Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elisée 150 Klinisk håndbok Norsk NOT014261-7 08 09"

Transkript

1 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk NOT

2

3 Elisée 15 Klinisk håndbok Norsk

4 ResMed Paris (produsent), 24 rue de la Motte, 7755 Moissy-Cramayel, Frankrike. ResMed Schweiz AG Viaduktstrasse, Basel, Sveits, ResMed Corp Poway, CA, SA , ResMed Ltd Bella Vista, NSW, Australia, +61 (2) ResMed har kontorer i Brasil, Finland, Frankrike, Hongkong, India, Japan, Kina, Malaysia, Nederland, New Zealand, Norge, Singapore, Spania, Storbritannia og Nord-Irland, Sveits, Sverige, Tyskland og Østerrike (se for å få nærmere informasjon). Beskyttet av følgende patenter: FR 33538, FR , S Andre patenter er anmeldt. Elisée er et varemerke som tilhører ResMed Paris. De tekniske spesifikasjonene kan endres uten varsel. 28 ResMed Paris er et datterselskap av ResMed Inc. Opprettet: Aug

5 Forord Håndbokens innhold Denne kliniske håndboken er for ventilatoren Elisée 15 Li-Ion med programvareversjon V2.5 eller høyere. Håndboken er inndelt i avsnitt: Generelle sikkerhetsinstruksjoner: forholdsregler som gjelder bruken av ventilatoren Innledning og beskrivelse: beskrivelse av ventilatoren og tilbehøret Ventilasjon: beskrivelse av ventilasjonsmoduser og relaterte parametre Oppsett: hvordan ventilatoren og tilbehøret skal monteres Konfigurasjon og drift av ventilatoren: slå ventilatoren av og på, stille ventilasjonsparametre, pasientbruk Vedlikehold og desinfeksjon: prosedyrer for rengjøring av ventilatoren og tilbehøret samt forebyggende vedlikeholdsplan Alarmer og feilsøking: beskrivelse av alarmer og feilsøkingsveiledning Tekniske spesifikasjoner: beskrivelse og tekniske spesifikasjoner for ventilatoren og tilbehøret, tilhørende standarder, liste over deler og tilbehør, liste over symboler og forkortelser Alle trykkmålinger er oppgitt i cmh 2 O. 1 cmh 2 O =,984 hpa =,984 mbar. Definisjoner!! Denne håndboken inneholder spesielle uttrykk og ikoner som vises i margene. Hensikten er å gjøre deg oppmerksom på spesiell eller viktig informasjon. Forsiktig Forklarer spesielle tiltak for sikker og effektiv bruk av ventilatoren. Advarsel Varsler deg om mulig skade. Merk: Er en informativ eller nyttig merknad. iii

6 iv

7 Innhold Forord 1 Sikkerhetsinstruksjoner Generelle råd... 9 Hvordan bruke... 9 Strømforsyning... 9 Oksygen... 1 Elektromagnetisk kompatibilitet... 1 Tekniske spesifikasjoner... 1 Service og vedlikehold... 1 Transport og oppbevaring... 1 Gjenbruk Beskrivelse Formålet med Elisée Beskrivelse av ventilatoren 14 Sett ovenfra Berøringsskjerm og LCD-skjerm Venstre skulder Høyre skulder Sett bakfra Sett fra bunnen Strømforsyninger prioritet: nettstrømpakke og ekstern likestrømforsyning prioritet: eksternt batteri prioritet: internt batteri Gasstilførsler Funksjonsoversikt 19 Justerbar berøringsskjerm Brukergrensesnitt Ventilasjonsprogrammer Overvåking av lavtrykksoksygen Ventilasjonsmoduser Sensitivitet overfor pasientens anstrengelse (triggere) Ventilasjonsovervåking Batteriets levetid Tilbehør 2 3 Ventilasjon Ventilasjonsparametre 21 Trykkstøtte og inspirasjonstrykk, Pi (cmh 2 O) Positivt endeekspiratorisk trykk, PEEP (cmh 2 O) Inspirasjonstid Ti (s) I:E-forhold (inspirasjon til ekspirasjon-forhold) Maksimum inspirasjonstid, Ti maks (s) Apnétid T apné (s) Tidevolum, VT (ml) Reservetidevolum, Vts (ml) Rekrutteringssykluser Maks. flow, max (l/min) Flowkurve Respirasjonsfrekvens, F (åndedrag per minutt, F/min) Reservefrekvens, Fmin (åndedrag per minutt, F/min) Stigetid Ekspirasjonstrigger, Tg Eksp Inspirasjonstrigger, TgI Ventilasjonsmoduser 26 Spontan ventilasjon med kontinuerlig positivt luftveistrykk (CPAP) (Assistert) styrt ventilasjon (V(A)CV og P(A)CV) v

