Mennesker jeg traff J. A. HOFF. Øieblikksbilleder av store menn og små. I. FRA HJEMBYGDA IL FRA SMÅBYEN Ill. ANNETSTEDSIFRA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mennesker jeg traff J. A. HOFF. Øieblikksbilleder av store menn og små. I. FRA HJEMBYGDA IL FRA SMÅBYEN Ill. ANNETSTEDSIFRA"

Transkript

1

2

3 ,_ MENNESKER JEG TRAFF I.

4 - J. A. HOFF Mennesker jeg traff Øieblikksbilleder av store menn og små I. FRA HJEMBYGDA IL FRA SMÅBYEN Ill. ANNETSTEDSIFRA TØNSBERGS AKTIETRYKKERJ ' S FORLAG!u ~

5 .. n21 4UU Innhold: I. FRA HJEMBYGDA Den første læremesteren min, Ole Andrissen i Hofslia Avisleser-spesialisten. Min venn Nils Il. FRA SMÅBYEN Den gamle byen Banebryteren i hvalfangsten, Svend Foyn 26 Postmesteren Byfogden Da svenskeflagget blev firet Jubileum Da jeg skulle hatt straff Den gamle schweizer Den berømte prosten vår «Fellesministeren» Da «Gamle smeden» skulle minere Erik Bendictus Lindseth '1 Amtmannen 116 Til de venner, som hc~1 bedt mig skrive opp disse historiene mine og gitt mig mot til å gføre det. Jeg har noen flere, som det denne gang ikke er blitt plass til. Der[o1 søke1 feg fremdeles å risse minneruner. Forfatteren. III. ANNETSTEDSIFRA Anton Frisch, gullsmeden <<Presidenten min» Eventyr-gutten fra Nordre Land. Redaktøren m. m. m. Johan Enger TØNSBERGS AKTIETRYKKERI 1940 TØNSBERG F OLKEBIBLIOTEK

6 I. Fra hjembygda: l l l l l l Den første læremesteren min. Ola Andrissen i Hofslia. Fra den forholdsvis flate dalbunnen med Lågen som midtpunkt strekker det sig en middels bratt skogli opp mot åsen, der hjemmesætrene ligger, og midt oppe i denne lia, 1/2 times marsj fra gårdene, bodde han med familie. Eiendommen var ryddet og bebygget av far hans, gamle Andris, som kom fra Telemark, og hjemmelen var bygsel på barnas levetid. Noen avgift hørte jeg aldri om. Samme Andris må ha vært en mann med naturglede, for en vakrere boplass var det vanskelig å finne. Det var såpass forhøining i terrenget, at man hadde oversikt over hele bygden oppover i rettning av Kongsberg, kunne se toget ved Skollenborg st., da så langt lei, og så godt alle fjellene: - Stølefj ell, Skrimfjellene, Jonsknuten og i bakgrunnen sjølveste Gausta, «Gausen», som Ola Andrissen kalte det. Men plassen hadde også godt jordsmon, - den skaffet livberging for to kuer og noen småfe, når man skjøtte til med lauving. Dertil kom, at det var godt for ved og vann, og at beliggenheten ga adgang til jakt og fiske, når tiden dertil var inne. Ola Andrissen - eller Andrissen, som vi alminnelig kalte ham - skjøt endog en gang en gaupe, hvilket var en raritet der i strøket. Av en skylldelingsforretning ikke mer enn 75 år tidligere - omkring forrige århundreskifte - fremgår det, at forholdet da var et annet, idet en mann, som da ble hjemlet rett til å bygge sæterhus på en annens grunn, også fikk rett til å holde et vist areal omkring husene ryddet for skog- «dette av hensyn til rovdyr og røvere», som det står i den gamle protokollen. Nå var det hverken rovdyr eller røvere lenger, men at Andrissen hadde skutt gaupe, derom var hodeskallen på som- 7

