Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008"

Transkript

1 Medlemsskriv nr 1/2009 ÅRSMELDING 2008 Innkalling Regnskap 2008 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 Info nr. 1/2009

2 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b Storsteinnes Tlf.: Redaktører: Unni Furumo og Gunnlaug Røthe Forsidebilde: Vintermorgen i Fjellbygda. Foto: Natalia Nemytova Baksidebilde: Fornøyde storfe i Målselv Foto: Natalia Nemytova Opplag: 800 Trykk: Lundblad as 2

3 INNKALLING TIL ÅRSMØTE I LANDBRUK NORD Herved innkalles det til årsmøte i Landbruk Nord 22. april 2009 på Vollan Gjestestue, Nordkjosbotn, kl Det er mange utfordringer Landbruk Nord står ovenfor, det være seg avløsning/rekruttering, sykdom, ferie og fritid, beredskap, danne avløserringer, kurs, potetråd, grovforråd, grønnsaker, bær, økologisk, regnskap m/veiledning, klauvskjæring, hovskjæring, gjødslingsplanlegging, jordprøvetaking, råd i forhold til valg av såvarer, markdager, forsøksfelt, etc. Møt du også, og kom med innspill på hva Landbruk Nord skal satse på. Saker til behandling 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Valg av sekretær og to til å underskrive protokollen 4. Godkjenning av sakslista 5. Årsmelding Regnskap 2008 og revisjonsmelding 7. Arbeidsplan og budsjett 2009, til orientering 8. Valg * Valg av leder for 1 år * Valg av nestleder * Valg av styremedlemmer for 2 år * Valg av varamedlemmer til styret (nummerorden) for 1 år * Valg av revisor * Valg av medlem til valgkomiteen for 2009 Kaffe og noe til blir servert, etter årsmøte tar vi lunsj med varmmat. Vel møtt! Medlemmer som møter på årsmøtet deltar i trekning av en overraskelse Styret 3

4 Innhold Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Innkalling til årsmøtet... 3 Styreleder har ordet. 4 Årsmelding Regnskap Noter til regnskapet.. 17 Årsberetning Revisjonsberetning Norske Landbrukstjenester (NLT). 25 Budsjett Arbeidsplan Informasjonsskriv nr. 1/ Norsk Landbruksrådgiving (LR). 35 Leder Ved styreleder Widar Skogan 2008 har vært et godt arbeidsår for Landbruk Nord. Nye medarbeidere er kommet til og omsetninga er økt med 5 millioner kroner. Etablerte tjenester går bra og nye arbeidsområder er under etablering. Hovedkontoret er flyttet over i nye lokaler og har fått en bedre arbeidssituasjon. I Nord-Troms lyktes det å få en erstatter for Oleif Johnsen og dermed er det fortsatt avdelingskontor på Storslett. Styret har hatt stort fokus på økonomistyring og prioritert dette. Det er derfor investert i et nytt og bedre regnskaps- og lønnssystem og det er ansatt en regnskapsfører i administrasjon. Hovedgrunnen til at årets drift viser underskudd er høge pensjonskostnader som har vært vanskelig å beregne på forhand. I tillegg er det betalt ut engangskostnader på pensjon, etterslep på tap av fordringer ved fusjoner. På denne bakgrunn er årets driftsresultat akseptabelt. De to store arbeidsområdene i Landbruk Nord er grovforråd med gjødselplanlegging og avløsning. Dette er tjenester som er godt innarbeidet og som mange bønder benytter seg av. Våre to klauvskjærere har også stor etterspørsel etter klauvskjæring og vi har derfor bestilt en ny type klauvskjæreboks. Nytt fra neste år er at Landbruk Nord går over til leasingbiler. I tillegg til at dette har en markedsføringseffekt så er det totalt sett besparende i forhold til å bruke private biler ble det også avgjort at Landbruk Nord skal etablere byggteknisk tjeneste i Troms og Nordland. Dette vil gjøres i form av en virksomhetsoverdragelse fra Fylkesmannen i Troms og Nordland. Denne tjenesten vil være virksom fra mars På vegne av styret vil jeg takke alle ansatte i Landbruk Nord for godt utført arbeid i Landbruk Nord er bondens redskap for å skaffe seg avløsning, kunnskap/veiledning og få utført andre tjenester. Målet vårt er å være i fremste rekke i den utvikling som hele tiden skjer i nordnorsk landbruk. Årsmøtet i Landbruk Nord er en viktig arena som medlemmene kan benytte for å få satt sitt preg på organisasjon. Velkommen til årsmøte i Landbruk Nord! 4

5 ÅRSMELDING 2008 Styret Etter årsmøtet i 2008 har styret hatt følgende sammensetning: Styreleder Widar Skogan, Meistervik Driver med sau og melkeproduksjon på storfe i Balsfjord kommune Tlf.: Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Alf Arild Sandvoll, Karlstad Driver med kjøtt- og melkeproduksjon på storfe i Målselv kommune Tlf.: Hilde Nyland, Sjøvegan Driver med melkeproduksjon på ku i Salangen kommune Tlf.: Odd Erik Hansen, Storslett Driver med melkeproduksjon på storfe i Nordreisa kommune Tlf.: Agnete Kristoffersen, Laksvatn Driver med melkeproduksjon på ku og oppdrett av Islandshest i Balsfjord kommune Tlf.: vara: Jan Arne Waltenberg, Lyngen kommune 2. vara: Terje Johansen, Dyrøy kommune 3. vara: May Kjellaug Pettersen, Lyngen kommune Ansatterepresentanter: Hilde Ovesen, avløsersiden Ragnvald Tollefsen, administrasjon/rådgivning Verneombud er Oddvar Aamo, Salangen (Sørregionen) 5

6 Styrets aktivitet Det har vært avholdt 5 styremøter i 2008 og 48 saker har vært behandlet. Styret har i meldingsåret arbeidet med mange saker, her kommer en kort oppsummering av noen hovedsaker: Landbruk Nord Eiendom AS oppfølging, nye leietakere, renovering og et stort etterslep på vedlikehold har vært hovedoppgavene på eiendommen. Overføring av Teknisk byggeplanlegging i Troms og Nordland til Landbruk Nord (LN) møtevirksomheter i begge fylkene, personalhåndtering, avtaleverk osv. Økonomi Hovslagertjeneste det har vært flere tilbakemeldinger fra hestemiljøet for å få til en slik tjeneste i LN vi har nå på plass en opplæringssituasjon på en ansatt som skolerer seg innen faget. Tilbud om gårdsregnskap gjennom LN denne tjenesten er ikke på plass ennå, det arbeides fortsatt med dette. Landbruksmessa utsending av invitasjoner, prospekt og innhente sponsoravtaler Sertifisering og kontroll av silotaljer og løfteredskaper her har vi ikke noe system som kan brukes pr. i dag gjennom LN. Her henviser vi bøndene til seriøse aktører innenfor faget. Landbruksmessa i Balsfjord juni 2009 Vi er i full gang med planlegginga av årets messe, og målet er å lage ei topp fagmesse som også henvender seg til folk flest. Vi ønsker å vise fram hva landbruket har å by på. Derfor bygger vi videre på utstilling av dyr. Vi skal vise frem mange ulike dyreslag, og det blir kjemønstring og kalvemønstring. Samt mye på hund og hest. Gled dere Rådgiveravdelinga i Landbruk Nord setter opp et program som henvender seg både til produsent og forbruker. Programmet er i skrivende stund ikke helt klart, men spennende blir det. Auksjon av gamle ting av ymse slag ble en suksess på forrige Landbruksmesse, og ønsker å prøver på nytt. Har du noe du ønsker å auksjonere bort ta kontakt. For å gjennomføre landbruksmessa trenger vi mange ekstra hender disse to hektiske messedagene. Ta kontakt og si fra når det passer best for deg å jobbe Foto: Unni Furumo og Natalia Nemytova 6

7 Ansatte i administrasjonen Daglig leder Unni Furumo 100 % stilling Avdelingsleder lønn Kirsti Skog 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Avdelingsleder rådgiving Kontorsted: Storsteinnes Kristin Sørensen 100 % stilling (permisjon 2009) Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Gunnlaug Røthe 100 % stilling Sekretær Kontorsted: Storsteinnes Hilde Vågsbø 80 % stilling Rådgiver Kontorsted: Storsteinnes Svein Børre Evensen 100 % stilling Regnskapsfører Hilde Angell 50% stilling Assistent Natalia Nemytova 100 % stilling Kontorsted: Storsteinnes Kontorsted: Storsteinnes Rekruteringskonsulent Kontorsted: Storsteinnes Geir Atle Larssen 100 % stilling Rådgiver Kontorsted: Sjøvegan Ragnvald Tollefsen 100 % stilling Rådgiver Ellen Reiersen 50% stilling Kontorsted: Storslett Sjekk vår hjemmeside: Her finner du Landbruk Nord sine vedtekter. I tillegg er det lagt ut mye informasjon om velferdsordningene, kursvirksomhet, faginfo, osv. 7

8 Byggmesteren med solid erfaring Vi tegner og prosjekterer bygg, produksjon av veggelementer til garasje, hytter, hus, redskapshus, lager og driftsbygning i landbruket. - 8

9 Drifta av Landbruk Nord Ansettelser Det har vært rettet stort fokus på å ansette personer med kompetanse på fagområder som våre eiere etterspør. Det har vært økt fokus på kursing og faglig oppdateringer innenfor alle fagområder i LN. Nye ansatte i 2008: Svein Børre Evensen, ansatt som rådgiver i 100% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storstinnes. Ellen Reiersen, ansatt som rådgiver i 50% stilling og arbeider på avdelingskontoret på Storslett. Hilde Angel, ansatt som regnskapsfører i 50% stilling og arbeider på hovedkontoret på Storsteinnes. som heter Landbruk Nord Eiendom A/S. Selskapet driver med utleievirksomhet av kontorlokaler og en Cafè. I året som har gått har det vært mye arbeid med etablering av NAV kontor i bygget. NAV Balsfjord flyttet inn i nye lokaler Landbruk Nord flyttet internt i bygget over til nye og større lokaler. Vi hadde bl.a store utfordringer med aktivplass. Det arbeides aktivt med å ta inn etterslep på vedlikehold av bygget og fortsette arbeide med fornying av kontrakter for to av leietakerne. Pr. i dag har vi ca. 88 m2 som ikke er leid ut. Fagråd som pakkeløsninger Vi har nå bak oss et år der vi har testet ut et system med tjenester for de ulike fagområdene i form av pakkeløsninger: grovfòrråd, grønnsaksråd, potetråd, og bærråd. Tilbakemeldingen på dette er svært positivt fra medlemmene. Blant annet ligger kostnaden for gjødslingsplan og uttak av jordprøver i prisen for de ulike fagpakkene. Medlemmer I 2008 har vi mistet 29 medlemmer hvorav 23 medlemmer har sluttet som bønder og 6 medlemmer har meldt seg ut av LN av ulike grunner. Totalt er det ca. 711 medlemmer fordelt på 34 kommuner og 3 fylker. Tross nedgang i antall medlemmer har bruken av tjenestene, rådgivningen og veiledningen vært god. Kontorbygget på Storsteinnes i Balsfjord kommune Avløserne/avløsersituasjonen Det er 640 avløsere/vikarer/andre ansatte som har blitt lønnet gjennom Landbruk Nord. Av disse har vi ca. 80 utenlandske arbeidstakere som fortrinnsvis kommer fra Russland, Litauen, Polen. Vi har merkbart klart å forbedre vår kapasitet på å skaffe kvalifisert arbeidskraft til våre kunder i året som har gått. På rekrutteringssiden har omsetningen økt med ca. 5 millioner. Mye av dette er resultatet at vi har ansatt rekrutteringskonsulent har 100% fokus på all avløsning/ arbeidskraft. Landbruk Nord Eiendom A/S Landbruk Nord BA kjøpte Storsteinnes Utleiebygg A/S på Storsteinnes Eiendommen er faset ut fra Landbruk Nord BA Det er dannet eget selskap fra samme dato Russiske studenter/praktikanter Landbruk Nord har fortsatt avtalen med Arkhangelsk landbruksskole angående praktikantutveksling i I 2008 kom tre praktikanter til Norge og disse arbeider på gårder i 9

10 Birtavarre i Kåfjord kommune, på Osterøy utenfor Bergen, og på Vågaholmen i Rødøy kommune. Etter endt praksisopphold i Norge som kan strekke seg over en periode fra 1 til 2 år, får praktikantene mulighet til å søke på Høgskolen i Nord-Trøndelag. Dette er et 3-årig studie. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. Lyngen: Gry Hege Kviteberg er ansatt i 100% stilling i Lyngen kommune som landbruksvikar. Gry har vært 31 dager på oppdrag i forbindelse med ferie/fritid og 74 dager i oppdrag ved sykdom. Totalt har Gry Hege vært på 105 dager i oppdrag fordelt på 8 bruki Lyngen kommune som landbruksvikar. Salangen: Svein Tunheim er ansatt som landbruksvikar i 70% stilling. Svein har vært i 31 dager i oppdrag ved sykeavløsning fordelt på 4 bruk. Foto Unni Furumo Utenlandsk arbeidskraft Landbruk Nord formidler utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen gjør vi i tillegg til den ordinære avløsningen. I året som har gått er det en økende tendens når det gjelder rekruttering av utenlandsk arbeidskraft. Denne rekrutteringen er helt nødvendig i tillegg til rekruttering av norsk arbeidskraft. Man merker sammen med et langt strammere arbeidsmarked generelt Klauvskjæring Hermod Soleng og Jan Poots er klauvskjæringsekspertene i Landbruk Nord. Hovedområdet er Dyrøy i sør til Ullsfjorden i nord. Med to klauvskjærere i deltidsstilling er det akkurat at vi klarer å dekke etterspørselen. I 2008 har vi bestilt ny dansk klauvboks som letter arbeidet til klauvskjærerne og vil være mer anvendelig for dyrene. Vi regner med at denne ikke er på plass før høsten Klauvskjæringen foregår i periodene: 1. april 30.juni (til utslipp) + høstskjæringa i perioden 15. september til ut oktober (til innsett). I år har vi hatt ca 80 utenlandske arbeidstakere på lønningslisten. Dette har styrket avløsersituasjonen til mange gårdbrukere, noe vi er glade for. Landbruksvikarordningen -beredskapsordningen Landbruk Nord har administrert landbruksvikarordningen i Lyngen og Salangen kommune. Det er siste året i 2008 at denne ordningen fungerer på denne måten. Landbruksvikarordningen er som kjent lagt om fra samme år til å bli en beredskapsordning. 10 Ny dansk klauvboks klar til bruk høsten 2009

11 Overføring byggeteknisk planleggingstjeneste fra Fylkesmannen i Troms og Nordland I forbindelse med jordbruksoppgjøret 2008 ble partene enige om at ansvaret for de bygningstekniske planleggingstjenestene i landbruket skal overføres fra fylkesembetene til Norsk Landbruksrådgivning fra I Troms og Nordland satte vi i gang prosessen allerede fra Teknisk byggeplanlegging skal fases ut fra fylkesembetet og overføres til Landbruk Nord for Troms og Nordland. Landbruk Nord er i gang med å bygge opp en ny avdeling innenfor byggeteknisk planlegging og slik planene er, vil vi være i gang med avdelingen Representasjon Kontaktperson for forsøksringene i Troms og Finnmark: Kristin Sørensen Fagutvalget for potet i LFR: Kristin Sørensen Kontaktperson for Veksttorget i Nationen: Kristin Sørensen. Styringsgruppa for Økoprosjektet ( ) i Troms og Finnmark: Gunnlaug Røthe. Sekretariat for Økologisk Ideforum Troms: Ulrike Naumann/Gunnlaug Røthe Aktiviteter Det er gjennomført en del kurs/møter, fagdager og markdager i 2008 der ulike temaer er tatt opp. Det er gjennomført vel 600 grovfôrråd, 20 potet - og 3 grønnsakråd. Dessuten er det gjennomført 7 gratisførsteråd-besøk. Tabell 1. Arrangementer 2008 Demonstrasjon av AM-stripespreder fagdag sept i Målselv. (Foto: Natalia Nemytova) Arrangement Tema Sted Kurs Autorisasjonskurs plantevern Sjøvegan, Bardufoss Regnskapskurs Agro Økonomi Bardufoss Økonomi i mjølke-og kjøttproduksjonen. Bardufoss Økologisk mjølkeproduksjon Nordkjosbotn medarr. Økologisk Ideforum Markdager Pløyedag Dyrøy Testing/kontroll av mineralgjødselspreder. Malangen Målselvnepe, ugras plantevern m.m. Målselv Grønnsaker - arter og sorter Tranøy Grønnsaker - kokkeskole Lenvik Potetfagdag Lenvik Potetmarkdager - markv./produsentbesøk 4 stk. Målselv, Lenvik Fagdag Alternative metoder for spredning av husdyrgjødsel Målselv Markdag/tur Kulturlandskapsvandring Målselv Informasjons- Mineralgjødsel møter Beredskaps-/avløserordning Info om Landbruk Nord, rekruttering skolemøter 11

12 Det er gjennnomført en rekke forsøk- og demofelt innen grovfor, potet og grønn- saker. Oversikt over forsøksaktiviteten er gitt i tabell 2 Tabell 2. Forsøks- og demonstrasjonsfelt i 2008 Vekst Forsøk-/demonstrasjon Sted Grovfôr Timotei, sorter, høsteregime klima Målselv Testing prognoseverktøy/prognosehøsting Bardu, Målselv Arter og sorter i nye og gamle frøblandinger Nordreisa, Balsfjord, Ibestad Hundegrassorter demofelt økologisk Lenvik Avlingsregistrering i eng - økologisk Sørreisa Grønnfôr - helsæd Bardu Ulike ensileringsmidler til rundball Lenvik Korn til krossing ulike byggsorter Nordreisa Grønnsaker Målselvnepe - gjødsling, plantet, duk Målselv Demofelter - arter/sorter Tranøy, Lenvik Registreringer for VIPS i kålflue Målselv Potet Gjødsling til Folva og van Gogh, 6 felt Målselv, Lenvik Tidspunkt for tilleggsgjødsling m/k i potet Målselv Hobbyforedling Målselv Sortsfelt Målselv Karantenefelt nye sorter, Graminor Målselv Verdiprøving, halvseine sorter, Bioforsk Målselv Nye ugrasmidler i potet, Bioforsk Målselv Sorter, setteavstand, settepotetstørrelse (økologisk) Lenvik VIPS-tørråteregistreringer Målselv Bær Jordbær - sortsfelt Målselv, Salangen Bringebær (økologisk) Balsfjord Stikkelsbær Baslfjord Urter Rosenrot Balsfjord Økonomi Det er i år tredje året vi driver i Landbruk Nord drakt. Fortsatt har vi mange utfordringer å jobbe med og ta fatt på. I år fikk vi underskudd på kr ,-. Forklaringen på dette er i hovedsak pensjonsordninger og fordringer etter fusjoneringer som er tapsført i år. Kostnader som knytter seg til pensjonsordninger er kompliserte og uforutsigbare også i framtida. Jobb nr. 1 blir å proposjonere bedriften best mulig for fremtiden. I tillegg er det viktig å styre utgiftsiden, spesielt med tanke på driftskostnader og skaffe nye inntektsmuligheter. Kampion i full blomst. Målselv aug. 08. Foto: Kristin Sørensen 12

13 Ta kontakt med vår forhandler Bøndernes Innkjøpslag Tlf

14 Resultatregnskap 2008 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endr. i beh. av varer under tilvirk. og ferdig tilvirk. varer Endr. i beh. av egentilvirkede anleggsmidler Varekostnad ( ) ( ) Lønnskostnad 2 ( ) ( ) Avskrivning på varige driftsm. og immatr. eiendeler 3 (39 085) (18 081) Annen driftskostnad ( ) ( ) Sum driftskostnader ( ) ( ) Driftsresultat ( ) ( ) Annen finansinntekt Annen finanskostnad (2 584) ( ) Ordinært resultat før skattekostnad ( ) (56 324) Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat ( ) (56 324) Ekstraordinære poster Skattekostnad på ekstraordinære poster Årsresultat ( ) (56 324) Overføringer Annen egenkapital 8 ( ) (56 324) Sum ( ) (56 324) 14

15 Balanse pr EIENDELER Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Lån til datterselskap Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

16 Balanse pr

17 17

18 18 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

19 19

20 20 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

21 21

22 22 Landbruk Nord - Årsmelding 2008

23 23

24 Det unike med GrasAAT-produktene er: Laktose i GrasAAT N-Lacto hjelper i gang den gode melkesyregjæringa i startfasen. Ingen andre syremidler i markedet har denne kombinasjonen av syre og laktose. Benzosyre i GrasAAT N-Plus forsterker sammen med propionsyre effekten mot gjær og mugg. Du får da mer stabilt surfôr i utfôringsfasen og mindre problemer med varmgang. Benzosyre er naturens eget konserveringsmiddel og finnes i blant annet tyttebær. Foto: frukt.no Foto: Scanpix Liten tue kan velte stort lass - og små detaljer i ensileringsmiddelet kan berge mye surfôr Felles for de to nye GrasAAT-produktene er: > Maursyre og maursyresalter som begrenser proteinnedbrytning, forbruk av sukker og omfanget av gjæringa. > Natriumsalter nok til å gi et håndteringsvennlig produkt for deg og et smakelig fôr for dyra dine. > Ingen ammoniakk og dermed enklere tolking av surfôranalysen. > De er produsert i Norge og kan leveres i både kanner, fat, containere og i bulk. ETTER- OG VIDEREUTDANNING Årlig arrangerer fagsentret i samarbeid med TINE, Nortura, Landbruk Nord m.fl. ca 40 kurs med ei varighet mellom 12 og 40 timer. Disse kursene arrangeres rundt om i hele fylket. Ta kontakt med Troms Landbruksfaglige senter Avdeling Senja videregående skole, Gibostad Gisundveien 9, 9372 Gibostad Telefon / Avdeling Rå videregående skole, Kirkevn. 1, 9475 Borkenes Telefon / / Husk: Opplæring er ei investering i din gårdsdrift. Kursavgiften er fradrags berettiget i regnskapet. 24

25 Norske Landbrukstenester (NLT) vart starta i Det er ein sjølvfinansiert medlemsorganisasjon for avløysarlag og landbrukstenester i Noreg. NLT si hovudoppgåve er å arbeida for at medlemslaga skal kunne tilby bøndene tenester av høg kvalitet. Først og fremst for å dekkje behovet for kvalifisert arbeidskraft. NLT arbeider for: Betre samarbeid og felles målsetjing i landbruket. Betre trivsel og tryggleik for den enkelte bonde, og for arbeidstakarane. Større effektivitet og opplæring. Betre ressursutnytting, både fagleg og økonomisk. Produktutvikling/informasjon. Kva gjer vi: Samarbeidar med faglaga, staten og andre i landbruket for å oppretthalde og forbetre velferdsordningane for bonden. Sørge for at kvart enkelt medlemslag er godt rusta i kvardagen. Dette gjer vi ved å hjelpe dei innan: Økonomi - rekneskap og lønn, personalhandsaming, IKT, bedriftsleiing, reglar og forskrifter, fusjonering og samarbeid med andre. Forhandlar fram gode forsikringsordningar for medlemslaga. Tilbyr ein god OTP-ordning for bøndene og ansatte. Tilbyr kurs og haustsamlingar for tilsatte og tillitsvalte i medlemslaga. Organisasjonen hadde i medlemslag. Målsetting: Redusera kostnadane for den enkelte bonde gjennom auka samarbeid. Arbeida for betre og enklare velferdsordningar. Meir profesjonelle medlemslag, som gjer ein best mogleg jobb for den enkelte bonde. Større krav til resultat av arbeidet. Det skapar tryggleik og trivsel i n ringa. Styret: Styret består av 5 personar, valt av årsmøtet. Inntil eit styremedlem kan vera dagleg leiar, resten tillitsvalte. Styreleiar er på val kvart år. Styremedlemmene elles er på val kvart andre år. 1. varamedlem mter fast p alle styremter. Administrasjon: Administrasjonen ligg i Kvinnherad Kommune, og har 4 tilsette med til saman 3 årsverk. Norske Landbrukstenester Postboks Rosendal Telefon: Telefaks: E-post: 25

26 Budsjett 2009 Landbruk Nord - Årsmelding 2008 INNTEKT Bekøp DRIFTSKOSTNAD Beløp Salg avgiftspliktig kr Kontorleie kr Honorarer kr Kontorleie, pl. kr Grøfteplan - miljøplan kr Leasing biler kr Potetråd kr Strøm kr Grovfòrråd kr Leie av andre kontorm. kr Grønnsråd og bærråd kr Kontorinventar kr KSL revisjon kr Datautstyr/programv. kr SMIL- søknader kr Arbeidsklær og verneut. kr Annonseinntekter kr Rep., vlh.datam/ progr.v. kr Landbruksmessa kr Revisjon kr Salg beredskapsavl.b kr Inkassoabonnement kr Salg, fritt kr Renovasjon, container kr Lønn og påslag, ferie kr Honorar landbruksmessa kr Lønn og påslag, sykdom kr Kontorrekv./trykking kr Lønn og påslag, andre kr Aviser og tidskrifter kr Lønn og påslag, u/mva kr Telefon og porto kr Kursavgift kr Reiseoppgjør kr Prosjekttilskudd - økologisk kr Reiseoppgjør, pl. kr Rammetilskudd kr Diettgodtgj. kr Adm.tilskudd, beredskap kr Annonser kr Tilskudd beredskap kr Kontingenter, fradr.ber. kr Refusjon sykelønn adm. kr Kont., ikke fradr.ber. kr Refusjon sykelønn avl. kr Forsikringer kr Refusjon reiser kr Sentral godkjenning kr Rådgivningsstøtte - komm. kr Forsikringer, maskiner kr Prosjekttilskudd kr Kurs/møter, adm. kr Serviceavg. 750 m. x 600 kr Kurs/møter, avløsere kr Kontortjenesteinntekter kr Styremøter kr Konsulenttj. - foredrag kr Årsmøte kr Andre driftsinnt. adm kr Bankgebyr kr Andre driftsinnt., fritt kr Andre kostnader kr Sum driftsinntekter kr Tap på fordringer kr Sum driftskostnader kr VAREKJØP Forsøksmateriell kr Drivstoff kr Landbruksmessa kr Kjøp av arbeidsklær, ans. kr Kjøp av tjenester kr Sum varekostnad kr

27 Budsjett 2009 Arbeidsplan 2009 PERSONALKOST. Beløp Lønn administrasjon kr Lønn beredskapsavl. kr Lønn tillitsvalgte kr Lønn ferieavløsning kr Lønn sykeavløsning kr Sykelønn avløsere kr Lønn andre oppdrag kr Kjøregodtgj., adm. kr Kjøregodtgj. beredskap kr Kjøregodtgj. tillitsv. kr Kjøregodtgj.ferie,fritid kr Kjøregodtgj. sykdom kr Kjøregodtgj. a. oppdr. kr Feriepenger adm kr Feriepenger beredsk kr Feriepenger avl kr Feriepenger, andre kr Arb.giv.avg.adm kr Arb.giv.avg. Beredsk. kr Arb.giv.avg.avl kr Arb.giv.avg. Andre kr LO/NHO ordn. Adm. kr LO/NHO ordn. Avl. kr LO/NHO ordn. Andre kr AFP kr Adm.gebyr pensjonsfond kr Forskikr.ansvar/yrke kr Forsikring gruppeliv, adm kr Forsikring ulykke, adm kr OTP-ordn. kr Pensjon, adm kr Pensjon, avløsning kr Andre personalkostn.adm kr Sum personal kr DRIFTSRESULTAT FØR FINANSPOSTER kr Finansinntekter Renteinntekter kr Annen finansinntekt kr Sum Finansinntekt kr Finansutgifter Betalbar skatt kr Sum Finansutgift kr Sum Finansposter kr DRIFTSRESULTAT kr Etablering av byggeteknisk avdeling Det skal etableres en egen planleggingsavdeling i Landbruk Nord. I regi av dette vil det også bli etablert avdelingskontor i Tromsø. Det vil også være et sterkt fokus på å jobbe med en avdeling i Bodø. Landbruksmessa 2009 Landbruksmessa går av stabelen for 15. gang, juni 2009.Dette er et stort arrangement som vil kreve mye arbeid fra styret. Det er satt ned egne styringsgrupper som skal ha ulike ansvarsområder. Grovfôrrådgivning I forbindelse med omlegging til nytt fòrplanleggingsverktøy (NorFor) og stadig endrede klimatiske vekstbetingelser, ønsker styret et økt fokus på grovfòrrådgivninga, både gjennom den faglige organiseringa av rådgiverne i LN, og forsøksvirksomheten. Kurs for bønder i arbeidsledelse I løpet av 2009 har vi som mål å lage et eget kurstilbud for medlemmene i arbeidsledelse på egen gård. Informasjon og markedsføring Styret ønsker å øke sin innsats på markedsføring av Landbruk Nord, når de representerer på møter, konferanser, og i kontakt med relevante samarbeidspartnere. Lage markedsplan Landbruk Nord har fått mange områder i markedet å forholde seg til, derfor er det svært viktig at vi får etablert en Markedsplan i Landbruk Nord. Denne er et meget nyttig arbeidsverktøy for å sikre at vi bruker ressursene rasjonelt. Hvordan skal vi komme i kontakt med kundene på en mest mulig effektiv måte? Skal vi sende brev? Ringe? Sette inn annonser i fagtidsskrifter? Få presseomtale? Delta på fagmesser? Bruke internett? Når skal du gjøre hva etc. 27

28 GARASJE BOLIG kyr B Y G G ES OM INN V.M ÅL K ON T RO LL E RE S 11,5m 48m 22,9m 3,5m r ømn ing T1 13,5m 3,5m 23,8m r ømn in g pu mpe ku m fo r g jø ds e l T1 6m eksist. rør for vanningsanlegg pumpeledning fra gjødseloppsamling 28m Landbruk Nord - Årsmelding 2008 Vi planlegger framtidsgården Av Svein Johnsen Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en profesjonell og uavhengig tjeneste med et omfattende tilbud primært innen bygningsog tunplanlegging på gårdsbruk. Tilbudet knyttes opp mot økonomisk rådgivning og vil være tilgjengelig for alle som ønsker det. Teknisk planlegging i Landbruk Nord er en overføring og videreutvikling av teknisk planlegging i fylkesmannsembetene i Troms og Nordland. ERFARING OG KOMPETANSE Personalet har lang erfaring etter å ha utført et tusentalls planleggingsoppdrag for landbruket i Troms og Nordland siden begynnelsen av tallet. Vi har planlagt store og små utbygginger innen melkeproduksjon på ku og geit, kjøttproduksjon på sau, geit, gris og storfe, eggproduksjon, reiseliv, Inn-på-tunet tiltak, småskala næringsmiddelproduksjon, staller, rideanlegg, etc. Vi har utført oppdrag i bevaringsverdig gårdsbebyggelse og under særlige landskapshensyn. Avdelingens ansatte har utdanning fra bl.a. landbrukshøyskole og ingeniørhøyskoler. TILBUD Planleggingstilbudet omfatter arkitektur byggeteknisk rådgivning funksjonsplanlegging Alle faser fra utviklingsplaner for gården, via skisser til fullverdige arbeidstegninger og byggebeskrivelser inngår. Tilbudet til- passes kundens behov. Følgende ytelser tilbys: tunplaner bygningsplaner for landbruksbygg bygg for tilleggsnæring garasjer og verksteder lagerbygg o.a. planer for istandsetting og omdisponering av bygninger tilstandsvurdering kostnadskalkyler og utredninger søknad om godkjenninger byggebeskrivelse for selvbyggere byggebeskrivelse for byggmestere og entreprenører (anbud/tilbud) bistand til kontraktinngåelse med bygg mestere, entreprenører og leverandører generell bygningsrådgivning EKSISTERENDE KUFJØS ungdyr EKSISTERENDE REDSKAPSHUS B Y G G ES OM. I N NV K O N TR O L L E RE S ungdy r fôrsentral el. kiosk surfôrsilo R= R =8000 R= R = ,4m 8,6m k raf tfôrs iloer NYTT GRISEFJØS basislinje for nivellement 43,56m NYTT GJØDSELLAGER pumpeledning fra gjødsellager Vår rådgivning og planlegging er uavhengig av utstyrsleverandører, byggvareleverandører o.a. tilsvarende interesser og er basert på anerkjente standarder for byggebransjen. Kunden kan dermed spare betydelige beløp på anbuds- og tilbudskonkurranser på oppføring av nyanlegg uten redusert kvalitet. Om kunden ønsker tett samarbeid med bestemte leverandører før det inngås avtaler, inngår vi gjerne i slikt samarbeid. 28

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009

ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010. Landbruk Nord - Årsmelding 2009 ÅRSMELDING 2009 Innkalling Regnskap 2009 Budsjett 2010 Arbeidsplan 2010 Landbruk Nord - Årsmelding 2009 Utgiveradresse: Landbruk Nord P.b. 113 9059 Storsteinnes post@landbruknord.no Tlf.: 77 72 25 40 Redaktører:

Detaljer

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014

M edlemssk Å rsmelding 2013 riv nr 2 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Medlemsskriv Årsmelding nr 2 2013 /2012 ÅRSMELDING 2013 Innkalling Regnskap 2013 Budsjett 2014 Arbeidsplan 2014 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet. 4 Styret aktivitet. 5 Årsmelding

Detaljer

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201

Årsmelding 2012. ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Årsmelding 2012 ÅRSMELDING 2012 Innkalling Regnskap 2012 Budsjett 2013 Arbeidsplan 201 Innhold Innkalling til årsmøtet.. 3 Styreleder har ordet 4 Styret aktivitet... 5 Årsmelding 2012.. 6 Landbruk Nord

Detaljer

Medlemsskriv nr 2/2009

Medlemsskriv nr 2/2009 Medlemsskriv nr 2/2009 Landbruksmessa 2009 Referat fra årsmøtet 2008 Lønnstariffer, minstelønnssatser Vert for russisk student/praktikant Sommerhjelp? Sollia samdrift frisk geitsatsing Grønnfôr har mange

Detaljer

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet?

Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014. Småplukk 3. Kort referat fra årsmøte! 5. Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? Innhold: Landbruk Nord - Medlemsskriv nr. 1-2014 Småplukk 3 Kort referat fra årsmøte! 5 Har du kontroll på HMS (helse, miljø og sikkerhet) - arbeidet? 6 Kan du tenke deg å ha russisk praktikant på din

Detaljer

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR! Medlemsskriv nr nr 2 3/2012 Innføring av medlemsrabatt for tjenester og rådgivning pr. 1.1.2013 Landbruksdagan 2012 Et år som beredskapsavløser Nye tjenester fra 1.1.2013 Dårlig vekstsesong for bringebær

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2011 Kleiva, 8400 Sortland Tel 907 88 531 Fax 76 20 14 11 Org.nr. 970921621 landbrukstjenesten@lr.no www.landbrukstjenesten.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang

Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang Nr. 1 Mars 2009 33. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 OPPDAL FORSØKS- OG DRIFTSPLANRING... side 3 Innkalling til Årsmøtet 16. april (sammen med Avløserlaget)... side

Detaljer

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011

Ringavisa. Årsmelding 2010 10.mars 2011. Husk: Fagtema Bioenergi på årsmøte. Årsmøte i Norsk Landbruksrådgiving Nord Trøndelag 2011 id Ringavisa Årsmelding 2010 10.mars 2011 Innhold Innkalling til årsmøte...3 Styrets årsberetning 2010...4 Årsmelding NLR NT 2010...6 Regnskap 2010 og budsjett 2011...12 Noter til regnskapet...16 Forslag

Detaljer

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang

Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang Nr. 1 Mars 2014 38. Årgang INNHOLD UTGIVERNE av Grobladet, stoffrister, priser... side 2 FELLES ÅRSMØTE: Oppdal Landbruksrådgivning og Oppdal Avløserlag... side 3 OPPDAL LANDBRUKSRÅDGIVNING Innkalling

Detaljer

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013

Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsskriv nr. nr 3 Desember 2 /2012 2013 Medlemsvilkår 2014 Næringsutvikling på gården (NUG) Lønnstariffer gjeldende fra 1.april 2013 Økologisk bringebær på friland i Balsfjord Engrapp - en viktig plante

Detaljer

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014

ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Landbrukstjenesten Midtre Hålogaland SA ÅRSMELDING Med forsøksresultater 2014 Vinterkalking Dreneringsdag Kleiva Avlingsregistrering Kleiva, 8404 Sortland Orgnr 970921621 landbrukstjenesten@lr.no http://halogaland.lr.no/

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015

Årsmøte i NLR SørØst. Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 De som ønsker papirkopi av årsmøtepapirene må ta kontakt med oss, gjerne på sorost@nlr.no. Papirkopier vil foreligge på årsmøtet. Årsmøte i NLR SørØst Rakkestad kulturhus, onsdag 18. mars 2015 Kl. 18:00

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA 2011 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal SA Borgny Grande 01.01.2011 1. ÅRSMØTE 2010... 2 2. STYRETS BERETNING... 3 3. NORSK LANDBRUKSRÅDGIVING NAMDAL... 5 4. REGNSKAP... 9 5. RÅDGIVING OG UTVIKLING...

Detaljer

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte.

Styrets beretning. Styret har i 2014 hatt åtte fysiske møter og ett telefonstyremøte. Årsmelding 2014 Forsidefoto: Rådgiver Silja Valand fra Norsk Landbruksrådgiving Østafjells studerer den gamle hvetesorten Fram hos gårdbruker Ole Petter Riis i Steinkjer. Bildet er fra en markdag om gamle

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2012 Årgang 9 29.02.2012 Årsmøte i NLR SørØst Høk Kro, Skjeberg onsdag 14. mars Kl. 18.00 Drenering og håndtering av overflatevann v/ rådgiver Knut Berg, NLR SørØst. Kl. 19.00 Årsmøtet

Detaljer

Troms Bondelag. Årsmelding 2009

Troms Bondelag. Årsmelding 2009 Troms Bondelag Årsmelding 2009 Side 2 Side 3 2. Innholdsfortegnelse 1. Leders side...2 2. Innholdsfortegnelse...4 3. Fylkesstyret i Troms Bondelag...6 4. Utvalg og representanter...7 4.1 Utvalg i regi

Detaljer

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE

LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE LFR s TILBUD TIL FORSØKSRINGENE Design og trykk: Follotrykk AS. 2008 ØKONOMISKE RAMMEVILKÅR LFR arbeider kontinuerlig for økte tilskudd over Jordbruksavtalen til forsøksringenes utviklings- og rådgivingsarbeid.

Detaljer

Årsmøte i NLR SørØst

Årsmøte i NLR SørØst Medlemsblad nr. 3-2013 Årgang 10 27.02.2013 Årsmøte i NLR SørØst Solhuset, Mysen onsdag 13. mars Kl. 18.00 Rapport om «Økt norsk kornproduksjon» v/ Adm. dir. Lars Fredrik Stuve i Norske Felleskjøp. Kl.

Detaljer

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014

Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 2015 Årsmelding Norsk Landbruksrådgiving Namdal 2014 Norsk Landbruksrådgiving Namdal 16.04.2015 Innhold Årsmøte 2014... 3 Styrets beretning... 5 Styrets sammensetning... 7 Styrets arbeid... 7 Norsk Landbruksrådgiving

Detaljer

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no

Årsmelding 2013 Osloveien 1, 1430 Ås. Telefon 902 03 317 lr@lr.no www.lr.no Årsmelding 2013 Forsidefoto: Fagturer og markdager er viktige arenaer for kunnskapsdeling i Norsk Landbruksrådgiving. Her er det Romerikesbønder på fagtur til Hedmarken for å få nye impulser og inspirasjon.

Detaljer

Forsøksringane i Gudbrandsdalen

Forsøksringane i Gudbrandsdalen Forsøksringane i Gudbrandsdalen Medlemsskriv nr 1 - februar 2010 - Årgang 10 Innhald Landbruksrådgivingen i en brytningstid... s 1 Innkalling til årsmøte Øko-Gudbrand, Lesja og Dovre, Midt-Gudbrandsdal

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Storfjord Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Storfjord Næringsutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord Rådhus Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00. Forfall kan også meldes per

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00

Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010. Årsmøte i Forsøksringen. Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Forsøksringen SørØst Medlemsblad nr. 4-2010 Årgang 7 04.03.2010 Årsmøte i Forsøksringen Rakkestad kulturhus, Rådhusveien 8, torsdag 18. mars kl 19.00 Innledningsforedrag v/ Anders Heen, direktør i Norsk

Detaljer

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold

Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007. Innhold Årsberetning 2007 1 Engasjerte deltagere på Fauskekurset i oktober 2007 Innhold Dette er BBL 3 Direktøren har ordet 5 Organisasjon BBL-gruppen 6 Styret i BBL 7 Styrets beretning 8 Balanse 13 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte

Årsmøte mars 2015 Innkalling Saksliste for Årsmøte Årsmøte mars 2015 Innkalling Det innkalles med dette til Årsmøte i NLR Veksthus Dato: Tirsdag 17. mars Sted: Gjennestad, i møterommet til Bondelaget Tid: 10.30 (se eget program for resten av dagen s 2)

Detaljer

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011

Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Årsmøte i Veksthusringen 10. mars 2011 Innkalling Det innkalles herved til Årsmøte i Veksthusringen Dato: 10. mars 2011 Sted: Kantina på Lyssand gartneri Se program for hele dagen med klokkeslett på side

Detaljer

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no

Årsmelding. 1951-2011 60. driftsår. www.hemnekraftlag.no Årsmelding 2010 1951-2011 60. driftsår www.hemnekraftlag.no 2 Kjære leser Kraftlagets rapport for 2010 inneholder foruten styrets beretning og regnskapstall for 2010, også mye informasjon om de ulike aktiviteter

Detaljer

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest

Protokoll styremøte Landbruk Nordvest Landbruk Nordvest Hovsvegen 25, 6600 Sunndaløra Vedlegg 1 E-post rådgiving: nordvest@lr.no Org.nr:NO984 468 822MVA E-post tenester: tenester@lr.no Telefax 935 77 019 Bankgiro nr: 4202.20.16347 Sunndalsøra

Detaljer