8 vi Synkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (SIMV og PSIMV)... 3 Spontan ventilasjon (PS.SV (PS) og PS.VT-moduser) Ventilasjonsinnstillinger og målinger 36 Innstillinger for voksenventilasjon Innstillinger for pediatrisk ventilasjon Triggere Måleenheter og nøyaktighet (faktiske og viste målinger) Sammenheng mellom innstillinger og målinger Oppsett Strømforsyning 41 Nettstrømpakke Ekstern likestrømforsyning Eksternt batteri Pasientkretser 44 Montere kretsstøtten (enkel eller dobbel) Koble til pasientkretsen (enkel eller dobbel) Lavtrykksoksygen 47 Koble til oksygentilførsel Aktivere og deaktivere oksygenovervåking Annet tilbehør 48 5 Hvordan bruke Starte opp 52 Slå på apparatet Starte ventilasjon Låse opp skjermen for å åpne den kliniske menyen Manuell test (når ventilasjonen er stoppet) Stille inn et ventilasjonsprogram 56 Tilgang til innstillingene for ventilasjonsprogram Stille inn ventilasjonsmodus Stille parametrene (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet)... 6 Stille alarmene (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet) Overvåke ventilasjon 62 Kurver Målinger Hendelseslogg og klinisk logg Programmere trender Ventilasjonsalternativer 66 BTPS korr Aktivere P2-programmet Velge målparametre (volumstyrt modus, VACV) Alternative innstillinger (under ventilasjon eller mens ventilasjon er stoppet) 68 Skjermlysstyrke og digitallyd Stille dato og klokkeslett... 7 Gi navn til ventilasjonsprogrammer Kalibrere berøringsskjermen Visning av kurver (kun under ventilasjon) Pasientbruk 73 Slå av og på Manuell test Vise innstillinger (mens ventilasjon er stoppet) Vise innstillinger (under ventilasjon) Pasienttidsmåler Endre ventilasjonsprogram under ventilasjon Stoppe ventilasjon / slå av ventilatoren 74 Klinisk meny Tvungen ventilatoravslåing Pasientmenyen Strømforsyninger 76

9 Betingelser for opplading av interne og eksterne batterier Statusvisning for strømforsyning Indikatorlamper på indikatorlampepanelet Vedlikehold og desinfeksjon Sykehus/helseinstitusjon, hjemmebruk og ny pasient Liste med rengjørings-/utskiftingsoppgaver 8 1 Maske Pasientkrets Dobbeltkretsstøtte og ekspirasjonsventilklaff O 2 -sensor Bakteriefilter Luftfukter Bytte utstøvfilteret Ventilatorhuset Oppsummeringstabell Forebyggende vedlikehold 86 Forebyggende vedlikeholdsplan Alarmer og feilsøking Alarmsignal Typer alarmer 88 Alarmer for ventilasjonsovervåking Tekniske alarmer... 9 Servicealarmer Prioritetsnivå og om alarmene kan stoppes 91 Prioritetsindikatorer Relative alarmprioriteter Deaktivere lydsignalet Alarminnstillinger 92 Voksenventilasjon Pediatrisk ventilasjon Stille Pi-alarmterskelen spesielt tilfelle 93 Eksempel på hvordan Pi-alarmterskelen stilles Alarmkontrollprosedyre 94 Teste strømforsyningsalarmene Tester som gjelder for både enkelt- og dobbeltkretsalarmer Tester for alarmer (kun dobbeltkrets) Tester for alarmer (kun enkeltkrets) Feilsøking 98 8 Tekniske spesifikasjoner Teknisk beskrivelse og bruk 11 Teknisk beskrivelse Slik fungerer ventilatoren Blokkdiagram av Elisée 15 med enkeltkrets Blokkdiagram av Elisée 15 med dobbeltkrets Tekniske spesifikasjoner for Elisée Elektriske spesifikasjoner Batteriets levetid Spesifikasjoner for trykkluft Spesifikasjoner og ytelsesdata Volumnivå Drifts-, lagrings- og transportforhold Tekniske spesifikasjoner for tilbehør Gjeldende standarder Driftssymboler og forkortelser 11 Symboler som står på skjermen Symboler på indikatorlampepanelet Symboler på apparatet 113 vii

10 viii Advarslers- og informasjonssymboler Kontakter og koblinger Transport og oppbevaring Elektromagnetiske utslipp og immunitet Reservedeler og tilbehør 116 Indeks

11 1 Sikkerhetsinstruksjoner Generelle råd Du vil finne andre spesifikke advarsler og kommentarer i teksten i denne håndboken. Denne håndboken må leses og være forstått av brukeren før ventilatoren brukes på en pasient. Denne håndboken er beregnet på bruk av leger, leverandører av medisinsk utstyr til hjemmebruk og pleiepersonale. Det finnes også en servicehåndbok for ventilatoren, som deles ut ved ResMed opplæringsøkter. Den må leses og være forstått av teknikerne som er ansvarlige for reparasjon av ventilatoren. Ventilatoren skal ikke brukes hvis den er skadet eller hvis det er synlige eksterne defekter eller uforklarlige endringer i ytelse. Ventilasjonsinnstillingene må foreskrives av pasientens lege. Ventilasjonsinnstillingene må bestemmes og anvendes under tilsyn av lege eller kvalifisert og faglært personale. Det er av stor betydning for ventilasjonsavhengige pasienter at ventilatoren overvåkes. Pass på at den som behandler pasienten er i stand til å foreta eventuell nødvendig korrigerende tiltak hvis det trigges en alarm eller hvis ventilatoren svikter. Det anbefales at du har tilgang til en reserveventilasjonsmetode. Denne ventilatoren er designet for ventilasjon av voksne og barn. Den er ikke beregnet på neonatal ventilasjon. Bruk ventilatoren kun med CE-merket tilbehør og i samsvar med produsentens anbefalinger. Hvordan bruke Elisée 15 må ikke dekkes til eller plasseres slik at det kan hemme ventilasjon. Før pasienten kobles til ventilatoren, sjekk hele pasientkretsen for å eliminere risiko for lekkasjer eller defekte deler. Ikke blokker ventilene på ventilatoren. Alarmer skal sjekkes og justeres før utstyret tas i bruk for en ny pasient. De skal også sjekkes og justeres regelmessig når utstyret brukes til hjemmeventilasjon. Disse kontrollene skal inkluderes i den faste servicen. Ikke bruk ventilatoren med antistatiske eller elektrisk ledende pasientkretser. Ikke bruk dette utstyret i nærheten av brannfarlige anestetiske midler. Brukeren må passe på at den totale motstanden i pasientkrets- og ventilasjonstilbehøret ikke overstiger 6 cmh 2 O ved en flowhastighet på 6 l/min for voksne og 3 l/min for barn. Hvis en teknisk alarm trigges, slå av respiratoren og trekk ut kontakten til nettet og oksygenforsyningene. Strømforsyning Ventilatoren skal ikke brukes hvis strømledningen eller nettstrømpakken er skadet. Hvis det er interferens på det elektriske nettverket, skal ventilatoren drives på batteristrøm. Strømkilden som brukes for ventilatoren, må overholde gjeldende standarder. Bruk strømledningen som følger med ventilatoren. Ventilatoren må ikke kobles til et pluggpanel med flere uttak eller skjøteledning. Når ventilatoren er koblet fra nettet og oppbevart over lengre tid, vil reservebatteriet lade ut. Hvis alarmen STILL KLOKKE trigges når ventilatoren slås på, må batteriet lades opp ved å koble til nettstrøm. NOT Sikkerhetsinstruksjoner 9/12

12 Oksygen Vi anbefaler at du kobler fra oksygenporten når ventilatoren står i standby-modus eller er avslått. Prøv ikke å åpne eller stikke hull på oksygensensoren. Ventilatoren kan ikke kompensere for endringer i atmosfærisk trykk. FiO 2 -målingene kan påvirkes av høyden over havet. Elektromagnetisk kompatibilitet Brukeren må forsikre seg om at drift av ventilatoren ikke hemmes av samtidig bruk av utstyr som defibrillatorer eller diatermi, elektrokirurgisk eller radiologisk utstyr eller mobiltelefoner. tstyret kan påvirkes av elektromagnetiske felt som er større enn 1 V/m. Hvis det brukes annet tilbehør eller andre strømledninger enn de som er oppgitt, kan det øke utslipp fra ventilatoren eller redusere immuniteten. Tekniske spesifikasjoner Trykket i apparatet vil ikke være lavere enn atmosfærisk trykk under ekspirasjonsfasen. Maksimumstrykket som leveres av ventilatoren, kan ikke overskride 6 7 cm H 2 O. Ventilatorens design garanterer at pasienten vil kunne puste spontant og ikke puste inn utåndet luft hvis apparatet stopper. Service og vedlikehold Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som kan påføres ventilatoren som følge av: vedlikehold eller endringer som ikke er i samsvar med instruksjonene som er gitt eller som ikke har forhåndsgodkjenning fra produsenten vedlikehold eller endringer utført av uautoriserte personer. Hvis det skjer noe uventet, ta kontakt med ResMed-representant. For å unngå risikoen for død ved støt, ikke fjern dekslene. Alle prosedyrer skal utføres av en tekniker utlært i vedlikehold av ventilatoren. Ikke blokker ventilene på ventilatoren. Tilbehøret skal renses og desinfiseres før apparatet tas i bruk for første gang, og mellom pasienter. Reservesikringer må være identiske med de gamle, og overholde de samme standardene. tskifting må utføres av en kvalifisert tekniker. Transport og oppbevaring Dette utstyret er ikke beskyttet mot inntrengning av vann (IPX). nder transport anbefaler vi at utstyret brukes i vesken for å gi maks. beskyttelse mot utilsiktet sprut. Ventilatoren må ikke utsettes for direkte sollys. Ventilatoren må ikke utsettes for sterke støt. Ventilatoren må ikke slås på straks etter oppbevaring eller transport under andre forhold enn anbefalte driftsforhold. 1/12 NOT

13 Gjenbruk I samsvar med direktiv 22/96/EF om elektrisk avfall og elektronisk utstyr må dette apparatet kildesorteres og avhendes atskilt fra andre typer avfall. Den må ikke avhendes sammen med vanlig kommunalt avfall. Ved avhending av dette utstyret, bruk egnet avfallsinnsamling, gjenbruks- og resirkuleringssystem som finnes i ditt distrikt. Oksygensensoren inneholder giftige stoffer enten den er ny eller utslitt. Den må avfallsbehandles i henhold til de pågjeldende bestemmelser for avfallsbehandling i området og lokale miljøbestemmelser. Sensoren må ikke brennes: fare for giftig røyk. NOT Sikkerhetsinstruksjoner 11/12

14 12/12 NOT

15 2 Beskrivelse 2.1 Formålet med Elisée 15 Elisée 15 er et ventilasjonsapparat som kan levere trykkbasert eller volumbasert invasiv eller ikke-invasiv ventilasjon til voksne eller barnepasienter hjemme eller på sykehus. Det er ikke beregnet på neonatal ventilasjon. Elisée 15 kan brukes med kretser med følgende diameter: 15 mm for ventilasjon med tidevolum mellom 5 og 3 ml 22 mm for ventilasjon med tidevolum > 3 ml Det kan brukes med: en enkeltkrets, en ekspirasjonsventil og en proksimaltrykkledning, eller en dobbeltkrets Elisée 15 er utviklet for bruk av både avhengige og ikke-avhengige pasienter. Det har et internt batteri som brukes automatisk hvis nettstrøm eller ekstern likestrømforsyning er frakoblet. Elisée 15 er konstruert for sikre at pasienten ikke påvirkes av apparatsvikt og bruker et system med automatisk trigget ventilasjonsovervåking og tekniske alarmer. For ventilasjonsavhengige pasienter er det spesielt tilrådelig å ha en ekstra Elisée 15 tilgjengelig som reserve. NOT Beskrivelse 13/12