7 merfjøsveggen avgjørende bevis. Nei, rovdyr fantes ikke lenger, ellers ville Andrissen ha skutt dem. Nå måtte han nøie sig med annet vilt-- tiur og orrfugl på leiken om våren, hjerper, som ble narret med etterlikning av dens lyd ved hjelp av en såkalt hjerpepipe, som han sjøl hadde gjort, og harer på groen på sæterløkkene og eget jorde. Dertil kom fiske i sætervannene, men aldri mer enn til husbehov. Fisket der i strøket var mindre godt allerede da, for ca. 50 år siden, men er blitt stadig dårligere, fordi ingen har hatt tiltak nok til å gjøre noesomhelst i rettning av å hjelpe naturen, ingen utsettning av nye fiskeslag, ingen legging av «våser» (gyteplasser). I all denne innavl og mangel på stell er det blitt rent galt. Man sa, at Andrissen «kunne fiskebønna», men nå ville nok ikke denne heller hjelpe. Denne mann var det, som nest far og mor øvet den største innflytelse på mig fra barndommen av, - som imponerte mig mest. En rusk av en kar, litt over middels størrelse, storlemmet og kjempesterk. En gang han og en annen sterk mann i grenda skulle prøve krefter ved å holde dragkamp, lyktes. det ikke, da det på stedet ikke fantes taug, som var sterkt nok. Til slutt prøvde de en ny baksele, men den rauk den også. Og han kunne stå på ski, som han naturligvis sjøl hadde gjort, med :Yz tønde bygg på ryggen ned den ganske bratte Hofslia for å få kornet videresendt til mølla. Man kalle det slalom eller utforrenn, - det var iallfall ingen annen, som kunne det. Når han kom ned på gården for å få et bud til byen eller for å utføre et eller annet arbeide, var det en begivenhet for oss barna, ja for de voksne også forresten. For det var et og annet ekstraordinært ved ham. Han snakket litt anderledes enn vi andre, fordi hans far var telemarking, og han så mange ting og forhold på sin egen måte. Uten å ha lært nesten noesomhelst hadde han spekulert ut, tenkt sig frain th en mengde resultater, som de andre ikke hadde ofret en tanke. Arbeidsmessig var han altmuligmann og tusenkunstner, - det var ham, man sendte bud etter, når gårdens vannledning var i uorden, -han fortinnet mors kaffekjele og lappet sammen fars jåer, når de var slått av, han «svarvet» melkefat av tre på «svarvestol», han sjøl hadde gjort, han gjorde nytt postkar, når det gamle var oppråtnet, - h a n utførte det, som 8 andre ikke kunne. Det var da helt naturlig, at han fikk mange plusser i mitt guttonge-regnskap. Hans specialitet var vel egentlig å legge vannledninger av tre, furustokker, som han boret hull i med en tilsvarende lang <<naver», et borr på en lang, rund stålstang. Når han la an for boring, siktet han lenge og omhyggelig inn og plystret dypsinding, men så gikk det også i regelen godt, -boret kom ut i midten eller nesten i midten av stokkens bakende. Hver gang, det hendte - og det var de aller fleste ganger, erfaren og dyktig som han var - var han stolt og lot sig forlyde med, at noen hver kunde prøve å gjøre maken. For oss guttonger var det jo overmåte interessant å se på denne boringen og spennende å oppebie resultatet, og en gang, dette var særlig godt, sa en, at det var bm. Men da buste han ut: - Det er itte b a r e b r a, - det er s å g o d t, som det k a n b l i. Han måtte be om litt mere nøiaktighet i utttryksmåten. Om terrenget tillot trykkvann, eller det måtte pumpe til, var det samme for ham, for i siste fall laget han pumpe av tre, altsammen av tre og alltid med fortrinlig resultat. Han kjente den maksimale sugehøide og visste forøvrig alt det, som en pumpemaker har bruk for å vite. En klok mann, en hjemmelaget filosof med egne meninger om mangt og meget, som andre enten ikke hadde begrep om eller hadde lest sig til i bøker og blad. Da jeg på et litt senere tidspunkt leste, hva Åsmund V i n j e sa om far sin, at han var større filosof ål eine enn både dei tv o. filosofiske professorane ved universitetet, måtte jeg først og fremst tenke på Ola Andrissen i Hofslia, som var et opplagt overskuddsmenneske. Da striden foran den store riksrett gikk over landet, og spørsmålet om det absolutte veto jo egentlig var det helt avgjørende, sa han: - Det er så mye snakk bortigjennom gårdene om denne vetoen. Nå har jeg kjøpt grunnloven og lest den fra perm til perm. Jeg kan ikke finne noen veto, jeg. - Dermed var den sak avgjort. Hva man skulle med det juridiske fakultet og riksrett for å klare opp i et så enkelt anliggende, skjønte han ikke. Men striden gikk sin gang, og det ymtedes om, at det kanskje kunne bli kdg med Sverige. Da sendte han bud etter mig for å få prøveskutt en gammel bjønnestusser, han hadde, 9

8 l [l l et gammelt gevær med et kaliber som bortimot en liten kanon nå og med hjemmestøpte kuler. Ikke for det, at jeg var bedre skytter enn han, for det var jeg vel egentlig ikke, men fordi jeg så bedre på litt lengre hold, - jeg var vel omkring 16 år da og han 70. Nåja, prøveskytningen gikk godt, så godt, at han hovmodet sig og sa: -Hu er god!- hu kan j?gu knække en svænske ennå! - Det er ingensomhelst tvil om, at hvis det var blitt ufred da, hva det heldigvis ikke gjorde, vilde gubben ha meldt sig til tjeneste. Han var et høvdingemne - og visste om det. Derfor brukte han stundom litt store ord, og det var ikke uten berrettigelse, at morbror Li sa til ham en gang, karene var i et gravøl og under innflytelse av noen kaffedoktere smurte litt tykt på: - Ja, driv bare på og k.iyt, du Ola, - vi er a' kjytarslaget både du og jeg (de var litt i slekt nemlig). - En usedvanlig arbeidskar, som under slitsomme forhold greide å forsørge sin store familie gjennom de mange år. Han var gift for tredje gang, da jeg for alvor lærte ham å kjenne - «sleit på den trea kjerringa», som han selv sa, og det var en masse barn, som skulle livnæres på den vesle plassen i skauen. Men han klarte det. Det kunne nok være litt snaut av og til, men med arbeidsiver, arbeidsglede, sjølkjensle og godt humør klarte han det. Barna vokste opp til sterke, staute, arbeidssomme mennesker, som visst for de fleste vedkommende noe senere havnet i Amerika. Men om det kneip litt en og annen gang - ikke på grunn av arbeidsløshet, for arbeidsløs var han aldri, men fordi avsettningen av hans produksjon av melkeringer, fat og holker m. v. ikke var god nok, var det ikke tale om å gå til forsorgen (det navnet var forresten ikke opfunnet enda). Gå til fattigvesenet han! Aldri i livet. Ikke tale om. Og gjeld ville han ikke ha. Derimot tok han nok i mot en håndsrekkning i en og annen form i et knipetak. Da sa han: - Takk skal du ha, - jeg skal stå dig en støit igjen (gjøre dig en gjentjeneste). Og det gjorde han. Det var ingen liten eller ubetydelig verden, han levet i. Åndelig sett var det høit under taket hos ham, - en mann med dimensjoner. Han var også meget stolt av hjemmet sitt, især beliggen- 10 heten. En gang, den tredje kona hans var syk, og jeg l:adde hentet doktoren, som jeg da også fulgte opp lia, møtte han utenfor huset, men i stedet for å la lægen snarest komme inn til den syke kona, trakk han ham bortom hjørnet og sa: - Jeg tenker, doktoren vil se Gausen (Gaustafjell). Denne hans utsiktsfrie beliggenhet hadde forresten gjennem årene gjort ham til en ikke ueffen værprofet med merkelig god greie på de forskjellige stjernebilleder, og især var det nok «Vintergata», han søkte rettledning i. En høst, det ikke kom snø før ved juletider, sa han juleaften, han var nede for å hente noe, vi hadde tatt med fra byen:- Denne jula skal dere kjøre med hjulredskap til kjerka. Jeg har sett det på vintergata. - Det så også slik ut, og det ville være en ren merkverdighet der i bygda. Så kanskje han fikk rett. - Rett? Trur dere, at vintergata juger? Litt feil var det allikevel i bestikket, for han var ikke mer enn halvveis opp lia, før det snødde, så det lavet ned, og snøen tok i løpet av et par timer rundelig igj'en, hva den hadde forsømt høsten utover. - Han ble enkemann for tredje gang, og da han samtidig hadde det uhell, at den ene kua kreperte, den som melket, ble stillingen temmelig vanskelig. Men ikke tale on: å søke fattigvesenet. Og den hjelp, han kunne få privat, måtte ytes så fint. at det ikke smakte av allmisse. Bestemor, som ellers ikke var noen tåreperse, kom galt.avsted ved å snufse litt og si: - Stakkars Ola, stakkars Ola! - Det ble f or galt, han ble så sint, at han sa: - Reis te helvete, fillekjerring, - jeg har itte vært stakkar, sea jeg var liten. - Vi kjente ingen annen, som torde snakke slik til bestemor. Men bortsett fra dette med fillekjerringa var det sant nok: - Ola Andrissen hadde aldri vært «stakkar» og ville ingen medynk ha, - dertil var han for meget av det gamle, gode slaget, norsk nordmann fra Norge. Derfor lot han sig også snart efter forlyde med, at det kunne hende, at den «fjerde kjerringa au kom til å rusle opp Hofslia». Det ble ikke noe forresten. Det forlød, at han forsøkte sig hos en litt tilårskommen enke, men fikk avslag. - Av en eller annen eller flere grunner var jeg som guttonge og halvvoksen kommet i en særstilling overfor gubben, var 11

9 li ~estbe~un~tiget. Det kom kanskje dels av, at jeg var meget VItebegJerhg og la min beundring for dagen, dels av, at jeg hadde bruk for hans hjelp, da jeg begynte litt som børsemaker og?et forekom opgaver, jeg ikke kunne greie, dels ennelig av, at Jeg en gang hadde vunnet over ham i en skytekonkurranse. Med hensyn til å yte hjelp i børsemakeriet sa han: - Du får komme opp i Hofslia for å lære noen spikk, for dej. er dom grodd. Og jeg kom - og fikk den hjelp, jeg behøvde.. Hva mere var: - Jeg g-odkjentes som jaktkammerat og fikk være med ham på orrfuglleiken. En natt sammen med ham ved stokkilden innpå Plommekjennskarva... Det var ikke bare det, at han hadde greie på, hvor fuglene ville ha spillet, heller ikke alt det, han visste og kunne fortelle, men det at han ga en så ubestridelig trygghetsfølelse. Å, jeg hadde så mangen en gang hatt følelsen av, at det tusset og tasset derute i mørket, der lysskjæret fra stokkilden stoppet opp, og det hadde hendt, at jeg satt med børsa i næven for å selge mig så dyrt som mulig i kamp mot de troll og annet dævelskap, som måtte be fryktes å l is te sig 1mkrinode: ~te i mørket, - og i spenning ventende på den først~ gramng av dag. Men ikke, når jeg var sammen med skyte ~esteren. For?t han var alt trollskaps behersker og overvmner, derom var det ikke spor av tvil i min guttesjel. _ Den siste gang, jeg traff ham - det hadde da gått en del ar.-. kom jeg kjørende cykkel gjennom dalen, hadde kjørt 6 mil ~a om~ring tre timer, og det vakte litt oppsikt den gang, d.a VI ~nd~ Ikke var kommet inn i «fartens århundre». Han var tilfeldigvis nede på gården, da jeg kom. En cykkel hadde han neppe sett på nært hold, og derfor gransket han den _ og forstod den. Hvorfor dette og hint var gjort slik og ikke anderledes. Så sa han: - Du kjører med slapp kjetting, ser jeg. - J~, sa jeg beskjedent. Det påstås, at den går lettere da., - SJØlsagt. Det er mindre gni-ing (friksjon) da, skjønner u vel. Det er akkurat som med svarvestolen, det. Slik var han. Alt visste han beskjed om - eller opkonstruerte han en mening om, og borti natta var den aldri. En merkelig og stor mann, som under andre forhold ville vært enda større. Hvis han hadde levd i den tiden vilde han som den birkebeiner han var, vært hirdmann hos k~ng Sverre, 12 og hadde han i sin egen tid fått behørig opplæring, ville han vært enten professor i astronomi eller fylkesmann i Buskerud. Nå ble han «bare» bygdas beste pumpemaker, bødker, blikksmed, tusenkunstner, skytemester og hjemmefilosof - kort sagt: Ola Andrissen i Hofslia. - Han døde noen år efter dette siste sammentreff, over 80 år og visselig mett av dager. Jerr bodde 6 mil unna, det stod ikke i avisen, som ikke passet så godt på den gang som nå, og jeg fikk ikke vite det på annen måte heller før lenge bakefter. Men da jeg kom der igjen, var det som jeg syntes, det ikke var samme grenda, når han ikke var der lenger. - Før kunne jeg se plassen fra Skollenberg st., når jeg reiste med toget - det er bortimot et par mil i luftlinje - men nå kan jeg ikke det lenger, for husene er forlengst fjernet, og jordet er tilvokset med skog. Det er to sterke generasjoners heimstad, som er lagt Øde. --.fl-- 13

10 A visleser-specialisten. Min venn Nils. Han var født - og hørte til - på en stor gård, var sønn av en storbonde og hadde en bror, som var enda større. Og under en litt annen skjebnens tilskikkelse kunne han vært storbonde selv. Men det ble han ikke. Broren fikk gården, og Nils ble utløst med en del penger. Han var litt rar av sig. Ikke så å forstå, at han kunne sies å være gal eller egentlig unormal, - han hverken sa eller gjorde noesomhelst galt. Han bare gikk der og ruslet år etter år uten å gjøre noe annet enn å lese aviser og å forkynne for alle, som ville høre på, det som hadde stått og som stod i avisene, og når han ikke tok sig noe nyttigere til ved å være i arbeide han som andre, sa han, det kom av, at han hadde <<gikta i ryggen og kulløkka (kolikk) i magan», og begge disse ulemper berodde på <<gamal slit og slebb i ungdommen, ser du», -- sa han. Om denne begrunnelse var helt riktig, er det ikke godt å si, - det kan være, at den gamle kjørte sønnene sine iitt hardt, før de ble voksne nok til å holde igjen, men på den annen side merket vi aldri, at han led av legemlige skavanker av noe slag. Men om han altså ikke utførte et eller annet arbeide, leste han til gjengj-eld aviser flittigere og grundigere enn noen annen. Dertil kom, at han hadde en så fabelaktig hukommelse, at det han hadde lest, k u n n e han. Specielt kunne han på rams hele rekken av stortingsmenn, 114 i tallet den gang, når og hvor de var født, når de «blei vælt første gangen speiler ny» o. s. v. Et rent leksikon altså, hva dette angikk. Han var omkring 50 år min venn Nils i de årene, jeg mest omgikkes ham, og. jeg omkring 20, men den aldersforskjellen gjorde ikke det minste, - den 3 alens karen, som og,så hadde 14 behørig tykkelse, hadde alle ungdommens interesser til og med i EpØrsmålet om ekteskap. Hvis vi derfor merket, at han på vei sørover bygda forbi vår grend ikke gikk den vanlig e veien, men skauleies, :>kjønte vi, at det var jentegreier o.m å gjøre, og om vi ymtet om dette, ble han meget blid og formelig en smule :>tolt: - Kom ikke der, - han var en ung mann og hadde utsikter. Det førte imidlertid ikke til noe. På det punkt opplevet han nok i det stille en rekke skuffelser, mot hvilken han søkte og fant trøst i noe, han hadde lest i en avis, nemlig at ekteskapet var et lotteri, som mange, kanskje de fleste bare tapte i. Og det ~om, hadde han videre lest av, at «en mengde kviinnfolk ikke er til ekteskap skikket, ser'u». Derfor hadde også gamleprosten sagt, at det var nødvendig å lære vedkommende best mulig å kjenne på forhånd. Men med det var det dog den fare, at mens man gikk i den «læren», kom det en annen og tok 'a. Så det var ikke så greitt, og Nils ble gående som ungkar alle sine dager. Hans specialitet var - som sagt - å lese aviser og å forkynne den viden, han på den måte Gamlet inn. Han snakket gjerne. men hvis det hente, han var i ulag, kunne vi bare komme med en rivgal bemerkning, f. eks. at Sivert Nielsen var stortingsmann fra Bratsberg amt, - da var sanninga krenket, og vi fikk følgende ikke helt kortfattede utredning: - Nei, nå trur je, du er reint gælen, ser'n Johan, når du sier, at Syvert Nielsen er frå Braspers amt, ser'u. Syvert Nilsen har ældri budd i Brasper i si ti! Je har lest ei fortæling, som Ola Thommessen har c:krivi i «Vælas Gang», bla sitt, ser'u, og der sto de de, atte Syvert Nilsen blei vælt første gangen speiler ny te stortingsmann ifrå Nordlands amt i 1859, ser'u, for 31 år sea, og da skjønner itte je, atte du kan snakke om, atte Syvert Nilsen er ifrå Braspers amt, ser'u. (Dette var altså i 1890). Så tok han en liten pause og fortsatte med større iver: - Det må væra Thomesen, du tenker på, ser' u Jo han, itte den Thommessen, som skriver fortælingar i «Vælas Gang» bla sitt, men den Thomessen, som er sorenskrivar i Sauherad, den Thomessen, som er fødd i den byen, som heter Kragerø og som l.igger innafor ei øy, som har så fælande fint namn, at hu heter.jomfruland, ser'u, -- i denne byen, som heter Kragerø, som 15

11 ligger mellom en liten by, som heter Brevik, ser'u, og en annen liten by, som heter Østerrisør, blei denna Thomessen født i 1817, åsså blei'n sakførerlært og kunne føre saker og deretter sorenskriver. Det må væra så, at du itte huser rekti, men sansær feil, så du trur gæli, ser'u Johan, for je har lest ei fortæling om, at denna sorenskriver Thomessen, som har så lite hår på hue og så mye skjegg i ansikte, har vort på ælle storting, sea han blei vælt første gangen speiler ny som stortingsmann ifrå Brasper amt i attenhundreogsjuoghalvfjers (1877) for 13 år sea, ser'u. Jo, han kunne sine ting, - han hadde lest det altsammen i «Vælas Gang» (og husket forbausende meget av det.) Som partimann var han meget streng i bedømmelsen - som bygdefolket i det hele var det. J aabæks bondebevegelse var gått direkte over i Johan Sverdrups venstre, i ikke liten grad stimulert av de såkalte «hamarfanter», de ganske mange godt begavede bondesønner, som fikk opplæring og politisk oppussing i Ole Arvesens folkehøiskole Sagatun. De menn ble om ikke rett lenge ledere i bygda i de fleste henseender og ble av stor betydning på mange områder. Deriblant 'i, at bygda var så politisk ensrettet, at det bare var pr esten, lensmannen, klokkeren og en firefem storbønder, som stod på den annen side. Av de sistnevnte var den ene både ordfører og valgmann. fordi han utvilsomt var den dyktigste av alle, men han bl~ kastet, fordi han ikke var rettroende. Så min venn Nils var i godt selskap, når han stilte strenge krav om, at det ikke måtte være noeslags slinger i valsen. Om en stortingsmann, som den gang var en del i skuddet. ' men VIste moderate tilbøieligheter, dekreterte han følgende: -- Han er en fillesekk, ser'u. Han høller sig mye med oftedølene (den daværende Lars Oftedals tilhengere) og jeg har lest ei fortæling, som Ola Thommessen har skrivi i «Vælas Gang», bla sitt, ser'u, og der stod et de, at ælle, som høller sig med oftedølene, er non fillesekkær, ser'u. Dette politiske hjemme-leksikon hadde virkelig en gang den opplevelse å komme innom stortingsbygningen, og om den begivenhet fortalte han følgende: - J e var me Ola, svogeren min, som er girft me Katrine søstera mi, inn i stortinget en gang, ser'u. Det var i pinsvek~ om våren i 1872, for 18 år sea. Da satt vi oppå gajlerie ei lang 16 tønn og hørte på døm tretta, ser'u. J e kan'te akkurat nå huse, ~ døm tretta om, men je minnes, at Syvert Nilsen var f.ælt vrang og vrien i kjeften me LøvenskjØll, ser'u. Tes.lutt vis.te itt~ LøvenskjØll å'n skulle svaræ, og da dø~ var fæh: trur Je, at han gråt, for je så, at han tok opp et blarannete s1lketør~le akloma i bonjuren sin og tørkæ sig i aua, ser'u. Men da g1kk a b D' Syvert Nilsen bort te'n og klappa'n på aksla og sa: - l mån'te ta dere så nær a det, Løvenskjøll, farr, for det var'nte så vondt ment, som det var s::>gt, ser'u.? _ Men kunne d u, som satt på galleriet, høre, at han sa så. - - spurte vi.. - Nei, jp kun'te akkurat tydelig høre det, men Je trur sikkert, atte han sa de, ser'u. Trofastere avis-abonnent fantes ikke. På et litt senere tidspunkt enn 1890 hente det nok, at livorganet inntok stannpunkter, som ikke stemte med vår manns unektelig litt vanemessige oppfattning, men derfor ingen sure miner med avgjørende betydning. Men det kunne nok hende, at en eller annen sterkt rettroende da nyttet leiligheten til å søke å fyre opp under den smule misnøie og nevne, at det fantes dog virkelig andre partiblad med sikrere kurs. Da argumenterte han som følger: - Nå har je hølt «Vælas Gang», sea Johan Sverdrup han, som blei vælt første gangen speiler ny te stortingsmann fra Larvika i attenhundreogenoghalvtres, og som etter attenhundreogtres er vælt frå Akershus, ser'u, - han, som blei statsminister i Kristian' den 26. juni 1884, - jeg har nølt «Vælas Gang», sea han skreiv fortælingane i den, ser'u, og da vil itte je ta noe anna bla nå. For je trur de, at når Ola Thommessen får betenkt sig orntlig, vil'n stri likså godt som før for den goe, vamle, greie, reine vinstrepolitikken, ser'u. Helles har je hørt de, atte Lars Hølst, som er sakfører~ært og kan føre saker, skriver goe vinstrefortælinger i <<Daghla», ser'u, og atte Hjalmar LØkken, som er advokatlært og kan før: saker for høgsterett, skriver mange goe vinstrefortælinger 1 «<ntelligensen», ser'u. - Så akkurat opprådd var Nils ikke. Han hadde i tilfelle noe å falle tilbake på. Men som den trofaste sjel 1-J.an var, fortsatte han med det blad, han hadde lagt c;in elsk på og hentet sin megen viden av

12 Han hentet regelmessig sine aviser hos oss. Posten kom utover bygda tirsdag og fredag i kveldinga, og vi hentet da med det samme hos lensmannen, som var poståpner, blad og eventuelle brev både til oss selv og de andre i grenda. Og så kom Nils neste dag for å få sin andel. Hvis da tiden var inne til, at kontingenten skulle bet~ies, hadde han pengene med sig og holdt da følgende foredrag, som hitsettes for å markere hans grunndighet: - Her har je tatt med mig blapengene, ser'u, som je har fatt a formynderen min, som styrer pengene mine. Vil du, Johan, hvis det er du, som går etter posten, heller du, Anton, hvis det er du. som går etter posten, heller du, Kal, hvis det er du, som går etter posten, ser'u, - - vil den a dere, som går etter posten nå om fredagskvellen, ta me dissa pengene te lensmann (altså poståpneren) og be'n senne dem til Ola Thommessen i Kristiania og si, atte det er betaling for det kvartal a «Vælas Gang», bla hans, som byner 14 dar igår te, ser'u, så'n itte sluttær å senne det, men høller på å senne det. Det er ei krone og firsenstjue ører, s~r'u, - ei krone og ei hælkrone, en femogtjueøring og en femøring, ser'u: Vil den a dere, som går etter posten.... Og så risikerte vi å få hele historien i det minste en gang til, hvis det oppstod den ringeste tvil om, hvorvidt han hadde uttalt sig - tydelig nok. Han var sånn l i t t rar, det er sant, men han var en bra kar og hadde en hukommelse, jeg ikke har funnet sidestykke til hos noen annen. Jo, kanskje forres ten. Jeg hadde den lykke å lære å kj.enne JØrgen L Ø v l a n d et halvt snes år senere Il. Fra småbyen: Den gamle byen. Landets eldste by, som antas anlagt i 872, men da egentlig flyttet inn fra BjerkØy, en av øyene utenfor, hvor det var drevet handelsvirksomhet i lange tider, men som lå altfor lett tilgjengelig for fremmede sjørøvere. Handelen måtte ha e: sted, som var lettere å forsvare, og man valgte da tunet ved berget, som ble byen Tunsberg. Alle forhold tatt i betraktning en fortrinlig beliggenhet, og stedet vokste litt etter litt i størrelse, velstand og betydning, kom høit opp i handel og sjøfart, var enkelte ganger kongeeg bispesete og sies å ha ~.att inntil sju kjerker på en gang: Hadde som kjøpstad utmerkede privilegier og blomstret 1 høi grad. På den annen side en nedfallsperiode så langvarig og knekkende at man anså dens tilværelse håpløs og snakket om å flvtte ' restene til «Laurvigen». Det ble det dog heldigvis ikke n~e av, og byen begynte å vokse igjen. Her skal bare nevnes, at i 1835 var folketallet et par tusen, i 1860-årene for en stor del på grunn av Svend Foyns betydelige fangstvirksomhet. i Ishavet og på det tidspunkt, vi har for oss, vesentlig 1890-årene, omkring 7000, en gammel, men ungdommelig by, en by i vekst. Nå er folketallet Befolkningen bestod av sjømenn, ilandgåtte og farende, større og mindre handelsmen:j., ganske mange håndverkere av de forskjeliige slags, men få industrifolk, det nødvendige antall embeds- og bestillingsmenn - og en mengde onger i alle aldre. F:t usedvanlig stort antall av byens borgere var innflyttere i første eller annen generasjon, mest kommet fn. bygdene omkring. Byen hadde således sin tradisjon, men be folk ni n g e n ikke. Stort sett flittige, nøisommc og muntre mennesker, 19

13 som i stor utstrekning kjente hverandre. Selskapelig anlagte folk, som svang sine begre til festbruk og husbehov, men uten praktisk talt å skaffe de få og gamle politikonstabler, vekternes etterfølgere, noesomhelst å bestille. Hadde det ikke vært av hensyn til de mange tilreisende, hvoriblant adskillige «elementer», kunne man nok ha spart ytterligere inn på det snaue kommunebudsjett, som var 88 tusen i 1890 og 122 tusen i Kommunegjelden var den gang omtrent ikke å nevne. Men så må det jo også innrømmes, at det var mye ugjort i byen. Trange og tildels krokete gater og dårlig brolegging. Et vannverk, som skaffet vannmangel av og til helt til høsten 1905, da en 11 km. lang ledning ble lagt. Bare parafinlamper i hus og på gater og derfor en kommunelønnet funksjonær som lyktetenner (og lykteslukker). Jernbanestasjonen uten plass til rimelig utvikling og med linje med tunnell gjennom Slottsfjellet, det eneste fjell på lang lei, og altså blinngate. - Nå, en del av dette ble dog ordnet - mere og mindre godt - i løpet av det tidsavsnitt, vi her kommer bort i. Hva som forøvrig karakteriserte den gamle byen var små og lave hus, høist 2 etasjer, og med små vinduer, og at de nesten overalt var klengt helt innpå hinannen, uaktet det var ledig byggegrunn, gjenværend~ del av løkker, nesten midt i byen. Det var ikke svært lenge, siden byens borgere holdt husdyr, kuer og hester, og drev disse gjennom gatene. Følgende gamle berettning, som er merkelig i sitt ordvalg, må reknes for å være morsom, men ikke på langt nær riktig, om den noen gang har vært det: - Byen har 300 hus og 1800 innvånere, som alle står med enden mot gaten. I innlandsbyene, der det er jernbanestasjon, er det denne, som er målet for beboernes vandringer og møtestedet, når de er ute og promenerer. Man skal se på toget, undersøke om det er noen kjente med. I kystbyene fordeler det sig mellom brygga og «stasjon». I vår by var likesom sjø- og fjordtrafikken den vesentligste, - det var brygga, som trakk mest. Den representerte det levende liv. Bent frem merkelig var det, at byens egne folk så sjelden gikk - og går -på Slottsfjellet, som dog er en herlig plett, historisk sett, og en utmerket utsiktsplass. Men byens folk gikk nesten ikke dit, uten at det var gjester, de skulle 20 være ciserone for. Den praktfulle utsikten t~l alle kanter, som man har fra tårnet, syntes man å være ferdig med. En byens mann, som helt brøt med dette og bevepnet med en god kike. t rt var der oppe de fleste godværsdager, ble nærmest betrak- tet som noe av en raring. At han gadd -. De v1ss e - og vet - ikke, at fjorden i øst og syd og skogene i vest og nord og distriktet i det hele skifter i farve og stem~ing ikke b~re hver eneste dag, men så å si hver time. For mm del har Jeg tilbrakt en hel sommersøndag alene deroppe, i den grotten, som venner mot Jarlsberg hovedgård, sysselsatt med å se på de skiftende stemninger, men mest med å lese Flammarions «Verdens Undergang», og jeg glemmer det aldri. Men derimot gikk folk adskillig i Steinmalen, den nokså uberørte, store parken i høydedraget bakenfor byen, dels rundt de utilstrekkelige vanndammene og dels i det strøk, som vi i denne tid begynte å kalle Frodeåsen. Iallfall var det søndagformiddagstur både for menn og krinner i meget stor utstrekning. Men ellers gikk - som sagt - byens mannfolk fortrinsvis på brygga for å se på trafikken, - for å treffe folk og for å kjøpe fisk, hvilket gjennomgående var en mannfolkoppgave. En liten historie i den anledning: - En byens kjøpmann, stor som sådan, men litt liten av vekst, hvilket - sa man - var grunnen til, at han alltid brukte flosshatt, var underveis henad Storgaten på sin første tur til Klubben. Så møtte han en rr_ann, som i sin tid hadde fått et brev med utenpåskriften: - «Til den største mann i den største bank i landets eldste by.» Postvesenet klarte det. Nå var denne mann, som var stor nok uten flosshatt, ikke bankmann lenger, men skibsreder. Begge var berømte for slagferdighet i replikken. Skibsrederen kom fra fiskebrygga bærende på to ganske store torsker. KjØpmannen sa godmorgen, så på de to fiskene og spurte: Å ska dere tre hen da? Svaret kom momentant: - Jo, vi går og leiter etter en fjerdemann til Napp (et kortspill av litt hasardmessig art, som var adskillig i skuddet den gang). Historien kom ut, og byen moret sig. Det var under overveielse å gi episoden ut som prospektkort. Forresten var det jo ganske festlig, når stor-konsulen og bankchefen, sistnevnte av tysk oprinnelse og begge litt aldrende, 21

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Stein Riverton: Hvorledes dr. Wrangel kom

Stein Riverton: Hvorledes dr. Wrangel kom bokselskap.no/hioa, 2015 Stein Riverton: Hvorledes dr. Wrangel kom Teksten følger 1. utgave, 1939 (J. W. Cappelens forlag, Oslo) og er basert på skannet og ocr-lest fil fra Nasjonalbiblioteket/nb.no. Korrekturlest

Detaljer

Sistemann setter slutttitrer

Sistemann setter slutttitrer Sistemann setter slutttitrer a BOR Borghanmer, Gottfred LL\ To repriser: En uhyggelig weekend o TO REPRISER: En uhyggelig weekend og Sistemann setter sluttstrek «Grøsseren» EN UHYGGELIG WEEKEND og Slekts-romanen

Detaljer

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Gledelig Jul. Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 NR. - DESember 3 - SEPTEMBER 2000 1998 ÅRG. 20 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Gledelig Jul Forsidebildet gjengir en vinterstemning i Badeparken med Biologen som hovedmotiv. Det er fotograf

Detaljer

Aslaug og Ivar Nygaard. På venstresida. østkanten. Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008

Aslaug og Ivar Nygaard. På venstresida. østkanten. Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008 Aslaug og Ivar Nygaard På venstresida på østkanten Foredrag i Kampen Historielag, mars 2008 «På venstresida på østkanten» Aslaug og Ivar Nygaard forteller Aslaug (Sørum) Nygaard og Ivar Nygaard sine fedre

Detaljer

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig.

PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. PERSONENE: Advokat Torvald Helmer Nora, hans kone Doktor Rank Kristine Linde Advokat Krogstad Handlingen foregår i Helmers bolig. 1 FØRSTE AKT. inne fra kontoret sitt Er det lerkefuglen, som kvitrer der

Detaljer

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord

ÅRSSKRIFT FOR RAMNES HISTORIELAG Ansvarlig redaktør: Per Bjerkø Redaksjon: Aud Flåtten Forseth, Bjarne Gran og Per Bjerkø. Forord INNEHOLD Forord... Side 3 Jack Fjeldstad til minne... " 5 Thorvald O. Vivestad, ordfører 1935-37" 7 Om prøvebygda Ramnes... " 11 17. mai... " 23 På Stamnås ved tusenårskiftet... " 27 Prolog på Stamnås...

Detaljer

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie

De vergeløse. Gabriel Scott. Et barns historie Det norske språk- og litteraturselskap: Gabriel Scott: De Vergeløse Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Gabriel Scott De vergeløse Et barns historie 1938 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII

Detaljer

Beretninger om Abdu l-bahá

Beretninger om Abdu l-bahá Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAGS STUDIESERIE NR. 6 Beretninger om Abdu l-bahá BAHÁ Í FORLAG OSLO 1991 Redigert av Gloria Faizi etter et manuskript stilt til rådighet av Nasjonalt Åndelig Råd

Detaljer

Et vendepunkt Nord-Paraguay

Et vendepunkt Nord-Paraguay Et vendepunkt Nord-Paraguay La oss nå gå fram til 1967. Dette var på mange måter et spennende år. Da dro Astrid Myhrvold og Anna Strømsrud nordover i Paraguay til et helt nytt felt, og i første omgang

Detaljer

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG

I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG I ET LITE HUS PÅ 0VRE BLÅSENBORG Huset, slik det så ut i 1909, og presenteres på bokpermen og tittelsiden, er tegnet av fhv. byantikvar Einar He& Illustrasjonene på sidene 9, 45, 61, 93, 95 og 99, er utført

Detaljer

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Sandøya med Bessholmen

STJØRNA. Stjørna heimbygdslag HEIMBYGDA VÅR. Sandøya med Bessholmen STJØRNA HEIMBYGDA VÅR Sandøya med Bessholmen Stjørna heimbygdslag Årshefte nr. 6-2010 Del kunnskap Det er en enorm mengde kunnskap vi mennesker samler gjennom livet. Vi lærer og utvikler oss hver dag.

Detaljer

Den store barnedåpen

Den store barnedåpen bokselskap.no, 2015 Oskar Braaten: Den store barnedåpen Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1925 (Aschehoug, Oslo). Digitaliseringen er basert på fil hentet fra Nasjonalbiblioteket (nb.no) ISBN:

Detaljer

ORIGO av: Jan Bording

ORIGO av: Jan Bording ORIGO av: Jan Bording Kapittel 1 Det var to tanker som stod i hodet på meg. Den ene var fornuften som sa "du har ikke sovet på 36 timer, kast anker her i le bak øyene mens du enda kan holde øynene åpne".

Detaljer

Hansen & Narvesen 100 år

Hansen & Narvesen 100 år Hansen & Narvesen 100 år Av Kurt Stangeby 1 Langbrygga 1915. Foto: Privat 2 Om høsten har sjøen en tendens til å gå opp i Strandgata. Foto: Privat Innhold Før 1911... 5 De neste 10 årene... 10 Johan Christian

Detaljer

Knut Rage: Cilla Gad. Forsøk på en biografi

Knut Rage: Cilla Gad. Forsøk på en biografi Knut Rage: Cilla Gad Forsøk på en biografi Words Of Rage Press 2013 2 Denne boken er tidligere publisert i papirutgave 2002 Setesdalsforlaget ISBN 82-91820-94-5 Omslagsbilder: Piken med øreringen og Brevskriversken.

Detaljer

VELKOMMEN TIL HØSTTUR

VELKOMMEN TIL HØSTTUR VELKOMMEN TIL HØSTTUR Vinderen Historielags ønsker velkommen til høsttur til Linderud gård torsdag 27. september. Turen går altså til Linderud en av Akers gamle storgårder. Gården har lang historie som

Detaljer

Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Nr. 3 September 2006 Årg. 26 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Bernhard Magnussen En ensom seiler passerer «Oscarsborg», som i sommer har hatt nærmere 50 000 besøkende! En vidunderlig

Detaljer

Tanker omkring en ulykke..

Tanker omkring en ulykke.. Tanker omkring en ulykke.. Ulykken. Det var med noen forskjellige folk på hjortejaktene våre, enkelte viste ikke slik oppførsel på jakten at de ble invitert med flere ganger. Vi i jaktlaget er opptatt

Detaljer

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt

Lucinda Riley. Lavendelhagen. Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lavendelhagen Lucinda Riley Lavendelhagen Oversatt av Elisabeth Sætvedt Lucinda Riley Originalens tittel: The Light Behind the Window Oversatt av Elisabeth Sætvedt Copyright Lucinda Riley, 2012 Norsk

Detaljer

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter

NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter NR. 4 - DESember 2001 ÅRG. 21 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Farvel bryggene En overlevering fra gamle pensjonister til nye pensjonister og eldre innflyttere Bryggene som blir borte Ennå

Detaljer

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold

Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. Foto: Trine Suphammer. Seniortrim med Kari-Anne Wold Nr. 3 September 2003 Årg. 23 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter Foto: Trine Suphammer Seniortrim med Kari-Anne Wold algets kval V Ut Pensjonistene gikk seirende ut av pensjonstriden i sommer.

Detaljer

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK

Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter. «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Nr. 2 Juni 2009 Årg. 29 Utgitt av pensjonister ved Frogn Eldresenter «Den blomstertid nå kommer» FOTO: SVEIN A. LINDEMARK Dugnadsånd ut av krisen Vi lever i en nedgangstid krisetid vil mange si, selv om

Detaljer

Lær deg selv å kjenne - lær deg selv å takle, Lær deg selv å elske. det å bry seg gjør meg bedre. er det som gjør meg best...

Lær deg selv å kjenne - lær deg selv å takle, Lær deg selv å elske. det å bry seg gjør meg bedre. er det som gjør meg best... 10 Livets lære Lær deg selv å kjenne - på livets lange vandring, lær deg selv å takle, hver en vond forandring. Lær deg selv å gi - til den som holdes nede, lær deg selv å si det å bry seg gjør meg bedre.

Detaljer

Klæbu Historielag. Årsskrift 2013. Gamle veger i Klæbu Tømmerfløting på Brungmarka Reisen til det store utland. Pris kr. 80,- Fra innholdet:

Klæbu Historielag. Årsskrift 2013. Gamle veger i Klæbu Tømmerfløting på Brungmarka Reisen til det store utland. Pris kr. 80,- Fra innholdet: Bb Klæbu Historielag Fra innholdet: Gamle veger i Klæbu Tømmerfløting på Brungmarka Reisen til det store utland Pris kr. 80,- Årsskrift 2013 Styrets sammensetning i 2013 Kåre Haugen, leder Atle Elverum,

Detaljer

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet

FOLK. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Følg kallet Nr. 4-2008 23. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Følg kallet LEDER Følg kallet 2 Jesu kall til hver og en av oss er utfordrende og kan ikke ha en halvhjertet respons.

Detaljer

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER

NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER NR. 2 2008 31. ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR ELDRE I STAVANGER Informasjonsblad for eldre i Stavanger Utgitt av: Stavanger kommune Oppvekst og levekår Redaktør: Stein Hugo Kjelby Redaksjonskomité: Inger

Detaljer

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs.

Et dukkehjem. av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Et dukkehjem av Henrik Ibsen. Skuespill i tre akter. Bearbeidet av Sigrid Strøm Reibo og Njål Helge Mjøs. Den Nationale Scene 2012/13 Teatersjef: Agnethe Haaland 1 Personene: Advokat Helmer Nora, hans

Detaljer

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn

ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1. Entraenes arv. Robert Botn ANSELMA-TRILOGIEN: Bok 1 Entraenes arv Robert Botn Prolog Tønsberg, September 2012 Regnet pisket mot trehusene som sto tett i tett under Slottsfjellet. En festning hadde en gang ruvet majestetisk oppe

Detaljer

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika

Mitt liv i Afrika. Hilda Kværnstrøm. Hilda Kværnstrøm: Mitt liv i Afrika Mitt liv i Afrika Hilda Kværnstrøm 1969 Renskrevet av Rudolf Leif Larsen / Larvik 2012 Side 1 av 54 sider Forord Til enhver som måtte lese denne bok vil jeg få lov til å meddele at jeg føler meg meget

Detaljer