Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009

2 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b Storsteinnes Tlf.: Redaktører: Unni Furumo og Gunnlaug Røthe Forsidebilde: Vintermorgen i Fjellbygda. Foto: Natalia Nemytova Baksidebilde: Fornøyde storfe i Målselv Foto: Natalia Nemytova Opplag: 800 Trykk: Lundblad as 2

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUK NORD Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 22. april 2009 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn, kl Det er mange utfordringer Landbruk Nord står ovenfor, det være seg avløsning/rekruttering, sykdom, ferie og fritid, beredskap, danne avløserringer, kurs, potetråd, grovforråd, grønnsaker, bær, økologisk, regnskap m/veiledning, klauvskjæring, hovskjæring, gjødslingsplanlegging, jordprøvetaking, råd i forhold til valg av såvarer, markdager, forsøksfelt, etc. Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på. Saker til behandling 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av sakslista 5. Årsmelding Regnskap 2008 og revisjonsmelding 7. Arbeidsplan og budsjett 2009, til orientering 8. Valg * Valg av leder for 1 år * Valg av nestleder * Valg av styremedlemmer for 2 år * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år * Valg av revisor * Valg av medlem til valgkomiteen for 2009 Kaffe og noe til blir servert, etter årsmøte tar vi lunsj med varmmat. Vel møtt! Medlemmer som møter på årsmøtet deltar i trekning av en overraskelse Styret 3

4 Innhold Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Innkalling til årsmøtet... 3 Styreleder har ordet. 4 Årsmelding Regnskap Noter til regnskapet.. 17 Årsberetning Revisjonsberetning Norske Landbrukstjenester (NLT). 25 Budsjett Arbeidsplan Informasjonsskriv nr. 1/ Norsk Landbruksrådgiving (LR). 35 Leder Ved styreleder Widar Skogan 2008 har vært et godt arbeidsår for Landbruk Nord. Nye medarbeidere er kommet til og omsetninga er økt med 5 millioner kroner. Etablerte tjenester går bra og nye arbeidsområder er under etablering. Hovedkontoret er flyttet over i nye lokaler og har fått en bedre arbeidssituasjon. I Nord-Troms lyktes det å få en erstatter for Oleif Johnsen og dermed er det fortsatt avdelingskontor på Storslett. Styret har hatt stort fokus på økonomistyring og prioritert dette. Det er derfor investert i et nytt og bedre regnskaps- og lønnssystem og det er ansatt en regnskapsfører i administrasjon. Hovedgrunnen til at årets drift viser underskudd er høge pensjonskostnader som har vært vanskelig å beregne på forhand. I tillegg er det betalt ut engangskostnader på pensjon, etterslep på tap av fordringer ved fusjoner. På denne bakgrunn er årets driftsresultat akseptabelt. De to store arbeidsområdene i Landbruk Nord er grovforråd med gjødselplanlegging og avløsning. Dette er tjenester som er godt innarbeidet og som mange bønder benytter seg av. Våre to klauvskjærere har også stor etterspørsel etter klauvskjæring og vi har derfor bestilt en ny type klauvskjæreboks. Nytt fra neste år er at Landbruk Nord går over til leasingbiler. I tillegg til at dette har en markedsføringseffekt så er det totalt sett besparende i forhold til å bruke private biler ble det også avgjort at Landbruk Nord skal etablere byggteknisk tjeneste i Troms og Nordland. Dette vil gjøres i form av en virksomhetsoverdragelse fra Fylkesmannen i Troms og Nordland. Denne tjenesten vil være virksom fra mars På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte i Landbruk Nord for godt utført arbeid i Landbruk Nord er bondens redskap for å skaffe seg avløsning, kunnskap/veiledning og få utført andre tjenester. Målet vårt er å være i fremste rekke i den utvikling som hele tiden skjer i nordnorsk landbruk. Årsmøtet i Landbruk Nord er en viktig arena som medlemmene kan benytte for å få satt sitt preg på organisasjon. Velkommen til årsmøte i Landbruk Nord! 4

5 ÅRSMELDING 2008 Styret Etter årsmøtet i 2008 har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder Widar Skogan, Meistervik Driver med sau og melkeproduksjon på storfe i Balsfjord kommune Tlf.: Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alf Arild Sandvoll, Karlstad Driver med kjøtt- og melkeproduksjon på storfe i Målselv kommune Tlf.: Hilde Nyland, Sjøvegan Driver med melkeproduksjon på ku i Salangen kommune Tlf.: Odd Erik Hansen, Storslett Driver med melkeproduksjon på storfe i Nordreisa kommune Tlf.: Agnete Kristoffersen, Laksvatn Driver med melkeproduksjon på ku og oppdrett av Islandshest i Balsfjord kommune Tlf.: vara: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune Ansatterepresentanter: Hilde Ovesen, avløsersiden Ragnvald Tollefsen, administrasjon/rådgivning Verneombud er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen) 5