16 INT. EXT. 2.2 Beskrivelse av ventilatoren Sett ovenfra tskiftbart ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- eller dobbeltkrets (dobbeltkretsstøtte vises montert) Berøringsskjerm (for innstilling og visning av de ulike parametrene) Håndtak Indikatorlampe for dataoverføring (blinker grønt under overføring via serieporten) Strømforsyninger: (Se Tabell 5.3 på side 77 for detaljer) Indikatorlampe for nettstrøm eller ekstern strømforsyning Indikatorlampe for internt batteri (ladestatus) Bluetooth-indikatorlampe (viser et kontinuerlig blått lys når en tilkobling er opprettet) INT. EXT. Indikatorlampe for eksternt batteri (ladestatus) Figur 2.1: Sett ovenfra Slå av alarmknapp Lysstyrkesensor (justerer skjermkontrasten automatisk) Berøringsskjerm og LCD-skjerm Du kan velge skjermbilder og parametre ved å trykke på knapper, både på apparatet og berøringsskjermen. Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 Intern. P1: VACV Mains P2: PS START VENTIL T 1s Figur 2.2: Bruke berøringsskjermen Elisée 15 har to tilgangsnivåer for klinikere: tilgang kun for klinikeren (klinisk meny) pasienttilgang (pasientmeny) 14/12 NOT

17 > > Åpen hengelås -symbol Lukket hengelås -symbol cm H2O HP <PE P 16 v 28 cm c/ 23.2 H2O 1/3,3 13 min 6,3 Kurver VACV info Ppeak I/E FTOT VE l/ min M odus P ara m Trykk for å åpne innstillingsskjerm bildet Trykkverdi (cmh 2 O) Søylediagram Momentane målinger cm 15,6 H2O < HP < PE P1: P2: Onsdag 28 Februar 11: 28: 31 VACV PS Intern. Mains Tilgjengelige strømforsyninger Trykk for tilgang til ventilasjonsprogrammålinger og - parametre Klinisk meny-skjermbildet Pasientmeny-skjermbildet Figur 2.3: Eksempel på et skjermbilde i den kliniske menyen (til venstre) og i pasientmenyen (høyre) under ventilasjon Du finner en liste over alle symbolene som vises på skjermbildet, i Driftssymboler og forkortelser på side 11. Venstre skulder Ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- eller dobbeltkretser Ekspirasjonskretsstøtte for dobbeltkrets, utskiftbar med enkeltkretsstøtte Figur 2.4: Sett fra venstre med ekspirasjonskretsstøtte for enkelt- og dobbeltkretser Høyre skulder (Du finner en detaljert oversikt over støtten i Figur 4.6, Enkelt- og dobbeltkretsstøtter, på side 45) Insufflasjonsutløp Nettstrømpakke eller eksternt batteri (utskiftbart) Kontakt for ekstern likestrøm (12 28 V / 15 A maks.) Kontakt for ekstern alarm ( ) Seriekabelkontakt for tilkobling til PC ( ) Figur 2.5: Sett fra høyre Av/på-knapp ( ) NOT Beskrivelse 15/12

18 Sett bakfra Luftinntak Oksygensensor (ekstrautstyr) med beskyttelseshette Koblingsport for lavtrykksoksygen Figur 2.6: Sett bakfra Sett fra bunnen Støvfilter (luftinntak) Høyttaler Etikett med ventilatorens serienummer, for eksempel EL2D871: Produkt kode Produsentmerke Produksjonsår Produksjonsmåned Produksjonsnr. Produktkode (PACXXXXXX) Figur 2.7: Sett fra bunnen EL2D Batterirom for nettstrømpakke eller eksternt batteri 2.3 Strømforsyninger Elisée 15 kan betjenes på tre ulike strømkilder. ResMed-strømforsyning Prioritet 3 Prioritet 1 Prioritet 1 Ekstern strømforsyning (kjøretøy) Nettstrømpakke (grå etikett og 2 kontakter) Eksternt batteri (blå etikett, ingen kontakter) Prioritet 2 Nettstrømpakke og ekstern strømledning (her regnes pakken for å være en ekstern strømforsyning) Figur 2.8: Tilgjengelige strømforsyningstyper for Elisée 15 og ventilatorens prioritetsrekkefølge for bruk 16/12 NOT

