ei topp fagmesse som også henvender seg til folk flest. Vi ønsker å vise fram hva landbruket har å by på. Derfor bygger vi videre på utstilling av dyr. Vi skal vise frem mange ulike dyreslag, og det blir kjemønstring og kalvemønstring. Samt mye på hund og hest. Gled dere Rådgiveravdelinga i Landbruk Nord setter opp et program som henvender seg både til produsent og forbruker. Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men spennende blir det. Auksjon av gamle ting av ymse slag ble en suksess på forrige Landbruksmesse, og ønsker å prøver på nytt. Har du noe du ønsker å auksjonere bort ta kontakt. For å gjennomføre landbruksmessa trenger vi mange ekstra hender disse to hektiske messedagene. Ta kontakt og si fra når det passer best for deg å jobbe Foto: Unni Furumo og Natalia Nemytova 6

7 Ansatte i administrasjonen Daglig leder Unni Furumo 100 % stilling Avdelingsleder lønn Kirsti Skog 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Avdelingsleder rådgiving Kontorsted: Storsteinnes Kristin Sørensen 100 % stilling (permisjon 2009) Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Gunnlaug Røthe 100 % stilling Sekretær Kontorsted: Storsteinnes Hilde Vågsbø 80 % stilling Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Svein Børre Evensen 100 % stilling Regnskapsfører Hilde Angell 50% stilling Assistent Natalia Nemytova 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Rekruteringskonsulent Kontorsted: Storsteinnes Geir Atle Larssen 100 % stilling Rådgiver Kontorsted: Sjøvegan Ragnvald Tollefsen 100 % stilling Rådgiver Ellen Reiersen 50% stilling Kontorsted: Storslett Sjekk vår hjemmeside: Her finner du Landbruk Nord sine vedtekter. I tillegg er det lagt ut mye informasjon om velferdsordningene, kursvirksomhet, faginfo, osv. 7

8 Byggmesteren med solid erfaring Vi tegner og prosjekterer bygg, produksjon av veggelementer til garasje, hytter, hus, redskapshus, lager og driftsbygning i landbruket. - 8

9 Drifta av Landbruk Nord Ansettelser Det har vært rettet stort fokus på å ansette personer med kompetanse på fagområder som våre eiere etterspør. Det har vært økt fokus på kursing og faglig oppdateringer innenfor alle fagområder i LN. Nye ansatte i 2008: Svein Børre Evensen, ansatt som rådgiver i 100% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storstinnes. Ellen Reiersen, ansatt som rådgiver i 50% stilling og arbeider på avdelingskontoret på Storslett. Hilde Angel, ansatt som regnskapsfører i 50% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storsteinnes. som heter Landbruk Nord Eiendom A/S. Selskapet driver med utleievirksomhet av kontorlokaler og en Cafè. I året som har gått har det vært mye arbeid med etablering av NAV kontor i bygget. NAV Balsfjord flyttet inn i nye lokaler Landbruk Nord flyttet internt i bygget over til nye og større lokaler. Vi hadde bl.a store utfordringer med aktivplass. Det arbeides aktivt med å ta inn etterslep på vedlikehold av bygget og fortsette arbeide med fornying av kontrakter for to av leietakerne. Pr. i dag har vi ca. 88 m2 som ikke er leid ut. Fagråd som pakkeløsninger Vi har nå bak oss et år der vi har testet ut et system med tjenester for de ulike fagområdene i form av pakkeløsninger: grovfòrråd, grønnsaksråd, potetråd, og bærråd. Tilbakemeldingen på dette er svært positivt fra medlemmene. Blant annet ligger kostnaden for gjødslingsplan og uttak av jordprøver i prisen for de ulike fagpakkene. Medlemmer I 2008 har vi mistet 29 medlemmer hvorav 23 medlemmer har sluttet som bønder og 6 medlemmer har meldt seg ut av LN av ulike grunner. Totalt er det ca. 711 medlemmer fordelt på 34 kommuner og 3 fylker. Tross nedgang i antall medlemmer har bruken av tjenestene, rådgivningen og veiledningen vært god. Kontorbygget på Storsteinnes i Balsfjord kommune Avløserne/avløsersituasjonen Det er 640 avløsere/vikarer/andre ansatte som har blitt lønnet gjennom Landbruk Nord. Av disse har vi ca. 80 utenlandske arbeidstakere som fortrinnsvis kommer fra Russland, Litauen, Polen. Vi har merkbart klart å forbedre vår kapasitet på å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre kunder i året som har gått. På rekrutteringssiden har omsetningen økt med ca. 5 millioner. Mye av dette er resultatet at vi har ansatt rekrutteringskonsulent har 100% fokus på all avløsning/ arbeidskraft. Landbruk Nord Eiendom A/S Landbruk Nord BA kjøpte Storsteinnes Utleiebygg A/S på Storsteinnes Eiendommen er faset ut fra Landbruk Nord BA Det er dannet eget selskap fra samme dato Russiske studenter/praktikanter Landbruk Nord har fortsatt avtalen med Arkhangelsk landbruksskole angående praktikantutveksling i I 2008 kom tre praktikanter til Norge og disse arbeider på gårder i 9

10 Birtavarre i Kåfjord kommune, på Osterøy utenfor Bergen, og på Vågaholmen i Rødøy kommune. Etter endt praksisopphold i Norge som kan strekke seg over en periode fra 1 til 2 år, får praktikantene mulighet til å søke på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dette er et 3-årig studie. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. Lyngen: Gry Hege Kviteberg er ansatt i 100% stilling i Lyngen kommune som landbruksvikar. Gry har vært 31 dager på oppdrag i forbindelse med ferie/fritid og 74 dager i oppdrag ved sykdom. Totalt har Gry Hege vært på 105 dager i oppdrag fordelt på 8 bruki Lyngen kommune som landbruksvikar. Salangen: Svein Tunheim er ansatt som landbruksvikar i 70% stilling. Svein har vært i 31 dager i oppdrag ved sykeavløsning fordelt på 4 bruk. Foto Unni Furumo Utenlandsk arbeidskraft Landbruk Nord formidler utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen gjør vi i tillegg til den ordinære avløsningen. I året som har gått er det en økende tendens når det gjelder rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen er helt nødvendig i tillegg til rekruttering av norsk arbeidskraft. Man merker sammen med et langt strammere arbeidsmarked generelt Klauvskjæring Hermod Soleng og Jan Poots er klauvskjæringsekspertene i Landbruk Nord. Hovedområdet er Dyrøy i sør til Ullsfjorden i nord. Med to klauvskjærere i deltidsstilling er det akkurat at vi klarer å dekke etterspørselen. I 2008 har vi bestilt ny dansk klauvboks som letter arbeidet til klauvskjærerne og vil være mer anvendelig for dyrene. Vi regner med at denne ikke er på plass før høsten Klauvskjæringen foregår i periodene: 1. april 30.juni (til utslipp) + høstskjæringa i perioden 15. september til ut oktober (til innsett). I år har vi hatt ca 80 utenlandske arbeidstakere på lønningslisten. Dette har styrket avløsersituasjonen til mange gårdbrukere, noe vi er glade for. Landbruksvikarordningen -beredskapsordningen Landbruk Nord har administrert landbruksvikarordningen i Lyngen og Salangen kommune. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. 10 Ny dansk klauvboks klar til bruk høsten 2009

11 Overføring byggeteknisk planleggingstjeneste fra Fylkesmannen i Troms og Nordland I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2008 ble partene enige om at ansvaret for de bygningstekniske planleggingstjenestene i landbruket skal overføres fra fylkesembetene til Norsk Landbruksrådgivning fra I Troms og Nordland satte vi i gang prosessen allerede fra Teknisk byggeplanlegging skal fases ut fra fylkesembetet og overføres til Landbruk Nord for Troms og Nordland. Landbruk Nord er i gang med å bygge opp en ny avdeling innenfor byggeteknisk planlegging og slik planene er, vil vi være i gang med avdelingen Representasjon Kontaktperson for forsøksringene i Troms og Finnmark: Kristin Sørensen Fagutvalget for potet i LFR: Kristin Sørensen Kontaktperson for Veksttorget i Nationen: Kristin Sørensen. Styringsgruppa for Økoprosjektet ( ) i Troms og Finnmark: Gunnlaug Røthe. Sekretariat for Økologisk Ideforum Troms: Ulrike Naumann/Gunnlaug Røthe Aktiviteter Det er gjennomført en del kurs/møter, fagdager og markdager i 2008 der ulike temaer er tatt opp. Det er gjennomført vel 600 grovfôrråd, 20 potet - og 3 grønnsakråd. Dessuten er det gjennomført 7 gratisførsteråd-besøk. Tabell 1. Arrangementer 2008 Demonstrasjon av AM-stripespreder fagdag sept i Målselv. (Foto: Natalia Nemytova) Arrangement Tema Sted Kurs Autorisasjonskurs plantevern Sjøvegan, Bardufoss Regnskapskurs Agro Økonomi Bardufoss Økonomi i mjølke-og kjøttproduksjonen. Bardufoss Økologisk mjølkeproduksjon Nordkjosbotn medarr. Økologisk Ideforum Markdager Pløyedag Dyrøy Testing/kontroll av mineralgjødselspreder. Malangen Målselvnepe, ugras plantevern m.m. Målselv Grønnsaker - arter og sorter Tranøy Grønnsaker - kokkeskole Lenvik Potetfagdag Lenvik Potetmarkdager - markv./produsentbesøk 4 stk. Målselv, Lenvik Fagdag Alternative metoder for spredning av husdyrgjødsel Målselv Markdag/tur Kulturlandskapsvandring Målselv Informasjons- Mineralgjødsel møter Beredskaps-/avløserordning Info om Landbruk Nord, rekruttering skolemøter 11

12 Det er gjennnomført en rekke forsøk- og demofelt innen grovfor, potet og grønn- saker. Oversikt over forsøksaktiviteten er gitt i tabell 2 Tabell 2. Forsøks- og demonstrasjonsfelt i 2008 Vekst Forsøk-/demonstrasjon Sted Grovfôr Timotei, sorter, høsteregime klima Målselv Testing prognoseverktøy/prognosehøsting Bardu, Målselv Arter og sorter i nye og gamle frøblandinger Nordreisa, Balsfjord, Ibestad Hundegrassorter demofelt økologisk Lenvik Avlingsregistrering i eng - økologisk Sørreisa Grønnfôr - helsæd Bardu Ulike ensileringsmidler til rundball Lenvik Korn til krossing ulike byggsorter Nordreisa Grønnsaker Målselvnepe - gjødsling, plantet, duk Målselv Demofelter - arter/sorter Tranøy, Lenvik Registreringer for VIPS i kålflue Målselv Potet Gjødsling til Folva og van Gogh, 6 felt Målselv, Lenvik Tidspunkt for tilleggsgjødsling m/k i potet Målselv Hobbyforedling Målselv Sortsfelt Målselv Karantenefelt nye sorter, Graminor Målselv Verdiprøving, halvseine sorter, Bioforsk Målselv Nye ugrasmidler i potet, Bioforsk Målselv Sorter, setteavstand, settepotetstørrelse (økologisk) Lenvik VIPS-tørråteregistreringer Målselv Bær Jordbær - sortsfelt Målselv, Salangen Bringebær (økologisk) Balsfjord Stikkelsbær Baslfjord Urter Rosenrot Balsfjord Økonomi Det er i år tredje året vi driver i Landbruk Nord drakt. Fortsatt har vi mange utfordringer å jobbe med og ta fatt på. I år fikk vi underskudd på kr ,-. Forklaringen på dette er i hovedsak pensjonsordninger og fordringer etter fusjoneringer som er tapsført i år. Kostnader som knytter seg til pensjonsordninger er kompliserte og uforutsigbare også i framtida. Jobb nr. 1 blir å proposjonere bedriften best mulig for fremtiden. I tillegg er det viktig å styre utgiftsiden, spesielt med tanke på driftskostnader og skaffe nye inntektsmuligheter. Kampion i full blomst. Målselv aug. 08. Foto: Kristin Sørensen 12

13 Ta kontakt med vår forhandler Bøndernes Innkjøpslag Tlf

14 Resultatregnskap 2008 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Endr. i beh. av egentilvirkede anleggsmidler Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (39 085) (18 081) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Annen finansinntekt Annen finanskostnad (2 584) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) (56 324) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ( ) (56 324) Ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinære poster Årsresultat ( ) (56 324) Overføringer Annen egenkapital 8 ( ) (56 324) Sum ( ) (56 324) 14

15 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Balanse pr

17 17

18 18 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

19 19

20 20 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

21 21

22 22 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

23 23

24 Det unike med GrasAAT-produktene er: Laktose i GrasAAT N-Lacto hjelper i gang den gode melkesyregjæringa i startfasen. Ingen andre syremidler i markedet har denne kombinasjonen av syre og laktose. Benzosyre i GrasAAT N-Plus forsterker sammen med propionsyre effekten mot gjær og mugg. Du får da mer stabilt surfôr i utfôringsfasen og mindre problemer med varmgang. Benzosyre er naturens eget konserveringsmiddel og finnes i blant annet tyttebær. Foto: frukt.no Foto: Scanpix Liten tue kan velte stort lass - og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Felles for de to nye GrasAAT-produktene er: > Maursyre og maursyresalter som begrenser proteinnedbrytning, forbruk av sukker og omfanget av gjæringa. > Natriumsalter nok til å gi et håndteringsvennlig produkt for deg og et smakelig fôr for dyra dine. > Ingen ammoniakk og dermed enklere tolking av surfôranalysen. > De er produsert i Norge og kan leveres i både kanner, fat, containere og i bulk. ETTER- OG VIDEREUTDANNING Årlig arrangerer fagsentret i samarbeid med TINE, Nortura, Landbruk Nord m.fl. ca 40 kurs med ei varighet mellom 12 og 40 timer. Disse kursene arrangeres rundt om i hele fylket. Ta kontakt med Troms Landbruksfaglige senter Avdeling Senja videregående skole, Gibostad Gisundveien 9, 9372 Gibostad Telefon / Avdeling Rå videregående skole, Kirkevn. 1, 9475 Borkenes Telefon / / Husk: Opplæring er ei investering i din gårdsdrift. Kursavgiften er fradrags berettiget i regnskapet. 24

25 Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i Det er ein sjølvfinansiert medlemsorganisasjon for avløysarlag og landbrukstenester i Noreg. NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft. NLT arbeider for: Betre samarbeid og felles målsetjing i landbruket. Betre trivsel og tryggleik for den enkelte bonde, og for arbeidstakarane. Større effektivitet og opplæring. Betre ressursutnytting, både fagleg og økonomisk. Produktutvikling/informasjon. Kva gjer vi: Samarbeidar med faglaga, staten og andre i landbruket for å oppretthalde og forbetre velferdsordningane for bonden. Sørge for at kvart enkelt medlemslag er godt rusta i kvardagen. Dette gjer vi ved å hjelpe dei innan: Økonomi - rekneskap og lønn, personalhandsaming, IKT, bedriftsleiing, reglar og forskrifter, fusjonering og samarbeid med andre. Forhandlar fram gode forsikringsordningar for medlemslaga. Tilbyr ein god OTP-ordning for bøndene og ansatte. Tilbyr kurs og haustsamlingar for tilsatte og tillitsvalte i medlemslaga. Organisasjonen hadde i medlemslag. Målsetting: Redusera kostnadane for den enkelte bonde gjennom auka samarbeid. Arbeida for betre og enklare velferdsordningar. Meir profesjonelle medlemslag, som gjer ein best mogleg jobb for den enkelte bonde. Større krav til resultat av arbeidet. Det skapar tryggleik og trivsel i n ringa. Styret: Styret består av 5 personar, valt av årsmøtet. Inntil eit styremedlem kan vera dagleg leiar, resten tillitsvalte. Styreleiar er på val kvart år. Styremedlemmene elles er på val kvart andre år. 1. varamedlem mter fast p alle styremter. Administrasjon: Administrasjonen ligg i Kvinnherad Kommune, og har 4 tilsette med til saman 3 årsverk. Norske Landbrukstenester Postboks Rosendal Telefon: Telefaks: E-post: 25

26 Budsjett 2009 Landbruk Nord - Årsmelding 2008 INNTEKT Bekøp DRIFTSKOSTNAD Beløp Salg avgiftspliktig kr Kontorleie kr Honorarer kr Kontorleie, pl. kr Grøfteplan - miljøplan kr Leasing biler kr Potetråd kr Strøm kr Grovfòrråd kr Leie av andre kontorm. kr Grønnsråd og bærråd kr Kontorinventar kr KSL revisjon kr Datautstyr/programv. kr SMIL- søknader kr Arbeidsklær og verneut. kr Annonseinntekter kr Rep., vlh.datam/ progr.v. kr Landbruksmessa kr Revisjon kr Salg beredskapsavl.b kr Inkassoabonnement kr Salg, fritt kr Renovasjon, container kr Lønn og påslag, ferie kr Honorar landbruksmessa kr Lønn og påslag, sykdom kr Kontorrekv./trykking kr Lønn og påslag, andre kr Aviser og tidskrifter kr Lønn og påslag, u/mva kr Telefon og porto kr Kursavgift kr Reiseoppgjør kr Prosjekttilskudd - økologisk kr Reiseoppgjør, pl. kr Rammetilskudd kr Diettgodtgj. kr Adm.tilskudd, beredskap kr Annonser kr Tilskudd beredskap kr Kontingenter, fradr.ber. kr Refusjon sykelønn adm. kr Kont., ikke fradr.ber. kr Refusjon sykelønn avl. kr Forsikringer kr Refusjon reiser kr Sentral godkjenning kr Rådgivningsstøtte - komm. kr Forsikringer, maskiner kr Prosjekttilskudd kr Kurs/møter, adm. kr Serviceavg. 750 m. x 600 kr Kurs/møter, avløsere kr Kontortjenesteinntekter kr Styremøter kr Konsulenttj. - foredrag kr Årsmøte kr Andre driftsinnt. adm kr Bankgebyr kr Andre driftsinnt., fritt kr Andre kostnader kr Sum driftsinntekter kr Tap på fordringer kr Sum driftskostnader kr VAREKJØP Forsøksmateriell kr Drivstoff kr Landbruksmessa kr Kjøp av arbeidsklær, ans. kr Kjøp av tjenester kr Sum varekostnad kr

27 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 PERSONALKOST. Beløp Lønn administrasjon kr Lønn beredskapsavl. kr Lønn tillitsvalgte kr Lønn ferieavløsning kr Lønn sykeavløsning kr Sykelønn avløsere kr Lønn andre oppdrag kr Kjøregodtgj., adm. kr Kjøregodtgj. beredskap kr Kjøregodtgj. tillitsv. kr Kjøregodtgj.ferie,fritid kr Kjøregodtgj. sykdom kr Kjøregodtgj. a. oppdr. kr Feriepenger adm kr Feriepenger beredsk kr Feriepenger avl kr Feriepenger, andre kr Arb.giv.avg.adm kr Arb.giv.avg. Beredsk. kr Arb.giv.avg.avl kr Arb.giv.avg. Andre kr LO/NHO ordn. Adm. kr LO/NHO ordn. Avl. kr LO/NHO ordn. Andre kr AFP kr Adm.gebyr pensjonsfond kr Forskikr.ansvar/yrke kr Forsikring gruppeliv, adm kr Forsikring ulykke, adm kr OTP-ordn. kr Pensjon, adm kr Pensjon, avløsning kr Andre personalkostn.adm kr Sum personal kr DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER kr Finansinntekter Renteinntekter kr Annen finansinntekt kr Sum Finansinntekt kr Finansutgifter Betalbar skatt kr Sum Finansutgift kr Sum Finansposter kr DRIFTSRESULTAT kr Etablering av byggeteknisk avdeling Det skal etableres en egen planleggingsavdeling i Landbruk Nord. I regi av dette vil det også bli etablert avdelingskontor i Tromsø. Det vil også være et sterkt fokus på å jobbe med en avdeling i Bodø. Landbruksmessa 2009 Landbruksmessa går av stabelen for 15. gang, juni 2009.Dette er et stort arrangement som vil kreve mye arbeid fra styret. Det er satt ned egne styringsgrupper som skal ha ulike ansvarsområder. Grovfôrrådgivning I forbindelse med omlegging til nytt fòrplanleggingsverktøy (NorFor) og stadig endrede klimatiske vekstbetingelser, ønsker styret et økt fokus på grovfòrrådgivninga, både gjennom den faglige organiseringa av rådgiverne i LN, og forsøksvirksomheten. Kurs for bønder i arbeidsledelse I løpet av 2009 har vi som mål å lage et eget kurstilbud for medlemmene i arbeidsledelse på egen gård. Informasjon og markedsføring Styret ønsker å øke sin innsats på markedsføring av Landbruk Nord, når de representerer på møter, konferanser, og i kontakt med relevante samarbeidspartnere. Lage markedsplan Landbruk Nord har fått mange områder i markedet å forholde seg til, derfor er det svært viktig at vi får etablert en Markedsplan i Landbruk Nord. Denne er et meget nyttig arbeidsverktøy for å sikre at vi bruker ressursene rasjonelt. Hvordan skal vi komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv måte? Skal vi sende brev? Ringe? Sette inn annonser i fagtidsskrifter? Få presseomtale? Delta på fagmesser? Bruke internett? Når skal du gjøre hva etc. 27

28 GARASJE BOLIG kyr B Y G G ES OM INN V.M ÅL K ON T RO LL E RE S 11,5m 48m 22,9m 3,5m r ømn ing T1 13,5m 3,5m 23,8m r ømn in g pu mpe ku m fo r g jø ds e l T1 6m eksist. rør for vanningsanlegg pumpeledning fra gjødseloppsamling 28m Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Vi planlegger framtidsgården Av Svein Johnsen Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en profesjonell og uavhengig tjeneste med et omfattende tilbud primært innen bygningsog tunplanlegging på gårdsbruk. Tilbudet knyttes opp mot økonomisk rådgivning og vil være tilgjengelig for alle som ønsker det. Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en overføring og videreutvikling av teknisk planlegging i fylkesmannsembetene i Troms og Nordland. ERFARING OG KOMPETANSE Personalet har lang erfaring etter å ha utført et tusentalls planleggingsoppdrag for landbruket i Troms og Nordland siden begynnelsen av tallet. Vi har planlagt store og små utbygginger innen melkeproduksjon på ku og geit, kjøttproduksjon på sau, geit, gris og storfe, eggproduksjon, reiseliv, Inn-på-tunet tiltak, småskala næringsmiddelproduksjon, staller, rideanlegg, etc. Vi har utført oppdrag i bevaringsverdig gårdsbebyggelse og under særlige landskapshensyn. Avdelingens ansatte har utdanning fra bl.a. landbrukshøyskole og ingeniørhøyskoler. TILBUD Planleggingstilbudet omfatter arkitektur byggeteknisk rådgivning funksjonsplanlegging Alle faser fra utviklingsplaner for gården, via skisser til fullverdige arbeidstegninger og byggebeskrivelser inngår. Tilbudet til- passes kundens behov. Følgende ytelser tilbys: tunplaner bygningsplaner for landbruksbygg bygg for tilleggsnæring garasjer og verksteder lagerbygg o.a. planer for istandsetting og omdisponering av bygninger tilstandsvurdering kostnadskalkyler og utredninger søknad om godkjenninger byggebeskrivelse for selvbyggere byggebeskrivelse for byggmestere og entreprenører (anbud/tilbud) bistand til kontraktinngåelse med bygg mestere, entreprenører og leverandører generell bygningsrådgivning EKSISTERENDE KUFJØS ungdyr EKSISTERENDE REDSKAPSHUS B Y G G ES OM. I N NV K O N TR O L L E RE S ungdy r fôrsentral el. kiosk surfôrsilo R= R =8000 R= R = ,4m 8,6m k raf tfôrs iloer NYTT GRISEFJØS basislinje for nivellement 43,56m NYTT GJØDSELLAGER pumpeledning fra gjødsellager Vår rådgivning og planlegging er uavhengig av utstyrsleverandører, byggvareleverandører o.a. tilsvarende interesser og er basert på anerkjente standarder for byggebransjen. Kunden kan dermed spare betydelige beløp på anbuds- og tilbudskonkurranser på oppføring av nyanlegg uten redusert kvalitet. Om kunden ønsker tett samarbeid med bestemte leverandører før det inngås avtaler, inngår vi gjerne i slikt samarbeid. 28

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune STYRET Etter årsmøte har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder: Widar Skogan Driver med melkeproduksjon på ku. Kjøttproduksjon på sau i Balsfjord kommune. Nestleder: Alf Arild Sandvoll Driver

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Landbruk Nord - Årsmelding 2010

Landbruk Nord - Årsmelding 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2010 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA

Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Årsoppgjør 2015 for HOBØL VANNVERK BA Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 4 914 863 4 526 333 Sum driftsinntekter 4 914 863 4 526 333 Driftskostnader

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016

NMF Nord-Norge. Årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2016 2015 Salgsinntekter 2.305.200 2.461.863 2 Driftstilskudd og prosjektstøtte 550.823 716.842 Arrangementsinntekter 10.000 10.000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M

Årsregnskap for Stiftelsen Halten N D M Årsregnskap 201 5 for Stiftelsen Halten N D M Organisasjonsnr. 971379650 Utarbeidet av: Åfjord Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Øvre Årnes 6 7170 ÅFJORD Årsberetning 201 5 Virksomhetens

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb

Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Årsregnskap 2016 for Kolsås Klatreklubb Organisasjonsnr. 976131002 Utarbeidet av: Sparebank 1 Regnskapshuset Østlandet AS Autorisert regnskapsførerselskap Fredvang alle 10 2321 HAMAR Organisasjonsnummer:

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap

Stiftelsen Halten N D M. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 3000 Salg butikk/kiosk høy sats 20 032,00 22 028,00 3001 Salg øl høy sats 27 176,00 0,00 3002 Salg vin høy sats 15 540,00 0,00 3003 Salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2016 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2016 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 012 369 2 340 958 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp BA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp BA Året 2012 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 190 000 142 500 Sum

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer