Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09"

Transkript

1 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk NOT

2

3 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk

4 ResMed Paris (produsent), 24 rue de la Motte, 7755 Moissy-Cramayel, Frankrike. ResMed Schweiz AG Viaduktstrasse, Basel, Sveits, ResMed Corp Poway, CA, SA , ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) ResMed har kontorer i Brasil, Finland, Frankrike, Hongkong, India, Japan, Kina, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike (se for å få nærmere informasjon). Beskyttet av følgende patenter: FR 33538, FR , S Andre patenter er anmeldt. Elisée er et varemerke som tilhører ResMed Paris. De tekniske spesifikasjonene kan endres uten varsel. 28 ResMed Paris er et datterselskap av ResMed Inc. Opprettet: Aug

5 Forord Håndbokens innhold Denne kliniske håndboken er for ventilatoren Elisée 15 Li-Ion med programvareversjon V2.5 eller høyere. Håndboken er inndelt i avsnitt: Generelle sikkerhetsinstruksjoner: forholdsregler som gjelder bruken av ventilatoren Innledning og beskrivelse: beskrivelse av ventilatoren og tilbehøret Ventilasjon: beskrivelse av ventilasjonsmoduser og relaterte parametre Oppsett: hvordan ventilatoren og tilbehøret skal monteres Konfigurasjon og drift av ventilatoren: slå ventilatoren av og på, stille ventilasjonsparametre, pasientbruk Vedlikehold og desinfeksjon: prosedyrer for rengjøring av ventilatoren og tilbehøret samt forebyggende vedlikeholdsplan Alarmer og feilsøking: beskrivelse av alarmer og feilsøkingsveiledning Tekniske spesifikasjoner: beskrivelse og tekniske spesifikasjoner for ventilatoren og tilbehøret, tilhørende standarder, liste over deler og tilbehør, liste over symboler og forkortelser Alle trykkmålinger er oppgitt i cmh 2 O. 1 cmh 2 O =,984 hpa =,984 mbar. Definisjoner!! Denne håndboken inneholder spesielle uttrykk og ikoner som vises i margene. Hensikten er å gjøre deg oppmerksom på spesiell eller viktig informasjon. Forsiktig Forklarer spesielle tiltak for sikker og effektiv bruk av ventilatoren. Advarsel Varsler deg om mulig skade. Merk: Er en informativ eller nyttig merknad. iii

6 iv

7 Innhold Forord 1 Sikkerhetsinstruksjoner Generelle råd... 9 Hvordan bruke... 9 Strømforsyning... 9 Oksygen... 1 Elektromagnetisk kompatibilitet... 1 Tekniske spesifikasjoner... 1 Service og vedlikehold... 1 Transport og oppbevaring... 1 Gjenbruk Beskrivelse Formålet med Elisée Beskrivelse av ventilatoren 14 Sett ovenfra Berøringsskjerm og LCD-skjerm Venstre skulder Høyre skulder Sett bakfra Sett fra bunnen Strømforsyninger prioritet: nettstrømpakke og ekstern likestrømforsyning prioritet: eksternt batteri prioritet: internt batteri Gasstilførsler Funksjonsoversikt 19 Justerbar berøringsskjerm Brukergrensesnitt Ventilasjonsprogrammer Overvåking av lavtrykksoksygen Ventilasjonsmoduser Sensitivitet overfor pasientens anstrengelse (triggere) Ventilasjonsovervåking Batteriets levetid Tilbehør 2 3 Ventilasjon Ventilasjonsparametre 21 Trykkstøtte og inspirasjonstrykk, Pi (cmh 2 O) Positivt endeekspiratorisk trykk, PEEP (cmh 2 O) Inspirasjonstid Ti (s) I:E-forhold (inspirasjon til ekspirasjon-forhold) Maksimum inspirasjonstid, Ti maks (s) Apnétid T apné (s) Tidevolum, VT (ml) Reservetidevolum, Vts (ml) Rekrutteringssykluser Maks. flow, max (l/min) Flowkurve Respirasjonsfrekvens, F (åndedrag per minutt, F/min) Reservefrekvens, Fmin (åndedrag per minutt, F/min) Stigetid Ekspirasjonstrigger, Tg Eksp Inspirasjonstrigger, TgI Ventilasjonsmoduser 26 Spontan ventilasjon med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) (Assistert) styrt ventilasjon (V(A)CV og P(A)CV) v

8 vi Synkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (SIMV og PSIMV)... 3 Spontan ventilasjon (PS.SV (PS) og PS.VT-moduser) Ventilasjonsinnstillinger og målinger 36 Innstillinger for voksenventilasjon Innstillinger for pediatrisk ventilasjon Triggere Måleenheter og nøyaktighet (faktiske og viste målinger) Sammenheng mellom innstillinger og målinger Oppsett Strømforsyning 41 Nettstrømpakke Ekstern likestrømforsyning Eksternt batteri Pasientkretser 44 Montere kretsstøtten (enkel eller dobbel) Koble til pasientkretsen (enkel eller dobbel) Lavtrykksoksygen 47 Koble til oksygentilførsel Aktivere og deaktivere oksygenovervåking Annet tilbehør 48 5 Hvordan bruke Starte opp 52 Slå på apparatet Starte ventilasjon Låse opp skjermen for å åpne den kliniske menyen Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) Stille inn et ventilasjonsprogram 56 Tilgang til innstillingene for ventilasjonsprogram Stille inn ventilasjonsmodus Stille parametrene (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet)... 6 Stille alarmene (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet) Overvåke ventilasjon 62 Kurver Målinger Hendelseslogg og klinisk logg Programmere trender Ventilasjonsalternativer 66 BTPS korr Aktivere P2-programmet Velge målparametre (volumstyrt modus, VACV) Alternative innstillinger (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet) 68 Skjermlysstyrke og digitallyd Stille dato og klokkeslett... 7 Gi navn til ventilasjonsprogrammer Kalibrere berøringsskjermen Visning av kurver (kun under ventilasjon) Pasientbruk 73 Slå av og på Manuell test Vise innstillinger (mens ventilasjon er stoppet) Vise innstillinger (under ventilasjon) Pasienttidsmåler Endre ventilasjonsprogram under ventilasjon Stoppe ventilasjon / slå av ventilatoren 74 Klinisk meny Tvungen ventilatoravslåing Pasientmenyen Strømforsyninger 76

9 Betingelser for opplading av interne og eksterne batterier Statusvisning for strømforsyning Indikatorlamper på indikatorlampepanelet Vedlikehold og desinfeksjon Sykehus/helseinstitusjon, hjemmebruk og ny pasient Liste med rengjørings-/utskiftingsoppgaver 8 1 Maske Pasientkrets Dobbeltkretsstøtte og ekspirasjonsventilklaff O 2 -sensor Bakteriefilter Luftfukter Bytte utstøvfilteret Ventilatorhuset Oppsummeringstabell Forebyggende vedlikehold 86 Forebyggende vedlikeholdsplan Alarmer og feilsøking Alarmsignal Typer alarmer 88 Alarmer for ventilasjonsovervåking Tekniske alarmer... 9 Servicealarmer Prioritetsnivå og om alarmene kan stoppes 91 Prioritetsindikatorer Relative alarmprioriteter Deaktivere lydsignalet Alarminnstillinger 92 Voksenventilasjon Pediatrisk ventilasjon Stille Pi-alarmterskelen spesielt tilfelle 93 Eksempel på hvordan Pi-alarmterskelen stilles Alarmkontrollprosedyre 94 Teste strømforsyningsalarmene Tester som gjelder for både enkelt- og dobbeltkretsalarmer Tester for alarmer (kun dobbeltkrets) Tester for alarmer (kun enkeltkrets) Feilsøking 98 8 Tekniske spesifikasjoner Teknisk beskrivelse og bruk 11 Teknisk beskrivelse Slik fungerer ventilatoren Blokkdiagram av Elisée 15 med enkeltkrets Blokkdiagram av Elisée 15 med dobbeltkrets Tekniske spesifikasjoner for Elisée Elektriske spesifikasjoner Batteriets levetid Spesifikasjoner for trykkluft Spesifikasjoner og ytelsesdata Volumnivå Drifts-, lagrings- og transportforhold Tekniske spesifikasjoner for tilbehør Gjeldende standarder Driftssymboler og forkortelser 11 Symboler som står på skjermen Symboler på indikatorlampepanelet Symboler på apparatet 113 vii

10 viii Advarslers- og informasjonssymboler Kontakter og koblinger Transport og oppbevaring Elektromagnetiske utslipp og immunitet Reservedeler og tilbehør 116 Indeks

11 1 Sikkerhetsinstruksjoner Generelle råd Du vil finne andre spesifikke advarsler og kommentarer i teksten i denne håndboken. Denne håndboken må leses og være forstått av brukeren før ventilatoren brukes på en pasient. Denne håndboken er beregnet på bruk av leger, leverandører av medisinsk utstyr til hjemmebruk og pleiepersonale. Det finnes også en servicehåndbok for ventilatoren, som deles ut ved ResMed opplæringsøkter. Den må leses og være forstått av teknikerne som er ansvarlige for reparasjon av ventilatoren. Ventilatoren skal ikke brukes hvis den er skadet eller hvis det er synlige eksterne defekter eller uforklarlige endringer i ytelse. Ventilasjonsinnstillingene må foreskrives av pasientens lege. Ventilasjonsinnstillingene må bestemmes og anvendes under tilsyn av lege eller kvalifisert og faglært personale. Det er av stor betydning for ventilasjonsavhengige pasienter at ventilatoren overvåkes. Pass på at den som behandler pasienten er i stand til å foreta eventuell nødvendig korrigerende tiltak hvis det trigges en alarm eller hvis ventilatoren svikter. Det anbefales at du har tilgang til en reserveventilasjonsmetode. Denne ventilatoren er designet for ventilasjon av voksne og barn. Den er ikke beregnet på neonatal ventilasjon. Bruk ventilatoren kun med CE-merket tilbehør og i samsvar med produsentens anbefalinger. Hvordan bruke Elisée 15 må ikke dekkes til eller plasseres slik at det kan hemme ventilasjon. Før pasienten kobles til ventilatoren, sjekk hele pasientkretsen for å eliminere risiko for lekkasjer eller defekte deler. Ikke blokker ventilene på ventilatoren. Alarmer skal sjekkes og justeres før utstyret tas i bruk for en ny pasient. De skal også sjekkes og justeres regelmessig når utstyret brukes til hjemmeventilasjon. Disse kontrollene skal inkluderes i den faste servicen. Ikke bruk ventilatoren med antistatiske eller elektrisk ledende pasientkretser. Ikke bruk dette utstyret i nærheten av brannfarlige anestetiske midler. Brukeren må passe på at den totale motstanden i pasientkrets- og ventilasjonstilbehøret ikke overstiger 6 cmh 2 O ved en flowhastighet på 6 l/min for voksne og 3 l/min for barn. Hvis en teknisk alarm trigges, slå av respiratoren og trekk ut kontakten til nettet og oksygenforsyningene. Strømforsyning Ventilatoren skal ikke brukes hvis strømledningen eller nettstrømpakken er skadet. Hvis det er interferens på det elektriske nettverket, skal ventilatoren drives på batteristrøm. Strømkilden som brukes for ventilatoren, må overholde gjeldende standarder. Bruk strømledningen som følger med ventilatoren. Ventilatoren må ikke kobles til et pluggpanel med flere uttak eller skjøteledning. Når ventilatoren er koblet fra nettet og oppbevart over lengre tid, vil reservebatteriet lade ut. Hvis alarmen STILL KLOKKE trigges når ventilatoren slås på, må batteriet lades opp ved å koble til nettstrøm. NOT Sikkerhetsinstruksjoner 9/12

12 Oksygen Vi anbefaler at du kobler fra oksygenporten når ventilatoren står i standby-modus eller er avslått. Prøv ikke å åpne eller stikke hull på oksygensensoren. Ventilatoren kan ikke kompensere for endringer i atmosfærisk trykk. FiO 2 -målingene kan påvirkes av høyden over havet. Elektromagnetisk kompatibilitet Brukeren må forsikre seg om at drift av ventilatoren ikke hemmes av samtidig bruk av utstyr som defibrillatorer eller diatermi, elektrokirurgisk eller radiologisk utstyr eller mobiltelefoner. tstyret kan påvirkes av elektromagnetiske felt som er større enn 1 V/m. Hvis det brukes annet tilbehør eller andre strømledninger enn de som er oppgitt, kan det øke utslipp fra ventilatoren eller redusere immuniteten. Tekniske spesifikasjoner Trykket i apparatet vil ikke være lavere enn atmosfærisk trykk under ekspirasjonsfasen. Maksimumstrykket som leveres av ventilatoren, kan ikke overskride 6 7 cm H 2 O. Ventilatorens design garanterer at pasienten vil kunne puste spontant og ikke puste inn utåndet luft hvis apparatet stopper. Service og vedlikehold Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som kan påføres ventilatoren som følge av: vedlikehold eller endringer som ikke er i samsvar med instruksjonene som er gitt eller som ikke har forhåndsgodkjenning fra produsenten vedlikehold eller endringer utført av uautoriserte personer. Hvis det skjer noe uventet, ta kontakt med ResMed-representant. For å unngå risikoen for død ved støt, ikke fjern dekslene. Alle prosedyrer skal utføres av en tekniker utlært i vedlikehold av ventilatoren. Ikke blokker ventilene på ventilatoren. Tilbehøret skal renses og desinfiseres før apparatet tas i bruk for første gang, og mellom pasienter. Reservesikringer må være identiske med de gamle, og overholde de samme standardene. tskifting må utføres av en kvalifisert tekniker. Transport og oppbevaring Dette utstyret er ikke beskyttet mot inntrengning av vann (IPX). nder transport anbefaler vi at utstyret brukes i vesken for å gi maks. beskyttelse mot utilsiktet sprut. Ventilatoren må ikke utsettes for direkte sollys. Ventilatoren må ikke utsettes for sterke støt. Ventilatoren må ikke slås på straks etter oppbevaring eller transport under andre forhold enn anbefalte driftsforhold. 1/12 NOT

13 Gjenbruk I samsvar med direktiv 22/96/EF om elektrisk avfall og elektronisk utstyr må dette apparatet kildesorteres og avhendes atskilt fra andre typer avfall. Den må ikke avhendes sammen med vanlig kommunalt avfall. Ved avhending av dette utstyret, bruk egnet avfallsinnsamling, gjenbruks- og resirkuleringssystem som finnes i ditt distrikt. Oksygensensoren inneholder giftige stoffer enten den er ny eller utslitt. Den må avfallsbehandles i henhold til de pågjeldende bestemmelser for avfallsbehandling i området og lokale miljøbestemmelser. Sensoren må ikke brennes: fare for giftig røyk. NOT Sikkerhetsinstruksjoner 11/12

14 12/12 NOT

15 2 Beskrivelse 2.1 Formålet med Elisée 15 Elisée 15 er et ventilasjonsapparat som kan levere trykkbasert eller volumbasert invasiv eller ikke-invasiv ventilasjon til voksne eller barnepasienter hjemme eller på sykehus. Det er ikke beregnet på neonatal ventilasjon. Elisée 15 kan brukes med kretser med følgende diameter: 15 mm for ventilasjon med tidevolum mellom 5 og 3 ml 22 mm for ventilasjon med tidevolum > 3 ml Det kan brukes med: en enkeltkrets, en ekspirasjonsventil og en proksimaltrykkledning, eller en dobbeltkrets Elisée 15 er utviklet for bruk av både avhengige og ikke-avhengige pasienter. Det har et internt batteri som brukes automatisk hvis nettstrøm eller ekstern likestrømforsyning er frakoblet. Elisée 15 er konstruert for sikre at pasienten ikke påvirkes av apparatsvikt og bruker et system med automatisk trigget ventilasjonsovervåking og tekniske alarmer. For ventilasjonsavhengige pasienter er det spesielt tilrådelig å ha en ekstra Elisée 15 tilgjengelig som reserve. NOT Beskrivelse 13/12

16 INT. EXT. 2.2 Beskrivelse av ventilatoren Sett ovenfra tskiftbart ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- eller dobbeltkrets (dobbeltkretsstøtte vises montert) Berøringsskjerm (for innstilling og visning av de ulike parametrene) Håndtak Indikatorlampe for dataoverføring (blinker grønt under overføring via serieporten) Strømforsyninger: (Se Tabell 5.3 på side 77 for detaljer) Indikatorlampe for nettstrøm eller ekstern strømforsyning Indikatorlampe for internt batteri (ladestatus) Bluetooth-indikatorlampe (viser et kontinuerlig blått lys når en tilkobling er opprettet) INT. EXT. Indikatorlampe for eksternt batteri (ladestatus) Figur 2.1: Sett ovenfra Slå av alarmknapp Lysstyrkesensor (justerer skjermkontrasten automatisk) Berøringsskjerm og LCD-skjerm Du kan velge skjermbilder og parametre ved å trykke på knapper, både på apparatet og berøringsskjermen. Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 Intern. P1: VACV Mains P2: PS START VENTIL T 1s Figur 2.2: Bruke berøringsskjermen Elisée 15 har to tilgangsnivåer for klinikere: tilgang kun for klinikeren (klinisk meny) pasienttilgang (pasientmeny) 14/12 NOT

17 > > Åpen hengelås -symbol Lukket hengelås -symbol cm H2O HP <PE P 16 v 28 cm c/ 23.2 H2O 1/3,3 13 min 6,3 Kurver VACV info Ppeak I/E FTOT VE l/ min M odus P ara m Trykk for å åpne innstillingsskjerm bildet Trykkverdi (cmh 2 O) Søylediagram Momentane målinger cm 15,6 H2O < HP < PE P1: P2: Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 VACV PS Intern. Mains Tilgjengelige strømforsyninger Trykk for tilgang til ventilasjonsprogrammålinger og - parametre Klinisk meny-skjermbildet Pasientmeny-skjermbildet Figur 2.3: Eksempel på et skjermbilde i den kliniske menyen (til venstre) og i pasientmenyen (høyre) under ventilasjon Du finner en liste over alle symbolene som vises på skjermbildet, i Driftssymboler og forkortelser på side 11. Venstre skulder Ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- eller dobbeltkretser Ekspirasjonskretsstøtte for dobbeltkrets, utskiftbar med enkeltkretsstøtte Figur 2.4: Sett fra venstre med ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- og dobbeltkretser Høyre skulder (Du finner en detaljert oversikt over støtten i Figur 4.6, Enkelt- og dobbeltkretsstøtter, på side 45) Insufflasjonsutløp Nettstrømpakke eller eksternt batteri (utskiftbart) Kontakt for ekstern likestrøm (12 28 V / 15 A maks.) Kontakt for ekstern alarm ( ) Seriekabelkontakt for tilkobling til PC ( ) Figur 2.5: Sett fra høyre Av/på-knapp ( ) NOT Beskrivelse 15/12

18 Sett bakfra Luftinntak Oksygensensor (ekstrautstyr) med beskyttelseshette Koblingsport for lavtrykksoksygen Figur 2.6: Sett bakfra Sett fra bunnen Støvfilter (luftinntak) Høyttaler Etikett med ventilatorens serienummer, for eksempel EL2D871: Produkt kode Produsentmerke Produksjonsår Produksjonsmåned Produksjonsnr. Produktkode (PACXXXXXX) Figur 2.7: Sett fra bunnen EL2D Batterirom for nettstrømpakke eller eksternt batteri 2.3 Strømforsyninger Elisée 15 kan betjenes på tre ulike strømkilder. ResMed-strømforsyning Prioritet 3 Prioritet 1 Prioritet 1 Ekstern strømforsyning (kjøretøy) Nettstrømpakke (grå etikett og 2 kontakter) Eksternt batteri (blå etikett, ingen kontakter) Prioritet 2 Nettstrømpakke og ekstern strømledning (her regnes pakken for å være en ekstern strømforsyning) Figur 2.8: Tilgjengelige strømforsyningstyper for Elisée 15 og ventilatorens prioritetsrekkefølge for bruk 16/12 NOT

19 Den sikreste strømforsyningen velges automatisk i henhold til følgende prioritetsrekkefølge, fra høyest til lavest. 1. prioritet: nettstrømpakke og ekstern likestrømforsyning Nettstrømpakke Pakken settes i batterirommet på undersiden av ventilatoren. Den sørger for likestrømforsyning fra strømnettet (1 23 V vekselstrøm / 5 6 Hz /,6 1 A) og muliggjør opplading av det interne batteriet. Figur 2.9: Nettstrømpakke sett ovenfra (venstre) og nedenfra (høyre) Merk: Hvis nettstrømpakken brukes utenfor rommet sitt, kobles den til respiratoren via en ekstern strømledning, og betraktes derfor som en ekstern strømforsyning (se neste avsnitt). Plasser blindpakken i rommet slik at det aldri blir stående tomt. Ekstern likestrømforsyning Kontakt for strømledning på nettstrømpakke Ekstern likestrømforsyning (12 28 V likestrøm / 15 A maks.) gis av enten nettstrømpakken tilkoblet via strømledning ResMed-strømforsyningen utstyrt med en lader, eller et kjøretøy Med denne skal ventilatoren kunne brukes uten nettstrøm i minst 1 time. Lader Strømforsyning Ekstern strømforsyningsledning (tilkobling mellom nettstrømpakke og Elisée) Figur 2.1: Tilgjengelige typer ekstern strømforsyning Ledning for tilkobling til ventilatoren Likestrømledning for strømforsyning fra kjøretøy 2. prioritet: eksternt batteri Som med nettstrømpakken settes det eksterne batteriet inn i batterirommet på undersiden av ventilatoren. Denne strømforsyningen har høyere prioritet enn det interne batteriet. Batteriet kan lades under ventilasjon hvis spenningen er høyere enn 2 V. Batteriet lades imidlertid på enhver spenning når ventilasjon ikke leveres. Det anbefales å koble fra det eksterne batteriet hvis ventilatoren skal settes på lager i lengre tid. NOT Beskrivelse 17/12

20 Blå etikett Figur 2.11: Eksternt Li-Ion-batteri Det eksterne batteriet lades opp når ventilatoren er tilkoblet nettstrømpakken via den eksterne strømledningen en ekstern likestrømkilde Når ladningen i det eksterne batteriet faller under 5 %, bytter Elisée 15 til intern batteristrøm. 3. prioritet: internt batteri Batteriet kan lades under ventilasjon av en ekstern strømkilde (ekstern likestrøm eller nettstrøm) hvis spenningen er høyere enn 2 V. Batteriet lades imidlertid på enhver spenning når ventilasjon ikke leveres. Merknader: Svakt batteri -alarmen trigges etterfulgt av Tomt batteri -alarmen. Dette indikerer at ventilasjon er stoppet. Så snart ventilasjon er stoppet, vil apparatet slå seg helt av etter minst 5 minutter. Hvis du i løpet av denne tiden kobler apparatet til en strømkilde (annen enn eksternt batteri), starter ventilasjonen opp igjen umiddelbart. Hvis nettstrøm er frakoblet, lyder et signal, og et symbol vises på skjermen. Trykk på Slå av alarmknappen én gang for å slå av lydsignalet. Hvis du vil vise statusen til strømforsyningene, se Strømforsyninger på side Gasstilførsler Metallkobling for tilkobling av ekstern tilførsel av lavtrykksoksygen Port for lavtrykksoksygen (maks. 4 kpa, maks. 15 l/min) Figur 2.12: Gasstilførsel (omgivelsesluft og lavtrykksoksygen) Støvfilter (filtrerer omgivelsesluft idet den kommer inn i apparatet og før den når luftslangen)! Forsiktig Ikke blokker luftfilteret ( ). 18/12 NOT

21 2.5 Funksjonsoversikt Justerbar berøringsskjerm Skjermen, som består av en integrert berøringsskjerm og en LCD-skjerm, kan kalibreres raskt og enkelt. I tillegg kan skjermretningen inverteres. Brukergrensesnitt Brukergrensesnittet har tre separate menyer: pasientmeny (begrenset tilgang til ventilatorens funksjoner) klinisk meny (tilgang til alle funksjoner) teknisk meny (ikke omhandlet i denne håndboken). Ventilasjonsprogrammer Med Elisée 15 kan du for samme pasient programmere: to ventilasjonsprogrammer; Hver av dem kan være i enten invasiv eller ikke-invasiv modus. Pasienten kan bytte mellom programmer under ventilasjon så lenge dette er mulig i pasientkretskonfigurasjonen. Overvåking av lavtrykksoksygen Elisée 15 kan motta en tilførsel av lavtrykksoksygen. Oksygentilførselen tilkobles med en metallkobling. Med en intern MOX2-oksygenmålingssensor (ekstrautstyr) kan du overvåke FiO 2 (oksygenkonsentrasjonen i volumet som leveres til pasienten). Ventilasjonsmoduser CPAP (kontinuerlig positiv luftveistrykk): Spontan ventilasjon med kontinuerlig positivt trykk tilført luftveiene Volumstyrt (VCV) og assistert volumstyrt (VACV) ventilasjon Trykkstyrt (PCV) og assistert trykkstyrt (PACV) ventilasjon Synkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (SIMV) Trykksynkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (PSIMV) Trykkstøtte (PS.SV (PS)) og trykkstøtte med minimum tidevolum (PS.V T ). Sensitivitet overfor pasientens anstrengelse (triggere) Sensitivitet overfor pasientens inspiratoriske og ekspiratoriske anstrengelse gis med inspiratoriske og ekspiratoriske triggere, som fungerer med enkelt- og dobbeltkretser. Ventilasjonsovervåking Innstillinger for ventilasjonstrender oppgis på Elisée 15, og ventilasjonsdataene innhentes og analyseres så av EasyView 15-programvaren. NOT Beskrivelse 19/12

22 Batteriets levetid Med det interne batteriet kan Elisée 15 betjenes i en betydelig tidsperiode uten nettstrømtilkobling. Denne perioden kan forlenges ved bruk av alternative strømkilder som kan brukes samtidig (eksternt batteri, ResMed-strømforsyning, nettstrømpakke og strømforsyning fra et bilbatteri). Elisée 15 kan bytte mellom strømforsyninger uten å måtte stoppe ventilasjon ( hot swap ). 2.6 Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig for bruk med ventilatoren: Ikke-ventilert maske Eksterne batterier Pasientkrets Fjernkontroll Enkelt- og dobbeltkretsstøtter Tralle Oksygentilbehør: sensor for lavtrykksoksygen og oksygenkobling Ekstern alarm Bakteriefilter EasyView 15-programvare for trendanalyse Luftfukter og vannfeller 2/12 NOT

23 3 Ventilasjon 3.1 Ventilasjonsparametre Trykkstøtte og inspirasjonstrykk, Pi (cmh 2 O) Trykkstøtte er trykket som leveres av ventilatoren i tillegg til mål-peep under inspirasjonsfaser i modusene PS.SV (PS) og PS.V T. I de andre trykkstyrte modusene (assistert trykkstyrt og trykkstyrt) henviser vi til inspirasjonstrykk, eller Pi. P AI PEP Figur 3.1: Trykkstøtte. t Positivt endeekspiratorisk trykk, PEEP (cmh 2 O) Trykk levert av ventilatoren og opprettholdt under ekshalering. P AI PEP Figur 3.2: Positivt endeekspiratorisk trykk Inspirasjonstid Ti (s) Tidsperioden ventilatoren leverer insufflasjon til pasienten. t P Ti Te t V t Figur 3.3: Inspirasjonstid I:E-forhold (inspirasjon til ekspirasjon-forhold) Forholdet mellom inspirasjonstid og ekspirasjonstid (Te) for hvert åndedrag. Eksempel: Hvis Ti = 2 sekunder og Te = 4 sekunder, er I:E = 1:2 NOT Ventilasjon 21/12

24 Maksimum inspirasjonstid, Ti maks (s) I kun spontanmodus (se Spontan ventilasjon (PS.SV (PS) og PS.VT-moduser) på side 32) representerer Ti maks maksimumstiden for hvor lenge ventilatoren opprettholder inspirasjonstrykket før sykling til ekspirasjon. Dette gir pasienten et tidsrom under inspirasjon hvori pasienten spontant kan sykle til ekspirasjonsfasen. Apnétid T apné (s) Kun i spontanmodus representerer T apné tidsperioden som ender med at ventilatoren starter en inspirasjonsfase, hvis pasienten ikke har trigget en. P Figur 3.4: Apnétid T apné (eksempel: 2 s) Prinsipp for apnéventilasjon På slutten av apnétiden (still inn T apné, tidsmålt fra starten av ekspirasjonsfasen), hvis pasienten ikke har pustet, går ventilatoren over til reserveapnéventilasjon. Slik ventilasjon kan være enten trykk- eller volumstyrt. De justerbare parametrene er: I volumbaserte moduser: apnétid (T apné), tidevolum (V T ), respirasjonsfrekvens (F) og inspirasjonstid (Ti) (eller V max eller I:E). I trykkstyrte moduser: apnétid (T apné), inspirasjonstrykk (Pi), respirasjonsfrekvens (F) og inspirasjonstid (Ti). Tidevolum, VT (ml) Luftvolumet insufflert til pasienten av ventilatoren (V TI ), og luftvolumet ekshalert av pasienten (V TE ). t V V TI V TE t Figur 3.5: Tidevolum, (V T ) Reservetidevolum, Vts (ml) Minimum tidevolum levert hvert åndedrag unntatt i følgende situasjoner: Hvis Pmaks-alarmgrensen er stilt til en verdi under PS + PEEP + 5 cmh 2 O + 2% (PS + PEEP). Hvis nødvendig trykk er mindre enn PS (eller Pi) + PEEP + 5 cmh 2 O + 2% (PS (eller Pi) + PEEP). Hvis nødvendig trykk er større enn 6 cmh 2 O. 22/12 NOT

25 Når trykket ikke er tilstrekkelig til å oppnå et insufflert volum som er større enn eller lik reservetidevolumet (V TS ), økes trykkstøtten i etterfølgende syklus for å sikre at reservetidevolumet leveres. Rekrutteringssykluser Rekrutteringssykluser åpner kollapsede alveoler ved å opprettholde lengre insufflasjonstid under en styrt trykksyklus. Disse syklusene er alltid trykkstyrte, enten apparatet er i V(A)CV- eller P(A)CV-modus. P P t t V t V t V(A)CV Rekrutteringssyklus P(A)CV Rekrutteringssyklus Figur 3.6: Rekrutteringssykluser i V(A)CV- og P(A)CV-moduser Ventilatoren trigger åndedrag for pasienten. De justerbare parametrene er: (Minimum) rekrutteringsperiode: intervallet mellom to rekrutteringssykluser i minutter. Rekrutteringsstørrelse (s): varigheten av insufflasjon under rekrutteringssyklusen. Rekrutteringstrykk (cm H 2 O): insufflert trykk under rekrutteringssyklusen. Maks. flow, max (l/min) Maksimum inspirasjonsflow levert til pasienten. Denne påvirker direkte inspirasjonstiden som trengs til å nå målvolumet for syklusen og I/E-forholdet. Flowkurve V I volumbaserte moduser kan flow levert av apparatet være konstant eller avtagende. Det leverte tidevolumet og respirasjonsfrekvensen er uendret. V Avtagende flow Vmax Konstant flow Konstant flow Avtagende flow Tid Tid Med I:E- eller Ti-innstilling Med maks flow-innstilling ( Vmax) Figur 3.7: Flowkurveparameter med I:E- eller Ti-innstilling, og med maks. flow-innstilling Flownivået stilles inn indirekte ved å stille inn I:E-forholdet eller Ti, eller direkte ved å stille inn Flow-parameteren. Med en konstant flowhastighet (se 1 i neste diagram) er levert flow merkbart konstant gjennom den aktive inspirasjonsfasen. Med en avtagende flowhastighet reduseres levert flow gjennom den aktive inspirasjonsfasen (fire ulike reduksjonshastigheter/slopes). NOT Ventilasjon 23/12

26 Merk: Ved ventilasjon i ACV or SIMV-modus stilles insufflasjonstiden Ti direkte inn via Elisée 15-skjermens Ti-knapp, eller indirekte ved å stille inn V max eller I:E-forholdet. Helningen til flowkurven kan påvirkes i ACV-modus gjennom I:E-forholdet eller Ti-innstillingene I dette tilfellet reduseres flow med en hastighet på en av fire nedadgående slopes: 2, 3, 4 eller : Maks flow = konstant flow + 1% 4 V 4: Maks flow = konstant flow + 75% 3 3: Maks flow = konstant flow + 5% 2 2: Maks flow = konstant flow + 25% 1 1: Konstant flow Figur 3.8: Flowkurveparameter med I:E- eller Ti-innstilling Ti forblir konstant uavhengig av hvilken helning som velges ( ). Bare V max 4 5 varierer. Helningen til flowkurven kan påvirkes i ACV-modus ved hjelp av maxinnstillingene Flow avtar i takt med en av fire helninger som er basert på en prosentdel av t V max: V Vmax Avtagende flow med nedadgående slope stilt til opptil 75 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil 5 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil 25 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil % av V max t Figur 3.9: Flowkurveparameter med maks. flow-innstilling V max forblir konstant uavhengig av hvilken flowform som velges ( varierer ). Kun Ti Respirasjonsfrekvens, F (åndedrag per minutt, F/min) Antall åndedrag per minutt, enten levert av ventilatoren (styrte sykluser) eller initiert av pasienten ved hjelp av triggerne (spontane eller assisterte styrte sykluser). Reservefrekvens, Fmin (åndedrag per minutt, F/min) Reserverespirasjonsfrekvensen garanterer pasienten et minimumsantall åndedrag per minutt. Stigetid Tiden det tar å nå innstilt trykk. Det er fire tilgjengelige stigetidsnivåer, fra 1 (kortest stigetid) til 4 (lengst stigetid, opptil 6 ms avhengig av ventilasjonsmodus). 24/12 NOT

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se

Elisée 150. Kortfattet bruksanvisning. Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Elisée 150 Kortfattet bruksanvisning Global leaders in sleep and respiratory medicine www.resmed.se Innholdfortegnelse Beskrivelse av ventilatoren... 3 Oppkopling av ventilatoren... 4 Tilkopling av pasientkrets...4

Detaljer

Hurtigveiledning. Norsk

Hurtigveiledning. Norsk Hurtigveiledning Norsk Astral-apparatet 1. Adapter-port Kan utstyres med en enkeltkretsadapter, enkeltkrets-lekkasjeadapter eller dobbeltkretsadapter (kun Astral 150) 2. Håndtak 3. Inspirasjonsport (til

Detaljer

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Kort brukermanual LTV 1200

Kort brukermanual LTV 1200 Kort brukermanual LTV 1200 A Valg modus velg ventilasjonsmodus. B On/Standby Button skru ventilatoren På eller til Standby. C Kontroll innstillinger velger og viser ventilasjonsparameter. D - Display vindu

Detaljer

VS III Pasienthåndbok

VS III Pasienthåndbok VS III Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1. Innledning........................................

Detaljer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv og ikke-invasiv ventilator Veiledning for databehandling Norsk Følgende tabell viser hvor data fra Stellar-apparatet kan vises. Data som vises på ResScan, kan lastes ned

Detaljer

DIREKTE LAGREDE LAGREDE LAGREDE

DIREKTE LAGREDE LAGREDE LAGREDE S9 -serien VA Adapt / AutoSet CS / Auto 25 / V-Auto / VA S / VA ST / VA ST-A / VA Adapt (acewave ) / AutoSet CS (acewave ) / AutoSet CS-A (acewave ) / VA ST (ivas) / VA ST-A (ivas) Veiledning for databehandling

Detaljer

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk

Veiledning for frakoblingsalarm. Norsk Veiledning for frakoblingsalarm Norsk Astral frakoblingsalarm Astral frakoblingsalarm måler konstant kretsmotstanden for å beregne graden av frakobling (vist som prosentandel). ). Frakoblingsalarm med

Detaljer

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Norsk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Takk for at du valgte en S9 trådløs modul. Når S9 trådløs modul brukes sammen med ResMed S9-apparater i hjemmet, overfører den

Detaljer

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster

Bruksanvisning Norsk. Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Norsk Alarm & Sensorplaster Bruksanvisning Larm & Sensorplaster Norsk version 2007 Redsense Medical AB Box 287 301 07 Halmstad www.redsensemedical.com RM-1-RM029 August 09 Innhold Advarsler

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Stellar 100 Stellar 150

Stellar 100 Stellar 150 Stellar 100 Stellar 150 Invasiv og ikke-invasiv ventilator Veiledning for databehandling Norsk Følgende tabell viser hvor data fra Stellar-apparatet kan vises. Data som vises på ResScan, kan lastes ned

Detaljer

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE

VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE VENTILATOR SYSTEM V.2.0 BRUKERHÅNDBOK CRITICAL CARE Innhold 1 Før bruk.3 2 Ventilering...15 3 Pasientsikkerhet...69 4 Beskrivelse av utstyret...79 5 Oppsett og klargjøring...111 6 Oppstartskontroll...133

Detaljer

Enrich life. ResMed.com

Enrich life. ResMed.com Enrich life ResMed.com Beskrivelse av Astral Resmeds Astral ventilatorutvalg har blitt bygd for enkelhet, brukervennlighet og effektivitet. Den leverer en pakke med terapimodi som passer både voksne og

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Wallbox Pulsar Bruker manual

Wallbox Pulsar Bruker manual Wallbox Pulsar Bruker manual 1/15 Velkommen til Wallbox Gratulerer med kjøpet av det revolusjonerende lade system for El. bil designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031

BRUKSANVISNING MODELL: G-9000 MODUL NR.: 3031 OM BRUKSANVISNINGEN Ut fra hvilken modell av klokken du har, vil displayet vise lyse tall med mørk bakgrunn eller omvendt. Knappe operasjonene er indikert med bokstavene som vist i figurene til venstre.

Detaljer

INSTALLASJONSVEILEDNING

INSTALLASJONSVEILEDNING INSTAASJONSVEIEDNING GARO SR3 komfyrvakt Hurtigveiledning Sett i batteriene og monter sensoren på vegg (A) eller opp under ventilatoren (B, ): Mot komfyren. Alternativ A: veggen Alternativ B og : avtrekksviften

Detaljer

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT

MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING TERMLIFT MONTERINGSANVISNING Før du setter i gang. For montering, bruk og vedlikehold av denne motoren pakken på en sikker måte, er det flere forutsetninger som må tas. For sikkerheten

Detaljer

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk

Ventilatorer for voksne og barn. Hurtigstartveiledning. Norsk Ventilatorer for voksne og barn Hurtigstartveiledning Norsk Oppsett Ikke-invasiv bruk Vekselstrømledning Maske Stellar 2 Luftslange 3 4 5 1 Vekselstrømledning Vekselstrømlåseklemme H4i varmefukter Invasiv

Detaljer

VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING

VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING VPAP IV ST APPARAT FOR POSITIV OVERTRYKKSBEHANDLING Presentasjon av det nyeste tilskuddet til ResMeds VPAP-serie. Den totale løsningen for bilevelbehandling med høy ytelse VPAP IV ST Komfortabel, kompakt

Detaljer

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q

CLOCK RADIO. Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q CLOCK RADIO Sonoclock 590 Sonoclock 590 Q NO NORSK 2 ALARM TIME SLEEP SNOOZE UP DOWN RADIO ON AL 1 1+2 2 - TUNING + FM MW U + VOLUME - 3 NORSK NORSK 05-13 4 NORSK SIKKERHET OG INNSTILLING 7 Denne enheten

Detaljer

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator

AutoSet CS-A. Welcome Guide. Norsk. ADAptive servo-ventilator AutoSet CS-A ADAptive servo-ventilator Welcome Guide Velkommen Takk for at du valgte AutoSet CS-A. Les Velkommen og Informasjon-veilederne i sin helhet før du bruker enheten. Luftuttak Likestrøminntak

Detaljer

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER

NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER NORSK BRUKSANVISNING PL-C001P 6V / 12V 1A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C001P (6/12 Volt, 1 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning Installasjonsveiledning Del 1/2 GARO SR2 komfyrvakt v4.1.1 NOR SR2 Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Oppsett 4. Still inn alarmgrensen 5. Installering av vannlekkasjedetektoren (tilbehør) 6.

Detaljer

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E

BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E BRUKSANVISNING VIFTEOVN VT 2000E LES BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR APPARATET TAS I BRUK. BESKYTT DEG SELV OG ANDRE VED Å GRUNDIG GÅ I GJENNOM SIKKERHETSREGLENE. VED IKKE Å FØLGE DISSE KAN BÅDE PERSONSKADE

Detaljer

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER

Brukermanual. VebaBox Model: 100L L. VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Brukermanual VebaBox Model: 100L - 1200L VebaBox. Cool solution NORSK IMPORTØR/ FORHANDLER Westrum AS Øvermarka 2 2320 Furnes Tlf. +47 95 49 60 00 E-mail: post@westrum.no Website: www.westrum.no www.vebabox.com

Detaljer

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper

Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Hvordan skal vi ventilere deg i dag? Ventilasjonsformer Kurver og looper Sauerbach s operasjonsrom med negativt trykk, 1904 Sauerbrach s Negative Pressure Ventilasjonsmodi PC-CMV PC-BIPAP PC-APRV PCV-VG

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80

HÅNDBOK. Bruksanvisning for tørkehylle TSH80 HÅNDBOK Bruksanvisning for tørkehylle 24 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha tørkehylle. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken gjelder

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3013. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel

Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel Brukermanual for SPARK LINE 32 Mode 2 ladekabel SPARK LINE 32 EVSE for 32A lading Viktige sikkerhetsinstruksjoner. Dette dokumentet inneholder viktige instruksjoner og advarsler som må følges når du anvender

Detaljer

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax:

Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: Fax: Produkt: Gassdetektor Type: Ferrari GS920 Leverandør: Tolcon AS Revidert: 07.01.2010 av Merethe Haugland Norsk importør: TOLCON AS Brynsalléen 4, 0667 Oslo TEL: 22 66 66 70 Fax: 22 66 66 71 www.tolcon.no

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750

Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør. OBS! Vær påpasselig med å gjøre rent filteret hver

Detaljer

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO

Din bruksanvisning PLANTRONICS VOYAGER PRO Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat

TDS 20/50/75/120 R. NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TDS 20/50/75/120 R NO Brukerveiledning - elektrisk varmluftapparat TRT-BA-TDS R -TC-001-NO TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker

BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker BRUKSANVISNING Milestone 310 Digital Opptaker Vi anbefaler at du bruker noen minutter på å lese gjennom denne bruksanvisningen, slik at du blir kjent med funksjonene og dermed får bedre utbytte av din

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Brukerveiledning VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Brukerveiledning Takk for at du har kjøpt TV SoundBox. Vennligst les gjennom brukerveiledningen før du tar den i bruk og spar den for fremtid konsultasjoner. Hvis du har noen spørsmål, vennligst kontakt

Detaljer

UNI-DEX BRUKSANVISNING

UNI-DEX BRUKSANVISNING UNI-DEX BRUKSANVISNING BESKRIVELSE AV ENHETEN Se illustrasjon 1 1.1 Svarknapp 1.2 Room off knapp 1.3 Bæresnor 1.4 Mikrofon 1.5 Ladeindikator 1.6 Ladekontakt 1.7 Ledning med 3,5mm jack plugg Les bruksanvisningen

Detaljer

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER

BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER BRUKSANVISNING PL-C004P 6V / 12V 4.5A ELEKTRONISK BATTERILADER 2011 Powerline Industrial Ltd. All rights reserved. Powerline PL-C004P (6/12 Volt, 4.5 Ampere) Norsk Bruksanvisning: TILTENKT BRUK: Produktet

Detaljer

Installasjonsveiledning

Installasjonsveiledning v4.2.1 NOR GARO SR2 PCU5.1-PP Installasjonsveiledning GARO SR2 komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-PP Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering av vannlekkasjedetektoren

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs

AutoSet & Elite. Welcome Guide. Norsk. POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs AutoSet & Elite POSITIVE AIRWAY PRESSURE DEVICEs Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte S9 AutoSet eller S9 Elite. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker dette utstyret.

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk.

PRESENTASJON. Display. Telefonsvarer-tast. Telefonliste-tast. Rør Av/På-tast. Gjenta-tast. Norsk. Tast for flersamtale/hold med ventemusikk. PRESENTASJON Hørerør Display Telefonliste-tast Telefonsvarer-tast Rør Av/På-tast Tastatur Gjenta-tast Tast for flersamtale/hold med ventemusikk Norsk R- og Program-tast Mikrofon Brukerhåndbok Høyttaler-tast

Detaljer

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler

Fornybar energi. Komme i gang med LEGO Energimåler Fornybar energi Komme i gang med LEGO Energimåler de LEGO Group. 2010 LEGO Gruppen. 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over Energimåleren... 3 2. Feste Energiboksen... 3 3. Lade og utlade Energimåleren...

Detaljer

BRUKSANVISNING CR-420 Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet.

BRUKSANVISNING CR-420  Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. BRUKSANVISNING CR-420 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Les denne brukerhåndboken nøye før du begynner å bruke produktet. KONTROLLER OG INDILATORLAMPER 1. PÅ/AV -knapp 2. TIME TU - -knapp 3. MIN TU + -knapp 4.

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3011. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3011 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning

Denne guiden skal brukes kun som hjelp til å identifisere et problem. Problem Mulig feil Forslag til løsning VI Drift, rengjøring og vedlikehold For å få isbiter uten forurensninger bør vannet i tanken byttes hver 24 time. Hvis kompressoren stopper pga. lite vann eller for mye is bør du vente 3 minutter før den

Detaljer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome. Straightener HP8339. Brukerhåndbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8339 NO Brukerhåndbok l a b c d e f g h i j k Norsk 1 Innledning Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du

Detaljer

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR

VPAP ST with ivaps. Welcome Guide. Making quality of care easy. Norsk Respiratory Care Solutions NONINVASIVE VENTILATOR VPAP ST with ivaps NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at du valgte

Detaljer

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e

HMS art.nr. 189259 FlexiBlink. Bruksanvisning. Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Bruksanvisning Mobiltelefonsender 4G/3G/GSM B-GSM1e Mobiltelefonsenderen anvendes når brukeren ikke bærer mobiltelefonen på seg. Når telefonen ringer, vil Mobiltelefonsenderen gi telefonsignal i FlexiBlink

Detaljer

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56

Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 SMS-beskrivelse Se bilde A for systembeskrivelse Uponor SMS-modul for fjerntilgang R-56 kan fjernstyre overgang mellom comfort- og ECO-modus. Modulen er koblet til

Detaljer

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde.

Croma 100 / 230. Elektronisk ringeklokke. Installasjon og brukerveiledning. Kjære kunde. Croma 100 / 230 Elektronisk ringeklokke Installasjon og brukerveiledning Kjære kunde. Ved å kjøpe dette utstyret har du anskaffet et kvalitetsprodukt som Grothe har utviklet og produsert for deg med høyest

Detaljer

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005

PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 MED. TEKN. UTSTYR STAVANGER UNIVERSITETSSJUKEHUS HELSE STAVANGER HF KAPITTEL: PULSOKSYMETER RADICAL MASIMO REVISJON: 13 10 2005 ERSTATTER:03 02 05 FAGLIG DOKUMENTANSVARLIG: GRETHE NORDBØ OG SIRI ROALKVAM

Detaljer

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS

Hurtigveiledning. BiPAP AVAPS BiPAP AVAPS Hurtigveiledning Stille inn apparatet versikt frontpanel Starte behandlingen Stoppe behandlingen Se informasjon Komfortinnstillinger Koble fra fukteren Fukting Stille inn maskinen For å komme

Detaljer

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000

Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Sauermann EE1750 Sauermann SI 1805 og SI 1820 PE 5000 Hvordan installere pumpen Sauermann EE1750 1. Sensor: Dimensjoner: L 55 x B 40 x H 35 mm Sensor monteres enten direkte i dryppanne eller i dreneringsrør.

Detaljer

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok

PROSJEKTILET. Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi. Brukerhåndbok Bluetooth-høyttaler med NFC-teknologi Brukerhåndbok Kjære kunde, takk for at du har kjøpt et IRC-produkt. Vi setter pris på at du har valgt ett av produktene våre. Vi er også sikre på at du vil være svært

Detaljer

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A

VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A VPAP ST-A + ivaps VPAP ST-A NONINVASIVE VENTILATOR Welcome Guide Norsk Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Respiratory Care Solutions Making quality of care easy Velkommen Takk for at

Detaljer

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk

Bruksanvisning. Digital aktiv høyttaler. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før produktet tas i bruk Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A

Revidert Atle Hjelmerud. Katalytisk gassensor SGM595/A Revidert 08.11.2015 Atle Hjelmerud Katalytisk gassensor SGM595/A Introduksjon SGM595 / A er en katalytisk sensor for gassdeteksjon som benyttes sammen med gassalarm sentral BX308 eller BX444-Mc. Sensoren

Detaljer

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere.

Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio. Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. Bærbart 5.5 ( 14 cm diameter) TV med UKW/MW radio Vennligst les igjennom bruksanvisningen før bruk og oppbevar denne til senere. A. Av/på bryter. (TV/Radio) B. Sendingsbryter Radio: UKW/MW TV: VL/VH/UHF

Detaljer

40 Bruksanvisning AM

40 Bruksanvisning AM 40 Bruksanvisning AM Cardio 40 1 2 3 1 Lys / Strømbryter ( / ) Trykk og hold for å slå enheten av eller på. Trykk for å slå på bakgrunnsbelysningen. 2 Tilbake ( ) Trykk for å gå tilbake til den forrige

Detaljer

Min CoughAssist. Pasientveiledning til CoughAssist E70

Min CoughAssist. Pasientveiledning til CoughAssist E70 Min CoughAssist Pasientveiledning til CoughAssist E70 En naturlig del av livet Hosting. Vi tenker ofte på hoste som et symptom på forkjølelse eller en måte å renske opp i halsen på. Når sant skal sies,

Detaljer

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk

heated humidifier H5i Welcome Guide Norsk H5i heated humidifier Welcome Guide Norsk Velkommen Takk for at du valgte H5i. Les hele velkomst- og informasjonsveiledningene før du bruker apparatet. Vippelokkforsegling Luftuttak Vippelokk ClimateLine-/

Detaljer

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER

modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER NO modell RNCD 302 PERSONLIG CD -SPILLER Vedlikehold og spesifikasjoner Du MÅ la oppladbare batterier lades helt opp før du bruker dem første gang. Du MÅ lese bruksanvisningen før du prøver å bruke denne

Detaljer

Wallbox Commander Bruker Manual

Wallbox Commander Bruker Manual Wallbox Commander Bruker Manual 1/11 Velkommen til Wallbox Gratulerer med ditt kjøp av det revolusjonerende elbil lade system designet med banebrytende teknologi for å tilfredsstille dine daglige behov.

Detaljer

Hurtigstart-guide CD180

Hurtigstart-guide CD180 Hurtigstart-guide CD180 Viktige sikkerhetsinstruksjoner Bruk kun strømforsyningen som er angitt i de tekniske spesifikasjonene. Produktet må ikke komme i kontakt med væsker. Eksplosjonsfare hvis batteriet

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no

Digital høyttaler Bruksanvisning. www.target.no Miljøinformasjon Vær oppmerksom på at dette produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall

Detaljer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer

Fluke 434/435. Sikkerhet. Three Phase Power Quality Analyzer Fluke 434/435 Three Phase Power Quality Analyzer Sikkerhet NO April 2006 2006 Fluke Corporation, Forbeholdt alle rettigheter. Trykket i Nederland. Alle produktnavn er varemerker for sine respektive eiere.

Detaljer

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.

Installasjonsveiledning. Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P. Se installasjonsvideo: RØROS HETTA. v4.2.1 NOR RM Siro PCU5. Installasjonsveiledning Røros Siro komfyrvakt med strømstyringsenhet PCU5.1-P Se installasjonsvideo: v4.2.1 NOR RM Siro PCU5.1-P RØROS HETTA Innehold 1. Forberedelser 2. Installasjon 3. Feilsøking 4. Installering

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827

Instrument för målning av komprimeringen i grunnen. CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Instrument för målning av komprimeringen i grunnen CompactoBar ALFA-040-050N/0827 Innhold Innhold...1 1 Innledning...2 2 Slå på...2 3 Innstilling...2 3.1 Start CMV...2 3.2 Displayets lysstyrke...2 4 Start/stopp

Detaljer

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE

RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE RADIO BUDDY DAB HURTIGGUIDE TAKK FOR AT DU VALGTE JENSEN OF SCANDINAVIA I Jensen of Scandinavia vet vi at fornøyde kunder betyr alt. Derfor søker vi konstant etter kunnskap for å kunne oppfylle kundenes

Detaljer

Hurtigveiledning for kliniker og pasient

Hurtigveiledning for kliniker og pasient Hurtigveiledning for kliniker og pasient Dette er en kortfattet versjon av bruksanvisningen for Avance Solo NPWT-systemet. Du finner mer informasjon i bruksanvisningen som følger med produktene. Før du

Detaljer

BRUKERVEILEDNING FOR

BRUKERVEILEDNING FOR BRUKERVEILEDNING FOR VANNLEKKASJEVARSLER Kommersiell referanse: 5101-002 Utviklet av CAVIUS Denne vannlekkasjevarsleren er tiltenkt å detektere vannlekkasjer fra vaskemaskiner, vannrør og i benkeskap under

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS

Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS håndbok for sykler med yamaha pas drivsystem Sunny Easy PAS, Sunny Bondo PAS, Sunny Clip PAS Innhold Yamaha Power Assist System Side... 4 Verdt å vite om den elektriske hjelpemotoren Side... 4 Måling

Detaljer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer

B styring til Olimpia SLS (Smart) viftekonvektorer Samsvarserklæring Olimpia Splendid SLS viftekonvektorer utstyrt med B0569 styringssett er i samsvar med følgende EU direktiver: Low Voltage Directive 2006/95/EC Electromagnetic Compatibility Directive

Detaljer

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem

Brukerhåndbok. AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem Brukerhåndbok AirQlean High takmontert luftfiltreringssystem .. Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 DEL 1 Sikkerhetsinformasjon 1.1. Innledning Dette kapitlet inneholder sikkerhetsinformasjon. AirQlean

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV2000IN HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer Råd og vink 2 Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene. Denne håndboken

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP3014. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter)

BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) BESKRIVELSE AV BETJENINGSENHETEN (Tastatur med segmenter) For at bruken av JA-100 systemet skal være så enkel som mulig kan man velge blant flere typer av betjeningsenheter. Betjening (tilkobling, frakobling

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Bruksanvisning BreCOM VR 500

Bruksanvisning BreCOM VR 500 Bruksanvisning BreCOM VR 500 Breens Jaktutstyr AS Drognestoppen 2 N-2150 Årnes Tel +4763909585 post@brecom.no www. brecom.no BreCOM VR 500 bruksanvisning Vi er takknemlige du har valgt BreCOM jaktradio

Detaljer

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57

BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 BRUKERMANUAL NORSK 2011 EMS-56/EMS-57 1 Vidhaugen 114 7550 Hommelvik Norway Tele: +47 73979017 E-mail: post@tgelectronics.no Web: www.tgelectronics.no TG Electronics/ Beckmann GmbH er ikke ansvarlig overfor

Detaljer

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips.

Alltid der for å hjelpe deg. Registrer produktet og få støtte på  SRP2018. Har du spørsmål? Kontakt Philips. Alltid der for å hjelpe deg Registrer produktet og få støtte på www.philips.com/support Har du spørsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brukerhåndbok Innholdsfortegnelse 1 Universell fjernkontroll 2 Innledning

Detaljer

echarger Brukerveiledning

echarger Brukerveiledning echarger Brukerveiledning Innhold Innhold echarger 40 Tiltenkt bruk 41 Viktige merknader 42 Merknader angående batterier 45 Riktig lading 46 Nyttige tips for lading 51 Vedlikehold og pleie 52 Tekniske

Detaljer

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640

Håndholdt multifunksjonsklokke. ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Håndholdt multifunksjonsklokke ~ Et pålitelig hjelpemiddel for jakt og fiske ~ Prod.nr. 59-640 Tidevannsmåler Barometer Høydemåler Termometer Hygrometer Bruksanvisning Gratulerer med ditt nye produkt.

Detaljer

Brukermanual for RadioLink base

Brukermanual for RadioLink base Brukermanual for RadioLink base For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen RadioLink-base for trådløs kommunikasjon- 230V MODELL: PXB-BASEwAC El nummer 6230202 RadioLINK basen sender radiosignal

Detaljer