19 Den sikreste strømforsyningen velges automatisk i henhold til følgende prioritetsrekkefølge, fra høyest til lavest. 1. prioritet: nettstrømpakke og ekstern likestrømforsyning Nettstrømpakke Pakken settes i batterirommet på undersiden av ventilatoren. Den sørger for likestrømforsyning fra strømnettet (1 23 V vekselstrøm / 5 6 Hz /,6 1 A) og muliggjør opplading av det interne batteriet. Figur 2.9: Nettstrømpakke sett ovenfra (venstre) og nedenfra (høyre) Merk: Hvis nettstrømpakken brukes utenfor rommet sitt, kobles den til respiratoren via en ekstern strømledning, og betraktes derfor som en ekstern strømforsyning (se neste avsnitt). Plasser blindpakken i rommet slik at det aldri blir stående tomt. Ekstern likestrømforsyning Kontakt for strømledning på nettstrømpakke Ekstern likestrømforsyning (12 28 V likestrøm / 15 A maks.) gis av enten nettstrømpakken tilkoblet via strømledning ResMed-strømforsyningen utstyrt med en lader, eller et kjøretøy Med denne skal ventilatoren kunne brukes uten nettstrøm i minst 1 time. Lader Strømforsyning Ekstern strømforsyningsledning (tilkobling mellom nettstrømpakke og Elisée) Figur 2.1: Tilgjengelige typer ekstern strømforsyning Ledning for tilkobling til ventilatoren Likestrømledning for strømforsyning fra kjøretøy 2. prioritet: eksternt batteri Som med nettstrømpakken settes det eksterne batteriet inn i batterirommet på undersiden av ventilatoren. Denne strømforsyningen har høyere prioritet enn det interne batteriet. Batteriet kan lades under ventilasjon hvis spenningen er høyere enn 2 V. Batteriet lades imidlertid på enhver spenning når ventilasjon ikke leveres. Det anbefales å koble fra det eksterne batteriet hvis ventilatoren skal settes på lager i lengre tid. NOT Beskrivelse 17/12

20 Blå etikett Figur 2.11: Eksternt Li-Ion-batteri Det eksterne batteriet lades opp når ventilatoren er tilkoblet nettstrømpakken via den eksterne strømledningen en ekstern likestrømkilde Når ladningen i det eksterne batteriet faller under 5 %, bytter Elisée 15 til intern batteristrøm. 3. prioritet: internt batteri Batteriet kan lades under ventilasjon av en ekstern strømkilde (ekstern likestrøm eller nettstrøm) hvis spenningen er høyere enn 2 V. Batteriet lades imidlertid på enhver spenning når ventilasjon ikke leveres. Merknader: Svakt batteri -alarmen trigges etterfulgt av Tomt batteri -alarmen. Dette indikerer at ventilasjon er stoppet. Så snart ventilasjon er stoppet, vil apparatet slå seg helt av etter minst 5 minutter. Hvis du i løpet av denne tiden kobler apparatet til en strømkilde (annen enn eksternt batteri), starter ventilasjonen opp igjen umiddelbart. Hvis nettstrøm er frakoblet, lyder et signal, og et symbol vises på skjermen. Trykk på Slå av alarmknappen én gang for å slå av lydsignalet. Hvis du vil vise statusen til strømforsyningene, se Strømforsyninger på side Gasstilførsler Metallkobling for tilkobling av ekstern tilførsel av lavtrykksoksygen Port for lavtrykksoksygen (maks. 4 kpa, maks. 15 l/min) Figur 2.12: Gasstilførsel (omgivelsesluft og lavtrykksoksygen) Støvfilter (filtrerer omgivelsesluft idet den kommer inn i apparatet og før den når luftslangen)! Forsiktig Ikke blokker luftfilteret ( ). 18/12 NOT

21 2.5 Funksjonsoversikt Justerbar berøringsskjerm Skjermen, som består av en integrert berøringsskjerm og en LCD-skjerm, kan kalibreres raskt og enkelt. I tillegg kan skjermretningen inverteres. Brukergrensesnitt Brukergrensesnittet har tre separate menyer: pasientmeny (begrenset tilgang til ventilatorens funksjoner) klinisk meny (tilgang til alle funksjoner) teknisk meny (ikke omhandlet i denne håndboken). Ventilasjonsprogrammer Med Elisée 15 kan du for samme pasient programmere: to ventilasjonsprogrammer; Hver av dem kan være i enten invasiv eller ikke-invasiv modus. Pasienten kan bytte mellom programmer under ventilasjon så lenge dette er mulig i pasientkretskonfigurasjonen. Overvåking av lavtrykksoksygen Elisée 15 kan motta en tilførsel av lavtrykksoksygen. Oksygentilførselen tilkobles med en metallkobling. Med en intern MOX2-oksygenmålingssensor (ekstrautstyr) kan du overvåke FiO 2 (oksygenkonsentrasjonen i volumet som leveres til pasienten). Ventilasjonsmoduser CPAP (kontinuerlig positiv luftveistrykk): Spontan ventilasjon med kontinuerlig positivt trykk tilført luftveiene Volumstyrt (VCV) og assistert volumstyrt (VACV) ventilasjon Trykkstyrt (PCV) og assistert trykkstyrt (PACV) ventilasjon Synkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (SIMV) Trykksynkronisert intermitterende obligatorisk ventilasjon (PSIMV) Trykkstøtte (PS.SV (PS)) og trykkstøtte med minimum tidevolum (PS.V T ). Sensitivitet overfor pasientens anstrengelse (triggere) Sensitivitet overfor pasientens inspiratoriske og ekspiratoriske anstrengelse gis med inspiratoriske og ekspiratoriske triggere, som fungerer med enkelt- og dobbeltkretser. Ventilasjonsovervåking Innstillinger for ventilasjonstrender oppgis på Elisée 15, og ventilasjonsdataene innhentes og analyseres så av EasyView 15-programvaren. NOT Beskrivelse 19/12

22 Batteriets levetid Med det interne batteriet kan Elisée 15 betjenes i en betydelig tidsperiode uten nettstrømtilkobling. Denne perioden kan forlenges ved bruk av alternative strømkilder som kan brukes samtidig (eksternt batteri, ResMed-strømforsyning, nettstrømpakke og strømforsyning fra et bilbatteri). Elisée 15 kan bytte mellom strømforsyninger uten å måtte stoppe ventilasjon ( hot swap ). 2.6 Tilbehør Følgende tilbehør er tilgjengelig for bruk med ventilatoren: Ikke-ventilert maske Eksterne batterier Pasientkrets Fjernkontroll Enkelt- og dobbeltkretsstøtter Tralle Oksygentilbehør: sensor for lavtrykksoksygen og oksygenkobling Ekstern alarm Bakteriefilter EasyView 15-programvare for trendanalyse Luftfukter og vannfeller 2/12 NOT

23 3 Ventilasjon 3.1 Ventilasjonsparametre Trykkstøtte og inspirasjonstrykk, Pi (cmh 2 O) Trykkstøtte er trykket som leveres av ventilatoren i tillegg til mål-peep under inspirasjonsfaser i modusene PS.SV (PS) og PS.V T. I de andre trykkstyrte modusene (assistert trykkstyrt og trykkstyrt) henviser vi til inspirasjonstrykk, eller Pi. P AI PEP Figur 3.1: Trykkstøtte. t Positivt endeekspiratorisk trykk, PEEP (cmh 2 O) Trykk levert av ventilatoren og opprettholdt under ekshalering. P AI PEP Figur 3.2: Positivt endeekspiratorisk trykk Inspirasjonstid Ti (s) Tidsperioden ventilatoren leverer insufflasjon til pasienten. t P Ti Te t V t Figur 3.3: Inspirasjonstid I:E-forhold (inspirasjon til ekspirasjon-forhold) Forholdet mellom inspirasjonstid og ekspirasjonstid (Te) for hvert åndedrag. Eksempel: Hvis Ti = 2 sekunder og Te = 4 sekunder, er I:E = 1:2 NOT Ventilasjon 21/12

24 Maksimum inspirasjonstid, Ti maks (s) I kun spontanmodus (se Spontan ventilasjon (PS.SV (PS) og PS.VT-moduser) på side 32) representerer Ti maks maksimumstiden for hvor lenge ventilatoren opprettholder inspirasjonstrykket før sykling til ekspirasjon. Dette gir pasienten et tidsrom under inspirasjon hvori pasienten spontant kan sykle til ekspirasjonsfasen. Apnétid T apné (s) Kun i spontanmodus representerer T apné tidsperioden som ender med at ventilatoren starter en inspirasjonsfase, hvis pasienten ikke har trigget en. P Figur 3.4: Apnétid T apné (eksempel: 2 s) Prinsipp for apnéventilasjon På slutten av apnétiden (still inn T apné, tidsmålt fra starten av ekspirasjonsfasen), hvis pasienten ikke har pustet, går ventilatoren over til reserveapnéventilasjon. Slik ventilasjon kan være enten trykk- eller volumstyrt. De justerbare parametrene er: I volumbaserte moduser: apnétid (T apné), tidevolum (V T ), respirasjonsfrekvens (F) og inspirasjonstid (Ti) (eller V max eller I:E). I trykkstyrte moduser: apnétid (T apné), inspirasjonstrykk (Pi), respirasjonsfrekvens (F) og inspirasjonstid (Ti). Tidevolum, VT (ml) Luftvolumet insufflert til pasienten av ventilatoren (V TI ), og luftvolumet ekshalert av pasienten (V TE ). t V V TI V TE t Figur 3.5: Tidevolum, (V T ) Reservetidevolum, Vts (ml) Minimum tidevolum levert hvert åndedrag unntatt i følgende situasjoner: Hvis Pmaks-alarmgrensen er stilt til en verdi under PS + PEEP + 5 cmh 2 O + 2% (PS + PEEP). Hvis nødvendig trykk er mindre enn PS (eller Pi) + PEEP + 5 cmh 2 O + 2% (PS (eller Pi) + PEEP). Hvis nødvendig trykk er større enn 6 cmh 2 O. 22/12 NOT

25 Når trykket ikke er tilstrekkelig til å oppnå et insufflert volum som er større enn eller lik reservetidevolumet (V TS ), økes trykkstøtten i etterfølgende syklus for å sikre at reservetidevolumet leveres. Rekrutteringssykluser Rekrutteringssykluser åpner kollapsede alveoler ved å opprettholde lengre insufflasjonstid under en styrt trykksyklus. Disse syklusene er alltid trykkstyrte, enten apparatet er i V(A)CV- eller P(A)CV-modus. P P t t V t V t V(A)CV Rekrutteringssyklus P(A)CV Rekrutteringssyklus Figur 3.6: Rekrutteringssykluser i V(A)CV- og P(A)CV-moduser Ventilatoren trigger åndedrag for pasienten. De justerbare parametrene er: (Minimum) rekrutteringsperiode: intervallet mellom to rekrutteringssykluser i minutter. Rekrutteringsstørrelse (s): varigheten av insufflasjon under rekrutteringssyklusen. Rekrutteringstrykk (cm H 2 O): insufflert trykk under rekrutteringssyklusen. Maks. flow, max (l/min) Maksimum inspirasjonsflow levert til pasienten. Denne påvirker direkte inspirasjonstiden som trengs til å nå målvolumet for syklusen og I/E-forholdet. Flowkurve V I volumbaserte moduser kan flow levert av apparatet være konstant eller avtagende. Det leverte tidevolumet og respirasjonsfrekvensen er uendret. V Avtagende flow Vmax Konstant flow Konstant flow Avtagende flow Tid Tid Med I:E- eller Ti-innstilling Med maks flow-innstilling ( Vmax) Figur 3.7: Flowkurveparameter med I:E- eller Ti-innstilling, og med maks. flow-innstilling Flownivået stilles inn indirekte ved å stille inn I:E-forholdet eller Ti, eller direkte ved å stille inn Flow-parameteren. Med en konstant flowhastighet (se 1 i neste diagram) er levert flow merkbart konstant gjennom den aktive inspirasjonsfasen. Med en avtagende flowhastighet reduseres levert flow gjennom den aktive inspirasjonsfasen (fire ulike reduksjonshastigheter/slopes). NOT Ventilasjon 23/12