6 Styrets aktivitet Det har vært avholdt 5 styremøter i 2008 og 48 saker har vært behandlet. Styret har i meldingsåret arbeidet med mange saker, her kommer en kort oppsummering av noen hovedsaker: Landbruk Nord Eiendom AS oppfølging, nye leietakere, renovering og et stort etterslep på vedlikehold har vært hovedoppgavene på eiendommen. Overføring av Teknisk byggeplanlegging i Troms og Nordland til Landbruk Nord (LN) møtevirksomheter i begge fylkene, personalhåndtering, avtaleverk osv. Økonomi Hovslagertjeneste det har vært flere tilbakemeldinger fra hestemiljøet for å få til en slik tjeneste i LN vi har nå på plass en opplæringssituasjon på en ansatt som skolerer seg innen faget. Tilbud om gårdsregnskap gjennom LN denne tjenesten er ikke på plass ennå, det arbeides fortsatt med dette. Landbruksmessa utsending av invitasjoner, prospekt og innhente sponsoravtaler Sertifisering og kontroll av silotaljer og løfteredskaper her har vi ikke noe system som kan brukes pr. i dag gjennom LN. Her henviser vi bøndene til seriøse aktører innenfor faget. Landbruksmessa i Balsfjord juni 2009 Vi er i full gang med planlegginga av årets messe, og målet er å lage ei topp fagmesse som også henvender seg til folk flest. Vi ønsker å vise fram hva landbruket har å by på. Derfor bygger vi videre på utstilling av dyr. Vi skal vise frem mange ulike dyreslag, og det blir kjemønstring og kalvemønstring. Samt mye på hund og hest. Gled dere Rådgiveravdelinga i Landbruk Nord setter opp et program som henvender seg både til produsent og forbruker. Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men spennende blir det. Auksjon av gamle ting av ymse slag ble en suksess på forrige Landbruksmesse, og ønsker å prøver på nytt. Har du noe du ønsker å auksjonere bort ta kontakt. For å gjennomføre landbruksmessa trenger vi mange ekstra hender disse to hektiske messedagene. Ta kontakt og si fra når det passer best for deg å jobbe Foto: Unni Furumo og Natalia Nemytova 6

7 Ansatte i administrasjonen Daglig leder Unni Furumo 100 % stilling Avdelingsleder lønn Kirsti Skog 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Avdelingsleder rådgiving Kontorsted: Storsteinnes Kristin Sørensen 100 % stilling (permisjon 2009) Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Gunnlaug Røthe 100 % stilling Sekretær Kontorsted: Storsteinnes Hilde Vågsbø 80 % stilling Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Svein Børre Evensen 100 % stilling Regnskapsfører Hilde Angell 50% stilling Assistent Natalia Nemytova 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Rekruteringskonsulent Kontorsted: Storsteinnes Geir Atle Larssen 100 % stilling Rådgiver Kontorsted: Sjøvegan Ragnvald Tollefsen 100 % stilling Rådgiver Ellen Reiersen 50% stilling Kontorsted: Storslett Sjekk vår hjemmeside: Her finner du Landbruk Nord sine vedtekter. I tillegg er det lagt ut mye informasjon om velferdsordningene, kursvirksomhet, faginfo, osv. 7

8 Byggmesteren med solid erfaring Vi tegner og prosjekterer bygg, produksjon av veggelementer til garasje, hytter, hus, redskapshus, lager og driftsbygning i landbruket

9 Drifta av Landbruk Nord Ansettelser Det har vært rettet stort fokus på å ansette personer med kompetanse på fagområder som våre eiere etterspør. Det har vært økt fokus på kursing og faglig oppdateringer innenfor alle fagområder i LN. Nye ansatte i 2008: Svein Børre Evensen, ansatt som rådgiver i 100% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storstinnes. Ellen Reiersen, ansatt som rådgiver i 50% stilling og arbeider på avdelingskontoret på Storslett. Hilde Angel, ansatt som regnskapsfører i 50% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storsteinnes. som heter Landbruk Nord Eiendom A/S. Selskapet driver med utleievirksomhet av kontorlokaler og en Cafè. I året som har gått har det vært mye arbeid med etablering av NAV kontor i bygget. NAV Balsfjord flyttet inn i nye lokaler Landbruk Nord flyttet internt i bygget over til nye og større lokaler. Vi hadde bl.a store utfordringer med aktivplass. Det arbeides aktivt med å ta inn etterslep på vedlikehold av bygget og fortsette arbeide med fornying av kontrakter for to av leietakerne. Pr. i dag har vi ca. 88 m2 som ikke er leid ut. Fagråd som pakkeløsninger Vi har nå bak oss et år der vi har testet ut et system med tjenester for de ulike fagområdene i form av pakkeløsninger: grovfòrråd, grønnsaksråd, potetråd, og bærråd. Tilbakemeldingen på dette er svært positivt fra medlemmene. Blant annet ligger kostnaden for gjødslingsplan og uttak av jordprøver i prisen for de ulike fagpakkene. Medlemmer I 2008 har vi mistet 29 medlemmer hvorav 23 medlemmer har sluttet som bønder og 6 medlemmer har meldt seg ut av LN av ulike grunner. Totalt er det ca. 711 medlemmer fordelt på 34 kommuner og 3 fylker. Tross nedgang i antall medlemmer har bruken av tjenestene, rådgivningen og veiledningen vært god. Kontorbygget på Storsteinnes i Balsfjord kommune Avløserne/avløsersituasjonen Det er 640 avløsere/vikarer/andre ansatte som har blitt lønnet gjennom Landbruk Nord. Av disse har vi ca. 80 utenlandske arbeidstakere som fortrinnsvis kommer fra Russland, Litauen, Polen. Vi har merkbart klart å forbedre vår kapasitet på å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre kunder i året som har gått. På rekrutteringssiden har omsetningen økt med ca. 5 millioner. Mye av dette er resultatet at vi har ansatt rekrutteringskonsulent har 100% fokus på all avløsning/ arbeidskraft. Landbruk Nord Eiendom A/S Landbruk Nord BA kjøpte Storsteinnes Utleiebygg A/S på Storsteinnes Eiendommen er faset ut fra Landbruk Nord BA Det er dannet eget selskap fra samme dato Russiske studenter/praktikanter Landbruk Nord har fortsatt avtalen med Arkhangelsk landbruksskole angående praktikantutveksling i I 2008 kom tre praktikanter til Norge og disse arbeider på gårder i 9

10 Birtavarre i Kåfjord kommune, på Osterøy utenfor Bergen, og på Vågaholmen i Rødøy kommune. Etter endt praksisopphold i Norge som kan strekke seg over en periode fra 1 til 2 år, får praktikantene mulighet til å søke på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dette er et 3-årig studie. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. Lyngen: Gry Hege Kviteberg er ansatt i 100% stilling i Lyngen kommune som landbruksvikar. Gry har vært 31 dager på oppdrag i forbindelse med ferie/fritid og 74 dager i oppdrag ved sykdom. Totalt har Gry Hege vært på 105 dager i oppdrag fordelt på 8 bruki Lyngen kommune som landbruksvikar. Salangen: Svein Tunheim er ansatt som landbruksvikar i 70% stilling. Svein har vært i 31 dager i oppdrag ved sykeavløsning fordelt på 4 bruk. Foto Unni Furumo Utenlandsk arbeidskraft Landbruk Nord formidler utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen gjør vi i tillegg til den ordinære avløsningen. I året som har gått er det en økende tendens når det gjelder rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen er helt nødvendig i tillegg til rekruttering av norsk arbeidskraft. Man merker sammen med et langt strammere arbeidsmarked generelt Klauvskjæring Hermod Soleng og Jan Poots er klauvskjæringsekspertene i Landbruk Nord. Hovedområdet er Dyrøy i sør til Ullsfjorden i nord. Med to klauvskjærere i deltidsstilling er det akkurat at vi klarer å dekke etterspørselen. I 2008 har vi bestilt ny dansk klauvboks som letter arbeidet til klauvskjærerne og vil være mer anvendelig for dyrene. Vi regner med at denne ikke er på plass før høsten Klauvskjæringen foregår i periodene: 1. april 30.juni (til utslipp) + høstskjæringa i perioden 15. september til ut oktober (til innsett). I år har vi hatt ca 80 utenlandske arbeidstakere på lønningslisten. Dette har styrket avløsersituasjonen til mange gårdbrukere, noe vi er glade for. Landbruksvikarordningen -beredskapsordningen Landbruk Nord har administrert landbruksvikarordningen i Lyngen og Salangen kommune. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. 10 Ny dansk klauvboks klar til bruk høsten 2009

11 Overføring byggeteknisk planleggingstjeneste fra Fylkesmannen i Troms og Nordland I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2008 ble partene enige om at ansvaret for de bygningstekniske planleggingstjenestene i landbruket skal overføres fra fylkesembetene til Norsk Landbruksrådgivning fra I Troms og Nordland satte vi i gang prosessen allerede fra Teknisk byggeplanlegging skal fases ut fra fylkesembetet og overføres til Landbruk Nord for Troms og Nordland. Landbruk Nord er i gang med å bygge opp en ny avdeling innenfor byggeteknisk planlegging og slik planene er, vil vi være i gang med avdelingen Representasjon Kontaktperson for forsøksringene i Troms og Finnmark: Kristin Sørensen Fagutvalget for potet i LFR: Kristin Sørensen Kontaktperson for Veksttorget i Nationen: Kristin Sørensen. Styringsgruppa for Økoprosjektet ( ) i Troms og Finnmark: Gunnlaug Røthe. Sekretariat for Økologisk Ideforum Troms: Ulrike Naumann/Gunnlaug Røthe Aktiviteter Det er gjennomført en del kurs/møter, fagdager og markdager i 2008 der ulike temaer er tatt opp. Det er gjennomført vel 600 grovfôrråd, 20 potet - og 3 grønnsakråd. Dessuten er det gjennomført 7 gratisførsteråd-besøk. Tabell 1. Arrangementer 2008 Demonstrasjon av AM-stripespreder fagdag sept i Målselv. (Foto: Natalia Nemytova) Arrangement Tema Sted Kurs Autorisasjonskurs plantevern Sjøvegan, Bardufoss Regnskapskurs Agro Økonomi Bardufoss Økonomi i mjølke-og kjøttproduksjonen. Bardufoss Økologisk mjølkeproduksjon Nordkjosbotn medarr. Økologisk Ideforum Markdager Pløyedag Dyrøy Testing/kontroll av mineralgjødselspreder. Malangen Målselvnepe, ugras plantevern m.m. Målselv Grønnsaker - arter og sorter Tranøy Grønnsaker - kokkeskole Lenvik Potetfagdag Lenvik Potetmarkdager - markv./produsentbesøk 4 stk. Målselv, Lenvik Fagdag Alternative metoder for spredning av husdyrgjødsel Målselv Markdag/tur Kulturlandskapsvandring Målselv Informasjons- Mineralgjødsel møter Beredskaps-/avløserordning Info om Landbruk Nord, rekruttering skolemøter 11

12 Det er gjennnomført en rekke forsøk- og demofelt innen grovfor, potet og grønn- saker. Oversikt over forsøksaktiviteten er gitt i tabell 2 Tabell 2. Forsøks- og demonstrasjonsfelt i 2008 Vekst Forsøk-/demonstrasjon Sted Grovfôr Timotei, sorter, høsteregime klima Målselv Testing prognoseverktøy/prognosehøsting Bardu, Målselv Arter og sorter i nye og gamle frøblandinger Nordreisa, Balsfjord, Ibestad Hundegrassorter demofelt økologisk Lenvik Avlingsregistrering i eng - økologisk Sørreisa Grønnfôr - helsæd Bardu Ulike ensileringsmidler til rundball Lenvik Korn til krossing ulike byggsorter Nordreisa Grønnsaker Målselvnepe - gjødsling, plantet, duk Målselv Demofelter - arter/sorter Tranøy, Lenvik Registreringer for VIPS i kålflue Målselv Potet Gjødsling til Folva og van Gogh, 6 felt Målselv, Lenvik Tidspunkt for tilleggsgjødsling m/k i potet Målselv Hobbyforedling Målselv Sortsfelt Målselv Karantenefelt nye sorter, Graminor Målselv Verdiprøving, halvseine sorter, Bioforsk Målselv Nye ugrasmidler i potet, Bioforsk Målselv Sorter, setteavstand, settepotetstørrelse (økologisk) Lenvik VIPS-tørråteregistreringer Målselv Bær Jordbær - sortsfelt Målselv, Salangen Bringebær (økologisk) Balsfjord Stikkelsbær Baslfjord Urter Rosenrot Balsfjord Økonomi Det er i år tredje året vi driver i Landbruk Nord drakt. Fortsatt har vi mange utfordringer å jobbe med og ta fatt på. I år fikk vi underskudd på kr ,-. Forklaringen på dette er i hovedsak pensjonsordninger og fordringer etter fusjoneringer som er tapsført i år. Kostnader som knytter seg til pensjonsordninger er kompliserte og uforutsigbare også i framtida. Jobb nr. 1 blir å proposjonere bedriften best mulig for fremtiden. I tillegg er det viktig å styre utgiftsiden, spesielt med tanke på driftskostnader og skaffe nye inntektsmuligheter. Kampion i full blomst. Målselv aug. 08. Foto: Kristin Sørensen 12

13 Ta kontakt med vår forhandler Bøndernes Innkjøpslag Tlf

14 Resultatregnskap 2008 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Endr. i beh. av egentilvirkede anleggsmidler Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (39 085) (18 081) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Annen finansinntekt Annen finanskostnad (2 584) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) (56 324) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ( ) (56 324) Ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinære poster Årsresultat ( ) (56 324) Overføringer Annen egenkapital 8 ( ) (56 324) Sum ( ) (56 324) 14

15 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Balanse pr

17 17

18 18 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

19 19

20 20 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

21 21

22 22 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

23 23

24 Det unike med GrasAAT-produktene er: Laktose i GrasAAT N-Lacto hjelper i gang den gode melkesyregjæringa i startfasen. Ingen andre syremidler i markedet har denne kombinasjonen av syre og laktose. Benzosyre i GrasAAT N-Plus forsterker sammen med propionsyre effekten mot gjær og mugg. Du får da mer stabilt surfôr i utfôringsfasen og mindre problemer med varmgang. Benzosyre er naturens eget konserveringsmiddel og finnes i blant annet tyttebær. Foto: frukt.no Foto: Scanpix Liten tue kan velte stort lass - og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Felles for de to nye GrasAAT-produktene er: > Maursyre og maursyresalter som begrenser proteinnedbrytning, forbruk av sukker og omfanget av gjæringa. > Natriumsalter nok til å gi et håndteringsvennlig produkt for deg og et smakelig fôr for dyra dine. > Ingen ammoniakk og dermed enklere tolking av surfôranalysen. > De er produsert i Norge og kan leveres i både kanner, fat, containere og i bulk. ETTER- OG VIDEREUTDANNING Årlig arrangerer fagsentret i samarbeid med TINE, Nortura, Landbruk Nord m.fl. ca 40 kurs med ei varighet mellom 12 og 40 timer. Disse kursene arrangeres rundt om i hele fylket. Ta kontakt med Troms Landbruksfaglige senter Avdeling Senja videregående skole, Gibostad Gisundveien 9, 9372 Gibostad Telefon / Avdeling Rå videregående skole, Kirkevn. 1, 9475 Borkenes Telefon / / Husk: Opplæring er ei investering i din gårdsdrift. Kursavgiften er fradrags berettiget i regnskapet. 24

25 Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i Det er ein sjølvfinansiert medlemsorganisasjon for avløysarlag og landbrukstenester i Noreg. NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft. NLT arbeider for: Betre samarbeid og felles målsetjing i landbruket. Betre trivsel og tryggleik for den enkelte bonde, og for arbeidstakarane. Større effektivitet og opplæring. Betre ressursutnytting, både fagleg og økonomisk. Produktutvikling/informasjon. Kva gjer vi: Samarbeidar med faglaga, staten og andre i landbruket for å oppretthalde og forbetre velferdsordningane for bonden. Sørge for at kvart enkelt medlemslag er godt rusta i kvardagen. Dette gjer vi ved å hjelpe dei innan: Økonomi - rekneskap og lønn, personalhandsaming, IKT, bedriftsleiing, reglar og forskrifter, fusjonering og samarbeid med andre. Forhandlar fram gode forsikringsordningar for medlemslaga. Tilbyr ein god OTP-ordning for bøndene og ansatte. Tilbyr kurs og haustsamlingar for tilsatte og tillitsvalte i medlemslaga. Organisasjonen hadde i medlemslag. Målsetting: Redusera kostnadane for den enkelte bonde gjennom auka samarbeid. Arbeida for betre og enklare velferdsordningar. Meir profesjonelle medlemslag, som gjer ein best mogleg jobb for den enkelte bonde. Større krav til resultat av arbeidet. Det skapar tryggleik og trivsel i n ringa. Styret: Styret består av 5 personar, valt av årsmøtet. Inntil eit styremedlem kan vera dagleg leiar, resten tillitsvalte. Styreleiar er på val kvart år. Styremedlemmene elles er på val kvart andre år. 1. varamedlem mter fast p alle styremter. Administrasjon: Administrasjonen ligg i Kvinnherad Kommune, og har 4 tilsette med til saman 3 årsverk. Norske Landbrukstenester Postboks Rosendal Telefon: Telefaks: E-post: 25

26 Budsjett 2009 Landbruk Nord - Årsmelding 2008 INNTEKT Bekøp DRIFTSKOSTNAD Beløp Salg avgiftspliktig kr Kontorleie kr Honorarer kr Kontorleie, pl. kr Grøfteplan - miljøplan kr Leasing biler kr Potetråd kr Strøm kr Grovfòrråd kr Leie av andre kontorm. kr Grønnsråd og bærråd kr Kontorinventar kr KSL revisjon kr Datautstyr/programv. kr SMIL- søknader kr Arbeidsklær og verneut. kr Annonseinntekter kr Rep., vlh.datam/ progr.v. kr Landbruksmessa kr Revisjon kr Salg beredskapsavl.b kr Inkassoabonnement kr Salg, fritt kr Renovasjon, container kr Lønn og påslag, ferie kr Honorar landbruksmessa kr Lønn og påslag, sykdom kr Kontorrekv./trykking kr Lønn og påslag, andre kr Aviser og tidskrifter kr Lønn og påslag, u/mva kr Telefon og porto kr Kursavgift kr Reiseoppgjør kr Prosjekttilskudd - økologisk kr Reiseoppgjør, pl. kr Rammetilskudd kr Diettgodtgj. kr Adm.tilskudd, beredskap kr Annonser kr Tilskudd beredskap kr Kontingenter, fradr.ber. kr Refusjon sykelønn adm. kr Kont., ikke fradr.ber. kr Refusjon sykelønn avl. kr Forsikringer kr Refusjon reiser kr Sentral godkjenning kr Rådgivningsstøtte - komm. kr Forsikringer, maskiner kr Prosjekttilskudd kr Kurs/møter, adm. kr Serviceavg. 750 m. x 600 kr Kurs/møter, avløsere kr Kontortjenesteinntekter kr Styremøter kr Konsulenttj. - foredrag kr Årsmøte kr Andre driftsinnt. adm kr Bankgebyr kr Andre driftsinnt., fritt kr Andre kostnader kr Sum driftsinntekter kr Tap på fordringer kr Sum driftskostnader kr VAREKJØP Forsøksmateriell kr Drivstoff kr Landbruksmessa kr Kjøp av arbeidsklær, ans. kr Kjøp av tjenester kr Sum varekostnad kr

27 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 PERSONALKOST. Beløp Lønn administrasjon kr Lønn beredskapsavl. kr Lønn tillitsvalgte kr Lønn ferieavløsning kr Lønn sykeavløsning kr Sykelønn avløsere kr Lønn andre oppdrag kr Kjøregodtgj., adm. kr Kjøregodtgj. beredskap kr Kjøregodtgj. tillitsv. kr Kjøregodtgj.ferie,fritid kr Kjøregodtgj. sykdom kr Kjøregodtgj. a. oppdr. kr Feriepenger adm kr Feriepenger beredsk kr Feriepenger avl kr Feriepenger, andre kr Arb.giv.avg.adm kr Arb.giv.avg. Beredsk. kr Arb.giv.avg.avl kr Arb.giv.avg. Andre kr LO/NHO ordn. Adm. kr LO/NHO ordn. Avl. kr LO/NHO ordn. Andre kr AFP kr Adm.gebyr pensjonsfond kr Forskikr.ansvar/yrke kr Forsikring gruppeliv, adm kr Forsikring ulykke, adm kr OTP-ordn. kr Pensjon, adm kr Pensjon, avløsning kr Andre personalkostn.adm kr Sum personal kr DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER kr Finansinntekter Renteinntekter kr Annen finansinntekt kr Sum Finansinntekt kr Finansutgifter Betalbar skatt kr Sum Finansutgift kr Sum Finansposter kr DRIFTSRESULTAT kr Etablering av byggeteknisk avdeling Det skal etableres en egen planleggingsavdeling i Landbruk Nord. I regi av dette vil det også bli etablert avdelingskontor i Tromsø. Det vil også være et sterkt fokus på å jobbe med en avdeling i Bodø. Landbruksmessa 2009 Landbruksmessa går av stabelen for 15. gang, juni 2009.Dette er et stort arrangement som vil kreve mye arbeid fra styret. Det er satt ned egne styringsgrupper som skal ha ulike ansvarsområder. Grovfôrrådgivning I forbindelse med omlegging til nytt fòrplanleggingsverktøy (NorFor) og stadig endrede klimatiske vekstbetingelser, ønsker styret et økt fokus på grovfòrrådgivninga, både gjennom den faglige organiseringa av rådgiverne i LN, og forsøksvirksomheten. Kurs for bønder i arbeidsledelse I løpet av 2009 har vi som mål å lage et eget kurstilbud for medlemmene i arbeidsledelse på egen gård. Informasjon og markedsføring Styret ønsker å øke sin innsats på markedsføring av Landbruk Nord, når de representerer på møter, konferanser, og i kontakt med relevante samarbeidspartnere. Lage markedsplan Landbruk Nord har fått mange områder i markedet å forholde seg til, derfor er det svært viktig at vi får etablert en Markedsplan i Landbruk Nord. Denne er et meget nyttig arbeidsverktøy for å sikre at vi bruker ressursene rasjonelt. Hvordan skal vi komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv måte? Skal vi sende brev? Ringe? Sette inn annonser i fagtidsskrifter? Få presseomtale? Delta på fagmesser? Bruke internett? Når skal du gjøre hva etc. 27

28 GARASJE BOLIG kyr B Y G G ES OM INN V.M ÅL K ON T RO LL E RE S 11,5m 48m 22,9m 3,5m r ømn ing T1 13,5m 3,5m 23,8m r ømn in g pu mpe ku m fo r g jø ds e l T1 6m eksist. rør for vanningsanlegg pumpeledning fra gjødseloppsamling 28m Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Vi planlegger framtidsgården Av Svein Johnsen Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en profesjonell og uavhengig tjeneste med et omfattende tilbud primært innen bygningsog tunplanlegging på gårdsbruk. Tilbudet knyttes opp mot økonomisk rådgivning og vil være tilgjengelig for alle som ønsker det. Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en overføring og videreutvikling av teknisk planlegging i fylkesmannsembetene i Troms og Nordland. ERFARING OG KOMPETANSE Personalet har lang erfaring etter å ha utført et tusentalls planleggingsoppdrag for landbruket i Troms og Nordland siden begynnelsen av tallet. Vi har planlagt store og små utbygginger innen melkeproduksjon på ku og geit, kjøttproduksjon på sau, geit, gris og storfe, eggproduksjon, reiseliv, Inn-på-tunet tiltak, småskala næringsmiddelproduksjon, staller, rideanlegg, etc. Vi har utført oppdrag i bevaringsverdig gårdsbebyggelse og under særlige landskapshensyn. Avdelingens ansatte har utdanning fra bl.a. landbrukshøyskole og ingeniørhøyskoler. TILBUD Planleggingstilbudet omfatter arkitektur byggeteknisk rådgivning funksjonsplanlegging Alle faser fra utviklingsplaner for gården, via skisser til fullverdige arbeidstegninger og byggebeskrivelser inngår. Tilbudet til- passes kundens behov. Følgende ytelser tilbys: tunplaner bygningsplaner for landbruksbygg bygg for tilleggsnæring garasjer og verksteder lagerbygg o.a. planer for istandsetting og omdisponering av bygninger tilstandsvurdering kostnadskalkyler og utredninger søknad om godkjenninger byggebeskrivelse for selvbyggere byggebeskrivelse for byggmestere og entreprenører (anbud/tilbud) bistand til kontraktinngåelse med bygg mestere, entreprenører og leverandører generell bygningsrådgivning EKSISTERENDE KUFJØS ungdyr EKSISTERENDE REDSKAPSHUS B Y G G ES OM. I N NV K O N TR O L L E RE S ungdy r fôrsentral el. kiosk surfôrsilo R= R =8000 R= R = ,4m 8,6m k raf tfôrs iloer NYTT GRISEFJØS basislinje for nivellement 43,56m NYTT GJØDSELLAGER pumpeledning fra gjødsellager Vår rådgivning og planlegging er uavhengig av utstyrsleverandører, byggvareleverandører o.a. tilsvarende interesser og er basert på anerkjente standarder for byggebransjen. Kunden kan dermed spare betydelige beløp på anbuds- og tilbudskonkurranser på oppføring av nyanlegg uten redusert kvalitet. Om kunden ønsker tett samarbeid med bestemte leverandører før det inngås avtaler, inngår vi gjerne i slikt samarbeid. 28

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune

1. vara.: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara.: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara.: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune STYRET Etter årsmøte har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder: Widar Skogan Driver med melkeproduksjon på ku. Kjøttproduksjon på sau i Balsfjord kommune. Nestleder: Alf Arild Sandvoll Driver

Detaljer

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA

Resultatregnskap Landbrukstenester Nordfjord BA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 7 878 214 7 610 432 Annen driftsinntekt 55 500 52 300 Sum driftsinntekter 7 933 714 7 662 732 Varekostnader 39 767 19 709 Lønnskostnader

Detaljer

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap

Sunnfjord Landbrukstenester SA. Resultatregnskap Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekt 17 742 050 15 430 204 Sum driftsinntekter 17 742 050 15 430 204 1 Lønnskostnad 17 494 345 15 159 320 6 Ordinær avskrivning 5 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

Landbruk Nord - Årsmelding 2010

Landbruk Nord - Årsmelding 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2010 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006

Resultatregnskap. SKINN Samorg. for kunstformidling i Nord-Norge. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2007 2006 Statstilskudd 809 000 779 000 Nordland, Troms og Finnmark 419 400 405 000 Prosjektilskudd 1 565 528 713 000 Sponsorstøtte/Prosjekttilskudd

Detaljer

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK)

Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Årsmelding 2006 Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK) Styret i NORSØK 2006 ved Stjernehuset. Fra venstre Kristin Sørheim, Erik L. Moen, Ole Syltebø, Anita Villa og Kirsty McKinnon Innhold Årsberetning

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal SA Årsregnskap 2014 Landbrukstjenester Solør Odal SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 2 513 661 2 791 960 Lønn og påslag 15 785 989 14 768 481 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer

13 961 561,00 373 000,00

13 961 561,00 373 000,00 Norsk Landbruksrådgiving Østafjells Salgs- og driftsinntekt 30 Salgsinntekt, avgiftspliktig 3010 Medlemskontigent 2 835 000,00 3020 Konsulenttjenester 75 000,00 3021 Rådgivningstjenester 800 000,00 3030

Detaljer

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern

Forbundet for Ledelse og Teknikk. Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Forbundet for Ledelse og Teknikk Regnskap og årsberetninger 2009 2012 FLT og Konsern Historiske nøkkeltall, FLT RESULTAT (tall i 1000) Kontingentinntekter 78 841 79 299 84 211 88 443 Driftsresultat -5

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge

Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Årsregnskap 2014 for Sameiet Vormsund Brygge Organisasjonsnr. 999243258 Utarbeidet av: Fenstad Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Droggetoppen 2 2150 ÅRNES Resultatregnskap Note 2014 2013

Detaljer

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap

Lærdal Golfklubb. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3000 Medlemskontingent 521 767,00 488 410,00 3011 Sponsorinnt. - avg.pl. 61 700,00 95 800,00 3015 Salg pro-shop 10 940,00 15 599,20 3016

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb

Balanse pr. 31. desember 2009 Norsk Bullmastiff Klubb Resultatregnskap for 2009 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bergens Jæger- Og Fiskerforening. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 1 696 758 1 731 655 Annen driftsinntekt 256 122 25 000 Sum driftsinntekter 1 952 880 1 756 655 Varekostnad 569 960 519 160 Lønnskostnad

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Regnskap 2014 Regnskap 2013 Budsjett 2014 Avvik 2014 mot budsjett Salgsinntekt 2 704 511 4 609 014 1 820 600 883 911 (medlemskontingent, treningsavgifter,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening

Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Årsberetning 2008 for Tenvik båtforening Styre og medlemsmasse Styret her bestått av: Rune Pettersen, leder (valgt i 2008 for to år) Tore Olsen, nestleder (valgt i 2007 for to år) Tor Ivar Kolpus, kasserer

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Kvik Halden Fotballklubb. Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap 2014 Resultatregnskap Kvik Halden Fotballklubb Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 4 517 109 4 932 079 Annen driftsinntekt 2 194 218 2 116 665 Sum driftsinntekter 6

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand

I K Gimletroll 876109972 4689 Kristiansand Årsregnskap for 2008 4689 Kristiansand Innhold: Resultatregnskap Balanse Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Pb 1621 Lundsiden 4688 Kristiansand Org.nr. 884460522 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2

TKK DRIFT. Resultatregnskap 2 Driftsinntekter Salgsinntekter 3010 Salgsinntekter, høy mva 3019 Frakt 3020 Salgsinntekter, middels mva 3025 Salgsinntekter, lav mva 3060 Uttak av varer 3080 Rabatter og andre salgsinntektsreduksjon 3099

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

350248 Inmeta Consulting AS Resultatregnskap mot budsjett Periode: 1-6/2014 NOK Dato: 01.10.2014 Kontonr Tekst DRIFTSINNTEKTER Denne periode regnskap Denne periode budsjett Hittil i år regnskap % av oms.

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Herøy Vasslag SA. Driftsinntekter og -kostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note Vassavgift 8 902 414 8 302 903 Sum driftsinntekter 8 902 414 8 302 903 Personalkostnader 2 1 665 836 1 681 753 Ordinære avskrivninger 4 3 349 655 3 670

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Asker Skiklubb, Skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekter, avgiftsfri 18 906 12 277 Offentlig tilskudd 4 41 738 24 915 Annen driftsinntekt 5 317 082 459 100 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 952 140 329 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: GÅSBAKK & SØNNER AS Forretningsadresse: Devika 7884 SØRLI

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa

Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Årsregnskap 2011 for Stokke IL Skigruppa Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 510 273 397 348 Annen driftsinntekt 2 831 100 1 630 701 Sum driftsinntekter

Detaljer

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr

Rogaland Rideklubb Avslutningsdato 31-12-2010 Balanse 2010 2009 Endring i kr Balanse 2010 2009 Endring i kr EIENDELER Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol 1240 Ridehus 41 760,00 46 400,00-4 640,00 1241 Nytt ridehus 1 682 613,50 1

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922

Årsregnskap 2014 for. Norsk Islandshest Forening. Foretaksnr. 983388922 Årsregnskap 2014 for Norsk Islandshest Forening Foretaksnr. 983388922 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemskontingent 8 813 673 811 513 Medlemslisenser

Detaljer

---- For bondens beste ---

---- For bondens beste --- ---- For bondens beste --- Fra 1. januar 2009 fusjon mellom - LR Fosen Forsøksring - Ytre Sør-Trøndelag forsøksring - Orklaringen - Trøndelag landbruksrådgivning 15 ansatte på 11 forskjellige kontorsteder

Detaljer

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA

Resultatregnskap. Låter Vasslag SA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Budsjett 2013 Vannavgifter 1 094 135 1 079 280 1 100 000 Andre driftsinntekter 0 58 625 0 Sum driftsinntekter 1 094 135 1 137 905 1 100

Detaljer

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Årsoppgjør 2008 for Næringsforeningen i Kristiansandsregionen Foretaksnr. 982303303 GENERALFORSAMLING 2008, side 1 GENERALFORSAMLING 2008, side 2 GENERALFORSAMLING 2008, side 3 GENERALFORSAMLING 2008,

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER

Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur. Resultatregnskap 2005. DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Stiftelsen ROM for kunst og arkitektur Resultatregnskap 2005 DRIFTSINNTEKTER og DRIFTSKOSTNADER Note 2005 Driftsinntekter (Salg/tilskudd/støtte) 2 1 141 212,33 Sum driftsinntekter 1 141 212,33 Lønnskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2015 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2015 2014 Salgsinntekt 135 657 163 962 Sum driftsinntekter 135

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011

Resultatregnskap. Solsvik Vassverk P/L. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter 1 042 873 795 212 Annen driftsinntekt 8 646 2 223 Sum driftsinntekter 1 051 519 797 435 Lønnskostnader m.m. 1 162 792 171 740 Annen

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536

Årsregnskap. Maurtua Barnehage SA. Org.nr.:971 504 536 Årsregnskap 2014 Org.nr.:971 504 536 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Barnehagekontingenter 2 093 737 2 059 304 Tilskudd 9 061 296 7 917 231 Annen driftsinntekt 13 082

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

OSLO JOURNALISTKLUBB

OSLO JOURNALISTKLUBB RESULTATREGNSKAP Note 2002/2003 2001/2002 DRIFTSINNTEKTER: Medlemskontingent kr 0 kr 374.760 Tilskudd NJ drift (inkl. vederlagsmidler 01/02) 1.011.342 598.907 Tilskudd fra NJ vederlagsmidler 134.036 0

Detaljer