26 Merk: Ved ventilasjon i ACV or SIMV-modus stilles insufflasjonstiden Ti direkte inn via Elisée 15-skjermens Ti-knapp, eller indirekte ved å stille inn V max eller I:E-forholdet. Helningen til flowkurven kan påvirkes i ACV-modus gjennom I:E-forholdet eller Ti-innstillingene I dette tilfellet reduseres flow med en hastighet på en av fire nedadgående slopes: 2, 3, 4 eller : Maks flow = konstant flow + 1% 4 V 4: Maks flow = konstant flow + 75% 3 3: Maks flow = konstant flow + 5% 2 2: Maks flow = konstant flow + 25% 1 1: Konstant flow Figur 3.8: Flowkurveparameter med I:E- eller Ti-innstilling Ti forblir konstant uavhengig av hvilken helning som velges ( ). Bare V max 4 5 varierer. Helningen til flowkurven kan påvirkes i ACV-modus ved hjelp av maxinnstillingene Flow avtar i takt med en av fire helninger som er basert på en prosentdel av t V max: V Vmax Avtagende flow med nedadgående slope stilt til opptil 75 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil 5 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil 25 % av V max Nedadgående slope stilt til opptil % av V max t Figur 3.9: Flowkurveparameter med maks. flow-innstilling V max forblir konstant uavhengig av hvilken flowform som velges ( varierer ). Kun Ti Respirasjonsfrekvens, F (åndedrag per minutt, F/min) Antall åndedrag per minutt, enten levert av ventilatoren (styrte sykluser) eller initiert av pasienten ved hjelp av triggerne (spontane eller assisterte styrte sykluser). Reservefrekvens, Fmin (åndedrag per minutt, F/min) Reserverespirasjonsfrekvensen garanterer pasienten et minimumsantall åndedrag per minutt. Stigetid Tiden det tar å nå innstilt trykk. Det er fire tilgjengelige stigetidsnivåer, fra 1 (kortest stigetid) til 4 (lengst stigetid, opptil 6 ms avhengig av ventilasjonsmodus). 24/12 NOT

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk

Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Elisée 150 Pasienthåndbok Norsk Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Ventilasjonsløsninger Lett tilgang på kvalitetsbehandling Innhold 1 Innledning........................................

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo

Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo Bruksanvisning Evita XL / Evita XL Neo For å få full forståelse av bruksegenskapene til det medisinske utstyret må brukeren lese denne bruksanvisningen nøye før bruk. Ventilator for intensivbehandling

Detaljer

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator

Klinisk håndbok. Puritan Bennett. 520 respirator Klinisk håndbok Puritan Bennett 520 respirator TM Informasjon om opphavsrett COVIDIEN, COVIDIEN med logo, Covidien logo og positive results for life er registrerte varemerker for Covidien AG i USA og internasjonalt.

Detaljer

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok

Infant Flow SiPAP. Brukerhåndbok Infant Flow SiPAP Brukerhåndbok ii Infant Flow SiPAP Dette dokumentet er beskyttet av amerikanske og internasjonale lover om opphavsrett. Dette dokumentet skal ikke kopieres, reproduseres, oversettes,

Detaljer

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator

Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Brukermanual Invacare SOLO 2 Transportabel Oksygenkonsentrator Modell TPO100 / Modell TPO100B Forhandler: Denne håndboken skal overleveres til sluttbrukeren. Bruker: FØR du bruker produktet, les denne

Detaljer

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok

VS-800. Monitor for vitale data. Brukerhåndbok VS-800 Monitor for vitale data Brukerhåndbok CE-merking Produktet er utstyrt med CE-merket som viser at det oppfyller kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr, og at det oppfyller hovedkravene

Detaljer

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device

VPAP IV VPAP IV ST. User Guide. Norsk. positive airway pressure device VPAP IV VPAP IV ST positive airway pressure device User Guide VPAP IV VPAP IV ST ENHET FOR POSITIVT LUFTVEISTRYKK Brukerveiledning Innhold Introduksjon............................................... 1

Detaljer

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X

Aisys. Hurtigreferanse. Programvarerevisjon 8.X Aisys Hurtigreferanse Programvarerevisjon 8.X Se brukerhåndboken for trinnvise instruksjoner. Les brukerhåndboken for hver komponent før systemet tas i bruk: WARNING Før systemet tas i bruk: Utfør alle

Detaljer

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning

Volumat Agilia. Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Volumat Agilia Volumetrisk infusjonspumpe Bruksanvisning Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 4 Programmeringsmoduser... 4 Infusjonsmoduser... 4 Anvendelsesområde... 5 Nødvendige forholdsregler... 5 2.

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

Welch Allyn 1500 Patient Monitor

Welch Allyn 1500 Patient Monitor Welch Allyn 1500 Patient Monitor Bruksanvisning Programvareversjon 1.1.X ii Welch Allyn 1500 Patient Monitor 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å støtte den tiltenkte bruken av produktet som er beskrevet

Detaljer

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler

Innhold. Norsk. Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler brukerhåndbok 1 2 Norsk Innhold Kapittel 1 1 Tiltenkt bruk, kontraindikasjoner og generelle forholdsregler Kapittel 2 3 Beskrivelse av Inogen One G3 oksygenkonsentrator 3 Viktige deler for Inogen One G3

Detaljer

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning

Connex Spot Monitor. Bruksanvisning Connex Spot Monitor Bruksanvisning 2015 Welch Allyn. Med enerett. Til fremme av den tiltenkte bruken av produktet som beskrives i denne publikasjonen, er kjøperen av produktet berettiget til å kopiere

Detaljer

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B

Infusomat Space. og tilleggsutstyr. Bruksanvisning. Gyldig for Software 686B Infusomat Space og tilleggsutstyr Bruksanvisning Gyldig for Software 686B INNHOLD INNHOLD Innhold...2 Sammendrag/Infusomat Space...3 Pasientens sikkerhet...5 Menystruktur/Sammendrag...7 Menystruktur/Navigasjon...8

Detaljer

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok

CoaguChek XS Plus. Brukerhåndbok P O I N T O F C A R E T E S T I N G CoaguChek XS Plus Brukerhåndbok Revisjonshistorikk Brukerhåndbok, versjon Revisjonsdato Endringer Versjon 1.0 2007-04 Nytt dokument Versjon 2.0 2009-09 Nye funksjoner

Detaljer

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker

Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker Nellcor Puritan Bennett Incorporated er tilknyttet Tyco Healthcare. Nellcor, Oxiband, Durasensor, OxiCliq, Dura-Y, MAX-FAST og OXIMAX er varemerker for Nellcor Puritan Bennett Inc eller et tilknyttet selskap.

Detaljer

Bruksanvisning Sat 801+

Bruksanvisning Sat 801+ Bruksanvisning Sat 801+ Bitmos GmbH Himmelgeister Straße 37 D-40225 Düsseldorf Tyskland Tlf.: +49 (0) 211 / 60 10 10-30 Faks: +49 (0) 211 / 60 10 10-50 E-post: info@bitmos.de Internett: www.bitmos.de 36-8101.EN

Detaljer

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk

Leica Rugby 610. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Norsk Leica Rugby 610 Brukerhåndbok Versjon 1.0 Norsk Innledning Anskaffelse Gratulerer med kjøpet av et Leica roterende laserinstrument. Denne håndboka inneholder viktige sikkerhetsanvisninger samt instruksjoner

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare.

Brukerhåndbok. Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare. ACCUVEIN MODELL AV300 VENEVISNINGSSYSTEM Brukerhåndbok Detaljert brukerinformasjon og produktspesifikasjon for AV300 venevisningssystem, inkludert tilleggsutstyr og programvare AV300 Norsk II Av300 brukerhåndbok

Detaljer

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA

Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Vekselstrøm for Business-Critical Continuity Liebert GXT3 230V, 5000 10 000VA Bruksanvisning INNHOLDSFORTEGNELSE VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER..............................................1 LAGRE DISSE

Detaljer

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK

LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK LIFEPAK 1000 DEFIBRILLATOR BRUKERHÅNDBOK Viktig Dette apparatet skal kun brukes av autorisert personale.!usa Rx Only!USA Sporing av apparatet U.S. Food and Drug

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Brukerhåndbok. Veiledning og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Brukerhåndbok Veiledning og autostyring www.topconpa.com Brukerhåndbok Delenummer: AGA4084-NO Rev. nummer: 1.5.1 For bruk med programvareversjon: 3.12.12 Opphavsrett Topcon

Detaljer

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1

vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 vloc-5000 Brukerhåndbok (Norsk Versjon) Versjon V1.1 Innhold Generell Sikkerhet & Vedlikeholds Informasjon... 1 1.1 Hvem kan bruke dette utstyret... 1 1.2 Arbeidsplass Sikkerhet... 1 1.3 Utstyr Sikkerhet...

Detaljer

Manual for ABPM 6100-maskinvare

Manual for ABPM 6100-maskinvare Representant i juridiske spørsmål Welch Allyn Limited Navan Business Park Dublin Road Navan, County Meath, Republic of Ireland Welch Allyn, Inc. 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153 USA www.welchallyn.com

Detaljer

HeartStart-defibrillator

HeartStart-defibrillator HeartStart-defibrillator BRUKERHÅNDBOK Veiledning til konfigurasjon, bruk, vedlikehold og tilbehør M5066A Utgave 7 Skal være tom. sett forfra A topp B sett bakfra topp K C L J D I I F E H G HeartStart-defibrillatoren

Detaljer

EASY DIG BRUKERMANUAL

EASY DIG BRUKERMANUAL EASY DIG BRUKERMANUAL Ver. 1.00 / 18.03.2013 EASY DIG Brukermanual 1 (46) Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Sikkerhetsinstruksjoner...5 1.2 Produktoversikt... 8 1.3 Håndtering av systemet... 10

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer